Gästskribent Rebwar Hassan: Den elfte november precis klockan elva, år 1918, exakt 100 år sedan

Den elfte november precis klockan elva, år 1918, tystnade kanonerna och stridslarmet dog ut. För denna gång. Det första världskriget var slut. För exakt 100 år sedan, idag. Miljoner människor hade stupat och miljontals var skadade. Den spanska sjukan svepte dessutom sedan några år runt jorden och tog livet av fler än själva kriget hade gjort. Stora mängder av soldater var efter kriget gravt brutaliserade. Revolter följde i samband med det kaos som uppstod när frihetskamper och maktstrider bröt ut i delar av Europa. Internationell eller nationell kollektivism spreds med våld och död. Vit och röd terror härjade tämligen hämningslöst.

Läget var nog rätt så hopplöst. Men folken reste sig, var och ett på sitt sätt. För ett tag.

Låt oss tänka på de döda och hedra deras minne. Och fundera lite. Det har nu passerat exakt 100 år sedan ”kriget som skulle göra slut på alla krig” i vart fall gjorde en 20-årig paus. Det skulle ju blossa upp igen, och på många sätt ännu mycket värre. Första världskriget var heller inte det första stora kriget i Europa utan ett i raden av militära lösningar av politiska utmaningar. En modell för konfliktlösning som antagligen ligger nära till hands för den mänskliga naturen.

Nietzsche hade i slutet på 1800-taket talet förklarat att ”Gud är död”. Fast jag tror att han såg att de ideologier som av nödvändighet skulle komma ändå drevs fram av samma slags religiösa iver och historiska övertygelse. Marx hade ju redan förklarat för de konkurrerande socialisterna och kommunisterna att de besuttna stal av arbetarna och därför borde avsättas. Karl Marx avfärdade religioner som ”folkets opium”.  Charles Darwins teorier om den mest lämpades överlevnad gav fascistiska idéer en sorts legitimitet för kolonialism och allmän herrefolksmentalitet. På många olika sätt och med konkurrerande idéer stod världen ideologiskt redo för en ny stor kamp.

År 1945 hade detta andra världskrig som blev en orgie i ondska och massutrotning slutat. Mitt i Europa drogs en ”järnridå” ned som Churchill så passande uttryckte det. Josef Stalin drog taggtråd och lade minfält i Europas mitt. Sibirien befolkades av nya miljoner slavar i Gulag-systemet.

Efter det kalla krigets slut vid början av 1990-talets slut i och med Sovjetunionens kollaps andades så Europas folk äntligen ut. Igen. Nu borde väl fred och frihet råda.

Optimismen som följde och som avspeglas i Francis Fukuyamas bok ”historiens slut” där kampen mellan socialism och kapitalism ansågs slutgiltigt avgjord ledde till en ny sorts eufori. Europas länder tävlade om snabbaste möjliga expansion av den fredligs all-europeiska idén. EU-projektet fick vingar. Också Sverige drogs snart in, om än något motvilligt.

Alldeles i slutet av århundradet publicerar så den mycket klarsynte Samuel Huntington sin bok om ”civilisationernas kamp” där han såg den kulturella och religiösa konfliktens återkomst. Det sunnitiska Saudi-Arabien har blivit rikt och salafistiskt, mujahedin hade besegrat Sovjet i Afghanistan och mullorna hade tagit över med sitt skräckvälde i Iran. Självmordsattackerna blir allt frekventare och Västvärlden vill demokratisera och införa mänskliga rättigheterna överallt. Vid behov med våld!

Det globala och progressiva, västerländska etablissemanget är sedan länge i full gång att genomföra ”den nya världsordningen”. Det fungerade ganska länge med olika postmoderna taktiker och genom av media hjärntvättade medborgare. Nationella styren ska enligt deras syn ersättas eftersom alla dessa påstådda eller möjliga problem med klimat, ekonomi, överbefolkning, patriarkat – behöver globala och överstatliga organ. Beslut för Europa fattas i Bryssel. Andra beslut fattas i USA och FN. NATO ska vara världspolis. Så förefaller narrativet se ut, som jag ser det.

100 år efter krigsslutet 1918 går mina tankar dock till 1683 när ”turken” stod utanför Wiens portar. Jag konstaterar att hans ideologi numera står innanför. Nationalismens ande har, som svar på utmaningar som i själva verket är farliga problem, följaktligen vaknat till liv i Europa. Och detta håller nu på att förändra även det globala korporativa spelupplägget. Globalism har blivit intimt förknippat med islamism.

Civilisationernas kamp ska alltså inte utkämpas i Arabiens öknar eller på Syriens slätter utan här, på europeisk mark. Om vi får en hundraårig terroristjakt eller om vi drabbas av regelrätta inbördeskrig eller om korsriddarna återuppstår eller om islam tvångsreformeras eller de globala korporationerna ändrar taktik vet jag inte. Jag vet bara att Huntington såg historiens långa skugga skymma framtiden och håller nog med.

Rebwar Hassan är före detta riksdagsledamot och utesluten ur Miljöpartiet på grund av kritik mot partiledningen, idag politisk vilde.

29 reaktioner på ”Gästskribent Rebwar Hassan: Den elfte november precis klockan elva, år 1918, exakt 100 år sedan

 1. Tritonen skriver:

  De övernationella organisationerna som i bästa välmening skapades efter wwII, främst FN och EU, har nu visat sig vara inte en del av lösningen, utan istället själva problemet. Tidigare hördes kritik mot EU att organisationen hade ett demokratiskt underskott. Nu har den demokratiska legitimiteten avtagit i samma mån som ambitionerna vuxit. Samtidigt har EU inte klarat av att skydda unionens yttre gräns, något som är absolut grundläggande i vår folkvandringstid. Svenska politiker är i huvudsak devota beundrare och anhängare av överstatlighet, så till den milda grad,att vår regering har mutat sig till en plats i FNs säkerhetsråd och står i begrepp att signera en global migrationsöverenskommelse i december. Var är debatten om detta?

  Gillad av 12 personer

 2. Aurora skriver:

  Och det ju en, som vi här förstår, tydlig förklaring till att Huntingtons bok Clash of Civilizations inte ingår i litteraturförteckningen på svenska universitet. Läs den boken. Där visas på exakt det som pågår i Europa nu.

  Gillad av 5 personer

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   Håller med, läs den, och få en inbjudan till jaktslottet med vildsvinsstek och gammal konjak.

   Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Det behövs en intelligentare globalism. – Inte en som skall tvinga på folk american stile of life med hot och lämpor, utan en som handlar om att etablera en rättsordning som övertygar genom sin konsekvens, stringens och intelligens och som får folk att vilja ansluta sig till.

  Med rättsordning menas regler för ekonomi och samexistens som resulterar i framlängesutveckling för människosläktet och livsmiljön.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Bo Svensson, du talar om tulipanarosen. Det är tillåtet men fruktlöst.

   En fredsordning mellan nationer funkar någorlunda; i vart fall om de är är riktiga demokratier. En global rättsordning för individer får stå på vänt några generationer till. Först måste vi bli av med vissa totalitära läror; ingen nämnd, ingen glömd.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Istället för rättsordning tillämpas nu godtycke och maktpolitik. – Nu tänker man stycka upp merparten av världshavet för kuststaterna att förfoga över, ignorerande alla andra staters intresse i saken.

    Den rätta ordningen är avgifter för dom som vill förbehålla sig något dör egen del av begränsade naturresurser på nivåer ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   En ordning som svarar mot alla krav är ett globalt grundskattesystem med avgifter på begränsade och eftertraktade resurser och att intäkterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam befolkningstillväxt. – Mansbot för dödligt våld på nivåer som ger rimlig återhållsamhet i våldsutövning om alla aktörer avkrävs garanter, – som kan vara den etniska grupp man räknas till eller ett försäkringsbolag.

   https://www.flashback.org/t407579

   Gilla

 4. gmiksche skriver:

  Användningen av termen ”islamism” vid sidan om eller istället för ”islam” är vilseledande, även om det inte torde vara Rebwan Hassans avsikt. Visserligen definieras båda termerna på ungefär samma sätt i ex vis engelska Wikipedia. Men för mig och troligen många andra har ”islamism” en bismak av ”radikal islam” som distinktion från ”vanlig” islam.

  De som tror på Mohammeds lära betecknas traditionellt och även idag som muslimer. Som islamister betecknas vanligen utåt öppet aggressiva falanger inom islam. Dikotomin är vilseledande i så måtto som den ger gemene man intryck att islamism är en radikal tolkning av islam och inte nödvändigtvis den ”sanna”. Enligt koranens lära är dock allt som står i koranen och i hadditerna sant, d v s får icke ifrågasättas och är icke öppen för skriftlärdas tolkning.

  Med dessa båda definitioner i minnet kan påståendet att ”globalism har blivit intimt förknippat med islamism” lätt avfärdas. USA, som ju tills nyligen fungerat som globalisternas högborg (och möjligen fortfarande fungerar även med Trump vid rodret) säger sig ju bekämpa islamister såsom ISIS. Samtidigt som man främjar islams utbredning. Medvetet eller omedvetet må vara osagt.

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Islam är islam. Islamism är ett hittepåord för att undvika att vara för aggressiv mot själva läran. Vissa muslimer väljer att agera i enlghet med läran, andra är mer passiva. PEW undersökning visar dock att en överväldigande majoritet av muslimerna håller med om att apostasi skall bestraffas med döden och att otrogna kvinnor ska stenas. Om man inte tror på på sådant kan man bara se vad som hände i Pakistan.

   Trump är nationalist och vill motverka den globalism som utnyttjat agerande muslimer som förtrupp. Tydliga dokument visar att ISIS i princip är en skapelse av CIA precis som Al Qaeda. De är duktiga på sådant.

   Europa är på väg att bli islamskt men endast i syfte att få européerna att inordna sig i den globalfascistiska världen. Jag tror inte att religionen kommer att ha någon annan roll än historien gett den. Ett redskap för makten.

   Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Frågan är väl var,” Skottet i Sarajevo”, kommer att bli och vem som kommer spela den nye Gavrilo Princip?
  Kommer det vara en våldtäkt för mycket som utlöser det?
  Eller en bil i en folkmassa? För våra så-kallade ledare lär ju ducka med skallen i sanden, mumlandes om utmaningar eller värdegrund. Utan att ha vare sig vilja eller ambition att rätta till alla fel dom ställt till med.

  Gillad av 1 person

   • Sandisamarkand skriver:

    Ja, och mig veterligt så har ingen i statsmedia (hit räknar jag då SvD) visat demonstrationerna, tusentals människor på Londons gator, hur kan man tvivla på att de vill ha det så här?

    Gilla

 6. Astrid skriver:

  Dagens vidunderliga kraftmätning mellan globalism och antiglobalism är också en kamp kring människans frihet. I stort handlar det om världsuvecklingen.

  NWO innebär totalitärt styre med ofrihet för de stora massorna. Vi alla ska tvingas in under förmyndarskap: bli kontrollerade, begränsade. Den ökända oligarkin med ambitionen ”vinna hela världen” drivs inte av mänsklighetens väl. Tvärt om.

  Hemlighetsmakleri brukar vara ett dåligt tecken. Att inte tala klarspråk. Agendan har vuxit sig stark utan riktig insyn. Motståndare har mördats. Och detta med ordensväsen, ockultism, gamla symboler… inger olust.

  Man vill föra jorden tillbaka vad gäller medvetande om djupet, höjden, vidden. Kommunismen under nya namnet globalismen är i full gång på tvärs mot den naturliga utvecklingen i tiden: allt mer frihet åt allt fler och ett fritt kunskapande för att nå längre.

  Globalisterna förför likt psykopaten med vackra löften. De utlovar liksom islam ”kärlek och fred” men utelämnar ordet frihet, så centralt för kristendomen.
  ”Dom ljuger och ljuger och ljuger”, betonade president Donald Trump.

  Utan frihet blir det individuella ödet vingklippt, när människan hindras gå den egna vägen och göra de erfarenheter som är nödvändiga för just hennes växande.
  Författaren Selma Lagerlöf om livets mening: ”att mogna till skörd”.

  Gillad av 5 personer

  • olle reimers skriver:

   Det senaste bidraget är när president Emanuelle Macron förklarar att nationalism är ett förräderri mot patriotismen när begreppen i själva verket är i högsta grad synonyma.

   Han gör det för att förolämpa Donald Trump (samtidigt som han förklarar att de är SÅ goda vänner) och passar då också på att slå ett slag för en europaarmée (vars syfte förstås kommer att vara att tvinga bångstyriga länder som ngern och andra att ta emot migranter).

   Fördraget ”Global Compact” som den svenska regeringen (om den nu finns och har legitimitet) avser att skriva på den 10 december är ett oblygt försök av globalistiska politiker att tvinga in sina medborgare i en ryssja som per defintion bara leder åt ett håll; utan återvändo.

   Striden står nu mellan den politiska adeln och medborgarna i Europas länder.

   Macron och hans gelikar vill utplåna de europeiska länderna och göra om dem till Europas Förenta Stater samtidigt som all nationell identitet utplånas genom obegränsad migration från hela världen.

   För den som är intresserad att lära sig mer om detta rekommenderar jag lyssning på Swebb-TV:s intervju med Egor Putilov och Karl-Olov Arnstberg.

   Gilla

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr är det nog så att Huntingtons framtidsvision är mer sannolik än Fukuyamas. Emellertid, är det nog inte sådana reflektioner som dominerar tänkandet hos vår tids björklundare och lööfister.

  Gillad av 2 personer

 8. Jan Andersson skriver:

  Om vi läggar alla ideologier åt sidan en stund och funderar på de grundläggande mänskliga behov en individ eller familj har för att kunna leva ett rimligt liv, så blir det en ganska kort lista.

  I mångas ögon blir den också ganska torftig, men det var inget som svenskar på femtiotalet hade något större problem med.

  Idag matas vi med information om att vi får det oändligt mycket bättre än så om vi köper vissa varor, röstar på rätt parti, reser jorden runt, satsar lånade pengar på spel och dobbel, och att ett bra liv är att dansa runt i glädjeyra hela dagarna och krama alla vi möter.

  Allt som vi tycker är svårt skall andra lösa åt oss, de som försöker själva är nördar.

  Det här är en undergångsstrategi dikterad av globalismen, socialismen och feminismen i symbios. Men när till och med Fredrik Reinfeldt som folk röstade på i tron att han utgjorde en borgerlig motvikt till ovanstående nu erkänner att han tillhör extremvänstern, så finns det väl ingen gräns för hur lurade vi låter oss bli varje dag.

  Gillad av 4 personer

 9. Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

  Så är det, det är idag uppenbart att vad än intentionerna var med invasionen av Irak, Syrien och Libyen osv, så står det tämligen klart att en bloggare inte gör en demokrati. Journalisterna upptäckte att det fanns fler tafsare än bloggare på torgen. Så dessa krig får ju anses helt misslyckade, utom för etablissemanget som fått en enorm ny väljargrupp. Men när nu muslimerna finns i stor mängd i väst, hur löses denna gordiska knut, hur få muslimerna till att bli fogliga välfärdskonsumenter och producenter och få européerna att acceptera dem? Inbördeskrig i Europa, våldsam konversion av muslimer, eller att islam tar över i ett antal länder och detta sedan leder till krig? En annan lösning finns också, det är att islam efter 1400 år plötsligt moderniseras och blir sekulär och lika mycket mellanmjölk som kristendomen i Europa, men med oreformerade länder i Europas närhet där man stenar ihjäl kvinnor, hänger homosexuella och hugger av huvuden, där man också har kärnvapenambitioner, dvs en muskulös kärna av muslimska länder som kommunicerande kärl med Europa, så verkar detta sista alternativ, som hela det politiska, mediala och akademiska etablissemanget satsar allt på, ganska osannolikt.

  Klart är iallafall att alla måste inse att folk bara kan vara lojala med en sida i en konflikt, och man måste välja, idag tror vårt etablissemang att detta inte behövs. Kanske är det så, genom att man lät islam sprida sig i Europa, att framtida politiker väljer att agera mot islam i dess hjärta, att attackera källan och tillflödet, detta blir ett lättare mål än det stora antal muslimer av varierande religiositet i Europa som är utspridda överallt.

  Gillad av 2 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Mycket bra och klarsynt!

  Min randanmärkning denna gång: Det finns ingen principiell skillnad mellan klassocialism, nationssocialism och allmän ingruppssocialism, inte heller i förhållande till det gruppurval som Darwin mycket riktigt talade om och förutsåg, men inte påvisade vetenskapligt. Gruppurval som gruppurval. Alla Darwins vetenskapliga resultat handlade emellertid om urval på individnivå. Därför är det mycket olyckligt att hans namn så lättvindigt kommit att förknippas med dessa ideologiers betoning på strid, mord och död på kollektivnivå. (Om vi för tillfället bortser från att det bara var propaganda, eftersom det hela tiden, även idag, var meningen att en nomenklatura skulle rida på de krig som undermänniskorna skulle föra mot varandra.)

  Den mycket olyckliga följden av att man förknippade gruppurval med såväl Darwin som med de olika formerna av socialism — om än okunnigt, orättvist och tendentiöst framför allt med fascism och nationalsocialism — var att man inom vetenskapen grundlöst helt avfärdade gruppurvalet från sextiotalet och framåt, vilket fel förorsakat många av våra nuvarande problem, eftersom det har underbyggt tankarna på fritt formbara sociala konstruktioner och strukturer såväl som angreppen på etablerade sociala former och grupperingstendenser såsom familj, släkt, grannskap, socken och nation. Det har möjliggjort sammansmältningen av socialism och liberalism i den centrala konsensusen och marginaliserat konservatismen. E. O. Wilson slog in den första kilen i sprickorna i detta bygge med sin Sociobiology 1975 och lade grunden till modern psykologi baserad på evolutionslära inklusive gruppurval. Här verkar psykologer som Gad Saad, Jordan Peterson och Jonathan Haidt. Det är ingen slump att just psykologer går i bräschen mot den centrala konsensusen.

  Darwin hade rätt. Vi är formade av gruppurval och har följaktligen biologiska gruppurvalsinstinkter. Om detta handlar Jonathan Haidts bok, det är hans grundläggande insikt. Därför kommer multikulturalismen att misslyckas och leda till nästa kataklysm i den serie du har beskrivit: Världskrigen, Kalla kriget och nu de kommande inbördeskrigen över hela Västvärlden. Men påståendena om socialdarwinism har ingen som helst vetenskaplig riktighet.

  Gillad av 7 personer

 11. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ett litet bidrag om islam (islam) från Steven Pinkers The better angels of our nature: When people organize their lives around these beliefs (Steven Pinker tar som ett exempel att ”Ali was the second- most divinely man inspired man after Muhammad”), and then learn of other people who seem to be doing just fine without them – or worse, who credibly rebut them – they are in dager of looking like fools. Since one cannot defend a belief based on faith by persuading skeptics it is true, the faithful are apt to react to unbelief with rage, and may try to eliminate that affront to everything that makes their lives meaningful. – Tänk en uppretad folkhop i Pakistan som skriker på dödsstraff för blasfemi så framstår Pinkers beskrivning som mycket träffande.
  Nu är de visserligen här men jag hyser i grunden ingen oro över hur mötet mellan guds heliga ord och koranen kommer att gå med västerländsk demokrati, sekularism och vetenskap. Det är upp till oss själva att stänga pengakranarna till den minoritet av muslimer och islamister som vill konservera sin livsstil från mellersta östern. Nu göds de av mängder små bäckar med pengar via myndigheter och organisationer. I utbyte får partierna röster. Tänk bara på C-kvinnan Ebtisam Aldebe i Solna (som införde sharia i Solna domsaga), Miljöpartiet i Alby eller SSU i Malmö. Deras partners är tex Tro och Solidaritet, mängder av professorer och akademiker som får sina forskningsanslag via Bjereld och ett stort antal civilsamhällesorganisationer som lever på bidrag, typ Forum Syd. Det är mot dessa ansträngningarna borde riktas.

  Gillad av 6 personer

  • Samarkand skriver:

   Jo, det är väl så att vi babblar mycket här (no names 🙂 ), attackerna måste vara riktade, jag är oenig med exempelvis Westerholm med nog måste sägas att han fokuserar och attackerar. Jacob Rees-Mogg hade också kloka synpunkter i Delingpoles senaste podd, han vill inte slita ut sig i fruktlösa debatter, utan väntar till de nya konkreta lagförslaget rörande Brexit kommer, där måste stöten sättas in. Problemet vi väl har här är att de flesta av oss inte är politiskt organiserade och därför kan vi inte attackera så det biter.

   Gilla

 12. Erik2 skriver:

  Mitt i all diskussion och förtvivlan över landets och ursprungsbefolkningens nu oundvikliga försvinnande tycker jag som genom ett töcken se detta;
  -EU s utvidgning planerades och drogs igång via svensk försorg
  -FN har nu under svenskt deltagande i säkerhetsrådet tagit fram skisser på globala överenskommelser
  -Svenskt bistånd har inriktats på att stödja brutala kommunistiska rörelser, främst i Afrika

  Lägg på detta att det pågår en långsam kommunistisk statskupp i landet. Detta i ett accelererat förlopp sdan 2015.

  Slutsats : Vi kommer tids nog att få möte världens vrede över vad vi bakom kulisserna gjort. Det är ett fuktansvärt arv som denna socialistiska mönsterstat kommer att lämna över till kommande generationer. Inte nog med att vi har förstört livet för de egna medborgarna, det finns en internationellt skuld som garanterat kommer att krävas in av frihetstörstande i andra länder.

  Gillad av 2 personer

 13. ceskyraj skriver:

  Alla ni som älskar detta land och vill att det förblit en suverän stat, kom på söndag 2/12 kl 14 till Mynttorget i Stockholm. Där träffas vi gemensamt med svensk flagga i handen och visar vår protest mot att Sverige tänker skriva på Global Compact for safe, Orderly and Regular Migration, ramavtal som gör att detta land blir inte likt sig efter detta. Alla rättigheter ska gå till migranter och hårdare jakt på invandringskritiska personer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.