Honi soit qui mal y pense

Patrik Engellau

Skoldebattören Per Kornhall och ”programchef” German Bender har nyligen inom ramen för tankesmedjan Arena Idé publicerat en rapport om ”Skolval och segregation i Sverige”. De har även presenterat denna rapport i Dagens Nyheter.

Arena Idé tillhör Arenagruppen, som i sina verksamhetsberättelser inte redovisar varifrån pengarna kommer, men det verkar uppenbart att fackförbund och övriga socialdemokratin närstående organisationer står för fiolerna. Inte nödvändigtvis något fel på det. Socialdemokratin har två falanger, gråsossarna och de politiskt korrekta. Här är det de politiskt korrekta som talar.

(Full öppenhet: Jag har ett horn i sidan till Kornhall. För kanske sju, åtta år sedan höll jag på med ett skolprojekt på temat ”kollegialt lärande”, en jättehet grej som gick ut på att erfarna lärare skulle hjälpa mindre erfarna. Enkelt och självklart koncept. Tre, fyra skolor i Upplands Väsby kommun hade hoppat på tåget. Då blev Kornhall ”skolstrateg” i Upplands Väsby kommun och gjorde vad han kunde för att kväsa projektet vilket till slut lyckades. Då förstod jag att han var mer intresserad av att styra än att rädda skolan. Han ogillade mig särskilt för att jag hade startat friskolesystemet i Sveriges första friskolekommun, Vaxholm. Han hade runda, oinfattade glasögon och påminde mig starkt om, ja, du vet vem.)

Kornhalls och Benders rapport har vetenskapliga ambitioner och även om jag inte lyckas följa resonemangen fullt ut så tvekar jag inte att tro på den främsta av slutsatserna eftersom den överensstämmer med mina fördomar. Den främsta av slutsatserna är att förekomsten av friskolor underlättar utvecklingen av social segregation i det svenska skolväsendet.

Vem som helst som inte besväras av politiskt korrekta skygglappar inser att svenska föräldrar, särskilt om de är välutbildade och har begåvade barn, gärna tar chansen att skicka sönerna och döttrarna till välskötta friskolor i stället för att tvinga barnen att gå i kommunala skolor med hög andel invandrarbarn som kanske inte ens kan tala svenska. Det förefaller mig högst sannolikt att den utvecklingen, som Kornhall och Bender med återhållet raseri omvittnar, blir starkare år för år. Författarna kallar företeelsen för ”white flight” och det är väl ett adekvat uttryck.

Den näst främsta av Kornhalls och Benders slutsatser, eller kanske rentav deras utgångspunkt, är att de hatar denna segregation och skyller den på friskolorna. Eller om de först hatar friskolorna och sedan den segregation dessa kan underlätta. För mig känns det feltänkt. Friskolorna är mer som de många frivilligorganisationerna som hjälper migranter över Medelhavet. Det är inte frivilligorganisationernas fel att migranter vill resa över Medelhavet. Migranterna vill resa för att slippa besvär och ordna sina liv till det bästa. Så tänker nog även de välutbildade svenskfödda föräldrarna när det gäller sina barn. Honi soit qui mal y pense är Strumpebandsordens motto, skam den som tycker illa därom. Den förmaningen skulle man kunna rikta mot Kornhall och Bender som inte kan förstå hur vanliga människor tänker utan bara frustar av ilska över den skadeverkan processen kan få på det svenska samhället. Deras studie:

…visar tydligt hur bättre bemedlade familjer via skolvalet kan ”shoppa” sig ut ur det lokala samhällets demokratiska ambitioner. Orsaken är att reglerna för etablering av friskolor (den så kallade fria etableringsrätten) inte styr mot en heterogen elevsammansättning och därmed undergräver politikernas ambition att rå på skolsegregationen. Vårt skolsystem sätter alltså käppar i hjulet för den som vill motverka segregationen och underlättar för segregerande aktörer vars själva affärsidé är att erbjuda skolor med mer homogen elevsammansättning.

Det är inte ofta man får ett så oförblommerat erkännande av att ”samhällets demokratiska ambitioner” – i dessa författares fall ofta förkroppsligat i Skolverkets strävanden – står i motsatsställning till vad vanliga människor vill. Här syns huvudmotsättningen tydligt mellan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och medelklassen av vanliga människor, ”verklighetens folk” som KD-ledaren Göran Hägglund så välfunnet uttryckt det.

Kornhalls och Benders budskap är att det onda som segregationen troligen för med sig – jag håller med om att segregationen rimligtvis skadar sammanhållningen i nationen – bör motverkas genom att staten sätter käppar i hjulet för skolpengssystemet. För mig förefaller detta som en stalinistisk tanke. Politikerna måste inskränka vanliga människors rätt att välja skola i hopp om att därmed kunna upprätta det lyckorike som de själva föreställer sig men aldrig lyckas skapa.

Borde det inte vara självklart att skälet till white flight inte är friskolorna utan den i stort sett oreglerade och stadigt ökande migrationen till Sverige som pågått i decennier? Friskolorna är medborgarnas räddningsflotte. (Räddningsflotte även för muslimska föräldrar som etablerar friskolor för att skydda sina barn från den svenska statens inflytande.) Vem ogillar inte att det ska behövas räddningsflottar? Vem är inte tacksam att de finns om de råkar behövas?

Men så tänker inte Kornhall och Bender. De har hittat några utländska forskare som hävdar att det saknas ”bevis för att föräldrars prioriteringar i skolval handlar om kvalitet, något som framkommit även i andra studier… De menar i stället att det föräldrarna ’köper’ med sin skolpeng är rassegregation och religiös likriktning”.

Men svensken som jag känner honom har ingen inneboende, allmän lust att segregera sig. Kanske vill han ibland dra sig undan, men då även från sina likar eftersom han är allmänt socialt inkompetent och gillar de djupa skogarnas ensamhet. När jag gick i skolan fanns visserligen inga mörkhyade migranter men det fanns sociala klasser. Det syntes dock inga som helst tendenser att de rika ville förskansa sig i privata friskolor där det bara fanns överklassare. De privata friskolor som faktiskt existerade frekventerades bara av rikemansbarn som inte klarade sig i de överlägsna offentliga skolorna. Att skicka barnen till privatskola var ett dyrbart straff för föräldrar till barn som slarvade med studierna och därför fick underkänt i det reguljära skolväsendet.
Jag tror att svenskarna i gemen, liksom jag, beklagar att Sverige troligen blir alltmer segregerat.

Segregation beror att man inte litar på sin nästa vilket är jobbigt för den som minns hur det var när man inte behövde låsa ytterdörren. Dyrt är det också när man tänker på vad det kostar att installera larm i huset. Vem gillar det? Men segregeringen beror inte på rasistiska böjelser hos svenskarna utan på att de måste försvara sig mot konsekvenserna av vansinnig politik.

64 reaktioner på ”Honi soit qui mal y pense

 1. Tritonen skriver:

  Den alltför stora migrationen från utomeuropeiska länder till Sverige är i princip alla problems moder. Vårt land behöver ett moratorium i åtminstone tio år för att börja kunna ta itu med alla samhällsproblem som migrationen skapat. Hos våra politiker tycks dock detta – med undantag för SD – vara otänkbart, omoraliskt och helt emot Värdegrunden.

  Gillad av 14 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi behöver inte ett moratorium. Vi behöver ett permanent absolutstopp och ett nytt miljonprogram som slutför flyktingmottagningen genom välordnad och komplett repatriering. Detta måste vara det enda moraliskt riktiga målet för alla flyktingmottagning.

   Gillad av 7 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, vi borde kunna anlägga samma perspektiv som på de finska krigsbarnens självklara hemvändande. Till Sverige kom 72 000 barn, till Danmark drygt 4 000 under perioden 1939-45, då Finland genomled tre krig. Bara cirka 15 000 blev kvar utanför Finland, adopterades ofta. Samtliga flyktingbarn var oklanderligt identifierade. (Enligt precis samma princip måste naturligtvis identiteten hos samtliga individer i Sverige säkerställas!)

    Finland motsatte sig hela idén till en början och trots att många barn fick positiva erfarenheter blev det hela traumatiskt och tragiskt för tusentals andra. Till följd av detta blev den internationella rekommendationen att inte skilja barn från familjen ens i krigssituationer.

    Nu måste Sverige reparera de fruktansvärda misstag som har begåtts och hjälpa alla flyktingar – dessa symboliska barn – att återvända från det kalla Norden, hem till sitt hemland eller närmaste grannland, hem till sin familj, hem till sin släkt eller klan. De som via faktisk eller symbolisk adoption jämte flit, skötsamhet och kulturell acceptans har bekräftat sin assimilation kan växa in i sitt nya hemland.

    Gillad av 2 personer

 2. Martin skriver:

  Elementary my dear Watson….frestas man säga.
  Det vill säga naturligtvis har du rätt. Kanske behöver det sägas men vi vet sedan länge att eliten i Sverige lever och styr för sina ideal och utan tankar på att underlätta livet för oss undersåtar. I USA kan man däremot ofta känna att de styrande ger hjälp till självhjälp. Honi soit qui mal y pense…

  Gillad av 1 person

 3. akelaslair skriver:

  OK att Kornhall & Bender avskyr att friskolorna ger rika svennar möjlighet att skicka sina barn till homogena friskolor. Det är sossetänk och inget konstigt men jag undrar hur de ställer sig till friskolor som fokuserar lika mycket (eller mer) på bön och religiösa studier som att lära eleverna läsa, skriva, räkna och tänka själva. Det skulle vara intressant att höra herrarnas argumentation utifrån det perspektivet.

  Gillad av 1 person

 4. Aha skriver:

  Mångkulturella skolor och boende är två områden som PK-isterna i handling oförblommerat ser som misslyckade. Där får PK-ismen vika för omsorgen av de egna små då man tillser att de får gå och bo i välartade skolor resp. bostadsområden. Två fundamentela levnadsomständigheter undantas alltså från det mångkulturella lyckoriket. I övrigt (blir det så mycket kvar?) ska dock mångkulturen och invandringen få bestå och uppmuntras. Utanförskapet fylls på för varje dag, närmar sig miljonen. Marineringen i godhet och medmänsklighet fortsätter.

  Ytterst få PK-ister lever mao i mångkulturella kärnområdena. De är inte ens välkomna, ändå fortsätter de att bejaka massinvandring. Hur knäppa och irrationella kan människor vara? Vad utmärker PK-isten? Vilka människor är det som är så knäppa? Kan de klassificeras efter personliga egenskaper och bakgrunder? Flockmänniska? Mer drömmare än realist? Varför är vissa människor mer mottagliga för indoktrinering än andra?

  Många frågor utan svar. Under tiden fortsätter Sverige sin Golgatavandring.

  Gillad av 1 person

 5. Lars Strömberg skriver:

  Jag har funderat lite på det där med friskolor och med systemet att kunna välja skola. Jag ser båda företeelserna som METODER. Vi är överlag i samhället väldigt fokuserade vid just METODER. Det pågår hela tiden diskussioner om vilken METOD som är bäst för än det ena, än det andra. Metod-fokuset, och metodvals-debatterandet överskuggar nästan alltid tankarna på SYFTET. Det SLUTLIGA syftet. -VAD skall åstadkommas? -Och VARFÖR? Helt oavsett vad det gäller.
  Vi KASTAR oss in i våra verktygslådor och börjar argumentera för ”skiftnyckel kontra ringnyckel eller fast, öppen nyckel”, LÅNGT innan vi har tänkt klart kring frågor om syftet.
  Beträffande skolfrågan så ser jag införandet av metoden ”Välj Själv” som en ren nödlösning: Vore alla skolor bra, så behövde man ju inte välja.

  Gillad av 1 person

 6. Bo Svensson skriver:

  Hela undervisningssektorn skall frigöras från myndig styrning och släppas ut i den friska ekonomin.

  Med skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, kan vi kanalisera pengarna direkt till den sortens kunnande vi menar är angeläget att man tillägnar sig och instruera våra agenter att inte släppa från sig pengarna förrän kunnandet hamnat på plats.

  Istället för barnslaveri där man tvingas sitta av något decennium av sitt värdefulla liv i lokaler där det pågår undervisningsbemödanden av lågavlönade kommunalanställda, kan man då skaffa sitt kunnande som man finner bäst på en fri marknad.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Detta hörs ju som det man här gillar att fördöma: Att barnen själv skall söka kunskap men jag har inga bestämda åsikter om hur undervisning skall bedrivas.

   Släpper man ut sektorn i den friska konkurrensutsatta ekonomin, är det de lyckade sätten att bedriva verksamheten som vinner över de undermåliga.

   Men ge gärna upp tendensen att vilka straffa och att ”lära ungarna veta hut” – det är inte lösningen på problemet.

   Gilla

 7. Eva Danielsson skriver:

  Det är bara att hålla med. Det är den vansinniga migrationspolitiken som socialdemokratin med god hjälp av borgerligheten är skyldiga till, som är problemet.
  De har skapat segregation, skolproblem, brottslighet, sjukvårdsköer osv. Man har samfällt gått in för att montera ner ett tidigare tryggt och välbärgat samhälle för maktens skull. Det finns nog lite olika idéer om hur makten ska se ut, men man är överens om att förstöra Sverige. Under täckmantel av traditionellt pladder om skolresultat och arbetslöshet o d.

  Verklighetens folk måste räta på ryggen och stå upp för att vi tillsammans äger Sverige. Vi, inte politikerna. Vi måste strida för vår äganderätt till territoriet och till våra samlade tillgångar. Vi har rätt att bestämma om våra gränser, om vilka som ska få bo här och vad våra skattemedel ska användas till och att det är våra lagar och vår kultur som gäller här. Inget annat. Politikerna ska representera oss i detta eller avgå.

  Gillad av 13 personer

 8. Hasse skriver:

  Jag är helt övertygad om att migrations- och miljöexperten Malena Erman (det där var ironi, om någon mot förmodan inte förstod det) eller hennes man kör sin dotter Greta (hon som satt utanför riksdagshuset och skolkade för att protestera mot att politikerna inte tog miljöhotet på allvar) till skolan i Rinkeby varje dag. Nej så dum jag är, för Greta åker givetvis kommunalt.

  Nästa höst kanske Greta börjar på Globala gymnasiet på Södermalm i Stockholm, där merparten av eleverna givetvis kommer från arbetarklassen (OBS! Ironi igen!), eftersom cirka 55 procent av dem röstade på Vänsterpartiet i skolvalet. Nästan 87 procent röstade för övrigt på rödgrönrosa partier (https://mitti.se/val/och-dominerade-skolvalet/). Hoppas nu bara att eleverna på skolan inte har läst partiprogrammet, för partiet har ju funderingar på att konfiskera föräldrarnas villor i Danderyd och Djursholm och lantställen i Båstad och Visby …

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De har undantag för nomenklaturans datjor på samma orter, precis som scientologerna har undantag för kändismedlemmar som Tom Cruise. Arbetarearméer har även de ledare. Folkets befrielsearmé fick införa gradbeteckningar för att minska stratifieringen.

   Gillad av 1 person

 9. BjörnS skriver:

  Om man anser att människor ska kunna välja och påverka sina liv så måste man också acceptera att de väljer olika. Problemet i skolan, om man nu ska kalla det ett problem, är inte att de vita väljer utan att de icke-vita inte gör det. Lösningen är därför inte att förbjuda de vita att välja utan att uppmuntra de icke-vita att göra ett aktivt val. Men, elevsammansättningen speglar nog i stora drag boendets sammansättning. Förr gjorde man ”skolval” genom att bosätta sig på lämplig ort och det är väl bekant att låg-, mellan- och höginkomsttagare tenderar att bo på olika ställen. Skolsegregationen gick då längs en annan demension – den ekonomiska – och det är nog egentligen samma dimension som vi ser idag.

  Om rapportförfattarna verkligen vill upphäva segregationen i skolan, och det hoppas jag att de inte vill, måste de också förbjuda folk att välja utbildning, yrke och bostadsort. En total diktatur. Men jag tror inte att det hjälper. Partieliterna tenderar ju att ha sina egna skolor…

  Gillad av 1 person

 10. Häst och vagn och trånga skor skriver:

  Utgångspunkten för dessa frågor bör djupast sätt sökas inom biologin, ett rött skynke för de politiskt korrekta. En i grunden säregen hållning, där ideologi görs överordnad hela vår evolutionära bakgrund. Inklusive mycket av det kulturellt betingade.

  I många av våra val återfinns starka känslomässiga preferenser, med genetisk bakrund. Som inom sexualiteten. Att sätta mental tvångströja på den utgör en form av övergrepp. Det hindrade inte att man försökt. Så ser mycket av historien ut för de homosexuella. Numera vet man att homosexualiteten skär rakt igenom djurriket. Och ingår i biologin. Särskilt delfiner har en rik ”annorlunda sexuell repertoar”. Alltså, inget att i viktorianskt högmod förfasa sig över.

  Vi vet också att människan ständigt delar in sig själva i in- och ut-grupper. Även där finns starka drifter.
  Hon söker sig bekvämt mot en egen grupp, den hon identifierar sig mest med. Detta får man inte förväxla med rasism. För denna sökandets drift återfinns hos alla människor på jorden. Förmodligen för att en social gemenskap, med likasinnade, gjort henne starkare i en farlig värld, och därför gynnats av urvalet. Att möta en sabeltandad tiger ensam var klart sämre, än att möta den som tillhörig en in-grupp.

  Förr satte man en mental tvångströja på sexualiteten, om den var enkönad. Ett kulturellt betingat fenomen. Som går emot numera välkänd biologin. Att på motsvarande sätt bekämpande ”white flight” är att sätta en mental tvångströja på driften att söka sig mot en in-grupp. Ett klart biologiskt våld, det också. Något som tidigare drabbade just homosexuella.
  Där man också ville sätta en tvångströja på en naturlig drift.

  Kornhall vill inte att vi skall kunna ”shoppa” oss ifrån en upplevd ut-grupp – till en in-grupp.
  Han leker med begreppet homogen och heterogen, som om det vore en lätt knådbar deg. Men man kan inte leka gud hur som helst. Inte när starkt förankrade biologiska undertoner, finns med. Inte utan att plocka fram en mental tvångströja. Och det plägar ideologer att göra. De sätter gärna egna tankefigurer över all biologi. En faran som medföljer allt ideologiskt uttänkt. Att sätta vagnen före hästen.

  Gillad av 5 personer

 11. Lenam skriver:

  Sossarna har inte förstått att mångkultur och segregation hör ihop. Dom har inte förstått att dom själva skapat denna segregation med sin politik. Dom har inte heller förstått att SD är ett pari framvuxet ur deras egen politik. Dom förstår inte hur dom ska vända skutan och kommer heller aldrig lyckas motverka de problem de själva skapat.

  Gillad av 8 personer

  • Aha skriver:

   Visst förstår de att deras politik skapat segrationen, men de låtsas inte om det. I detta lever de i ett självbedrägeri.
   De förstår inte hur de ska kunna vända skutan som du skriver men det beror på att de inte förstår hur de kan göra det utan att få media och kulturvänstern på halsen och därmed tappa röster.

   Gillad av 4 personer

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   En alternativ förklaring är att de vill ha det så här. Du har helt fel, i USA har folk alltid varit segregerade, medianer och irländare drog inte jämnt, och exemplen är oändliga, många gamla europeisk städer har sina judiska områden, arabkvarter osv, sak samma i Asien, ta Singapore, en hinduisk del, en kinesisk, en muslimsk osv. Detta är 100% välkänt och välförstått, det är helt enkelt en helt fundamental del av alla samhällen sen innan stenåldern för man kan gissa att Neanderthalarna inte var 100% assimilerade med Cro Magnon?

   Till Aha kan jag också invända att de vill ha det så här, de vill inte ”vända skutan”, deras existensberättigande ligger i massinvandring och segregation och konflikt mellan olika gruppers intressen.

   Gillad av 2 personer

   • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

    Medianer = indianer

    Gilla

 12. Ulf skriver:

  Återigen dessa människor med sjukligt kontrollbehov över andra människors liv. Hur kan denna drivkraft vara så stark att de ständigt hamnar i maktpositioner? Det sjukliga kontrollbehovet är också utmärkande för de värsta av mänsklighetens otäcka diktatorer.

  Gillad av 3 personer

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   Svaret är givet, hyckleriet är själva deras livsblod, eller som modersmjölk för dem, lika naturligt som rinnande vatten.

   Gillad av 2 personer

 13. A skriver:

  Jag tror mig ana vad som kommer att hända med Sverige P.E: Landet måste och kommer att räddas av socialdemokraterna själva, tillslut. Förmodligen mycket sent. Det är enda möjligheten jag kan se. Den ”falangen” som styr nu måste göra bort sig totalt först. Kornhall och gänget är inte klara än. Sverige är och förblir socialistiskt oavsett och det enda vi kan hoppas på är att den ”gråsossiga” sidan kommer i position att ta över. Möjligen kan det sammanfalla med internationella skeenden. Kan någon se nåt annat som är realistiskt??

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • Lars-Olof Svensson skriver:

   En djup lågkonjunktur. Förra födde Persson. Utan krisen på 90-talet och Persson hade vi aldrig fått budgetdisciplin.
   Eller kanske att storföretagen börjar flytta ut. Vad ska hända efter nuvarande generation Wallenberg? Lyckas de får fram en ny ledargeneration som kan utveckla och bevara våra storföretag – eller kommer kineser och tyskar köpa upp allt, flytta och lägga ned?
   För mig är den stora frågan hur länge ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv, många gånger i världsklass (tänk te x SAAB och skolflygplanen till USA) kan samsas med en sammanfallande stat och politikerkultur.

   Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Mer än hälften av de s.k. gamla svenska storföretagen har flyttat utomlands för länge sedan. Sverige är en filialekonomi med diverse produktionsenheter.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du har ännu inte förstått att den gråsossiga falangen förorsakar och föder den öppet vansinniga? Det socialistiska felet försvinner inte för att man är omedveten om det. Gråsossetänkandet leder ofelbart till att smarta människor renodlar den underliggande ideologin och skapar ett nytt Gulag. Det är precis den mekanismen vi ser i aktion. Det finns i grunden bara en endast sort socialism. Den konvergerar alltid till massmord och död. Socialismen är en dödskult.

   Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Tro inte att jag förespråkar detta Fredrik. Jag uppfattar att det är vad som kommer att hända. Det finns inga förutsättningar för nåt annat. Isåfall måste nåt helt nytt komma in från sidan. Ge ett förslag på vad det skulle vara. 🙂

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 14. Jonas skriver:

  ”Men svensken som jag känner honom har ingen inneboende, allmän lust att segregera sig”

  Vi har kanske inte lust men är av nöd tvungna att börja göra det. Stora problemet är att våra politiker gör allt för att stoppa oss, både genom lag och regeländringar samt i stadsplanering där inget nytt område får bygga utan att en viss procent ”hyreshus” byggs i samma område.

  Gilla

  • Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

   Just denna del är förstås fel, alla vill, segregera sig, också svenskar, i meningen vill bo med de som är så lika dem själva som möjligt i uppförande, och utseendet är vad man går först på, man kan ju inte fråga alla man ser vad de tänker och tycker.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där har sossarna genomdrivit för att vinna alla val. Det är gerrymandering, inget annat. De skiter i dem som bor där och de skiter för den delen i alla andra. Helt otroligt egentligen att vår s.k. opposition i hundra år inte har lyckat genomskåda SAP eller göra ett enda handtag för att stoppa det.

   Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  När det gäller utbildning så finns det en naturlig och sund ”segregering” och det är att anpassa utbildningen till barnens begåvningsnivå. Det skedde automatiskt i det utbildningssystem som rådde för några generationer sedan med exempelvis realskola och gymnasium. I de flesta länder delas barn upp i grupper som funktion av deras begåvningsnivå. Detta är inget statiskt utan barn kan hamna i olika grupper för olika ämnen och de kan också förflytta sig upp eller ned. Detta är bland annat fallet i Storbritannien och betraktas som något självklart. Mina barn och barnbarn har aldrig upplevt detta som något märkvärdigt eller diskriminerande. Jag antar att även i Sverige så är det de bästa fotbollsspelarna som får spela i skolans lag och att urvalet inte sker genom lottning. För de som hade extra lätt för sig i matematik kunde även i den gamla folkskolan följa sin egen takt. Själv fick jag frihet under lektionerna att räkna på egen hand utan att störas av de som tragglade med multiplikationstabellen eller liknande.

  Som situationen ser ut i dag i Sverige så finner jag iden med friskolor som något naturligt i ett öppet och dynamiskt samhälle men minst lika viktigt är att anpassa inlärningen till barnens naturliga begåvning. Intelligensen är som allt annat normalfördelat och det är inte minst för samhället viktigt att i tid fånga upp begåvningarna. Dumbommarna kan man inte göra mycket åt och medelmåttorna får man leva med.

  Gillad av 4 personer

  • Linden skriver:

   Dumbommarna kan man inte göra något åt…..
   Låg värvad som ung man.
   Ingen dum start i livet, sett i backspegeln. Ordning och reda. Utbildning i att leda och mycket fysisk träning.
   På den tiden var värnplikten ett tvång, hög som låg, smart eller trög, alla fick detta samma mödor.
   Det jag vill säga är att man ganska snabbt insåg att det finns olika slag av intelligens och förmåga
   en del har det i nävarna, professorsämnet kanske inte kan slå i en spik. Eller ens träffa måltavlan.
   En nyttig lärdom.

   Gillad av 1 person

 16. Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

  Gandhi?

  Gilla

  • Lilla handhjärtat skriver:

   Jag blev tvungen att googla Kornhall och när jag fick se honom var min första tanke att den där mannen ser inte svensk ut, den andra att han har den där blicken som så ofta ses hos PK-frälsta, jämför t.ex. Arnstad, Fridolin, Liljestrand, Lööf, Ferm, Bjereld m.fl. (fyll gärna på!).

   Rent utseendemässigt ser han väl mest ut som om Arnstad och Fredrik Virtanen hade klonat fram ett kärleksbarn, också nyfiken på vem artikelförfattaren tänker på.

   Gilla

 17. Locket gläntade lite Grand, jag grävde med min hand, var skatten sand Eller från samarkand? Vänta, mitt hjärta står i brand, å bara en stor tand! men det är något ristat vid dess rand, en karta över ett land! skriver:

  Att nu tvinga ihop svenska barn med invandrarna i stor skala hade omedelbart synat korten på den del av de 82% hycklare som inte röstade SD, AFS eller MED som har barn i skolåldern. De hade omedelbart röstat på det parti som mest kraftfullt motsätter sig detta, jag vet faktiskt inte var SD står i frågan, eftersom SD ju gillar en stor stat.

  Gillad av 1 person

 18. Loke skriver:

  Kornhall och Bender borde vara glada att friskolesystemet blivit så omfattande. En förutsättning för att tillhandahålla utbildnig till ett stort antal nyanlända är att befintliga skolor måste göras oattraktiva för svenskar. Att bara kasta ut svenska elever från skolan och låta invandrare ta deras platser hade varit alltför brutalt och även svenska föräldrar hade kunnat reagera på sådana orättvisor. Med friskolor så erbjuds möjligheten för svenska föräldrar att fortsatt ge utbildning till sina barn i nya skolor och via skatten betala för både den gamla kommunala och nystartade friskolan.

  Bostadsbyggande med stöd av minusräntor och pacificering av svenska befolkning via hög skuldsättning är liknande beprövade metoder. Att bara som svensk bli utkastad ur lägenheter hade mött motstånd. Med piska och morot så drivs svenskarna effektivt fysiskt bort från områden och nyanlända kan flytta in. Kostnaden för det nya boendet maskeras av den låga räntan och hyran för det gamla boendet som brukas av nyanlända betalas via skatten.

  Segretationen är inte främst ett resultat av invandringen utan en effektiv metod att öka befolkningens storlek. Man flyttar på den grupp som har bäst ekonomiska förutsättningar att etablera sig i nya områden och låter ekonomiskt svaga grupper ta över gamla områden.

  Gillad av 6 personer

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Kornhall och Bender har rätt i att skolan är det som driver segregationen. Jag minns det själv när jag letade villa för 25 år sedan. Plötsligt var det betydelsefullt var man bodde.Och folk undviker fel skolor genom att flytta till rätt område.

  Men likt de flesta integrationsivrare tänker Kornhall och Bender fel. Friskolorna kan faktiskt ha motsatt effekt mot vad de tror. För tack vare friskolorna är det numera möjligt att bo i ett medelbra område men ändå ha möjlighet att ha barnen i en riktigt bra skola en bit bort. Det är dock inte många som utnyttjar det men skulle friskolorna försvinna skulle segregationen sannolikt öka än mer, inte minska.

  Tittar man sedan på moralen så faller det sista av deras argument. Vilka är dessa att berätta för folk vilka skolor de ska ha sina barn i ? som du är inne på. En bra utgångspunkt är alltid att kontrollera var de själva bor vilket är lätt nuförtiden. Frågan var går dina barn eller barnbarn i skolan är dräpande. Kornhall och Bender bor i Uppsala där områdenas typ kanske inte är så välkänd i stora kretsar. Men som tur är finns det också beskrivningar. Om den enes område står det

  ”Äldre med goda inkomster utan barn eller med äldre barn i villa i eftertraktade närförorter kring storstäderna.”

  Och om den andres
  ”Urbana singelhushåll med höga inkomster och lägenhet i storstädernas mest urbana lägen.”

  Dessa falska profeters utsagor kan alltså lugnt förkastas. De vill inte själva leva som de lär.

  Gilla

  • W skriver:

   När förskolepersonal måste gömma barnen i förråd, vem vill då bo kvar?”
   Svaret är att ingen vill det. Vidare är det så att alla vet att om det blir en hög andel av vissa grupper i ett område, så är det bara en tidsfråga innan dagisbarnen sitter i förrådet. Därav följer att det är rationellt att flytta från ett område så fort man kan se minsta tendens till att det blir inflyttning av problemgrupper. Detta resulterar i att det blir väldigt låga tröskelvärden för vit flykt. I Sverige har vi nu, på några få år, gått igenom dessa tröskelvärden i väldigt många tidigare helvita områden. Det förväntade utfallet av detta är närmast apokalyptiskt.

   Gilla

 20. Vaknauppnu skriver:

  Dina reflektioner P.E är allt igenom lysande. Klara tydliga frågeställningar och resonerande, det ger föda till tankarna att spinna vidare kring. och många jättebra gästskribenter. Ja, det är tur att man har denna läsning att se fram emot varje morgon och att läsa andras reaktioner och ges möjlighet att delta med det fria ordet. (ibland vore det dock trevligare med något mindre kvinnoföraktliga teser på DGS och från en del läsarna , Generaliseringar som skall drabba en könstillhörighet är lika illa som alla generaliseringar som inte ger något mervärde, utan blir bara plumpt.)
  Nåväl..
  Önskan om att visa Svenska folket en gång för alla att Kejsaren står naken, verkar vara väldigt svår att nå ut med, hur mycket dumheter än de besuttna runt grytorna ställer till med. Inte ens när det är övertydligt röstar folket med fötterna så att det kan bli en total omsvängning av denna vansinniga politik. Man undrar vad en ny valomgång skulle ge egentligen…Mest rädd är jag nu för vad Lövena och han som för sin politik genom egna familjens raster. och den ej stoppade invandringen av människor som är helt på tvärs med oss själva. Brr arma land

  Gilla

 21. Vaknauppnu skriver:

  De svenska barnen skall slippa att gå ihop med analfabeter eller mindre skolade ända tills de behärskar svenska språket och befinner sig på rätt kunskapsnivå för att kunna intergreras i en svensk klass. Varför skall det svenska folkets kunskapsnivå tvingas att sjunka för att det inte fungerar att att tillgodogöra sig kunskap i den sjuka skolmiljö som skapats. Det är så sjukt att man måste vara blind om man inte ser var det felar!

  Gillad av 2 personer

 22. Hovs_klipphällar skriver:

  PK-maffian är helt fixerad vid att skolan ska vara ”jämlik”, alltså samma elände för alla. Om barnen lär sig något är mindre viktigt. Samtidigt vill de att klasserna ska vara ”sammanhållna”, dvs. alla ska pressas in i samma grupp oavsett begåvning. Hur ska läraren hantera detta? Jo, de ska ”individualisera” undervisningen utifrån ”varje elevs behov”!

  OK, du har en klass med 20-30 elever. Varje elev ska ges en ”individualiserad” undervisning, hur det nu ska gå till. Jag är lyckligtvis inte lärare, så jag slipper konfronteras med detta.

  Förresten ska ju lärarna inte undervisa alls numera, de ska bara finnas till hands i bakgrunden.
  Ja, dårskapen verkar vara gränslös.

  Folk som genomskådat detta vill helt enkelt lägga ner lärarutbildningarna och starta om från grunden:
  https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”…Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap….”

  — Så undermålig anser Dovstad att lärarnas utbildning är numera. Vad denna Kornhall anser om detta vet jag inte, men han verkar helt klart ha ett horn i sidan till alla friskolor. I hans värld är en friskola detsamma som elak kapitalistisk utsugning av oskyldiga barn.

  Gillad av 1 person

 23. Jari Norvanto skriver:

  ”Han hade runda, oinfattade glasögon och påminde mig starkt om, ja, du vet vem.”

  Trotskij? Handlar’ Sjökvist i Knohult?

  Individuell frihet medger mångfald. Sån som många förmenta mångfaldsivrare egentligen avskyr. Sosseriet belönar ansvarslöshet och straffar individualism. Sosseriet är kollektivistiskt och fördummande. Individer blir redskap för maktlystna ideologer. De vill inte begripa, eller ger blanka fasen i, att självvald segregation är naturligt och att påtvingad, oselekterad gemenskap är plågeri. Segregation kan också vara en adekvat anpassning till det påtvingade experimentet multikulti genom massinvandring. Vad är den floppade integrationen (vad innebär integration förresten?) om inte desintegration, segregation? Hellre hjälpligt fungerande öar än en ocean av kaos.

  Gillad av 1 person

 24. Vax skriver:

  Tino Sanandaij
”Arbetsmarknadsministern hävdade igår (4/11) att nyanlända kommer i arbete allt snabbare. När någon frågade om detta gällde riktiga jobb utan lönebidrag var Ylva Johanssons vilseledande svar på facebook:
  ”Antalet personer som är anställda med lönesubvention är färre idag än för fyra år sedan, innan jag blev ansvarig minister”
  
I själva verket kommer endast 7 procent av nyanlända i ”arbete utan stöd”, samma som tidigare. När jag klippte in en graf från arbetsförmedlingen och påpekade att ökningen drivs av stödformer som Extratjänster raderas till min förvåning inlägget! 

  Det man kan se är att samlade kostnader ökat. 2006 la Sverige ca 5 miljarder kr per år på arbetsmarknadspolitiska program. Det ökade, inflationjusterat till ca 15 miljarder 2014 och väntas nå 22 miljarder per år om två år, borträknat aktivitetsstöd och lönebidrag. Till detta kommer uppskattningsvis 5 miljarder som kommuner lägger på åtgärder. 

  Ingen vet hur mycket av detta som går till invandrare, eller hur många invandrare har reguljära jobb och är självförsörjande.
  Man har löst problemet genom att inte räkna på det, vilket underlättar att föra medborgare bakom ljuset.
  http://word.harrietsblogg.se/
  Regeringen gör precis vad de vill med våra skattepengar, så fort valaffischerna tagits ner, så gäller inga löften mer.

  Gillad av 1 person

 25. Arthur skriver:

  > …shoppa” sig ut ur det lokala samhällets demokratiska ambitioner…

  På Kornhalls nyspråk betyder alltså demokratisk att hindra folkmajoriteten att få det de vill ha, skulle kunnat få och redan betalat för.

  Gillad av 1 person

 26. Dandersan skriver:

  Som det blivit så är segregation bra.
  Nån måste ju klara sig så vi kan ligga på topp
  Sossarna tvingade fram den kommunala skolan som varje kommun skall svara för.
  Där har vi segregeringens grundorsak.
  Fram med statligt styrning och kontroll så vi kan få likvärdiga förutsättningar.

  Gilla

 27. lookslikeanangel skriver:

  När ska Sverige plocka russinen ur kakan?

  – Satsa på utbildning på lite nivå t.ex.
  (gärna över hela linjen)

  – Försöka hitta stafettpinnen så vi kan
  fortsätta att vara ett modernt land.

  – Sluta med tramset och allt infantilt bludder.

  – Sluta ”dissa” allt vad seriös forskning och arbete är.

  Det kommer att bli lite gnöl, men

  ”You can’t have both apple pie and l’amour toujours.”

  Gilla

 28. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  »Han hade runda, oinfattade glasögon och påminde mig starkt om, ja, du vet vem.»
  Jag tänkte omedelbart (som flera andra) på Heinrich Himmler. Men efter att ha googlat och sett några bilder tror jag det handlar om en annan ”Heinrich”. Arnstad.

  Gilla

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   intressant, verkar sannolikt. bäh.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.