Gästskribent Pär Ström: Stoppa korståget mot yttrandefriheten!

Yttrandefrihet är inskriven i svensk grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och hyllad i allsköns högstämd retorik. På senare tid har den dock börjat utsättas för attacker från samma etablissemang som hyllar den. Naturligtvis med goda föresatser – ”demokratin är i fara” – så därför måste yttrandefriheten begränsas.

De säger förstås inte att yttrandefriheten ska begränsas. De vill bara få bort ”hat”, ”hot”, ”fake news” och ”lögner”. Problemet är att definitionerna av dessa ord används systematiskt för att luras. Även om riktigt hat och hot naturligtvis förekommer används orden ofta som medvetet missvisande etiketter på åsikter som inte faller etablissemanget på läppen. Och när det gäller ”lögner”, inklusive ”fake news”, kan man verkligen lita på maktelitens åsikt om vad som är sanning?

Jag minns själv hur alla stora medier under 1970-talets så kallade energikris basunerade ut att ”år 2000 är all råolja i världen slut”. Det var den tidens ”sanning”. Och för bara några år sedan var den politiska och mediala makteliten bedövande enig om att asylinvandring förbättrar den svenska samhällsekonomin och rentav är nödvändig för att ”rädda pensionerna och välfärden”. Den ”sanningen” gäller inte heller längre.

Vad är sanning, vad är fake news, och vem ska få det enorma förtroendet att avgöra det över huvudet på folket? Exemplen visar att det är farligt att låta etablissemanget ha ensamrätt på att definiera sanningen – vilket är precis vad de nu vill skaffa sig.

På senare tid har det blivit mycket vanligt att Facebook, YouTube och andra amerikanska tech-företag raderar inlägg och filmer som är av icke politiskt korrekt karaktär, alternativt stänger användarens konto. Ofta handlar de censurerade inläggen om kritik mot invandring, men det kan också vara annat såsom kritik av feminism. Det hela är mycket allvarligt, eftersom dessa plattformar idag har en mycket central roll för informationsspridning och opinionsbildning. Invändningen att privata företag gör som de vill håller inte, eftersom många andra branscher med en central samhällsfunktion är underkastade hårda lagkrav.

Den svenska regeringen, liksom EU, borde under hot om lagstiftning ställa krav på Facebook, YouTube och andra amerikanska tech-företag att tillämpa yttrandefrihet och åsiktsneutralitet på sina plattformar. Nu är dessvärre situationen den rakt motsatta – regeringen och EU ställer krav på tech-företagen att öka sin censur.

Våren 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (s) företagen Google, Facebook och Twitter till ett möte, där han hotade med lagstiftning om de inte blir effektivare med att ta bort ”hatiskt och kränkande material”. (I ingressen står visserligen att det är ”olagligt” material som ska tas bort, men längre ned i artikeln framgör att även lagligt material ska tas bort.)

Regeringens önskemål är bland annat att tech-bolagen ska ta bort alternativa medier från topplistor och sökresultat (så att färre människor hittar dem). Observera också att regeringen vill få bort innehåll den inte gillar även om det inte strider mot svensk lag – regeringen försöker alltså gå runt rättsstaten genom att gå via amerikanska tech-bolag.

Även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har hotat med lagstiftning, i hennes fall gällde det Facebook, för att få bort ”det hat och de lögner som sprids”. Men vem definierar vad som är sanning när åsikterna skiljer sig åt? Tänk på den där råoljan som enligt etablissemanget skulle varit slut för 18 år sedan. Och vem definierar vad som är ”hat”? Ofta kallas helt normal kritik från motståndarlägret för ”hat”.

Inte bara den politiska utan även den mediala makteliten driver ett korståg mot yttrandefriheten. Även media har de amerikanska tech-bolagen i siktet. Sommaren 2017 kallade ett antal av de mest topprankade svenska mediacheferna Google till ett möte för att kräva åtgärder mot ”hatsajter” och ”alternativmedier”. Enligt branschtidningen Resumé gav mediacheferna Google-representanten en ”utskällning”. Närvarande var bland annat Expressens chefredaktör Thomas Matsson, DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Mogulerna från Big Media vill att Google ska manipulera sina sökresultat så att visst innehåll på internet blir osynligt (så som det är i Kina), även om innehållet inte strider mot svensk lag. Mediamogulerna försöker alltså, precis som den politiska eliten, gå runt svensk lagstiftning och svenskt rättsväsende. För övrigt är det högst relevant att notera att alternativmedierna utgör en växande kommersiell konkurrens för de etablerade medierna.

Ett inslag i korståget mot yttrandefriheten är att strypa finansieringen för de röster som sprider ”fel” åsikter och världsbild. Detta kan väsentligt minska deras genomslagskraft och på sikt svälta ut dem. I samband med den svenska justitieministerns möte med amerikanska tech-bolag, däribland Google, stängde Google ned reklamkontot för den alternativa nyhetssajten Samhällsnytt. Därmed försvann hälften av sajtens reklamintäkter.

Även YouTube tillämpar det ekonomiska vapnet mot alternativa röster genom att försätta filmer med oönskade budskap i ”begränsat tillstånd”. Det innebär att dessa inte genererar annonsintäkter åt den som lagt ut filmerna, inte visas på listor över föreslagna filmer och inte kan kommenteras.

Bland annat har YouTube på detta sätt strypt opinionsbildningen för den amerikanska konservativa före detta kongressledamoten och presidentkandidaten Ron Paul, som gjort sig känd för sin fräna kritik av banksystemet och amerikanska krig. I Sverige drabbades nyligen den animerade samhällssatiren ”Så att det blir rätt”, gjord av Jens Ganman och Magnus Carlsson. Efter att YouTube först tog bort filmen helt kom den tillbaka, men utan möjlighet att kommentera, dela eller föreslå filmen för andra.

En annan politisk attack mot yttrandefriheten har nyligen avvärjts, åtminstone tillfälligt. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ville ändra grundlagen så att media skulle kunna förbjudas att i nyhetsartiklar, teve-sändningar och liknande publicera information om människors etniska ursprung, hudfärg, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och fällande domar för begångna brott. Exempelvis skulle den typ av grävande journalistik som Expressen genomfört i sin granskning av grov gängbrottslighet kunna förbjudas. Det ”öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet [av yttrandefriheten]”, och det ”står i strid mot censurförbudet”, sa hovrättsrådet Katarina Rikte.

I sista stund drog Alliansen tillbaka sitt stöd för grundlagsändringen, så dörrarna kommer inte att öppnas för just denna typ av censur i januari 2019 som det var tänkt. Faran är dock inte över, för saken ska skickas för vidare utredning.

Nämnas kan också att en statlig utredning i slutet av 2017 föreslog att massmedier ska förbjudas att publicera information som ”tydligt försämrar Sveriges samarbete med organisationer eller andra länder”. Blir det förbjudet att skriva att Saudi-Arabien är en kvinnoföraktande och homofobisk diktatur med ofattbart grymma medeltida bestraffningar?

Lagen om hets mot folkgrupp infördes 1948, med Tredje riket och Förintelsen i färskt minne. Det viktigaste syftet med lagen var att komma åt den spridning av antisemitisk propaganda som en viss Einar Åberg ägnade sig åt, och lagen kallades i början för Lex Åberg. Att stoppa honom var förvisso nödvändigt. Denne man grundade Sveriges antijudiska kampförbund, som inledde sina stadgar med att föreningens mål är ”judendomens i Sverige totala förintelse”.

Emellertid har lagen sedan dess utökats i flera steg, och nu döms den som ”hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. En märklighet är dock att lagen inte kan tillämpas när hotet eller missaktningen riktas mot svenskar.

En privat men delvis statsunderstödd gruppering på Facebook som kallar sig Näthatsgranskaren har satt turbo på tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp. De har utvecklat en programvara som trålar sociala medier efter uttalanden som kan polisanmälas. Våren 2018 hade Näthatsgranskaren anmält omkring 1 000 personer för hets mot folkgrupp.

Detta har resulterat i ett stort antal åtal, och många domar har blivit fällande. Ofta rör det sig om äldre personer med ringa vana vid både internet och politisk debatt, som skrivit saker som ”Fuck [den islamiska guden]” och att ”araber” bör ”åka hem”. När sådant leder till fällande domar har man kommit ganska långt från det som var upphovet till lagen.

Lagen om hets mot folkgrupp har alltmer fått karaktär av politiskt användbar gummiparagraf. En av konsekvenserna av dess svällande tillämpning är att vi bakvägen håller på att få en lagstiftning mot blasfemi (hädelse, att kritisera eller uttrycka sig vanvördigt om Gud eller religiösa symboler).

En enkät genomförd av Sveriges Radio och tre lokaltidningar i slutet av 2016 visar hur skrämmande positivt våra ledare ser på blasfemilagar. Var tredje politiker i Skaraborg vill införa förbud mot att publicera bilder som anses vara ”kränkande mot religionsutövare”, vilket dessvärre bara utgör ett av många exempel på hur större delen av vår tids politikerklass har tappat sin inre kompass.

Det finns flera exempel på hur även EU är på krigsstigen mot yttrandefriheten. EU-kommissionen har förmått fyra av de största amerikanska tech-företagen att gå med på en ”uppförandekod” om att så kallat ”näthat och hatpropaganda” ska tas bort inom 24 timmar. Återigen: Hur definieras de orden?

EU-kommissionären Mariya Gabriel har sedermera hotat med rättsliga följder om inte tech-företagen blir snabbare på att ta bort det som kallas hat. Vidare vill EU-kommissionen att det bildas ett ”oberoende nätverk av faktagranskare” som ska stoppa ”fake news” på nätet. Stefan Löfven utesluter inte lagstiftning.

Men vem ska ha makt att avgöra vad som är ”fake”? Tänk på den där råoljan som skulle varit slut för 18 år sedan enligt alla tunga medier. Borde röster som ifrågasatte den teorin ha censurerats av en paneuropisk Sanningskommission?

När man beaktar de olika attackerna mot yttrandefriheten från många olika håll kan man inte annat än bli mycket orolig. Yttrandefrihet är en av juvelerna i kronan i den västerländska tolerans som vi har kämpat oss till under sekler, och som vi borde vara oerhört stolta över och varsamma med.

Pär Ström är civilingenjör, författare och debattör.

50 reaktioner på ”Gästskribent Pär Ström: Stoppa korståget mot yttrandefriheten!

 1. Bo Svensson skriver:

  Våldsmonopol tror jag inte på. – Och det har ju aldrig funnits, – vi har alltid haft rätt att försvara oss själva och andra mot angrepp.

  Ju sämre polismakten fungerar, desto större roll lastas på oss själva att ta ansvar för rättsordningens upprätthållande och där platsar mina tankar om legalt våld:

  Våldsam död som drabbar individ som kan visas varit verksam med trafficking, hustrumisshandlare som brutit mot besöksförbud eller medlem i våldsutövande kriminell organisation skall rubriceras naturlig död och inte motivera fortsatt utredning eller rättslig åtgärd.

  Lämpligtvis kan listan utökas med individ som aktivt verkar för yttrandefrihetens begränsning beaktande dess fundamentala roll för att demokratin skall fungera som det var tänkt.

  Gillad av 1 person

 2. Jan Andersson skriver:

  Det verkar som de farligaste nu är kvinnor. Dels för att de ofta söker konflikter och nuförtiden automatiskt förkastar idéer som kommer från vita män. Utan att tänka vidare kommer de fram med egna ogenomtänkta beslut istället. Farliga också eftersom de anser att de som makthavare är ofelbara och inte förstår att makthavare endast är valda ledare som bara får behålla sin makt om besluten är godtagbara av medborgarna.

  Män är jägare i generna som samarbetar för att kunna lägga ner bytet, kvinnor är på samma sätt vaksamma och fientliga till alla som hotar hem och barn och vill ta mannen ifrån dem, mannen som betyder mat och beskydd.

  Min mor sa på sin dödsbädd att kvinnor kan göra allt som män kan göra, men det måste alltid vara en man som är ledare och styr upp verksamheten, annars blir det bara en hönsgård av alltsammans.

  Vilket nu har bevisats.

  Gillad av 9 personer

  • brrr skriver:

   Farliga kvinnor som t.ex. Fredrik Reinfeldt, Erik Ullenhag, Stefan Löfven, Anders Ygeman, Anders Borg, Morgan Johansson, Jonas Sjöstedt, Dan Eliasson, Anders Danielsson, Peter Wolodarski, Carl Bildt, Gustav Fridolin, Göran Greider, Ulf Bjereld, Mattias Gardell, Jan Björklund, Göran Hägglund m.fl. m.fl. m.fl…?

   Gillad av 10 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag förstår hur din mor menade, men kvinnor kan inte göra allt män kan göra och män kan inte heller göra allt kvinnor kan göra. Till exempel sådant som hänger ihop med biologiska könsskillnader.
   Förmågor som inte bestäms av biologi kan ändå vara könstypiska av både psykologiska och sociala faktorer. Här är det nog bättre att prata om kvinnlighet och manlighet, de individuella skillnaderna kanske spelar störst roll. Vi är alla lite manliga och kvinnliga i en blandning.
   Det finns män som är som ”kärringar” i en hönsgård för att ta den negativa varianten på män som har nära till sina känslor. Och kvinnor som är starka ledare med integritet för att ta den positiva varianten på kvinnor med nära till sin autonomi och ”aggressivitet”.

   Men hur själva situationen ser ut är säkert också avgörande. Vi vill ha ett samhälle reglerat av vettiga lagar och likabehandling inför lagen. Vi vill inte ha ett samhälle där makthavarnas intressen går före lagen. Vi vill inte ha makthavare som försöker, och lyckas, kringgå lagen.
   Var och en har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv. Det borde varje människa respektera, även politiker. Ett fritt samhälle bygger på det och att varje människa har rätt att inhämta information och att ha egna åsikter och också uttrycka dem.
   Begränsningar om förtal, hot och uppvigling räcker. Slopa lagen om hets mot folkgrupp.
   Och bevaka alla försök att begränsa yttrandefriheten.
   Dagens krönika otroligt viktig och välskriven.
   Jan, förlåt att det blev en lång replik som urartade till allmänt resonemang. Och jag håller med dig om våra nedärvda oilka reaktionsmönster för överlevnad.

   Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du sammanblandar kategorier ur helt olika synvinklar och analyser, kategorier som inte kan vara giltiga samtidigt. Vi har en stor skara psykologiska egenskaper där fördelningarna i viss mån skiljer sig mellan män och kvinnor. Här visar sig redan tre viktiga synvinklar eller analyser:

   1. Enskilda individer av vardera könet kan vara inordnade var som helst på hela skalan oavsett fördelningens utseende
   2. Om fördelningarna för män och kvinnor inte helt överensstämmer, finns områden på skalan där kvinnor respektive män dominerar, vilka vi, om de är sammanhängade, vilket inte alltid är fallet, kan kalla ”arketypiska”
   3. Dessa ”arketypiska” områden ligger i allmänhet inte där genomsnittet för respektive kön befinner sig

   Slutsatser ur en av dessa tre analyser får inte användas för att göra utsagor i en av de andra. Det som är arketypiskt kvinnligt säger inte hur de flesta kvinnor är och inte hur en enskild man eller kvinna är. Det som är genomsnittligt kvinnligt säger inte vad den kvinnliga arketypen är eller inte är och inte heller hur en enskild kvinna är. En enskild anekdot säger inget om fördelningarna i större grupper.

   Till detta kommer att det, som ovan omnämnts, finns en godtyckligt stor skara av olika egenskaper, som var och en har en egen fördelning för män respektive för kvinnor och där en kvinna som faller inom arketypen i ett hänseende kanske faller inom den manliga arketypen för en annan egenskap.

   Motsvarande resonemang kan föras om alla uppdelningar av mänskligheten, vilket måste säga oss att allt som ens luktar identitetspolitk är förljugenhet av det primitivaste slag.

   Gillad av 6 personer

   • brrr skriver:

    Kan det vara någon slags blandning av personlighetstyp och proportion av hormoner som styr hurdana vi blir…?
    Det verkar som att det är en viss typ av personer som söker sig till köttgrytorna och en helt annan slags personlighetstyper som blir t.ex. ingenjörer, städare, rörmokare o.s.v.?
    Förstörare respektive byggare.

    Gillad av 1 person

   • Agentväskan skriver:

    För enkelt, kvinnorna hejar på, inte förrän nu har kvinnor fått möjlighet att göra skada på samma sätt som män och Sverige ligger först, jag tycker det går ganska bra med jämställdheten även på detta område. I det mest jämställda landet i världen så ökar våldtäkterna snabbare än något annat land, det är väl inte så pjåkigt? Det är ju inte så att det är svårt för kriminella att skaffa kvinnor, Madsen har visst sin beundrarinnor, precis som Charles Manson.

    Gillad av 5 personer

 3. Jari Norvanto skriver:

  Korståg har hos mig en positivt laddad konnotation, varför det är ett illa valt ord när det används som i rubriken ovan. Det skulle behövas ett korståg för yttrandefriheten. Ett försvarskrig för grundlagarnas fri- och rättigheter.

  Gillad av 5 personer

 4. brrr skriver:

  Det verkar vara minst lika illa i åtminstone Frankrike, Tyskland, Holland, Storbritannien, USA och Kanada. Kanske fler länder?
  Och merparten av det censuren riktar in sig på handlar om islam och migration.
  Den västerländska civilisationen är snart slut.

  Gillad av 4 personer

 5. urkweb skriver:

  Jag hoppas att många som värnar om yttrandefriheten tar sig till Kungsträdgården imorgon (7/9) för att stötta Alternativ för Sverige som där blivit avbokade från stora scenen, för att en av deras talare i Malmö har anklagats för hets mot folkgrupp. Ingen har dömts för någonting, men naturligtvis försöker man tysta obekväma sanningssägare.
  Man försöker även stoppa deras torgmöten:
  https://www.svt.se/nyheter/val2018/vaxjopolitiker-gor-gemensam-sak-polisanmaler-hogerradikalt-parti

  Gillad av 6 personer

 6. 5ven55on skriver:

  Bra och viktig artikel! Även om det mest akuta är att stänga gränserna och slänga ut alla som inte har här att göra så handlar den allra viktigaste striden om att säkra internets frihet.

  Oligarkerna, med sina lakejer inom politik och media, är våra huvudfiender. Liksom roboten i terminator kommer de inte vila förrän de krossat våra nationalstater. De har hittills haft makt över media men internet hotar den makten.

  Bojkotta oligarkernas försök att ta över internet (google, facebook, youtube, etc.) och bekämpa politiker och gammelmedias censursträvan!

  Gillad av 8 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  En alltigenom skrämmande utveckling som visar att EU och Sverige är på väg mot samma system som redan tillämpas i Kina. Att så kallade liberala och demokratiska partier går i spetsen är extra bedrövligt och samma sak gället MSM. De senare bekymrar sig inte minst om sina annonsintäkter och penningen är som vi vet en stark drivkraft.

  Vad som helst som överheten bestämmer sig för kan definieras som fake news. Vi överhopas ständigt av diverse godtyckliga och subjektiva uppfattningar som är omöjliga att objektivt fastställa. Dit hör diverse arbiträra uppfattningar om jordens väder och klimat eller vilka energisystem som världen bäst behöver.

  Det hela förlöper på följande sätt. En vetenskaplig uppfattning publiceras och någon journalist tycker den verka intressant och spännande och serverar den lämpligt förenklad och vulgariserad i MSM. Diverse aktivitetsgrupper hugger tag i den och sätter igång diverse påverkanskampanjer. Några politiker ser en möjligt att profilera sig och vips är cirkusen i gång. Efter en tid har den vetenskapliga idén blivit ”allmän sanning” och olika kampanjgrupper vill få stopp på all kritik och helst om de vore möjligt sätt kritiska vetenskapsmän inom lås och bom eller stoppas in på mentalsjukhus. Så arbetar nämligen en”modern” totalitär stat i all sin ”godhet” och ”omsorg om sina undersåtar” som till varje pris måste skyddas mot att tänka ”fel”

  Vi känner detta väl från såväl Nazityskland som Sovjetunionen och andra stater som Kina tenderar att röra sig i samma riktning. Tyvärr riskerar nu även Västvärlden göra detsamma och snart kanske även där demokratin kommer att tillhöra historien.

  Begriper då inte etablissemanget vad de håller på med? Sannolikt handlar de så för att dölja alla sina politiska misstag som den förryckta invandringspolitiken och annat liknande för vilket man inte vill se kritik ty då riskerar man sin politiska makt. Det är den som man till varje pris vill behålla. Som vi vet har de flesta politiker inget riktigt arbete att falla tillbaks på och behöver sin politiska position och sitt arvode och vad därtill hör. Annars är de förlorade.

  Gillad av 12 personer

 8. Aurora skriver:

  Instämmer helt. Yttrande,-åsikts,-och tryckfrihet är under stort hot. I ett land som slår sig för bröstet om att vara bäst på just detta. Jämförelse med (Google)Kina kan göras. M Johanssons, och andra nämnda ministrars, hot om lagstiftning om inte media och sociala plattformar självcensurerar är allvarligt. Det senaste är nu att man vill att negativ kritik i utländsk media ska bli brottsligt. Jämför de 2 journalister i Burma som fängslats anklagade för brott mot nationella hemligheter.

  Gillad av 1 person

 9. Leif Nilsson skriver:

  Tack Per Ström för ett välskrivet inlägg om ett synnerligt angeläget ämne!
  Yttrandefriheten är en förutsättning för den västerländska civilisationens och demokratins fortbestånd.
  I denna video filosoferar och fördjupar sig Jordan Peterson kring vikten av ”free speech”, både för vår civilisation och för vår personliga utveckling och hälsa. (20 min, hämtat från olika föreläsningar):

  Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Och i den här videon förklarar Jordan Peterson varför yttrandefrihet bara så länge man inte talar med fel människor, för då blir man persona non grata:

   Gilla

   • Agentväskan skriver:

    Det är helt riktigt, Peterson och de andra är utopiska vänsterliberaler i hjärtat, de är mjukisar, så när han når den intellektuella mållinjen så snubblar han, för han vill så gärna vara för att bara vara snäll, men det går ju inte, och han undviker att tala om islam, som annars verkar vara ett uppenbart ämne. Så jag tror dels det är taktik, dels att han egentligen känner för vänsterliberalerna.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Det finns lojalitet. Och sen finns det dårar. Sådan är uppdelningen.
    Nu har naturligtvis alla människor lojalitet, bara inte med vad de påstår sig ha lojalitet till.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Tänk att ni ska ha så fel! Jordan Peterson är 100 % för free speech!

    Det han varnar för att man inte får blanda ihop (vilket ni ovan tycks göra) yttrandefrihet med de personliga lonsekvenserna av att man begagnar sig av den. Det är en frihet under ansvar!

    I vilken mån konsekvenserna av att man utövar sin yttrandefrihet är rimliga eller ej är en helt annan diskussion!

    Gilla

 10. Elisabeth skriver:

  Även jag vill tacka för en viktig, informativ och alldeles lysande artikel om hoten i vår tid. Överheten har fullt upp med att brottas mot det nya medialandskapet som, tack vare fantastiska tekniska framsteg, växt fram. Man tar till alla verktyg man har som ex den förhatliga lagen om hets mot folkgrupp. Folk som utsätts för denna specialbehandling borde aldrig acceptera detta, man borde försvåra delgivning, neka, vara besvärliga. Den överbelastade rättsordningen klarar inte av att hantera sådana fall om de blir många. Denna lag har blivit något av en ”klass-lag” och drabbar troligtvis personer som inte förstått koderna. Den är djupt orättvis.
  Kom att tänka på vad Mark Twain sa på sin tid angående desinformation : ” Läser du inte tidningarna är du oinformerad, läser du tidningarna är du felinformerad”.

  Gillad av 2 personer

 11. lingua.nord@telia.com skriver:

  Soppa på en empirisk spik.

  Från en gymnasieskola i surdegsbältet (Jens Ganman) i Stockholms innerstad : eleverna på skolan är toleranta, men vissa av de toleranta är inte toleranta mot dem som man inte anser vara toleranta. Elevinkvisitionen spårar förgripliga utsagor på nätet – straffet socialutfrysning. De unga disciplinerar sig själva, kan vilja det men bli orsak till motsatsen (heteroteli). En lärare som på allvar skulle försöka bena upp en konkret ”dom” kunde riskera att själv sorteras in bland de intoleranta. Acceptansen av inskränkningar av yttrandefriheten blockerar själva tanken, den inre socialiserande censorn aktiveras; det extrema blir allt som ifrågasätter eller bekämpar pro-gressiv mainstream och dess landvinningar; samspelet mellan den progressiva ungdomen, den juridiska repressionen och den progressiva statens nästa steg blir mer och mer självförstärkan-de system, där politiken och det politiska ansvaret sjunker in i samtyckande, utanför ingen fräls-ning gives; återtåg och rekonstruktion blockeras, dystopin tillskyndas förmodligen.

  Gillad av 1 person

 12. Vi. Weak points and strong skriver:

  Mycket bra , finns inte mycket att tillägga utom att är inte detta oundvikligt? Jag har kommit att tro att detta började för mycket länge sedan, när de populistiska partierna bara var en liten finne på näsan på LePen. Etablissemanget har länge drivit ett nytt imperialistiskt projekt, där överstatlighet och invandring varit delar, och numera ekofascism, att begränsa yttrandefriheten är följdriktigt. Jag tror att de är de västliga väljarna som är problemet för etablissemanget, för i varje val kan man rösta fel, och när etablissemanget först märkte att en liten del människor inte uppskattade utvecklingen, och dessutom hade en poäng, så gjorde man helt enkelt det motsatta mot vad dessa väljare önskade, man sökte att minska deras inflytande. Vi såg det långt senare tydligast med Reinfeldt, när han gick samman med Mp för att på allvar få igång massinvandringen. Så först kom etablissemangets rättmätiga fruktan att vi skulle använda vår röst och rösträtt för att vara oeniga med den imperialistiska riktningen som politikerna stakat ut, sedan massinvandringen, sedan repressionen.

  Köp denna bok, eller lyssna på diskussionen:

  http://www.econtalk.org/yoram-hazony-on-the-virtue-of-nationalism/

  Gillad av 7 personer

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Välskriven krönika Pär Ström. Viktig!
  Demokratins fiender sitter på den mediala och politiska makten i Sverige.
  Deras egen taktik är att peka ut som antidemokrater; Högern, Högerextremismen, Konservatismen, Nationalismen.
  Dessa kallas sedan; Fascister, Nazister, Främlingsfientliga, Rasister.
  Detta är förstås obotliga tillstånd, en pedofil kan man behandla men icke en fascistnasse och därför måste de brännmärkas, stötas bort och övervakas.
  Vargavinter att vänta.

  Gillad av 6 personer

 14. Sixten Johansson skriver:

  En föredömlig redovisning, tack, Pär! Glädjande många facebook-delningar verkar artikeln också få. Jag vill puffa för en mycket bra kompletterande artikel av Karl-Olov Arnstberg på morklaggning.wordpress.com i dag: ”Yttrandefrihet – argumenten”.

  Arnstberg förklarar varför yttrandefriheten är så viktig för att trygga en nödvändig dialog mellan vänster och höger. Särskilt under det senaste decenniet har en moraliserande vänsterliberalism fått en nästan total kontroll över det offentliga samtalet och bestämmer diktatoriskt vilket synsätt som är det enda anständiga. Men inga av de svåra samhällsfrågorna har någon given lösning och oavsett hur goda och humana idéer kan tyckas vara på ytan är verkligheten annorlunda än utopin och vänstertotalitarism blir minst lika destruktiv som högertotalitarism.

  Gillad av 1 person

 15. Werner Von Winkelbaum skriver:

  A brilliant and at the same time very scary article — no doubt one of the most important articles published in Swedish media in decades. And maybe one of the last alarms we will read about Sweden’s steady march towards media darkness, and beyond that a — totalitarian state.

  A famous quote ”I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it” — attributed to a French intellectual (known as Voltaire) active some three hundred years ago — comes to mind. Any Swedish politician who dares defend Par Strom?

  Werner

  Gillad av 1 person

  • Två plus två är fyra - ja för dig kanske skriver:

   För att lögner med säkerhet skulle kunna stoppas måste alla tidningar och nyhetsstationer förbjudas.
   För att allt hat med säkerhet skulle kunna stoppas måste även alla PK-fundamentalister beläggas med munkavle, – t.ex. de kändisar och journalister och PK-debattörer som vill giftmörda oss som de kallar brunråttor pga våra meningsskiljaktligheter i sakfrågorna om mångkultur och invasionsreligioner.

   Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Nej PI Persson, men omistliga OM man tror på yttrandefriheten! Vem bestämmer vad som är hat och lögn? Sanningsminister Morgan Johansson?

   De som ljuger och harar får göra det men de får ta konsekvenserna I EFTERHAND!

   Gilla

 16. olle reimers skriver:

  Just nu hålls kongressförhör med Twitters vd Jack Dorsey. Han förklarar under förhören att Twitter har som ett mål att se till att diskussionerna på hans medium förs på ett positivt och anständigt sätt.

  Med detta menar Jack Dorsey att han anser att Twitter har rätt att utöva rensa bort inlägg som inte uppfyller dessa krav; d.v.s. censurera. Genom smygavlyssning har man kunnat konstatera att Twitters medarbetare tycker att det är rätt att rensa ut vissa politiska åsikter. Särskilt om de är till stöd för Donald Trump.

  YouTube jobbar tillsammans med Southern Poverty Law Center som är en öppen vänstergrupp med tydlig agenda.

  Google avskedade en medarbetare, James Damore som hade fräckheten att i en diskussion om deras policy om jämställdhet påpeka att skillnader vad gällde val av arbetsuppgifter kunde ha med könet att göra.

  Hotet mot yttrandefriheten är mycket reellt. I verkligheten har Morgan Johansson tagit på sig en roll som sanningsminister. Troligen har han i det tysta stöd av sjuklövern.

  Politikerna har allt att förlora och ingenting att vinna på yttrandefriheten. För medborgaren är yttrandefriheten grundstenen i demokratin. Konflikten är uppenbar.

  Tror vi på demokratin eller ska vi lta politikerna härja fritt?

  Gillad av 2 personer

 17. Nicke Hansson skriver:

  Välkommen tillbaka Per Ström, dina ord behövs mer än någonsin!
  yttrandefriheten är utan tvekan under attack, etablissmangsmedia som framför allt DN, Expressen, SVT går i bräschen för detta vansinne!

  Gillad av 2 personer

 18. Arvid Barstad skriver:

  Også jeg må tåle å bli kalt nazist, fascist eller rasist. Selv om det ikke er sant, og det kan føre til at jeg blir lei meg. For ytringsfriheten er mye viktigere enn mine følelser og behov for verbal beskyttelse.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.