Nu spottar vi i nävarna

Patrik Engellau

För ett antal år sedan drev jag ett projekt som gick ut på att rädda den svenska skolan. Det var seriöst, det var rättänkt, jag var mycket energisk och det hade kunnat fungera. Det gick ut på att förmå de duktiga lärare som faktiskt finns att hjälpa sina svagare kollegor att förkovra sig. Detta självklara går i skolvärlden under beteckningen ”kollegialt lärande” och har visat sig fungera i andra länder. Jag fick igång provverksamhet i åtta skolor men sedan dog projektet. Det var mycket smärtsamt.

Skälet till att projektet dog var, om jag ska koka ned förklaringen till sin mest förtätade essens, att den svenska skolan inte vill lösa sina problem. I var och en av de åtta skolorna var det något annat som kom emellan, till exempel ett rektorsbyte som inte fungerade, en käpp i hjulet av en kommunal skolstrateg som inte blivit tillräckligt involverad, en ny ukas från Skolverket som vände pedagogernas uppmärksamhet från det vanliga lärarslitet till något nytt lyckoprojekt som förväntades representera en slutlig och fungerande vändning till det bättre. Ingen tog ansvar för ingen fick ta ansvar. Mitt bestående intryck var att den svenska skolan inklusive myndigheter och skolpolitiker är självblockerande.

Efteråt sa jag till en framstående, klok och erfaren svensk ämbetsman att jag inte tror det går att rädda den svenska skolan. Hon tittade förundrat och lite misstänksamt på mig ty hon trodde att jag skämtade eller hade undsluppit mig en retorisk överdrift. När jag sa att jag menade allvar blev hon bestört. ”Det är inte möjligt”, sa hon. ”Det är klart att det går. Det måste gå.”

Föreställningen att vi kan om vi bara vill är en grundbult i den svenska mentaliteten. Om något krånglar, även under ganska lång tid som den svenska skolan, så beror det bara på att vi inte kavlat upp ärmarna och tagit itu med saken. Vi är ändå hederliga och solidariska karlar och kvinns, vi har ändå gemensamma intressen, så det vore väl tusan om vi inte löste våra problem bara vi tar tag i dem.

Moderaterna går till val med affischtexten ”Nu tar vi tag i Sverige!”. Partiet försöker kittla denna grundläggande svenska känsla som sitter så djupt hos ett folk som fortfarande anser att hut ska gå hem och som fortfarande anser att problem kan lösas bara vi jobbar tillsammans med gott humör och ordentliga ansträngningar.

Jag tror att det en gång fanns fog för den inställningen. Den bygger på en anda som illustreras i dikter som Runebergs Bonden Paavo och Geijers Odalbonden och som kan mobiliseras när stormen hotar båtklubben: ”Grabbar, kom hit och jobba för fan!”.

Jag tror, så hjälpe mig Gud, att vi inte längre har förutsättningar att frammana en sådan koncentrerad djävlar anamma-anda som Sverige tidigare kunde ådagalägga. Det kitt av självklar samhörighet som tidigare fanns i det svenska samhället – och då spelade det nästan ingen roll vilken samhällsklass folk tillhörde – finns, fruktar jag, inte längre kvar. Jo, kittet finns, men inte på det kollektiva, allomfattande sätt som tidigare. Kanske kan någon form av samhörighet och vilja att gemensamt spotta i nävarna för något ömsesidigt angeläget ändamål uppbådas inom rimligt täta grupper, till exempel villaägarna i ett förortsområde, men jag har svårt att tro på någon resolut och målmedveten nationell kraftsamling för viktiga ärenden typ just skolan. När man inte ens kan komma överens om att lag och ordning ska gälla även i utanförskapsområden undrar jag om det finns något ändamål som skulle kunna väcka tillräcklig enighet för att framgång skulle kunna nås. Liksom den svenska skolan har Sverige som nation blivit självblockerande.

Det säkraste tecknet på att jag har rätt är just moderaternas affisch. Kan någon tänka sig att detta parti efter valet skulle kunna elda nationen till det engagemang av churchillska proportioner som skulle behövas för att vända Sverige rätt?

Som vanligt hoppas jag att jag har fel.

 

70 reaktioner på ”Nu spottar vi i nävarna

 1. Björn G skriver:

  ”Föreställningen att vi kan om vi bara vill är en grundbult i den svenska mentaliteten.”

  Ja vi kan,

  Frigivningen från det socialistiska förtrycket är nära.

  En ny morgon gryr,
  – en morgon där människorna vågar säga vad de tycker, innerst inne
  – en morgon där vi ej kan straffas för våra åsikter
  – en morgon där regimens kapos ej kommer åt att förtala och hänga ut oss.

  En morgon, som sedan övergår till en glädjens dag, glädjen över att få vara Svensk.

  Gillad av 2 personer

 2. A skriver:

  Jag tror du har fel PE. Etablissemanget hyllar och frammanar svaghet på alla vis. Alltså, brytpunkten var när de övergav proletariatet för trasproletariatet. Då slutade de bygga upp nationellt, de blev internationella. Det blir så här då. Tex, de bedriver skolan under idiologiska premisser. Då måste skolan bli så här. Den kan inte bli vad vi menar med BRA under sådana förutsättningar. De verktyg som behövs får inte användas. Väger man in allt, så vill de ha det exakt så här.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

  • Björn G skriver:

   ”Etablissemanget hyllar och frammanar svaghet på alla vis.”

   Javisst gör de det, detta är vad kulturparasiterna hyllar (här genom Kjell Bergqvist).

   Kjell påstår detta i sitt upprop inför valet:
   Vi som är verksamma inom Sveriges kulturliv är några av de som varje dag upprätthåller den demokratiska infrastruktur som står öppen för alla – det som gör Sverige till ett fantastiskt land, ett land där yttrandefriheten och respekten för den fria konsten står stark. Det kan valet på söndag förändra i grunden.
   Nu ser vi att vi är många som står tillsammans. Det är inte bara kulturarbetare, journalister och personer yrkesverksamma i media som står bakom uppropet. Det är människor från samhällets alla positioner bla bla bla……

   Det är dessa Marxist-Leninistiska individer som fortsatt vill bestämma över folket.

   Gillad av 2 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Allt ligger i ”Grabbar, kom hit och jobba för fan!”.

  Det är alldeles för mycket kvinnor i alla skolor och tillhörande förvaltningar och upp till skolöverstyrelsen. De saknar ofta, törs jag påstå, förståelse för begreppet ”lära för livet” alltså vad syftar studierna till? Vilka jobb finns behov av i elevernas hembygd? Manliga lärare är dåliga på detta också, men kvinnliga lärare vet nog ingenting om hur näringslivet ser ut i småkommunerna runt om i landet.

  Vi hade under min skoltid klart sämre respekt för kvinnliga lärare, med ett lysande undantag. Omvänt hade vi respekt för alla manliga lärare, utom kanske två. Och att gå till rektorn bävade alla för, inklusive föräldrarna. De var alltid mycket tydliga och respektingivande personer.

  Gillad av 1 person

   • Vi. Weak points and strong skriver:

    Jajo, men övervikten av kvinnor inom skolan är inte sund. Det blir en obalans. Det blir ju också så att många av de manliga är än sämre för att urvalet är så litet.

    Gilla

   • LJ skriver:

    Skolan, som tidigare var mer att likna med värnplikten, har mer blivit något som mer en vårdinrättning.

    Detta återspeglas också mycket väl bland den yngre delen av lärarkåren. Det är inte direkt ett överskott av traditionellt manliga egenskaper, inte heller bland männen på lärarutbildningen eller de som undervisar där. Lycka till att hitta något som liknar en alfahanar. Total avsaknad kravställande, disciplin, auktoritet etc etc.

    Inte undra på att skolan går åt helvete

    Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”Föreställningen att vi kan om vi bara vill är en grundbult i den svenska mentaliteten”.

  – Om det finns en önskan att åtgärda ett problem så måste detta identifieras och renodlas, utan skygglappar, för att man skall hitta en påverkbar angreppspunkt. Då denna startprocedur har genomförts så kan vi klara detta ”bara vi vill” om de som skall medverka till hanteringen av att besegra ”utmaningen” är ense om att det är ett problem utan att försköna verkligheten.

  ”Jag tror, så hjälpe mig Gud, att vi inte längre har förutsättningar att frammana en sådan koncentrerad djävlar anamma-anda som Sverige tidigare kunde ådagalägga”.

  – Den ”djävlar anamma-anda som Sverige tidigare kunde ådagalägga” är nog mycket svår att skapa i vår nuvarande situation eftersom politiker, forskare, journalister och diverse inflytelserika tyckare censurerar, mörklägger och förnekar de problem som vi just nu upplever. De flesta medborgare har nog kvar den ”grundbult i den svenska mentaliteten” som krävs för att lösa samhällsproblemen. Men de styrande – som har de maktmedel som krävs – har skapat en handlingsförlamning genom att lägga en våt filt över ”utmaningarna” och på detta sätt förskjutit problemlösningen långt in i framtiden som härigenom blir mycket osäker.

  Gillad av 4 personer

 5. brrr skriver:

  Det verkar vara något fruktansvärt sjukt som drabbat Sverige och svenskarna. Johan Westerholm på ledarsidorna.se utdelar varje dag en ny smocka som sänker oss allt djupare och gör mig alltmer uppgiven.
  Går det att rädda det sjunkande skeppet? Det tror inte jag heller.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Borg skriver:

   Så har jag känt det länge. Dock har jag nu fått nytt hopp i och med Alternativ för Sverige. Deras torgmöten andas optimism och framtidstro. Det här är människor som är villiga att kavla upp ärmarna och lösa problem och de tänker inte vika sig.

   Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Jag syftar inte på något av vad Westerholm uttrycker av egna värderingar, utan på det han skriver om vad som pågår inom politikerklassen och det därtill relaterade.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Och vad är det första jag ser när jag går in på Ledarsidorna? En torpedartikel mot den enda diplomaten av dignitet som understått sig att ha en avvikande uppfattning från Carl Bildts och Washingtonlakejernas hysteriska rysshat.

    Nä, Johan Westerholm är en ful fisk och inte svenskarnas vän.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är lustigt med Westerholm. Allt han säger, nu senast uppgifter från en gammal knökhögerman på UD av en typ som Westerholm och hans anhang har använt hela sin ungdom åt att kollektivt och med alla medel förhåna och förneka, är sådant som vi som aldrig varit annat än knökhöger hade kunnat tala om medan det hände eller rent av innan dess.

   Allting var uppennbarat.

   Det handlar om dagböcker och inte analyser gjorda med stor möda i efterhand!

   Allting var uppenbarat.

   Nu, ex post festum, kommer han och är efterklok och kallar sig ändå sosse. Vilken massiv kognitiv dissonans ruvar inte under ytan där!

   Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    Somsagt, jag skiljer på sak och person. Westerholm är också en maktspelare, men det lär knappast vara lögner det han skriver (om än selektivt liksom ALLT som ALLA skriver/säger).
    Och det äcklar mig hur hela maktsfären kör den västerländska civilisationen rakt ner i avgrunden. Äcklar mig något så fruktansvärt.

    Gillad av 2 personer

 6. Bakom hörnet skriver:

  Sammanhållning som mänskligt fenomen tar avstamp i vår sociala förmåga, som utvecklats inom en tämligen begränsad människogrupp. Att vi trots det lyckats bygga samhällen bestående av miljontals individer måste nog betecknas som en stor prestation. Men in- och ut-gruppens psykologi har inte försvunnit i och med det större, utan enbart bemästrats.

  Samhällsprognoser är extremt svåra att göra. De är alla fyllda med hög osäkerhet. Det blir nästan aldrig som man förväntar sig. Överraskningar väntar alltid runt hörnet. Facit kommer alltid efteråt och kallas för historia.
  Men alla former av kraftsamling kräver alltid någon typ av gemenskap. En känsla av tillhörighet.

  Det var det Tito försökte skapa inom forna Jugoslaviens konstruerade gränser. Men misslyckades med. Varför kan man fråga sig? Visst fanns där enighet men den var delvis splittrad och låst till etniska folkgrupper och religös tillhörighet. Den mer djupa enhetligheten ville inte infinna sig. Var och ens historia drog åt olika håll. Var och en bevakade mer det egna särarten än den gemensamma fragila nationen.

  Nu går Sverige mot en större etnisk och religös mångfald. Var och en med sina särintressen och historiska rötter. Enhetlighet växer lätt ur det gemensamma. Men gemenskap betår av en svårfångad materia. Särskilt i Sverige där fördömelsen för minsta tankefel svävar över var och ens huvud.

  Den sista meningen är nog felaktig. Jag tror knappast fördömelse inom mer etniskt sammanhållna grupper är särskilt stor. Man bejakar nog den egna historien med högburet huvud. Både den egna historien, ens särskiljande värderingar och det religiösa. Och detta utan inblandning av gammelsvenskar. Vår insyn i olika skeenden blir därmed grumlig.

  Vi har nu fått mer av det som drar isär än vi tidigare haft. Nu gäller inte bara socioekonomiska faktorer utan även etnicitet, klanvärderingar och olikartade religösa rötter.

  Människan har en förmåga att i orostider söka sig tätare mot det nära och egna. När Västrom föll utlöstes en våg av rörlighet. Den folkliga enhetligheten som romersk administration med makt påtvingat människor föll sönder. I århundraden kom ”Europa” att plågas av det vi idag kallar för folkvandringstiden. Tills nationsuppbyggnad långsamt kom igång. Även den med en blodig historia.

  Jag tvivlar starkt på att vi vet särskilt mycket om de krafter som för människor samman och splittrar upp dem. Våra politikers genomdrivning av det multikulturella samhällsprojektet speglar nog mest fromma förhoppningar.
  Men läser man mänsklig historia, och de vägar den brukar följa, så lär vi nog ha en lång uppförsbacke framför oss.

  I vad mån forskningen på djupet lyckats närma sig detta ämne vet jag mycket lite om. Även om ämnet konfliktforskning finns. Men att få grepp om gruppdynamiska fenomen och den bakomliggande psykologin är knappast lätt. Men behovet av en kunskapsbas lär öka med tiden. I vad mån den typen av kunskap i en praktik kan användas för kyla ned eller förebygga konflikter är en annan sak. Men klokare vägval bör den typen av kunskap underlätta för.

  Gillad av 5 personer

 7. MartinA skriver:

  ”Det kitt av självklar samhörighet som tidigare fanns i det svenska samhället – och då spelade det nästan ingen roll vilken samhällsklass folk tillhörde – finns, fruktar jag, inte längre kvar. ”

  Det beror på att samhället inte är svenskt. Det är antisvenskt.

  Gillad av 5 personer

 8. Bo Svensson skriver:

  Vi är flockvarelser och när flocksammanhållningen medvetet motarbetas och stämplas som extremism, rasar allt samman.

  Mannens strävan som håller allt igång handlar om att vinna uppskattning bland dem han själv respekterar och känner samhörighet med. – Strävan efter vinning utöver livets nödtorft handlar också om att klättra i rang.

  Psykopatliberalismen som verkar aktivt för mänsklighetens atomisering är alltså radikalt destruktiv.

  Vad gäller skolans problem, består den resurseffektivaste lösningen för den skattefinansierade undervisningen i att man får del av pengarna i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande och att man skaffar sig detta på en fri undervisningsmarknad.

  Detta är en rationell lösning som jag hade förväntat mig att vinna omedelbar entusiastisk uppslutning kring. – Och vinna ökad respekt och erkännande. – Vad är det i vägen? – Jag fattar inte varför poletten inte ramlar ner.

  Gillad av 1 person

 9. V for Vendetta skriver:

  En organisation blir inte bättre än de som befolkar den. Den svenska skolan befolkas av människor som ser fram emot ett sommarlov och vinterlov. Den befolkas av människor som inte drivs av att lära ut ämnen eller förstå människors lärande utan mer av dem som inte passade att arbeta inom de branscher de lär ut ämnen inom. Den befolkas av människor som finner energi i att tala om för andra vad som är rätt och vad som är fel. Helt enkelt ofta lata snöflingor.

  Gilla

 10. Jan Ivarson skriver:

  I Sverige är det bara pensionerade personer som vågar säga sanningar.
  De med arbete får sparken eller blir hindrade i karriären om de uttalar sig kritiskt. Dem som öppet sympatiserar med SD mister jobbet och får inte hyra lokal.
  De som vill lyckas måste tala om nyttan av invandring, genusstudier och tala kritiskt om Donlad Trump.

  Gilla

 11. Ix. The army on The march skriver:

  Nej du har rätt. Ta exempelvis LeifGW Persson som på ett för mig oförståeligt sätt har lyckats behålla respekten hos många som röstar SD eller inte gillar utvecklingen, men vad har han egentligen gjort? Han har suttit och småmyst på TV och förlängt den Arne Weise-känsla som dagens etablissemang fortfarande lever på: man förändrar och förstör Sverige och förintar svenskarna samtidigt som man vill ge sken av allt är som förr. GW måste ju mer än de flesta känt till allt om våldtäkter och våld och utvecklingen i stort, men istället för att säga som det är och slå programledarna på käften och skrika till svenska folket att ta till vapen så har han fortsatt förtroende i alla läger, en perfekt Stasi-agent. Han vill också ha det så här.

  Så om polisen istället för skolan så säger på TV han att polisen har nog med resurser för att stävja brottsligheten, men ingen frågar VARFÖR detta då inte görs, och han säger det inte själv. Det måste ju betyda att han, och resten av etablissemanget, VILL ha mer av samma, för säga vad man vill om förorten, knarklangarna, muslimerna, de gängkriminella, våldtäktsmännen, de ensamkommande, men på SD röstar de iallafall inte! Inte heller på AFS. Så etablissemanget största hot och fiende är svenskarna själva, de som INTE vill ha sin dotter våldtagen. Det är svaret på varför inget görs, de vill ha det så här, hellre det än att vi röstar på SD. Etablissemanget är som i Brasilien parasiter, och även om det går sämre för Sverige, gamla äter skulor, flickor blir överfallna och offentliga platser tas över av muslimer, så fortsätter svenskarna att gå till jobbet och generera det överskott på vilket man parasiterar, parasiten är det sista som dör, värddjuret kollapsar långt innan.

  Så svaret är inte bara att det inte GÅR att frammana nödvändig jävlar anamma, GW och resten av etablissemanget VILL HA DET SÅ HÄR. En förändring kräver att de som styr Sverige verkligen vill ha det annorlunda, det vill de inte, de föredrar våldtäkterna, hur många som helst.

  Gillad av 9 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   IX — Du får även räkna med den grupp som VILL ha en förändring men inte vill stöta sig med PK-maffian genom att tala klarspråk.

   Leif GW hör till den sorten. För honom kommer populariteten och pengarna först — sedan kommer ingenting och SEDAN kommer den intellektuella hederligheten.

   I bland kan man ana sig till hans verkliga åsikter genom att studera kroppsspråk och tonfall.

   Gillad av 1 person

 12. Styggestig skriver:

  Jag tror PE har helt rätt. Den känslan fick nog också Birgit Friggebo när hon ville sjunga ”We shall overcome” i Rinkeby och ingen av de lokala förstod vad hon menade. Var det 1993? Stackars Friggebo utgick från sin egen referensram och föreslog att man skulle sjunga en av hennes FPU-uppväxts sånger, importerade från hennes politiska referensland USA, och ingen av de tämligen nyanlända migranterna förstod vad hon menade eller kände till sången.
  Gruppdynamik är ett stort ämne inom sportens värld. De flesta kända ”demontränare” inom exempelvis fotbollen sticker sällan under stol med att de inte har något att tillföra de individuella spelarna vad gäller fysik och teknik samt spelförståelse och spelintelligens. Nej, det handlar om att skapa ett lag, en fungerande grupp, att få de enskilda individerna, deras kompetenser och personligheter, att kugga i varandra, att skapa en sammansvetsad enhet med ett gemensamt syfte, en enhet som jagar en trofé, och där själva jakten värderas högre än trofén.
  Att forma en slagkraftig enhet av dagens Sverige är säkert en omöjlig uppgift. Befolkningen är heterogen, fysiskt och psykiskt, spelförståelsen och spelintelligensen är en splittrad. Det skulle vara en omöjlig uppgift även för politiska ”demontränare” som Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson eller Tage Erlander. OCH några nya politiska ”demontränare” ser vi inte ens skymten av!

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men det som föregick hennes faux pas var ju hennes absoluta behov att dölja sanningen, att förneka verkligheten, att införa helvetet och dikaturen i vårt samhälle. Det är ändå ett mycket intressantare fenomen än hennes sociala klumpighet.

   Hur har vi under så lång tid kunna acceptera ondskan vid makten, den utrerade ondska som fr Friggebo så väl exemplifierar och symboliserar?

   Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Det var just sången som avslöjade vilken sorts skrot och korn hon var gjord av. En Chrounschougare som vill ställa allt till rätta. Besserwissarnas diktatur och tyranni! Kulturdemokratins eländiga kreatur!

    Gilla

 13. Östrahult skriver:

  Inte tror jag skolan blir bättre av att en massa externa förståsigpåarna utan kunskap och pedagogisk erfarenhet intervenerar i skolan och det gäller faktiskt även PE. Den här idén om förstelärare är befängd. Däremot kan man gärna ha ett senioritetssystem som man hade förr med adjunkter och lektorer.

  Skolan skulle fungera utmärkt om man:

  • Tar bort DDR-systemet med arbetslag som slår sönder ämneskompetens
  • Avlusar skolsystemet från politiker och andra utan pedagogisk bakgrund, inkl. föräldrar och rektorer som väljer skolan för att de inte får nytt jobb i näringslivet
  • Inför disciplin, inga kepsar, mobiler etc, PEs modell att mobba ut lärare är inte tillåtet
  • Om man prioriterar ämneskunskaper och mäter dessa i statliga nationella prov som inte sänds ut i förväg
  • Inte blandar in elever som inte kan svenska i vanliga klasser

  Svårare än så är det inte

  Gillad av 4 personer

  • Redaktionen skriver:

   Projektet hade noggrann förankring bland pedagogisk expertis men jag hade ingen lust att tynga framställningen med sådant. För övrigt är jag inte ”en massa externa förståsigpåare”. Jag har tänkt ut och själv infört skolpengssystemet i Sverige, en insats långt mer komplicerad, rättänkt och välgörande – ehuru med smärre defekter som inte är mitt fel – än något som någon skolminister eller akademisk pedagog åstadkommit.

   Varifrån får du att det hade med förstelärare att göra? Förstelärarprojektet var en av käpparna i hjulet för mitt projekt. Jag vet inte hur länge jag försökte övertyga skolans beslutsfattare om vad som skulle hända med förstelärarprojektet och som också hände.

   Hoppa inte till slutsatser när du inte vet. Rätt förolämpande.

   Patrik

   Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det som fattades var extern betygssättning. – Men med sådan kan man ju släppa ut hela undervisningssektorn i den friska marknadsekonomin och skolpengsystemet är överspelat.

    Gilla

   • Östrahult skriver:

    Det är lätt att man talar förbi varandra. Med en massa förståsigpåare menar jag i första hand inte Dig utan som jag skriver ”politiker och andra utan pedagogisk bakgrund, inkl. föräldrar och rektorer med olämplig bakgrund.”
    Som jag ser det är det här med att bedriva god utbildning inget konstigt eller nytt, det har fungerat i århundraden. Vad som hänt under andra halvan av 1900-talet och framåt är att skolan förstörts av först vänstermänniskor, sedan av dem som ville införa managementprinciper och nu av genus- och identitetsrörelsen.
    Förstelärare må vara en god idé men löser inte skolans grundläggande problem.
    Jag har alltid varit för friskolor men börjar svänga. Risken är att de som sätter sina barn där struntar i att samhället behöver ett bra utbildningssystem för alla.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Och det resurseffektivaste sättet att med skattemedel få ungdomen att tillägna sig kunnande, är att de får del av pengarna i takt med att de kan visa att de tillgodogjort sig kunnande som de får skaffa sig som de finner bäst.

    Det kommer aldrig att gå att få ordning på skolan så länge den är kvar inom planekonomin.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Östrahult – Helt rätt. PE:s modell är dömd att misslyckas sålänge man inte inser att skolan lider under ett kvävande vänsterflum som förhindrar all verklig förändring.

   Som bot mot detta föreslås att man helt enkelt lägger ner lärarutbildningarna och startar om:

   https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

   — Något liknande skulle fö. krävas för att få slut på SVT:s vänstervridning.

   Gillad av 1 person

   • Östrahult skriver:

    Jag kan inte låta bli att framföra ett tack till Patrik och alla skribenter för att vi kan ha en diskussion i en sansad ton. Jämför med följande, i slutet av programmet, vilket kackel, omöjligt att föra ett sansat samtal.

    http://snaphanen.dk/: Joakim Lamotte i Gävle. Det Sveriges medier og politikere vil ignorere

    Gilla

 14. xii. The attack by fire skriver:

  Men glöm inte att rösta mot! Först måste vi få hål i muren, rusa in och bränna ner och fälla vindbryggan så att alla goda krafter kan komma in och Mordors mörkermän jagas på flykten. Allt tal om att ”SD inte heller har svaren” är trams för att förvilla, hur skall man ha en färdig plan med en 20m hög och två meter tjock mur mellan sig och makten och hemligheterna och varje gång man vågar sig fram till muren så får man kokande olja i huvudet?! Först slår man hål i muren med murbräckan, sen löser man problemen.

  Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vem släpper ringen i elden? Vad ÄR ringen? Vad är det för kraft som håller ondskan ihop fast den är fördelad på sju eller åtta eller nio partier, utspridd i statens och kommunernas alla myndigheter, institutioner och församlingar?

    Gilla

   • Vi. Weak points and strong skriver:

    Det kommer Fredrik, vi är alla en person på ytan och en annan i mytologin, jag tror kanske det som skiljer pk-isterna och oss andra åt är att de i högre grad än vi inte ser den mytologiska personen, därav hatet mot Trump till exempel, och att de inte verkar se hur vidriga Anders Lindberg, Urk Nöjen och Plaskalidou är.., eller Lööf och Löfven och Kristersson, de ser inte förbi ytan. Det är nog många som med mig känner att ett socialdemokratiskt liv i Sverige är ett liv med vänsterhanden, aldrig har man behövt visa vad man går för, för första gången nu så kommer många män att kliva fram, och etablissemanget tappar sina masker och visar sig vara orcher, mitt svärd glimmar blått allt som oftast.

    Gillad av 3 personer

   • Jan Molin skriver:

    Fredrik, kraften som håller ihop DÖpartierna är samma kraft som höll ihop Sovjetunionen under många år. Alla människor i eliterna som inte vågar knysta det minsta utan jobbar på i anletets svett och håller masken, kallar oss rasister, facsister mm för att visa att de är med och håller ihop ringen. Men ringen kan rämna snabbt, imorgon eller om fem år, det kan inte förutses eftersom det fysikaliskt kan liknas vid ett kaossystem. Men mer och mer ostabilt blir det. Och varteftersom mer och mer våld från överheten mot motståndare. Mycket hänger naturligtvis på hur delad våldsmakterna är, dvs polisen och de olika vapengrenarna inom försvaret. Politikerna har ju pådyvlat oss med mångkulturen en människoinvasion, och det är möjligen en tidsfråga innan alltfler militärer inser det. Översta militärskikten har ju politikerna valt med omsorg för att vara säkra på deras trohet, men inte ens det räcker i längden tror jag, med exemplet Chile. Det sista Allende-året 1973 var ett år av kraftigt ökande kaos i allt: politiska mord, skjutningar, strejker, stora demonstrationer från båda sidor, slut på varor i butikerna, stor inflation och svarthandel där all kunde köpas mm. 17 år varade militärdiktaturen innan diktatorn Pinochet avgick 1989 och demokratin tog över återigen sakteligen.
    Men ingen kan förutse hur Sverige kommer att rasa ihop, men ett långsamt allt sämre funkande land får vi nog vara åskådare till under ett flertal år med nya flöden av utlänningsimport som ska försörjas.

    Gillad av 2 personer

   • Agentväskan skriver:

    Det slår mig också att ringen bara är ett medel, det Sauron vill är att alla skall vara onda och lyda samma herre, ringen är ett sätt att hitta de goda, de som Sauron vill förgöra, så låt oss för all del inte ta på ringen.

    Gilla

 15. Leif Nilsson skriver:

  Oberoende vad man tycker om Alternativ för Sverige (AfS), så har de definitivt den andan som PE tycks efterlysa. Deras mod, energi, humor och optimism är uppfriskande. Att lyssna på deras pod, den Kokta Grodan, ger ett verkligt liv åt moderaternas annars helt tomma fras ”Nu tar vi tag i Sverige!”!

  Att det faktiskt finns människor som tror på Sverige och som trots censur, hat och hot från PK-pöbeln vågar genomföra torgmöten och säga vad de tycker, det ger mig trots allt ett visst hopp.
  https://denkoktagrodan.podbean.com/

  Gillad av 5 personer

 16. Christer Hanefalk skriver:

  Jag tror – tyvärr – att det är ‘kört’ för vår del. Visst – vi kan skärpa oss och ta tag i våra problem, men det jag är övertygad om att det redan gått alltför långt (långt utför alltså), och konsekvenserna av marschen utför kommer vi inte att se förrän det är för sent. Vår skola förmår sedan 20-30 år inte leverera elever som ligger i internationell toppklass. Jämför man exvis åttondeklassare i Sverige med elever i ledande asiatiska länder (gjordes senast 2014) så ligger en (1) procent av svenskarna i topp inom naturvetenskapliga ämnen medan toppeleverna i asiatiska länder i samma ämnen utgör mellan 35 och 45 procent (varierar mellan länderna). En procent hos oss motsvarar c:a 1000 elever – 35-45 procent i Asien motsvarar flera miljoner elever. Den lilla ‘skara’ som fortfarande presterar i vårt land kan se fram mot att försöka axla tidigare generationers mantlar och försöka bibehålla Sveriges position i världen som en teknologisk toppnation med stora handelsöverskott. Detta kommer helt enkelt inte att gå. Även om skolan plötsligt skulle få insikter som ledde till att ‘rätt’ beslut fattades.
  Jag läste i förrgår i en bok från Skolverket som min fru tog hem (hon är mellanstadielärare). Där kunde jag, bland mycket annat ‘flum’, läsa att lärarens huvuduppgift är att stödja eleven i hans/hennes eget kunskapssökande. Man tar sig för pannan! Hur ‘söker man kunskap’ när man är 11 år och inte har en susning om vad som finns att lära? Eller vad man behöver lära sig? Eller vad elever i andra länder lär sig – elever som man utan tvekan kommer att konkurrera med om 15-20 år?
  Det skulle vara intressant – eller möjligen enbart sorgligt (?) – att någon gång få samtala med en ‘flumakademiker’ på Skolverket. Existerar någon enda långsiktig tanke? Eller är PK-ism det enda som gäller?

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det där med att dagens lärarkår skulle begränsa sig till att stödja eleverna i deras sökande efter kunskap, är ju något som kunde vara innanför vad de klarar av medan själva katederundervisningen kunde vara inspelat av den begränsade skaran verkligt kompetenta lärare. – Gilla läget!

   Gilla

   • Christer Hanefalk skriver:

    Hej Bo! Kanske har du en poäng där. Men för lärare födda 1952-1965 (cirka) är det närmast plågsamt att läsa dravlet från Skolverket. Tänk dig in i situationen att du har lyckats väldigt, väldigt bra med 13-14 klasser under 40 år. Dina elever har presterat toppresultat i nationella prov, de har lyckats med sina vidare studier på högstadiet och i gymnasiet och de har kommit in på högskolelinjer med höga krav på studiemeriter. Och så kommer flumpedagogerna från Skolverket och – indirekt – säger/påstår att du har jobbat på fel sätt under alla år. Att din uppgift inte är att lära ut, utan att fungera som en slags coach!

    Dessutom har dessa pedgoger sällan egna kunskaper som imponerar. Jag har roat mig med att rätta svenskan i dokument från just Skolverket. I ett alster hittade jag 67 språkliga fel varav hälften kunde bedömas som mindre allvarliga – felen bestod i alla dessa fall i att man avslutade meningarna utan punkt och inledde nästa mening utan mellanslag och med liten bokstav. Resten av felen var allvarliga – fel prepositioner, syftningsfel, etcetera.

    Ett tag underhöll jag mig själv med att även rätta dokumenten som kom från min kommuns skolchef. De var – om möjligt (!) – ännu sämre än texterna från Skolverket. Jag skickade för övrigt alla rättade dokument till kommunens informationschef och till kommunalrådet. För det fick jag ‘glada tillrop’, men såvitt jag vet ledde mitt ‘rättande’ inte till någon slags åtgärd. Antagligen framstod jag som någon slags ‘besserwisser’ – vilket väl också var just det jag var!

    Gillad av 1 person

   • Christer Hanefalk skriver:

    Hej REDAKTIONEN! Såg en borttappad bokstav i texten jag skickade nyss: Här är texten i rättat skick!

    Hej Bo! Kanske har du en poäng där. Men för lärare födda 1952-1965 (cirka) är det närmast plågsamt att läsa dravlet från Skolverket. Tänk dig in i situationen att du har lyckats väldigt, väldigt bra med 13-14 klasser under 40 år. Dina elever har presterat toppresultat i nationella prov, de har lyckats med sina vidare studier på högstadiet och i gymnasiet och de har kommit in på högskolelinjer med höga krav på studiemeriter. Och så kommer flumpedagogerna från Skolverket och – indirekt – säger/påstår att du har jobbat på fel sätt under alla år. Att din uppgift inte är att lära ut, utan att fungera som en slags coach!

    Dessutom har dessa pedagoger sällan egna kunskaper som imponerar. Jag har roat mig med att rätta svenskan i dokument från just Skolverket. I ett alster hittade jag 67 språkliga fel varav hälften kunde bedömas som mindre allvarliga – felen bestod i alla dessa fall i att man avslutade meningarna utan punkt och inledde nästa mening utan mellanslag och med liten bokstav. Resten av felen var allvarliga – fel prepositioner, syftningsfel, etcetera.

    Ett tag underhöll jag mig själv med att även rätta dokumenten som kom från min kommuns skolchef. De var – om möjligt (!) – ännu sämre än texterna från Skolverket. Jag skickade för övrigt alla rättade dokument till kommunens informationschef och till kommunalrådet. För det fick jag ‘glada tillrop’, men såvitt jag vet ledde mitt ‘rättande’ inte till någon slags åtgärd. Antagligen framstod jag som någon slags ‘besserwisser’ – vilket väl också var just det jag var!

    Gilla

  • Agentväskan skriver:

   Men det är ett dåligt recept att fokusera på att det är ”kört”,, istället så har goda krafter för första gången något meningsfullt och större att kämpa för, vi har varit som ronin men har nu möjlighet att få en meningsfull tillvaro som samurajer. Vi har en fiende! Det är en källa till styrka!

   Gillad av 1 person

 17. Göran Holmström skriver:

  Att fixa det som är sönder är tämligen enkelt, ta bort dom delar som inte fungerar.
  Släng alla trasiga kugghjul på soptippen bara! Alla som mekat lite vet detta, en liten sak som inte fungerar kan få en hel motor att skära omgående . Dock så är mänsklig dynamik betydligt mer komplicerad en totalt genom korrupt själ kan få hjälte status om gruppen/drevet har några förkämpar som beskriver hur bra allt är. Det är därför jag gillar individuella sporter eller tester. Dom är raka och absoluta vart man rankas beror helt på ens prestation.
  Vårt skolväsende som jag minns det med både min tid och mina barns tid, så upplevde jag att allt krut lades på medelmåttorna! Dom som var betydligt bättre eller sämre fick klara sig själva.
  Resultatet ser vi ju nu samhället medelmåttiga politiker som tar hjälp av medelmåttiga journalister för att dölja skavankerna på bilvraket, till det så finns det glada aktivister som spacklar karossen med plastik padding för att dölja dom värsta rosthålen. Att bilen blir mindre körbar för varje år som går spelar ingen roll för godhetsgycklarna har lösningen el-cyklar till folket.
  Inför tjänstemanna ansvaret igen, rensa bort alla tyckare sätt dit vanligt hederligt folk med lite förnuft i pallet, Ge medborgarlön till dessa flumtroll för att hålla sig ur vägen för vanliga människor, Ett statligt Christiania kanske där dom kan cykla och odla det lilla dom lyckas producera.

  Gilla

 18. Tyrgils Saxluns skriver:

  Intressant diskussion i ett viktigt ämne.
  Jag har länge funderat över hur stor samhörigheten i landet egentligen är, om den är hotad, om den utvecklas eller om den stadigt minskar. Jag fick anledning att fundera mera över detta efter attentatet på Drottninggatan och vad som skedde efteråt, då man – i en kanske överdriven panikåtgärd – stängde av hela staden – och överallt dessutom. Dock lät man mängder av människor gå oskyddade över stadens broar. Eventuella utvärderingar av detta har efteråt hållits mycket anonyma.
  Vad som sedan rapporterades i media var att stockholmarna visade en stor solidaritet och i mängder tog hand om de som blivit strandsatta i staden. Det märkliga är att alla de strandsatta personer, som jag känner eller känner till, blev helt lämnade åt sig själva. Och det gäller unga, medelålders och dessutom i ett fall ett åttioårigt par.
  Jag drar givetvis ingen förhastad slutsats av detta, men konstaterar samtidigt att jag efteråt inte stött på någon mera djupgående analys av vad som egentligen skedde och hur stort antalet omhändertagna i realiteten var och i vilka områden de i så fall omhändertogs och av vilka.
  Detta är en brist om man gör vissa påståenden om solidariteten i samhället. En analys skulle nämligen kunna ge en hel del svar på de frågor som ställts i denna debatt.

  Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  ”Spotta i nävarna”? Men fy, så ohygieniskt! Och att kalla våra gracila händer ”nävar”! Är det någon vidskeplig rit, som den annars så belevade Engellau anammat från sina ra-fa-na-anfäktade kommentatorer? I Sverige är vi verkligen inte så naiva, vi tillsätter helt enkelt en utredning! Och sedan en samordnare, som ordnar samtag i alla probl…utmaningar!

  Allvarligt talat kan man inte ta tag i problem, om man aldrig erkänt deras existens. Blindheten och storljugandet motsvarar en ny typ av kollektiv psykos eller psykoinfantilism. Bådadera, tror jag. Fenomenen har djupa rötter, men kan beskrivas som en följd av samverkande processer, av tidsandan, grupptrycken och massmedia som viktigaste bärare och påverkare. Detta komplex kommer länge att motså förändringsförsök.

  Snart vet vi mer om hur det står till i folkdjupen. Men de viktigaste psykologiska mekanismerna är kanske de fyra följande: ideologisk likriktning + oundviklig successiv nivåsänkning i alla samhällsinstitutioner; gradvis förlorad social (organisk) samhörighet; spegel- och mobbkollektivism; medieinnehållens säljande och primitiva psykologi.

  Alla massmedia fokuserar på hjärtknipande fall, sex, brott och hot, vilket ger en ytterst skev verklighetsbild. Drev och propaganda får större verkan ju mer likriktad journalistkåren och publiken är. Även om politik och journalistik kan förskjutas lite åt höger kvarstår dilemmat att en mer balanserad, fullständig och ”svår” verklighetsbild knappast någonsin kan förmedlas av massmedia.

  Gillad av 1 person

 20. Hexe skriver:

  videoreportage framkommer ”skrämmande vittnesmål” från otryggheten i Gävle. Bland annat berättar en kvinna hur gäng stenade henne i magen med stora stenar när hon var höggravid.

  Det är från Sätra i Gävle som frilansjournalisten Joakim Lamotte återigen gett sig ut på Sveriges gator för att undersöka hur människor upplever det nya mångkulturella Sverige.

  ”Människor vittnade om hur ungdomsgäng har tagit över området och sätter invånarna i skräck”, skriver Lamotte på sin Facebook.

  http://www.friatider.se/ungdomsg-ng-i-g-vle-stenar-gravida-kvinnor-i-magen

  Gillad av 1 person

 21. Agentväskan skriver:

  Det är lustigt hur totalitära människor tänker, det är alltid en endlösung de har i kikaren, Fredrik Strage i DN skall rösta S för att ”stoppa nyfascisterna”, med det menar han väl SD och kanske AFS, men hur tänker han? Vadå stoppa, ett parti som dubblat sina röster i alla de senaste valen vad skall hända med dess väljare tänker han? Kommer S att förbjuda de som röstat SD att existera? Inget stoppar oss, SD och AFS och kanske MeD kommer att fortsätta växa och pk-isterna och muslimerna kommer att bli allt mer extrema, ingen stoppas men Sverige spricker i tre bitar.

  Gillad av 2 personer

 22. Jonas Nilsson skriver:

  Det händer inget med skolan förrän vi hittat tillbaka till en kunskapssyn som det går att bygga vidare på.
  Den som kunskapsteoretiskt inte kan förstå begreppet dekonstruktion får fortsätta trampa vatten.
  Det hjälper inte med än så många pekpinnar att slå med eller ”disciplin” för sakens egen skull. Då blir det ren idioti. Bättre att klarsynta elever skriker inför innehållslös undervisning.
  Lärare som drabbas av dåligt samvete för att de inte lär någon substantiellt är enda lösningen. Bra med PIsavarningar och rättade texter.

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Förutsättningen för att ha någon slags sammanhållen idé om vart skolan ska bära barnen minskar givetvis i takt med att Sverige blir ett alltmer disparat samhälle. Lösningen borde vara att man söker efter den minsta gemensamma nämnaren; d.v.s. man lär ut de grundläggande färdigheterna i det gemensamma systemet under 4-6 år. Därefter är det fritt fram.

  Upplösningen det sammanhållna landet har redan fått motsvarande effekter på andra håll. Trosinriktningar som vill ta oss bort från det som varit kittet uppmunntras och stöds.
  Maktsträvande har numera minst samma status som kompetens, (Tyvärr är det förra det som de som inte har det senare kompenserar med!)

  Nationalstaten Sverige har inte längre kvar alla de väsentliga ingredienserna som gör att den kan hålla ihop. Självklart då inte heller skolan.

  Det går inte att vrida klockan tillbaka. Konsekvensen av den utveckling som skett mot det multikulturella samhället är samtidigt dödsstöten för det solidariska välfärdssamhället.

  Den yttersta konsekvensen av denna slutsats är att skatterna endast ska omfatta det som är den minsta gemensamma nämnaren i det mångkulturella Sverige: grundskola, akutsjukvård, järnvägsnätet, polisen och försvaret. I övrigt får man låta tusen blommor blomma!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.