Gästskribent Zhengyang Wu: Kampen om de svagsinnade

För allt flera har det blivit tydligt att den svenska politiken mest handlar om spel för galleriet, eftersom den svenska vänstern och den svenska så kallade högern har samsyn på alla viktiga samhällsfrågor även om de gärna vill ge sken av att de är varandras motpoler, och de samarbetar öppet eller i tyst samförstånd för att stänga ut det enda partiet SD som erbjuder något mer. För att vanliga svenskar ska känna att de har demokrati kommer de med påhittade ”heta” stridsfrågor i samma superlättviktklass som maxtaxan, fördelning av föräldraledighet, betyg från åk 4 eller 6 och språktest för invandrare. Jag blir hela tiden påmind om fabeln som jag fick lära mig i Kina: I en kycklinggård gav bonden kycklingarna ”demokrati”, och de fick bestämma den ena och den andra. Men de fick inte bestämma om de skulle bli slaktade eller inte. De styrande ville genom den lära oss hur falsk den västerländska demokratin är.

Men jag hade betydligt högre förväntningar om demokratin i västvärlden. Därför var jag mycket besviken även om inte riktigt överraskad när jag till slut insåg att den svenska verkligheten faktiskt bekräftade det som den kinesiska staten hade varnat oss för.

Jag började intressera mig om vilka krafter i det svenska samhället som har sett till att demokratin inte fungerar som den ska. Jag insåg att dessa antidemokrater, förutom ett fåtal undantag, oftast inte hade avsikt att vara antidemokrater, utan att de blir så när de yttre förhållandena är som de är och de som människor har bara gjort det som Milton Friedman påpekat: Att värna sina egenintressen framför andras, i detta fall allmänhetens.

För att förstå detta måste jag först förklara två viktiga fakta.

Det första faktumet är människans otillräckliga intelligens. Visserligen är vi överlägset mest intelligenta på jorden, men de flesta av oss klarar inte att tänka logiskt och konsekvent på en grundläggande nivå utan ordentlig upplysning. Därför har vi lidit så mycket i vårt privatliv och vår historia, mestadels av totalt idiotiska anledningar. Vi litar mer på våra känslor än på det som är verkligt, logiskt och konsekvent. Det är därför vi har så många vanliga människor stark religiös (de som är religiösa) eller utopisk (de som är sekulära) tro, samt att känsloargument är mycket mer effektiva än de logiska och konsekventa. Därför har de mest framgångsrika ledarna inte varit bäst på det logiska och konsekventa resonemanget utan på att beröra folkets känslor. Jag har läst om att Hitler främst var en passionerad talare, och likaså var Lenin. I Sveriges fall hade vi Palme.

Det finns huvudsakligen fyra kategorier av människor utifrån dessa två typer av smarthet (förmågan till det logiska och konsekventa tänksättet och förmågan att beröra andras känslor) som spelar roll i ett demokratiskt politiskt system: Kategori 1 är majoriteten av människorna med normal förmåga/oförmåga vad gäller både logik och känslor. Kategori 2 är de som är bättre än normalt i det logiska och konsekventa tänksättet men sämre än normalt i förmågan att beröra andras känslor, exempelvis den stereotypiska, högintelligenta vetenskapsmannen/kvinnan. Kategori 3 är de som är sämre än normalt i det logiska och konsekventa tänksättet men bättre än normalt i förmågan att beröra andras känslor. Typ 4 är de som är bättre än normalt i båda, och de är av naturliga skäl mycket ovanliga, och en del av dem är politiska ormar (se nedan). Det finns naturligtvis flera typer men de har sällan något nämnvärt politiskt inflytande så jag tar inte dem med i min diskussion.

Det andra faktumet är att demokratin förutsätter att varje individ kan självständigt ta vara på sitt egenintresse i förhållande till andras. Därför har vi till exempel val där var och en av oss har en jämlik röstsedel, och rösten läggs på det partiet eller den personen som var och en av oss anser bäst möter vårt egenintresse. Det säger sig självt att det krävs just det logiska och konsekventa tänksättet för att vi ska klara detta grundläggande demokratiska ansvar.

Här blottläggs det som jag ser som demokratins största svaghet trots att den är det bästa politiska systemet mänskligheten har funnit: Vanliga kategori 1-människor utnyttjas, främst av människor tillhörande kategori 3 och 4, just för att man saknar den självständiga, logiska och konsekventa tankeförmågan för att skydda sig mot känslofyllda lögner och bedrägerier. Sveriges situation är skolexempel på det.

Kategori 2-människor som röstar för en stor asylrelaterad relaterad invandring kan på ett logiskt och konsekvent sätt räkna ut att välfärden blir sämre eftersom flera delar på samma välfärdskaka, att utanförskapen breder ut sig eftersom de gamla svenskarna inte klarar av att ”integrera” (eller vad det är för något nu) så många nya svenskar, och att möjligheten för våra barn och barnbarn att ha ett minst lika fridfullt och välmående liv som vi har haft minskar eftersom risk för etniska och religiösa motsättningar ökar. Men dessa människors främsta egenintresse är ”humanismen” (en ”jag känner mig så god”-känsla, inte humanismen i dess sanna bemärkelse) så de accepterar alla dessa negativa konsekvenser. För dem är valet rimligt. De har förmåga att axla sitt grundläggande demokratiska ansvar och har också axlat det.

Men kategori 1-människorna, den svagsinnade majoriteten som har gått till val i tro att vi kunde ha en stor asylrelaterad invandring och en minst lika bra välfärd och trygg tillvaro samtidigt har blivit besvikna när välfärden och tryggheten minskar i samma takt som att den asylrelaterade invandringen ackumuleras genom åren. Jag skulle säga att de har svikit sitt grundläggande demokratiska ansvar. Här kan man ställa en akademisk fråga: Har dessa människor rätt att vara besvikna eftersom de saknade den självständiga, logiska och konsekventa tänkförmågan för att ta tillvara sitt egentliga viktigaste egenintresse – Välfärden och tryggheten? Vems fel är det? Ligger felet hos dem själva eller de makteliten som lurade dem att tro att man kan äta kakan och samtidigt ha den kvar?

Enligt mig handlar alla politiska strider om kampen om den svagsinnade majoriteten: De är talrikaste därför har mest makt i en demokrati, men sinnessvaga så att de inte kan bevaka sina egenintressen på ett tillfredställande sätt, och de blir lätt distraherade och duperade. De som deltar i kampen om dem är främst kategori 3- och 4-människorna. Vissa typ 2-människor är också med, men främst som understöd.

Så på den ena sidan har vi ledande människor som tänker självständigt, logiskt och konsekvent och som står fast vid sitt bättre vetande. De säger som sakerna är och för sina argument grundade på verkligheten. De blir oftare än sina antagonister missförstådda och hatade av de svagsinnade. För dem behöver de svagsinnade människorna upplysas, så att dessa kan tänka så självständigt, logiskt och konsekvent som möjligt. Dessa självständigt tänkande människor är sanna demokrater. Dessa sanna intellektuella är samhällets ryggrad. I Sverige har den här sidan varit ovanligt svag även om den håller på att växa starkare.

På den motsatta sidan är människor som oftast har större förmåga i känsloargument än i det självständiga, logiska och konsekventa tänkandet, plus en del politiska ormar (i brist på något mer passande ord) som egentligen har förmåga att tänka logiskt och konsekvent men för att nå sin politiska ambition aktivt väljer ologiska och inkonsekventa känsloargument. Den här sidan har varit mycket stark i Sverige, och svenska makteliten (alla de sju etablerade partierna plus så kallad opinionsbildare, svenska ”intellektuella” och en hel del högt uppsatta, politiskt tillsatta tjänstepersoner) hör hit. Men utmärkt förmåga i känsloargument gör sällan riktig nytta i samhället därför får de sällan välbetalda jobb eller bättre social status om de inte väljer att bli delar av makteliten. Därför betraktar de, medvetet eller omedvetet, kategori 1-människorna som nyttiga idioter, det vill säga en resurs att främja sina egenintressen med. När dessa människor sitter på maktposition vill de naturligtvis att folket bara ska få ”rätt” information och tänka ”rätt” så att de stannar kvar i kategori 1, precis som kycklingarna i den ”demokratiska” kycklinggården.

Det måste råda en antiintellektuell stämning i samhället, och (fakta)kunskapen som alltid är logisk och konsekvent får inte uppskattas högt. Det orwellianska nyspråket är extra nyttigt i sammanhanget eftersom det effektivt kan neutralisera upplysningen den först nämnda sidan vill ge folket. Jag kallar den här sidan samvetslösa.

Här tar jag endast upp Mp som ett exempel på de samvetslösa. Om man är seriös med miljön så vet man att befolkningsstorleken är den ensamt absolut viktigaste faktorn för miljön. Därför kan Mp som propagerar för en ökad befolkning genom den stora asylrelaterade invandringen inte vara seriöst med sin miljöprofil. Men det gör egentligen inget, eftersom miljön ändå inte är deras riktiga intresseområde, utan bara ett starkt känsloargument. Så det är helt naturligt att Mp:s ledare inte lever miljömedvetet som de lär. Lika naturligt är det när högljudda svenska feminister är knäpptysta när invandraflickor drabbas av hedersförtryck: Feminismen är inte heller deras egentliga intresseområde, utan känsloargument.

Man kan naturligtvis fråga sig varför just Sverige har en så stark samvetslös sida. Jag tror att det beror på svenskarnas ödesdigra trälmentalitet i form av dess av främst makteliten lovordade tillit till just makteliten. Svenskarna är egentligen minst lika misstänksamma som andra folk, fast bara mot det som inte kommer från till exempel myndigheterna eller SVT och Dagens Nyheter.

Samtidigt lider de svårt av den svenska sjukan (den blinda svenska stoltheten) så att positivt inflytande utifrån reflexmässigt stöts bort. För mer information om svenskarnas trälmentalitet och den svenska sjukan var god läs min tidigare krönika här på DGS. Därför har de dåliga extra lätt att upphöja sig till maktelitsnivå med känsloladdade förljugenheter. Det sägs att folk förtjänar sina politiker/ledare, och jag tycker att det stämmer bra med den svenska verkligheten.

Jag har tidigare föreslagit ett botemedel mot denna demokratiska svaghet, och det är att införa det östasiatiska Junzi-idealet som ett komplement (för mer förklaring om Junzi var god läs min tidigare krönika här på DGS). Vi måste kräva att de som vill bli våra ledare i första hand är Junzi, enkelt uttryckt ödmjuka människor som oförtröttligt strävar efter att vara så hederliga och kunniga som möjligt, oberoende av vad som är trendigt för stunden. Vi ska inte bara lyssna på vad våra ledare säger, utan desto viktigare kontrollera hur de lever och levererar.

Zhengyang Wu kom till Sverige som gäststudent hösten 1989. Han är i grunden naturvetare, men har ett stort intresse för samhälleliga frågor. Idag är han lärare inom naturvetenskapliga ämnen, och på sin fritid översätter han mellan svenska och kinesiska.

68 reaktioner på ”Gästskribent Zhengyang Wu: Kampen om de svagsinnade

 1. A skriver:

  Tack Wo för en bra text. Just nu klassifiserar jag människor i två varianter. De som kan föreställa sig bortom sin egen erfarenhet. Och de som inte kan. Den ena är fri, den andre är fri innom ett system.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett alldeles utmärkt inlägg. Tyvärr det så. Svenskarna har det land de förtjänar. Att man kan stödja ett parti som t ex MP är för tänkande människa fullständigt obegripligt. Det är fullt tänkbart att de kan komma att förklara bilbränderna som en effekt av en klimatändring.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi skall dock inte underskatta den politiska högerns svek i kampen om arbetarklassens röster. Det var fel av Arvid Lindman och alla hans efterföljare att ge upp denna kamp för att de inte ville smutsa sina fina vita glacéhandskar med att ge sig in i den politiska gyttjebrottning som dock är och måste vara den breda demokratins signum. De införde ett system som de sedan vägrade att deltaga i. Historiens dom måste bli mycket hård.

   Gillad av 5 personer

  • W skriver:

   Forskningen tyder på att intelligens har stor påverkan på allt från brottslighet till sjukdomar. En engelsk studie av intagna på tre fängelser visade exempelvis att deras IQ i genomsnitt var 87, att jämföra med det omgivande samhällets 100.

   En annan studie kom fram till att genomsnitts-IQ för ett antal kanadensiska sexbrottslingar var 82,3 och för våldsbrottslingar 89,1. Forskningen tyder på starka samband mellan allt från IQ och BNP per capita till IQ och livslängd.

   Hur påverkas samhällen av sjunkande intelligens?
   Det tycks finnas en avgörande skillnad mellan ett samhälle med 100 i genomsnitts-IQ och ett där det fallit till 90. Detta är inte minst värt att känna till i Sverige. Genomsnitts-IQ låg här tidigare på 104, men idag kan det vara så lågt som 97 (Hageback utgår här från Pisa-resultat).

   De teorier som finns om följderna av det, ökning av våldsbrott, fler studenter med läs- och skrivsvårigheter på universitetet, angrepp på polis och ambulanser, en hårdare belastad socialtjänst och no go-zoner.

   Den som följer media känner alltså igen dagens situation väl här, under den period som genomsnitts-IQ i Sverige börjat närma sig 90 har också de fenomen Coojimans beskriver brett ut sig.

   Idag förklaras de med allt från socioekonomiska faktorer till vänsterns grepp om skolan och integrationspolitiken, men ska man tro forskare är det alltså snarast följden av fallande intelligens.
   Joakim Andersen driver sedan 2005 den idéhistoriska bloggen Oskorei.

   Gillad av 5 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Vi var inne på detta tema igår, eftersom det var temat för debatten mellan Platon och Aristoteles. Platon menade att den stora massan gynnas mest av att styras av en filosofiskt skolad elit, en filosofkung. Denna inställning ligger till grund för det européiska upplysta enväldet och dess avläggare, via Hegel, i socialismen, framför allt socialdemokratin och kommunismen, som båda är öppet och starkt elitistiska rörelser. Se Karl Popper. Aristoteles menade att det viktiga var att undvika att elitens individuella egenintressen får fritt utlopp, och att därför frihet för den något bredare massan (de lägsta klasserna var på denna tid redan i förväg uteslutna ur resonemanget) att deltaga amatörmässigt i styrandet för att inte förlora ett egenintresse som ligger utanför den politiska sfären. Detta tänkesätt, som på sätt och vis liknar Junzi, se Karl Jaspers, karaktäriserar kristendomens utveckling ur judendomen. (Judendomen har sedermera genomgått en liknande utveckling, som ligger grund till konflikten mellan den större massan judar och de s.k. ortodoxa judarna.) Jag vill återigen påpeka att Jesusfiguren har haft samma roll i samhällslivet som Junzi, mutatis mutandis.

  Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Som jag skrev i går, så är ett system utan annat än mycket enkla inskränkningar i rösträtten för alla och envar betydligt stabilare och säkrare än ett där var och en godtyckligt kan uteslutas ur valmanskåren genom bruk eller missbruk av mer komplicerade regler. Hur skall vi alltså umgås med trälmentalitet, oförmåga och ointresse? Mitt svar är att vi måste ha en fungerande och livlig opposition. Det måste alltid finnas två motställda alternativ, som båda kämpar med alla känslomässiga och retoriska knep som finns att tillgå om den breda massan. På så sätt kommer de förträlade, de oförmögna och de ointresserade genom sin irrationalitet och de stora talens lag att fördela sig lika på de två sidorna och den övriga avgöra valen.

  Traditionellt har i Västeuropa, speciellt i länder som anser sig vara förmer än andra, som Sverige, England, Frankrike och Tyskland, pompositetens och dryghetens länder, den politiska högern hållit sig för alltför fin och ädel för att ge sig in i gyttjebrottningen om den breda massan. När den nya högern nu försöker att ta igen förlorad mark, är det självklart att etablissemanget, som anser sig ha ensamrätt på slikt, kallar dem populister, medan de själva kallar sig alternativ, som i alt-right och Alternative für Deutschland.

  Det vi behöver för att återställa en demokratisk ordning är politiker som inte är för fina för att använda känslomässiga argument. Vi behöver en Benjamin Disraeli, en Ronald Reagan, en Donald Trump. Även politiska ormar slingrar sig i olika riktningar.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Du glömde den främste av alla: Winston Churchill (hans kompis på andra sidan pölen; FDR var också en folkets man och drog sig inte för att placera sin rullstol i gyttjan.

   Det som kopplar ihop dessa personer är att de är i mycket stor utsträckning ”self-made men” (vi får inte glömma Mrs Thatcher heller , hon var uppväxt i sin pappas blodiga butik, och visste hur livet såg ut i verkligheten).

   Churchill var som bäst när han utsatte sig för personliga fysiska faror och trots alla uppmaningar begav sig direkt till slagfälten med en ständigt obruten segerciigarr i munnen.

   Du har rätt Fredrik: det viktigaste krteriet för att vara en ledare är inte att ha ett fläckfrtt CV. Snarare är det tvärtom; CV:t ska vara fläckat av blod och krutstänk för att ge någon slags trovärdighet. Dags att fundera på hur detta ska formuleras i grundlagen!

   Gillad av 1 person

 5. Vid en landsväg skriver:

  Haha, kycklingarna var mycket bra, men får man verkligen tala om demokrati i Kina, finns det ett ord för det? För varken dagens ledare eller kejsaren med hans 70,000 eunucker var väl så mycket för demokrati? Kinas nuvarande styrka tas av vissa till intäkt för att demokrati inte är så bra, men jag tror denna styrka är som Japans tidigare, en villfarelse som bygger på att man i huvudsak är en parasit på ett värddjur, när svansen piskar myggorna, som nu Trump gör, så är det inte säkert att parasiten är så stark som folk tror. Nå, ett sidospår.

  Gillad av 3 personer

 6. Vid en landsväg skriver:

  Jag tycker beskrivningen är bra, kampen om demokratin är kampen om de svagsinta och Sverige har haft speciellt många av Reinfeldt-typen, ormen, kanske för att själva vårt system är uppbyggt för att producera ormar. Därför så är det fint med ett ideal som Junzi, men en lösning är det inte utan en mekanism för hur det skall ske. Kommer ormarna plötsligt att bli snälla? Jag tror inte det. Jag har stor sympati för de svagsinta, för kan Wu laga en bil, kan jag? De svagsinta har en enorm fördel, de känner verkligheten, och har starka armar, de har muskler. Det är endast de svagsinta som vänder detta, nerifrån och upp, inte 2,3 eller 4, de vänder detta när vi andra genom passivitet eller ormens ondska gjort nog skada. De vänder detta genom en helt annan kvalité än intelligens, de är obstinata, och har muskler och fysiskt mod. Det behövs inte längre någon intelligens för att inse att detta går åt helvete och de som jag hellre kallar de obstinata, samlar sig nu och röstar i huvudsak SD, det finns inget annat alternativ för dem, trenden är tydlig och irreversibel. Själv väljer jag AFS på intellektuellas vis.

  Jag tror att USAs system är bättre är just för att de gett de obstinata en mer framträdande plats i sin konstitution, där vi istället har gjort allt för att göra eunucker av dem. Inte minst, så har de inskrivet att de obstinata har rätten att bära vapen för att försvara sig mot de styrande som ibland är Ormar, som Obama. Ormarna försöker hela tiden sprida sig och ta bort de obstinatas möjlighet att försvara sig, precis som i Europa med EU. I Brexit så såg vi också att de obstinata fått nog, vi väntar nu på att de svenska obstinata skall resa sig. Jag tar av min röda keps för dem och bugar.

  Gillad av 7 personer

 7. MartinA skriver:

  ¨Första paragrafen var lysande. Och texten innehöll guldkorn som det här:
  ”Svenskarna är egentligen minst lika misstänksamma som andra folk, fast bara mot det som inte kommer från till exempel myndigheterna eller SVT och Dagens Nyheter.”

  Däremot är ”intelligens” ett dåligt begrepp. Jag känner människor med IQ över 135 som är precis lika hjärndött PK som andra. Och jag har träffat personer med IQ 185 som är mycket bra på att inte köpa maktens berättelse och med förmåga att gå emot den.

  Personligen använder jag en evolutionär förklaring, ser på befolkningar som anpassade för en viss verklighet över tid. Svenskarnas extrema undergivenhet tror jag har formats akut under de femhundra år som militärstaten växte fram. Och hade god grogrund i ännu äldre miljöanpassningar.

  På familjenivå ger det störst chans att barnen överleva om familjen aldrig tar strid mot makten. Man kan försöka gissa om dåliga beslut makten gör och sedan försöka att stiga åt sidan. Men för att slippa bli egendomslös eller dödad och för att maximera fördelarna så är det bäst att vara på maktens sida.

  Att populationer, till och med svenskarna, tycks innehålla en viss andel dissidentpersonligheter kan vara en form av gruppevolutionärt immunsystem, för att hela populationer gått under i masspsykoser utan dem. Fast om en population bara innehöll dissidentpersonligheter skulle den bli ostyrbar och utkonkurrerad.

  Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, ibland är det en fördel att sakna vissa egenskaper och förmågor. Detta underskattas framför allt av dem som tror att de är ”goda” om de ”hjälper” de ”svaga”. Vi behöver inte hjälpa u-länderna explicit, de är hjälpta framför allt genom tillgången till de erfarenheter vi gjorde på väg upp och förbi dem. De kan följa efter i snabbspåret och slipper det gamla dödköttet och nostalgiskt kvarhållna pittoreska felkonstruktioner. Som när Glen Curtiss konstruerade det fungerande flygplanet medan bröderna Wright grottade ned sig i sitt föråldrade patent. Som när Englands hela industri dog ut föråldrad och stel. Detsamma gäller på individnivå. Man behöver inte vara Newton för att draga fördel av kunskapen om ljusets sammansättning eller tyngdkraften; man måste inte vara Einstein för att navigera med GPS. Tendensen att överskatta sin egen betydelse, hybris, är kännetecknande för intelligens i intervallet 115 till 135. Man ser inte sin begränsning. Man är Sokrates lärljunge, inte Sokrates själv, och utan Sokrates ifrågasättanden går man vilse i sin självöverskattning.

    Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Min spekulation är att människor har en politisk grundpersonlighet, såsom ”tävla om makten” eller ”följare” eller ”dissident” och dylikt, eller att det finns sådana grund-personlighetsdrag som flyter runt i en befolkning. Därför att vi är ett flockdjur och de här medfödda instinkterna behövs för att en flock skall fungera. ”följare” är precis lika nödvändiga som ”dissidenter”. Precis som det går att se individer som en cellalians eller en gen allians går det att se populationer på liknande sätt.

    Gillad av 2 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Jag håller med angående ”intelligens” och jag har försökt att inte använda det ordet i min krönika, utan ordet smarthet.

   Jag är medveten om att högt IQ (vad är IQ egentligen) eller bra på naturvetenskapen/matematiken inte behöver betyda samma sak som bra förmåga i det logiska och konsekventa tankandet i alla möjliga sammanhang.

   Einstein var inte speciellt bra på att resonera när det gällde ekonomin och samhälle medan Milton Friedman var bländande skarp när det gäller ekonomin och samhälle. När jag nu tänker efter måste jag säga att Friedman var smartare än Einstein.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag håller inte med om ”smarthet” heller. Det uttrycker att det här skulle vara linjärt, att det skulle vara bättre att genomskåda makten eller att det skulle vara ”bättre” att ha förmåga att tänka själv. Jag tror inte mänskliga populationer fungerar så. Jag tror varje individ föds med en genetiskt predestinerad läggning, för allt i och för sig, men här pratar vi ju mer om ”följar-o-inte-ifrågasätta-makten-tendens” respektive ”ifrågasätta-tendens”. Finns säkert flera som ”tävla-om-makten-tendens”. Jag tror att såna här tendenser är resultat av gruppevolution, varje homogen grupp kommer ha balanserat ut de här tendenserna efter sina förutsättningar, sina miljöstimuli.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Einstein var nog smartare på fysik. Och Friedman, tja, jag är inte säker på att frihandels-ideologin är korrekt. Den verkar bara förstöra sånt som jag tycker om. Och inte höjs folks levnadsstandard heller. Vilket i och för sig kan ha många orsaker. Men när jag jämför svenskars levnadsstandard 1974 med idag så var den högre 1974. De säger att det är likadant i USA.

    Gilla

 8. Göran skriver:

  Nästan alla tankar på detta forum kan jag relatera till och fundera lite över för och emot.
  Men måste erkänna att denna text gör mig förbannad. Kategori 1, 2, osv..
  Wo at så enkelt dela in människor i fack är precis det som våra styrande förstört ett fin land med. Trälmentalitet jo jag tackar för den analysen. Alla föds inte i ett harmoniskt hem med lugn och studie ro. Osho som hade ett par miljoner följare menar att politiker och lärare är dom värsta sadisterna, där lärarna är ett par steg värre då dom ger sig på oskyldiga barn.
  Sedan så tänka logiskt på en grundläggande nivå utan upplysning, vem ska upplysa blir då frågan?
  Nej Wo så många grova förenklingar om verkligheten var det länge sedan jag läste i samma text. Sverige har många bekymmer mycket beror på en skev tanke om allas lika värde, vilket tyvärr gynnar talanglösa lögnare betydligt mer än sanna talanger. Även om jag har mina skriftliga begränsningar Pga 40 år av extremsporter med mer hjärnskakningar än vad som är nyttigt.
  Så had jag under skolgången i dom ämnen som intresserade mig aldrig mindre än 96-98 % rätt på varje prov med andra ord max ett eller två fel per prov. Fick jag femmor i dåvarande betygs-skala? Nix kämpade inte ju, Kasst gymnasium vart det knegar verklighet. Mönstring så bland dom 5% bästa i min årskull vart det toppjobb av det? Nix , livets mönster upprepades igen, Mensas lilla lekstuga med intelligens tog mig 4-5 timmar o en halv pava whiskey att genomskåda.
  Fortfarande knegare. Bitter inte det minsta, men en sak är säker ljuga och lisma är bra mycket bättre än att vara intelligent i detta land!

  Gillad av 3 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Göran, jag måste säga att att anklaga andra för att kategorisera är just ett slags känsloargument, eftersom du resonerar med ”det känns fel att kategorisera” och ”det känns fel att stoppa folk i fack”. Du får gärna utveckla lite om varför det är fel att kategorisera folk som jag har gjort förutom att det känns fel.

   I verkligheten är det så att utan kategorisering ingen kunskap. Om vi inte kategorisera sjukdomar kan vi inte bota dem, och om vi inte kategorisera organismer kan vi inte studera dem. Kategorisering är neutral, och syftet är att kunna förstå dem. I det här fallet skulle jag inte kunna göra någon intressant diskussion om människor inte får kategoriseras.

   Å andra sidan kategoriserar även du folk och stoppar dem i olika fack. T. ex. varje gång du använder ordet ”vi” har du kategoriserat folk i 2 fack: Vi och alla andra. Och varje gång du låser dörren hemma innan du går till jobbet har du kategoriserat folket också och stoppat dem i 2 fack: Dina familjemedlemmar som har tillgång till ditt hem och alla andra.

   Att anklaga andra på det här viset är ett antiintellektuellt men typiskt sätt att döda debatter. Metoden används flitigt av de samvetslösa.

   Gilla

   • Göran skriver:

    Wu du är en bildad människa, och borde därmed hylla att alla individer är olika likt den breda färgskalan naturen erbjuder. Genom att kategorisera människor så anser jag att det är att sätta en prislapp eller en värde etikett på individen. Precis det, ursäkta det hårda ordet, men sjuka tänkande som våra styrande så cyniskt använt för att kategorisera människor. I deras fall så misstänker jag att manipulation är orsaken. Min åsikt är att alla individer är tämligen olika, men basbehoven är ganska lika med mindre variation. Avser vi gruppdynamik så kan din 1-2-3-4 fungera rätt väl.
    Som svar på min egen tankevärld om att kategorisera, så försöker leva efter Buddhas lära,
    vissa dagar går bättre andra sämre som 50 plus så har viss ödmjukhet gnuggats in.
    Dock så tolereras mellanchefer och kategoriserare mindre väl 😉
    Men åter till det som störde mig, Sverige behöver mer av att individer är bra som dom är
    oavsett hur knasiga tankar eller idéer man kläcker ur sig så länge man inte skadar andra eller tvingar sitt levnadsätt på andra. Som jag upplever Sverige så är just kategorisering en härskarteknik för att sätta folk i värdegrunds godkända fållor.
    Kanske förstod jag inte ditt resonemang om 1-2-3-4 facken, men för mig så tolkade jag det
    som en variant av det staten och media älskar så väl. Ber om ursäkt om jag sårat.
    Sedan så trälmentalitet känner inte alls igen det i mitt umgänge umgås brett från rika individer till kåkfarare , men inga av dom accepterar samhällets spelregler utan tolkar dom fritt till det som passar dom.
    Jag å andra sidan har inte så mycket världsliga behov längre mina Mc och böcker är undantaget som den halvdana Buddhist jag är.
    Mvh. Göran

    Gilla

 9. Anders skriver:

  Du skriver att ”demokratin förutsätter att varje individ kan självständigt ta vara på sitt egenintresse”. Detta är en synsätt som är, eller har i alla fall tidigare varit, främmande för Sverige. Om man endast agerar efter egenintresset får man ett samhälle med stora motsättningar och instabilitet. Demokratin förutsätter att varje individ delvis kan bortse från egenintresset och istället se till samhällets bästa. En förutsättning för demokrati är därför ett samhälle med god sammanhållning och i vilket människorna kan identifiera sig med varandra. Demokrati förutsätter således etnisk homogenitet. Det är därför demokrati aldrig fungerar i stamsamhällen, och snart heller inte i Sverige.

  Gillad av 2 personer

   • Anders skriver:

    Det är en felaktig användning av ordet egenintresse. Och din kommentar är ytterligare ett exempel på att du och jag, pga av skillnader i kulturell bakgrund, skiljer oss åt i våra grundvärderingar.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, Anders. Det är din användning som är skadad av en tro på kollektivismen, att grupper på något magiskt sätt kan ha medvetande, intressen, åsikter o.s.v. Det finns inget intresse av någon som helst slag som inte är ett egenintresse. Vi har biologiska funktioner som ger oss interna belöningar när vi hjälper vissa andra, men det gör vårt intresse att göra detta obönhörligen till ett egenintresse.

    Intresse och egenintresse är identiska synonymer.

    Gillad av 2 personer

   • Zhengyang Wu skriver:

    Anders:

    Att du har en annan värdering än jag är helt okej. Men jag är lite nyfiken på vilken värdering jag har enligt dig. Är du säker på att du har förstått mig rätt, eller vill du nu använda känsloargumentet ”det du har skrivit om känns fel”?

    Att jag använde begreppet ”egenintresse” beror bara på att Milton Friedman använde det också (på engelska ”own interests”). Men jag har kanske översatt begreppet fel, och då ber jag mycket om ursäkt!

    Gilla

 10. Vid en landsväg skriver:

  Jag tycker följande är relevant för något som rörde upp känslorna här för två dagar sedan rörande att en asylbaron argumenterade för ändringar i de de okritiska reglerna:

  ”Junzi, enkelt uttryckt ödmjuka människor som oförtröttligt strävar efter att vara så hederliga och kunniga som möjligt, oberoende av vad som är trendigt för stunden. Vi ska inte bara lyssna på vad våra ledare säger, utan desto viktigare kontrollera hur de lever och levererar”

  Jag och andra tyckte hur man själv lever betydde något, andra verkade mera tycka att det skall lämnas därhän, låt oss fokusera på vad som kommer ur munnen.

  Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   ”Vid en landsväg” (08:33), dina övriga analyser här och till Patriks text är lysande, men här återfaller du i skitsnack och ett självrättfärdigande, som bottnar i ett egocentriskt känslosvall, precis lika farligt för dissidenter som för PK-ister. Det handlade inte alls om vad du och Anders tyckte, utan om vad ni kommunicerade och i vilken ordning och vilka som var faktiska och möjliga läsare. Det handlade om vanligt folkvett och om att så grova oförskämdheter och ett fegt mobbeteende även från många gillare skitar ner den ovärderliga allmänning som DGS utgör för oss och andra. Det som kommer ur din mun och under dina fingrar är handlingar, som har konsekvenser. Det är bara kejsaregon, som inbillar sig att andra ska gissa sig till vad du tycker och ursäkta allt. Vad du tycker och hur det känns i din mage är en fis i rymden, för att använda ditt eget bildspråk. (Jag har alltså läst nästan alla dina texter genom åren, gillar dem och dig, men lägg av med käring- och skitsnacket).

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen av Arne Ankas/Mins strands/MOAB:s/Vid en landsvägs kommentarer till asylbaronen här om dagen var på något sätt stötande eller opassande. Det fanns bara en enda otrevlig kommentar, och den var av en annan signatur. Skulle gissa att du känner asylbaronen personligen och därför är så missriktat chevaleresk.

    Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Sixten: Du talar om ”folkvett” — och uttrycker dig själv på ett grovt och nedsättande sätt. Låter som något man kan hitta på FB när vänsternissarna brer ut sig.

    Gillad av 2 personer

   • Vid en landsväg skriver:

    Haha du förolämpar ju mig massor, man får konstatera att vi har olika åsikt här, de kontanta omdömena från mig och andra var välförtjänta och inget värre än vad du och andra kallade mig. Jag står fast vid att det är vidrigt att tjäna på asylindustrin, jag hade aldrig litat på en sådan man. Han står för mig på fiendesidan.

    Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Fredrik, kommentarerna i den följd och med det innehåll som kom var grovt förolämpande och motverkade helt allt vettigt syfte, nu och i framtiden. De riktade sig alltså till en perifer person utanför makteliten och utan att vi hade kännedom om omständigheterna. Jag står fast vid mina analyser och omdömen om detta. Dolf uttryckte precis detsamma. Arne G vet jag inget om, men jag kan nämna att jag efteråt som hastigast kollade Landsbygdspartiets program och såg att många av de för oss intressanta punkterna var radikalare än juntapartiernas och mycket väl kan vara radikalare än SD:s, men jag har inte jämfört.

   Hovs Hällar, ja, mycket medvetet lät jag piskan vina. Snärtade även över gillarna, därför att jag ser det som ett ynkligt mobbande och början på en ekokammare även här på DGS. Jag rappade där jag gissade att det gör mest ont. Naturligtvis uttrycker jag mig aldrig så till och om oskyldigare och mindre hårdhudade.

   Vid en landsväg, jag skrev inte ett ord om själva omdömena, bara om kommunikationen och situationen. Sånt här är kontraproduktivt och lika infantilt som PK-isternas upptagenhet av den känslosamma biten utan att se helheten och konsekvenserna. Men du ska ha tack, för direkt efter att jag hade skrivit texterna såg jag ännu en pusselbit till min enkla djuppsykologiska modell. Jag tycker mig nu se på vilket sätt PK-ismens rötter är allmänmänskliga och att även vi dissidenter är i farozonen för att gå ner oss i emotionell egocentrism och börja likrikta oss i ekokammare.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik, jag har inte skrivit ett ord om asylbaroneri. Den diskussionen ligger helt utanför det här ämnet. Läs innantill vad jag har skrivit och vad Dolf skrev. Du gör dig också då och då – t ex just nu – skyldig till överemotionellt felläsande och känsloutbrott, som slår över. Jag kallar det käringaktigt som en förolämpning för att väcka er, tuffa karlar. Men kvinnorna på DGS är mer känslomässigt balanserade än många av er som ofta kommenterar här. Vad gör alla era överemotionella bokstäver för nytta här och i verkligheten?

    Gilla

   • Vid en landsväg skriver:

    Nej, jag kan inte hålla med, jag tycker det finns en viktig poäng här, är man med oss, eller mot oss, och vissa handlingar placerar en på fiendesidan. vi måste peka finger mot förrädarna. Det verkar som du Sixten anser att allt skall försiggå med artig diskussion, det gör inte jag, och det gör inte etablissemanget och inte heller invandrarna. Klarspråk krävs och mer än det. Jag tror att många går runt med villfarelsen att asylbaroner är goda som ”hjälper integrationen”, liksom läkare utan gränser och liknande, nå jag anser dem vara folkförrädare som bidrar till våld och våldtäkter och medeltida islamisering och att detta kan fortgå. Om alla istället hade sagt, jag befattar mig inte med migranthanteringen, jag vägrar anställa migranter, och jag vägrar att acceptera att de kan röra sig fritt och göra Sverige otryggt, då hade vi aldrig hamnat där vi hamnat. Man måste nu välja sida, det är detta som kommer att gå upp för folk så sakteliga.

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Vid en landsväg 17:24… Suck. Flera här tycks drabbas av ord- och innehållsblindhet så fort någon inte stryker dem medhårs. Jag har aldrig genom åren uttryckt att ”allt ska försiggå med artig diskussion”. Tvärtom har jag skrivit klarspråk lika ofta som du, men avgränsat, välvalt, med klara mål för ögonen. Jag har ibland skrivit fränare än du, men valt objekten inom makteliten. Vad ska de evigt stora känslobokstäverna i vårt lilla forum tjäna till? Visst, en del läsare kan värmas av att möta likkännande, men när DGS blir en ekokammare når vi inte längre många nya. Är inte det sistnämnda ett högprioriterat mål för oss privat och för DGS, även om det inte finns nedskrivet?

    Jag har inget emot hårda diskussioner och skarpa åsikter. Jag var t ex den förste som på DGS för flera år sedan skrev att 20, 50, 500, 1000 lands- och folkförrädare behövde listas. Jag skrev en artikel om att dela Sverige och en artikel om hur makteliten blev psykoinfantil. Jag reagerade alltså inte på ämnet asylbaroneri, utan på det klumpiga ovettet och mobbmentaliteten som visades mot en förstagångsskribent. Med vanligt folkvett i kommunikationen kunde det ha blivit en upplysande diskussion även om detta ämne, utan att någon hade behövt hålla inne sina åsikter. Betingade reflexer och korkat mobbande skadar forumet och vår sak och visar på en social och kommunikativ inkompetens hos välutbildade, erfarna dissidenter. Okej, du vill i stället börja skilja fåren från getterna, men hur ska det gå till i praktiken?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Man kan inte bekämpa PK och emotionellt tänkande genom att göra detsamma med motsatt förtecken. Det blir bara tårtkrig av det. Man måste visa att man fungerar och tänker annorlunda, hålla sig till sak och bemöta utfall med rationella argument. Då visar man mha kontrastens verkningar hur banala PK sidans sätt att argumentera är.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Sixten, de aktuella kommentarerna rörde denna passus: ”Personligen anser jag att jag tål att granskas. Jag hyr ut ett helt hus till en syrisk fyrabarnsfamilj som jag gjort till mina vänner och som jag på alla sätt försöker hjälpa in i det svenska samhället.”

    En folkförrädare och asylbaron, uppenbarligen utan att skämmas!

    Gilla

   • Lars skriver:

    SD tycks ha insett att man måste bemöta känslomässig retorik med argument och resonemang som talar till intellektet. Man rensar bort de som inte kan det, som måste vräka ur sig sina känslor och tror det påverkar andra. Det är dålig kommunikation, vanlig hos en del kvinnor, och man förstår att de är upprörda och vad de känner, men man blir inte klokare på hur världen fungerar eller den aktuella situationen. AfS och dess sympatisörer tycks tillhöra denna känslomässigt orienterade klick som tror de kan påverka svenska folket med samma metod som den som massmedia och politiker länge använt. Det förefaller ändå som att människor tröttnat på det, genomskådar det. Alltfler lämnar massmediaprenumerationerna och även sina tidigare partier. Svenska folket i gemen tycks inte heller vara förtjusta i mobbing eller hatiska utfall mot andra individer eller grupper. Troligen inte heller mot tårfylld sentimentalitet. Trots allt, Sverige är ett modern land med utbildade människor och människor kan ändå relativ rationellt förstå den verklighet som direkt omger dem, men inte hur den ska förklaras.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik igår 22:39. Jag är inte ord- och innehållsblind och jag lider aldrig av emotionell distorsion när jag skriver och när jag läser andras texter. Klart jag vet vad ni syftade på. Den diskussionen skulle ha varit fullt möjlig att föra, trots att den låg helt vid sidan av artikelns ämne. Men ni klarade inte av att inleda och föra samtalet på ett vuxet, folkvettigt, intelligent, ändamålsenligt sätt. Därmed skitade ni ner det här forumet för alla andra än er själva. Ni har skapat er en ekokammare och uppför er precis lika högröstat och egotrippat som PK-isterna. När ni blir triggade tycker jag det är bättre att ni övergår till versaler och väljer något annat forum. Den enda ljuspunkt jag kan se i denna nedslående situation är att ert tillstånd inte är permanent och heltäckande som PK-isternas, utan att ni fortfarande kan argumentera förnämligt när inte känslobägaren rinner över.

    Gilla

 11. brrr skriver:

  De allra flestas egenintresse är ju detsamma som nationens gemensamma intresse; att leva i en nation där i stort sett alla har en god och trygg tillvaro med framtidshopp och får vara en del av det gemensamma.

  Jag tror inte på konceptet med ”goda ledare”, de finns inte. Jag tror på konceptet att alla ska ha en hög bildningsnivå, vara engagerade i det gemensamma, kunna öppet stöta och blöta vad som helst som rör det gemensamma. Då gör de allra flesta ett bra val för det gemensammas sak. Beslutsfattande ska ligga så nära som möjligt dem besluten berör, inte i Bryssel när de gäller Sverige, inte i Stockholm när besluten rör t.ex. Värmland.

  Gillad av 2 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Du har ädla tankar, men tyvärr lätt utnyttjas av politiska ormar. Eftersom ingen kan skilja på en person som engagerar sig i det gemensamma och stötar och blöter vad som helst som rör det gemensamma på grund av det är hans/hennes egenintresse från en politisk orm.

   Det enda sättet att göra det är att kontrollera om personen är en Junzi eller inte.

   Gilla

 12. Östrahult skriver:

  En mycket bra text som tar upp väsentligheter. Översatt till dagens situation så är den intressanta frågan om sossarna kan fortsätta att dominera och bygga sin makt på kategori 1. Jag tror den tiden är förbi men det har inte sossarna fattat. Ett bra exempel på detta var Magdalena Anderssons agerande i gårdagens Aktuellt, hon kör med avundsjukeargumentet, att hennes väljare ska bli upprörda över motståndarnas ändringar i skatteskalor. Jag tror inte det biter längre när deras väljare utsätts för rån, bilbränder och andra olägenheter kopplade till invandring.

  Moderaterna: Får ljuga hur mycket som helst oemotsagda. De beskyller andra partier att en röst på dem är en röst på sossar eller kommunister när en röst på moderaterna varit en röst på kommunisterna och MP. Anledningen till att moderaterna tappar är att bland deras (tidigare) sympatisörer finns andra än kategori 1.

  Gilla

  • brrr skriver:

   …och ”jag har många vänner som är invandrare, men…” och ”jag hjälper till med integration, men…” o.s.v.
   ”Jag är en fiiin människa”.
   Ängsliga harar som vägrar se helheten.

   Gillad av 5 personer

   • brrr skriver:

    DEN varianten är ju nytillkommen.
    Framöver kanske folk som ska godhetssignalera säger ”jag röstar inte på AfS, men…” underförstått att SD då har blivit rumsrent.
    Normförskjutning.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Det kan man ju alltid göra, om man tror att det går att få ”lördagsgodiset” redan på måndag”! Den överhängande risken är att det bara blir en tom påse!

    Gilla

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Med tanke på hur vi människor är funtade, egenintresset måste få komma först, så skall det inte kunna gå att få en demokratisk process att fungera över tid i en nation när:
  A) Partiorganisationer trumfar individen och dennes ansvar därmed vittrar bort.
  B) Maktdelning saknas i form av att en Författning värd namnet skyddas av oväldiga uttolkare, d.v.s. jurister vars karriärer politikerna inte kan styra.
  C) Staten styr medierna med s.k. presstöd och licensavgifter. En helt absurd ordning.
  D) Generaldirektörer utses av politiker i slutna processer, bakom lykta dörrar.
  E) Rättsvårdande myndigheter utreder sig själva.
  F) Politiska ungdomsförbund existerar. Hjärntvättsfabriker tillhör totalitära statsbildningar.

  Gillad av 5 personer

 14. Lars skriver:

  Ett problem är att 28 % av befolkningen är född utomlands eller har minst en utlandsfödd förälder. De tar med sig ideologi och förståelse från den miljö de vuxit upp i och det är mycket svårt sätta sig in i Sveriges sätt att fungera, dess historia, människors kulturella hemvist och de arbetsplatser de får tillgång till t.ex. som lärare ger inte bredden i förståelse. Exempelvis de som kom från öst Europa var färgade och alltid pro USA och anti socialism och det tog decennier innan de rotat sig och förstod skillnader i politik och samhällsystem.

  Jag ser nog problemet mer som att när de politiska och mediala eliterna ljuger och förvanskar verkligheten i årtionde efter årtionde så skapas en Låsning där de inte kan ändra politisk riktning utan att samtidigt avslöja sig själva och sina partier som lögnare. Ju längre tiden går desto svårare blir det och människor har en stor förmåga att ljuga för sig själva, så de tror på vad de framför och på vad de tror om samhället.

  Utan en kompetens och kunnig och ärlig elit så får vi en situation som den svenska. Se på universiteten hur många som försvurit sig åt en post-modern samhällssyn. Hur ska de kunna ändra sig utan att samtidigt lämna sina positioner?

  Gillad av 3 personer

 15. olle reimers skriver:

  Tänk tio eller kanske femton år tillbaka. Då fanns det inte ett enda forum där vi fritt kunde utbyta åsikter på samma sätt som vi idag kan åtnjuta på DGS.

  Min observation är att det hela tiden tillkommer nya kommentatorer och fler och fler intressanta gästskribenter. Det är en fantastisk seger för det fria ordet!

  Det som inte får hända, i mitt tycke i vart fall, är att DGS blir et forum för valagitation eller för personliga vendettor. Tendenser till det kan man se i denna tråd.

  För mig är DGS ett forum där man diskuterar idéer och samhällsföreteelser i syfte att bidra till att göra samhället bättre. Titeln på forumet bäddar för det.

  I anslutning till ovanstående artikel vill jag försöka mig på att göra en lite annorlunda uppdelning av människor, sedda ur det perspektiv som forumet syftar till. I grunden är vi alla lika på så sätt att vi är ett lätt offer för våra känslor. Känslorna är betydligt viktigare för våra liv än intellektet. Det senare bestämmer vår förmåga att tänka och analysera, det förra bestämmer hur vi handlar, agerar. Det är handlandet, inte tänkandet, som ger effekt.

  Den viktigaste känslan är rädslan. Rädsla kan göra oss förlamade eller okontrollerat arga. Blir vii rädda har vi svårt att styra vårt handlande med intellektet. Vi flyr eller slår tillbaka. Ofta utan att tänka.

  Ju räddare vi är desto mer lättstyrda är vi. Detta har makthavare i alla tider vetat. De värsta psykopaterna är också de som utnyttjar detta bäst.Det värsta de vet är männsikor som står upp mot dem och som därmed riskerar att förtrollningen; den förlamande skräcken bryts. När den sistnämnda väl är borta brister alla fördämningar och häxan faller till marken under svåra ångestskrin.

  Det viktigaste vi kan göra är alltså att försöka bli lite modigare. Vi kan lära oss själva och andra. DGS är en plats där vi kan utmana varandra utan att blodas ner annat än på det intellektuellla planet. Här kan vi utmana varandras idéer. Vi riskerar att få på pälsen men den risken måste vi ta om vi ska kunna bli lite modigare.

  Min uppdelning är således inte i samklang med artikelförfattarens. Vi bör i stället, oavsett intellektuell kapacitet se varandra ur ett perspektiv av mod eller feghet. I enlighet med min nuvarande husgud, Jordan Peterson, anser jag att det viktigaste är at hålla sig till sanningen och för att göra det behövs ibland åtskilliga portioner av mod.

  Jag är inte särsklt modig; som yngre var jag nog ganska feg men uppblandat med en viss dumdristighet i vissa sammanhang. Jag försöker ändra på det. Sakta men säkert. Kanske är det åldern?

  Det är bland de modiga vi ska söka våra framtida ledare. Modiga personer som vågar vara uppriktiga mot oss. Som inser att det är värt mer än allt annat för ett bra liv.

  Gillad av 1 person

 16. Lars*** skriver:

  Rädsla är en naturlig försvarsmekanism. Kanske skulle ordet överrädsla kunna beskrivas som något negativt (liksom underrädsla). En lagom, väl anpassad rädsla för den särskilda situationen är inte fel. Annars hugger ormen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.