Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur II

Detta är den andra delen av Zhengyang Wus inlägg ”Vad är folk utan kultur”. Den första delen publicerades igår den 25 februari 2018.

För att belysa den i min mening svåraste bristen i den västerländska kulturen måste jag introducera ett kinesiskt begrepp: Jun Zi (君子). Jun Zi betyder, i brist på en bättre översättning, en föredömlig människa. Det finns inte en explicit definition av Jun Zi, men vissa av dess egenskaper är tydliga: En Jun Zi är i första hand inte en hjälte, ännu mindre är han – traditionellt är Jun Zi en man men kan idag lika gärna vara en kvinna; jag fortsätter att använda ”han” för att förenkla skrivningen – gudomlig. Han är främst en vanlig människa med sina mänskliga brister och svagheter. Men han strävar ständigt efter att vara så hederlig som möjligt, minst så som omständigheterna tillåter. Han är i egenskap av vanlig människa, så kunnig, vis, pålitlig och stabil som han förmår att vara. Han är vis och därför kan han tänka längre än känslorna når, han är pålitlig och därför vänder han inte kappan efter vinden, och han är stabil och därför anpassar han sig inte till moraliteterna som är härskande för stunden i samhället. Därför kan han uppfattas som gammalmodig och efterbliven. Jun Zi är också empatisk, därför är han inte dumsnäll: han står på de drabbades sida, och han ser till att offren får sin upprättelse om han hade befogenhet att göra det.

Jun Zi har varit en moralisk kompass genom hela den kinesiska historian. Han träder in som ledare när ingen annan kan/vill axla rollen i svåra tider, och han kan också utan svårighet dra sig tillbaka och leva som en menig människa när han inte längre behövs. Han är ett slags kinesisk motsvarighet till den västerländska Jesus, men han är ändå inte Jesus, eftersom han är mänsklig och uppnåelig. Han söker inte efterföljare, och han missionerar inte sitt budskap, eftersom han inte nödvändigtvis har något uppseendeväckande budskap att ge. Inte sagt att varje kines vill bli en fulländad Jun Zi, men en traditionell kines strävar efter att leva efter Jun Zi-idealet, och de som vill axla något ansvar för samhället och leda andra har en osynlig tygel på sig som de inte kan bortse ifrån: De förväntas att ha en stark vilja att vara Jun Zi.

Kinesiska kulturens viktigaste figur Konfucius föregick med gott exempel, genom att ”jag rannsakar mig själv dagligen för att vara säker på att jag har varit så lik Jun Zi som möjligt”, trots att han redan då ansågs som ett helgon på grund av att han var en riktig Jun Zi.

Ni tycker kanske inte att begreppet Jun Zi är så märkvärdigt, eftersom många av Jun Zi:s egenskaper också uppskattas av vanliga människor jorden runt, inklusive västlänningar. Men det som är speciellt med begreppet är att det är oerhört djupt ingjutet i den kinesiska kulturen. Varje historisk person och gärning sedan minst 3 000 år tillbaka har bedömts med Jun Zi:s egenskaper som referens, och i det kinesiska språket och den kinesiska vardagen är Jun Zi den allmänna beskrivningen av bra, hederliga människor. Jag skulle våga påstå att detta begrepp är kärnan av den kinesiska kulturen. Trendriktiga nymoraliteter har väldigt liten möjlighet att penetrera in i den kinesiska kulturen om de strider mot Jun Zi-idealet, därför har den kinesiska civilisationen kunnat vara relativt stabil under så lång tid, trots att Kina har blivit angripit och erövrat av andra folkgrupper flera gånger genom historien. Vad som skedde var att de ofta sög åt sig den kinesiska kulturen inklusive Jun Zi-idealet och blev själva kineser.

Var god observera att Jun Zi inte utmärker sig på något onaturligt eller omänskligt gott sätt, till exempel genom överdriven osjälviskhet. En Jun Zi befinner alltid sig bland det vanliga folket och är en av dem. Konfucius kallar detta sätt att leva Zhong Yong (中庸). Bokstavligt betyder det Lagom, men till skillnad från den svenska lagom som egentligen är en kombination av extremhet och feghet, är den kinesiska Zhong Yong lagom på riktigt.

En mycket viktig figur i den kinesiska kulturen som levde ca 150 år innan Konfucius, Guan Zi, hade redan resonerat om vikten att vara lagom. Han menade att människor som verkade godare och mer osjälviska än det som är mänskligt måste ha dold, omänsklig agenda och därför är de inte pålitliga, eventuellt farliga. Enligt honom ska en normal människa (Jun Zi är en normal människa) älska sina barn, sin kropp, sin familj och sitt folk/land framför allt annat, först därefter kan han sprida sin godhet till andra.

Men ett begrepp liknande Jun Zi har inte funnits i den västerländska kulturen, vilket i min mening är den viktigaste orsaken till varför västlänningarna varit så grymma när de haft övertag över andra folk under kolonialtiden och tiderna fram till andra världskrigets slut där även de själva fick lida oerhört mycket. Det är egentligen inte så konstigt. När man insett att Gud hade dött, som Nietzsche så insiktsfullt påpekade, blev man hämningslös och hänsynslös. Nu har västlänningar blivit ångerfulla efter att de drabbats av sin egen grymhet till exempel genom första och andra världskrigen, och då svänger man till den motsatta änden istället. Man vill vara så god att man bjuder sin ärkefiende hem till sig, med sina barn och barnbarns som insats. Utan en moralisk kompass (och utan Gud) svänger man mellan extremerna, eftersom människorna är vilsna och inte vet var de kan stå stadigt.

Moralisk kompass (eller Gud) är kanske inte så viktigt om vi lever i en idealisk värld där personer i maktpositioner kontrolleras ytterst noggrant, demokratins principer (främst yttrandefriheten) hålls som naturlagar så att medborgarnas vilja och intressen alltid kommer i första hand, och lagarna efterlevs till punkt och pricka. Demokratins principer och lagarna skulle kunna till viss del fungera som moralkompass. Men efter så många år i Sverige, ”en av världens främsta demokratier” enligt mina stolta svenska bekanta, har jag insett att efterlevnad av demokratins principer och lagar egentligen är beroende av maktelitens goda vilja, och att personer i maktställning inte nödvändigtvis är hederliga och pålitliga. De behöver inte ens bry sig om att vara det så länge de har så ryggen fri. För att behålla makten kan de till och med aktivt agera ohederligt. Till exempel hade de så kallade etablerade partierna inga problem att bilda maktkartell genom DÖ. De kan också utan problem stjäla ett ”rasistiskt” partis politik när de anser att maktkampen kräver det. Samtidigt som vanliga människor gladeligen suger i sig hjärntvätten för att känna sig ”toleranta” och ”humana”.

Tänk om Jun Zi funnits i den västerländska kulturen och västerlänningarnas medvetande, då skulle dessa hycklare inte ha överlevt en dag som makt- och kulturelit. De skulle aldrig ha vågat komma fram i dagsljuset och delta i det skenheliga skådespeleriet av genomskinlig godhet och humanism som de så ofta gör. Inom det befintliga demokratiska systemet kunde istället hederliga människor kliva fram och bli valda att axla ansvar.

Vi har en föreställning om att den västerländska kulturen är mest utvecklad, eftersom den västerländska civilisationen är mest framgångsrik och har sedan minst 200 år tillbaka kraftigt dominerat över andra civilisationer. Men jag tvivlar. Visserligen är demokratin det bästa politiska systemet som har funnits i den mänskliga historien, och visserligen har vetenskapen, tekniken och marknadsekonomin förbättrat livet för så många människor. Men vad hjälper allt detta när människan inte vet hur hon ska vara en riktig människa? Miljoner åter miljoner människor har dött på grund av västvärldens moraliska förvirring, antingen genom direkt angrepp eller genom bedrägliga (sjuka men ändå på något sätt för vissa människor tilltalande) ideologier, såsom nazism och socialism/kommunism. Jordan Petersons ord om svaga farliga män ekar i min hjärna när jag tänker på det, och jag är rädd att den moraliskt svaga västvärlden kommer att ännu en gång dra hela mänskligheten ner i helvetet, fast den här gången troligtvis utan återvändo.

Zhengyang Wu kom till Sverige som gäststudent 1989 efter det kinesiska studentupproret. Han utvandrade till Kanada i slutet av 1990-talet och kom tillbaka till Sverige igen två år senare på grund av saknad av landet. Har varit forskare, idag lärare inom naturvetenskapliga ämnen. 

Första delen av detta inlägg publicerades den 25 februari: ”Vad är folk utan kultur”.

71 reaktioner på ”Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur II

 1. svenne skriver:

  ”Jordan Petersons ord om svaga farliga män ekar i min hjärna när jag tänker på det, och jag är rädd att den moraliskt svaga västvärlden kommer att ännu en gång dra hela mänskligheten ner i helvetet, fast den här gången troligtvis utan återvändo”.

  De människor som är födda i – och betraktas som etniskt tillhörande – ”den moraliskt svaga västvärlden” är ju nu, i vissa västländer, utsatta för något som kan liknas vid starten för färden ”ner i helvetet”. Det är ju inte ursprungsbefolkningen i västvärlden som har skapat det religiösa våld och kaos som nu plågar väldigt många länder. Detta våld har sitt ursprung hos delar av befolkningen i vissa länder med värderingar som är helt motsatta de som gäller i väst, och det har nu spillt över till de teknologiskt högstående och civiliserade västländerna. Vi har ju fått en glimt av helvetet genom de filmer som visar hur IS behandlar sina fångar.

  ”Han menade att människor som verkade godare och mer osjälviska än det som är mänskligt måste ha dold, omänsklig agenda och därför är de inte pålitliga, eventuellt farliga”.

  De människor som är farliga för oss är ju vissa av våra politiker och deras stödtrupper i form av journalister, olika proffstyckare och rabiata invandringsvurmare. Dessa har säkerligen ingen dold ”omänsklig agenda” men de har en övermänskligt naiv tro på att de lever upp till en godhet som är till nytta för hela jordens befolkning. Detta – i kombination med i många fall fullständig brist på logiskt tänkande – gör dem inte bara ”eventuellt farliga” utan farliga även i bokstavlig mening. De bidrar till att krafter som inte är önskvärda i ”Det goda samhället” nu steg för steg flyttar fram sina positioner på ett sätt som tyvärr kan vara oåterkalleligt.

  Gillad av 4 personer

  • Mattias Karlsson skriver:

   Jag måste faktiskt tillrättavisa skribenten. Det han beskriver är desamma ideal som har präglat det protestantiska Sverige under hundratsls år. Lagom i Sverige idag är inte vad som var lagom för några decennier sedan. Om nu skribenten har bott här i 28 år så borde detta perspektiv vara uppenbart för vederbörande. Dessutom är det ingen skillnad på detta Jun Zi såsom det beskrivs och det kristna ”Jesusidealet”. Han skriver ju att Jun Zi inte tas till perfektion av någon människa och detta är precis hur kristna protestanter (och numera även agnostiska protestanter i kulturell mening) ser på ”Jesusidelaet”. Låt oss konstatera att detta helt enkelt är ett ideal som i allt väsentligt är gemensamt för båda kulturerna. För svensk kultur definieras inte av MSM!

   Gillad av 2 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Om du tror att det beror på deras naivitet så har du missat hela poängen: Ingen normal människa är så naiv. Det är vad ”vissa av våra politiker och deras stödtrupper i form av journalister” vill ge sken av, eftersom de är smarta nog att veta att naiva svenskar går på sådana lögner. T.ex., de vet ju att inte utsätta sig själva för mångkulturen och bor så långt från den som möjligt. Så hur kan du kalla dem naiva?

   Det är vad jag menar att Guan Zi var visare än gemene människan: Han visste att det handlar just om omänsklig agenda.

   Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Jag kommer att tänka på path dependency. För att den västerländska civilisationen vid den axiella tiden (Jaspers) redan hade nedmonterat kejsarens gudomlighet, ja etablerat maktbalanser som stått emot det persiska imperiet och som skulle överleva det romerska, stod inget i vägen för att förbinda vår Jun Zi, som du korrekt identifierar med Jesus, direkt med Gud. Jesus är emellertid människa och i lika hög grad uppnåbar som Jun Zi — jämför med Mästaren som inte ansåg sig vara en fullkomlig Jun Zi. Omvänt kunde Jun Zi i Kina inte kallas gudomlig, eftersom detta var kejsarens egenskap, fastän Jun Zi i lika hög grad som Jesus är det.

  Skillnaden i terminologi mellan Jun Zi och Jesus ledde tillsammans med Upplysningstiden efterverkningar till att folk övergav Jesus som Gud och därmed, åtminstone nominellt, också som som ideal. Våra ideologier (liberalismen och socialismen) används för att aktivt göra goda människor uppfostrade i den kristna värdegrunden till onda människor utan orientering. Bara på grund av barnslig ordmagi, som i sin tur har etablerat sig på grund av demokratin. På så sätt är Väst svängigare, instabilare, hattigare än Öst.

  I Jordan Petersons terminologi är Jesus och Jun Zi varken människor eller gudomligheter, utan personligheter. Detta ligger kanske, för den moderna människan, närmare den österländska terminologin, men kan i bästa fall visa en väg framåt för Västerlandet. Egentligen skulle det ju, som mycket riktigt påpekas i artikeln, räcka långt om vi bara kastade ut islam och återvände till rule of law, två åtgärder som egentligen är fullkomligt kompatibla med åtminstone liberalismen.

  Gillad av 7 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det skulle vara intressant med en kommentar till kinesiska grymheter. Såvitt vi vet mördade ju och torterade kineiska kommunister långt fler människor än ryska. Visserligen är kommunismen onekligen västerländsk, men å andra sidan är Ryssland bara delvis västerländskt. Västerlandet själv har ännu inte drabbats lika hårt som andra länder av de västerländska ideologierna.

  Den stora katastrofen i Västerlandets historia var Västroms fall, som inledde en tusenårig medeltid. Under denna tid gick Kina förbi Väst i levnadsstandard och utvecklingsnivå och stannade där till cirka 1800. Allt tyder emellertid på att den tekniska utveckling hela tiden var snabbare i Väst. Kommer Kina även i fortsättningen att vara beroende av västerländska innovationer?

  Gillad av 2 personer

 4. Moab skriver:

  Hoppas detta blir mycket läst, det var det mest intressant jag läst på länge, min egen amatörfilosofi återupptäckt. Hur har jag kunnat missa detta, jag vet mer om Japan än Kina och har inte snubblat över samma begrepp där trots att japanerna anammat massor av kinesisk kultur, det är kanske häri skillnaden mellan kineser och japaner ligger? Dock, det verkar som Maos och kommunisternas härjningar glömts? Tibetanerna är nog heller inte så imponerade. Det finns uppskattningar som säger att Mao mördade upp till 60 miljoner av sina egna, det passar inte så bra in på denna idealmall, men vänstern mördar var den än är så det är kanske inte Jun Zis fel.

  Jag har en kinesisk kollega som vad jag kan bedöma passar mycket bra in på mallen ovan, han är arbetssam och försöker vara en kugge istället för som är det vanliga nu inom företagsvärlden armbåga sig fram för cheferna kan inte se skillnad på kompetens och blablabla längre, de har nått sina positioner på samma vis. Min kollega verkar också vara föredömligt stram mot sina barn, de skurar toaletterna hemma, läser läxor och tränar karate, som han säger, ja de använder toaletten, varför skall de inte skura den?

  Mina barn fylls istället av skit från etablissemanget, artist-etablissemanget, och går och nynnar på sånger om Zlatans privatjet, då säger jag, hade det inte varit så att Zlatan haft sån tur att folk betalar massor för att titta när han sparkar på en idiotisk boll så hade han kanske suttit i fängelse, han är ingen förebild och inte de andra flamsarna heller. Istället är de som jobbar hårt, från en städerska till en kirurg eller soldat, det är de som strävar, håller huvudet nere och tar hand om sin familj som är hjältarna. De andra är förgyllt patrask.

  Gillad av 11 personer

  • olle reimers skriver:

   Dina slutsatser om Zlatan är med förlov sagt något enfaldiga. Historen har alltid kryllat av hjältar och förebilder.

   Få personer har arbetat så hårt och målmedvetet samtidigt som han har värnat sin omgivning som Zlatan Ibrahimovic. Han har därför en välförtjänt hjältestatus. Hans följare bland malmöungdomarna har inspirerats att arbeta hårt och att ta hand om sin familjer för att nå sina mål: ett klassiskt ideal. Utan Zlatan hade allt varit så mycket sämre.

   (Nu talar jag givetvis inte om Zlatan utan om ”Zlatan” men det förstod du redan.)

   Gilla

 5. Rune skriver:

  ”Jun Zi” tycks mig vara en beskrivning av Tage Erlander och Torbjörn Fälldin. De lät inte makten stiga sig över huvudet och de hade inga problem med att träda tillbaka och vara som vanliga människor.

  Gillad av 2 personer

 6. Moab skriver:

  Jag tycker också att analysen är bristfällig, för Jun Zi är en bra beskrivning av hur riktiga svenskar var förr, innan socialdemokratin. Många européer kommoch kommer nära detta ideal, jag tycker det i mycket liknar det konservativa idealet, men det är en riktig observation att en stor del av européerna ibland verkar hänfalla åt utopiska drömmar och följer galna ledare och det är just en sådan period vi lever i nu i hel Europa, och alla som är Jun Zi är idag alltför tysta som Edmund Burke varnade för. Jag tycker det verkar som samma sak hände under Mao så nog verkar det som man kan få också kineser att följa utopier. Det inger ändå visst hopp att Jun Zi kanske segrar till sist också här, men det är deprimerande att det inte räckte med nazisternas härjningar, nu skall vi vad det verkar låta vänstern i pk-skrud mörda i stor skala i Europa igen liksom man också gjort i Kina och Sovjet, dessa exempel verkar inte vara nog. Nör har socialismen mördat nog? När får hycklarna sitt straff?

  Gillad av 6 personer

 7. Kultur som mognadsprocess skriver:

  Inom varje kultur tappas och vinns kunskap och erfarenhet vid varje generationsskifte. Kultur blir på så sätt organisk. Under mer stabila förhållanden och i tidsmässigt längre utdragna skeenden kan mer viktiga och nötningståliga kulturella kärnvärden och erfarenheter få tid att mogna och även sätta sig. Och på ett mer genomgripande sätt gå in i den gemensamma folksjälen. Antagligen har denna typ av kulturprocess kunna pågå under längre tid i Kina. Förstärkt av en etnisk homogenitet.

  Att dessa processer kan vara väl så utdragna i tid och rum uppvisar det indiska kastväsendet. Indiens olika kaster kan spåras åtskilliga årtusenden bakåt i tiden. Så pass långt bakåt att vi rentav kallar dessa tider för förhistoriska, i brist på säker och tydlig information.

  Kastväsendet djupa rötter har resulterat i att vissa genetiska skillnader uppstått mellan olika kaster. Därför måste, exempelvis, en kirurg inför en förestående operation informera sig om kasttillhörighet, eftersom vissa sövande/bedövande ämnen inte fungerar som för andra grupper.

  Jag inbillar mig att det är denna typ av huvudsakligen kulturell ackumulation som varit extra stabil, både i Kina och Indien, trots en i långa stycken mycket turbulent historia.

  Det kan också vara så att ur en särskilt turbulent och lång kontinuerlig historia födds mycket smärtsam kunskaper och erfarenhet. Och att ur denna historiska smärta även föds en större klarsyn, som bättre förmår skilja det väsentliga från det oväsentliga. I grunden bestående av en mognadsprocess där uppbyggnad av allmän klokskap och mänsklig erfarenhet får tid att förädlas, och tid att sätta sig, delvis strukturerad genom kloka tänkares bearbetning av den gemensamma kunskapsmassan.

  Trots den västeuropeiska kulturens djupa rötter har inte dessa processer fått samma utrymme på den europeiska kontinenten. Vid romarrikets uppsplittring och sammanbrott följde folkvandringstiden, med sin förstärkta etniska uppsplittring. Trots att vi kan tycka att europeisk kultur har djupa rötter och en lång tradition, är den i jämförelse med de Indiska kulturerna, och den kinesiska, tämligen kort och splittrad. Mer genuin klokskap har inte fått samma fäste hos oss i väst som i Kina och Indien. Trots den vetenskapliga revolutionen.

  Gillad av 3 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  En uppbyggande läsning om ett kinesiskt begrepp som jag inte kände till. Men under mina besök i Kina och samtal med kinesiska kollegor har jag ända intuitivt förstått något av Jun Xi. Men nog tror jag att mycket att detta också fanns i Sverige innan dagens överhet tog makten över folket.

  Idag är dessvärre medias och överhetens aktiviteter förödande för landet. Vi vet alla nu hur fel mycket har gått och frågan är hur det skall bli möjligt att ställa det tillrätta. Ett huvudproblem är att inkompetens, okunnighet, hyckleri och ren ohederlighet har givits fria tyglar och till och med uppmuntrats under jämlikhetens distorderade baner.

  Nog kan vi alla lära oss mycket från världens äldsta kultur. Tänk hur annorlunda allt skulle varit om dagens migranter hade kommit från denna del av världen istället.

  Gillad av 6 personer

  • Moab skriver:

   Ja herregud, tänk om vi fått hit kineser istället. Vilken dröm jämfört med vad vi nu upplever, ta exempelvis vår lokala kinesrestaurang, en av få som legat på samma ställe sedan jag var liten, om det är något som kännetecknar denna så är det pålitlighet och flit och lojalitet över generationsgränserna, som ett perfekt ur, raka motsatsen till de som kommer nu.

   Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Observera att i varje amerikansk och kanadensisk storstad finns ett Chinatown (på upp till en halv miljon invånare), som alla är en slags kulturell mittpunkt och fri från negativ inverkan på omgivningarna. Motsatsen till no-go zoner således!

    Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Jag håller absolut med om svagheterna i den västerländska kulturen, men måste samtidigt peka på att det finns mycket av den godhet författaren pekar på i våra historiska rötter, t ex inom den forna landsbygdskulturen i Småland som jag har personliga erfarenheter av.

  Begreppet Jun Zi låter bra men man knappast hävda att detta är något som i dagsläget präglar det kinesiska samhället. Kina är utsatt för omfattande korruption och maktfullkomlighet och inget tyder på att denna trend ändras i närtid.

  Gillad av 2 personer

 10. Rikard skriver:

  Hej.

  Virtus.
  Arete.
  Att vara som folk.
  Havamals och Valuspá:s visdomar.
  Lev som du lär.
  Berättelserna om Renard.

  Jag tror inte det är mycket visdom vi behöver från det navelskådande och introvert stagnerande Kina. Inte när all kinesisk filosofi i grund går ut på att det jordiska hovet skall efterapa ett himmelska, och att alla världens folk är en efterapning av Kina – världens mitt och Mittens Rike.

  Vi har vår egen historia, med föredömliga dygdemönster.

  Trots indiers, kinesers, och andra orientalers förmenta visdom kom de alla att omspringas av européer i civilisatorisk och teknologisk utveckling – något de fortfarande inte accepterat att döma av den underton av att våra förfäder på något sätt ‘fuskat’ när de koloniserade världen.

  Europas folk har en rik historisk idétradition att hämta den andens malm man smider gärningars lagrar ur – om vi väljer att vilja.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 11. Zhengyang Wu skriver:

  Jag borde klargöra några punkter i min krönika:
  Jag ser att en del läsare har funderringar, därför måste jag tillägga följande:

  1) Kommunismen är en europeisk ideologi. Kinas största olycka är att man importerade den i ett desperat försök att undkomma västs och Japans angrepp. Mao avskydde den kinesiska kulturen, därför startades kulturrevolutionen. Så vad den kommunistiska Kina har gjort kan inte tillskrivas den traditionella kinesiska kulturen.

  Faktum är att efter 60 års styre har dagens kommunistledare i Kina insett att kommunismen inte fungerar, och vill mer och mer komma tillbaka till den kinesiska kulturen. Problemet för dem är hur de ska hantera alla de fruktansvärda brotten deras föregångare har begått mot det kinesiska folket utan att makten kollapsar.

  Sedan tar jag det för givet att alla vet att den kinesiska kulturen inte är perfekt, så jag avsäger mig denna diskussion här som jag inte har något att diskutera om: Alla normala kineser vet det.

  2) Många skriver att samma värderingar också har funnit i Sverige/Europa sedan många år tillbaka. Jag håller helt med. Dock tycker jag att de inte är så djupt ingjutit i den svenska/västerländska kulturen så att den utgör ett utmärkt drag som Jun Zi gör i den kinesiska kulturen. Precis som att en flicka med otroligt vackra ögon innebär inte att andra flickor inte har fina ögon, men man märker bara inte dem. Kolla också på hur ofta vanliga svenskar refererar till något begrepp som liknar Jun Zi i det vardagslivet: I princip aldrig. De blir istället itutade att de är fina människor om de t.ex. ser sex som socialkonstruktion, gillar mångkulturen och är toleranta mot alla även svåra brottslingar, även de som begår allvarliga brott.

  Gillad av 5 personer

  • Moab skriver:

   Nej, och det var väl inte Mao som med egna händer mördade 60 miljoner av sina egna? Han fick god hjälp av andra kineser så det klingar lite illa att beskylla européer för detta, istället är det vänsterns och marxismens ondska som världen fortfarande inte gjort upp med, några enskilda européer som uppfann denna geniala ondska, men kanske dagens vansinne är det sista uppflammandet av denna låga? Låt oss hoppas.

   Det är nog riktig att den kinesiska kulturen är mera stabil, det är trots allt ett land och har varit så länge, alltmedan Europa består av flera länder, men det är också så att Asien och Kina har mycket att bevisa då det gäller teknisk innovation, man följer väst, kopierar och producerar billigare, denna fördom är sann. Så baksidan av stabiliteten är kanske avsaknad av fria innovativa tankar? Det finns något kvar att bevisa för hela världen följer det västliga paradigmet, låt oss hoppas att man inte tar efter pk-ismen i Kina också.

   Gillad av 3 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    ZHENGYANG WU: Jo så är det förstås. Intressant att jämföra den kinesiska och den svenska kulturrevolutionen. KIna lyckades få slut på sin, men här i Sverige pågår den ännu!

    Dina sista rader om hur man blir itutade att ”… ser sex som socialkonstruktion, gillar mångkulturen …”, det vansinnet ingår ju i denna — eller ”PK-sekten” som jag brukar skriva. Men detta ska vi få slut på.

    Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Jag tror sedan också att Wu förväxlar det officiella Sverige med svenskarna, det finns många som lever efter en svensk variant av Jun Zi, men de syns ALDRIG i debatten. Du har kanske otur i ditt umgänge? Flytta till Skåne, SD blir största parti överallt här i nästa val.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, när gud dog, drog han Jesus med sig. Det är den olycka som Friedrich Nietzsche ville varna oss för. Jun Zi skyddades dubbelt: dels har gud inte dött i Kina, utan som du säger hans död importerats från oss, dels är Jun Zi inte förbunden med gud.

   Skulle du kunna resa tillbaka i tiden hundra år, så skulle du träffa på européer som hänvisar direkt till Jesus.

   Gillad av 3 personer

  • Hosianna skriver:

   Tack för klargörandet, Zhengyang Wu, men hur många helt ”vanliga svenskar” känner du själv tillräckligt väl och umgås tillräckligt ofta med, för att veta vad de, egentligen, tycker, tänker och faktiskt också säger till varandra mellan skål och vägg?

   Vanliga, hederliga, skötsamma gammelsvenskar, som lever strävsamma, bofasta liv, långt ifrån den kringflackande ”elitens” resursslukande fantasivärld tenderar att resonera omdömesgillt och hysa jordnära åsikter även i komplicerade spörsmål.

   Den som är född och uppvuxen och vill fortsätta leva sitt liv på precis samma plats som sina förfäder och ättlingar måste, av naturliga skäl, kunna uppvisa helt andra personliga kvaliteter än den som bara drar upp bopålarna vid minsta lilla motgång.

   Gillad av 2 personer

 12. Hovs_hällar skriver:

  Fascinerande. Jag vågar påstå att Jun Zi funnits även här i Sverige, eller åtminstone synts glimta förbi då och då. Men både här i landet, liksom även i Kina, så har han knuffats undan av andra idéer, jag tänker då på extrema religions-substitut som socialismen.

  Kina är ju i praktiken inte längre socialistiskt, socialismen verkar ha runnit av Kina ”som vatten på en gås….”

  Sverige däremot tycks ha sämre motståndskraft, och har fastnat i en mardrömslikt utdragen variant av den kommunistiska ”kulturevolutionen”, som drar fram över Sverige i någon slags slow motion, orkestrerad av sådana PK-sektens politruker som den kulturfientliga kulturministern Bah Kuhnke.

  I Kina fick kulturrevolutionen avbrytas genom att man satte in armén. Här i Sverige har vi knappast längre någon armé att sätta in, utan får väl försöka klara oss med några kvastar — kvastar att sopa ut politiker med efter valet, i höst och stoppa ner i närmaste papperskorg…

  Gillad av 4 personer

 13. Lennart Göranson skriver:

  Kanske vi européer ändå har en motsvarighet till Jun Zi. Jag tänker på begreppet ”ein anständiger Mensch”. En sådan person är ingen världsfrämmande godhetsapostel, men inte heller någon cynisk individualist. Den är, i min föreställningsvärld, en person med medborgaranda, civilkurage och integritet, som förstår att förena ett rimligt mått av godhet med klokhet och omdöme.

  Jag skulle gärna se att vi återupplivade den synen på den anständiga medborgaren med en beteckning på svenska. Förslag?

  Gillad av 2 personer

   • Hosianna skriver:

    Må så vara, MOAB, men det är mitt spontana – och nu även moget övervägda – förslag på beteckning på svenska personer med samtliga de aktningsvärda egenskaper Lennart så förtjänstfullt beskriver i sin förträffliga kommentar.

    Patrik Engellau är, såvitt jag kan bedöma av hans imponerande gärning, den anständige, svenske medborgaren personifierad.

    Han är ”ingen världsfrämmande godhetsapostel, men inte heller någon cynisk individualist” utan ”en person med medborgaranda, civilkurage och integritet, som förstår att förena ett rimligt mått av godhet med klokhet och omdöme”.

    Vad är ditt eget förslag – om du fortfarande förkastar mitt? 🙂

    Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Hmm, jag är inte säker på hur mycket Patrik ställde till förr, men nu är han helt klart ett ljus i mörkret. Vi som är bra människor känner igen andra bra människor, vi behöver inga beteckningar. Bra Människor för Ett Bra Parti.

    Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Richard läraren hade några andra begrepp. Jag lägger till Bonas Pater Familias.

   Det begrepp som traditionellt har använts i samband med Jesus var väl annars ”kristen”. Och det passar egentligen fortfarande alldeles utmärkt, ty socialister och inbitna liberaler kan inte vara Jun Zi.

   Gilla

  • inger1947 skriver:

   I spelfilmer brukar den (förmodat judiske) rollinnehavaren säga bara: ”Du är en människa” som komplimang till den anständige person de möter i en svår situation.

   Gillad av 1 person

 14. Magnus Rosensparr skriver:

  I den här artikeln beskriver Zhengyang Wu orsaken till det svenska folkets och landet Sveriges grundläggande problem.

  Han anger också receptet för hur vi ska befria oss från minoritetens – de politiskt korrekta (PK) politik- medie- och kultureliternas – hegemoni:

  ”… då skulle dessa hycklare inte ha överlevt en dag som makt- och kulturelit. De skulle aldrig ha vågat komma fram i dagsljuset och delta i det skenheliga skådespeleriet av genomskinlig godhet och humanism som de så ofta gör. Inom det befintliga demokratiska systemet kunde istället hederliga människor kliva fram och bli valda att axla ansvar.”

  Nu är det upp till varje röstberättigad svensk att inse orsaken till vår prekära belägenhet, och att ta ansvar för återupprättandet av den svenska demokratin.

  Gillad av 2 personer

 15. Rolf skriver:

  Zhengyang Wu Tack för mycket intressant artikel.
  ”Jun Zi betyder, i brist på en bättre översättning, en föredömlig människa”.
  En uppfattning och begrepp som saknas i det offentliga Sverige. Alltför mycket styrs av post-modernism, PK-ism.

  Socialism / kommunism / och andra -ism, har skadat det Europeiska samhället svårt och vållat ohyggligt lidande över hela världen.
  En artikel om den historiska grunden för socialism.
  ”Kommunismen på 15 minuter”
  http://friasidor.is/kommunismen-pa-15-minuter/

  Gilla

 16. Zhengyang Wu skriver:

  Jag vill gärna förklara Jun Zi-begreppet lite mer.

  1) Det är, som jag skrivit, inget märkvärdigt om man bara tittar på dess egenskaper. Det som är märkvärdigt detta begrepps användning: Som en traditionell kines kan man inte undkomma det. Så är inte det västerländska/svenska motsvarigheten. Hur många svenskar/västlänningar som hela tiden på att handla efter Jun Zi-idealet? Jag har bott tillräckligt länge i Sverige för att veta hur en vanlig svensk beter sig: Han/Hon tänker inte i första hand om att vara hederlig (Jun Zi), utan att hålla ryggen fri. Speciellt de på chefspositioner. Annars hur kan PK slå genom?? PK bygger på ett moraliskt vacuum, där man hellre blunda och ljuga på PK-viset för att känna sig goda än att vara hederlig (Jun Zi).

  Så jag menar inte att det inte finns Jun Zi-egenskaperna i den svenska/västerländska kulturen, utan detta begrepp saknar status som en ständigt närvarande, moralisk ledstjärna (jag behöver tid för att kunna formulera detta bättre).

  2) Jag har nu läst en del om Platon och Sockrates. Jag tycker att dessa två är mer Jun Zi-lika än vad kristendomen har gjort gällande: Den enskilda inte längre behöver ta sitt ansvar utan Jesus. Annars kan jag inte förklara varför som kristna kunde amerikanska kolonialister avsiktligt utrota indianerna (vilken grymhet! Den kinesiska Jun Zi-idealet aldrig skulle tillåta detta). Men jag kan inte så mycket om kristendomen så mycket och behöver fördjupa mig mer i detta.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Haha, jag är glad att även flitiga kineser stavar fel. Jag tror att du i någon mening gör en felbedömning men en mycket förståelig sådan, eftersom allt och alla man ser är pk, och det trängt igenom på alla områden, men du kanske skall se oss svenskar nu som kineser under Maos ok, man höll tyst och led, vi blir inte mördade (om vi inte kritiserar islam) men vi blir av med vår heder och försörjning om vi höjer rösten (och våra Facebook kontakter för dem som ägnar sig åt sådant). Det finns väldigt många som helt enkelt vänt ryggen till allt, och tyvärr ännu fler som är lurade, precis som många kineser blev Maos lakejer och mördade och förstörde det kinesiska kulturarvet. Man blir fängslad till denna dag i Kina för både det ena och det andra så allt är väl inte perfekt där?

   Gillad av 2 personer

   • Zhengyang Wu skriver:

    Stavningsfelen beror på barnet i knät 🙂

    Du har verkligen en poäng. I den kinesiska kulturen anses alla människor lika vid födelse, och att det är uppfostran/uppväxtmiljön som skiljer oss åt. I denna uppforstran ingår modernare begrepp såsom ideologier, värderingar, etc. Att svenskar i stort fungerar per ett visst sätt beror absolut på miljön.

    Du kan inte ana hur Mao avskydde Jun Zi. Min farbror som var född 1928 berättade för mig att i hans hemstad med ca. halv miljon invånare avrättades dagligen 50-100 personer (enligt lokaltidningen kontrarevolutionärer, i den vanliga meningen Jun Zi) under de första åren efter att kommunisterna tog över staden 1949-50. Eftersom dessa människor vägrade att rätta sig i leden. Så modiga var dessa människor.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror att du har en poäng. Men är det verkligen så i Kina att även den obildade underklassen låter sig ledas av ett Jun Zi-ideal, formas av en Jun Zi-personlighet? För ett av de stora problemen i dagens Västerland är ju den tilltagande proletariseringen, där klass, heder och bildning slängs på historiens soptipp.

   Gillad av 2 personer

   • Zhengyang Wu skriver:

    I Kina följer även de mest obildade (inte alla men tillräckligt många i alla fall) Jun ZI-idealet. Dagens Kina är inte så traditionellt så de blir färre och färre tror jag.

    Men betänk de första generationens kinesiska invandrare i t.ex. USA: Många av dem jobbade som städare, diskare etc på kinarestauranger, men det förhindrade dem inte från att lyckas skicka sina barn till toppuniversiteten.

    Gillad av 3 personer

  • Lennart Göranson skriver:

   @ Zhengyang Wu
   ”Jag har bott tillräckligt länge i Sverige för att veta hur en vanlig svensk beter sig: Han/Hon tänker inte i första hand om att vara hederlig (Jun Zi), utan att hålla ryggen fri. Speciellt de på chefspositioner. Annars hur kan PK slå genom?? PK bygger på ett moraliskt vacuum, där man hellre blunda och ljuga på PK-viset för att känna sig goda än att vara hederlig (Jun Zi).”

   Det finns faktiskt en annan modell, för chefer i staten, och det brukar kallas ämbetsmannaidealet. Dessvärre är den svenske ämbetsmannen en rödlistad art, kanske har han/hon redan utrotats helt. Men några av oss som fortfarande lever minns ämbetsmannen och skulle gärna se att han/hon återuppstår, även om det skulle krävas genmanipulering. Här berättar jag mer om den saken: https://medbloggen.se/2017/01/26/vad-hande-med-den-svenske-ambetsmannen/

   Gillad av 1 person

   • Zhengyang Wu skriver:

    Tack för sidan! Den är verkligen intressant. Jag ska läsa den. Kanske kan den ge svar till en fråga som har besvärat mig länge: Varför avskaffade Sverige, genom Olof Palme, tjänstemannaansvaret?

    Gillad av 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @ Zhengyang Wu
    Tjänstemannaansvaret avskaffades inte, utom för folkvalda, trots att många tror det. Däremot genomfördes förändringar i mitten av 1970-talet. Den här artikeln ger mer detaljer: https://newsvoice.se/2015/10/14/sd-politikerna-har-fel-tjanstemannaansvaret-ar-inte-avskaffat-brottsbalken-galler/ Dessutom har Wikipedia en bra beskrivning under rubriken ”Offentligt ämbete”. Vad som däremot har förändrats är inställningen till vad det innebär att vara statstjänsteman. Jag fick själv anställning i staten 1972, och har upplevt förändringen. Orsakerna till det som har hänt är säkert flera, men min egen tro är att det är en av de många skadliga effekterna av New Public Management, med politisk styrning och kontroll i händerna på ”managers”, och marginalisering av professionerna. Det här är något som inte bara har drabbat de centrala ämbetsverken utan också sjukvården, skolan, polisen, museerna och många andra områden.

    Gillad av 3 personer

   • Zhengyang Wu skriver:

    Hej Lennart:

    Jag har läst den och jag tycker att den är väldigt intressant, eftersom jag faktiskt vill veta hur det svenska politiska systemet har kommit till. Finns det något sätt att kontakta dig?

    Med vänlig hälsning,

    Zhengyang

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Wu — du var nog inte i Sverige på den gamla goda tiden, för 50 år sedan eller så?

   PK-sekten med sina vanvettiga idéer har infiltrerat oss under de senaste decennierna. Få människor vågar göra något motstånd mot dessa vidriga politruker, vilket du även märker. Var det inte så i Kina under Mao?

   Gillad av 3 personer

  • Petrus skriver:

   Några kommentarer ang. koloniseringen av Amerika:

   Denna kolonisering/utrotning skedde inte primärt p g a att kristendomen tillät detta. Ursprunglig kristendom tar sikte på privatmoralen. Det är viktigare att en slav inte tänker syndiga sexuella tankar än att slavägaren friger honom. Det finns inget explicit förbud mot slaveri i Nya Testamentet även om folk historiskt mellan tummen och pekfingret känt det som att slaveri strider mot kristendomens anda (kung Magnus Eriksson är ett exempel). Inte heller finns något förbud mot krig. Det är individens privatmoral som gäller. Visst, en kung eller president som anfaller ett annat land och därigenom offrar det egna landets och det andra landets människor kan räkna med att hamna i helvetet (såvida vederbörande inte ångrar sig innan han dör och Gud accepterar denna ånger). Så om någon ville kolonisera i Nordamerika och mota bort litet indianer och skjuta dem om nödvändigt så var detta inte i direkt strid med kristendomen. Det var bara kolonisatören själv som riskerade att hamna i helvetet. I Sydamerika lyckades man t o m få det hela till att man gjorde indianerna en tjänst eftersom man tvingade dem att bli kristna. (I Mexico stämde detta kanske faktiskt i viss med tanke på deras blodtörstiga, inhemska religion, men det är en annan sak.)

   Dagens kristendomsvarianter (Ecce Homo alt dispensationalism) har inte så mycket att göra med vare sig mer ”äkta” varianter av äldre kristendom eller den man tillämpade i Sydamerika för 500 år sedan.

   Gilla

  • Petrus skriver:

   Man kan också konstatera att kristendomen aldrig varit en enhetlig ”kokbok” utan lämnat väldigt mycket åt religionsutövarna själva att uttolka. Tog också flera hundra år innan det blev en nytestamentlig kanon.

   Trots detta går det väl ändå att hitta en linje i Nya Testamentet och det Jesus predikade. Och det är att det handlar om privatmoral och att kristendomen inte är en samhällslära. Kristendomen handlar inte om ett världsligt rike säger Jesus explicit. Man kan också notera att det sannolikt är väldigt lätt att tolka kristendomen som att man plockar poäng hos Gud om man tillämpar ett uttalat självskadebeteende. Vi ser ibland olika uttryck för detta, som t ex katoliker på Filippinerna som piskar sig. De runt 1000 medlemmar av Jim Jones pingst-kommunistiska kyrka som begick massjälvmord år 1978 är ett annat bra exempel på denna självskadementalitet. Sedan kan man i kristendomen också flytta ut självskadebeteendet från den egna personen och slippa skada sig själv fysiskt/ekonomiskt mer direkt genom att lägga över offerplikten på den egna staten eller den egna folkgruppen. Den sistnämnda varianten exploaterar man rätt grovt inom de dominerande riktningarna av kristendomen idag, alltså Ecce Homo-varianten och dispensationalismen. Ibland tar sig detta rätt absurda uttryck, som när man lät en afghansk asylsökande ung man sova i samma rum som 14-åriga flickor. I sistnämnda fall spelade kanske också den kvinnliga personalens egna sexuella fantasier viss roll. Sex by proxy, typ.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Jun Zi och hans bröders visdom och ideal måste, för att tränga in på djupet, inympas i individen före fem års ålder. Begreppet måste alltså finnas allestädes närvarande i familjelivet och återspegla sig i vardagens händelser på daglig basis. Först då skapas en grundläggande moral som alltid kommer att vara närvarande som en motståndskraft mot avvikelserna från idealet.

   Alkoholens inverkan på omdömet och handlandet har tjänat syftet att spränga gränsen till det grundläggande idealet. Det är ingen slump att det var en hård kamp undet en tid om frågan. För dem som detta ideal framstår som en mindre betydelsfull kraft tar man mer lätt på saken. Hämningar är bara besvärliga hinder på vägen mot fulländningen.

   Jun Zi har gradvis fått mindre och mindre betydelse i uppfostringsidealen. Det är förödande men oundvikligt. Jun Zi tänkandet handlar i grunden om överlevnad. När vi enligt Maslows behovstrappa nått högre än ren överlevnad har till synes denna grundläggande regel inte längre samma fundamentala betydelse.

   Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Zhengyang Wu, för en fin text och en värdefull pusselbit! I alla sammanhang är det mycket svårt att hitta den optimala balansen mellan individen och kollektivet. En person som har bott länge i Kina skrev att individualism i västerländsk bemärkelse inte existerar (jag vet inte om han även menade att den psykologiska sidan är så annorlunda att djupare individualitet heller inte existerar). Men kollektivism har så många olika former och jag har undrat hur de kinesiska varianterna kan undgå att bli rigida och statiska. Kanske tillför den starka Jin Zi-traditionen just en behövlig individuell komponent som balans mot kollektivismen? Rentav ett rebelliskt inslag som motvikt mot en mycket autoritär överhet? Tyvärr är vår egen maktelit en oduglig, självtillsatt, inavlad och girig mandarinklass, men de svenska kulierna kröker bara rygg. Och de som borde känna sig kallade låter sin bekväma egoism överrösta samvetet, saknar både rebelliskhet och ledaregenskaper.

  Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Man måste ju använda de ord som står till buds och vid behov förklara vad man menar. Som ismer i ytligt politiskt språkbruk är de väl oftast snömos. Sedan tvingas man ändå använda dem som samlingsbegrepp och då försöker jag karakterisera eller snäva in innehållet, skriver t ex ”mobbkollektivism” eller ”atomiserad individualism”.

    Men om vi lämnar ismerna åt sidan, så är väl individ kontra kollektiv livets eviga och mest svårlösliga dilemma. I varje fall den västerländska individens jag är klart separerat från kollektivet, alltså en sorts dikotomi, men är ändå på samma gång sammanväxt med många kollektiv redan från födseln och behöver hitta sin egen roll och livsmening i strid och harmoni med olika kollektiv. Det kan då bättre beskrivas som ett polärt förhållande, av typ yin-yang. Sådana tycker jag mig numera se överallt, naturliga grundmekanismer som i bästa fall kan skapa och vidmakthålla ett gott samhälle.

    Gillad av 2 personer

 18. Petrus skriver:

  Vet inte om problemet med alltför stor västlig extern destruktivitet förr i tiden och dagens självskadebeteende har så mycket att göra med avsaknad av Jun Zi. Kineser har ju tidigare, speciellt under Kulturrevolutionen, ägnat sig rätt mycket åt självskadebeteende, om än i annan form. Jun Zi hindrade heller inte att alltför många valde att stödja Mao i stället för en mer pragmatisk politik.

  Västs externa destruktivitet när det gäller Kina på 1800-talet är väl i hög grad relaterad till den huvudsakliga drivande kraften bakom Västs självdestruktivitet idag. Storbritannien förbjöd slaveriet år 1807. Men man kunde inte några årtionden senare förmå sig att avstå från rätten att med hot om militärt våld tvinga Kina att acceptera narkotika som betalning för varor med ett reellt värde. Jag misstänker att opiumhandeln kom att fortgå p g a familjen Sassoons makt, speciellt efter ingiftet i Rothschild-klanen.

  Frågan är om Kina efter 2:a världskriget skulle ha drabbats av något som liknar kommuniststyret om inte Sovjet försett Mao med vapen efter 2:a världskriget. Sovjet-styret skapades rent praktiskt av finansiärer som Jacob Schiff som försåg Trotskij m fl med stålar. Olyckan i Sovjet spillde sedan över till Kina. Barnbarnen till 20-talets trotskister utgör idag kärnan bland amerikanska Neocons (exempel: Bill Kristol). Personer som delar en viss minsta gemensam nämnare med dessa Neocons kontrollerar idag media i väst vilket i sin tur innebär att man kontrollerar politiken.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Var det inte så att man sålde opium till kineser för att få tillbaka en del av allt silvret som kejsaren fått som betalning för allt porslin och allt silke? Detta system byggde förstås på Kinas korruption, på dess dekadens och på dess efterblivenhet. För dem var Kina självt skyldigt. Japan ryckte upp sig illa kvickt när jänkarna kom förbi och ville bunkra kol på vägen till Kina. Varför inte Kina? Här visar sig den extrema centraliseringens — imperialismens — svaghet.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Det 1:a Opiumkriget (1839–1842) innebar att britterna fick kompensation för konfiskerat opium. Men det gick inte så långt att Kina ålades att göra opiumhandeln permanent legal. Detta kom i och med det 2:a Opiumkriget (1856–1860). David Sassoon hade redan 1845 etablerat ett kontor i Hong Kong för att administrera opiumhandeln. 1853 blev David Sassoon brittisk medborgare. Det 2:a Opiumkriget kan väl i princip sägas vara ett krig för att värna David Sassoons opium-business i Kina.

    Det är helt otroligt att det kinesiska styret efter det 1:a Opiumkriget inte hade vett nog att värva någon europé i hamnen i Shanghai för att rekrytera någon typ Samuel Owen till Kina. Svensk verkstadsindustri är i princip resultatet av en enda person, Samuel Owen, som i princip blev kvar här fr o m 1806 av en slump. Alla de tidiga 1800-talets mer moderna verkstadsföretag i Sverige startades av folk som börjat sin karriär på Owens verkstad. Och det hade inte behövts några stora pengar för att locka till sig några få personer från Europa eller USA som hade kunnat introducera ångmaskinsteknologin och förbättra metallurgin och skjutvapnen. Den här handlingsförlamningen innebar att Kina inte hade mycket att sätta emot när 2:a Opiumkriget var ett faktum. Kineserna är mer framsynta nu. Bl a köpen av Kuka, Pirelli och Volvo visar på viss framsynthet, men jag tror att man borde vara mer aggressiva och snabba på omställningen från export av ”cheap junk” till importsubstitution och ökad inhemsk konsumtion.

    Petrus

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Undrar också hur framsynta kineserna är när det gäller att säkra upp Ryssland som allierad och marknad. Tar Neocon-figurerna makten över Ryssland igen så är det nog rätt förkylt för Kina. Då är man helt inringade och har förlorat en bra ”hemmamarknad” för kinesisk konsumentelektronik för vilken de i utbyte kan få grejer som timmer, papper, dricksvatten, olja, naturgas etc. Ryssland har fortfarande kvar problemet med ”sin” etniska maffia som tillhör samma grupp som styr över västländerna. Anledningen till västs aggressiva politik mot Ryssland är att Putin grabbat åt sig en del av den här etniska maffians medier och tillgångar. När Putin tog kontroll över deras TV-stationer år 2001 kom svaret mindre än en månad senare: USA sade upp ABM-avtalet. Jag noterar också att chefen för Rysslands utlandsspionage är ett litet osäkert kort eftersom hans adelssläkt har karait-ursprung och skonades av bolsjevikerna.

    Undrar om inte kineserna borde köpa ut en del oligarker och på något sätt försöka skapa en motvikt till den befintliga etno-maffian genom att inplantera litet triad-folk i Ryssland som man är säker på att man kan bibehålla kontrollen över. Mitt intryck är att Putins position trots allt är rätt bräcklig. Med tanke på fiaskot i Ukraina där Neocon-figurerna plötsligt tog över rubb och stubb kan man undra om Putin verkligen vet vad han gör. Han borde ha kunnat ordna så att den västra tredjedelen av Ukraina fick bryta sig loss medan Yanukovitj fortfarande var president.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Öh, apropå mitt inlägg 27 februari, 2018 kl 22:11: Borde ha skrivit ”östra delen av Ukriana”. Inte västra.

    Gilla

 19. Petrus skriver:

  Kan tillägga att man får hoppas att dagens motsvarigheter till Sassoon- och Rothschild-klanerna inte lyckas få samma kontroll över det moderna Kina som över Väst (Rothschilds är f ö fortfarande en betydande aktör).

  Frågan är om kineserna har den planering och den hänsynslöshet som krävs för att hindra att vissa problem biter sig fast och expanderar i Kina. Problemet finns redan i tillräcklig omfattning i Hong Kong. Jag tror fastlands-Kina måste försöka hindra att cancern sprider sig vidare. Att hindra att folk flyttar till fastlands-Kina går nog. Frågan är dock hur man gör med eventuell ekonomisk påverkan riktad mot nyckelpersoner i Kina. Mitt intryck är också att en stor del av den kinesiska elitens barn studerar i USA. Här kan vi säkert som Amen i kyrkan anta att man bygger upp material för framtida sexuell utpressning. Så jag är skeptisk till att den kinesiska eliten har någon egentlig plan för att konsolidera sin egen, Han-kinesernas och staten Kinas makt. Man är inte tillräckligt förutseende och tillräckligt hänsynslös. Kom ihåg att väst inte styrs av kristna människor annat än nominellt. De spärrar och moraliska skrupler man eventuellt kan hitta stöd för i Nya Testamentet finns alltså inte där i realiteten. Någon slags nytestamentlig etik finns bara kvar, i en eller annan form, för att lura folk att stödja ett självskadebeteende (”stöd självskadebeteende och du kommer till himlen”), vare sig det är fråga om dispensationalism eller Ecce Homo-kristendom.

  Gilla

 20. Petrus skriver:

  En intressant fråga är om omvandlingen av Kina i framtiden enligt Neocon-önskemål kommer att gå snabbare med demokrati eller med dagens elitstyre.

  Om de som styr i väst lyckas slå klorna tillräckligt ordentligt i den styrande klicken i Kina kan det gå väldigt snabbt. Men om den styrande klicken tittar på vilka som numera är miljardärerna i USA och numera dominerar bland de inhemska studenterna och professorerna på Harvard och inser att de måste agera som grupp för att hindra de som styr över väst att lägger beslag på deras ättlingars godsaker så kan det gå saktare. Med demokrati blir det antagligen fråga om en mer gradvis process. En hake för Kina jämfört med USA är att det är svårt att göra om samma trick som med kristendomen, d v s behålla beteckningen kristendom och lojaliteten till de som styr församlingarna, eftersom kristendomen inte är en dominerande religion i Kina. Så den externa kraft som vill ta kontroll över Kina måste i högre än i USA bygga upp församlingar från scratch, och detta bland människor som inte ens är kristna från början.

  En annan viktig faktor när det gäller hur snabbt övertagandeprocessen kommer att gå med en demokratisk modell är hur väl man lyckas isolera den kinesiska demokratin från extern påverkan. Vi kan ju idag se hur jätteknepigt det är för länder som Ryssland och Ungern att hålla figurer typ George Soros borta. I Ryssland brukar man också skarva litet för att öka röstetalet för den styrande klicken. Man skarvar också litet genom att skrämmas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.