Vilka är de? Varifrån kom de?

Anders Leion

Vilka är de? Varifrån kom de? De är:

· Outbildade
· Obildade
· Oerfarna
· Okunniga
· Rädda och högdragna

Hur skulle sådana människor kunna klara livet i ett modernt samhälle? De borde väl marginaliseras och slås ut från de flesta arbetsmarknader och samhällsområden? Nej, så är det inte. Det finns ett enkelt, beprövat sätt att klara sig: Avgränsa sig mot andra, bilda en sekt, monopolisera området för sin verksamhet och maktutövning. Det enda som räknas i sekten är dess egna spelregler och erfarenheter.

Beskrivningen ovan är en beskrivning av våra rikspolitiker och de dominerande massmedias representanter. Att de är outbildade, obildade, oerfarna och okunniga är lätt att konstatera.

Outbildade: allt färre har högre utbildning av något värde. Det finns ingen Erlander, Myrdal, Wigforss, Sandler eller Koch. (Dock finns Magdalena Andersson.)

Oerfarna: Har man bara erfarenhet av politik är man och förblir man oerfaren. Det enda man känner till är en beslutsapparat som fungerar illa och har dåligt rykte. Långt in på nittonhundratalet hade däremot en riksdagsman oftast en lång yrkeserfarenhet från områden utanför politiken. Också journalister hade ofta erfarenheter från andra områden innan de blev tidningsmän.

Obildade: Är man outbildad och oerfaren blir man obildad.

Hur skall man kunna vara kunnig om man är oerfaren, obildad och outbildad?

Det finns naturligtvis undantag, lyckligtvis. Men de är just undantag. Att de flesta är rädda och högdragna kan man sluta sig till av deras uppträdande.

Det som gäller för politikerna gäller också för journalisterna. Båda grupperna böjer sig dessutom under trycket från en obönhörlig strukturomvandling. Digitaliseringen minskar antalet jobb inom massmedia. SDs framgångar minskar utrymmet för de traditionella partierna. Rädslan sprider sig på båda håll. Man kröker sig och försöker göra sig så lik alla andra i skrået som möjligt, för att inte sticka ut och riskera något obehagligt.

Denna sekt – politikernas och massmediefolkets tätt sammanvuxna nätverk – är väl synlig och alltså urskiljbar för alla, och den har blivit allt mer framträdande genom åren. Den finns på alla områden. Här skall två områden få utgöra exempel. Det är skol- och invandringspolitiken.

Skolpolitiken är det kanske tydligaste exemplet, därför att alla kommer i kontakt med den som elev och många dessutom som förälder. Den är också väl dokumenterad i den mängd utredningar som genomförts under hela efterkrigstiden. (Den som vill ta del av en noggrann
genomgång av det som styrt skolpolitiken bör läsa Inger Enkvists De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem.)

Det finns en del gemensamt för dessa utredningar och de reformer som de förberett. Det viktigaste är det totala föraktet för empiri. Inte förrän de internationella kunskapsmätningarna kom genomfördes några kontrollerade mätningar av den svenska grundskolans och gymnasiets prestationer. Det betyder inte att utredarna och politikerna var omedvetna om skolans svårigheter. De kände till de sjunkande resultaten och de ökande ordningsproblemen, men hoppades att nästa reform skulle utgöra en vändning till något bättre. Jag tror man också kan påstå att alla – både skolans kritiker och dess försvarare – var medvetna om att den gamla, nivågrupperade skolan (folkskola, realskola och gymnasium) var både effektivare och billigare än den nya. Även Sixten Marklund och Torsten Husén, tillskyndare av den nya skolan, bekymrade sig över att den nya skolan blev fyra gånger dyrare än den gamla, samtidigt som vi nu vet att resultaten blev sämre. Att återgå till denna äldre skolform – eller acceptera några av dess särdrag – var däremot omöjligt. Det skulle vara odemokratiskt och därför omöjligt.

Demokratiargumentet användes för att avvisa tanken på att de svaga eleverna skulle kunna tänkas få det bättre, om de slapp att hela tiden känna sig sämre än sina klasskamrater, det vill säga om de skulle kunna få gå i en egen, avskild miljö. (Jag var en tid lärare i en hjälpklass, som det hette då. Det var en mycket lärorik och upplyftande erfarenhet. Barnen var harmoniska och glada.) Och samma argument användes med än större eftertryck för att hindra de begåvade eleverna att studera i en takt och på ett sätt som passade dem.

Under åtminstone de senaste årtiondena har den nuvarande skolan försvarats mot bättre vetande. Det enda argument man har för den nuvarande ordningen är att den skulle vara mer demokratisk än den gamla, men man har aldrig talat om vad denna demokrati skulle innebära. Främst de socialdemokratiska, men också merparten av de borgerliga skolpolitikerna, har alltså valt okunnighet, således ett frivilligt avstående från att ta hänsyn till verkligheten, som ett medel att skydda sig. De har också aktivt främjat obildning, det vill säga föraktfullt avvisat till exempel resultaten av modern hjärnforskning, för att inte behöva diskutera bland annat pojkarnas situation. Samtidigt ser de ju tidens tecken. De blir osäkra och rädda i sin okunnighet. De sluter sig då än mer samman i sin sekt, för att inte oroas.

Invandringspolitiken är numera, efter 2015, så diskuterad att alla intresserade nu vet hur förljugen denna politik varit – och är. Ändå finns det varmhjärtade människor som framhärdar. I Aktuellt den 21 februari sa den centerpartistiska ungdomspolitikern Louise Grabo: ”Jag tycker det är konstigt att sätta tusenlappar på människoliv… som liksom människor flyr hit från förtryck… att sätta dom som pengar som kommer hit tycker jag är ganska omänskligt”. Uttalandet är inte glasklart men betyder sannolikt att invandringen skall få kosta vad den kostar, inga restriktioner behövs. Jörgen Huitfeld citerar i Kvartal (på nätet 21/2) en kollega från SVT som efter den presskonferens där regeringen kungjort omsvängningen av asylpolitiken sa: ”…hur befängt det skulle vara att till exempel fokusera på kostnaderna för invandringen. Hans retoriska fråga: ’Hur mycket kostar Jämtland? ’, har stannat kvar i minnet.” Denna kollega var alltså av samma åsikt: Invandringen får kosta vad den kostar. Man behöver inte diskutera den.

När en så enkel fråga som den om invandringens kostnader i pengar inte kan diskuteras, är det givet att alla andra kostnader, som ökad brottslighet och förslummade skolor och bostadsområden, inte heller diskuteras.

Men också på detta område tror jag att de flesta, som i det längsta försvarat invandringspolitiken, gjort det mot bättre vetande. De har skyddad sig genom att försöka skjuta statistiska uppgifter och olika undersökningars resultat ifrån sig och i det längsta undvika debatt. De har ju också vetat att under många år har ett flertal svenskar varit emot den förda politiken. Men i sin upphöjda arrogans har de förklarat sig själva som kunnigare – och ädlare! – och därför ansett sig ha rätt att låta den egna lilla sektens uppfattningar gå före folkets.

De kan framhärda i sin arrogans därför att varje enskilt parti inte längre är beroende av stöd från medlemmarna. De lever på statsbidrag. Hela deras verksamhet blir ett självspelande piano, i evighet skramlande i ett rum som blir allt kalare i takt med att åhörarna väljer att ge sig av.
Hur skall man kunna förklara denna attityd, som är så uppenbart förödande, inte bara för landet utan också för dem som iklätt sig attityden? Det kan endast förklaras genom att vi fått politiker och journalister, som själva känner sig så otillräckliga, att de måste skydda sig genom att dra sig tillbaka från verkligheten, på det sätt som sektmedlemmar brukar. Samtidigt vill de krampaktigt hålla fast vid en annan självbild – de skall ju vara, och vill vara, en elit. Därför föraktar de en allmänhet vars förtroende de inte längre har. Och allmänheten svarar förstås med politikerförakt.

Vi vet alltså vilka de är. Men varifrån kom de? Låt oss lyssna till en av den nya skolans arkitekter, Torsten Husén: ”Vi har inte längre en typ av skola för folket och en annan för en begränsad elit. Det demokratiska utbildningssamhället behöver för sin existens ge alla en bättre utbildning.” (Inger Enkvist, a.a. sid. 114). Han hade rätt. Skolan har blivit lika för alla. Alla får samma undermåliga utbildning. Därifrån kommer eliten.

67 reaktioner på ”Vilka är de? Varifrån kom de?

 1. Palle skriver:

  Anders: En lysande beskrivning av ett samhälle i förfall. En allmän kvalitetssänkning i mångt och mycket grundad på kravlöshet. När jag studerade till studentexamen på 60-talet var kraven höga, särskilt om man som jag ville uppnå höga betyg – det var den gamla studentexamen med censorer och allt. När man tränade på tidigare årgångars studentuppgifter i matematik och fysik t ex, minns jag hur jag slogs av att kraven nog var ännu högre bakåt i tiden. Intagningen till tekniska högskolan baserade sig på betygsnivån uppnådd vid studentexamen där betygen i naturvetenskapliga ämnen viktades högre.
  I gårdagens Agenda i SvT behandlades en mycket väsentlig fråga: hur kommunerna ska klara sin framtida ekonomi med ofta åldrande befolkning kombinerad med en hög tillförsel av ”nyanlända”, vilka oftast är svårplacerade på arbetsmarknaden. Som vanligt hette det från finansministern att Sveriges ekonomi går mycket bra – sällan omnämns att med minusräntor mitt i en högkonjunktur blir detta som motsvarigheten till att gasa för fullt i en nedförsbacke. Vem blir förvånad av att det då går undan? Med Anna Hedenmo som journalist blev debatten som förväntat på låg kvalitetsnivå av skäl, som framgår av denna artikel – en blind, som leder blinda. Kampen i höst står om vem, som ska få äran att administrera ett sönderfallande samhälle.

  Gillad av 7 personer

  • Elisabeth skriver:

   Palle, jag tittade också på gårdagens Agenda. Man utgick från Ljusnarsberg och en S-politiker därifrån utgöt sig om kommunens problem. Upplägget var att gamla människor belastar kommunens ekonomi så pass att välfärden är i fara. Sen blev det diskussion mellan Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson. Svantesson smugglade in de nyanlända/asyldökande i debatten genom att nämna att det finns över tusen sådana i en liten kommun som Ljusnarsberg på runt 4000 innevånare. Men den tråden togs aldrig upp, man fortsatte pladdra om skatter, jobb och att äldre lever längre. Och så googlade jag Ljusnarsberg som har enorma problem, socialsekreterarna sjukskriver sig, ekonomin i full kris. Men i statstelevisonen är det bara gamlingarna som ställer till med Sveriges problem och välfärdens nedgång.

   Gillad av 16 personer

   • Johan skriver:

    Gamla människor belastar inte ekonomin. De har försett samhället med skatteintäkter i ett helt liv och om inte dessa medel använts ansvarsfullt är det inte de gamlas fel.

    Gillad av 2 personer

 2. Christer Carlstedt skriver:

  Dina ungdomspolitiker och SVT-kollegor är praktexemplen på Dina första påståenden om okunnighet, allmänt dåligt förstånd, etc.
  De klarar inte av så fundamentala saker som att skilja på asylskäl och icke asylskäl.

  Det är tämligen självklart att en somalisk mördare känner sig förföljd i sitt hemland. Skulle den somaliska polisens försök att få tag i honom utgöra asylskäl i Sverige och garantera honom livstids försörjning i frihet?
  På vilket sätt utgör en önskan om förbättrade levnadsvillkor på någon annans bekostnad asylskäl?

  Gillad av 7 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  ”Vilka är de? Varifrån kom de? De är:
  · Outbildade
  · Obildade
  · Oerfarna
  · Okunniga
  · Rädda och högdragna”
  Beskrivningen av det politikmediala komplexet är slående, men kan väl också appliceras på objektet för dess omsorger: ”kompetensregnet”.

  Gillad av 10 personer

  • Hosianna skriver:

   Instämmer helhjärtat, Lilla fröken PK, med reservation för att ”rädda” måste bytas ut mot nysvenska standardegenskaper, som ”lättkränkta” och ”aggressiva”…

   … när det gäller kulturellt och kunskapsmässigt inkompatibla representanter för det hälsovådligt sura ”kompetensregnet” från avlägsna shithole countries.

   Vi anses av ”eliten” inte behöva veta vilka de är, eller varifrån de kom, men vi måste fortsätta fråga: Vad gör de här – och varför får ännu fler komma hit?

   https://www.dagenssamhalle.se/kronika/lakares-kunskaper-ar-en-delikat-fraga-20867

   Gillad av 2 personer

   • observatör skriver:

    I ryske presidenten Putins regering är sjukvårdsministern en 57-årig kvinnlig neurolog med lång erfarenhet av praktisk sjukvård och medicinsk forskning ( särskilt inom området ”stroke”).
    Annorlunda bakgrund än svenska sjukvårdsministrar haft de senaste åren (Hägglund, Wikström, Strandhäll).

    Gillad av 2 personer

   • worlpresscomsite skriver:

    Hans Högqvist. Hosianna, att det väller in outbildade, oärliga och våldsamma människor från Afrika och Mellanöstern betyder inte att alla länder där är ”Shithole countries”, inte heller att invånarna i nämnda områden över lag är dåliga människor.

    Gillad av 1 person

   • Hosianna skriver:

    @ Observatör

    Tänk om det hade kunnat vara så vist ordnat även här i vår sjuklöverskapade humanitära stormaktskatastrof!

    @ Hans Högqvist

    Det får vi verkligen hoppas… men vad hjälper det oss här i Sverige?

    Gilla

 4. Moab skriver:

  Därifrån kommer också mycket av eliten inom storföretag, jag förvånas av att stora företag klarar sig bra men det är kanske främst pga monopol eller oligopol, jag tycker mig observera en hel ny klass av människor under 40år som just har som främsta kännetecken att de är högdragna, detta ord passar mycket bra, de döljer all sin inkompetens, brist på fantasi och känsla för kvalitet och sammanhang bakom högdragenhet och ytlig arbetsiver, proppfulla outlook kalendrar, otaliga möten, email kl 23 på söndagkvällen, allt för att dölja en medioker människa.

  Jag funderar mycket över hur det har kunnat gå så illa på alla områden, på mig verkar det hela oturligt, att västerländsk kulturs tillkortakommande just nu, bäst gestaltat av genus och identitetspolitik, klimat och oreformerat vänsterflum, att detta möter företagens önskan om globalism och MENA länders oförmåga att reformeras och islams våldsamma tillväxt just nu. Västerlandets önskan om utopisk mjukhet, skyddade rum på universitetet och nya grundlagar möter det mest vidriga våld, som ett nyckelhål som behöver en nyckel, en häxbrygd. Det är så mycket så sammanfaller just som gör problemet olösligt vad det verkar. Precis när svenska pojkar blir tvingade att leka med dockor så exploderar antalet våldtäkter på skoltoaletterna. Det är som om det funnits en plan nedtecknad, hur kan vi förstöra det vi har på det mest optimala vis? Det är svårt att komma på något värre.

  Gillad av 12 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Därifrån kommer också mycket av eliten inom storföretag … allt för att dölja en medioker människa.

   De flesta större företag är kidnappade av ledningen, vars intresse ligger först och främst i att berika sig själva. Trots sin påstådda stjärnstatus är de alltid noga med att se till att bli ekonomiskt oberoende, när de tvingas avgå.

   ”I then realized that the great strenght of the free-market system is the fact
   that company executives don’t need to know what’s going on.” – N.N. Taleb

   Gillad av 5 personer

   • Klimathotet skriver:

    När exempelvis en svensk bilfabrik skulle bygga en ”på varje punkt bättre bil än alla andra”. Granskades alla dessa punkter upptäckte man att de hade proriterat ned varenda punkt med förklaringen: ”för dyrt och onödigt” av chefen med en klocka på varje arm. Det är likadant idag. Mycket snack, liten verkstad.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Diskuterad i Business World för mer än 30 år sedan då man insåg att det var vanligt att styrelsen utsåg av management och inte av aktieägarna. På den vägen är det.

    Gillad av 2 personer

  • stefan schiller skriver:

   MOAB: Jag har också funderat på hur det kommer sig att Västerlandet totalt har tappat kompassriktningen. Jag har frågat verklighetens män, i mitt fall, skeppare på fiskebåtar, däcksbesättning, etc., som under ett helt yrkesliv har klarat livhanken genom vinterstormar ute på öppna havet, bränder ombord, följt med trålvajer djup ner i vattnet, miner, etc. Deras bedömning är att vi har tappat den andliga dimensionen, och då menar de inte det politiskt andliga substitutet som erbjuds av kulturmarxister m.fl..

   Gillad av 3 personer

  • Häftling im KZ-lager Schweden skriver:

   Framtida?Nyss-i förrgår väl- höggs en flicka ihjäl med 100 knivhugg i Vetlanda och hennes kvinnliga kamrat höggs i nacken så att hon nu ligger i koma.Vem gjorde det?En ”hjärnkirurg” antagligen som stördes av flickorna spelade hög musik.Nyss i Malmö våldtogs ”sodomitiskt” en 35-årig man under pistolhot av en 17-åring.Vad vad det för 17-åring?En ”raketforskare” väl.En analfabetisk till och med.Framtiden är redan här.Sverige är redan nu ett sk ”shithole-country”.Stick medan tid är.Imorgon kan det vara alldeles försent.Intag av araber och afrikaner 2015-2017: 385.000 individer enligt Migrationsverket.inte en enda av dem har egentliga asyl- och flyktingskäl vare sig enligt Schengen-avtalet eller Dublin-förordningen som båda satts ur spel av de kriminella svenska regeringarna som nu avser att slutgiltigt väl sabotera den svenska demokratin genom en ny DÖ-överenskommelse.Sedan blir det bara att köra på med 150-200.000 nya araber och afrikaner varje år tills ”Neuschweden” ersatt Schweden.Precis som Coudenhove-Kalergi och EU-banditerna med sina svenska medbrottslingar skrivit på sin önskelista.

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Tack, en otroligt bra variant på berättelsen om vårt arma lands färd mot undergången.

  Pk-etablissemangets sektliknande drag gör väl att de känner sig hemtama med den för oss nya importerade religiösa sekt, som erbjuds pengar och inflytande numera i vårt land. För att sekten ska få välbehövliga röster, nu när det egna folket börjar visa besvikelse över vad sekten har ställt till med.

  Våra stackars barn tvingas genomlida den svenska modellen av skola som går ut på indoktrinering i stället för kunskapsutveckling. Socialister har svårt att skilja på begreppen lika resp jämlika resp lika möjligheter, så barn tvingas träna sig i bedövande långtråkighet alternativt i att överleva som ständigt sämst.

  Invandringskatastrofen är pk-sektens avsiktliga röra. För att folk inte ska se fördumningen klart. Och för att säkra makten och stärka den och göra den mer ogenomtränglig för insyn, steg för steg.

  Flertalet svenskar är ju negativa till invandringspolitiken och har varit det hela tiden, enligt SOM-institutet. När folk förstår att pk-sekten inte bryr sig om detta, utan bara om sin egen makt, så borde det därför leda till en reaktion.
  Ingen vill väl bli lurad!
  Knyt då inte bara näven i fickan på svenskt vis utan visa att vi också har lite vikingablod i ådrorna och kan kasta ut sekten och dess anhang.

  Vi gillar inte sekter eller arrogant överhet eller påtvingade religioner i Sverige.
  Så bort med dem från maktens korridorer. Det är dags nu.

  Man isolerar och svälter ut farsoter. Både exempelvis partistöd och presstöd bör avvecklas. Och ett tak för bidrag till politiska partier med öppen spårbar redovisning bör införas och inga utländska bidrag tillåtna. Fasta är också nyttigt efter ett virusangrepp. Vi bör låta det parlamentariska systemet tillfriskna genom planerad svält. Och halvera antalet riksdagsledamöter.

  Follow the money. Vad pengarna har gått till visar vilka som är skurkar och vad som är motivet till detta mord på vårt tidigare välfungerande land? Avslöjanden av svekfullhet och slöseri bör offentliggöras och få påföljder. Inte landshövdingsposter eller generaldirektörsjobb utan utfrysning.

  Blockera penningflödet till föreningar, samfund och utlandsbistånd. Stryp bidrag och välfärdsförmåner till icke medborgare. Osv…det finns en lång lista på rehabiliteringsåtgärder.

  Gillad av 8 personer

 6. Östrahult skriver:

  Det är bara att hålla med, väl skrivet! Jag skulle kunna komplettera bilden med följande. Förutom politiker och media så finns det en massa organisationer som kalibrerat in sig i det nya landskapet. Jag har ett aktuellt exempel, Skattebetalarnas förening.

  Häromdagen damp det ned ett hotbrev från denna organisation, jag riskerar att få en fastighetsskatt på närmare 100 000 om året eftersom ekonomer på bl a via Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, agerar för detta. För att motarbeta förslaget måste jag bli medlem och betala till denna förening.

  Jag har sedan tidigare inga högre tankar om denna osynliga organisation men skärskådade den närmare. Det visar sig att ordföranden är en lobbyist, som bl a gjort följande: ”Skånes högsta politiker Pia Kinhult (M) lovade bort 800 miljoner kronor av Skånes pengar till ESS. Därefter gick hon direkt från politiken till ett välavlönat jobb på forskningsanläggningen.”

  En av finansiärerna av den ”forskning” på SNS som lett till förslag om fastighetsskatt är Svenskt Näringsliv, som också sitter i styrelsen för Skattebetalarna.

  Man kan inte värja sig mot känslan att av att vara utsatt för försök till utnyttjande.

  Gillad av 2 personer

  • inger1947 skriver:

   Ursäkta, Jonas, att jag påpekar det (du är inte ensam om detta språkliga fel), men rätt form är ”skrivet” enl. formeln ”en skriven artikel; ett skrivet brev; flera skrivna artiklar/brev; något är skrivet”. Ändelsen -it är supinumformen, dvs den som kommer efter ”ha, har, hade” (”har skrivit” etc.) Apropå Leions artikel anses det numera i svenska skolor ”fult” att lära barnen korrekt svenska, eftersom det bara är barn till välutbildade föräldrar som kan korrekt svenska. Så knäppt har det blivit! Med vänlig hälsning, Inger, f d lärare i svenska.

   Gillad av 10 personer

 7. ericr45 skriver:

  För många år sedan lärde jag mig en sak:
  ”Lite” kunskap är farligare än ingen kunskap alls.
  Har man bara ”lite kunskap” överskattar man ofta sin kunskapsmängd – och handlar därefter.
  På det stadiet befinner sig en stor del av våra valda politiker.,

  Gillad av 10 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Har man bara ”lite kunskap” överskattar man ofta sin kunskapsmängd – och handlar därefter.”

   Vilket har stöd i forskningen:
   ”Den inkompetente har en felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.” – Dunning & Kruger, 1999

   Tyvärr har duktiga och begåvade människor alldeles för höga tankar om andra – de tror att ”eliten” faktiskt är en elit, när det bara handlar om energiska idioter och psykopater.

   Gillad av 7 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt korrekt. Hur har det kunnat bli så här? Vad är det faktiska bristerna i den svenska kulturen som möjliggjort en sådan förödande utveckling? Kanske är det tillfälliga? svagheter hos alla nationer eller större sociala grupper av människor som leder till snabba sammanbrott som vi sett såväl i Tyskland som i Kina där föreställningar och idéer vinner makt över verkligheten?
  Den omedelbara frågan är hur kommer det extrema slutstadiet med den snabba radikaliseringen att se ut då alla tänkbara hemskheter kan bli möjliga? Här finns det redan olycksbådande tecken till sönderfall som inom den extrema feminismen och miljöfundamentalismen. Hur skall vi kunna undgå det värsta? Kanske räddningen kommer från omgivande länder i Europa/världen som haft förstånd att sätta stopp i tid?

  Gillad av 6 personer

  • Spiro skriver:

   Noterade när aktuelltreportern skulle förklara varför Visegradsländerna, enl. Löfven, skulle få minskat
   EU stöd, så nämndes inte den verkliga anledningen ( vägran att ta emot muslimer) utan det hette att de varit olydiga! Självständiga stater som är olydiga…..

   Börjar det bli känsligt att nämna att stater vägrar att bli MENA berikade. Pensionsräddare enl. PK.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Slutsatsen verkar bli att vi befinner oss i ett naturligt utvecklingssteg föranlett av att man inte behöver slita i sitt anletes svett 24/7 för att överleva. När den enkla överlevnadsvägen blivit tillgänglig för alla släpper alla moraliska hämningar och krav och det blir fest för psykopaterna. Ropen skalla; folkdans till alla!

   Det är rimligt att anta att vi befinner oss i en oundvilklig evolutionär utvecklingsfas som kanske kommer att frambringa mer jämmer och elände än vad vi tidigare varit med om.

   Jag talar givetvis om det västerländska samhällsbygget som nu, när man ohämmat släpper in alla dem som vill finna ett snabbspår till vårt utvecklingsstadium bidrar kraftigt till att förfallet påskyndas.

   Förhoppningsvis kommer länderna i Asien, som i vissa avseenden kommit lika långt att bevittna noga vad som hänt och försöker undvika våra misstag, eller åtminstone skjuta dem framför sig. Det kan givetvis ta sig de uttryck som händer i Kina: ledare utses på livstid. Det är inte säkert att det hjälper.

   Så småningom lär sig alla att hitta den enkla vägen och vet inte att den är en fälla; förrän den slår igen. Tyvärr, tyvärr.

   Vi som är födda på 1940-talet har fått bevittna hela det nuvarande utvecklingssteget i mänsklighetens historia. Uppbyggnaden efter att allt lagts i aska, hur hybrisen slog till och vaksamheten mot de långsiktiga hoten ignorerades.

   Vilka andra slutsatser kan man dra än att människan inte är mer utvecklad än så här?

   Gilla

 9. M Boberg skriver:

  Finns det någon politiker på riksnivå som vågar förlora? Stå för sina åsikter, ideologi?
  Sen en sak som är mycket typisk för Sverige. Studenten den har väl ingen tagit i Sverige sedan -68? Vissa fina journalister i Sverige har väl ungefär samma skyddsnät som nämnda politiker.
  Statsbidrag? Ju fortare svenne vaknar desto bättre men är skeptisk måste nog drabba många fler innan det kan bli ändring och ska jag vara ärlig som jag alltid är. Sverige är kört förutom vissa fridlysta.

  Gillad av 2 personer

 10. Christer Hanefalk skriver:

  Hej Anders!
  Stort tack för ett – som vanligt – mycket bra inlägg. Man tänker omedelbart: ”Hur ska det gå i framtiden?” Men, det vet vi ju innerst inne. VI är på väg utför – om än i långsam takt. Och, när man befinner sig på ett sluttande plan som bara sluttar lite grann, så märker den ouppmärksamme inte att det bär utför. För den som vill veta mer om sluttningsvinkeln är följande länk att rekommendera: https://www.youtube.com/watch?v=1Vzzrnpt7os Särskilt intressant är talarens (Magnus Henrekson) lakoniska slutsats: ”Ja, vi kan alltså konstatera att i framtiden så kommer de flesta i vårt land att ha kinesiska chefer.”
  För egen del blir jag kanske allra mest orolig när jag hör lärare med ansvar för utbildningen i svenska (!!) på mellan- och högstadium säga saker som ”…och det är ju väldigt bra för han…” eller ”…ejenkligen är det ju så här…” eller ”…börja med den här uppgiften och medans ni håller på så kan ni…” – för att nu ta några (trista) exempel. Obildningens profeter härjar i politikertoppen – javisst – men deras lärjungar är i hög grad utposterade i våra skolor med uppgift, sig själva ovetande, att sänka en redan låg nivå till en ännu lägre nivå.
  Inom journalistiken är det lika illa. Som när ‘nyhetsankaret’ i TV4 kommenterar meteorologens ord att ‘det blåser hårdare i byarna’ med frågan: ”Betyder det att det blåser hårdare nere i byn?” Eller SvT som återger uppgiften (29 nov 2017) att den nordkoreanska roboten har nått en höjd av 4.500 kilometer. Informationen är ju fullkomligt galen för alla som vet att rymdstationen ISS ligger på 400 kilometers höjd, men än värre är det vi inom retoriken kallar ‘exformationen’. För exformationen är ju att ingen (!) på SvT-redaktionen uppenbarligen är i stånd att göra en rimlighetsbedömning av det innehåll man publicerar.
  ….och så här skulle jag kunna fortsätta – och fortsätta – och fortsätta ….men, än en gång: STORT TACK Anders!

  Gillad av 5 personer

 11. Aha skriver:

  Jag var också vikarie under studietiden och vid ett tillfälle hoppade jag in för en hjälpklass.
  Rektorn kom in till mig strax innan första lektion skulle börja. Vi stod lutade mot katedern och blickade ut över klassen, och det var sannerligen en brokig samling elever, när rektorn med antydan till ett uppmuntrande leende, sade;
  – Gör så gott du kan.

  Och så gick han.

  Efter diverse försök att utnyttja min oerfarenhet lägrade sig en viss studiero och liksom artikelförfattaren fann jag att barnen, högstadieelever, kunde sägas vara ”harmoniska och glada” i den mening att det fanns gott om humor. Några tog också chansen att försöka lära sig. Man tyckte väl att det inte var så farligt att avslöja sin okunskap inför en vikarie.

  Det är nog en svunnen idyll.

  Gillad av 2 personer

  • ericr45 skriver:

   Identiska erfarenheter från studietiden.
   Vickade i en specialklass, tolv elever.
   En av killarna var närmast ett geni, rena kunskapsvampen, fattade och sög upp allt. Vad gjorde han där?
   Ett par loja lite jobbiga tjejer, några stökiga killar som började lyssna när man engagerade dem och talade MED dem, inte TILL dem…
   Men det var ju bara vita helsvenska elever, idag en krossad idyll…
   (nej, fortsatte inte på lärarbanan, men lämnade högskolan med minimala studieskulder..)

   Gillad av 2 personer

 12. Lassekniven skriver:

  Jag undrar om inte sektmedlemmarna så småningom kommer att begå en mental harakiri när de inser att de måste svälja den taggtråd som de har skapat.
  Anders, dagens krönika är skarp och genomlysande. Mera sånt.
  Utbildningens förfall började med Ukas (1977) som revideras 1969 och som Palme och Tham införde och som också av studenterna kallades för Kukas.
  Göran Persson fortsatte i god stil med att kommunalisera skolan, vilket klubbades igenom 1989.
  Sedan dess gäller slippery slope.
  Fina pojkar.
  Du har rätt angående Magdalena Andersson som har gott om gafflar och knivar i sin låda samt en stor slev med vilken hon kommer att sleva in en massa pengar när hon med viss sannolikhet inte sitter kvar som finansminister efter september. Jag tror hon ser fram mot det scenariot. Om hon har gott intellekt vet jag inte men hon är smart.
  I övrigt kan jag inte hitta någon som imponerar med hög intelligens och ett gott intellekt bland samtliga elitpolitiker av olika politiska färger.
  För mig finns två realiteter, folket och landets styresmän. I demokratins namn har folket rätt till
  sista ordet genom folkomröstningar.
  Detta är en hård nöt att knäcka eftersom profanum vulgus i genomsnitt är obildad. Kunde man verkligen överlåta en sådan svår fråga som EU eller inte EU till folket som inte hade potential att sätta sig in i totalproblematiken utan påverkades och hjärntvättades av MMS och politikerna?
  Omröstningen om högertrafikens införande 1967 var helt demokratisk. Folket hade bil och kunde mycket om bil och förstod att om ratten satt på vänster sida så bör man köra på höger sida. Högertrafiken infördes men en imponerande glans.
  För mig ser jag hellre att landet styrs av obundna teknokrater och meritokrater som skall ha riktigt höga löner (förutsättning för att få in eliten) i kombination med (direktdemokratiska) folkomröstningar där folket innan har blivit kort, stringent, förståeligt och koncist blivit informerade, och i god tid .

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   En liten rättelse bara. Folk sade faktiskt nej till högertrafik i fokomröstningen 1955, nästan 83% sade nej. Riksdagen beslöt ändå denna omläggning sedan med stor majoritet 1963. Infördes 1967.
   Tyvärr är detta ett exempel på att folk ofta inte vill ändra det invanda fast det finns rationella skäl. Och politikerna var troligen klokare just i denna fråga. Men otäckt om det hade gällt något som de hade haft fel i.

   Tankar på någon annan typ av parlamentarisk ordning är intressant och högaktuell. Hur ska vi få nuvarande ”folkvalda” rikspolitiker att lyssna till folket, när de ignorerar majoritetsmissnöjet med invandringspolitiken bara för att säkra sin makt på vänstersidan resp peka finger åt SD på högersidan?

   Det behövs någon slags maktdelning med mothållande krafter inkl tidsbegänsningar för uppdrag. Och förstås erfarenheter, kunskap och klokskap och möjligheter att utkräva ansvar, både av partier och av enskilda personer med makt.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Meritokrati, javisst, men utkrävande av ansvar av folket dvs resultatet ska bedömas. Så inga teknokrater, men krav på politiker. Inga gymnasister med högsta betyg utan de ska ha visat vad de kan.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Och för att kunna styra ett land måste man ha folket med sig, man måste övertyga om den väg man väljer. Vi kan ju inte gärna ha läkare som diagnosticerar samhället.

   Gilla

 13. Erik skriver:

  Partistöden.

  De är källan till allt ont i politiken.

  Utan partistöd skulle politikerklasen inte kunna röra sig i ett parallellt universum och bete sig som de gör. Stöden föder en klass som aldrig någonsin behöver ha ett riktigt arbete utan kan ägna hela sitt liv åt att peta i allt, så mycket de bara kan och vill. Helt efter eget skön.

  Gillad av 8 personer

 14. Agneta Berglöw skriver:

  En alldeles utmärkt krönika.Som av en händelse läste jag i helgen Borås tidnings egen artikel om Kommunfullmäktiges ordförande socialdemokraten Ulf Olsson som styrt o vanstyrt Borås i två mandatperioder med V o MP vid sin sida.
  Denne Ulf Olsson har ingen civil yrkesutbildning, är 46 år o ägnat sitt ”yrkesliv” åt politiken i 24 år!
  Detta skrämmer mig o ger en oro att det kan vara,rent farligt att aldrig skaffa sig en civil yrkesutbildning o i perioder utöva ett vanligt yrke på arbetsmarknaden.
  Hur kan man besluta över huvudet på människor i en samhällsapparat som man inte har en aaaning om att känna av in på huden.Med Rosenbad, kommuner o stadshus murar emellan är man totalt bortkommen ifrån verkligheten.

  Gillad av 4 personer

 15. Hovs_hällar skriver:

  Utmärkt genomgång. Och i grunden samma slutsats som jag själv kommit fram till: makthavarna (med få undantag) har dragit sig tillbaka från verkligheten! De har gjort en mental förflyttning in i ett ihopfantiserat parallellt universum.

  Och eftersom de saknar inre kompass, utan bara hoppar upp på den för tillfället dominerande trenden, så är de genomgående infekterade av PK-sektens fnoskiga ideologi. Som i sin tur är en slags snyggt dold marxistisk agenda för att riva ner samhället.:

  Eller för att citera en som numera sysslar med rasistisk propaganda på VÅR bekostnad:

  Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

  https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  Gillad av 6 personer

  • Lassekniven skriver:

   Den kaukasiska rasen tillsammans med den judiska är enligt min åsikt (är väl bäst säga) helt överlägsen i allt. Var inte ashkenasi för övrigt kaukasier från början.
   Asiaterna konkurrerar med sin oerhörda flit, disciplin och arbetsförmåga..
   Vad är det för en liten pajas på länken, Tobias_H%C3%BCbinette.
   Anarki, den som vet något om denna sociala konstellation vet också att anarki fungerar bara på grupper upp till 200 individer. Sådana grupper blir inte heller särskilt långlivade,

   Gilla

  • mosebackemonarki skriver:

   …”snyggt dold marxistisk agenda för att riva ner samhället”. Det tror jag också är exakt vad det handlar om. Avundsjuka och önskan att riva ner, ingen skall få ha det bättre eller lyckas, bättre att riva ner och förstöra för alla.

   Gilla

 16. Allan Forsling skriver:

  Jag sökte kontakt med en riksdagspolitiker, som jag varit med om att rösta in. Hon hade inte tid att träffa mig. Riksdagsmännen har en dag i veckan då det är tänkt att träffa oss i menigheten. Det ville hon inte låtsas om- när jag påpekade detta- sade hon- hon kan ju inte träffa alla 10 miljoner personer som bor i Sverige…

  Ja vad är det för personer vi väljer in??

  Gillad av 7 personer

   • Peter skriver:

    IGOR,
    Vi väljer de partier vi uppfattar som minst dåliga eller kanske till och med bra.
    Dessa partiers partiledningar utser valberedningar som väljer vilka personer som skall stå på valbar plats på valsedeln.
    Alltså, vi har inte valt en enda riksdagsman eller kvinna, samtliga är utsedda av partiledningarna för de partier vi väljer.
    Partiledningarna är inte heller de valda av oss utan av det försvinnande lilla fåtal partimedlemmar som varit lojala mot sina respektive partiledningar och därmed inte uteslutits ur de partier de sympatiserar med.
    Systemet är en form av kvasidemokratisk totalitär fascism.
    Vårt alternativ om vi vill ha en förändring av riksdagens sammansättning är att välja andra partier, helst sådana som faktiskt har demokratiska värderingar.
    Några andra demokratiska vägar finns inte, däremot är det troligt att handlingar som inte har stöd i den Svenska lagen med tiden kommer sätta stopp för politikerstyret sådant det utvecklats.

    Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Lysande, Anders! Jag vill bidra med en visualiserande förklaring, en fördjupning av min gästkrönika 20 nov: ”Så blev makteliten psykoinfantil”. Den tydliggör också de skillnader mellan gammalkinesiskt och nutidssvenskt som Zhengyang Wu beskriver i nästa inlägg.

  Tänk dig ditt medvetande och psyke som en boll inne i huvudet. Den subjektiva volymen beror väl på egots storlek, men placera jaget i mittpunkten. Jag-bollen är både slav under kroppen och dess envåldshärskare, kan försumma, misshandla, smeka kroppen, t o m döda den och släcka sig själv.

  Nu är du (och jag och alla vi miljarder) som isolerad jag-boll en outvecklad, barnslig, splittrad varelse. Stundom storslagen, änglalik, stundom infantilt girig, svekfull, korkad, inbilsk, ångestfull, sjuk på alla vis. Denna infantila varelse kan mogna, men inte på egen hand. Om du isolerar dig helt, går du under – om inte din jag-boll likt Robinson Crusoe stöds av allt osynligt och synligt, som otaliga andra samlat ihop och förmedlat.

  Tänk dig den västerländska civilisationen på dess höjdpunkt som ett två meter tjockt lager mylla på ett vidsträckt verklighetsgolv. Inbäddade i myllan levde hundratals miljoner jag-bollar. Via myllan fick de del av varandras kunnande och erfarenheter, de uppfattade vad som var upp och vad som var ner, lärde sig av varann vad som var stort eller smått, ädelt eller gement, kvalitet eller skräp. Var och en kunde växa och mogna i sin egen takt och med bra förebilder. Men hur ser det ut idag? – forts –

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Forts –
   Hur det gick till är en lång historia, men nu har det mesta av civilisationens mylla försvunnit och jag-bollarna flyter omkring som inne i en enorm vattenfylld badring. I Sverige har så mycket humanitärt självgodhetshelium pumpats in att badringen är sprickfärdig och har höjt sig en bit ovanför markverkligheten. De mest uppblåsta bollarna har samlats i skikten högst upp, där de kan suga åt sig makt, pengar och status.

   I det flytande bollhavet stöter och skaver jagen mot varann. Varken upp eller ner existerar, varken historia eller framtid, varken kunnande eller erfarenhet. Det finns ingen lojalitet mellan jag-bollarna, bara ytliga laddningar ger tillfällig kontakt. Utsidan är det enda som räknas, allt blir likriktat och nivån sänks hela tiden. Där finns varken barn, vuxna eller ledare, för alla måste förbli egocentriska, infantila jag-bollar, när de guppar omkring som atomiserade individer och varken har förebilder eller rik mylla att växa och mogna i.

   Nere på marken, under badringen, finns dissidenternas jag-bollar. De har stötts ut eller sökt sig ut, för att de har haft handgriplig verklighetserfarenhet som inte gillas i bollhavet eller kanske för att de råkar vara extra introverta, självständiga, smått autistiska, allergiska mot mobbkollektivism. De vet inte hur de ska bära sig åt för att komma åt makteliten och avvärja hoten på marknivån. De måste både hitta nya sätt att samordna sig och själva skapa nygammal mylla för alla friska jag att växa i.

   Gilla

 18. Lars skriver:

  På sitt sätt rätt vad gäller eliterna skulle jag gissa, men determinismen i det är skolan som genererat situationen tror jag inte på. Skolan och gymnasiet har ofta liten relevans för senare prestationer. Förvisso bra att läkare har höga betyg och kan memorera innantill och det visar väl något om deras allmänna intelligens, men för väldigt många är denna skola bara ett startskott för vidare förkovran i yrken av olika slag och naturligtvis universitetsstudier, som också bara är ett startskott. Betyg har ju i alla tider varit subjektivt satta och visar knappast allt om en individ (han var kanske trött på katedermentaliteten?). Man måste också ha i minnet att de som bestämt har varit produkter av den gamla skolan, inte av den nya. Det var den gamla skolan som fostrade politiker som var aktiva på 80-tal och 90-tal. Det fanns problem med den gamla skolan och den nya skapade nya problem.

  Frapperande är emellertid politikerkåren och journalisterna där de första ofta saknar utbildning och erfarenhet utanför politiken och journalistiken, där journalisthögskolorna torde fostra ytlighet och där merparten av journalistiken borde, som för andra yrken, läras på arbetsplatsen.

  Så förvisso tror jag på Lejon när han hävdar okunnighetens primat i denna elit, men jag tror inte på en rak koppling till skolans utformning. Vi talar ju egentligen om behovet av verkliga eliter dvs inte av dussinmänniskor och de brukar ha driv att förkovra sig själva. De är naturligtvis som alla andra bundna av organisationen de verkar inom. Ingen förmår utveckla självständigt tänkande och kunskap och förmåga utanför organisationernas ram. Finns det inte krav och uppgifter som leder till utveckling stagnerar människor.

  Gilla

 19. Lars skriver:

  Ta som exempel Wolodarski, kanske han var en stjärnstudent på Handelshögskolan, studier i USA, som avbröts då han blev ledarredaktionens chef på DN. Inte kan man säga att han inte var en god student! Men kan man säga att DN och Wolodarski utvecklats? Hur var det med 60-tales byråsekreterare, direktrekryterade efter Universitetsstudier till förhållandevis höga poster, hade de utvecklats till fullfjädrade yrkesmän med skit under naglarna då? Det var ju sådana som skapade skolpolitiken och som rekryterade personer i sin tur. Belöningssystemen är viktiga och rekryteringen både inom näringsliv och offentlig förvaltning och på universitet. Vilka är det som släppt fram genuskunskap på universiteten? 140 professorer i pedagogik?

  Ska man städa en trappa måste man börja uppifrån.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Ja, jag antar man måste anse honom vara programledare, ange tonen, vad som får skrivas. Jag antar att om man ser på tidningen så måste man lägga olika vikt vid olika förhållanden t.ex. Ägarens inflytande 20, redaktionsledningens inflytande 10, journalisters kunskapsbakgrund 10, organisationens sätt fungera 10, möjlighet utveckla kunskap och förmåga 10 osv. Styrt är det, journalisterna skriver vad de får skriva om, men jag tycker mig se att kunskap och förmåga urholkas, särskilt där uppgiften är okontroversiell.

    Gilla

 20. h skriver:

  -EVA D
  Det tokigaste med folkomröstningen om högertrafik var väl ändå förslaget att vi skulle gå varsamt fram och börja med bussar och lastbilar. (obs ironi)

  Gilla

  • Moab skriver:

   När man röstade om detta så anade man inte att en bit in på 2000-talet det skulle krävas betonglejon i alla storstäder i Europa för att det är så svårt att styra lastbilar.

   Gillad av 1 person

 21. Hans Henriksson skriver:

  Mycket bra inlägg!
  Min pappa, som var s.k folkskollärare, sa till mig (då ca. 10 år gammal):
  ”Hans, de håller på att köra den svenska skolan i botten”! Jag trodde inte på vad han sa då!!!
  Oj vad rätt han fick!
  Palme lyckades nästan att göra oss till en satellitstat till Sovjet!
  Skrämmande men tyvärr sant!
  Året var 1969 och är fortfaraande ett ödesår för hundratusentals människor!,,,

  Gillad av 2 personer

 22. Friedrich von Fressen skriver:

  For ett antal ar sedan stannade jag med nagra amerikanska vanner i Ljusnarsberg i Bergslagen. Blev forvanad over att se sa manga med utseende som visade att de var fran Mellanostern strova omkring runt torget. Bekant med Bergslagen som en industriregion fragade jag vad de jobbade med. Jag fick ett gapflabb och ”vi ar flyktingar” till svar.

  Kande mig korkad och skamdes. Hur kunde jag fraga sa forolampande?

  Friedrich

  Gillad av 1 person

 23. Alexander Svensson skriver:

  Du klassar ner på outbildade men personligen ibland tycka att en ”outbildad” som utför ett meningsfullt jobb är en mer meningsfull människa än vissa akademiker som för skattepengar sitter och forskar om skräp som ändå ingen bryr sig om.

  Gillad av 1 person

 24. Häftling im KZ-lager Schweden skriver:

  Beskrivningen stämmer bra överens med dem som nu sedan rätt lång tid tillbaka skamlöst säljer ut inte bara Sverige och de etniska svenskarna utan även Sanningen till sina uppdragsgivare i Eurokommissionen,den Europeiska Centralbanken och väl även i BIS i Basel.Sverige snart ett Tchad för de flesta ,men inte för dem.Den förklädda Pöbeln.Stjärtslickare och fintliga opportunister har alltid fått sin lön väl.Historien upprepar sig-det är den förklädda pöbeln som är igång igen och på samma sätt som då 1847-48 rivs maskerna av en efter en och alla kan se vilka odjur som döljer sig bakom det ständiga frasmakeriet,de köpta akademiska titlarna (50$] från Internet-universiteten och den skattesubventionerade grannlåten.Samma förrädare som Theodor Körner ,den tyske diktaren pekar ut:”Noch sitzt Ihr da oben,Ihr feigen Gestalten.Vom Feinde bezahlt,doch dem Volke zum Spott!Doch einst wird wieder Gerechtigkeit welten,dann richtet das Volk dann Gnade Euch Gott!”Men det där kan väl ändå inte hända i Sverige?Här där vi håller folket i ett järngrepp de ej kan slippa ur.Inte här väl?

  Gillad av 1 person

 25. Häftling im KZ-lager Schweden skriver:

  Ja,det där med oerfarna,rädda och högdragna kan ju tolkas lite olika.Oerfarna är vi ju -vi presstitutes och vi som arbetar i ”Tårtan”-the Tart-när det gäller vanliga jobb som dom flesta-dom andra- ju har.Men inte när det gäller det viktigaste -det vi gör som presstitutes eller tarts i Tårtan.”Rimming” kallas det visst också.Det där kan vi.Erarenhet!Erfarenhet!Stjärtslickeriet.Fjärilslätt,fjärilslätt med tungan mellan x och y -parineum-sätter vi så att säga pricken över i:et.ibland- ja, nästan alltid- blir det så massor av gröna sedlar från himlen.Gröna?Dollar-sedlar?Ja.Vår taxa är internationell för vi jobbar mest bara med det internationella klientelet minsann.Rädda är vi ständigt.För vad då?Att bli upptäckta såklart.Därför jobbar vi bäst helt diskret i halvdunkla styrelse- och konferensrum där vi träffar våra oftast internationella klienter.Som också är jätterädda hela tiden fast dom äger hela Media-manicken överallt faktiskt.Därför är diskretion alltid en hederssak inte bara för oss tarts i ”Tårtan” utan också för ”kundklientelet”-det internationellt globala.Det är så vi arbetar.Högdragna är vi därför alltid mot dom där som gastar ”demokrati” och sånt där.Vi är ytterst seriösa och respektabla vi.Vi presstitutes och vi tarts som arbetar i ”Tårtan”.Er tillfredställelse är vår tillfredtällelse som vi alltid noga poängterar.Den är det viktigaste för-vi presstitutes och vi tarts i ”Tårtan”.Lita på oss.Rösta på oss.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.