Kriminologi med hjälp av herr Google

Patrik Engellau

Polis Peter Springare har varit ute i blåsväder. Vid ett föredrag i Göteborg, som rapporterats av TV4, där Springare talade om gruppvåldtäkter, sa han att gruppvåldtäkterna ”är ett hyfsat nytt fenomen som eskalerat de sista 12 – 15 åren”. Han sa också att den påstådda ökningen hängde ihop med invandringen: ”det är ett kulturellt fenomen”.

Då tog det hus i helsike. TV4 intervjuade Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, som kritiserade Springare sönder och samman: ”alla statstjänstemän… måste ha ett bättre omdöme, de måste framför allt hålla sig till vår regeringsform och den värdegrund som regeringsformen ger uttryck för; de här uttalandena gör ju inte det, de är i det närmaste rasistiska… man måste vara saklig och korrekt, här framförs påståenden som är grundlösa”.

Och vad är sant? Här lämnas man som vanligt i sticket av kriminologer och myndigheter som inte offentliggör den information de sitter på. Brottsförebyggande rådet presenterade en rapport om gruppvåldtäkter år 2000. Det verkar vara allt från staten. Rapporten handlar om gruppvåldtäkter – våldtäkter utförda av två eller fler personer – under 1990-talet. Det var 30 – 60 fall om året. 58 procent av gärningsmännen var svenskar, varav en fjärdedel hade invandrarbakgrund. Antalet fall visar en rejält sjunkande tendens under perioden.

Det är all information som myndigheterna vill dela med sig. Rapporten säger inte om Springare eller Ramberg har rätt eftersom Springare talar om ett ökande antal gruppvåldtäkter som ”ett hyfsat nytt fenomen”, vilket rimligtvis är något som måste ha skett efter det 1990-tal som redovisas av Brå.

I brist på tillförlitlig statlig information får man göra som Cajsa Warg. Man tager vad man haver. Man haver visserligen inte tillgång till statliga databaser, men man haver herr Google.

Om man anger ett visst sökord för herr Google, till exempel ”gruppvåldtäkter”, så anger han hur många träffar han hittat under en viss sökperiod, det vill säga hur många gånger företeelsen registrerats på internet under perioden.

Här tänkte jag att man kunde våga sig på en försiktig hypotes, nämligen att det borde finnas något slags korrelation mellan hur många gånger en företeelse registreras på internet och hur vanlig företeelsen är i tillvaron. (Alltså att cyberspace är en proxy för real life om jag ska uttrycka mig på ren svenska.) Så jag undersökte hur många träffar herr Google gav mig på sökbegreppet ”gruppvåldtäkter” varje januari månad under perioden 1980 – 2018.

Fram till och med januari år 2000 fick jag bara en träff. Den avsåg filmen Jägarna, där det tydligen förekom en gruppvåldtäkt. Redan här ser man att forskningsmetoden inte är särskilt tillförlitlig. De 30 – 60 gruppvåldtäkter per år under 1990-talet som Brå iakttagit har inte registrerats av herr Google. Å andra sidan var han knappt född år 2000 så han är kanske delvis ursäktad.

Sedan har det utvecklats enligt nedanstående tabell:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man dra någon slutsats av detta? En möjlighet är att Springare har rätt i att vi står inför ett hyfsat nytt fenomen som eskalerat de senaste 12 – 15 åren. En annan möjlighet är media blivit mer paranoida och bara skriver mer och mer om en företeelse som kanske i verkligheten fortsätter enligt 1990-talets avtagande trend vilket möjligen är Rambergs förmodande.

Det är en skam för Sverige att medborgarna ska hållas i ovisshet om hur det ligger till när myndigheterna har det rätta svaret. Tänka sig att inget rapporterats om detta från staten på nästan tjugo år.

PS Jag hade fel i att Brå inte sagt något sedan år 2000. Som en uppmärksam kommentator, Ulf Joson, påpekat det kom Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år och äldre där det framgår att antalet gruppvåldtäkter uppskattas till 116 stycken år 1995, 155 år 2000, 258 år 2004 och 553 år 2006. Den utvecklingen underskattades av herr Google. Den tycks bekräfta Peter Springares uppfattning. Brå menar dock att det i huvudsak handlar om ökad anmälningsbenägenhet.

104 reaktioner på ”Kriminologi med hjälp av herr Google

  • Moab skriver:

   Jag läser den bitvis eftersom jag tycker kappvändningen är så motbjudande, samt att dessa kappvändare fortfarande låtsas att visst är bra med muslimsk invandring och visste är dåligt.

   Gillad av 5 personer

  • Johan skriver:

   Mkt bra läsning!!!
   Tillägg…Vad alla som är för en massiv invandring bör ha för skylt på sin ytterdörr:
   ”Välkommen! Dörren är olåst. Allt mitt är ditt!”

   Gillad av 7 personer

   • Palle skriver:

    Johan: Angående skylten på ytterdörren rekommenderar jag ett tillägg:
    ”P.S. Glöm inte att när du funnit dig tillrätta här kan du utnyttja din rätt att ta hit dina anhöriga också!”

    Gilla

  • Johan skriver:

   Ytterligare ett tillägg off topic…
   Inom politiken och annan offentlig verksamhet ska det vara varannan kvinna…Minst.
   2 fakta omöjliga att politiskt styra:
   – 90% av författarna på Wikipedia är män.
   – 95 % som söker patent är män.
   Biologiska orsaker???

   Gilla

   • Per-Anders skriver:

    När regeringen införde värnplikt (slaveri) igen är inte kvinnor med. I grundlagen står det att män har skyldighet att göra värnplikt. Är det inte dags att ändra grundlagen så även kvinnor är skyldiga att göra värnplikt?

    Helst borde värnplikten tas bort helt och hållet, men så länge den är kvar ska även kvinnor vara skyldiga att göra värnplikt.

    Gilla

 1. Björn G skriver:

  Myndigheter styrs av politiker, och svenskar är ett tålmodigt folk. Vi uthärdar mycket. Så gott som varje dag serverar politiker och myndigheter nya påbud för hur vi ska sättas på undantag i vårt eget land. Och varje dag undrar jag: när räcker det? När är det nog?

  Hur långt accepterar svenska folket att låta sig diskrimineras, hunsas och plundras? Var går vår gräns? När inser vi vidden av hur vi missgynnas och ställs åt sidan i det land som är vårt och som vi har rätt till?

  Förklaringar som politikerna inte lika gärna vill höra talas om har levererats i en obarmhärtigt avslöjande granskning av Riksrevisionen. De kan kort sammanfattas så här:
  Okunnighet.
  Feghet.
  Kortsynthet.
  Ansvarslöshet.
  Brist på konsekvenstänkande.
  Undermåliga bedömningar.
  En ofattbar politisk inkompetens.

  Så nu sitter vi där vi sitter. De politiker som i åratal högljutt, med närmast extatisk retorik av frikyrkokaraktär, har påstått sig ”ta ansvar” har samfällt abdikerat, även om de likt knyckiga marionetter fortsätter att spela sina roller. Sanningen är att de inte har den blekaste aning om vad de ska ta sig till med den katastrof de har skapat.

  Slutsats: Vi är grundlurade, vi har låtit oss luras av politiska analfabeter som inte ens kan stava till s-a-m-v-e-t-e. Svenskar som är i trängande behov av hjälp som de har betalat skatt för i många år ska inte räkna med att få den hjälpen av den hungriga maktapparat som har inkasserat pengarna och mörkat sin inkompetens.

  Gillad av 14 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Fru Brunråtta är själv statstjänsteman i praktiken, eftersom Advokatyrsamfundet är en myndighet i praktiken, så hennes aggressiva utfall med blottade tänder drabbar främst henne själv. En löjeväckande figur. Tydligen i panik nu.

  För att hon skall kunna lugna ner sig en smula föreslår jag att hon börjar med långpromenader. Förslagsvis i Rinkeby framåt kvällen. Lycka till!

  Gillad av 15 personer

  • obsrvatör skriver:

   Hörde idag på SR P1 att ”flyktingadvokater” tjänar 1350 kr/timme – motsvarar 225000 kronor/månad. Vartill kommer tillägg för resor etc, på ordentligt saltade fakturor; allt detta betalas av Migrationsverket= skattebetalarna.

   Gillad av 6 personer

 3. LJ skriver:

  Välj en random företeelse vars utveckling du vet stått stilla senaste 18 åren och gör samma undersökning. Får du inte liknande resultat? Tillgängligt skrivet material avseende alla möjliga ämnen på internet har ökat markant under detta decenium.

  Det sagt, att gruppvåldtäkter ökat, och dessutom inte längre består av alkisar som våldtar alkis, tvekar jag inte på. Vilka förövarna oftast är tvekar jag inte heller på. Tills nyligen fanns det en site som hängde ut samtliga dömda. Var intressant läsning där Johan och Peter inte direkt var vanligaste namnen på de målsägande: http://feber.se/samhalle/art/375011/gangrape_sweden_nedstngd/

  Utöver detta är väl den omnämnda medborgarstudien det närmaste vi kommer en sammanställning i närtid:
  https://ledarsidorna.se/notis/notis-medborgarforskning-och-sexualbrott/

  Om man vill bli känslomässigt berörd av ”fenomenet” rekommenderar jag STARKT att höra Lara Logan från CNN berätta om sina upplevelser i Egypten:

  Se denna och fundera på vilka jävla djur det handlar om

  Gillad av 6 personer

 4. BjörnS skriver:

  Det är en ynkedom att staten inte utreder. Det dock inget att förvåna sig över eftersom utfallet skulle bli politiskt obekvämt. Det är i det ljuset man också ska se den föreslagna ändringen i grundlagens yttrande och tryckfrihetsförordning. Regeringen vill inte kartlägga brottslighet och etnicitet eftersom justitieministern menar att det inte ger någon ny information. Det är samma regering som anser att det är vilktigt att noggrant kartlägga svenska folkets sexualvanor…

  Gillad av 13 personer

 5. Mats i Linköping skriver:

  Ramberg är företrädare för advokatsamfundet. Hennes klienter (advokaterna) har tjänat och tjänar stora pengar på den växande mångkulturella brottsligheten. Ju mer oklarheter desto mera pengar tjänar advokaterna.

  Gillad av 14 personer

  • MartinA skriver:

   Eller menar PE på fullt allvar att det är staten som har rätt att bestämma människors identitet och självbild med hjälp av papperslappar? Ett synnerligen fascistiskt synsätt i sånt fall.

   Gillad av 1 person

   • Andreas Grönlund skriver:

    Inlägget ställs direkt till Martina: var tycket du att PE vill bestämma människors identitet och självbild?
    En våldtäktsman har väl fullt ut för sin totala omgivning presenterat sin självbild?
    En våldtäktsmans identitet är enbart hans egen. Inte grannens identitet, ej heller broderns moderns faderns identitet. Att en man väljer att föröva en våldtäkt avslöjar allt om såväl självbild som identitet.
    En sådan man väljer sunda människor att identifiera som onda våldtäktsmän.
    Det behöver Staten INTE göra.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag protesterade mot att PE blandade ihop svenskhet och svenskt medborgarskap. Det ena är en etnisk grupp och det har poltikerna ingenting med att göra. Det andra är en juridisk status.

    Angående ditt våldtäktsexempel. Du har helt fel om att en våldtäktsmans självbild bara är hans egen.
    Vi människor kan endast existera kollektivt. När en medlem i en familj våldtar så är hela familjen i ansvariga. När en svensk våldtar så är alla svenskar ansvariga.

    Dessutom, själva brottet ”våldtäkt” är ett brott betingat av identitet och kollektiv, det är två olika brott beroende på vem som våldtar vem. En man som våldtar en kvinna från sin egen ingrupp, till exempel om en svensk våldtar en svenska. Så gör han det för att han är en så misslyckad man att han inte kan få sprida sina gener på annat sätt. Det är i vart fall instinkten bakom handlingen. Detta brott har historiskt straffats med döden.

    Däremot, om en man våldtar en kvinna av sin utrgrupp. Till exempel amerikanska soldater som våldtog tyska kvinnor under ockupationen av Tyskland efter andra världskriget. Så är det inte ett brott. Eller, det är bara ett brott så tillvida det skadar den egna gruppen, genom att kvinnans grupp utkräver hämnd. Utgruppsvåldtäkter begås av normala män och gynnar den egna gruppen biologiskt. Ingruppsvåldtäkter begås av sjuka män som skadar den egna gruppen, det är parasitiskt beteende.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Sovjetiska soldater. Jag vet inte om det finns någon statistik på vilka etniciteter USSR använde i Tyskland. Jag vet heller inte riktigt vad ”rysk” betydde 1945.

    Vidare, sovjeterna hade lidit oerhört av den tyska invasionen. Följaktligen är grymhet från Sovjetiska soldater inte uppseendeväckande. USA däremot hade inte skadats knappast alls av Tyskland. Och de och imperiet valde att blanda sig i andra världskriget, snarare än tvingas till det som USSR gjorde. Dess enorma övergrepp mot den tyska civilbefolkningen är därför betydligt mer uppseendeväckande än de sovjetiska övergreppen.

    Vidare är de sovjetiska övergreppn på tyska kvinnor välkända. De amerikanska är okända. Så det finns många goda skäl att använda USAs skändligheter i ett exempel snarare än USSR.

    Från wikipedia:
    ”As in the eastern sector of the occupation, the number of rapes peaked in 1945, but a high rate of violence against the German and Austrian populations by the Americans lasted at least into the first half of 1946, with five cases of dead German women found in American barracks in May and June 1946 alone.”

    Gilla

 6. Uppgiven skriver:

  Eftersom gruppvåldtäkter ökar med åren finns det dolt samband mellan årtal och brottsbenägenhet. Något annat verkar otänkbart. Så tycks advokatsamfundets företrädare tänka.

  Gillad av 2 personer

  • Peter skriver:

   Fler med samma frejdiga logik.
   Våldtäktsmän våldtar => män våldtar.
   En duktig Syrisk läkare => Syriska läkare är duktiga
   Tiggande EU-medborgare => vita män är empatilösa, förtryckande odjur
   Hur argumentera med människor och myndigheter på denna nivå?

   Gillad av 1 person

 7. Niklas skriver:

  Vi behövs inte nöja oss med gruppvåldtäkter, vi kan importera barnmördare också.
  I P1 gjorde Margita Boström i veckan ett reportage om den senaste skandalen med barn som våldtas och mördas av pedofiler. Det framkommer uttryckligen i reportaget att detta är djupt rotat i det pakistanska samhället. Det framkommer även att religiösa ledare vill mörka de övergrepp som sker inom religiösa skolor.
  Detta måste givetvis vara fake news. Vi vet ju att alla män gör så här och att socioekonomiska faktorer förklarar eventuella skillnader. Låt oss istället välkomna alla dessa män till Sverige så att de kan ta del av våra förmåner och bli en integrerad del av vårt feministiska samhälle.
  Vi hör också att Pakistan ev kommer utvisa flera miljoner afghaner som lever där. Låt oss öppna våra hjärtan och låt dem berika vår torftiga kultur.

  Gillad av 4 personer

 8. På ett guppande hav skriver:

  Efter att ha läst dagens tre texter tycker jag mig se en gemensam nämnare. Den kretsar kring rädsla för fakta. Ingen människa vandrar fram genom livet som ett statistiskt orakel. Inte jag, inte du, inte Peter Springare, inte Anne Ramberg. Inte ens Leif GW Persson i egen hög person. Även om den senare mer än andra fördjupat sig i statistisk analys.

  Nej, det man ser är en rädsla för faktauppgifter i sig. Några tycks uppleva vissa typer av faktauppgifter som hotande. Som om några spridda skärvor av verkligheten hotade den egna världsbilden.

  De flesta vet att det gömmer sig något banalt i all sifferexercis om verkligheten. En statistiker som arbetat på ett försäkringsbolag vet exempelvis mycket väl vart alla risker finns. Och var i samhället de faller ut. Och hur mycket de kostar i skador och lidande. Varje försäkringsbolag måste förhålla sig till en verklighet, fångad i statistik. Annars hotas lönsamheten.

  Men statistikern vet även att all statistik kan betraktas som en böljande sannolikhetsyta, likt havets. Om djupet är 100 meter eller 7000 meter, syns inte på ytan. Att under ytan döljer sig orsak och verkan, i långa kedjor, och att de går på djupet. Och svårligen låter sig fångas.

  Ingen statistiker kan särskilt säkert yttra sig om sambandet mellan arv och miljö, kopplad till utfallet i olycksstatistiken. I detta avseendet slår Anne Ramberg in öppna dörrar. Medan Peter Springare pekar på det han ser i sin omgivning. Som en del av en verklighet. Och att de statistiska vågorna är större än tidigare – sedda från hans guppande tjänsterum på en statistiksiffrornas böljande havsyta.

  Vad vi egentligen ser är inte en kamp om fakta, utan om ett ideologiskt övertag, om än väl inslaget och paketerat i juridiska termer. Några räds verkligheten själv. Andra vill enbart blotta den. Vika undan den täckande filten. Och se vad som finns under.

  Gillad av 3 personer

 9. Östrahult skriver:

  Etablissemanget är nog inte intresserat av att fakta kommer fram, tvärtom. Moderater och sossar som driver på med de nya censurlagarna anger att ett syfte med detta är att komma åt Lexbase. Med andra ord vill man täppa till ännu mera så att inte information om gärningsmän ska komma ut. Det är en mycket märklig situation att de största politiska partierna värnar mer om brottslingarna än om offren.

  Hur advokatsamfundet funkar har ju kommit fram genom Massi Fritz, det handlar om att sno så mycket det går från staten.

  Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Hovs_hällar 25 februari, 2018 at 11:16

    Det ena behöver ju inte med nödvändighet utesluta det andra.
    Vi känner väl till att advokaten Massi Fritz i PK-media har fått framträda i oräkneliga nyhets- och debattprogram som en stark försvarare av kvinnliga våldtäktsoffer.

    Att hon samtidigt själv har svårt att få tiden att räcka till för att försvara våldtäktsoffer i mindre spektakulära mål, låter inte förvånande. Hon verkar överlåta en del av sina ärenden till sina kvinnliga medarbetare.

    Hur det ligger till med övriga beskyllningar från klienter och medarbetare kommer i bästa fall att visa sig.

    Gilla

   • Östrahult skriver:

    Man får kalla informationen om henne för vad man vill, jag tycker inte det är förtal att peka på följande:

    Var fjärde faktura hon lämnat ifrågasattes och skars ner av domstolarna, exempelvis ville hon ha ersättning för 80 timmars mediekontakt i Assange-målet
    Förutom lön har hon tagit ut nästan 12 MSEK ur sitt bolag på 4 år
    Uppgifter från f.d. anställda innebär att praxis varit att debitera 68 tim/vecka per person, dvs närmare 14 tim per dag

    Gilla

 10. Jimmy skriver:

  Staten har inget intresse av att redovisa sitt eget misslyckande. Det tragiska är att man fortsätter i samma spår och verkar vara förnekare av hur verkligheten ser ut. Det kommer att bli värre ända tills dess staten erkänner verkligheten. Då måste den politiska förföljesen av de utanför pk korridoren få ett slut.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Jimmy: Staten kommer inte att erkänna verkligheten förrän vi kastar ut nuvarande komprometterade makthavare — inklusive moderaternas ledare, quislingar som suttit med sedan Reinfeldt-eran..

   Gilla

 11. Gustav Hjelm skriver:

  Martina,
  ”Papperslappen” tjänade världen väl tills normktitiska postmodernister även började ifrågasätta detta system.
  Sedan skall du ha beröm för att du i två korta mening lyckas sammanfatta både det som är galet med postmodernism och varför densamme aldrig kommer att fungera.

  Gilla

 12. Christer Carlstedt skriver:

  ”There is something rotten in the state of Denmark”, enligt Hamlet.
  Rötan har tyvärr spridit sig norröver.
  Fenomenet är dock detsamma. Rötan är lokaliserad till det styrande skiktet i samhället.

  Vid ett flertal tillfällen har svenska folket fått reda på att någon förnyad BRÅ-statistik inte behövs eftersom vi vet hur det ser ut.
  Det är lögn!
  I begreppet ”vi” ingår per definition ”jag”, och jag har då så ta mig sjuttsingen inte några data som gör att jag vet hur det ser ut.

  Om man begränsar ”vi” till någon minister med handgångna män, så vore det ju skäligen enkelt att offentliggöra den statistik man har. Om våra folkvalda har förstått att läsa och tyda den, så finns det garanterat många i samhället som också klarar ut det, eftersom det då inte handlar om kvantfysik precis.
  Oviljan att presentera eller ta fram fakta kan tyvärr bara tolkas som att man i regeringen är pinsamt medveten om att situationen är avsevärt försämrad sedan den tidigare undersökningen, men att man väljer att hålla locket på, så att skitstanken inte hamnar på dem som hade kunnat förhindra att ingredienserna till häxbrygden hamnade i grytan.

  Gilla

 13. Hovs_hällar skriver:

  Det är helt enkelt så att Ramberg ljuger — precis som Springare även påpekar. Den sistnämnde har genom sin yrkesroll en mycket god överblick över hur det faktiskt ser ut, medan Ramberg vägrar erkänna verkligheten — och använder sin yrkesposition till att sprida lögner och desinformation.

  Jag behöver inte säga vad jag anser om den här individen, bara rent generellt att jag hyser ett oerhört förakt för personer av den här sorten.

  Ramberg är tyvärr inte ensam, utan representerar en hel grupp av inflytelserika individer, som sprider fräcka lögner om asylinvandringens konsekvenser. Dit hör folk inom media, ex-vis denne Wolodarski på DN, med ”Miraklet i Sandviken” osv.

  Det har formerats en fanatisk sekt här i landet, som högröstat ljuger om verkligheten; ”PK-sekten”. Denna sekt har de typiska sekt-kännetecknen — att man bygger in sig i en falsk verklighet, som man inom sekten envist försvarar, att man aggressivt angriper alla som utmanar sektens drömda världsbild och att man vägrar lyssna på fakta.

  Symptomen gränsar till psykisk sjukdom med vanföreställningar, men är långt farligare då de berör tusentals personer som stödjer varandras envisa flykt från verkligheten.

  I september i år får vi äntligen en chans att göra upp med detta vanvett.

  Gillad av 8 personer

 14. EME skriver:

  Läste i dag: “Enligt statistik som jag läst, så kommer ungefär var fjärde kvinna i Sverige att utsätta för våldtäktsförsök eller fullbordad våldtäkt under sin livstid.”

  http://katerinamagasin.se/valdtaktsforsoket-har-forstort-livet-var-familj-pa-fem-personer/

  Läste också i dag: ”Joka kymmenes ranskalaisnainen kertoo tulleensa raiskatuksi.”
  (Var tionde fransk kvinna har blivit våldtagen.)

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802242200770065_ul.shtml

  Vet inte vart vi är på väg. Berätta för mig.

  Gillad av 1 person

 15. Magnus Rosensparr skriver:

  Även om medborgarna inte har möjlighet att ta del av statens databaser, kan man fortfarande resa runt och begära ut alla domar i Sverige i frågan på papper. Det är därför som Morgan Johansson vill att bara PK-certifierade personer och organisationer ska ha den möjligheten.

  Gillad av 6 personer

 16. Moab skriver:

  Precis, och jag tänker på de tusentals, väl tiotusentals, människor i Sverige som har personlig erfarenhet av gruppvåldtäkter, våldtäkter, hedersmord, mord och all när fusk med statliga medel. Tänk på alla poliser som vet hur det ser ut, alla advokater och jurister som Ramberg, alla socialsekreterare och anställda på migrationsverket, alla ansvariga på HVB-hem, rektorer och journalister. Det är en mycket stor grupp människor i Sverige som nu alla är potentiella visselblåsare som kan sänka den humanitära stormakten men som väljer att hålla tyst. Det verkar finnas ett litet nätverk av överstepräster som kan få skrämselmaskineriet igång, Ramberg slår på trummar och Aftonbladet har en färdig attack klar mot MazziFritz och sänker henne, de kan knäcka varenda svensk som sticker ut hakan. Vilka ingår i detta nätverk, jag tycker samma namn, Bjereld, Gardell, Ramberg, Lindberg, Mattson, Wolodarski och en del andra, kanske 20-30 personer som dompterar Sverige tillsammans med några få ledande politiker i kulisserna.

  Det Sverige behöver är en visseblåsarordning som den man har i USA, där man får en procent på beloppet, man borde få ett belopp så att man kan klara sig om man avslöjar oegentligheter för sådana måste det finnas många av.

  Gillad av 8 personer

 17. Mikael Steinwall skriver:

  Det är inte bara staten som vill att medborgarna ska hållas i ovisshet, medierna är till 99% inne på samma spår. Om det finns information från polisen om gärningsmännens etniska ursprung ska inte såna uppgifter publiceras, som tex ”Facebook-våldtäkten” i Uppsala.
  Men om vänder sig till herr Google finns flera bilder på de dömda gärningsmännen, avpixlade.

  Gilla

 18. Johan skriver:

  Den här ”värdegrunden” som man hänvisar till hela tiden borde analyseras i sina beståndsdelar. Vad är den egentligen? En papperstiger eller finns den?
  1. Vems värdegrund menas? Regeringens? Nisse i Hökarängens? Peter Springares?
  2. Var finns den klargjord om man nu avser tvinga alla till samma värdegrund?
  3. Är det den gamla feltolkningen av FN deklarationen som gäller?
  4. Om man syftar till ”Allas lika värde” – gäller det också alla handlingars lika värde?

  Gillad av 1 person

 19. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Tänk att det ska vara så svårt att redovisa befintlig statistik som påvisar att förd politik varit felaktig..Än värre är att inte ha viljan att åstadkomma färsk statisk som kanske inte är så angenäm för viss politiska beslutsfattare.

  Gillad av 1 person

 20. olle holmqvist skriver:

  Advokatsamfundet med sin nuvarande ordf. bedriver en avgrundsdjupt ful kampanj för mer invandrig – för att : det ger uppdrag åt Samfundets medlemmar. Var och en kan göra en insats: Välj aldrig ngn m advokat-titel när du behöver jurist. Välj en jurist utan denna titel.

  Gillad av 3 personer

 21. Vaknauppnu skriver:

  Man önskar att de vakna” rättseende” poliserna själva kunde tillhandahålla( prångla ut) de riktiga siffrorna. Den som varken BRÅ eller statsbärande partier eller snudd på alla partier inte vill att folket skall se. När skall korten läggas på bordet? När skall åtgärder införas, kanske M tror att de har svaret på det! Tillåt mig tvivla! Här behövs riktigt hårda svar som en gång för alla sätter stopp för Menafolkets snedvridna religion och krigsförklaringar på det västerländska folken

  Gillad av 2 personer

 22. plq017 skriver:

  Verkligheten har alltid rätt. Peter Springare har rätt. Anne Ramberg rycker ut för att försvara Åsiktskorridoren.
  PK-eliten försöker hålla undan sanningen. Det är av det skälet som Vinnova, DN, Public Service och SvD går samman i ett projekt för att kunna filterara bort nyheter som inte passar PK-eliten, och som sju-klövern förbereder en grundlagsändring som skall inskränka tryckfriheten och yttrandefriheten.
  Endast SD motsätter sig inskränkningarna i grundlagen.
  Anne Ramberg och hennes kolleger är ju då och då i domstolarna. De måste vara ganska blinda för att inte se vad vem som helst kan se om går in i en domstol. Alla målen visas på anslagstavlor, så den åtalade och vittnen vet till vilken sal de skall gå.
  Eftersom jag ganska ofta passerar förbi Stockholms Tinghus på Scheelegatan, brukar jag ta en tur in för att kolla vad som avhandlas.
  Utländska namn förkommer som svarande i över hälften av alla brottmål, det vill säga en mycket kraftig överrepresentation i förhållande till utländska namn i befolkningen som helhet. (Den slutsatsen torde gå fri från hatbrottsanklagelse).
  Mer intressant, och något som ännu inte har uppmärksammats, är att andelen är nästan lika stor i civilmål. Det betyder att det civila samhället redan har kraschat. När detta blir mer allmängods, så kommer tudelningen av Sverige att accentueras.
  När man säljer något, på Blocket till exempel, vill man gärna ha betalt. Då kommer man att välja köpare som heter Lennart, Maria, Johannes eller Åsa.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men nu kan ju folk byta namn lite lättvindigt. Det duger inte att de heter äktsvenska namn. De måste se hyggligt svenska ut samt tala riktig svenska. Låt dig inte luras.

   Gillad av 2 personer

   • Hedvig skriver:

    @ Moab 25 februari, 2018 at 13:54

    Instämmer i allt – utom i hur folk ser ut. Det kan inte spela någon roll vilken hud- eller hårfärg som svenskarna har. Det enda som är väsentligt är att de talar god svenska, skaffar sig goda kunskaper om hur det svenska samhället och kulturen fungerar. Dvs är välintegrerade och försvarar och utvecklar vår svenska demokratiska nationalstat, som just nu är på dekis.

    Gillad av 2 personer

 23. plq017 skriver:

  Ändringen i tryckfriheten och yttrandefriheten kommer troligen att göra det olagligt för Patrik att skriva en krönika som denna. Det finns anledning att kräva besked av alla partier var de står i denna fråga.

  Gillad av 1 person

 24. Sixten Johansson skriver:

  Gå till nyheteridag.se och läs krönikan ”Springare: Klädsamt om fröken Ramberg kunde hålla sig till sanningen”. Det är en rejäl och mycket behövlig avhyvling av denna dam, som rimligtvis borde ha elementära kunskaper i juridik, men som offentligt har anklagat Peter Springare för brott mot värdegrunden ”med angränsning till rasism”.

  Peter Springare har alltså bara uttalat att det finns en (dokumenterad) övervikt av utomeuropeiska gärningsmän (ca 90%), att gruppvåldtäkterna var betydligt färre för 15-20 år sedan och att de har förändrat karaktär, blivit mycket grövre och ådagalagt ett mycket djupt kvinnoförakt. (Den bilden delas av alla som har kommit i nära kontakt med fallen. Och redan rubrikerna t ex i Expressens nättidning de senaste åren vittnar om att mycket grovt och oprovocerat kniv- och misshandelsvåld allt oftare riktas mot kvinnor i alla åldrar, även vid sidan av det sexuella). Enligt PS personliga uppfattning kan detta inte förklaras av socioekonomiska orsaker, utan sammanhänger med gärningsmännens kulturbakgrund.

  Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, vi behöver öva oss i att plocka sönder rader av politiska ord, som låter så bra, men förvandlas till farliga tankevirus, ord som värde, frihet, jämlikhet, rättigheter, broderskap, rättvisa. De har redan i århundraden fått växa sig allt starkare och nu kan vi tydligt se hur de har förvrängt västerlänningarnas verklighetsuppfattning, omdöme och agerande. De humana associationerna vilseleder oss, så att vi inte ser att det bara handlar om förföriska ord, som inte beskriver den materiella och immateriella verkligheten.

    Försök applicera de orden t ex på livet i en gräsmatta! Redan så enkla paralleller visar att de strider mot naturen, alltså mot den verklighet och sanning som vi själva är delar av. Visst behöver vi dem som olja i maskineriet och som stimulans för diskussion, distansering, klarsyn och förändring. Men när politiska aktörer med tvång och våld försöker materialisera dem och inga motkrafter längre kan uppbådas, då går vår förment humana högkultur mot sin undergång. Orden har muterat till dödliga virus, som slår ut det kollektiva medvetandets immunförsvar mot naturliga yttre angripare och mot samhällets allt fler inre parasiter och sociopater.

    Gillad av 2 personer

 25. Erik skriver:

  Statsmakten och etablissemanget vill inte bekosta en vederhäftig utredning. Det blir för jobbigt för etablissemanget att förneka fakta ur en statlig rapport. Därför ska saker och ting inte utredas. Denna strutsmentalitet hos etablissemanget är patetisk. När Springare uttalar sig lär han kunna förlita sig på sina erfarenheter som polis och hur den artat sig för honom. Möjligen sticker Örebro ut på ett sätt som förvrider hans verklighetsbild. Men fan tro’t…

  Gillad av 1 person

 26. Lars Bohman skriver:

  Joakim P Jonasson har gått igenom 4000 våldtäktsdomar under ett kalenderår. Det är inte en perfekt eller uttömmande studie, men tillräckligt bra för att ha kommit till rätt slutsatser. Ingen ifrågasätter det. Man har anmärkt på petitesser.

  Om gruppvåldtäkter (dömda): 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

  Det ger synnerligen brett stöd för Springares blygsamma påståenden.

  http://katerinamagasin.se/ny-sexbrottsstudie-90-av-gruppvaldtakter-i-sverige-begas-av-man-med-utomeuropeisk-harkomst/

  Gillad av 2 personer

 27. malmobon skriver:

  Åkte själv upp till Göteborg från Malmö för att lyssna på Peter Springare. Det han nämnde var att senaste undersökningar gjordes från statistik från 1999, 2000 och 2001 och presenterades 2006. Har däremot fåt en länk på mitt Twitterkonto som bekräftar att Peter har rätt.

  Han berättade även då han hans statistik byggde på sin egen växande hög på sitt skrivbord, där han gick igenom namne på ev. förövare. Nu har han lyckats organiser i Örebro att våldtäkter blir mer prioriterat.

  Anne Ramberg bästa tid är utgången, och vad hennes tanke är vet bara hon själv.

  Vi har fortfarande 5 ouppklarade gruppvåldtäkter i Malmö som skett senaste 4 månaderna.
  Nerkallad är en som skall göra gärningsmannaprofil. Skett i olika områden i Malmö.
  Även om två av dessa skedde vid Lindängen.

  Händer absolut ingenting och polisen i Malmö är lika värdelös till att klara upp grova brott som mord och annat. Kriminaliteten sitter i husväggarna sa sossepamp inför valet 2014.

  Ok. Har man den inställningen får vi väl börja riva husen.

  Gillad av 1 person

 28. Visionären skriver:

  Ehh?

  I stället för att sitta framför datorn och fjanta med dina hemmagjorda Google-undersökningar uppmanar jag dig att uppsöka närmaste tingsrätt på valfri rättegångsdag och granska dess uppropslistor. Då ska du finna att regelmässigt mer än hälften av alla åtalade har utländsklingande namn. I våldtäktsmålen är det i stort sett 100 %. Och då ska du ta i beaktande att svenska statstjänstemäns största fasa är att i massmedia bli anklagade för rasism. Det är således inte de tveksamma fallen som tar sig till domstolarna.

  I övrigt anser jag att du är en pajas.

  V

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Haha, det hade varit intressant att se dig skriva mer om varför Patrik är en pajas. Jag gissar att du tillhör den gamla skolan som sett saker som de är länge, skriv för all del mer.

   Gilla

   • Visionären skriver:

    Yepp, gamla skolan.

    Dessutom åklagare, boende i Malmö. Jag ser skiten från insidan. Dags för oss gamla trotjänare att höja våra röster. Svenska folket verkar inte fatta vart det barkar.

    Att jag kallar PE för pajas är för att bli publicerad. Historia bakom detta finns. Han vill framstå som ett offer. Jag nyttjar hans svaghet.

    V

    Gillad av 2 personer

   • Visionären skriver:

    Jag köper inte det där simpla resonemanget, att antingen är du för mig eller så är du emot mig och nu måste du välja sida!

    Jag är min egen och tar inte order av dig, Fredrik Östman.

    V

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Hej V.
   Skriv för all del inte mer trots Moabs uppmaning, som möjligen var ironi. Hån och tillmälen hör inte hemma på den här bloggen. Inte mot någon skribent eller kommantator.
   Det är inget tvång att läsa eller kommentera här. Det är högst frivilligt och en generös möjlighet ordnad av Parik.
   Jag tror inte som Moab att du tillhör den gamla skolan för i så fall hade du kunnat ha en avvikande mening utan att vara ohövlig.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Märkligt att anklaga den som ser till att det finns ett ställe där vi på allvar kan diskutera dessa frågor för pajas.

   Det är klart att man kan ställa sig på ett torg och skrika att allt är skit. Efter ett tag tappar folk intresset av att höra samma raspiga skiva och slutar lyssna.

   Patrik Engellau har i likhet med många svenskar i hans ålder bekänt sin ungdoms förvillelser. Inte bara det. Han sticker ut hakan rejält på sådant sätt att han inte lär vara särskilt populär hos Advokatsamfundet.

   Beröm förtjänar han och inte ditt lömska angrepp i anonymitetens dimma.

   Gillad av 1 person

 29. Samuel af Ugglas skriver:

  Det blir ingen ändring på något av den förödande socialistiska verksamheten i Sverige förrän svenska folket får lov att stryka kandidater på valsedlarna helt efter eget önskemål och att man stänger ner SCB (Statistiska Central Byrån) eller ännu hellre Socialistiska Central Byrån.
  Att manipulera befolkningen med manipulerad ”statistik” har varit socialisternas främsta vapen mot svenskarna.

  Gillad av 3 personer

 30. Mm skriver:

  Redan en månad efter födseln kan neurologer se stora skillnader mellan hur flickors och pojkars hjärnor utvecklas, visar ny forskning. De överraskande resultaten är ett hårt slag mot de som hävdar att kön är en så kallad social konstruktion.

  Gilla artikeln på Facebook

  Det är forskare vid universitetet i Wisconsin-Madison som har mätt hjärnornas utveckling hos 77 nyfödda flickor och 72 pojkar, skriver den populär­vetenskapliga tidskriften Research Digest.

  http://www.friatider.se/m-n-och-kvinnors-hj-rnor-mer-olika-n-v-ntat

  Gillad av 1 person

 31. Per-Anders skriver:

  Jag vet inte om jag ska kalla det för oseriöst att söka på Google och utefter träffar dra någon slutsats om vad som händer. Observera att det gäller precis vad som helst.

  Den enda slutsats som kan dras är att gruppvåldtäkter uppmärksammas mer. Om de ökar eller minskar kan man inte dra någon slutsats om via Google.

  En parallell kan dras med antal oväder i världen. Alla människor har säkert en uppfattning om att de ökar. Den uppfattningen har de fått genom all uppmärksamhet om dem. Men i verkligheten minskar antalet oväder. Uppmärksamheten gör att vi tror att de ökar.

  Rent teoretisk kan antalet gruppvåldtäkter minska medan vi upplever att de ökar på grund av uppmärksamheten. Observera att jag endast redovisar vad vi upplever och inte vad verkligheten visar. Verkligheten visar via undersökningar att Peter Springare har helt rätt.

  Peter Springare är så pass gammal att han genom sitt jobb som polis förmodligen inledde sin karriär med att i stort bara utreda brott av begångna av svenskar. När han idag bläddrar i förundersökningarna möts han nästan bara av utländska namn. Det är ingen känsla.

  Gillad av 1 person

 32. Jeff skriver:

  Syrisk lycksökare lever med två fruar och sex barn i eget hus – yngsta frun är 14 år

  Nyligen visade tyska, vänsterliberala Spiegel TV en dokumentär om den 32-årige migranten Ahmad A från Syrien, som på tyska skattebetalares bekostnad bor med två fruar och sex barn i ett eget tvåvåningshus, även det bekostat av sociala myndigheter, trots att detta är helt i strid med tysk lag. – Jag går bara till banken och hämtar pengar, säger Ahmad.

  Samma PKister där som här, man kan notera att snyltarna inte har några skamkänslor för att de lever lyxliv på vår bekostnad,

  Gilla

  • Peter skriver:

   Skamkänslor? Tvärtom anser de att vi ska skämmas som utan kamp eller motstånd går med på att skänka dem vår egendom, själva är de stolta vinnare i den evolutionära kampen.

   Gilla

   • Björn skriver:

    Tar emot att erkänna att ”de” har vunnit, men så är det faktiskt! Invasiva ”arter” lyckas ofta vinna terräng och slå ut de ursprungliga, både i naturen och i mänskliga miljöer….

    Gilla

 33. Jaxel skriver:

  Grundlagarna innehåller vad jag vet inte begreppet värdegrund.

  Däremot tillsattes en sk värdegrundsdelegation av regeringen, det var nog den förra. Denna delegation bemannades av de kända (eller ökända) namnen Anne Ramberg, Anders Danielsson och Lennart Koskinen plus några mindre kända namn.

  Delegationen kom fram till att den gemensamma värdegrunden för statsanställda kan sammanfattas i sex principer (1).
  Jag återger här de två i sammanhanget väsentliga:

  – Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning

  – Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

  Man kan till att börja med notera att den värdegrund AR använder som tillhygge mot Peter Springare är något hon själv varit och hittat på. I hur stor utsträckning alla detaljerna kan härledas från själva grundlagarna är för mig en aning oklart.

  Vad PS skulle ha förbrutit sig emot i värdegrunden måste väl på något sätt ha med det där om ”allas likas värde” att göra. Exakt hur det han sagt skulle strida mot allas lika värde är väl dock som vanligt oklart.

  Däremot är det väl tämligen uppenbart att AR själv bryter mot principen om fri åsiktsbildning. I enlighet med den principen står det henne förstås fritt att argumentera emot det PS säger, fast det är ju inte det hon gör. Det hon alldeles uppenbart gör är ju att försöka tysta PS.

  1. http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/vardegrundsdelegationens-uppdrag-slutfort/

  2. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvnnyM/peter-springare-anmals-for-valdtaktsuttalande

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.