Varför slår ni oss inte?

Jan-Olof Sandgren

Jobbade en gång på ett högstadium i Göteborg. Bland annat minns jag en tanig 14-åring, som var mycket begåvad men använde all sin intelligens, kreativitet och fantasi till att håna och förödmjuka sina lärare.

En gång, efter en lektion – där han tillsammans med några (mindre intelligenta) kompisar, systematiskt saboterat min undervisning i 40 minuter – ställer han frågan:

”Varför slår du oss inte?”

Det lät nästan som en anklagelse. Jag medger att jag tyckte idén lät lockande, men skolaga förbjöds i Sverige redan för 60 år sen och jag skulle nog få svårt att förklara det för rektorn. Kanske även föräldrarna skulle ställa till problem, så jag ryckte på axlarna. Han verkade förstå problemet, men tillade:

”När jag bodde i Iran och gick i skola där, då fick jag massor av stryk.” —- ”Det var mycket bättre.”

Jag tänker på episoden när jag ser löpsedlar om invandrargäng som bränner sina förorter och trakasserar räddningstjänsten. Vi tror att de vill ha fritidsgårdar, men i själva verket skriker de anklagande: VARFÖR SLÅR NI OSS INTE!

Det finns en motsägelsefull njutning i att ställa till skada och orsaka lidande, som de flesta pojkar någon gång kommit i kontakt med. Det är inte ondska, men kan utvecklas till ondska om man inte lär sig hantera det. Jag tror samma tendens finns hos flickor, men mer
omedvetet. Eller för att tala psykologispråk: Pojkar har närmare förbindelse med sin ”skugga”.

Just därför tror jag kvinnor är dåliga på att uppfostra män. Det finns skäl till att militärtjänsten fram till nu, inte varit genuscertifierad. Och det finns skäl till varför Alice Bah Kunhke och Mona Sahlin (oaktat deras politiska kvaliteter) inte var särskilt framgångsrika i att förebygga våldsbejakande extremism.

Vad feministerna inte förstår är att kriminella ungdomar behöver bekräftelse, på riktigt. Inte enligt en psykologisk mall som säger att alla i grunden är missförstådda barn, utan som de rötägg de är. Jag har svårt att tro att man känner sig ”bekräftad” om man först bränner en bil, och sen blir bjuden på fika. Jag tror inte man känner sig ”sedd för den man är” ifall man rånar en svenne, och därefter får betalt av staten för att inte göra om det? Överdriven välvilja skapar förakt, inte lojalitet. En av samhällets funktioner är att hjälpa, en annan är att skrämmas.

Som min 14-årige elev noterat. Sverige och Iran är ganska olika. Båda tillämpar nolltolerans mot våld i skolan, men i Iran gäller nolltoleransen barnen. Lärarna däremot verkar ha ganska fria händer att skapa disciplin. I Sverige gäller nolltoleransen för lärarna. Barn kan utöva hot, våld och till och med sexuella övergrepp utan åtgärd, men en lärare får inte klå upp en 14-åring, trots att han förtjänat det och själv tycker det är rättvist.

Samma princip gäller utanför skolan. Kriminella gäng är en ”naturlig” del i mångkulturen, medan poliser som använder våld (vilket är deras jobb) möts med misstro och granskas i detalj. Våldtäkter begångna av unga män har blivit så vanliga att media
knappt bryr sig, medan ett bagatellartat snedsteg av en politiker blir en löpsedel.

Någon tycks ha vänt upp och ner på hierarkierna i Sverige. Våra auktoriteter befinner sig plötsligt längst ner i hackordningen, men förväntas ändå fortsätta utöva sin auktoritet – vilket är ungefär lika utsiktslöst som att försöka hålla ordning i min högstadieklass.

Jag misstänker att vi målat in oss så långt i det feministiska hörnet, att till och med en totalitär stat som Iran kan ha något att lära oss.

36 reaktioner på ”Varför slår ni oss inte?

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Tanken att vi i Sverige skulles leva i ett patriarkat är en av de mest skadliga och lögnaktiga myter som genomsyrar vårt samhälle.

  Alla välfärdsstater är matriarkat, oavsett om det är kvinnor eller män som sitter vid maktens grytor!

  Gillad av 2 personer

 2. Palle skriver:

  Jan-Olof: Jag tycker du gör en klockren analys här. Konkreta exempel från verkligheten, som du ger här belyser problemen mycket tydligt.
  Något som kännetecknar reaktionen på brott i vårt land är bland mycket annat att denna sker långt efter det gärningen begåtts, lägg därtill att reaktionen (speciellt för yngre gärningsmän) är mycket mild i ett internationellt perspektiv så blir konsekvensen en mycket otydlig signal från samhällets sida. Nackdelarna med detta består även i att man gör gärningsmannen en otjänst – denne har ofta hunnit bli ordentligt etablerad på brottets bana (och försummat sin utbildning) innan äntligen påföljderna börjar bli kännbara. I det läget är det naturligtvis betydligt svårare att eventuellt få till stånd en återgång till ett laglydigt liv.
  Men naturligtvis ligger de verkligt negativa effekterna i första hand på brottsoffren och alla kostnaderna för samhället – i ditt exempel med den stökige eleven alla de elever, som faktiskt hade velat ta del av den undervisning, som inte kunde bedrivas.
  Så de politiker och jurister, som tycker de är så goda människor när de använder sig av silkesvantar är tvärtom högst aggressiva mot alla de som drabbas direkt (brottsoffer och anhöriga) och indirekt (bl.a. alla skattebetalare, de som får betala förhöjda försäkringsavgifter etc).
  En underskattad påföljd med tydlig signaleffekt är en kraftigt utökad tillämpning av utvisning med en effektiv effektuering av densamma. För yngre gärningsmän även strikt tillämpning av skadeståndsansvar för föräldrar.

  Gillad av 5 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Förvärva , ärva och fördärva.

  Kommer dagens generationer kvinnor gå till historien som de om förslösade arvet från främst de liberala kvinnor som stred för jämställdhet under 1800-och 1900-talen?

  Hur kommer det gå? Är ett feministiskt eller ens ett jämställt samhälle hållbart i en extrempatriarkal omvärld?

  Gillad av 7 personer

 4. MartinA skriver:

  Låt utlänningarna ta ansvar för sina egna områden och sina egna odågor. Det är knappast vårt ansvar. Ja, såvida nu Sandberg går att betrakta som svensk, något jag är tveksam till. Vi har inte råd att behålla lojalitetslösa personer i våra led. Jag tror det är bäst för oss att betrakta Sandberg som en av dom.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Inte min ensak.
    Visserligen var min kommentar ganska elak så att säga. Men jag ville bara berätta om den tid vi nu går in i. Varje människa behöver skydd, för liv och egendom och späda anförvanter. I ett mångetniskt samhälle tillhandahålls det skyddet av den egna gruppen. Och för att skapa skyddet krävs lojalitet. I nationalstaten var det lätt att snika på det skydd som andra skapade eftersom skyddet omfattade hela territoriet. Befann du dig bara på territoriet och undvek lumpen/skatt så kunde du åtnjuta nationalstatens skydd. Nu är situationen annorlunda. Och skydd är relaterat till släktskap. Eftersom skydd och existens och släktskap är intimt förknippade med varandra.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag tror att skydd-produktion är mer ekonomiskt pressad nu. Det var rationellt att producera skyddet vid gränsen. Snarare än att tiotusentals olika enheter producerar ett lapptäcke av skydd. Det blir dubbelproduktion och det blir underproduktion och det blir intressekonflikter. Och det blir de grupper som inte kan producera tillräckligt med skydd för det värde de vill skydda. Komplext och gnetigt kommer det att bli, tror jag. Och just därför kommer ingen skyddsproducent ha råd att producera skydd för de som saknar lojalitet.

    Det kommer säkert finnas grupper av människor som får sitt skydd genom den råa mängd ekonomiskt värde deras aktiviteter producerar. En sorts merkantil klass i det mångetniska samhället. Men generellt så är skydd tveeggat. Ju mer rikedom du har desto mer skydd kan du producera och åtnjuta. Men ju mer rikedom du har desto större belöning för de som kan penetrera ditt skydd. Personligen är jag anhängare av lågvärdelösningar. Jag tror att sådana lösningar ligger närmare det skandinaviska dasein.

    Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Så är det, det är inte möjligt att skapa sammanhållning med samma regler längre. Jag har också väldigt svårt för dessa människor som måste sett detta i årtionden men som höll fast vid sin utopi och tvingade oss andra in i den, kappvändandet nu är motbjudande.

   Gillad av 6 personer

  • Nyktergalen skriver:

   Nej Martina – en ”utlänning” är en utlänning o de ska inte ha ansvar för egna områden i Sverige !
   Vilka är vi i ”vårt ansvar” ??
   Även de oroliga områdena har föräldrar o även där passat text från Björn Afzelius ”Sådan herre”
   ”Så vi skaffa’ barn och sket i dom”
   Förvånar det dig så åk ut till dom
   Så skall det visa dej vad kidsen hittar på

   Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  Ja, socialismen hatar det bestående samhället och är besatt av förstörelelusta. Vad är nytt i din analys? Det här har vi vetat i femtio år eller mer. Varför trodde du att begreppet flumskolan myntades? Varför trodde du att vi hatar Leila Freivalds för hennes gamla uttalanden om biltjyvar? Alla är inte sossar. Sent skola kättarna vakna. Det du beskriver är det eviga socialistiska fenomenet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Därmed inte sagt att aga behövs. Håller man disciplinen behövs ingen aga. Däremot måste man kunna ta fast bråkstakar och leda ut dem från platser de inte får uppehålla sig på. Det är inte aga. Här är ytterligare en fisliberal massuppfittning.

   Gillad av 2 personer

 6. Östrahult skriver:

  Här har vi nog ett av de bättre inläggen, bland många bra, från herr Sandgren. Sverige är otroligt naivt och det beror säkert på de faktorer som nämns i texten. Sverige erbjuder tolkar på alla möjliga språk, men undviker att tala det språk som de som inte sköter sig förstår. Det blir ingen vändning förrän man sätter hårt mot hårt, när det gäller bidrag, våld i skolan, våldtäkter etc.

  Men dessa resonemang ligger i alla fall än så länge på en annan planet. Exempelvis är det otänkbart att ett sådant ämne skulle diskuteras i statstelevisionens Agenda. Typiskt exempel på motsatsen har vi idag, där ett bekymmer kommer att dryftas: varför lyfter inte Fi i opinionen. Underförstått det borde de ju göra tycker statstelevisionen.

  Gillad av 4 personer

 7. V for Vendetta skriver:

  Jag minns när jag jobbade som lärare och skulle ta över en klass för någon vecka då ordinarie lärare skulle vara sjukskriven. Den kvinnliga läraren varnade mig för en speciell elev från mellanöstern som skulle vara särdeles svår att hantera och dessutom kunde vara våldsam. Han gjorde ett försök första dagen och sedan var han som ett lamm resten av tiden. När min tid i klassen var slut summerades denna som en framgång då elev höll sig i schack och rektorn föreslog att jag skulle tala med elev innan hans ordinarie lärare kom tillbaka. Jag frågade elev varför hans agerande skilde sig så radikalt åt beroende på om jag eller den ordinarie läraren förestod klassen. Svaret jag fick var… ”Hon är kvinna, jag behöver inte lyda en kvinna, du är man, där skall jag visa respekt” Jag lärde mig något den dagen.

  Gillad av 4 personer

 8. Hans Jensevik skriver:

  Tack Jan-Olof! Fortsätt …..spotta denna sten ….. denna är tyvärr snustorr nu i utgångsläget ….! Sveriges rättsstat har monopol på våldskapitalet på papperet men inte i praktiken. En värdering av detta våldsmonopol visar att det för nästan alla brott är mindre en det våldskapital de invandrade förövarna har med sig. Enkelt! Du och jag får titta på medan folket lär sig detta, den bittra vägen …. men då kan det vara för sent.

  Gillad av 3 personer

 9. Moab skriver:

  Ja det var ju så att vi slutade slå barn för att det fungerade ändå, rötäggen var få och det fanns OBS-klasser. I de flesta länder så är det tillåtet att slå barn men nu kan vi förstås inte införa det, tänk om mina barn en mycket sällsynt gång skulle bråkat (vilket de inte gör), tänk då om en invandrad iransk lärare har rätten att slå mina barn? Det fungerar inte, jag hade personligen sett till att det aldrig skett igen. Återigen så är det invandrarnas fel och de vänsterliberaler som tog hit dem.

  Det enda som verkar realistiskt är segregation och avskiljning, dela upp invandrare och svenskar och dela upp störiga elever och andra. Stör och du åker till klassen för störiga elever. Stör där och du åker ur skolan. Sänk åldern för fängelse och multiplicera fängelsestraffen med 10 och utvisa alla invandrare som begår brott.

  Gillad av 8 personer

 10. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Jag misstänker att vi målat in oss så långt i det feministiska hörnet, att till och med en totalitär stat som Iran kan ha något att lära oss.”

  Javisst, så är det. Undrar förresten om man lär ut knyppling i bunkern på Kumlaanstalten? Skillnaden mellan män och kvinnor är inte bara penis/testiklar och vagina/livmoder. Om man bortser från psykologispråket, är det uppenbart att det finns lika stora skillnader mellan kvinnlig och manlig mentalitet, som fysisk skillnad mellan sköldpadda och vinthund.

  Gillad av 2 personer

 11. Mikael Steinwall skriver:

  Den banala godheten, som Ann Heberlein kallar det, är roten till mycket av problemen vi ser i dagens Sverige.
  Eller varför inte damma av en numera bortglömd floskel – kulturkrock!

  Gillad av 2 personer

 12. Lena M skriver:

  Svårt problem det där som beskrivs. Betträffande skolan så gäller det att vissa elever upplever starkt att dom befinner sig där av tvång. Kanske borde man avskaffa skolplikten och definiera den som en rättighet. Det skulle naturligtvis uppstå nya problem. Särskilt med avvikarna. Det skulle kunna leda till ett nytt sätt att hantera de omotiverade. Lärarna måste också vässa sina argument att motivera eleverna annars blir man utan jobb. Kanske inget superbra förslag men alternativet med skolor där elever mobbar både varandra och lärare är ju än värre. Så vad göra?

  Gillad av 1 person

 13. uppstigersolen skriver:

  Om det officiella Sverige ska ha våldsmonopol så måste det officiella Sverige utöva detta tydligt. I min värld så tillhör både lärare och poliser det officiella Sverige. Att inte alla poliser eller lärare vill utöva våld är väl OK så länge majoriteten är beredda att göra det. Med våld menar jag både fysiskt våld i form av slag på fingrar eller andra kroppsdelar, Dessutom inlåsning tills buset lärt sig. Ytterligare bus = mera inlåsning. Om detta betyder att några procent av befolkningen ständigt ska hållas inlåsta är det helt OK för mig. Buset inlåst = säkert att vara ute för vanliga människor. Vems frihet är viktigast? Busets eller vanliga hyggliga människor?

  Gillad av 4 personer

 14. Anders F1 skriver:

  Att vara lite rädd är bra. Som pojke var jag rädd för buspojkarna och de var rädda för polisen. Det ska smärta att göra fel. Kvinnor lever i en annan värld när det gäller dessa ting.

  Gillad av 2 personer

 15. Erik skriver:

  Om ett antal elever under 40 min medvetet saboterar en lektion ska dessa naturligtvis inte få stryk. Däremot ska de utvisas ur lektionssalen redan efter 10 min. Och sedan ska de få sitta över efter avslutad skoldag när de övriga eleverna går hem.

  Skolans problem är också att det finns lite för mycket utopier i den. Jag var lite bråkig och stökig i högstadieåldern. Då hade införts att alla skulle läsa ett extra utländskt språk utöver engelska på högstadiet medan man tidigare kunde välja bort det och ha mer idrott på schemat. Vi som fulade ut oss och inte ville läsa extraspråk placerades i en särskild kurs där vi fick studera mer engelska.

  Det dumma var att på den kursen utgick inget betyg. Trots att det formellt var en engelskalektion brukade det mer likna hela havet stormar. Vi gjorde just ingenting. De bästa lektionerna var de gånger vi fick gå till en idrottshall och svinga oss i lianer och ha en improviserad idrottslektion tycker jag.

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Sitta över eller kvarsittning? De får gå minste om lektionen i stället. Jag struntar fullständig i om någon inte vill vara i skolan och inte lära sig något. Det är inte statens, samhällets eller någon enskild pesons fel utan helt enkelt bara elevens fel.

   Barn förstår eget ansvar. Det är bara socialdemokraterna, vänster, miljöpartiet och några till som inte förstår det.

   Gilla

   • Nina Blom skriver:

    Dessa ”nägra till” är,tyvärr, allt för ofta lärare på lågstadiet, specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolledare.
    Sen undrar jag ofta vad som egentligen sker innan barnen börjar skolan eftersom en tilltagande del är så omogna att de inte borde släppas in i skolan förrän de lärt sig elementart socialt beteende.

    Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  På samtiden.nu finns en förnämlig artikelserie i tre delar om skolan av Anna Ernius. Del 2 (från 5 januari) beskriver just det som Jan-Olof berör. Innehållet är så starkt att jag blir häpen och rörd över att det fortfarande finns så engagerade, vuxet manliga, insiktsfulla, handlingskraftiga och medkännande personer som Mikael, en SO-lärare i Göteborg. Gå till kategorin ”Inrikes”. På sidan 10 hittar ni: Den svenska skolan 2 – ”Kriminella och klanledare är redan innanför väggarna”.

  Gillad av 1 person

   • Petter skriver:

    Det handlar om en systematisk förstörelse av skolan som har pågått i mer än ett halvt sekel. Ändå vägrar ansvariga politiker och myndigheter – ett helt skoletablissemang, som utifrån sina respektive plattformar har makten över skolan – att erkänna sitt misslyckande och förändra från grunden.

    Skolverkets prognos visar att Sverige behöver rekrytera 77 000 lärare till heltidstjänster i grundskolan och förskolan under de kommande fem åren. Det är en omöjlig uppgift.
    Platserna måste fyllas med lärare som är outbildade. Stökiga, bråkiga, destruktiva elevers rättighet att härja fritt i klassrummet tillåts väga tyngre än de övriga elevernas rätt till kunskaper.
    https://juliacaesar.blog/2018/02/27/skoldrommen-som-brast-del-1/#more-4050

    Lärarna – som har varit och är högst delaktiga i försvaret av och därmed raserandet av skolan – flyr från sin egen skapelse.

    Gilla

 17. olle reimers skriver:

  I en artikel på Fria Tider från igår (som ännu inte verkar delbar) publiceras en amerikansk studie från i år där man har tittat på hjärnorna från nyfödda pojkar och flickor. Man har funnit mycket stora skillnader i hur hjärnorna utvecklats fram till denna ålder i vart fall.

  Om denna studie är verklig får vi i vart fall lära oss att det finns betydande skillnader mellan könen även bortsett från dem vi ser på utanskriften.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.