Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur I

Mitt under den deprimerande, eländiga samhällsutvecklingen har det varit en stor tröst att min tidigare krönika Jag valde fel land varit så uppskattad, trots att jag framförde hård kritik mot svenskars historielöshet.

Men jag har kvar en känsla av att det finns ännu mer grundläggande problem än historielösheten, eftersom jag ändå inte kan förklara till exempel varför Fredrik Reinfeldt som har orsakat så mycket skada för Sverige inte behöver skämmas, ännu mindre stå till svars och krävas ansvar. Han hade till och med mage att fråga ”har julgranen brunnit” till sina väljare som var oroliga för utvecklingen.

Hur kan det svenska folket svälja en sådan förolämpning från en sådan svikare? Hur kan svenskar tolerera att makteliten missköter landet på det grövsta vis och kommer med upprepade lögner? Till skillnad från kineser har svenskar trots allt många demokratiska möjligheter att säga stopp. Men vad har gjort svenskarna så passiva att de hellre spelar blinda och döva och låter allting fortgå än att anstränga sig för att se till att deras barn och barnbarn får samma (om inte ännu bättre) möjlighet till ett tryggt och pålitligt samhälle som de själva har växt upp i?

Ju mer jag funderar på det, desto mer inser jag att det faktiskt handlar om något betydligt mer grundläggande än historielösheten, nämligen bristfällig kultur. Eftersom jag anser, i avvaktan på att någon bevisar något annat, att det är vår kultur som ytterst bestämmer hur vi beter oss när vi står inför nya, okända situationer och måste göra ödesdigra vägval: Om vi kan hålla oss lugna i stormen och utifrån vår bästa förmåga välja det som är rimligast för våra kommande generationer eller om vi låter våra känslor löpa amok och väljer det som känns bäst för stunden. Bara kulturer med exceptionellt svåra brister som den svenska kan göra sina folk rotlösa och självföraktande och därmed helt frivilligt välja en självutplånande väg.

Jag känner ingen glädje av att skriva om detta, eftersom att vara negativ är betungande. Men jag håller med vad Patrik en gång skrev: De av oss som ser klarare än andra har en viss medborgerlig skyldighet att upplysa andra. Det är livsviktigt för demokratin.

En annan orsak till att jag ändå skriver är att den egna kulturen brukar vara så självklar att man inte märker dess starka respektive svaga sidor själv. Därför är det svårt för en vanlig svensk att beakta den svenska kulturen objektivt. Men en invandrare som jag som har sin egen kultur (gärna en som skiljer väldigt mycket från den svenska) som stabil bas har
lättare att se Sverige i ett mer kritiskt perspektiv. Man ser lättare skogen när man inte är mitt i den. Jag känner nästan att jag har ett personligt ansvar att berätta.

Tredje orsaken är att jag, den kinesiska kulturen trogen, tror att om vi anstränger oss så ökar vi ändå möjligheten att ändra vårt öde, oavsett hur hopplöst det ser ut just nu. På kinesiska heter det ”Ren Ding Sheng Tian”. Ännu viktigare är att Sverige brukar vara ett föregångsland, och det som sker i Sverige oftast också sker i resten av västvärlden, förr eller senare. Att rädda Sverige kan i det yttersta handla om att rädda hela västvärlden, och därmed hela mänskligheten. Att jag berättar om detta är det minsta jag kan bidra med men det kan ändå vara väldigt betydelsefullt; förbättringar kan göras bara när man uppmärksammas på bristerna.

I och med att jag började inse att Sveriges problem egentligen handlar om en bristfällig kultur blev det plötsligt så uppenbart med utvecklingen i Sverige och en rad västländer. Utvecklingen känns till och med oundviklig, precis som alla de stora historiska händelserna i den mänskliga historien om man betraktar dem i ett kulturellt perspektiv. Eftersom det är så uppenbart känner jag att jag som amatör säkerligen har uppfunnit hjulet igen, således den här idén – att kulturen bestämmer folket/riket/civilisationens öde redan – är en väletablerad förklaringsmodell inom historieforskning.

Men det är inte den här mekanismen som jag vill berätta vidare om. Det jag vill säga är vilka svåra brister den svenska kulturen, i vidare mening även den västerländska kulturen lider av, som gör att denna destruktiva samhällsutveckling blir möjlig, i en viss mening även oundviklig.

Ett väldigt viktigt påpekande: Jag menar inte på något sätt att den svenska kulturen eller i vidare mening den västerländska kulturen i sin helhet är sämre än andra. Jag har inget intresse av att ta ställning i den här frågan eftersom jag inte vet hur man gör en vetenskaplig bedömning om detta. Det är dock ett faktum att den västerländska kulturen sedan minst 150 år tillbaka har varit mest dominerande i världen och förbättrat mänsklighetens levnadsvillkor grundligt, och ingen annan kultur kan konkurrera om saken.

Men det är lite likt organismernas anpassning till sina miljöer. Även om en viss organism har varit bäst anpassad och mest konkurrenskraftig så kan dess fördelar bli irrelevanta om organismen börjar tappa självbevarelseinstinkten och förmågan att försvara sig mot hoten inifrån. Det som gör den ännu sårbarare är om den avvecklar de egenskaper som gjort den framgångsrik. En sådan organism kan lätt utkonkurreras av en annan som inte är bättre på något annat sätt än att den är erövringsbenägen och är uppbyggd på ett sådant sätt som gör att den kan effektivt utnyttja den förstas svagheter.

Analogt med ovanstående resonemang kan därför den svenska och den västerländska kulturens brister indelas i två stora kategorier. Den ena är inbyggd sedan tidigare och gör att den saknar försvarsmekanismer mot hoten inifrån och/eller mot självbevarelseinstinkten, och den andra är den gradvisa försämringen av de egenskaper som en gång i tiden gav den västerländska kulturen dess dominans i hela världen.

Ett annat påpekande, som jag egentligen redan har gjort tidigare, är att jag utgår från mitt perspektiv grundat på den traditionella kinesiska kulturen. Den behöver inte nödvändigtvis vara den ”kulturen” som råder i dagens Kina. Eftersom min analys är färgad av min bakgrund så påstår jag absolut inte att den är rätt, men förhoppningsvis rimlig. Det är just det som är så nyttigt med riktiga kulturberikningar som ger nya tankemöjligheter och inspirationer, till skillnad från den ”kulturberikning” som den svenska eliten vill göra gällande.

När jag precis hade bestämt mig att avsluta den här delen för att senare fortsätta med en ny del kom Patriks krönika ”Västerlandets vånda” ut, och hans text hänvisade till en artikel av David Brooks på The New York Times. När jag läste båda tycker jag att de har rätt i att ”dagens debatt handlar om värderingar/mjukvaran” (vad jag menar ”kultur”), men eftersom de är mitt i skogen som de studerar har de inte fått en tydlig helhetsbild. Därför känner jag att jag verkligen har något viktigt att berätta. Så fortsättning kommer.

Zhengyang Wu kom till Sverige som gäststudent 1989 efter det kinesiska studentupproret. Han utvandrade till Kanada i slutet av 1990-talet och kom tillbaka till Sverige igen två år senare på grund av saknad av landet. Har varit forskare, idag lärare inom naturvetenskapliga ämnen.

31 reaktioner på ”Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur I

 1. svenne skriver:

  ”Det är dock ett faktum att den västerländska kulturen sedan minst 150 år tillbaka har varit mest dominerande i världen och förbättrat mänsklighetens levnadsvillkor grundligt, och ingen annan kultur kan konkurrera om saken”.

  Under dessa 150 år har även den västerländska ”civiliseringsgraden” successivt ökat. Drakoniska straff som t.ex. kroppslig tortyr har – åtminstone i fredstid – avskaffats i de flesta av dessa länder samtidigt som rättssäkerheten någorlunda har utvecklats i rätt riktning.

  De politiker som under Bildtregeringens tid – efter påtryckningar av Bengt Westerberg – rev upp Luciabeslutet år 1991 och härigenom ignorerade den realistiska bedömningen som beslutet grundades på betraktar jag som de stora bovarna i sammanhanget. Det gjordes ingen analys av hur den förväntade tillströmningen av utifrån kommande människor riskerade att fullständigt luckra upp samhället på grund av de kulturkrockar som kunde uppstå.

  Många påpekar helt riktigt att svenska infödingar under lång tid har byggt upp en tillit till varandra, och förtroende för lagstiftande myndigheter, och detta är en styrka i ett civiliserat samhälle. Men nu är ”den västerländska dominerande kulturen” under så stort tryck att risken för ett haveri är uppenbar. Risken är givetvis störst i ”snälla” länder som t.ex. Sverige som överhuvudtaget inte har någon beredskap mot den kulturpåverkan som ”nyanlända” från dysfunktionella länder kan utöva.

  ”……eftersom jag ändå inte kan förklara till exempel varför Fredrik Reinfeldt som har orsakat så mycket skada för Sverige inte behöver skämmas, ännu mindre stå till svars och krävas ansvar….”.

  Den kategori som verkligen – förutom en massa politiker – sitter med skam i hand är ju vår journalistkår där huvuddelen av dessa endast är värda ett stort förakt. De har under decennier hjärntvättat oss så till den milda grad att vi utan att protestera accepterar att samhällskontraktet är på väg att lösas upp och dessa borde också få stå till svars tillsammans med Reinfeldt.

  Gillad av 7 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Angående analogien mellan kulturers och arters evolution kan det vara intressant att betänka att det sammanfattande begreppet ”survival of the fittest” ofta missförstås. Passformen är inte en egenskap, utan ett attribut. När omgivningen förändras, förändras passformen. Detta leder bland kulturer till fördelen med efterblivenhet. England var långt efter Spanien, vilket tillät det att experimentera med nya taktiker och skeppskanoner. Tyskland var sedan efterblivet England och kunde skapa storföretag. Kina var efterblivet Västvärlden och kunde ta över all industriproduktion. Survival of the misfits.

  Gillad av 5 personer

 3. 5ven55on skriver:

  Tack! Ser fram emot fortsättningen. Tyvärr så har forskning om kultur hamnat i ett bakvatten så antropologi, som egentligen borde kunna säga oss mycket om detta, är inte längre till stor hjälp.

  Anledningen till antropologins (och många andra samhällsvetenskapers förfall) går att utröna. Men frågan passar bara de som tänker fritt och redigt. Indoktrinering har nämligen skapat starka tabun hos de flesta (tabun stänger hjärnan genom påslag av starka känslor).

  För de som är tillräckligt fria från tankehämmande tabun rekommenderar jag Kevin MacDonalds ”The Culture of Critique”, t.ex. här; http://www.angelfire.com/rebellion2/goyim/je1.pdf
  Har även sett den någonstans som en serie kortare videos.

  Gillad av 2 personer

 4. Östrahult skriver:

  Jo detta är verkligt berättigade frågor. Jag funderar också på liknande saker, hur kommer det sig att inte folk reagerar? En sak som fattas, förefaller det, är en känsla av att vara delägare i landet Sverige. Uppenbarligen saknas denna känsla hos många eftersom de inte reagerar på att sådant som förknippas med denna äganderätt tas ifrån dem. Jag tänker t ex på att de som inte är svenskar går före i bostadskön, att kommuner skär ner på åldringsvård för att finansiera åtgärder för s.k. ensamkommande etc.

  Vad ligger bakom? Är det kulturellt betingat, man ska inte bråka i onödan
  År det politiskt betingat, är vi så vana vid att överheten bestämmer, facket, DN och Aftonbladet, SVT, staten? Vi är till för staten och inte tvärtom.
  Är det inflytande från dominerande personer? Flera av de ledande i politiken har varit udda personer från samhällets utkanter som Mona Sahlin och Reinfeldt vilka båda närmast visat förakt för ”svenskhet”.
  Eller är vi bortskämda, vi har inte behövt bekymra oss
  Eller har vi en maktelit som aldrig haft det bättre. Advokatsamfundets VD har nog aldrig haft högre lön, samma gäller storföretagens ledningar. För att inte tala om bankerna, Expressen hade nyligen ett reportage om bankledningars löner, högre mellanchefer tjänar i närheten av 10 miljoner om året. Räkna inte med förändringstryck från det hållet

  Gillad av 5 personer

 5. Raschan skriver:

  En bidragande faktor till förfallet är väl att den västerländska kulturen har runnit över bräddarna (iaf dom ytligaste aspekterna) så att alla nu vill ta del av ett ”välstånd” dom tidigare inte var i behov av, vilket leder till att samtliga kulturer utarmas. Jag har, tyvärr, svårt att se Asien som en traditionalistisk motpol till Väst. Det är evig tillväxt på det andligas bekostnad även där. Mer tydligt och akut i Sverige dock.

  Gilla

 6. Hovs_hällar skriver:

  Helt kort: i grunden handlar det om en process vi kan se i naturen: GÖKUNGEN.

  Vi har fått in en gökunge i boet, som har instinkten att kasta ut de rättmätiga fågelungarna.

  Och makthavarna vill inte förstå detta, utan matar gökungen — precis som fåglarna gör i naturen.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Molin skriver:

   Visst kan man väl likna invandringen till att ha blivit som en gökunge i boet.
   Men sista meningen är helt fel! Det är makthavarna som fullt medvetet har bestämt att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, och att svenskarna med sin kultur ej ska något som helst företräde framför de olika invandrarkulturerna. Till och med tvärtom, dessa har stora stöd för att utveckla sina kulturer i Sverige, medan vi svenskars kultur motarbetas, och man anser tom att vi ej har någon!
   Jag har här på bloggen skrivit om detta flera gånger, gå gärna tillbaka och sök på mitt namn. Jag vill ogärna upprepa historien om det mångkulturella Sverige. Historien är så grotesk, så man baxnar för hur det gott till!
   Det översta politikerskiktet är faktiskt riktiga landsförrädare och kan aldrig, aldrig förlåtas. Tvärtom de måste ställas inför riksrätt och dömas för det de åsamkat landet.
   Det finns troligen en enda möjlighet kvar att rädda landet: RÖSTA på SD i höstens val, även om ni inte har gjort det förut. Det finns ingen annan fråga som är viktigare i valet i höst än att få till en majoritet av rösterna för SD!
   Strunta i att de har varit struliga, ”järnrörat” mfl dumheter! Liknande dumheter har begåtts av folk i alla partier, det låtsas man inte om i samma grad. Men av SD-politiker kräver man fullständig redlighet!

   Gillad av 4 personer

   • XL skriver:

    Özz Nujen har legat lågt ett tag efter att det framkommit uppgifter om att hans familj betalat tiotusentals kronor svart till terroristen Rakhmat Akilov.

    Men på söndagen gästade komikern TV4:s ”Nyhetsmorgon” för en inställsam intervju.
    – Du är fantastisk, sade TV4:s programledare till den 42-årige kurden.

    Özz välbetald pkkolumnist, har indirekt finansierat det värsta terrordådet i Sverige. Har någon hört ett knyst från msm?

    Bojkotta TV4, befolkat av syltryggar och pkister.

    Gillad av 1 person

 7. Försvar av kultur skriver:

  Ingen människa är den andra lik. Det gäller även alla kulturer. Kultur består båda av statistiska olikheter och individuella personliga skillnader. Dessa kan vara olika stora rentav subtila. Där finns sällan några absoluta värden. De flesta skillnader framträder vid olika typer av jämförelser. På sikt mäts eventuell framgång efter kulturens överlevnadsförmåga. Enbart de människor som på något sätt klarat av årtusenden av svårigheter finns nu ibland oss. Det betyder inte att de även i denna stund besitter potential för en framtida överlevnadsförmåga.

  Svensk kultur viker numera ständigt ned sig, när den möter motstånd. Vi backar vid minsta svårighet. Vill odla enbart det mer goda, och tror att det räcker med det. Vi kalkylerar ytterst lite i överlevnadstermer.

  Andra kulturer tar för sig. Backar inte. Tvärtom. De expandera via mer kraftfulla uttryck, inte alltid så humana.

  En kultur impregnerad av politisk korrekthet, som den svenska, kommer nog, vad det lider, att visa sig vara dåliga på överlevnad. Vi saknar helt strategier som värnar om vår egen kulturella särart. I denna brist på aktiv viljeyttring kommer vi att förlora basen för en svensk kultur.

  Om det sedan beror på en naiv människosyn eller en politiskt medveten strategi, kan man faktiskt undra över. Men visst går det utför i försvaret av den svenska och västerländska kulturen. Allt medan andra kulturer tar för sig och är på frammarsch.

  Gillad av 4 personer

 8. Moab skriver:

  Först så tycker jag att man ser den största skillnaden mellan svensk och kinesisk kultur redan i början av inlägget. Zhengyang skriver om barnen och barnbarnen, man tänker på de kommande generationerna, detta tror jag avgör allt. Optimerar man för kommande generationer eller sitt Facebookflöde idag? Det är lite paradoxalt att den svenska staten lyckats slå sönder vår kultur medan ett mångårigt kommunistiskt styre inte lyckats knäcka kinesiska familjers lojalitet med kommande generationer, beror det av att staten i Kina och folket har gemensamma långsiktiga mål, alltmedan västliga regeringar har slutat vara lojala med sina undersåtar och endast följer dagens mode i sina egna kretsar, migration, globalism, klimat, identitetspolitik?

  Det är också lite paradoxalt att Sverige verkar slå tillbaka försök till invasion från just kineser, både på väst och östkusten, medan vi med öppna armar låter oss invaderas av invandrare från Mellanöstern och Afrika. Ligger det något djupt rasistiskt i att vi slår tillbaka kineser som vi med en gång uppfattar som ett hot, medan muslimer och andra kan komma i stor mängd, det är väl för vi uppfattar dem som odugliga offer som inte kan orsaka någon skada, hur mycket skada de än orsakar, en djupt rasistisk tankefigur som inte är särskilt smickrande för muslimer, men väl för kineser. Vi är rädda för kineser men inte muslimer, det är märkligt.

  På mig verkar det som om kulturer har uppstått för att konkretisera och bevara saker som vi bär inom oss, som att orientera oss så att det blir bra för våra kommande generationer, detta har gått fullständigt fel med den nuvarande västerländska kulturen som lider av Fukuyamas idiotiska slutsatser om slutet på historien, en gigantiskt global hybris som har skadat våra mest primitiva instinkter, att bevara vår avkomma. På denna blogg så uppfattar jag att MartinA är den som bäst förstår sina evolutionära drivkrafter, och den betydelse de har. Vi försöker i väst slå evolutionen, kanske ledda av USA som genom slaveriet funnit det nödvändigt att finna sammanhållning över ras och kulturgränser. Detta var inte tvunget i Europa men våra ledare har påfört oss samma problem som verkar olösligt. Jag tror att om man verkligen känner sig på pulsen att det är nästan omöjligt att skapa verklig lojalitet med andra grupper, jag tror Europa kommer att fragmentiseras i nya grupperingar och nya lojaliteter. Jag känner med samhörighet med populister i Frankrike och Italien, eller vissa östeuropéer än vänsterliberalerna.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MOAB: Kina har en urgammal kultur, ja, som kommunisterna inte lyckats förstöra, och det är beundransvärt. Här i Sverige har kommunisterna, kamouflerade som ”PK-sekten”, däremot utan större ansträngning redan lyckats förstöra delar av VÅR kultur.

   Nu undrar jag bara: på vilket sätt är det som Sverige ”verkar slå tillbaka försök till invasion från just kineser, både på väst och östkusten…”

   Hur har jag helt missat dessa militära invasionsförsök från kineserna….??

   Gilla

   • Moab skriver:

    Jag har inte läst nog om detta för jag följer inte så mycket nyheter men det verkar också som Kina försöker etablera något slags ny Silkesväg och som alltid så är de mycket långsiktiga så det är säkert det riktiga att vägra dem tillgång. I valet mellan att sturas av kineser eller av muslimer så hade jag dock valt kineser. Kineserna skulle använt sig av muslimska bulvaner då hade säkerligen näringsdepepartmentet klätt sig i slöja och skrivit under direkt.

    Gillad av 3 personer

 9. Rolf skriver:

  Jag har kommit till insikt om den ”kultur-skymning” som råder i Sverige.
  Under hela 1900-talet har den anglo/amerikanska ”kulturen” varit förhärskande, TV, filmer,böcker osv. Det otäcka är att denna har varit styrd av en dold agenda Som nedklassar den vanliga människan och samarbetets stora kraft. Normen har varit den hårde hjälten, som ska lösa alla problem. Det ger ett passivt folk, som förväntas acceptera att gå i maktens ledband, och väntar på att ”någon annan” ska ordna tillvaron.

  Vi behöver lyfta fram Vilhelm Moberg, Fabian Månsson och Alfred Kämpe.

  Att stärka folkets förmåga att ta ansvar och att agera för sin egen och kommande generationers liv och leverne.

  https://allmogen.org/alfred-kampe-141-ar/?utm_source=Projekt+Allmogen&utm_campaign=f18bf09dc6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_69416e9226-f18bf09dc6-133324861&mc_cid=f18bf09dc6&mc_eid=748a1c8ff4

  Gillad av 3 personer

 10. Gösta Johnsson skriver:

  Vi är många som inte sväljer de förolämpningar Fredrik R hävt ur sig under de 8 år han varit statsminister i Sverige. Han borde skämmas…men har troligen inte tillräcklig empati för sådant ”trams”…han vet ju bäst tror han. Men du kommer för alltid att få stå vid skampålen för allt fler och fler som nu inser ditt svek för vårt land, vår kultur och våra sedvänjor du genomfört. Att tro att dina efterföljare som inte protesterade under denna tidsperiod skall kunna få förtroende att leda landet är nog bara en våt dröm! De finns inte bara inom M-partiet utan i hög grad även inom övriga allianspartier!

  Gillad av 1 person

 11. Peoplekind! not humankind! skriver:

  ”Därför känner jag att jag verkligen har något viktigt att berätta. Så fortsättning kommer.”

  Du ska inte känna , vi som läser vet empiriskt att du har viktiga saker att berätta.

  Skulle vilja se dig sätta tänderna i postmodernismen som är det psykosociala virus och masspsykos som sprider sig i väst.

  Gillad av 1 person

 12. Anders Svensson skriver:

  Svenska Folket saknar inte alla historia eller kultur … tvärtom.

  Den självutnämnda ”eliten” saknar … ja vanligt folkvett. Granskar man ”eliten” eller riksdagsledamöterna … så hittar man ofta en migrant i första eller andra eller tredje generationen som inte velat ”knäcka koden” och integrera sig och som mentalt fortfarande befinner sig någonstans i östra Europa. Gäller alla politiska partier och ”folkrörelser” och media … anser sig vara utvalda att leda …

  Gilla

 13. Arthur skriver:

  Men har verkligen folket ”många demokratiska möjligheter att säga stopp” längre? För att folkstyret skall vara mer än en ritual vart fjärde år så måste alla ur folket, själva eller genom trogna ombud, få dela med sig av det de sett och hört och håller för sant och utan personlig fara och kunna diskutera det med varandra. Detta är en mänsklig rättighet som tagits ifrån oss. Ett exempel bland många är det som hände Massi Fritz sedan hon varit frispråkig. Då tystnar folket.

  Gilla

 14. olle reimers skriver:

  Vi var nog många som lät oss ryckas med av Francis Fukuyamas optimistiska betraktelse. Muren hade fallit. Hydrans huvuden huggits!

  Vi glömde att människan var och förblev en biologisk varelse; inte bara social. Vi glömde att ta höjd för de risker det innebar att ta bort skyddet mot de våldsinstinkter som bor i oss. Det räckte inte med att sjunga ”We shall overcome”.

  Det har hänt mycket sedan vi var barn på 40-talet. Antalet människor på jorden har fördubblats. Levnadsåldern har ökat med åtskiliga procent. Samtidigt som de flesta i Västerlandet under vår levnadstid har fått en ofattbar ökning av levnadsstandarden har riskerna i samhället ökat.

  Den viktigaste orsaken till dagens problem i Sverige verkar höra samman med att de uppstått i de mest utvecklade länderna och ser ganska lika ut överallt. Det tycks som om vi i vår civilisationsyra glömt att vi är djur också. Med djuriska instinkter.

  När vargflocken nu anfaller kommer många att bli offrade. Snart finns det inte mer att äta och då drar sig vargarna tillbaka till enklare klimat. Så får vi med tåligare gener bygga upp på nytt. Just nu tykcs vi sakna styrka att försvara oss.

  Gilla

 15. Per-Anders skriver:

  Jag har en bok som heter ”Svenska skrytboken – Allt vi är bäst på” av Ulf Ivar Nilsson. I den boken står det massor av saker som vi svenskar har hittat på, upptäckt eller gjort. Många saker förvånar mig eller saker jag inte haft en aning om.

  Varje gång jag träffar på en moderat frågar jag när de ska ta ifrån Fredrik Reinfeldt medborgarskapet och slänga ut honom från Sverige. De undrar alltid varför. Korkade ovetande moderater. ”För all skit han har gjort för Sverige så klart”, säger jag. Men moderaterna förstår inte.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.