Ny podd! Det välfärdsindustriella komplexet

I ett nytt avsnitt av podden Antikalifen (inspelat 21/2) pratar jag med Patrik Engellau om det så kallade ”välfärdsindustriella komplexet”. Vi tar avstamp i den före detta armégeneralen Dwight D. Eisenhowers kända avskedstal år 1961 efter sina presidentperioder. I sitt tal varnade han det amerikanska folket för ”det militärindustriella komplexet”. Militären behövs visserligen, men den måste hållas på mattan. Annars, sade Eisenhower, kommer hela det organisationssystem där militären ingår – försvarsindustri, politiker, militärskolor, tankesmedjor, strategiprofessorer, säkerhetsjournalister och så vidare – att få ett alldeles för stort inflytande över nationen och dess tänkande.

På samma sätt, menar Engellau, växer det välfärdsindustriella komplexet i Sverige och skaffar sig allt mer inflytande. Det är ett komplex som består av myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket, kommunernas socialförvaltningar, delar av utbildningsväsendet med mera.

När Eisenhower utfärdade sin varning uppgick det amerikanska militärindustriella komplexets omsättning till nio BNP-procent. Vårt svenska välfärdsindustriella komplex närmar sig troligen 40 BNP-procent. Det vore konstigt om detta inte skulle ha någon påverkan på vår kultur och mentalitet. Det är på komplexets grund som idén om den humanitära stormakten vilar.

Teorin om det välfärdsindustriella komplexet hjälper oss att förstå den gåtfulla svenska massinvandringspolitiken. Vissa påstår att vänstern vill ha massinvandring från Afrika och Mellanöstern eftersom antalet inhemska vänsterväljare krymper. Andra menar att borgarna vill ha massinvandringen för att kvadda välfärdsstaten. När man sätter sig in i teorin om det välfärdsindustriella komplexet upptäcker man att det finns en logik bakom den till synes gåtfulla och irrationella massinvandringspolitiken, nämligen att öka komplexets omsättning.

Sverige styrs idag av något som Engellau kallar ”Politikerväldet”. Men allting är förgängligt och så även politikernas välde. Han citerar Ludvig XV:s älskarinna Madame de Pompadour som skall ha sagt: ”Efter oss syndafloden”.

https://soundcloud.com/antikalifen/det-valfardsindustriella-komplexet