Ny podd! Det välfärdsindustriella komplexet

I ett nytt avsnitt av podden Antikalifen (inspelat 21/2) pratar jag med Patrik Engellau om det så kallade ”välfärdsindustriella komplexet”. Vi tar avstamp i den före detta armégeneralen Dwight D. Eisenhowers kända avskedstal år 1961 efter sina presidentperioder. I sitt tal varnade han det amerikanska folket för ”det militärindustriella komplexet”. Militären behövs visserligen, men den måste hållas på mattan. Annars, sade Eisenhower, kommer hela det organisationssystem där militären ingår – försvarsindustri, politiker, militärskolor, tankesmedjor, strategiprofessorer, säkerhetsjournalister och så vidare – att få ett alldeles för stort inflytande över nationen och dess tänkande.

På samma sätt, menar Engellau, växer det välfärdsindustriella komplexet i Sverige och skaffar sig allt mer inflytande. Det är ett komplex som består av myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket, kommunernas socialförvaltningar, delar av utbildningsväsendet med mera.

När Eisenhower utfärdade sin varning uppgick det amerikanska militärindustriella komplexets omsättning till nio BNP-procent. Vårt svenska välfärdsindustriella komplex närmar sig troligen 40 BNP-procent. Det vore konstigt om detta inte skulle ha någon påverkan på vår kultur och mentalitet. Det är på komplexets grund som idén om den humanitära stormakten vilar.

Teorin om det välfärdsindustriella komplexet hjälper oss att förstå den gåtfulla svenska massinvandringspolitiken. Vissa påstår att vänstern vill ha massinvandring från Afrika och Mellanöstern eftersom antalet inhemska vänsterväljare krymper. Andra menar att borgarna vill ha massinvandringen för att kvadda välfärdsstaten. När man sätter sig in i teorin om det välfärdsindustriella komplexet upptäcker man att det finns en logik bakom den till synes gåtfulla och irrationella massinvandringspolitiken, nämligen att öka komplexets omsättning.

Sverige styrs idag av något som Engellau kallar ”Politikerväldet”. Men allting är förgängligt och så även politikernas välde. Han citerar Ludvig XV:s älskarinna Madame de Pompadour som skall ha sagt: ”Efter oss syndafloden”.

15 reaktioner på ”Ny podd! Det välfärdsindustriella komplexet

 1. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det är uppenbart att vi har ett sådant komplex och att den också styrs av sin egna, tysta hand som ser till att tjänster, bidrag och anslag delas ut. Det skulle kräva en mycket stor och bred forskningsinsats för att blottlägga hela detta komplex. Det är knappast troligt att staten kommer att stå bakom en sådan insats, av det enkla skälet att där sitter många sk aktörer som är del av detta komplex. Av samma skäl är detta heller inget prioriterat område att rota i för pk. Det är istället nätpublikationer som denna vi får hoppas på.

  Gillad av 1 person

 2. bjornwiklund skriver:

  Bättre än bra….
  blev riktigt skakad, inte rörd, om att detta komplex, denna verksamhet omsätter 40% av BNP eller 1 600 miljarder dvs samma lika som summan av alla skatter…..
  Detta sysselsätter alltså typ 2-3 miljoner i verksamheten

  MEN ÅAS så om bara ett särintressa kostar 300 miljarder, årligen, persistent, netto så skapar detta precis som PE säger något som är svårt att ens att stoppa än mindre montera ner….
  sysselsätter med samma mått mätt någon halvmiljon som får sitt bröd för dagen i detta.
  .
  Nämndes också kostnaden för människor på flykt som tas om hand i närområdet jmf med kostnaden i Sverige…. på flykt i läger i närområden enligt UNHCR 65 miljoner, och ökande, WW. Budget UNHCR, som ibland inte fylls fullt ut, 65 miljarder WW….
  1 000 per capita/år eller 3.50 kr/dag
  kostnad i Sverige 100-200 000 kr/år/capita i medel….
  350 kr/dag/capita dvs en faktor 100
  så i stället för atthjälpa alla på flykt i världen bara med svenska medel skulle kosta 1% av dagens kostander per capita eller vi skulle kunna hjälpa för 1 000 sek/år
  300 miljoner på plats…..S.I.C.

  Gilla

 3. Thomas Gunnarson skriver:

  Man kan, för att bredda motivet, kalla det ”omhändertagandeindustrin”…
  Det stämmer bättre med den totala ekonomiska och politiska bilden.
  Att fokus på exportindustrin som förut gällde, nu blivit en desperat strid om intäkter, oavsett hur detta ser ut. Alla använder vilka metoder som helst för att hålla sig flytande i denna kvicksand som det postindustriella samhället blivit…

  Gillad av 1 person

 4. Anna Lindén skriver:

  Ett mycket intressant program. Mycket talar för att Patriks analys är sann. Vad beträffar det välfärdsindustriella komplexets ålder skulle jag nog säga att det inte är äldre än 50 år, även om politikerväldet är 30 år äldre. Det var först med Palme som statsminister som välfärdsindustrin tog fart. Innan dess betraktades de blivande ”offren” som arbetsskygga. Jag tycker man kan se socialdemokratins första 30 år vid makten som en förberedelsetid till Den humanitära stormaktens tid på motsvarande sätt som man kan se Vasatiden som en förberedelsetid till Stormaktstiden. Per Albin blir då en sentida motsvarighet till gamle kung Gösta, Palme till Gustav II Adolf och Reinfeldt till Karl XIi.

  Gillad av 1 person

 5. educaremm skriver:

  Mycket bra konversation, informativ och inlyssnande intervju, eller samtal…betydlig skärpning av Mohamed Omar, (som verkligen verkar ha ansträngt sig att lägga band på sin raskhet, kvickhet i tänkande och associerande, och sin (ungdomliga?), livlighet i att vilja uttrycka sina associationer mitt i samtalandet …?)…Värdefulla tankebanor som framkommer….
  Det är dock, förenklat, en lite stelbent uppdelning i – dugliga – och – odugliga – , som verkar framkomma i PE´s analyser, och det nämns t ex inte så mycket om och kring en mycket framträdande ism, nämligen en feminism, som har påverkat samhällsutvecklingen otroligt mycket, i princip i hundra år, och särskilt mycket efter andra krigandet i Europa…..
  En feminism som då vill sträva efter kvinnors självförsörjande genom lönearbete, som då anses vara grund för möjligheter till en s.k. jämställdhet mellan män och kvinnor…

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Ps.

   Dessutom förekommer inte några påtalanden kring det faktum att en mycket stor andel av all produktionsindustri, t ex klädproduktion, tekoindustri, skoproduktion, telefoni, tv-, radio, och all övrig produktion inom sanitet, kylskåp, livsmedel i stora utsträckningar, samt kosmetika, möbelprodukton, (för att då inte tala om underhållningsindustri, tv-serier, filmer, teater osv., et cetera), dessa alla produktionsindustrier är i mångt och mycket förflyttade från Sverige till låglöneländer (vilka då kan generera enormt betydligt större vinster per produktionsenhet för företagen, och är då förståeliga förflyttningar ur deras synpunkt, och behov av att kunna göra vinster på sina verksamheter..)….
   Så, det som alltmer återstå som en dominerande arbetsmarknad för främst unga, för flickor och kvinnor särskilt, det är då inom den sektor som kallas för – Det välfärdsindustriella komplexets domäner – …(dvs., skolor, daghem, lekskolor, äldrevård, tandvård, socialvård, sjukvård osv., et cetera…), som är då den avgjort största arbetsplatsen för just den kvinnliga arbetskraften….

   Om komplexet då monterades ned, då är frågan hur, var och när, samt på vilket sätt, som en feministisk agenda, samt – ett ideal om en humanistiskt samhälle – , samt då ett ideal om ett feministiskt och s.k. jämlikt samhälle där kvinnor försörjer sig själva genom sitt eget lönearbete, skulle kunna förverkligas…?…

   Skulle Sverige som nation kunna investera åter igenom i en ren och skär produktionsindustri? T ex inom skotillverkning, tillverkning av cyklar, produktion av kläder och tyger, livsmedel? Fler hantverkare? ….Hur skulle dessa då kunna konkurrera med alla de jättestora och multinationella företagskoncernerna, och deras låga priser?…

   Vem vet…

   Gilla

   • Peter skriver:

    Självklart kommer tillverkningsindustrin tillbaka till Sverige.
    Då vår köpkraft sjunkit till en nivå där vi inte har råd med importerade varor
    kommer vi se en återgång till en spara/reparera/laga ekonomi och därefter en återuppstående tillverkningsindustri.
    Jämför Ryssland efter Sovjetunionens fall, vi följer samma mönster, förnekelse hela vägen in i kaklet, svält, röveri följt av en stark ledare (diktator) med nationalistisk glöd.
    Ett samhällsbygge och en ekonomi baserad på ideologiska drömmar långt från realiteter leder med automatik till ekonomiskt och socialt sammanbrott, först därefter kommer en tillnyktring, inte på grund av bättre vetande utan på grundläggande mänskliga drifter, självbevarelsedriften är starkare än altruismen, blod är tjockare än ideologi, åtminstone hos den majoritet som inte tillhör sektens hjärntvättade fanatiker.
    Jo, tillverkningsindustrin kommer återuppstå, men inte än på några år.

    Gilla

 6. Pekka Rousu skriver:

  1. Politiker vill verka goda -= röster
  2. ”SAF” vill ha 11 miljoner kunder ej 8 miljoner
  3. FN, EU trycker på, agenda vita världen bli översköljd, politiker vill göra internatiinell karriär
  4. Globala ftg vill ha många människor som kunder. Bilderberger är på riktigt.
  5. Banker älskar ökade fastighetspriser ochvtrycka mer pengar till lån, lobbar mot politiker o journalister
  6. Ideologiska aktörer. Kommunism blev postmarxism och internationalism, slå sönder kärnfamiljer, kyrkan. Människor lär sig aldrig att kommunism/socialism inte funkar. Utan ideologi -ism ändras inget
  7. Feminism präglar ALLT i väst, tycka synd om tankar helst när inga barn finns, noll känsla för att skydda samhällen, utopiskt
  8. Existensiell utmattning, jmf bok The strange death of Europe
  9. Sovjet försvann, hitta på ngt nytt (paradigmskifte 1969 och sedan 1992). Socialister är progressiva av naturen, ändring är allt
  10. Nytt samhälle, megastäder, jätteftg, krossa nationer, ny teknologi, FN o EU
  11. Vänstern importera nya röstare
  12. Idiotisk analys av Nationalekonomi

  Finns många orsaker. Fler än ovan. Epoker kan ändras av olika skäl, men stora ändringar beror på ändrad ekonomi. Själv tror jag att svensk ekonomi kollapsar med början ca 2022.

  Gilla

 7. Lars skriver:

  Eftersom skatterna utgör ca 45 % av BNP så är tesen om det välfärdsindustriella komplexet felaktig. Om man vill så kan man kalla allt socialism eller fascism, men det är etiketter som naturligtvis inte stämmer för att beskriva samhället.

  Att vilja till ökad omsättning skulle driva är knappast sant. Vad som driver privata företag att vilja öka omsättningen och omfånget på verksamheten är aktieägarnas vinstintresse dvs ökad omsättning mha innehållna vinster, nytillskott av kapital och lån ger ökad vinst på kapitalet. Den drivkraften finns inte inom offentlig sektor, det finns ingen ägare som driver på för att öka omfånget (vid sidan av politikerna naturligtvis, som ser sitt värde i samhället och sin position förknippad med välfärdssystemen).

  För tjänstemän av olika kategorier gäller normal social motivation och överlevnadsbehovet dvs det är bättre vara kung i ett litet rike än en myra i ett stort. Förvisso kan människor som andra djur vilja utöka reviret, det är inget konstigt med det, men vinstintresset, som fanns i Eisenhovers militärindustriella komplex, det saknas.

  En så stor verksamhet som det offentliga med sjukvård, omsorg, universitet, skola, väg och vatten, kommunikationer, militär, poli, socialförsäkringar, pensionssystem mm kan inte buntas samman på ett meningsfullt sätt. Visst kan man prata om offentlig verksamhet kontra privat näringsliv, men vi vet ju att privat näringsliv spänner över många branscher och med många företag och vart företag strävar på inom sitt område. Detsamma gäller offentlig sektor.

  Fel tänk Patrik. Du försöker upphäva vad vi kan konstateras, att nyliberala politiker och media, som är dominerat av privata intressen om vi ser till ägare har drivit invandringspolitiken politiskt och medialt och välfärdssektorn har hängt på, liksom universitet och lokala politiker. Man har haft problemformuleringsmonopol och ömkligen misslyckats analysera samhället. Det är inte så att det finns en socialdemokratiskt uppbyggd välfärdssektor som är boven, men vi har en socialdemokrati som är patetisklt och inte förstår vad som händer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.