Utbud och efterfrågan

Patrik Engellau

För den som studerat något litet nationalekonomi är den mentala konstruktionen ”utbud och efterfrågan” fundamental. Jag vet inte om denna tankekonstruktion är självklar för alla eller om den är en uppfinning av någon nationalekonom, men den är bra. Det som sker på marknaden är resultatet av ett spel mellan den som har något att utbjuda till försäljning och den som eventuellt har lust att köpa varan. Poängen är att båda parter måste till för att det ska bli handel och produktion.

Alternativet till spelet mellan utbud och efterfrågan är självhushållning, till exempel att bonden odlar kornet och föder upp hönan för att själv äta upp produktionen.

På senare tid har folk – och denna observation grundar jag helt ovetenskapligt på uppfattningar kring vad människor säger och vad jag ser på YouTube – börjat ta den PK-istiska ideologin på mer allvar. Man inser att PK-ismen inte bara är en serie knäppa och osammanhängande tankefragment utan ett det finns en metod i galenskapen.

Folk som funderar på sådant är intellektuella och filosofer. Intellektuella och filosofer jobbar med idéer. När de strävar efter att förstå PK-ismen börjar de därför leta i andra, redan tidigare existerande idésystem för att hitta PK-ismens rötter. Det är på så vis en skarp tänkare som Jordan Peterson kommer fram till att PK-ismen är en utveckling exempelvis av fransk postmodernism och en muterad form av den marxistiska Frankfurtskolan.

Problemet, som jag ser det, med det synsättet är att det inte kan förklara varför dessa tankemutationer tagit världen med sådan storm. Bara för att postmodernisten Jacques Derrida och Frankfurtmarxisten Herbert Marcuse skrev en bok eller två skulle alltså det svenska Skolverket börja vältra sig i värdegrundstänkande och Ljusdals kommun ha anställt tre jämställdhetsstrateger – de heter Anna, Eva och Malin – i stället för att planera för skogsbränder?

Att företagare som utbjuder sina varor på en marknad lyckas få dem sålda beror inte bara på utbudet, utan också på efterfrågan. Dåliga och oanvändbara produkter blir inte sålda. Det krävs att det finns någon som gillar dem för att det ska bli affär. Min stora upptäckt är att detta gäller även på marknaden för idéer. Det räcker inte med att någon tänkt något, det måste också finnas någon som ”köper” idéerna för att de ska få genomslag. Det finns hur många nya idéer i världen som helst och de flesta av dem dör snabbt eftersom ingen tycker de är något att ha. Det verkar sådana som Jordan Peterson, som i övrigt är en intressant person, inte ha tänkt på. Det är efterfrågan på PK-istiska idéer som gjort PK-ismen stor, inte att någon fransman eller tysk skrivit texter som nästan ingen läser eller begriper.

Det var samma sak med socialismen. Arbetarklassen var ett helt nytt samhällsfenomen som behövde ett lämpligt tänkande och Marx hade skrivit en bok som knappt går att läsa men hade en poäng som arbetarna kunde begripa på tio sekunder, nämligen att de själva borde ha mer makt. Därför blev de socialister.

Jag påstår alltså att man för att förstå PK-ismens genombrott i hela västvärlden måste inse att det finns intressen som efterfrågar den sortens idégods, intressen som gillar och gynnas av föreställningen att det inte finns någon sanning och att västerlandets framgångar beror på att onda, vita, manliga kapitalister rövat rikedomar från exempelvis hyggliga afrikaner.

Det är med idéer som det är med varor, det krävs både utbud och efterfrågan för att det ska bli fart på omsättningen. Men den stora skillnaden är att varor, en Mercedes Benz till exempel, måste fungera för att i längden hålla sig kvar på marknaden. Riktigt så är det inte med idéer, alltså idéer som gäller samhället. De behöver inte ha någon verklighetsanknytning. De har framför allt ideologisk betydelse. Deras huvudsyfte är att legitimera maktinnehavet hos de intressen som efterfrågar dem.

PK-ismen började slå igenom på 1970-talet eller däromkring. Med mitt synsätt kan vi därför konkludera att ett nytt samhällsintresse då började formera sig för vilket de traditionella ideologierna – liberalism, konservatism, socialism och sådant där – inte passade. Den nya ordningen behövde ett helt nytt och eget tankesystem för att kunna utveckla sin fulla kraft, det vill säga skapa så goda överlevnadsmöjligheter som möjligt åt allt fler proselyter. Det behövdes en skräddarsydd ideologi som förklarade att den nya ordningen var god och existerade inte i eget intresse utan för sina klienter och att den skattebetalande medelklassen var orsak till allt ont och därför skulle skämmas och fortsätta att betala utan knot. Dessa tankar var inte så märkvärdiga och hade säkert kunnat tänkas ut av den nya ordningen själv men när nu Derrida och Marcuse hade gjort ett användbart grundjobb kunde den nya ordningen lika gärna ta deras idéer för att spara lite tid.

Den nya ordningen uppstod i USA och möjliggjordes av en kombination av ekonomiskt välstånd och skamkänslor. Amerikanerna skämdes för påstådda brott mot sin svarta befolkning, sedan upptäckte kvinnorna att de också var förtryckta och därefter kom grupp efter grupp och förklarade sig för offer. Hela detta tänkande, som har sitt intellektuella epicentrum vid USAs främsta universitet, möjliggjordes av och vidareutvecklade PK-ismen.

I Sverige fann denna ideologi bördigare jord än i något annat land. I USA, som fortfarande har ett starkt civilt samhälle, gjorde medelklassen motstånd. Men i Sverige, där den motsvarande medelklassen var försvagad av ett halvt sekels socialdemokratisk maktutövning, kunde PK-ismen sopa rent för ett totalt maktövertagande. Resultatet blev politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet med dess hyllningskörer och intellektuella vakthundar i media.
Den samhällsordning västvärlden nu lever med – och som nått sin högsta utveckling i Sverige – är vad jag vet inte känd från tidigare i historien. Det är därför den behöver en tidigare okänd ideologi. Kanske påminner vår samhällsordning om romarrikets senare skeden innan de bortskämda och förvekligade romarna (om man ska tro Edward Gibbon) fick ge sig åt främmande erövrare.

94 reaktioner på ”Utbud och efterfrågan

 1. Carl Svensson skriver:

  Enligt SCH:s befollkningspyramid är fem miljoner i åldrarna 0-39 år, likaså fem miljoner i åldrarna 40 år och uppåt. Det sägs att det är två miljoner invandrare enligt en bredare definition varav en miljon utgörs av muslimer. Låt för enkelhets skull anta att samtliga invandrare befinner sig i det lägre åldersspannet och att samtliga i det övre spannet är ursvenskar (inklusive finnar). Ponera 60 år in i framtiden. Då är alla i det övre skiktet döda. Av det undre skiktet, de i åldrarna 0-30 finns (fanns) tre miljoner ursvenskar (och finnar), 1 miljon ickemuslimska invandrare och 1 miljon muslimer. En inte helt vågad gissning som bekräftas av engelskspråkiga wikipedia är att muslimer skaffar fler barn är ursvenskar (och finnar). Jag tror bilden börjar klarna. Inte ens ett totalstopp av invandring idag kan stoppa svenskar från att inom några få generationer bli en minoritet. Kan det vara så att PK-ismen och allas lika värde har påverkat detta? Jo, självklart, men inte ens idag ställs dessa frågor till våra politiker. Jag ser inga artiklar på det goda samhället, på Kvartal eller på Nyheter idag om detta. Var det detta Utopia vi drömde om?

  Gillad av 14 personer

   • Anders skriver:

    Ja, oerhört viktigt att AfS kommer in i riksdagen, så att SD får en blåslampa på sig och inte blir ytterligare ett parti i etablissemanget.

    Gillad av 4 personer

   • O.t. skriver:

    Samtidigt gör självmordspiloterna allt för att locka hit fler.
    Sverige behöver mer invandring från tredje land för att klara sin ”kompetensförsörjning”. Det meddelar nu regeringen, som vidtagit flera åtgärder för att hitta passande kompetens utomlands. Asylinvandringen tycks inte ha fört med sig ”rätt kvalifikationer” till den svenska arbetsmarknaden.

    Så trots den enormt höga invandring saknar landet rätt kompetens. Det vill nu regeringen lösa – med ännu mer invandring.
    Alltså hälla mer bensin på brasan.
    Afs förordar repatriering , finns det någon annan lösning?

    Gillad av 4 personer

   • Richard skriver:

    @ O.T.

    De är inga ”självmordspiloter”. De skor sig tillräckligt för att kunna fly med sin förmögenhet. De är mördare men de tänker inte stryka med själva.

    AfS:s storskaliga repatriering är det enda alternativet i dagsläget!

    Gillad av 6 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Intressant befolkningskalkyl. Särskilt som jag själv har gjort en som är exakt likadan. Matematiken du redovisar är ju faktiskt rätt enkel att göra. Märkligt att så få andra – på politisk hög nivå – har gjort den. Eller så har de faktiskt gjort den och kommit fram till att det inte är politiskt opportunt att redovisa den? Jag tror att många äldre libaneser idag ångrar att de inte tog fram sin kalkylator.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Vårt etablissemang har naturligtvis också gjort kalkylen och funnit den god.
    Om målet är en multikulturell smältdegel i en nationslös värld så är kalkylen ett bevis på att målet är möjligt att nå.
    Felet vi nationalister gör är att vi tror vårt etablissemang inte har detta mål i sikte, vi tror de vill oss svenskar gott men att de är alltför ointelligenta för att till fullo förstå konsekvenserna av sitt handlande.
    Vårt antagande är fullständigt felaktigt, vårt etablissemang har absolut ingenting till övers för oss nationalister, vi är endast irriterande fartgupp på färden mot deras utopi.
    Kampen står mellan oss som ser ett värde i den nordiska kulturen och vårt etablissemang som tvärtom ser vår kultur och det svenska folket som hinder för utvecklingen.
    Att tro att ett nederlag i årets eller nästa val för etablissemanget på något sätt kommer hindra det är att vara blind för målmedvetenheten i den globalistiska rörelsen.
    Vi går mot hårdare tider och mer våld oberoende av valutgången.

    Gillad av 3 personer

  • slaszlos skriver:

   Enligt Darwins Evolutions och arternas uppkomstteorin i ett naturligt urval i kampen för tillvaron i socialism-darwinismens ideologimål är skapandet av ett ansiktslöst och namnlöst visselblåsars icke-etniskt samhälle , enligt Georg Orwells , världssocialist och författares beskrevs i böckerna ” 1984 ” , och ” Djurfarmen ” i vilket ” grisarna uppför sig som människor ”…

   Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”Att företagare som utbjuder sina varor på en marknad lyckas få dem sålda beror inte bara på utbudet, utan också på efterfrågan. Dåliga och oanvändbara produkter blir inte sålda”.

  I ett sunt företagsklimat så skall det ju finnas en fungerande konkurrens utan monopol. Detta är nu, genom lagstiftning, satt ur spel genom att invandringspolitiken har försatt kommunerna i en paniksituation på grund av tvånget att skaffa bostäder åt de ”nyanlända” som väller in och åt de ”volymer” som redan finns här.

  Detta har krattat manegen för rövarbaroner liknande Jan Emanuel Johansson och Bert Karlsson. Dessa båda har ju på grund av den förda politiken hamnat i en maktposition inom svensk företagsamhet som inte kan betraktas som sund. De ”brukare” som via Migrationsverket har hamnat i deras bostäder förstör dessutom ofta inredning och andra faciliteter i dessa. De kostnader som uppstår för reparationer kräver i flera fall Jan Emanuel och Bert att Migrationsverket – skattebetalarna – skall svara för.

  Det finns ju även andra lycksökare inom den uthyrningsbransch som invandringspolitiken har skapat. Jag tänker då på familjer och ensamstående som upplåter delar av sitt hem åt ”nyanlända” och håvar på så sätt in obefogat stora vinster via ohemula hyresintäkter. I många fall är detta både ”dåliga och oanvändbara produkter” som trots bristerna blir sålda.

  Om ”vanliga” företag – inom andra områden – skulle bedriva sin verksamhet på detta sätt, och med lika stora vinstmarginaler, så skulle både vänstern och journalistkåren tugga fradga, fördöma och twittra ut sin frustration via ”rumsrena” media och olika sociala nätverk. Av någon anledning är det mer acceptabelt att angripa Leif Östling än den osunda marknad som upprätthålles av de båda ovan nämnda figurerna och detta är ju mycket sjukt.

  Gillad av 8 personer

  • W skriver:

   Det blir dyrt för dig och snart kanske du har snaran runt din hals

   
Det tickar. I juli handlades den amerikanska dollarn för en svensk på 8,75 kr, i måndags stod den på 9,15 kr. Ytterligare tapp är sannolikt att vänta enligt storbanken Nordea. Nordeas analytiker skriver följande:
   ”Orsakerna inkluderar en mjuk riksbank, en cyklisk inbromsning, potentialen för förnyad bostadsoro och mindre potential för en politisk riskpremie”.

   Märk alla varningar både från internationellt och nationellt håll att Sverige kan närma sig en ny bostadskris, vars bubbla skapas av Riksbankens billiga utlåningsränta.

   Men, det ska dock uppmanas till den som lånar pengar billigt från svenska banker, kom ihåg vad romarna lärde om politik
   ”bröd och skådespel åt folket, så håller de sig nöjda”.

   Detta är en tidlös strategi, som regeringens högra hand Riksbanken använder för att trycka in kol i maskinrummet så att vi kan gå fort och du glädjas.

   Fundera ett par gånger till, innan du sväljer bytet att ”det går bra för svensk ekonomi”. I sommar hade vi också rekord i antalet konkurser, det högsta som uppmätts på 20 år.
   John Knutsson
Jur. kand

   Gillad av 1 person

 3. Vid en landsväg skriver:

  Nej det är precis rätt, denna senaste villfarelse är ny, ideér börjar ett ställe och Derrida&Gang är ett ställe så gott som något, man var hycklande onda socialister och hatade nog egentligen livet, man ville förstöra så mycket man kunde och kom på postmodernismen för det var ett vapen som drog undan mattan för västs framgångar, om den fick luft. Självklart så var det en vacker symbios med socialdemokratin och politikerväldet, parasiterna fann en filosofi som kunde få dem att slå dessa rationella jordnära människor som inte sökte utopier. Man vann först också över hela den akademiska världen, glöm inte den Patrik, för 50år sedan så var långt från alla professorer vänster, idag är en förkrossande majoritet vänster via postmodernismen. När professorerna överger den vetenskapliga metoden, som vi nu ser på allt fler områden, tydligast massinvandring (man låtsas att islam och väst kan samexistera) och klimatet (idag är det kallt och regnar men det talar vi inte om). Så politiker, akademi och sedan journalisterna vanns över, journalister förstår ju egentligen ingenting, så postmodernismen passade dem fint, då kan de ju veta lika bra som experterna och man kan välja sin favoritexpert, för inget är ju sant egentligen.

  Hur är det då med den stora massan, varför anammade de postmodernismen (utan att veta det förstås). Jo, det var ju för att religionen och kulturen försvann, det var den pinnen som höll hela plockepinnhuset uppe. Vi hade religionen, kulturen, lokalsamhället och familjen. Religionen försvann, lokalsamhället togs över av staten, nu jobbar man med att nedmontera kulturen och familjen, senast i Pride. De fyra byggstenarna som hållt uppe samhället sen urminnes tider tas bort. Sen tror man att man skall kunna göra om samma sak med muslimerna, men de ser ju vilket uselt bygge vårt samhälle nu är, de tänker, de släpper ju in oss, varför skulle vi bli som dem?? De försvarar inte sin kultur, inte sin religion, inte sitt lokalsamhälle och inte ens sin familj!

  Gillad av 9 personer

  • Vid en landsväg skriver:

   Jag får ibland kritik för stt vara oklar och underförstå (jag å min sida följer de återkommande kommentatorerna och har någorlunda koll på deras tanketrådar) så jag missade kanske mitt huvudargument, nämligen som så ofta nämnts, att när religion och kultur och invanda rätt och fel försvann så behövdes något nytt, och pk-ismen är som en barnslig religion som hoppat över verkligheten, den verklighet över tusentals år som format kristendomen. Med pk-ismen så blir man god direkt, himmelriket är här, man behöver inte ens jobba själv för det finns massa onda som har fel åsikt som jobbar vars pengar man kan ta för att maximera sin godhet, man behöver inte heller åka till Afrika och hjälpa svarta barn utan man kan ta än mer pengar och få hit dem, man behöver, i denna nya från postmodernismen utvunna religion, egentligen inte göra annat än att gilla rätt på Facebook, och blocka alla som inte håller med.
   Självklart får man extrapoäng hos Sankte Per om man river ner SDs valaffischer eller jagar folk på nätet.

   Så postmodernismens kunder bland vanligt folk köpte den helt enkelt för att de hade ett hål i bröstet.

   Gillad av 7 personer

   • Vid en landsväg skriver:

    Var kanske huvudfunktionen med att gå i kyrkan och låta prästen späka sig att man fick veta att man nog var en syndare och skulle bättra sig, men det var ju alla runt en också, så man var inte värre än alla andra? Nu sitter vi i vår ensamhet och inbillar oss kanske att våra dåliga sidor, egoism och hat och hyckleri, att vi har mer av varan än grannen, därför söker folk ständig godhetsbekräftelse på nätet och i pk-ismen. Innan vår sida, brett betraktat, finner en kanal för att uppfylla detta mänskliga behov så kan vi kanske inte vinna, för alla är inte bra människor, alla är inte lika bra, vissa är dåliga, så hur finner man en mekanism som är lika bra som att sitta i kyrkan och höra att alla är syndare men att alla kan söka bättring och få förlåtelse så att de usla också får en chans? Är det så att pk-ismen har gett alla usla människor en chans att vara goda, om än på låtsas?

    Gillad av 3 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Egenintresse är PE inne på som vanligt motiv till pk-ismen. Ann Heberlein kallar det den banala godheten, då pk-isterna känner sig goda men egentligen har egenvinning som motiv till sin godhet.
  Ett annat begrepp för samma pk-istiska godhet ger bloggaren gertrud1 som kallar det den arroganta godheten. Den förmätna, högmodiga godheten. Också en bra variant och som kanske kan ses som andra sidan av myntet jantelagen. Eftersom det sunda och sanna ligger någonstans mittemellan.

  Socialism och demokratiska friheter har medfört att vi har övergett den kristna religion som på gott och ont har präglat vårt samhälle i århundraden. Men det religiösa behovet av att ha ”idoler”, av att slippa tänka själv i allt (den klassiska flykten från friheten) och av av att få känna sig som en bra människa och få bekräftelse på det – allt det finns ju kvar. Fast man inte tror på Gud, Jesus eller ett evigt liv.
  Olof Palme var idol på ett religiöst sätt för många. Han spelade på känslor av att tillhöra de utvalda.

  Därefter fick det lite mystiska och därför intressanta nya sättet att tolka tillvaron, som att det inte finns någon sanning utan bara egna uppfattningar, spridning. Postmodernismen. Där känslor och subjektivitet betyder allt och observerbara fakta och logiska analyser inte tas på allvar, är trist och dessutom kräver möda.
  Om inte varmvattnet tar slut, eller bilen inte startar eller något sånt. Förstås. För då ropar man på en verklighetsförankrad icke-postmodernistisk man.

  Alltså pk-ismens idéer finns tyvärr kvar bl a p g a:
  Egenvinning och makt över andra och över tillgångarna. Äldsta motiven i världen och präglar alla ismer.
  Det religiösa behovet, inte minst för att få känna sig tillhörig en utvald skara av ”bättre” toleranta människor. ( I det socialistmarinerade Sverige ses vänsten som goda och högern som egoister.)
  Lättja och bortskämdhet med modernt välstånd och trygghet. Som om det inte skulle kunna förloras.

  Gillad av 5 personer

 5. Björn G skriver:

  ”Att företagare som utbjuder sina varor på en marknad lyckas få dem sålda beror inte bara på utbudet, utan också på efterfrågan.”

  På den Svenska Politiska Marknadsplatsen har, sedan mitten av 70-talet, endast utbjudits Vänsteridéer till kunderna. Orsaken till det kan vi bara spekulera i, men vi vet att Sverige låg nära Sovjetunionen och hade ett intensivt samarbete med DDR i olika frågor.

  Så tekniken att ‘kidnappa’ populära aktuella rörelser i samhället, har vänstern lärt sig att sätta i system för att skaffa sig ett bredare stöd än vad dess vänsterideologi motiverar. Tekniken är att snabbt infiltrera populära frågor som engagerar allmänheten, för att ge sken av att man äger frågorna.

  På känt vänstermaner har även vänsterfeministerna lyckats få en lång rad politiker i alla andra partier att uppträda som sina nyttiga idioter.
  Därmed har man medverkat till rader av politiska beslut som främst följer vänsterideologin och som saknar betydelse för kvinnors jämlikhet.

  De PK-istiska Ovärdena har skapats och förts fram av PK-aktivister, PK-slödder och PK-parasiter och det som knyter samman dessa grupper, är fräckhet och skurkaktighet.

  Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   Har just varit runt på den Politiska Marknadsplatsen, dvs. pratat med politikerna i de uppsatta valstugorna på torget.
   Sammantaget verkar det som 7-klöverföreträdarna verkar livrädda för SD:s kommande framgångar. Den sämst valstugan var dock M:s. Där insåg man inte ens att huvudproblemen var Morden, Våldtäkterna, Stölderna eller Tiggarplågan.

   Så Reinfeldts anda lever helt kvar i M-partiet, så akta er.

   Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  Mycket, mycket bra, Patrik! Precis här visar sig Jordan Petersons svaghet: i politiken. Han är en utmärkt psykolog och sociolog som baserar sin förståelse av människans väsen enskilt och i grupp på evolutionärt grundad biologi såväl som på djupa studier av vår mytologi, som inte är några amsagor, utan grundläggande för livets mening och styrning. Men politiken lägger ytterligare ett lager ovanpå denna förståelse. Det blir inte så som man har tänkt sig när man börjar önska sig saker av andra människor och använder samhällets organiserade våldsapparat för att kräva det av dem. Det uppstår nya egenintressen, precis som du beskriver.

  Gillad av 1 person

 7. 5ven55on skriver:

  Du missar en sak, Patrik. Ofta måste varor marknadsföras för att de ska börja sälja. Man måste ”utbilda” (hjärntvätta) de presumtiva kunderna.

  PK-idéerna hade redan innan 70-talet sålts in till de judiska makthavare som ville minska den vita medelklassens makt. PK är helt enkelt bra verktyg för att söndra och härska.

  Det var dessa makthavare som hade de resurser, t.ex. ägande av massmedia och kontakt med politiker, som krävdes för marknadsföra skiten. Hippie-rörelsen är en sådan påverkanskampanj.

  Gilla

 8. MartinA skriver:

  Ook. Så om fienden är den skattebetalande medelklassen. Varför riktas allt hat och all retorik mot Europeer? Vore det inte smidigare för PK att angripa skattebetalande eller medelklass i sig?
  Och varför kommer reklamfilmerna innehålla en oproportionerligt stor andel icke europeer? Oftast kombinationen icke europeisk man + europeisk kvinna? Oftast i ett medelklasskontext? Reklam och film använder ständigt medelklassattribut. Och är ständigt fientliga mot europeer.
  PEs förklaringsmodell med ”skattebetalande medelklass” förklarar inte alls våra härskares attityd. Jag som har läst historia vet att när ett folks män besegrats så är det naturliga att de slås ihjäl eller fördrivs och att kvinnorna behandlas som krigsbyte. Precis det beteendet är vad vi ser ifrån härskarna.

  Gillad av 6 personer

 9. Den eviga söndringen skriver:

  Jag tror förbättringstanken ligger i botten på PK-ismen. Att det inte bara är möjligt att bygga en rättvisare värld, utan också helt nödvändigt. Man drivs av ett slags moraliskt imperativ. Överallt där man hittar något som skaver eller gör mänskligt ont skall man in med helande och läkande krafter, och tillrättalägganden.

  Man tänker sig en värld som behöver städas upp från alla orättvisor. Och ser i historien alla gjorda fel. Och med det följer skuldbeläggning. Man vill själv sträva efter perfektion och evig harmoni. Och anser också att det är möjligt.
  Att världen går att dela in i gott och ont. I onda och goda syften. Och därmed också i fiendskap och förföljelse. För det eftersträvansvärda kräver att det sämre tas åt sidan.

  Det är efter dessa tankevägar och analyser man ger sig ut för att leta fel. Drar ut i ett intensifierat städarbete. Söker upp olika typer av upplevda orättvisor och otillständigheter. För att maximera de mer goda livsbetingelserna för alla individer. Att äntligen en gång för alla bygga upp en mer harmoniskt värld. Spridd från pol till pol och runt jordens midja.

  Man anser också att alla är utsatta för förtryck. Även om de inte vet om det själva. Att vi alla är marinerade av förtryckande strukturer. Som vi behöver befrias ifrån. Både som individer, grupp eller representanter.

  Det är många som dragits med i dessa frihetliga tankar. Särskilt yngre. Vem vill inte bo i en mer rättvis och mänskligt uthållig värld?

  Men dessa världsförbättringstankar är inte nya. Det återfinns i religioner och i ideologier. Och är i grunden arketypiska för mänskligt tänkande.
  Vad de renläriga missar är att renhetstanken i sig ställer människor emot varandra. Olika religioner är inte kompatibla. Inte heller ideologier. Det renhetstänkande som genomsyrar PK-ismen kräver underkastelse. En kapitulation från mer självständigt tänkande. Där mänskligt inte handlar om ett evigt sökande med osäkerheten som följeslagare.

  All tvärsäkerhet leder alltid till någon typ av konfrontation. Särskilt när den paras med makt. Till syvende och sist är människan enbart en avancerad primat med en enastående förmåga att bygga kulturer. En för anpasslighet utvecklad mekanism. Och som sådan aldrig densamma som PK-isten gärna tror. Att städa i världen blir då till en farlig tanke. En slags renhetstanke som ligger förborgad inom PK-ismen. Att världen och människan går att strömlinjeforma in i rättvisa. Och det är då intolerans smiter in bakvägen och påbörjar sitt eviga söndringsarbete.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   ”…Jag tror förbättringstanken ligger i botten på PK-ismen…”

   Där tror jag att du sätter tummen på vad som får många att fanatiskt genomdriva detta vansinne. De är starkt troende och utopiska idealister. Men jag tror också att de är nyttiga idioter, används som verktyg att genomföra ”förbättring” för ett fåtal, merparten av dem står i kulisserna och skrattar sig troligen fördärvade åt dessa dumhuvuden.

   Gillad av 2 personer

  • Christer L skriver:

   T S Eliot skrev att mänsklig godhet inte kan bäras av system. Jag tror det är rätt. Det beror på människorna, var och en och i synnerhet ledningen i ett system.

   Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Det brinner hundratalet bilar i Göteborg och jag tänkte, bara de nu inte börjar kärleksbomba – ett typiskt PK-beteende där man istället för att bli förbannad och börja jaga misstänkta samlas för att gråta ut på varandras axlar. Ett beteende som har likheter med att blotta strupen mot fienden. Jag hann precis tänka det när polisens presstalesmän nämner att de satt insatt orostalesmän (eller liknande). Som grädde moset sade hon att de inte valde att ingripa mot förövarna utan förlitar sig nu i efterhand på människors bild- och videoupptagningar för att gripa skyldiga.

  Så agerar PK-polis.

  Gillad av 7 personer

  • Christer L skriver:

   Polisen har ingen rätt att av taktiska eller politiska skäl avstå från att skydda allmänheten från brott. Även om bilägarna är invandrare. Och det finns heller ingen erfarenhet som säger att sådant här polisbeteende är förebyggande, tvärtom.

   Gillad av 2 personer

 11. Göran skriver:

  Patrick måste bara ge beröm en riktigt bra text med en synlig röd tråd i den.
  Tanken om dekadens i det romerska riket är slående.
  Kelterna intog Rom krävde betydande del guld för att inte förstöra Rom.
  Romarna visste om Kelternas svaghet för mat och dryck detta splittrade erövrarna till slut, eller så var det sjukdomar hävdar vissa.
  Hur socialismen kunde knäcka detta stolta folk lär historikerna träta om i efterhand.

  Gilla

 12. Anders skriver:

  En mycket intressant infallsvinkel av blogginnehavaren! Men vilka var då dessa intressen som efterfrågade PK-ideologin?. Jag vill påstå att det var den stora utbildningsexplosionen på 60-talet som skapade en marknad för PK-idéerna. Före 60-talet hade högre utbildning, i stort sett oavsett vad man läst, varit en garanti för en hög position i samhället, men i och med att allt större grupper började studera vid universiteten var detta inte längre fallet. Vi fick alltså en mängd yngre, halvbegåvade människor, som saknade verkligt efterfrågad kompetens och som plötsligt blev varse att de inte alls skulle få det privilegierade liv, eller det inflytande, de hade förväntat sig. PK-ideologin var en perfekt ideologi för de misslyckade och avundsamma, för den pekar ut andra (äldre vita män t.ex.), som orsaken till utebliven egen framgång (och hinder för de egna maktambitionerna). Och eftersom någon verklig sanning heller inte påstods finnas, behövde man ju heller inte ha någon respekt för verklig kunskap, utan kunde hävda att de egna åsikterna var väl så goda som någon annans, hur stolliga de än var. Så möttes utbud och efterfrågan på idéernas marknad, och Sveriges väg mot sammanbrottet började.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Anders — Intressant vinkel! 68-vänstern hade ju sitt folk just inom den gruppen, alltså studenterna. Arbetarklassen gav däremot fasen i dessa snorvalpar…

   Genom den inflation i universitetsutbildningar som började märkas då (och som berodde på vänsterns strävan att ”vem som helst” skulle kunna bli akademiker) — så började det uppstå ett akademikerproletariat. Om du t.ex. blev bibliotekarie, så kunde du räkna med en rätt mager lön efter din fina universitetsutbildning.

   Jaha, och som konsekvens blev denna generation studenter missnöjd, och tydde sig ofta till de vänsterextrema tankesätt som redan flöt omkring i samhällsdebatten.
   Man läste hatiska extremisters skrifter, som ex-vis Herbert Marcuse, och påverkades.

   Genom att de var många, och ofta välartikulerade, så kom de att få betydande makt i samhället.

   Vilket vi ser de helt förödande konsekvenserna av numera…

   Gillad av 3 personer

   • Anders skriver:

    Ja, så var det. Och ytterligare en aspekt är att det framför allt var studenter från välsituerade hem som var marxister (se på blogginnehavaren), medan det var ovanligare bland studenter som kom från arbetarklassen. Anledningen var förstås att de förra hade allt att vinna på att riva ned den tills då rådande meritokratin, eftersom de då, även om de var mindre meriterade, genom sina kontakter skulle kunna flyta ovanpå. För arbetarklassens barn var det förstås tvärt om: Det var genom meritokratin de kunnat hävda sig. Således kämpade ”vänstern” t.ex. mot betyg, vilket förstås öppnade dörren för nepotism vid tjänstetillsättningar mm. Detta var starten på föraktet för verklig kunskap till förmån för allt det flum och allmänt tyckande som vi ser idag.

    Gillad av 6 personer

 13. Laggar skriver:

  Utbudet kan ibland vara begränsat av modet. Ta SUV-bilarna och se på lastutrymmet: försök få in 5 normalstora resväskor i bilen för 5 personer. Det gick med Volvo 850, men försök med suvarna. Nix, är det personbilsplattformen, design-modet eller vad, som hindrar en mig från att skaffa en tillräcklig bil? I USA är det inte något problem, men i Europa o Japan. Inte finns det paketbil för fem personer (?). Efterfrågan finns men inget utbud!

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Detta är ett generellt problem. I dagens tidsanda underskattas behovet av kulturell kohesion, att andra personer i en omgivning har liknande preferenser som man själv. Det gäller inte bara bilars utformning och prickig korv, som knappt går att få tag på i Sverige längre, utan även hur folk beter sig och klär sig, alltså spontanscharia och hucklen.

   Det finna enorma ekonomiska fördelar och fördelar när det gäller livskvalitet i att ha en homogen kultur.

   Gillad av 2 personer

 14. Östrahult skriver:

  Det är inte enkelt att i en kort text förklara samhällsutvecklingen. Ideologier påverkar samhällsutvecklingen helt klart. Media är en viktig del i detta.

  Om vi tar några aktuella exempel:

  Vi ser bilder på Läkare utan gränsers båt Aquarius som hämtar upp migranter utanför Afrikas kust. Det är lätt att se att det rör sig om gummibåtar som bara bogserats ut från kusten för att bli upphämtade, dvs det rör sig om en organiserad transportservice. Trots detta uppenbara vet vi hur media framställer detta. Beror det på journalisternas ideologi eller på journalisternas uppfattning om åhörarnas ideologi?

  I SVT var det en debatt mellan Magdalena A och Oscar S om ekonomi. MA kör med avundsjukeargumentet. SD är tydligen inte lika hårda skattehöjare som sossarna. Inge tar upp frågan att jämföra skatter med andra kostnader som drabbar vanligt folk. Ta bara en sådan sak som försäkringskostnad för dem som bor i utsatta områden, det betyder troligen mycket mer än en ändring i skatteskalan. Varför tar inte journalisten upp det? Beror det på journalisternas ideologi eller på journalisternas uppfattning om åhörarnas ideologi?

  Frågan är: Vill inte åhörarna veta sanningen? Vill journalisterna dölja sanningen?

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi förtränger vår ångest. Vi talar inte om saker som ”kan väcka björnen”, som påminner oss om vår ångest. Det är en psykologisk skyddsmekanism som har en sociologisk motsvarighet där vi understöder varandra i detta undertryckande.

   Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Ships don’t sink because
   of the water around them;
   ships sink because of the
   water that gets in them.
   Don’t let what’s happening
   around you get inside you
   and weigh you down.

   Gillad av 2 personer

 15. Moa skriver:

  Det intellektuella raset inom Liberalerna, från Rojas till stöd för utvisningssabotage, är enormt. Från att ha varit akademiska föregångare med vassa analyser och redskap för att tolka samhället, till slappa handhjärtan och känslosamma utfall som undergräver rättsstaten.

  Och de är ju inte ensamma om denna utveckling. Den gäller också övriga allianspartier. Fallet Rojas är ett exempel på hela svenska borgerlighetens moraliska och intellektuella förfall.

  https://samtiden.nu/2018/08/yrkesforbud-i-sverige-kulturminister-i-chile/

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Noa: — Nog är det så. Och orsaken söker jag i PK-sektens massiva grepp om samhället. Ett giftigt inflytande som går över partigränserna och hittas nästan överallt.
   Kommenterade just att PK-sektens makt nog hade sitt ursprung bland missnöjda studenter från 1968, som hade tänkt sig fina karriärer men hamnade i ett akademikerproletariat.

   Då kanaliserade man besvikelsen och samhällshatet genom att läsa Marcuse.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Rojas var en opportunist. Han mamma var känd socialist, dog i Sverige vid 80, han var med i MIR, det väpnade upproret, bytte sida i Sverige och gick till borgerligheten, fick inte genomslag för sina ideer om ”empowerment” av de som bodde i de utanförskapsområden han definierade,Empowerment är en latinamerikansk ide om att ge äganderätt mm till slumbostadsboende, uppmuntra småskalig tillverkning osv. Det är knappast problemet i Sverige där utbildning är ett krav för att kunna försörja sig. Så flyttade han till Spanien och tydligen senare till Chile. Doktorerad när han kom till Sverige, men producerade inte mycket för landet…

   Gilla

 16. Bo Svensson skriver:

  Självklarheter som stämplas som extremism:

  Skall mänskligheten utvecklas framlänges, är det de avancerade folkslagen som skall vinna terräng på de retarderades bekostnad.

  ”Alla människors lika värde” är en floskel utan innebörd och skall det betyda att alla skall ha samma rang, är det nonsens.

  En galen mördarsekt skall kallas för just detta och inte klassas som religion oavsett hur många som blir missnöjda.

  Gillad av 2 personer

 17. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Om man nu skall anamma herr Engellaus paradigm här så skulle jag vilja påstå att pk-ism inte är varan utan är reklamkampanjen. (Det kan vara läge för att här påminna om mitt klassiska inlägg Svensken är en floskelfeminist.)
  Ingen person med förnuftet i behåll tror på pk-ismens svammel och avarter. Men pk-ismen är inte ett mål, den är ett medel, och när förnuftiga (eller snarare intelligenta) personer har mål som helgar medlen så blir pk-ismen ett alldeles utmärkt medel. Så vad är då målet? Titta på världen, titta vad som händer. De som har tankemaskinen i ett fungerande skick men ändå tar till pk-ism har som mål, medvetet eller omedvetet, den globala diktaturen där de själva otyglat härjar på de förslavade befolkningarnas kostnad.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   ”…den globala diktaturen där de själva otyglat härjar på de förslavade befolkningarnas kostnad…”

   Ja, och människor som har en sådan maktsträvan bryr sig knappast om -ismer, höger-vänster o.dyl., de använder alla verktyg som står till buds för att nå sitt mål.

   Gillad av 2 personer

 18. Gunnar Strandell skriver:

  Jag anser att de ”kunder” som efterfrågat PK-ismen och det ”välfärdsindustriella komplexet” framförallt funnits och finns hos Kommunalarbetarförbundet och att den snabba omställningen kommit efter att förbundet blivit störst inom LO och fått dirigera diskussioner och debatter.

  Det är helt enkelt mycket svårt att argumentera mot dem som står för och verkar i ”Det goda samhället”. Övriga grupper som lärare, läkare, läkemedelsindustri och andra som får sin utkomst från skatter har hakat på. Politiker har ridit på vågen genom att pytsa ut lagförslag och riktade satsningar så att alla blivit nöjda.

  Miljöpartiet hittade sin godhetsnisch och har hittills fått utdelning.

  De enda avvikelserna som kommit från andra hållet är jobbskatteavdrag, RUT och ROT.

  Du har rätt i att vändningen startade under 1970-talet och att den sedan accelererat fram till nu. Valresultatet 2018 kanske kan innebära kursändring, men jag tror det då krävs radikalt ändrad mandatfördelning i riksdagen.

  Gillad av 2 personer

 19. Jaxel skriver:

  När jag läser krönikan får jag intrycket att PK-ismen tryckts på befolkningen uppifrån. Givet att detta är en korrekt tolkning vill jag invända att den bara är delvis sann.

  Att PK-ismen varit så framgångsrik hos breda folklager beror på grundläggande dogmer talar till värderingar som betyder mycket hos folk. Sen har konsekvenserna av dessa värderingar töjts till det absurda.

  Till exempel säger regeringsformen att statsmakten skall utövas med respekt för alla människors lika värde. Bokstavligt tolkat skall staten alltså inte göra skillnad på medborgare, innevånare eller andra människor i hela världen. Staten, i form av grundlagen, avskaffar alltså folket. Följden blir rimligen, bokstavligt tolkat, att regeringsformen avskaffar staten. För vad blir kvar av staten om den inte bärs upp av sitt folk? Ett.stycke mark – en enhet som endast definieras som ett avgränsat geografiskt område?

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att alla är ”lika värda”, vad det än må betyda, menas ju inte förutsätta att en massmördare skall ha samma rättigheter som andra, inte heller att alla skall ha samma pension utan den beror på nivån tidigare inbetalningar. – Det bör alltså vara fritt att trots denna formulering behandla migranter som vi finner rimligt och lämpligt.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Det är en myt. Både konservatism och nyliberalism har rötter där liksom en del vänstertänkande och postmodernism, men det förklarar inget vid sidan av den frihetsrörelse 68 innebar, en individuell frihetsrörelse mot Vietnam krig i USA, mot franska staten i Frankrike inkl kolonialism och OAS.

   68 var en fotnot i historien.

   De flesta aktiva blev god anpassad medelklass. I Sverige var rörelsen minimal till sin storlek och sitt inflytande.

   Gilla

 20. Christer L skriver:

  Till det klargörande artikeln åstadkommer kan läggas: Nyhetsvärdet, dess förvandling från information till sensation till propaganda.

  Så länge något har haft nyhetsvärde i Demokratiska Västnyheterna så har det publicerats. Men redaktionell nyhetsvärdering har ändrats. Vad har balanserat tänkande som inte hotar seder och allmänt bondförstånd i nyheterna att göra? Nej, sådant blir istället omodernt. Modernismen inom konsten och litteraturen var enligt min uppfattning helt och hållet en fråga om nyhetsvärdering (publicitet på kultursidorna). En stor utredning om nyhetsvärderingen som politisk kraft borde göras. Numera har Demokratiska Västnyheterna helt övertagits av vissa internationella politiska intressen, och nyhetsvärde har blivit propagandavärde.

  Som sagt, den abstrakta diskussionen om olika färgskiftningar inom den akademiska världen är i sig ointressant i världen utanför. Publiciteten styr sådant därifrån som passar in i det politiska spelet. Jordan Peterson är nu främst en politisk figur i cyberrymden, han har med sina på Youtube utlagda lektioner fört ut ett politiskt budskap som inte gynnade hans karriär innanför akademins väggar. Detta budskap är kort och enkelt: män, sluta att vika ner er intellektuellt och moraliskt för den fanatiska feminismen! Detta är vad han själv gjorde. Han lyckades därigenom återuppväcka ett genuint nyhetsvärde för saklig information så som detta ursprungligen var ägnat demokratin.

  Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Fantastiskt bra text av Patrik! Och de kommentarer jag kunnat läsa höjer nivån på vårt samtalstorg ytterligare, så att gamla och nya läsare gärna fortsätter att insupa så månghövdad klokhet, erfarenhet och humor.

  Ja, jag tror också att utbudssidan inte är så påskjutande och drivande som man förleds att tro. Suget från efterfrågesidan är väsentligare. Idéer och idékomplex poppar hela tiden upp och flyter omkring i en obestämbar rymd och människor plockar just de frukter de tycker sig behöva. Sedan sprids och etableras idéer otroligt fort, precis som vi ser på pryl- och modesidan.

  Likt många andra har jag sett att PK-ismen inte låter sig förklaras av en enda enkel förklaringsmodell, fast vi kan välja något enkelt och användbart då vi försöker väcka de sovande. Det handlar om många lager av rötter och verkande krafter inskjutna i och på varann och grovleken går inte att mäta. För en beskrivning måste man liksom dra ut olika filter eller raster ur komplexet och beskriva dem ett i taget. Detta liknar de välbekanta transparenta bilderna t ex av människokroppen.

  Mitt komplement till det som hittills har skrivits är att peka på ”mediakonstruktionismens” roll. Massmedias förhållningssätt till verkligheten nära nog sammanfaller med PK-ismens. Och nyhetsvärdering och annat är förankrat i vanlig vardagspsykologi, egentligen från de tider då grupperna var små. Dessutom innehåller PK-ismen allmänmänskliga sidor även på djuppsykologiska nivåer – och just där får vansinnets rötter sin näring.

  Gilla

 22. Klas Göran skriver:

  Att använda begreppet ”politiskt korrekt” för postmodernismen är en anakronistisk förenkling. Anakronistisk därför att ”politically correct” är en etikett som spreds omkring 1991 för att beteckna ett beteende som fick genomslag utanför universiteten just då. Det skrattades gott åt nya begrepp som ”non-white coffee” (i s f ”black coffee”),” vertically challenged” (i s f ”dwarf”), ”herstory” (i s f ”history”) o s v. Ett återkommande missförstånd, som även sprids av politiskt korrekta skribenter, är att politisk korrekthet skulle handla om vanligt hyfs att inte använda kränkande ord. Det är där förenklingen kommer in: postmodernism är ett filosofiskt tankesystem förutan vilket den politiska korrektheten inte skulle existera, men postmodernismen är inte samma sak som politisk korrekthet. Men en av postmodernismens grundideer, att orden skapar den sociala verkligheten, är grunden för den politiska korrekthetens strävan efter att förändra språket. Patrik Engellau buntar ihop allt möjligt under etiketten PK som inte nödvändigtvis har med varandra att göra. Det är säkert bra ur marknadsföringshänseende men det hjälper inte analysen.

  Gillad av 3 personer

 23. Lars skriver:

  Kanske tankarna bör gå till Ryssland under 1800-talet då en intelligentia formades som var i opposition till tsarväldets och statens diktatur, men en intelligentia (ordet skapade i Ryssland) byggde på adelns missnöje, en adel som fjärmat sig radikalt från befolkningen, som hade mycket litet av kontakter med denna, men drömde m en ny framtid för Ryssland som nation och som importerade både språk (franskan) och filosofi från väst Europa, särskilt den franska upplysningen och först Hegelianska tankegångar från Tyskland, men senare socialistiska ideer från Frankrike.

  Poängen är att folket inte var med i processen! Det var en isolerad intellektuell elit, som fjärmat sig från realia. Jämförelsen pekar på universiteten i Sverige och de kulturella eliterna (någon framträdande intellektuell elit förefaller saknas).

  Gilla

  • Lars skriver:

   Efterfrågan fanns alltså inom universitetsvärlden, media och de politiska partierna, samt NGOs. Det gav ett ideologiskt kitt, ett system av värderingar och förklaring av världen. Knappast hos fackföreningsrörelsen, som stod i myllan. Idag ser vi hur verkligheten kommer ifatt en ideologi som inte håller, som inte förklarar hur världen fungerar. Det räcker inte med studier i litteraturhistoria och sociologi för att förstå verkligheten. Det räcker inte med psykologi utan en rejäl dos av ekonomi och ekonomisk historia och det räcker inte med naturvetenskap.

   Gillad av 1 person

 24. Lilla fröken PK skriver:

  USAs berättigade dåliga samvete över hur man behandlade sin färgade befolkning, fick i Sverige en motsvarighet i skammen över vår politik under WW2. (Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg dock undantagna).
  När proletariatet i Sverige hade lyfts ur sin fattigdom på 1960-talet, gällde det att hitta någon annan förtryckt grupp. Då fann man på att visa sig SOLIDARISK med diverse U-länder, och Sverige kunde anträda den Tredje vägen, mellan Öst och Väst. Med grandios självöverskattning såg fr a sossarna sig som ett ljus för resten av världen. Dag Hammarsköld och Olof Palme blev genom sin död sakrosanta ikoner att dyrka och försöka efterlikna. ”Den humanitära stormakten” är ett tanke(miss-) foster i denna anda, liksom den feministiska regeringen.
  Puh! Jag har fått mer än nog av detta och hoppas på en rejäl kalldusch för Sjuklövern i deptember. Väl bekomme!

  Gillad av 2 personer

 25. Klas Göran skriver:

  A propå ”påstådda brott mot USA:s svarta befolkning”: nu kanske PE anlägger ett postmodernt sanningsperspektiv enligt principen att man inte kan veta någonting säkert.
  Men om vi nu skall vinnlägga oss om att leta efter objektiva fakta och om en enhetlig moralisk måttstock, borde vi faktiskt kunna enas om att de historiska brotten mot USA:s svarta befolkning faktiskt har inträffat och att det handlar om moraliskt förkastliga handlingar.
  Slaveriet avskaffades först 1865 och de därefter instiftade raslagarna (”Jim Crow”, segregation), som uteslöt svarta från politisk, kulturell och ekonomisk delaktighet i stora delar av USA, avskaffades först 1964. Det var enligt lag förbjudet för människor från olika ”raser” att gifta sig med varandra i ett stort antal delstater tills 1967. PE skulle alltså mycket väl själv kunnat ha tagit del av information om dessa ”påstådda brott” i vuxen ålder. Bara för att man tycker illa om sossarna måste man inte argumentera som Trump.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Bra och PE missar, han har någon slags bias som är svåråtkomlig, men antagligen menar han situationen nu och sedan 1970-tal, men behovet av att ändra attityder i USA gentemot svarta och inom den svarta befolkningen var nog och är delvis idag ett faktum

   Gilla

  • Björn G skriver:

   Frågan här är väl om ett lagligt brott har begåtts mot USA:s svarta befolkning (i USA).
   Det är inte fråga om moral här utan snarare vad var lagligt i USA vid de olika skeendena.
   Det är viktigt att hålla tungan i rätt mun.

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    En väldigt filosofisk fråga. En av de faktorer som utlöste det amerikanska inbördeskriget var just frågan, om slaveriet kunde vara förbjudet i vissa delstater men tillåtet i andra, om de alla lydde under samma författning. Enligt de amerikanska abolitionisterna från Nordstaterna borde slaveriet ha varit förbjudet i slavstaterna. Det var den amerikanska Högsta domstolen som förklarade segregationen för författningsvidrig. M a o begicks det i vissa stater handlingar mot svarta, som var olagliga i andra. Var detta brott enligt en strängt legalistisk hållning?

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Förresten: att försöka slå undan den svenska ”antirasistiska” vänsterns påstående, att de svenska ”rasifierade” skulle ha lidit samma oförrätter som de amerikanska svarta, genom att förneka att de amerikanska svarta skulle ha utsatts för oförrätter saknar all logik. Motargumentet måste istället utgå ifrån att de båda företeelserna inte är jämförbara.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, för om man hela tiden intager en ställning som avviker från alla andras, så kan man inte kritiseras, utan har potentiellt alltid rätt! Vem vet! Dumdrygheten och pompösiteten i sin prydno.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Talar du om dig själv nu Fredrik med dina hemmasnickrade teorier?

    Lagbrott, lagen är väl inte alltid rättvis Björn.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, ingen av mina högst personliga åsikter definieras genom sin avvikelse från å ena sidan den ena och å andra sidan den andra. Du får nog ta och skärpa till dig lite och inte bara stapla osammanhängande förolämpningar på varandra. Du förnedrar till intellekt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, det var du som började här med förolämpningar, oklart vem det riktade sig till, men förolämpar du så triggar du att själv bli förolämpad. Det är problemet med aggressivitet!

    Gilla

 26. olle reimers skriver:

  Jag har några invändningar mot PE:s teser.

  Den viktigaste är att PK-ismen inte är en egen ideologi utan ett redskap för att hålla undan kritiska röster. Ett vapen mot yttrandefriheten således.

  Den andra invändningen handlar om PE:s tolkning av vad det är Jordan Peterson säger. Sanningen är ju den att socialismen alltid har haft starka rötter i USA. John Steinbecks ”Vredens druvor” är ett grundläggande dokument i socialismens amerikanska historia. Få samhällen har hyst så öppna orättvisor som det amerikanska, vilket de som anser sig drabbade också manifesterat.

  Jordan Peterson pekar endast på Derrida och hans anhang som manifestationer av att socialismen lever i USA men i lite annan form. I den påbörjade valrörelsen inför kongressvalet den 6 november har förresten också ett antal demokratiska kandidater öppet tala om socialismen.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Jag skulle tro att ideologin närmast är socialkonstruktivismen, som lärs ut på universitet och därmed sprids ut i samhället via psykologer, sociala omsorgs yrken, journalisthögskolor mm. Det kan inte vara detsamma som socialism, som dessutom historiskt funnits i många skepnader t.ex. den svenska med ett tydligt brott med marxismen redan på 1920-talet och i splittringen mellan socialdemokrater och kommunister i Europa, mellan reformister och revolutionärer efter revolutionen i Ryssland 1917.

   https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/socialism-och-kommunism#

   För en IT människa så är det ett kardinalfel att bygga datamodeller så att man slår samman informationsmängder som motsvarar olika entiteter ute i verkligheten. Man kan säga att socialkonstruktivism är relaterat till socialism, men relationen är många till många. Man kan också säga att välfärdsstaten och reglerad marknad är relaterad till socialism, men det är också relaterat till socialkonservatism, till socialliberalism, men inte till nyliberalism. Välfärdsstaten är också relaterad till andra entiteter som det moderna samhället, den utvecklade ekonomin, behovet av skyddsnät och till den ekonomiska fördelning som marknadsekonomin skapar som inte accepteras av de olika system som utgör samhället.

   Man kan fråga sig med Adam Smith när marknadens osynliga hand ger ett bra resultat eller när moral och samhällsintressen måste ta över.

   Socialkonstruktivismen är naturligtvis relaterad till olika historiska tänkare som Derrida, Sartre, Wittgenstein och naturligtvis relaterad till post-modernismen, men det är inte samma sak. Socialkonstruktivismen som skola är mer väsentlig än vad Marcuse eller Derrida ansåg eller Jordan Peterson eftersom det är en skolbildning i olika skepnader som genomsyrar olika utbildningar och olika teorier om hur samhälle och människa fungerar, men den är inte allenarådande utan andra ansatser finns jämsides t.ex. Popper. Det behövs människor, organisation och uppgift för att vidmakthålla en ideologi. Jag är tveksam om man kan hävda att t.ex. media eller partier helt köpt postmodernismen eller socialkonstruktivismen. Det verkar mest vara ogenomtänkta slagord bakom och en metod, PK, som du säger, att trycka ned avvikande uppfattningar.

   Gilla

 27. olle holmqvist skriver:

  Grundproblemet är den allmänmänskliga flockmentaliteten. F a de som upplever sig som ”bildade” är villiga att tycka det som tyckas bör. P O Enquist berättar om teaterpremiär i NY.
  Repen har gått hyggligt. Premiären funkade. Nu sitter alla och smuttar på en cocktail och väntar på Drakens Dom: recension i NY Times. Tummen opp där och och – evig lycka, åtminstone långkörare. Tummen ner, och publik i bänkarna : ingen. Efter någon timme visste man. Molokade sig hem.

  Ingmar Bergman insåg teaterkritikerns makt och uppträdde handfast. Åtminstone en gång.
  Pressens makt. Varje morgon satte han sig i bilen och färjade sig över till Gotland för att köpa tidningarna.

  Jfr ungdomens musik, riktad till ännu inte bildade (desformerade) ungskallar. Vilken stjärna där bars till publikhavet av ”god kritik”. ”Those small crowds are nothing for me – Joan Baez.”

  Kan det vara så att konventionell ”bildning” innebär kuvande av det spontana, det egna tänkandet, och befrämjar vår medfödda tendens till inordning i flocken ?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.