Gästskribent Zhengyang Wu: Den svenska sjukan och det svenska samhällets utveckling

Sverige har en liten befolkning, och det är naturligt att man inte har eller har haft så många (om ens någon) intellektuella giganter som med sin unika insikt och kunskap kan påverka samhället mot en positiv riktning, och i yttersta fall rädda landet från förfall när makteliten håller på att tappa kontakt med verkligheten.

Men det gör egentligen inte så mycket om man har ett öppet samhälle värt namnet, eftersom man utan problem kan få inflytande från resten av världen där insikterna och kunskaperna finns. Som jag ser det har detta varit en av nyckelfaktorer som gjort den västländska civilisationen så mycket mer framgångsrik än alla andra.

Men när jag började intressera mig för Sveriges utveckling upptäckte jag ganska snabbt att Sverige inte har ett öppet samhälle i det här avseendet, eftersom positivt inflytande utifrån har svårt att accepteras och nå ut till den svenska makteliten och det svenska intellektuella kollektivet, inte att tala om den vanliga svensken. Vad man är öppen för är istället andra typer av inflytande, ofta antiintellektuella sådana. Visserligen kan det också betraktas som ett slags ”öppenhet”, men jag vet inte om mottaglighet för efterblivenhet och till och med ren ondska är något positivt, även om det känns riktigt härligt att hela tiden få den blinda svenska stoltheten (min benämning: den svenska sjukan) bekräftad: Att man är bäst på sin lilla täppa och att man är så duktig att man inte behöver insikt eller kunskap utifrån.


När jag betraktar Sverige i egenskap av en person som är naturligt immun mot den svenska sjukan ser jag tydligt att de allvarliga misstagen Sverige har gjort och fortfarande gör har förutspåtts av intellektuella giganter som Friedrich A. Hayek och Milton Friedman. ”Svåra” samhälleliga ”problem” som ”ojämställdhet” mellan män och kvinnor och ”diskriminering” och ”utsatthet” av olika folkgrupper och inkomstklasser som plågar den svenska allmänheten så hårt hade den fenomenala Thomas Sowell rett ut redan för 40 år sedan.

I sin bok ”Vägen till Träldom” klargjorde Hayek tydligt hur ekonomisk planering (med andra ord socialism) så småningom skulle leda till totalitärism där folket förlorar sin frihet. Sverige verkar ha hittat en lösning runt den rena ekonomiska planeringen genom den så kallad ”tredje vägen”, där frimarknadsgrundade ekonomin kombineras med en stor stat med allt det innebär (hög skatt och välfärd) på ett socialdemokratiskt sätt. Men vad är det om inte ett slags ekonomisk planering när svenska staten tar in så mycket skattepengar för att spendera på ett av staten planerat sätt?

Hayekkritiker framhäver ofta skandinaviska välfärdsländer som Sverige som motbevis och menar att sådana länder fungerar bra och befolkningarna har mycket frihet trots socialismen. Deras misstag är att dessa länder är välmående idag inte betyder att de fortfarande är så i framtiden. Dessutom kan vägen till träldom bli olika lång beroende på ländernas olika förutsättningar, och det kan också förekomma temporära svängningar under processen, precis som allting som sker under längre tid i den här världen.

Milton Friedman har antytt att den frimarknadsgrundade delen av den svenska ekonomin och den en gång i tiden höga homogeniteten av den svenska befolkningen har förlängt Sveriges väg mot nedgången. Men ingenting säger att Sverige inte är på vägen dit, typiskt nog genom vad Hayek kallade slippery slope, där staten utvidgar sin makt successivt, först den ekonomiska genom exempelvis allt högre skatt, därefter den politiska, sociala och kulturella genom till exempel allt hårdare inskränkning av yttrandefriheten, och under processen förlorar folket allt mer av sin frihet i förhållande till statens allt större makt. Vissa länder under vissa tider har turen att vända utvecklingen, men man kan inte säkert veta att Sverige också har sådan tur. Dessutom har historien istället visat att alla denna typ av svängningar var tillfälliga.

Jag skulle våga påstå att den stora asylrelaterade invandringen bara är ett symptom på detta slippery slope. Genom att ta emot ett stort antal människor som inte är anpassade för den svenska arbetsmarknaden (ofria, välfärdsberoende människor) har staten säkrat sin makt genom fortsatt högt skattryck på det svenska folket. Skattetrycket måste nödvändigtvis bli ännu högre framöver, och vi måste också vara nettoskattebetalare under ännu längre tid, det vill säga allt högre pensionsålder. Men det finns en tröst även om den är en tragisk sådan: Sveriges väg mot träldom blir betydligt tydligare och kortare när den svenska befolkningen blir allt mindre homogen. När den dagen då majoriteten av befolkningen upptäcker att man betalar världens högsta skatt utan att få nämnvärd välfärd tillbaka har vi i princip nått dit, om inte andra fruktansvärda saker såsom religiösa och etniska konflikter redan har förstört vårt liv.

Milton Friedman förtydligade och vidareutvecklat Hayeks resonemang med ett språk som alla kan förstå. Han påpekade att staten per se inte har något syfte, värdering eller vilja, och att den inte kan fatta något beslut. Istället är det en grupp av människor i maktposition som i statens namn fattar beslut och bestämmer över andra, vanliga människor. Det är därför självklart att ju större staten är (exempelvis genom högre skattetryck) desto mer makt har denna grupp av människor och desto närmare är vi till träldomen. Han påpekade också att alla människor i första hand tjänar sina egna intressen, även de i maktposition som i statens namn bestämmer över andra människors liv. Allmänhetens intressen som de förväntas att tjäna i statens namn kommer i bästa fall i andra hand, om de inte försummas helt. Denna grupp av människor har ett självklart egenintresse av att konstant utvidga statens makt, och på grund av detta är det oftare än man tror att en statlig institutions ursprungliga, ädla syfte inte stämmer överens med vad den egentligen sysslar med. Vidare hade Friedman sitt favoritargument mot en omfattande välfärd som naturligtvis förutsätter en stor stat och hög beskattning av folket: ”Ingen spenderar andras pengar lika försiktigt som han spenderar sina egna”. Han frågade retoriskt: ”Tror du att dessa människor spenderar dina pengar lika försiktigt och lika effektivt som du skulle göra med dem själv? Tror du att de vet bättre om vad som är bäst för dig än du själv gör?” Jag skulle vilja gå ett steg längre med frågan: ”Tror du att de bryr sig överhuvudtaget?”

Överallt i det svenska samhället kan man se exempel på att Hayek och Friedman hade rätt om man väljer att inte ha sina ögon stängda. Den svenska maktelitens ständiga ambition att stärka statens makt och samtidigt inskränka vanliga människors frihet, dess hårresande slöseri av våra skattepengar, och dess kompakta likgiltighet inför det svenska samhällets förfall i nästan alla dess vitala funktioner: invånarnas personliga säkerhet, den sociala tryggheten, skolan, sjukvården, äldreomsorgen, polisen, försvaret etc. Allt för att de effektiva åtgärderna och alternativen strider mot dessa maktpersoners personliga ”goda” smak, värderingar eller ambitioner. Personlig smak, värderingar och ambitioner är också egenintressen har Friedman så korrekt påpekat. Hur har dessa människor råd med allt detta extremt dyra trams om de inte att göds av våra enorma skattepengar i statens och välfärdens namn?

Man kan naturligtvis fråga sig varför. Varför Sverige, som till synes verkar vara ett så öppet land där även folkmördare med oklar identitet välkomnas med gratis bostäder och hela välfärdspaketet, har så svårt att acceptera så viktiga insikter utifrån?

Olika personer kan ge olika förklaringar, och min förklaring är den svenska ynkligheten. Jag anser att ynkligheten är ett viktigt symptom av den svenska mentaliteten, det vill säga den svenska sjukan. Som vanligt sitter ett samhälles dominerande mentalitet främst hos dess maktelit och intellektuella. Vanliga, meniga svenskar är oskyldiga i det här avseendet. Denna ynklighet visar sig genom att alldeles för många svenskar i viktiga samhällspositioner är intellektuellt svaga trots sin ofta extremt uppblåsta självgodhet, från statsminister till olika nivåers chefer i statliga myndigheter och kommuner, från diverse så kallade experter med fina titlar till gapiga och arroganta opinionsbildare. De är som åskådarna i HC Andersens saga Kejsarens Nya Kläder: När den modiga pojken har ropat ”kejsaren är naken” tävlar dessa intellektuellt svaga men priviligierade individer om att skälla ut pojken och hånskratta åt hans ”dumhet”, därför att bedragarna redan har övertygat dem om hur ”smarta” människor ska se och tänka, om de nu inte är bedragare själva.

Inte sagt att den vanliga, maktlösa svensken inte bär något som helst ansvar för sitt lands förfall. Hennes största ansvar är hennes trälmentalitet: Den lovordade men ack så ödesdigra svenska tilliten till staten. Jag tycker faktiskt att den vanliga människans ovilja att vara sitt eget livs mästare har möjliggjort den absoluta majoriteten av all ondska i den moderna mänskliga historien.

Zhengyang Wu kom till Sverige som gäststudent hösten 1989. Han är i grunden naturvetare, men har ett stort intresse för samhälleliga frågor. Idag jobbar han främst som lärare inom naturvetenskapliga ämnen. På sin fritid översätter han mellan svenska och kinesiska.

101 reaktioner på ”Gästskribent Zhengyang Wu: Den svenska sjukan och det svenska samhällets utveckling

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Ett annat begrepp Jan, är självöverskattning.
   I dag får vi veta hur socialdemokraterna varnar oss för hur en sänkning av skatten är en stöld från det allmänna!
   Och sjutton vet om inte väldigt många går på den finten.

   Gillad av 9 personer

   • Margareta skriver:

    Själv anser jag att skatter är legaliserad stöld, av staten legaliserad för egen räkning. Anser staten att det vi arbetet ihop egentligen är statens egendom så är helt klart en sänkning av skatten en stöld från det allmänna. Vi får behålla smulorna av det vi arbetat ihop och vad får vi för pengarna?

    Gillad av 2 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Skulle vilja säga att jag valde ynklighet framför andra begrepp inte utan anledning.

   Alla andra begrepp t.ex. självtillräcklighet, arrogans, självgodhet, självöverskattning etc innebär att det finns hopp, eftersom om man är intellektuellt stark och hederlig har man möjlighet att erkänna att man hade fel när man väl har insett sitt problem.

   Men ynklighet är något annat. Man visste att man hade fel, och man visste att man är okunnig, men man vägra att erkänna det, istället gömmer man sig, eller gör personlig attack mot dem som hade rätt. Det är ynklighet.

   Första gången jag såg ynkligheten hos den svenska makteliten var när Bengt Westerberg reste sig och gick istället för att ta debatten mot NyD:s ledare. Han var inte självtillräcklig eller självöverskattad, utan bara feg och ynkryggad.

   Gillad av 6 personer

   • olle reimers skriver:

    Tack för en alldeles utmärkt artikel som väl sammanfattar det som är problemen med högskattesamhällena.

    Om man vill fortsätta att titta på orsakerna så kanske man bör tillägga att många männsikor tycks frivilligt välja bort friheten för en (illusorisk) frihet. Detta är givetvis ett utslag av den ynklighet som du lanserar som ett sammanfattande begrepp och som i sin tur beror på att vi till varje pris vill undvika riktiga konflikter.

    En annan omständighet som du mycket riktigt påpekar är ”den kokta grodan”-syndromet. Värmer man upp vattnet tillräckligt långsamt märker grodan inte vad som är å färde förrän det är för sent.

    Resultatet kan tyvärr inte bli annat än katastrof. Särskilt när högskattesamhället har ombefolkat Sverige och de ursprunliga invånarna blivit en minoritet.

    För makthavarana kan det tänkas att det är en felkalkyl. De kan inte räkna med att de nya bosättarna har samma ynkrygglighet som de andra. Men kanske ändå; de vet att en ännu effektivare metod för att passivisera människor är att tvinga på dem en religion vars budskap påbjuder just detta.

    Genom århundradena har människor, särskilt i Europa, rest sig upp mot sina förtryckare. Det finns en gräns när tåligheten slår över i motstånd.

    Har vi nått den punkten ännu?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    En annan sak som kanske kan tilläggas är att makthavarna i ett sådant samhälle gradvis omvandlar det till en personlig kleptokrati.

    Före c::a 1980 fanns det inga pengar i samhället utom för ett försvinnade litet fåtal. Med aktiebörser, finansiella instrument, inflation m.m. skapades helt nya möjligheter för mindre nogräknade personer att berika sig själva med andras pengar. Härtill kom att man kunde förändra maktstrukturen genom införande av partistöd och ta kontroll över alla viktiga utnämningar.

    Ja grodan är nog kokt nu!

    Gilla

 1. A skriver:

  Tack Wo, denna text stämmer mycket väl med mina uppfattningar. Jag ser egentligen inte nån vändning i sikte tyvärr. SD är bara mer av samma. Det finns mycket att glädja sig åt i Sverige, men det ligger på ett annat plan än sådant maktetablissemanget än så länge kommer åt.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

  • W skriver:

   Det är inte Socialdemokraterna, som dominerat svensk politik de senaste hundra åren, som bär ansvaret för skjutningarna och gängkriminaliteten i landet.

   Nej, det är Sverigedemokraternas och högerns prat om skattesänkningar och ”otrygga anställningsformer” som är problemet.

   En sådan politik leder nämligen till att människor förlorar tro på framtiden, och att sociala klyftor, splittring och otrygghet ökar.

   Det hävdar i varje fall Peter Hultqvist (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) i Expressen idag under rubriken ”Så föder M och SD gängkriminaliteten”.

   http://www.friatider.se/regeringen-skyller-g-ngkriminaliteten-p-sverigedemokraterna

   Gillad av 17 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”Denna ynklighet visar sig genom att alldeles för många svenskar i viktiga samhällspositioner är intellektuellt svaga trots sin ofta extremt uppblåsta självgodhet, från statsminister till olika nivåers chefer i statliga myndigheter och kommuner, från diverse så kallade experter med fina titlar till gapiga och arroganta opinionsbildare.”

    Som sagt, de är intellektuellt svaga!

    ”Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” – Lukas 23:34

    Gillad av 4 personer

   • Bl skriver:

    Det är för att SD tillåts yttra sig som vanliga svenskar blir så rädda att de blir gängbrottslingar. Jag har läst igenom det flera gånger och det är ju det de säger. Det lär bli väldigt mycket censur under PKs nästa (och sista) mandatperiod i regering.

    Gillad av 1 person

   • Maja Dacke skriver:

    Otroligt. Otroligt! OTROLIGT!!! Att de bara orkar med sina stinna konton – beredda för flykt när …

    Gilla

   • W skriver:

    Mer från Fria Tider
    Sjukvårdens telefonrådgivning på nummer 1177 är gratis och öppen till klockan 22. Problemet är bara de enorma köerna.

    Men araber och somalier har särskilda nummer där man får svar direkt. När Nya Tiders reporter prövar att ringa om sitt sjuka barn svarar den svenskspråkiga personalen att deras tid inte får upptas av svenskarnas frågor och hänvisar tillbaka till de långa köerna.

    https://www.nyatider.nu/tvarstopp-nar-svensk-provar-sjukvardens-graddfil-bara-for-araber/
    Invandrarna vårt nya frälse…

    Gillad av 9 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Visst är det så här. Den svenska ynkligheten och självgodheten utmejslad och tydlig hos politikerväldet. Och bara möjlig att fortgå för att vi som tillhör den halvan av befolkningen som alltid velat ha mer icke-socialistisk självständighet, har varit och är mesiga.

  Vi har antagligen alla haft det för bra hittills. Både materiellt och med känslan av frihet. Med yttrandefrihet, jämställdhet, möjligheten till utbildning och klassresor, möjligheten att resa, möjligheten att förena yrkesliv och familj osv.
  Det här håller ju just nu på att ta slut. Men den förrädiska grundtryggheten och vanan att tålmodigt jobba på och vänta ut stolligheter, hindrar oss från att vakna till och säga ifrån. Och en stor del av folket, särskilt de som alltid gillat vårt socialdemokratiska folkhem, tror fortfarande att politikerväldet vill oss väl och att det kommer att ordna sig.

  Gillad av 19 personer

 3. MartinA skriver:

  ”Genom att ta emot ett stort antal människor som inte är anpassade för den svenska arbetsmarknaden (ofria, välfärdsberoende människor) har staten säkrat sin makt genom fortsatt högt skattryck på det svenska folket. ”

  En mycket tunn förklaring. Som ej förklarar varför massinvandringen är ett generellt västerländskt fenomen. Överallt där befolkningen är europeisk och det angloamerikanska imperiet dominerat under lång tid, där sker massinvandring.

  Wu är uppenbarligen ointresserad av massinvandring. Och drar till med en håglös enradare. För att ostört få prata om ekonomiska teoretiker. Och visst, Hayek och Friedman i all ära. Men teoretiker är ändock teoretiker.

  Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Praktiken är att de västerländska samhällena har lyckats så bra, att de drar till sig alla från de samhällen som inte har lyckats så bra. Detta parat med en tolerans för de andra och de tekniska möjligheterna att se den lyckade världen och kunna ta sig dit blir en enorm magnet för migration.
   Detta kommer att fortsätta tills en utjämning har skett mellan de lyckade och som inte har lyckats så bra. Det kan möjligen temporärt hindras genom att bygga barriärer.

   Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Nej. Det amerikanska inflytandet är avgörande.

    Betänk, hela den ideologi som används för att rättfärdiga massinvandringen har utarbetats på amerikanska universitet. Det blir ju rent tragikomiskt när de försöker pådyvla oss retorikpaket som utarbetats i USA rakt av, utan att förändra någonting. Som ”sverige är en slavnation” eller ”svenskarna tog landet från samerna”.

    De finns länder som ej är europeiskättade men varit dominerade av USA, som Japan. Som är både rikt och inte har massinvandring. Och det finns europeiskättade länder som inte varit dominerade av USA och är betydligt rikare än invandrarnas ursprungsländer. Såsom Ungern och Polen. Och inte har massinvandring.

    Så din teori är otillräcklig.

    Gillad av 9 personer

   • MartinA skriver:

    Paj länk.
    Min övertygelse är att eliter agerar för att trygga sin framtid som eliter. Till exempel agerar storföretag för att öka mängden regleringar, den juridiska kostnaden för att kunna agra för marknaden. Därför att för stora företage ej kan konkurrera mot mindre företag på en marknadsekonomi. Och mindre företag inte har råd med juridiska extrakostnader.

    Gillad av 3 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Massinvandring sker inte i alla västerländer. Sveriges granne Finland har ju inte den.

   Jag kan inte något om massinvandrings mekanismer. Min kommentar gäller bara faktumet att duktiga utlänningar har betydligt svårare att invandra till Sverige än ID-lösa analfabeter.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Finland har också massinvandring. Deras etablissemang har tvingat dem att ta emot tiotusentals utomeuropeer.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vidare vore duktiga utlänningar ännu värre för oss svenskar än ID lösa analfabeter. Se på australierna? De blir utkonkurrerade i sitt eget land av duktiga utlänningar.

    Gilla

   • Petrus skriver:

    Zhengyang Wu:

    ”Massinvandring sker inte i alla västerländer. Sveriges granne Finland har ju inte den.”

    Svar:

    Finland har inte massinvandring jämfört med Sverige. Men jämfört med Japan. För 30 år sedan var dock Finland nästan som Japan när det gällde invandringsnivåerna.

    Zhengyang Wu:

    ”Jag kan inte något om massinvandrings mekanismer. Min kommentar gäller bara faktumet att duktiga utlänningar har betydligt svårare att invandra till Sverige än ID-lösa analfabeter.”

    Svar:

    För attraktiv arbetskraft finns mer attraktiva destinationer än Sverige med litet högre löner, lägre skatter, bättre klimat (i de flesta fall), mer spännande företag att jobba på och mer prestigefyllda universitet med stora forskningsbudgetar. Sverige är väl inte det självklara valet för attraktiv arbetskraft. Enligt vad du själv tidigare skrev här på Det Goda Samhället stod det tydligen och vägde mellan Sverige och Kanada. Du skrev också att du idag ångrar ditt val. De flesta som får ett anbud från t ex MIT, Stanford eller Princeton brukar föredra sådana alternativ framför Sverige. Sverige har idag f ö fri invandring för alla sorters arbetskraft, även högutbildade elitmänniskor. Förr avsattes också 10 % av utbildningsplatserna för gäststudenter som fick gratis utbildning här i Sverige. Man kan också notera att Sverige kontinuerligt tappas av på inhemska elitforskare till USA. Arne Beurling fick t ex Albert Einsteins tjänsterum på Princeton.

    Gilla

 4. Aurora skriver:

  Så sant, så sant. Jag är inte insatt i den marxist-islamska process i Frankrike som nämns men klart är att 70-talets vänsterrörelse i Sverige inledde det kunskapsförakt som än idag präglar det svenska samhället. Skolan nedmonterades (plugghäst var ett skällsord), betyg togs bort etc. Man hurrade för marxistrevolutioner i andra världsdelar; sådana som ledde till att okunniga gerillagrupper tog makten och ledde länderna i djupare misär än innan. Nu på senaste åren visar sig detta kunskapsförakt i att istället för kompetens och kunskap för tillträde till tjänster och ämbeten så är det rasifierings,-och identitets-meriter som gäller som tillsättningskriterier. Kunniga samhällsdebattörer, som kritiserar rådande pk-doktrin, motarbetas och, i somliga fall, nekas publicering utan hänvisas till skampålen och att få skällsepitet efter sig. Ska valet i höst ändra färdriktningen? Och kanske göra slut på ’ynkligheten’.

  Gillad av 10 personer

  • Jvkkkk skriver:

   Precis i min årskull så är de som var motsatsen till plugghästar alkisar, de är realiserandet av 70-talets vänsterideal, vad som kunde blivit bra blev dåligt.

   Gillad av 1 person

 5. Pelle skriver:

  Nog är Sverige på väg mot en modern version av slavstaten alltid. Som författaren påpekar betalar medborgarna in allt mer av sina inkomster i skatt för att i gengäld få allt mindre i utbyte. Vi har redan nått den punkt där etablissemanget har försakat alla samhällsfunktioner och ideer till förmån för en enda sak som är överordnad allt – massinvandring från tredje världen.

  Sju av våra åtta riksdagspartiet slänger systematiskt alla meningsskiljaktigheter sig emellan över bord för att gång på gång enas om att upprätthålla massinvandringen. Naturligtvis är syftet att göra svensken till löne- och låneslav i sitt eget land så att de styrande oinskränkt kan fortsätta att berika sig själva på befolkningens bekostnad. Det är bara att konstatera vilka summor Reinfeldt, mf.l. håvar in efter utfört förvärv. För vår egen överlevnads skull måste vi göra slut på detta nu den 9 september!

  Gillad av 11 personer

 6. Petrus skriver:

  Zhengyang Wu:

  ”[…] stora asylrelaterade invandringen bara är ett symptom på detta slippery slope.”

  Kommentar:

  Jag tror inte att resultatet hade blivit så mycket bättre för de människor som redan finns i landet med en invandring av amerikansk typ, som inte baserar sig på att folk söker asyl. I USA har man mindre bidrag och folk får i högre grad klara sig själva. Resultatet av detta blir att folk i stället försöker försörja sig på kriminalitet (drabbar alla) eller u-landslöner (drabbar främst svarta men även ”white trash”).

  Om fler skall dela på samma exportinkomster som genereras av samma naturresurser eller samma traditionella, stora exportbolag som är svåra att bygga upp (inget sådant har vuxit fram i Sverige de senaste 80 åren) så sätter det press på levnadsstandarden, speciellt i ett litet land där köpkraften på importerade Audi-bilar och kinesisk hemelektronik bestäms av exportinkomsterna.

  Med smarta invandrare som Zhengyang Wu och andra östasiater så kan man väl kanske neutralisera de negativa ekonomiska effekterna eftersom det blir lättare för svenska och utländska bolag att då lägga kvalificerad verksamhet i Sverige. Zhengyang Wu själv har dock inte släppts in i Sverige med förhoppningen att han skall bidra positivt till Sveriges ekonomi. Utan med förhoppningen att hans barnbarn skall bli något typ nya varianter av Richard von Coudenhove-Kalergi och på det ena eller andra sättet bekämpa den ursprungsbefolkning som man ser som ett potentiellt nazist-problem.

  Gillad av 3 personer

  • Jvkkkk skriver:

   Så sorgligt är det, etablissemanget och 7-klövern har hela tiden varit rasister, ju mörkare och mer dysfunktionell desto mera välkommen är man.

   Gillad av 1 person

   • Petrus skriver:

    Svar till JVKKKK:

    Tror det räcker om man är icke-vit. De enda man inte vill ha hit är invandrare typ sydafrikanska boer trots de verkligen lever under fysiskt dödshot och bokstavligen måste freda sig med skjutvapen för att överleva.

    Man hade kunnat använda biståndsmedel för att möjliggöra för dessa vita sydafrikaner att emigrera. Eller köpa ut dem nu när de skall få farmerna konfiskerade. Men icke. (Noterar också att SD inte påtalar denna enkla möjlighet att lösa konflikten.) Problemet är att västvärlden helt enkelt inte vill ha hit den här typen av väljare. De skulle vara värsta sortens väljarmaterial som tänkas kan. De föredrar om man skjuter dem eller plockar av dem alla tillgångar så att de inte är välkomna någonstans.

    Notera också att en svensk politiker eller medieägare i regel har samma känslomässiga attityd till en vit svensk. Det rör dem inte i ryggen vad som händer vita svenskar idag eller om 50 år när de är i minoritet. Det är ett icke-problem. Eller rent av välförtjänt nästan som massvåldtäkterna av tyska kvinnor år 1945.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Det finns en ryggmärgsreflex i dagens Sverige som har att göra med att vi under en tid efter andra världskriget fick för oss att vi var något slags övermänniskor. Den reflexen har efter åratal av indoktrinering gått ut på att vi inte får visa hur överlägsna vi är.

    Att gynna någon av våra egna på bekostnad av en stackars n-ger vore att betrakta som den värsta synden mot vår förmenta överlägsenhet.

    Under sådana omständigheter ska vi inte förvånas över om man inrättar framkomliga telefonlinjer till sjukvården på arabiska som svenskar inte får använda.

    Gilla

  • Zhengyang Wu skriver:

   Du har flera fel i ditt inlägg.

   1) Din kommentar om icke asylrelaterad invandring visar att du saknar grundläggande kunskaper i ekonomin. Du borde lyssna på Milton Friedman. Han har perfekt svar till dina farhågor. T.ex., ekonomin inte är någon noll-sum spel, så att om den ena parten vinner så förlorar de andra. Kommunismen bygger just på denna teori om noll-sum spel.

   2) Min största önskan idag är att mina barn så småningom lämnar Sverige (läs min första krönika här), så det finns ingen möjlighet att de ”bekämpar den ursprungliga befolkningen”.

   Förresten varför ska jag eller mina barn bekämpa den ursprungliga befolkningen? Vad vinner vi på det? För att bli hatade av den ursprungliga befolkningen och skaffa sig ett miserabelt liv?

   Du menar kanske att vi skulle vara rädda för en del svenskars rasism. Men är etniska svenskar någon konstig typ av människor, kollektivt omänskligare på något sätt så att vi måste bekämpa er alla, hela den ursprungliga befolkningen? Får mina barn inte vara ihop med svenskar, så att vi måste alltid vara vi och ni alltid ni? Du har väldigt konstig logik här.

   Thomas Sowell sade en gång: ”Rasism finns i folks hjärna, och det kan vi inget göra därför låt den vara. Det vi ska bekämpa är diskriminering”. OBS: Precis som många andra mycket viktiga ord är diskriminering ett riktigt, riktigt missbrukat ord i Sverige, så missbrukat att jag måste förklara att jag menar ordets äkta mening. Jag bryr mig inte ett dugg om rasism mot mig, precis som jag inte bryr mig om vissa människors ogillande av mig, men jag accepterar INTE diskriminering av mig.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Svar till Zhengyang Wu:

    1. Angående nollsummespel. Eftersom exportinkomsterna är en relativt statisk faktor och det är svårt för en liten ekonomi som Sverige att ersätta export med importsubstitution så blir invandringen när det gäller vilka exportinkomster som finns tillgängliga per person i väldigt hög grad ett nollsummespel i ett land som Sverige. Det växer inte fler träd att såga ner och det bildas inte mer malm att gräva upp bara för att befolkningen blir större. Stora, traditionella exportbolag som säljer varor med högt förädlingsvärde, som t ex Sandvik och Volvo, är i regel väldigt svåra att skapa. Speciellt med dagens konkurrens från t ex Sydkorea och Kina. Facit och all hemelektroniktillverkning har redan konkurrerats ut av japanerna. Möjligen kan befintliga storbolag och utländska bolag lägga mer kvalificerad verksamhet med högt förädlingsvärde här om den andel av arbetskraften som har potential att klara sådana arbetsuppgifter växer. Men då är det alltså fråga om folk som är pass smarta att de tillhör typ topp 2-3 % och uppåt och har en matematisk/naturvetenskaplig/teknisk profil på sin begåvning.

    2. Apropå din punkt 2. Om dina barn lämnar Sverige så får de väl antagligen inga barnbarn i Sverige som EVENTUELLT, direkt eller indirekt, blir en kugge i kampen mot det potentiella nazistproblem som DN:s ägare och dess chefredaktör tycker att ursprungssvenskarna utgör. (Apropå diskriminering noterar jag att amerikanska universitet numera diskriminerar nordostasiater.)

    Gilla

 7. Jvk skriver:

  Mycket bra, jag håller med, det är bevisat att vi är på vägen mot träldom men många på dessa sidor verkar inte inse det utan kommer med det gamla argumentet att om man bara gör si, eller så, så jan man ta ut så höga skatter som vi gör i Sverige. Det är en bra analys att vi saknar intellektuella och en förklaring, förutom att vi är ett litet land är att de ibtellektuellas sanningar inte tas emot av makten, därför så har man satt sina egna lakejer på de poster som borde besittas av intellektuella, som endast tjänar syftet som maktens megafoner, som Demker, Bjereld, Gardell, Rockström, Sarnecki osv. Jan Tullberg är ett exempel på en intellektuell som ignoreras eller KOA, eller Patrik, men det är slugare än så, själva vägen att bli intellektuell är mer eller mindre stängd, det är omöjligt eller mycket svårt att få professurer och forskningsanslag exempelvis.

  En fråga kan vara till WU, varför lämndade du Kina?

  Gillad av 5 personer

 8. Lisa C skriver:

  Undrar vad som skulle behövas för att få en majoritet av det sovande svenska folket och verklighetsförnekare att förstå vad det är som håller på att hända.

  Gillad av 3 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Du har rätt om mekanismen som ligger bakom att ett system av nationalstater under maktbalans, som Europa lyckades upprätthålla mellan 1648 och 1914, är effektivare än ett imperium, som Kina aldrig har övergivit, eftersom det genom konkurrens och mångsidighet släpper igenom fler hjältar och genier, vars upptäkter och nyskapelser kan fångas upp av hela systemet. Imperiet är likväl bättre än det dekadenta system av nihilistisk upplösning av nationalstaterna som har präglat Europa sedan dess, som innebär den absoluta undertryckandet av alla hjältar och genier.

  Sovjetunionen och Kommunistkina är två imperier som snabbare än Västvärlden har kastat av sig socialismen och börjat återvända till en civiliserad framstegsbaserad utveckling.

  Gillad av 4 personer

  • Jvkkkk skriver:

   Jo men en stor del av Kinas framgångar beror också av parasitism på USAs innovationer, det hade varit intressant att få Wus kommentar till detta.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag menar inte Kinas senare framgångar, utan det faktum att Sovjetunionen och Kina båda har kastat av sig socialismens ok, medan Västeuropa INTE har lyckats. USA är (var?) på väg att ta på sig det frivilligt. Vansinne!

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det du nämner är kanske sant (samma gäller för Japan också) men det är inte det som är det avgörande. Det viktiga är att de tagit steg mot att frigöra mänskliga resurser.

    I Kina hoppas man kunna kontrollera och på så sätt begränsa den friheten till att frambringa ekonomiska framsteg och tekniska landvinningar. Jag tror för min del att den förhoppningen är en illusion.

    Förutsättningen för verkliga framsteg är att människor har frihet att utveckla dem. I Kina har man det på sikt ohanterliga problemet att det endast är ett litet fåtal som anförtrotts dessa uppgifter. Det innebär att på sikt måste man bli alltmer repressiv och att grodbadet kokar över.

    Gilla

   • Zhengyang Wu skriver:

    Du får det här 🙂
    Här får du! 🙂

    Dagens Kina ser jag personligen inte som äkta Kina, eftersom man har förlorat allt den kinesiska kulturen har värdesatt mest. Den av dig kallad ”framgång” är i min mening förfall.

    Så jag har ingen del i vad dagens Kina gör eller är 🙂 Var god inte se mig som någon typ av representant för Kina.

    Sedan tror jag inte att som människor är kineserna mindre innovativa än amerikanerna. Det är bara så att det kinesiska systemet gör att det är lönsammare att stjäla än att uppfinna.

    Gilla

 10. Jan Andersson skriver:

  Du har rätt i mycket med också fel. Det är absolut inte så att utländskt inflytande har väglett oss i någon större omfattning; vi har sedan vikingatiden haft demokrati, och det är inte främmande profeter som har gett oss världens bästa och fortfarande mest eftertraktade välfärd.

  Nyckelordet är det svenska ”lagom”. Lagom är bäst av både nöje och arbete, rikedom och fattigdom. Vi kan tåla pålagor och socialism om det inte blir för mycket, likaså är en lagom invandring positiv men för stor invandring ett jätteproblem. Vi har heller inte sett att rikedom leder till ett obegränsat evigt lyckorus och vi har inte fattat poängen med att pryda sig med diamantklockor och köra omkring i exklusiva sportbilar.

  Svenskar har alltid varit duktiga på att hålla den optimala nivån, alltså ”lagom”.

  Men det är tyvärr allt mer sällan nuförtiden som ”lagom” är ledstjärnan, och därför försvinner också den svenska idén sakta men säkert. Det har blivit ett stort problem därför att det är våra egna myndigheter och massmedia som leder avvecklingen, absolut inte det svenska folket, speciellt inte någon enda på landsbygden utanför tullarna i huvudstaden.

  Underskatta inte det svenska folket! Vi förstår mycket bättre än vad som beskrivs i massmedia vad som pågår, och vi kommer att vrida klockan tillbaka – i lagom hastighet. Vi gillar inte revolutioner och vi rusar inte amok på gatorna så snart vi har erfarit en liten orättvisa. Men det kommer att kosta blod, svett och tårar och det är vi ganska ovana vid. Men vi är vana att spotta i nävarna och gillar hårt arbete. Vi kommer att göra det jobbet, var så säker.

  Återkom gärna med en ny granskning om tio och tjugo år, så får vi se var vi har hamnat då.

  Gillad av 2 personer

  • Pelle skriver:

   Hur i all världen kan du hävda att ”lagom” skulle vara typiskt svenskt? På vilket sätt är vår situation ”lagom” i dagsläget? Tycket du att nivåerna på invandring är ”lagom”? Är DÖ ett tecken på ett styre som utgår från ”lagom”? Den svenska situationen är extrem och det är extrem tro och nitiskhet som har tagit oss hit. Svensken är tyvärr allt annat än ”lagom”.

   Gillad av 8 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Och första och andra världskriget då?

    Vi har väl varit bra på att vara ”lagom” förbannade här uppe och inte hetsa upp oss i onödan. Och vi kan väl tacka våra lagom lojala affärsmän att inte Hitler behövde hämta sitt stål själv utan fick det levererat. Engelsmännen hämtade samtidigt kullager i Göteborg med nattflyg. Lagom balans, lagom rättvist.

    Vi har sluppit mycket elände för att våra kungar och politiker har varit lagom korrupta och inte styrt oss mot avgrunden som i så många andra av jordens länder, en process som pågår för fullt fortfarande.

    Inte svart eller vitt, utan grått. Det har vi valt själva, ingen har hjälpt oss med det. Men nu är det slut.

    Gillad av 1 person

 11. uppstigersolen skriver:

  Skribenten skriver: Tror du att dessa människor spenderar dina pengar lika försiktigt och lika effektivt som du skulle göra med dem själv? I förstone vill man ju inte tro att det är så men tänk ett ögonblick på Mona Sahlin. Hon spenderade sina egna (nåja av oss skattebetalare utgivna) pengar lika slösaktigt som hon ville spendera skattebetalarnas pengar. Är hon unik? Tror inte det.

  Gillad av 1 person

 12. Fredrik Östman skriver:

  ”Jag tycker faktiskt att den vanliga människans ovilja att vara sitt eget livs mästare har möjliggjort den absoluta majoriteten av all ondska i den moderna mänskliga historien.” Så är det. Det kallas socialism, tidigare kätteri. Beskrivet i finaste psykologiska detalj av Jordan B. Peterson.

  Gillad av 5 personer

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  Den 9 september i år får vi se om svenskarna kan göra sig kvitt trälmentaliteten och göra sig fria från den avskyvärda socialismen och den motbjudande politiska korrektheten. Sker detta blir den viktigaste erfarenheten av de senaste sextio årens dystra facit, att vi aldrig mer får tillåta att dessa ondskor får inflytande i vårt land.

  Gillad av 3 personer

 14. Hovs_hällar skriver:

  Intressant — den vanvettiga ”asylinvandringen” är förstås ett symptom på ett djupt liggande mentalt problem hos samhällets makthavare, och för oss vanliga människor är felet att de i allmänhet är för FEGA för att säga ifrån!

  Makthavarna är i allmänhet så upptagna med att demonstrera sin moraliska förträfflighet att de är helt likgiltiga för vad som faktiskt händer i samhället — så länge det inte drabbar dem personligen.

  Makthavarna har blivit mentalt fångade i en ond och destruktiv ideologi vi enkelt kan kalla ”PK-ismen”, som egentligen snarast kan beskrivas som en SEKT. Från socialismen har sekten hämtat idén att ”de sista skola bli de första”, i form av en enfaldig idealisering av ”Den Ädle Vilden”.

  Därmed kommer makthavarna att grovt åsidosätta sina egentliga uppgifter för att istället gulla med sina favoriter — de ”Ädla vildarna”, i skepnad av de såkallade ”asylinvandrarna”.
  Dessa individer skulle aldrig ens ha släppts in i Sverige, då de i allmänhet inte tillför landet något utan istället allvarligt skadar oss på alla sätt.

  Det finns exempel på sekter i olika former på olika platser i världen, och gemensamt är att de till sist går under. Deras ideologi klarar kort sagt inte att konfronteras med verkligheten.

  Och nu börjar vi se liknande tecken för PK-sekten — att den till sist kollapsar. Men innan den faller samman har den hunnit åstadkomma skador som aldrig kan repareras, på vårt lands kultur.

  Gillad av 6 personer

 15. Mats R skriver:

  Att generalisera och beskriva ett helt folk i nedsättande ordalag är inget som förbättrar någonting. Som svensk känner jag mig väldigt kränkt av det här inlägget. Det andas samma von-obenattityd visavi det svenska folket som t.ex. Reinfeldt och Sahlin har givit uttryck för. Dessutom är det gammal skåpmat, uppblåstheten och självtillräckligheten (som inte är typiskt svensk, utan typisk för socialdemokrater och socialister) har avhandlats många gånger sedan 60-talet och framåt. Lite nya, friska tankar, tack! Och i Sverige är man, faktiskt, lite för öppen för inflytande utifrån och för lite stolt över sin kultur och sin historia.

  Gillad av 1 person

  • Elisabeth skriver:

   Håller med, Mats. Och absolut, vi är i allmänhet för lite stolta över vår kultur och historia. En enorm skillnad mot när nationalromantiken blommade, det var ett annat Sverige, ett Sverige som artkelförfattaren förmodligen inte vet något alls om. Jag ser gärna att sådana idéer får lte av en renässans, vi skulle må bra av det.. Vi har nu under decennier drivits åt fel håll och jag anser att MSM, som är totalinfekterat av socialism, tredjevärlden-romantik, anti-västliga tankegångar, har varit/är huvudfienden här. Man har varit tredje statsmakten alltför länge och ljugit och vilsefört folk..

   Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Att ynkligheten anges som utmärkande för det ”svenska” säger väl inte att detta är ett unikt svenskt fenomen.

   Jag förstår inte din reaktion. Kränkt som svensk. Vad betyder det?

   Bättre att försöka ananlysera varför det är så vanlgt att svensken inte protesterar.

   Hans Jensevik var svaret på spåren i en intervju häromdagen i SwebbTV. Vi är uppfostrade i en tusenårig tradition av att leva under lagarna; rik som fattig. Vi tror helt enkelt på att makthavarna gör sitt bästa..

   Nu gäller inte makten under lagarna längre. Vi vill inte gärna tro det. Kanske blir ”Lex Afghanistan” detsom till slut väcker oss och får oss att inse att makthavarna har slängt vår tusenåriga tradition överbord.

   Gilla

  • Zhengyang Wu skriver:

   Mats, du har fel. Du har missat att svenska eliten är väldigt STOLT över sin svenskhet. Annars varför tycker de att invandrarna inte lyckas beror på att de inte blir omhandstagna av svenskarna?

   Er elit spelar ett dubbelspel med er. De vill bryta ner er stolthet, men de själva är otroligt, otroligt stolta och säkra på sina saker.

   Gilla

   • Mats R skriver:

    Nej, min bäste herre, du är ute och cyklar. Jag har all anledning att känna mig kränkt över att du kallar svenskarna för ynkryggar. Det är vi inte alls. Vi är varken bättre eller sämre än andra folk. Liksom i t.ex. Kina, så föredrar majoriteten att hålla sig undan politiken, dels för att man arbetar hårt och har annat att tänka på, dels för att man hyser en fruktan för att få problem om man uppfattas som oppositionell. OK, i Kina är problem säkert inträffande i sådana fall, i Sverige är hotet mer subtilt och ibland överdrivet. Vi har heller ingen anledning att finna oss i att bli kollektivt uppläxade och nedvärderade av förment ”intellektuella” besserwissrar från höger-och vänsterhåll, såsom varit fallet de senaste 50 åren. Den leken har nog nått vägs ände nu.

    När det gäller den nuvarande svenska elitens självuppfattning, så har du alldeles rätt, de har en grandios och självförhärligande uppfattning om sig själva. De har dock, enligt min uppfattning, en väldigt kluven inställning till Sverige: Å ena sidan är ju Sverige lika världsbäst som Albanien under Enver Hoxhas diktatur och den svenska socialdemokratin har funnit formeln för det perfekta samhället, men å den andra så är ju svenskarna förfärliga rasister, kvinnoförtryckare och miljömarodörer. Onekligen en intressant kombination!

    Slutligen så tror jag att du, som nysvensk, kanske har svårt att uppfatta vissa nyanser i det svenska språket, som t.ex. att ordet ”ynkrygg” uppfattas som starkt nedsättande. Jag hoppas att du låter någon ”infödd” svensktalare läsa igenom ditt nästa inlägg innan publicering här, vilket vi ser fram emot.

    Gilla

 16. Bo Svensson skriver:

  Med problemet formulerat som maktelitens korruption och inkompetens, består lösningen i direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 1 person

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett alldeles utmärkt och viktigt inlägg. Kanske är det så att alla vi som levt i andra kulturer en längre tid ser de svenska problemen med större tydlighet. Det är ytterst förvånansvärt att se alla intelligenta och välutbildade människor i Sverige som utan protester finner sig i överhetens alla övergrepp på medborgarna. De protester som finns når knappast längre än middagsbordet om ens det och de flesta undviker att ens tänka utanför den tillåtna boxen. De är alla fostrade att fortsätta sitt liv som trälar och gå i överhetens värdegrundskedjor. De tror att de är fria så länge de kan ägna sig åt sport, spel eller sex så mycket de vill. Jag håller med Wus uppfattning att det enda som den socialdemokratiska staten har gjort, till skillnad från kommunismen, är att senarelägga undersåtarnas träldom en smula. Alla borde ju inse efter att ha analyserat den senaste årens politik att svenska folket är totalt maktlöst och helt i händerna på en överhet som gör precis som de vill! Varför i h-e finner man sig i detta?

  Gillad av 15 personer

 18. Kjell Holmström skriver:

  Intressanta tankar du har. En del stämmer, men trälmentalitet är inte sanning.
  Dock så är sanningen att hela systemet från skola och ända upp i riksdagen är utformat som jag ser det för halvdryga medelmåttor! Ta skolan som exempel när jag började där cirka tidigt 70 tal
  så vart man rätt snart varse om att lågbegåvade hamnade i Obs eller särklasser.
  Överbegåvade fick dock ingen stimulans utan antingen dagdrömde sig genom skolgången eller vart klassade som myror i brallan barn. Däremot den fiktiva flitiga Eva kunde lätt kassera in en femma i betyg då hon ”arbetat så hårt”
  Efter ett långt liv med varierande yrken så står det helt klart att Sverige är mer korrupt än dom sämsta bananrepubliker! Även sådana har fasta priser på mutor och tjänster.
  Men i landet lagom med mjuka värderingar så råder kompis korruption, där är det helt ok att låta en exempelvis miljöpartist köra en skitig miljöbov till bil och låta densamme bestämma att sådana ska förbjudas.
  Att även låta en politisk tjänsteman förstöra myndigheter för att driva en viss agenda är ok med.
  Just nu står vi som jag ser det inför en brytpunkt i landet lagoms historia,
  vi har världens högsta skatter och den efterlängtade pensionsåldern är väldigt flytande.
  Till det så krisar dom flesta operativa verksamheter. Polisen klarar inte av dom riktiga brotten
  men lagför skitsaker som låtsas HMF brott.
  Cancer patienter som åsidosätts på grund av resursbrist, hela vården lider av bristande resurser.
  Skolan är i förfall den som säger något annat är släkt med herr Fridolin!
  Kort sagt dessa medelmåttor har roffat åt sig och klappat varandra på axlarna och nu ser vi facit!
  Lösningarna då?
  Ja inte kommer det bli lätt eller roligt att få landet att fungera igen.
  Slutord. Svetsare bliv vid din läst, ty detta hade gagnat samhället bäst..

  Gillad av 6 personer

 19. slaszlos skriver:

  Statens människohandeln och blandningen av politiska flyktingar enligt Genève Konventionens bedömning året 1951 med lyxsökare, kriminella, agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare med målet att härska och störta – speciellt lagom för vänstersocialist regeringsmakten att behålla sin sympati på ” medmänskligheten ” att bli varumärke och byggnadssten i den hårddrabbade svenska sjukan av rashat , fördomar på redan existerande avundsjukan som drabbar själva eget folk…” Sanningen befriar Er ” ur svenska sjukan och dubbelmoralens djupa träldom som socialismen orsakar …Wu beskriver bara sanningarna ur sin egen synvinkeln som naturvetare och gäststudent från 1989 och har knappt tillräckliga praktiska kunskaper och erfarenheter i temats djuphet , än bara teorier – eftersom hans upplevelse motsvarar mestadels 99% av de som fått möjlighet att leva i paradislandet Sverige…För de kvarn levande 1% är rena helvetets på Jorden den svenska dubbelmoralens dubbelspel som olikhet gentemot majoriteten.

  Gillad av 2 personer

 20. Elisabeth skriver:

  En del intressanta iakttagelser,Zhengyang Wu, men en hel del jag inte håller med om. Det fanns ett slags Sverige före Per Albin Hanssons folkhem och ett annat slags Sverige efteråt.Efter kriget byggde socialdemokraterna ett nytt Sverige genom samförstånd och kompromisser mellan politiker företagare, investerare. Detta kunde ske eftersom landet var homogent och svenskar inte är ett klan-folk utan har känsla för samförstånd, samarbete och tillit. De hade därtill en oerhörd arbetsmoral. Man byggde och utökade under årens lopp en välfärd som snart kollapsar under egen tyngd, påeldad av den vanvettiga, oerhörda invandringen. Du nämner ”den vanliga människans ovilja att vara sitt eget livs mästare”, ja, det är en negativ baksida av välfärdssamhället, att någon annan ska ordna upp livet och ekonomin, och det är sant, många svenskar, alltför många, blev med tiden välfärdsklienter och därigenom kopplade staten en allt större makt över människor.Nu dignar dessutom landet av välfärdsklienter av annat slag, klienter helt utan anknytning till landet på alla plan. Att svensken skulle präglas av ynklighet och trälmentalitet håller jag inte med om.Jag vet inte vad slags svenskar du kommer i kontakt med. Det går lite stick istäv med det du säger om uppblåst självgodhet. Där är jag mer enig, det stämmer utmärkt väl på många politiker och makthavare. Jag vill nog påstå att det är svensk MSM som under många år styrt Sverige ner i diket. MSMs agenda var/är socialistisk, anti-västlig. pro-invandring , det är sådana tankar man varit ”öppen” för, och inga andra åsikter fick/får komma till tals. Jag håller med dig om att det finns en anti-intellektualism i Sverige. Detta har fördummat och skrämt många vanliga nyhetskonsumerande svenskar. Det är p g a MSMs makt som den stora asylinvandringen, och därmed vårt förfall, kunnat fortsätta. Denna makt håller långsamt på att brytas , tack vare nätet.

  Gillad av 4 personer

  • Zhengyang Wu skriver:

   Jag måste förtydliga att det som inte sagts i min text betyder inte det inte finns.

   Svenskar som kollektiv har vädligt många bra sidor (annars hade jag inte kommit), men tyvärr när jag ser den världsunika negativa utvecklingen i Sverige idag så kan jag bara säga att den svaga sidan har dominerat totalt.

   Synd och tragiskt!

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Hans erfarenhet är från universitetsvärlden. Och svensk medelklass har en oändlig självgodhet och en oändligt nedlåtande attityd mot andra länder. Hur många artiklar har inte skrivits om hur Kina borde styra sitt land genom årens lopp? Trots att om svenskar skulle komma med råd om statdskonst i Kina borde de snarare inrikta sig på någon av de mindre stadsprefekturerna. Vilket är en mer snarlik uppgift gentemot att styra sverige.

   Gilla

 21. Lars-Erik Eriksson skriver:

  En OECD-ekonom berömde i ett uttalande de skandinaviska socialdemokratierna för att ha funnit den bästa samhällsmodellen.
  Vad han glömde notera var hur USA, dess skattebetalare o dess soldater stod för riskpremien åt dessa fromma välfärdsstater.
  Om USA verkat isolationistiskt, struntat i Europa o Sovjetunionen o Kina o Japan, då hade amerikanerna också kunnat åtnjuta fri sjukvård, a-kassa, högre socialbidrag, etc.
  Sovjetunionen hade slukat oss i Norden på en eftermiddag.
  Schyman som president, Guillou som SÄPO-chef och Jan Helin hade väl jobbat på SVT.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Sverige la högre andel av sin BNP på militär än vad USA gjorde under kalla kriget. Sverige hade långt fler man per capita under vapen än USA hade. Sverige hade skyddsrum åt varje medborgare under kalla kriget. Sverige hade en vapenindustri som var betydligt starkare än USAs per capita under det kalla kriget. Sverige hade världens tredje största flygvapen under femtiiotalet. Etcetera. Sverige brukade vara ett av världens mest militariserade länder.
   Din teori är otillräcklig.

   Gilla

 22. Eps skriver:

  Läs om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och islamister som står Muslimska brödraskapet nära – en organisation som MSB just släppt en rapport om. Uppgörelsen gav S röster och islamisterna makt – och skedde bakom ryggen på vanliga muslimer och övriga svenska medborgare”:

  http://blogg.vk.se/janhagglund/2018/03/18/las-om-uppgorelsen-mellan-socialdemokraterna-och-islamister-narstaende-muslimska-brodraskapet-en-organisation-som-msb-just-slappt-en-andra-rapport-om-uppgorelsen-skulle-ge-socialdemokraterna-roster/

  Gillad av 3 personer

 23. Erik2 skriver:

  Det är bra. Har inga invändningar. Tycker dessutom att anslaget av uppläxning är mycket välfunnet. Det är bara att lyssna och lära. Vi kommer få mycket mer uppläxning att tugga i oss de kommande åren.

  Gilla

  • Jvkkk skriver:

   Framtidens svenskar kommer att berätta om hur det var att vara granne med 3 syrier. Lyx! Utbrister en annan, jag hade 5 ensamkommande som granne! Ååå den som hade ensamkommande som grannar, min mamma gifte sig med 7 ensamkommande som var 15 år allihop:

   Gilla

 24. MartinA skriver:

  För övrigt kan man ju förklara det stora skuttet och kulturrevolutionen med kinesernas ”ynklighet”. Om man vill bete sig otrevligt.

  Gilla

 25. Glen Lester skriver:

  Den Svenska Avundsjukan borde vara ett element att räkna med när man försöker reda ut begreppen. Avundsjukan är i grunden härledd ur det nedärvda folkliga svenska mindervärdeskomplexet, Ultraförstärkt av att den svenska adelsmentaliteten som i praktiken bygger på avundsjukan. Plus förstås vår överhets historiska patologiska föreställning om att vi måste vara bäst i världen. som tillexempel våra kungar och adel som krigade bort östra rikshalvan fast hotet egentligen inte fanns. Ryssarna tog Finland för att ha som buffert mot de av patologisk inavel högmodíga aggressiva svenska kungarna och adeln vi hölls med. Sen blev det lugnt.

  Detta avundsjuka högmod av en överklass som, likt en kameleont, tramsformerat sig till det svenska hermetiska partisystemet, är rädda för att folket ska ta beslut som inte passar deras agenda och ockrande på nettoskattebetalrna.

  Vi är bäst på att låta vår partiadliga överhet plundra oss för att betala sånt vi inte har behov av, för att i gengäld bryta samhällskontraktet, och ge oss mindre pension, när vårt vårv är över, än som var avtalat i samhällskontraktet.

  Man kan ju fråga sig varför de ultraliberala samhällena fungerat så kort tid. Om svaren är lika dåliga som kommunisternas skyllaifrånsigsvar angående det kommunistiska hittepåsystemets misslyckanden så är ju de revolutionära ultralibertarianerna avslöjade.

  Vi kan inte börja från noll som libertarianerna tror, då blir det krig och svält. Vi har ett komplicerat samhällsystem att optimera.

  Gillad av 1 person

 26. Glen Lester skriver:

  Problemet är inte direkt at vi inte känner till alla de ekonomiska, filosofiska, eller teoretiska strömningar som finns. Själv tycker jag mest att österikarna, oberoende av genre inte särskilt mycket har berikat vår gemensamma kunskapsbas. De har också en liknande avundsjuka där som vi har här. Österrikarna är överreklamerade.

  Problemet är snarare at våra adliga, sedermera partiadelspartier, plockar ut de saker i den gemensamma kunskapsbasen som passar deras agenda utan att tillfråga befolkningen. Partiadelspartierna har mer gemensamt sinsemellan än något av dem har med befolkningen. Det vet de, och därför försöker de skyndsamt förändra befolkningsbasen med import av efterblivna befolkningar som är redan dresserade i klientklansystemen.

  Förnärvande är det det sistnämnda som är viktigast att åtgärda, skyndsamt. Där behövs inte några ekonomiska teorier, sunt förnuft säger att vi inte kan ha det som nu därvidlag. Inte heller behövs några extrema politiskekonomiska teorier för att rensa upp i föreningsbidragsträsket, också där räcker det med sunt förnuft. Att det antagligen skulle innbära att bloggförfattaren inte hade kunnat komma till Sverige så lätt, hör naturligtvis till saken.

  Om våra framtida folkvalda sedan bara tillämpade den lagstiftning som redan finns, eventuellt förändrar praxis på andra, så skulle vi vara en bit på väg. Nästa steg blir att ta ifrån vissa, som fått medborgaskap på olagliga grunder, deras svenska medborgaskap. Där kan vi ta efter andra länder.

  Gillad av 1 person

 27. Andorrs skriver:

  Ja, kanske är det lika bra att återupprätta det rasbiologiska institutet då kanske ni får svaret på varför svenskarna är så pass korkade.

  Gilla

 28. kvellulvblog skriver:

  Jag vill snart sagt skriva under på varje mening i detta inlägg. Får att återfå vår självständighet, måste vi dramatiskt minska våra skatter, framförallt för den enskilde, men det är också viktigt att kraftigt minska totalskatten i samhället. Ju mer gödsel, desto fler flugor.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.