Den svenska modellen

Patrik Engellau

Jag tror jag har sagt det här förut, men eftersom jag själv glömmer det hela tiden så säger jag det igen. Förresten ska jag säga det på ett annat sätt.

Standardmodellen för förståelsen av samhället, i varje fall en av standardmodellerna, är att det finns tre skikt. Högst upp finns Suveränen. Suveränen kan vara en enväldig kung som Karl XII eller en samling oligarker eller, som hos oss, ett gäng politiker.

Det andra skiktet är Apparaten. Apparaten kan vara den karolinska krigsmakten eller det antika egyptiska prästerskapet som hjälpte Farao att göra sin grej vilket var att bygga pyramider eller, som hos oss, välfärdsstaten.

Det tredje skiktet är Folket. Folket försörjer de två övre skikten.

Lite förmätet påstår jag att den modellen fungerar för alla samhällen. Däremot säger modellen inget om de inbördes maktförhållandena mellan skikten och ej heller något om vad folk i allmänhet anser att de övre skikten är till för.

Demokratins idealbild av sig själv är att Folket och dess väl är själva meningen och syftet med hela projektet och att Folket äger landet och därför styr. Folket styr inte personligen utan genom att tillsätta ombud som förvandlas till tillfälliga Suveräner som kallas för politiker. Dessa Suveräner har en Statsapparat som efter Suveränernas instruktioner gör saker som ägaren Folket tycker är bra.

Demokratins idealbild av hur samhället ska fungera stämmer inte alls för exempelvis det karolinska enväldet. Hela syftet för det systemet var att de två övre skikten – kungen och krigsmakten – skulle förverkliga sig själva genom framgångsrika krig. Folkets uppgift – förutom att dö i krigen till de övre skiktens ära – var att betala skatt så att krigen kunde fortsätta, helst i evighet. I övrigt hade Folket inget att säga till om.

Nu invänder du, som har läst svensk historia, att det där projektet var utsiktslöst eftersom Sverige ganska snart började förlora sina krig och sina utrikes besittningar och att det hade varit mycket smartare av de två övre skikten att resignera och sluta kriga för att åtminstone få behålla vad de ännu inte spelat bort.

Du tänker rätt med vårt sätt att tänka. Men det karolinska enväldet, kungen och krigsmakten, hade ett annat sätt att tänka. Kriget var meningen med dess existens. En fred med förluster var värre än förlusterna själva.

Enda sättet att få slut på detta utsiktslösa projekt var ett totalt sammanbrott. Historien eller världsanden eller Gud eller vem det nu är som styr ombesörjde mycket riktigt ett sådant sammanbrott. Sammanbrottet åstadkoms alltså inte genom att några människor tog sitt förnuft till fånga.

Hur ska vi då förstå vårt eget samhälle? Stämmer det mest med demokratins idealbild eller stämmer det mest med det karolinska enväldet? Det är en knivig fråga. Jag är benägen att tycka att Sverige idag är mer likt det karolinska enväldet än demokratins idealbild.

Vår Suverän, politikerväldet, har en tät och ömsesidigt egennyttig allians med välfärdsapparaten som påminner mer om alliansen mellan Karl XII och hans krigsmakt än om den demokratiska föreställningen om en osjälvisk statsapparat i Folket tjänst som arbetar på uppdrag av Folkets tjänare politikerna. Karl XII frågade inte Folket om lov att starta sina krigsprojekt och lika lite har politikerväldet bett om Folkets tillstånd att göra om Sverige efter sin PK-istiska ideologi med skolkollaps och migrationsproblem som följd.

Det värsta med den parallellen är den isande förnimmelsen att detta system inte kan stoppas av att kloka människor lyder förnuftets maning. Det är bara ödet som kan få slut på galenskaperna.

57 reaktioner på ”Den svenska modellen

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Naturen, som alltid, har ett underbart sätt att ta hand om alla problem. De kommer alltid att lösa sig som genom ett trolleri. En varm sommar avlöses av en kall och regnig höst och vinter och inte ens skogsbränderna kan stå emot höstrusket. För 15 år sedan brann190 000 km2 skog upp i Sibirien alldeles av sig självt. Det är drygt 40% av den svenska landytan. Naturen, inte människan, löste problemet.

  När välfärdsapparaten konsumerar mer än vad folket och lånvilliga banker kan klara så löser sig även välfärdsstatens excesser utan större problem. Likaså kommer man att inse att vindkrafter slutar producera el när det inte blåser och att solenergin inte heller ger el under den mörka vintern när alla vill ha el och mycket mer så än under sommaren.

  Men naturen är ju god som det står i min smörbytta och miljöpartiet som månar mer om naturen än om oss måste ju då också tillhöra de goda. Och de kristna och våra muslimer anser att allt som sker är Guds vilja varför vi bara behöver invänta vad som med säkerhet kommer att hända. Det enda som är svårt att avgöra är hur länge vi behöver vänta. Det klarar varken överheten eller Gud.

  Gillad av 3 personer

  • Gert B. skriver:

   Hur få stopp på alla galenskaper? Tyvärr tror jag att det slutar med spräckt kakel.
   Den svenska modellens undergång. Naturen har sin gång, precis som att skogsbränderna upphör förr eller senare.
   Apropå solceller så visar det sig i Alstermo att inte ens de är den slutliga välsignelsen.
   Resistensen ökar vid hög värme och solcellerna i Alstermo ger sämre resultat än vid svalare väder. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7003039

   Gillad av 1 person

  • Hyllan skriver:

   En kristen har, som andra medvetna, en fri vilja. Den fria viljan kan användas för att göra gott eller för att göra ont. Jesus vilja är att vi ska göra gott. Det är kristendom. Inte att vi ska stå och titta på när olyckor sker eller terrorister slår till. Kristendom är en praktisk religion och något annat än islam eller buddhism. Kristendomen kodifierades dock i en tid då det drällde av gudar och makter som tackades eller gavs skulden för lycka och olycka. Treenighet, arvssynd och Guds allmakt är omskrivningar i filosofiska tankesystem som var och en bör fundera runt och dra egna slutsatser ur. Kyrkan insåg att folk i allmänhet inte var filosofer utan tyckte att de skulle hålla sig till prästerskapets predikningar. Som förr i världen var långa. Ämnet är inte enkelt och kan inte avfärdas eller avhandlas i en eller annan bisats eller mening!

   Gillad av 2 personer

 2. Björn G skriver:

  Bra krönika med tydliga paralleller med Sveriges gamla historia. Den just nu sittande regimen är den galnaste på 100år så vi får hoppas att slutet är nära. Det är bara ödet kan kan få slut på eländet.

  Gillad av 1 person

  • Wildwest63 skriver:

   Hundra? Det räcker inte. Jag skulle vilja gå tillbaka till Karl XIIs övermodiga försök att slå Ryssland. Och sen? Om han hade vunnit? Tänkte han nog inte så mycket på. Precis som nuvarande dagisregering inte tänker längre än till nästa val.

   Gillad av 2 personer

 3. Christer L skriver:

  P E: ”Sammanbrottet åstadkoms alltså inte genom att några människor tog sitt förnuft till fånga.”

  Eller gjorde det? Vem höll i vapnet som dödade kung Karl? Och i vilket intresse?

  Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Politikerklassen är den nya adeln. Den gamla adeln var formellt sett ärftlig, den nya är det bara i praktiken.

  Den gamla adeln var även ett skattefrälse mot att de bidrog till rikets försvar med hästar och krigsmän.

  Det nya skattefrälset som är i tjänst i Bryssel har bara skattefrihet utan förpliktelse att bekosta något alls, t.ex. Sveriges försvar. Bara rättigheter, inga skyldigheter.

  Gillad av 10 personer

 5. Björn G skriver:

  Politikerväldet skapade DÖ-förbundet, som innebar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet kan lägga fram en starkt vänsterorienterad budget samtidigt som allianspartierna redan i förväg garanterat att man kommer att släppa igenom den i riksdagen.
  Det gjorde att de sex DÖ-partierna satt demokratin ur spel genom att medvetet agera för att undvika att ett sjunde parti – Sverigedemokraterna skall få inflytande.

  Det är den ‘Nya Svenska Modellen’

  Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  ”hjälpte Farao att göra sin grej” — Jag tror inte att det finns något annat än naiv och omedveten projektion från vår individfixerade efterkrigsdekadens (förtydligat med orden ”göra sin grej”) som tyder på att det var en personlig ingivelse och lustakt från Cheops att bygga en pyramid. Ingen människa ”gjorde sin grej” före nittonhundratalet.

  Skulle tro att Cheops hela regering utropade sig till pyrrramidaaal stooorrrmakt.

  Gillad av 5 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Du underskattar folkets roll. Folket vill ha det så här. De röstar på de socialdemokratiska partierna. Från början var det ett, sedan blev de fyra och nu är de sju. De anpassar sig till sin marknadssituation. Folket vill ha det så här. Actions speak louder than words.

  Det har alltid varit klart vart det socialdemokratiska projektet skulle leda.

  Gillad av 11 personer

   • olle reimers skriver:

    Fredrik har naturligtvis rätt, åtminstone såtillvida att man så gärna vill undslippa alla livets svårigheter och därför förlitar sig till det socialdemokratiska lyckorikets perpeetum mobile som utlovats.

    Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Varför, Fredrik, upprepa redan motbevisade teser? Folket vill inte alls ha det så här, de är grundlurade – av maktens män och kvinnor, men framför allt av en korrumperad intellektuell elit, den offentliga lögnens möjliggörare. Som av omsorg om sina egna sinekurer valt att hålla tyst när borgerligheten, precis som säger, kapitulerat och förvandlat sig till djupt troende socialdemokrater (minus en eller annan procent av skattetrycket). När Sverige ombildades från en hyggligt fungerande demokrati till en dysfunktionell parlamentarisk diktatur (med DÖ som den slutliga puzzelbiten) hördes inte en enda av våra professorer i samhällsvetenskapliga ämnen anmäla en tydlig avvikande mening. Inte ens de mest betrodda, en Assar Lindbeck t ex. Mig veterligt är Gunnar Myrdal den enda som på ålderns höst biktat sig och beklagande medgivit att Sverige inte hade blev det drömland han och hans parti trodde sig ha skapat.

   Att dagens patetiska rester av det gamla välordnade och krigsförskonade landet skulle vara vad vi svenskar har önskat oss, är nonsens och rent folkförakt.

   Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    Instämmer! Problemet med ”de vill ha det så här” när det gäller gäller flertalet är att det inte existerar någon flertalets vilja. Vilja är något medvetet. Att välja är också något medvetet. Jag själv är blott medveten om vilket parti jag väljer, men när det gäller framtiden kan jag bara tro och hoppas. Om utfallet av det politiska spelet kan knappast någon, inte heller politikerna vara medvetna. Vi hoppas och tror och gissar utifrån sporadisk och fragmenterad insikt. Allt detta fokuserande och pysslande om medvetande hör till illusionismen som bedrivs. Och om något i det som inträffar är ondska så är det troligtvis omedveten sådan, och de omedvetet onda lär inte ta åt sig.

    Gilla

  • Björn G skriver:

   I en av Sveriges stora dagstidningar stod för några dagar sedan att läsa:

   ”Sverige har bäst rykte i världen – flyktingpolitik en framgångsfaktor

   Vackra landskap, vänliga människor, sopsortering och en altruistisk världspolitik. Det är några av de saker som gör att Sverige har bäst rykte i världen, Forbes lyfter fram Sveriges generösa flyktingpolitik som en framgångsfaktor.

   – Vad man märkt över tid är att dimensionen kring miljö- och livsstilsfrågor blir allt viktigare. Huruvida människor uppfattar att landet är vackert, om livsstilen som medborgarna förmedlar är intressant och om landet verkar spännande och välkomnande att besöka, säger Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska institutet som publicerat undersökningen.

   Amerikanska affärstidningen Forbes pekar även ut Sveriges miljöarbete som en stor framgångsfaktor: att 99 procent av allt avfall återvinns, att 52 procent av energiproduktionen kommer från förnybar energi, och att Sverige står för mindre än 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

   – De bedömer att det faktum att Sverige tog emot allra mest flyktingar per capita är en av de saker som bidrar mest till att vi har bra anseende, säger Henrik Selin och tillägger:
   – Sverige ses som världens mest etiska land, utan korruption och med en progressiv politik. Vi uppfattas inte bara vara duktiga på att skapa ett bra samhälle, utan också ha en altruistisk syn på att bidra till resten av världen.

   Att Sverige är det mest ansedda landet, det ska man vara väldigt stolt över”.

   När den godtrogne svensken, dag efter dag, matas med dylik MSM-propaganda/lögner är det lätt att bli grundlurad – utan att vilja det. Utan att förstå eller ifrågasätta dravlet.

   Gillad av 1 person

  • Jvkkk skriver:

   Ja sanningen ligger väl någonstans mitt emellan, när jag skriver de vill ha det så här så tänker jag närmast på etablissemanget, men i fallande grad så gäller det vanligt folk också, folk är lurade men man måste ta ansvar för sitt liv, att svenskar slutat göra det kan inte eliten lastas ensamma för, som Patrik brukar skriva, ett nytt tänkande måste till hos vanligt folk, livet är på riktigt och är man för att ta emot muslimer så är man också för terrodåd och våld eftersom det empiriskt kan observeras överallt där muslimer finns. Det är insikter på barns nivå som om man ignorerar dem gör att jag anser att man vill ha det så här.

   Många vill ha det så här, jag såg en svensk kvinna med arabisk man precis nyss, många kvinnor har ju nu fått hit massor av potentiella partners, tänk tanken att svenska män skulle massimportera hundratusentals unga ryskor exempelvis för skattepengar, hur hade det tagits emot?

   Gillad av 2 personer

  • Kenneth Sanfridsson skriver:

   Nej, det tror inte jag. Folket vill inte ha det så här. Folket vill ha rätt att bestämma själva över sina liv och det som ger det är pengar, hälsa, flit och vilja. Detta vet varenda människa. Skall Du sen få pengar, så måste Du vara frisk, kunna arbeta och vilja arbeta – för någon som är villig att betala Dig för det. Eller ärva pengar, eller stjäla pengar från någon annan som har.. Politik är en väg till karriär och pengar; efter Din politiska karriär får Du bra pension och ofta dessutom erbjudanden från olika håll om styrelseuppdrag osv… Eftersom det sen är demokrati i Sverige (ännu), så gäller det som parti att få folkets röster, och folket ger sin röst på det parti som dom tycker låter vettigast. Sossarna kallar sig arbetarparti, och får folkets röster. Dom vill bara sitta kvar. Det gäller f.ö. de flesta politiker i hela världen.. Det gäller att få folkets röster vid valet. Inget annat. Eller ta makten i en kupp. Folkets bästa ? Idealism ? Ärlighet ? Kompetens ? Njaae… Vad folket vill är inte så intressant för politikerna. Jo, det finns kompetenta, ärliga idealister fortfarande, men dom är tyvärr få.. Men vill folket ha det så här ? Nej, det tror jag inte, som sagt.. Men dom har inte så många alternativ..

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ok. Politikerna vill ha det så här. Folket vill inte ha det så här. Alternativen är dock få.

    Folket får välja. Bli kvar vid det gamla. Alternativt tåga till riksdagshuset och lyfta ut dem.

    Gillad av 1 person

 8. Jan Andersson skriver:

  Makten överst, Folket nederst, Media mitt emellan som talar sitt eget maktspråk, och talar om för de båda andra vad de ska tycka och tänka. Det finns ingen dialog mellan Makten och Folket, endast dessa uttolkare av bådas vilja och önskemål.

  Och de klarar som bekant inte det.

  Gillad av 3 personer

 9. brrr skriver:

  Ett av alla problem är att Suveränerna under de senaste femtiotalet åren kastat in mer och mer grus i Apparaten, t.ex. fler och fler myndigheter, NGO:er, genusforskning o.s.v. i all oändlighet så att Apparaten går allt trögare och kostar alltmer att försörja.
  Dessutom har Suveränerna bytt ut högkvalitativt stål i delarna i den ursprungliga Apparaten till slagg, så att även den ursprungliga Apparaten går allt sämre och konsekvenserna av det kostar allt mer.

  Så en symbolisk början till uppfräschning av Apparaten:
  Må Kräket #eldainte Eliasson rullas i tjära och fjädrar samt skjutas upp i omloppsbana, med en kraftig halogenlampa runt halsen som blinkar tre korta – tre långa – tre korta, så att vi kan se när han passerar över natthimlen och stilla fråga oss:
  -Vad har han varit med om? Vilka trauman…?

  Gillad av 9 personer

 10. Jvkkk skriver:

  Jag är benägen att hålla med, vi har etablissemanget, våra fiender, de är många och ingrodda, de är motiverade av status och pengar som Patrik tror, eller ondska som jag tror, det kan kvitta lika, sedan så har vi en stor allmänhet som inte bildar sig egna uppfattningar, de bara lever, så har det kanske alltid varit, sedan en liten medveten klick som får man konstatera i stort är irrelevanta. Nu har en 30% av Sveriges befolkning stiftat bekantskap med den nya politiska bygget, dvs mött invandrare, men det räcker inte, nästa val 2022 kanske 40-50% så då händer något nytt, SD största parti, AFS in, MED kanske in, flera partier ut, men en hel statsapparat, ett helt VIK, en hel mediakår, alla HR avdelningar, alla NGOer etc som har en position som är diametralt motsatt den som 40-50% intar, sedan så har vi 2miljoner invandrare där en del sällar sig till svenskarna utanför statsapparaten, men de flesta lierar sig med den. Hur i helskotta slutar detta?

  50% av vilka de flesta är skattebetalare, mot de andra 50%, invandrare och folk som jobbar i statsapparaten? Man kan konstatera att Reinfeldt fick rätt, det krävs massinvandring för att knäcka staten och VIK, men till vilket pris? Inbördeskrig?

  Gillad av 5 personer

 11. gras1519 skriver:

  ”Det är bara ödet som kan få slut på galenskaperna”. Ett sådant öde som kanske kan förändra synen på landsbygden är den pågående torkan. Kanske kommer politikerna att nu förstå landsbygdens betydelse för Sverige.

  Gillad av 1 person

  • Spiro skriver:

   Du skojar väl.
   Det var länge sedan våra politiker kunde dra några slutsatser av skeenden. Ex. Västmanlandbranden
   borde väl lett till ett antal beslut om bättre brandförsvar, men icke, såvitt jag förstått så seglade den storbranden förbi helt obemärkt.
   Politikerna prioterar helt tydligt andra saker än att säkra folks liv hälsa trygghet eller egendomar.

   Torkan kommer att användas som ett bevis på klimatförändringen och därmed ett skäl att få folk att rösta på C eller MP.

   Gilla

   • Linden skriver:

    Sjöräddningen övertog ansvaret för brandbekämpningen 2010.
    De har 10 helikoptrar utan krokar som kan transportera vattensäckar, alltså ingen som kan bekämpa skogsbränder eller besättningar som är utbildade för detta.

    2012 sålde Reinfeldts regering 10 helikoptrar särskilt lämpliga för brandbekämpning till Canada.

    Försvaret har idag runt 20 helikoptrar varav 14 KAN bekämpa skogsbränder men de har inte besättning och markpersonal att hålla helikoptrarna i luften samtidigt

    Sjöfartsverket inköp av sina helikoptrar är en intressant historia dokumenterad av uppdrag granskning. Luktar korruption lång väg.

    Ovanstående beskrivning är signifikativt för läget i Sverige, i stort sett total inkompetetens på de flesta nivåer i den politiska sfären.

    Någon som tror, att den nuvarande regeringen eller en alliansregering, skulle besitta kompetensen att leda Sverige i en krigssituation?

    Gillad av 1 person

 12. svenne skriver:

  ”Men det karolinska enväldet, kungen och krigsmakten, hade ett annat sätt att tänka”.

  Men Karl XI – som var det karolinska enväldets upphovsman – hade i alla fall ett sätt att tänka som gick i samma banor som nutida ”moderna” tänkare. Det handlade då om att tillsättande av officerare på olika nivåer baserade sig på deras duglighet och inte deras stamtavlor. Han omskapade den svenska armén till en mycket slagkraftig organisation som tyvärr blev använd på ett destruktivt sätt av Karl XII. Karl XI:s dåliga erfarenheter av tidigare förmyndarregeringar var givetvis en drivkraft att försöka få bort det obefogade gynnande av varandra som olika adelssläkter bedrev.

  Vi har nu en situation där tillsättningen av höga statliga tjänster verkar vara baserade på partibok, anammande av massinvandring, kameraderi och (hållhakar?). Detta motsäger föreställningen om ”den demokratiska föreställningen om en osjälvisk statsapparat i Folket tjänst” och påminner mera om korruptionen inom de olika förmyndarregeringarna.

  Gillad av 4 personer

 13. Eva Danielsson skriver:

  Det vore lätt att bara hålla med. Men människan har ändå också åstadkommit stora saker för att skapa bekvämlighet, tekniska under och bekämpning av sjukdomar m m.
  Just nu känns det naivt att hoppas på att förnuftiga människor ska ta ledningen och få stöd för förnuftig politik. Jag tror på Trump som ett exempel på vad varje nation behöver. Bakom den impulsiva oborstade ytan verkar han vilja stoppa hopplösa projekt som inte gagnar ”det verkliga folket.”

  Vi skulle behöva en Trump, en Reagan, en Thatcher dom ledare här och var. Inte minst i vårt eget nedslitna samhälle.

  Att ge upp och invänta någon naturkatastrof eller världskrig som stoppar maktgalningarna, i stället för att försöka använda vår energi och tankeförmåga. Det är inte ett alternativ.
  Man kan inte ge upp, man kan bara hämta andan och hoppas att fiskstimmet ändrar riktning med hjälp av mångas ansträngning.

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Det är rätt! Man behöver kunna tro. Tro på SD, på Trump. Även när det gäller misstro behöver man kunna göra detta. Det finns oerhörda fält att odla misstroende på numera.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Förhoppningen är att männsikor förstår att de blivit lurade. Då kan den vrede väckas som är en nödvändig förutsättning för den förändring som Patrik kallar ödet.

   När stora förändringar sker kan ingen riktigt säga när de inträffade och varför. Ofta är det en mycket liten förändring av kraftförhållandena, en s.k. tippping point (Malcolm Gladwell) som gör att alla plötsligt börjar att springa åt motsatt håll.

   När det sker kommer kraften och hastigheten att vara ofattbart stor. Det är som att man har laddat en jättelik slangbössa till dess yttersta punkt. Uppladdningen går långsamt, särskilt på slutet, men när kraften går åt det motsatta hållet kan den inte längre kontrolleras.

   Allt kommer att ställas på ända!

   Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Efter Patriks föredöme ska jag också teckna en modell, som kan öka samhällsförståelsen:

  Det är inte ”verkligheten själv”, utan bilden av verkligheten i medvetandet, som styr tänkandet och handlandet. Noga sett har varje medveten varelse en egen verklighetsbild och lever liksom i sin egen värld i all dess totalitet.

  Via sociala processer kommer det mesta av bilderna att sammanfalla och i bästa fall kan samhällen fungera trots skillnaderna. De kan också i bästa fall komma överens med grupper och samhällen, som har en klart annorlunda konsensusbild.

  Största problemet vad gäller att komma överens är inte olikheterna i det som är uppenbart, utan att varje verklighetsbild bygger på massor av osynliga, axiomatiska grundpelare, grundpremisser (basic assumptions). T o m i ett äktenskap kan parternas omedvetna axiomkomplex skilja sig och om detta plötsligt blir uppenbart vid en kris störtar verklighetsbilden samman.

  PK-isterna vidmakthåller en konsensusbild av en låtsasverklighet, lever i en bubbla och en ekokammare. I och för sig kan även sådana som odlar en ren utopi ofta kommunicera med mer realistiska personer, om de skilda axiomsystemen blottläggs och om utopisternas verklighetsbild hänger samman. Men nu är PK-isternas verklighetsbild inkonsistent och ohållbar även enligt sin egen logik. Därför måste PK-isterna använda all sin makt och aktivera massor av psykologiska försvarsmekanismer för att försvara sin verklighetsbild in i det sista, ända tills deras axiomsystem störtar samman.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Visst har du rätt om mentala bilder, men jag vill tillföra att allt handlar om relationer och interaktion med andra och att i dessa interaktioner avstäms verklighetsbilden. Visst kan man prata om axiom, om grundföreställningar, som kan vara fullständigt olika för olika personer, men vår verklighetsbild byggs med andra interpersonellt, inte intrapsykiskt, och vårt mentala liv är inte logiskt/matematiskt, men väl drivet av social motivation.

   Personligen misstänker jag att dagens eliter inom näringsliv och offentlig förvaltning och politik avskärmat sig från samhället, från medborgarna, och bl.a. pga. tidsbrist och bundenheten till de egna sociala nätverken, så får de en skev bild av samhället, en bild som nu börjar krackelera. Media är här en bov, man har för lite tid att se hur samhället fungerar på olika håll även om man vet mycket om sin närmiljö. Partierna har slutat fungera, man lever sitt eget interna liv ända sedan ungdomsförbundens fostran av de nya.

   Men en brasklapp, det kan finnas andra väsentliga perspektiv på detta. Exempelvis möts ju eliterna inom t.ex. Näringsliv och Samhälle och andra föreningar som Ruben och Hilda, Rotary, Lions eller Frimurarna. Jaktsällskap på herrgårdar, styrelsemöten, rapportering till departementen osv.

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag instämmer till hundra procent (i 01:02). Fast jag väl fortfarande är synnerligen individualistiskt lagd har jag de senaste åren börjat förstå att organiska ”Vi” trots alla välkända avigsidor är livsbevarande och klokare än sina medlemmar, medan atomistiska individer aldrig kan bygga eller ens vidmakthålla ett gott samhälle. Individualismen och mycket annat gör att västerlänningarna nu i stor utsträckning regredierar mot atomism och anarkism av olika slag, vilket samtidigt innebär en (även existentiell) infantilisering i förhållande till samhället och till verkligheten.

    Jag tror också (ungefär som du) att nyliberalismen till den här utvecklingen har tillfört mycket ytterligare egoism och psykopatiska drag, som har fusionerats med socialismens värsta sidor. Inget av detta är längre någon helhetlig ideologi, utan bara opportunistiska mischmasch hopvispade med okunnighet och inkompetens. Eliterna har sina egna spegel- och mobbkollektiv, ekokammare, och bildar förgrenade och gränsöverskridande, korrumperade och maffialiknande korporativ på en inbillad nivå högt ovanför folken.

    Gilla

 15. MartinA skriver:

  Vad sextonhundratalsmänniskan visste var att sluta kriga inte var ett alternativ. Det enda valet de hade att göra var huruvida de ville kriga innanför gränsen eller utanför. Polacker och Tyskar valde att kriga innanför sina gränser under sextonhundratalet, till ofattbart lidande för dem själva. Svenskarna valde att kriga utanför sina gränser till minimalt lidande för dem själva.

  Gillad av 1 person

  • Jvkkk skriver:

   Vår historia döljs, i våra grannländer är man stolt över vikingatiden, det finns ett skepp, falsterboskeppet som göms undan i lagret på Malmö museum, en skam.

   Gillad av 4 personer

 16. V for Vendetta skriver:

  Jag vill nog påstå att Franska revolutionen genomsyrades av att folket stoppade den tidens system, Likaså den Amerikanska revolutionen. Det var helt klart enklare då när alla, soldat såväl som motståndsman, hade mynningsladdade gevär. Numera har soldaterna monopol på pansarvagnar och annat high tech krigsmaterial och hagelbössan på väggen eller hötjugan på loftet tjänar det föga till att nyttja. Nej vår tid står inte inför några väpnade revolutioner från folkets sida. Vad den står inför är politiska revolutioner och dessa kan slås ned lika skarpt och beslutsamt som vilken revolution som helst. Så har också gjorts. Man arbetade, och arbetar fortfarande, i det politiska etablissemanget för att stoppa SD. Med falskmynteri och allmänt spridande av fake news skall det folkliga upproret slås ned. Man jobbar nu i det senaste för att arbeta in en lag som kan förhindra rasistiska organisationer och vad som skall betraktas som sådana är det väl egentligen ingen som vet men ändamålen får helga medlen. Det folkliga upproret låter sig dock inte kväsas av detta arbetssätt eller låter vänta på det som fatalister kalla ödet….. det går fortsatt framåt, sakta i och för sig men fortsatt framåt. Det PK-ila samhällets fall skulle alltför många Suveräner förlora på. Man skulle se sig stå utan de privilegier man skaffat sig hos sina egentliga välgörare och det skulle nog svida i både den ekonomiska och statusgrundande själen. Därför är PK-ismen så viktig att försvara för dessa personer så att de är beredda att överge den idé vilken hjälpt dem att fylla sina fickor själva, nämligen demokratin. Det finns egentligen inget som kan betraktas som svensk modell längre förutom den att kväsa politiska obekväma strömningar hos folket med det som suveränerna numera kallar demokrati.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Folket har aldrig någonsin startat en revolution. Det är bara övertygande agitatorer som startar och ‘lurar’ folket att offra sina liv i agitatorns tjänst.
   Allt annat är skrönor och dimridåer.

   Gilla

   • V for Vendetta skriver:

    Agitatorerna kan många gånger vara män eller kvinnor av folket men visst krävs den en form av agitation för ensam kan man inte fälla regeringar. Jag kan inte dra mig till minnes vem som skulle piskat upp franska till att storma Bastiljen. Thomas Paine var en av de som lyckades samla tankar i skrift och dela ut till folk under Amerikanska revolutionen och dessa tankar låg sedemera till grund även för den franska. de revolterade dock inte själva utan hade folket med sig, redan från starten.

    Gilla

 17. Magnus Rosensparr skriver:

  Karl XII startade inga egna krigsprojekt. Han hade inget annat val än att försvara arvet efter sin far, när tre andra grannmakter (Danmark, Ryssland och Polen) gemensamt angrep Sverige i det som skulle bli Det Stora Nordiska Kriget.

  Gilla

 18. andersleion skriver:

  Patrik,
  Din krönikas idag huvudtes tror jag stämmer. Politikerna och byråkraterna styr efter sina egenintressen. Men:

  När man kommer till Estland talar man om vanha hyvä ruotsaika (ungefär, jag kan inte estniska), dvs den gamla goda svensktiden.

  Den svenska stormaktens långsiktiga plan vara att göra Östersjön till ett svenskt innanhav. Det var inte främst för att befrämja kungens ära. Det var för att få större skatte- och tullintäkter och med dessa bygga ett större och mäktigare rike, styrt av den så småningom enväldiga kungen och hans byråkrati.

  I Estland betydde det att. man gjorde Tyska ordens livegna till fria bönder, att man tillät dem att gå i skola – ja, man öppnade tom ett universitet för dem. Allt i samma syfte: välutbildade, kunniga undersåtar betalar mer i skatt. Och man hindrade den tyska adeln att piska sina undersåtar – men samtidigt var adelns passiva motstånd så starkt att det tog sin tid.

  Samma process, så att säga åt andra hållet, utspelades efter 1808-09: bönderna i Karelen gjorda förtvivlat motstånd, också efter den slutna freden, för att slippa den ryska livegenskapen. Nu var tsaren så klok att han lät det nya storfurstedömet behålla den svenska lagstiftningen – men det visste eller litade inte de guerillakrigande bönderna på.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Det där är sant men jag skrev om det karolinska enväldet som är en egen, diktatorisk, historisk epok, nämligen den som gjorde slut på Stormaktssverige. Fram till Karl XI fanns ingen enväldig kung. Då handlade det mer om ett av adeln styrt rike som inte hade samma centraliserade krigsmaskineri som byggdes upp under den förste karolinerkungen och förslösades under den andre.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 19. andersleion skriver:

  Jag glömde slutklämmen: Det karolinska enväldet producerade viktiga nyttigheter för sina undersåtar. Man civiliserade bl.a. Baltikum. Att rätta till det förtryck som tyskarna utövade mot balterna var ”den svenske mannens börda”.
  Denna den dåvarande statens goda politik – under enväldet – kan ställas mot de prestationer som utförs av dagens hyllade demokratiska stat: Försämrad utbildning, vårdkaos, förlorad kvinnofrid, misslyckat försvar mot inhemska påfrestningar, som dagens oförmåga att bekämpa skogsbränder – etc.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Jodå, det är också rätt. Enväldet hade mycket gemensamt med socialdemokratin. Stramt, ogillade adelns later. Karl XII hade inga älskarinnor. Han värnade om sina soldater. Det fanns ett slags jämlikhetsideal som till en början gav systemet folkligt stöd. Men det slutade med att kungen och hans apparat malde ned folket.

   Patrik

   Gillad av 1 person

 20. Mats Jangdal skriver:

  Jag har det senaste halvåret läst fler försök att beskriva kulturklyftan mellan folket och eliten, i Sverige och i västvärlden, än vad jag läst under hela min tidigare levnad.
  Eftersom jag är 64 år gammal och även varit student i idéhistoria, har jag hunnit läsa en del. Denna störtflod av analyser och beskrivningar innebär att det måste vara något angeläget med att beskriva denna kulturklyfta. Beskrivningarna bär både på ett förebud om nödvändig förändring och i vissa fall om vad dessa förändringar rimligen kan bestå i.

  Patriks beskrivning är välkommen och tillför ytterligare perspektiv i ärendet.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Jag minns de kloka orden från min frisör från Irak om Egypten och frihetsrörelsen.-: Det kommer bara att bli elände. Likaså om Saddham Hussein och tiden efter -: Det behövs en stark man. De här länderna är inte lika mogna och utvecklade som Sverige. Demokrati fungerar inte.

  Om det skulle vara så illa att Sverige behöver en stark man har det gått riktigt illa. Historien upprepar sig inte och att dra trådar genom historien liknar historicism typ Spengler, Toynbee eller Marx. Det kan man inte. Däremot kan man dra slutsatser på Micro planet av typ geostrategiska skäl spelar roll, intressekonflikter är vanligt, eliter tenderar slå vakt om sina privilegier och försvara sin position, kyrkan har vanligen stått i eliternas tjänst, men periodvis haft en självständig maktposition, ideologier kan vara fullständigt verklighetsfrämmande, ländernas ekonomi och inkomstfördelning spelar stor roll för utfallet – revolt, konsumtionsmarknad, stagnation, utbildning har betydelse osv.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.