Fortsatt icke-västlig massinvandring till Sverige

Svenska politiker sprider gärna via media bilden att inflödet av migranter till vårt land har minskat radikalt. Regeringen hävdar att det är resultatet av deras beslutsamhet. Men är det verkligen så? Finansministern uppmanar människor att söka asyl någon annanstans
och statsministern hävdar bestämt sedan drygt ett år tillbaka att vi numera för en restriktiv asylpolitik eftersom ”asylreglerna har anpassats till EU:s miniminivå”.

Så länge som man begränsar synfältet till dem som söker asyl här just nu är minskningen tydlig. Men ser vi till den totala bilden av hur många icke-västliga migranter som fortsätter att komma hit så förändras perspektivet. Det krävs en hel del siffror för att man ska kunna förstå sammanhanget, men jag ska försöka att förklara.

Under slutet av 2015 drabbades Sverige av en migrantvåg utan historiskt motstycke. Sammanlagt sökte 163 000 personer från länder utanför Europa asyl här, varav 70 procent var män. Ingen vet heller hur många som därutöver illegalt tog sig in i landet under denna kaotiska period.

Regeringen tvingades ett halvår senare att stifta en tillfällig lag som ska gälla under tre år. I korthet går den ut på att skärpa kraven för asyl- och anhöriginvandring med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det handlade om att skapa ett andrum för en andfådd regering.

Granskar vi Migrationsverkets statistik i efterhand ser vi att det är korrekt att denna provisoriska lagändring verkar ha fått en temporär effekt på asylinvandringen. Särskilt med hänsyn till det massiva invällandet 2015, men även i förhållande till Reinfeldts sista år vid makten. Eller, är allt snarare en effekt av att Erdogan har snöpt inflödet via Turkiet? År 2016 sökte hur som helst 29 000 personer asyl här och 2018 tros antalet nya asylsökande minska till 23 000. Det visar Migrationsverkets senaste prognos från i slutet av maj (som inte genomlysts i media, men varifrån flesta av de fakta som redovisats i denna text har hämtats).

I efterdyningarna av 2015 beviljades året därpå 72 000 uppehållstillstånd till asylsökande. För i år är prognosen att 22 000 asylinvandrare kommer att få stanna. Migrationsverket har också snappat regeringens signaler och halverat beviljandegraden i dessa ärenden på några år från 60 procents bifall till nuvarande 30 procent. Men trots det kommer ändå ur ett längre perspektiv ett större antal asylsökande att få bifall än idag. Enligt beräkningarna kommer 118 000 asylsökande att få stanna fram till och med 2021.

Sedan återstår fortfarande frågan om vad som ska göras med alla som får avslag och som vägrar att lämna landet, trots att regeringen har sagt att ”ett nej är ett nej”. Till och med 2021 ska 100 000 asylsökande åka hem, men betydligt mindre än hälften av dem förväntas att ge sig av frivilligt. Migrationsverket beskriver det som ”utmaning” att få tillräckligt många kompetenta medarbetare i ”återvändandearbetet”. För Polisen är det också en ”utmaning” att få tag på alla som har avvikit för att kunna verkställa besluten. Utöver detta räknar Migrationsverket med att minst lika många personer under denna tid kommer att söka överprövning i de två migrationsdomstolarna, där allt fler ärenden avgörs.

För att kunna bilda sig en uppfattning om hur restriktiv svensk asylpolitik kan tänkas ha blivit, bör vi rikta blicken mot våra nordiska grannländer. Tillsammans har de över tid endast låtit en tredjedel så många asylsökande få stanna, jämfört med Sverige. Finland har beviljat drygt 1 185 uppehållstillstånd till asylsökande mellan januari och maj i år,
medan motsvarande antal för Danmark är 581 och Norge 527.

Ser vi till helhetsbilden, som inkluderar det totala beviljade antalet uppehållstillstånd, är inflödet till Sverige fortfarande jämt och omfattande. Förutom så kallad flyktinginvandring handlar det om anhöriga i form av familjeåterförening, nyetablerade relationer, därutöver tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) som söker sig hit som arbetskraft, samt i mindre utsträckning också gäststudenter. I år pekar det mot att totalt runt 135 000 uppehållstillstånd kommer att beviljas (om det fortsätter som under det första halvåret), vilket inte är någon minskning i förhållande till de föregående åren.

Och sedan kommer nästa svallvåg med närmare en halv miljon ansökningar utöver dem som handlar om asyl. Prognosen framöver är att sammantaget 221 000 anhöriga som utgör familjeanknytningar och 236 000 icke-västliga arbetskraftsinvandrare med sina närmaste kommer att söka uppehållstillstånd här under perioden 2018-2021. Detta inkluderar också förlängningar av tidigare tillstånd. Färska uppgifter som jag fått från Migrationsverket visar på att av två tredjedelar av de 40 000 ansökningar som rör anknytningar under det första halvåret i år har beviljats. Det är en fingervisning inför framtiden. Trots allt som sägs kan vi förvänta oss ett fortsatt massivt inflöde med betydande demografiska förändringar som följd.

Se även inlägget ”Sveriges stora demografiska förändring” 

44 reaktioner på ”Fortsatt icke-västlig massinvandring till Sverige

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Övergången från generella PUT till TUT ansågs av ”de generösa” vara en väldig försämring för dem som bevijades asyl. Det skulle, vad det sades, försämra deras integration, eftersom de inte så enkelt kunde ta hit sina anhöriga. I praktiken tror jag inte att det gör någon större skillnad, eftersom praktiskt alla med TUT, beviljas förlängning, bl a med hänvisning till att de har fått anknytning till Sverige. Det formella kravet på att man ska kunna försörja sina anhöriga, är det väl knappast någon handläggare som fäster vikt vid. Detta är den bild jag fått. Jag tror att den är riktig. Det vore dock mycket angeläget att t ex Uppdrag granskning grävde lite i detta för att redovisa fakta för allmänheten. Politikerna på riksnivå vet det nog redan.

  Gillad av 8 personer

  • Sasa skriver:

   Nu iom blockeringen som Österrike, Italien och Tyskland har kommit överens samt är balkanrutten stängd. Detta gör det ytterst svårt att komma in i västeuropa som flykting. Däremot med så många flyktingar som fått put och medborgarskap ingen massrepartiering.

   Så det blir enorma mängder ointegrerbara muslimer som ofta har i sin kultur att föröka sig lavinartat, leva i utanförskap med oerhörd belastning för ekonomin osv.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    PUT och medborgarskap som har meddelats på falska grunder eller genom olagliga beslut kan utan vidare sägas upp respektive återkallas. Likaså kan medborgarskap återkallas om personen begår något slags brott eller på annat sätt visar illojalitet. Att PUT och TUT upphör att gälla i dessa fall är självklart Inget TUT måste förlängas. Alla PUT kan ges en slutpunkt. Som sista åtgärd skall vi förstås förbjuda alla yttringar av islam, stänga alla moskéer, fängsla alla hatpredikanter, förbjuda alla konstiga hucklen, kräva att alla äter fläsk och så vidare. Det kommer att leda till frivilliga repatrieringar. I Syrien ropar regimen på återvändare för att bygga upp landet! Kriget är slut! Vi har gjort vårt! Det är dags att vända åter! Wir schaffen das! Det går om man vill.

    Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”I år pekar det mot att totalt runt 135 000 uppehållstillstånd kommer att beviljas (om det fortsätter som under det första halvåret), vilket inte är någon minskning i förhållande till de föregående åren”.

  Jag tittade på fotbollsmatchen den 1/7 mellan Spanien och Ryssland och då berättade kommentatorn att publikantalet i stadion var 78 000 personer. Fick då en bild av hur stor massa tiotusentals människor verkligen är och översatte detta till den volym som utgörs av ”asylsökande”. Stadionpubliken fördubblad – med undantag av 23 000 personer är – alltså den mängd ”nyanlända” som vi har att se fram emot under nuvarande år.

  Jag skapade i min fantasi en bild av hur publiken åkte direkt från matchen till Sverige och sällade sig till den kö som vi redan har då det gäller försörjning, arbete, bostäder, sjukvård etc. och detta tankeexperiment skapade ett scenario som givetvis är ohållbart men är tyvärr en spegelbild av verkligheten.

  Gillad av 4 personer

 3. jvk skriver:

  Blir det inte en vändning denna mandatperiod så blir det svårt att stanna i Sverige. Jag står helt enkelt inte ut med de 70% idioter som röstar på sjuklövern. Det blir som att vara kristen eller jude i ett arabland, eller vit i Sydafrika, folk kommer inte bara att segregeras allt mer när politikerna mister kontrollen allt mer utan folk kommer att hata varandra när konsekvenserna inte går att dölja mer. Vissa har valt att Sverige skall påtvingas islamisering och rasblandning och många har låtit det ske utan egen reflektion, och de som ogillat utvecklingen har hängts ut och hatats. Vi blir aldrig kompisar mer men vänder det inte efter nästa val så kommer vi att hata varandra, på riktigt.

  Gillad av 14 personer

 4. Den uteblivna konfrontationen skriver:

  Valrörelsen har kommit att präglas av att ökade resurser hela tiden måste skjutas till, på snart sagt varje samhällsområde. Sveriges befolkning växer så det knakar. Men ingen journalist pekar på att ökade resurser i praktiken behövs enbart för att hinna hålla jämna steg med befolkningsökningen. Man lämnas med intrycket att tillskjutna resurser består av en resursuppbyggnad, utöver den gängse.

  Ingen nämner heller den infrastruktur som måste till på grund av all invandring. Stockholm växer så det knakar. Trafikinfarkter är att vänta. Olika yrkesgruppers utbildning tar tid att bygga upp. Jag väntar på att journalisterna skall ta upp dessa frågor och konfrontera politiker med dem. Men de tycks vända sig bort ifrån dem. De ställer inte ansvarets mer grundläggande frågor till politikerna. De spelar med som om tillskjutna medel alltid handlar om verklig tillväxt. När de faktiskt handlar om en exempellöst ansvarslös migrationspolitik. Fake news utgör i det sammanhanget enbart små höstlöv i vinden. Man väljer som journalister att sila mygg och svälja kameler. Men mest väljer man att tassa runt den stora osynliga elefanten i rummet – orsakerna till att Sverigedemokraterna växer. Och behandlar istället dom som varande ett samhällsproblem i sig, om än alltid på ett indirekt vis.

  Om gammelmedia överhuvudtaget skall förbli trovärdiga måste de snart skräpa sig. När vattenhål, som DGS och Ledarsidorna, ständigt ställer de vassaste frågorna, undra man vart journalistiken är på väg. När allmänheten förstår att vartenda nytt samhällsproblem härrör från en fatalistiskt förd migrationspolitik, utan att minsta konsekvensanalys har gjorts, så skriker naturligtvis frågorna på att få ett svar. Men journalisterna viker undan. Även mitt under en aktiv valrörelse. I praktiken undslipper politikerna därmed ansvaret över en tidigare förd politik, som fått fatala samhällskonsekvenser.

  Gillad av 15 personer

  • Aha skriver:

   Paradexemplet på uteblivna frågor är hur politikerna tänkt sig lösa problemet med att migranterna kostar 74 000 kr per år. Tänker man höja skatterna? Låna? Låta fler dela på samma välfärd, dvs öka köerna?

   Gillad av 1 person

   • fabricerad skriver:

    Skattehöjningar OCH generella försämringar i välfärden. Gissningsvis kommer vi snart att hamna i ett system som påminner om det amerikanska; medelklassen får på ett eller annat vis betala sin välfärd ur egen ficka och de 20% sämst ställda får gratis. För medelklassen gäller faktiskt redan idag att man har privata försäkringar om man vill vara säker på att få vård.

    Gillad av 2 personer

   • Johan A. skriver:

    FABRICERAD. Tror precis som du. Lyssnade på ett seminarium för några år sedan, där bland annat Ulf Kristersson deltog. Det var innan migration tagit fart. Där utmålades de fler äldre som ett stort och växande samhällsproblem. Framför allt samhällsekonomiskt i sin demografiska volymökning.

    Men även genom att hälso- och sjukvården blir mer medicinsk kompetent. Och därmed mer frekvent, intensiv och kostnadsdriven.

    Inom ren äldrevård förutspåddes att var och en erbjuds en viss basnivå. Minsta guldkant kostar sedan extra, och måste tas ur egen ficka. Som mer frekvent duschning, extra till maten, viss träning, sjukgymnastik, knåp och underhållning. Allt en våt dröm för det privata näringslivet. Delvis för att den moraliska ribban tvingas samhället lägga. De privata sysslar enbart med ”guldkanten”.

    Det frigör även äldres livslånga sparande. Som kommer ut på en potentiellt och växande arbetsmarknad. Även det en våt dröm för de privata initiativen.

    Så även utan en privata försäkringar kommer äldrevården att diversifieras.

    Detta vet Ulf Kristensson mycket om, men det har varit mycket tyst om detta sedan migrationen sköt i höjden. Av lätt förståeliga skäl. Och från ungdomliga MP tyst som vanligt.

    Gammelsvenskar, gammeljugoslaver och gammelfinnar kommer att hamna i samma vågskål. Och yngre ännu icke arbetsföra från MENA-länder och Afrika i den andra skålen. En ekonomisk och moralisk konflikt som lär flyta upp vart det lider.

    Som politikerna bäddar får vi övriga ligga.

    Gillad av 3 personer

   • fabricerad skriver:

    Johan A.
    På samma vis kan man dra paralleller till det ökade ansvaret för pensionssparandet. Detta genomfördes utan att skatten sänkte för att ge mer utrymme till sparande. Att kräva att vi ska ta mer ansvar för våra pensioner utan att ge oss den ekonomiska möjligheten i form av sänkt inkomstskatt är faktiskt rent lurendrejeri. På samma vis kommer vård och äldreomsorg att formas i framtiden liksom ditt exempel pekar på. Som TVn där hemma, ett basutbud finns men man kan köpa till fler kanaler efter intresse och betalförmåga. Samtidigt kommer vi inte att få mer utrymme i form av sänkt skatt för att klara av att bygga en ekonomisk buffert.

    Jag funderar också på om det inte är så att skattesänkningar skulle vara verkningslösa då större system som samhällen organiskt anpassar sig utifrån rådande spelbräda. En sänkning av inkomstskatten skulle nog leda till sänkta bruttolöner istället då systemet är anpassat till rådande kostnader.

    Någonstans blev det jävligt fel i alla fall.

    Gilla

   • Elof H skriver:

    74.000 är gamla siffror för en helt annan typ av invandrare. Med dagens bidrag handlar det garanterat om minst det dubbla. Mer troligt över 200.000. Folk glömmer ofta att räkna med kostnaden för all samhällsservice som konsumeras. Det handlar inte bara om försörjning och boende. Det är bara inträdesbiljetten.

    Gilla

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Sju riksdagspartier är för denna politik.

  Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige är mot.

  Det är den enda valfrågan.

  Om kapten ger rätt order kan vi både täta skutan och pumpa läns.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

 6. Macavity skriver:

  Detta med stora tal är svårt! Vi har dålig känsl både för mått som miljarder och 100 000-tals människor. Det är inte många av oss som haft miljarder i plånboken och 163 000 människor ser vi sällan eller aldrig. Förslag: sluta skriv miljarder, skriv ut talet med siffror det gör det enklare att förstå. Alltså, 1 miljard kronor = 1000 000 000 kronor (tjock plånbok!) och 163 000 människor är mer än dubbelt så många människor som sitter på läktarna på fotbollsarenorna nu under VM i Ryssland. Tänk på det när ni följer Sveriges match nu på lördag.

  Gillad av 3 personer

 7. Samuel af Ugglas skriver:

  Om socialisterna skall ha en minimal chans att stanna vid köttgrytorna blir de tvingade att fråga svenska folket hur vi vill ha det med invasionen av främlingar i vårt land.
  Det är det enda valet kommer att handla om den 9 September 2018.
  Korruptionen i övrigt kan vi nog lösa efter hand.

  Gillad av 1 person

 8. fabricerad skriver:

  Påminner om de så kallade gränskontrollerna. De enda som har stoppats i dem är väl turister från USA som ska besöka Skåne och råkat glömma passet på hotellet i Köpenhamn? Ett politiskt skådespel som har kostat skattebetalarna oerhörda summor. Givetvis vet politikerna och de stora medieredaktionerna om detta. Varför de inte vill tala klarspråk kan vi ju fundera på. Resultatet blir ytterligare försämringar i välfärden och/eller kraftiga skattehöjningar. SKLs prognoser pekar mot mycket stora skattehöjningar. Kan det vara en av orsakerna till att Riksbanken beslutade att låta styrräntan förbli på rekordlåga -0.5%?

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Nyligen stoppade passpolisen en person på Arlanda som kom från Aten. Hans papper hade tydligen försvunnit på flyget. Nåja, han sa asyl så han fick åka till Migrationsverket.

   Gillad av 2 personer

   • fabricerad skriver:

    Läste det och suckade. Hur kommer det sig att politiker och medier kommer undan med alla förvrängningar och allt sanningsslirande? Min farfar sa redan i början av 80-talet att framtiden kommer att innebära stora påfrestningar på samhället, både ur ekonomiskt och socialt perspektiv. Om han kunde se dra denna slutsats för snart 40 år sedan borde väl rimligen andra också ha sett det.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    1. Farfar kan ju ha råkat få rätt utan att veta varför
    2. Om farfar visste eller anade varför det skulle bli så, så hade han kanske kunnat övertyga fler?

    Gilla

   • fabricerad skriver:

    1. Antar att han i egenskap av företagare anade vart hän det barkade
    2. Har du försökt övertyga en svensk att socialism inte är bra? Lite som att bestiga Mount Everest under narkos.

    Gillad av 2 personer

 9. oppti skriver:

  Varför är inte vård skola omsorg den viktigaste valfrågan?
  Invandringsfrågan tar för stor del av debattutrymmet.
  Eller vänta lite-de hänger samman!

  Gillad av 1 person

 10. Knasen skriver:

  Jag anser att vi borde prata om välfärden istället. Den är trots allt ändå viktigast. mvh / statsministern

  Gilla

 11. Björn skriver:

  Bland det som stör mej mest, är floskeln om att Sverige behöver invandringen för att klara vår framtida välfärd! Kan något vara felaktigare??!! Det är ju precis tvärt om!!! Tillgången PER CAPITA, på UTBILDAD och FUNKTIONELL personal inom ALLA samhällets ”sektorer”, MINSKAR ju så klart i stället, när landet hela tiden fylls på med nya service-krävande medborgare! Den lilla andelen anställningsbara som kommer utifrån, täcker ju inte ens på långa vägar upp behoven inom den ”egna gruppen”! Självklart kan de då heller inte utgöra nån ”förstärkning” till våra egna, sen tidigare hårt belastade yrkeskårer, som polis, lärare, läkare, övrig vård- sjukvårdspersonal m.fl, utan ÖKAR ju i stället trycket på dessa yrkesgrupper och deras verksamheter! För att inte prata om hur landets ekonomi drabbats av denna massinvasion! Om hur andelen ”fattigpensionärer” hela tiden ökar, genom att allt fler ska dela på samma lilla ”kaka”! Den eftersatta infrastrukturen är också ett ”kapitel” för sig! Allt sammantaget, måste ju få vem som helst att förstå att så här kan det inte få fortsätta! Vad vi vet, är att 7-klövern ensamma bär ansvaret för de senaste årens raserande av vårt gemensamma samhällsbygge! Valet i höst kommer därför att bli mycket enkelt, ”Det enda ljuset i tunneln”; SD!!!

  Gillad av 2 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Om man leker globalist och vill ha fri rörlighet – och det vill jag ju ha för egen del, – får jag det inte att fungera med mindre än krav på ekonomisk garant.

  Jag begriper inte hur man annars tänker sig att det skall kunna fungera.

  Under den ordning jag rekommenderar, är det resenärens ekonomiske garant som betalar, när resenären hamnar i svårigheter och inte har pengar till hemresa, sjukvård, tandvård, mat, logi, tolkhjälp, advokatarvoden och annat.

  Med generellt krav på ekonomisk garant, inte bara för resenärer, öppnas för en självfinansierad rättsordning där brottslighetens totala kostnader lastas på förbrytarna genom att försäkringskostnaden blir proportionell mot den bedömda risknivån som det fungerar generellt med försäkringar.

  För att få de rätta incitamenten för begränsningen av våldsbrott, måste vi då bestämma oss för ett rimligt mått på människovärdet. – I trafiksäkerhets-sammanhang har man visst stannat för 23 miljoner. – Vad tycker ni kan vara rimligt?

  Kravet på garant skall då vara villkor för fri rörlighet och utan sådan blir man hänvisad till bevakade enklaver, varifrån man är fri att ta sig tillbaka hemåt eller till något flyktingläger om man betraktar sig som flykting.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Liksom man i civiliserade sammanhang bjuder de fattiga som man känner samhörighet med, på överlevnadsmöjligheter, kan det också platsa med ett generellt bidrag som hjälp med brottsförsäkringskostnaden.

   Gilla

 13. W skriver:

  Herlitz gav, på uppmaning av Migrationsverket, information till dem om misstänkta fall av åldersfusk bland asylsökande. För detta fick han sparken och dömdes till nära en halv miljon i böter av Arbetsdomstolen.
  Han arbetade för Region Gotland som omedelbart avskedade Herlitz när de förstod att han lämnat uppgifter som resulterat i medicinska ålderstester av asylsökande. Han hängdes också ut i media som rasist.

  Domen kom i början på juli. En insamling startades och efter bara tre dagar meddelas att målet är nått och att insamlingen kan betala dessa böter.

  Det visar kraften i missnöjet med den förda politiken. Heder.

  Gillad av 3 personer

 14. Staffan skriver:

  Jag har synpunkter på bruket av ordet ”invandrare” som på svenska kan betyda litetr som helst. Vad som pågår nu är inte traditionell arbetskraftsinvandring som nästan alltid är bra för mottagande land. Helt uppenbart är den stora mänden sk bosätterare och endast pro forma asylanter. Engelsk term vore närmast settlers, som används för att beskrivaom migrantflöden i sö europa. Beskrivningen vore lättföståeligare om rätt ord användes. Jag föreslår invandrare, med underkategori arbetskraftsinvandrare och bosättare samt flyktingar.

  Gilla

 15. Jeff skriver:

  Nazisterna har fått stor plats i politikernas tal och sinnevärld i Almedalen.

  Terrorister, jihadister och hemvända IS män har inte nämnts med en stavelse så vitt jag hört.
  Skjutningarna som pågått hela veckan har väl också förbigåtts med tystnad. Den våldsamma ökningen av våldtäkter likaså.

  Alltså måste vi, om vi kan lita på sjuklövern, förstå att NMR är det stora överhängande hotet i Sverige.

  Gilla

  • Björn skriver:

   NMR är inte farligare och kan inte ställa till med mer skada, än vad ”vanliga fotbollsintresserade” brukar göra i samband med match! Och dessa är tydligen accepterade av samhället! Det ”överhängande hotet”, kommer från ett helt annat håll…..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.