Gästskribent Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring

En fråga som har plågat mig i många år är hur den extrema befolkningsförändring som vårt land genomgår har kunnat ske utan att det har varit en avgörande fråga i någon valrörelse. Svenska folket har aldrig fått närmare information om hur landets demografiska sammansättning oåterkalleligt förändrar Sverige till ett helt annat land än det var, för låt oss säga bara 20 år sedan.

Emellertid finns det i stor utsträckning tillgängliga fakta för den medborgare som vill (och orkar) gå in i myndigheternas databaser. I den här texten kommer uppgifterna från Statistiska centralbyrån (SCB) och Migrationsverket.

Från millennieskiftet fram till och med 2017 har befolkningen i landet med utländsk bakgrund ökat med nästan 1,3 miljoner personer, medan de som har svensk bakgrund har minskat med 22 000. Till utländsk bakgrund räknar jag utrikes födda och de som föds här med två utrikes födda föräldrar, medan svensk bakgrund gäller för dem som har två inrikes födda föräldrar. Personer med ena föräldern född i Sverige och den andra i utlandet delar jag 50/50 mellan grupperna. Räknar man så har 28 procent av landets invånare utländsk bakgrund idag.


Detaljstuderar vi denna befolkningsförändring ser vi att de som är utrikes födda och som är födda här med två föräldrar från utlandet utgör nästan hela ökningen, medan de med två svenskättade föräldrar är den grupp som har minskat mest, minus drygt 132 000 under denna tidsperiod. Jag kan inte tro att det finns något annat västligt land som har genomgått en liknande utveckling, om man ser förändringen i förhållande till landets folkmängd. Siffrorna här ovan handlar om människor som enligt SCB är folkbokförda i landet. De som befinner sig i asylprocessen, inte har fast bostad eller uppehåller sig illegalt i landet är inte medräknade.

Till saken hör också att SCB och Migrationsverket 2003 beslöt sig för att ”strama upp informationen”, som en anställd statistiker på ett av verken uttryckte saken. Tidigare hade myndigheterna räknat alla dem som hade en utrikes född förälder som invandrare, men nu gjorde man ett lappkast och gav dem en svensk bakgrund istället. Över en natt fick vi en halv miljon färre personer i riket med utländsk bakgrund.

Hur den pågående förvandlingen av vårt land har möjliggjorts återspeglas i Migrationsverkets siffror. Sedan 2000 och fram till april i år har verket totalt sett beviljat 1 700 000 uppehållstillstånd, de allra flesta permanenta. 375 000 av dessa har gått till asylsökande som fått stanna. Lågt räknat har det kommit lika många av deras anhöriga, enligt en expert på Migrationsverket. Den asylrelaterade invandringen skulle alltså omfatta minst runt 750 000 personer under denna period. Övriga uppehållstillstånd har gått till arbetskraftsinvandrare både inom och utanför EU, gäststudenter samt anhöriga till dessa, nyetablerade relationer (alltså inte familjeåterförening), och en mindre grupp adopterade barn.

Hur den Humanitära Stormakten har gått från skritt till galopp blir tydligt om vi blickar tillbaka till 1980-talet, då Sverige totalt sett beviljade i genomsnitt 20 000 uppehållstillstånd per år. Under 2010-talet har den siffran mer än femdubblats och hittills ligger vi under detta årtionde på 120 000 uppehållstillstånd per år.

Jag vet att det inte finns någon som har sett en nettoinvandrare, men om man räknar invandring minus utvandring efter födelseland får man faktiskt fram en sådan profil. Då kan vi se att mellan 2000 och 2017 ligger Syrien i topp med 158 000 personer som netto har tillkommit i folkbokföringen under perioden. Därefter kommer Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea (Polen ligger också bra till, men det har jag inte räknat med, där rör det sig inte om permanenta uppehållstillstånd, utan om rörlig arbetskraft inom EU).

Personer födda i Sverige är den största gruppen som lämnar landet. Drygt 84 000 fler än de som återinvandrade sade farväl till fäderneslandet under denna tidsperiod. Trots det har journalisterna under många år hävdat att den största enskilda grupp som invandrar är svenskar i förskingringen, men utelämnat utvandringen.

Bara hittills i år (till och med april) har vi totalt beviljat drygt 40 000 uppehållstillstånd, varav knappt 8 000 till asylsökande, en bråkdel av vad som exempelvis gäller för våra nordiska grannländer.

2017 beviljade Sverige 3,5 gånger så många uppehållstillstånd till asylsökande – drygt 36 000 – som övriga Norden gjorde tillsammans. Norge, Danmark och Finland beviljar var för sig i genomsnitt endast runt en tiondel så många asylsökningar som vi gör. Skulle vi ligga på deras nivå och ändå vara generösa och bevilja dubbelt så många som något av våra grannländer, så skulle vi fortfarande bara sagt ja till en femtedel av alla de asylsökande som nu fått stanna. Detta hade naturligtvis påverkat den påföljande anhöriginvandringen i samma riktning. Då hade Sverige varit ett helt annat land, och ordet ”utmaning” hade fått reell innebörd, istället för att, som nu, endast fungera som en besvärjelse.

En majoritet av de asylsökande som kommer hit är unga män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder, som präglats av klankultur. Den mest brottsaktiva gruppen, män 15 – 44 år, utgörs numera till en dryg tredjedel av män med utländsk bakgrund. I de större städerna är deras andel i gruppen ännu högre och utvecklingen har rusat sedan millennieskiftet.

I Stockholm och Göteborg är de runt 44 procent, i Malmö drygt 55 procent, i Södertälje 66,5 och Botkyrka 71,5 procent, men även i städer som Helsingborg, Eskilstuna, Borås och Västerås utgör de runt mellan 40 – 50 procent av gruppen män 15 – 44 år.

Gunnar Sandelin är socionom och journalist och tillsammans med etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg författare till böckerna Invandring och mörkläggning 1 & 2 samt Nötskalet.

125 reaktioner på ”Gästskribent Gunnar Sandelin: Sveriges stora demografiska förändring

   • Lasse skriver:

    Samma sak för mig. Jobbar i en skola där det numera är nästan 50% invandrare. Jämför man resultaten mellan svenskar och invandrare så kan jag inte se att invandringen kommer att bli lönsam på sikt som en del politiker försöker hävda.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Det är allvar nu! Vi kan inte riskera nåt genom att ”chansrösta” på att AFS kommer in i riksdagen Förlusten av dessa röster, skulle bara underminera SD:s mödosamt uppbyggda ställning!

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    AfS har väl knappt en snöbolls chans i H-E att komma in RD i höst…
    Har vi råd att splittra oppositionen i detta prekära läge?

    Bättre vore om AfS satsade på EU-valet nästa år!
    Det tar tid att bygga upp en basorganisation!
    Där får alltid något udda parti massor av proteströster…

    DÄR kunde man rentav få flera mandat…

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   Gunnar Sandelin är en mycket klok och modig person. Han vågade utmana hela det svenska maktetablissemanget, när han för tio år sedan i DN skrev debattartikeln ”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”.

   https://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna/

   Om jag inte missminner mig skrev han dessförinnan en debattartikel med liknande innehåll i SvD. Alla spår av den är bortcensurerade. Och Gunnar Sandelin blev persona non grata.

   Eftersom jag vid den tidpunkten under nära fyrtio år inom offentlig sjukvård mött och behandlat patienter från hela världen, med eller utan tolk, hade jag hunnit skaffa mig en omfattande förtrogenhetskunskap om kulturmöten i vården.

   I public service och våra stora dagstidningar nämndes dock inte med ett ord, att Sverige i praktiken hade tagit på sig ofattbart stora välfärds- och integrationsbeting, vilka däremot vi inom vården blev smärtsamt medvetna om.

   Så var situationen således långt innan statsminister Fredrik Reinfeldt uppmanade oss andra att öppna våra hjärtan. Och statsminister Stefan Löfven som inte ville stå honom efter i generositet predikade om att i Sverige bygger vi inga murar.

   Som nybliven pensionär fick jag tid och möjlighet att leta efter adekvat information på numera borttagna Newsmill, hos Merit Wager, Axess, Neo etc och satte mig in i hur den svenska samhällsutvecklingen egentligen såg ut under den förljugna yta som serverades oss medborgare.

   För att göra en lång och mödosam politisk vandring kort. Idag finns endast ett trovärdigt parti att lägga sin röst på, nämligen SD. Oavsett eventuell skämsfaktor.

   Gillad av 18 personer

   • p2185 skriver:

    Håller verkligen med Hedvig. Tack för kommentaren!

    Vill dock lägga till att den artikel av Gunnar Sandelin i SvD som sannolikt syftas på i 3.stycket ligger kvar i SvD historiska arkiv. Det är en Brännpunktsartikel från den 6 oktober 2010. Den fick sedan en replik från tankesmedjan Fores som kommenterades av Sandelin den 9 oktober samma år.

    I övrigt har jag inte hittat något inlägg i SvD av Sandelin, förutom de många spår som följer av hans uppdrag som pressekreterare för BRIS.

    Gilla

   • Morten - - - skriver:

    Sverige er ikke rigt, men har en stærk og solidarisk omfordelingsøkonomi.
    – I er ikke Rige
    – I er Lige
    Graden af kollektiv velstand er ikke lig med den velstand, vi kræver for os selv, men med den, vi bevilger Hin Anden.

    Sverige er et fattigt land i et koldt og karrigt klima. Det vil enhver sande, den dag svenske kulturbærere ikke længere udgør flertallet.

    – – –

    Gilla

 1. Henric Ankarcrona skriver:

  Tack för en klargörande krönika. Kan någon vara förvånad över att stödet för SD växer?
  På vems uppdrag har det politiska systemet åstadkommit förändringen?

  Gillad av 11 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Om Sverige blir helt globalt uppblandat till slut så kommer det i alla fall att finnas så där 10 000 svenskar kvar. Det är ju faktiskt en hel del. Det verkar ju vara det som DÖ partierna planerar? Kanske det är först då som vi har moralisk rätt att protestera. Det enda problemet är förstås om de 10 000 skall försörja alla de andra? Detta har kanske de styrande ännu inte tänkt igenom.

  Gillad av 5 personer

 3. Min strand på ett vykort skriver:

  Jo, det är plågsamt och har plågat mig i lång tid, en nykter betraktare inser att en sådan gigantisk förändring gör att Sverige som begrepp flyttar från ett folk och en kultur som bor på ett territorium till att bara gälla territoriet, man undrar om det är den största hybris som någon grupp politiker någonsin utvisat, att kunna omvända miljontals människor till att bli som oss svenskar i huvudsak, utan våld. Ta Hitler till exempel (ursäkta MartinA), han var en man med hybris, men var den mindre än det svenska etablissemangets? Han ville erövra och ändra sitt land, men från första stund, eller nästan, så började folk på hans sida dö också, han var medveten om kostnaderna, och säkert också om riskerna. I Sverige så har istället en förändring på samma skala, och med samma rasistiska undertoner, istället kunnat ske som en tyst revolution utan att folk märkt det.

  Jag tror att etablissemanget kommer att bli mycket förvånade framöver när de fullt ut inser att vi inte är kompisar med dem, alls. Jag tror ingen ännu fullt ut förstår med vilken fruktansvärd effektivitet det svenska folket indoktrinerats, dag för dag lite mer, i över 50 år, kanske över 70 år. För oss som gjort resan ut ur denna indoktrinering så är den känsla jag känner starkast hat. Hat är min starkaste politiska känsla, för allt vi ser var förutsägbart, att svenska skolflickor våldtas på väg hem från skolan var förutsägbart. När denna indoktrinering bryts så tror jag att etablissemanget blir uppriktigt förvånade, jag tror de tror att vi har en någorlunda konsensus, det har vi inte, vi har ett etablissemang gripet av utopiskt vansinne och en befolkning som är lurad, precis som vissa från vänster som skriver här blir förvånade när de inser att folk är rasande på dem, så kommer etablissemanget när locket är av att bli chockerade, vi ville er ju bara väl.. Jag tror jag kan säga detta med stor säkerhet för jag har gjort denna inre resa själv. Nu när man är hos frisören och tanterna snackar och man högt säger, vi måsta alla rösta på SD så blir allt bättre med glad röst, så är det som det blir en reva till en annan dimension, de blickar ut från den indoktrinerade dimensionen.. Vad sa han? Får man säga så? Ja kanske inte så dumt då när en så trevlig man röstar SD..

  Vår situation är som innan Berlinmuren föll, eller precis innan ett krigsslut, när kriget är över och muren nere, först då kan man på allvar undersöka hur stort brottet mot svenskarna var, och därefter utdöma passande straff.

  Gillad av 21 personer

  • Pelle skriver:

   Just det här med passande straff för de som har orsakat situationen är oerhört viktigt. För att landet ska kunna gå vidare måste Annie Lööf, Reinfeldt, Fridolin, Strandhäll, Bah Kuhnke, mfl dömas till personligt ansvar. Om det utmynnar i inlåsning eller ett liv på existensminimum för att ersätta statskassan får rättegångarna utvisa. Vi måste tillförsäkra oss om att vi aldrig någonsin igen ger sådana medelmåttor och opportunister chansen att ostraffat förstöra ett helt land. Svenska folket har en oavvislig rätt till upprättelse. Valet i höst är första steget dit!

   Gillad av 7 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Konsfiskera alla orättfärdigt erhållna tillgångar!
    Ge dem sedan en levnadsnivå i likhet med våra fattigpension ärer!

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   ”Upplösningen” av Sverige, har hela tiden varit så j-a plågsamt FÖRUTSÄGBAR! Ingen med minsta lilla tankeförmåga, kan påstå något annat! Och det har absolut inte inträffat nåt OVÄNTAT som ”gått snett”, och som kan anses ha påverkat! Så det är verkligen inte läge att bortförklara sig med argument typ; ”att det skulle bli så här illa, var det omöjligt att kunna veta i förväg”! Ändå är det med just såna, de ansvariga partierna nu försöker slingra sig, när katastrofen blivit ett faktum! Mot de väljare, som i höst ”belönar” dessa landsförrädare inom 7-klövern genom att ÄNNU en gång lägga sin röst på dem, kan jag inte känna annat än avsky!!!

   Gillad av 4 personer

 4. L1 skriver:

  Annat ämne: Ett överbelastat rättssystem slösar resurser i den nya HMF-lagen (Hets mot folkgrupp) där Jan Sjunnesson blev kallad till polisförhör pga han visat två titlar på sin FB-sida.

  https://samnytt.se/kent.ekeroth-sjunnessons-polisforhor-tecken-pa-en-yttrandefrihet-under-attack-fran-det-vansterliberala-etablissemanget/

  Lyssna till förhöret här:
  https://soundcloud.com/jan.sunnesson/poliforhor-ang-hets-mot-folkgrupp-1552018

  Så här försök etablissemanget skrämma folk att inte yttra sig!!!

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth skriver:

   L1, jag har läst om detta och lyssnat på förhöret och det är så vansinnigt upprörande att detta anses som ett brott i dagens Sverige. Och att polis och åklagare spelar med i denna Kafka-artade fars ! Att samhället lägger ner resurser på detta ! Ja, jag vet att utredningen är nedlagd nu men det beror helt och hållet på att alternativ media började ta upp det. Man började bli rädd för att bli synad. Alltså, om detta är framtiden kommer nog många svenskar att vilja bli ett slags anarkister, ett slags nutida Sophie och Hans Scholl. I vilkens tjänst står vår ”rättvisa”, frågar man sig .

   Gillad av 11 personer

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Se det från etablissemangets och advokatsamfundets sida, det blir mindre resurser kvar att undersöka våldtäkter så ännu fler går fria som de ju vill ha det.

    Gillad av 4 personer

   • Linden skriver:

    Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, väljer att följa Åkessons exempel och delar också den potentiellt brottsliga satirbilden.

    ”Hit men inte längre! Ett land som sätter satiriker, samhällsdebattörer och skribenter i fängelse för att de ifrågasätter samhällselitens undfallenhet inför moraliskt förkastliga främmande seder får fängsla mig också”, skriver han.

    Jag tror vi är många, precis som Karlsson, som fått nog.
    När våra flickor och kvinnor inte längre ka röra sig fritt på våra gator.
    När pensionärer blir ställda inför skranket för att de framfört sin åsikt om massinvandringen.
    När våra lagar inte gäller vårt nya frälse, för att inte nämna den ekonomiska delen, då är smärtgränsen nådd.

    Jag tror PKisterna får förbereda sig på ett avgrundsvrål.

    Gillad av 15 personer

   • Elvin skriver:

    Linden@
    Så sant, här ett belysande exempel

    Han kände väl sig trängd och hotad för de var typ femton personer kring honom. De gick och hämtade en massa knogjärn från sina bilar, säger han.
    – 5-6 stycken med järnrör på en person… Han fick springa, men det gick inte heller eftersom fem stycken till stod där.
    På videon kan man se flera personer jaga en kille och misshandla honom. Slutligen kastas han på marken rakt framför kameran.
    Enligt vittnen pågick misshandeln i två-tre minuter och avbröts när polisen anlände till platsen.
    Blev han skadad?
    – Ja, det tror jag. Man ser ju att de slår honom med tillhyggen, säger mannen som filmat händelsen till oss.
    Den skadade mannen fick dock ingen medicinsk hjälp av den anlände patrullen.
    – Han blev inkastad i polisbilen direkt, uppger ett annat vittne.
    Trots att polisen fick flera vittnesmål om att invandrargänget hade järnrör och andra tillhyggen blev ingen av dem gripen. Den 26-åriga mannen transporterades till polisarresten trots sina skador – gripen misstänkt för ett mordförsök. Även hans vän greps misstänkt för hets mot folk grupp.

    Denna händelse bekräftar farhågorna om var polisens lojalitet finns.
    Vi har inte rätt att försvara oss.
    Vanmakten stiger.

    Gillad av 4 personer

  • W skriver:

   Följande uppmaningar predikas i alla moskéer, varje dag, av muslimernas Imamer:

   ”Döda de otrogna var du hittar dem.” (Koranen, vers 2:191).

   ”Gör krig mot de otrogna som bor i ditt grannskap.” (Koranen,vers 9:123).

   ”När tillfälle ges, döda de otrogna var du fångar dem.” Koranen,vers 09:05…

   ”Någon annan religion än islam är inte acceptabel.” (Koranen,vers 3:85).

   ”Judarna och de kristna är perversa, slåss mot dem.” (Koranen, vers 9:30).

   ”Stympa och korsfäst de otrogna om de kritiserar islam” (Koranen,vers 05:33).

   ”Straffa de otrogna med kläder av eld, hakade järnrör, kokande vatten,
   smält deras hud och bukar.” Koranen,vers 22:19).

   ”De otrogna är dumma, uppmana muslimerna att bekämpa dem.”
   (Koranen,vers 8:65).

   ”Muslimer får inte ta de otrogna som vänner.” (Koranen,vers 03:28).

   ”Terrorisera och halshugg dem som tror på skrifter andra än Koranen.” (Koranen,vers 08:12).

   ”Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de otrogna.” Koranen,vers 8:60).

   Mörkret faller

   Gillad av 8 personer

   • Åse skriver:

    Lysekil är ett inferno.
    Bebott av många pensionärer som berättar om rån och inbrott i sina hem.
    Barn som trakasseras.
    Kvinnor som inte längre vågar sig ut på motionsslingan.
    Knark och slagsmål med knivar.

    Alltså en vardag som många små samhällen har idag.

    Och samma pk politiker som vägrar att se sanningen i vitögat.

    Gillad av 5 personer

 5. Lars skriver:

  Det har stått klart för mig sedan 90-talet att man fört en fullständigt ohållbar politik. Likaså pekar allt på att borgerliga partier med MP, samt V drivit utvecklingen och framförallt att hela etablissemanget gjort det. Att svenska folket inte reagerat beror på media och politikernas uttalanden. man har dolt fakta. Sjuklövern kan man inte rösta på.

  Landet Sverige förefaller för mig ganska kört även om man stoppar inflödet helt.

  Bakom den här utvecklingen, vilket också är den grundläggande orsaken till att det är kört, måste rimligen vara eliternas förfall, förfall i ansvarsutkrävande och i hur organisationer som universitet, statliga verk, kommuner och numera även företag fungerar och grunden måste man söka i belöningssystem och brist på ansvarsutkrävande.

  Kommentarerna här på DGS om politik och filosofi och ekonomi pekar ju på att det är en allmän okunskap och oförståelse och brist på insikt som spridit sig på nästan alla områden som har med samhällets funktioner att göra.

  Jag kan inte se att det finns någon Quick fix på detta. Rötan går mycket djupare.

  Så det är kört.

  Gillad av 10 personer

   • Lars skriver:

    Envisas du att läsa in socialdemokrati i allt jag skriver?

    Du påstår t.ex. att jag hävdar skattetrycket är normalt. Du frågar, vilket skattetryck tror jag vara nödvändigt. Det skulle vara vägskälet mellan S och borgerliga partier enligt dig. Jag känner mig komfortabel med Socialdemokratin fram till ungefär 1970, efter det inte. Valen har sedan mest blivit en fråga om att välja mellan pest och kolera. Men din fråga om skattetrycket förefaller lika centralt för dig som för moderaterna. Du anser det avgörande. Jag har konstaterat det är ca 45 % av BNP nu och ungefär i jämnhöjd med USA inkl privata försäkringar och med EU18. Något högre, men inte högst och samtidigt vet vi att BNP underskattas jämförelsevis i Sverige beroende på en högre andel offentliga tjänster, vars värde enbart mäts från kostnadssidan.

    Jag ska ge dig något att fundera på eftersom du uppenbarligen uppfattar frågan om skattetryck som skillnaden mellan S och borgerliga. Hur högt måste det vara. Jag borde egentligen bara bollat frågan tillbaka till dig, men du vill ju driva anti-socialism mot allt du ser och undviker att svara på det som strider mot vad du tänker och där du saknar svar.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    För att få en uppskattning mellan tummen och pekfingret som naturligtvis avviker från verkligheten om vilket skattetryck som behövs måste vi göra olika antaganden och förenklingar, men det kan ju vara givande om än kraftigt avvikande från verkligheten (den typen av fördjupning i svenska skattesystemet och offentliga budgetar har jag inte gjort).
    Skatter går dels till transfereringar och dels till produktion (och investeringar) av tjänster. Transfereringar beskattas, men det ligger inte produktivt arbete bakom. Endast arbete skapar ekonomiskt värde. Sparande totalt i samhället utgörs av enskilt sådant och av företagsvinster. Dels kan intäktsströmmen från en investering i produktiv verksamhet investeras och dels konsumeras. Realt måste vinsterna över tid ligga i paritet med BNP tillväxten, men maktförhållanden mellan arbete och kapital ger olika fördelning på löner och vinst. Under dessa framtida intäkter ligger arbete, som åter är det enda som kan beskattas (30 % reavinsskatt och skatt på utdelningar).
    Om vi antar att offentlig sektor fungerar kostnadseffektivt och minimerar kostnader och utför vad som måste göras så kan vi anta att minskad skatt måste medföra att detta ersätts med privata avgifter, försäkringar od. Ser vi på löntagaren så har skatten minskat med samma belopp som andra utgifter ökat. Inkomstfördelningen påverkas givetvis och därmed löntagarens utgifter/efterfrågan, men vi antar att inom ett intervall av skattesänkningar, säg tio %, så ändras inte konsumtionen. Utgifterna består.
    Det här är mycket förenklat, som du förstår, men endast en början för att få reda på storleksordningen av vilka skatter som behövs.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det här är mycket förenklat, som du förstår, men endast en början för att få reda på storleksordningen av vilka skatter som behövs.
    De tjänster som det offentliga produceras har en stark koppling till ålder. Barn kostar bl.a. med skola och annat och äldre kostar med omvårdnad. Demografin i landet är sådan att grovt sett en arbetande löntagare måste försörja två andra personer. Oavsett om det sker via skatten eller avgifter så ger det ett ungefärligt mått på omfånget av vilken skatt på lön som fordras dvs ca 2/3 delar av bruttolön inkl arbetsgivaravgifter. Det är högt och det är naturligtvis beroende av inkomstfördelning i samhället och vilka mål man sätter för denna.
    Effektivitet dvs att göra mycket med så få resurser som möjligt är avgörande. Invandringen är exempel på motsatsen, ett stort dränage av resurser går dit. Skola och universitet är idag exempel på dränage. Man talar om att vi måste arbeta längre, men viktigare borde vara att få ut de unga snabbare i arbetslivet. Teknologin och investeringar gör naturligtvis att färre kan producera mer, men det skattetryck som har sin grund i demografin kan man inte komma runt.
    Kanske du förstår varför jag vänder mig mot bl.a. moderaternas propaganda om skattesänkningar där man undviker kostnadssidan och effektivitetsproblemet (styrning av det offentliga)? Min misstanke är att det finns effektivitetsvinster om ca 10 % av offentliga budgetar att göra utan att det skulle medföra bortfall av väsentliga tjänster och utan vidare lämnas till privat verksamhet och den konsumtionsbenägenhet som då kan finans. Hela idrottsrörelsen, stöd till församlingar och föreningar, översyn av kursverksamhet och forskning universitet, Sida budget, invandringsinflödet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Och YVK, det är ingen Marxism i vad jag framför även om jag gör liknande förenklingar för att belysa skattetrycket som Marx gjorde för att belysa de sociala produktionsförhållandena.

    Det är som ekonomer brukar säga, det finns inget sådant som en fri lunch.

    Gilla

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Nja, jag bara tyckte att S fattades i din lista. 45% hur kommer du till detta tal, moms,arbetsgivaravgift osv? Nå, det är inte alls så att jag ser det som en skillnad mellan S och M, de är lika illa, eller M är värre eftersom de låtsas vara kapitalister. S är åtminstone ärliga med att de vill ta mina pengar, det är häftigt att sno dem. Skillnaden mellan M och S är försumbar både vad gäller skatt och massinvandring och allt annat. Jaja, kanske vi ligger närmare varandra än man kan tro. Jag har aldrig haft ett politiskt alternativ jag gillat i Sverige innan Ett Bra Parti..

    Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Nog lär PK-journalisterna gråtan floder på valvakan…

    Hur kunde detta ske i Sverige av Allah länder,
    lär man undra världen över…

    Ja hur?

    Gilla

  • Svea Krut skriver:

   rötan går mycket djupare helt klart, såg det börja redan på 80 talet valde då att rösta på ny demokrati när de kom, försökte förstå och påtala vad jag såg då och vad jag ser nu, inte så många som är villiga att se detta, så yes rötan är djup om nära total

   Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Landet Sverige förefaller för mig ganska kört även om man stoppar inflödet helt.”

   Jag är också rätt övertygad om att svenskarna som folk kommer att försvinna. Ett miljonprogram, konsekvent genomfört, är nog tyvärr omöjligt att genomföra.

   Även om vi kan uppbåda mod och styrka att genomföra utvisningarna, så finns det inga länder som är intresserade av att ta emot ens sina egna medborgare.

   Gilla

   • 5ven55on skriver:

    ”… så finns det inga länder som är intresserade av att ta emot ens sina egna medborgare.”

    De blir nog intresserade när vi hotar med indraget bistånd.

    Gillad av 1 person

 6. phnordin skriver:

  Tack för denna analys. Det känns bra att ha siffror och fakta till hands när dessa frågor dyker upp. Utvecklingen är olustig därför att den hämningslösa tillströmningen av invandrare ställer enorma krav på det svenska samhället och dess ursprungliga invånare för vilket ingen har varit organisatoriskt och moraliskt förberedd. Det tycks våra riksmedier fortfarande inte vilja inse.

  Gillad av 3 personer

 7. Aurora skriver:

  Sandelin har skrivit och visat i siffror hur invandringen förändrar Sverige inkl dess demografi. Men (inom parentes) svensk finns ju inte så demografi är kanske fel ord. Gammelmedia bojkottar hans böcker och publiceringar då hans korrekta data krockar med maktens stormaktshumanistiska ideologi. Men bakom siffror finns också den verklighetspåverkande förändringen. Vad innebär massinvandring av, mestadels, lågutbildade ogifta män från, för väst, främmande och ålderdomliga och fördomsfulla kulturer och storfamiljer från bakåtsträvande och könsapartheida religioner. Det ser jag inget om här.

  Gilla

 8. Jonathan skriver:

  Kul att Gunnar Sandelin skriver för DGS. Det är en ryslig men intressant läsning. Jag förstår inte vad som driver våra politiker till att göra detta? Om man lite krasst läser statistiken Gunnar presenterar liknar det inget annat än något slags självmordskoncept. Jag tror inte de flesta av mina politisk korrekta vänner känner till de här siffrorna, de VILL inte känna till detta. Då tvingas de vakna och se objektivt på samhället, det är en ryslig föreställning för en politisk korrekt person.

  Gillad av 9 personer

 9. Lars-Olof Svensson skriver:

  Marschen hit har gått i takt med att postkolonialisterna har erövrat akademin, media och myndigheterna. Det är där man måste börja. Dra in Mattias Gardells professur, skala ner landets 80 professorer i statskunskap till 8 (som de var 1980) och landets 120 professorer i pedagogik (vad gör de?) till ett tiotal. Lägg ner Nationella sekretariatet för genusforskning, SIDA och Folkbildningsrådet; därmed inget stöd till civilsamhället där postkolonialisterna också sitter (och får företräda Sverige inför FNs Rasdiskrimineringskommitte). Och sprid kunskapen om denna sida och tex Ledarsidorna till så många som möjligt. Den som läser DGS och Ledarsidorna går inte längre på MSM.

  Gillad av 12 personer

 10. olle holmqvist skriver:

  Till tabellen kan fogas att t ex de 71,5 % i Botkyrka kommun är koncenterade till T-banan till Hallunda, samtidigt som vi har klassiska välmående villområden i t ex Tullinge. Huddinge har 52,3 % varav inga bor i det stora sammanhängande villområdet kring järnvägsstationerna Stuvsta och Huddinge. Jag växte upp där och vid besök ser det fortfarande ut som drömsamhället för en barnfamilj. Idyllien.

  Vad leder detta till för spänningar ? För några år sedan rapporterades att skolbarn under tioårsålden får stryk av ”tonårsgäng” på väg hem från Kvarnbergsskolan i centrala Huddinge. Jag har inte alls svårt att hoppa in i skallen på en tonårig invandrarbakgrundad och känna det som hette bitterhet, vrede – numera frustration, över de synbara orättvisorna.

  Invandrarbarnen är här för att stanna.Vad skulle de återvända till ? Många i medelklassen kommer bli fattigare pga skatttertrycket att försörja de invandrarbakgrundade. Men det går
  sakta i utförsbacken så att vi inget märker.

  Vi blir ett apartheidland utan apartheidlagar..

  Gillad av 1 person

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Varför skulle de vara här för att stanna, deras föräldrar kom hit av bekvämlighet och de kommer att lämna om det är bättre i deras ögon någon annanstans. Dras pengarna in försvinner bekvämligheten, och om man förbjuder utövande av en viss våldsbejakande politik så försvinner resten.

   Gillad av 8 personer

  • Kronblom skriver:

   Redan för 35 år sedan fick vaktmästeriet rensa ut exkrementer ur lampglober på toaletterna på den skolan. I vissa fall fick man bila upp betonggolv med tryckluftsborrar för att rensa ut kläder och annat bråte som hade spolats ner i toaletterna för att översvämma avloppen.

   Gilla

 11. Östrahult skriver:

  Jo det råder och har rått en tysthetskultur men så småningom så kommer sanningen bakom fram, men där är vi ännu inte. Det kommer att visa sig att det hela vilar på osannolika allianser av intressen som egentligen är väldigt olika men som förmåtts agera i gemensam riktning. Ytterst är det en kombination av ekonomiska och ideologiska intressen som det handlar om, intressen som egentligen har väldigt lite gemensamt.

  Det hela har börjat med att EU öppnade gränserna i en uppgörelse med Turkiet, varför detta gjordes vet inte jag. Det kan ha kopplingar till Kommissionens stormaktsdrömmar, utvidga EU till mellanöstern och Afrika. Det kan ha kopplingar till den religiösa tilltron till FN. Det kan ha kopplingar till kontakter mellan politiker och den globala storfinansen.

  Sverige har varit det land som mest nitiskt agerat i spåren efter detta. Ironiskt nog har detta drivits gemensamt av två diametralt motsatta intressen, välfärdsindustrin, byråkraterna i offentlig sektor samt folk på högerkanten som vill avskaffa nationalstaten och dess välfärdssystem.

  Inga av dessa inblandade förefaller ha fattat att väljarna ogillar denna utveckling. Både ledningarna för sossar och moderater agerar för att bli av med problemet SD, men verkar inte förstå att det bakom SDs tillväxt finns ett annat problem än just SDs existens. Det recept som nu förs fram är att man ska säkra fortsatt maktinnehav genom ”välfärdsreformer” och genom att begränsa yttrandefriheten.

  Gillad av 4 personer

 12. Hovs_hällar skriver:

  För några år sedan var det tabubelagt att ens beröra dessa fakta offentligt. Den som offentligt påpekade att ex-vis invandringen till Sverige nu är större, räknat som procentuell ökning i förhållande till landets befintliga befolkning, än den någonsin var i USA ens under den stora migrationen dit i slutet av 1800-talet — stämplades som ”främlingsfientlig”.

  Sverige har alltså nu fått en liknande status som USA hade i slutet av 1800-talet, som invandrarland.

  Med den mycket stora skillnaden att som migrant till USA fick man inget gratis. Man förväntades försörja sig själv och anpassa sig till de rådande sederna i landet. Den som inte var arbetsför var för övrigt inte välkommen utan fick vända vid gränsen.

  Nu, i Sverige, har förmågan till självförsörjning tydligen ingen relevans. Migranterna erbjuds tvärtom generösa bidrag av våra skattemedel, som gör att de i många fall får det bättre ekonomiskt än svenska pensionärer — utan att behöva arbeta.

  Det är uppenbart att denna politik från makthavarna är den helt dominerande anledningen till det enorma intresset för att migrera hit.

  Sverige var inte tvingat att anta dessa vanvettiga regler. Vi hade kunnat göra som i Japan, där man anser att landet inte skulle må bra av invandring från främmande kulturer och därför knappast alls tillåter något sådant.

  Skillnaden mellan Sverige och Japan är en skillnad i mentalitet — en skillnad som fått gigantiska konsekvenser.

  Gillad av 8 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Skillnaden är att japanernas ledare är ledare för sitt folk först, de är inte kapitalister eller socialister först. I Sverige så är våra ledare socialister först, eller nu då socialismen svällt till att bli pk-ismen, pk-ister först, och ledare för folket sedan. Vi blir då utbytbara för den socialistiska pk-ismen sätts före oss, och precis som alla kan bli muslimer så kan alla bli socialister eller pk-ister, det finns inget som gör att vi svenskar skall gå före, tvärtom.

   Gillad av 8 personer

 13. oppti skriver:

  Vänsterpartiet vill utjämna och samtidigt utöka invandringen. Race to the bottom.
  Miljöpartiet vill minska utsläppen men öka insläppen.
  Liberalerna ogillar döden på Medelhavet men ser gärna att alla som överlever får asylprövning med generöst utfall.
  Centern vill se liv på landet, men inte alltför avvikande liv.
  Kristdemokrater är vänliga och vill värna om detta.
  SD efterfrågas ej i den demokratiska processen, av ovanstående.
  Moderaterna har vaknat i denna fråga. Vi kan inte avvika från resten av världen-utan konsekvenser som vi inte vill se!

  Tänk om nån kan lära sig skilja på invandrare som person och invandring som företeelse.

  Gillad av 1 person

  • Min strand på ett vykort skriver:

   På vilket sätt har moderaterna vaknat? Det är för mig häpnadsväckande hur man kan lita på någon från denna sfär, det måste väl ändå vara beviset på att man är en riktig svensk, man blir sparkad som en hund men sitter ändå med tungan ute och väntar på husse.

   Gillad av 13 personer

 14. Lena M skriver:

  Skattefinansierad invandring i den omfattning Svenska folket fått axla är en börda som man inte behöver vara rasist för att ifrågasätta. Hela asylrätten måste nu omprövas.

  Gillad av 13 personer

 15. Erling skriver:

  I senaste veckopanelen på kvartal.se hävdade Lars Ohly, att förutom rötterna är även SD:s politik rasistisk/nazistisk.
  Eftersom S och fler partier nu kopierar och levererar deras politik i parti och minut måste rimligen rasister/nazister stå för
  majoriteten i vårt land!

  Tro det den som vill. För mig avslöjar det
  herr Ohly’s löjliga uttalande!

  Gillad av 1 person

 16. Erling skriver:

  I senaste veckopanelen på kvartal.se hävdade Lars Ohly, att förutom rötterna är även SD:s politik rasistisk/nazistisk.
  Eftersom S och fler partier nu kopierar och levererar deras politik i parti och minut måste rimligen rasister/nazister stå för
  majoriteten i vårt land!

  Tro det den som vill. För mig avslöjar det
  herr Ohly’s löjliga uttalande!

  Gilla

 17. LJ skriver:

  Mycket tydlig och konkret sammanställning, tack!

  Själv brukar jag ägna mig åt mera annekdotiska iakttaganden genom slöj- och niqab-räkning på stan. Lägg sedan till en och annan man med IS-skägg och Shalwar Kameez. Man bokstavligen bubblar inombords av den religiösa och kulturella berikningen som blir allt vanligare.

  ”Personer födda i Sverige är den största gruppen som lämnar landet”

  Om en vecka adderas vi 3 svenskfödda personer officiellt till den gruppen. Huset sålt, ägodelarna packade, blanketterna till SKV inskickade. Sorgligt men känns nu som 100% rätt beslut.

  Kanske det vänder i Sverige under kommande decenium, men sannolikheten för fortsatta att vi redan nått en ”point of no return” känns för hög.

  Glädjs åt det som hände Jan Sjunnesson då det fick relativt mycket uppmärksamhet. Förhoppningsvis påskyndar sådana händelser ett eventuellt kollektivt uppvaknande. Alla borde lyssna på det polisförhöret. Skrämmande. Att anmälaren dessutom är en statsfinansierad djurplågare via ”näthatsgranskaren” gör inte saken bättre.

  Gillad av 6 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Är det den norska gurkburken, den som inte finns för att norrmännen inte får ner huvudet i burken?

   Gilla

 18. Gurkburken skriver:

  The US Census Bureau ”uses the term foreign born to refer to anyone who is not a U.S. citizen at birth. This includes naturalized citizens, lawful permanent residents (immigrants), temporary migrants (such as foreign students), humanitarian migrants (such as refugees and asylees), and persons illegally present in the US.”

  Gilla

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Hej du svensk som i över tjugo år röstat för denna demografiska förändring!

  (Vasa? Att ingen talat om det för dig? Jodå, du blev informerad men avfärdade dem som rasister, och lät bli att undersöka närmare.)

  Om du nu inte längre trivs med hundratusentals araber, negrer och annat blandat folk i det som var dina föräldrars land, hur tänker du bliv av med dem?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 20. Citizen Kane skriver:

  Själv tycker jag, uppvuxen i ett mycket mer homogent och grått DDR-Sverige som nu alla tycks längta tillbaka till, att Sverige är mycket bättre än någonsin. Kan inte ni gnällspikar följa efter Ekeroth till Ungern eller något annat etniskt rensat gated community?

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Citizen Kane, själv är jag ingen gnällspik, men däremot nu plågsamt pessimistisk, trots att jag inte har så mycket handfasta känningar av det nyaste Sverige, för jag flyttade från Stockholm (både Rinkeby och Södermalm) långt norröver redan 1989 och slutade arbetspendla dit kring millennieskiftet. Men jag vill gärna förvandlas till optimist igen baserat på fakta, så jag är tacksam om du berättar var och hur du själv bor, hur gammal du är och exakt varför Sverige är bättre än någonsin. Hurdant kommer Sverige att vara för dina barn och barnbarn? Och för dig själv och din livskamrat om ni blir gamla?

   Gillad av 1 person

  • Pelle skriver:

   Ha, ha… Låt mig gissa att du bor kritvitt, t.ex. Södermalm, och hittills varken har haft större behov av sjukvård eller polis. Nåväl, fortsätt att njuta i bubblan så länge den är hel. När den spricker även för dig blir det inte kul. Det kan jag av egen erfarenhet utlova.

   Gillad av 4 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Ah etnisk rensning, det låter höra sig. Glad att du gillar det men vänj dig inte för nu vänder det, alla fester har ett slut, drag under galoscherna och vi skall hämnas 🙂

   Gillad av 3 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Hur ställer du dig till de anmälda 7200 våldtäkterna, gängvåldtäkterna och våldtäkter av skolflickor när de går hem från skolan? Eller det är lite gnällspik att nämna det (håll käften du 12-åring som blir våldtagen där på skoltoaletten, vi har det faktiskt bra här!)?

   Är du ett troll så slit med hälsan.

   Gillad av 5 personer

 21. Anders Wester skriver:

  Jag otrivs så fort jag måste besöka ett köpcentrum i närmsta stad MENA överallt.
  Fattigpenisionär med 8798:- i månaden efter 43 års arbete varav dubbelarbete i 20 år alltså långt under ÄFS till främmande folkgrupper som aldrig betalat in en enda krona i skatt?
  Hur fan har det blivit så?

  Gillad av 3 personer

  • Gert B. skriver:

   Att besöka ett köpcentrum är numera långt ifrån ett nöje. Tusan vet om inte hälften av besökarna på Väla är utlänningar. Trist att din pension inte är bättre. Möjligen finns det ett missförstånd om ÄFS. Jag vet ej, det hade varit intressant att få kommentarer på Sveriges Radios försök till klarläggande. Enligt SRs uppgifter så är maxbeloppet för en Äfs-bidragstagare (vägrar att skriva pensionär!) 5634 kr skattefritt och därtill kommer skattefritt boendestöd på max 6620 kr. Det är stötande att den som ej bidragit belönas på detta sätt.
   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=5184&artikel=6953066

   Gilla

 22. Min strand på ett vykort skriver:

  Kan inte någon reda ut hur det hänger ihop med alt-right, identitärer och allt annat? En saker verkar klar efter att lyssna på denna blogg med Delingpole och Zusanna Mroz som är 19år, framtiden tillhör inte oss gubbar och tanter utan de unga, generation-Z ( som jag heller inte vet vilka det är). Det är som musik man inte fattar, det är något i görningen, det finns en hel ungdomsrörelse som nu reagerar mot vänstern.

  Gillad av 2 personer

  • observatör skriver:

   En demografisk faktor är den sneda könsfördelningen bland yngre personer här i landet.
   Befolkningsexperten Valerie Hudson i USA framhöll förra året att i gruppen ”äldre tonåringar och yngre vuxna i Sverige” går det 125 manliga invånare på 100 kvinnor – beroende på mycket stor manlig dominans bland asylsökare och dylika.
   Vilket alltså betyder att många unga svenska män inte kommer att kunna hitta en kvinnlig partner att leva med – på grund av bristen på unga kvinnor i Sverige.

   Gilla

 23. Johan Lindblad skriver:

  Min morbror var framsynt. Han sa redan på 60-talet att i framtiden kommer man att gå på zoo och titta på svenskar i bur, och förundras över hur folket i landet såg ut förr. Nu besannas hans spådom.
  Man kan läsa, förundras och förfäras hur mycket man vill. Det hjälper inte. Svensken är en räddhågsen, konflikträdd, utopistisk konformist. Nu väntar antingen folkmord (på oss) eller inbördeskrig. Jag tror inte vi har kraft och mod att lösa detta på inom ramen för ”systemet” eller på ett civiliserat sätt. Jag förfärades redan av galenskapen i detta land när jag återvände hit från Saudi Arabien i början på 80-talet. Jag hade sett vad Mellanöstern innebar och hur naivt ovetande svenskarna var. Snart är tärningen kastad. Vi har detta val och möjligtvis valet 2022 på oss att radikalt ändra politik (och samhällsanda), annars är det bara flytta eller kriga som återstår

  Gillad av 4 personer

 24. lookslikeanangel skriver:

  – Vad är det då som är så lätt?

  Jag kunde inte svara på något bra sätt.
  (Diskussionen var om att någon vill göra karriär i Hollywood –
  och jag tyckte det var för svårt!)

  Och ärligt, vad är det som är så lätt, som verkligen är värt något?

  Vill man verkligen något kanske man ska vara “just excellent”.
  Så är det med politiken också.

  Tack för “nuffrorna” förresten. Det är riktigt låg nivå när ett utpräglat
  utrednings- och statistikland som Sverige inte presenterar data i oerhört
  väsentliga ekonomi- och samhällsfrågor. How come? Eller
  COME ON nationalekonomer!

  Gilla

 25. V for Vendetta skriver:

  Den invasiva arten vinner nästan alltid. I det här fallet så får den en ordentlig hjälp också med rabatterade straff, pengar på kontot utan motprestation, byggnadslovs för religiösa samlingslokaler som också verkar som plattformar för kalifatrekrytering och lägg därtill att det land de invaderat fängslar regimkritiker och åsiktsmotståndare. Kan de annat än lyckas med ett övertagande?

  Gillad av 2 personer

  • CMMK10 skriver:

   Ja, om inte de naturliga fienderna finns, så är framgången given. För en ny art gäller binärt – vinna eller försvinna. Beträffande etableringen i det svenska ekosystemet så är det bara att konstatera, att mördarsniglar, japanska jätteostron, jättelokan etc. har saknat fiender och då är framgången given.

   (”Den växer i stora bestånd som konkurrerar ut andra arter. Jättelokans växtsaft innehåller ett
   gift som kan orsaka utslag och allvarliga brännskador hos människor och djur.”)

   Gilla

 26. Peter skriver:

  Jeg forstår ikke jer svenskere…hvordan har I kunnet give jeres land væk på den måde og hvorfor accepterer I, at den svenske elite opfører sig så arrogant over for resten af befolkningen???????

  Gillad av 3 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Viktig fråga, Peter, den du ställer om möjliggörarna: vår tysta, fega och ibland rent av korrupta elit av forskare och andra så kallade intellektuella. Politikerna har förstås det yttersta ansvaret gentemot väljarna och bör klandras för att i egenskap av bestickare ha initierat sönderfallet genom att politisera universiteten och tillskapa en mängd andra forskningsinstitut med än tydligare mandat att ägna sig åt indoktrinering i stället för sanningssökande. Men den professor, docent eller doktorand som har betalt för att tala sanning men likväl tiger är ur moralisk synvinkel den allra värsta och farligaste folkefienden, värd än större förakt än Löfven och de andra 349 på Helgeandsholmen. Dagens Sverige är en skräckversion av Strindbergs Tysta Rike.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det har jag frågat mig så länge jag har kunnat ställa en fråga. Svensken sätts genom sin socialisering i ett mentalt fängelse, en fågelbur som inifrån liknar en värld där svensken själv är visare och kunnigare än alla utanför buren, där han alltid kan finna en tredje eller fjärde ståndpunkt mellan, utom och bortom alla dem som framförs offentligt. Utifrån ser det ut som tafflig dumdryghet, defaitism och fegt kryperi. En massiv gaslighting av ett helt folk som pågått sedan 1932 eller ännu längre.

   Ett annat perspektiv är att socialismens ambition att rasera de sociala hierarkierna har fortgått så långt att endast toppen och botten återstår. Ty vissa är jämlikare än andra. Det gräsrötterna genom socialistisk agitation har undhållits från att förstå är att det endast är via den sunda sociala hierarkin som de har en möjlighet att hålla den översta toppen i schack. Utan medel- och överklass är underklassen helt underkastad maktens godtycke.

   Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Men vart tog eliternas ansvar vägen, Fredrik? De möjliggörare som har ett större moraliskt ansvar än ”socialisterna”. Det mentala fängelset är ingenting som tillkommit av en slump, det hade varit svårt att skapa utan alla dessa medlöpare i en korrumperad och svekfull intelligentia.

    Gillad av 1 person

 27. Lennart Anderson skriver:

  Hej!
  Har läst alla dessa kommentarer, oftast utan någon som helst anknytning till ”ledaren”. Hur kan man bara orka skriva sådana rader i ett så allvarligt ämne !
  Hur vore det om man istället såg till att dessa fakta ( vilket jag tror det är) tas vidare via andra sociala media och medvetandegör den offentliga administrationen om att vi vanliga människor ser allvaret och riskerna med vad som synes ske. Det kanske vore ett sätt att få de av oss valda riksdagsmännnen att sakligt och realistiskt argumentera i dessa frågor. Det är dock Sveriges framtid vi talar om.

  Gilla

 28. Charlie skriver:

  Det är inte speciellt intressant detta med ”utländsk bakgrund”, det intressanta är hur stol del som är av ickenordisk bakgrund. För vad spelar det för roll om två danskar får barn i Sverige ex? Man kan även titta på andelen ickeeuropéer, det är också intressant. Det är också sådan info som är avgörande, inte ”utländsk bakgrund” som blir väldigt fyrkantigt.

  Gillad av 1 person

 29. Holger Overgaard Andersen skriver:

  Konsensus lemminge Sverige med en utrolig autoritets loyalitet er ført bag lyser sedan Palme. I ligger som I har redt – eller rettere stemt
  Danmark ligger i ibdsg flade af grin mens I klør i nakken . Valget i november er sidste chance Vågn op ellers får I undtagelsestilstand som i Frankrig i pacifist Sverige

  Gilla

 30. Holger Overgaard Andersen skriver:

  DANSK
  SVENSK

  Consensus lemminge Sverige med en otrolig myndighet lojalitet leddes bakom ljuset sedan Palme. Du ligger som du har sparat – eller hellre röstat
  Danmark är platt av grin, medan det svenska folket skrapar nacken. Valet i november är den sista chansen. Vakna annars får du ett exceptionellt tillstå

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.