We don´t need no education, we don´t need no thought control

Patrik Engellau

Så diktade Pink Floyd i en av sina mest lyckade sånger, Another brick in the wall, och det ligger mycket i det.

Att konstruera samhällsförståelser är ungefär som att konstruera maskiner eller dataprogram. När man kommit så långt att modellen visat sig fungera hjälpligt, eller i varje fall nästan, så är det minst lika mycket jobb kvar för att ta bort buggar och finslipa detaljer. Så är det med min teori om att det moderna samhället, åtminstone det svenska, är uppbyggt av å ena sidan ett politikervälde med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och å den andra en nettoskattebetalande medelklass.

Jag vet att det är rätt många som inte gillar den idén, kanske för att de inte förstått den, kanske för att den inte är färdigutvecklad, kanske för att den, trots vad jag inbillar mig, inte funkar. Men jag har inte sett någon annan teori med högre förklaringsvärde så för mig får den tills vidare duga. (Alternativa tankefigurer såsom GAL-TAN, höger-vänsterskalan och ”globalism mot nationalpopulism” känns för allmänna för mig. Hur kan de teorierna förklara de levande, praktiska vardagsproblem som folk har, till exempel debaclet i skolorna?)

Ett problem med min teori, som jag gått och grunnat på ett tag, är varför man i USA, framför allt på universiteten, blivit så besatt av PK-istiska idéer och fasoner. Säkra rum och trigger warnings och vilda studentdemonstrationer mot lärare och föredragshållare som inte anses tillräckligt politiskt korrekta. En annan, närliggande, svår fråga är varför de PK-istiska idéerna också faktiskt uppfunnits och vidareutvecklas vid just amerikanska universitet. Att de själva använder sina egna uppfinningar är kanske inte så konstigt, men vem är det i USA som har intresse av att driva hela detta tokstolleri?

Här måste jag skjuta in en kommentar om starka och breda opinioner i allmänhet. Jag tror inte att en idé kan få genomslag i samhället om det inte finns någon grupp som har en trasa med i byken, alltså ett egenintresse inblandat. Kristendomen handlade naturligtvis inte bara om att göda kyrkan, men utan en gödd kyrka så hade det nog inte gått så bra för kristendomen.

Sovjetsocialismen inrättades inte för att gynna partinomenklaturan, men utan nomenklaturan, socialismens ryggrad, hade den inte kunnat stå upprätt. På motsvarande sätt har den västerländska liberalismen inklusive demokratin, närings- och yttrandefriheterna och äganderätten varit nära kopplad till egenintressena hos företagarna och medelklassen eller vad Marx kallade kapitalistklassen.

Att PK-ismen blivit den dominerande samhällsideologin i Sverige beror på att den, vilket jag tjatat om till leda, artikulerar politikerväldets och det välfärdsindustriella komplexets världsbild och intressen. Detta är således, som jag ser det, mycket förklarligt. Men USA? USA har ju ingen motsvarighet till vårt politikervälde och välfärdsindustriellt komplex, har jag tänkt. Hur ska man då förklara vad som sker vid amerikanska universitet. Vilka grupper har intresse av att PK-ismen utvecklas och drivs där?

På YouTube finns det hur många diskussioner och föredrag som helst om PK-ismen vid amerikanska universitet, men inte förrän idag har jag sett något som ser ut som början på ett svar på min fråga. Kolla här med början 32 minuter in i programmet. Det är en av mig okänd djuping vid namn Steve Simpson som lägger ut texten.

Med mina begrepp säger Simpson att det visst finns ett välfärdsindustriellt komplex i USA fastän det inte är så dominerande som i Sverige. Han påpekar att statsmakterna detaljstyr alla skolor i USA från förskola till avgångsklass tolv. Det är alltså precis som i Sverige. Det finns en jättelik myndighetsapparat som via skolorna tränar barnen i PK-istiskt tänkande. Pink Floyd kallade det tankekontroll, andra mindre städade bedömare än Pink Floyd skulle kunna kalla det hjärntvätt.

Dessa tankekontrollerade ungdomar, ”som inte kan tänka, inte skriva och inte tala och inte alls är så intelligenta som de borde vara”, allt enligt Simpson, hamnar på universitet och kan då i handling ge uttryck för den tankevärld i vilken de inskolats genom statsmakternas försorg. I den PK-istiska tankevärlden ingår inte respekten för yttrandefriheten och därför tror de aktivistiska universitetsstudenterna sig göra goda gärningar när de med våld stoppar talare vars budskap de inte gillar. Det är samma reaktion som när politiskt korrekta människor i Sverige hanterar sina motståndare genom att utnämna dem till brunråttor och fascister i stället för att komma med argument.

Då undrar du kanske varför svenska universitetsstudenter inte, liksom de amerikanska, är kända för att stoppa misshagliga talare. Jag tror att PK-ismen har de svenska universiteten i ett mycket starkare grepp än vad fallet är i USA. Misshagliga universitetslärare i Sverige har redan för länge sedan avlägsnats eller fattat att de ska hålla tand för tunga. Det skulle nog aldrig falla ett svenskt universitet in att inbjuda utomstående talare som inte höll sig till de säkra synpunkterna.

Att värna om yttrandefriheten och de andra demokratiska friheterna kommer sig inte naturligt för PK-ister. Det som kommer sig naturligt för PK-ister är att värna om alla människors rättigheter ty politikerväldets och välfärdsindustrins hela existensberättigande ligger i att som mellanhand dela ut rättigheter på nettoskattebetalarnas bekostnad. Ju fler och mer komplicerade rättigheter folk har, desto större blir maktens arena. Makten värjer sig själv och sin affärsidé och vill inte bli ifrågasatt.

70 reaktioner på ”We don´t need no education, we don´t need no thought control

 1. Bo Svensson skriver:

  Vad eller vem som än är roten till problemet, är det som krävs för att lösa det:

  Att skattebetalarna ges ansvaret att fördela sina pengar över skattefinansierade ändamål.

  Att makten över kreditgivningen ges till spararna och att sparande hos kreditgivare ges samma villkor som aktiesparandet, – vilket som bekant klarar sig utan skattefinansierade garantier.

  Att insikten ges spridning, att utan yttrandefrihet och fungerande samhällsdebatt, är demokrati inte längre för handen och den bör återställas med de medel som krävs.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Problemet är, som Patrik skriver, å ena sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (kapos) och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen (fångar).

   Den Svenska medelklassen består både av Kapos och av Fångar.

   (En kapo var en privilegierad fånge i ett koncentrationsläger, som blev lägerledningens medarbetare, med uppgift att vakta de andra fångarna. En kapo ledde fångarnas arbete och var ansvarig för resultaten. De kallades för ”funktionsfångar” i lägerledningens terminologi, och de fick särskilda förmåner för sina tjänster.)

   Ofta valde lägerledningen ‘förbrytare’ eller personer som utmärkt sig genom särskild brutalitet till dessa uppgifter, då en deklarerad målsättning var att så split bland fångarna. ‘Att så split’ var också ett billigt sätt att kontrollera lägerfångarna.

   Så ‘roten till problemet’ är att identifiera Lägerledningen, och ‘lösningen’ är att be de Allierade komma till undsättning!

   Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Det förvånar mig, att min lösning för den skattefinansierade undervisningen fått så svag respons: D v s att pengarna betalas ut i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig kunnandet – och att man för pengarna kan köpa sin undervisning på en fri marknad.

  Gillad av 1 person

  • Bengt Yourstone skriver:

   Du kanske skulle få bättre respons om du skrev så att man fattar vad du menar. Kan du inte ge konkreta exempel så att det blir lättare att följa dina tankegångar. Dina texter ter sig nu mer som någon sorts politisk poesi där man bakom dina luddiga begrepp kan ana ett helt annorlunda samhälle. Anarkistiskt?

   Gillad av 3 people

   • Bo Svensson skriver:

    Det kan ju inte sägas tydligare. – Den ordningen jag föreslår, ger de rätta incitamenten för alla inblandade.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Mina förslag är kompatibla med alla sorters friska samhällen och jag är nöjd med den ordning som blir resultatet av miljoners enskilda beslut. – Rättsordning innebär incitament ägnade att få utvecklingen att gå framlänges.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur tänker du nu? Det är ju det som är VIK!? Det är ju det teorin säger. VIK uppstod genom halvhjärtade privatiseringar där principen om statens överhöghet som beställare och betalare inte ifrågasattes eller avskaffades. På detta sätt koopterades delar, till stor del nya delar, av det privata näringslivet till att understödja det socialdemokratiska anarko-tyranniet. På detta sätt gjordes SAF om till det statskramande vad det nu heter. På detta sätt skapades de Nya Moderaterna under Reinfeldt och Borg. På detta sätt blev Advokatsamfundet folkets fiende och tjänade sig feta och dumma på oändliga anarko-tyranniska uppdrag för att främja okända utlänningars intressen gentemot den skattebetalande anonyma massan.

   Utan entreprenadprivatisering, utan kooptering av privata intressen, hade inget VIK existerat.

   Gillad av 9 people

   • Östanskog skriver:

    OK, jag ger upp!

    Jag godkänner teorin om VIK. Men bara på ett villkor: att herr Engellau – å det skyndsammaste – tar på sina skrivarbyxor och analyserar på det sedvanliga anarkistiska sättet den oheliga alliansen mellan både inhemska och globala ”vikare” samt deras uppdragsgivare på ena sidan och den stockholms-torekovska ekonomiska maktkoncentrationen på andra sidan. Tack i förväg.

    Gillad av 1 person

   • Mangan skriver:

    Varför skulle inte offentlig sektor räknas till komplexet i Engellaus modell? Det har han själv i alla fall uttryckt att det gör. Dvs Socialtjänsten, Försäkringskassan, sjukvård, myndighetsbyråkrati etc.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Mangan, visst räknas den sedvanliga offentliga sektorn dit. Men den sedvanliga offentliga sektorn hade fler fiender och färre vänner än det konglomerat av mer eller mindre offentliga och mer eller mindre privata aktörer som tillsammans utgör det välfärdsindustriella komplexet.

    Gillad av 4 people

   • olle reimers skriver:

    Det som Patrik inte tar upp är den finansiella aspekten av de amerikanska universitetens förvandling.

    Det som har hänt är att globalistiskt inrktade storföretag tagit kommandot över Harvard, Princeton, Yale etc. på ett infamt skickligt sätt. Genom att utnyttja och höja dessa institutioners status har man kan kunnat motivera löjligt höga avgifter; många gånger över 100 000 USD (jag har till och med sett siffran 300 000 för Harvard).

    Det man sedan gör är att inrätta stipendier som täcker avgifterna. Dessa stipendier ska ges efter kriterier som garanterar att tankar som gynnar de globalistiska idéerna brer ut sig. Samma tänkande gäller givetvis vid rekryteringen av skolledare.

    Gilla

 3. Jan Andersson skriver:

  Det betyder alltså att mötet med verkligheten blir en smärre chock för de nybakade från universiteten, när de för första gången möter en arbetsgivare som behöver intäkter för att betala lönerna till de anställda. Det behövs nu kunskaper, en attityd och en närvaro som kunderna uppskattar och vill betala för. Man måste begripa vad en tidplan och en budget är. De som inte har företagandet i familjen kommer att få problem. Men allt detta kan enkelt lösas genom ett annorlunda urvalssystem före högskolestudier där helt andra frågor ställs och genom att kanske fördubbla studietakten så man inte får så mycket tid att hålla på med skitsnack och flumteorier. I verkligheten jobbar man på så hårt man kan för att till varje pris undvika håltimmar. Med rätt attityd känns det bara som en lättnad att ha lämnat ”molnet”.

  Gilla

 4. Min strand på ett vykort skriver:

  Off-topic men har noterat att algoritmen .. som lägger in annonser på Westerholms ledarsidorna väldigt ofta har lägger in en annons om hur man söker svenskt medborgarskap. Knappast en slump.

  Gillad av 3 people

  • Anders L. skriver:

   Tack, påminns om att stänga av annonsblockaren på de sidor man vill gynna. När man laddar om sidan och klickar på annonserna ökar deras intäkter.

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Som Margaret Thatcher lär ha sagt: socialister är inte så intresserade av demokrati, för det kan hända att folk inte röstar på socialism.
  Pk-ister är inte så intresserade av yttrandefrihet, för det kan hända att folk ifrågasätter pk-ismen och hela politikerväldet och omfattningen och styrningen av VIK och hela det bidragsindustriella komplexet.

  Jag har ändå svårt att förstå varför makt över andra är så lockande. I ett land där man kan ha ett bra liv utan mer klåfingrig makt. Är det kompensation för låg självkänsla, inre tomhet och hämnd för gamla oförrätter?

  Att vilja ha mer makt över sig själv och sin egen situation, det förstår jag. Det som kan kallas frihet och ansvar.
  Livet självt går ju inte att styra och förutse dock. Det kan vara svårt att orka acceptera. Kanske därför många har behov av en religion eller av att fly från friheten och välkomnar diktatur.

  Girighet och makt över andra för pengar, för vinnings skull. Lyxliv och olika förmåner. Det kan man lätt förstå att det lockar. När man har passerat en tröskel av rättfärdighet, som inte ens alla har, så är det bara mer o mer som gäller. Och i sällskap där alla förser sig, så faller nog ev betänkligheter om rofferi snabbt.

  Det är intressant att vi påverkar varandra inom västvärlden så snabbt och med allting. Trots de skillnader som också finns.
  Jag tror ändå på västvärlden. Så länge vi inbördes slåss med ord och inte med mord finns det hopp.
  Utåt måste vi däremot ta till de medel som krävs för att freda våra kulturer. Stark fysisk styrka och makt behövs. Förhoppningsvis mest för att avskräcka dem som vill oss illa.

  Vi kan inte nog betona vikten av obegränsad yttrandefrihet som villkor för utveckling och ett gott samhälle.
  Det är ett av skälen till att ifrågasätta islam som ideologi/religion. Islam är motsatsen till yttrandefrihet och övriga friheter och därmed demokrati.

  Gillad av 16 people

  • Jvk skriver:

   Du uttrycker bra vad som är skillnaden mellan pk-ister och socialister och andra:

   ”Jag har ändå svårt att förstå varför makt över andra är så lockande. I ett land där man kan ha ett bra liv utan mer klåfingrig makt. Är det kompensation för låg självkänsla, inre tomhet och hämnd för gamla oförrätter?

   Att vilja ha mer makt över sig själv och sin egen situation, det förstår jag. Det som kan kallas frihet och ansvar.”

   Det är ytterst den egna usla personligheten som är drivkraften, avund, lathet, oförmåga och hat, vilket mynnar i en förstörelselusta, allt de säger, alla teorier, är rationaliseringar för att dölja deras egen ondska och uselhet. En bra mätpunkt är om man tar till sig Jordan Petersons budskap eller inte, då tenderar man att veta om det är en person som söker att förbättra sig själv, eller skylla på andra.

   Gillad av 9 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det kommer förstås inte räcka för att rädda Västvärlden att slåss bara med ord. Antifa är våldverkare. Islamisterna är våldsverkare. Möjligtvis står även militär och polis på motståndarsidan i denna konflikt. Fram med nejlikorna, men carry a big stick.

   Gillad av 9 people

   • Jvk skriver:

    Jo precis, det pågår nåt utanför den relativt artiga diskussion vi äldre för, det är instruktivt att lyssna på Zuzanna Mroz:

    http://www.breitbart.com/podcast/2018/05/24/delingpole-zuzanna-mroz-vidcaster-and-political-activist/

    Det verkar som polariseringen går mycket fort och att våldet eskalerar och främst fortfarande kommer från vänster, men en sådan asymmetri kan ju inte bestå, och de vita som självspäker sig för att få acceptans hos identitetsgrupperna kommer nog att märka att detta är roligare så länge det bara är i teorin. När man inte får det där journalistjobbet för att en svart eller en muslim eller en transperson går före så blir det nog inte lika skoj, det talas till och med om toaletter endast för svarta tydligen. Samtidigt så kommer de som är mot pk i högre grad att ta till våld, Zuzanna berättar om en tjej som fick en hel tova hår utslitet av Antifa, en sådan erfarenhet vill man bara ha en gång, nästa gång ser man till att kunna försvara sig, eller liera sig med de som kan försvara en, våldet är en vattendelare.

    Gillad av 3 people

  • BTS skriver:

   Tack för dina förnuftiga kommentarer Eva.

   ”Rödingar förlorar alltid i slutändan, eftersom de så småningom får slut på andras pengar”.

   Margaret Thatcher

   Gillad av 9 people

  • olle reimers skriver:

   Socialisterna (eller globalisterna som jag föredrar att kalla dem) har ett vapen i frontlinjen som vi alla här har genomskådat: ”godheten”. Genom att påstå att alla som är emot deras idéer inte är tillräckligt goda utan kanske i själva verket onda, skapar de ett känslomässigt övertag som vi har svårt att värja oss mot.

   Vi, som skriver på de här sidorna, har för det mesta ett demokratiskt sinnelag och vill gärna att den andra sidan ska få utrymme för sina argument. Det ingår också i den demokratiska uppfostran att vi inte á priori tror att vår kombattant medvetet ljuger.

   När vi väl har genomskådat vartåt det globalistiska tänkandet leder, måste vi se lite mer kallt på vädjandena till vår godhet. Det är nog kanske inte mormor som ligger där i sängen och väntar på sin Rödluva.

   Vi måste alltså våga vara lite mer kritiskt analytiska och titta på händelser och yttranden med andra glasögon.

   Det finns de som har onda motiv.

   Det finns de som vill ha makt över oss andra..

   Det finns de som är beredda att ta till vilka åtgärder som helst för att nå sina mål.

   Det otänkbara är tänkbart. Historien visar att så är fallet.

   Gillad av 1 person

 6. Jvk skriver:

  Du får passa dig så du inte faller i Einsteins fälla och försöker göra en teori om allt innan alla fakta är på bordet. Einsteins bok om en Grand Unified Theory är tjock med uträkningar men fel, han saknade många pusselbitar.

  En pusselbit som måste in, även om du gör vad du kan för att inte ta med den är ras och kultur, inte minst om vi talar om USA. Visst har du rätt i att politikerna upptäckt att de kan sälja rättigheter till allt fler, de är som CocaCola som ständigt letar nya kundgrupper, de som tjänar lite, kvinnor, svarta, muslimer, transpersoner, mexikaner och så vidare. Snart är de som CocaCola framme vid pottklippta indianbyar i Sydamerika som fortfarande jagar nakna med båge, men CocaCola skall de dricka. På grund av slaveriet så ligger det mer krut i krutdurken i USA som de inte blir av med, och på senare år så har etablissemanget uppmuntrat illegal mexikansk invandring vilket har skapat ännu en anti-vit rasistisk rörelse, La Raza, på flera ställen i USA. Jag tycker den ”Munk debate” kan länkade till mellan Jordan Peterson, Stephen Fry och två pk-ister, en journalist och en svart predikant och föreläsare i postmodernism var talande. Den svarta predikanten bekräftar att visst handlar det om att sälja rättigheter men det är inte det som är kärnan Patrik, tyvärr. Det är mycket värre, för kärnan är hat och hämnd, det lyser igenom att denna svarta predikant vill ge igen för tidigare århundradens påstådda och verkliga orättvisor och han finner en villig publik. Jordan Peterson frågar hur han skall sona för sitt vita privilegie, ”a tax maybe?” Det Jordan Peterson är rädd för och det denna pastor också ser, men gillar, det är att detta är uppvigling, man uppviglar svarta, mexikaner och muslimer att hata en enda grupp, vita. I USA så är problemet främst uppviglingen av de svarta, i Europa muslimerna. När man väl kastar in ras i denna konflikt om vad som är rätt och rättvist så har man tänt luntan, och precis som det finns ett stort kriminellt våldskapital i den svarta och mexikanska gruppen i USA så finns samma våldskapital i den muslimska gruppen i Europa som kan användas utan att det identitära etablissemanget behöver erkänna ansvar för våldet.

  Så denna lunta är tänd, det är alla (utom asiater) mot vita västerlänningar, jag kan inte se hur vita västerlänningar kan få stopp på detta utan att ta fasta på att de är under samlad attack. De enda som kan få stopp på detta på fredligt sätt är etablissemanget men de gör motsatsen och lockar fram de mest primitiva instinkterna på båda sidor. Denna pusselbit fattas Patrik.

  Gillad av 14 people

  • olle reimers skriver:

   Det som jag tror att många här har svårt att ta till oss är att vanliga människor lockas av detta tänkande och faller i PK/globalistfällan.

   Du hänvisar gärna till Jordan Peterson. Det gör jag med. Han är den som satt fingret på vansinnet och visat upp det för världen.

   Jordan Peterson har dessutom visat vart identitetspolitiken leder SAMT gett förklaringar till att människor faller för resonemangen.

   Livet är svårt säger han. Det globalisterna lockar med är en väg att slippa alla livets smärtor och svårigheter.

   I Walt Disneys film Pinocchio finns ett avsnitt där Pinocchio lockas att följa med räven på den lätta vägen till all saft och honung och vad som väntar därefter. Den filmen borde vara obligatorisk för alla skolelever. Åtminstone en och annan skulle kanske reflektera.

   Gilla

 7. Den osynliga kraften skriver:

  Det finns en kärna, ett nav som PK-ismen kretsar kring, som döljer en osynlig kraft, lika stark som den runt ett svart hål, som slukar och förgör allt i sin närhet. Och det är kraften i att man tycker sig ha rätt, och alla övriga fel. En rätt som även kväver andras viljeyttringar, opposition, åsikter och förhållningssätt. Som svarta hål slukar stjärnor. Allt i kraft av egen funnen sanning.

  Det politiskt korrekta måste emanera ur den typen av stark viljeyttring och självsäkert ego. En självsäkerhet som även förklarar hätskheten gentemot oliktänkande och beredvilligheten att förfölja dem.

  Endast så kan jag förstå den maniskhet som följer i pk-ismens spår. Och som även förklarar avsaknaden av argumenterande. Har man rätt så har man…

  Mot detta skall ställas det multikulturella. Mångfalden i värderingar. Med all mänsklig olikhet i normer, moral, tradition, historia och religiösa böjelser. Där varje kulturyttring innesluts i sig själv. Blir till en egen bubbla. Ibland kommunicerande i ett bubbelskum. Dock med bibehållna membran.

  Och världen är full av bubblor. Många med
  med inkompatibelt innehåll. Som kan kollidera. Och också gör det. Och med fler bubblor i ett trångt utrymme ökar kollisionsrisken. Något som nu bygger Sverige.

  Nu till det oförlösta.

  PK-ismen lever och frodas endast inom en av dessa bubblor. I endast en av bubblorna härskar det oförsonligt korrekta. Där övriga bubblor dock används som en garnering, på den egna åsiktstårtan. Inte mera.

  För hur kan man hävda att det endast finns en enda korrekt sanning, när det i övrig bubblor, finns andra sanningar? Utöver den egna. Som i Saud Arabien, Kina, Afrika och dessutom i ett otal olika varianter? Alla omslutna av sina membran.

  Denna ekvation får inte jag att gå ihop… Dessutom toppar man med att förnekar den svenska kulturen. Ser sig de politiskt korrekta sig som kulturlösa? Samtidigt som de säger sig älska all kulturell mångfald? Behöver inte svarta hål bry sig om alla övriga stjärnor? Och blåser de aldrig såpbubblor med sina barn?

  Gillad av 7 people

  • Den autoimmuna pk-ismen skriver:

   Tilläggas kan att ingen politisk korrekt jagar skillnader inom andra kulturer, eller mellan dem, än möjligen vid könsstympning och hedersmord, och en annan mer uppenbar kulturell artefakt, som sticker ut som extra skriande inkompatibel med de svenska jämställdhetssträvandena.

   Nej, kritiken vänds alltid inåt, mot den egna kultursfären. Och då specifikt mot vissa delar av den, med en extra vass udd riktad mot män. Särskilt vita sådana. Gärna medelålders och äldre. Inga faktorer som går att ändra på. För så behagar kön, ålder och pigmentering uppträda. Faktorer liggande utanför det kulturellt definierade, som vilket adoptivbarn som helst känner till, med rötter i annan kontinent.

   De politiskt korrekta uppför sig i princip som vid en autoimmun sjukdom. De ger sig på det kroppsegna, på cellerna i sin egen närheten. Cellerna som ingår i deras egen kulturkrets. Den kultur som de själva utgör en del av, och inte en längre bort liggande afrikansk, kinesisk eller splittrat sydamerikansk kultursfär. Alltid anfall och kritik inom den egna kulturbubblan. Med litet intresse, eller inget alls, för innehållet i alla övriga olikartade kulturbubblor. Vars membran uppvisar olika genomtränglighet för yttre och inre påverkan.

   Gillad av 5 people

   • Christer Hanefalk skriver:

    Inte bara djupa tankar utan också djupa tankar väl uttryckta! Jag tror att jag kommer att ”låna” en del formuleringar. ”….kulturell artefakt, som sticker ut som extra skriande inkompatibel…” – lysande! Hoppas kunna lämna någon bra formulering i utbyte.

    Gilla

 8. Östrahult skriver:

  Visst uppfinns mycket tokigheter i USA och stora delar av skolsystemet premierar troligen inte begåvning. Det räcker väl med att se två minuter av någon av alla korkade Tv-serier från USA för att få det bekräftat. Men det finns viktiga skillnader mellan Sverige och USA. Vid sidan av ovan nämnda så finns elitskolor och ett fritt näringsliv.

  Och allra viktigast om man ska jämföra två så olika länder: Sverige kombinerar amerikanisering med socialism, därmed saknas motkrafter i Sverige mot PK-väldet till skillnad från i USA.

  Gillad av 7 people

 9. Lars Ekman skriver:

  Bill Lind har några intressanta föredrag på Youtube som beskriver hur en grupp marxistiska akademiker, i Tyskland på 20-30-talet, skapar en teoretisk metod för att via Pk-ism bryta ner det borgerliga förnuftet och kulturen…

  Gillad av 2 people

  • mobelmanen skriver:

   Du menar förmodligen Frankfurt skolan, som startades på 20-talet. Dem tvingades bort av Hitler (judar) och startade om på Columbia university i USA. Herrarna flyttade tillbaka till Tyskland efter det att Tyskland förlorat andra världskriget. Dessa herrar ligger bakom den kultur marxismen som vi ser idag, och som många av våra politiker tillbedjar. Finns mycket att läsa om dessa herrar, dock är det mesta på engelska. Intressant hursomhelst!

   Gillad av 1 person

 10. Christer Hanefalk skriver:

  Hej Patrik! Till skillnad från andra bedömare av dagens text, så tycker jag att dina tankegångar är tydliga och det är lätt att följa ditt resonemang. Men, jag hävdar för tredje eller fjärde gången i ordningen att det, högst troligt, inte finns en medveten (långsiktig!) tanke hos de universitetsstuderande som du refererar till i din text. Jag tror – återigen – att de bara gör så gott de kan. De har ingen holistisk världsbild, de har bristande bildning, de har bristande språkförståelse, de har ingen förståelse för orsak-och-verkan-samband, etcetera (listan kan göras längre!). Dessutom har de en slags ”ärvd” trygghet – de tror inte att deras ”way-of-life” är hotat på något sätt. Oavsett vad de gör och säger.
  68-vänstern brukar i vårt land lyftas fram som något som verkligen hänt. För mig – som var där när det hände – var det enbart ett patetiskt slag i luften. Av alla studenter på Stockholms Universitet var det 1,5 % som stödde fånerierna. Men, och det är viktigt, bland de 1,5 procenten så återfinns ett stort antal av dem som i roller som politiker och journalister kom att påverka samhällsdebatten och opinionsbildningen under de följande 30-40 åren. Och de hann under den tiden ställa till med en hel del skada – vilket vi idag ser i form av en skola som inte längre levererar varken kunskap eller bildning, ett polisväsende som inte fungerar, en avvecklad försvarsmakt, en sjukvård som knäar, en högskolesektor som förlorat det mesta av sin internationella status (en enda på topp 100 i världen) och ett näringsliv som inte har skapat ett enda (TetraPak det senaste/sista??) svenskt storföretag sedan 1950. Därtill lyckades man, under regeringen Palme, med att fatta ett (enhälligt!!) beslut i Riksdagen 1975 om att Sverige skulle vara ett ‘mångkulturellt samhälle’ (Proposition 1975:26).

  Gillad av 5 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Jo just det. Dessa patetiska 68:or kunde just genom sin fanatiska trosvisshet, plus att de förespråkade trevliga hedonistiska livsstilar med droger och fritt sex osv., på sikt få stort inflytande i hela västvärlden och speciellt då i Sverige.

   68:orna gjorde karriär inom just sådana områden där de kunde manipulera opinionen, som utbildningsväsendet och massmedia.

   Och resultatet ser vi idag, när festen är över.

   Gillad av 2 people

  • Kronblom skriver:

   TetraPac, numera Tetra Laval (och fler andra företag) flyttade ut 1971-72. Sverige har länge varit en s.k. filialekonomi. De får en avsevärt mindre andel av sådant som handlar om att styra och utveckla verksamheter. De stora förädlingsvärdena och de riktigt välbetalda jobben hamnar någon annanstans. De flesta stora har flyttat från Sverige. Den kvarvarande företagarkadern är för liten och finansiellt svag, det finansiella systemet för tjänstemannastyrt och de stora företagen, som har tyngdpunkten utanför landet, är extremt känsliga för det skatteuttag som verksamheten i Sverige har.

   Gillad av 3 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Ericssons fortsatta närvaro i Sverige i sin tur hänger direkt samman med KTH. Och eftersom nu KTH har changserat och blivit kommunistdagis så kan Sverige på sikt glömma även Ericsson.

    Gilla

 11. Christer Hanefalk skriver:

  Förresten – apropås Palme – så minns jag en historia från början av 80-talet. Man hade bestämt att Olof Palme skulle få ett pris för sina insatser, men man hade inte något namn på priset. George Washington-priset föreslog någon, men det gick ju inte för Washington hade ju aldrig ljugit. Lenin-priset då, sa en annan men det gick ju inte heller för Lenin hade ju aldrig sagt en sanning. Men Mao-tse-Tung-priset föreslog en tredje, men det gick ju inte det heller eftersom Mao inte kunde skilja på lögn och sanning. Till slut löstes dock problemet när någon kom på att kalla det Christofer Columbus-priset. Det kunde man enas om – särskilt efter förslagsställarens motivering:
  ”När han åkte iväg, visste han inte vart han skulle åka. När han kom fram, visste han inte var han var. Och när han kom hem igen, visste han inte var han hade varit. Och – han bekostade det hela med andras pengar!”

  Gillad av 5 people

 12. phnordin skriver:

  Sovjetsocialismens ryggrad var nomenklaturan skriver Patrik Engellau. Drivkraften var en marxistisk kvasireligiös övertygelse och ideologi till skillnad från kapitalismen vars maktbas var den privata entreprenören och äganderätt och möjliggjord av närings-och yttrandefrihet. Dagens Sverige måste akta sig att begränsa och manipulera yttrandefriheten med risk att samhället kvävs av brist på liberal luft.

  Gillad av 1 person

 13. Hovs_hällar skriver:

  För att nu ta den olycksaliga sångtexten av popgruppen Pink Floyd, så är den ännu en idiotisk yttring av 1968-generationens enfaldiga upprorsanda.

  Vad skulle var ”lyckat” med den?

  Vad gäller teorin om det välfärdsindustriella komplexet, så luktar den lite för mycket marxism för att falla mig i smaken.

  Visst, helt bort i tok är den väl inte, men skulle den även kunna förklara masspsykoser som Maos kulturrevolution i Kina? För även PK-sektens makt här i Sverige är ett exempel på en liknande masspsykos — driven av fanatiska dårar.

  Kort sagt.

  Gillad av 5 people

 14. Trond skriver:

  Apropos redaktørens innledning:

  Kanskje de dominerende vestlige idekomplekser kan beskrives som henholdsvis radikale og moderate.

  De radikale anser samfunnet som dårlig. De har en forestilling om et godt samfunn, som de vil innføre raskest mulig. De moderate ser dagens samfunn som brukbart. (De vil dog gjøre det enda bedre i forsiktige steg.)

  I dag har de radikale makten, og de bruker den til å totalt forandre samfunnet.

  Det ennå såvidt bestående gode samfunnet kan bare reddes ved et moderat opprør mot den radikale makten.

  [”Moderat” her ikke å forstå som Moderaterna.]

  Gilla

 15. Anders F skriver:

  Det är möjligt att jag fullständigt missbedömer den politiska situationen i vårt land och i västvärlden i stort, men jag vill med en dåres envishet hävda att det politiska moras vi ser i vår tid till stor del är en följd av Sovjetunionens och dess lydstaters kollaps. Detta öppnade portarna för den postmoderna vänstern med identitetspolitiken som främsta kännetecken och en, vilket är mycket viktigt, globaliseringsivrande, urban nyliberalism, fjärran från den klassiska välfärdspolitik som präglat vårt land under efterkrigstiden och som de flesta partier samlats kring. Vad vi kämpar med idag är en intellektuell, kulturell och politisk elit fullt jämförbar med forna tiders adel och vars främsta mål är en globaliserad och öppen värld. Häri ligger också föraktet inför den vanliga, enkla människan och hennes problem. I debatten hörs ofta begreppen ”anywheres och somewheres” som väl beskriver motsättningarna. När det gäller frågan om nationalism bör man göra skillnad på sund nationalism och chauvinism. Det är inte så märkligt att det tomrum som den politiska eliten skapat fylls upp av socialkonservativa partier som Sverigedemokraterna. Huruvida detta är önskvärd utveckling är en annan fråga.

  Gillad av 3 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Anders F: Sovjetväldet föll ju 1989, och då var redan mångkulturen i läge full fart framåt. På vänsterkanten hade man redan runt 1968 klurat ut sin fräscha uppdatering av marxismen, där ”arbetarklassen” förkastades som ”revolutionär kraft”

   De jävla arbetarna hade ju villa, vovve och Volvo numera! De hade det alldeles för bra!

   Nu måste det letas upp en annan kraft som skulle genomföra revolutionen! = ”3:e världens folk”.

   Och varför inte ta hit dem till Sverige förresten?! Så kan de riva ner vårt otäcka borgerliga samhälle inifrån!

   Vilken geniaaaal idé!

   Sagt och gjort….

   Gillad av 3 people

 16. Sixten Johansson skriver:

  Under de tre åren som jag följt DGS har jag trevat mig fram mot en egen teori om samhället för att försöka förstå och beskriva vad som har gått galet och varför. Mina nu fyra modeller liknar en lök eller rysk docka, går in i varann, blir som in- och utzoomningar eller snitt i olika plan.

  Patriks modell har tre komponenter, sammanfaller delvis med min samhällstriad: Ekonomi, Psykologi, Ideologi. Den uppstod tidigt i medvetandeutvecklingen och det som historiskt har hänt i och mellan de tre komplexen tycks mig beskriva processer bättre än triaden VIK, politikerväldet och PK.

  Ekonomin var det basala: mat, skydd osv genom arbete, realism, samverkan. Snabbt grep Psykologin in: biologin, jag- och vi-medvetandet, fler behov än de basala. Ideologier av skiftande slag var mycket länge en ren överbyggnad som tjänade den sociala ordningen och härskarna.

  I vår tid har de tre hjulkomplexen trängt in i varandra och samhället präglas av ekonomisk parasitism och egoism, av infantil, ängslig, storhetsvansinnig, självisk, mobbkollektivistisk psykologi samt av förförisk, men giftig och samhällsdestruktiv ideologi. Precis där de tre hjulen möts har det växt fram ett diffust, gigantiskt uppsvällt, oåtkomligt ideologiproducerande media-, reklam- och övrigt pladderkonglomerat. Det suger åt sig pengar, baseras på infantil psykologi och producerar självförstärkande ideologiskt gift. Hela rundgången är perfekt och ingen kan utkräva ekonomiskt ansvar, vuxen psykologi eller konsekvensbaserad ideologi.

  Gillad av 2 people

  • Kravmaskin skriver:

   Hm, ja, jag kan inte frigöra mig från att det börjar med psykologin och vissa är helt enkelt bättre människor och vissa sämre, i den meningen att vissa gör vad gott de kan själva, de försöker lösa problem själva och förbättra sig om det går, man kämpar på och accepterar att världen inte är perfekt och inte man själv heller, men man försöker att göra något bättre genom egen ansträngning. Andra fungerar inte så, de tenderar att fuska, att ljuga, utnyttja andra och skylla ifrån sig, det är förstås i denna grupp kriminella befinner sig, och tror jag, väldigt ofta, vänsterfolk och inbitna pk-ister. Så de två kan inte prata med varandra för drivkrafterna är så olika, men att man inom vänstern fokuserar så mycket på en rättvisa som skall komma av att andra skall göra saker, eller om nödvändigt bli tvingade att göra saker, istället för vad man kan göra själv, leka med barnen eller ringa sin mamma eller pappa, tycker jag är avslöjande.

   Jag tror att Haidts forskning är helt missvisande eftersom han inte tar med i beräkningen att vänsterfolk har lättare för lögnen. Jag räknar förstås i ovanstående också nazister till vänster.

   Gillad av 5 people

 17. Mangan skriver:

  Ekonomisk vinning är en drivkraft absolut, men jag tror inte att den är så central i detta som du gör.

  Människors psykologi spelar enormt stor roll. Du skrev att studenter anklagar föreläsare för att inte vara PK nog. En mänsklg psykologisk egenskap som man ser i all form av mänskliga interaktioner mer eller mindre och så även ideologiska subkulturer är att man bryr sig om hierarki. Medvetet och/eller undermedvetet. Det förklaras enkelt genom hänvisning till evolution (imponera på potentiella partner ökar chansen för reproduktion). Man tävlar alltså inbördes om att vara mest PK.

  ”Aha!” Säger någon. Du har inte insett den maktstrukturella alieneringen av det transcendentala femte könet! Motståndaren blir skamsen över sin trångsynthet och resten tittar beundrande på den upplyste. Och så klättrar man högre upp i hierarkin.

  Minns att jag såg en video där en aktivist som hade protesterat mot rasism blev nedgjord av en medaktivist enbart på grunden att han var vit eftersom vita kan per definition inte vara riktiga antirasister. Maktkamp i leden

  Att sekter, religioner och ideologier tenderar att skapa extremister är naturligt alltså. Unga människor plockar lätt upp de revolutionära idéerna som existerar för stunden, vare sig det var vänstervinden 1968, anarkism under punkrocken, vit makt-rörelser etc. Problemet med 68-vänstern och postkolonialismens anhängare är att de naturligt intresserade sig för yrken där man kan förändra samhället till det (deras) bättre. Alltså t ex journalister, författare, redaktörer, lärare, akademiker, fackföreningar, SIDA och liknande, etc.

  Lägg därtill andra mänskliga attribut som att mobba och frysa ut oliktänkande, uppfostra (indoktrinera) intet ont anande små barn i ideologin, och mer. Så står det klart att deras världsbild har fått ett gigantiskt genomslag i samhället.

  Jag tror att det ekonomiska inslaget snarast kommer när aktivismen har falnat lite och man sitter på en välavlönad post som man naturligt inte vill bli av med. Och att vilja stiga i hierarkin och få mer makt eller behålla den är naturligt. Ett av de medel som står till buds är i vår samtid är att vara PK även om man kanske inte är ideologiskt övertygad.

  Jag tror att det här är en förklaring bättre sammanfaller med hur människor faktiskt fungerar. Visst kan opportunister som ser ekonomiska vinningar hjälpa till på traven, men den centrala fokusen på ekonomi ger jag inte mycket för. Det förutsätter väl att människor är mer beräknande och långsiktigt konspiratoriska än de faktiskt är?

  Exempel: Din teori får som jag ser det problem att förklara varför Försäkringskassan är ganska så restriktiv med ersättning vid sjukdom. Det talar ju emot deras intresse. Din teori måste på något sätt förklara det med att restriktionen ändå i längden ger ett större beroende av komplexet och att de anställda där åtminstone i chefsposition måste ha kalkyrerat fram det. Är det verkligen en rimlig förklaring? Jag tycker inte det.

  Gillad av 2 people

  • olle reimers skriver:

   Jag håller med dig såtillvida att om du med ekonomi menar rena pengar så har du rätt.

   Den viktigaste faktorn i sammanhanget är rädslan. I första hand handlar det om rädslan att bli utesluten ur gruppen.

   Barn få aldrig möjlighet att lära sig att klara sig själva. Gruppen blir därför den enda basen för trygghet.

   På så sätt hindrar man också människor från att ens våga tänka självständigt. Vågar man ite tänka självständigt vill man heller inte lyssna på andras argument om de på minsta sätt skulle hota min grupptillhörighet.

   Inser man dessa basala psykologiska faktorer förstår man också hur PK-ismen blivit norm. Den får helt enkelt inte ifrågasättas. De som gör det är onda och ska förgöras.

   Vi har en hård kamp framför oss.

   Gilla

 18. boerje2 skriver:

  Hypotesen om det välfärdsindustriella komplexet har sina poänger, men den saknar mycket, exempelvis:

  • Att USA beslutade sig 1965 för att globalisera sin invandringspolitik.
  • Att VIK inte fanns i USA 1965
  • Att Sverige 1975 beslutade sig för att bli mångkulturellt.
  • Att den typiske invandraren 1975 var en nettoskattebetalande finsk industriarbetare
  • Att vänstern får säg 70 – 80 procent av invandrarrösterna
  • Att skolan gradvis har tagit bort “alla” krav på eleverna
  • Att “alla” elever är djupt övertygade antinazister redan i mellanstadiet samtidigt som “inga” är djupt övertygade antikommunister.
  • Att “alla” elever känner till Auschwitz, men att “inga” vet vad Gulag var
  • Att akademien i USA håller på att göra sig själv omöjlig pga av sådan PK-vänsterkantring att den tappat kontakten med verkligheten
  • Att polisen har blivit mer dialogpolis trots stigande våldsbrottslighet
  • Att alla som INTE vill fortsätta massinvandringen FÖR EVIGT stämplas som främlingsfientliga rasist-nazist-fascistiska högerextrema brunråttor
  • Att PK inte har en plan för mångkulturen om 10, 20, 50 eller 100 år

  • Varför Lisa 14 år, vänstern, ateister, feminister, bögar, liberaler, sex&drugs&rock&roll-ungdomar och de politiskt korrekta försvarar islam och islamiseringen av Sverige med näbbar och klor
  • Varför PK inte kan svara på varför Sverige skulle bli bättre med mer islam när den muslimska världen definitivt skulle förbättras med mindre islam
  • Varför EU vill tvinga på V4-länderna muslimsk massinvandring
  • Varför en majoritet av svenska folket frivilligt går med på att göra sig självt till minoritet i eget land
  • Och mycket mer…

  Gillad av 8 people

 19. Anders skriver:

  Redaktören gör det för komplicerat för sig. Universiteten är pesthärdar överallt. Men vad kan man förvänta sig när man samlar unga människor på en och samma plats, och där flertalet bedriver lite planlösa, inte särskilt krävande studier. Fåfäng gå lärer mycket ont, som det står i bibeln. Dessa unga människor anser sig förstås lite förmer än de som inte ligger vid universiteten – de är ju intellektuella, gudbevars – och vad som särskilt gnager är att de, sin begåvning och förstånd till trots, inte får bestämma i den utsträckning de borde. Således dras de till totalitärt tänkande, för det är ju inom ramarna för sådana tankesystem som de skulle kunna få pådyvla andra sin vilja.

  Lägg ner skiten! De högre utbildningar som eventuellt kan behövas, som utbildning av läkare, ingenjörer mm kan med fördel bedrivas på fackhögskolor. Kanske det vore bra med något språkinstitut också. Allt övrigt: helt onödigt.

  Gillad av 3 people

 20. Elvin skriver:

  Skyddet mot korruption och andra oegentligheter inom migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter är svagt och kan stärkas. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning som publiceras på fredagen.

  Migrationsverksamhet utförs på mer än hälften av Sveriges ca 100 ambassader och konsulat. Dessa tog under fjolåret beslut i 247 000 viseringsärenden och var inblandade i handläggningen av 36 000 ansökningar om uppehållstillstånd.

  Många av dessa verkar i länder med omfattande korruption och risken för olika former av påtryckningar är stor. Viseringar och uppehållstillstånd representerar även ett stort ekonomiskt värde på en illegal marknad.

  https://samnytt.se/migrationskorruptionen-pa-svenska-ambassader-och-konsulat-okar/
  Tilltron till våra myndigheters redlighet eroderar alltmer.

  Gillad av 2 people

 21. Jeff skriver:

  Politiker från övriga partier blev ”chockade” när eleverna på Österänggymnasiet fick välja vilket parti de ska rösta på i valet i höst. Nästan 60 procent svarade nämligen Sverigedemokraterna, uppger Kristianstadsbladet.

  Sjuklöverns politiker lär vara chockade- ”vi fattar ingenting.” Nej vi har förstått det.

  Gillad av 7 people

 22. Lennart skriver:

  Signaturen BOERJE2 är på rätt spår.
  Kjell Sjöberg var en pastor som vågade tala klarspråk om vad det är frågan om. Han skrev i sin bok ”Kom till förstånd! Låt varna er. Ett varningsord till Sveriges politiker, ledare och lagstiftare” (1982). Han skrev i slutet av sin bok följande: Ju mer jag tänker på den kris, som världen är inne i, och på de onda intriger, som kan föra världen vilse, ju mer övertygad blir jag, att huvudfrågan är judarna och deras Messias”. I följande artikel kan vi ta del av vad som hände i samband med att Sjöberg gav ut sin bok. Förlaget hade censurerat det ursprungliga manuskriptet, som även innehöll ”Protokollen från de Äldste av Sion”. Sjöbergs bok inleds med Psaltarspalm 2, som inspirerade till titeln och som talar om en världsvid sammansvärjning:

  ”Guds Son och hans motståndare
  1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
  2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra
  mot HERREN och hans Smorde:*
  3 ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”
  4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
  5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
  6 ”Det är jag som har insatt min konung
  på Sion, mitt heliga berg.”

  7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ”Du är min son,
  jag har i dag fött dig.
  8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
  och hela jorden till egendom.
  9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.”

  10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!
  11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
  12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
  och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas.
  Saliga är alla som flyr till honom” (Ps 2).

  http://www.eaec-se.org/articles/Ermefjall/Kjell_Sjoberg_och_Sions_Aldstes_Protokoll.htm

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Vi börjar långsamt närma oss det mest förbjudna; det som omedelbart får de allra flesta att resa ragg och avfärda sådana tankar. Jag talar alltså om konspirationer på den högsta nivån.

  Under åren har tonen här på DGS förändrats i riktningen till att bli allt mer misstänksam mot våra politiska makthavare. Det finns fog för det, vilket alla förtjänstfulla artiklar ock kommentarer här har visat.

  Samtidigt finns det en ovilja att se – eller försöka se – vad som ytterst kan ligga bakom. Risken är då att man blir betraktad som ”konspirationsteoretiker”. Eftersom detta begrepp i princip är uppfunnet av CIA efter mordet på JFK som ett remedium mot det handfull kritiker som menade att Warrenkommissionen sopade information som pekade mot att Lee Harvey Oswald i vart fall inte hade kunnat genomföra mordet på egen hand – om ens alls – borde man kunna avfärda det för vad det är: propaganda. Emellertid såg man till att nyhetsankarna på de viktigaste medierna betecknade kritikerna på detta sätt och det blev en etablerad sanning. Begreppet har därefter kommit att förknippas med rättshaveri eller allmän galenskap.

  Om man i stället väljer att kalla verksamheten ”konspirationsanalys”; d.v.s. noggrannt granska fakta och officiella (inklusive media!) uttalanden och på grundval därav försöka komma fram till om den officiella förklaringen är den riktiga blir det mindre laddat.

  Patrik Engellaus återkommande förtjänstfulla artklar om PK-ismen kallar jag en sådan konspirationsanalys. Ju längre tid granskningen har pågått, ju mer fakta som kommit på bordet och ju fler de möjliga alternativen till en politisk konspiration på högsta nivå kan uteslutas eller minska i trovärdighet desto större skäl har vi att anta att denna politiska konspiration verkligen är för handen.

  En av anledningarna till att ”konspirationsteorier” känts så svåra att acceptera är att handlingar som sprungit ur dessa är obegripligt hänsynslösa och omänskliga. Om man dock tänker efter och ser genom historien och även i vår nutid att sådana brott begåtts. är det mindre svårt.

  Det som nu återstår är att acceptera är att de människor som vi genom århundradena benämnt som de värsta krigsförbrytarna inte skilde sig märkbart från vår egen världs och tids psykopater. Vi vill inte tro att sådan personer som ser ut som vi, klär sig som vi, håller vackra tal och innehar de högsta ämbetena efter att ha fått vårt förtroende kan vara sådana monster.

  Vi vill inte tro att vi i årtionde efter årtionde har blivit bedragna och spelade med av dessa personer. Men tänk efter ett tag: vem kallade Trumps väljare för ”deplorables”? Där sprack masken för en stund. Varför skulle dessa människor som har funnits bland oss i alla tider inte finnas där idag? Varför skulle de inte, för att nå sina mål, låtsas att de vill oss väl?

  Det ingår i psykopatens arsenal som den primära beväpningen att låtsas vara en av oss. Eftersom det inte finns någon empati i arsenalen är den sekundära delen att se oss andra bara som brickor i deras spel. Brickor som kan offras utan misskund om de ställer sig i vägen.

  Det är väl känt att den viktigaste faktorn för mänsklig samlevnad är empatin med åtföljande gyllene regel som rättesnöre. Det sägs om seriemördare att när dödandet väl kommit igång släpper alla känslor om skuld.

  Om man kan acceptera att det i de ledande skikten av naturliga skäl (det är en hård väg att komma till makten) finns en överrepresentation av personer som är hänsynslösa på det sätt jag har beskrivit kan man också acceptera tanken på att det finns ”lyckade” politiska konspirationer som också innefattar för oss vanliga människor ofattbara hemskheter.

  Att nå dithän, att nå denna acceptans, kallas ibland för att ”ha tagit det röda pillret”. Min känsla är att fler och fler nått till det stadiet. Jag hann själv passera 70-årsdagen innan detta gick upp för mig.

  Nästa steg är att titta på de verkliga händelserna. Allt är inte konspirationer. Men vi behöver inte avfärda dem av rädslan att framstå som ”konspirationsteoretiker”.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.