Hon överlevde den döende kyrkan

Mohamed Omar

Efter tolv år som präst blev Helena Edlund bannlyst i Svenska kyrkan. För att hon förkastade den kristna tron? Nej, för att hon avvek från vänsteretablissemangets värdegrund. Denna värdegrund har också blivit kyrkans måttstock för rätt och fel. Nu har Edlund skildrat sin resa i en ny bok: Konsten att överleva Svenska kyrkan.

Det är en sorglig bok, för den handlar om olycklig kärlek. Edlund älskade kyrkan, men hennes kärlek blev inte besvarad. Åtminstone inte av kyrkans auktoritära vänsteretablissemang. Edlund ville att kyrkan skulle våga vara sig själv och försöka nå ut till andra, men kyrkan ville hellre anpassa sig till Värdegrunden och stillatigande se på medans medlemmarna lämnade. Det finns ingen vilja att leva, inte ens att överleva.

Men det positiva i boken, det optimistiska, är att Edlund överlevde och gick vidare. Hon har fortfarande sin tro. På ett ställa skriver hon att förr var det folk som slutade tro som lämnade kyrkan, idag är det folk som tror. Vissa går vidare till den romersk-katolska kyrkan, som växer i Sverige till stor del på grund av invandringen från katolska länder. Det skulle inte förvåna mig om Rom i framtiden börjar köpa upp tomma, lutherska kyrkor. Jag är ateist, men om jag vore kristen skulle jag gå med i den romerska kyrkan.

Jag föreställer mig att islams ökade närvaro i västvärlden kommer att leda till att kristna närmar sig varandra och känner större samhörighet. I förhållande till islam är skillnaderna mellan olika kristna samfund mycket små och dessutom står både protestanter och katoliker på samma grund i den västerländska civilisationen.

Ateisten Richard Dawkins kommenterade en gång på Twitter en nyhet om kristendomens tillbakagång. Han var inte glad och nöjd som man skulle kunna tro, utan oroad. För kristendomen försvinner, men vad kommer i stället?

Det är inte omöjligt att Edlund också går över Rubicon. I boken berättar hon att hon varit intresserad av den högkyrkliga rörelsen, som ju är ”halvkatolsk”, och att hon även firat gudstjänst i den romerska domkyrkan i Stockholm.

Det råder inget tvivel om att Svenska kyrkan är en döende organisation. Fler och fler svenskar lämnar för varje år som går, förra året var det 93000 (!), och ledningen gör ingenting åt saken. Kyrkan är en vacker kuliss, med vackra sånger och vackra saker, men utan innehåll:

”Det var både sorgligt och smärtsamt att tvingas inse att det inte fanns någon plats för mig inom Svenska kyrkan – en organisation som ständigt signalerar hur alla, oavsett bakgrund och tidigare försyndelser, var välkomna. Men den välkomnande famnen var inget mer än en vacker kuliss. Kyrkans gemenskap var inte öppen för alla, och absolut inte för mig. Efter tolv års tjänst var jag belagd med ett outtalat men högst påtagligt yrkesförbud och minst en biskop hade aktivt hjälpt min arbetsgivare att bryta mot lagen och sparka mig ur Svenska kyrkan.”

Ja, det auktoritära vänsteretablissemanget har förvandlat kyrkan till en potemkinkuliss:

”De, som prioriterade politiskt korrekt åsiktsrenhet framför det kristna budskapet. De, som tagit Svenska kyrkan som gisslan och förvandlat henne till en potemkinkuliss.”

Kyrkan är som ett Sverige i miniatyr. Utåt säger den sig stå för humana och goda värderingar, men inåt ägnar den sig åt mobbning och trakasserier. Edlund fick smaka på det goda hatet: ”De, som mobbade, ljög och krossade människors liv samtidigt som de stöddes av en repressiv kyrklig tystnadskultur och rundliga ekonomiska bidrag från stift och biskopar.”

Prästerna mår dåligt, berättar Edlund. Svenska kyrkans arbetsmiljöer är överrepresenterade vad gäller anmälningar till Arbetsmiljöverket och kvinnliga präster har under många år toppat Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik för stress och psykisk utmattning. År 2016 kom manliga präster på tredje plats. Präster är även överrepresenterade i skilsmässostatistiken. Det inre och det yttre stämmer inte överens, konstaterar Edlund:

”Man kan ju fråga sig varför en organisation som har så hög svansföring vad gäller människosyn, i närmare ett decennium har vänt bort blicken från bristerna i den egna arbetsmiljön och istället jobbar stenhårt för att försämra ytterligare för sina präster?”

Konflikten mellan Edlund och kyrkans auktoritära vänsteretablissemang eskalerade efter att hon, tillsammans med två kollegor, lanserade Facebookgruppen Mitt Kors för att visa solidaritet med världens förföljda kristna. Det skedde hösten 2016 efter att jihadister stormat en kyrka i Frankrike och slaktat prästen Jacques Hamel.

Gruppen blev en enorm succé och fick inom några veckor runt 15 000 medlemmar. Men inte alla var positiva. Kyrkans vänsteretablissemang menade att gruppen uppviglade till kamp mellan kulturer. Kamp låter lite väl militant, men konkurrens och rivalitet mellan religioner är en nödvändig följd av att man tror sig stå för sanningen. Inget man trolla bort.

Ett tydligt bevis för att kyrkan är döende är att man inte längre missionerar. En levande tro, som islam är, vill expandera. Men en döende tro är inåtvänd och trött. I stället för att missionera ger man en plattform åt rivalen islam. Ärkebiskopen själv är inte ens säker på om Muhammed var en falsk profet.

Och mer än så, man försvarar islam med större iver än man försvarar sina kristna bröder och systrar. Ingen är mer hatad av kyrkans etablissemang än en hängiven och klassiskt troende kristen, vilket fallet Edlund visar med all önskvärd tydlighet. Även i detta avseende är kyrkan ett Sverige i miniatyr, ett land som behandlar sin egen befolkning styvmoderligt men öppnar sin varma famn mot andra med slogans om ”human flyktingpolitik”.

Edlund skriver så här om kyrkans förhållande till islam:

”Särskilt tydligt var detta i mötet med islam. I mötena med starka och tydliga muslimska ledare, menade jag att Svenska kyrkans prästerskap tenderade att bli undfallande. Att missionera utifrån att Kristus är den enda vägen till Gud betraktades plötsligt som en obskyr och exkluderande åsikt, trots att den utgör grunden för den kristna tron. Många präster uppvisade dessutom en märklig okunskap om islam och skillnaderna mellan islam och kristendom. Några år senare skulle ärkebiskopsvalet bevisa min tes, när alla kandidater utom en hade svårt att ange om Jesus eller Muhammed gav en sannare bild av Gud.”

På årsdagen efter islamistattacken i Stockholm den 7 april hölls en minnesgudstjänst i Adolf Fredriks kyrka. Ingen moské höll – mig veterligen – någon minnesstund. Men en imam uppträdde i kyrkan. Mahmoud Khalfi, direktör vid Stockholms moské på Södermalm läste ett stycke ur Koranen.

Muslimska Brödraskapet grundades 1929 i Egypten och är en islamistisk organisation som verkar för att upprätta en global islamisk stat. I en intervju för tidningen ETC 14/6 2013 sa Khalfi så här om sina relationer till Brödraskapet:

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning. Men det är inte så att vi får direktiv från Marocko eller Egypten vad vi ska göra, vi är en självständig organisation i Sverige.”

När moskén i Växjö ansökte om att få ha böneutrop välkomnades detta av biskopen i staden. Och när moskén fick som den ville, blev biskopen nöjd. Vi ser alltså ett kyrkoetablissemang som inte lyfter ett finger för att rädda kyrkan ur sin kris, inte har någon lust att missionera, men som samtidigt främjar islams expansion. En sådan kyrka kanske inte är döende, den kanske redan är död. ”För mig var svenska kyrkan död”, skriver Edlund.

Helena Edlunds blogg hittar man här

25 reaktioner på ”Hon överlevde den döende kyrkan

 1. Aurora skriver:

  En bra belysning är Peter Kadhammars (Aftonbladet) krönika Syndaflod av tomma ord från kyrkan’ där han visar hur deras årsredovisning är en studie i politiska floskler om vänsterpoliitiskt värdegrundsarbete. Fokus ska, enligt denna, också ligga på samarbete och dialog med andra konfessioner. Vilket vi ju ser med imamer som bjuds att predika islam i svenska kyrkan. Sedan länge är svenska kyrkan kidnappad av vänster och Hbtq-rörelsen. Och dess vurmande för islam sticker man ju inte undrr stol med. Med ärkebiskopen i täten. F.ö är man sedan gammalt mycket okunnig i teologi utan ser sig mera fylla en roll som socialassistenter mer än andliga vägledare. Det finns helt enkelt ingen andlighet i svenska kyrkan..

  Gillad av 13 people

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Vem Vet? Kanske finns det ett hemligt samarbete mellan den svenska kyrkan och islam? Det vore en intressant utveckling speciellt om man kunde få med sionismen. De har ju faktiskt väldigt mycket gemensamt, både Gud, Abraham och ängeln Gabriel. Visserligen är islam enligt Koranen både stridslysten och grym men gamla Testamentet går ju helt i samma stil. En del är ju förvisso bokstavstroende med det är ju också post modernismen där man inte ens behöver gilla naturlagarna om de inte passar. Så vill man tro att inte jorden roterar så är det OK.

  När läget blir besvärligt får man försöka tänka i andra banor. Tänk bara vad de svenska försvaret skulle aktiveras om de 9000 afganska grabbarna kunde bli soldater. Svenska försvaret skulle på så vis få sina ”Gurkha bataljoner” precis som engelsmännen under kriget som skulle sätt skräck i ryssar och andra styggingar. Även Hitler hade sina islamska krigare som han beundrade storligen..

  Gillad av 1 person

 3. Göran Fredriksson skriver:

  En rik organisation som Svenska kyrkan med både stora innehav av byggnader, mark och finansiella tillgångar är efter ett avskiljande från staten ett stort kap för andra intressenter än de som drivs av kristen tro. Ett övertagande underlättas av att Svenska kyrkan uppträder på ett sätt som gör att så många medlemmar som möjligt inte känner igen sig och begär utträde.

  Kampen för ett övertagande synes redan vara avgjord i Svenska kyrkans ledning, vill församlingarna göra motstånd behöver de göra det gemensamt.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett bra parti lovar att draga in Svenska Kyrkans alla tillgångar och placera dem i en fond som tillhör alla svenskar som en gång fötts in i Svenska Kyrkan och vars föräldrar även gjort det och som inte har konverterat till en annan religion.

   Gillad av 4 people

 4. Alexander Zetterberg skriver:

  Utmärkt artikel, jag ser fram emot att läsa Helena Edlunds bok. Själv lämnade jag Svenska Kyrkan just på grund av min djupa kristna tro. Ännu har jag inte känt behov av att gå med i något annat samfund, jag väntar på att något bättre än vad som finns tillgängligt idag skall dyka upp. Den vitalisering av kristendomen, som förhoppningsvis följer i kölvattnet av den nymornade diskussionen om den västerländska civilisationens rötter i just kristendomen, kan i slutändan leda till en omstöpning av kristendomen av samma dignitet som reformationen. Vem vet, Jordan B Peterson kanske får en lika framskjuten position i framtida historieböcker som Luther och Calvin.

  Att olika religioner använder samma ord, Gud, som beteckning på föremålet för sin dyrkan, innebär inte att de syftar på samma sak.

  Många, bland annat Sigmund Freud, har hävdat att den judisk-kristna monoteismen har sina rötter i Akhenatons monoteism, där solguden Aton dyrkades som den enda sanna guden. Likheterna med judendom och kristendom är uppenbara och ligger helt i linje med sunt förnuft och vetenskapliga rön. Allt liv på jorden drivs av solens livgivande strålar som säkerställt att vi på jorden under årmiljarder kunnat utveckla liv av tilltagande komplexitet, och de sista årtusendena en makalöst komplex civilisation, detta i ett universum där entropin i övrigt ständigt växer.

  Islams Gud har i stället sina rötter i en premuslimsk mångudadyrkan, vilket fortfarande avspeglas i det frekventa användandet av månskäran i flaggor och olika muslimska symboler.

  Kristendomen sätter Gud – solljuset och verkligheten – högst. Islam sätter Gud – månreflektionen och verklighetens avbild högst.

  Det är här vi befinner oss idag, Livets Gud står mot Dödens Gud!

  Gillad av 3 people

  • Jan Bengtsson skriver:

   Kan man påstå att framtiden ser mörk ut,
   ja närmast rena natta…

   Där Gubbarna från Halvmånen håller i rattarna…

   Kvinnlig jämlikhet har nog redan ”peakat”…

   Sedan får man nog backa tillbaka ett antal hundra år,
   tillbaka till spisen och sängen…

   MANNEN till behag!

   Fast Ni kan förstås fortfarande lägga Er röst på SD i höst)

   Ett uppvaknande (S)ynes ha skett,
   S-kvinnor strömhoppar till SD enligt senaste SIFO!

   Inte en dag för tidigt!

   Gillad av 3 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Til jul og midtsommer feirer også vi her i nord solen – den snur når det er som mørkest, og den har sitt høydepunkt ved sankthans. Dette er langt eldre enn kristendommen. Har ikke danskene på sitt Nationalmuseum et fantastisk bronsealderfunn i gull, kalt ‘Solvognen’? Klart vi siden Arilds tid har dyrket solen her langt i nord!

   Gilla

 5. Min strand på ett vykort skriver:

  En sak jag inte kan förstå är att det väl diskuteras om man kan konvertera kyrkor till moskeér. Detta kommer vi säkerligen att se allt mer av. I närheten där jag bor så revs för ett par år sedan en mycket vacker kyrka, för ingen gick i den. Personligen så har jag själv allt mer upptäckt det kristna arvet för det är en så stor del av vår kultur, men undvikit kyrkor för att man ständigt fick sig ett vänsterperspektiv till livs, en perversion av det kristna budskapet. Via Jordan Petersons bibelföreläsningar så förstod jag också mycket som man känt på sig utan att ha formulerat klart, att Bibeln har mycket att säga om att vara människa och leva tillsammans, man behöver inte ta den fysiska beskrivningen av skapelsen så bokstavligt, utan gräva lite djupare. Detta hade jag gärna fått mig till livs, en tradition, men ingen säljer det.
  Därför tänker jag, varför kan inte Helena Edlund och andra starta en frikyrka i den anda som den svenska kyrkan var förr i sin bästa tappning? Får man då medlemmar så borde man väl kunna få en kyrka, om muslimer kan få ta över kyrkor så borde väl en ny kristen grupp också kunna få en?

  Gillad av 5 people

 6. Min strand på ett vykort skriver:

  Det är möjligen också en lösning att bli katolik, det blir bara lite märkligt för det är inte en svensk tradition, men det är så klart mera svenskt än det som skett i Sverige under de senaste 30 åren, det är åtminstone europeiskt.

  Gilla

 7. Min strand på ett vykort skriver:

  Det är av lathet jag inte gått ur kyrkan, det är kanske Jackelens mål och syfte, att få oss att lämna så muslimerna kan ta över, men att gå ur har det goda med sig att man åtminstone slipper kyrkoskatten. Jag får göra slag i saken.

  Gillad av 3 people

 8. Jan Andersson skriver:

  Jag har närvarat två gånger vid söndagsmässan utomhus på Petersplatsen i Rom (första gången av en ren slump) under två olika påvar. Det är gratis och ett stort folknöje med långa köer. Numera måste tyvärr alla passera genom en säkerhetskontroll ungefär som på en flygplats! Det som slår en svensk besökare, i stark kontrast till kyrkan i Sverige är den glada feststämning som råder och att de flesta vuxna är modernt och elegant söndagsklädda. Många ungdomsgrupper från olika idrottsklubbar eller andra liknande föreningar i Italien och andra katolska länder finns på plats, alla med gruppvis lika mössor, halsdukar eller tröjor och när påven på slutet läser upp deras klubbnamn och hemort jublar alla och viftar med sina mössor eller halsdukar.
  Mässritualen är mycket lik den svenska, men har alltid utländska inslag, och en kort paus när det är meningen att bänkgrannarna i menigheten skall hälsa på varandra!
  Det vore nog nyttigt för de flesta svenskar att uppleva att man kan bli så väl underhållen och ha så trevligt i kyrkan. Vatikanmuseet är också helt fantastiskt.
  Var det för övrigt inte protestantismens grundare Martin Luther som också var först med att fördöma judendomen i Tyskland?

  Gillad av 1 person

  • Min strand på ett vykort skriver:

   En situation där européer inte kan samlas på offentliga platser för att en främmande grupp skall kunna breda ut sig är så uppenbart ohållbar. Alt som behövs är att man säger det högt.

   Gillad av 2 people

 9. Östrahult skriver:

  Kyrkan har genomgått en bedrövlig utveckling. Det handlar om påverkan från samma håll som angripit alla andra delar av det kollektiva i samhället:

  • Politisering där makten övertagits av ett vänster-etablissemang, LO och sossar
  • Verksamheten har blivit en lekplats för olika särintressen som HBTQ-rörelsen, islamistiska intressen etc

  Skillnaden är bara att dessa krafter fått härja mera fritt i kyrkan än någon annanstans.

  Nu börjar ekonomin kärva, trots de tillgångar som finns, det bemöter man inom kyrkan med att lägga ner verksamhet, t ex genom att sälja av församlingshem på landsbygden. Fortfarande bemöts detta med from uppgivenhet bland dem som är kvar inom kyrkan, de borde bli förbannade och börja agera.

  Gilla

 10. Ulf Brantås skriver:

  Man bör inte läsa Koranen med ”kristna ögon”. Försoning och förlåtelse är fundamentala element i den kristna tron. Inom islam är underkastelsen och Guds förbarmande centrala. Islam är underkastelse. På alla plan. Förlåtelse och försoning innebär att man kan gå vidare i livet efter en katastrof. Människan kan göra ett val. Inom islam är allt Guds vilja. Oavsett. Allah vet sekunderna innan du mördar en annan människa att dådet kommer att ske. Allah låter det ske. En viljemässig underkastelse. Detta har man gemensamt med vänsterdoktriner. Ideologin står över den egna villjan. Så till den grad att man gärna erkänner brott man inte begått ( jfr Slansky-processerna). Kväkarna var de första att erkänna individens värdighet enär människan var skapad till Guds avbild. Alltså förespråkade man slaveriets avskaffande vilket alltså skedde. Om svenska kyrkan anammar begreppet underkastelse så är man illa ute.

  Gillad av 3 people

 11. Vilgot Varg skriver:

  Tråkigt, anser jag, att vissa väljer att gå till katolska kyrkan, som idkar ett sorts mentalt slaveri. Glöm ej att protestantismen grundades i protest mot denna korrupta och förgiftande kyrka som är ledd av en man som har arrogansen att framställa sig själv som guds språkrör på jorden. Fast att folk lämnar svenska kyrkan är ej att klaga på. Jag har faktiskt själv lämnat den då den svikit sin värdegrund – den har gått från protest mot en korrupt tro (katolicism) till att dyrka en ännu värre (islam). Nu är jag inte kristen men jag gillar ändå protestantismen. Sorgligt att man inte kan vara protestant i Sverige och tillhöra en hederlig kyrka.

  Gillad av 1 person

 12. Glen Lester skriver:

  Det är mycket mer praktiskt att vara katolik än lutheran. Däremot så passar det illa för det svenska skamfyllda och samvetsplågade psyket. I katolocismen biktar man bort sina synder, sen har man inga kvar som tynger En riktig svensk behöver skammen och rädslan för arr St. Per inte ska släppa in honom/henne i Paradiset, då en lutheran får redovisa alla sina synder inför dödsögonblicket. Såna problem har man inte som katolik. Titta bara på den Maffian, som ju var praktiserande katoliker. De kunde slå ihjäl folk till vardags, sedan bara gå och befria sig från synden genom en bikt. Prästerna såg det som naturligt att stå till tjänst för at underlätta församlingsmedlemmarnas tillvaro, vilka dåd de än utfört. Det leder egentligen till att den enda sanna tron är den kyrkligt nihilistiska. Gud kan man tro på ändå. Svensla kyrkans avsaknad Gud, eller den papala katolska imperialistkyrkans (inbegriper ortodoxa med varsin småpåve i varje land) strävan efter världshegemoni leder sannolikt inte till mera gudsnärvaro än islamistiska våldsreligioner. Gud har mera närvaro i våra själar om vi förkastar kyrkan helt. Kyrkan, vilken religion den än kolporterar har genom hela historien gått makthavarnas ärenden. De postjudiska religionerna har alltid förkastat Guldkalven, samtidigt som de upphöjer någon till gudomlig dyrkan och gör alltså denne till gulkalv. Jesus, Mohammed, Luther, alla helgonen, och alla andra kyrkligt värdade är egentligen bara de guldkalvar prästerna predikar emot.

  Gilla

 13. Anna skriver:

  Ja, nu har steget att lämna Svenska kyrkan till slut blivit omöjligt att inte ta. Jag har länge känt att kyrkan faktiskt inte står för vad den borde lära ut-att Jesu död är vår nåd . Istället har jag, genom närstående som arbetar inom organisationen, alltmer fått upp ögonen för den förljugenhet och mobbningskultur som verkar som en blöt filt inom hela kyrkan. Jag har för mig att förre ärkebiskopen Hammar sagt att han aldrig mött så elaka människor som inom kyrkan. Maktgalna, rent psykopatiska, präster är alls inte ovanliga-sådana människor söker sig till yrken med makt o påverkan på andra människor. Jag vet två församlingar där sådana präster systematiskt angripit medarbetare efter medarbetare för att knäcka dem och få dem att säga upp sig. Verkligt exempel på kristen kärlek, eller hur? Nej, kyrkan har en sjuk arbetsmiljö! Sedan har vi vurmandet för ” rätt” grupper-jag mötte en präst som på fullaste allvar tyckte att det var ok att oskyldiga blivit mördade ( Drottninggatan) istället för att vi skulle utvisa alla som vistas i Sverige illegalt. Då brast det-jag kan inte vara med i en organisation med en sådan falsk präst- vedervärdigt! Samtidigt-jag vill ju värna om kulturarvet-den enda del av Svenska kyrkan som fortfarande är trovärdig och har sådan betydelse för att Sverige förblir Sverige, inte Saudiarabien. Om det ändå fanns ett sätt att stötta just kyrkans kulturarv men att mina skattepengar inte gick till de falska prästerna? Andra säger att då kan du ju inte gå in i en kyrka om du lämnar. Men jag känner fortfarande full tillhörighet med den äldre kyrka som en gång byggde och fyllde dessa fantastiska gamla kyrkor. Det är mitt arv och tillhör mig fortfarande även om jag vägrar att med mina skattepengar stötta den nuvarande postmoderna multikultiorganisationen! Naturligtvis blir jag utestängd från att nyttja kyrkan vid min begravning, men det finns så många andra vackra lokaler-och Gud finner mig vartän jag är! Hade jag blivit muslim är jag säker på att jag fått ha jordfästningen i en kyrka-så snedvridet har det blivit! Så väldigt väldigt sorgligt…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.