Yttrandefriheten återigen

Patrik Engellau

I en del frågor finns ingen sanning eller rätt svar. En sådan fråga är hur mycket yttrandefrihet som är lagom. Å ena sidan ska vi ha yttrandefrihet vilket formuleras så här i nittonde artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Å andra sidan måste staten ha möjligheter att inskränka yttrandefriheten vilket formuleras så här i tionde artikeln i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen):

Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

När man läst och begrundat dessa två motsatta riktlinjer så inser man att man fattar ännu mindre än innan man läste dem. Man begriper att det finns ett lagom men man har ingen aning om var det ska placeras. Det värsta är att det inte finns någon auktoritet som kan det rätta svaret eftersom det inte finns något rätt svar.

Ändå är frågan fundamental för demokratin. Utan yttrandefrihet finns ingen demokrati eftersom demokratin förutsätter ett någorlunda upplyst folk och om yttrandefriheten inskränks i onödan så kan folket inte bli upplyst.

Vad gör det mänskliga samhället i denna brydsamma situation? Det dåliga men bekväma svaret, om du frågar mig, är att sopa frågan under mattan i hopp om att den aldrig ska bli akut (ungefär som att vi inte bryr oss om att Sverige saknar ett försvar eftersom vi inte tror att det kan bli krig eller annan ofärd som måste hanteras med våld). Det goda men jobbiga svaret är att vi medborgare måste diskutera saken. Egentligen borde vi ständigt diskutera yttrandefrihetens gränser och stöta och blöta frågan eftersom vi aldrig kommer fram till ett slutgiltigt och korrekt svar.

En sådan diskussion kan förstås placeras på ett allmänt och abstrakt plan där flosklerna kan staplas på varandra så att åhörarna tappar intresset och distraherat börjar peta sig i näsan för att ha något att göra. Eller också kan man kasta sig rakt ut i den konkreta verkligheten, exempelvis genom att läsa en dom från Nyköpings tingsrätt som publicerats på ”Demokratbloggen”. Det är Demokratbloggens innehavare som fällts för hets mot folkgrupp och själv publicerar domen med egna kommentarer i rött.

Det är ingen tvekan om att domen är rättvis om man med rättvis menar att den följer lagarnas text och anda. Det är uppenbart att Demokratbloggens innehavare bryter mot lagen om hets mot folkgrupp. Men lagen om hets mot folkgrupp är en inskränkning av yttrandefriheten. Frågan är om denna inskränkning är bra. Det tål att resoneras kring.

Om jag vore skollärare och på allvar skulle diskutera med klassen om vilka gränser som bör uppställas för yttrandefriheten kan jag inte komma på något bättre övningsexempel än Demokratbloggen, ty där ställs allt på sin spets. Där finns nämligen ingenting förlåtande såsom exempelvis en illa uttryckt skärva av sanning som i någon mån skulle förmå oss att justera våra perspektiv. Demokratbloggen är tvärtom oförblommerat antisemitisk och rasistisk och därtill synnerligen osympatisk. Om någon i mitt sällskap hade uttryckt sig på detta sätt hade jag genast uttryckt mitt förakt och lämnat sällskapet.

Men det är skillnad på mig och staten. Jag kan avsky bigotta uppfattningar och visa min avsky ty det är min rättighet som medborgare likaväl som det är Demokratbloggens – i egenskap av medborgare – rättighet att i kraft av yttrandefriheten framföra vilka förgripligheter som helst. Eller? Ska han inte ha den rätten? Lagen om hets mot folkgrupp fråntar honom denna rätt.
Huruvida Voltaire sagt det som tillskrivs honom – nämligen att ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem” – är oklart, men devisen har med tiden kommit att förkroppsliga en radikalt liberal uppfattning om yttrandefriheten.

Jag är benägen att hålla med Voltaire eller vem det nu var som sa det. Jag tror att jag skulle vilja upphäva lagen om hets mot folkgrupp trots att det skulle ge fritt spelrum för stötande inlägg som Demokratbloggens. Fast jag är försiktigtvis lite osäker. Vad anser du?

73 reaktioner på ”Yttrandefriheten återigen

 1. Bo Svensson skriver:

  Det lagen om HMF försöker förbjuda, är verbal mobbning om den riktas mot judar eller mot någon som kan ha välgrundad anledning att känna sig missaktad. – Är missaktningen inte trovärdig genom att den riktas mot en grupp som är överlägsen i makt och framgång, tillämpas inte lagen, utom alltså beträffande judar.

  Förr har man varit mera noga med att lagar skall gälla lika för alla, vara begripliga och konsekventa och i överensstämmelse med allmänhetens uppfattning om rätt och fel.

  Lagen om HMF bör makuleras och verbal mobbning skall istället bekämpas med samma metoder som tillämpas mot petande i näsa, inte tvätta händerna efter toalettbesök och tränga sig före i kö.

  Gillad av 6 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Jag håller inte med här alls, att slå på käften är mycket bättre för det blandar inte in staten. Vi har i Sverige en antisemitisk vänster som eftersom de är makten får lov att uttrycka sig om judar som de har lust, det är bara när det kommer från höger det blir förbjudet. Det är precis detta som yttrandefrihet söker att undvika, rätt implementerat. Varför skall man inte få missakta folk? Anta att det finns en grupp människor som anser att homosexuella skall mördas, att mannen är kvinnans herre, att man har rätt att mörda sin dotter om hon inte lyder sina föräldrar och tycker att det är rätt att man hugger händerna av tjuvar och dessutom är villiga att mörda för att jag skall bli som dem, varför skall jag inte få missakta dem?

   Gillad av 12 personer

 2. Min strand på ett vykort skriver:

  Jag insåg att vår yttrandefrihet var beskuren när spåret runt vapenexporten till Indien och palmemordet kom upp, jag tycker motivet inget fall är tydligt och vapenexportörer umgås med farligt folk, det verkar alltid röra sig om gigantiska mutor. Jag tänkte vad Colombo nog hade tänkt, vapenexport, stora mutor, två mördade statsministrar, en vapeninspektör som ramlar framför tunnelbanan och dör och en kvinnlig svensk journalist som undersöker detta försvinner, och mycket lite i media om det, just för att det om det skulle vara sant, skulle vara mycket obehagligt att få ut i ljuset och skada ”Sverigrbilden”.

  Gillad av 1 person

 3. Göran Fredriksson skriver:

  I domen borde det framgå både vilken folkgrupp och exakt vilka påståenden om resp. folkgrupp som avses. Med mer precisa argument ökar möjligheten att både förstå, diskutera och ifrågasätta yttrandefrihetens inskränkningar.

  Gilla

  • Willy Lindqvist skriver:

   Folkgrupperna var muslimer, judar och svarta, två religioner och människor med afrikanskt ursprung. Eftersom lagen om hets mot folkgrupp är obegriplig för vanligt folk borde det i lagen noga definieras vilka det är olagligt att tala nedsättande om. Skåningar, smålänningar och 08:or är det inga problem att tala nedsättande om. Vilka räknas då som folkgrupper mer än religioner och vissa folkslag?

   Gillad av 2 personer

 4. Min strand på ett vykort skriver:

  Jordan Peterson säger ofta att utan yttrandefrihet så kan man inte tänka och så är det, hur skall man kunna analysera svåra problem utan att gå för långt eller begå fel? Som alltid med vänstern, de små stegens tyranni, och det finns inget naturligt stopp för när de går för långt, därav JPs motstånd mot att bli tvingad i lagen att använda vissa ord, det är nästa steg, när blir vi tvingade att använda ”hen”? Språkpoliserna är om hörnet:

  Återigen så är det vänster och pk-ister på motståndarsidan, nå vinden har vänt, igår var det en bild på Åkesson där han framställdes bättre än etablissemangsrepresentanten (kommer inte ihåg vem, de är så många och lättglömda).

  Gillad av 3 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Det är svåra gränsdragningar, men eftersom man aldrig någonsin kan bara säker på att statens representanter är fria från egna fördomar, åsikter och egen agenda, så är det bättre att alla sorts obehagliga åsikter får yttras fritt. Och bemötas av alla.
  Än att staten ska peta i det.
  Så häv lagen om hets mot folkgrupp (vad nu en folkgrupp är t ex.)

  Låt yttrandefrihet och åsiktsfrihet vara så mycket utan begränsningar som möjligt. Frihet på sociala media och frihet att söka information så länge det inte rör information om personers privata liv.

  Förtal och uppvigling med uppmaningar till agerande mot andra, intrång och förföljelse osv bör förstås fortsätta vara förbjudet och lagföras.

  En del människor tappar spärrarna vid tangentbordet. Precis som andra kan göra det bakom ratten. Men om yttrandefriheten vore absolut så skulle de flesta våga skriva i sitt eget namn och då försvinner lite distans och anonymitet, som underlättar att man går över gränsen för vad som är anständig ton. Så det skulle också tala för att häva lagen om hets mot folkgrupp.
  Och man skulle slippa massanmälningar där själva antalet räknas, som aktivistgrupper nu utnyttjar för att sätta dit personer eller åsikter man inte gillar. Man kan inte hota om att anmäla eller göra anmälningar om det inte finns någon lag.
  Otrevlig ton och fula ord slipper man nog inte, men sådant tigs väl bäst ihjäl.

  Gillad av 4 personer

 6. Christer L skriver:

  Lagen bör gälla handlingar, där det främst är konsekvenser som bedöms. Att tycka något är ingen handling. Men att uppmana till handling är nog att betrakta som ingående i ett handlande. Olika personer uttrycker sig olika, och vad en menar och en annan uppfattar är inget som juridiken kan fånga in i lagar. Det skulle förutsätta ett programspråk för människor, där varje formulering bara har en mening, en betoning, en konsekvens.

  Å andra sidan har en ny form av mänsklig existens utvecklats under senaste decennierna: cyber-rummet. Som på alla andra platser borde lag och ordning råda här. Men hur ska detta gå till? Elektroniken har fört med sig en märklig utveckling i det sociala samhället, stora system som Facebook har skapat fram helt artificiella umgängesformer. Tendensen mot masshysteri som får politiskt genomslag är illa nog, liksom kulturen av förakt och skvaller. Men sambanden som skapas genom mobiltelefoner och sociala sajter har fått skrämmande proportioner och konsekvenser. Revolter har genomförts, terrordåd, statskupper, krig har utbrutit. Politisk aktivism, förföljelse. Migration i miljoner. Allt detta koordinerat i cyberspace. De som har resurser utnyttjar situationen för egna intressen, och ledande politiker tycks vara köpta av dessa intressen. Det hela riskerar att få en mycket elak fortsättning, en otrivsam, ful och ovärdig värld att leva i. Men än finns hopp. Alla som gjort misstag, och det är väl alla, kan bättra sig.

  Gilla

  • Christer L skriver:

   I samband med det här om ”hets mot folkgrupp” står också hets alternativt utfrysning mot individ, liksom den vanliga metoden att stärka gemenskapen genom att mobba och förtala har förstärkts och antagit märkliga dimensioner i cyber-rummet. En sorts pöbelmentalitetet, en lynchstämning, som blivit ett sätt att umgås.

   Gilla

   • gratiks skriver:

    Hets mot SD-politiker och utfrysning av partiets sympatisörer är helt tillåtet t o m uppmuntrat av folkvalda politikerkollegor i riksdagen (och fackföreningsfolk).
    Att mobba barn i skolan är däremot helt förkastligt, det är ajabaja, säger samma politiker, som med sitt agerande näppeligen kan föregå med gott exempel.
    Vart har det sunda bondförståendet och det vanliga folkvettet tagit vägen?
    Är det rödlistat eller redan utrotat?

    Gilla

 7. Lars skriver:

  Jag undrar hur det är med personer på den här bloggen som använder begreppet ”socialism” om allt de inte gillar och hatar ”socialister” i alla sammanhang. Är det hat mot ”folkgruppen” ”socialister”? Eller är det bara dumhet och en personlig åsikt när man dessutom anger att de är ”ONDA”. Det är ju ungefär lika korkat som att kalla alla judar för svin. Jag skulle också lämna tillställningen om jag lyssnar sällan på sådant, men det är ju social psykologiskt intressant. Begreppet ”socialism” definierar man ju dessutom om, så det blir ju fråga om fake news också.

  Jag kan bara hålla med Patrik här om att gummiparagraferna är av ondo och att tryckfriheten och internet måste ha stor frihet.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Fientlighet mellan folk som vill odla gemenskap och folk som vill odla sin insividualism är omotiverad. – En äkta liberalism ger utrymme för båda sorter.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag vet och jag vet skillnaden mellan kommunism och socialism i socialdemokratisk skepnad och jag vet en del om hur företeelserna förändrats under loppet av ett par hundra år och är följaktligen fascinerad av att man tror det är ett och detsamma.

    Gilla

 8. Prognosmakeri skriver:

  Man kan försöka hitta någon slags startpunkt. Som att tänkta tankar är oåtkomliga och osynliga, tills de yttras eller skrivs ned. Att tänka går inte att förbjuda. Men tankar börjar inte hur som helst. Även de har en förhistoria.
  En socialiseringens förhistoria. Nuets ögonblick har alltid föregåtts av något. Och genom det får det en riktning framåt. Det är faktiskt så kultur bärs fram genom årtusenden.

  Politik och samhällsplanering handlar i hög grad om att försöka kontrollera denna utveckling. Styra den i en viss riktning. I en diktatur, eller i äldre samhällen, styrdes samhället uppifrån av en maktelit. Själva styrningen behöver dock alla samhällen, i någon form. Sent i tiden valde vi den demokratiska styrelseformen. Den som utgår ifrån folket själva. Men utan att trolla bort makten. Bara lägga den i de mångas händer. Så ser den enkla demokratiska modellen ut.

  Men om vi förflyttar oss till 30-talets Tyskland ser vi att Hitler tog över med hjälp av demokratiska metoder. Men väl i maktställning avskaffade demokratin. Så även demokratin behöver sitt aktiva immunsystem mot intränglingar.

  Men riktigt så enkelt är det nu inte. För även i ideologi och i religion kan nedtecknade tankar – följda – leda till miljoner människors för tidiga död. Historien är full av sådana skeden. Även i modern tid. Även nedtecknade tankar inom ett samhälle kan likt en felprogrammerad skorpion vända taggen emot sig själv.

  Skyldig och oskyldig finns inte förrän något har hänt, rent rättsligt. Men människan tänker i flera led. Och leden kan bli många. Vi hamnar lätt i prognosmakeri, likt en meteorolog. Fakta i botten, men ändå med olika grader av sannolikheter i utfallet.

  Kärnan måste ändå bli att försöka stoppa krafter som uppträder kannibalistiskt gentemot det demokratiska samhället i sig. Som den felprogrammerade skorpionen. Med avsikt att döda den demokratiska samhällsordningen och ersätta den med något annat. Det är där vi hittar de verkliga farorna. Det är inom odemokratiska ideologier, religioner och övrig samhällsomstörtande verksamheter, de verkliga farorna bör sökas. Även klädda i försåt med döljande kläder. Där multiplarna riskerar att drar iväg.

  Det mesta kokar ned till vem som vill betvinga samhällets maktapparat, och göra den till sin, för att släppa den demokratiska kopplingen och ersätta den med en ensidig ideologisk eller religiös maktutövning. Och kringgå det sekulära samhället med dess demokratiskt sinnade medborgare. Det är där de riktigt stora farorna bör sökas.

  Gillad av 3 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Grattis till frikännandet! Det är i sanning en absurd värld när man läser Helena Edlunds blogg och ser de fyra bokomslagen. Alla såg jag som satir men så förstod jag att de två översta var utgivna i godkänt uppfostringssyfte. Det är väl bara en fråga om tid innan de två nedersta också figurerar på bokmässan med pk-isternas gillande. Sjunne är Charlie Hebdo.

   Gillad av 1 person

  • Elisabeth skriver:

   Oj, jag missade att du skrivit . Jag har kommenterat polisutredningen mot dig två gånger idag. Underbart att utredningen lades ned men jag antar att det skedde p g a media, man vill inte bli synad i sin dolska förtryckarverksamhet. HMF bör avskaffas, helt klart. I vilkens tjänst är lagen ? I vilkens tjänst opererar ”rättvise”-maskineriet ?

   Gilla

 9. svenne skriver:

  ”Å andra sidan måste staten ha möjligheter att inskränka yttrandefriheten……….”

  Här har ju staten en vakthund i form av Robert Aschberg som har utsett sig själv till en ”trolljägare” som skall hålla ordning på de ”oansvariga” internetanvändare som använder ord, formuleringar och åsikter som inte anses hålla sig innanför åsiktskorridorens väggar.

  Jag har inte följt hans ”arbete”, men den enda gången som jag var intresserad av att han skulle dra fram ett ”troll” i ljuset var då det var aktuellt med en mejlanvändare som ansåg sig ha rätt att äta upp kroppsdelar av bloggerskan ”Blondinbella”.

  Detta var ju så spektakulärt att det borde ha hög prioritet hos en rättänkande trolljägare, men det fanns inget avsnitt där Robert Aschberg gjorde ett hembesök hos denne potentielle kannibal. Vad beror detta på? Lyckades han inte – trots sitt åsiktsregistrerande nätverk – att identifiera den skyldige och ställa honom till svars, eller finns det andra orsaker till att identiteten inte redovisades?

  Man kan konstatera att yttrandefriheten – och inskränkningen av denna – är villkorad på ett sätt som gynnar vissa grupper av tyckare och kväver dem som befinner sig utanför åsiktskorridoren. Den censur av Internet som nu aviserats är mycket skrämmande och måste på något sätt avstyras.

  Gilla

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Arschleberg figurerar i svenska båtklubbens tidning också, dessa pk-ister de är som gubbarna på Tivoli man bankar i skallen med en klubba.

   Gilla

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Bröststekaren visade sig vara en svart socialdemokratisk valarbetare, och då förlorade väl media snabbt intresset för honom. Hade han varit sverigedemokrat hade vi säkerligen fått höra om det i tid och otid än idag. Bröststekaren greps vad jag kan förstå redan 2012, medan Arslebergs program Trolljävlar inte gick igång förrän 2014, så just bröststekaren var väl inaktuell vid det laget.
   Däremot kan man konstatera att det fanns en viss politisk slagsida i Arslebergs Trolljävlar, bland annat hade han med bloggaren Fanny Arsinoe Åström som ett offer, vilket blir väldigt lustigt med tanke på hur hon skrev inlägg efter inlägg om hur hon hatar män. (En del blir ofrivilligt väldigt roliga, se min kommentar om hennes Att döda en man del två.)
   Han hade även med Kawa Zolfagary som ett offer. Bra bedrift, han hade ju kunnat passa på och ta upp Zolfagarys ”Vita Kränkta Män” där han bl.a. publicerade bilder på en korsfäst Pär Ström.
   De båda nämnda fallen ger en ganska bra bild av programmet.

   Gilla

 10. ericr45 skriver:

  Han kanske bör ha läst vad som i detta ögonblick står ovanför kommentarsrutan.
  Man ska tillåtas att ha ”vissa åsikter” även om de är korkade men man bör nog formulera sig vettigt. Åsikterna kan ha viss relevans, med formuleringarna och därmed domen är nog Ok.
  Som jag brukar hävda: Man bör inte benämna folk för ”träskalle”, men man kan be dem ha hatten på när det är hackspettar i närheten” .
  Om budskapet i detta nu går fram..

  Gilla

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror inte man skall vara överdrivet bekymrad för att någon överutnyttjar yttrandefriheten. De kommer alltid att finnas individers vill pröva gränserna. Förr eller senare kommer detta att regleras av en förnuftig och balanserad allmänhet. Dumheter och stolligheter kommer ständigt att dyka upp ungefär som #metoo men efter en tid har man glömt alltsammans därför att det saknar substans. Ordentliga flickor slår odrägliga karlar på käften och gör dom inte får de skylla sig själva. Resten är bara hyckleri. Kvinnor är faktiskt minst lika intresserade av sex som män.
  Ett sunt samhälle är faktiskt självreglerande. Moralpoliser behövs inte och skall inte finnas.

  Gillad av 2 personer

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Jag håller med dig Fredrik, kloka människor har inte tänkt efter. Jag kan rekommendera en bok till Lennart ”Trigger Warning”, ett försvar för oinskränkt yttrandefrihet. Den enda poäng som finns i att skydda yttrandefrihet är ju just för att man använder den för att missakta och förolämpa enligt någon,, inte behöver vi skydda att vi pratar snällt med varandra.

    Gilla

 12. MartinA skriver:

  Yttranden gör ibland andra arga. Blir de tillräckligt arga måste yttraren skyddas från deras eventuella handlingar. Det gör att yttrandefrihet är en vara som måste produceras. Med hjälp av SÄPO, poliser, securitas. Eller med klansammanhållning. En klan kommer inte skydda yttranden som är till skada för klanen. Och staten kommer ha en tendens att inte skydda yttranden som är till skada för staten. Eller snarare, istället för att ge upp sitt våldsmonopol kommer staten att angripa de som yttrar det som inte gynnar den.

  Jag tror att det finns en tendens att ju mer våldsbenägen och sammansvetsad en grupp är, desto bättre skydd kommer de få för sin yttrandefrihet. Eftersom det krävs en konflikt med hela gruppen för att stävja deras yttrandefrihet. Samtidigt som det finns en tendens att grupper som utgör ett hot mot staten kommer motarbetas av staten.

  Den liberala demokratin utövar sin makt enligt andra principer än de jag beskrev ovan. Det är därifrån den liberala demokratin får sin legitimitet. Det verkar dock som den liberala demokratin inte längre kan stå emot de naturliga makttendenserna i homo sapiens. Vilket också gör att dess legitimitet urholkas.

  Gillad av 2 personer

 13. Jan Andersson skriver:

  Den enda yttrandefriheten är den helt oinskränkta. Så snart en någon annan människa med lagens kraft vill fördöma vad jag säger, finns inget som kan kallas yttrandefrihet överhuvudtaget. Det kan inte finnas gradskillnader, det är allt eller – inget. Så ta ett djupt andetag Bror Duktig och alla PK-följare och försök idag att möta verkligheten som den ser ut. Kanske ser du morgondagen i ett annat ljus, och det är du som tjänar allra mest på det.

  Gillad av 4 personer

 14. Richard skriver:

  Den vidriga gummilagen ”hets mot folkgrupp” är en styggelse och måste genast skrotas!

  Givetvis ska demokratibloggen få föra fram sina föreställningar liksom kommunister och andra dårar ska få göra det. Huruvida jag eller någon annan ogillar ett budskap är helt ointressant.

  Gillad av 7 personer

  • Kronblom skriver:

   HMF-lagen kanske är en förklaring till att våldtäktsmän frikänns eller döms till låga straff. De är nu så många att de själva utgör en egen folkgrupp.

   Gilla

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Inskränkt yttrandefrihet är nog tyvärr ingen yttrandefrihet. För den kommer alltid att inskränkas på områden som är känsliga, dvs. just där den behövs som mest. Gummiparagrafer som HMF som potentiellt kan hindra sanningar att sägas och som kan utnyttjas i politiska syften, är uppenbart förkastliga. Och ett samhälle måste tåla osmakliga yttranden.

  Men helt enkelt är det inte. När det gäller direkta kränkningar av person bör det kunna hanteras som civilmål (och alltså inte falla under allmänt åtal). Kan yttrandet visas som varande osant eller felaktigt bör det kunna rendera skadestånd.Uppgifter som har erhållits i förtrolighet med tydligt, lagligt syfte, som exempelvis försvarshemligheter, bör kunna åläggas begränsningar i spridningen utan någon avsevärd skada för yttrandefriheten.

  En bra parallell är offentlighetsprincipen. Om man godtyckligt kan hemligstämpla material just som det börjar bli intressant blir principen inte mycket värd. Den kan tvärtom vara rent skadlig eftersom den kan ge sken av en förment öppenhet som i verkligheten inte existerar. Det har vi sett många exempel på.Möjligheten till hemligstämpling måste ändå kanske finnas men reglerna för detta borde vara ytterst restriktiva och förfarandet starkt reglerat, exempelvis att företrädare för oppositionen måste ge sitt godkännande.

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth skriver:

   Mycket bra kommentar, Steven Jörsäter. Jag har tidigare idag skrivit om Sjunnesson-fallet som jag antar är bekant.Ett år efter att han lagt ut två satiriska tecknade bilder föreställande stening och piskning på Facebook kallades han till polisförhör som finns att lyssna på. Helt absurt. Kafka -artat. Utredningen, som kom till p g a Näthatsgranskarnas idoga mullvadsarbete, är nedlagd nu men det beror helt och hållet på att alternativ media började uppmärksamma det. Två pensionärer har ju redan fått livet förstört av två fällande domar för åsiktsbrott. Är detta framtiden ? I vilkens tjänst arbetar ”rättvisan” ? Jag påminner mig om syskonen Scholl och deras flygblads-protester i ett Tyskland som saknade yttrandefrihet under kriget. Ja, de åkte fast, byråkratin malde på , jurister stod även då i denna onda rättvisas tjänst. Och alla inblandade avrättades på grund av åsiktsbrotten. Nå, vi har inte kommit dit än förstås men jag är faktiskt häpen över att jurister kan ställa sig i en sådan orättfärdig lags tjänst, även här.

   Gillad av 4 personer

  • Lilla fröken PK skriver:

   Att oppositionen skulle ge sitt godkännande, är en intressant tanke, t ex vad gäller UD:s flitiga bruk av hemligstämpeln. Dock är det risk för kompisbias på liknande sätt som i KU, dvs idag du, i morgon jag.
   (Fö anser jag att Sverige behöver en konstitutionsdomstol).

   Gillad av 2 personer

 16. plq017 skriver:

  Det går inte att inskränka yttrandefriheten, till exempel som man gör med hjälp av hatbrottslagen. Det blir åsiktsförtryck, och det är förmodligen vad PK-eliten vill ha.
  Det blir lika fånigt (dvs roligt) som när John Cleese bjuder på chokladtäckta försiktigt dödade baby-grodor (slightly killed).
  Antingen får man säga vad man tycker, eller så får man inte göra det. Om man sedan är grov i mun, så är det främst brist på uppfostran eller ursinne. Och varför skulle man inte få uttrycka det, även om man saknar Horaces formuleringskonst?
  Inskränkt yttrandefrihet är lika omöjligt som litet gravid.
  Inskränkt yttrandefrihet hör inte hemma i en demokrati. Det innebär att någon annan bestämmer vad Du får säga.
  I en demokrati ingår också risken att få höra åsikter som är stötande eller kränkande. Det är priset för entrebiljetten till en demokrati.
  PK-eliten vill att Du inte skall höra något annat än deras sagor. Att Din kultur skall raderas ut. Museernas samlingar destrueras. Det är ett politiskt beslut för att Du inte skall kunna minnas.
  Därför skall Nobelhuset byggas på Blasieholmen, för att under byggtiden konverteras till moské.

  Gillad av 3 personer

 17. Aha skriver:

  Som svar på frågan om hets mot folkgrupp bör upphävas;
  Upphäv lagen och se vad som händer.

  De som gormar och skriker om gruppers tafflighet, får de verkligen proselyter?

  Att få uttrycka sig kritiskt, att missakta gruppers vandel bör rimligen ingå i Yttrandefriheten.

  Förutom ovanstående ska man också beakta att lagen är asymmetrisk, hets mot svenskar eller vita män är nämligen okay.
  Lagen gör m.a.o. avsteg från principen om likhet inför lagen.
  Till yttermera efterlevs den asymmetrisk, mig veterligen sker ingen kontrol av vad som sägs mellan invandrargrupper. Sker det överhuvudtaget någon kontroll av vad som skrivs på
  andra språk?
  Slutligen; hur är det med arabernas antisemitism, kollas den på nätet?

  Allra mest slutligen; eftersom lagen med dess asymmetriska innehåll och efterlevnad och låga tröskel om vad som får sägas om grupper och att den nu används av civilia angiverikrafter för att stoppa kriltik mot mångkulturen, motiverar ännu mer än borttagning av lagen.

  Sammantaget är hets mot folkgrupp en kraftig inskränkning avyttrandefriheten, tillika mycket ojämnt uppföljd. Ta därför bort lagen/undantaget från yttrandefriheten.

  Gillad av 5 personer

 18. Björn G skriver:

  Lagen om hets mot folkgrupp används numera för att hindra det Svenska folket att öppet säga sin innersta mening, Socialdemokraterna har därmed gett hyckleriet ett synligt ansikte.

  Solidaritetens frasers ihållighet avslöjas gång på gång och åskådliggörs bäst av Partiets företrädare. Företrädare som tycks anse att de svenska skattebetalarna har en allmän försörjningsplikt för det stora inflödet samt för allehanda politiska skojare.

  Parasiterandet inom de S-märkta leden har pågått länge och förruttnelseprocessen inom socialdemokratin är långt gången.
  Socialdemokraterna talar gärna om ”alla människors lika värde” men sätter bara värde på sig själva. Den påbjudna lojaliteten begränsas m a o till den inre kretsen.
  Få är de S-märkta politiker på riks- eller kommunal nivå som avstår från att berika sig själva på skattebetalarnas bekostnad när tillfälle ges.

  Rörelseföreträdare och deras barn har således skapat en ”Sossetet”, som lever högt över huvudet på Svenska folket och använder ‘hets mot folkgrupp’ för att hindra folkets ”hat” mot deras upphöjda livsstil.

  Gillad av 2 personer

 19. JL skriver:

  En av få frågor som jag tycker är relativt enkel. Yttrandefrihet ska inte inskränkas. Låt idioter uttrycka sin idioti fritt och bemöt idiotin med rationella argument. Folk kan lyssna och skapa sig en egen uppfattning.

  Som en bonus kanske den västerländska människan kan lära sig vad som är viktigt på riktigt, och vi också kan få bort det lättkränkta offersamhället?

  Gillad av 2 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Detta är kampen, det är därför Jordan Peterson hatas, vänsterns och pk-isternas, dvs etablissemangets, hela affärsidé är att odla det lättkränkta offersamhället. Ta bort detta och hela deras affärsverksamhet fallerar.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det finns gott om människor som anser att jag inte begriper så mycket själv och åtar sig genom politiken uppgiften att sköta viktiga saker åt mig utan att ens informera mig om det. Sverige känns snart som att omyndigförklarad snubbla runt i korridorerna på dårhuset. I själva verket måste det i en demokrati vara tvärtom. DE skall alltid lyssna på MIG oavsett om jag är ensam eller om när vi är många med samma åsikt kanske göra som VI tycker.

   Gilla

 20. Leif Nilsson skriver:

  När man kriminaliserar rätten att framföra vissa åsikter, så har man inte länge yttrandefrihet! Annars hade man ju yttrandefrihet i Stalins Sovjet – det var ju tillåtet att framföra åsikter så länge de passade makthavarna.

  USA är yttrandefriheten reell och garanterad av konstitutionen. Högsta domstolen har slagit fast att även sk ”hate speech” inte kan förbjudas.
  Se denna lysande video ”Why FREE SPEACH IS DEAD (not just dying) in WESTERN EUROPE”

  Gillad av 5 personer

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Se denna unga kvinna, jag tror det finns hopp, det finns de som är mycket unga, som inte indoktrinerats som oss här under vår uppväxt, som därför mycket lättare förstår direkt vad som är rätt och riktigt, de nämns aldrig i MSM men de är fler än vi tror.

   Gillad av 2 personer

 21. Erik2 skriver:

  Man behöver lyfta upp frågan om uppsåt. Att ta någon av daga medvetet, mord. Att göra det utan uppsåt, dråp. Att i vulgära ordalag yttra saker i affekt utan annat uppsåt än visa sina känslor, hur är det möjligt att det är brottsligt? HMF används dessutom uppenbart i annat syfte än vad som avsett. Det är idag en blasfemilag.

  Gillad av 1 person

 22. Fredrik Östman skriver:

  Principen om ”hets mot folkgrupp” öppnar sig, om man inte bemödar sig om en rigorös tolkning, för en vänsterextrem statskupp och omvälvning av hela samhället genom komplett förbud för alla (utom möjligtvis var tids respektive vänsterextremistiska avant-garde) att offentliggöra en åsikt av vad art det vara månde. Det sker genom att vänsterextremisterna etablerar sin sjuka princip att ord i allmänhet eller med lätthet kan jämställas med hot, tvång och våld, de områden där staten reserverar för sig ett monopol. Om man bortser från och avfärdar denna sjuka princip, kan ”hets mot folkgrupp” bara tolkas som just det, att man aktivt hetsar upp en mobb att angripa godtyckligt valda personer som passar in på den använda beskrivningen. Ett civiliserat samhälle kan mycket väl hålla sig med en lag om hets mot folkgrupp, Sverige är ett exempel på detta, men inte förstås med den vi sedan 1996 lider under. Det var då de sjuka uttolkningarna fick sin början med Högsta domstolens utslag.

  Man kan fråga sig varför endast vissa (genom godtyckligt valda tämligen ytliga attribut) s.k. folkgrupper har begåvats med detta extra skydd för att bli måltavla för upphetsade mobbar. Det var förstås ursprungligen ett tecken på lagstiftarens återhållsamhet. Man ville inte med utgångspunkt i det ganska magra erfarenhetsregistret generalisera i onödan, utan bara se till att vissa historiska förlopp inte skulle upprepa sig i samma form. Senare har diverse attribut med anknytning till bl.a. förmodad sexuell läggning eller status och ålder på uppehållstillståndet i landet lagts till, attribut som förstås på inget sätt definierar något som med den bästa vilja i världen kan definieras som en folkgrupp. Här tar sjukan sin början, för lagen var inte skriven i detta syfte. Det är lidbommeri, som vanligt. Snabba lagändringar för att vinna kortsiktiga politiska poänger och i den vaga förhoppningen om en långsiktig men i detalj okänd samhällsförstörande effekt.

  Rimligtvis måste en vis lagstiftare avskaffa lagen i dess rådande lydelse, så att all praxis och alla prejudikat omintetgörs, och ersätta den med en generaliserad form, som likväl är begränsad till just hets. Låt oss alltså begränsa inskränkningarna i yttrandefriheten till de tre punkterna förtal, förolämpning och hets. Paragrafen som förbjuder hets skulle så innefatta hets mot svennebananer, borgarbrackor och höginkomsttagare likaväl som mot bögar och judar. Men bara hets, inte åsikter som uttrycker ogillande. Skillnaden mellan ”jag tycker att polismän är svin” och ”skjut en snut” är avsevärd och precis den som lagen skall klarlägga. Uttalandet vara (a) omfattande nog, (b) tydligt nog och (c) har nog faktisk räckvidd (antalet följare på Facebook räcker inte, eftersom inte alla läser allt som postas, än mindre låter sig ryckas med) för att realistiskt kunna anses kunna ha effekten att hetsa upp en mobb eller enskilda eller små grupper av gärningsmän. Bara ”skjut en snut” räcker inte. Inte heller kan satir eller andra saker man skrattar åt kallas för hets. Däremot tal om att personer med en avvikande religiös uppfattning skall beläggas med en särskild skatt, skall betraktas som mindervärdiga och skall ges valet att konvertera eller dödas. Det är hets och skall förbjudas i den mån handlingar av den arten förekommer och motiveras med skriften i fråga. Böcker som innehåller slikt skall förbjudas och alla exemplar samlas in och förbrännas.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Snälla domarn. jag sa inte att poliser är träskallar, utan jag sa att det är gott virke i våra poliser.

   Gilla

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   ”Ett civiliserat samhälle kan mycket väl hålla sig med en lag om hets mot folkgrupp”
   Ett civiliserat samhälle behöver ingen sådan lag eftersom det redan täcks av annat lagrum. Specifikt, uppvigling och stämpling (att förmå en annan att utföra brott, dvs. man använder en proxy för brottet) är redan förbjudna i lag och täcker det som skulle vara giltigt för en HMF-lag.
   ”Låt oss alltså begränsa inskränkningarna i yttrandefriheten till de tre punkterna förtal, förolämpning och hets.”
   Som redan nämnt finns det ingen anledning att ha en lag om hets. En förolämpning är enbart uttryck för en negativ åsikt, varför i all världen skall yttrandefriheten inskränkas ifråga om det?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Svaret på den sista frågan är förstås att vår sociala status är livsavgörande för oss människor. Förolämpning som sprids till stora grupper leder till förlorat socialt kapital. T.ex. kan det betyda att medlemmar i eller sympatisörer för Sverigedemokraterna inte får tillfälle att försörja sig… Det finns utomordentligt goda skäl att idka återhållsamhet när det gäller uttalanden om andra personers karaktär och vandel.

    Som Karl Popper konstaterar kräver toleransen att vi är intoleranta mot intoleransen. Tyvärr är sådana här överväganden mycket lätta att misstolka och missbruka av en illvillig politisk makt. Men detta skall lära oss att hålla den politiska och den dömande makten strikt åtskilda. Lyckas vi med det kan vi till och med återinföra dödsstraffet.

    Den viktigaste reformen av alla är förstås att avskaffa och till alla delar, till alla djup och sista konsekvenser, utrota värdenihilismen och rättspositivismen i det juridiska systemet. Detta är det socialdemokratiska anarko-tyranniets grundbult.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Brottsbalken, 5 kap:
    ”3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
    Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.”
    En förolämpning riktas till personen det avser. Vid spridning, som du tar upp, handlar det om förtal. Det finns således ingen som helst anledning att inskränka yttrandefriheten ifråga om förolämpningar.
    Förtal är enligt definition ”illasinnade och lögnaktiga påståenden om ngn”, det är en juridisk absurditet att man kan dömas för förtal även för sanna påståenden.
    Skilj mellan åsikter som ”X beter sig som ett jävla luder”, vilka skall vara lagliga, och faktapåståenden som ”X är prostituerad”, vilka är förtal förutsatt om de är medvetet osanna och då skall vara straffbara.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    (En kommentar med liknande lydelse förefaller att ha försvunnit.)

    Skillnaden mellan stämpling och uppvigling, å ena sidan, och hets, å den andra, är att stämpling och uppvigling kräver ett väl definierat offer eller begränsad offergrupp och en utvald mellanman med vilken stämplaren eller uppviglaren har direkt kontakt, en kontakt som förstås är ett av rekvisiten och något som en förundersökning kan anföra som bevis för brottets begående, medan hets sker via en okänd eller allmän grupp potentiella mellanmän, varur gärningsmän spontant, men under hets, någon gång, någonstans angriper offer som i hetsen själv identifieras endast genom ytliga attribut eller egenskaper, genom grupptillhörighet. Hetsen pågår i vårt samhälle, dagligen och stundligen, och leder dagligen till svåra brott: våldtäkter, misshandel, rån, syraattacker, mord av predikanter, journalister, satiriker, konstnärer och politiker, terrorangrepp som dödar mellan en och över två tusen offer var o.s.v.

    Det är dags att vi sätter P för det! Det är inte acceptabelt! Yes we can! Wir schaffen das! Det är inte OK. Det är inte coolt.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Brottsbalken 16 kapitlet:
    ”5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.
    […]
    Är brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Lag (1986:645).”
    Det täcker fullt ut all ”hets” som bör beivras. Den juridiska texten säger klart och tydligt ”uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning”. Det torde täcka alla giltiga skäl för en HMF-lag. Det som en HMF-lag täcker och som inte faller under uppvigling finns det inga skäl att göra straffbart.
    Alltså skall HMF-lagen avskaffas.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Dolf är du säker på att juristerna inte kräver att gärningen som det uppviglas för skall vara någorlunda preciserad? Är inte det skillnaden mot hets? Möjligtvis har du rätt, det medger jag gärna. Jurister är sjuka människor som oftast resonerar fullkomligt verklighetsfrämmande, speciellt i Sverige i Hägerströms sjuka tradition. Oftast gäller inte det som står i lagboken.

    Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Ett fall som tydligare beskriver situationen i Sverige kommenteras av Karl-Olov Arnstberg i inlägget ”Hets mot folkgrupp, del 1”, de sju sista styckena. (Det handlar alltså om en skiftarbetare som väcktes tidigt en morgon av ett böneutrop och skrev ett syrligt inlägg på Facebook, där han ifrågasatte om det var rimligt att väckas av en åsna som har ont i magen. Kort därefter tog han bort inlägget, men en lynchmobb hade redan hunnit samlas utanför. Det var alltså mannen som sedan blev åtalad, inte någon i mobben, och han tvingades senare flytta).

  Läs Arnstbergs analys och omdöme om åklagarens hårresande motivering! Men mot bakgrund av Europakonventionens text om ”den allmänna säkerheten”, ”förebyggande av oordning eller brott”, ”skydd för hälsa eller moral”, blir åklagarens agerande och tänkande mer förståeligt. Det står då också skrämmande klart vilken säkerhet, vilken oordning, vilka brott och vilken moral som ska skyddas och vad som ska berövas sitt hävdvunna skydd.

  Gillad av 4 personer

 24. Glen Lester skriver:

  Antagligen så radikaliseras många i den riktning Demokratibloggen har tagit för att samhhället redan har blivit extremistiskt till förmån för de i grunden rasistiska och demokratihatande muslimska religionerna.

  De svenska islamistslickande extremvänsterliberalerna i riksdagen (gäller numera alla partier utom SD) håller på att väcka björnen som sover. Demokratibloggen är bara ett nyvaket uttryck för något som pågått länge i det tysta. Men den behövs, som jämvikt mot den andra extremen.

  Gilla

 25. phnordin skriver:

  Ju mer avancerad en demokrati är desto nödvändigare är ett fritt debattklimatet för att samhället skall kunna utvecklas. Ingen yttrandefrihet innebär diktatur och regression i dessa avseenden. Förmodligen är nästan all inskränkning av yttrandefriheten ett tecken på brister i demokratin såvida inte den rör landets säkerhet.

  Gilla

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Just det ja, kul att en av sveriges politiska fångar kommenterar här (om det nu är den äkta Dan Park som kommenterat).

   Gilla

 26. Magnus Rosensparr skriver:

  Det s, k. Voltaire-citatet är i själva verket inte ett citat, utan en summering av Voltaires attityder som de uttrycks i hans ”Traktat om toleransen”. Detta skrevs av Evelyn Beatrice Hall (under pseudonymen Stephen G. Tallentyre) i hennes Voltaire-biografi The Friends of Voltaire (1906).

  Som en av de allra största av upplysningsfilosoferna bör François-Marie Arouet (Voltaire) uppmärksammas särskilt den 30 maj i år, i anledning av 240-årsdagen av hans död.

  PE frågar efter vad vi anser. Själv är jag en varm anhängare av innehållet i det första tillägget till Förenta Staternas konstitution [”Kongressen skall ej stifta lag avseende inrättandet av religion, eller förbjudande den fria utövningen därav; eller inskränka yttrandefriheten, eller pressfriheten; eller folkets rätt att fridfullt samlas, och av Regeringen begära upprättelse för missförhållanden.”]

  I Sverige anser jag att vi måste ha två förbehåll – bara två – för yttrandefriheten.

  1. Den får inte användas för att yppa sådant som kan vara menligt för rikets säkerhet.

  2. Den får inte innebära eller brukas som förtal av enskild fysisk person, levande eller död.

  Därmed instämmer jag i PE:s uppfattning om upphävandet av lagen om hets mot folkgrupp HMF).

  Gilla

 27. Susann Andersson skriver:

  På Tv 2 just nu förfasar man sig över inskränkningar i yttrandefriheten. I Ryssland. Man drar inga paralleller till oss. Ingen jämförelse med våra makthavares försök att förmå de stora internetaktörerna till självcensur. Ingen parallell till åtalen för ”hetsmotfolkgrupp”. Ser de inte att vi är utsatta för precis samma åsiktsförtryck som ryssarna?

  Gilla

 28. Lennart skriver:

  Det är intressant att lagen om HMF ursprungligen tillkom för att skydda judar med agenda från kritik och insyn och kallades Lex Åberg, efter en skriftställare Einar Åberg. Vad hade denne Åberg gjort? Han hade helt enkelt tryckt och publicerat citat från prominenta judar och på så sätt gett dessa citat en större spridning. Åberg redogör själv för händelsegången i sin skrift ”Fakta bakom Domarna och åtalen mot Einar Åberg”, här i en sammanställning från Nordfront:
  https://www.nordfront.se/fakta-bakom-atalen-och-domarna-mot-einar-aberg-1946-1956.smr

  Gilla

 29. olle reimers skriver:

  Brottsbalken har generella bestämmelser om försök, medverkan, medhjälp o.s.v. Det enda rimliga är att man tittar på de specifika brotten och preciserar i vilka fall yttranden i olika sammanhang ska betecknas som något av dessa, mer passiva åtgärder som är ägnade att utsätta brottsoffret för den brottsliga handlingen.

  Problemet med HMF är att den kan användas i politiska syften. Den typen av lagar är ägnade att underminera människors förtroende för det mest grundläggande i ett samhälle: likheten inför lagen.

  Ett uttryck för detta politiserande är att man inte ens definierat ”folkgrupp”. Detta kan utnyttjas av personer som Robert Aschberg som i skydd av bestämmelserna kan ge sig ut på härjingståg mot dem som inte underkastar sig hans värdegrund.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.