Alla kulturer är inte lika bra

Mohamed Omar

Är alla kulturer lika bra? Enligt nyvänstern är man ”kulturrasist” om man anser att vissa kulturer är sämre än andra. Kulturer är föränderliga och för att få en kultur att förändras i en viss riktning krävs kritik. Det är denna kritik som nyvänstern hindrar genom sin föreställning om ”kulturrasism”. Det finns därför fog att beskriva denna vänster som regressiv, eftersom den paradoxalt främjar förtryck i toleransens och antirasismens namn.

Det finns stunder då den bättre kultur står mot en sämre, civilisation mot barbari. I Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar från 1873 skildras ett sådant möte. Handlingen är förmodligen bekant för de flesta. Hjälten, Phileas Fogg, är en engelsk gentleman och medlem av Framstegsklubben. Han slår vad med de andra klubbmedlemmarna om att kunna resa runt jorden på 80 dagar, något som var otänkbart på den tiden. Med sig tar han sin ny nytillträdde franske betjänt Jean Passepartout.

I en svensk, förkortad version av romanen, utgiven i serien Barnbiblioteket Saga 1935 beskrivs Fogg så här:

”Fileas Fogg såg ut att vara en fyrtio års man, hade fina och ädla anletsdrag, var reslig till växten och axelbred. Han hade ljust hår och ljusa polisonger, hög panna utan rynkor, blek hy och vita tänder. Kort sagt: en fulländad engelsk gentleman.”

Boken är fint illustrerad av Edvard Forsström (1854-1934), förmodligen mest känd som politisk skämttecknare. Han publicerade sina teckningar i bland annat tidningarna Söndags-Nisse och Puck.

På sin jordenruntresa får Fogg vara med om olika äventyr – och kulturkrockar. Det är i en episod i Indien som mötet mellan civilisation och barbari blir som tydligast. Där blir han och hans franske följeslagare vittnen till en hemsk sed – änkebränning. Prinsessan Aouda har drogats med opium och ska brännas på bål. Fogg kunde ha lämnat henne åt sitt öde under förevändningen att ”så gör man i Indien”. Men det gör han inte, han räddar Aouda! Phileas Fogg var med andra ord ingen kulturrelativist.Resesällskapet rider genom djungeln på elefanten Kioni när de får höra konstiga ljud. Elefanten visar tecken på oro och tvärstannar: ”Det lät som sång av människoröster och klang av mässingsinstrument.”

Det visar sig vara en procession av indiska präster och fakirer. Resesällskapet gömmer sig i växtligheten för att undgå upptäckt.

”Främst kommo prästerna, klädda i huvudbonader av samma form som våra biskopsmössor och långa, broderade mantlar. Efter dem följde män, kvinnor och barn, vilka uppstämde ett slags begravningssång, som emellanåt avbröts av slag på cymbaler och tam-tam, en skiva av tunn metall. Sedan kom en vagn med stora hjul, vilkas ekrar och lötar voro formade som ett flätverk av ormar, och överst på denna vagn, som drogs av två par rikt utstyrda zebu eller oxar med fettpuckel över bogen, tronade en vederstygglig bildstod med fyra armar, stirrande ögon, tovigt hår, tunga, som hängde långt ut ur munnen, tjocka läppar, som voro målade blodiga med betel eller saften av arekapalmens blad. Kring bildstodens hals slingrade sig ett halsband av dödskallar, om dess midja en gördel av avhuggna händer. Den stod upprätt på en kullslagen, huvudlös
jätte.”

En överste i sällskapet känner igen bildstoden. Det är Kali, dödens och kärlekens gudinna, viskar han och Passerpartout mumlar till svar: ”Det var en faslig kärleksgudinna. Jag har då aldrig sett en hemskare fågelskrämma!”

Från sitt gömställe får de syn på en kvinna:

”Efter fakirerna följde några bramapräster i praktfulla österländska dräkter. De släpade med sig en kvinna, som knappast förmådde stå på benen.”

Och efter henne en furstes lik:

”Tätt efter henne kom en livvakt, väpnad med dragna sablar och långa, i bältet instuckna pistoler med konstnärligt etsade kolvar. Denna livvakt forslade ett lik på en bärstol, liket av en åldring, som ännu efter döden bar en praktfull indisk furstedräkt: pärlbroderad turban, en mantel, invävd med silke och guld, en gördel av kaschmir, glittrande av diamanter, och de utsöktaste vapen, som pläga bäras av en indisk raja.”

De förstår nu att kvinnan, som är änka efter den döde rajan, ska offras. Elefantkusken, som är indier förklarar att offret är ”frivilligt”, något européerna inte köper. Den alltid lika behärskade gentlemannen Fogg undrar hur engelsmännen kan tillåta denna sed:

”Såå? svarade Fogg utan minsta darrning på rösten. Fortlever ännu dessa vilda plägseder i Indien? Har ej engelsmännen kunnat utrota dem?”

Översten förklarade hur det gick för dem som inte ”frivilligt” underkastade sig:

”Om hon inte lät levande bränna sig, skulle hennes lott bli outsägligt beklagansvärd. Mannens släkt skulle raka av hennes lockar, kasta några nävar ris till henne, knuffa och misshandla henne, ja, betrakta henne som ett orent djur, och slutligen skulle hon få dö i en vrå som en skabbig hund. Också är det kanske oftare fruktan för denna fasansfulla framtid, som driver de arma änkorna upp på bålet, än någon saknad efter den avlidne eller religiöst svärmeri. Någon gång är emellertid ett sådant offer alldeles frivilligt, så att ej ens regeringens kraftiga ingripande förmår hindra det.”

Vem var kvinnan?

”Hennes namn var Aoda. Vida bekant för sin skönhet, var hon dotter till en rik parsisk köpman i Bombay. I denna stad hade hon erhållit en fullkomligt engelsk uppfostran, och man skulle kunnat tro, att hon var av europeisk härkomst, när man tog hänsyn till hennes sätt att föra sig och hennes kunskaper. Hennes föräldrar dogo, och så blev hon gift med den gamle rajan i Bundelkund. Efter tre månaders äktenskap blev hon änka. Då hon väl kände den lott, som väntade henne, tog hon till flykten men greps genast. Som rajans släkt hade fördel av hennes död, var hennes dom utan vidare fälld, och nu syntes ingen möjlighet för henne att undgå döden.”

Aouda fördes till ett tempel där hon skulle brännas på bål. Fogg är redo att gå till anfall för att rädda henne. De andra får hålla fast honom för att han inte ska rusa iväg. I stället kommer Passerpartout på en idé – de ska utnyttja prästernas vidskeplighet. Han satte på sig en turban och klättrade upp på bålet. Där reste han sig upp som ett spöke! Indierna slogs av skräck – de trodde att den gamle rajan gick igen. Passerpartout lyfte Aouda i sina armar och steg ner från bålet genom virvlar av rök.

Den här historien är inte gripen ur luften. Änkebränning förekom och engelsmännen var faktiskt så okänsliga och hindufobiska att de förbjöd seden. Charles Napier, brittisk befälhavare i Indien, uttalade följande berömda ord:

”Be it so. This burning of widows is your custom; prepare the funeral pile. But my nation has also a custom. When men burn women alive we hang them, and confiscate all their property. My carpenters shall therefore erect gibbets on which to hang all concerned when the widow is consumed. Let us all act according to national customs.”

Charles Napier såg klart och tydligt skillnaden mellan civilisation och barbari och tänkte inte låta kvinnor brännas på bål i toleransens och öppenhetens namn. Tyvärr är våra makthavare inte lika klartänkta och principfasta, vilket gjort att barbariska sedvänjor som kvinnlig omskärelse, hedersmord, månggifte och burka spridit sig i Sverige som en följd av massinvandringen och mångkulturalismen.

Exemplet med hur engelsmännen avskaffade änkebränning visar också att det brittiska imperiet bidrog mycket till andra kulturers utveckling. Man avskaffade till exempel slaveriet, bekämpade sjukdomar, byggde järnvägar och inrättade skolor och universitet. Man påminns om scenen i Monty Pythons film Life of Brian där en motståndsledare i Judeen ställer den retoriska frågan: ”Vad har romarna någonsin gjort för oss?” Motståndsmännen uppfattar frågan bokstavligt och en efter en börjar de räkna upp olika bra saker som romarna kommit med. Till slut tappar motståndsledaren Reggie tålamodet.

I romanen tar Fogg med sig Aouda till England där är hon kan leva i trygghet. Men för de kvinnor som idag flyttar till väst är situationen annorlunda. Massinvandringen, islamiseringen och mångkulturalismen har skapat enklaver där förtrycket kan fortsätta. Flickor kastas från balkonger medan den regressiva vänstern tittar åt ett annat håll. Människor som lämnat islam förföljs och kan inte leva normala liv. Yttrandefriheten, som ju är en förutsättning för den kritik som stimulerar kulturers utveckling, hotas av jihadisternas våld och ett vänsteretablissemang som kallar kritiker ”rasister” och ”islamofober”. En man som Fogg hade inte haft det lätt.

55 reaktioner på ”Alla kulturer är inte lika bra

 1. Eva Danielsson skriver:

  Jag är en stolt kulturrasist som hävdar att västvärldens kultur, innan postmodernismen, är den bästa och mest människovänliga som finns (har funnits).
  Och som jag hoppas vi kan strida för och återupprätta. Med tydliga nationsgränser men med utbyte och samarbete. Och obönhörligt gränssättande mot våld och intolerans.
  En majoritetskultur med självförtroende kan vara öppen och inkluderande, men måste vara vaksam och uppmärksam på att inte infiltreras och missbrukas.
  Låt inte mobbare komma undan, säger Jordan B Peterson, och det gäller både individuellt och nationellt.

  Gillad av 13 people

 2. Laggar skriver:

  Kultur är en sak, sedvänjor en annan sak. Kulturordet kan inbegripa allt utan att ändå förklara. Sedvänjor är mer avgränsande och kan ses som beteendesätt hos olika grupper som då styrs av synsätt, ideologier etc, och som kan ändras och omformas. Kulturen igen är mer stabilt även om den ses som nationell, vad är skillnaden mellan norsk och svensk kultur? Sedvänjorna skiljer sig. Hur ta då fasta på kultur?

  Gilla

 3. Aurora skriver:

  Mycket bra om kulturrelativismens regressivitet. Schymans ständiga förnekande om en specifik hederskultur (och dess uttryck) och istället envist hävda ’alla mäns våld’ är ett exempel. Vi är fortfarande grottmänniskor när man skrapar lite på den fina tunna fasaden av de vi kallar civilisation. Vi kallar oss skapelsens krona men inga djur uppför sig så som människan. Så att ’likna’ människan vid djur är en förolämpning mot djuren. Jag har ofta funderat på varför allt ansvar och all skuld genom historien läggs på kvinnan. Hur kom det sig att inte änkemannen brändes? Nej, för det krävs ju ett matriakalt samhälle och har vi inte (något undantag i någon avlägsen djungel). Varför styrs vår civilisation av patriarkat. Ja, vi får gå tillbaka till grottsamhället (inkl djursamhället; vi är till syvende och sist däggdjur) . Och för stt befästa denna ordning så kom mannen på att uppfinna religionen där, åtminstone inom judendom och kristendom, kvinnans ’skuld’ fastställdes genom berättelsen om Eva och kunskapens frukt (äpplet) som förvisade henne och Adam ur paradiset på vilket begreppet ’arvssynden’ bygger.

  Gilla

   • Aurora skriver:

    Visst handlar arvssynden om kvinnans skuld. Och för det skulle hon straffas (i all evighet). Vissa religiöst konservativa vill t.o.m hävda att det är p.g.a Evas ’synd’ som kvinnan tvingas föda i smärta som straff. Ett kvinnofientligt resonemang som bör kännas igen även i andra fundamentalistiska religion/kultur-sfärer med medeltida karaktär.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Vissa pedofiler säger: ”av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Betyder det att pedofili är ett särdrag hos socialismen? Varför betecknar du dessa komiker som ”konservativa”!?

    Gillad av 1 person

   • Aurora skriver:

    Naturligtvis håller jag inte med om arvssynden. Begreppet och bibelberättelsen är ju skriven för att visa att kvinnan inte ’fick’ äta av kinskapens frukt. Vi ser ju fortfarande idag hur kvinnor/flickor i vissa länder och kulturer förnekas skola och utbildning (kunskap). Allt grundar sig på begreppet arvssynden och Evas ’synd/skuld’..

    Gilla

 4. Din och min alldeles egna såpbubbla skriver:

  Vi är alla vana vid siffror. De går addera, subtrahera och summera. Med med ett enskilt liv, sett inifrån, förhåller det sig annorlunda. Var och en har bara ett liv, och inget mera, biologiskt betraktat. Omslutet av en parentes. Och utanför den – den stora intigheten.

  Kultur uppbärs alltid av enskilda individer. Vi får bara en chans som kulturvarelser – 1 punkt 0. Resan startar vid födseln. Resten handlar om socialisation, i den miljö du råkar födas.

  Religion likadant. Endast en religion. Möjligen något enskilt byte längs vägen. Men inte allt på en och samma gång.

  Varje entitet – ett liv, en kultur, en religion – omsluts av ett membran. Det finns både en ut- och insida. Inkludering, omgiven av exkludering. Likt en såpbubblas membran. Och inuti den levs det enskilda livet. Men med utsikt mot andra bubblor.

  Med dessa övriga bubblor går det att kollidera. Var och en innehållande olika normer, moral, traditioner och religiös uppfattning.

  Många bubblor, ökar kollisionsrisken. Och bubblor kommer i olika storlekar. Och är utrymmet begränsat, som i landet Sverige, blir kollisionsriskerna större.

  Det är detta som är mångkulturens stora akilleshäl. Och att världen är full av olika såpbubblor, med inkompatibelt innehåll.

  Sverige har satt sig i en ytterst prekär situation, som få tycks inse vidden av.

  Jag är glad att jag är äldre. Stackars nyfödda idag – i Sverige. Jag avundas dem inte, och oroas stundligen över mina egna barnbarns framtid. Själv hamnar jag snart utanför parentesen. I etern utanför bubblorna.

  Gillad av 1 person

 5. Jvk skriver:

  Min dröm är att det kommer en Life of Hassan någon gång om ett par hundra år, men det kräver nog en ny tid av imperialism. Det är kanske det som pågår, vänsterns och liberalerna och pk-isterna har identifierat problemet perfekt, världen kan inte leva med islam som denna religion ser ut idag, de har då satt igång ett projekt för att ändra på detta förhållande (vänstern är som en barn som håller andan till de får godis) och det enda de lyckas med är att få de allra värsta i sina egna led (Hillary, Reinfeldt, Lööf, Fridolin, Trudeau, Merkel osv) att ta makten och liera sig med de allra värsta i muslimernas led, IS-krigare, MB, våldtäktsmän osv. Så vänsterliberaler och pk-ister världen över lyckas, genom att tvinga muslimer på alla i väst, att på ett mycket tydligt vis illustrera att så här kan vi inte ha det. Nu säger de: vi måste vänja oss vid att bli sprängda i luften var vi än samlas, denna absurditet kan ju endast hållas vid liv för att media kontrolleras av pk-ister, alla normala människor förstår ju att detta inte kan vara.

  Så är det djupare syftet med pk-ismen att en gång för alla ta död på vänsterideér och islam?

  Gillad av 6 people

  • Jvk skriver:

   Min poäng är, för att bli lite övertydlig, att för ett antal årtionden sedan så kunde man i väst låtsas att islam inte fanns, islam var Ture Sventons fez. Rysslands och USAs försök att ändra dessa länder misslyckades och diskrediterade den imperialistiska vägen. In på scenen kliver då vänsterliberaler som tror alla om gott, och börjar bjuda in muslimer till väst (med en underförstådd plan att vi alla kan leva i harmoni och de som vill se otrogna halshuggna går upp i rök). Nu har vänsterliberalerna visat att denna väg inte heller går, så vad är nästa steg?
   Tillbaks till Ture Sventon och Omars fez? Eller något annat?

   Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Nej inte alls, det är inte givet, det är antagligen ett experiment i Shelleys anda, ett monster skapas som måste brännas ihjäl i möllan av framtida eller nutida hjältar och redan sätter småflickor livet till, precis som Shelleys roman.

    Gillad av 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Obama hör väl hemma i denna samling?

   Också en landsförrädare, UTAN MINSTA tvekan!

   I gamla tider förtjänat en snara om halsen!
   Nu kanske det bara blir Guantanamo Bay)

   Gillad av 2 people

 6. Jvk skriver:

  För övrigt så älskade jag Jules Verne, en världsomsegling och den mystiska ön, ujuj. Det är böcker som är bättre än texten som står i dem, den värld de skapade i skallen på mig som ung var fantastisk.

  Gillad av 3 people

 7. olle holmqvist skriver:

  Ibn Fadlan rapporterar möte med vikingar år 921, efter 10 min börjar dramatiken

  F ö vet någon vad FI, V, MP tycker om könssegregerade gudstjänster – kvinnor för sig längst bak – i salen eller utomhus.

  Gilla

   • Jvk skriver:

    Ja, och den urringningen och det leendet och kindklappen, det är för mig värre än 10 motorsågsmassakrer. Varför kan det aldrig pixlas när det behövs.

    Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Kan du speca så vi kan diskutera. Ibn Fadlans rapport har väl
    samma brister som andra ”anekdoter”, men jag har sett den åberopad
    många gånger, ungefär som en av få mer detaljerade rapporter om vikingar.
    I andra återgivanden berättas att den avlivade slavinnan gjorde motstånd och var så skrämd som man kan tänka sig.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det sjuka med Historiska muséet är ju att de tror att vi inte genomskådar deras ”bait and switch” (också bekant som dissocierade abstraktioner); kanske lurar de sig själva, det är väl troligast.

    De ljuger om vikingarnas hygien och sedvanor. De ljuger om deras islamism och broderier. De ljuger och ljuger och ljuger och smälter ner fornlämningar för skrotvärdet i Kina. Fy fan för Historiska muséet!

    När intressanta och goda facetter av vikingatiden skall visas upp: guld, konst, resor, skepp, kvinnofrid, handel, dådkraft, kult — då sätts ”Sverige” och ”svensk” i citationstecken. Men när en bevisat förljugen gammal nidskrift skall läsas upp och dramatiseras, som hånar vikingarna och förnedrar deras minne, då är vikingarna ett och detsamma som dagens överlevande svennebananer, och vi skall stå där tysta med skammen, med sänkta blickar och skrapa med foten. Smutsiga barbarer är vi som har känslor, seder och lagar mot tvegifte, mord, lemlästning, incest och våldtäkt! Bort det! Vi skall bocka oss, slänga oss till marken och krypa i stoftet inför den överlägsna kultur, våra eviga herrar, som har givit oss alla dessa berikningar! Fy fan för Historiska muséet!

    Gillad av 6 people

   • Jvk skriver:

    Jag förmådde inte se det men kommer det från historiska museet så är det väl nu samma sak som flygblad som släpps från flygplan i krig, propaganda. Det enda intressanta är väl hur en sådan kil kunnat slås ner mellan folk i ett ganska välmående land där man för varje dag får mer anledning att hata de som styr och har makten. Hur tänker de? Hur länge tror de vi vill bli spottade i ansiktet, tror de att de övertalar oss på detta sätt? Det är nog så att detta är ett av fundamentalister som vänstern och pk-isters signum, de KAN inte sluta, så vi kan lika gärna börja försvara oss med en gång med det antagandet. Gulag kommer om de får hållas.

    Gillad av 4 people

  • uppstigersolen skriver:

   Han har ju hittat på alltihop. Vikingarna var rätt så framgångsrika på sin tid. Men det var för 1000 år sen. Nu är han bara avundsjuk att vikingarnas ättlingar är mer framgångsrika än MENA-folket.

   Gillad av 2 people

   • olle holmqvist skriver:

    UPPSTIGERSOLEN >
    ”Han har ju hittat på alltihop”
    vem han ? googla på Ibn Fadlan – massor med återgivanden av berättelsen.
    FREDRIK ÖSTMAN >
    ”en bevisat förljugen gammal nidskrift”
    bevisat av vem, var ?

    Jag har alltid tyckt att det var en intressant och rimligt trovärdig berättelse.

    Gilla

 8. Den glade konservative skriver:

  https://www.dn.se/sthlm/aklagaren-driver-inte-fittja-fallet-vidare-till-hovratten/

  När man importerar nya kulturella fenomen och sedan lagen inte ens kan döma de mest barocka övergrepp, då är det dags att städa. Men tar fram sopkvasten och börjar på ovanvåningen, sedan sopar man sig fram till trappen och sopar ner all skit trappsteg för trappsteg och hoppar inte över hörnen. Sedan till sist första våningen och med några kraftiga tag med kvasten så sopar man ut all skit ur huset via framdörren. Så vi måste börja sopa och dagens DN var för en gångs skul förnöjsam läsning, SD största parti bland män. Sopandet kan snart börja 🙂

  Gillad av 7 people

 9. 5ven55on skriver:

  ”Tyvärr är våra makthavare inte lika klartänkta och principfasta”

  Dessutom har de inte heller lika mycket medkänsla. De måste vara otroligt hjärtlösa för att tillåta vidrigheter som omskärelse tvångsäktenskap och annat.

  De är korkade och onda.

  Gilla

 10. Hedvig skriver:

  Mohamed Omar inleder sin artikel med en fråga ”Är alla kulturer lika bra?”

  Mitt svar som svensk är ett rungande NEJ! Men jag kan ju bara svara för vad jag själv tycker. Dock ansåg en framstående samtida fransk filosof, Paul Ricoeur, att den västerländska (europeiska) kulturen, trots fasansfulla krig och ondska under 1900-talet, är den mest högtstående.
  På grund av att vi har förmåga till självreflektion, vilket inte t ex muslimsk kultur har.

  (Lite klumpigt formulerat då jag inte tillgång till min litteratur just nu. Förhoppningvis ändå begripligt).

  Gillad av 1 person

 11. Fredrik Östman skriver:

  Din text är mycket sympatisk och vederläggandet av den regressiva vänsterns alla illustra påhitt är alltid välkommet. Det är emellertid möjligt att stryka på ännu ett lager fernissa och så göra analysen ett uns mer sofistikerad och målinriktad.

  Episoden återspeglar ett viss européiskt övermod, säkerligen med rötter i Upplysningen, som sade till oss att vi inte kunde ta fel, att allting är som det förefaller vara. Änkebränning förefaller oss barbarisk. Men den var nu en del av ett mångtusenårigt kulturellt och civilisatoriskt projekt. Kali-kulten har en funktion i samhället att befrämja förändringen, förbättringen och sökandet efter sanningen. Offret som institution har funktionen att ständigt påminna oss i rituell form om nödvändigheten att ha det egna skinnet i potten och taga ansvar för och konsekvenserna av våra handlingar. Liksom vi inte utan att orsaka svåra problem kan plocka ut organ vi inte förstår funktionen av ur den mänskliga kroppen kan vi inte plocka seder och riter vi inte förstår funktionen av ur en främmande kultur, och alla kulturer utom den vi har fötts in i kommer alltid att vara och förbli främmande.

  Sanningen ligger i Charles Napiers ord: Änkebränning är en sed i Indien som inte har någon mening och betydelse i England, där det i stället är ett uselt brott. Indisk kultur hör hemma i Indien, engelsk i England, men så länge England skyddar den indiska kulturen mot Islams härjningar, för det var ju grunden för dess styre i Indien, så får Indien lov att rätta och packa sig efter engelska sensibiliteter och rättsuppfattningar. Hercule Poirots reaktion på en stening i Turkiet är inte Foggs. Han håller tillbaka de hysteriska Foggarna i sällskapet och påpekar att damen i fråga mycket väl visste vilket straff som var utmätt för det brott hon begått och att man inte kan ingripa naivt i ett etablerat och komplext rättssystem, i detta fall en form av Scharia. Agatha Christie var också en mer sofistikerad filosof än Jules Verne, en kontra-upplysningsdam som inte tillät science att bli fiction.

  Muslimer skall göra vad de gitter i muslimska länder, men vad gör de här?

  Gillad av 10 people

  • Jvk skriver:

   Jo, men kanske ett ämne för ett annat forum men det verkar inte sannolikt att islam kan hållas hermetiskt instängt även om vi kan reversera de senaste årtiondenas migration, så vad då göra? Det get inte mycket mening att som svensk utan militärt skinn i potten tala på allvar om detta men filosofera runt det kan man ju.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Fredrik, jag kan inte alls instämma i din slutsats.

   Det som kännetecknar god kultur är empatin. Vi reagerar därför mot änkebränningar och steningar.( Intressant nog är de mest regressiva inslagen av barbariska kulturer riktade mot kvinnor).

   Empatin kan inte bara innefatta vissa personer. Den måste innefatta alla.

   Gilla

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Inte alls Olle. Empati var något som utvecklades innan TV, för miljoner år sedan möjligen. Du måste se och känna den du är empatisk med, annars blir din empati irrelevant, empatin är inte där, som den i dag används, för att hormoner som gör att man mår bra skall bildas i kroppen, utan du skall göra något, själv. När man utsträcker empati utanför den egna gruppen så är det inte empati mer, det är politik.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Visst, Olle, du och jag lever ju i vår kultur. Enligt vårt synsätt är det så. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Kali-tillbedjarna var uppfyllda av empati. Det är inte där skillnaden ligger. Men varför skulle vi vilja ha änkebränning i Sverige? Varför balkonflygning? Varför dödlig våldtäkt av fjortisar? Varför kvinnoförnedring? Varför mord på konstnärer och skribenter? Varför? Vad gör de här?

    Gilla

 12. Ola Byfält skriver:

  Samuel Huntingtons teser i boken The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) om en kamp mellan kulturer eller civilisationer är i stort sätt riktig. Denna kamp är enligt Huntington tydligast mellan den muslimska och icke-muslimska världen, närmare bestämt västvärlden. Islams kamp mot den judiskt-kristna civilisationen finns belagd redan i Koranen och fick sitt konkreta uttryck i islams våldsamma expansion medelst svärd på 600- och 700-talet. En bok alla pk-ister borde läsa är den kände och ofta till Nobelpriset tippade syriske, till Europa av politiska skäl 1956 emigrerade, poeten Adonis samtal med Houra Abdelouahed: Våld och islam (Volante 2016). Sida upp och sida ner beskriver Adonis våldsbenägenheten i politisk islam. En tes är att islam införde en svartvit världsbild utan mångfald och på det intellektuella planet har islam inget att säga idag och är kvar i medeltiden är kvar i medeltiden. ”Idag kan man bara bedrövat konstatera att det i islam som fundamentalisterna företräder är en religion utan kultur, folkvett och mänsklighet”. Det förflutna är nuets framtid: ”Det finns ingen skapande arabisk kultur som bidrar till att förändra världen. Vi kan tala om en specifik fransk eller amerikansk problemformulering, men det går inte att hävda att det finns en världsbild som i grunden är arabisk. Det finns ingen arabisk problemformulering eftersom islam har dominerat den arabiska världsbilden. Vad nytt har den bidragit med i förhållandena till de forna civilisationerna? Där finns ingen kraft, ingen föreställning om hur världen kan förändras, inga nya idéer, ingen konst eller vetenskap. Varför finns det inte en enda stor poet som går att definiera som troende muslim?”. Koranen då? Adonis: ”Koranen är en oerhört våldsam text, exempelvis finns tortyr i mer än 370 verser av 3000. Det finns inte en enda vers som uppmanar till självständigt tänkande eller som framhåller förnuftets eller andens fördelar i kreativt syfte. När det i Koranen talas om att tänka, resonera förnuftigt (yatafakkarun) handlar det om att erinra sig Koranens regler så att man verkligen lever i enlighet med dem.” När muslimska apologeter talar om de stora medeltida arabiska filosoferna så raserar Adonis denna myt genom att säga ”de fungerade bara som en bro. De förmedlade ett befintligt tankegods men skapade inget själva. Den enda nydanaren var Averroes.” Tar vi till oss dessa axplock, enligt min mening stämmer de i stort med empiri, så bekräftar de Huntingtons teser samt Omars att det är skillnad på kulturer. Vänsterliberala skulle däremot invända och avfärda Huntingtons, Adonis och Omars insikter som islamofoba och kanske till och med högerextrema.

  Gillad av 6 people

 13. Jeff skriver:

  De”, det vill säga den muslimska lokalbefolkningen i Afghanistan och Irak, har valt att avvisa möjligheten att etablera den västvärldens frihet “vi” ville förse dem med, för att istället eftersträva hurriyya där frihet är liktydigt med slaveri under Allah.

  http://erixon.com/blogg/

  När diktaturerna föll – Saddam i Irak och Kaddafi i Libyen – utbröt genast inbördeskrig mellan olika klaner och mellan olika grenar av islam. Just därför hade diktaturer vuxit fram, det var enda sättet att styra – med järnhand och stor brutalitet. När förtryckarna försvann utbröt blodigt kaos.

  Är det vad vi har att vänta….eller ska vi tro på PKisterna …..

  Gillad av 2 people

 14. MartinA skriver:

  Jag upphör aldrig att förvånas över hur företrädare för en kultur som håller på att utrota de egna utövarna och ge bort dess resurser och livsutrymme till andra kan få för sig att den egna kulturen skulle vara ”överlägsen”. Här har en annan indienboende engelsman några varnande ord till Fileas Fogg och hans barnsliga arrogans:

  Till our women had no more children and the men lost reason and faith.
  And the Gods of the Copybook Headings said: The wages of sin is death!

  Gillad av 3 people

  • educaremm skriver:

   När man nu konstaterar, inser och förstår, att kulturer, traditioner, språk, seder och bruk, samt överlevnadsstrategier, religioner och läror, skiljer sig åt inom mänskligheten, samt att man också då kan konstatera och förstå att alla människor har tendenser att per automatik, och ofta genom mödrarna, kvinnorna, döttrarna, systrarna, vilja hålla just sig själva framför och före andra, såsom varande en bättre kultur, en duktigare, en renare, en klokare, en mer upplyst och också en förståndigare kultur, så borde man kanske ändå försöka att hitta på, uppfinna eller konstruera olika tillvägagångssätt som då kan försöka att bringa lösningar på vad makthavare, beslutsfattare, påverkare, ideologiproducenter fattar för beslut för övriga att följa, samt de villkor som de skapar av världsliga händelseförlopp som då riskerar att kunna åstadkomma missförstånd, på missförstånd, på missförstånd, s.k. civilsationskrockar, om ingenting åtgärdas vad gäller just att kunna undvika just sådana…..

   Västerländska och skandinaviska beslutsfattare och makthavare har kunnat skrämma, hota, förolämpa, övertala, indoktrinera samt på så sätt pådyvla många medborgare sina önskningar, sina ideal och sina viljor. De har kunnat påverka majoriteter till att rösta som de röstar, samt tycka vad de tycker och tänker vad de tänker, utan att dessa medborgare själva ofta varken har så särskilt mycket tid, lust, intresse eller särskilt stora möjligheter att egentligen kunna stå emot, eller tycka så särskilt mycket annorlunda än vad just beslutsfattare och makthavare, samt etablissemang, påverkansmakter och inflytelserika ideologiskapare tycker, tänker, säger, drömmer om, vill och önskar sig att just majoriteterna skall tycka….

   Att människor som varelser, överallt runt jordklotet, blir påverkade av just sina miljöer, både geografiska, språkliga, inklusive deras etniska profiler och traditionella vanor, samt seder och bruk vad gäller musik, mat, klädstilar, arkitektur osv., och därigenom påverkar deras hemmakänslor och deras hemmahörighetskänslor, det går inte att komma ifrån.
   Detta är en naturlig verklighet….och det är alltid den hemmiljö där då folks utseende, deras sång, dans, kläder, hus, mat och språk som omger barn under deras uppväxt, är de faktorer och varabler som alltid innebär hemma för de senare vuxna människorna….och det kan inte vara på något annat sätt….

   Det heter ju att alla människor har ett modersmål…

   Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    En intressant sak med moderskap, med kvinnlighet, med kvinnors psyke och själsliv, samt med moderlighet i allmänhet, det är att det i de flesta samhällen och kulturer, är just kvinnor och mödrar som är mycket starka influenser när det kommer till att just kunna upprätthålla själva kulturen genom att upprätthålla seder och bruk, traditioner och sånger, danser, mat och kläder osv., och inte minst då också själva språket i sig.

    Det är överallt kvinnor som föder barn. Det är kvinnor som när och som uppfostrar de små barnen. Det är också det feminina och det moderliga som har starka inneboende potentiella förmågor att kunna hålla samman släktrelationer över generationerna. Detta genom en stark moderlig tendens hos kvinnor att just vilja värna främst och först sina egna barn, samt även sina syskon, sina övriga släktningar, sina föräldrar och sina far-morföräldrar, och detta just före andras s.k. ungar, och deras familjer. Detta är likartade tendenser som finns över hela jordklotets alla olika folkstammar, språkstammar och folk.

    Dessa djupt liggande förmågor finns inom det feminina psyket och genom den kvinnliga biologin, en s.k. moderlig förmåga eller såsom s.k. moderliga själsförmögenheter. Dessa förmågor finns generellt sett i betydligt större utsträckning hos kvinnor i jämförelse med män, eller hos en maskulinitets inneboende ideal.

    Hos de flesta mödrar finns en vilja och kunna värna, försvara, nära, beskydda och främja, främst och först just deras egna barn och deras egna övriga släktingar, före andras ungar och deras familjer, och därför kan man säga att kvinnor är mycket viktiga och värdefulla för varje folkstams, för varje kulturs och för varje språkstams möjlighet till just självbevarande och överlevnad. Inte enbart överlevnad som kulturer, utan även då också verkligen vara själva förutsättningen för ett rent fysiskt överlevande genom kvinnors förmåga att föda nya barn.

    Därför kan man se en feminism som både en aning förvillande och bortkollrande till sin karaktär, med sina s.k. jämlikhetsideal, och också egentligen som en ism som är en aning kvinnofientlig till sin natur.

    (Man skulle rent av kunna föreställa sig, med lite fantasi, att en Gud, i t ex GT, eller i någon annan religion där en Gud vill bli beskriven i första hand som en Fader, i själva verket, till Sin Natur och till Sin Främsta Egenskap, egentligen skulle kunna beskrivas vara en Moder. Eller rent av skulle kunna beskrivas vara såsom en Hustru, eller rent av såsom en Svartsjuk Älskarinna, men främst då just som en Moder som just älskar främst sina egna barn mer än alla andra barn. !)

    En moders ofta naturliga vilja att alltså främst, först och före andra, vilja måna om, beskydda, värna, försvara och främja sina EGNA barn, samt övriga släktingar och anhöriga, samt just kvinnors kapacitet när det gäller att försvara, bruka och vårda sina språk, och därmed kunna bevara en kultur genom att språken då oftast förs vidare till barnen, just först genom mödrar, är företeelser som en feminism inte verkar vilja ta i beaktande. Därför kan man se en feminism som en slags nedbrytande ism. En ism som bidrar till familjesöndring och familjeupplösning istället för att vilja främja och hylla kvinnors särskilda och viktiga förmågor.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Ps.

    Dessutom, vad gäller en feminism budskap om s.k. jämlikhet, så behöver man nog idag, just i möte med en verklighet där väldigt många olika kulturella språk och ideal talas, odlas och kultiveras, att få lära sig själva att bli mer uppmärksamma.

    En vanlig misstolkning, som kanske kan förekomma i alla kulturer, i alla länder, mellan just unga män och unga kvinnor, eller mellan män och kvinnor, det handlar då om hur kvinnors bekräftelser, hälsningar, samtal och uppmärksamhet gentemot det motsatta könet uppfattas, samt hur mäns uppmärksamhet, bekräftelser, hälsningar uppfattas av kvinnor.

    Det är där som allvarliga feltolkningar mellan unga män och unga kvinnor, samt män och kvinnor i övrigt, ibland kan ske.

    När (en vacker) ung västerländsk kvinna, på ett kamratligt och vänskapligt vis (och utan intresse för någon kärleksförbindelse, eller någon sexuell relation), hejar på en stilig ung man, och bekräftar hans person, (gäller även mellan kvinnor och män i övrigt), så kan mycket lätt (ett manligt psyke), få för sig, samt inbilla sig själv, eller tro och tolka en sådan situation som att den unga kvinnan i själva verket är mycket intresserad av honom själv (fastän kvinnan endast i själva verket är allmänt artig, kamratlig, och vänligt hälsande och kommunicerande.)

    Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Forts…

    Om den unge mannen då inbillar sig själv att han i själva verket har givits en invit, en inbjudan, en vink om att kvinnan är intresserad av honom personligen, och därför tycker sig ha rätt att antingen inleda konversation, eller uppvaktning, antingen närgånget och fysiskt eller mer artigt och verbalt, men där kvinnan då som svar antingen är totalt avvisande för sådan uppvaktning, eller visar på vrede och kyla istället, samt ett tydligt avståndstagande, eller visar tydligt ointresse, så kan lätt mannen missförstå en sådan situation.
    Kvinnan är alltså inte alls intresserad av mannen personligen, och har inte menat att visa något intresser för honom personligen genom att hälsa eller genom att kommuncera vänskapligt, men mannen har inbillat sig detta, och därför riskerar han då att kunna bli sårad och besviken över att bli avvisad.

    ….

    Eftersom unga kvinnor ofta i en österländsk kulturell tradition, kanske också i en slavisk eller öst-europeisk sådan, ja, även en latinsk och afrikansk tradition, samt även då ofta i en orientalisk kulturtradition, får lära sig att absolut inte alls ge mycket uppmärksamhet till, eller bekräftelse gentemot, eller ens samtala med, okända unga män, eller okända män över huvud taget, så uppstår det då mycket lätt i västerländsk s.k. jämlikhetstradition, eller i s.k. kulturell s.k. kamratlighetstradition mellan pojkar och flickor, män och kvinnor, då lätt en s.k. kulturkrock, när en sådan västerländsk kulturtradition och prägling då möter en icke-västerländsk kulturtradtion.

    Därför måste västerländska unga flickor och kvinnor tidigt få lära sig själva att s.k. – tala ett nytt kulturellt språk – .

    Eller i alla fall få lära sig att förstå hur just deras egen kulturella traditions språk och kommunikation, i förhållande till just unga pojkar och män (och särskilt okända sådana), verkligen uppfattas, eller tolkas, och förstås, av just en icke-västerländsk kulturtraditions unga pojkar och män.

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Ja, ja…

    Mycket viktig, upplysande, värdefull och informativ sakupplysning…..

    Hur skulle annars en sådan viktig verklighet kunna inses av någon?… …

    Vem vill vara Meister?…

    Inte undertecknad i alla fall…

    Men kanske då, självklart, en Olle Holmqvist.. .?

    Kanske borde alla då ödmjukt buga sig inför en sådan Meisters nådiga, hjälpande, stöttande, upplyftande och absoluta nödvändiga, för allas väl och ve, kommenterande på DGS?…

    Hur skulle resten av alla övriga här medelmåttiga, ja, kanske hjälplösa i Olle Holmqvists ögon, kunna klara av att utröna några som helst insikter utan en sådan som Olle Holmqvist Den Store´s Hjälpande Hand?…

    Alla vore då förmodligen istället straxt förlorade?…

    Vem vet…

    Så ett stort tack till Olle Holmqvist, Den Store Meisterns viktiga kommentar, i sann Meisterlig Anda…..

    (Vilket man alltså inte alls kan säga om undertecknads långdragna, segdragna, oläsbara och värdelösa babbel till kommentarer….

    Tråkigt nog kanske för alla som ändå dristar sig att försöka läsa de omöjliga och framför allt kanske oftast obegripliga, och därmed kanske i värsta fall även ohälsoframkallande, kommentarer av undertecknad.. …

    Låt detta alltså därför ske på absolut egen risk…!

    Varning är utfärdad…!.)

    Gilla

   • Lars skriver:

    Mycket stilfull kommentar. Olle Reimers tycks gilla den, det tycker jag är ett gott tecken på att din text var värdefull. Han vill annars vara kortfattad säger han men kanske inte alltid. Folk är olika. Du måste ha slagit an en känsloton hos Olle. Kanske det finns texter som Olle inte tycker kan bli långa nog? Juridiska dokument? Tyckte han kanske du var heltäckande? Eller tappade han bort sig?

    Jag tänker annars att din text väcker frågor kring det manliga och det kvinnliga, men du har rätt, det är förvirrat idag och kulturbundet naturligtvis och biologiskt givet i många avseenden.

    Fråga Olle är ett TV program, kanske något för Olle?

    Gilla

  • Min strand på ett vykort skriver:

   Om jag tycker du är störig och är starkare än dig, är jag då svag om jag inte slår ihjäl dig för minsta lilla? Däremot kan jag hålla med dig att det gått för långt, vi borde smälla flugan.

   Gilla

 15. Elvin skriver:

  Journalistmeckat Södermalm i Stockholm hamnar i botten i listen över stadsdelar när det kommer till så kallad mångfald. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen.

  Samtidigt går Kristina Lindquist, ni minns hon som anklagade Nya Tider för att göra lampskärmar av människohud!!, ut och propagerar för skenäktenskap med muslimska män för att säkra deras uppehållstillstånd.

  Lindquist har tydligen i sin lilla bubbla fortfarande inte fattat hur kvinnorna i muslimsk kultur blir behandlade….

  Gillad av 1 person

 16. Werner von Winkelbaum skriver:

  Thanks for a brilliant essay where you weave together western values, classical literature, and a morale message highly relevant for today’s Sweden. To be specific, I can’t understand why ”intellectuals” (e.g. Gudrun Schyman), who are rightly fighting fiercely for an end of gender discrimination within the Swedish society, can close their eyes to what is going on just a couple of miles away from Ostgotagatan and other streets on Soder. Is there no Mr. Napier in Sweden who, as in Vernes novel, dares stand up against imported customs such as female mutilation and ”girls throwing themselves to a safe death from balconies to save their family’s honor”?

  From an international perspective, Sweden stands out as an outcast.

  Werner

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.