Gästskribent Rebwar Hassan: Hur kom det sig att Miljöpartiet de gröna tog emot islamisterna med öppna armar?

Det var en fråga jag fick efter mötet som Demokrativärnet höll i Stockholm för en tid sedan. Nu när jag fått lite perspektiv på de sista turbulenta åren i Miljöpartiet ska jag försöka bena ut hur jag ser på det hela. I stort.

För det första så är det förstås svårt att ge ett entydigt svar eftersom ingen av dem som hjälpt fram islamisterna själva säger sig vilja ha shariasamhällen, parallellsamhällen, sharialagar och liknande -som kommer i alla länder där bokstavstroende samlas. Jag antar att de flesta som kvoterat fram olika minoriteter tycker att det är ett bra sätt att integrera invandrare och andra minoriteter. Har man dessutom en postmodernistisk syn på tillvaron, där hierarkier ska bekämpas med olika former av praktiserande normkritik, så blir det kanske så.

De grupper som ska kvoteras fram definieras alltid som offer. Att målmedvetet jobba sig in i Miljöpartiet och använda ett sådant offer-synsätt för att sprida den egna agendan har islamisterna varit skickliga på. Den verksamhetsplan Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan fick hela Miljöpartiet med på för 15 år sedan visar hur målmedvetet islamisterna agerat. Det framgår precis vad de ville ha och behövde för att lyckas etablera sig som en maktfaktor och därmed islamisera kanske i första hand islamistiska invandrare men även sprida shariatänkandet i hela samhället. Islamism är en vilja att fredligt eller med våld införa sharialagar i ett område eller ett land. Nuförtiden är många i partiet dessutom medvetna om att utan de islamistiska rösterna åker partiet ut ur riksdagen. Det är också en faktor att räkna med.


Kristendomen med dess värderingar är den grund västerlandet är byggt på. Under hundratals år har kristendomen präglat den svenska mentaliteten där personlig frihet alltid förknippats med en lika stor del ansvarstagande för sig själv och samhället. Hela samhället. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är också skriven efter denna grund. De muslimska länderna har en egen motsvarande deklaration där sharialagarna ställs över allt annat (Kairodeklarationen). Den som försöker bygga ett materialistiskt och postmodernt samhälle måste på något sätt riva denna kristna eller, som en del säger, postkristna grund. Att ersätta gammaldags, normala värderingar med andra kräver en i det närmaste religiös tro på de nya (postmoderna) värderingarna.

Postmodernismen med sin ovetenskapliga syn på tillvaron är dock i sin praktiska utformning mer tvingande och obarmhärtigare än något annat som drabbat mänskligheten. Ändamålet helgar alltid medlen. Språkbruket är orwellskt och lögner blir sanningar. För att överhuvudtaget lyckas behöver postmodernisterna ett globalt världsherravälde och där är internationella organisationer en viktig del. I postmodernismen ligger alltid olika former av gränslöshet och naturligtvis därmed avsky för all nationell samhörighet.

En sund självkritik över invanda beteenden har under några årtionden övergått i en förgörande normkritik där goda och nyttiga vanor ersatts med en fix idé att bryta även naturliga hierarkier. Familjebegreppet har nu varit utsatt för ett oavbrutet bombardemang och många barn far mycket illa till följd av den postmoderna kritikens effekter på den traditionella familjen. Att kön bara är en social konstruktion är en annan postmodern dumhet som förvirrar särskilt tonåringar.

Men postmodernismen har förstås även något som är lockande och om nu dessa människor tror att Gud är död, som Nietzsche hävdade, bör vi kanske bygga en ny och bättre värld, en värld där alla är snälla och vänliga och där den vite mannen placerats där han inte kan göra så mycket skada. Så kan man ju tycka och med kolonialism, rasbiologi och andra mänsklighetens misstag – så varför inte?  Postmodernismen eller nymarxismen är alltså ett religionssubstitut och det enda som skiljer denna religion från andra är att gudstjänster saknas – annars finns all värsta sortens religiösa fanatism där.

Om nu tillräckligt många människor som vill ha en ny värld där hierarkier vänds överända så passade det bra med islams proselyter eftersom dessa är fanatiska motståndare till kristendom och demokrati och vetenskap. Islam är en religion som alltid utökat sitt välde med våld och som bibehåller sin makt över människor med hjälp av våld. Islam kom som gudasänt till postmodernisterna. Islamisterna tackar inte ens utan tar bara för sig, som historien vittnar om. Många postmoderna miljöpartister har haft stor nytta av Kaplan och hans kontakter med det muslimska brödraskapet. Många miljöpartister har deltagit i islamisternas utbildningar. Många har välavlönade arbeten och uppdrag att tacka islamisterna för. En stor acceptans för slöjor, fredagsböner, hederskulturer, böneutrop beror på att dessa avarter bidrar till att stjälpa vår värld av frihet, demokrati och jämställdhet över ända. Detta anses av postmoderna globalister vara bra.

När detta och mycket annat väl genomförts står en postmodernt inriktad global elit redo att införa proletariatets, kalifatets eller oligarkernas diktatur. Miljöpartiet styrs inte av miljö-, freds-, eller andra alternativa rörelser. Miljöpartiet styrs av globalister som använder islamisterna precis som de använder andra ”nyttiga idioter”. Allt för den nya globala världsåskådningen. En i det närmaste oändlig skara människor som mer än gärna förklarar sina egna tillkortakommanden och misslyckanden på hierarkier och strukturer finns att rekrytera för den postmoderna rörelsen. Som alltså är dödligt farlig för människor som tror på livets mening, frihet att förverkliga sig själva och som vill bygga ett jämställt samhälle där lokaldemokrati och sunt förnuft råder.

Så framstår islamiseringen av inte bara Miljöpartiet utan av nästan hela vänsterrörelsen som någorlunda begriplig – åtminstone för mig.

Rebwar Hassan är ledamot i Stockholms läns landsting, före detta riksdagsledamot, utesluten ur miljöpartiet på grund av kritik mot partiledningen, idag politisk vilde. 

31 reaktioner på ”Gästskribent Rebwar Hassan: Hur kom det sig att Miljöpartiet de gröna tog emot islamisterna med öppna armar?

 1. ulsansblogg skriver:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Vill vi ha en postmodernt inriktad global elit redo att införa proletariatets, kalifatets eller oligarkernas diktatur eller anser vi att grunden för ett samhälle är individens rättigheter och skyldigheter och det egna ansvaret som bör vara grunden i ett civiliserat samhälle.

  Gillad av 1 person

 2. Eva Danielsson skriver:

  En bra beskrivning av den förfärliga postmodernismen.
  Men om globalister tror att de kan använda islamister som ”nyttiga idioter” så tror jag i stället att det är de själva som är islamisternas ”nyttiga idioter”. Som kommer att hängas i lyftkranar om de inte fogar sig när islam tagit över.
  Om man tror något annat är man inte bara naiv utan obeskrivligt dum.
  Vi kan bara hoppas att MP åker ur riksdagen. De har gjort tillräckligt stor skada på vårt land som det är.

  Vi måste hjälpas åt att strida för vår nation med vårt kristna kulturarv med frihet och demokrati.
  Bekämpa globalisternas neomarxistiska postmoderna galenskaper och bekämpa islamism.

  Gillad av 14 people

  • olle reimers skriver:

   Nej, för en gångs skull har du fel Eva Danielsson.

   Härskarna i de islamistiska samhällena är samma sorts globalister som alla de andra som du mycket riktigt framför. Det bästa exemplet på detta är Saudi Arabien som fram till första världskriget var ett rent nomad-och stamsamhälle. Grundarna av huset Saud insåg att man genom att liera sig med de mest radikala islamisterna kunde skapa världens mest framgångsrika regressiva statsbildning. Du tror väl inte för en sekund att dessa ursupatorer tror på Muhammed?

   Islam är världens hittills mest framgångsrika projekt för att göra ett ytterst fåtal sanslöst rika medan deras egen befolkning svälter eller görs till kanonmat; allt i Allah:s namn.

   Det var i korsningen mellan USA:s globalister och Mellanösterns cyniska envåldshärskare som globalismen fick ordentlig fart.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag tror väl inte heller att de högsta ledarna tror på koranen, lika lite som Annie Lööf eg tror på ett klimathot, men jag tror att de nedanför i hierarkierna gör det. Bokstavligen. Och att ledarna som vet hur enkelt det är att styra med hot o hat i koranens namn, knappast skulle överge det. Medan kålsuparna med västlig bakgrund kommer att få ge sig och också gå in för islam som verktyg. Eller hänga i lyftkranarna.
    Frågan är väl om kineserna ändå hinner förekomma med att ”ta över väst.”
    Själv föredrar jag dem framför svagsinta och blodtörstiga som mumlar böner.
    Det finns grader i helvetet.

    Gillad av 2 people

 3. Aurora skriver:

  En av de bästa analyserna. Men, i min mening, lite för mycket tyngd på vänsterns postmodernistiska agenda som dragkrok. Denna och islamismen är kommunicerande kärl idag. Man ska inte underskatta de islamistiska rörelsernas egen förmåga att finns vägar in i vår demokrati och folkrörelsekultur för sin politiska agenda. Inte bara så att de blivit tacksamt inbjudna till de vänsterstyrda postmodernistiska grupperna utan som vinthundar kunnat nosa sig dit. I sammamhanget kanske man kan fundera på om även C kan falla in under vänster postmodernism.

  Gillad av 7 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Helt riktigt

  Det stora problemet är postmodernismen. Och det är inte bara miljöpartiet som anammat detta nonsens utan företeelsen är dessvärre spridd i andra partier och i media. Hur förnuftiga människor kan ta till sig något dylikt är obegripligt. Det är precis sådant som gör att man trots allt börjar tvivla på det moderna samhället? Det mest oroande är förstås att de så kallade ”intellektuella” är de första som anammar denna enastående rappakalja.

  Det är verkligen dags att rensa upp förvillelsen och mörkret och sprida förnuftet och upplysningens ljus!

  Gillad av 12 people

 5. svenne skriver:

  ”Miljöpartiet styrs av globalister som använder islamisterna precis som de använder andra ”nyttiga idioter”. Allt för den nya globala världsåskådningen”.

  Även journalisterna inom sk. rumsrena media och även opinionsinstituten kan räknas in i skaran av ”nyttiga idioter”. I samband med det förra riksdagsvalet fick jag intrycket att dessa båda organisationer gjorde sitt bästa för att hela tiden framhålla att Miljöpartiet var det tredje största partiet och detta för att inte framgång skulle föda framgång för SD.

  Opinionsinstituten kan ju genom sina olika ”viktningar” och bedömningsmetoder tolka insamlade rådata på ett sådant sätt att man kan bända resultatet uppåt eller nedåt för att gynna eller missgynna utvalda politiska partier. Media var mycket angelägna – och glada – att kunna basunera ut en ledning för Miljöpartiet, som inte heller konfronterades med några besvärliga frågor utan det var ett ohöljt gullande med dess företrädare. Detta gjorde att jag för min del betraktade journalisternas fjantande kring Miljöpartiet som ett grundskott för förtroendet för denna yrkeskår och återupprättandet av förtroendet är nog mycket svårt och sannolikt omöjligt.

  Gillad av 6 people

 6. Jari Norvanto skriver:

  ”Miljöpartiet styrs av globalister som använder islamisterna precis som de använder andra ‘nyttiga idioter’.”

  Här är nog utnyttjandet ömsesidigt. En sak är säker: den sortens kommunistisk mutation som Mp representerar, kommer inte ha något att säga till om, där muslimerna och islam tar över. Man kan säga att även islamisterna är globalister – med kalifatet och umma som mål för jihad.

  Gillad av 4 people

 7. Alexander Zetterberg skriver:

  Fantastisk artikel, något av det bästa jag läst på DGS och det säger inte lite. Har ni förresten tänkt på hur passande miljöpartiets val av partiblomma är, hur mycket valet av maskrosen som symbol säger om miljöpartiets natur?

  Var trivs maskrosen, var växer den och ständigt måste tuktas och rensas bort? Just det, maskrosen är ett ogräs i våra civiliserade områden där andra hårt arbetande människor anlagt parker, vägar, trädgårdar etcetera.

  Hur ofta ser vi maskrosor ute i den vilda naturen där de utsätts för fri konkurrens från andra arter?

  Låt oss hoppas att 2018 blir det år då maskrospartiet röstas ut ur riksdagen!

  Gillad av 6 people

 8. Jvk skriver:

  Du hade kunnat göra mycket mer nytta som spion. Nu blir du bara en i mängden av folk som varit i ondskans tjänst och nu söker förlåtelse och förståelse. Du söker fröet för grunt, vänstern och islams idé är densamma på ett psykologiskt plan, man säger sig vara för allt som är gott, men appellerar till människans värsta instinkter, den som vill förstöra och mörda. Det döljs under lager på lager av ytlig välvilja mot alla svaga och offer och inte förrän nu, när vuxna män våldtar småbarn och flickor flyger från balkonger och får syra i ansiktet, när blygdläppar skärs av och när 11-åringar lemlästas av arga muslimer, så vaknar du? Det är rätt mycket ondska som skall till för att väcka en vänsterpartist eller miljöpartist. Stalins och Maos mördade miljoner räcker inte, det är uppenbart.

  Jag tror miljöpartiets problem ligger i dig själv och dina ursäkter, postmodernism, pyttsan. Det är DIG det är fel på, du som tror att du med dina ideér kan göra världen bättre genom att tvinga mig att delta via skatten och genom att dela mitt territorium och ändra mina lagar för att passa just DIG! När skolflickor blir mördade på öppen gata så ändrar du dig, wow! Imponerande.

  Problemet ligger istället i de djupaste ideérna till vänster, där en grupp tror sig veta vad som är rätt och rättvist, och använder staten för att tvinga de andra för att få sin vilja igenom, att det till sist ALLTID slutar med ren galenskap är inbyggt från början, för att erat hjärta är hyckleri och hat, och de värsta av er kommer att styra, så Fridolin, ond som han är, kommer snart att få ge pinnen till någon ännu mera öppet islamistisk. Du verkar fortfarande inte inse att det inte finns någonting i vänsterns ideér som stoppar rörelsen mot Gulag, dödens fält, eller sharia och ett mördande kalifat. Inget. Vänsterns kärna är rörelsen mot den värsta ondskan människan kan tänka ut.

  Gillad av 9 people

  • Peter skriver:

   Samma ondska i form av översitteri och maktfullkomlighet frodas även på den antisocialistiska sidan.
   Både kapitalismens och socialismens prästerskap ser sig som allvetande, de sitter inne med de ultimata, slutgiltiga lösningarna, för dem finns ett jordiskt paradis och de vet vägen dit, vi andra är för korkade och inskränkta för att se den heliga Graal.
   Vad vi saknar är en stark, ödmjuk konservativ ådra som kan försvara det pluralistiska samhället.
   Stå emot de världsfrälsande utopiska aktivisterna vars väg till paradiset leder genom den totalitära diktaturen.
   Eller har Platon rätt, efter demokrati kommer diktatur och tyranni?
   Är demokrati ett instabilt läge i vårt samhälle?

   Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Inte alls, att vara antisocialist är alltigenom gott, det säger dock inget om vad man är FÖR. Utopisk kapitalism kan också vara skadlig men det är på en helt annan skala, det går inte på något sätt att jämföra med socialism. Vilka massmord ligger kapitalismen bakom?

    Gillad av 2 people

   • Peter skriver:

    JVK,
    jag begränsade ondskan till översitteri och maktfullkomlighet.
    Egenskaper som förgiftar samhället.
    När det gäller att ta livet av sina medmänniskor står socialismen i en klass för sig.
    Jag vill trycka på att det finns stor risk för att pendeln kommer svänga över å det vildaste och de mest hämndlystna antisocialister kommer i maktställning efter den katastrof vi nu genomlider.
    Vi behöver inte de långa knivarnas natt, vi behöver lugn, eftertanke och förnuft, vi behöver en human konservatism som fokuserar på samhällets primära uppgifter.
    Naturligtvis måste vi inrätta domstolar som kan döma ut straff för de brott våra regeringar och myndigheter utfört och utför.
    Men risken är stor att det hela kommer eskalera till hämnd snarare än ansvarsutkrävning.
    Vi måste välja våra framtida ledare med omsorg.
    Men kan vi det efter all den ondska vi drabbas av från vårt etablissemang?

    Gilla

 9. Aha skriver:

  Tänkvärda ord. Postmodernismen är verkligen en sörja som så mycket annat hör hemma på historiens skräphög och dit hör nu också Miljöpartiet. Märkligt att man ihärdar att fortsätta en inslagen väg trots att de upparbetade resultaten är urusla; stort utanförskap, ansträngd välfärd, lägre utvecklingstakt i ekonomin, grov brottslighet och exotiska sedvänjor såsom barngifte.

  Det är bara att hålla tummarna att miljöpartiet har gjort sitt i samband med valet i höst.

  Vilka är de, förutom muslimer, som röstar på Miljöpartiet?

  Gilla

  • Den glade konservative skriver:

   Jag hörde att det fanns en som hette Fridolin, och två tanter som visst hade några utländska män boende hos sig i grannbyn, så nog finns de alltid!

   Gilla

 10. brrr skriver:

  NRK sände den eminenta serien Hjernevask, men NRK har mer på sitt ”samvete”, t.ex. denna serie om Muslimska Brödradkapet och hur de arbetar både i MENA och Europa

  Gillad av 1 person

 11. Knasen skriver:

  De som röstar på Miljöpartiet är nästan uteslutande folk som tror att Sverige kan rädda hela världen eller planeten vi bor på. Alltifrån flygskatt till ökad invandring.
  Sverige behöver i nuläget varken MP eller C.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om det ändå vore så väl att vi slapp dessa NYTTIGA IDIOTER,
   Som blint går i Globalisternas ledband…
   Även om Mp utrotas i RD, lär de finnas kvar i Kommunerna!

   Gillad av 1 person

   • Min strand på ett vykort skriver:

    Raggar? Det säger man inte när män betalar för sex. Jag tror vi i Sverige verkligen ser jämställdhet, vilket betyder att de värsta av kvinnorna nu kan leva ut på bekostnad av alla andra. Man börjar förstå varför världen fram tills nu inte varit inrättad som i Sverige.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   MP är fundamentalister. Med tiden har de lärt sig vilka medel de kan använda för att maximera sina röster.

   De har dock inte varit smarta nog (eller haft förutsättningar) att samarbeta med andra krafter som insett detsamma. Deras gräsrötter är av samma skrot och korn som ISIS men med alltför många tjejer. Det finns för få riktiga psykopater bland tjejerna. Det är MP:s svaghet

   Gilla

 12. W skriver:

  Läst på Folihatten blogg
  Här en lektion för MP!
  Eldar man upp havre som biobränsle, då kallas det för förnyelsebar energi och kretslopp. Det sägs reducera CO2-utsläppen och rädda jorden från klimatförändringar. Det man glömmer är att hela havrens kolväteinnehåll blir CO2.
  Om en ko äter upp samma havre, kallas det för klimatpåverkande CO2. Att det sedan ger lägre CO2-utsläpp och binder en del av kolet i gödsel och jordförbättring, samt ger kött och mjölk, spelar tydligen ingen roll! Naturen är alldeles fantastisk och har uppfunnit en egen maskin som gör detta effektivare, snabbare, skördar själv, driften är 100% biomassa och omvandlar delar av denna biomassa till kött och mjölk. Naturmaskinen kallas för ko.
  Förbränningen är inte 100% i naturmaskin! Biomassan blir mjölk och kött, kol binds i gödsel. Gödsel används av EKO-odlare och till jordförbättring.
  Det CO2 kon släpper ut och även de små mängderna marknära metan som snabbt bryts ner till CO2, tas med hjälp av fotosyntesen upp av växter och bli ny biomassa. Som kon sedan äter upp. Detta kallas för kretslopp. När en ko förbränner biomassa och släpper ut förnyelsebar kretslopp-CO2 kallas kon för en klimatbov och måste förbjudas eller påföras klimatskatt.
  Det är nu alla MP får problem med verkligheten! Det spelar ingen som helst roll vad man gör med biomassan, eldar upp den i ett värmeverk eller låter den passera en ko. CO2-utsläppen blir lika stora oavsett och är förnyelsebar kretslopps-CO2 och sägs inte ha någon klimatpåverkan då det tillhör kretsloppet.
  Varför vill då MP införa en klimatskatt på kött eller begriper det inte sammanhanget?

  Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   Sant när det gäller CO2. Haken är bara den att kritiken mot kossorna består i deras utsläpp av metan som är långt mer kraftfull växthusgas än CO2 men kortlivad. Men, i grund och botten håller jag med dig.

   Gilla

 13. Anders F skriver:

  Tyvärr kom globaliseringstankarna och postmodernismen att fylla det ideologiska tomrum som för vänstern uppstod när sovjetblocket kollapsade. Paradoxen blev också att vänstern i sin idémässiga osäkerhet kom att dela nyliberala och universella tankegångar. Detta gäller även miljöpartiet. I detta tankemässiga moras fick också idéerna om de mänskliga rättigheterna ett stort utrymme och där kom – vart fall i Europa – islam i samband med flyktingvågen att spela en betydande roll. Hur det skall sluta är naturligtvis en allvarlig fråga. Om man begrundar utvecklingen i Europa med krisande socialdemokratiska partier och framväxten av mer socialkonservativa partier som Sverigedemokraterna talar mycket för en utveckling som tyvärr kan komma att medföra stora problem. Även i USA är situationen likartad. Det är hög tid för våra stora partier att rannsaka sig själva istället för att skylla skulden på andra. Tyvärr står vi inför en mycket dyster framtid om inget resolut görs.

  Gillad av 1 person

 14. Henric Ankarcrona skriver:

  Postmodernismens idé att alla sanningar är lika värda/inga sanningar finns kan testas genom att utsätta en förespråkare för följande experiment: sök upp hans bil och drag en nyckel utmed bilens långsida. En lång repa uppstår. Är det ett acceptabelt beteende? Naturligtvis inte. Så det finns vissa förhållningssätt som är bättre än andra.
  Detta är en utmärkt bild av postmodernismens hyckleri. Den finns beskriven i förordet till Jordan B. Petersons synnerligen läsvärda ”12 RULES FOR LIFE”.

  Gilla

 15. Glen Lester skriver:

  Att miljöpartiet använder sig av det faktum att grönt är den islamiska färgen som argument för att locka till sig muslimer med rösträtt är väl numera ganska känt. Det har tillochmed varit uttalat av aktiva miljöpartister att tanken varit den från början. Taktiken har lyckats, m,ånga muslimer som röstar på Miljäprtiet har faktisk inte ens något annat argument än den gröna färgen, det är nog känt bland de flesta arbetare som är kollgor till muslimer med svenskt medborgaskap. För muslimerna är det ju praktiskt, för då slipper de ju argumentera för Miljöpartiets politik eftersom deras val av parti är religöst.

  Under sådana omständigheter är det fullt naturligt att miljöalarmisterna är för en obegränsad invandring från just muslimska diktaturer. Det ökar ju de grönas väljarunderlag utan att ens behöva göra någon politiks aktivism eller propaganda ju fler som får det lättilgängliga svenska medborgarskapet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.