Christer Hanefalk: Talanalys politikertal Almedalen – Stefan Löfven

Stefan Löfvens tal i Almedalen 5 juli 2018

Sammanvägd bedömning/”retoriskt betyg” (10-skala):

A – Ambition (= budskap (röd tråd)              9 (nästan värt 10) En tydlig röd tråd. Sammanhållet. Bra tänkt

K – Kunskap (bl a bevismedlen)                    8 Mkt bra balans mellan bevismedlen.

T – Teknik (d v s retorisk teknik)                   8  Bästa jag har hört från Löfvén.

A – Artistisk förmåga (språket)                      7 Bra – utan att vara lysande.

Sammanvägt betyg:                                          8,0

Bästa tal jag personligen har hört från Stefan Löfvén. Ett ’statsministertal’.

Övergripande kommentar:

Gårdagens tal – tror jag – gick ’rätt in’ i varenda socialdemokrat. Men, jag tror att även många icke-socialdemokrater blev berörda. Exempelvis bör såväl centerväljare och liberaler som de flesta kristdemokratiska anhängarna ha sympatiserat med mycket av det som statsministern tog upp i sitt tal.

Jag tyckte att det var intressant att Stefan Löfven i talet ’vävde in’ sin egen historia här och där. Hans egen familj, hans uppväxt, skoltiden, med mera ’dök upp’ här och där i talet. Min första tanke gick till Barack Obamas acceptance speech som hölls sent på valdagens kväll i USA, tisdagen den 4 november. Obama avslutade då sitt tal med att tala om en svart, 106 år gammal kvinna: Ann Nixon Cooper. En kvinna som hade lagt sin röst på Obama. Och på ett helt fantastiskt sätt så kopplade Obama denna gamla kvinnas liv till USAs historia under hennes livstid. Och för varje årtionde som hon levt, så beskrev Obama en stor händelse i USAs historia. Till slut blev åhörarnas upplevelse att Ann Nixon Cooper blev så mycket mer än ’bara’ en gammal kvinna – hon blev en ’metafor’ för USA. Om du som läser detta inte har sett/hört Obamas tal så rekommenderar jag att du går in på denna länk och lyssnar/tittar.

Det som slog mig – min tanke – var att ’…har Stefan Löfvén och hans talskrivare funderat i samma banor…vill de försöka sig på att göra Stefan Löfvén till en metafor för Sverige…??’. För Stefan själv återkommer då och då i talet när talaren Stefan Löfvén berättar om Sveriges utveckling – och han blir på det sättet en del av utvecklingen. Eller mer än så – han blir ett bevis (!) för utvecklingen. Drygt nio procent av talet igår var ett tal om Stefan Löfvén själv. Var detta en medveten tanke så är det fullkomligt lysande – var det en slump, ja – då var det bra i alla fall!

Talet var också en bra blandning mellan det rationella och det känslomässiga – alltså en bra blandning mellan de gamla hederliga begreppen ’logos-ethos-pathos’.

Jag tror att man har jobbat med talet under en längre tid – det märktes på valet av bevismedel och på språket.

Noterbart är också – tycker undertecknad – att Löfvén i sitt tal nu använde begreppet ’sysselsättningsgrad’ och angav att den var den högsta inom EU (…och därmed förmodligen också i världen…). Inget tal om att vi i ’…Sverige ska EUs lägsta arbetslöshet…’. Personligen gillar jag att man lämnar det rent ut sagt ’korkade’ måttet EUs lägsta arbetslöshet mot att tala om det betydligt mer rättvisande måttet sysselsättningsgrad. (Och att jag skriver ’korkat’ har inte med politik att göra – jag skriver ’korkat’ för att det är ’korkat’ – oavsett vilket parti som framför ett sådant mått som ett mål.) Men, jag tror att S när man tog över makten inte gärna talade om ’sysselsättningsgrad’ – eftersom regeringen Reinfeldt hade nått 79,6 procent sysselsättningsgrad när man lämnade över regeringsmakten. Och redan då – 2014 – var vi i Sverige ’bäst i klassen’.

Före tvåan Tyskland och trean Nederländerna. S valde ett annat mått då – 2014 – för att man helt enkelt ville byta mått. För, vem vill träda till makten och jobba med ett mått som visar att företrädarna redan sett till att vi är nummer ett i EU och kanske i världen. Dessutom tror jag att folk i allmänhet inte har koll på måttet sysselsättningsgrad – procent arbetslöshet tror man att man vet vad det är.

Därför vill jag rikta ett personligt tack till Stefan Löfvén: TACK för att du talade om sysselsättningsgrad och inte om arbetslöshetsprocent!

Löfvén – klassiskt S – med KÄNSLA!

(A) – Ambition – målet med talet – den röda tråden

Talet var väl sammanhållet med en klar och tydlig röd tråd. Talet – om vi tar bort ’försnacket’ på 1 minut och 50 sekunder – var knappt 35 minuter långt. Taltempot utmärkt – 97,5 ord per talminut (…märker du som eventuellt läst ytterligare någon talanalys att alla talarna i Almedalen ligger väldigt nära varandra i taltempo – det är väldigt bra!!). Det var lätt att följa med och Stefan Löfvén var bra på att följa upp i dispositionen med bra sammanfattningar av sitt budskap. Totalt återkom han till att vi ’håller ihop’ åtta gånger. Och det kändes naturligt – aldrig tjatigt. Och passagerna som markerade mot hat, våld och oegentligheter i samhället – som var många – var väldigt bra.

(K) – Kunskap – bevismedlen – ämneskunskapen

Här fanns kanske det allra bästa i talet. Ingen annan av de tidigare talarna har lyckats att variera bevismedlen så skickligt och bra som Stefan Löfvén gjorde igår. Extrem god balans mellan fakta och statistik, exempel, citat och jämförelser. I det avseendet så rekommenderar jag våra högskolor att använda just detta tal som övningsexempel på hur retoriska bevismedel kan användas för att stärka argumentation.

(T) – Teknik – (exvis disposition, definitioner, argumentslag, statusläran, mm)

Stefan Löfvén har definitivt blivit en bättre talare. Och han har säkert övat på gårdagens tal en hel del. Dessutom tror jag att talet ’kändes’ rätt för honom vilket kanske också bidrog till framförandets kvalitet. Även här var balansen väldigt bra mellan användandet av bilder, rytmer, motsatser och talande/frågande språkfigurer. Men de så kallade ’rytmerna’ dominerade – som vanligt kan man säga när det gäller S (…och för dig som undrar vad en ’rytm’ är så kan nämnas ’skola-vård-omsorg’, ’frihet-jämlikhet-broderskap’ och ’fadern-sonen-och den helige ande’. Rytmer är de mest använda figurerna inom retoriken…).

Dispositionen var mycket bra. Den röda tråden fungerade. Och han knöt samman taltrådarna med en vacker inclusio – det vill säga: han återvände i avslutningen till det han talat om i inledningen.

(A) – Artistiskt – (intresseväckare, språkliga hjälpmedel)

Många som lyssnade tyckte säkert att Löfvéns artisteri låg på mycket hög nivå. Men om man betänker att personer som JF Kennedy och Barack Obama är på 10-poängsnivå, så kanske man ända kan tycka att det är rätt bra att få sju (7) poäng – som jag valde att sätta på Löfvéns tal. Anledningen till att jag sätter lite lägre här än på talet i övrigt är att språket var bra – men inte fantastiskt bra. Det var OK och väldigt väl anpassat för publiken, men det var inte ’konstfullt’ med retoriska mått mätt. Men – en extra poäng fick Löfvén ändå för förmågan (hos honom och hans talskrivare) att så väl variera språkhjälpmedlen.

Formuleringar man minns

Det fanns flera bra formuleringar i Löfvéns tal. Och jag ska verkligen titta igenom talet många gånger till och noggrant kolla upp hur många som ’går vidare’ till sammanställningens 10-i-topp. En ’höjdare’ som Löfven hade 2014 var den här: …man saknar inte kon förrän moderaterna har privatiserat den.

I 2018 års tal återger jag gärna dessa två:

– Det är ju att omfördela pengar från fattig till rik, som att läsa Robin Hood baklänges!
– Men det är inget skäl att vila – det är en sporre att fortsätta!

Anfall & försvar (…som inom retoriken tillhör något som kallas Statusläran…)

Talare från S gillar normalt att attackera motståndarna. Men, denna gång – i detta ’samförståndstal’ – så var attackerna få. Jag räknade till åtta (8) och av dem riktades hälften mot SD. Men då har jag inte räknat alla attacker som riktades mot ’hatet’ – men orden som sades då räknar inte jag som riktade mot en särskild part. Den attacken är riktad mot en företeelse i vår värld och i vårt eget samhälle. Jag tycker att Stefan Löfvén vann en hel del på att inte hela tiden angripa allianspartierna – och även attackerna mot SD var ’lagom’ många.

Nytt för i år – en ’mätning’ av hur stor del av talet som bestod i KONKRETA FÖRSLAG

Andelen konkreta förslag i Löfvéns tal bedömer undertecknad till 280 ord vilket motsvarar ungefär 8,2 procent av den totala taltiden. Högst hittills alltså. Intressantast blir väl att följa upp – efter valet – hur mycket av det som var konkret i talen blev konkret i praktiken.

37 reaktioner på ”Christer Hanefalk: Talanalys politikertal Almedalen – Stefan Löfven

 1. Andreas Glad skriver:

  Struntprat från en man som inte löst ett enda problem under sin tid vid makten, utan tvärtom orsakat fler.

  Tal om ett ”Hat” som huvudsakligen kommer från Vänstern.

  Uppblandat med illa dolt eget hat mot ett parti som representerar 25-30% av befolkningen

  Allt genomlyst av ett grovt demokratiförakt blandat med en enormt uppblåst bild av sig själv och sitt döende parti.

  Patetiskt.

  Gillad av 13 personer

 2. Jan Bengtsson skriver:

  Vad han sa är en sak…

  Vad han samtidigt FÖRTEG, kategoriskt medvetet blundade för,
  är något helt annat!

  Men man oroar inte röstboskapen ett kritiskt valår,
  när makten står på spel, platserna vid köttgrytorna är hotade…

  Den tilltagande ANTISEMITISMEN i sitt eget parti!
  Som givetvis hänger ihop med den ensidiga Islamimporten!

  Men hur var det en vis Romare sa…

  Min son, Rö(S)ter luktar inte,
  på ett ungefär översatt till vår moderna tid…

  Makten framför allt!

  Gäller att (S)luta när man är på topp…
  Men credit till talskrivaren)

  Gillad av 3 personer

 3. Jan Bengtsson skriver:

  Avslutande raderna lär i sig vara högst hypotetiska…

  S sitter förhoppningsvis inte kvar vid makten,
  under Löfvéns återstående levnad)

  Ökenvandringen börjar i hö(S)t…

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Nu väntar vi på veckans allra viktigaste händelser…

   Jimmies tal imorgon OCH Sveriges match mot England)

   I den ena matchen är det nästan öppet mål, tacksamt nog…
   Vi får se att Sverige trots allt har en Statsman!

   I den andra kan det krävas en annan bestraffning)

   Dambergs lyxresa på skattebetalarnas bekostnad lär nog komma upp,
   som ett tecken på partiets tilltagande maktfullkomlighet?

   100+ laxar kostade det lilla kala(S)et!
   Exklusive TRAKTAMENTE…

   Gillad av 6 personer

   • Linden skriver:

    Ja man funderar hur en en folkvald har mage att på skattebetalarnas ( vår) bekostnad bränna över hundratusen kronor på en fotbollsmatch, för sitt höga nöjes skull.

    Det måste brista på många ställen i den mannens omdöme. Det är ytterligare ett bevis på att vårt politikeradel har tappat fotfästet totalt. Förakt.

    Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Sysselsättningsgrad är ett missvisande mått. Det räknar inte in privat sysselsättning i hemmet eller studier eller för den delen svartarbete, och det normerar inte arbetstiden i heltidsekvivalenter. En hemmafru som jobbar heltid hemma räknas inte alls, en bidragsbedrägare som kommer en timma i veckan till ett påhittat pysselsättningsprojekt räknas lika som en högre tjänsteman som arbetar 60 timmar i veckan. Avsiktlig vilseledning och politisk demagogik, således.

  Dessutom är det felaktigt att inte redovisa separata mått för medborgare och utlänningar och i den senare gruppen per uppehållstillståndskategori.

  Men annars så skulle vi ju alla vara konservativa, inte sant? Om vi skulle vara ärliga och hålla oss till sanningen och verkligheten.

  (Det förvånar f.ö. inte att du sympatiserar lika mycket med SAP som med FP.)

  Gillad av 10 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Behövs verkligen Liberalerna (FP) längre?

   Man fokuserar hela tiden för mycket på pseudofrågor!

   EU-federation
   EURO
   NATO

   Dessutom agerar man aningslöst som nyttiga idioter åt Globalismen,
   EU-Federationen ingår som en viktig byggsten i sistnämnda!

   Men Trump har gett oss några års andrum/rådrum!

   Gillad av 6 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Hej Fredrik!
   Du har rätt i att sysselsättningsgrad inte är ett ‘klockrent mått’, men arbetslöshetsprocent är fullkomligt uppåt väggarna. Då kan man ju göra som Göran Persson och förtidspensionera 550.000 personer så får man ju precis det tal som man vill. Och – om EU i snitt har 20 procent arbetslöshet – har vi då lyckats om vi har 19 procent arbetslöshet. Nej, av alla dåliga mått på sysselsättning, så är sysselsättningsgrad bättre än andra mått.
   Det roar mig också att du har bestämt dig för vilken ‘fålla’ jag tillhör…
   Samtidigt är jag imponerad av att du – trots allt – läser det jag skriver.

   Gillad av 1 person

   • fabricerad skriver:

    Christer Hanefalk

    Hur ställer du dig till begreppet ”självförsörjningsgrad”?
    Med det menar jag hur stor del av den arbetsföra befolkningen som inte är i någon slags åtgärd eller bidragsfinansierad ”sysselsättning” utan uppbär en riktig lön.

    Gillad av 1 person

 5. W skriver:

  Magdalena Andersson hävdar i SVT Aktuellt att SD:s riksdagsledamöter saknar rätt kompetens, att leda riksdagens utskott och därmed inte är aktuella för några ordförandeposter, det var en uppvisning i högdryghet och ”von oben” attityd.

  Inför kameran illustrerade Magdalena Andersson den maktfullkomlige sossen till perfektion. Maktpartiets självupphöjda förhärligande är motbjudande och deras nedlåtenhet mot andra är verkligen vämjeligt. Inte undra på, att sossarna är avskydda

  .Det är ytterst komiskt att hon säger detta, när man tänker på Löfvén Ygeman, Fridolin, Bah Kunke, Dan Eliasson …Allting sossarna säger slår tillbaks på dem själva
  .
  Magda borde nog tänkt till lite innan hon uttalade sig. Frågan är om hon inser, att hon sitter i en regering som stänker av inkompetens. Hon har själv inte jobbat en enda dag i sitt liv och hon är ändå den kanske mest meriterade ministern.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   ABK är väl Miljömupp?

   De goda Islamistiska kontakterna som knöts i sektor TRE,
   ledde väl till GD-jobbet i Ungdomsstyrelsen,
   då utsedd av Alliansregeringen(!)

   Fast Alliansen/FR utsåg väl förstås även Hanna Stjärne/SVT

   Var det FP/Ullenhags vÄrk…

   Men hur blev hon utsedd till en chefsbefattning för ÅngpanneFöreningen?
   Förvisso kortvarigt!
   Inkvoterad…

   Gillad av 1 person

 6. Egon skriver:

  Den som ger uppehållstillstånd för 9000 Afghaner utan asylskäl och i samma andetag säger sig ta ansvar för Sverige……………
  Han borde skämmas.

  Gillad av 13 personer

 7. Aha skriver:

  Jag lyssnar inte på politiska linjetal såsom de i Almedalen. De är så förutsägbara med floskler halvsanningar, halmgubbar mot politiska motståndare som inte kan försvara sig och där känslor sätts före fakta och förnuft. Vidare brukar självkritiken lysa med sin frånvaro, man skriver ut samma recept som visat sig inte ge effekt.
  Det som dock kan vara intressant är att talen avslöjar taktik. Vad fokuserar man på? Vad utelämnar man?

  Jag noterar nu dock att hittillsvarande talare fått goda, för att inte säga mycket goda betyg här på Det Goda Samhället. Rakt emot mina fördomar om linjetal, fördomar som jag torde dela med många. Jag tog mig därför för att lyssna på statsministerns tal för att stämma av mina intryck visavi recensionerna här på bloggen. För mig var talet ett tal som bekräftade mina fördomar.
  Talet var förutsägbart enligt ovan och dessutom på gymnasial nivå.

  (När det gällde taktiken handlade det om så split mot SD genom flosklen Mitt Sverige håller ihop och att måla upp en fiende bestående av hat och extremism med fokus på NMR och med avsikt att få det att spilla över på SD. Fokus på NMR vänder också bort blickarna från extremismen inom Islam som torde utgöra det enda konkreta extremistiska hotet i Sverige. Fortsatt demonisering av SD gäller m.a.o.)

  Mitt råd är att recensionerna bör spegla talens förutsägbarhet och plattitydinnehåll.

  Som det nu är gäller för mig devisen;
  Ju mer retorik ju ointressantare tal.

  Gillad av 4 personer

 8. Jan Bengtsson skriver:

  En sak som inte har kommenterats av någon ännu…
  Man kan nästan få intrycket att Stefan börjar bli senil/glömsk)

  MILJÖHOTET var som bortblåst…

  Blir kanske Lövins egen NISCH på söndag,
  när Stefan åkt till Ryssland?

  Men vi kan förstå att den vargavinter vi nu upplever,
  gör varningar för Global uppvärmning helt överflödiga)

  Är snarare KLIMATVARIATIONER?
  Många minns kanske sommaren 1955…

  160 NMR:are är farligare än 10 000-tals galna Jihadister/Extremister!
  Mötesstörningar gjorda av AFA/Antifa/EXPO är bara demokratiuttryck?

  Gillad av 2 personer

 9. Martin Gustavsson skriver:

  Lågt av Löfven att antyda att ett Swexit är en SD-fråga. EU är ett välkänt ”race to the bottom”-system som verkligen INTE borde bedrivas av ett parti som döpt sig till ”Socialdemokraterna”.

  EU är marknadskapitalistiskt frihandel där den demokratiska makten flyttats till Bryssel och monopolkapitalister.

  Det är p.g.a. EU-medlemskapet och massinvandringen som SD, AfS och NMR vuxit och det är inte enbart invandringen som ökat mordfrekvensen, men även den ökade ojämlikhet och lösdriveri som dessa EU-politiker skapat.

  Det är nationalstater i social harmoni där folket har demokratiskt inflytande som leder till fred, likt det fredliga Schweiz.

  Gillad av 4 personer

 10. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Det går näppeligen att misstolka inom vilket läger den analytiskt sinnade Hanefalk har sina sympatier och denna i det närmaste propagandistiska patetik, mina herrar meningsfränder, kan utan darrningar på manschetten betraktas som en officiell kärleksförklaring maskerad till underhållningsdissertation, där den inbillade landsfadern, excellensen Löfvén, erhåller ett laudatur för sin trägna strävan att ge den av allsköns plågor svårligen ansatta Moder Svea nådastöten.

  Rent parentetiskt kan anmärkas att undertecknad skrivbordslansiär osökt erinras om den legendariske författaren och journalisten Ludvig Nordströms omtalade alster Lort-Sverige, oaktat dagens smuts och solk företrädesvis står tillfinnandes inom de statskonstnärliga läger som med alla till buds stående medel söker besudla och kontaminera den svenska folksjälen och sänka den allmänna samhällsmoralen tills den står på det strategiska politikerskråets skamligt låga nivå.

  Improbatur är det betyg jag skulle förläna den oförfärade retorikexperten Hanefalk, såframt någon besökare å Det Goda Samhällets eminenta plattform undrar, och detta med anledning av den illa dolda fascinationen inför den invariabelt ryslige regeringschefens sirapsdoppade framträdande.
  Egendomligt blott att panegyriken icke inkluderade en notering gällande den socialekvilibristiske frontalgestaltens maskulint resliga hållning och val av slips.
  Andreas 🙂

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Du får högsta betyg,
   i att skriva nästan totalt obegripligt)

   Vi nödgas läsa med ordlistan i hand hela tiden,
   fastän jag normalt inte ens behöver öppna den!

   Har Du blivit invald som ersättare i Svenska Akademien…

   Gilla

  • Christer Hanefalk skriver:

   Tack för ditt inlägg! Underhållande – om än inte riktat till populasen som förmodligen förstod hälften. Men din formuleringskonst är imponerande. Jag får väl ändå vara tacksam för att du tog dig tid att läsa. Och någonstans tror jag att du kanske håller med mig om att talet gick hem hos en majoritet av Stefan Löfvéns fans. En skara som du med säkerhet inte tillhör.
   Jag hoppas du läser fler av mina analyser och kommenterar. Det är ju ändå bara tre kvar.
   Ditt sätt att skriva är fascinerande.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Christer
    ”.. om än inte riktat till populasen som förmodligen förstod hälften. ”

    Tack för att du klargör din attityd.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    De sista tappra behövde nog lite uppmuntran…
    Men (S)karan är krympande, minst sagt!

    S lär nå ALL-TIME LOW i valet, under 100 år.
    Kanske mödosamt kravla sig lite över 20 %?

    Stor risk att detta var Stefans (S)orti?

    (S)jälvbilden lär inte tåla, att man blir näst störst!
    Det lär nog bli helt oacceptabelt)

    Fast går det att hitta en efterträdare?
    Urvalet är inte precis Stort!

    Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   Dagens skratt, Andreas, roligt med kommentarer som sticker ut. Jag förstår så mycket att du tycker Lövfen är en tönt, och jag håller med. Det gäller f.ö. hela socilademokratiska ledargarnityrer ingen nämnd och ingen glömd.

   Gillad av 3 personer

 11. educaremm skriver:

  Det är ett märkligt företagande, eller en märklig genre, att försöka sig på att analysera själva talandet eller själva ordformulerandet, i politiska tal….

  Det är nästan som att vilja försöka beskriva en maträtt genom att fokusera på hur den ser ut, hur den är upplagd på fatet, hur de olika grönsakerna, köttet, fisken eller potatisen, eller andra ingredienser, befinner sig i förhållande till varandra. Samt vilja fokusera på själva placeringen eller uppläggningen och deras inbördes storlek eller andelar i relation till varandra, utan att alls nämna någonting om själva smaken på maten…

  Det blir som om man missar en viktig ingrediens i redogörelsen…..

  Märklig genre…

  (Läs mer om morötter, men också om piskor…. Tryck på min signatur…)

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   (S)maken är nog en aning fadd…

   Bäst före datum har passerats, med råge!

   Desserten vågar vi nog inte ens smaka på…
   Full av Bittermandel…

   Gillad av 1 person

 12. Enar skriver:

  Har inte i detalj studerat Löfven tal – men mediafokus, säkert planerat, var på hans avståndstagande från störande närvarande nazister (NRM kallar de sig tydligen) – hans sätt att i talet uttrycka förakt för dem gick hem hos journalister. Var det skickligt? Kanske för stunden men inte mer – denna lilla patetiska grupp, uppenbarligen oftast med kriminell bakgrund, borde ha hanterats av polisen och inte ha fått tillstånd av polisen att uppträda i Almedalen – men polismyndigheten på Gotland har ansett att nuvarande lagstiftning ger NRM rätt att framträda med bokbord osv men naturligtvis inte med bråk och misshandel om det nu var så. – För mig är det självklart att företeelsen NMR måste förbjudas och hindras från att störa t ex i Almedalen och på bokmässa. Vem har ansvaret för att detta inte ordnats under Löfvens och Fridolins fyraåriga regeringsperiod? Ingen annan än Löfven (och Fridolin, kanske även Vänsterpartiet) – fyra år har gått utan att regeringen gjort ett handtag för att lagstifta så att NMR kan förbjudas att uppträda på det sätt man tydligen gjort i Almedalen. Den enda som kan ändra på situationen är regeringen genom justitiedepartementet och sedan riksdagen. Men det har regeringen nu försummat och därför är det nu sorgligt att Löfven presenterar sig som upprörd över NRM – det är han som under alla dessa år struntat i att ändra regelverket så att NRM inte kan fortsätta att verka t ex Almedalen eller på bokmässan. Kanske ger det tillfälligt retoriska poäng att göra stora poäng med kritik mot NMR, men frågan kommer som en katapult tillbaka till Löfven som regeringschef under fyra år med total avsaknad av lagstiftningsåtgärder riktade mot den underliga sekten NMR. Mitt betyg för Löfven blir med andra ord betydligt sämre.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men AFA ANTIFA EXPO har tillåtits störa möten under lång tid…

   Minns bara ”vänsterdråggen” som stod runt Folkets Demonstration,
   där enbart fredliga talare och publik fanns!

   Varför ges det ens demonstrationstillstånd inom hörhåll,
   på samma tid och plats?

   Det finns ju 364 andra dagar,
   där dessa element kan TORGFÖRA SINA EGNA ÅSIKTER!

   Gillad av 3 personer

 13. MartinA skriver:

  Vad jag hört så var det här talet Löfvens enda publika framträdande i Almedalen. Inga seminarier, ingen frågestund, möjligen inte ens ett tal till medlemmarna.
  Verkar som sossarnas valstrateger saknar noll förtroende för Löfven bortom att papegoja begåvade talskrivares alster.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ju mindre Löfvén öppnar foderluckan,
   desto bättre för Sossarna!

   Ungefär som under Mona Sahlins partiledarskap…

   Verkligheten är Sossarnas värsta fiende!

   Gillad av 2 personer

  • Andreas Glad skriver:

   Vänligen jämför inte Löfvens inantillrabblande med den intelligenta och kloka papegojans användande av språk.

   Då jag har en gråjako som familjemedlem vet jag att fågeln, olikt den ovannämde, själv kan sammansätta meningar för att uttrycka sin mening eller sina behov utan hjälp.

   Gillad av 2 personer

 14. Jan Andersson skriver:

  Håller du på med dessa meningslösa analyser fortfarande? Alla politiska ”talare” är exakt som telefonsäljare: man vet exakt vad de ska säga och räknar sekunderna innan man kan avsluta skitsnacket.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Procenten betyder mindre än trovärdigheten!

   När den saknas,
   till sist börjar publiken märka det!

   Vem skulle köpa en begagnad bil av Ulf Stefan eller Annie?

   Hellre då Sjöstedt,
   för han har varit länge i branschen)

   Levererat åtminstone vad kunderna förväntat sig få!

   Gillad av 1 person

 15. Glen Lester skriver:

  Löfven, och hans gelikar, är parasiter på den svenska samhällskroppen. De har bytt arbetarklassen som väljare mot mängder av invandrare som får svenskt medbogarskap så fort som möjligt även om de begått våldsbrott. Andelen som skulle kunna antas ha verkliga asylskäl är så liten så den skulle knappt synas i statistiken (kanske i den officiella ordentligt friserade statisiken). ‘

  Hela 7-klövern är en samling lögnhalsar assisterade av en hoper, av skattebetalarna, överbetalda retorikexperter som skriver deras tal.

  Gillad av 1 person

 16. V for Vendetta skriver:

  Intressant att du jämför Obama med Löfvén. Personligen tycker jag att den jämförelsen haltar betänkligt. Löfvén stakar sin, haltar på orden redan när han har ett manus framför sig, utan manus är han så gott som användbar. Han retoriska skicklighet mäter sg väl närmast med någon avlägsen primats. Sysselsättningsgraden är ett ytligt mått. Du an kan ha en hög sysselsättningsgrad men arbetstagarna drar inte ihop till sin egen lön utan subventioneras av de delar av den administrativa ytans befolkning som de facto gör så. I S värld och uppenbarligen också i Hanefalks, är detta i sig inget problem att nyttja just det måttet då pengar alltid finns i andras fickor att hantera fenomenet.

  Gillad av 2 personer

 17. Karl Oskar skriver:

  Såklart det är viktigt att man framför sin sak på ett bra sätt.
  Särskilt om man har något angeläget och viktigt att framföra!

  Men, hur blir det om man inte har något alls att komma med?
  Blir inte då den lysande retoriken ett bländverk? En avledningsmanöver, ett bedrägeri? Ett trick för att förföra och slå blå dunster i ögonen på åhörare?
  Är det inte just precis så det förhåller sig för Stefan Löfven och övriga 7-klöverpolitiker?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.