Rapport från idéverkstaden

Patrik Engellau

Ibland får jag frågan hur jag lyckas prestera en (i bästa fall läsvärd och i vilket fall, som det verkar, potentiellt stötande) text om dagen år efter år. Hur får jag inspiration? Jag svarar att det inte handlar om inspiration. Jag vet inte varifrån folk fått uppfattningen att idéarbete och annan konstnärlig verksamhet handlar om inspiration. Det har jag aldrig märkt. Det handlar om arbete. Det handlar om att ställa sig vid snickarbänken och börja jobba.

Arbetet förenklas förstås av att alla skribenter, musikmakare och tavelmålare har sina teman som de kan repetera i olika variationer och pröva med nya infallsvinklar och perspektiv. Se på van Goghs blomstervaser. Själv har jag i några år varit besatt av att försöka förstå det nya Sverige, Sverige efter högervänsterperspektivet, Sverige efter borgarsocialistvinkeln, Sverige efter det så inövade och uttjatade konservativismliberalismsocialismideologipratet.

Jag vill veta och sätta ord på det som händer här och nu inför våra ögon. Några saker känns rätt väletablerade. En första väletablerad sak, det vill säga fast förankrad i åtminstone min skalle, är att det gamla Sveriges före demokratins genombrott härskande skikt, kapitalister och jordägare, gradvis har förlorat sin makt till ett politikervälde som började bli varmt i kläderna under perioden efter andra världskriget och firade sin kröningsceremoni som legitim makthavare i Sverige i och med den nya regeringsformen år 1974.

Låt mig bara för tydlighetens skull understryka sakens grundläggande betydelse. När nationer antar nya konstitutioner har något fundamentalt inträffat hos dem, normalt epokgörande maktskiften. 1974 års svenska fundamentallag – konstitution kallades tidigare så på svenska – ersatte 1809 års fundamentallag. Den nya regeringsformen var en bekräftelse på att politikerväldet tagit över kommandot.

Den andra alltmer väletablerade saken är att politikerväldet i samma veva började artikulera sin affärsidé, som var just det som jag kommit att benämna ”det välfärdsindustriella komplexet” och som sedermera av en borgerlig regering – observera att när politikerväldet tagit över så försvinner gradvis de gamla skillnaderna mellan höger och vänster, mellan borgerliga och socialister; nu står den avgörande motsättningen i stället mellan ett relativt enigt politikervälde och den nettoskattebetalande medelklassen – glorifierats som ett uttryck för att Sverige är en ”humanitär stormakt”. År 1975 antog en enhällig riksdag, som bevis på politikerväldets självsäkra nya inriktning, en proposition som i stort sett gick ut på att Sverige skulle välkomna migranter och ge dem fullständiga rättigheter, se mitt inlägg ”Mångkulturbeslutet måste upphävas” (25/3 2018).

I sin nya bok Landet där vad som helst kan hända beskriver Lars Åberg vad jag kallar för politikerväldets ambitioner kring år 1975:

Det svenska systemet behövde nu ett nytt projekt, ett långsiktigt om än odefinierat omhändertagande som på hemmaplan kunde spegla vår internationella roll som ledande biståndsgivare.

Genom att multikulturalismen anammades som ideologiskt rättesnöre kombinerades behovet av att ta hand om dem som inte var som vi själva med viljan att förklara att deras idéer inte var sämre än våra. Kring denna moraliska kärna av välvilja och tolerans byggdes en offentlig verksamhet… Man anställde brigader av tolkar, socialsekreterare, hemspråkslärare, kulturkompetenta brobyggare och integrationskonsulter… Som utväxt på dessa omhändertagandets näringar fick vi en projektindustri där infödda och utlandsfödda trampade runt i åratal utan att någonsin komma till dörren.

Åberg beskriver det välfärdsindustriella komplexets utveckling, det vill säga effekterna i den avdelning av det välfärdsindustriella komplexet som fick turboeffekt av migrationen.

Nu kommer den fråga som upptar mig. Att migrationen och de problem den medför är Sveriges svåraste akuta problem tror jag är uppenbart. Men vilket är det grundläggande dilemmat?

Jag är benägen att tro att grundproblemet är politikerväldet med dess PK-ideologi.

Migrationsprojektet har bara surfat på en djupare maktförändring i Sverige som gått ut på att beröva den nettoskattebetalande medelklassen – ”verklighetens folk” för att påminna om ett lyckat men alltför snabbt bortdribblat uttryck av förre partiledaren Göran Hägglund i kristdemokraterna – dess inflytande över nationens tänkande. Vad är PK-ideologin annat än en ständigt återkommande käftsmäll mot en medelklass som i sitt vanliga liv upptäckt, exempelvis, att det finns två mänskliga kön, inte 63 som en del påstår.

77 reaktioner på ”Rapport från idéverkstaden

 1. Bo Svensson skriver:

  Eller så är problemets kärna kvinnlig rösträtt som oundvikligt förr eller senare resulterar i tantvälde med gullandet med svaga och behövande i fokus medan allt annat får nöja sig med de resurser som blir kvar, när alla stackare tillförsäkrats sina ”mänskliga rättigheter”.

  Eller så är problemets kärna att fienden har makten över mainstream-media och nu via sina köpta partiledare skall censurera allt på nätet som hotar deras makt över tankarna.

  Det finns hundra sätt att vara galen men bara ett förnuft och jag har fokus på hur en frisk samhällsordning är beskaffad. – Demokratins regelverk måste förbättras och yttrandefriheten kräver ett bättre försvar.

  Gillad av 6 people

  • Bo Svensson skriver:

   Och makten över kreditgivningen skall vara spararnas.

   För att få tryggad majoritet för en kursändring, skall valet mellan alternativ som det kan finnas rimliga meningsskiljaktigheter kring, skjutas upp tills det finns en fungerande demokratisk ordning. – Fokusera på det som alla som inte är galna kan samlas kring.

   Gilla

  • svenge skriver:

   För 65 år sedan gav 2-kammar riksdagen (s) ”släpande majoritet”. Friheten skulle stärkas om riksdagen nådde proportionalitet för partierna. Jag trodde på denna Bertil Olins argumentation. Min svåger, nyss ”Pol Mag”, talade om regeringsduglighet. Vad det nu var? Humoristen Tage sopade banan med Olin. Det dröjde 20 år innan 1-kammar riksdagen med knepig kommunal ram kom i bruk. Se den 9/5; OH , MR , ego om återgång till 2-kamrar. MR:s raka förslag (13.38) med 50 senatorer och 99 riksdagsmän i underhuset lockar mig. Sprickan stad contra land kan beaktas bättre och demokratin bli regeringsduglig. Dagens ”moderna” dumheter kanske lättare kan stoppas. Nu försöker jag läsa på idéerna som gav oss 1809 – 1866 demokratiutveckling. P.E. Du har säkert flera ”gurus” bland statskunskapare? Låt dem träda in!

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Problemen med folkviljans effektivaste förverkligande hade jag ju en bra lösning på: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål varefter de folkvaldas resterande ansvar blir lagstiftningen.

    Gilla

  • Hawwa skriver:

   Ja, låt oss avskaffa kvinnlig rösträtt, det är inte bara en valvinnare, det återställer balansen.
   Kvinnor är ju endast kvinnor med de begränsningar som det innebär, de kan ju inte axla ansvar på förtjänstfulla sätt som männen gör. Vi vet ju att kvinnor är skapade av av Adams revben och en i alla avseenden underlägsen upplaga av arten människa än mannan, med en bråkdel av Bo Svenssons eminenta förnuft som har full koll på hur en frisk samhällsordning är beskaffad, så vad tjôtar vi om?

   Gilla

  • Hawwa skriver:

   Glömde nämna att de goda nyheterna för Bo Svenssons del är att vi kanske snart är där. De nygamla vågor som sveper över Sverige i form av hijab till niqab utlovar betydligt blygsammare positioner för kvinnorna. Vi kommer med all säkerhet att uppta allt mindre utrymme i offentligheten på sikt. Var det i den franska staden Lille som det blivit tydligt att allt färre kvinnor besöker caféer eller rör sig på gator och torg? Där har det valt det själva, de har helt enkelt begripit sin plats. Så det är bara att vänta till det löser sig kemiskt.

   Gilla

 2. Jvk skriver:

  Jag är fysiker i mitt hjärta och jag slås så ofta av hur lite man egentligen vet om hur olika sätt att styra samhället, låt säga kommunistiskt, socialdemokratiskt eller konservativt med folkstyre som i Schweiz, påverkar utgången. Det är nästan som den enda mätpunkten är kollapsen, vi vet nu att kommunism är ett fiasko för alla samhällen som prövar det börjar mörda sina egna och kollapsar ekonomiskt. Men det gick ”bra” länge innan dess, och man kan ge sig den på att Pravda med emfas förklarade alla nya framsteg som staten skapade.

  I andra änden har vi Schweiz, ett dugligt folk, men är de egentligen dugligare än någon annan, eller är det bara så att folk i Schweiz i högre grad helt enkelt har blivit lämnade i fred av sina politiker så att deras inneboende duglighet fått blomstra? Jag tror det och jag tror man kan mäta hur mycket duglighet som socialdemokratin har sugit ur oss svenskar på många sätt, men ett är växelkursen som togs upp i en video här på DGS. Schweizerfrancen och den svenska kronan hade tidigare paritet, nu kostar en franc 10 kronor, så tror jag det är, Sverige hade kunnat vara 10 gånger bättre utan socialdemokrati (kort förklaring: jag anser alla partier i Sverige vara socialdemokratiska). Svenskar förstår inte hur fattiga de är relativt sin duglighet.

  Hur kan det vara så? Varför lyckas man inte kvantifiera detta? Jag tror att de socialdemokratiska principerna är som en gigantisk parasit på mänsklig duglighet och massinvandringen är bara den senaste manifestationen, en mygga med längre snabel som når större blodkärl. Jag slogs av detta när jag läste om Sjunnesons nya bok som Omar skriver om idag: Sjunneson säger att han slösat bort sin talang, jag tycker det är välfunnet, det är vad resultatet av att leva i Sverige blir för så många, man slösar bort sin talang och därmed sitt liv, och vi kan mäta hur mycket talang och som Patrik skriver, hårt arbete, som aldrig blivit till genom växelkursen. 100 års socialdemokrati har tagit bort en faktor 10 i mänsklig talang och arbete och därmed livsglädje. En gigantisk långsamt arbetande parasit på mänskligt liv, som gör att massor med saker och uppgifter, böcker, skolor, föreningar, uppfinningar, konst, hantverk, musik, husbygge, sjukvård, hjälp åt medellösa aldrig ser dagens ljus. Det är precis som kommunism, det går bara långsammare till kollapsen.

  Jag tror dessa principer dör nu, massinvandringen är vapnet som dödar detta, men vilket ondskefullt geni att använda våldtäkter av svenska flickor för att döda den socialdemokratiska parasiten och SD blir det nya S, för SD verkar inte ha förstått vad jag skriver ovan.

  Gillad av 14 people

  • Jvk skriver:

   Man kan ju också fråga sig vilka faktorer som har möjliggjort den socialdemokratiska parasiten att utarma mänsklig kreativt och arbetsförmåga så mycket och ändå överleva så länge, jag tror att flera faktorer bidragit, vi har IKEA och H&M, vilket gör att människor har möbler och kläder, dyrare märken har svenskar inte råd med. Dessa företag har gjorts möjliga av automatisering och att man utnyttjar billigare arbetskraft i länder utan välfärdsstat. Samma sak vad gäller hus, de svenska husen är strykfula för vänstern tog över arkitekturen och fula raka betonghus skulle gälla för vackra, som i Rosengård, men finns det något fulare än svenska småstäder? Jämför med städer i Europa, men den typen av hantverk blev helt enkelt för dyrt i Sverige och rationaliserades bort, och även småhustillverkningen i Sverige är standardiserad och görs i stor utsträckning på fabrik. Så utan teknisk utveckling, förfulande och utnyttjande av utländsk arbetskraft så hade svenskar varken haft hus, möbler, kläder eller leksaker och annat som nu alltid kommer från Kina. Till och med maten levereras i maximalt rationaliserade system, vi har helt enkelt inte råd att handla hos slaktaren. Svenskar gick heller inte på restaurang men med invandrad arbetskraft och skattefusk så har detta blivit något billigare idag. Så alla system och processer är optimerade för att staten skall kunna parasitera maximalt på människorna, jag tror inte man kan klämma ut mer.

   Gillad av 9 people

   • Jvk skriver:

    En annan faktor är så klart belåningen, svenskar har inte råd att köpa vad de behöver och betala för tak över huvudet för att de betalar så mycket skatt, och måste därför belåna sig till taknocken, och hela samhällsbygget blir beroende av en fastighetsbubbla, se hur kronan faller när bostadspriserna faller i Stockholm.

    Gillad av 5 people

   • Jvk skriver:

    Så automatisering, rationalisering, standardisering och förfulande, outsourcing till låglöneländer, kontinuerlig devalvering och belåning av befolkningen är det som hållt den socialdemokratiska parasiten vid liv så länge.

    Gillad av 5 people

   • Jvk skriver:

    Till sist så kan man då fråga sig hur någon kan vara rik i Sverige men det går utmärkt, du måste bara lämna det socialdemokratiska skatte-gravitationsfältet, så snart du äger något så du inte behöver jobba och betala 70% i total skatt på din tid, utan din inkomst kommer av det du äger, så lämnar du det ekonomiska gravitationsfältet. Att jobba och betala skatt i Sverige är att vara en konsumerande slav åt socialdemokratin. Man är slav när man jobbar och slav när man handlar på IKEA och H&M.

    Gillad av 6 people

   • Jvk skriver:

    Den sista punkten förklarar varför ”kapitalet” inte hade så mycket emot socialdemokrati, tvärtom, och inte nu har så mycket emot VIK, så länge man kan lämna skattefältet så klarar man sig rätt bra men en stor omedveten konsumerande klass och billiga kreativa ingenjörer.

    Gillad av 5 people

   • A skriver:

    Ja JVK, det var när jag insåg detta i dess fulla vidd som jag insåg vad socialismen är. De förstör allt de tar i. Precis allt. Det är inget annat än antikrist. Vi är födda rakt in i en gigantisk lögn. Det är så generalfel som något någonsin kan bli.

    Mvh A

    Gillad av 4 people

   • Björn skriver:

    Det där med att skatten i Sverige är så sanslöst hög att folk måste låna i bank för att kompensera för bortfallet, är klarsynt! Med lägre skatt, och därmed högre nettolön, skulle ju så klart lånebehovet minska! I en förlängning av den insikten, går en stor del av t.ex bostadslånen, i själva verket till att betala massinvandringen! Folk skuldsätter sig alltså privat för att försörja invandrare, utan att ens veta om det!

    Gillad av 5 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Alla dessa insikter om socialdemokratin var mycket nära att slå igenom på bred front på våren 1985. Moderaterna under Ulf Adelsohn låg över 30% i opinionen. Hur kunde alla så snabbt sopa dessa insikter under mattan igen och frivilligt återgå till slaveriet?

    Gillad av 4 people

   • A skriver:

    Ikea och H&M är bara en del av socialismen. Ren kapitalförstöring, många möbler ser ut som en obäddad säng redan i butiken. Dessa företag hyllas som nåt slags underverk. Samtidigt förbrukar de enorma resurser, direkt och indirekt på kortsiktigast möjliga vis. Till och med materialet MDF är socialistiskt. Man tar levande material och mal ned det till en värdelös homogen massa utan minsta tecken på liv. Sen limmar man ihop detta. Klart.

    Mvh A

    Gillad av 2 people

   • Lars skriver:

    Fula hus? Titta på Paris förstäder eller de amerikanska städerna så ser du var inspirationen kom ifrån.

    IKEA, ja det är en makalös vinstmaskin. Hur tror du det idag går till i den amerikanska ekonomin med billig lågprisimport från Kina? Det döljer naturligtvis de stagnerande lönerna i USA för medelklassen och lägre. På sikt blir det andra bullar när inkomsterna i Kina och därmed kostnaderna stiger. Man flyttar ju redan nu ut produktion från Kina till länder med lägre kostnader som Taiwan, Malaysia, Bangladesh, Indien.

    Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Det är exakt var jag kommit fram till. Löjligt på pricken JVK. Nää förresten, jag är inte fysiker.

   Rätt om SD också, jag ser dem som det nya potetiella hotet. Därför kan jag inte rösta på dem längre, omöjligt. Men detta kommer sniglarna inte att förstå än på länge. AfS är den nya oppositionen inte SD. SD har metodiskt sökt förtroende och kommer att få det tillslut, samtidigt kommer de att mutera tror jag.

   Mvh A

   Gillad av 3 people

  • uppstigersolen skriver:

   Jag har också funderat på det här med skillnaden mellan Schweizerfrancen och svenska kronan. Visserligen är Schweizerfrancen ungefär 10 gånger mer värd än den svenskas kronan men det betyder inte att Schweizarna har tio gånger högre lön än svenskar. 1,5 – 2 gånger högre lön är det väl ungefär. Så om du är smart i Sverige så kan du faktiskt ha ungefär samma lön som en Schweizare. Det innebär inte att jag inte håller med JVK, jag vill bara få balans på jämförelsen.

   Gilla

   • A skriver:

    Som om dessa blåsningar vore nog, nu håller vi ju dessutom på att bli blåsta på själva territoriet. Därefter finns det väl bara ett steg kvar vad jag vet? Men vad ska man då suga blod ur??

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Ett exempel var en god vän från förr som jobbade på ett forskningscenter i Schweiz, han togs upp jag tror det var i en tidning som hette ”ingenjören”, eller så var det DI, kommer inte ihåg, som den bäst betalde nyutexaminerade svenska ingengören av alla, han hade kanske 35,000 i månaden ( det var länge sedan). De hade bara missat en sak, han betalade 0% i skatt. Så lönerna är vad jag vet också långt högre än de 1.5-2 ggr som nämns men det är netto, efter alla skatter, som räknas.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag minns hur i början av 90-talet dagens rätt i Schweiz kostade det tredubbla mot i Sverige, dagens rätt förresten… Det fanns en del ”grenz ganger” som bodde i Frankrike eller Tyskland och arbetade i Schweiz och kunde tillgodogöra sig valutaskillnaderna, Schweizisk lön och Tyska eller Franska levnadsomkostnader. Mycket bra kombination. Trevligt land Schweiz. Fina alper och sjöar och ordning och reda. Så JVK, hur förklarar du den starka francen? Valutainflöden till Schweiz och finans industrin? Säker hamn i tider av oro? Berodde det på den stora invandringen av utbildade människor som sökte bättre möjligheter? Eller var det tanken på att joddla på en alptopp som gav dragningskraft?

    Gilla

   • wildwest63 skriver:

    Nu är det ett tag sedan jag bodde i Schweiz, närmare 13 år sedan, men det är (var då) svårt att generalisera om skattesatserna i det landet. Det beror väldigt mycket på var du bor och om du är singel, som jag, eller har familj. Kantonernas skattesatser har väldigt stor spännvidd. Jag bodde i en ”fattig” kanton i franska Schweiz och min skatt som singel var inte dramatiskt mycket lägre, om ens något, än i Sverige. Hade jag haft (som jag irriterat räknade ut en gång) 7 eller 8 barn så hade jag haft 0% i skatt, vilket inte hade inträffat i Sverige.

    I Schweiz gick det att förhandla om skatten med kommunen. Helt otänkbart i det fundamentalistiskt jämlika Sverige. Om kommunens ekonomi täcktes av den låga skatt som en mycket rik person betalade kunde resultatet bli att övriga kommuninvånare knappt betalade skatt alls. Budgeten var ju fylld av den rikes skatt. Därför rådde ett lågskaligt krig mellan kommuner och kantoner om verkliga höginkomsttagare, det skulle ju för alla övriga bli en mycket attraktiv plats att bo på. Sammalunda med företagsbeskattning som också gick att förhandla, som också användes för kommunens utgifter. Inte undra på att en kanton som Zug närmast har nollskatt med alla utländska företag som har sitt säte där.

    Folkomröstningsinstitutet är inte heller bara svart eller vitt. De frågar som tas upp till folkomröstning måste nå en viss procentsats av valmanskåren. De som engagerar sig i de ofta svåra frågorna är de som har tid, nämligen pensionärerna. Givetvis släpper dessa inte igenom saker som höjer deras skatter, t ex barnomsorg eller liknande. Förutom att man blir oerhört lätt påverkad av en stark opinion om det handlar om komplicerade frågor. Allt passar inte för folkomröstningar, det är inget vanligt folk förstår.

    Gillad av 1 person

  • Jvk skriver:

   Så vi lever i sanning i ett djävulskt system där nettoskattebetalaren är slav men fåtts att tro att han är fri, han är slav under ett parasiterande politikervälde i ohelig allians med ”kapitalet”. Skillnaaden mot ett kapitalistiskt system, eller rent kommunistiskt, är att systemet blir binärt, det finns inget, eller mycket begränsat, kontinuum från att vara nettoskattebetalare till att bli rik, antingen så lyckas man i symbios med politikerväldet på något sätt, man är advokat eller asylbaron eller får köpa loss en skattebetald skola till underpris, eller så har man en bra idé som går nästan direkt från idé till storföretag, som Spotify eller Minecraft. Det enda andra sättet är att fuska med skatten.

   Gillad av 5 people

  • Lars skriver:

   Växelkursen förändras om olika länder har olika inflation, det är inte ett realt mått på skillnader. Sverige och Schweiz hade dock ungefär samma utgångsläge för femtio år sedan och onekligen har Sverige realt halkat efter Schweiz.

   Mänskliga system är svåra att kvantifiera. Det är inte fysik med lagar man kan konfirmera i laboratoriet och dra slutsatsen att de fungerar på samma sätt utanför laboratoriet.

   De socialdemokratiska principerna (innan 1970) är inte parasitära utan har i mångt och mycket resulterat i de europeiska välfärdsstaterna och är närvarande i flertalet utvecklade länder inklusive USA (ibland privata försäkringar).

   Dina hypoteser förövrigt har jag svårt se omsatta i mätbara förhållanden och massinvandringen och öppna gränser har mer med nyliberalism att göra, en nyliberalism som behärskat Väst Europa sedan tiden före Maastrich. Samtidigt har socialdemokratin i Europa gått tillbaka och det är genuint borgerliga regimer i nästan alla europeiska länder. Det handlar om mer än 30 års utveckling sedan Maastrich. Socialdemokratin har haft litet inflytande här.

   Jag tror man ska försöka hålla isär hur samhällen fungerar och utvecklas gentemot media och medias utveckling och inte heller fästa för stor vikt vid skrikvänster eller skrikhöger. Trots allt har t.ex. sådana som Johan Norberg Kato-institutet inte något större inflytande, Johan Erhenberg och ETC har begränsad räckvidd. DNs Wolodarski har stor räckvidd däremot och har haft det under många årtionden. Vad man än kallar de borgerliga partierna och media, inkl SVT/SR, så inte är det socialdemokratiska.

   Personligen misstänker jag socialdemokratin är slut, men det betyder i sin tur att deras inflytande minskat årtionde efter årtionde och vi lever inte i ett socialdemokratiskt land i alla avseenden, faktiskt i allt färre avseenden. Socialdemokratin är inte marxistisk, inte kommunistisk. Marxismen är förövrigt en socialhistorisk ansats. Socialdemokratin övergav marxismen som styrande på 1920-talet.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Analysen skulle underlättas om man använde begrepp som nyliberalism, marxism, socialism, liberalism lite mer stringent och även såg att det är ideologier som inte nödvändigtvis avspeglar vad som sker i praktiken, varken nu eller historiskt.

    Gilla

   • Jan Molin skriver:

    De som utvecklade socialdemokratin hade nog redan från början drag av parasitism, men detta doldes väl av dessas kampen för ”rättvisa” gentemot kapitalägarna. Hade dess ledare tillhört de övre skikten av dessa hade de ej kämpat mot. Överallt där socialistisk kamp för rättvisa drivits har dess ledare tillslut blivit förtryckare i sin tur!
    Mänskliga större samhällen kräver ledare, och det är sällsynt att ledare är alltigenom goda. Undantaget är möjligen Mandela, efter vad jag förstår. Titta på många svenska fackpampar! Det är folk från ”golvet” som kommit sig upp, ofta för att de haft talets gåva och sedan blir pampar, och utvecklar sedan sina diktatoriska egenskaper som gynnar dem själva.

    Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Varför socialdemokratin påbörjade massinvandringen 1975 genom Palmes regims beslut, och som enhälligt stöddes av samtliga dåvarande partier, är för mig en gåta. Hur tänkte de borgerliga partierna då? Själv har jag inget minne av några öppna samtal om detta överhuvudtaget. Men tidsandan var sådan då för många, medräknat mig själv, att vi skulle hjälpa allt och alla i de fattigare länderna. Att de har samma förmågor som vi fanns inte i sinnevärden!
    Men, jo det mesta i Sverige är socialdemokratskt! Åtminstone sju partier, möjligen också det åttonde! Jag vacklar nu mellan SD och AFS.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jan Molin: Principer är inte detsamma som människor. Sedan är det nog ofta så att system som inte utsätts för yttre tryck ofta fostrar personer som inte tillför så mycket och olika avarter frodas. Vi ser det nog i den privata mediavärlden idag?

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Politikermakten är samhällets gökunge som till slut förtär allt som finns och kastar ut alla andra ur boet.

   Säkerligen är ”välfärdssamhället” sprunget ur någon slags välvilja men utan reflektion över hur den mänskliga naturen fungerar. Obönhörligen kommer ett sådant bygge förr eller senare till den punkt när man tappar kontrollen.

   Svenskarna trodde att de var en bättre sorts människor än alla de där som hade råkat ut för krig. Kanske det också ligger i den mänskliga naturen att vilja bortse från verkligheten och bara se spegelbilden. Vackrast och bäst.

   Vår arrogans slår nu tillbaka med full kraft. Vi har tappat kontrollen över samhällsutvecklingen och försöker förgäves täppa till hålen med alla sorters omöjliga skattehöjningar.

   Paniken är fullt synlig. DÖ var ett.första tecken på begynnande insikt.

   Idyllen är borta för evigt. Frågan är om det finns någon möjlighet att återskapa något av det som trots allt var en god kärna. Den som innebar att man slet i sitt anletes svett för att bygga ett bättre samhälle. Jag tror inte det. Tyvärr!

   Gillad av 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det skall bli intressant att studera hur kvoteringen skall fungera med 63 kön. Det kommer att bli många generaldirektörer och landshövdingar, utökade styrelser för att inte tala om filmregissörer! Kanske det också blir 63 ministrar eller till och med 126 eller varför inte 189.
  Med 315 riksdagsledamöter blir det fem platser per kön. Vi får vidare utgå från att i framtiden kommer migranterna att sorteras efter samma algoritm.

  Gilla

 4. brrr skriver:

  T.ex. en genus”forskare” bestämmer sig från början vilket resultat den vill få. Sedan letar den reda på allt som bevisar det förutbestämda resultatet, ältar detta om och om igen och avvisar allt som pekar i andra riktningar.
  ”Har man bara en hammare så ser allt ut som en spik.”
  Det behövs dock en rejäl verktygslåda och ett förutsättningslöst sökande om man vill komma i närheten av en komplett analys av en alltmer komplicerad värld.
  Kanske vore det i nuläget mer fruktbart att koncentrera sig på hur våra oöverstigliga problem ska lösas, snarare än att göra samma analys om och om igen?

  Gillad av 1 person

 5. Det svenska övermodet skriver:

  Häromdagen beskrevs här på DGS de historiska erfarenheter Östeuropa har gentemot Sverige, och hur de skiljer sig åt. Sverige stod utanför de två senaste världskrigen. Huvudsakligen såg vi enbart mörka moln vid horisonten och hörde mullret på avstånd.

  Det är vid extremer det bottenlösa djupet av mänsklig ondska blottas extra tydligt. Speciellt under andra världskriget bedrevs i Östeuropa kriget med extra stor grymhet. Utbrott av pogromer förgick tyska insattsgruppers avrättningar av män, kvinnor och barn. Tyska truppers matförsörjning togs direkt från lokalbefolkningen, som helt avsiktligt fick svälta. Livsrum för en förberedande tysk befolkningsexpantion österut låg invävd i alla krigsoperationer. Den röda terrorn stod heller inte efter den tyska. Nackskott och hängningar tillhörde normaliteten.

  Under tiden kunde vi i Sverige snickra på folkhemstanken. Gott i sig. Men mentalt genomgick inte Sverige de bråddjup av mänskliga erfarenheter grannarna i öst fick erfara.

  I Sverige kunde ohotat synen på oss själva växa till sig. Vi fick uppfattningen om oss själva som varande lite klokare än andra. Vi klarade ju av att stå utanför två världskrig. Visst var vi nog lite bättre, rentav klokare än andra folk, som lät sig dras in i elände och destruktivitet av grövsta sort. Dessutom var vi duktiga på export. Ingen industri låg ju i spillror efter kriget.

  Så efter kriget hade vi mycket att lära ut – tyckte vi om oss själva. I detta föddes en slags svensk hybris om egen godhet och klokskap, som även måste gå på export. Höjdpunkten inträffade nyligen, när vi utropade oss själva till en humanitär stormakt.

  Även PK-ismen hämtar näring ur denna självhävdelse. Att vara lite bättre än alla andra, men inte låtsas om det. Vi anser alla vara lika, men ser oss samtidigt som lite förmer. Något som lätt kan bli följden i brist på egna nationella trauman.

  Vår syn på oss själva innehåller en oförlöst ambivalens. Vi är alla lika. Men ändå olika. Står på samma värdegrund. Men ändå lite högre. Och det gör oss bättre än andra, tycker PK-folket, men utan att riktigt erkänna det inför sig själva.

  Så kan bristen på djup i själen också falla ut. Nu skapar vi, i vår politiska naivitet, en egen eländets breda väg mot en nationell katastrof. Bara för att vi erfarenhetsmässigt ligger långt efter alla andra folk och nationer. Något som blir extra tydligt när vi jämför oss med de mänskliga erfarenheter alla östländer besitter.

  Gillad av 11 people

  • Björn G skriver:

   ” Nu skapar vi, i vår politiska naivitet, en egen eländets breda väg mot en nationell katastrof.”

   ‘Det sägs att vi skapar ‘eländets breda väg….. ‘.

   Men vi Svenskar frågar ju oss, vad är vårt mål? Där finns det bara ett svar att ge: Seger.
   Seger till varje pris – Seger trots all terror – Seger, oberoende av hur lång och strävsam vägen blir, för utan seger finns ingen överlevnad.

   Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Så länge som politikerväldet ändå verkade vilja förbättra samhället för dess invånare, så var det inte så bekymmersamt.
  Höger-vänsterskalan fanns lite tydligare också fortfarande strax efter 1974, och förutom att man hade lite olika syn på hur man skulle sköta landets ekonomi, så visdte man att vänstern ville detaljreglera folks liv medan högern hade en sundare ”sköt dig själv och skit i andra” – inställning.

  I o m massinvandringsprojektet har vänstern slutat bry sig om landets medborgare och landet som nation. Nu är det curlandet med hitflyttade ”deplorables” som gäller och någon idé om socialistisk globalism. Vänstern, i regeringsställning, försöker varken hejda invällandet av ekonomiska migranter eller stoppa klankriminalitet och våldtäkter eller islamisering. Kaoset och otrygghet kan för dem ses som steg på väg mot att få folk att acceptera mindre frihet och självbestämmande.

  Och högern, som traditionellt sett borde vilja värna om individens äganderätt, företagande och självständighet, spelar med. Så högern existerar inte eller har också bara drömmar om globalism. De lyckas inte ens prestera en valslogan som kan lura någon borgerligt sinnad att rösta på dem. ”Lika för alla”. Hm. Råkade de köpa marknadsföring av någon av vänsterblockets aktivister?

  Och fortfarande låter hela politikerväldet klimathotshysterin kosta skattepengar och onödiga inskränkningar för folk och för landet. Av politiska skäl, fast de flesta numera borde veta att det inte finns något vetenskapligt fog för hysterin.
  I stället behövde de styrande vara framsynta och satsa på stabil och billig energi i form av kärnkraftsutveckling. Vilket kan behövas nu när vi går mot kyligare tider. Det duger liksom inte att stå där med några solceller när en liten istid är på väg. Om man skulle råka bry sig om hur något blir.

  Gillad av 6 people

   • Jvk skriver:

    Men bridreaktorer så har vi till många tusen år med uran, men bridreaktorer är luriga. Däremot så kan man bygga torium-reaktorer, säkrare och återigen, bränsle i flera tusen år för hela mänskligheten.

    Gillad av 3 people

 7. Björn G skriver:

  Politikerväldet (heltidsförsörjda pratare), med dess PK-ideologi är roten till det onda, det onda som vi nu bevittnar.

  Det mångkulturella samhälle Politikerväldet försökt bygga upp, har emellertid inte bara visat sig vara en orealistisk utopi, utan också en verklig mardröm.

  Inför höstens val kan vi Svenskar nu fråga oss – skall verkligen 7-klöverns valmaskineri tvingas propagera för ”SD- politik”?
  En politik som man tidigare kallat hatisk, rasistisk och fascistisk… Man anar dålig stämning i valstugorna.

  Denna snabba omsvängning har förbluffat, chockat och retat upp många speciellt inom Socialdemokratin. Förståeligt nog.
  I minst ett årtionde har ju, i synnerhet, Sosseriet manat till krigföring gentemot ‘de onda’ Sverigedemokraterna.

  Bärarna av PK-ideologin har varit de självutnämnda ‘goda krafterna’ i denna politiska strid och de har obönhörligt avfyrat sina största och grövsta kanoner mot SD´s insiktsfulla och restriktiva invandringspolitik.

  Tyvärr har PK-ideologerna lyckats väl i sitt uppsåt. Människor har blivit av med sina jobb, fått se sina karriär gå upp i rök, fått sina vänskapsband kapade och de har även sått split inom familjer.

  Därför får höstens valresultat bli en början, ett första steg, på den mödosamma återvägen till ett rimligt Sverige, ett land där urbefolkningens slaveri upphör.

  Gilla

  • PK-ideologi förklarad skriver:

   För det mesta drivs vi människor fram av de goda krafterna inom oss. Att hjälpa andra kan ge stor tillfredställelse. Vi har i oss att socialt investera i andra. Att bygga relationer. Detta är djupt biologiskt. På det viset skapar vi trygghet och gemenskap.

   Den förmågan har tagit årmiljoner att evolutionärt bygga upp. Den utgör nu en del av vår psykologi. Varje individ blir på så sätt tillhörig en in-grupp.

   Men människans tanke- och symbolförmåga kan ta jättesprång. Långt bortom den egna in-gruppens begränsningar. Rent tankemässigt är det knappast svårt. Intellektuellt går det att utvidga in-gruppen till att omfatta varenda människa på jorden.

   Men i en praktik ser det annorlunda ut.

   Världen är inte funktionellt uppbyggd efter dessa principer. Det pk-folket ständigt ägnar sig åt är att intellektuellt inte erkänna detta. De handlar efter att närhetsprincipen kan utvidgas till mer än 7 miljarder människor, även funktionellt, oberoende av nationer och kulturer.

   Precis som bönder skördar sin sådd, skördar länder egen trygghet och välfärdstjänster, avsedda för konsumtion inom det egna landets gränser.

   Det är denna begränsning som PK-ideologin inte vill erkänna eller accepterar. För dem är världen alltid gränslös. Alla på jorden tillhör samma in-grupp.
   Trots att världen inte är organiserad så.

   Detta vägrar PK-ideologi att rätta sig efter. I detta avseende uppträder PK-ideologin därför mycket primitivt. Man har valt att mentalt utvidgat den lilla in-gruppen till att omfatta hela värden, utan hänsyn till faktiska omständigheter.

   Det är denna intellektuella ohederlighet som nu driver Sverige ut i ett moras. Sverige som nation riskerar att falla sönder. Har man inte insett det tidigare så kommer PK-folket att bli varse att när något socialt går sönder, i massiv skala, återuppstår snabbt olika in-grupper, delvis omslutna av etnicitet, klan och religiös tillhörighet. Och där står svensk individualitet sig dåligt. Men den lärdomen kommer för sent. För då har redan klockan klämtat.

   Gillad av 2 people

 8. A skriver:

  Nja PE, jag ser det mera som en perfekt storm av samverkande faktorer, vars grund ligger långt tillbaka i tiden. Arnstberg radar upp ett antal möjliga förklaringar tex, jag ser dem alla som sanna. Men visst om man kirurgiskt avlägsnade etablissemanget så skulle det få enorm effekt såklart. Jag kan se framför mig hur de har suggererat fram ”IMAGINE” med varandra.”Det enda rätta”. Människans misstag nr:1a.

  Mvh A

  Gillad av 2 people

 9. ericr45 skriver:

  ”Jag vet inte varifrån folk fått uppfattningen att idéarbete och annan konstnärlig verksamhet handlar om inspiration”
  Strindberg lär ha sagt (enligt min svenskalärare):
  ”Inspiration? Skriva? Skriva är 5% inspriration och 95% transpiration”

  Gillad av 1 person

 10. Östrahult skriver:

  Det är bara att instämma i slutsatsen att politikerväldet är en grundorsak till de problem som finns. Nuvarande politikervälde har uppstått av främst följande skäl:

  • Förstatligandet av partiernas finansiering
  • Ointresset för politik bland allmänheten
  • Offentliga sektorns storlek, kring eller strax över hälften av ekonomien, som gör att en majoritet är ekonomiskt beroende av offentlig sektor
  • Politisering har ersatt meritokrati i offentlig sektor

  Sammantaget har detta lett till att landet styrs av en kamratförening av politiker av olika färg. Inga inkräktare eller ifrågasättare är välkomna.

  Ett bra exempel: Sök på ”Ann Heberlein” på moderaternas hemsida (riks- och lokalplanet), det blir inte en enda träff. Hon är helt enkelt inte välkommen, hon finns inte inom partiet. Det är bara hon själv som påstår att hon är moderat, från partiet levereras en kompakt tystnad.

  Gillad av 3 people

 11. BTS skriver:

  ”När nationer antar nya konstitutioner har något fundamentalt inträffat hos dem, normalt epokgörande maktskiften.”

  Om man inte klarar av att räkna ut att 350 är jämnt delbart med två – se ”lotteririksdagen”, (vilket hån mot väljarna), – skall man nog inte anförtros med att skriva en ny grundlag.

  Det luktar maktarrogans och Palme lång väg.

  Gillad av 2 people

 12. Jan Andersson skriver:

  Vi som tillhörde babyboomen var ett enkelt villebråd för Olof Palme i början av 70-talet. Han köpte oss med 25-procentiga lönehöjningar varje år samtidigt som vården bara kostade sju kronor. Vi var i det skede av livet när vi behövde mycket pengar för att etablera oss, och vi svalde betet. 1977 började alla förstå att det hela inte gick ihop och investeringarna i industrin hölls inne eftersom hela näringslivet skulle förstatligas genom löntagarfonderna. Vem springer efter tjuvar för att lägga mer stöldgods i deras säckar? Åttiotalet var både tillnyktringens och de nya utopiernas årtionde, men inte förrän 1995 hade en ny stabilitet uppnåtts. Som jag ser det, femton år som kunde ha hanterats mycket bättre, och byggt vidare på 60-talets långa högkonjunktur till alla svenskars fromma, i stället för alla dessa utflippade vänsterexperiment.

  Gillad av 2 people

 13. Aurora skriver:

  Politikerväldet och dess PK.-humanistiska-stormaktsprojekt är ett faktum. Men det känsliga, som inte går att diskutera, är huruvida mångkultur inom ett lands gränser verkligen kan fungera. En del har rest frågan med omedelbara anklagelser som följd. Sverige har de facto grundlagsstipulerat om parallelsamhällen och utanförskap. Det sägs i grundlagstillägget om mångkultur att alla ska fritt få välja vilken kultur de vill omfamna i sin vardag i Sverige. De gör många också. De väljer att vända svensk kultur ryggen. Kultur och religion är två samspelande kärl där det ena präglar det andra. En annan religion med sin kultur som reglerar dess följare i alla aspekter av vardagen innebär krav på att hela samhället anpassas till den. Alternativt skapar dessa grupper sitt eget parallella samhälle. Att sedan politiker och övrigt etablissemang står förvånade, handfallna och anklaganfe mot övrig befolkning inför detta egenskapade utanförskap och dess negativa samhällskonsekvenser är höjden av hyckleri och falskhet.

  Gillad av 4 people

 14. Samuel af Ugglas skriver:

  En liten pikant detalj som Patrik säkert kunde belysa i en briljant artikel, är sista stycket i RF från 1975 Kapitel 2 §15, sista stycket.
  Det finns en bok författad av Gunnar Wiktorsson med den talande titeln ”Den Grundlagsskyddade Myten…” ISBN 91-7562-084-7
  För att anknyta till Leif Östling. ”Vad f-n får jag för pengarna” frågar vi nog oss lite till mans, vad f-n är ”ALLEMANSRÄTT”?
  En vulgärsocialististk definition av kleptokrati inskriven i den SVENSKA GRUNDLAGEN är min fasta övertygelse!

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Allemansrätten är ekonomins bas. – Först när man inser detta har man en stabil grund för en liberal marknadsekonomi. – Googla på ”liberalism kompatibel med verkligheten”.

   Gilla

   • Samuel af Ugglas skriver:

    De flesta förstår att det är fel att stjäla andras egendom (rättigheter). Men om man ber staten att göra det, och kallar det för ”ALLEMANSRÄTT”, så tycker många helt plötsligt att det är OK att stjäla andras egendom eller rättigheter?
    Förf. okänd.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Procentuell skatt på värdeskapande och på ens årsinkomst av arbetsbyte är den stöld som förstör mest. – Skatt på begränsade resurser och miljöpåverkan är den naturliga skatten som har enbart fördelaktiga styreffekter.

    Gillad av 1 person

 15. Hovs_hällar skriver:

  Ja, Patrik — själv ser jag det mer som att ideologin sitter vid rodret, bildligt talat, och styr skutan.
  Med andra ord, PK-ideologin styr politikerna, därför att denna ideologi på något sätt stämmer överens med deras megalomana ambitioner att skapa en ”perfekt” värld.

  Den tekniska utvecklingen har hos vissa människor skapat den farliga illusionen att vad som helst nu är möjligt. Som barn läste jag, (förutom en massa böcker), även serietidningen Kalle Anka.
  Där förekom en mycket fascinerande historia där Uppfinnarjocke lyckas få makthavarna att bygga en framtidsstad, där maskinerna gör precis allt. Man behöver bara trycka på knappar. Kalle själv jobbar en timme i veckan med knapptryckning och har inget att göra i övrigt!

  Problemet var bara att folk helt enkelt blev UTTRÅKADE.

  Många verkar faktiskt föreställa sig att framtiden kan bli som i seriestrippen om Jockes Framtidsstad. Det gäller att hitta på nånting så man inte blir uttråkad! Då kan man till exempel ha ”Rädda världen” som sitt lilla hobbyprojekt.

  Och så har det nu rullat på, sedan 1970-talet. Makthavarnas hobbyprojekt har lett till något som närmar sig totalt kaos för många av oss mera vanliga människor — men se roligt det var det! Så länge det varade…

  Gillad av 2 people

  • uppstigersolen skriver:

   Jag kommer osökt att tänka på ett favoritprojekt för många idag, den självkörande bilen. Varför skulle jag vilja ha en självkörande bil? Dessutom har förespråkarna mage att påstå att den skulle minska antalet olyckor med 90 %. Detta eftersom 90 % av alla olyckor orsakas av människan som kör. Utopisterna säger sen att om den självkörande bilen får problem så ska en människa ta över. Vem kan köra bil om man inte tränar? Men uppfinnarjockarna jobbar på.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Den tror jag på. – Vilket lyft för Europas tätbebyggelse när man slipper alla parkerade bilar i gaturummet. – Man kallar på en bil med mobilen när man behöver en och när de inte använda, står de och väntar i underjordiska garage.

    Gilla

 16. Aha skriver:

  Krönikan aktualiserar den makalöst bra prestation som Engellau med sina krönikor har utfört. Mästarklass och bäst i Sverige.

  Krönikorna och Engellau visar hur mycket som är angeläget och som ligger utanför åsiktskorridoren. Nästan tusentalet krönikor (?) och knappast en ända åsikt som nått fram till public service. Märk väl att public service ska befrämja åsiktsmångfalden.
  Nonchalansen från public service är gigantisk och förklarar också varför de tappar förtroendet hos delar av befolkningen. Public service är medvetna om detta men avser f.n. inte göra något åt det (Jan Helin pgmdirektör av mig tolkad så, nyligen på TV).

  Patrick Engellaus krönikor rör om i grytan och driver Sverige framåt mot förhoppningsvis en annan inriktning, kanske genom ett av Jan Sjunnesson aktualiserat begrepp; en lustration, en tvärvändning med räfst och rättarting.

  Gillad av 4 people

  • Aha skriver:

   Tillägg;
   Genom krönikornas resonerande och analyserande karaktär blir det fart på den egna tankegången. Det blir lustfyllt att kommentera den mindre lustfyllda utvecklingen i Sverige.

   Tillägg om välfärdsindustriella komplexet;
   Komplexet finns där, den är ett gissel och den föder många. Det senare är trots allt en förmildrande omständighet. Det är tveksamt om de som är verksamma inom komplexet hade gjort sin lycka på den verkliga arbetsmarknaden.

   Att många funnit sin lycka inom komplexet är uppenbart men oj till vilken olycka för många, många av oss andra.

   Gillad av 2 people

 17. MartinA skriver:

  ”Att migrationen och de problem den medför är Sveriges svåraste akuta problem…”

  ”sverige” kan dra åt fanders.

  Gilla

 18. uppstigersolen skriver:

  Att Patrik har skrivit en artikel i princip varje dag imponerar djupt på mig. Jag har massor av tankar och får en mängd infall men jag är ingen författare. Men Patrik är en skribent av rang. Tack Patrik.

  Gillad av 7 people

 19. Jaxel skriver:

  Jag tror inte att det välfärdsindudtriella komplexets egenintresse räcker till för att förklara PK-ismen som den ser ut idag. Hur kommer det sig i så fall att PK omhuldas av en bred majoritet av medelklassen?

  Man måste förstå att medkänslan är en viktig del av den mänskliga naturen. Den ”humanitära stormakten” talar starkt till medkänslan och viljan att vara god. I Sveriges fall saknas dessutom erfarenhet av ofärd i det kollektiva minnet. Stora delat av folket tycks tro att medkänsla och godhet aldrig har ett pris.

  Här måste man också beakta propagandaapparaten i form av massmedia. Här kommer egenintresset hos journalistkåren in. Denna kår lyckas inför sig själv och andra, demonstrera sin egen godhet utan att det kostar det minsta i form av egna uppoffringar eller risker.

  Kan inte låta bli att tänka på Önnerud. Han bröt mot lagen och har som det verkar blivit rikligt belönad för det. Han har idag egen pratshow i statstelevisionen.

  Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   Du tänker nog på SVT-journalisten Fredrik Önnevall, som dömdes för bl a människosmuggling. Brottet finansierades med hjälp av tittarnas licenspengar. Och som vi sedan skulle titta på.

   Undrar om någon grävande journalist ännu har skrivit om VARFÖR Önnevall får vara kvar på SVT och dessutom medverka i TVprogram.
   Det är otillständigt! Och fullständigt skamlöst av såväl SVT som Önnevall!

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Javisst, så var det: Önnevall!

    Får vara kvar!? På SVT är hans handlande tydligen att betrakta som en merit. Han verkar ju ha fått ”befordran”.

    Jag skulle vara intresserad av att veta vad som hänt med pojken som Önnevall smugglade in. Har Önnevall själv tagit något ansvar för barnet eller har barnet dumpats över på någon annan (VIK)? Någon som vet?

    I mina ögon har detta betydelse för hur man skall bedöma Önnevall.

    Gillad av 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Jaxel 20 maj, 2018 at 22:19

    Enligt uppgifter i massmedia har pojken fått svenskt uppehållstillstånd och har även fått hit hela sin familj. Allt betalas av oss skattebetalare.

    Gilla

 20. PM Nilsson skriver:

  Det som hände 1975 är lite som en statskupp. Kulturmarxisterna regerade sedan -68 och nu skulle hela programmet för att lösa upp altsintegritet växlas upp. Inte bara landet skulle ges upp till det främmande, utan även man/kvinna, familjen, allting skulle fås att tappa sin integritet – för det är vad Marxismen, eller kommunismen, syftar till. Lämna det naturliga livet, och skapa istället ”himmelriket på jorden” där allt är relativt, inget är sant… alla kan gå sin väg och får det illivilliga samhällets välsignelser. Sverige är det mest kommunistiska landet i världen.

  Faktum är att Sverige är ganska unikt genom den process som allting här togs över av vissa krafter.

  Det finns en ny sammanställning och utvidgning över ”Socialdemokraternas ruttna historia”. De tidigare åtta artiklarna har satts samman, och det har kompletterats. Den är bra att läsa… – allt bygger på fakta och källor. Om folk läste den så skulle många inse vidden av den vidriga agendan. Det är en bomb -:), och kan fritt tas hem som pdf.

  http://syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf

  Jag rekommenderar – med eftertryck – att man läser boken och gärna sprider den så mycket det går.

  Gillad av 2 people

  • Lars skriver:

   Att tala om kultur maxister… du kan väl lika gärna använda Gud som förklaring på händelseförloppet?
   Hur många har läst Marx? Själv har jag bara läst Paul M Sweezy, något litet av Marx och Engels och Lenin, men hur många har det av dessa som haft makt och inflytande? Alexandra Kollontaj, var det hon som var skyldig till familjeupplösningen och hippiekollektivens försök se nya lösningar?

   Jag har en annan fråga till Stefan Schiller, som gillar ditt inlägg. Vad lär man sig egentligen på en ekonomiutbildning? Jag kan fråga det med tanke på att jag har en gammal oanvänd fil kandidat i statistik och samhällsekonomi (jobbade med annat, hade en viss nytta av analys och struktur trots det). Förvisso blir man yrkesmässigt kunnigare att betrakta Macro ekonomiska skeenden, kan hantera konjunkturindikatorer, förstår real business modeller, DGSS modeller kanske, kalkyler och Merton Scholls modeller mm, men begriper man hur världen fungerar?

   https://larspsyll.wordpress.com/2018/05/15/oh-dear-oh-dear-krugman-gets-it-so-wrong-so-wrong/
   https://larspsyll.wordpress.com/2018/05/14/harry-flim-flam/

   Jag minns en fråga jag ställde mig, hur kan man veta att världen är normalfördelad, när man gör en regressionsanalys? Jag visste ju redan då att man inte ska ifrågasätta, så jag frågade inget, men hur vet man det? Svaret är att det är ett antagande man gör.

   Så vad lär man sig på Handelshögskolan? Intelligenta var studenterna åtminstone förr i tiden, men vad lär de sig egentligen? Är det ideologi eller ifrågasättande? Är det kunskap om gränserna för modellerna? Faller resonemangen tillbaka på vad DN predikar?

   Hur långt ut i verkligheten sträcker sig en ekonomexamen? Eller en docentur?

   Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Det djupaste dilemmat finns i psykologin, i medvetandetriaden Jag – Vi – Verkligheten. Där har egot tappat kontakten med sitt naturliga Vi och blivit så psykosocialt sjukt att det inte kan realitetstesta bortom här, nu och jag-jag.

  I samhällstriaden Ekonomi – Psykologi – Ideologi är ideologin sekundär, en påbyggd medvetandekuliss. Ekonomi- och Psykologihjulen är drivande och parallellkopplade. Ömsom är det ena starkare, ömsom det andra. Ideologin döljer de smutsiga kugghjulen och fungerar som ett låtsasstyrande framhjul eller bortförklarande bakhjul.

  Ett samhälle är som en upp- och nedvänd pyramid i fyra nivåer: underst Jag, sedan Vi, 3:e nivån nationen, 4:e nivån det diffust övernationella. Absolut viktigast är nivå 2, de sociala gemenskaperna. Ur växelspelet mellan nivåerna kan i gynnsamma fall ett gott samhälle och en fungerande nation långsamt växa fram.

  Men på nivå 1 i Sverige finns nu ordmagiker med uppsvällda egon, på nivå 2 spegel- och mobbkollektiv, på nivå 3 en realistförtryckande stat som göder myriader av snyltare, på nivå 4 överstatliga parasiter och rovdjur.

  Vad händer då svenskarna kramar Mena, som består av en urstark klannivå 2 och en urstark islamnivå 4? Mena skär som en kniv i det kramande smöret. Ett lätt byte! Sunt agerat av dessa realitetstestande och därmed livskraftigare folk. De enda som har ett sjukt psyke är de infantilt själviska, parasiterande svenskar som förråder sitt folk, eggar det till självmord och förvisar de överlevande till Apornas planet.

  Gillad av 1 person

 22. phnordin skriver:

  Det är svårt att förstå hur det politiska Sverige kunde låta sig indoktrineras redan 1974 och anamma av en ny grundlag-av gummikaraktär- som ersättning för ett regelsystem som fungerat väl sedan 1809. Utopierna frodades förmodligen utomordentligt hos vänsterintelligentian liksom önskan att riva sönder gamla maktstrukturer. Sverige behöver ett system med ökat ökat antal kommuner och därmed större engagemang av lokalpolitiker och betydligt mindre riksdagsmän för att motverka den överdrivna centraliseringen.

  Gillad av 2 people

 23. Lars skriver:

  Att politiken har inflytande i ett land där 45 % av BNP går i skatt, mycket omfördelas till bl.a. pensioner, mycket går till skola och sjukvård osv. det borde vara tämligen självklart. Det är faktiskt inte stor skillnad mellan Sverige och EU 28 och USA i det avseendet, men man måste lägga till privata försäkringar od för kunna jämföra med USA. En stor andel av inkomsterna administreras alltså via offentliga system med politiken som ägare.

  I detta ligger inget fundamental ”politiker välde” som det fundamentala problemet utan det ligger i hur medlen används och fördelas och kunskap och kompetens hos politiker och överensstämmelse med nationens behov och med dess medborgare och om användningen är effektiv och befordrar ekonomisk tillväxt. En väsentlig fråga är då hur offentlig sektor styrs. Fungerar landsting och kommuner på ett bra sätt? Fungerar skola och försvar på ett bra sätt? Fungerar SIDA och allsköns NGOer och universitet och media på ett bra sätt? Skapas nomenklaturer som inte baseras på meritokrati?

  Hur styrs landet och särskilt offentlig sektor?

  Gillad av 1 person

 24. olle reimers skriver:

  Till slut kokar hela problemet ner till det som Patrik mödosamt och träget under flera år mejslat ut här på DGS (förhoppningsvis har han haft hjälp av hans läsares reflektioner för att föra tanken vidare.) Det handlar i grunden om hur grundbultarna i ett fungerande samhälle ser ut.

  Vid genomläsningen av ovanstående kommentarer är det helt övervägande intrycket att vi alla tycks dela uppfattningen att politikerna har fått för mycket makt och att det är roten till det onda. Vill man vända på steken måste vi samtidtgt erkänna vår egen skuld i detta som tillåtit den utvecklingen.

  Svenskar är ett saktmodigt folk som också tror de flesta om gott. Det har varit svårt att i samtiden se att det var en särskild åtgärd som skulle vara särskilt olycklig och som man skulle resa sig mot i en ny Dackefejd.

  Jo det var i en fråga där folket reste sig och sa ifrån: löntagarfonderna. Segern innebar dock ingen återgång till att ge folket makt. Det offentliga hade redan börjat få för mycket blodlukt i näsborrarna för att stoppa med det.

  Invandringsfrågan är löntagarfonderna i kvadrat eller mer. Folket reser sig om än sakta. Politikersamhället tog ett steg för långt. Plankan tippade och vi ramlade i sjön. Allihopa. Nu gäller det att simma i land. Rädde sig den som kan.

  Som i alla liknande situationer blir det som avgör att pengarna tar slut. Det finns ingen kvar som vill betala. Problemet kommer på det sättet att lösa sig självt.

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Tänk vad man tänkte och tänker…kanske det bakom de politiska kulisserna och ställningstagande ligger ångest för de andra…

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Ja, det är ju inte i detta det fallerar. Konstaterar att denna typ av interaktion rymmer så mycket mer än två kontrahenter som utbyter budskap, det är en process av ökad förståelse, som inkluderar minnen och fantasi och verklighetsförankring.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.