Världen blir bättre

Patrik Engellau

Även om jag personligen oroar mig för Sveriges framtid – och tjatar en hel del om denna oro – så är det nog ett faktum att världen som helhet historiskt sett går från framgång till framgång. Det är i alla fall huvudbudskapet i boken Factfulness, utgiven av Natur & Kultur och skriven av Hans Rosling samt hans son Ola och svärdotter Anna.

Poängen slås in sida upp och sida ned, enkelt, pedagogiskt och övertygande. Den andel av jordens befolkning som lever i extrem fattigdom har nästan halverats under de senaste 20 åren. Anade du det? Vilken är medellivslängden för världens befolkning i genomsnitt? frågar Roslings, är den 50, 60 eller 70 år? Rätt svar är 70 år, vilket nästan inga människor svarar enligt Roslings undersökningar. Det är samma sak med alla deras frågor. Folk tror att världen är i sämre skick än den är och dessutom att nästan allt går åt fel håll. Folk betyder i det här fallet inte bara så kallade vanliga människor, utan även experter, det har Roslings statistiska belägg för. Särskilt okunniga verkar journalister vara.

Roslings jämför andelen rätt svar för olika yrkesgrupper och för folk i olika länder med vad en schimpans, det vill säga slumpen, skulle ha åstadkommit. De finner att folk för det mesta svarar mer pessimistiskt om världens tillstånd än vad slumpen skulle ha gissat. Slutsatsen, som Roslings inte riktigt formulerar, är att nästan alla människor har en fördomsfullt negativ uppfattning om människors förhållanden på jorden.

Det här betyder inte att Roslings skulle förneka förekomsten av och risken för globala kriser. De nämner särskilt fem stycken som jag här återger utan att kommentera: en global pandemi, finanskollaps, tredje världskriget, klimatförändringar samt extrem fattigdom. Men i övrigt går det alltså bättre för världen än du tror.

Frågan är varför folk väljer att tolka världen mer negativt än vad som är befogat. Roslings observerar att detta gäller inte minst ”experter” och ”aktivister”. Hans Rosling ger exempel:

Nyligen talade jag på en konferens som kvinnors rättigheter, en fråga jag brinner för. 292 modiga unga feminister från hela världen hade rest till Stockholm för att samordna sin kamp för kvinnors möjligheter att utbilda sig. Men endast 8 procent av dem visste att de 30-åriga kvinnorna i snitt [i hela världen; PEs anmärkning] bara har ett år kortare utbildning än männen… Nästan alla aktivister jag träffat överdriver – medvetet eller, troligare, omedvetet – det problem som de vigt sitt liv åt.

Eller den här frågan:

Tiger, jättepanda och svart noshörning listades 1996 som utrotningshotade arter. Sedan dess, har någon av dessa arter blivit mer kritiskt utrotningshotade?

A: Två av dem

B: En av dem

C: Ingen av dem

Alternativet C är rätt svar. I inget undersökt land är snittsvaret ens i närheten. Alla länder svarar sämre än schimpansen. Bland svenskarna är det bara sex procent som prickar rätt.

Här tycker jag att Roslings är naiva när det gäller aktivisterna. De ger aktivisterna goda råd:

Det har gjorts framsteg inom mänskliga rättigheter, djurskydd, kvinnors utbildning, klimatmedvetenhet, katastrofhjälp och många andra områden där aktivister har ökat medvetenheten genom att säga att saker och ting förvärras… Fast de hade kanske kunnat uppnå ännu mer om de inte anlade ett så ensidigt perspektiv… Det kan vara inspirerande att få höra om tecken på framåtskridande, i stället för ständiga upprepningar av samma problembild. Unicef, Rädda barnen, Amnesty och andra människorätts- och miljöorganisationer missar gång på gång denna möjlighet.

Detta är enligt min mening blåögt resonerat av den orsaken att det handlar om aktivisternas försörjning. Aktivisterna vill ha bidrag, särskilt från staten. Eftersom staten vill lägga sina pengar på att avhjälpa de största problemen gäller det för alla bidragspretendenter att framställa just sitt eget område som det mest eftersatta och hotfulla av alla. Till exempel blir klimataktivisterna arga som bålgetingar om någon hävdar att det kanske inte gör så mycket om jorden blir lite varmare för i så fall har de inget problem att tigga sitt uppehälle för.

72 reaktioner på ”Världen blir bättre

 1. Bo Svensson skriver:

  Takten i arternas utrotning har bara överträffats två eller tre gånger förut i planetens historia och förtjänsten för att vissa starkt hotade arter ännu finns kvar, är alarmisternas. – Oljepalmsodling ger nu de ekonomiska incitamenten för en lika radikal utradering av ursprunglig artrik natur i tropiska länder som vi sett i Europa.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Precis, och även om svart noshörning finns kvar i några enstaka exemplar, så är det väl åtminstone två andra noshörningsvarianter som har blivit utrotade.

   Rosling är extremt fokuserad på människans hälsa/livssituation och verkar helt bortse från ekologi och långsiktighet.

   Gillad av 3 personer

   • Drdr skriver:

    Absolut! Människans exponentiella förökning är ett av det värsta hotet mot jordens och andra djurs framtid. Diskussion om barnbegänsning borde upp på agendan igen. Och avskaffa flerbarnstillägget.

    Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    @DRDR, har du barn? Eller rättare, har dina föräldrar barn? Kanske de skulle ha begränsats efter någon formel som miljöpartiets ideologer räknat ut? Eller då var det väl socialdemokraterna som kommit fram till formeln, på den tiden så var de kreativa, lobotomi var populärt. Än tidigare så var många svenskar inspirerade av rashygien, och det är väl bra, om man nu skall begränsa antalet barn så kan man väl inte låta mindre begåvade få barn?

    Gilla

 2. Jan Andersson skriver:

  Det finns alltid två sidor på ett mynt. Aktivister av alla de slag vill inte gärna se mer än en sida. Typiskt är väl alla brunnar som vi borrat i Indien, eftersom det intelligenta folket som bodde där inte hade några. Sedan konstaterades att det mesta grundvattnet i Indien är arsenikhaltigt. Ingen hade väl frågat indierna först varför de inte hade borrat brunnar själva.

  Gillad av 8 personer

 3. Vår våta dröm om en bättre värld skriver:

  Själv störs jag av Roslings nedtoning av ekologiska resonemang, den väv av samband vi alla är direkt beroende av. Allt handlar om människan i Roslings värld. Människan som världens centrum. Ett synsätt som liknar det som föregick Galileos. Där Jorden var universums medelpunkt. Roslings resonemang kretsar i hög grad runt det rent artegoistiska.

  Då glöms det lätt bort att gener bildar vävar över många miljoner artgränser. Ett beroende som fjättrar även människan till olika näringsvävar.
  Där gener kopplas samman i kedjor, som spränger egna geners slutenhet. Svamphyfer löser upp mineraler, som tillgängliggörs för bakterier, som bygger jordar för växtlighet, där kor går och betar och äter gräs. Som bidrar med mjölk till Latten. Som är trevlig att sippa en ljum sommarkväll på verandan.
  All mat vi stoppar i oss utgörs och består av övrig biologi, mixat med mineraler och spårämnen.

  I Roslings perspektiv saknar jag beroendets alla trådar. Och den ekologiska förödelse vår civilisations utveckling lämnar bakom sig. Idag lever vi mitt i ett massutdöende av arter. Som inte står särskilt långt efter andra massutdöenden här på Jorden. Vår civilisation kissar just nu i byxorna. Varmt och skönt för stunden. Innan vår våta dröm har hunnit kallna.

  Gillad av 9 personer

  • Die Welt skriver:

   Beroendets alla trådar är det igen som talar om men grunden skulle jag kunna påstå är det enorma havet, vilket vi inte har fått tbx fisken i ej heller återställt, snarare smutsat ned något ohyggligt. Att jordens alla trådar hänger ihop är självklart, vi har inte insett att vi kan vara en del utav denna eller helt enkelt försvinna, för jorden är det kvitt samma. Men vi är dock beronde av trådarna du nämner eller alla olika bitar, från geting, humla till fisk till fågel, där har vi mycket att lära

   Gilla

  • Ophelia skriver:

   Hans Rosling var människoläkare och professor i internationell hälsa (för människan).
   Hans uppdrag var aldrig att sammanlänka precis alla ämnen i universum. Han visade på fakta och statistik vad gällde människan. Jag uppfattade att det var ödmjukt av honom att lämna logistiken av all fakta till de som är specialiserade på den biten. Dessutom dog han långt innan han var färdig.. vem vet vad han hade för samarbetsplaner.

   Gilla

 4. Kent Forssgren skriver:

  ”Det här betyder inte att Roslings skulle förneka förekomsten av och risken för globala kriser. De nämner särskilt fem stycken som jag här återger utan att kommentera: en global pandemi, finanskollaps, tredje världskriget, klimatförändringar samt extrem fattigdom.”

  Ett litet förtydligande bara, angående det använda uttrycket: klimatförändringar.
  Hans Rosling var realist vad gäller klimatalarmismen.
  Som den kloke och tänkande personen han var, förstod han att alarmismen, som vanligt, handlade om politik.

  Men han hade en plan, när han bekände sig till alarmismen.
  Planen var att dörrar skulle öppnas för honom; så att han skulle kunna föra ut sitt eget budskap om fattigdomens bekämpning i världen.
  Och dörrar öppnades: i FN och i enskilda länders parlament hyllade hans framträdanden.

  Och ja, klimatet förändras, men människorna påverkar inte dessa förändringar.
  Det gör däremot solen.
  Och nu, har solen gått in en lång vilopaus.
  Vilket betyder att det blir kallare på jorden – inte varmare.

  Gillad av 11 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”Och nu, har solen gått in en lång vilopaus.
   Vilket betyder att det blir kallare på jorden – inte varmare.”

   Det där var oroande. – Menar du att solen värmer mindre än normalt trots att det bevisligen blir varnare?

   Då är vi illa ute, fast det inte blir allvar förrän solstrålningen åter är maximal.

   Eller menar du att det är inbillning att det blir varmare och att man mätt fel?

   Gilla

   • Die Welt skriver:

    om personen fundera eller lyfter fram att var 40 000 år är solen längre bort från oss än nu, typ, så ja det har pågått 10-12000 år och vi är troligen på väg in i en istid, men det har inte talats om så mycket. Fast det behöver inte vara en istid som för 10 000 år sedan. Så när 20 000 år har gått från istiden som vi nämner – den som var här för ca 10000 år sedan då börjar det bli kallar igen. Med intervall av 40 000 år rör sig jorden kring solen i en annan bana. Vad som syftas på är att vi är närmare solen på vintern, och längre ifrån den på sommaren, vilket håller på att ändras, därav tror man att en ny istid är typ 12 -18 000 bort

    Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”Särskilt okunniga verkar journalister vara”.

  Det finns ju journalister som tar sitt yrke på allvar och författar artiklar som kan betraktas som faktabaserade och neutrala, men dessa är i minoritet. Tyvärr är det de som förefaller mest okunniga som breder ut sig i MSM och sprider sin ”visdom”, och jag misstänker att det är just denna kategori som kommer att bli tongivande i media inför valet. Detta därför att de anser sig tillhöra ”den goda sidan” och med sina vinklade artiklar utgör ett värn mot ”mörka krafter”. Deras huvudsakliga uppdrag tycks vara att misskreditera SD för att minimera röstsiffrorna för detta parti och detta är inte en journalistik som är främjar demokratin.

  Gillad av 9 personer

 6. Björn G skriver:

  Någon absolut sanning lär det ju inte finnas här i världen, så Roslings ”sanning” får vi nog ta med en nypa salt eller hur. Vem vet vilka som står bakom hans sanning!

  Gilla

 7. brrr skriver:

  En av mina reaktioner på texten: Man ska vara noga med att skilja på ANTAL och ANDELAR.
  Många fuskar med detta, vissa säkert omedvetet, andra för att de har en agenda.
  Man borde redovisa BÅDE antal och andelar samtidigt, t.ex.:
  1970 svalt x ANTAL människor, det var x% ANDEL av jordens befolkning på då c:a 3,5 md.
  2018 svälter x ANTAL människor, det är x% ANDEL av jordens befolkning på nu c:a 7,5 md.

  Gillad av 4 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Sen beror det på vad som menas med svält förstås. Jag har bott i ett av världens fattigaste områden i Östafrika och där svalt ingen, däremot var de flesta fattiga, bodde ”primitivt” och många var analfabeter.
   Övertygelsen om en bättre framtid var stor och utvecklingen påtaglig. Framtiden för Östafrika ser mycket ljus ut!

   Gillad av 2 personer

 8. Aurora skriver:

  Det är 1 maj idag, inte 1 april. Hur man ser på världen beror förståss på vilkas alster man läser. Lika mycket som det finns intresse av att alarmera (för att få bidragsmedel) så finns intresse av att tillrättalägga och framställa verkligheten positivare än den är. Om det blivit bättre så undrar man ju varför hela Afrika flyr sin kontinent. Och varför hela mellanöstern brinner. Visst har människor lättre att röra sig över gränserna idag men generellt har det nog ändå blivit sämre. Gav själv som barn pengar i bössa till ’de fattiga barnen i afrika’. Tyvärr har de bara blivit fattigare och mer krigsdrabbade under de 60 år som gått. Kvinnors ställning blir bara värre med ökad dominans av religiös könsapartheid. T.o.m i vår egen fredliga hörna av världen har utvecklingen gått åt fel håll. Mord, kriminalitet, hedersvåld, tvångsgifte, könsstympning, analfabetism är nya och grövre inslag i vårt svenska samhälle. Vi ser vårt uppbyggda välfärdssystem (skola, rättsväsende, vård, pensioner) falla sönder under bördan av nya kostnader och överutnyttjande och missbruk av de gemensamma medlen.

  Gillad av 4 personer

   • Die Welt skriver:

    elof, källan är solen , frågan den, vad jag syftar på är att din källafråga är rent av dum, det är fakta men vår regering vill inte lyfta den fakta . T.o.m i vår egen fredliga hörna av världen har utvecklingen gått åt fel håll. Mord, kriminalitet, hedersvåld, tvångsgifte, könsstympning, analfabetism är nya och grövre inslag i vårt svenska samhälle. Vi ser vårt uppbyggda välfärdssystem (skola, rättsväsende, vård, pensioner) falla sönder under bördan av nya kostnader och överutnyttjande och missbruk av de gemensamma medlen. jag kan säga att det är sant, tror du på det då? sen är det en defintion hur mycket som sker etc

    Gillad av 1 person

  • Die Welt skriver:

   ja, att andra har upptäckt vår välfärd, och vi bjudit in dessa, gör att vår välfärd raskt sjunker, och syns oro många människor. fast många förstår inte det sambandet heller

   Gillad av 1 person

 9. Jvk skriver:

  Rosling var ett exempel på en person jag inte kunde förstå. Han är i gott sällskap med många tänkare och ledare som verkar vara kloka med som vänder sig mot populister som Trump med en självklarhet som gör att de inte ens förklarar sig. Vad är problemet med populism och demokrati? Det verkar på mig som de extrapolerar till Hitler utan att någonsin artikulera det och vi har därför fått en obalans eftersom man har klippt av den mentala extrapolationen till Stalin och Mao som är mycket mera närliggande. Det måste bero på att att man inte vill se att etablissemanget världen över är på väg att bli allt mera repressivt, man ser inte bjälken i sitt eget öga.

  Jag tror att Rosling har fel, eller rättare har en blind vinkel som han verkar dela med många optimister, för vad är det som är orsaken till att jordens välstånd vuxit? Det är det västliga paradigmet, det var i Europa och senare USA det uppstod och utvecklades, alla tar efter. Rosling har betraktar verkligheten men verkar missa det inre sönderfallet, och att inte alla drivs av att få det bättre, samma drivkrafter som skapade nazityskland och Sovjet och Maos Kina lever fortfarande, de som vill att vi skall vara slavar under ett politikervälde, alternativt ett religiöst styre, som följer utopiska föreställningar om världen, som blundar för våldtäkter och mord och orättvisor, som anser sig står över lagar och traditioner.

  Jag kan förstå att om man betraktat regioner som lyft sig hela sitt liv hur man kan vara optimist, men vad är hjärtat i detta? Det är en fungerande västvärld, och hjärtmuskeln har en infektion, de helt grundläggande principerna är skadade eftersom människor ses som utbytbara i en global utopisk värld. Människors lycka är inte absolut, utan relativ i varje ögonblick, och fler och fler, låt oss kalla dem pk-isterna har funnit sin källa till ”lycka” på samma ställe som Hitler och Stalin, i andras olycka, deras ”framsteg” är helt enkelt att det blir värre för de som inte håller med.

  Gillad av 7 personer

  • Underdog skriver:

   Att Rosling vände sig mot Trump berodde nog på att Trump är en faktaresistent idiot. Hur någon tänkande människa kan få för sig att det kan komma något gott ur den narcissistiske clownen är bortom förståelse. Att amerikanerna (ca 25% av de röstberättigade) valde honom är en annan sak.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ja, det är märkligt hur en faktaresitens idiot kan åstadkomma så mycket gott. Det kanske är det som är receptet?

    Gilla

  • A skriver:

   Jomen tror du inte att han bara rättade sig efter reglerna JVK. Tror du han fått en syl i vädret om han inte visat lojalitet med narrativet. Jag uppfattar inte att det utrymmet finns als. När han äntligen andades lite ärlighet på ”fel” område var han ju sannolikt döende. De släpper inte fram nåt annat än detta. Kan inte komma på någon, annat än sådana som byggt upp sig för länge sen då klimatet var mildare.

   Mvh A

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Varför kan man inte hålla två saker i huvudet samtidigt? Att de västerländska ekonomiska framstegen har spridit sig runt om i världen samtidigt som man bråkar om vem som ska bestämma på världens arenor är väl inge konstigt?

    Gilla

 10. Aha skriver:

  Det må så vara att folk är för pessimistiska, att saker och ting egentligen är bättre än det ser ut. Men det finns en annan aspekt som är nog så intressant att titta på och det är omfattningen av frustration i samhället.
  – hur mycket bättre kunde det se ut om andra människor fick styra, om andra värderingar fick gälla, om andra ideologier fick gälla?

  Hur starka är de strömningarna? Felaktig pessimism betyder ju att man överdoserar de korrigerande insatser, typ vindkraft för att man misstror kärnkraftssäkerheten.
  Felaktig eller snarare avsaknaden över frustration innebär att andra lösningar inte provas, man går på i gamla hjulspår, ungefär som väst gör gentemot tigerekonomierna i Asien.

  Många borde snöa in på Leif Östling, f.d. Scaniachefens ord; vad fan får jag för pengarna?
  Sverige har ett världens högsta skattetryck men ligger inte alls på topp när det gäller skola, äldreomsorg, vård, pensioner, polis, försvar och annat förglömt. Ett toppenområde för handfast och berättigad frustration.
  (När det gäller artikulerad frustration parat med kreativa lösningar utgör denna blogg, Det Goda Samhället, en föredöme.)
  Det var väl bra att Rossling mätte pessimismen men det hade nog varit bättre och intressantare om han hade mätt frustrationen, eller snarare avsaknaden av den.

  Bröd och skådespel, typ lets dance och en media som mörkar är receptet för att begränsa frustration + indoktrinering såsom allas lika värde.

  Gillad av 6 personer

 11. Anders skriver:

  Rosling bortsåg helt från det hot som befolkningsexplotionen i särskilt Afrika utgör. Sen hotar att dränka oss och helt utplåna vår västerländska kultur.

  Gillad av 3 personer

  • Jvk skriver:

   Precis, Caldwell fångade det i undertiteln på sin bok ”Revolutions”, ”Will Europe be the same with different people in it”. Svaret är självklart nej.

   Gillad av 4 personer

  • 5ven55on skriver:

   Ja, men den hotar oss bara för att vi har makthavare som vill släppa in alla dessa människor. Om vi sätter upp rejält gränsskydd och inte släpper in någon så är det inget hot.

   Gillad av 3 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    5VEN55ON — Just det. Utvecklingen är ingen naturkraft som vi bara ska finna oss i — se på Japans migrationspolitik!

    De fattar att Japan skulle falla samman i kaos om de förde samma vanvettiga migrationspolitik som Sverige.

    Här är vi redan ett varnande exempel, och värre blir det.

    Gillad av 4 personer

  • richardlindlind5 skriver:

   på tal om Afrika…jag blev fullständigt förfärad när jag ser hur vita i SA har det. Ett rent folkmord faktiskt. Och dom vita beviljas inte asyl här i Europa eftersom det är våra regeringar som framtvingat överlämnandet av makten till det marxistiska ANC. Nyligen hade en vit familj på landet , mormor , morfar i 70 årsålder , dotter 35 , och två barn blivit ihjältorterade och dödade med bl.a spadar.

   Gillad av 3 personer

  • Underdog skriver:

   Nej det gjorde han inte. Han tog fram fakta som visar att bär människor får det bättre och lever längre skaffar de färre barn och befolkningsökningen avtar.

   Gilla

   • Jvk skriver:

    Jo det gjorde han visst, att de får det bättre betyder inte att det inte är bättre i Europa och att det är ett existentiellt hot, otaliga hundra miljoner, för att inte säga miljarder, hade velat flytta till Sverige om de vetat vad de får (livstids försörjning utan att jobba) och haft möjlighet.

    Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    Underdog: Vi talar nog lite förbi varandra. Det kan mycket väl finnas en global trend att många får det bättre i fattiga länder — SAMTIDIGT som vi på vissa sätt får det sämre här i Europa!

    Det sistnämnda pga. invällandet av migranter från fattiga MENA-länder som vill få det ÄNNU bättre, i kombination med all övrig vansinnig misskötsel av våra länder.

    Rosling var helt fokuserad på att hitta positiva saker att rapportera om läget i den fattigare delen av världen. Att vi i Sverige har en epidemi av brottslighet plus sviktande statsfinanser mm. var nog inte hans bord.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Befolkningsexplosionen är biologi. I ett längre perspektiv kommer den att minska när människor får bättre ekonomi; så även i Afrika.

   Gillad av 1 person

 12. phnordin skriver:

  Rosling var en entusiast med mycken erfarenhet och förmodligen driven av en stark önskan att förbättra världen. Det är uppfriskande att läsa hans positiva nyheter om världens förbättrade tillstånd. Kanske blir detta ett uppslag för alla de dysterkvistar inom pressen som förklarar världens inom kort förestående undergång i avsikt att öka upplagorna.

  Gilla

 13. Patrik S skriver:

  Om man ändå får vara lite pessimistisk så är kanske det naiva i Roslings framställning (fattigdomen har halverats i världen de senaste 20 åren) att de inte ser tecknen på att det också kan handla om en omfördelning av världens rikedom (eftersom västerlänningar inte kan tro att de själva ska bli fattiga). Aldrig i historien har det rått något slags ekvilibrium vad gäller världens rikedomar, olika delar av världen har varit dominerande i olika tidsepoker. Visserligen råder det möjligen jämvikt under en period innan gungan tippar över till andra sidan.

  Gillad av 1 person

 14. oppti skriver:

  Klimatet är en sån fråga.
  Forskarna är osäkra och vill gärna fortsätta forska.
  För att få medel så målar de upp en hotbild.
  Denna hotbild är sedan journalisterna väldigt snabba på att ta för verklighet.
  Forskarna får sina medel men befolkningen lämnas åt demonerna. Speciellt unga lättpåverkade.

  Eller dieselbilsägarna-vars rykte är nedsvärtat av aktivister alltmedan miljön blir allt renare!
  http://miljobarometern.stockholm.se/luft/stockholms-luftkvalitet-allt-battre/

  Gillad av 1 person

 15. Hans Högqvist skriver:

  Roslingarna nämner ”en global pandemi, finanskollaps, tredje världskriget, klimatförändringar samt extrem fattigdom” som risker för globala kriser. Extrem fattigdom är minskande och få människor svälter i världen numer.
  En kommande global fattigdom skulle vara resultatet av de risker som nämnts plus de som inte nämns nämligen en stor meteor och den viktigaste, nämligen utbrottet av en supervulkan vilket kommer att hända inom en vecka eller inom några tusen år. Supervulkanen i Yellowstone USA står på tur att vissa sin makt och kommer att dölja solen med sitt askmoln under ca fyra år beräknas det. Få kommer att överleva eftersom matbristen blir enorm på grund av uteblivna skördar.
  Yellowstone har tidigare haft utbrott ungefär var 600 000:e år och senast det begav sig var 620 000 år sedan.
  Meteorer finns det en del planer för att använda atombomber emot. Pandemier kan i viss mån mildras men så länge vi tränger ihop oss i storstäder och flyger omkring i världen så kommer de att finnas.
  Så de hot människan inte har möjlighet att påveraka är vulkaner, meteorer och klimatförändringar (med klimatförändringar menar jag de verkliga,inte droppen i havet som livets förutsättning, koldioxid från förbränning, innebär). Dessa är alla länder i världen dåligt förberedda inför och i Sverige talas det inte om dessa kommande katastrofer över huvud taget.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Om optimismen tillåts styra, skall vi så klart avväpna Yellowstone-hotet genom att utvinna geotermisk energi.

   Gilla

   • Underdog skriver:

    Lycka till med att tämja en vulkan. Hur tänkte du göra? Eller ”killgissar”du bara?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Tekniken är ju utvecklad och tillämpas på Island. – Begränsningen består i att magman kyls ner tills det inte längre är lönt att fortsätta. – I Yellowstone-trakten kan man nog hålla på länge. – När det är slut på energiproduktionsfesten, får man trösta sig med att man i varje fall undanröjt risken för ett gigautbrott.

    Gilla

 16. Rolf skriver:

  Jag har lite svårt att förstå Roslings storhet. Vad jag förstår grundar han sig på FN-statistik, dvs att var och en som är lite insatt i statistiken (inte minst FN:s egna tjänstemän) redan visste det som Rosling hävdade. Enligt min uppfattning är Rosling en mediaprodukt, som med hjälp av fräcka diagram (som hans son tog fram) höll föredrag om kända saker, som av okunniga journalister presenterades som stora nyheter. Rosling har säkert rätt i att världen blir bättre, men en stor del av förklaringen tror jag ligger i att Kina har lyft sig ur fattigdomen. Om man tittar t ex på Afrika enbart, tror jag bilden blir en annan.

  Gillad av 4 personer

  • Björn G skriver:

   Hans Rosling samt hans son Olas storhet låg i att de kunde göra rörliga bilder av FNs statistik.
   Deras popularitet grundades i okunniga/oförstående/obildade journalisters glädje att få se rörliga färgbilder.

   Gillad av 3 personer

 17. Jari Norvanto skriver:

  ”De nämner särskilt fem stycken som jag här återger utan att kommentera: en global pandemi, finanskollaps, tredje världskriget, klimatförändringar samt extrem fattigdom.”

  Det är möjligt att något av de ovanstående kan bidra till att trigga, eller vara resultatet, av mer fundamentala konflikter: massimmigrationen till Europa och sammandrabbningen mellan islam (muslimer) och västerlandet samt andra icke-muslimska civilisationer. Någon harmonisk samexistens tror jag inte på. Istället segregation, motsättningar, intresskonflikter och en terrorbalans med ständiga protuberanser och förr eller senare fullödiga etniska krig. Detta är inget nytt, men en storskaligare repris på tidigare århundradens blodiga uppgörelser mellan kristenheten och muslimerna. Skillnaden är att det ej längre är ett randfenomen i Europas periferi, men mitt ibland oss – med en dagligen sämre position för sekulärt kristet västerland beträffande styrkeförhållandet.

  Ovanstående torde vara den mest grundläggande och kritiska konfliktytan; den mellan civilisationerna. Sen kan man förstås se hot i e-pengars och fiat-valutors skuldekonomier; ett slags pyramidspel, som kan hålla så länge ingen synar bluffen och slutar mata den. Detta är ändå småskit i jämförelse med den konflikt som väntar på att explodera: den mellan oförenliga civilisationer. Man blandar inte oförenligheter, man håller dem isär. Eller finner sig i sönderfallande stater som går under eller måste sträcka på sig genom ökat våldsutövande och korruption för att hålla en stapplande varelse något så när på benen. Ungefär så det ser ut i klansamhällen.

  Gillad av 5 personer

 18. Willy Lindqvist skriver:

  Medierna föredrar att skildra det negativa i världen framför det positiva. Det har påverkat oss i så hög grad att åtskilliga av oss bara ser problemen och inte möjligheterna och den positiva utvecklingen. Vi upplever det vi fokuserar. Och fokuserar vi bara på det negativa tror vi att världen befinner sig i ett mycket sämre tillstånd än den i själva verket gör. Det ligger en stor fara för oss själva i all denna negativism.

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Men det stämmer ju inte alls längre, utan idag så skildrar media endast sådant negativt som gynnar deras pk-agenda, därför så kvittar det hur fattiga gamla i Sverige blir eller hur många 12-åringar som blir våldtagna eller hur många 11-åringar som blir lemlästade av Nujens tidigare personal, det är bara vi dysterkvistar som fokuserar på detta. Om media ÅTMINSTONE gjorde som de gjorde förr och fokuserade på ALLT dåligt om det sålde lösnummer.

   Gillad av 4 personer

 19. boerje2 skriver:

  Falska Axiom => Trossatser
  • Att människan föds som ett nästan blankt ark
  • Att människan är nästan helt rationell
  • Att IQ framförallt påverkas av miljöfaktorer som sociala orättvisor och mycket lite av biologiskt arv
  • Att raser inte finns
  • Att alla folk och etniciteter är lika intelligenta d.v.s. har samma medel-IQ
  • Att (internationell) socialism är vänster och att • nationalsocialism (nazism) är höger

  Trossatser
  • Att alla människor har lika värde
  • Att alla kulturer har lika värde
  • Att kritik av den andres kultur är rasism
  • Att vita är skyldiga till alla bruna folks misslyckanden
  • Att vit identitet är lika med Ondskan = nazism = Hitler

  Vid första anblicken kan man tycka att de falska axiomen ovan är rätt harmlösa vita lögner som framförallt förenklar umgänget i det mångkulturella samhället och då speciellt i skolan. Men dessa lögner har visat sig ha mycket allvarliga biverkningar för den vite mannen och den västerländska civilisationens överlevnad på sikt.

  De falska axiomen presenteras i skolan som vetenskapliga självklarheter som det inte råder någon som helst tvekan om, under det att motsatsen, påståenden om att det skulle finnas raser och att dessa skulle ha olika medelintelligens demoniseras och tabubeläggs med indignerat eftertryck som varande rasistiska och nazistiska vanföreställningar av värsta och vidrigaste sort.

  Och att ondskefull pseudovetenskap som rasbiologi med bland annat skallmätningar var det som ledde fram till Förintelsen. Det farliga här är att det är dikotomiskt tänkande barn som INTERNALISERAR de falska axiomen som ABSOLUT sanning och att avvikande uppfattningar kommer ur nazistisk Ondska. Budskapet till barnen är att de måste acceptera de falska axiomen eller bli socialt uteslutna som ondskefulla nazister.

  Eftersom människan i sin preset position är tribalistisk och primitivt religiöst tänkande så blir alla de som inte omfattar pk-stammens axiom/trossatser hedningar…

  Gillad av 5 personer

 20. Linden skriver:

  Fråga en blekingebo, som inte är drabbad av PK farsoten, om framtiden.
  De flyr ut på landsbygden i klasar.

  En ny lägesrapport som länsstyrelsen tagit fram visar att asylmottagandet i Bleking skapat stora svårigheter.
  Det handlar bland annat om ökat tryck på vården samt en utbredd droganvändning och mentala besvär bland ”ensamkommande”, skriver SVT.

  Rapporten skriver att antalet ensamkommande hotar ”omkullkasta hela socialtjänstens verksamhet”.
  Och tryggheten kan tilläggas.
  Sjuklövern är på god väg demolera hela det samhälle vi kallat för vårt.

  Gillad av 2 personer

 21. Steven Jörsäter skriver:

  Hans Rosling hade en stor föregångare på ett angränsande område i form av dansken Björn Lomborg och hans bok ”Världens Verkliga Tillstånd” (svenska 2001). I likhet med Rosling använde Lomborg officiell statistik för att beskriva världens tillstånd. Men i Lomborgs fall var det främst miljön som beskrevs. Precis som Rosling kom Lomborg fram till att läget i världen var mycket bättre än väntat och vad som framställs. Det gäller föroreningar, utrotningar, skogsdöd råvaror mm. Lomborg tar även upp matförsörjning och hälsa.

  Lomborg fick mycket kritik för sin bok av företrädare för det internationella miljöindustriella komplexet (https://detgodasamhallet.com/2017/02/06/gastskribent-steven-jorsater-det-miljoindustriella-komplexet/) som förstås såg sin försörjning hotad. Boken var dock ett extremt viktigt bidrag till vår förståelse av världen och ett tappert försök att se igenom särintressenas dimridåer. Lomborg har sedan fortsatt sitt viktiga arbete med att försöka få en faktabaserad miljödiskussion.

  Rosling har gjort betydande insatser när det gäller att dämpa undergångstänkandet. Tråkigt nog sladdade han lite på slutet när den politiska korrekthetens påtryckningar blev alltför kraftiga. Han borde ha kunnat hjälpa till och sansa den svenska invandringsdebatten när den rasade som hetast 2015 och använt sin stora kunskap om förhållandena i världen till att framhäva att det alls inte var nödvändigt att flytta delar av världens befolkning till Sverige för att rädda dem men det gjorde han inte utan bluddrade otydligt. Han gjorde också en egendomlig kommentar om klimatet där han, statistikern, plötsligt begår inte mindre än tre statiska dödssynder (https://www.youtube.com/watch?v=PksHSNRZ-cs&index=5&list=PLSrgd_ElrrXcMZ1Nt8hTC2tj1psJ4-K5O) . En av dem är urvalet av en lämplig startpunkt, sk cherry picking, jämför http://www.jorsater.se/dokument/Data-1880-2013.jpg där resonemanget om ett initialt stabilt klimat blir betydligt besvärligare. Jag lämnar övriga synder som övning. Självfallet måste Rosling ha varit medveten om detta. Även solen har alltså sin fläckar.

  Undergångstänkandet är en central del av den politiska korrekthetens plattform. Människor går under om de inte får komma till Sverige. Jorden går under om inte alla svenskar plötsligt byter bilen mot cykel. Att försöka bromsa sådana villfarelser med fakta är en otacksam uppgift. Ibland kanske till och med farlig när den hotar mäktiga intressen.

  Gillad av 1 person

 22. Elöd Szanto skriver:

  Visst har blivit världen både bättre och sämre samtidigt. Det beror på perspektivet.
  Jag iaktog häromdagen en ung tiggare som jag har sett tigga framför Systemet i över två år. Han är välklädd, och ofta tittar på romska videoklipp på sin smartphon med tillgång till internet. När han inte längre orkar sitta går han bakom hörnet och tänder en cigg. Sedan går han in i livsmedelsaffären och köper faktiskt färskbakade frallor och lite kryddig korv. Kaffe på maten tar han också.
  Visst har det blivit bättre för honom än om han stannade kvar och hade fått blodiga händer av att hacka majis dagen lång
  Har det blivit bättre för den lugna svenska småstaden på grund av att han kom?
  Nej – det har blivit påtagligt sämre.
  Detta bara som ett exempel på skillnaden mellan mig och Roslings sätt att betrakta världen.

  Gillad av 2 personer

 23. Mangan skriver:

  Jag tror att skribentens analys skulle må bättre av att förutom hänvisningen till inkomst addera på vilket sätt människor identifierar sig själva. En aktivist tenderar att låta sin aktivism utgöra en stor del i sin personliga identifiering. Om mattan för den aktivismen dras undan förloras en stor del av hennes eller hans identitet vilket medgör en identitetskris. Det är något skrämmande, så det motarbetas av individen med näbbar och klor.

  Gilla

 24. Jvk skriver:

  För övrigt lite off-topic, men är det någon som vem som de nu gripna Uzbekerna misstänkta för terrorbrott har haft som arbetsgivare tidigare? Har de jobbat med husrenovering, slas sork så får i brennvin?

  Gilla

 25. MartinA skriver:

  PE förklarar mycket pedagogiskt vilka värderingar och vilket perspektiv som gjorde att hans generation raserade världshistoriens främsta generation och utrotade sitt eget folk.

  Gillad av 2 personer

 26. Anonym skriver:

  Mänskligheten har ju större resurser nu än förr – både för gott (t ex bättre hälsovård) och för ont (t ex kärnvapen).

  De största folkmorden under mänsklighetens historia har skett under 1900-talet.

  Gilla

 27. F1 skriver:

  Ökat antal migranter mot Europa via Grekland – ny våg på väg
  En flykting är välinformerad och säger förundrad:
  
Lyckas vi ta oss till Sverige, så kommer vi att få uppemot 2.000 dollar på fickan, betald hyra, gratis sjuk o. tandvård, etableringsbidrag till möbler o. dyl., gratis körkort samt ett bidrag till en semesterresa till vårt gamla hemland. 
Vår familj får också c:a 20.000 dollar/år, så länge vår dotter är under fyra år.

  Samtidigt är Sveriges pensionärer är bland de fattigaste av alla Europas länder…

  Gilla

 28. Rikard skriver:

  Hej.

  När jag fäller träd kan jag iaktta fallvinkel, läng, underlag med mera (inte minst risken för ‘häng’). Detta gör jag med en god dos pessimistisk skepsis, så att jag har felmarginalen på rätt sida.

  Jag kan för all del också vara optimist och låta sågen gå som den vill, strunta i hur det blåser, om trädet är rakt eller ej, samt strunta i att markera ut ett säkert avstånd med band.

  Det ena förhållningssättet bidrar till (döds)olyckor, om olycka är rätt ord.

  Det andra överdriver och drar för långtgående slutsatser av tillgänglig kunskap, men är säkrare.

  Men så är jag varken professor eller statistiker.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 29. Biologen skriver:

  Som biolog kontrollerade jag frågan om de svarta noshörningarna. Författarna borde verkligen skämmas, det är kvalificerat fusk både med statistik och med den luddiga benämningen den ”svarta” noshörningen. De hade valt årtalet i frågan som 1996 i frågan om antalet gått ned eller ej. Mycket skickligt manipulativt val, typiskt för Roslings anda. Googling visar att fram till 1995 sjönk antalet svarta noshörningar (trubbnoshörningar) katastrofalt och 3 underarter förklarades utrotade 2011, sedan började en av arterna gå upp. Så årtalet 1996 är mycket uttänkt valt. Hade de valt 1994 hade svaret på frågan blivit annorlunda. Dessutom tar inte frågan hänsyn till underarterna. Wikikälla nedan. De verkar som författarna har haft wikiartikeln som grund till frågan med tanke på årtalet, vetenskapligare än så verkar inte roslingteamet vara. Och inga latinska namn som är kutym i alla frågor som har med arter att göra. Usch för Roslings falska propaganda.

  Att årtalet valdes till 1996 förklaras av denna mening i artikeln nedan.

  ”Populationen minskade mellan 1960 och 1995 till endast 2 400 individer. Fram till 2010-talet ökade hela beståndet till cirka 4 900 individer men det är fortfarande en minskning med mer än 90 procent av populationen från för 70 år sedan (tre generationer).”

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Det misstänker jag är riktigt, människan har utrotat nästan alla stora arter, det verkar logiskt att det fortgår.

   Gilla

 30. Lars skriver:

  Tittar på TV4’s eländiga gala om insamling. Känsloporr. En modern form av medeltidens Avlatsbrev. Gråt en skvätt, betala en hundring, känn gemenskap med medias självutnämnda kändisar och MÅ BRA!

  Om medellivslängd så beror ökningen på minskad spädbarnsdödlighet. Avigsidan är att befolkningen växer över världen, särskilt underutvecklade länder. Vi bebor en planet med ändliga resurser.

  Så det finns en avigsida, en del av kalkylen, som Rosling undvek.

  Gilla

 31. Hawwa skriver:

  Som flera ovan har varit inne på kanske Roslings slutsatser är lite för entydiga. Som Elöd Szanto skriver ”Visst har blivit världen både bättre och sämre samtidigt” – det är ju den typen av uttalanden som vi har så svårt att hantera, kanske även Hans Rosling.
  Enl Brå har brottsstatistiken gått ned, det kanske den gjort på totalen, men dödligt våld i Sverige verkar onekligen ha ökat.
  Jag läste i någon tidning idag (kommer inte ihåg vilken) om faran med att vörda någon i för hög grad, med risk för att vi inte är så kritiska och rationella som vi borde gentemot hens uttalanden. Rosling status är lite av untouchable.
  Som påpekat ovan bidrar Kinas stora framgångar, liksom andra tigerekonomiers, sannolikt i hög grad till att förbättra statistiken på totalen. Men situationen i Syrien eller Jemen har inte blivit bättre om man ser till den senaste 10-års-perioden. Turbulensen i Mellanöstern fortgår, och i Europa verkar utvecklingen av en uppdelning mellan de traditionella rättssamhällena och parallellsamhällen vara svår att få hejd på. Det är svårt att inte vara orolig.

  Gilla

 32. Anders skriver:

  Hans Rosling luras – utan att (direkt) ljuga. Far och son Rosling utnyttjar, att de flesta inte är i detalj insatta i, vad han väljer att fokusera på.

  Två exempel.

  1. Enl. Hans Rosling så är den svarta noshörningen inte ens i närheten att vara utrotningshotad i något undersökt land.

  Hur många, som möter det påståendet, är förtrogna med, att det finns åtta (8) underarter av svart noshörning?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Black_rhinoceros#Subspecies

  Tre av dessa underarter har utrotas och överlevnaden för en underart beskrivs som ”kritisk”.

  Det finns vidare två (2) underarter av vita noshörningar – Northern och Southern.

  Den sista Northern vita noshörningshannen dog den 20 mars 2018. (Nu återstår bara två honor.)

  http://www.bbc.com/news/world-africa-43468066

  Tigern befinner sig i samma situation; jättepandan är en ”conservation reliant vulnerable species”.

  2. När Hans Rosling intervjuades (2012) av tidningen Naturvetarna, så framhöll han att världens befolkningskurva ”planar ut” ”ungfär år 2060”. De flesta läsare torde tolka det som att Afrikas befolkningsexplosion har upphört 2060.

  Men så ska det inte alls tolkas! Enl. progoserna så planar hela världens befolkningskurva ut, då befolkningsminskningar i Europa och Asien förväntas kompensera för en fortsatt befolkningstillväxt i Afrika.

  Afrikas befolkningstillväxt kommer enl. prognoserna att fortsätta.

  De flesta läsare torde dock få det motsatta intrycket, när Rosling talar om ”ett trendbrott” och ”balans” samt framhåller att ”befolkningstillväxten minskar” och att världens befolkningskurva ”planar ut” ”ungfär år 2060”.

  —–

  Hans Rosling skapade kort sagt en egen lukrativ nisch genom att förkunna, att det mesta blir bättre – nota bene, om man bara aggregerar det på ett lämpligt sätt och/eller använder andra statistiska tricks.

  Gilla

  • Biologen skriver:

   Ovanstående skribent uttrycker det bra, jag minns att jag läste intervjun i Naturvetaren 2012. Vördnad genomsyrade hela artikeln, Rosling fick inte en enda kritisk fråga och journalisten hade inte heller kontrollerat svaren på någon av frågorna.

   Rosling sysslade med kvalificerad desinformation, vid några tillfällen då mina bekanta rekommenderat mig att lyssna på Rosling gick jag in på måfå på hans videor på youtube och kontrollerade sedan hans uppgivna födelsetal i diverse länder, och hans siffror var alltid något lägre än t. ex WHO:s och annan officiell statistik. Märkligt.

   Det blev närmast fånigt när han visade bilder på mamma, pappa, barn, en tvättmaskin och sagoböcker. Kontentan var att fick man en tvättmaskin hade man tid att läsa sagor. Undrar hur många som läser sagor för barnen i Rosengård?

   Dessutom är kultur avgörande för barnafödande, inte ekonomi. I t. ex. Indien finns ett demografiskt problem som det talas tyst om. Ingen vill ha ett inbördeskrig. Hinduer är inte svåra att övertyga om fördelarna med få barn, de tar till sig information om familjeplanering, HIV etc. och idag är det vanligt med 2 barn. Däremot vägrar de muslimska byarna att släppa in människor som informerar om detta, ”byråden” bestämmer att ”våra kvinnor ska inte veta något om detta”. Min källa är lokala människor på plats som arbetar med det. Den demografiska balansen är i full färd med att ändras.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.