Terror i New York

Bild, DGS

Mohamed Omar

Tisdagen den 31 oktober drabbades New York återigen av en jihadattack. Jihadisten Sayfullo Saipov från Uzbekistan körde över ett antal människor med en mindre lastbil. Åtta dödades. Medan attacken pågick ropade han Allahu akbar. Sayfullo, namnet betyder ”Guds svärd”, hade svurit trohet till terrorgruppen Islamiska Staten (IS).

Men det är mindre viktigt vilken terrorgrupp han svor trohet till. Idag är det IS, igår var det Al-Qaida. Det är inte gruppen, utan idén som jihadisterna svär trohet till. Och det är en idé som kommer från profeten Muhammed, islams grundare.

Av Sayfullos utseende att döma, det stora buskiga skägget, var han noga med att efterlikna profeten till det yttre. Attacken visar att han också ville efterlikna honom i handling. Enligt Koranen är Muhammed ett föredöme, muslimerna ska eftersträva att vara som honom:

”I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme…” (33:21)

För det var Muhammed, både i sin Koran, som påstås vara Guds ord, och de yttranden som kallas hadither, som påbjöd heligt krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre:

”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” (9:29)

Det heliga kriget, jihad, har varit islams kännetecken ända sedan dess. Alla folk och kulturer som genom historien kommit i kontakt med islam har beskrivit den som det heliga krigets religion. Och stridsropet Allahu akbar har fått människor att darra av skräck. I ett känt yttrande, som finns i Bukharis hadithsamling, sade profeten: ”Jag har gjorts segerrik genom skräck”. Läs hadithen i engelsk översättning här

Offren i New York fick uppleva samma skräck som profeten Muhammeds fiender i Arabien för mer än 1400 år sedan. Då fanns varken IS eller Al-Qaida.

Och i Koranen läser vi:

”Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra…” (48:29).

”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!” (9:124).

Men hur kommer det sig att inte alla muslimer är terrorister? Därför att islam idag är mycket mer än en samling trosartiklar. Det är mer än en religion. Islam har blivit ett arv och en kultur för väldigt många människor som är födda in i religionen sedan generationer tillbaka. De är människor som du och jag, som reagerar med fasa och förakt för mördare. Men de vill inte heller höra talas om vem Muhammed verkligen var. Då blir det för besvärligt.

Men det är just besvärliga vi bör vara. Vi måste våga prata om våldet och hatet i islam med både muslimer och icke-muslimer. De som tar steget att döda och döda för sin religion är inga kultur- eller vanemuslimer, utan de som är mest hängivna i sin efterföljelse av Muhammed.

Enligt Koranen finns är muslimerna indelade i grader. Det finns bättre och sämre muslimer. De bästa är de som inte sitter ”overksamma” utan går ut i det heliga kriget:

”De av de rättrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, äro icke lika. Gud har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, ett steg över dem, som sitta overksamma.” (4:97)

”Om edra fäder, edra söner, edra bröder, edra hustrur, eder närmaste omgivning, ägodelar, dem I förvärvat, handel, vars avstannande I frukten, och boningar, i vilka I finnen välbehag, äro eder kärare än Gud och hans apostel och striden för hans sak, så vänten, tills Gud kommer med sitt ord, ty Gud vägleder ej de ogudaktiga människorna.” (9:24)

De som dödar och dödas för Guds sak skall vinna paradiset:

”Gud har köpt liv och ägodelar av de rättrogna på det villkor, att paradiset skall tillfalla dem – och de skola strida för Guds sak och döda och dödas…” (9:112)

Efter tron på Gud och Muhammed är den bästa gärningen att delta i det heliga kriget:

”Guds profet fick frågan: ’Vilken är den bästa gärningen?’ Han svarade: ’Att tro på Gud och hans profet.’ Frågaren ställde då ännu en fråga: ’Vad kommer därefter?’ Han svarade: ’Att strida för Guds sak.’

Denna hadith finns också i Bukhari och kan läsas här

Det som vi idag ser på YouTube med halshuggningar, stympningar och korsfästningar skedde i ännu större skala på Muhammed och de första kalifernas tid. Islamiska Statens grymheter är ingenting i jämförelse mot vad dessa så kallade rättfärdiga män gjorde. Och de hyllas i islamiska böcker och från predikstolar av imamer i moskéer över hela världen.

Ledaren för IS, Abu Bakr al-Baghdadi, och tidigare Usama bin Ladin, ledaren för Al-Qaida, har inte hittat på någonting nytt. De citerar samma Koran och samma hadither. Tolkar de fel? Anser du att de tolkar fel när de uppmanar till heligt krig, ja, då har du samtidigt sagt att Muhammed feltolkade sin egen Koran – för de gör ju bara vad Muhammed gjorde – och det är inte rimligt.

Jihadisterna är alltså inte vilka muslimer som helst. De är hängivna och eftersträvar renhet i tro och gärningar. För att göra oss av med jihadismen, som är ett problem för hela mänskligheten, behöver vi en öppen och ärlig diskussion om islams grundtexter. Så länge Muhammed upprätthålls som en absolut och oklanderlig förebild inom mainstreamislam så kommer det att finnas alltför många muslimer som vill följa profeten och hans bok även i frågan om jihad och i fråga om att bygga den islamiska staten.

Att fördöma en jihadattack här eller där, som många imamer gör, kommer inte att stoppa den jihadistiska terrorn. Vi måste gå till dess rötter i de islamiska texterna och i den traditionella uppfattningen att Muhammed inte kunde ha fel och att hans ord och gärningar gäller för alltid. Vi är inte där än.

NOT: Alla korancitat kommer från K. V. Zetterstéens översättning från 1917.

Klicka här och gilla min sida på Facebook!

21 reaktioner på ”Terror i New York

 1. uppstigersolen skriver:

  Vi har varit naiva säger Löfven. Gör handhjärtan säger Fridolin. Stackars människa, vad har han varit med om säger Dan Eliasson. Vilka utmärkta representanter för Sverige……..

  Gillad av 7 personer

 2. Jan Ahlström skriver:

  En bra början att på allvar diskutera de islamiska texterna och islamismen vore att du Mohamed Omar fick komma till tals i msm, jag har efterlyst det tidigare men det ser inte ut att inträffa.
  Börjar bli rejält tröttsamt att lyssna till exempelvis Göran Greider i den här frågan.( och i alla andra frågor åxå)

  Gillad av 3 personer

 3. Elisabeth skriver:

  När får vi se en muslimsk Martin Luther som har mod och kraft nog att reformera Islam? Inte i innevarande sekel, om alls.
  Man borde omdefiniera Islam så att denna våldsamma förtryckarideologi inte längre kan segla under falsk flagg och därmed skyddas av västs religionsfrihetsbestämmelser. Islam borde nämligen förbjudas i väst, det finns så många andra platser på vår glob där Islam istället kan och får praktiseras. Men inte här, tack. Dock, så länge västs mjäkiga ledare fortsätter att rulla ut röda mattan och tillhandahålla allt från moskéer till burkinis på badhusen kommer denna sekt att växa. Det pågår ju en strid om bygglovet för en ny moské i Karlstad. Skicka kommunpolitikerna på studieresa till Saudiarabien ( som finansierar svenska moskéer ) med uppgift bl a att utröna bygglovsmöjligheten för kyrkor där. Kanske man nyktrar till då.

  Gillad av 5 personer

  • Per-Anders skriver:

   I Karlstad har man väckt frågan om folkomröstning om byggandet av en moské. Kan ni gissa vilka som är emot en folkomröstning? Moderaterna och Kristdemokraterna.

   Jag måste tillhöra den där naiva skaran som Stefan Löfven hänvisar till, men är man medlem i ett parti som vill värna kristna värderingar – vilket jag förmodar att medlemmar i Kristdemokraterna gör – hur kommer det sig då att man vill utrota sig själv? I och för sig att vända andra kinden till och älska sin fiende vilket är väldigt kristet.

   Gillad av 4 personer

   • Elisabeth skriver:

    Ja, det är otroligt, Per-Anders. Att vända andra kinden till är kanske vällovligt på det personliga planet men att lämna dörren vidöppen för Islam påverkar hela samhället. Jag undrar också vad KD har för existensberättigande när man aldrig numera står upp för traditionellt kristna frågor. Har aldrig hört någon från KD, ej heller från Svenska Kyrkans ledning, uttala något stöd för förföljda kristna grupper i Mellanöstern.

    Gillad av 3 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Fast i kristenhetens huvudstad i Sverige, Jönköping, var det för något år sedan bara en som ville ”öppna sina portar” för främlingar, och hön backade efter att ha hört hur lite betalt hön skulle få. Kanske bättre sedan, dess åtminstone i Vetlanda, (7 mil SÖ Jönk.) finns uppföljning på det här
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6690574 ?

    ”Lukas 6 28 välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder. 29 Om någon slår dig på den ena kinden, så håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så förvägra honom icke heller livklädnaden. 30 Giv åt var och en som beder dig; och om någon tager ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen”

    Fast ”öppna portarna” är kanske en OT-mässig light-variant av moské ?

    Gilla

 4. Underdog skriver:

  Bra som vanligt. Nyckeln är naturligtvis ”en öppen och ärlig diskussion om islams grundtexter” men hur skall man kunna åstadkomma en sådan när muslimer i allmänhet och de i Islams kärnländer i synnerhet vägrar att acceptera ens normal grundforskning i arkeologi och historia och ägnar sig åt att förespråka eller rent av befalla mord på dem som ger sig in i en diskussion om vad som är sant och falskt i haditherna och i fråga om Muhammeds liv?

  När man talar om detta skall man alltid ägna en tanke åt en man som skrev en roman och som tack fick en dödsdom utfärdad av shiamuslimernas högste ledare mot sig. Salman Rushdie lever fortfarande, efter snart trettio år, under Khomeinis fatwa. Den som har ihjäl honom är lovad en belöning om 1,5 MUSD. Det är som om påven skulle ha utfärdat en dödsdom mot John Cleese för hans medverkan i ”The Life of Brian” och därtill utfäst en belöning för hans huvud.

  Gillad av 5 personer

 5. Nyktergalen skriver:

  En underlig situation har infunnit sig
  Om någon vrålar ”Sieg heil” offentligt är det risk för åtal med hets mot folkgrupp
  Om någon ropar ” Allah akhbar ” offentligt genom högtalare uppe i en minaret sträcker sig kommunpolitiker på sig o känner sig stolta över sin politiska utövning
  ” Allah akhbar ” är just för muslimska terrorister vad ” Sieg heil ” var o är för rasism, nazism o utrotning
  Ett stort hån mot alla offer pga Isis och alla andra muslimska terrorgrupper, nu senast offren i USA vilka dog med ” Allah akhbar ” som efterrop
  Tvi fan för godhetens hyckleri
  Men vad gör inte en PK-poitiker för att bibehålla makt o sin tjänstelön som någon form av ” råd ”.

  Gillad av 6 personer

  • Anders L. skriver:

   Nu har ju statskyrkan gått ur mig så jag har väl inte koll på allt religiöst men jag noterar att denne Sayfullo med sitt stridsrop har anammat den svenska ärkebiskopens valspråk. Märkvärdigt.

   Gillad av 2 personer

 6. Baom! skriver:

  Hela etablissemanget och alla journalister säger bara en sak: det är så här vi vill ha det. De väljer dessa lågintensiva krigshandlingar över att stoppa invandringen.

  Gillad av 2 personer

 7. oppti skriver:

  Vi har ett öppet och förlåtande samhälle som lockar fler och fler.
  Religiösa extremister får utlopp för sina misslyckande här på olika sätt.
  Det är ett litet fåtal som gör det på detta sätt.
  Men osäkerheten drabbar alla!

  Gillad av 2 personer

 8. Tonymalmqvist skriver:

  Vet inte om det finns nån statistik över förhindrade terrorattentat bara i New York sen efter 9/11. Men det lär vara några stycken.

  Gilla

 9. Karl Åkesson skriver:

  Bra sammanfattning av islamiskt ideologi. Sharia, ett totalitärt samhällssystem, är det som mest oroar svenska medborgare som jag känner, allteftersom det muslinska avtrycket ökar i Sverige. Vad anser Du om följande jämförelse mellan islam/sharia och en fascistisk ideologi, som frodades under förra seklet, som en person framförde i en paneldiskussion?
  -det allomfattande kalifatet och tusenårsriket
  -erövringskrig som metod, lika för bägge
  -en ledare, kalifen resp partiets företrädesfigur
  -ett rättesnöre, koranen resp partiets program
  -ledarens levnadshistoria som indoktrinering, haditherna resp företrädesfigurens egen kamp
  -judehatet, lika för bägge
  -icke-feminismen, dvs. kvinnans underordnade ställning, lika för bägge
  -korporativism som samhällsideal, lika för bägge
  -tidig indoktrinering av barn, koranskolor, vapenträning av barn resp organisering av ungdomar och uppfostran i partiets anda.
  -repression mot oliktänkande, slaveri resp. koncentrationsläger, summariska rättegångar och avrättningar
  Detta är vad jag kommer ihåg, möjligen kan jag ha missuppfattat något? Finns det ett reellt hot i vårt land, eller är jag och andra undrande utsatta för hjärnspöken?

  Gillad av 5 personer

 10. MOAB skriver:

  Det man undrar är när vänsterliberala journalister världen över drabbas av deja vu all over again och inser att det här har jag ju sagt förr, och förr och förr..

  Gillad av 1 person

 11. MartinA skriver:

  Intellektuella argument, kan det verkligen påverka de som drivs av känslor och inympade uppfattningar och makt och fördelar? Det går ju inte ens att påverka vänsteretablissemanget med argument?

  Gillad av 3 personer

 12. Olle Reimers skriver:

  Ett mycket stort dilemma är att det övervägande antalet MSM-journalister, som t.ex. Jake Tapper på CNN inte vill säga att dådet utfördes av en jihadist eller att dådet på något sätt hade med islam att göra. I medierna där liksom här (t.ex. NY Times) talas det om att dådet utfördes av en lastbil.

  Det skulle strida mot globalistagendan att skylla terrordåd på islam. Gjorde man det skulle man bli tvungen att ändra allt och då har man förlorat! Detta gäller i alla västländer (om man inte räknar Ungern, Tjeckien, Polen m.fl. till västländerna).

  Det positiva är att skiljelinjen och agendan på detta sätt blir tydligare synlig. Vi ska underkasta oss en global världsordning och då kan vi inte sätta den på spel genom att börja bedriva inbördeskrig mot islam. Förresten spelat jihadisterna en roll i spelet: att göra oss rädda (fast inte för islam) för terrorism som endast en globalt omfattande regering kan rädda oss från!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.