Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Kvinnor som får för lite kärlek…

Kvinnor som får för lite kärlek, uppfostrar sina söner till krigare.

En tänkare under antiken lär ha sagt det (kommer tyvärr inte ihåg vilken). Är inte ens säker på att det är exakt återgivet, men citatet dyker ändå upp i mitt medvetande.

Min uppväxt på 70-talet präglades av fredsrörelsen och tesen att män skapar krig, medan kvinnor vill ha fred. Mer makt åt kvinnor var ett självklart recept för en fredligare värld. Men de senaste årens nyhetsflöde har fått mig att tvivla något på den kopplingen.

Aldrig tidigare i historien har vi haft så många kvinnliga makthavare som nu. Och aldrig i modern tid har Sverige varit så otryggt, inte minst för kvinnor. Beror det på olyckliga omständigheter? Beror det på att patriarkatet hämnas, genom att sätta käppar i hjulet? Eller är kvinnor helt enkelt inte speciellt bra på att skapa fred? I varje fall inte bättre än män.

Slagorden från 70-talet har förädlats till genusvetenskap, och fått akademisk status. Att hegemoniska maskuliniteter i den patriarkala samhällsordningen ligger bakom våld, krig och konflikter är numera belagt av ”forskningen”.

Vad man inte tar hänsyn till är att män utgör 50 procent av befolkningen överallt, inte bara i krigshärdar. Några av de fredligaste platserna på jorden leds av män. I de mest våldsdrabbade förorterna i västvärlden är det vanligt att barn uppfostras uteslutande av kvinnor. Varför är inte dessa förorter oaser av fred?

Min antike sagesperson erbjuder en förklaring, så god som någon. Hen härleder inte krigets orsak till män, utan till samspelet mellan manligt och kvinnligt. Jag tolkar det ungefär så här: Kvinnor som får för lite kärlek (av män) tenderar att uppfostra sina söner till monster (omedvetet får man väl anta). Dessa monster har i sin tur svårt att visa kärlek gentemot kvinnor, som i sin tur producerar nya monster… och så vidare. Detta skapar en ond spiral av våld, krig och destruktivt beteende.

Jag frestas att föra resonemanget ett steg längre. Anta att dessa oälskade kvinnor skapar en ideologi (låt oss kalla den feminism). Anta vidare att denna ideologi tar över statsapparaten och via en rad institutioner bedriver uppfostringsarbete av vuxna. Uppfostringen följer i stort sett samma principer som för barn, även när det gäller grova brottslingar. Det är till och med så att 10 000-tals vuxna män från hela världen, i juridisk mening blir barn och tilldelas ansvarsfrihet.

Låter detta som ett recept för fred? Eller låter det som en massproduktion av monster? Inom loppet av en generation kommer vi sannolikt att få svar på den frågan.

Utan att veta utfallet, tror jag mera på den antika modellen än den genusvetenskapliga (kanske för att jag är man och gillar att skylla ifrån mig). Dels tar den hänsyn till genetiken – män uttrycker sig i handling (blir krigare), medan kvinnor uttrycker sig i relationer (fostrar barn). Dels tar den hänsyn till kulturen – den förklarar varför vissa kulturer upprepar destruktiva beteenden, generation efter generation.

Och sist men inte minst, den tar hänsyn till bägge könen. Två kön som delar på ansvaret. Det kan tyckas orättvist, eftersom det sällan är kvinnor som håller i svärdet (även om det förekommer), men i den antika världen (och kanske även idag) har män och kvinnor olika funktioner.

Den goda nyheten är att bägge könen (i varje fall teoretiskt) har möjlighet att bryta denna onda cirkel. Den här palestinska mamman skulle till exempel kunna välja att inte uppfostra sina söner till självmordsbombare. Västerländska feminister skulle antagligen göra sina söner en tjänst, genom att inte utgå från att världens ondska sitter samlad i y-kromosomen. Till skillnad från genusvetenskapen ger den här modellen kvinnor verklig makt.

Trots det blir den nog svårt att sälja in på den politiska marknaden. Att beskriva kvinnlighet som potentiellt lika destruktiv som manlighet och med lika förödande resultat, kanske lät sig göras under antiken. Kanske också under Shakespeares eller Strindbergs dagar, men knappast på 2000-talet i världens första feministiska statsbildning.

Så tills vidare får vi nog nöja oss med genusvetenskapen.

Jan-Olof Sandgren är yogalärare, boende i Angered utanför Göteborg. Från början utbildad biolog, med en brokig yrkeskarriär som vaktmästare, biståndsarbetare, illustratör, barnboksförfattare mm. Har legat i politisk träda sedan 80-talet, men har nyligen kastat sig in i debatten om det sekulära samhället och försvar av västerländsk kultur.

69 reaktioner på ”Gästskribent Jan-Olof Sandgren: Kvinnor som får för lite kärlek…

 1. Bo Svensson skriver:

  Kvinnors makt att driva utvecklingen baklänges utövas väl mest via preferenser för våldsamma framför fredliga. – Det handlar kanske om att de attraheras av män som uppför sig som om de hade hög rang oberoende av med vilka metoder de skaffat sin självkänsla.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Mitt förslag till bot på detta problem är att allt stöd till barnfamiljer, – för närvarande runt en miljon per unge under uppväxten, – skall utbetalas etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande av det slag som kan vara till nytta i ett avancerat samhälle. – Då får kvinnor starka ekonomiska incitament att välja oss kloka, fredliga och intelligenta och välja bort dem med små chanser att dra hem pengar till hushållet.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Alltså: välja bort dem med små chanser att få ungar ihop med som kan dra hem pengar till hushållet.

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   Precis! Mans- och kvinnoroller utvecklas i samspel mellan könen. Förmodligen till stor del i ung vuxenålder. Om kvinnor på allvar önskar en annan typ av man så bör de i så fall prioritera denna sorts man vid partnerval. Om de gjorde så skulle männen tvingas att ändra sig.

   Kort och tillspetsat kan man säga att dagens mansroll ät en anpassning till kvinnors preferenser. Den som vill ändra mansrollen bör således avstå från att moralisera över männen och istället försöka ändra kvinnors preferenser när det gäller val av män.

   Gillad av 3 people

 2. Berntsson skriver:

  Verksamma inom kriminalvården upptäcker mycket snabbt att bakom praktiskt taget alla interner, nästan utan undantag, saknas en normal relation till en en man. Utebliven stabil kontakt med det manliga könet under uppväxtåren är extremt påfallande för det kriminella klientelet. Tydligen räcker inte alltid kvinnans ensidiga omhändertagande till för att fostra vissa pojkar till goda samhällsmedborgare, trots höga ambitioner, får man förmoda. Är det männens ondska som då saknas, kan man fråga lite retoriskt. Eller måntro det manliga könets mer kravfyllda kärlek, både som givare, föredöme och fostrare?

  Gillad av 4 people

  • Eva Danielsson skriver:

   Varför ska man tro att interner som barn hade en kapabel eller ens en genomsnittligt kapabel kvinna till mor? Förutom en frånvarande far.

   Avsaknaden av en man i hemmet kanske inte är den avgörande faktorn utan avsaknaden av trygg stabilitet och både goda manliga och kvinnliga förebilder i sitt hem och i sin omgivning.

   Gillad av 3 people

  • Sara L.F. skriver:

   I markanta utanförskapsområden finns troligen statistisk fler hemmavarande vuxna hos barnen än i mer traditionella svenska hem, där dubbelarbete utgör normen. Utanförskapsområdens större vuxennärvaro hjälper tydligen inte till för en effektiv anpassning till en mer tydlig svensk vardag.

   Varför är nog inte så konstigt. Vi har ju att göra med ett helt panorama av kulturell olikhet.
   Och ju fler vuxna som är hemma och företräder en annan kultur, ju effektivare kan just den kulturen överföras till barnen.

   Det talas ibland om kvalitetstid. Tänk om även den är större i utanförskapsområden och dessutom mera utsträckt och jämt fördelad. Vi har då bäddat för effektiva sociala mekanismer som befäster och stärker en segregation, om man med det menar den egna kulturens bevarande.

   Kulturellt bevarande är ju dessutom fastslagen i vår egen grundlag. Så segregationen är i viss mån lagfäst. Vi får då det samhälle politikerna bestämt sig för, även om mer tydliga insikter om vad det egentligen innebär nog saknas.

   Nu vill man från politiskt håll även blanda upp skolklasserna med olika kulturer och etniciteter. Antagligen i hopp om att försvenska och kanske även höja skolresultaten.

   Men vad säger att det inte blir tvärtom. Att svenska barn och svensk kultur tar intryck och påverkas av utifrån kommande kulturer och börjar anpassa sig till helt andra kulturella element. Även i synen på kvinnan och tillkämpad jämställdhet.

   Gillad av 9 people

   • Eva Danielsson skriver:

    Bra skrivet, Sara.
    Att blanda olika kulturer i en skolklass och tro att den svenska lågmälda, otydliga icke-våldsskulturen med jämställdhet som ideal, skulle kunna spridas genom andra skolelever, är mer än lovligt naivt. Risken att den tydliga mansrollen från förortskulturen med makthierarkier och våld skulle locka några av de svenska pojkarna i stället, är nog mer troligt.

    Det finns inga snälla genvägar i de sociala problem våra makthavare har skapat i förorten och landsorten. Det är lagstiftning, rejäla riktade polisinsatser med klara straffpåföljder och utvisningar som måste till. Av vuxna. Och en sänkning/strypning av alla sorts bidrag. Ingenting från våra makthavare signalerar idag krav på anpassning till vår kultur eller ens eg. på egen försörjning. De som blir integrerade, blir det av egen kraft, ofta med den egna kretsen emot sig.

    Vårt samhälle agerar dörrmatta och bankomat åt kvinnoförtryckande och våldsbejakande kulturer. Och dörren är fortfarande vidöppen.

    Gillad av 4 people

 3. MOAB skriver:

  Åh men nog har vi redan svaret på denna fråga, ser vi inte monster efter monster på gatorna? Monster diskuterar inte och i detta är muslimer och pk-ister och feminister förenade. Vad som är hönan och ägget kan de lärde dryfta men nog är det uppenbart att monster propageras eller motarbetas av den kultur de lever i. Islam producerar monster, och repressionen mellan könen och att man inte får ta en öl och skoja verkar mycket effektivt för att producera aggressiva män. Den bitterhet och separation som börjar sprida sig i Sverige har samma effekt. Jag har upplevt liknande dynamik i det militära, man ärver pennalism, i mitt fall slutade med vad som nog kan kallas ett myteri och en matros försökte strypa kaptenen. Många arbetsplatser styrs tyvärr också med rädsla, jag hoppas över att peka ut. En god kultur måste ständigt återvinnas, annars är det lätt att de värsta, mediokert kreativa, men med vassast armbågar och störst moraliska tillkortakommanden sätter agendan.

  Jag har skrivit det flera gånger här, att det är försvinnandet av det rationella samtalet och ärliga brytandet av åsikter som är det verkligt allvarliga. Kan det inte återvinnas så återstår bara en balkanisering och att man lierar och likriktat sig med den grupp som kommer närmast. Hur skall man överleva bland monster?

  Gillad av 8 people

 4. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressant perspektiv. Det är lätt att rada upp en massa situationer där kvinnor har haft ett dåligt inflytande på samhällsutvecklingen:

  • Svenska kyrkans ledning domineras av kvinnor samtidigt som rekordmånga lämnar kyrkan
  • Inom de medier som härbärgerat värsta mansgrisarna som metoo avslöjat så har dessa till mycket stor del utåt företrätts av kvinnliga chefer på SVT, TV4,Aftonbladet. Ofta har dessa kvinnor medverkat till försök till mörkläggning
  • Batikhäxor som har sex med afganska skäggbarn
  • Socialtantsyndrom som lett till att det officiella Sverige vurmar mera för förövarna än för brottsoffren
  • Polisen som haft kvinnor i ledande befattningar verkar inte ha blivit bättre av det
  • En rad myndigheter har haft kvinnliga chefer som fått avgå pga oegentligheter som Riksrevisionen och Transportstyrelsen
  • Mona Sahlin är kvinna

  Gillad av 5 people

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ett svårt, komplext och stort ämne. Aktuellt ändå i den ”feministiska” politiken. Vad nu det är för något.

  En jämbördig och respektfull dynamik mellan könen gör varje man och kvinna lite bättre.

  En genusvetenskap som går ut på självtillräcklighet och avståndstagande gör ingen och ingenting bättre.

  För mig är positiv manlig styrka ungefär målmedvetenhet, ansvarstagande och handlingskraft och kvinnlig styrka är känslighet, uthållighet och omhändertagande. Ungefär.

  Generellt skiljer sig kvinnor och män åt i många avseenden, men vi har ändå förstås någon blandning av både manliga och kvinnliga sidor på individnivå.
  Allt annat är genustrams där man dels förnekar skillnader (och t o m könstillhörighet) och dels ändå beskyller män för allt ont.

  Barnuppfostran kräver alltihop. Både sammet och stål. Förnuft och känsla. (Vilka kompensatoriska krafter som sätts igång för barn i helt kvinnliga miljöer kan man bara spekulera om.)

  Politik kräver förnuft och handlingskraft, men med en hel del känslighet och långsiktighet för att kunna fatta bra beslut. Det behövs utrymme för både manligt och kvinnligt tänkande i ett gott samhälle, som jag ser det.

  Enkönade sammanhang må vara trevliga eller nödvändiga men i det långa loppet behöver barn både män och kvinnor i sitt liv. Precis som vuxna behöver det. Och samhället. Om än i olika funktioner. Och då förhoppningsvis valda efter individuella preferenser och meriter och inte efter att ses som representant för sitt kön eller för någon annan grupp, om det inte har med uppgiften att göra.

  Jag vill inte nöja mig med genusvetenskap som den hittills har yttrats i postmodernistisk form. Sluta tänk i strukturer och gruppidentiteter så mycket och räkna med individen i stället. Lika möjligheter och skyldigheter och lika behandling av individer. Basta.

  Gillad av 12 people

  • Hedvig skriver:

   @ Eva Danielsson 1 november, 2017 at 07:43

   Ett alldeles utmärkt inlägg, som sannolikt stämmer bättre överens med verkligheten än artikelförfattarens teser.

   Gilla

 6. Sverker skriver:

  För att bara kommentera feminismen.

  Plockar vi bort skelettet i en människa faller hon ihop till en hög på marken. Om män och kvinnor var helt jämställda skulle samma sak hota feminismen. Utan att förenas i en kamp mot patriarkala strukturer riskerar feminismen att förvandlas till en uppspolad lealös manet på en strand. För kvinnlig feministisk kamp lever och närs av att patriarkala strukturer existerar. Men även om dessa försvann skulle inte feminismen upphöra. För feminismen vänder sig även inåt. Mot systerskapet. Kvinnor vill aktivt odla en könslig gemenskap. Att få möjlighet att växa inom en matriarkal struktur. Och till det behöver man en yttre fiende. Och bäst fungerar då patriarkala strukturer. Så patriarkatet behövs för att motivera matriarkatet. För att hålla trycket uppe, även för sina systerliga egenintressen.

  När kvinnor bygger makt kallas det dock för kvinnliga nätverk. Dessa strukturer sägs bestå av det alltigenom goda systerskapet. Och plötsligt blir en könslig monokultur och struktur, helt igenom bra. Även för männen får man förmoda.

  För inte allt för länge sedan ordnades ”kvinnor-kan-mässor”. Som om vi män inte redan visste detta. Matriarkatets strukturer dominerar ju hela social- och sjukvården. Och med mycket få nackdelar. Möjligen med undantag av vårnadstvister. För där identifierar sig kvinnan lätt med det egna könet, även som opartisk handläggare. Könsliga barriärer är inte så enkla att ta sig över. Plötsligt möter mannen en osynlig vägg av systerskap. Rentav en matriarkal struktur.

  Gillad av 5 people

  • larslindblog skriver:

   Föreningen Kvinnor Kan , med flera kända kvinnor som t.ex Maud O , och Mona S m.fl. gick i konkurs.
   Barska , Marit P. och hennes vänner har också försökt sig på företagande , allt misslyckades och gick i konkurs .

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Och nu är det #MeToo som ger livsluft. Här tycker man sig ha hittat STRUKTURER, någonting som man inte ser vid t ex gruppvåldtäkter utförda av invandrare,

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Den mekanism du hänvisar till är en vanlig mem i alt-right: Det är ett tydligt mönster att feminister är och gör sig fula medan konservativa kvinnor är vackra. Vad som är hönan och ägget varierar kanske, men triviala psykologiska mekanismer skulle ju få en ung kvinna som fördruckit sig på energidryck och blivit landval, kompenserat sig med tatueringar och blått hår med rakade delar, att välja feminismen som rationalisering för att hon inte kan locka till sig manlig kärlek.

  Gillad av 5 people

 8. Elisabeth skriver:

  Jag får motstridiga känslor av löje och obehag när jag ser en sån som Carin Götbladh i TV-rutan. Men å andra sidan får jag samma känslor inför Dan Eliasson. Och de här två figurerna ska alltså föreställa polischefer ? Så olämplighet är nog jämt fördelat mellan könen. Det är tillsättningssystemet, kvoteringen, politiseringen, som ska angripas. För övrigt anser jag att dagens feminister och s k ”genusforskare” har alldeles för stort inflytande inom media och i den akademiska världen, dvs i debatten. De har en förvriden uppfattning om könen och tycks hata både traditionell kvinnlighet som manlighet. De försöker göra karriär genom att hacka på sitt lättaste offer, den vanlige svenske mannen. De har en mobbarmentalitet.

  Gillad av 8 people

  • Johan skriver:

   Bra synpunkter tycker jag. Om nu den svenska mannen utsetts till mobbobjekt måste man ställa sig frågan om man tycker att man kan avvara honom, att han inte tillför något till samhället.
   I annat fall, om han är en viktig kugge för att samhällsbygget ska hålla ihop, är det urbota korkat att såga av en gren man sitter på. Det får snart vara nog med unken postmodernism där man infantilt kategoriserar människors egenskaper utifrån vilken grupp de anses tillhöra, bara för att göra det enkelt för sig när man inte orkar ta reda på vem man har att göra med. Det kommer aldrig att leda till något vettigt ur samhällssynpunkt.

   Gillad av 5 people

 9. Agneta Berglöw skriver:

  Aldrig tidigare i historien har vi haft så många kvinnliga makthavare än nu………….VA? I Europa kan vi väl räkna de kvinnliga makthavarna/regeringscheferna på ena handens fingrar.Kommer just nu bara på Merkel o Theresa May
  Sverige har aldrig haft en kvinnlig regeringschef.Det vore nyttigt att pröva.För att vi tänker o agerar helt annorlunda i många sammanhang.
  Vad beträffar begreppet Feminism/feminist som varje karl med självaktning(?) måste urskulda sig med att de är så säger jag som dansken:vi förstår inte vad begreppet Feminism innebär..Vad är detta för påklistrat epitet.
  Mänskligheten består av män o kvinnor alla med olika egenskaper, förtjänster o tillkortakommande.Men begrav Feministkortet NU.

  Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  För de som råkar ha erfarenhet av livet antingen direkt eller indirekt via litteraturen eller liknande har nog lärt sig att godhet och ondska knappast känner av några genusgränser. Under inverkan av könshormoner kanske de får en något annorlunda utformning. I dagens situation då feminismen har medvind är det naturligt att ambitiösa kvinnor utnyttjar detta för att vinna framgång och fördelar. Kvinnor med kvinnliga chefer är inte alltid de mest lyckliga i världen.

  Varför inte följa en mer naturlig ordning där de mest meriterade får komma fram. Detta insåg man i Kina redan på Konfucius tid och detta med positiva resultat. Samma gällde tidigare i Sverige speciellt då landet var framgångsrikt.

  Gillad av 4 people

 11. uppstigersolen skriver:

  Ja att kvinnor i ledande positioner inte alltid är ett bra recept för fred bevisas lätt om man till exempel tittar på Margot Wallström. Har hon bidragit till fred i Mellanöstern?

  Gillad av 6 people

  • larslindblog skriver:

   Och vilken nytta gjorde Mona Sahlin trots all uppbackning. ?? Mona gjorde bort sig gång på gång men fick ständigt nya fina uppdrag och välbetalda jobb .
   Minns ni Maud Olofsson med sin skrika röst.?..massor av urusla affärer .
   Ylva Johansson…en pratmakerska som bara babblar .
   Annika Söder , dotter till Centerledarinnan Karin Söder , hoppade på sossetåget och fick massa fina jobb . Om jag inte minns fel satt Annika & Mona i Anna Lindh fonden som tömts på nästan hela kapitalet …” arvoden” lokalhyror osv…Jo-jo ..riktigt fula fiskar skulle jag vilja säga.

   Gillad av 2 people

 12. MartinA skriver:

  Föredömligt att våga diskutera skillnader i manligt och kvinnligt. Mycket nödvändigt.

  Sen till evolutionen. Under hela vår arts historia. Och längre än så. Har män skyddat gränsen, stått för våldet. Kvinnor har helt enkelt inte instinkter för att skydda gränsen. När kvinnor får lika stort ansvar för att fatta beslut om hur gränsen skall skyddas så kommer skyddet av gränsen att upphöra. Eftersom de inte förstår poängen. Detta är vad som skett i sverige.

  Vidare har kvinnors enda kontakt med fientligt sinnade krigare i vår arts historia endast varit att träffa dem på den egna förstekvisten. Alltså när deras egna män har dödats eller fördrivits. Vilket medför att kvinnors enda instinkt för att hantera fientligt sinnade krigare är villkorslös kapitulation. Vilket förklarar många av samhällets reaktioner på den rådande situationen i sverige.

  Gillad av 10 people

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag tror att kvinnlig instinkt att försvara sina barn och sitt hem är väldigt stark. Men jag tror inte att det är naturligt för kvinnor att (otränade) ta till fysiskt våld. Vilket vi allmänt kanske ska vara tacksamma för när spädbarn och småbarn frestar på ork och tålamod.
   Dessutom vet flickor/kvinnor hur mycket tyngre och starkare de flesta pojkar/män är. Farosituationer måste hanteras med social kompetens i stället för i en duell/styrkemätning. I vissa lägen kanske man blir förlamad av det uppenbara underläget. Det ska nog inte alltid tolkas som en ”frivillig” kapitulation.

   Gilla

  • Meta skriver:

   Martina, som finländare håller jag inte helt med dig. En av Finlands bästa försvarsministrar någonsin var Elisabeth Rehn. Även globalt kan historien uppvisa otaliga kvinnliga stridare. Problemet ligger inte i könet, jag själv som kvinna är till min läggning oerhört territoriell, hyser enorm beundran för det militära och skulle själv inte dra mig för att döda soldater från anfallande fiendemakt. Jag vågar tro att detta beskriver en majoritet av de finländska kvinnorna – tack vare våra stridskraftiga soldater slapp vi ha ryssen på farstukvisten, men ifall det skett hade vi aldrig kapitulerat. Sverige har hamnat på rygg likt en sprattlande skalbagge vad gäller internt och externt försvar som ett resultat av hundratals år av fred och välstånd samt inte minst nedmonterandet och demoniserandet av manliga värden. Även då de representeras av kvinnor. Gudrun Schyman har dock fripass att tafsa okända afghanska ynglingar på kinden. Tack Jan-Olof för ännu ett briljant och denna gång exceptionellt modigt inlägg. Att svära i genuskyrkan kan ha ett högt pris.

   Gillad av 5 people

   • Sven Larsson skriver:

    Det är ju precis som du säger det upplevda, min mor var lika dan – som också kom från finland.
    Hon sa – ha alltid ett starkt försvar,. bland annat
    Vi hade ju det länge för att runt 2000 bo framåt göra annat som att ta bort värnplikten med mera, vilket nu ev kommer tbx med fjantar som infateriseter, eftersom de inte kan ta en tillsägelse

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag är övertygad om att om du studerar exempelvis röstmönster kommer könsskillnaden upprepas även i Finland. Röstande på partier som har gränsförsvar som profilfrågor kommer ha manlig överrepresentation bland röstarna.

    Gillad av 1 person

  • Hovs---hällar skriver:

   MartinA: Såhär långt kan jag hålla med om din analys. Kvinnor har, generellt sett, en annan mentalitet än män, och ett samhälle där den kvinnliga mentaliteten tillåts dominera offentligheten kommer att gå käpprätt åt pipsvängen — dvs. exakt vad som nu är i full färd med att hända i Sverige.

   Däremot anser jag att kvinnor ska ha samma medborgerliga rättigheter som män, samt ex-vis kunna klä sig som de vill utan att riskera sextrakasserier.

   Alltså ungefär som man allmänt såg saken för några få decennier sedan i Sverige — innan taliban-feministerna kom och förstörde allting med sitt rabiata manshat.

   Gillad av 2 people

   • MartinA skriver:

    Sverige några decennier sedan ledde raka spåret hit.

    Mitt ideal är att centralmakten endast sysslar med militärt försvar och skydd av gränsen. Och att vi delar social risk med varandra lokalt, i den utsträckning som varje lokal samfällighet bestämmer att de vill det. Vi svenskar saknar grundsten. Vi saknar politiska byggstenar. Det som socknen var en gång i tiden. Kommunerna blev i sossarnas regi skuggbilder av Rosenbad. Och har nu förvandlats till Rosenbads mandariner. Betänk den extrema utvecklingen i sverige. Och inte en enda kommun har gjort uppror. Och jämför med bondeupproren på medeltiden. Insatserna då var mindre än nu när vår själva existens står på spel. Och straffen var mycket hårdare. Och chansen att lyckas var mycket låga. Ändå kunde folk då göra uppror. Men inte idag.

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Martina
   Okej, jag tyckte kanske att jag också helt enkelt diskuterade skillnader i manligt och kvinnligt. Jag håller ju med om mäns instinkter att stå för våldet och kunna göra det. Vilket är nödvändigt när man attackeras som person eller som land. Vikten av att skydda gränsen är självklart för mig (fast jag är kvinna). Jag vill ha ett starkt och kompetent försvar och vill att vi ska gå med i Nato. Jag är lika undrande som alla män över kvinnor som vill ha fri invandring och öppna gränser och som inte verkar bekymra sig över de kvinnofötryckande värderingar som utomeuropeiska och islamska invandrare kommer hit med.

   Gillad av 2 people

   • MartinA skriver:

    Artikeln gjorde inte någon direkt skillnad på ingrupp och utgrupp, min kommentar var alltså kritisk till artiken, tog ett helt annat perspektiv. Din kommentar var mer trogen artikelns perspektiv. Män och kvinnor har formats av olika evolutionära tryck. Män måste segra eller dö kollektivt, kvinnor måste hantera resultatet. Social kompetens är då möjligen viktigt för att navigera till att bli krigsbyte åt en fiendekrigare med hög status. Som då inte är en fiendekrigare längre utan din nya ingrupp, åtminstone om du får barn med honom. Men det är inte vad jag diskuterar.

    Sverige är gjort för att enbart relatera till ingruppare. Medias oförmåga att skriva ”svensk” när de menar ”medborgare” är symptomatisk. Eller naturligtvis ligger en illvilja mot oss svenskar bakom den men de skulle inte komma undan med det i till exempel Irak. Våra nya landsmäns kulturer har förfinats över årtusenden till att agera olika mot utgruppare och ingruppare i samma stat. Jag argumenterar för att vi svenskar skall lära oss från våra nya landsmän och lära oss skilja på ingrupp och utgrupp nu när nationalstaten avvecklats.

    Det finns för all del även åldersgruppskillnader. Unga kvinnor utan barn har gissningsvis lägst ingruppslojalitet av alla segment eftersom de lätt kan byta ingrupp. Det är åtminstone den evolutionära logiken.

    Gilla

 13. Rutger skriver:

  ”Aldrig tidigare i historien har vi haft så många kvinnliga makthavare som nu. Och aldrig i modern tid har Sverige varit så otryggt, inte minst för kvinnor”.
  Där slog du huvudet på spiken med de orden. De senaste årtiondenas feministiska politik har varit en modern from av rysk roulett. Det behövs lite mer maskulin demokratisk ordning i landet men absolut inte en maskulin klanordning.

  När jag så TV-såpan Opion Live med diskussion mellan Ann Heberlien och Alex Bengtsson mfl så använde den sistnämnde ordet högerextrem flera gånger. Det gick upp et ljus för mig efter denna debatt om vem som är högerextrem ( ett neg laddat ord). Den person som vill att Sveriges demokratiskt bestämda lagar ska gälla alla utan undantag betraktas idag av många som högerextrem, speciellt om utlänningslagen diskuteras.

  Feministiska politiker nedvärderar nationsbegreppet och ord som nationalromantik, nationalist, fosterland har i de flesta fall fått en negativ klang.

  Vid diskussioner med dessa om det nu är möjligt så påpeka att nationen är egentligen en ekonomisk förening. Vi har insatser, våra skatter, vilka inte är obegränsade. När vår kropp går sönder kan vi få den reparerad till en symbolisk summa. Får vi barn med extra stora behov kan vi också få hjälp i många fall även om denna hjälp inte är helt rättvis. Vi kan också bli försvarade mot busar i bästa fall. Vi får ett ordnat samhälle med skola, sjukvård och äldreomsorg osv för vår insats.

  Genom att släppa in alltför många som inte bidrar med en skälig insats kommer vår ekonomiska förening att kapsejsa. Detta tycks vara svårt för speciellt Fi att förstå.

  Gillad av 5 people

  • Meta skriver:

   ”Feministiska politiker nedvärderar nationsbegreppet och ord som nationalromantik, nationalist, fosterland har i de flesta fall fått en negativ klang.”

   Precis så, men inte bara det – i Sverige är epiteten ”patriot” och ”nationalist” synonyma med ”fascist”, och detta torde vara ganska unikt i världen!

   Gillad av 3 people

  • Hovs---hällar skriver:

   @ Rutger: Detta att Sverige, liksom egentligen vilken nationalstat som helst, fungerar som en ekonomisk förening borde vara en självklarhet för vem som helst, och ex-vis har ekonomen Tino Sanandaji mycket pedagogiskt klargjort saken, som kan sammanfattas med orden ”Vem ska betala när hela Sverige blivit som Malmö?”

   — Frågan bygger som bekant på att Malmö kommun skulle gå i konkurs direkt om den inte hölls under armarna med flera miljarder i årliga bidrag från andra kommuner som inte ”kulturberikats” så mycket ännu.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Den enda förklaring jag kan se vad gäller FI’s vurmande för invandring och sk anti-rasism är att principen om att kvinnor är diskriminerade, diskriminationen som sådan, är bärande ide och då avses inte yttre agerande som är diskriminerande, för det har varit öppet i det avseendet sedan 70-talet utan det avser våra dolda tankar, våra förutfattade meningar, vår normala tendens att använda stereotyper i vår förståelse av världen, mer för ut grupper än in grupper, men vi tenderar se eller rationalisera människor och företeelser efter mallar dvs stereotyper. Det underlättar och kräver mindre energi och tanke och är rationellt och dessutom befordrar det anknytning till gruppen och gemensam förståelse. Man ska kanske inte se det här agerandet som följden av post-modernism, som ideologiskt baserat, utan baserat på fur vi människor, vi flockdjur, fungerar. Slutsatsen är att feminismen urartat till en kamp grupp mot grupp, kvinnor mot män, och även personliga misslyckanden tolkas utifrån det (som dolkteorin om judarna under ww2, samma fenomen, någon annans fel, en annan grupp). Och hela media spektaklet och politiker spelar med. De ska ändra våra stereotyper, vi ska se det som de, då blir världen bra. men hur ändrar man människan? Sverige är ett av de mest öppna länderna i världen för kvinnor.
   Kvinnofriden är urgammal. Så denna verklighets förfalskning handlar om makt, vems bild av världen som ska styra människors tanke och agerande. Man sågar samtidigt av grenen man sitter på för när sanningen förvanskas finns inget stabil grund för samhället och gemenskap mellan män och kvinnor. Inget sanningskriterium. Och verkliga problem med kvinnoförtryck och brist på jämställdhet hanteras inte.

   Gillad av 1 person

 14. Karl Oskar skriver:

  Ett samhälle /uppväxtmiljö karaktäriserad av högt inslag av våld och övergrepp riskerar producera ej obetydlig andel människor som bär på farliga uppdämda aggressioner.Särskilt illa, är kombination övergrepp kopplat till besked övergrepp sker för gott ändamål.

  Gillad av 1 person

 15. Jasmine skriver:

  Man bör nog skilja på våld inbördes mellan enskilda människor – och konflikter mellan olika nationer och större mänskliga fraktioner. I det senare fallet ser man mindre skillnader mellan könen. Kvinnliga ledare på mycket höga nivåer tvingas förhålla sig strategiskt, likväl som män. Är man satt som ledare tar man på sig ett stort ansvar för de sina. Och då blir även kvinnor tvingade att utnyttja våldsmonopolet. Konflikter på högsta nivå handlar i hög grad om strategier. Mer manlig aggression har då knappast någon plats i beslutsrummet. Däremot brukas mäns offervilja för fotfolket. Men den kan även kvinnor utnyttja, tämligen ohämmat, om det verkligen gäller. Vari ligger skillnaden mellan, Margret Thatcher, Golda Meir, Indira Ghandi eller Elena Ceaușescus, Nicolae Ceaușescus fru, och alla männen?

  Gillad av 2 people

  • Hovs---hällar skriver:

   @ Jasmine — Svar: Skillnaden är att de personer du räknar upp har förstått vilka spelregler som gäller i den världen.

   Svenska feminister har däremot INTE förstått detta, utan fortsätter idissla om att kvinnor ska applicera ”feministiska” normer på ex-vis officiella relationer mellan stater.
   I sin ideologiska enfald tror de sig kunna spela med egna spelregler — ungefär som om de kom in på en fotbollsplan och försökte spela brännboll.

   Gillad av 1 person

 16. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”Och aldrig i modern tid har Sverige varit så otryggt, inte minst för kvinnor.”

  Precis! Vi har, enligt NTU, en närmast katastrofal ökning av utsattheten för sexualbrott de senaste åren (1). Med hänsyn till vad BRÅ rapporterat (2005:17) och diverse nyhetsflöden de senaste åren framstår det som mycket troligt att ökningen av utsattheten är relaterad till invandringen. För inte har väl den svenske mannen genomgått en radikal förändring till det sämre.

  Men eftersom förklaring ovan är tabu att diskutera så låtsas dominerande massmedia och tyckare att informationen som ligger i öppen dager inte finns. Man vägrar helt enkelt att ta till sig den. Under tiden offras svenska kvinnors trygghet (på PK-ismens altare).

  Nästa rapport från NTU kommer troligen i januari, enär den senaste har ett förord daterat januari 2017.

  1. https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

  Gillad av 3 people

 17. Hovs---hällar skriver:

  Detta inlägg var verkligen på kornet. Destruktivt beteende hos män beror på en kombination av arv och miljö, och ny forskning har visat att det finns en stark genetisk komponent.

  MEN: denna mycket destruktiva gen kräver dessutom en negativ uppväxtmiljö för att uttryckas! Och i en muslimsk kultur verkar det sannolikt att barn möts av en sådan traumatiserande miljö.

  En dansk psykolog, Nicolai Sennels, har arbetat med 100-tals dömda brottslingar från muslimska miljöer, och han har kommit fram till att dessa brottslingar har fostrats in i en rad destruktiva attityder och beteenden.

  De upplever sig som maktlösa offer för en obegriplig och fientlig omvärld, och tror sig bara kunna möta detta med våld.

  Sennels har skrivit boken ”Helig vrede” om detta:

  Under tre år som psykolog på Sönderbro hade Sennels 250 unga kriminella i psykologsamtal. Boken bygger på dessa personliga terapeutiska samtal, men beskrivningarna stöttas av en av en lång rad fakta och statistik från forskning och undersökningar. Slutsatserna är inte alltid så behagliga, och kan säkert upplevas som stötande för vissa. Men sådan är verkligheten ibland.

  https://www.bokus.com/bok/9789188667113/helig-vrede/

  Gillad av 4 people

 18. Lassekniven skriver:

  Riktiga karlar ger sina kvinnor rikligt med både vertikal och horisontell kärlek. Homosexuella män brukar också visa sin platoniska kärlek till sina familjers kvinnor och även andra kvinnor. Det är just därför de är så älskade av kvinnor. Homosexuella kvinnor upplever jag som ”bitchiga” ( detta är måhända en grov generalisering).
  Tillägg 1: Judiska och även icke-judiska italienska och polska kvinnor ( polish mother ) älskar sina söner så att man nästan tror att de vill dela säng. Dessa män är oftast fredliga men det finns undantag, exempelvis monstruösa mafiosi.
  Tillägg 2: Svenske män som har vuxit upp i en normal och stabil familj med både kärleksfull mor och far som förebilder blir med en sannolikhet som gränsar till visshet inga monster; undantag för de som har otur och föds med gener för psykisk sjukdom och blir psykopater.
  Tillägg 3: (som inte eventuellt hör hit) ” För att få fred måste man rusta för krig”. Detta är ett Israeliskt pragmatiskt mantra.
  Tillägg 4: Ref. till Tillägg 3, Ut med NATO ur Europa och ersätt med EU-ländernas samlade militära styrkor organiserade till ett EUTO. Jämfört med Rysslands styrkor är EUTO:s två till tre gånger starkare. Då kunde det till slut bli något vettigt av EU.
  Tillägg 5: EU borde skapa ett icke-angreppsavtal med Putin och Ryssland. Skit i situationen i Ukraina, den är redan körd och därtill ”nöd och tvungen” enligt Putin.
  Till slut ser jag EU som nödvändigt idag, nedmontering skulle leda till kaos. Däremot anser jag att den våldsamma överstatligheten måste minska drastiskt (svårt givetvis på grund av alla betongrumpor som lever gott på EU, men det går, måste gå). Frihandel självklart, nationellt bestämmande och skarpa nationella gränser samt effektiv gränskontroll framför att genom att införa fingeravtryck och ögonbottenkontroll av alla som åker fram och till baka över gränserna, speciellt över de utomeuropeiska gränserna. Lätt fixat med maskiner som kontroller, se bara på USA. Vid behov skall passet plockas fram. Till slut på denna litania: VISUMTVÅNG.

  Gillad av 1 person

  • Ulrika skriver:

   Slipa till dig lite, Lasse, innan du klickar på ”skicka kommentar”.
   Si vis pacem, para bellum går långt tillbaka och har använts i många översättningar i tex
   Europa. Har alltså ingen speciell anknytning till Israel.

   Gillad av 2 people

   • Lassekniven skriver:

    Varför är du så arg på mig Ulrika. Vad är det jag skall slipa på eller slipa till?
    Jag vet att Si vis pacem, para bellum är i princip universellt proverbum och lär ha myntats av den romerske författaren Vegetius i en av honom skriven bok om krig. Uttrycket lär väl också ha existerat så länge som homo sapiens sapiens har existerat. I umgänget med människor är det väl inte så dumt att ha detta uttryck i bakhuvudet, man vet ju aldrig när man blir överfallen på stan eller till och med i sitt hem eller påhoppad på DGS (skojar bara).
    Observera att jag skrev: ”Tillägg 3: (som inte eventuellt hör hit) ” För att få fred måste man rusta för krig”. Detta är ett Israeliskt PRAGMATISKT mantra och har definitivt en speciell anknytning till Israel. Alltså i nutid. Men du kanske inte läste igenom så noga.Jag har varit många gånger i Israel och uttrycket kommer fram gång på gång i diskursen. Jag har skrivet det tidigare: utan militär kraft och utan stöd från USA och Europa kommer Israel att förintas av omgivande arabstater. Believe me.
    För övrigt mosas jag inte så lätt av att någon slänger in latinska talesätt i debatten, måhända i tron att jag är en rå och obildad sälle.

    Gilla

   • Lassekniven skriver:

    Ulrika
    Jag kontrade lite skämtsamt med ”arg” då du syftade på mitt nom de guerre Lassekniven och att jag skulle slipa till mig. Min kniv är aldrig slö utan knivskarp som man säger.
    Däremot kan mina formuleringar behöva slipas till ibland.
    Vid närmare eftertanke var tillägg 1 egentligen krystat och helt onödigt men jag ville visa på skillnaden på nordiska och sydländska mödrars förhållande till sina söner.
    Vidare har du helt rätt i att judar i förskingringen och israeler inte alltid är helt jämförbara (förutom via deras mosaiska religion). Det märker man när man är Israel.
    För övrigt var också den sista meningen i min kommentar också ett försök att vara lite rolig (måhända med växlande framgång). Av någon konstig anledning dök uttrycket Mosa Mona upp i mitt huvud och mosa hamnade på tangentbordet.
    Lev väl
    Lassekniven (kirurg)

    Gilla

  • Lars skriver:

   Ett par frågor:
   1) Utan Nato vill jag påstå Europa är tandlöst. Det går en linje mot Ryssland från Turkiet upp efter Bulgarien, Rumänien, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland som tom har ett namn. Försvaret mot Ryssland respektive hotet från Väst är verkligt och grunden geostrategisk. Inte ideologisk. Bästa sättet förstå är att titta på en karta med Ryssland i centrum och se hur det mäter väldeliga delar av Eurasien med gränser mot mängder av Islamska republiker och Kina. Men frågan var, är Europa tandlöst utan USA? Dels har vi kärnvapenparaplyet som främst USA står för (samt Frankrike och GB). Dels har vi de mäktiga amerikanska militära resurserna, 3.5 % av BNP att jämföra med ca 1 % för de Europeiska länderna. Dels beroende av hur Nato är uppbyggt med en organisation och villkor för deltagande, ordergivning, samordning mm som knappast skulle fungera utan USA. Sverige då? Titta på geografin, vi har länge haft möjlighet stå utanför Nato pga kostnaderna och trupp bindningen vid en ockupation och i praktiken endast landgräns längst i Norr mot annat land (Ryssland) och fjällkedjan mot Norge.

   2) Psykiska sjukdomar, beror de verkligen på gener? Visst, temperament och känslighet, sjukdom går i släkter men kan vara miljöpåverkan från släktled till släktled. Herrejösses vad en narcissistisk personlighet kan ställa till med i en familj! Och samhället! Hursomhelst finns inga biologiska markörer.

   Gilla

   • Ulrika skriver:

    Arg?? Rå och obildad? Du tar åt dig. Men jag reagerade redan på tillägg #1.
    Kommentarer om judar och Israel feltolkas lätt som du säkert vet.
    Latinet var bara för att visa hur lång bakåt uttrycket går.
    Jag har också besökt Israel flera ggr från norr till söder, öster till väster
    och är välinformerad:-)

    Gilla

 19. Sven Larsson skriver:

  Intressanta tankar. Visst kan det vara så. Tänker lite på mig själv och hur vild jag sades vara. Den jag fick mest reprimander utav var min far, inte för att jag gillade det då eller nu efteråt men visst jag kanske blev fogad

  Gillad av 1 person

 20. 77711n skriver:

  Skillnaden i fred och våld förklaras inte i enkla termer av kvinnligt och manligt. Den kriminalitet och det våld vi ser i förorterna anser jag främst beror på kulturella skillnader. Kvinnorna i förorterna har inte den naturliga auktoritet, som åtminstone jag själv som kvinna alltid haft i alla sammanhang oavsett om jag arbetat som lektor på universitetet eller forskare inom försvaret eller flera av våra statliga verk och departement.

  Hur många gånger ser man inte invandrarkvinnor som inte ens kan hantera sina treåriga söner i sittvagn? Sådant att jag själv med en enkel blick och bestämt handlag fått ungen på plats när modern inte reder situationen.

  Sönerna i förorten växer upp i en miljö där kvinnor saknar naturligt auktoritet p g a kulturella uppfattningar från framför allt mellanöstern. I flera afrikanska länder längre söderut har kvinnan en mer jämställd ställning, bl a för att det oftast är kvinnan i familjen som hanterar familjens ekonomi. Jag skulle också hålla för troligt att när även dessa kvinnor blir satta i en förort i Sverige som mer eller mindre styrs av sharialagar retarderar även dessa kvinnors ursprungliga auktoritet av det sociala trycket som uppstår av massan omkring dem och av den flathet och tvehågsenhet som visas av det svenska samhällets ledande skikt. Det är sålunda främst kulturella skillnader och inte kön som avgör auktoritet och vilka regler som gäller i samhället. Härmed vill jag inte försvara de kvinnor som inte kan skilja kvinnligt beteende från ett barnsligt, naivt beteende i sin iver att behaga män. Det har jag själv alltid betraktat med förakt och mina erfarenheter säger att min egen bestämda uppfattning aldrig avskräckt män från att gilla och närma sig mig. Tvärt om.

  Gillad av 4 people

  • Administratör skriver:

   I Japan så saknar kvinnor också auktoritet, från små barnsben så lärs att kvinnor är.värda mindre,man lyfter ner lillasyster som är tre från sätet i bussen för att storebror som är fem skall få sitta (mamma gör detta). Icke desto mindre så är den japanska kulturen produktiv och välordnad, och inte längre imperialistisk eftersom USA dödade så många så att detta utlopp för aggression stampades, eller rättare brändes, ur den japanska kulturen. Så man kan ha välordnade samhällen utan starka kvinnor, det som saknas för,att islam skall bli en fredlig del,av världen är således uppenbart, antingen måste 1.5miljarder människor ge upp kärnan i sin tro och bli som vi (sannolikheten är låg), eller så måste islam krossas med så mycket våld att aggressionerna försvinner. Det senare kommer at ske.

   Gillad av 1 person

 21. Lars skriver:

  Det är dags att sluta sätta kvinnor på piedestal: De är annorlunda än män. Man kan mäta och se att de tycks förhålla sig annorlunda till små grupper. Männen orienterar sig mer mot och adresserar kollektivet medan kvinnor är mer relationella och hanterar person till person förhållanden. Men varför skulle det vara effektivt?

  Förutfattade meningar har vi alla och fördomar kring t.ex. raser och kvinnor tar sig ofta motsatt uttryck dvs man kan mäta hur en slags ‘kall’ diskriminering’ dvs vad vi tycker men håller för oss själva ofta utåt slår över i sin motsats, ett förhärligande som passar gängse retorik i samhället dvs något som egentligen är en slags paternalism. Jämför man rasistiska attityder mot svarta i USA så har det sjunkit från ca 40 % på 60-talet till ca 4 % idag och då talar vi ett land med riktigt stora historiska rasproblem, Men när man mäter ‘kall’ diskriminering så är siffrorna högre och paternalism dessutom mycket vanligt. Detsamma gäller väl svenska feminismen, man koncentrerar sig på ‘kall’ diskriminering, den stora öppna är ju borta.

  Men hur är det med grupptänkandet bland feminister? Uppenbarligen premierar man sin in grupp och betraktar ut gruppen, männen, som fientliga, ett vanligt gruppfenomen, som befordrar sammanhållning. Man för krig mot männen och allt är tillåtet. De driver ju tesen att vara utsatta för diskriminering och även personliga tillkortakommanden förklarar man med det.

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett fruktlöst tankefrö. Donald Trump fick majoriteten av kvinnornas röster i de stater han vann i och minoriteten av männens i de stater han inte vann i. Jag tycker mig se att mina kommentarer här och på Facebook från minst lika många likes från kvinnor som från män. Skillnaden går mellan olika politiska inställningar, inte mellan könen. Det är för enkelspårigt att likställa politisk inställning med personlighet. Den politiska inställningen beror på en blandning av olika personlighetsdrag och av dessa med personliga erfarenheter. Till detta kommer sedan oärligheten, som uppstår socialt. Arkitekter ritar och säger sig älska fula lådor men bor själva i gamla hus av det slag de på arbetstid fördömer.

   Det är de sociala sammanhangen som skapar eländet, inte enskilda personer.

   Gilla

 22. O.T. skriver:

  Nu klarnar det!
  Det är asylaktivisten som påverkat migrationspolitiken och nu påstår Morgan att hon är ”otroligt väl lämpad för uppdraget” att utreda vem som får stanna i Sverige och inte. D.v.s. alla ska stanna och alla ska ha bostäder och försörjning.

  ”använd hela det statliga fastighetsbeståndet för mottagande”.

  Då vet vi också att svenskar kommer i sista hand som blivande hyresgäster. Precis som nu. Denna skadliga regering måste bort. Senast i september 2018. Mardrömmen blir otäckare och otäckare…
  https://samnytt.se/avslojar-regeringen-tillsatte-asylaktivist-som-utredare-i-migrationsfragor-foreslar-flyktingamnesti/

  Gillad av 3 people

 23. I skriver:

  Rädslan för stämpeln främlingsfientlig eller rasist har gjort att både media och politiker inte törs säga sanningen om läget i Sverige, och vad denna ansvarslösa flyktingpolitik gjort med vårt kära fosterland Sverige.Jag lämnade moderaterna 2010 och gick över till SD och kommer inte gå tillbaka till Moderaterna för att Kristersson försöker föra likande politik som SD men bara fiskar efter att få tillbaka rösterna de tappat till SD, han för nog Reinfeldts politik när det gått ett tag.
  Läs fakta på olika skattefria bidrag och förmåner t.ex. ÄFS (Äldreförsörjningsstöd ) för invandrare som fyllt 65 år och inte betalat en krona i skatt men får ut mer i lägsta beloppet räknat efter lägsta hyran skattefritt och räknas inte som inkomst med påföljd ännu mera förmåner, detta belopp de får per månad är ca 10 000 kr och det har många fattigpensionärer inte ens i bruttopension..
  https://ladycobra.wordpress
  Inte konstigt att det är som det är i Sverige med denna regering som har nära samarbete med radikala islamister och överenskommelse med SMR att kvotera in islamister i riksdagen för att de skal få möjlighet att ha inflytande där.

  Gilla

 24. phnordin skriver:

  Mycket intressant nytänkande och rent intuitivt förhåller det sig antagligen som du utmålar. Det är uppenbart att en balans måste existera i samhället mellan manliga och kvinnliga värderingar. Det är bara att se hur Sverige-dominerat av kvinnliga värdeskalor (av båda könen) -står lamslaget när det gäller att tillgripa ”maskulina” och kanske hårdare åtgärder för att försvara rättssamhället.

  Gilla

 25. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Den av undermålighet, undfallenhet, dilettantism och socialt kaos profilerade matriarkaliska samhällsordningen är vad vi nu nödgas genomlida, där det mentala klimatet alltmer präglas av den senaste PK-trenden, nämligen den av etablissemanget och mainstreammedia sanktionerade misandrin.
  Emellertid är detta mefistofeliska manshat uteslutande riktat mot den vita delen av befolkningen, då denna traditionella patriarkala suveränitet upplevs som det största hotet mot ovan anförda beskrivning.
  För fruntimmersfanatismen är ett dynamiskt och demokratiskt blomstrande samhälle, där tjänstemeriter och avancemang grundas på dokumenterad utbildning, kunskap och erfarenhet, i stället för dagens feberaktigt sjuka passion för könskvotering och radikalfeministiskt vanstyre, något funktionellt och förnuftsorienterat och upplevs därmed som kränkande av det av ressentiment behäftade kjolregementet och dess importerade skyddslingar.
  Andreas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.