Hör demokratin mer ihop med socialism än med liberalism?

Patrik Engellau

Dum fråga, tycker du kanske. Eller så tycker du att demokratin självklart hänger mer samman med liberalismen eftersom den faktiskt existerande socialism vi kunnat betrakta har varit diktatorisk.

Men så behöver det inte vara, inte om man ser på Brasilien. Dagens demokratiska system i Brasilien fick sitt avstamp i den militärdiktatur som rådde åren 1964 till 1985.

Diktaturen uppstod precis som i Hitlers Tyskland och Pinochets Chile för att medelklassen kände sig oroad av en socialistisk revolution (plus att USA bekymrade sig – kom ihåg att detta var under det kalla kriget – över att Sovjetunionen därigenom skulle få in ytterligare en fot utöver Kuba på USAs bakgård).

Brasiliens militärer jagade socialister och socialisterna blev därför diktaturens huvudmotståndare. Diktatur är motsats till demokrati och därför kunde socialisterna framstå som demokratins förkämpar. Det uppstod ett slags mental koppling mellan begreppet socialism och begreppet demokrati. Liberalerna däremot, som inte bekämpades av militärdiktaturen, kom inte automatiskt att sammankopplas med demokratin.

Det finns belägg för att det ligger något i detta till synes krystade resonemang. I Brasilien finns enligt Wikipedia 35 politiska partier. 21 stycken, 60 procent, av dessa kallas för ”vänster” av Wikipedia. Hälften, 18 stycken, har något ord som förknippas med socialism i sitt namn, till exempel något på ”arbetare” eller ”kommunist” eller ”progressiv”.

Men minnet från militärdiktaturen sjunker undan, politiken förändras och nya partier uppstår. För närvarande redovisas 28 partier under bildande. Bara 18 procent av dessa kallas ”vänster” av Wikipedia och bara ett enda parti under bildande har något ord som för tankarna till socialismen i sitt namn.

Dessa observationer kanske inte duger till vetenskap men jag tror ändå de kan fungera som kontrapunkt till erfarenheterna i de länder som bara några år efter den brasilianska militärdiktaturens fall slapp ur ett annat slags diktaturs järngrepp, nämligen den kommunistiska diktaturens, till exempel de östeuropeiska. Där fanns inget romantiskt skimmer kring socialismen som kopplade den till demokratin. I Polen finns, fortfarande enligt Wikipedia, fem partier med representation i sejmen varav inget heter något på ”arbetare” och nio utanför sejmen varav bara två – Demokratiska vänsterförbundet och Polens socialdemokrati – har något vänsterord i namnet. Av de tio ungerska partier som är representerade i landets parlament eller i EU-parlamentet finns bara ett som innehåller ett vänsterord i partibeteckningen.

Min teori är alltså den självklara att ett lands politiska idévärld till stor del kan förklaras av vilken typ av diktatur landet relativt nyligen sluppit undan (om landet nyligen faktiskt har sluppit undan en diktatur). En sådan som Brasiliens förrförre president Lula da Silva hade troligen varit omöjlig i Polen. En sådan som Viktor Orbán hade troligen varit omöjlig om Ungern i mannaminne hade haft en fascistdiktatur.

Vad har det för relevans för Sverige? Vår politiska kultur och tankevärld, inbillar jag mig, är mycket mer lik Brasiliens än Ungerns. Den diktatur vi instinktivt tar avstånd från är mycket mer Hitlers än Stalins. Med tanke på att dessa var ungefär lika goda kålsupare är denna svenska inställning svår att förklara. Men den är förenlig med en mer förlåtande attityd till vänsterpartiet än till sverigedemokraterna.

42 reaktioner på ”Hör demokratin mer ihop med socialism än med liberalism?

 1. Bo Svensson skriver:

  Mina tankar om demokrati, är att den skall underordnas rättsordning. De folkvaldas roll är att ordna till och försvara en rättsordning och det som kännetecknar en sådan, är att man vinner rang och välstånd genom att vara flitig, duktig, trevlig och fredlig och att utvecklingen går framlänges och pekar mot ljusare tider.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den liberalism som är värd något engagemang, måste avkrävas detsamma: Utvecklingen skall gå framlänges och peka mot ljusare tider.

   Hur en liberalism värd att sträva efter skall vara beskaffad, kan man pröva i ett tankeexperiment där det för länge sedan anländer båtar fulla med folk i alla åldrar till en jungfrurlig atoll i Söderhavet. – Vilka regler resulterar i hållbar utveckling och vilka ger utarmning och rovdrift.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Alla stater, alla civilisationer kännetecknas av en rättsordning. Demokratin är ett medel att SKAPA en rättsordning. Du tänker som en islamist, rättsordningen skaps av Gud, i Koranen och Sharia via hadditerna.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Att rättsordning måste trumfa majoritetsmakt, inser man lätt när man begrundar läget i de otaliga länder där det mest närliggande kriteriet för uppdelning i partier är efter etnisk tillhörighet.

    Det finns t ex länder där den trötta och inkompetenta majoriteten har makten att spendera skatteintäkterna från en kompetent och verksam minoritets flit och möda.

    Det är den sortens demokrati som vänstern gillar men det destruktiva spelet skall stävjas och metoden är den individuelle skattebetalarens makt att fördela pengarna över angelägna ändamål.

    Gilla

 2. Valter skriver:

  Jag tror det historiskt hänger ihop med den folkrörelse som föregick allmän rösträtt och bildandet av vänsterpartierna i början av 1900 talet. Pensionen, folkhemmet och atp kom från sossarna och partiet länge låg över 50% av väljarna. Den enda riktiga motparten var bondeförbundet, som kunde få närmare hundra tusen bönder till Stockholm på försvars demonstrationer. Att inte jämföra med den socialistiska centern, som den förvandlats till.
  Ungdomarna på 60 -talet revolterade mot den säkra men tråkiga gråsosseriet. Många nuvarande sossar och miljöpartister, säkerligen center och en del av övriga partister var clartister, fnl:are och vpk:are m.fl bokstavs kombinationer under deras ungdom på 70- talet och delvis 80 -talet. Den mycket röda sjuttiotalet påverkade säkerligen barn och ungdomar in i det socialistiska tänkandet. Att vara höger på den tiden i ungdomsgäng, var liktydigt som SD:are i Södermalm nuförtiden. Ingen i gängen våga säga att det socialistiska samhället var en fantasi, som utnyttjades av sluga slöfockar som ville styra arbetare för egen vinning.
  Därav överseendet med vänster partier, men inte med konservativa grå sosse partier, typ SD.

  Gillad av 2 personer

 3. Anna Lindén skriver:

  Det beror nog i hög utsträckning på vad man själv har för politiska sympatier. Sverige har aldrig haft en stark höger i modern tid. Vi har ännu inte frigjort oss mentalt från socialdemokratin, som är så nära en totalitär åskådning som Sverige har kommit.

  Gillad av 4 personer

 4. MOAB skriver:

  Bra jordnära analys. För oss som varit politiskt ointresserade fram tills relativt nyligen så är det mycket svårt att förstå att man inte ser de totalitära rötterna hos båda, att man demoniserar nazister och gullar med kommunister (etablissemangets hållning även om de inte är medvetna om det), eller omvänt.

  Personligen så ser jag sund konservatism som det intellektuella svaret på tidens malaise, med brasklappen att det inte finns något sunt att konservera i svensk politik åtminstone 30 år bakåt. Skadan som gjorts är djup och en realistisk och pessimistisk betraktare måste nog konstatera att sund konservatism inte kommer att övertyga massorna, inte innan ett rejält krig eller liknande fasor. Etablissemanget och muslimerna med dem har taktpinnen och kräver rätten att göra ett riktigt rejält irreversibelt misstag. Vi ser det dagligen, och ingenstans tydligare än hos dem som tror sig vara fria från den djupaste pk-istiska utopismen på SvDs och GPs ledarsidor, med sådana vänner behöver man inga fiender.

  Gillad av 8 personer

  • A skriver:

   Tack MOAB, detta överensstämmer på pricken med sånt som finns i mitt huvud. Jag tror inte detta får ett slut förrän det står klart att de är förövarna själva. Detta är sannolikt samma typ av människor varje gång. De är vår tids nazister. Men det är inte uppenbart, än. De kommer att löpa linan ut, om ingen kraft kommer in från sidan som inte syns nu. Människorna tycks inte lära av historien, utan använder den bara för sina kortsiktiga syften. Vilket inte förändrar något över tid. Skulle det gå att lära sig, borde det kunna gå att flyta ovanpå alltsammans.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 5. Christer H skriver:

  Hitlers diktatur ersattes av den östtyska DDR-diktaturen.
  Sverige bugade sig för Hitler så länge som han såg framgångsrik ut. Men Stalin vann kriget,
  Sverige och svenskarna övergick till att buga sig för Stalin, ännu djupare och längre ner än för
  Hitler.
  Därefter kom Palme som stöpte om Sverige enligt den då till synes framgångsrika modellen
  DDR – syntesen mellan Stalins socialism och Hitlers socialism.
  Palmes socialism har överlevt murens fall och dagens insikt att DDR var ” kejsaren utan kläder”.
  Palmes efterföljare i Sverige, det politiska etablissemanget, dagens politiska adel är också
  kejsarna utan kläder.
  När vaknar och reser sig folket?

  Dags att börja sjunga alla verserna i ” Internationalen”

  Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  Två kommentarer: Fascismen är ju sprungen ur fackföreningsrörelsen (”fasci” = klubbar) och den marxistiska extremvänstern. Benito Mussolini hyllades mellan krigen som världens främsta socialist. Militärdiktaturerna i den spansk- och portugisisktalande världen har litet eller inget gemensamt med fascismen annat är renläriga marxisters avsky.

  Viktor Orbán är ingen halv- eller kvartsfascist, utan kan snarare jämföras med Carl Bildt anno 1985. Skillnaden är att han tror på det han säger och håller fast vid det även i regeringsställning. Han är inte så insmickrande osäker som den typiske svensken.

  Gillad av 6 personer

 7. patriotzz skriver:

  Sverige har alltsedan andra världskriget varit starkt påverkat av kommunismen och vänsterkrafterna. Värt att minnas var Gustav Möllers uttalande i samband med baltutlämningen
  ”sovjetunionen är en demokrati så de utlämnade har inget att frukta”. sick, Vi vet hur det gick.
  Vid regeringens förhandling med Norge Danmark om att bilda ett försvarsförbund satt Sverker Åström som sekreterare. Redan ¨då läckte han information till Sovjetunionen.
  När Sverige förhandlade med England beträffande köp av radarutrustning så fanns det av utredningen restriktioner från utredningen vilka i regeringen som fick informeras.
  På samma sätt har den socialdemokratiska regeringen varit indelad i två läger.
  I dag ger en anblick uppfattningen arr regeringen totalt sett kan betraktas som genomgående rosa. Det är med andra ord ingen slump som format vår politik.
  Medvetenheten om Stalins mord har undertryckts systematiskt även om Stalin mördade ca 30 milj. av sina egna innevånare. Stasi påverkade ju starkt skolan under 70 och 80-talet via direkta kontakter och via inflytandeagenter i regeringens närhet.
  Sverige har verkligen inte fungerat enligt din teori Patrik Engellau.

  Gillad av 3 personer

 8. oppti skriver:

  På Torsdag får vi inblick i den diktatur som Nya Moderaterna införde inom sitt parti.
  Oliktänkande tystades effektivt. Även övriga partier införde samma diktat ivrigt påhejade av medias PK journalister. Effektivt men smärtsamt för oss efterlevande.

  Gillad av 1 person

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det politiska språket har enbart till syfte att påverka och inte till att upplysa eller förmedla kunskap. Vissa ord som vänster och socialism har trummats in i människorna hjärnor och upplevs som något positivt unge får som hälsa, välbefinnande eller ett milt behagligt väder. Att nazism var en förkortning av nationalsocialism har man lyckat tvätta bort. Ännu mer imponerande är att man lyckats trolla bort alla kommunismens och socialismens illdåd som i Sovjetunionen, Kina, Vietnam, Kambodja, Kub osv. Dessa illdåd rinner av människorna lika lätt som vatten på en gås och samma sak gäller illdåd i religionens namn. Däremot allt som har med personlig framgång att göra framför allt på det ekonomiska området stämplas som ett tecken på kapitalism eller högerkrafter. Till och med en person som Ingvar Kamprad, som själv lever ett enkelt och sparsamt liv, angrips med jämna mellanrum trots att han skapat arbete åt 163600 (under 2016) människor och gjort det möjligt även för de i små omständigheter att skaffa trivsamma och ändamålsenliga möbler. Och detta utan ett öre i subventioner eller fördelar utan snarare i motvind! Vad har exempelvis en oduglig, kostsam och politiserad Arbetsförmedling åstadkommit?

  Orsaken är inget annat än ”fake news” och tillrättalagd underhållning där människor systematiskt hjärntvättas av en politisk överhet med en i huvudsak radikal socialistisk agenda som I Sverige i olika former har funnits sedan 60-talet inte minst initialt skickligt fjärrstyrt från DDR och Sovjet. I Sverige finns inte längre en konservativ politik och det som sker här, till exempel i Europa idag, ignoreras eller stämplas som ”populistiska högerkrafter” . Denna deklaration till exempel har inte nämnts med ett ord i svenska media (https://thewayofreason.wordpress.com/2017/10/24/ett-europa-vi-kan-tro-pa/)

  Det skall mycket till för att Sverige skall bli ett öppet samhälle.

  Gillad av 8 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Demokratin i betydelsen folks makt över sina liv och sina angelägenheter är starkare, ju mindre maktutövning det utövas centralt. – Övergripande makt är övergrepp.

  Det skall alltså inte väljas utövare av makt utan lagstiftare och sedan skall man lyda under lagen.

  Gillad av 3 personer

 11. Per-Anders skriver:

  Angående Chile. Socialisterna som satt vid makten drev Chile till en situation liknande den i Venezuela. Därav militärens ingripande. Innan dess ägnade sig även socialisterna åt sin favoritsyssla att förfölja och döda folk med åsikter de inte gillar.

  Gillad av 3 personer

 12. Gösta Johnsson skriver:

  Med EU kommer mer av makten av centraliseras till byråkratin och EU-parlamentet och avståndet mellan väljarna – enskilda personer i medlemsländerna och även mellan partier i de mindre medlemsländerna och EU-maskineriet – blir bara större och större. Nu börjar det krävas allt mer centralisering från maktmänniskorna/tjänstemännen inom EU-byråkratin i form av bland annat en EU-utrikesminister, en EU-finansminister, en EU-försvarsminister osv osv. Alltså nya högre mer oåtkomliga nivåer för oss enskilda medborgare och även för partier i respektive medlemsländer. Detta måste vi sätta stopp för på något klokt sätt. Om inte kommer krav på swexit allt närmare.

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  ”Den diktatur vi instinktivt tar avstånd från är mycket mer Hitlers än Stalins.”
  Nog är det så, men det är avståndstagande väl underhållet av vänsteretablissemanget.
  Efter ha läst några böcker utgivna på fyrtio- och femtiotalet från ryska avhoppare så tycker jag att Stalins diktatur var värre. Den var värre i antal dödade och värre i sin oberäknelighet. Det som kunde sägas ena dagen kunde andra dagen vara skäl för deportering och därmed ofta en snar död. I Ryssland var alla oroliga för att hamna i onåder, i Tyskland gällde det för judar och ideologiska motståndare. Man visste var man hade Hitler, det kunde man inte säga om Stalin.

  Hur som helst har vi ett riksdagsparti som en gång anslutit till kommunismen och vars partiledare är f.d. kommunist. Det har varit möjligt p.g.a. vänsterns stora inflytande inom kultur och media. Det är en politisk skamfläck.

  Gillad av 4 personer

 14. A skriver:

  Den politiska makten glider allt mer över i de rikaste av de rikas händer och det folkliga demokratiska inflytandet smälter ihop. Varför tror ni inte Sveriges politiska adel vill skriva under det aktuella avtalet mot kärnvapen och varför smygansluter man landet till NATO trots en soligt folklig opinion emot båda?

  Vår adel av yrkespolitiker har släppt kontakten med sina väljare och ser mest de politiska uppdragen som steg på en karriärstege.

  En stege som för den som följer oligarkernas instruktioner ofta slutar med ett ytterst välavlönat jobb hos någon av oligarkins banker eller företag eller som konsult åt samma krets.

  Ett tydligt exempel på det senare är hur Fredrik Reinfeldt efter att på instruktioner från oligarkins frontfigurer ha, helt mot folkviljan, öppnat de svenska gränserna för en okontrollerad av migranter och flyktingar.

  Reinfeldt har bl.a. belönats efter sitt frånträde med ett ytterst välarvoderat kontrakt med Bank of America, i mina ögon ett rent skenkontrakt. Han hade förra året inkomster på 22 miljoner kronor enligt pressuppgifter.

  https://anthropocene.live/2017/10/31/blir-demokratin-bara-en-kort-parentes-i-historien/

  Gillad av 3 personer

 15. Lars Strömberg skriver:

  Alltså, socialism och kommunism kan väl aldrig kombineras med demokrati?
  Åtminstone om begreppet demokrati skall innefatta fria val av politiska partier.
  Ifrågavarande ismer förutsätter – såvitt jag kan begripa – på att ifrågavarande ism råder permanent. På samma sättt som att kapitalism förutsätter att den råder permanent.
  Förvisso kan man – åtminstone på pappret – tänka sig att ett land ena stunden har privatägda företag, för att efter ett val förstatliga alltsammans, för att efter ytterligare val privatisera företagen på nytt.
  Det blir nog hyfsat ineffektivt.
  Ur ett mer filosofiskt perspektiv kan man kanske ifrågasätta demokrati. Det finns kanske inget självändamål att ha demokrati, partier och val. Det är ju bara en METOD för att ernå syftet: ett bra samhälle.
  Förvisso en metod som verkar fungera rätt så bra.
  Jag tror att vi blandar samman styressätt med driftform:
  -Vem ska bestämma? respektive hur skall verksamheten bedrivas?

  Gillad av 3 personer

 16. Thomas Ek skriver:

  Ja Du Engellau, – Din fråga är på ett sätt lite ”dum”.

  Dagens Socialism och Liberalism missbrukar Demokratin. Det ligger gömt i dessa ideologiers gener vilka har sin grund i individens upplevda tillkortakommanden. Den amerikanska Demokratin i det Traditionella USA har med all önskvärd tydlighet visat sig vara den ultimata Demokratin. Skrifterna i den amerikanska konstitutionen är en samling magnifikt glasklara dokument som sopar den europeiska tolkningen av Demokrati, av banan, helt och hållet. Titta på vad det Traditionella USA skapade, och jämför det med vad den europiska mardrömmen med Socialism och Liberalism åstadkommer. Så länge våra medier med vårt Public Service i spetsen tillåts vara kvar (det är dom som med ohederliga metoder lurar och förstör våra liv) så kommer ingen ändring komma till stånd. Vårt Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Det förvånar mig Engellau, att du inte inleder en attack mot vårt Public Service. Tycker det är dags nu Patrik.

  Thomas Ek

  Gilla

 17. Östanskog skriver:

  Diktaturer har en dålig vana. De placerar kanoner på en allé och skjuter hela vägen mot folkmassorna. Därför är Narvavägen ingen idealisk plats för den Engellauska ryttarstatyn.

  Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  De flesta latinamerikanska diktaturer har varit mycket pro-höger, nyliberaler som I Chile eller mer konservativa. I Afrika är det mer fråga om att förse sig själv och sin klan. I Asien och mellersta östern är det konservativa och sedan tjugo år nyliberala regimer stödda på vapenmakt. Kina är definitivt ett kapitalistisk land under enpartivälde.

  Det handlar ofta mer om på vilken utvecklingsnivå länderna befinner sig och om nödvändigheten av att luta sig på militären eller i den islamska religionen. Emellertid är det inte så länge sedan Europa hade diktaturer, Portugal, Spanien och Grekland efter ww2 och Mussolini och Hitler tidigare och en del i östra Europa som Rumänien och Ungern. Går vi längre tillbaka så hittar vi knappt egentliga demokratier, som snarare slog igenom efter ww1.

  I Östeuropa dominerade kommunismen i form av diktatur.

  Frågeställningen, om diktatur kommer ur den ena eller andra ideologin, höger eller vänster, är alltså felställd. Det handlar alltid om de dominerande eliterna, det är inte medelklassen som driver mot diktatur eller reagerar.

  Gillad av 1 person

 19. Vx skriver:

  Försvarsmakten har just inhandlat 90 schäfertikar och i snitt betalat 210 000 kronor per hund, fem gånger marknadspriset. En logistikchef vid Försvarsmakten förklarade att beslutet inte behövde konkurrensutsättas, eftersom hundinköpen var rekryteringar ”och vi upphandlar inte våra medarbetare”.
  Så förhåller det sig också med våra skattepengar. Dels finns det ett ”gnetigt” förvaltande system, dels ett politiskt, där utbetalningarna är ideologiskt motiverade.

  Hösten 2015 med det som systemmedia brukar kalla för flyktingkrisen men som mer korrekt borde kallas för massinvandring,är etexempel.

  Välfärdsmaskineriet har ännu inte hämtat sig. Sådant får emellertid inte sägas. Varken i politiken eller i medierna får den allt hårdare åtdragna svångremmen relateras till massinvandringen.

  SIDA:s biståndspengar är paradexemplet, i konkurrens med de pengar som Utrikesdepartementet distribuerar ut i världen.
  Det är framför allt med dessa skattemedel som svenska politiker presenterar sig för världen som en humanitär stormakt. UD:s budget låg förra året på drygt 27 miljarder.

  Insynen imponerar inte. Förklaringen är att det kan handla om att smörja FN-ambassadörer för att erövra en plats i FN:s säkerhetsråd. Eller kanske att ge bistånd till al-Qaidas allierade i Syrien.

  Och SIDA – i år skickar deras 700 anställda 33,5 miljarder till 35 länder. +7 miljarder till asylsökande inSverige. Hissnande summor.
  https://www.nyatider.nu/bidragsflykten/

  Och vår fattigpensionärer har många gånger inte råd att gå till tandläkare.
  Tala om sneda prioriteringar.
  Och över 70 % av folket har fortfarande förtroende för sjuklövern. Obegripligt.

  Gillad av 4 personer

 20. Sixten Johansson skriver:

  Under ”demokrati” i Wikipedia beskrivs många slag av folkstyre. För situationen i Sverige finns ett bättre sökord: ”demokratur”. Läs där stycket om Herbert Marcuse, som för över 50 år sedan skisserade dagens mjuktotalitära PK-samhälle. Han kritiserade sovjetmarxismen, men ännu skarpare det kapitalistiska konsumtionssamhället, som gör människan endimensionell och möjliggör helt nya former av splittrande och manipulativ social kontroll. Marcuse såg även sexualitetens sprängkraft och kallades ”den nya vänsterns fader”. De unga kulturrevolutionärerna transmuterade sedan till en betonggumpad, orddiarréisk politomedial stat i staten. De maktsuktande ”liberalerna”, rödgrönrosa pladdrarna och moderaterna köpte upp infantila köns- och nyrasistiska idéer och famnade en senil socialdemokrati. På 2000-talet blev sjuklövern en låtsasstyrande, lallande Gulliver, som i tre år vältrat sig i det politiska diket.

  Socialismens egalitarism, förljugenhet och materialism kan logiskt sett bara leda till kollaps och anarki eller diktatur, men bådadera skymtar redan i demokratins förlängning. I Sverige innebär nu “demokrati” bara val vart 4:e år följt av majoritetsstyre utan ansvar. Antag att 62 % av kvinnorna och 40 % av männen har en djupt rotad feminiserad och infantiliserad omvärldssyn. De kommer alltid att vara i minst 51-procentig majoritet. Politikerna kommer alltid att anpassa sina idéer och mutor till den majoriteten. Vad kan en mognare 49-procentig systemkritisk minoritet göra åt det?

  Gilla

 21. Jem skriver:

  På SVT-nyheterna blev det ikväll tydligt hur rörelsehindrade svenska pensionärer kastas ut från möjligheterna till boende, men när det gäller afghanska ensamkommande unga män så finns det hur många boenden lediga som helst.

  Det mest bisarra är att afghanerna kom till Sverige mitt under flyktingströmmarna från Syrien, precis som om ryktet om öppna gränser spridits ända till Afghanistan…..eller var det Iran?

  Att alla som anlände hade moderna mobiler vet vi…Pulleffekt kallas det väl.

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Vad skulle hända om Patrik inte accepterade nonsens om kommunism, socialism, Palme och Geijer, finfina grejer och att allt är socialismens fel? Det skulle bli ganska tomt……men det är ju redan tomt hos de som utgjuter sig på det viset? Då är det väl tomt. Hej och hål, låt Sverige gå under, ty befolkningen förtjänar inte bättre. Förövrigt tycke jag sjuklövern bör upplösas. Men som sagt, det blir inget kvar….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.