Gästskribent Hans Kindstrand: När en gemenskap ersätts av en annan

Det började år 1827 – omdaningen av Sverige. Drivande var en ny kung, en ny författning och en ambitiös statsekreterare som hette Danckwardt, som förstod hur man skulle handskas med trilskande bönder. Verktyget blev lagaskiftesstadgan, som omfördelade jorden inom bygemenskapen – och bokstavligen, fysiskt utplånade byarna.

Bakgrunden var att ungefär 97 procent av Sveriges befolkning bodde i byar på landet. Där ägnade man sig (inte särskilt framgångsrikt) åt livsmedelsproduktion för självhushåll. Laga skiftet innebar i ett slag tre omvälvande förändringar. Bygemenskaperna upplöstes. Storfamiljerna och ättegemenskaperna försvagades. Ny teknik för livsmedelsproduktion infördes, med effektivare metoder och effektivare brukningsenheter. Arbetskraft för den förestående industrialiseringen frigjordes (i den mån människorna inte emigrerade till Amerika). Förändringen innebar, under de hundra år som lagaskiftesstadgan gällde, att de tidigare överordnade gemenskapenrna – bygemenskapen och ättegemenskapen utplånades eller avsevärt försvagades. Äganderätten till jord var efter ett laga skifte inte längre en angelägenhet för ätten. Jord blev en handelsvara bland andra handelsvaror, som fritt kunde säljas till den som betalade bäst.

Lagaskiftesstadgan innebar med andra ord att två dominerande och övergripande gemenskaper försvann. Som ersättning för dessa gemenskaper kom en ovanifrån påbjuden gemenskap – nationalstaten.

Nationalstaten har i och för sig sitt ursprung i Wetsfaliska freden från 1648, men i Sverige tog den som projekt ett stort steg frammåt i och med lagaskiftesstadgan. (Sitt verkliga genomslag fick den nog först i slutet av 1800 talet när ”nationalromantiken” kom att omfamnas också av den kulturella eliten och när tanken på Sverige som en övergripande kulturell gemenskap inympades i medborgarnas huvuden.)

I människans natur finns ett stort behov av gemenskap. Att utesluta individer ur samhällsgemenskapen har sedan urminnes tider varit ett sätt att hålla rågången tydlig mellan ett accepterat och ett icke accepterat beteende. Att dömas fredlös på tinget, att drabbas av en påvlig banbulla, att av rådet i en grekisk statsstat bli föremål för ostracism, var allvarliga saker som handlade om liv och död. Den moderna varianten, vuxenmobbning och utfrysning från gemenskapen, är inte heller något som endast föranleder en obekymrad axelryckning. Till exempel har riksdagsledamoten Finn Bengtsson vittnat om hur vuxenmobbning används och verkar inom ett politiskt parti, om man inte följer partiledningens linje.

Gemenskapens pris är lojalitet. Samtidens besynnerliga företeelser – förnekande av uppenbara fakta, önsketänkande och bagatelliserng av allvarliga problem – berättar alla om lojalitet mot gemenskapen och det pris som individen måste betala, för att inte riskera utfrysning.

Nationalstaten, en ovanifrån påbjuden gemenskap, kan naturligtvis inte uppstå eller fortleva utan våld eller hot om våld, när det gemensamma skall finansieras. Om någon hade frågat mig för tvåhundra år sedan om projektet ”Nationalstaten Sverige” hade någon möjlighet att lyckas, hade mitt svar varit NEJ, om nationalstatens funktion skulle vara något annat än att utgöra skattebas för att finansiera försvar och överhetens bekvämlighet. Det skulle enligt min enkla uppfattning inte gå att få människor i Arjeplog och Smygehuk att känna samhörighet och gemenskap, av det enkla skälet att avståndet var för långt, och levnadsförhållandena för olika. Gemenskap bygger primärt på rumslig närhet, tillit och ömsesidighet. Häst och vagn i sju km/tim skapade ett oövrstigligt avstånd. Mot alla odds lyckades projektet Nationalstaten Sverige, vilket vi alla har anledning att vara glada och tacksamma för. Vad som nu sker är emellertid ett nytt fullskaligt experiment ovanifrån där gemenskapen Nationalstaten Sverige skall utsträckas till i princip ”hela världen”.

På individnivå har avsaknaden av en ”solid” gemenskap – till exempel samhörighet med nationalstaten – och de möjligheter som modern samfärdsel och kommunikationsteknik erbjuder, medfört att nya ”virtuella” gemenskaper ständigt blommar upp, där närhet i rummet ersatts av närhet i tiden. I den miljön är det också naturligt att individer – av lojalitet mot den virtuella gemenskapen – säger konstiga saker eller rent allmänt beter sig underligt. Den oordnade ostracism som idag dominerar media, kan i bästa fall som ses övergående käbbel i barnkammaren. Trist för den som drabbas men övergående, och i ett större sammanhang utan nämnvärd betydelse. Närmast som underhållning på lägsta tänkbara nivå.

Svårare är det problem som våra politiker skapat med den tilltalande rubriken ”utmaning”, och som innefattar den gemenskap som bygger på närhet i rummet.

Projektet ”Nationalstaten Sverige” var enligt min mening omöjligt, när det påbörjades för tvåhundra år sedan. Jag skulle ha haft fel, men det tog ungefär hundra år för projektet att landa i de rösträttsreformer som givit projektet dess demokratiska legitimitet.

Den rumsliga gemenskap som nu ovanifrån påbjuds, innebär att vi ska finna samhörighet med, och känna tillit till, människor vars språk vi inte förstår, som inte förmår att svara för sin egen försörjning och vars levnadsvanor och människosyn till delar avviker, i vart fall från mina egna värderingar. Om någon frågar mig idag – kan projektet lyckas? – är mitt svar NEJ. Trösten i sammanhanget är att jag skulle ha haft fel om projektet Nationalstaten Sverige. Det tråkiga är att det tog hundra år innan jag fick fel.

Hans Kindstrand är advokat med stort intresse för samhällsfrågor.

50 reaktioner på ”Gästskribent Hans Kindstrand: När en gemenskap ersätts av en annan

 1. Kuckeliku skriver:

  Våra politiker satsar sedan länge stenhårt på frälsning genom globalisering. ”Låt oss lägga alla våra ägg i en enda jättekorg!” Lyder deras frälsningsbudskap. Som dock högst sannolikt i själva verket är riktigt korkat. Men som alla religiösa vill de inte höra några invändningar.

  Alla som är äkta gröna vet att ohämmad globalisering inte är något gott. Men åtskilliga som kallar sig gröna är i själva verket globaliseringsextremister. Därtill finns det förstås tjyvtjockt med ”liberaler” och socialister som är globaliseringsextremister.

  Det enda globaliseringsextremisterna inte vill globalisera är demokratin. Den skall digna under alltmer omfattande ”internationella regimer” och en ”global governance” bortom demokratisk kontroll. Samt förstås under det fria kapitalets rörelser.

  Demokratin skall man i princip eliminera. Den är ond, eftersom den bara är lokalt baserad och eftersom lokala grupper av människor kan sätta sig upp mot globalisternas anti-demokratiska elitvälde.

  Globalisterna gör dock inte särskilt mycket för att rädda vår värld. De vill bara åstadkomma gränslös globalisering till varje pris. Att välfärdsstaterna, demokratierna och miljön ryker är inte mycket att oja sig över i deras bok. De tror måhända på kreativ förstörelse. Att det blir mer förstörelse än kreativitet verkar de inte bry sig om.

  Jag har förståelse för att en del anser att vi måste lösa våra problem tillsammans, men man kan sällan göra det på vilket sätt som helst. Vi löser bara våra gemensamma problem på intelligenta sätt. Ingen global kommission har förespråkat öppna gränser som lösning. Det finns knappast något som är så destruktivt för en välfärdsdemokrati som öppna gränser. Då skrotar vissa uppenbarligen gärna välfärdsdemokratin. De representerar knappast godheten, utan förr ondskan. Den globalistiska ondskan.

  EkoSoLiD menar att en intelligent ideologi bör anges som ekosocialliberaldemokratisk, att en vettig ”värdegrund” lyder ”Hållbarhet, Framsteg, Frihet, Omsorg och Demokrati”, att automatiseringen och planetens gränser mm gör det nödvändigt att införa medborgarinkomster och att en alltför gränslös globalisering är destruktiv och därtill anti-demokratisk när inte också demokratin globaliseras.

  Gilla

 2. Samhällsvetare skriver:

  Vad kan hålla ihop ett land,där människor kommer från andra länder?

  Jo, ett välstånd.

  I form av jobb. Chans till god utbildning.God familjeekonomi. Rättslig trygghet.
  Privat ägande av bostad.

  En möjlighet för varje individ i samhället att kunna nå framgång,

  Gilla

  • MOAB skriver:

   Nej, du har alldeles fel, det enda sättet att hålla ihop ett land där människor kommer från olika håll är drakoniska lagar eftersom varje grupp på djupet inte bekänner sig till en högre gemenskap. Är folk inte villiga att gå i döden för den kultur de lever i så är det bara en tidsfråga innan den försvinner. USA håller ihop för att de som bor där är amerikaner, och det är detta som Obama och postmodern vänster satte på spel. Det är inte att alla har en Xbox. Jag måste till jobbet men det du skriver är den helt fundamentala vänsterliberala pk-tron som ligger bakom alla våra problem. Har inte andra generationens muslimer möjlighet till utbildning i Sverige? Rättslig trygghet? Privat ägande av bostad? Problemen kommer istället för att de känner, med rätta, att de inte hör hemma här, de är inte svenskar, de delar inte våra fundamentala värderingar.

   Jag undar om du varit i något land som bekräftar din tes?

   Liked by 11 people

   • Samhällsvetare skriver:

    Vad vet du om Sveriges framtid ?

    Sverige har goda chanser om här finns ett välstånd, om var och en jobbar och äger sin bostad..
    OM vi vill skapa en god framtid för detta land, är dessa samhälleliga inslag viktiga..
    Att bygga vidare på den grund som landet idag vilar på.

    Även Sverige på Erlanders tid hade inbyggda konflikter. Att blunda för detta är att skönmåla historien.Eller vara okunnig i ämnet historia.

    Högern har i alla fall alltid kritiserat socialdemokratin för en det ena, än det andra.

    Den stora tankegången i högerns ideologi har alltid varit att om man bara sänkte skatterna skulle allt bli bättre.

    En god högstående civilisation kräver exempelvis ett bra och rättvist skattesystem.

    Gilla

   • Elöd Szanto skriver:

    @Samhällsvetare
    Lågt!
    Varför anklaga bara högern för att tro att låga skatter löser allt?
    Löser höga skatter allt?
    Ett lite mer intelektuellt hederligt inlägg skulle sitta bra.
    Det här är inte en höger vänster fråga.

    Gilla

  • Per-Anders skriver:

   En stenhård diktatur kan hålla ihop folk från olika kulturer. Det är det som Saddam Hussein gjorde och det är det som Bashar al-Assad gör i Syrien.

   I USA lever olika folkgrupper i sina enklaver. Det är liten blandning av folk. Vita trivs med vita. Svarta trivs med svarta och mexikaner trivs med mexikaner. Blandning är ytterst liten. Mexikaner som flyttar till USA fortsätter att vara mexikaner och blir inte amerikanare.

   Samma sak i Sverige. När antalet invandrare ökar i ett svenskt område flyttar svenskarna därifrån. Över femtio procent av Londons invånare är inte britter och britterna flyttar från London. Om 20 år, spås det, kommer det inte bo några britter i London längre.

   Att blanda kulturer är en dödfödd ”utmaning”. Det handlar även inte om kulturer utan även om olika intelligensnivå.

   Liked by 4 people

   • Samhällsvetare skriver:

    Ingen vill väl ha ett Sverige som mer påminner om Norrlands inland ? En avfolkningsbygd. Roligare är väl ett Sverige dit folk vill komma, jobba, bidra till landets goda utveckling, bidra med goda idéer och dynamiskt tänkande.

    Vissa skriver att ”svensken, den som kan, kommer att flytta”. Som om det skulle vara bättre.

    Utlandet har inte alltid den välordnade infrastruktur som Sverige har. Jämför en by i Ryssland eller Ukraina med en by i Sverige. För att ta europeiska exempel.

    Ett samhälle är under ständig förvandling.
    Om kriterierna för en god civilisation finns där, kommer också samhället ha en god chans.

    Om samhällets invånare har jobb, chans till god utbildning, tillgång till ett rättvist juridiskt system, god hälsovård osv – har samhället en chans.

    Om dessa inslag i ett samhälle dominerar, spelar det ingen roll om vi kommer från Västergötland, Skåne eller Dalarna – eller från ett annat land.

    Slutligen. Viktigt är att fler blir delaktiga i landets politiska utveckling.
    Hur sker detta i vårt land. Genom att aktivt gå med i ett politiskt parti.

    Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Du pratar om nittonhundratalet. Automatiseringen kommer snart liksom låglönelandskonkurrensen pressa flertalets löner. Flertalet kommer tvingas leva på medborgarlön och det bygger man sig tills vidare inget eget boende på. Planetens gränser gör det också tufft att fixa ”egna boenden” åt alla. Du vet helt enkelt för lite om teknik, ekologi och ekonomi för att göra anspråk på etiketten ”samhällsvetare”. Du vet uppenbarligen just ingenting.

   Liked by 6 people

  • MOAB skriver:

   Ser inga exempel på samhällen som fungerar efter dina principer. Att saker fungerar i Sverige fortfarande är TROTS invandringen. Du talar om dynamik som något teoretiskt, har du själv bott utomlands? Det är möjligt att du vill ha vad du kallar dynamik men jag misstänker att du inte vet vad du pratar om. Att en elit flyttar runt är inte vad vi talar om. Som Victor Davis Hanson säger om illegal invandring från Mexico: until you have found a dead person in your garden you don’t know anything about immigration.

   Liked by 5 people

   • Samhällsvetare skriver:

    DU SKRIVER :”Att saker fungerar i Sverige fortfarande är TROTS invandringen”.

    Sverige fungerar på grund av hur vårt samhälle är ordnat.

    Bland annat innebär det
    1. att den som vill, kan skaffa sig ett privat boende, äga sin bostad
    2. att landet har ett bra finansiellt system
    3. att var och en med jobb kan gå till banken och ta lån,
    4. att vi kan ta bilen på vägar utan mängder av djupa hål,
    5. att det finns skolbespisning,
    6. att det finns en skola för alla,
    7.att det finns fria läromedel
    8. att universitet och högskolor är fria från avgift
    9.att det finns en allmän hälsovård,
    10. att det finns ett förtroende för våra domstolar
    11.att det finns tidningar, tv, radio, sociala medier – där vi kan ta del av det som händer
    12. att det finns möjlighet att starta företag
    13. att det finns ett fritt politiskt partiväsende
    14. att det finns yttrandefrihet
    15. att det finns chans till jobb och karriär

    I Sverige har vi anledning att känna tacksamhet inför mycket.

    Jag har jobbat i många länder. Sverige är ett fantastiskt bra land jämfört med många andra..

    Sverige ska inte vara en avfolkningsbygd. Ett stort Norrlands inland. Sverige när det är som bäst ska vara ett dynamiskt land.

    Vi tolererar dock inte vissa inslag.

    Gängbråk och skottlossningar hör hit. En grund i detta är utbredd knarkhandel. Om knarkhandel ska upphöra krävs starka samhälleliga insatser. Jobb, karriär är ett alternativ till det asociala livet.

    Problem är till för att lösas. Kriminaliteten är ett sådant område.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Den nationalism som förtjänar att hatas, är den som drar gränser tvärs genom folk eller försöker tvinga in olika folk i konstlade gemenskaper mot deras vilja.

  De faktiska gemenskaper som finns efter etniska skiljelinjer är något positivt som bör stödjas och inte stävjas. – De kan ses som varpen i den väv som håller samman mänskligheten och inslagen består då av alla andra kriterier för gemenskap som korsar de etniska gränserna.

  – Som inte skall dras i rummet. – Idén ”ett folk – ett land” är skuld till enorm bedrövelse och det bara fortsätter.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Katalonien som exempel: Den indivduelle skattebetalarens direkta makt över pengarnas fördelning skulle lösa upp alla knutar. – Då skulle katalaner stödja det de bedömde som sina intressen och andra grupper sina utan att det behövs gränsdragningar i terrängen.

   Det mesta av irritationen där beror på att Spaniens lågproduktiva regioner snyltar på de energiska och kompetenta.

   Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Mycket intressant. Parallellerna till den nutida massinvandringen och globaliseringsvurmen hos vänstern och nyliberaler är tankeväckande och skrämmande.
  Det var alltså en svår och hundra år lång process att uppifrån tvinga fram ett modernare ägande och brukande av jord och få till en nationell känsla. Trots att nationalstaten formellt då funnits i tvåhundra år redan och trots att man hade ett gemensamt språk. Och gemensam religion och gemensamma lagar och gemensam regering och kungahus. Och gemensamma förfäder och gemensam historia. Och människorna var redan på plats s a s.

  Skillnaderna mot uppifrån påtvingad globalisering och utomeuropeisk massinvandring är stora – här framträder framför allt bristen på det gemensamma. Det enda klart gemensamma är att vi är människor allihop. Språk, historia, religion och kultur i vid mening – helt skilda världar. Rentav många gånger oförenliga.

  Eftersom ingenting tyder på att våra makthavare den här gången ens har som mål att vilja bevara nationalstaten och försöka återskapa sammanhållning och tillit, så kan massinvandringsprojektet bara bli ”lyckosamt” för masochister, anarkister och stjärnögda globalister.

  Och för makteliten också, förstås, som får en vilsen och mindre kaxig ”fårskock” att vakta och beskatta.

  Liked by 6 people

 5. larslindblog skriver:

  Jag fick in Forum SVT häromdagen och där såg jag en man glädjestrålande berätta att ” vi är nu 25 % utlandsfödda inräknat med utlandsfödda föräldrar i Sverige ”
  Det kändes väl ” sådär lagom kul” .
  Forum är visst något SVT sänder ofta , otaliga pratmakare som levererar floskler . Dom lär iaf såvitt jag förstår inte bidraga till exportinkomster.

  Däremot är dom duktiga på att skaffa sig egna inkomster ; Kristianstad hyrde förra året in en pratmakare som höll föredrag om ” rasism i vården ” för kommunfolk och sjukhusanställda. Kostnad 990 000:- . En annan gång hölls ett föredrag för ungefär samma målgrupp som handlade om hur dom skulle spara energi , t.ex. cykla till jobbet . Kostnad 900 000 :- .
  (Enligt Kristianstadsbladet.)

  Liked by 10 people

  • Johan skriver:

   Håller helt med. Blir dock alltmer cynisk och undrar vad ”dummskallarnas sammansvärjning” annars skulle syssla med.
   Förväntar mig inget gott av 80% av svenskarna.
   Tänker mest på kor…

   Gilla

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Mycket bra, det stora problemet är hur man ska få en totalt ovetande och manipulerad allmänhet att inse att det inte finns några garantier för någonting, allt beror på hur man ordnar det sig för sig. Allmänheten tar för givet att det ska rinna vatten i kranarna, finnas mat, jobb, pension, sjukvård etc men har inte förstått att detta inte är självklart. Än mindre har man förstått vilka krafter som hotar dessa nyttigheter. Allra minst har man förstått att hoten kommer från de mest oväntade håll, t ex att Sverige för några år sedan hade en högeretiketterad statsminister som hävdade att svenskar inte har större rätt till landet än vem som helst på jordklotet.

  Liked by 11 people

 7. Aha skriver:

  Globalisterna är svaret skyldiga hur de tänkt lösa de gemensamma investeringarna såsom sjukhus, skolor och infrastruktur. Antagligen har man tänkt sig fria marknadslösningar dvs privata sjukhus, skolor och infrastruktur. Frivilliga försäkringsavgiftet ersätter skatter.
  Man kan undra hurr vänstern stället sig till det, liksom hur de ställer sig till ett välfärdssystem där den sista möjligheten utgörs av välgörenhet, i övrigt bygger välfärdssystemet på försäkringar eller förtida egna inbetalningar exempelvis för pension.

  I princip är man då tillbaka till tiden innan nationalstatens blomstring, var och en får klara sig själv. Det ligger dock närmare till hands att tro att människogrupper rumsligt kommer att samarbeta med skatter, dvs man kommer tillbaka till den ekonomiska förening som nationalstaten utgör.
  De globalt rika och de fattiga kommer att bo i sina enklaver, oundvikligt med tanke gruppernas skiftande förmåga. Spänningar kommer att uppstå. Det är som upplagt för bråk. De som styr våldsmonopolet bestämmer.

  Globalisering kan (liksom mångkultur) vara en farlig brygd.

  Liked by 5 people

 8. Rune skriver:

  ”Nationalstaten har i och för sig sitt ursprung i Wetsfaliska freden från 1648, ”
  —————————–
  Inte alls! Detta är propaganda! Som man kan slå i folk som är ointresserade av historia.
  Den svenska nationalstaten har ju funnits sedan Birger Jarls tid, och har sina rötter i vikingatiden.

  Liked by 9 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Just så är det. Nationalstaterna ställdes mot imperiet i Trettioåriga kriget och nationalstaterna vann (tillsammans med det franska lillimperiet som trehundra år senare hade blivit ett slags nationalstat).

   Tecken på nationalstat långt före skiftet: skatteindrivning, krig, uniformer, uppror som inte var lokala och inte syftade till självstyre, kungadömet, huvudstaden, unionen och utträdet ur den, handel, vägar, namn på och gränsdragning mellan landskap och häraden, skriftspråk, kyrkans organisation och frigörelse från Rom, utbildningsväsendets utformning, försvenskningen av Skåne, Blekinge, Halland, Jämtland och Bohuslän o.s.v.

   Liked by 2 people

 9. A skriver:

  I fredagskvällens debatt i SVT mellan M och SD i flyktingfrågan gjorde moderaten ett mycket svagt framträdande. Han stod ju bara och yrade. Detta eviga ”måste få in nyanlända i arbete” Men hur?

  Man såg hur obekväm han var i studion.

  Han visste att han dels hade stulit det mesta från SD och dels ville framstå som ändå en liberal,

  ”Sverige skall fortsätta ta emot flyktingar som flyr för sitt liv”. Frågan är från vilka länder?

  En annan fråga som är intressant att få svar på är, hur troligt är det att M ska få igenom sin flyktingpolitik med Alliansen hjälp, när dom har C och L emot sig?

  Man kan ju lova guld och gröna skogar så mycket man vill, eftersom politikerna vet att dom inte kan uppfylla sina löften eftersom partierna inte är överens.

  Så kontentan blir att inget kommer att hända, det kommer bara eskalera med utanförskap och brottsligheten kommer att öka och fler kommer vara utan arbete.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/10/vad-vill-moderaterna-med-sin.html

  Detta eviga fulspel……

  Liked by 4 people

  • Petter skriver:

   På tal om politiker i SVT, bostadsminister Peter Erikssons svar i Agenda
   Pogramledaren frågar: ”Hur tror du andra personer som stått i kön i flera år, uppfattar att vissa nu bara går före dem ?”
   Peter Eriksson: ”Man ska inte fundera över såna saker och ställa grupper mot varandra”

   Ägnade han en tanke åt de unga som stått i kö i åratal och inget högre önskar än ett eget boende.
   Skamligt.

   Liked by 3 people

   • Kuckeliku skriver:

    Vilken idiot han är. Man skall inte tänka och använda sitt förstånd och man skall låtsas att man ”inte ställer grupper mot varandra” bara för att man vägrar betänka detta faktum. Det är lika intelligent som att säga att Jorden inte är rund om du låter bli att tänka på det. Ärkepucko! Eller snarare en bedragare som varje idiot väldigt snabbt borde genomskåda.

    Liked by 6 people

  • Palle skriver:

   A: Instämmer. Kan rekommendera Ann Heberleins intervju med Thomas Gür. I korthet:
   de rödgrönas mantra är att utbildning ska lösa problemet med arbetslösheten bland invandrare – helt orealistiskt som även Ulf K. påpekade i debatten.
   Alliansens lösning utgörs av ”fler enkla jobb”, vilket totalt bortser från det faktum att på svensk arbetsmarknad har i flera årtionden huvudlinjen varit den diametralt motsatta. Genom den s.k. solidariska lönepolitiken har strävan varit att utrangera enkla jobb till fördel för arbeten, som är mer kvalificerade och därmed även ger högre lön.
   SD:s lösning är repatriering – även detta orealistiskt i stor skala, historiska exempel saknas. SD har förstås insett problemets art långt tidigare än de bägge andra blocken, och förordat en stark begränsning av invandringen i paritet med t.ex. våra nordiska grannländer. Därmed har de en högre trovärdighet i frågan.
   I samtliga dessa tre förslag till lösningar kan man högst finna att vart och ett kan lämna ett bidrag, men definitivt inte utgöra huvudlösningen.

   Gilla

 10. MartinA skriver:

  Varen Hsvenske sa Gustav Vasa. Och påbörjade därmed projektet nationalstaten långt före de flesta andra. Artikeln har en viss klarsyn. Men det normativa i artikeln är globalistiskt och folkförstörande. Jag tycker att det är särskilt hemskt när en person har förmåga att analysera och förstå historien och sedan använder denna klarsyn för att önska folkförstörelse i statens tjänst.

  Liked by 1 person

 11. Anna Lindén skriver:

  Jag delar inte uppfattningen att nationalstaten Sverige är ett förhållandevis nytt projekt som kom till endast genom att påbjudas uppifrån. Min uppfattning är att nationalstaten Sverige har vuxit fram organiskt åtminstone sedan tidig medeltid, rötterna finns i den grå forntiden., med viktiga milstolpar i kristnandet, under Gustav Vasa, stormaktstiden med Axel Oxenstierna som ett viktigt namn och så vidare. Den historiesyn som ges i inlägget är i mina ögon historielös. Lika litet som en människa ser likadan ut under sitt liv behöver en nationalstat göra det. Sverige har som nationalstat varit olika stort under olika historiska perioder, men är ändå detsamma.

  Liked by 8 people

  • Hovs---hällar skriver:

   Exakt. Artikeln försöker slå i oss att nationalstaten egentligen inledde sin bana med det laga skiftet — vilket är nonsens. Detta är exakt vad man brukar få höra från den PK-vänster som förnekar nationalstatens rätt att existera.

   Visst är det sant att man för 100-tals år sedan hade sin lojalitet mycket starkt knuten till lokalsamhället — pga de långsamma kommunikationerna och bygemenskapen — men på en mer övergripande nivå fanns minsann nationen Sverige! Detta påmindes man bland annat om i kyrkan varje söndag.

   Vad man kan sörja är att de lokala gemenskaperna har brutits sönder, bl.a. i och med skiftesreformerna. Men på senare tid har även demokratin försvagats, och detta pga. kommunsammanslagningarna som kraftigt reducerat antalet kommunalt arbetande politiker och därmed även kontakten mellan dem och övriga folket.

   Det vanvettiga PK-projektet gjordes möjligt genom att politikerna på 1970-talet hunnit separera sig från folkflertalet och bilda en separat härskande överklass.

   Erlander åkte på val-turne i sin privata bil, och hustrun körde. På Palmes tid var nog den idyllen redan historia…

   Liked by 5 people

  • Meta skriver:

   Sant att ”Sverige som nationalstat varit olika stort under olika historiska perioder med ändå är detsamma” – med den förändringen att Sverige under de senaste tjugo åren blivit det enda landet i världen där epiteteten ”nationalist” och ”patriot” blivit synonyma med ”fascist”.

   Liked by 4 people

   • MartinA skriver:

    @META Nej, det gäller i hela den USA dominerade Europeiska världen. Australien, UK, Tyskland med flera. Och USA självt. Ju starkare USA dominans, desto värre har det blivit för den europeiska befolkningen.

    Liked by 2 people

  • acciaiosite skriver:

   Håller med. Att koppla samman laga skiftet med nationalstatsbygge är en missuppfattning. Orsaken till den missuppfattningen är i sin tur en annan missuppfattning, nämligen den idag föråldrade föreställningen om bytvång, hunsade bönder som motvilligt tvingades till isolering i utflyttade gårdar och att jordbruket låg kvar på medeltida nivå fram till skiftet. Kort sagt, så var laga skiftet inte drivkraften bakom det moderniserade jordbruket, utan en logisk del i en utveckling som tog sin början när stormaktstiden och de ständiga krigen slutade. Bönderna var i huvudsak positiva till både det tidigare storskiftet och sedan laga skiftet. Naturligtvis förekom tvister och missnöje, men då oftast i fråga om detaljer och inte i mot företeelsen som sådan. Bönderna var på intet vis maktlösa. För den som vill dyka djupare ned i modern agrarhistorisk forskning, rekommenderar jag ”Freden, friköpen och järnplogarna” av Pablo Wiking-Faria. Den kan laddas ned som pdf: http://hdl.handle.net/2077/21466. Den är dessutom välgörande fri från genusperspektiv och annat sådant otyg.

   Liked by 2 people

 12. MartinA skriver:

  ”Mot alla odds lyckades projektet Nationalstaten Sverige, vilket vi alla har anledning att vara glada och tacksamma för.”

  Varför det? Om nationalstaten skapades genom att förstöra böndernas uråldriga gemenskap genom skiftesformen (vilket man kan diskutera) så ser jag ingenting positiv i det alls. Bara förstörelse av mänsklig variation, av kultur, av sådant som människor värderar. Något genuint ersattes av något plastigt. Likriktning istället för en rikedom av mänskligt varande. Jamenar, inbördeskrig mellan provinser i sverige var knappast en risk före skiftesformen. Däremot stärkte skiftesreformen och plast-national-staten centralmakten. Vilket väl är Kindstrands omänskliga intresse.

  Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Fördelen med större stat och mer likriktning är ökad våldsproduktionsförmåga. Jag såg med andra ord ingen fördel med ännu mer likriktning i sverige på artonhundratalet, befintlig stat hade stor våldsproduktionsförmåga per capita. Jag tror du missuppfattade min syftning.

    Jag kom förresten på en till invändning mot artikeln. Den hävdar att nationalstaten är en effekt av Westphaliska freden. Men där etablerades bara att andra stater inte har rätt att blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Alltså tanken på stater som suveräna. De hemska religionskrigen som hade haft ihjäl stora delar av Tysklands befolkning var inget man ville upprepa. Den enhetsnationalstat med stora befogenheter mot den egna befolkningen som artikeln diskuterar är snarare en effekt av franska revolutionen. Om det är staters suveränitet artikeln angriper tycker jag ännu sämre om den. Sedan USAs ingrepp i restjugoslavien har upphävandet av staters suveränitet skapat massiva mängder olycka och lidande och förstörelse. Massinvandringen till sverige är på många sätt ett resultat av att USA kastat den Westphaliska freden i papperskorgen.

    Liked by 1 person

  • Hans Kindstrand skriver:

   Bästa Martina,
   Som Du säkert förstår läser jag med stort intresse kommentarerna på min artikel. DGS är enligt min mening ett forum för utbyte av tankar. Jag noterar att Du nu gjort inte mindre än fyra inlägg, vilket jag tolkar som ett stort intresse för det ämne som jag aktualiserat.

   Hur man ser på det förgångna innebär naturligtvis en outsinlig källa till olika tolkningar, vilket är helt i enlighet med ett kultiverat samtal. Du gör emellertid en kommentar som jag inte förstår ”Vilket väl är Kindstrands omänskliga intresse.”

   Jag har efter bästa förmåga försökt berätta om hur jag ser på det som idag är historia, och vilka erfarenheter man kan dra av lagaskiftesstadgan.

   Idag skulle den tid som Du romantiserar ha beskrivits som ”omänsklig”. Medellivslängden var 35 år. Barnadödligheten var hög. Arbete innebar hårt kroppsarbete i urusel arbetsmiljö. De sanitära förhållandena var snusk. Mathållningen innebar tidvis svält och boendet vill jag helst inte tänka på.

   Jag är glad och tacksam över att inte behöva leva mitt liv under dessa förhållanden. Om Du är av annan uppfattning ser jag fram emot en artikel på DGS.

   Liked by 1 person

  • Hans Kindstrand skriver:

   Bästa Martina,
   Nu gör Du mig om möjligt ännu mer nyfiken. Du och jag har enligt Din uppfattning ”diamentralt motsatta, perspektiv och värderingar”. Min ståndpunkt, enligt Din uppfattning ”är Kindstrands omänskliga intresse” vilket skulle motivera mitt gästinlägg. Du är faktiskt svaret skyldig. Vilka är dina ”diamentralt motsatta, perspektiv och värderingar”? Kommentarsbegränsningen om 15000 tecken gäller inte för gästinlägg på DGS. Om Du så önskar skulle jag kunna skriva den åt Dig, men jag är inte intresserad av mina egna invändningar utan av Dina. Hur långa och komplicerade de än må vara.

   Liked by 1 person

 13. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog är vi många som instämmer i,
  att detta projekt är döfött,
  inom de närmaste hundra åren!

  Givetvis pga att de kulturella skillnaderna är avgrundsdjupa!

  Religiösa klansamhällen har ingen plats i ett modernt Sverige,
  som något annat än genom frikostiga bidrag köpt RÖSTBOSKAP…

  Men vill vi ge gräddfil till dessa,
  i många fall SNYLTARE???

  De svenskar som länge stått i bostadskö,
  finner de sig vackert i,
  att ställa sig sist med mössan i hand…

  Vill man skapa en grogrund för rasism/främlingsfientlighet,
  då är det bara att fortsätta på den inslagna vägen!

  Liked by 3 people

 14. Walfrid skriver:

  Tänk när Merkel, Reinfeldt, Ceciliorna och alla de andra som drivit på massinvandringen inser att de sålt sitt land för en vattvälling, för ingenting och hur hatade och avskydda de vid det laget lär vara av i stort sett alla.
  Det blir inte en rolig dag för dem.
  Löfven och hans miljöpartister är inte med ovan, de kommer ändå aldrig att inse något överhuvudtaget.

  Jag blir illa berörd av vår vän Samhällsvetaren här som fortfarande tycks leva i ett rosa töcken av besvärjelser och önskedrömmar. Det är nog dags att inse att mångkultur inte finns och inte kan finnas.
  Även om den kunde finnas, efter hundra år, vad ska vi säga till alla de vars liv slagits i spillror innan dess? Mord, våldtäkter, misshandel, stölder är inget man rycker på axlarna åt när det drabbar en själv eller närstående. Hur många sådana offer är denna mångkultur värd? Och varför var den så viktig?

  Liked by 4 people

 15. Svenne skriver:

  ”Det skulle enligt min enkla uppfattning inte gå att få människor i Arjeplog och Smygehuk att känna samhörighet och gemenskap, av det enkla skälet att avståndet var för långt, och levnadsförhållandena för olika”.

  Detta påminner mig om en kommentar som lämnades i samband med en tidningsartikel precis innan EU-valet. Artikeln handlade om konvergenskriterier, budgetdisciplin och likriktningen för Eu-ländernas uppförande i olika frågor.

  Den som kommenterade menade att de länder som skall innefattas inom EU-regelverket är alltför olika för att kunna likriktas. ”Det motsvarar att en värmetermostat året runt skall ha samma inställning i Kiruna som länderna i Sydeuropa och detta är givetvis orimligt”.

  Gilla

 16. Samhällsvetare skriver:

  Intellektuellt berikande är när kommentarer ger utrymme för diskussion och analys.

  Min slutsats efter att ha jobbat i olika länder är att avgörande för ett lands goda utveckling är att det finns jobb, rättslig trygghet, möjlighet till att äga sin bostad,ett bra finansiellt system, utbildning för alla, god hälsovård, bra infrastruktur. Ett robust civiliserat samhälle där ingen förfördelas på grund av bakgrund.

  Om ett samhälle är ordnat på detta vis, har ett sådant samhälle god chans att utvecklas väl.

  Att döma av många kommentarer hyser vissa ett begränsat hopp om detta land. En sak är säker, om framtiden kan ingen vara säker. Det kan gå mycket bra för Sverige, trots de utmaningar som finns. Låt oss hoppas att våra politiker lyckas lösa utmaningarna landet står inför.

  Gilla

 17. Historiker skriver:

  FÖRLUSTEN AV FINLAND STÄRKTE NATIONALISMEN UNDER 1800-TALET

  – När osmanerna hotade Europa slogs angreppet tillbaka.
  Européerna samlade sig. De gemensamma värderingarna var hotade. Europa slog tillbaka angreppet under Karl Martells ledning.

  Segern vid Poitiers 732 innebar att Europa förblev en kontinent där kristendomen utgjorde grunden.

  Men när hotet utifrån försvann utkämpades ett antal krig mellan de europeiska staterna.

  När gemensamma värden är hotade, sluter vi upp vid de gemensamma värdena.
  En mobilisering sker. Oavsett om det gäller Europa eller Sverige.

  – Känslan för Sverige kan härledas långt tillbaka i tiden. Sverige tillhör de äldsta nationerna i Europa.

  Det svenska kulturarvet mobiliseras särskilt i tider när vissa värden upplevs som hotade.
  Skiftesreformens betydelse för nationalismen ? Möjligen att nationalismen stärktes ytterligare, men inte mer än så.

  – Förlusten av Finland mobiliserade det specifikt svenska under 1800-talet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.