Centraleuropa tar sig ton

Patrik Engellau

Ungefär samtidigt som Sverige i september deltog i militärövningen Aurora 17 genomförde sex centraleuropeiska länder en likartad drill (vilket Erik van der Heeg på ledarsidorna.se, som mig veterligen enda svensk kommentator, påpekat). 

Men det var en avgörande skillnad mellan övningarna. Aurora 17 handlade om ett fingerat utländskt anfall på Sverige från en fientlig nation. Cooperative Security 2017 eller ”COOPSEC17”, som det centraleuropeiska initiativet hette, hade till syfte att träna de sex ländernas krigsmakter i att stoppa och avvärja migrantvågor som vill passera gränserna.

2 360 soldater från Österrike, Ungern och Tjeckien – mot omkring 19 000 svenskar i Aurora 17 – övades att stoppa migranter. Migranterna spelades av 800 statister (vilket i Aurora 17 motsvarades av cirka 1 500 soldater från sju natoländer plus Finland som låtsades vara anfallande utländsk makt). Syftet med COOPSEC17 var att träna soldaterna i att “kontrollera, transportera och omhänderta stora mängder människor samt att bevaka gränser och att ordna logistiskt stöd för polisen. Tekniska gränsbevakningssystem, sensorer, drönare och spaningsflyg tränades också vid insatsen”.

Den ungerske försvarsministern István Simicskó motiverade övningen med att ”vi under vårt försvar av Ungerns södra gräns under de två senaste åren har råkat ut för erfarenheter som vi nu vill dela med våra vänner och partners” samt att ”vi måste respektera varandra och alla kulturer men samtidigt garantera total säkerhet för våra medborgare” Försvarsministern underströk att det ”är viktigt att visa EU, Bryssel och Västeuropa hur effektivt vårt samarbete kan vara”.

COOPSEC17 genomfördes inom ramen för Centraleuropeiska försvarssamarbetet, en organisation som bildades 2010 med sex medlemmar, nämligen Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Slovenien och Kroatien med Polen som observatör.

Bakgrunden är förstås att de centraleuropeiska länderna inte anser att EU gör ett tillräckligt bra jobb att bevaka Europas gränser. Den ungerske premiärministern Viktor Orbán säger att ”vi vill ha ett ungerskt Ungern och ett europeiskt Europa” samt att hans regering ”inte kommer att medverka i experiment vars syfte är att ändra Ungern eller Europa där Europas kulturella traditioner skulle sopas bort för att ersättas av en blandning av andra kulturer, religioner och världsbilder genom att låta massor av folk komma in utan kontroll”.

Det tjeckiska försvarsdepartementets hemsida meddelar att slutligt beslut om COOPSEC17 fattades vid ett möte med ländernas försvarsministrar i juni. Den österrikiske ”sport- och försvarsministern” Hans Peter Doskozil framförde att ”eftersom EU ännu inte etablerat något civil-militärt skydd av de yttre gränserna så måste vi förbereda oss för alla eventualiteter genom regionalt samarbete… händelserna från 2015 får inte upprepas”.

Doskozil menade att Frontex är en ”administrativ mekanism” som inte fungerar tillräckligt effektivt. Han fortsatte:

Vi kommer att presentera våra synpunkter för Bryssel. Vi kommer att insistera på att detta arbete måste genomföras av unionen. Men vi kommer att agera själva i avvaktan på att detta sker. Vi har redan kommit överens [mellan oss] hur vi ska göra. Vi vill visa att vi redan är operationella och [i september] kommer vi att genomföra en gemensam övning för att visa hur gränsskyddet bör ordnas i framtiden. 

Om det beror på centraleuropéernas utspel och beslutsamhet eller inte kan jag inte bedöma, men en ny sorts tongångar kan anas från EU. En uppmärksam kommentator på den här sajten noterade att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i slutet av oktober yttrade ord som åtminstone för mig tycks representera ett oväntat tänkande från en hög representant för EU:

Vi utgör en kulturell gemenskap vilket inte betyder att vi är bättre eller sämre – vi är helt enkelt annorlunda världen utanför Europa. Vår öppenhet och tolerans får inte betyda att vi avstår från att skydda vårt arv. Vi har rätten och skyldigheten att bejaka det som skiljer oss från andra kulturer – inte för att vara emot någon annan utan för att vara oss själva. Utan känsla av överlägsenhet, men en känsla av befogad stolthet.

35 reaktioner på ”Centraleuropa tar sig ton

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Den totala tystnaden kring COOPSEC17 i svenska media är talande. De deltagande länderna har ju en från den anständiga PK-ismen tydligen helt avvikande värdegrund. De måste helt ha missat att ta till sig ”alla mänskors lika värde”, och kanske rent av ställer sig frågande inför Cecilia Wikströms briljanta förslag att omfördela alla asylsökare över EU enligt en av unionen bestämd formel!? Dessa länder har ju en gemensam erfarenhet av diktatoriska dekret i närtid från en annan ”gemenskap”.
  Hoppas att de deltagande länderna i den gemensamma övningen inte viker ner sig. Donald Tusks uttalande är hoppingivande.
  ”Ex oriente lux”, skulle man kunna säga i det här fallet

  Liked by 9 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Vad vi vill höra från EU-toppar är: ”Vi vet inte vad vi håller på med och har aldrig visst, allting skiter sig och vi har ingen aning om vad vi skall ta oss till.”

  Euron är ett fiasko och en europeisk centralbank och europeisk finansinspektion är lika tandlösa som de nationella motsvarigheterna. Det kommer fler kriser som den som kostade skattebetalarna hundratals miljarder.

  Jordbrukspolitiken är ett fiasko. Fiskepolitiken är ett fiasko. Miljöpolitiken är ett fiasko.

  Migrationspolitiken pekar mot avgrunden och det man satsar på, är att sabotera för dem som försöker ändra kurs.

  Det man ägnar stort engagemang är att skriva hop oöverskådliga regelverk för diverse verksamheters legala bedrivande som skapar vanmakt och driver folk till självmord.

  Galenskaperna staplas på varandra och man ser inga demokratiska möjligheter till förändring.

  Liked by 14 people

  • Bo Svensson skriver:

   Bank och finans: Makten över kreditgivningen skall vara spararnas. De regler som gäller för aktiesparandet kan tillämpas generellt och där skall inte vara några statliga garantier.

   Markanvändningen skall belastas med resursavgifter i relation till skyddsklass och exploateringsgrad vilket ger verktyget för att få den önskade balansen mellan naturskydd och exploatering.

   Fisket skall regleras via priser på att få dra upp de olika arterna som avstäms så att de faktiska fångsterna håller sig inom de av forskarna rekommenderade ramarna.

   Transporter: Tekniken medger spårning av all trafik och därmed kan trafiken lastas med vägnätets kostnader via tonkilometerskatt och intäkterna fördelas efter trafikbelastningen av vägsträckorna.

   Migration: Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Samtliga regler för verksamheters legala bedrivande kan ersättas med försäkringsansvar varefter det blir försäkringsbolagen som får ansvara för regelskrivandet i inbördes konkurrens vilket bör ge ekonomiska incitament hålla sig inom ramarna för vett och sans.

   Liked by 1 person

  • akelaslair skriver:

   Liksom kungar förr i tiden delade upp landområden mellan sig efter avslutade stridigheter nöjer sig dagens makthavare med att dela på de hårt arbetande europeiska skattebetalarnas pengar. Regelverk och byråkrati föder många människor och du vet ju vem som betalar. 🙂

   Liked by 2 people

  • Mjölner skriver:

   @Bo Svensson, bra uttryckt om EU:s begynnande kollaps. Junker med adjungerade parlamentssnobbar hotar Ungern med repressalier och böter om Orbán inte rättar in sig i ledet. Finansskurken Soros jobbar i kulisserna med att försöka sabotera dels Ungerns ställning samt splittra de tre nämnda staternas samarbete i invandrarmotståndet. NATO:s pansarvagnar far omkring som biltjuvar på tysklands vägnät i syfte att skaka om nerverna på de forna kommuniststaterna. Rykten är i omlopp att CIA:s grepp om Europa håller på att slappna. År det någon som vet?

   Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Centraleuropa har erfarenheter tillräckligt nära i tid, av att vara lydstater till en förtryckande regim. Deras bidrag till Europa är ovärderligt.
  Donald Tuskcitatet bör spikas upp bredvid varenda valaffisch det kommande året med tillägget att det faktiskt även gäller Sverige.

  ”Kultur värd att skydda och vara befogat stolt över.”
  Och tacksamhet för våra förfäders hårda slit att förvalta denna vackra men karga och kyliga plätt på jorden.

  Vår ”skuld” för att ha (haft) det bra ska inte hanteras genom att slarva bort, skänka bort och förneka vårt arv. Utan genom att arbeta och anstränga oss för att fortsätta utveckla vår kultur till att individer oavsett kön, ålder, hudfärg, härkomst, funktionshinder och andra naturliga olikheter, kan leva i fysisk säkerhet och kunna tycka och tänka fritt och ta ansvar för sig själva.
  Möjligheternas land borde vi försöka bli.

  Tyvärr liknar rådande situation mer ett sandlådekrig mellan politikerna, ett riktigt dödligt krig i utanförskapsområdena med omnejd plus ett ideologiskt krig mellan vänsterfascister inkl svenska kyrkan och islamister mot vanligt folk med infödda svenskar och välintegrerade invandrare.

  Vi behöver mobilisera på ett antal fronter och bl a göra gemensam sak med våra vänner i Centraleuropa, i hela Europa och i hela västvärlden.

  Liked by 9 people

 4. A skriver:

  Tusks uttalande är märkligt. Kan det vara en testballong. Jag har ingen bra förklaring, men ser liknande små tecken lite här och var. Som om censuren tagit en tupplur eller gjort en macka eller nåt.

  Mvh A

  Liked by 4 people

  • akelaslair skriver:

   Det kan vara så att den höge potentaten börjar märka att vinden kantrar och rättar till kappan så att den passar. Han är inte ensam om den saken.

   Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Angela Merkel och David Cameron sade redan 2011 att multikulturalismen inte fungerar. Gjorde det någon skillnad för alla dem som sedan dess har fått sina liv förstörda av denna multikulturalism, av detta avskaffande av rättsstaten och alla dess heliga principer?

   Liked by 1 person

 5. larslindblog skriver:

  Det var glädjande nyheter !
  Från kyrkligt håll såg jag att en Ungersk biskop sagt att : ” detta är inte flykt -det är invasion ” och biskopen fick stöd av ärkebiskopen i Warszawa ,Polen.
  Även Rysslands ortodoxe Patriark som f.ö,¨. har den flotta titeln ” Hans Helighet Kirill , Patriark av Moskva och Hela Ryssland ”, sade i en intervju med en amerikansk journalist att Europa måste repatriera dom flesta muslimer om man skall överleva som västerländska kristna nationer.
  ( Kirill , 70 + ,far runt som en skottspole i Ryssland , han inviger nya kyrkor , bostadsområden ,järnvägsstationer ,museer , statyer och monument ,skolor mm , när han inte tar emot utländska gäster med stor pompa , Kirill verkar uppriktigt övertygad i sin tro , ser vänlig ut och ler ofta. )
  Även president Putin verkar gilla Patriarken och deltager ofta i gudstjänster ,artigt hälsande på Patriarken med traditionella kindpussar 1-2-3 .

  Liked by 4 people

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Märkligt nog är det till de forna kuvade öststaterna vi får sätta vårt hopp när det gäller Europas framtid. Varför det blivit så beror på dessas egna svåra upplevelser av diktatur och avsaknad av en sund värdegrund. Erfarenheterna gör att de har ett känsligare luktsinne och märker när det osar katt.

  I ett land som Sveriges saknas detta luktsinne och istället är det annat fenomen som dominerar nämligen förmågan att nosa sig fram till köttgrytorna inom internationell politik och byråkrati. Sverige domineras helt enkelt av ett politiskt och ekonomiskt frälse som har dessa köttgrytor som primärt intresse.

  Den nu aktuella Tv-dokumentären innehåller belysande exempel. Den i början på 90-talet ansvarige borgerliga ministern Friggebo hade som enda ledstjärna för invandringen ”en internationella konvention”. Vad invandringen betydde för Sverige och hur den skulle hanteras var irrelevant i jämförelse med konventionens betydelse.

  Liked by 8 people

 7. MOAB skriver:

  Sir Roger Scruton beskriver väl vad som står på spel och han stödjer vad jag förstå östeuropéerna fullt ut i detta. Han inser det som vårt vänsterliberala etablissemang vägrar att inse, nämligen att när det väl går upp för européerna vad som står spel så återstår endast krig, krig mot islam. Därför så skall vi vara djupt tacksamma mot de i öst som har i färskt minne vad det betyder att leva under ett totalitärt styre, och som känner igen totalitarism när de ser det, hos muslimerna och hos byråkraterna i EU. Östblocket är vårt hopp idag, man får hoppas att Orban är lika hård som Vlad Dracul i kampen mot islam.

  Scruton sammanfattar vad det är att vara konservativ: att älska något, och vilja bevara det. är det inte en ganska precis motsats till vad vårt socialdemokratiska och liberala etablissemang står för?

  Liked by 9 people

 8. mirekczytelnik skriver:

  Än är Europa ej förloren. Tack Donald Tusk och tack Patrik för din iakttaggelse. Vi behöver kloka människor på alla poster. Jag tror på EU trots allt, det ser man nu också med tanke på Katalonien bl. a.

  Liked by 1 person

 9. Elisabeth skriver:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/10/28/kommer-europa-att-bli-globalismens-slagfalt-for-tredje-gangen/
  Nu handlar Peter Krabbes utmärkta artikel mest om Aurora och den ryska motövningen Zapad men den är ändå av intresse i sammanhanget. Läs gärna kommentarerna också. Jag kände inte till COOPSEC , men är mycket tacksam för att ni uppmärksammar och sprider kännedom om detta. Det tycks som att det sunda förnuftet finns i öster numera.

  Liked by 2 people

 10. oppti skriver:

  Asylsökande bör tas emot. Men då i det land som ligger närmast hemlandet.
  Kommer nån från Syrien bör de skickas till första landet de passerat.
  De flyr från krig men flykten blir till migration när de passerat första landet.

  Liked by 7 people

 11. Werner von Winkelbaum skriver:

  Laser dagligen DN, och SvD men hade aldrig hort talas om COOPSEC17. Inte heller last om Tusk’s gir mot hogerkanten.

  Tack for annu en upplysande artikel i ett morkt Sverige.

  Werner

  Liked by 1 person

 12. Björn skriver:

  Nu när förnuftet så sakta börjar återkomma nere i resten av Europa, går det åt motsatt håll här i Sverige! ”Våra” inhemska politiska företrädare har försatt oss i en mardrömsliknande situation, genom sin naiva ambition att alltid vilja vara bäst i ”EU-klassen”! Först, mest och flest har varit ledorden, och nu sitter vi här med Svarte Petter! Hundratusentals människor har erbjudits PUT, TROTS att det varken finns bostäder eller jobb, och UTAN att ”våra” politiker haft minsta tillstymmelse till handlingsplan inför framtiden! Sverige har blivit det avskräckande ”Look what happens in Sweden” världen över!

  Liked by 6 people

 13. Hovs---hällar skriver:

  Om man omformulerade Donald Tusks kommentar till svenska förhållanden skulle den kunna få Sveriges regerande PK-politiker att börja yla i högan sky om ”högerextremism”.

  Tusk har väl brukat yttra sig i helt motsatt riktning tidigare. Har han märkt den ändrade politiska vindriktningen?

  Gilla

 14. frihetligvanster skriver:

  Ska vi på sikt minska migrationen så måste västvärlden vara med och bidra ekonomiskt till att i första hand flyktinglägren, se till att skolor, hälsovård och livsmedelsförsörjningen fungerar. I andra hand bör vi även vara med och bygga upp länder efter förödande krig. det största ansvaret har de krigförande länderna Ryssland och USA med sina allierade. Helt enkelt en Marshall plan som efter andra världskriget då över 15 miljoner tyskar var på flykt.

  Gilla

 15. MLE skriver:

  Det citerade inlägget från Donald Tusk återfinns i ”Paris-deklarationen ”Ett långt men mycket läsvärt aktstycke. Finns på Arntsberg och Sandelins blogg:Bloggare slutet av oktober 2017.

  Gilla

 16. cmmk10 skriver:

  ” … måste västvärlden vara med och bidra ekonomiskt..”

  Måste och måste – det bestämmer vi väl själva? Man kan ju helt enkelt lämna dem åt sig själva, för att lösa sina egna problem. Du behöver inte – om du inte vill – ta åt dig för att någon har ett elände på andra sidan jorden.

  Några miljarder mindre människor skulle antagligen vara det effektivaste sättet att minska folkvandringarna. Så länge befolkningstillväxten fortsätter uppfattar jag det som meningslöst att ens bry sig.

  Liked by 1 person

 17. John Nilsson skriver:

  Det talas också om ett Barcelona-avtal och/eller Medelhavsavtal. Hur påverkar det EU: s och Sveriges politik? Eller: det talas inte om det, annat än av dem som drar väldigt långtgående slutsatser av det, angående ”islamiseringen av Europa”. Det görs gällande att det har sin bakgrund i arabvärldens misslyckade försök att kuva Israel, men stämmer denna slutsats. Någon som vet mer?

  Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  Vi gör klokt i att lära oss mer om hela Europa, så att vi kan berätta för dem som vet mindre, alltså majoriteten. Många är ju redan EU-kritiska och på den bogen kan vi komma förbi rasismstämpling, SD-fixering och partipolitiska låsningar.

  Det mediala och kollektiva medvetandet i Sverige kan väl sägas vara så anglosaxiskt orienterat att det mesta hämtas från USA (fast synen på USA är kluven). Frankrikebilden = mode och kultursnobberi, Tyskland = ekonomiska framgångar. Men förmodligen har kolonialmakternas 1900-talsbaksmälla och krossandet av tyskarnas självkänsla och kultur under ytan betytt mer för dagens destruktiva utveckling än vi kunnat ana.

  För att förstå bakgrunden till att tyngdpunkten nu förskjuts österut, läs morpheusblogg.se: ”Barcelonadeklarationen och Medelhavsunionen”. Där berättas hur och varför Europas politiska elit under 40-50 år i all tysthet har drivit på islamiseringen. Aktivast var från början Frankrike, som av historiska orsaker är mer afrikaniserat och arabiserat än svenskar i allmänhet vet. Europas tillgång till olja och ekonomiska projekt tryggades och i gengäld såldes den europeiska kulturen ut. Elitens kosmopolitiska självbild och kolonialmakternas dåliga samveten bäddade för kultur- och folkutbytet.

  För många dissidenter blir Östeuropa allt intressantare, läs t ex voiceofeurope.com ”Croatian migrant felt unsafe in Sweden and left to go to amazing Poland”. (Darko Srncevic skrev redan för ett par år sedan på FB ett gripande avskedsbrev till Sverige).

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.