Min självmotsägelse

Patrik Engellau

Jag har kommit på mig själv med en intellektuell inkonsistens. Jag pläderar två sinsemellan åtminstone delvis motsägelsefulla teser.

Den ena tesen är att det går en huvudmotsättning mellan å ena sidan politikerväldet och det vidhängande välfärdsindustriella komplexet och å den andra den hyggligt anständiga och skattebetalande medelklassen som exploateras av motståndarsidan för att motståndarsidan ska kunna fortsätta sitt självförhärligande humanitära stormaktsprojekt och därmed vinna fördelar för sig själv.

Det är en ganska rå tes. Den påminner i tonen om det tidiga nittonhundratalets kommunistiska ideologer, typ Lenin. Dessa teoretiker var oförsonliga. De trodde inte på demokratin utan menade att revolution var den enda möjligheten att få ordning på tillvaron för sina anhängare (och för världens totala omvälvning till det bättre, alltså det klasslösa, befriade, jämlika samhället).

Min andra tes, som jag jämt pläderar, är helt annorlunda. Den går ut på att vi faktiskt lever i en demokrati och att vi måste utnyttja de möjligheter som demokratin ger oss, till exempel att var och en lovar sig själv att skicka minst ett mejl om dagen till en eller flera politiker, journalister eller andra som har någon sorts inflytande. Eller att ni donerar pengar till Det Goda Samhället så att vi kan fortsätta vår demokratiska verksamhet. Eller båda.

Allt upprepar sig. Under nittonhundratalet första hälft stod en viktig kamp inom den socialistiska rörelsen mellan revolutionärer som Lenin och reformister, som trodde på demokratin, typ huvudfåran inom det svenska socialdemokratiska partiet.

Det är precis samma motsägelse eller dualism som du kan upptäcka i mina skriverier. Vilken är den rätta vägen till den förändring vi behöver? Måste vi lita till en marxisminspirerad klassanalys med ty åtföljande militans eller kan vi tro på demokratin?

Låt oss hoppas att det den här gången går lika bra som förra gången, för hundra år sedan, i Sverige. Socialdemokratin behöll under första delen av nittonhundratalet sin socialistiska analys om att huvudmotsättningen gick mellan arbete och kapital, men lyckades använda demokratin för att sudda ut och minimera de konflikter som denna motsättning gav upphov till. Jag hoppas att vi ska kunna klara något liknande, nämligen att förmå vår tids makthavare att tygla sin maktlust och lyssna till viljan hos det folk som betalar för deras maktutövning.

62 reaktioner på ”Min självmotsägelse

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag hävdar att vägen mot normalitetens återställande består i ett allt eftertryckligare krav på att skattemedlens användning skall överensstämma med deras preferenser och prioriteringar som tjänat ihop pengarna.

  Kraven kan åtföljas av dokumentation från grundligt genomförda enkäter där en mängd skattebetalare fått visa hur de skulle fördelat pengarna över skattefinansierade ändamål om ansvaret för detta vilat på den individuelle skattebetalaren.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Ett minimikrav borde åtminstone vara, att rösträtten följer med att man betalar ett ”minimibelopp” i skatt.

   Betalar man inte in någonting så kanske man inte skall få vara med och besluta om hur det skall fördelas.

   Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Rösträtten till den lagstiftande församlingen är en sak för sig och den ideala ordningen för den vore att rösternas tyngd berodde på hur klok man var och inte på hur mycket man tjänade.

    Skattebetalarens makt över sina pengars fördelning är ingen kontroversiell sak utan en fördjupning av demokratin och den som motsätter sig en sådan reform, får väldigt svårt med argumenten.

    Gilla

 2. Christer L skriver:

  Det räcker inte med att invänta att demokratin ska fungera. Majoriteten här i landet är inte talbar. Denna majoritet kommer att välja den feministiska regeringen Löfven nästa gång också, med stöd av ”oppositionen”, därför att denna majoritet tror på fred och öppenhet och genusteorier som någonting överordnat allt annat, bara man håller fast vid det, tar varandra i händerna och sjunger en sång.

  Det är en annan sorts verklighet som flyttat in i landet, en annan människosyn. Denna har inte religionsfrihet, annat än för egna religionen. Inte åsiktsfrihet, annat än för egna åsikten. Inte jämlikhet. Inte humanitet. Inte tolerans. Inte öppenhet. Denna verklighet som flyttat in kunde gott kallas invasion, ty det är en djupt krigisk verklighet som flyttat in. Sverige har invaderats, och alla regeringens smarta tjejer vet att skulle man börja trycka på om förändringar hos den inflyttade verkligheten, kommer det att ta hus i helvete. Så de smarta regeringstjejerna kommer inte att trycka på mot islamismen (som om jag fattat herr Omar rätt är det centrala med islam).

  Nu måste de enorma misstag som skett i politiken rättas till. Det måste börja med att ledande politiker och byråkrater, journalister, jurister och vetenskapare som drivit denna utveckling tvingas bort. Inga andra kan göra detta fredligt än andra politiker, statstjänstemän, journalister, jurister och vetenskapare. Det finns mängder av dem, men de har aktat sig själva och inte formerat ett motstånds-kollektiv. Träd fram! Denna grupp inser, eller borde inse, att ju längre de tvekar inför det oundvikliga, desto värre blir problemen och desto hårdare blir kampen att erövra initiativet. Kanske har de redan gett upp? Väntar de på hårdingarna, på inbördeskriget? Sverige fungerar allt sämre som stat och som samhälle på område efter område. De åtgärder som nu vidtas är ringa och kortsiktiga – och allt annat vore ju för den politiska ”eliten” att erkänna problemen, oförmågan, erkänna den så kallade elefanten i rummet, erkänna hela gänget elefanter som är på väg in. Nej, denna ”elit” måste bort, och ni andra som har kunskaper och förmågor att klara deras uppgifter måste till.

  – Patricier, förenen eder!

  Gillad av 9 personer

  • Ki Kollbrunner skriver:

   Christer… Jag ringer varje dag till personer som författar nödvändiga texter och som sitter med mycket kunskap om ämnet, men när jag föreslår att man måste också agera tillsammans dels genom att kräva mer kunskap om den ideologi och dels genom debatter med imamer, exmuslimer, experter för visa regeringen vad islam har för avsikt, hur de går tillväga och att många är medvetna hur infiltrerad myndigheterna är, får jag kalla händer….
   Jag skickar alltid och uppmanar folk att skicka brev till MSB,Regeringen, DO, Migrationsverket osv

   Gillad av 1 person

 3. Gösta Svensson skriver:

  Så länge tillräckligt många har tillräckligt mycket att förlora om landet kastas in i kaos, kan vi nog vara ganska lugna för att inget omstörtande sker.

  Fast lugna och lugna, hur kul är det att bli långsamt kokt?

  Gillad av 1 person

 4. A skriver:

  Jaha, förespråkar du revolution ibland? Det har jag inte märkt.
  Har jag svarat som du önskar nu då?

  Eller: nej PE, jag vill inte heller ha revolution.
  Då var det avklarat.

  Mvh A

  Gilla

  • Östanskog skriver:

   Min tentamensfråga hjälper PE förhoppningsvis att bestämma mellan revolution och demokrati: ”När slutade den franska revolutionen?” Om Du svarade ”1799”, får Du ett (1) tröstpoäng och ett hånfullt leende. Om Du mot förmodan lämnade ett tomt papper, får Du två (2) poäng (går säkert att höjas genom överklagan). Om Du svarade, att ”den franska revolutionen har inte slutat än”, får Du fulla tre (3) poäng och en solrosstämpel bredvid totalresultatet.

   Gillad av 1 person

   • Ekonom skriver:

    När Kinas utrikesminister Chou En-Lai (Zhou Enlai) fick frågan om franska revolutionens konsekvenser sägs det att hans svar var

    – Det är för tidigt att dra några slutsatser om detta.

    Gillad av 1 person

 5. Gunhild skriver:

  En förutsättningslös analys av världen, och människan själv, måste föregå alla mer handlingsinriktade visioner och vägval. Man måste kunna skilja på samhällsbeskrivningar, egen viljeinriktning och beskrivningarna över människan själv. Det är vi dåliga på idag.

  Första frågan måste bli – vem är människa, och hur har hon blivit den hon är? Och då måste man börja med att söka svaren inom biologin. För i den döljer sig hela hennes tillkomsthistoria.

  Karl Marx lyfts ständigt fram, men samtida med honom var Charles Darwin. Han utformade utvecklingsläran. Men visste inte ett dyft om gener och hur miljön samspelar med dem. Idag vet vi allt mer om det, men kunskapsluckorna är stora.

  Utvecklingsläran själv har utvecklats sedan Darwins tid, bland annat av Richard Dawkins. Och han vände helt på Darwins perspektiv och satte generna över individen, något som skulle ha varit helt omöjligt för Darwin själv, fångad som han var i sin tids kunskap.

  Poängen är att kunskapen om de mekanismer som format människan, och alla övriga varelser på jorden, har vuxit något enormt. Samtidigt vet vi att evolutionen i sig är blind. Något som många har svårt att förlika sig med. Men det går bra att läsa in sig på ämnet, så blir allt mycket lättare att förstå.

  Slump och urval innehåller både tärningskast och järnhård styrning. Förståelsen över detta är helt basal och nödvändig om man skall förstå den komplexitet den biologiska världen uppbärs av, och hur dessa mekanismer även format människan själv.

  För ur denna blindhet överlevde endast funktionalitet. Människan har vuxit fram genom årmiljoner av växlande urvalstryck, som likt en mejsel format hennes grundförutsättningar, möjligheter och psykologi.

  Det är det man syftar på när man säger att människan i grunden är en jägare och samlare, än idag. Man syftar inte på tidsepoken själv, utan på de formande mekanismerna, och vad de ledde fram till. Och där uppstår många missförstånd. Inte kan väl gamle Albert Einstein enbart ha varit en stenåldersmänniska? Jo, visst var han det. Problemet är att vi har fördomar mot den tidens människor, och de kan inte resa sig ur sina gravar och försvara sig. Endast där återfinns den faktiska skillnaden. Våra gener och psykologiska grundförutsättningar är detsamma nu som vid istidens slut och långt före det.

  När vi talar om en gemensam värdegrund och ökad jämställdhet, är det enbart ett uttryck för en viljeinriktning, en önskan som landar i ett kulturellt synsätt fångad i en viss epok och geografi. Dessa samhälleliga intentioner tar inte hänsyn till vilken varelse vi i praktiken är.

  Samma sak gäller för all klassanalys. Dessa är möjligen sociologiska till sin natur, men knappast biologiska. Den skiljelinje som klöv socialismen i en reformistisk, och en revolutionär väg, handlade om olika vägar arbetare ville ta för att bli mer delaktiga i ett begynnande industrisamhället, även uppe i de högre maktsfärerna.

  Idag ser förutsättningarna och samhället självt annorlunda ut. Bland annat vet mycket mer om människan själv, och hennes faktiska biologi, och vad kultur vilar på.

  Dessa kunskaper om människans möjligheter, och marginalerna för hennes mer verklighetsförankrade vägval, måste finnas med i analysen.

  En svårighet samhället lider av idag är att viljeinriktningen blivit helt frikopplad från biologin och vetenskapligt kunnande. Utan en korrekt karta över vem människan är, klarar vi inte av att bygga våra visioner på ett mer verklighetsnära och realistiskt sätt.

  Vi måste klara av att skilja på våra egna visioner och ren kunskap. Och hur de likväl måste ha kontakt med varandra. För de har ett samband, och det stavas – realism. Och där brister det idag.

  Den ende som i offentligheten börjat närma sig dessa insikter på ett mer moget sätt är faktisk Alexander Bard. Bjud gärna in honom till DGS och gör en intervju. Helst flera, gärna i en liten miniserie. Då skulle säkert många helt onödiga låsningar kunna belysas och mer fatala missuppfattningar sättas i fokus.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Kort kommentar: Utan att behöva dra in Darwin, så kan man snabbt konstatera att dagens av PK-sekten sanktionerade mode-åsikter är rent kunskapsfientliga.

   Ex-vis så förnekas de faktiskt existerande skillnaderna mellan könen, man vägrar låtsas om något så självklart som att kvinnor i allmänhet är fysiskt svagare än män och att därför sannolikheten att kvinnor ska kunna platsa som brandsoldater är rätt liten.

   Under debilt pladder om ”mångfald”, kvoteras därför späda kvinnor in i yrket medan kvalificerade manliga sökande förbigås!!

   Likaså vill PK-sektens hejdukar censurera undervisningen i ett naturvetenskapligt ämne som fysik, ex-vis får man inte lära ut att regnbågen är en optisk villa till personer som kanske tror att den har en fysisk existens! Kunskapen om hur det faktiskt förhåller sig stämplas som ”MANLIG” kunskap — och det hör man ju direkt hur DÅLIGT det är!!
   http://fof.se/tidning/2010/4/vetenskapskritisk-rektor

   Detta är inget annat än galopperande vanvett. Och vad gör man åt ett samhälle som ända upp på regeringsnivå infekteras av ett sådant vanvett?

   Gillad av 3 personer

  • Apg17 skriver:

   Nihilisten och elitisten Bard är lika usel på filosofiska spörsmål som Dawkins. Detta blev mig tydligt efter att skummat igenom några sidor av Bards bok ”Nätokraterna”, som under kodordet ”Centerpartiets ideprogram”, dansade en sommar och nästan utplånade det gamla bondepartiet.

   Vill minnas att Annie Lööfs parti var nere och vände på 2% i någon opinionsundersökning.

   Lästips: C.S Lewis, Miracles.

   But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind?

   — Charles Darwin, to William Graham 3 July 1881

   Gillad av 2 personer

 6. fornuftist skriver:

  Nu röstar ju faktiskt en stor majoritet FÖR att stormaktsprojektet ska fortsätta.
  De utnyttjar sin demokratiska rättighet till att fortsätta vansinnet.
  Vad jag har förstått gör t.o.m skribenten det.

  Gillad av 2 personer

  • Gert B. skriver:

   Emellanåt lyssnar jag lite på radions God Morgon Världen. Det gäller att lyssna uppmärksamt så att man inte tar fel på vilket inslag som är humorinslaget.
   Nyss var det Panelen, toppad med G.G. och de var rörande överens om att SD kommer då aaaaldrig att ingå i någon regering. Apropå demokratin, som du nämner. Innan Panelen kunde man lyssna på en krönika av Johan Norberg. Han hade upptäckt att vår konsensuskultur kunde vara på både gott och ont. Hans analys och min analys spretar åt helt olika håll, men vi är överens om att när det sker en omsvängning, då gäller det att hålla i sig.

   Gilla

  • Anders Nilsson skriver:

   Det gjorde de inte. Minst 40% har sedan Lange svarat nej pa fragan om Det ar en bra ide att
   ta emot fler ”Flyktingar.” 20 % svarar ja, normalt. Det sv politiker lyckades med var att
   intala folk att fragan var oviktig Och utan storre samhallskonsekvenser. Inte langre mojligt.
   Det vi behover ar Det som finns I Schweiz: medborgarinitiativ. Det stoppar Alla
   vansinnigheter. Vi behover ocksa farre politiker. Annars upplever de inte att de Kan stallas
   till Ansvar. I riksdag borde kravas majoritet for beslut, inte endast att en majoritet inte ar
   emot . Det skulle tvingar partierna att forhandla med Alla I en riksdag som ser ut som
   dagens.

   Gillad av 2 personer

   • fornuftist skriver:

    Nu är det ju partier och politiker man röstar på i ett val.
    Har man en annan uppfattning än ”sitt” parti i den överlägset viktigaste sakfrågan så måste man dra slutsatsen att man ska lägga sin röst på ett annat parti.
    Annars är man helt enkelt dum i huvudet. Tyvärr är större delen av väljarkåren just det.

    Gillad av 3 personer

 7. B skriver:

  Precis, vi ska utnyttja demokratin. Vi ska inte huka. Alla vi medelklassare som faktiskt är de som bär upp det svenska samhället ska stå upp för våra värderingar, vi har ingenting att skämmas för. Tvärtom. Om samhället bara bestod av vänsternissar som sittstrejkar skulle inte mycket bli gjort. Vi ska mejla och peppa politiker som vågar stå upp för något, samtidigt som vi ska ifrågasätta sådana som lever i en utopisk dröm (inte med hot och hat förstås utan med relevanta ifrågasättanden). Och idag går vi till valurnorna, vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan!

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ger Etablissemanget en hint om vad som händer nästa år?
   Ger dem lite dålig nattsömn!
   Jag har gjort mitt, i hopp en förändring!

   Gilla

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Verklighetens värld är förvisso varken svart eller vit men likafullt ett system med sammanhang, logik och ordning. Att inse detta var kanske det viktigaste bidraget av upplysningstiden och grunden till den vetenskapliga revolutionen och till de samhällen vi nu har i västvärlden.
  Den stora faran idag är det märkliga postnormala tänkandet eller snarare frånvaro av förnuftigt tänkande. Idag breder det postnormala tänkandet ut sig som en intellektuell farsot som är i färd med att infektera universitet och läroanstalter. Samtidigt har den entusiastiskt assimilerats av de extrema vänsterrörelserna. Man kan fråga sig varför stolliga tankesystem attraherar förhållandevis intelligenta människor inte minst inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid universitet och academia? När man hävdar att det är en orättfärdighet att ljushastigheten gjorts till den högsta hastigheten i fysiken eller att symbolen ”i” dvs kvadratroten ur -1 är ett uttryck för manlig dominans så inser man att den veritabla galenskapen är på väg tillbaka och redan i färd med att förvirra de mänskliga sinnena. Dagens vänsterrörelse har nu intagit samma position som den katolska kyrkan under medeltiden eller för den delen dagens islamism. Kanske är det av denna anledning som vänster och islam trots alla skillnader har funnit varandra?

  Gillad av 5 personer

 9. weasel skriver:

  ”…och att vi måste utnyttja de möjligheter som demokratin ger oss, till exempel att var och en lovar sig själv att skicka minst ett mejl om dagen till en eller flera politiker, journalister eller andra som har någon sorts inflytande.”

  Visst händer det att jag mejlar politiker eller journalister, men det rör sig snarare om ett mejl i månaden.
  Jag ser ingen större poäng i att skicka mejl varje dag till folk som antingen inte läser mejlet eller läser det och avfärdar det som ”rasistiskt näthat”.
  Jag ser inte heller någon poäng i att skicka mejl till de 13 % politiker som redan känner till allt det som jag skulle kunna informera dom om.

  I slutändan är det ändå så att det faktiskt ligger en hel del sanning i det så ofta använda uttrycket ”Vi är dom 87 procenten” ;
  Ja, ni är dom 87 procenten som har röstat för skapandet av de ca 200 utanförskapsområdena.

  Gillad av 3 personer

 10. MR T says: Fools! skriver:

  Det verkar i nuläget inte alls realistiskt med revolution, när staten har kontroll över media, forskning och administration (eller som nu ingår i en symbios) så krävs det enormt mycket innan folk kan samla sig till revolution. Däremot satt jag i bilen en dag och slogs av att jag plötsligt insåg hur terrorister tänker. Jag tror inte IS eller andra som dem hoppas på allvar att skapa ett kalifat eller ta kontrollen över Europa. Istället är det så att det kommer till en punkt när man inte längre är konstruktiv (om vi tänker oss att bygga ett kalifat är konstruktivt) utan är så frusterarad av att leva i ett kristet sekulärt samhälle att man ändå ser som det bästa att bara förstöra så mycket man kan för det samhälle man lever i. I mitt fall dök tankarna upp efter ännu ett indoktrinerande och förljuget reportage på P1, jag tänkte att detta blir aldrig bra igen men varför skall pk-isterna styra oinskränkt? Man tror sig inte om att kunna skapa ”det goda samhället” men vill åtminstone ge de andra en näsbränna. En av Jordan Petersons viktigaste poänger är att vi alla, i stort sett, är kapabla till det nazister och kommunister gjorde. Inser man inte det, och tror att allt man säger och tänker beror av godhet, så är man en av de första som blir nazist när en sådan rörelse når kritisk massa. Denna känsla får jag då jag lyssnar på pk-ister och exempelvis Gür och Heberlein igår. Bara godhet rakt igenom. Jag köper det inte.

  Social media gör att det är en ny situation nu, jag tror, baserat på egen erfarenhet, att det är ganska lätt för politiker och journalister att ignorera mail, man summerar inte åsikterna som kommer utan utnyttjar det för egna syften, som i debatten om hat och hot mot journalister. Jag gissar att ett mail innehåller hat av kanske 25, men det är detta enda mail som ger ursäkten att man inte svarar på de andra välformulerade 24. Istället så tror jag att en blogg som denna har mycket mera genomslag, och de tidigare ideérna om en TV-kanal osv kan ytterligare fördjupa påverkan. En tidning, eller massutskick ”Ett Bra Partis” program kanske? Jag tror summan av flera hundra mail där man kategoriserar varje mail som lonewolf galning ändå bara summerar till lonewolf. Istället så smygläser nog många denna blogg och ser att ojdå, här är en hel massa välformulerade, välutbildade, och de är alla enormt kritiska mot förd politik och media och de har massor med argument som man aldrig ser diskuterade i systemmedia. Tråkigt bara att andra generationens låtsasdissidenter använder bloggar som dessa för att plocka ett för dagen ofarligt argument här, och ett där, för att inte riskera sina karriärer.

  Gilla

 11. Sture skriver:

  Patrik,
  din beskrivning av det välfärdsindustriella komplexet träffar huvudet på spiken. Igår hittade jag denna lilla berättelse från en av komplexets arbetare på Peter Harolds ”Skrivarens blogg. Den är tagen från en Facebook-sida där denna arbetare berättar hur det fungerar på dessa hem för ”ensamkommande barn”. Detta ger nog dina åsikter extra kött på benen. Håll till godo:

  ”Tänkte berätta lite, för er som är intresserade, om hur det går till på hemmen för ensamkommande då jag jobbat på 3 stycken i 3 olika städer, men slutade för att jag fick overklighetskänslor o aggressiva känslor inombords (som ni snart kommer att förstå).
  Ha överseende med texten o stavningen då jag skriver från mobilen o kanske upprepar mig ibland.
  Dessa hem är klassade som HVB hem med strikt tystnadsplikt på flera olika nivåer. Det gjorde att inte mycket läckte ut från början, men då avslutad personal började berätta om hur det gick till fick Sverige mer o mer upp ögonen för dessa hem. Jag började på mitt första hem 2010 och var med o öppnade det.
  Killarna kom i omgångar. När hemmet var fullt hade vi 12 killar som samtliga var mellan 20 o 35 enligt min beräkning o en del berättade självmant att de var äldre. Eller vad sägs om en 17-åring som pratar flytande engelska eller någon som har jobbat som kock i 4 år på en båt i västindien.
  Mer o mer kröp det också fram att flera av killarna var från Iran, Pakistan o andra omliggande länder. Så inte undra på att de inte vill tillbaka till Afghanistan. De har ju inget där.
  De här killarna drar sig inte för att bråka tills de får som de vill. De kastade muggar, stolar o andra möbler, rev ner saker från väggarna, sparkade sönder växter, satte på brandlarmet mitt i nätterna, slog ut fönster o förstörde dörrar o skåpsluckor i köket. Lagade mat mitt i nätterna o sprang i korridorerna o skrek. När man försökte lugna dem fick man ofta höra att man var rasist. De störde personalen med skit mitt i nätterna. En kille gick tom så långt att han spelade sjuk o fick oss att ringa ambulansen mitt i natten, som strax konstaterade att han inga fel hade. De skadade sig själva så att personalen fick köra dem till vårdcentralen eller sjukhuset.
  De rymde, rökte braj på rummen o vi fick springa o testa dem med jämna mellanrum.De kom hem senare än utegångstiden och skrek åt personalen. Ofta kände jag mig hotad, speciellt då de var fulla eller hade tagit andra droger. Sexuella påhopp är inte ovanliga för oss kvinnor. Jag hade en sådan personal efter mig. Han var från Afghanistan.
  Alla hade råd med cigg, märkeskläder (förmodligen stulna) o dyra mobiler. De kunde repa personalens bilar eller förstöra de fordon som var inköpta till boendet.
  Alla hade olika intressen som hemmet betalade o dit skulle de skjutsas o hämtas. Personalen på boendet var ofta underbemannad pga detta.
  De skulle en gång i veckan aktiveras med bio, teater, resor till fotbollsmatcher eller nöjen typ tivoli eller liknande.
  De fick chips o dricka till helgen. Speciell mat skulle serveras till Ramadan – svindyr sådan och de skulle vara uppe o äta o fira hela nätterna. Till vardags kunde de klaga på maten, kasta mat på väggarna eller slänga tallriken o bara gå. Personalen skulle städa upp detta. Samma gällde efter fredagsmyset med nötter, frön o annat skräp som låg över hela golvet.
  De grisade ner sina rum, men där fick de städa själva. Veckostädningen på boendet där de skulle delta var det alltid ett jäkla bråk om. De fick tvätta sina kläder själva, men städade sällan efter sig.
  De får psykolog, läkarvård o tandvård gratis. En tandläkare sa till mig att tänderna på en del ser ut som på 30-40 åringar. Jag sa att det nog beror på att de är i den åldern.
  De här killarna har det bättre än många svenska barn o tonåringar. Eftersom de får allt på boendet så skickar de hem pengar till sina familjer i andra länder. Ändå har flera av dem påstått att de saknar föräldrar o på så sätt fått ut efterlevandeskydd, som svenska barn får ut när en eller båda föräldrarna dör. Detta innebär att dessa lögnare kan få ut belopp på upp till 6000-7000 i månaden sammantaget m allt.
  En del har tom fru o barn som de lämnar i hemlandet o drar, vilket kan medföra svält för frun o barnen speciellt i de länder där kvinnor inte får jobba. …och dessa ynkryggar till män blir klassade som barn o försvarade av batikhäxor.
  När jag jobbade med detta kände jag mig som en slav mer eller mindre. Personalen skall städa, laga mat, handla allt som behövdes på boendet, dokumentera, skjutsa hit o dit o hålla reda på alla tider åt alla gällande skola, läkarbesök, tandläkare, träningstider…… Vi skall vara mammor/pappor, psykologer, slagpåsar, misshandelsoffer, telefonagenter, ha kontakt med tolkar inför samtal, samtal m skolan, boka tider med socialen o gode män….osv…..
  På det sista hemmet jag jobbade 2015 hade vi 12 killar på boendet o 6 i träningslägenheter. När jag slutade hade vi 36 på boendet, 8 i en villa utanför byn (dit vi fick åka o jobba med egen bil, utan ersättning) o 10 i träningslägenheter. Köket var inte ens byggt för att laga mat åt alla dessa. Vi trollade med knäna. Personalomsättningen var enorm….. Jag gick in i väggen. Det var ett privat boende. De andra 2 var kommunala.
  På det sista boendet fanns många afrikaner också.
  Alla de här killarna lever i en lögn om namn, ålder o var de kommer ifrån. Detta är psykiskt jobbigt för dem o går ofta ut över personalen. Hot om självmord är vanligt då de fått avslag på sina ansökningar. I början fick personalen även åka med till Migrationsverket, men den rollen har mer o mer fallit över på gode männen. Men är det en våldsam person måste personal följa med. Många privata boenden, gode män o andra har gjort sig en rejäl hacka på denna lukrativa människoindustri. För att inte tala om människosmugglare o alla advokatbyråer som sköter överklagningsärendena som såklart betalas av oss skattebetalare.
  Tack för ordet!”

  Gillad av 5 personer

 12. Jaxel skriver:

  Jag antar att det tidiga nittonhundratalets socialdemokratiska rörelse såg en möjlighet att med demokratiska medel förändra samhället i en riktning som man önskade. Det fungerade. Motståndarna respekterade den parlamentariska demokratin även när riksdagens beslut gick dem emot.

  Fast hur ser det ut idag. Idag gör PK-isterna betydande ansträngningar för att eliminera riksdagen som lagstiftande församling. Beslut i riksdagen skall i praktiken avgöras vid sidan av denna. Här syftas förstås på decemberöverenskommelsen (DÖ). Denna har förvisso formellt sagts upp, men den lever i högsta grad kvar åtminstone inom den s k oppositionen.

  Flera partiledare i alliansen har uttalat att man hoppas på en alliansmajoritet i riksdagen efter kommande val. Det är uppenbart att man inte menar vad som normalt menas med majoritet, enär sannolikheten för en sådan måste betraktas som närmast obefintlig. De måste syfta på en majoritet i DÖ:s anda.

  En av kandidaterna till den vakanta partiledarposten inser problemet och har därför infört begreppet relativ majoritet. Han säger (1):

  ”målet ska vara att få en relativ majoritet för alliansen i val 2018 så att vi kan bilda en minoritetsregering. ”

  I enlighet med DÖ antar jag – fast denna är uppsagd.

  Det är, skulle jag säga, på många håll minst sagt tveksamt med respekten för den mest grundläggande principen för en fungerande parlamentarisk demokrati. Den viktiga principen om respekt för meningsmotståndare skall vi inte ens tala om.

  Om man inte tycker att grundläggande värden för en fungerande parlamentarisk demokrati är värda att försvara bidrar man till att undergräva förtroendet för denna. Jag ser allvarliga risker här. Hoppas jag har fel.

  1. http://www.dn.se/nyheter/politik/mikael-odenberg-vill-bli-nasta-m-ledare/

  Gillad av 1 person

 13. Lars skriver:

  Jag tror att ett par grundläggande misstag Marx gjorde var att dels tro att historiska lagar baserat på samhälleliga motsättningar styrde historien och dels att tro att motsättningarna kunde upphävas. Inga lagar styr utvecklingen och det finns inte heller som konservativa trott en naturlig lag bakom samhällsordningen och sannolikt kommer mänskliga samhällen alltid att innehålla motsättningar mellan människor, system, stat och omvärld. Uppenbarligen för den som inte har skygglappar finns grundläggande intressemotsättningar mellan kapitalägare och löntagare, men det har skett en jämkning genom att staten går in och genom uppkomsten av fackliga organisationer. Det finns också konflikter mellan olika organisationer inom välfärdssektorn och kraven från andra organisationer som partier att öka effektivitet och minska omfördelning och begränsa graden av givmildhet med andras resurser.

  Grundläggande är att man för att förstå måste göra en analys och bygga teori för hur samhället fungerar och jag tror förvisso man måste utgå från biologin och se att människan är ett socialt djur som är motiverad ta plats i olika system, att relatera till dem, t.ex. företag eller partier, men aldrig helt är en del av dem. Jag tror personligen att vi generellt drivs av social motivation, man har pekat på Värme/kärlek, Anknytning, Självhävdande och även fysisk motivation och jag vill lägga till Verifiering dvs vår strävan förstå vår omvärld för att kunna navigera i den och att få kunskapen bekräftad, en bekräftelse som vanligen är social till sin natur på samma sätt som kunskapsuppbyggnaden är social.

  Även Einstein var ett djur med brister i den kognitiva apparaten trots genialiteten. Även han var ett socialt djur och fångades som andra av gemensamma uppfattningar och gemensam tro. Människan är det djur som är mest flexibelt och kan anpassa sig till mycket olika miljöer och som kan lära sig kontrollera naturen. Programmen för vårt beteende är inte låsta till specifika förhållanden utan det förefaller att kognitiv förmåga är emergent till sin karaktär. Bygger på grundläggande funktioner som värdering mha känslor, social motivation, mönsteruppfattning, logisk/analytisk förmåga. Den sociala karaktären hos människan är grundläggande och samhällen som inte tar hänsyn till vår sociala motivation fallerar i olika avseenden. Människan är ingen individuell maskin.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Dessa mina tankar skiljer sig helt från konservatismen:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism

   ”1. Konservatismen anser att det existerar en naturlig lag. Denna naturliga lag är en universell objektiv etisk ordning som människan inte kan förändra och som existerar oberoende av människors vilja. När människor väljer att leva i enlighet med denna ordning tror konservatismen att samhället och människan utvecklas på ett relativt harmoniskt och lyckligt vis. Framsteg för konservatismen är således när människor lever mer och mer i enlighet med den naturliga lagen och man anser därför att värdenihilismen är teoretiskt likväl som praktiskt felaktig.
   2. Konservatismen anser att människan är ofullkomlig och att hon föds med både en god och en ond sida. Denna ofullkomlighet gäller även hennes förnuft och därför anser konservatismen att människan inte enbart med hjälp av förnuftet kan upptäcka och tillgodogöra sig den naturliga lagen. Istället menar konservatismen att den naturliga lagen främst kan synliggöras genom kultur, traditioner och sedvänjor. Dessa har nämligen skapats spontant över flera generationer genom trial-and-error vilket medför att den naturliga lagen med tiden utkristalliseras allt tydligare i dessa. Denna små stegens utveckling kallar Edmund Burke för innovation. Till detta kommer därför ett generellt avståndstagande från alla projekt och tankar med mål att skapa utopier och perfekta samhällen; då konservatismen anser att människas blotta natur omöjliggör detta. ”

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du säger att det inte, som de konservativa anar, finns en naturrätt, en biologisk och psykologisk mänsklig natur, utan att man måste betrakta människan psykologiskt som en biologisk varelse som styrs av vissa naturliga lagar?

   Gilla

   • Lars skriver:

    De konservativa säger att det finns en SOCIAL ordning, en naturrätt. Jag säger att det finns en biologisk och psykologisk natur som är emergent dvs utifrån relativt enkla funktioner (relativt) så utvecklas en komplex natur och komplexa samhällen som har andra egenskaper och fungerar annorlunda än de grundläggande funktioner som bygger människan. Olika samhällen kan byggas.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det betyder att man inte kan härleda Macro (ekonomi) från Micro utan det är ett reciprokt förhållande där Macro påverkar Micro och vice versa.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Jag säger att det finns en biologisk och psykologisk natur som är emergent dvs utifrån relativt enkla funktioner (relativt) så utvecklas en komplex natur och komplexa samhällen”

    Du säger att macro skapas från micro?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vad vi tror oss veta är att homo sapiens är ca 200-300 tusen år gammal art och sannolikt med ungefär samma hjärnfunktioner under den tiden, så emergens avser hjärnfunktioner (signalämnen, neuron, hypotalamus, reptilhjärna mm). Man vet för lite om hjärnan för att man ska kunna vara säker, men det förefaller att högre tankeförmåga som mönsterigenkänning, planering, abstraktionsförmåga är emergent uppbyggd av enklare komponenter som resulterar i förmågor av annat slag än vad delen i sig har.

    Samhällen har utvecklats framförallt under de sista tio tusen åren vad vi kan se och de senaste tvåhundra åren har förändringen närmast varit av exponentiell karaktär. Det tycks en kritisk massa skapats. Uppenbarligen är människan så flexibel så man klarar helt annorlunda miljöer och krav än vad som varit normalt under hundratusentals år.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Visst säger jag att människans psykologiska funktioner, som vi kan se dem, styr hur människan fungerar i olika system som grupper, samhällen, religion, vetenskap mm men jag säger också att kunskap och värderingar, moral och uppfattning om rätt och fel skapas i sociala system och att människor är funktionellt beroende och tar till sig av detta. Jag säger också att individen i sig utgör ett system och relaterar till andra system, att en bra modell inte kan bygga på att system består av individer utan systemets funktioner bygger på att individen relaterar dit och att man kan urskilja funktioner som är materialbearbetande eller informationsbearbetande.

    Det finns alltså ingen naturligt lag, en objektiv etisk lag som människor inte kan förändra med sin vilja, som existerar utanför sociala sammanhang. Jag skulle däremot tro att det finns ganska tydliga mönster för hur sociala system formas och kan beskrivas med en modell liksom man bör kunna beskriva individen funktionellt. Men något liknande naturvetenskapens lagar tror jag inte finns.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Fredrik: vad menar du med att 200-300 år är hybris? Jag skrev 200 000 till 300 000 år dvs så långt tillbaka man funnit skelett av Homo Sapiens och där man ser att Homo Sapiens efterträder andra arter. Utvecklingskedjan är ju längre. Människoliknande raser har man funnit som går flera miljoner år tillbaka och kedjan går ju långt längre tillbaka om man letar bland föregångare som haft likartad konstruktion i olika avseenden som lever, njure, hjärta, blodomlopp, ögon etc. Sedan har ju Homo Sapiens även parat sig med andra raser som varit samtida som Peking människan eller Neandertalare.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Fredrik: Vad menar du med på pricken lik konservatismen? Jag har inte med etiska lagar och har inte med moral om gott och ont som bärande element och jag har inte med iden om att det finns en naturlig social ordning som utkristalliserats genom trial and error över tid. Men om du tycker det är likt så kan du ju övergå till min lära. Jag kallar den Buddha Lars ekumeniska församling för socialdemokrater och konservativa efter Marx.

   Gilla

 14. Ekonom skriver:

  Så här kan utvecklingen bli i Sverige.

  Sakta men säkert attraheras de nya i landet till de traditioner som gäller här.
  Varför denna optimism ?
  Förnuft, välstånd, lugn och ro är överlägset många av de samhällen många lämnar.

  Vad kan man säga om dagens Sverige ?
  Ekonomin växer. Landets tillväxt tillhör de högre inom OECD.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Ekonom:
   1. De ”nya” styrs av en tusenårig ideologi som står i direkt strid mot våra västerländska värderingar, och vill ha vår teknik men hatar våra sociala regler.
   2. Att ”ekonomin växer” hindrar inte att samhällets sociala stabilitet samtidigt är på väg att förstöras. Följ ex-vis ekonomen Tino Sanandaji för att förstå mer om detta. Du kan ex-vis ha en blomstrande industri parallellt med ett totalt kaos inom polisväsendet och en accelererande grov kriminalitet.

   Gillad av 2 personer

  • janne skriver:

   Många migranter struntar i de traditioner som gäller här. De föredrar att anväda sharia oavsett vad den officiela lagen säger..
   De tror att ”de otrogna ” hamnar i helvetet. Man sätter hijab på förskolebarn och kräver anpassning av oss till deras normer.
   Lite naivt att tro att folk anpassar dig automatiskt till svanska lagar och det råder ingen lugn här.

   Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Tja, så kan det bli och det är nog vad makthavarna tror, men om istället kraftigt divergerande system t.ex. de religiösa, olika kommuner eller kommundelar, subkulturer och olika utbildningsanstalter tar form (de finns redan) så kommer landet att dras isär och konflikterna att öka. Ser man på inkomstskillnader som ökar är det nog bara början, särskilt när välfärdssystemen krackelerar, så då kommer partier att bildas för att suga upp de kommande kåkstädernas befolkning. Ekonomin växer inte per capita sett och en del av BNP ökningen är improduktiv som de ökade kraven på välfärd eller bostadsbyggande för personer som saknar inkomst för att efterfråga utan bidrag.

   Men du kanske har rätt, det svenska samhället lyder ju inte under samma ekonomiska ‘lagar’ som resten av världen. ”Fattigdom går att fördra om den delas med alla andra”.

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Sakta men säkert attraheras de nya i landet till de traditioner som gäller här .. ”

   Det blir säkert bra; för min barnbarns barn! Men varför skall vi nu levande först behöva uppleva att ett av världens bästa länder förstörs och koloniseras?

   Dessutom, med en demografisk utveckling där ursprungsbefolkningen är i minoritet inom 20 år, är det knappast troligt att det är pursvenskarnas värderingar som präglar landet framledes.

   Gillad av 2 personer

 15. Vax skriver:

  När jag läser många inlägg på olika sidor, tycker jag att det blir för många beskrivningar av hur dumma och ologiska PK-folket är. Problemet är ju inte deras enfald och okunnighet utan att de inte bryr sig. Vi kan ha hur många bra argument som helst men får ändå aldrig ens ett svar. Orsaken är mycket enkel, det handlar inte om det vi tror att det handlar om, utan om att befästa sin makt. Att vi då hela tiden försöker och försöker igen att tala förstånd med dem blir nästan patetiskt. Sverige är kanske mest illa ansatt av sjukan, men hela västerlandet verkar lida av något liknande.

  Snart kommer en reaktion och det är då vi måste ha ett alternativ. Därför är kunskapsutvecklingen så viktig kring det som sker. Detta för att komma ifrån vem som är mest jämställd, invandrarvänlig, HBTQ-vänlig etcetera. Det är bara dunster! Det är inte det som är det goda samhället.

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/09/16/blogglasare-mitten-av-september/

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Makt för maktens skull är vad man ofta framför, men makt är bara meningsfullt för att åstadkomma något eller för att bevara sina eller gruppens privilegier. Att ha makt utan att använda den är inte så vanligt.

   1) Vilka är det som har makt?
   2) Vad ger dem makt?
   3) Vilka är deras lojala stödtrupper?
   4) Vilka är nyttiga idioter?
   5) Vilka teorier om världen bekänner de sig till?
   6) Vad vill de åstadkomma?
   7) Hur ser verkligheten omkring dem ut?
   8) Vilka metoder använder de?

   Motsvarande för motståndet:

   Gilla

 16. johan utan land skriver:

  Visst lever vi fortfarande i en demokrati, fast ibland undrar man. Hursomhelst finns det inget alternativ till den demokratiska vägen. Dessutom kommer postmodernismen oundvikligen en dag slut landa på historiens sophög eftersom den sakta men säkert föröder allt den vidrör. Frågan är bara hur mycket den kommer att hinna förgöra innan den går under.

  Gillad av 1 person

 17. Martin skriver:

  Tack för inspirationen. Idag gick mail iväg till 4 rikdagsledamöter i relevanta utskott angående no-go-zonerna och regeringens slappa hantering av utvecklingen i dem.

  Gillad av 1 person

 18. MLE skriver:

  :Vilken är den rätta vägen till den förändring vi behöver?: Steg 1:Skaffa en realistisk bild av hur läget i Sverige ser ut idag. Kan varmt rekommendera redaktören att lyssna till Ann Heberlein intervju med Tomas Gur som två bloggare länkade till igår. Den är mycket informativ, men ganska skrämmande. Det positiva är att han ger förslag på hur vi kan gå vidare och ta tillbaka landet. Det är inga lätta åtgärder, men möjliga. 2: Komplettera med den info som finns på Arntsberg blogg, där en intressant genomgång av de svenska partiernas sammansättning och finansiering visar att det är meningslöst att skriva till partiföreträdare och deras stödgrupper. Slutsats: Gör ditt bästa och upplys så många som möjligt i din omgivning om detta för att få folk att förstå. Positivt, ett litet hopp i alla fall.

  Gilla

 19. 77711n skriver:

  Ska man tro på att demokrati ska segra så som skett en gång tidigare måste man först klara ut att förutsättningarna som gällde då inte gäller idag.

  Den demokratiska förmågan har först och främst urholkats dels av dem som besitter makten, dvs politikerna själva, dels av dessas egna personliga kapacitet, vilken uppenbart inte är av tidigare kaliber.

  Alltså måste man främst ha en politisk kraft i samhället med förmåga att stärka demokratin externt, såväl som internt. Det gäller att skapa ett politiskt system som där kraven på politikernas förmåga höjs samtidigt med att skapa incitament som medför att politikerna måste lyssna på medborgarna, dels för egen del (personval), dels som grupp genom möjligheter till stärkt folkomröstning.

  Idag sitter politikerna säkert hur illa de än sköter sitt uppdrag, inte minste genom belöningar om de missköter sig.

  Jag kan inte med bästa vilja i världen anse att vi har en väl fungerande demokrati – inte ens vart fjärde år, vilket i sig är för lång tid för möjlighet att påverka utvecklingen. Det är rätt fantastiskt att ett litet land som Sverige är så senfärdiga med allt – flera år efter, om ens någonsin med åtgärder, nödvändiga lagförändringar etc till en allt snabbare utveckling, som kräver anpassning nu och inte någon gång i framtiden, när förhållandena åter förändrats.

  Gilla

 20. Björn K skriver:

  Ni som inte hört talats om Ebberöds bank kan läsa i Wikipedia, det var i alla fall ett gammalt danskt folklustspel från 1920-talet som handlar om en bank som hade högre inlåningsränta är utlåningsränta….
  Detta slås med råge av det svenska humanitära storhets-projektet, där man tror att man med den insamlade skatten från Sveriges befolkning skall kunna hjälp i stort sett alla i hela världen som behöver hjälp. Svindel är ordet… Man tar sig för pannan!

  Gilla

 21. Radek skriver:

  Allt fler upplever sig leva i en demokrati med förhinder där tankefriheten men även yttrandefriheten de facto är kraftigt beskuren och där gränserna sätts av Matris som är direkt hämtad från Coudenhouve-Kalergis båda skrifter ”Praktischer Idealismus” (1925) och ”The Paneuropean Manifesto”.Den sk Kalergi-korridoren.Blir det inte lite väl trångt där?Och kvavt?Hörs stönandena och ropen in i festsalarna från alla dem som snöpts,kvävts eller fått sina livschanser förstörda för att ville öppna upp denna trånga ”svenska” Kalergi-korridor?För att inte tala om den ekonomiska demokratin som förefaller att vara helt illusorisk i ett land som enligt Eurostat har socioekonomiska klyftor som vidgas och accelereras mer i Sverige än i något annat land i den industrialiserade världen.Ett land där pensionärer som arbetat mer än fyrtio år i Grottekvarnen praktiskt taget lever på koncentrationslägernivå.Och där andelen barn som lever i fattigdom är mycket stort.Är Patrik en avskärmad patricier som ständigt håller något floskulösa middagstal här på sin blogg?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.