Angående insamlingen till en studie av Magnus Norell om Muslimska brödraskapet

Som du minns hade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i slutet av förra året beställt en förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige av islamforskaren Magnus Norell. Norell levererade en studie som så småningom offentliggjordes av MSB. Studien fick en hel del kritik som på ytan var vetenskaplig men i verkligheten troligen i huvudsak var politisk. MSB deklarerade då att man inte avsåg att genomföra den tidigare förutskickade huvudstudien i ärendet. I varje fall skulle inte Magnus Norell få göra det.

I det läget bestämde Det Goda Samhället att under två månader med början den 22 juni göra en insamling för att få ihop de två miljoner kronor som Magnus bedömde att studien skulle kosta. Det Goda Samhället lovade att själv satsa en krona för varje donerad krona men förbehöll sig rätten att behålla pengarna om summan inte nåddes.

MSB måste ha uppfattat detta som en utmaning. I varje fall beslöt myndigheten att ta tillbaka sitt återtagande av beslutet om en huvudstudie och la ett uppdrag dels till Malmö högskola med Magnus som underkonsult, dels till Försvarshögskolan. Precis vad dessa studier ska omfatta kommer att avslöjas först i september.

Nu när tvåmånadersperioden strax är slut kan följande konstateras:

1. 439 059 kronor har donerats.

2. Man kan anta att insamlingen har fått den välgörande effekten att MSB tog tillbaka sitt beslut att inte göra någon fortsättning av Magnus studie.

3. Det är sannolikt att den planerade studien kommer att genomföras på MSBs bekostnad. Magnus gör troligen samma sak för MSB som han skulle göra för oss. I vilket fall som helst är Magnus inte ledig för att genomföra andra forskningsuppdrag.

4. Insamlingsmålet är inte uppnått, så pengarna ligger hos Det Goda Samhället som en fond att användas för angelägna ändamål.

Tack alla ni som så generöst och välvilligt och ofta med tillägg av vänliga ord bidragit till denna insamling. Ert engagemang ger oss mod och fyller oss med ansvar. Hela idén med medborgarfinansierade studier av områden som staten negligerar är bra.

/Patrik