Tre teser av Olavo de Carvalho

Patrik Engellau

Brasilien har, till skillnad från Sverige, en hel hoper kultiverade, bildade och synnerligen underhållande professionella debattörer och talare som i allmänhet är universitetsprofessorer eller journalister vid sidan om. Dessa fyller YouTube med briljanta föreläsningar om samhälle, politik, filosofi, historia och sådant. En av dem är Olavo de Carvalho (vilket skulle betyda Olle Ek på svenska), en sjuttio års man som tycker att alla utom han själv är imbecilla och oavbrutet röker cigarretter och dricker Coca-Cola under sina anföranden. 

När Carvalho öser sitt förakt över brasilianska borgerliga partier förstår jag plötsligt Reinfeldtmoderaterna. Sjuttio procent av brasilianarna är konservativa, säger Carvalho, men det finns inga borgerliga partier. Det finns dock partier som är lite mindre statskramande än de andra och det är över dessa som Carvalho spyr sin galla. De går till val på motståndarens budskap – triangulera heter det på svenska – och när de vinner valet är de klavbundna eftersom de tränat så länge på motståndarens fraser att de inte hittar tillbaka till sina egna idéer. Deras maktlystnad är större än deras trohet mot sina ideal och det slutar med att de förverkligar motståndarens ambitioner.

En annan av Carvalhos teser – han har hur många som helst – fick mig nästan att ansluta mig till teorin om den bilderbergska globalistiska sammansvärjningen till främjandet av en världsregering. Carvalho vred bara ett snäpp på perspektivet och plötsligt framstod allt som så mycket troligare. Bakom de globalistiska ambitionerna, säger Carvalho, står inte i huvudsak George Soros och Rockefeller och motsvarande amerikanska miljonärer, utan de politiska eliterna i olika länder. Dessa är nämligen rädda för medborgarna och vill därför gärna ha en högre makt att skylla på och luta sig emot. På så vis blir eliterna mindre beroende av medborgarna, säger Carvalho och fortsätter med att påpeka att Europa redan kommit långt i denna process genom anslutningen till EU. De nationella eliter som fortfarande måste knäcka sina folk, fortsätter han, är USAs och Israels. Sedan är det klart.

I det perspektivet blir det tydligare varför Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf deltar i Bilderberggruppens möten. Med den teorin i bakhuvudet kan man också förstå varför Sveriges politiska elit går med på att lämna så mycket makt till EU att, som det påstås men jag inte har kontrollerat, hälften av all svensk lagstiftning består av till svenska översatta direktiv från Bryssel.

(Fast jag tror fortfarande att svensk politik bättre förklaras av politikerväldets humanitära stormaktsambitioner och det välfärdsindustriella komplexets intressen än av George Soros inflytande.)

En tredje tes, som jag tar med för att visa på bredden i de brasilianska tänkarnas repertoar, handlar om Platons akademi. Företeelsen organiserad utbildning för medborgarnas förkovran uppfanns och utvecklades i det antika Grekland, påpekar Carvalho (ehuru max 15 procent av befolkningen i Platons Aten var fria män och därmed medborgare). Utbildningen fick med tiden fyra stadier. Det första och historiskt sett äldsta var läs- och skrivträning vari även ingick att lära sig betydelsefulla litterära texter utantill i syfte att ge medborgarna gemensamma referenser. Det andra stadiet gick ut på att lära sig uppträda inför andra, till exempel spela citara (ett stränginstrument; fråga gärna herr Google), deklamera, delta i skådespel, sjunga, ägna sig åt retorik, det vill säga tala effektfullt inför publik. Det tredje stadiet, som representerades av Platons akademi, syftade till att lära studenterna argumentera. Det fjärde stadiet var Aristoteles lyceum, där ett vetenskapligt tänkande och förhållningssätt introducerades.

Det tredje stadiet – argumentationen – hanterades till en början, säger Carvalho, av ambulerande lärare som kallades sofister. Sofisterna verkar ha varit ett slags tidiga postmodernister, rentav moderna politiker. Wikipedia förklarar:

Sofisterna utgav sig själva för att vara lärare i dygd och vältalighet. Deras etik överensstämde med andan i deras kunskapslära. På samma sätt som sanningen är otillgänglig för oss människor så finns det inte heller något som är rätt i sig självt. Allt är rätt för var och en som han tycker är rätt. Allt som tjänar mina syften är tillåtet.

Platon tyckte detta var falskt och inrättade därför sin akademi där studenterna övades i den ”dialektiska” metoden. Alla som kan sin Hegel vet att detta innebär tes, antites och sedan syntes, det vill säga att någon säger något, någon annan påstår motsatsen och till slut hittar man en högre sanning som innefattar de två föregående delsanningarna.

 

13 reaktioner på ”Tre teser av Olavo de Carvalho

 1. Ragnar skriver:

  Man bör, sägs det, hålla sig till de mer enkla förklaringsmodellerna. Följa principen om Ockhams rakkniv. Så avancerade konspirationsteorier i all ära. Jag tror mer på enkla förklaringsmodeller.

  Inom lagidrotter vill man avancera upp i den högsta ligan. Det utgör tecknet på både lagmässig och personlig framgång. Att få mäta och pröva sig mot de stora, ger extra luft till det egna bröstet.

  Politik är mänskligt inte annorlunda. Man börjar inom lokalpolitiken. Går sedan vidare till högre politiska uppdrag.

  Tidigare räckte det med att komma högt inom Sverige. Men med inträdet till EU kan man nå högre upp i den politiska divisionen. Och även FN ger ökade möjligheter på en mer internationell arena. Världen är stor men kan maktpolitisk bli större.

  Och den som når dit upp och får sitta med vid de storas bord, och vänjer sig snart vid sin egen framgång. Och har man gjort det, ser man nog snart på sig själv som en likasinnad, med de man har runt sig. Man kanske inte blir du och bror med alla nationsledare och maktspelare, men med tillräckligt många för att själv känna sig stor.

  Man upplever då säkert tillvaron som både näringsrik och viktig, både i makthänseende, psykologiskt likväl som ekonomiskt. Man får då som politiker svårt att kliva ned till enbart svensk parti- och riksdagspolitik, när den större festen är över.

  Det bli karriärmässigt som att kliva ned från eliten och återigen börja spela i gärdsgårdsserien. Och det klarar få av. Vi har sett den tröttheten hos senare tiders stadsministrar. De har då valt att helt sluta inom politiken. Rentav mycket abrupt. De har blivit för stora för Sverige. Eller snarare, Sverige har blivit för litet. Man drar sig då hellre tillbaka och odlar egna personligt mer lustfyllda projekt, och kapitaliserar då på sin tidigare aura.

  Gillad av 1 person

 2. Ekonom skriver:

  …som det påstås men jag inte har kontrollerat, hälften av all svensk lagstiftning består av till svenska översatta direktiv från Bryssel.

  Jo, det är korrekt avseende förvaltningsdomstolarna.

  Gillad av 1 person

 3. Snofsan skriver:

  När det gäller sofisterna bör man komma ihåg att de råkade ut för samma öde som fariséerna. Det blev deras huvudfiendes bild av dem som gick till eftervärlden på samma sätt som det blev de kristnas syn på fariséerna som vi fått del av.

  Gilla

 4. Christer L skriver:

  Jag vet inte, det verkar till formen som om det här mest handlar om Carvalho och nöjet att lyssna till honom för den som förstår portugisiska. Då får vi väl diskutera med denne Carvalho.

  ”Bakom de globalistiska ambitionerna, säger Carvalho, står inte i huvudsak George Soros och Rockefeller och motsvarande amerikanska miljonärer, utan de politiska eliterna i olika länder.”

  Gör de inte? Var finns själva argumentet? Carvalho talar om sammanhanget mellan den internationella politiker-eliten å ena sidan och ”Soros och Rockefeller och motsvarande miljonärer”(!) å andra? Men det är politikerna som behöver stöd av miljardärerna, säger han. Mot folket. Dra då slutsatsen att det tycks vara i miljardärernas intresse att stödja politikerna.

  De politiska eliterna stöds av bilderbergarna och omvänt, kan jag tycka, de har samma mål: global maktordning enligt ägarprincipen. Representanter för såväl politiker-adeln som journalist-adeln, även från lilla stormakten Sverige, får träffa de höga inom NWO och Bilderberg på dessa välkända konferenser där inget av väsentlighet sägs inträffa. Och inget om mötena rapporteras. Är denna detalj, bland många andra, inte rätt så märklig?

  Det finns trovärdiga skribenter som lagt ihop många detaljer och fått fram en större bild. Det finns även en hel del direkta bevis. Jag har till exempel sett en video där en man, som påstås vara Peter Sutherland (FN-gubben) och ser ut som denne, yttrade: ”Det är nödvändigt att underminera den demografiska homogeniteten i Europa, men folk kan inte förstå detta.” Där kan vi tala om att syfta till brott mot mänskligheten – eller? Varför förstår så få vad sådana ord innebär? Är han så skrämmande att man inte vågar, och är vi som ändå uppmärksammar det här bara naiva och osofistikerade?

  Det globala sammanhanget finns redan. Att förminska de största ägarna i den världsomspännande ekonomin och kalla dem ”miljonärer” är kanske en freudiansk felsägning av P E, och Freud vet man ju inte riktigt var man har. Hur som helst. De är tusen gånger starkare än miljonärer. Och sedan även tusen gånger starkare än vanliga vardagliga miljardärer. Detta har inget med antisemitism att göra, jag är sedan 1963 helhjärtat för Israel och villig att bortse från en hel del. Israel är Mellanösterns enda demokrati och omgivningen är fenomenalt grym och förljugen.

  Gillad av 1 person

  • Östanskog skriver:

   Ja och nej, Christer. – Men för herr Engellau verkar den styrande mega-eliten här i världen vara en sammansvärjning av dåligt betalda vik. socialsekreterare och ambulerande (50 %) hemspråkslärare. Jamen, hur rimligt är detta?

   Gilla

 5. Torsten skriver:

  När det gäller Sveriges humanitära ambitioner tror att jag en hel del av skeendet är prestigebetonat;
  Sverige har sedan Palme som till mångas förtret, inte minst USA, spelade ut världssamvetesrollen, övergått till att vara den humanitära stormakten. Detta har pågått länge och ibland med övertoner mot andra länder och ledare. I den humanitära stormakten ingår också (i högsta grad) massinvandringen och mångkulturen. Alla kan leva tillsammans är mantrat.
  Att nödgas erkänna att denna modell inte är optimal, tär på prestigen. Därför klemar man med förorterna, därför är man fortfarande bäst i klassen när det gäller invandringskostnader, därför avvisar man inte asylbedragarna, därför ger man invandrarna mycket goda bidrag, därför fraterniserar man med Islamisterna. Etc.

  Det värsta som kan hända i detta perspektiv, i godhetsperspektivet, torde vara massiva upplopp i förorterna. Det skulle skapa negativ internationell uppmärksamhet och få många externa betraktare att utbrista i ”vad var det jag sa”, ”die dummen Schweden” etc. Inte minst Trump skulle väl höra av sig med Twitter – förnedringens förnedring.
  Skadeglädjen över den naiva och resursslösande politiken skulle blomstra.

  Gilla

 6. Moab skriver:

  Om globaliseringen så tror jag detta ovan innehåller sanningar, men ofta när jag ser missförstånd, eller blir missförstådd, så verkar det ligga i just en skillnad i hur man förstår varandras argument. Jag tror Patriks diskussioner om en konspiration bakom globaliseringen präglas av detta.

  Man kan bli missförstådd både av de med skarpt intellekt och de som bara förmår snömos. Jag har ofta när jag argumenterar en Gauss-distribution i bakhuvudet, de som kräver stringens, jag har känt många matematiker exempelvis, de tänker matematiskt i allt, och söker istället en Dirac-distribution för sina observationer och argument, eller den precisa mittpunkten, som man sedan kan länka ihop med ett annan precis observation. Precisa argument länkar ihop precisa observationer. Det är därför många med de bästa intellekten inte står ut med de sociala vetenskaperna, det är för oprecist. I andra ändan så har vi då de som inte alls förstår varken Gauss eller Dirac, de finner ett argument, slumpmässigt, längs X-axeln på min Gauss-distribution och länkar upp detta med en annan observation, ett X-värde på en Gauss-distribution, med en postmodern självtillräcklig länk utan osäkerhet, så efter ett antal steg så hamnar de var som helst, de har i varje steg ignorerat medelvärdet och standarddeviationen och i varje logiskt steg använt postmodernismen, dvs valt ett steg utifrån det som känns bäst. Med den senare metoden så når man fram till positionen som dagens etablissemang har, allas lika värde och pk-ism, men man kunde lika gärna hamnat var som helst eftersom man ignorerar medelvärdet hos fenomenen.

  Jag försöker istället se fenomenen, distributionen, finna medelvärdet, och kliva över till nästa distribution med ett steg som också det är ett medelvärde och finna medelvärdet i nästa distribution, och så vidare, och hamnar så till sist i det jag anser vara rätt, men inser att jag i mina kliv kan ha hamnat fel, pga osäkerheten i varje logiskt steg, och mätfel. Applicerat på den globala konspirationen så tänker jag att incitamenten styr, och både de med kapital och politisk makt har haft incitament som inte alltid legat i linje med vad befolkningen tycker är bäst. Vi ser det allt tydligare, nu på La Rambla, alla kommentarer till detta använder det postmoderna sättet jag beskrev ovan för att rationalisera den muslimska terrorn. De tänker inte: det sker inga muslimska terrordåd i Japan. Istället: terrorn är global och måste därför vara bra. Detta artikuleras förstås inte, det är geniet i postmodernismen, de logiska stegen är oberoende, och fenomenen kan väljas efter vad som passar teorin för dagen.

  Tänker man ett par steg fram så landar man i demokratins upphävande, jag hamnar utanför den distribution som innehåller demokrati. Det är omöjligt att upprätthålla demokrati när ledarnas incitament inte är i linje med medborgarnas önskan, exempelvis manifesterat som ett ökande antal utifrån kommande terrordåd. Därför ser vi odemokratiska institutioner, saknad insyn i missförhållanden pga samarbete med media, samt koordinerad indoktrinering. Nästa steg i detta är att ändra ytterligare i de demokratiska spelreglerna, eftersom de som agerar i befolkningarnas intressen är de enda partier som växer, i Europa, och i USA.

  Gillad av 2 personer

 7. Bo Svensson skriver:

  Globalisering kan ju göras på två sätt. – Genom en global centralmakt eller genom att decentralisera makten till oss alla genom en redig rättsordning: Väl fungerande spelregler för handel och samvaro och för livsmiljöns fullödiga fortbestånd.

  Begrunda t ex bank och finans och hur knöligt det blir nu med ett mångmiljardbygge som skall hysa en europeisk bankinspektion som skall näpsa dem som ger allt för vidlyftiga krediter och bryter mot reglerna i det 350-sidiga Basel3-dokumentet.

  Det går faktiskt att delegera makten över kreditgivningen till sparana med aktiesparandet som förlaga. https://www.flashback.org/t2145305

  Gilla

 8. Sixten Johansson skriver:

  Min dagsaktuella slutsats har blivit att det mesta av politiken och samhällsskeendena i Sverige och västvärlden förmodligen helt enkelt förklaras av individers girighet på pengar, makt och prestige – på varenda nivå. Nästan allt ”ideologiskt” och ”motiverande” är bara självbedrägeri, skönmålning och efterhandskonstruktioner. När man väl börjar granska hästen i stället för pratvagnen behöver man inte söka djupare efter ideologiska, rationella och makrokonspiratoriska drivkrafter. Påhängda idésystem, läror och politik är luftslott, mytomani och bedrägeri.

  Det tydligaste exemplet i den långa fejkpolitiska raden är BIK + FIK, de bank- och finansindustriella komplexen med vidhängande lakejer. De har under det senaste halvseklet fått skumma grädden av Sveriges kvalitativa värden i lag med sina såta kumpaner bland nationalekonomerna och politikerna. Denna allt girigare statskapitalism, korruption och korporativism har vänstern alltid blundat för, precis som den nu även blundar för globalhyperkapitalismen. Bankerna skyddas av speciella lagar, som ger dem fria händer att göra orimliga vinster utan motsvarande arbetsinsatser och risker. Finansinspektionens ”tillsyn” motsvarar bara maffiabossens. De ledande bankekonomerna och deras hantlangare inom politiken och myndigheterna har – inte som opersonliga aktörer, utan som individer drivna av personlig vinningslystnad – korrumperat t ex låne- och bostadsmarknaden, så att ofattbart stora klyftor har uppstått i hela landet. Enorma värden har förstörts och hela samhällssystemet har gjorts till ett pyramidspel. Det är inte bara media som i huvudsak producerar fejk, utan hela samhällssystemet bygger på okunskap, bluffande och falskspelande. Uppe bland kristallkronorna kan de girigaste hänga i spenarna och suga. När fettet i restmjölken har skalats av återstår bara den gråa, lanken, som sedan färgas vit för att vanligt folk inte ska inse hur lurade de är.

  Gilla

 9. Peter M skriver:

  Det finns ingen formell konspiration. Det finns däremot en globalistiskt sinnad elit som upphört att fråga efter vad deras medmänniskor vill och önskar. De träffas och pratar bara med varandra. Deras lojalitet är med varandra. Inte med sina landsmän.

  Men jag har ju haft fel vid andra tillfällen. Kanske finns de i form av Spectre med George Soros på ordförandeplatsen. En hedgefondförvaltare som anser att världen är hans egna sims spel när han destabiliserar länder och tjänar miljarder på att spekulera mot dem. Även Sverige var hans offer i början av 1990-talet. Nu verkar han arbeta för att destabilisera Tyskland och Europa.

  Men oavsett om det finns en internationell konspiration eller ej, så är jag personligen övertygad om att världen kommer att bli en plats som är bättre att leva i när Herr Soros väl går ur tiden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.