Gästskribent Anders Björnsson: Det finns inga farfarsuppror

Redaktören för denna sajt gjorde nyss upp med föreställningen om värdegrunder – jag brukar kalla det för värdegrundsflum. Men det finns ett ord som jag skulle vilja dra en lans för: värdighet.

Det är ett ord som borde kunna tillämpas på alla möten mellan människor. Man minns Hjalmar Gullbergs ord: ”Om i ödslig skog/ångest dig betog/kunde ett flyktigt möte/vara befrielse nog”.

Men många människor är rädda för att gå i skogen och särskilt att möta en annan människa där. De vill ogärna ”byta ett ord eller två”; det händer att kvinnor blir överfallna, skändade och mördade på ensliga stigar.

Jag förfogar inte över någon historisk statistik för att kunna avgöra om det alltid har varit på det här viset eller om brottsmönstret är relativt modernt. Det spelar egentligen inte så stor roll. Förr i världen var krig och farsoter de stora mördarna. Den tyske samhällstänkaren Norbert Elias tänkte sig att åtminstone delar av mänskligheten skulle bli mera civiliserade, mindre våldsinriktade, mera behärskade över tiden. Mindre krigiska tycks vi inte ha blivit.

Vissa studier tycks visa att det interpersonella våldet – till exempel kroggräl med dödlig utgång – avtar under perioder då det kollektiva tilltar och vice versa. Att hedersmålen sjunker när folk drar ut i krig är ingen särskilt uppmuntrande slutsats, för krig skördar ännu fler offer. Annan forskning påstår att vi faktiskt har blivit snällare mot varandra över lag, att vi håller inne med våra aggressioner i en annan omfattning än för låt oss säga tusen år sedan. Detta skulle ha skett samtidigt med en sekularisering och avsakralisering av våra samhällen.

Svårt är det inte att finna mottendenser som pekar i annan riktning. Gängkriminalitet, hederskulturer; det finns också rapporter om polisvåld, både från och på poliser, och vad som är rättmätigt kan alltid diskuteras.

Nu senast handlar det om flickor som har blivit våldtagna på musikfestivaler, under pågående föreställning – ett par tre fall som man känner till under den här sommaren, ett antal under den förra. Detta sker alltså inte vid ett enskilt gullbergskt möte utan under massmötesliknande förhållanden.

Man frågar sig: Är alla närvarande så omtöcknade att de inte ser någonting? Är ljudet från scenen så öronbedövande att ingenting annat hörs? Eller är det sammanhanget – den orgiastiska populärkulturen – som löser upp kontrollmekanismer och som leder till obehärskning?

Samlag på scenen och i biosalongen, på badstranden och andra offentliga platser är ju annars inga okända företeelser, men där är det, trots det ofta motbjudande i själva saken, fråga om akter av frivillighet, av ömsesidigt medgivande.

Här, i festivalsmiljön, tycks massan medge någonting som måste vara otillbörligt och otillåtet – ja, ovärdigt. Ovärdigt inte endast individen utan samhället. Med Norbert Elias rör det sig om en oförmåga att känna skuld när något sådant inträffar. Jag menar att man borde kunna tala om värdighetsförluster.

När min syster och jag jagade varandra som små barn, brukade min farfar, om han var i närheten, säga: ”Hos farfar är det tabu.” Rörde man hans breda byxben, kunde ingenting hända. Eftersom han hade två byxben, var det bästa om vi rörde vid var sitt.

Detta har jag alltid uppfattat som god pedagogik. Den respekt man hade för honom överfördes till en annan människa, i det här fallet min syster. Han tyckte säkert om att se oss leka, men han fordrade respekt. Han tillhörde ändå en generation för vilken aga var en acceptabel uppfostringsmetod, och jag är övertygad om att han själv hade agat.

Men han hade lärt sig något under ett långt liv: inte bara att sätta gränser utan också att meddela internaliseringens konst. Synden och skammen ersatt med skuld. Gick du över gränsen fick du en tung börda att bära, och den kanske satt i längre än en orre.

Nå, civilisationsteori i alla ära. Jag inbillar mig att det finns behov av ett slags kollektiv farfarspondus. Fadersuppror har man hört talas om, men farfarsuppror? Hit men inte längre. Roa er men gå inte till överdrift. Jag är pensionär och har all tid i världen att se till att ni uppträder ordentligt, värdigt.

Det allmänna borde inta farfars roll. Således inte när brottet – gränsöverskridandet – är fullbordat utan långt tidigare. Värdegrunder är jästen efter baket. Värdighet skulle vara det icke-religiösa samhällets motsvarighet till helighet. Tabun är inte sällan livräddande. Och toleransens mörka sidor yttrar sig nog inte bara på musikfestivaler.

Faktum är att Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen av Generalförsamlingen i december 1948, nämner ”the dignity and worth of the human person” som någonting oförytterligt. Bara det är mycket värt, mer än värdegrunder.

Anders Björnsson är bland annat översättare och har till svenska överfört Theodor Fontanes romaner Stechlin och Irrvägar samt Werner Bergengruens berättelsesamling Döden i Reval, som alla utkom under våren 2017.

 

16 reaktioner på ”Gästskribent Anders Björnsson: Det finns inga farfarsuppror

 1. Moab skriver:

  Ett par tre? Jag rekommenderar författaren att lyfta blicken och inte endast läsa systemmedia. Sexuella övergrepp har kommit att bli regel nu och är själva syftet att gå på konsert för en snabbt växande grupp i Sverige. Det gäller att få proportionerna rätt. Vidare, jag har då jag var yngre ofta varit på konsert, det var vilt, men inte i min vildaste fantasi så gick man dit för att förgripa sig på tjejer, det var inte ens något man hört talas om. Antalet anmälda våldtäkter i Sverige har gått från, innan invandringen, ett par hundra till nu 6500 och växande och naturligtvis så finns ett enormt mörkertal. Tror författaren att det är lätt för en flicka eller kvinna i förorten att anmäla ett sexuellt övergrepp? Det är snart lika lätt som det är i Saudiarabien. Av denna anledning, samt att muslimska kvinnor mycket väl vet att muslimska män begår övergrepp (i Egypten uppger 90% av kvinnorna att det blivit utsatta) så går inte muslimska tjejer på konsert utan ledsagare. Svenska kvinnor däremot är lurade av systemmedia att ”alla män” är potentiella sexuella förövare och kan därför inte göra adekvata riskbedömningar, de tror kanske att det är ”ett par tre”.

  Författaren verkar besitta en monumental okunskap om sakförhållanden och verkar inte alls inse att det är mera normalt i många delar av världen att kvinnor inte alls är trygga, utan motsatsen, och i synnerhet i de regioner vi nu får migranter ifrån. Det som tidigare var undantag i Sverige är regel i dessa länder. Det som avhöll dessa män från att begå sexuella övergrepp i deras hemländer var inte deras kultur och uppfostran utan tvärt om, en fri kvinna i dessa länder är en lösaktig kvinna och hotar samhällsstrukturen och i många fall religionen (islam) och det är därför en rätt och riktig gärning att genom sexuellt våld skrämma tillbaka henne i fållan. Så det som avhåller män från dessa regioner att begå sexuellt våld är dels att kvinnorna inte rör sig fritt utan slöja, och dels att klanen kanske dödar dig om du ändå skulle förgripa dig på en av deras kvinnor. I Sverige så blir då mötet dels med fria kvinnor och avsaknaden av konsekvens (avsaknaden av poliser, Eliasson och Ramberg blir ett dåligt substitut för klanens rättvisa) en häxbrygd för sexuellt våld. Vi har också bara sett början på detta, polisen är i fritt fall, rättsväsendet är infekterat av vänsterliberal aktivism och migranterna bara fortsätter att komma, de lär varandra att Sverige är konsekvenslöst.

  Så denna relativism som ges uttryck för ovan tycker jag kort sagt är motbjudande.

  Sedan talet om värdighet, återigen vänsterliberal utopism. Våran värdighet är inte deras, det är motsatsen. När skall detta faktum sjunka in? Alla är inte svenskar och vill heller inte bli det.
  Det är ren utopism att tro att de mängder som nu anländer kommer att anamma våra mest fundamentala seder och bruk, och utan fungerande rättsväsen och straff som biter (utvisning) så behöver migranterna inte ens vara ögontjänare.

  Liked by 12 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det finns bara två möjliga destinationer: antingen ett Sverige utan muslimer eller ett Sverige utan svenskar. Våra politiker kämpar med all sin makt för att nå den andra destinationen så fort och smärtsamt som möjligt.

   Liked by 2 people

 2. Hortensia skriver:

  Tack, Anders Björnsson, det är onekligen uppbyggligt och positivt karaktärsdanande, att lära sig respektera andras och egna rättigheter och skyldigheter genom tabun – eller ”pax” som vi brukade säga – redan i barndomen…

  … men vi, som har gjort det – och vederbörligen blivit orubbligt hyperciviliserade – har, enligt mina iakttagelser, extra svårt, att inse hur få och värnlösa vi faktiskt har blivit i allt tätare möten med diametralt fostrade ”nysvenskar”.

  Jag misstänker, att nedanstående satsning på att erbjuda massimmigrerade, totalt okvalificerade utomeuropéer ”enkla jobb” kan komma att skapa enormt mycket merarbete för den redan svårt överbelastade blåljuskåren…

  http://www.smp.se/ledare/gront-for-enkla-jobb/

  … när hela 2000 okända utlänningar, som inte kan uteslutas vara orubbligt ”hypociviliserade”, destruktivt svenskfientliga potentiella pyromaner, pedofiler, gruppvåldtäktsmän, djurplågare, rånare mm, ska sysselsättas…

  … med att på skattebetalarnas bekostnad ”underhålla” våra svenska nationalparker, där även solande kvinnor – med eller utan hund, eller manligt sällskap – hittills har kunnat röra sig helt obehindrat, tryggt och säkert.

  Liked by 6 people

  • Linden skriver:

   Ska bli mycket intressant att följa detta projekt. Sett i backspegeln så är pannkakakan redan ett faktum.
   Att arbeta med röjsåg är fysiskt mycket krävande och klaras endast av den vältränade och väl motiverade.
   Efter stormen Gudrun skulle miljontal plantor i jorden, behovet av arbetskraft var stort.
   Här hade pensionsräddarna en möjlighet att göra en insats. Frisk luft och betalt per planta, inget behov
   av att tala svenska flytande eller kunna läsa säkerhetsföreskrifter.
   Facit: 0 plantor planterades av MENA hand.

   Liked by 2 people

   • RD skriver:

    Grattis alla arbetare. ER fackförening öppnar nu för massiv lönedumpning och omfattande fusk som kommer ställa till stora problem och utslagning av/för dom företag som sköter sig. Socialismen förstör, socialismen försöker laga. Jag är helt övertygad om att vi går mot en situation liknande den i USA, där man som arbetare måste ha 2 eller 3 arbeten för att överleva. Hur en enda arbetare kan rösta på S/V/MP i dag är obegripligt.

    ”Sveriges två största fackförbund är försiktigt positiva till förslaget där en låg lön är tänkt att kombineras med bidrag från staten. Kommunal och Unionen kommenterar nu diskussionerna om ett lättare sätt att anställa nyanlända invandrare som förs med arbetsgivarna i Teknikföretagen.”

    http://sverigesradio.se/sid

    Gilla

 3. Hans Wachtmeister skriver:

  Jag har tydligen inte den intellektuella höjd som krävs för att begripa vad Anders Björnsson menar och vad han är ute efter. Vad var nytt, vad var tanken?

  Liked by 3 people

 4. ED skriver:

  Förutom bristande vilja och inkompetens hos regeringen, när det gäller Polismyndigheten såväl som i alla andra frågor, så tänker jag att de har en medveten strategi som bygger på att så länge media kan uppehålla sig vid polisens tillkortakommanden och bekymmer i samband med den ökande brottsligheten, så kommer inte resonemanget vidare kring orsakerna bakom det stora behovet av polisiära insatser och ansvaret för dessa orsaker, dvs politiken som har lett fram till det katastrofala nuläget.
  Min gissning är att regeringen kommer att både byta ut rikspolischef och skjuta till lite mer rejäla pengar till polisen strax före valet. I tid för att detta ska fungera som valfläsk men inte i tid för att ”hinna” misslyckas med den gigantiska uppgiften att återupprätta lag och ordning i vårt land.
  Socialdemokraternas enda egentliga mål är att inneha regeringsmakten, allt annat är oviktigt.

  Liked by 2 people

 5. PerH skriver:

  ”Ringlekar” blir till nyord, då SVT förringar männens omringningen av icke täckta kvinnor i folksamlingar, se händelserna på Tahrirtorget i Kairo eller svenska popkonserter där lättklädda flickor rör sig.
  Förledande önskar media tona ned övergreppen och inbilla oss det gäller ”Bro bro och breja, ingen kommer här fram…..”

  Lyssnade på podden Dekonstruktiv kritik med Aron Flam, här finns intervju om bl.a. fenomenet ”ringlek” här sägs att Muslimska brödraskapet taktiskt tillämpade ”ringleken” när arabiska feministrörelsen begynte jämställdhetskampen, ”taharrush gamea” detta i syftet skrämma kvinnor att hålla sig hemma i trygghet för att undvika männens fingrar i innersta cirkeln, där ingen kunde se vad som hände på grund av de yttre täta cirklarna.

  Pgm:
  DEKONSTRUKTIV KRITIK 4: Taharrushed on SoundCloud

  PS
  Ser att Viralgranskarna tycker detta med att tala om övergreppsleken mot icke täckta kvinnor som varande högerextremt.

  Tycker inte podden ”Dekonstruktiv kritik” med Flam kan betraktas som högerextrem.

  Gilla

 6. camiry skriver:

  Apropå det tilltagande hotet mot kvinnor/tjejer så vill jag kasta in att det finns grader i helvetet: bara för att vår frihet nu inskränks betyder inte det att vi befann oss i paradiset innan tillströmningen eskalerade till ohanterlig nivå.

  Många är de kvinnor som bytt om på krogen innan hemfärd: man vill inte provocera någon att ta för sig. Det var till och med ofta en självklar del i rättsprocessen, huruvida kvinnan kanske ändå hade sig själv att skylla, som vore det i lagtexten angivet hur många procent av benen som bör vara täckta för lagen att ta kvinnans parti.

  Nu har vi tack och lov rört oss från det resonemanget, samtidigt som inströmmingen av personer som anser att en fri hårlock är ett parningsrop ökat.

  Hur mycket som bör täckas kommer alltid skifta mellan tid, rum och kultur. Att folk kan ha åsikter får vi stå ut med. Men att folk agerar därefter ska vi inte behöva stå ut med. Då har man fråntagit oss vår värdighet och frihet.

  Ett jämlikt samhälle för mig är inte en utplåning av skillnaderna, vilket jag anser att många feminister fokuserar på. Tjejer ska se ut som män, män som kvinnor, androgynt är bra mm. Då har man kapitulerat. Jämställdhet är när jag får se ut som kvinna, ha kjol och långt hår och ändå behandlas med mänsklig respekt och värdighet.

  Är vårt samhälle rustat för, och beredd att försvara min rätt att gå hem en kväll i sommarklänning som fladdrar ovan knäna? Jag håller tummarna.

  Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Svar på frågan: NEJ — samhället ger faderulingen i om kvinnor blir trakasserade i massiv skala av dessa ”nya svenskar”!

   Det enda som räknas är att mångkulturen måste försvaras, vad som än händer. Annars tappar makthavarna ansiktet.

   Gilla

 7. Vax skriver:

  Regeringen vägrar idag att låta Brottsförebyggande rådet, Brå, göra en ny studie av invandrarnas brottslighet. Men om man uppdaterar marknadsandelar för kriminella av olika kategorier från studien från 2005 visar det sig att personer med invandrarbakgrund av allt att döma numera begår de flesta brotten i Sverige. Det skriver ekonomen Jan Tullberg i denna artikel, som bland annat DN, SvD och GP valt att inte publicera.
  http://www.friatider.se/d-rf-r-v-grar-regeringen-utreda-invandrarnas-brottslighet

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.