Multikultur för femtielfte gången

Patrik Engellau

 

 

 

 

Jag brukar leta efter sakers och tings grundbult, alltså den där lilla sprinten som man kan rycka ut för att sakerna och tingen ska falla samman. Det svenska eländets grundbult, har jag kommit fram till, är den fördärvliga PK-ideologin, särskilt dess människosyn som bland annat innebär att nästan alla människor betraktas som svaga och i behov av välfärdsapparatens hjälp för att låta sig försörjas av ett antal förment starka skattebetalare.

Det finns emellertid ett problem med denna så riktiga och övertygande analys. Problemet är att sprinten inte är så lätt att vrida loss. Hur ändrar man på ett tänkande som leder fel? Framför allt är det svårt för politiker, om man nu prövar den världsfrånvända tanken att politiker faktiskt skulle vilja bekämpa PK-läran, att göra något åt folks värderingar. Sådant kan bara stora statsmän som Churchill göra. Han kunde tala med folk så att de begrep och instämde. Men det klarar inte våra politiker och därför har de en mycket mer begränsad verktygslåda, som i huvudsak består av två instrument, nämligen budgeten och lagstiftningsmakten.

Vilken är då det svenska eländets grundbult som landets politiker, med sin begränsade verktygslåda, faktiskt kan dra loss? Jag tror det är konceptet multikultur. Multikulturen är införd genom lag och kan därför upphävas genom lag.

Ju mer verkligheten förändras runt omkring mig och ju mer jag därför tvingas tänka – en nog så jobbig och otrevlig verksamhet – för att orientera mig och begripa, desto mer bisarr, feltänkt och skadlig förefaller mig föreställningen att staten aktivt bör verka för att främmande kulturer ska få fäste i Sverige.

I sin uppmärksammade studie om Muslimska brödraskapet skriver Magnus Norell och hans medforskare att islamister vill sprida sin islamiska stat över hela mänskligheten och att ”fred i denna process kan det först bli när islam härskar över hela världen”. Mina egna, betydligt grundare, Koranstudier har gett vid handen att jag tror meningen är att islam ska bli en fredens religion när det inte finns några otrogna kvar, vilket jag skrev om för två år sedan.

I vilket fall som helst tror jag att det inom islam, åtminstone det islam som kan studeras på internet, finns en grundläggande vilja att bevara sin kulturella särart och motverka varje form av sammanblandning med en kultur som den svenska. Den uppfattningen får man när man läser exempelvis Islamiska Förbundets stadgar.

Islamiska Förbundet är en av den uppsjö av islamiska organisationer som verkar föröka sig för att leva av svenska statens multikultibidrag ungefär som mikroorganismer i ett provrör med näringslösning. (Hur mycket dessa och andra etniska eller religiösa organisationer, vars uppgift är att förhindra olika migrantgruppers anpassning till det svenska samhället, totalt kostar vet ingen. Hundratals miljoner skulle jag gissa, men det är kanske uppåt väggarna för mycket eller för litet.)

Förbundet ”arbetar utifrån en islamisk värdegrund baserad på Koranens budskap och profeten Muhammads tradition (Guds frid och välsignelse vare över honom)”. Förbundet har kopplingar till det Muslimska brödraskapet och ska enligt stadgarna bland annat hjälpa Sveriges muslimer att ”bevara sin religiösa och kulturella identitet”, ”stimulera medlemsorganisationer och andra muslimska föreningar att inta en ledande roll”, ”påverka och opinionsbilda i frågor som berör den muslimska gruppen och dess intressen i Sverige” samt ”öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ”. Jag tycker att detta låter som en islamistisk lobbyorganisation med syfte att sätta så mycket muslimsk prägel på Sverige som det bara går. Detta finansieras av Sveriges skattebetalare.

Ungefär så låter det överallt där det islam som hör av sig kan studeras. Det islam som hör av sig är det som talar, har hemsidor, debatterar, har organisationer, sitter som miljöpartistisk bostads- och stadsutvecklingsminister och så vidare, det mesta troligen på svenska skattebetalares bekostnad och i multikulturens namn.

Jag kan bli ganska arg när jag betänker att multikultilagarna betyder att jag med skatter och personligt obehag ska betala för att min svenska kultur gradvis ska anvisas en mer undanskymd position. För vad?

Tänk dig ett stånd på Gröna Lund där du för hundra kronor får skjuta dig i foten. Kan det bli en publiksuccé?

82 reaktioner på ”Multikultur för femtielfte gången

 1. Gösta Svensson skriver:

  Fast nu glömmer Engellau logiken bakom nationalmasochismen: Att ”skjuta sig själv i foten” är ju just det som ger multipelorgasm hos den övertygade PK-isten. Ju mer denne ”hatar allt genuint svenskt” (som jag tror att någon formulerade det), desto fler poäng plockar han eller hon i den krets som låtit sig förslavas under samma sjuka och bisarra tankesätt.

  Liked by 2 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Bättre att se grundbulten som våra representanters representanters – regeringens – makt att spendera frukten av vår möda efter eget godtycke. – Drygt hälften av densamma.

  Vi bör själva med de medel som står till buds ta över detta ansvar som våra representanters representanter bevisligen inte är vuxna att hantera.

  Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   De folkvalda kan då fokusera på lagstiftning som de så klart inte har kompetens för men deras ansvar är att lyssna på dem som begriper och använda sitt omdöme och urskillningsförmåga. – Och så har de alltså att besluta om vilka aktörer som är berättigade till skattefinansiering.

   Jag tänker mig då att politiskt engagerade gör egna väl genomtänkta budgetförslag som man kan kopiera in på sin internetbank och själv kunna justera. – Totar man själv ihop en fördelningsplan, blir den oftast rätt grov och den vidare fördelningen över delposter kommer då att bli efter deras som gjort mera detaljerade fördelningar.

   Invändningar jag tagit del av, handlar om skattefinansierade aktörers svårigheter att planera, när de inte vet vilka ekonomiska ramar de har att räkna med nästa år men så är det ju redan generellt ute i den friska sektorn.

   Liked by 1 person

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Du gräver djupt men inte djupt nog!

  Multikulturtanken är förvisso en viktig bult som behöver åtgärdas, men att det skulle vara någon form av grundbult betvivlar jag. Den är en manifestation av något djupare. Vi som minns hur det var att växa upp i Olof Palmes Sverige med marginalskatter på 90 procent och planer på att låta fackföreningsrörelsen ta över näringslivet inser att problemet sitter djupare än så.

  Grundbulten är, tror jag, mänsklighetens hybris och vår tro att välfärdsstaten i sig är något gott – det är den inte! Välfärdsstaten, i den utsträckning vi vill behålla den, måste betraktas som ett nödvändigt ont?

  Och hur skall någon övertygas om det? Hur många av denna bloggs läsare är beredda att ta till sig den tanken? Någon? Hur skall man ens argumentera för en sådan tanke annat än i religiösa termer, vilket inte brukar väcka något intresse.

  Jag tror något radikalt måste hända, något som skakar om och övertygar med en aldrig tidigare skådad kraft.

  Vad det skulle vara kan jag inte föreställa mig, men vi lever i omvälvande tider så något oväntat kan lura runt hörnet. Kan inte låta bli att citera Robert Nozick från inledningen av hans bok, ”Philosophical Explanations”, 1981, där han diskuterar vad som krävs för att någon skall acceptera en argumentation:

  ”Though philosophy is carried on as a coercive activity, the penalty philosophers wield is, after all, rather weak. If the other person is willing to bear the label of ”irrational” or ”having the worse arguments”, he can skip away happily maintaining his previous belief. He will be trailed, of course, by the philosopher furiously hurling philosophical imprecations: `What do you mean, you´re willing to be irrational? You shouldn´t be irrational because…´. And although the philosopher is embarrassed by his inability to complete this sentence in a noncircular fashion – he can only produce reasons for accepting reasons – still, he is unvilling to let his adversary go.

  Wouldn´t it be better if philosophical arguments left the person no possible answer at all, reducing him to impotent silence? Even then, he might sit there silently, smiling, Buddhalike. Perhaps philosophers need arguments so powerful they set up reverberations in the brain: if the person refuses to accept the conclusion, he dies. How´s that for a powerful argument?”

  Liked by 2 people

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Ja det skulle i det närmaste krävas ett mirakel för att vända det här, så genomsyrad av banal godhet och offergruppstänkande är landet – på alla nivåer!

    Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Det händer nu, det absurda i att betala över hälften i skatt och få mindre och mindre tillbaka kommer inte att kunna upprätthållas. När man nu ser att ens gamla mamma knappt får det att gå ihop, eller man själv inte får sjukvård i rättan tid, samtidigt som det ena miljonbidraget efter det andra betalas ut till islamistiska organisationer och IS-mördare ges lägenhet och bidrag (även när de är ute på mördarresor), så lever VIK på lånad tid. Vi som arbetar blir då en ny typ av slavar, som inte ens kan nämna våra politiska sympatier högt, och dessutom skall finansiera vår egen undergång. Detta kommer inte att vara för VIK kommer att be om mer, det går inte att stoppa så en kollaps är inte allt för avlägsen.

   Liked by 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Jo visst ser jag positiva tecken, där SD:s opinionsframgångar är ett och Svenskt Näringslivs förslag om att införa en platt skatt på 10 procent för de som tjänar över 80 000 kronor i månaden ett annat. Kanske kan det hända saker efter nästa val om det politiska etablissemanget blir tillräckligt omskakat av Sverigedemokraternas framgångar.

    Men om vi inte gör upp med tanken att välfärdsstaten i sig skulle vara något gott, om vi inte inser att välfärdsstaten i bästa fall är ett nödvändigt ont, kommer den inom loppet av några årtionden ånyo växa sig stark. Politiker kommer alltid sträva efter att expandera välfärdsstaten för att själva få sitta kvar kring grötfatet.

    Väfärdsstaten är mer än ond, den är ondskan i dess mest förföriska förklädnad. Det krävs en uppgörelse med välfärdsstaten och ett principiellt avståndstagande för att på lång sikt en vacker och fri värld skall kunna födas. En sådan uppgörelse kräver antagligen en samtidig radikal reformering av vårt valsystem.

    Liked by 4 people

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Förtydligande: All som tjänar under 80 000 kronor i månaden skall enligt Svenskt Näringslivs förslag slippa statlig löneskatt fullständigt.

    Liked by 1 person

 4. malinkim skriver:

  Den svenska kulturen har bidragit till att skapa ett jämställt och tryggt samhälle och en av världens främsta välfärdsstater. Den borde värnas och tillmätas ett högt värde, men blir istället föremål för nedvärdering och förakt. Det är obegripligt.

  Liked by 2 people

 5. Bertil Skoglund skriver:

  Så sant som det är sagt. Varför skall vi acceptera och finansiera kulturer som på intet sätt accepterar vår kultur och vårt sätt att leva? Enligt en EU-undersökning har svenska politiker sämst utbildning av alla länder inom EU, där kanske en del av svaret finns. Kan inte glömma vänsterpolitikern som tyckte att vi skulle ha lägre straffskala för våldsbrott begångna av personer med islamsk bakgrund, för att de kom från en annan kultur och inte begrep bättre. Skrämmande låg kunskapsnivå på denna vänsterpartistiska riksdagskvinna.

  Liked by 5 people

  • Ulf Claësson skriver:

   … ”vänsterpolitikern som tyckte att vi skulle ha lägre straffskala för våldsbrott begångna av personer med islamsk bakgrund, för att de kom från en annan kultur och inte begrep bättre.”
   Das lässt tief blicken!
   De verkliga rasisterna röjer sig!

   Gilla

 6. Gunilla skriver:

  Att prata om ‘fred’ leder fel. Det finns ingen fred i totalitära eller diktatoriska regimer/ideologier (religion). ‘Fred’ när islam tagit över är ju ingen fred. Det är ju bara ett förtryck (sv kvarvarande otrogna) där opposition inte tillåts. No peace but my peace och no democracy but my democracy är tankesättet som visar vad det handlar om. Sedan ska man nog vara medveten om att även med ‘fred’ efter världsherraväldet (alla otrogna har tvingats konvertera) så kan en krigisk ideologi alltid finna måögrupper att kriga mot. Se bara hur man krigar mellan olika tolkningar inom islam.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Islam är i grunden en totalitär IDEOLOGI,
   lika förtryckande som kommunism nazism m.fl.

   Vi vet ju hur nära o väl nazism o islamism samarbetade under WW2,
   enligt principen min fiendes fiende är min bästa vän,
   där fanns det inga skrupler…

   Något intolerantare mot oliktänkande kan väl svårligen hittas?

   Mer eller mindre hjälpligt, maskerad som en religion…

   Liked by 3 people

  • MartinA skriver:

   Vi människor behöver religion av flera skäl. Dels har de som kom före oss förborgat en hel del av kulturen i religionen, alltså kunskap om hur man lever ett gott liv. Men vi behöver även ett sätt att hantera vår dödlighet på. Ta socialliberalismen till exempel. Den lämnar människan helt ensam med döden och utan starka gemenskaper. Och predikar samtidigt ofta ateism. Det är en fasansfullt människofientlig hållning tycker jag.

   Liked by 4 people

 7. Bengt-Åke skriver:

  Den som vill förstå sin samtid lite djupare och vart de mentala sprickorna går, har uppstått, och varför, rekommenderas på det varmaste att läsa vad en tänkande människa skrivit om människan som gruppvarelse, om grunden till det Välfärdsindustiella komplexet, om hur feminism påverkar samhället på sätt vi mer sällan tänker, och hur politikens och medias roller tar rygg på varandra, ja aktstycket nedan bör rentav läsas långsamt och eftertänksamt, som man läser det mer finstilta i ett kontrakt man är på väg att skriva under.

  Patriks undran lär lär få många nya infallsvinklar, och även svar, och kanske även leda till än mer djupa analyser och resonemang på DGS.

  Var så goda, här kommer en tiorätters middag:

  https://morklaggning.files.wordpress.com/2017/05/att-forsta-sin-samtid-ii.pdf

  Liked by 3 people

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Multikultur är ett knepigt djur.
  Olika kulturer har alltid funnits.
  Den romerska till exempel.
  Ingen säger väl annat i dag än att den romerska rätten hade sina poänger. Ingen förnekar väl att akvedukterna var ganska extraordinära. De romerska vägbyggena inte att förglömma.

  Det blir då nästan litet kul att notera att de övriga kulturerna runt om i den då ”kända” världen inte tyckte det var särskilt hejsan alls.
  Den här berikningen de fick ta del av, tvingades de svälja med hjälp av spjut och svärd.
  Intresset bland de berikade var, om man nu vill uttrycka det litet försiktigt, starkt begränsat.

  Jag har sett ett videoklipp där Reinfeldt till sitt försvar säger att multikultur är spännande.

  Karlkräket glömmer förstås bort att definiera begreppet kultur. Normalt sätt anses kultur vara något som ger ett positivt tillskott, antingen materiellt eller mentalt.
  Med tanke på vad den muslimska världen åstadkommit på dessa plan, så ställer jag mig allt litet frågande.
  Han glömmer givetvis också bort att definiera begreppet spännande.
  Jag tror mig kunna lova att det var väldigt spännande när mongolerna invaderade.
  Fast vad jag förstått så var det inte en kotte som tyckte det var så spännande att de frivilligt bjöd hem dem.
  Jag är övertygad om att de måste vara väldigt spännande att hoppa från femte våningen.
  Om nu spännande skulle vara så positivt som Reinfeldt säger så skulle vi ju ha strömhopp från alla höghus.
  Eftersom vi inte har det, så måste det rimligen vara så att allt spännande inte upplevs som positivt av de utsatta.
  Så mitt tips till Reinfeldt och eventuella likasinnade blir att packa sina väskor och ge sig av till de länder där denna spännande kultur finns. De ekonomiska förutsättningarna har ni ju.
  Men låt gärna oss som inte har så stort behov av spänning i vår tillvaro slippa.

  Liked by 5 people

 9. Anna skriver:

  Instämmer helt! Jag har inget att tillägga förutom att tacka att DGS finns och orkar jobba vidare. En luftspalt rent syre i ett annars kvävande syrefritt klimat.

  Liked by 2 people

 10. gmiksche skriver:

  Det svenska eländet? Lars Hellström i dagens Expressen:

  ”Vi ska inte låta oss skrämmas, vi ska vara stolta över att Sverige är ett anständigt land och faktiskt bäst i världen på i stort sett allting. Framför allt: de med rasistisk agenda som påstod att vi av godhet kör ned i en avgrund hade fel då och har lika fel i dag.”

  Bäst i världen på allting. Det innebär att även svensk islam är världsbäst. Känns tryggt.

  Liked by 2 people

 11. Martin Holmlund skriver:

  Utmärkt, fortsätt sprida budskapet. Alla i sverige måste få veta sanningen. De besvärar sig ju inte ens att dölja den, de räknar väl med att de naiva svenskarna kommer falla till föga ändå. Som någon imam sa enligt tidigare artikel: ”Vi ska använda er demokrati till att förstöra er demokrati”.

  Liked by 1 person

 12. . Anders skriver:

  Tja, det skulle nog samlas rätt mycket folk omkring för att titta på dårarna. Ungefär som alla i andra länder som nu med skadeglädje ser på Sveriges förfall.

  Gilla

 13. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att tala KLARSPRÅK,
  som Patrik numera gör!

  Den Islam(ism) som Riksorganisationerna mer eller mindre öppet står för,
  är totalt oförenlig med västerländsk demokrati o VÅR värdegrund om kvinnan HBTQ mm!

  Moskéerna är aktiva ANTI-Integrationsinstrument!

  Därför är integration en ogenomförbar myt,
  oavsett hur mycket pengar som öses över den!

  Resultatet av experimentet blir samma misslyckande varje gång!

  Ett minimikrav för FLER ETABLERINGAR vore krav på svensktalande Imamer,
  som ger besökarna ett incitament att lära sig svenska!
  Det godkänner EU.

  Acceptera inga GULF-finansierade Salafistiska Moskébyggen!
  Eventuella insamlingar får inte ske med (tvättade) oljepengar heller…

  Muslimska Friskolor måste stoppas helt,
  Janne Björklund, inse att även de redan existerande måste avvecklas!
  En avvecklingsplan kan upprättas under ordnade former, 3-5 år!

  Vi kommer sannolikt att sakna Eddie här (?),
  men ett gigantiskt tack till Patrik,
  som MODIGT har gett honom ett skyltfönster!

  Tanken på Multikultur KANSKE fungerade en gång,
  när INVANDRING kom från kulturellt relativt lika Europa under ordnade former?

  Idag är det som det en gång ironiskt sades om det militära…

  OM kartan o verkligheten inte stämmer överens,
  då gäller Allah gånger kartan…

  Multikulturen har nått vägs ände,
  måste (S)krotas om ”Sverige” skall överleva,
  SWE RABIA blir annars snabbt en verklighet!

  Dags att vakna upp o inse det!

  Liked by 1 person

 14. olle holmqvist skriver:

  Kör en Koran och läs själv. svårare är det inte t ex:
  sura 2:184
  ”Gud tillhörer vad som finns i himlarna och vad som finnes på jorden och vare sig i uppenbarelsen vad som dväljes i edra sinnen eller döljen det, fodrar fodrar Gud räkenskap av eder därför. Han förlåter vem han vill och straffar vem han vill, ty Gud är allsmäktig”

  sura 4 : 115-116
  ”Men den som trotsar aposteln sedan den rätta vägen blivit honom klar, och följer någon annan väg än de rättrognas, skola vi låta ernå vad han vill ernå, och honom skola vi steka i helvetet, ja ett förfärligt mål är det!

  Gud förlåter förvisso icke att man sätter någon vid hans sida, men förlåter dock vem han vill utom detta, ty den som sätter någon vid Guds sida, är långt gången i villfarelse”

  Fråga: Är Gud då allsmäktig ? eller är det profeten som inskränker Guds benådningsmandat ?

  Grundbulten – nyckelstenen – The Keystone – är att sanningen visar sig i uppenbarelse. Och om det uppenbara – det uppenbarade – kan icke tvistas. Det medför tolkningsföreträde och hierarki och tankens bundenhet. Det Västerlandet övervann med sina filosofer. Hume t ex
  -”om Gud är allsmäktig är han icke god. Om Gud är god är han icke allsmäktig”

  Gilla

 15. malmobon skriver:

  Är mycket glad att Patrik uppmärksammat och framför allt skriver om detta.
  Förslår även att människor läser Kairodeklarationen från 1990.

  Förstår faktiskt inte varför inte människor förstår.

  Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Google også ‘Ayan Hirsi Ali’ og ‘dawa’ (muslimsk misjon). Hun har skrevet bok om faren ved dawa, boken kan lastes ned som pdf .
   Viktig å lære om dette muslimske undergravningsarbeide!

   Gilla

 16. Moab skriver:

  Det är nog riktigt tänkt, det är nog ett antal sprintar som skall dras ut, men de juridiska är en kategori och det är naturligtvis helt absurt med multikultur inskrivet i lagen. Vad betyder multikultur? Om man bortser från att islam och västerländsk kultur är som olja och vatten, eller honung och olja och vatten (eftersom man inte ens inbördes inom islam kan hålla sams) som skiktar sig så fascinerande och istället låtsas att över tid kulturerna faktiskt blandas och övergår i ett amalgam, vad betyder då multikultur i det läget? Betyder multikultur att man hela tiden skall importera ny kultur eftersom den gamla multikulturen till sist blir monokultur? Är det en konstant smoothiemixer som man hela tiden skall kasta ner frukt i? När Sverige är mera islamskt,,skall vi då importera alawiter eller kanske någon stam med penisfordral och slänga ner i mixern?

  Monokulturer har uppstått efter konflikt och migration så att lika barn kan leka bäst. Multikultur är en oxymoron jag förstår helt enkelt inte vad det betyder. Är det när olika kulturer lever sida vid sida över just den gräns som uppstått för att bevara monokulturen, nämligen nationsgränsen? Det är ett så helt ogenomtänkt koncept, och det experiment vi lever i visar med all tydlighet att det inte fungerar i de flesta fall, vilka kulturella markörer gör att man inte kan blanda kulturer? Ta exempelvis den kinesiska kulturen, det finns chinatowns i många städer och kineser är ekonomiskt produktiva och till största delen laglydiga. Den kinesiska kulturen är dessutom mer eller mindre rasmässigt begränsad och saknar det omvändande elementet. Hur förhåller det sig då med islam, muslimerna är ekonomiskt underpresterande och istället överrepresenterade brottsligt. Därutöver så är islam missionerande och totalitärt, och sprider sig över rasgränserna, man kan bli muslim men svårligen kines. Det hela är så dumt, man kan fortsätta ifall oändlighet, exempelvis så är det tämligen självklart vad som händer om man ensidigt inför multikultur, det blir förstås så att de mest expansiva kulturerna söker sig till detta område (islam igen) och vår egen kultur tillåts självklart inte sprida sig i muslimska länder. En kvinna i kort kjol hade fått en kort process. Dessa människor som i sin egna länder vill göra processen kort med kvinnor kommer nu istället till ett multikulturellt område.

  Jag ville egentligen skriva om Patriks sprintar, mångkultur är absurt som begrepp, och totalitärt som juridiskt begrepp. Vilka andra juridiska sprintar finns? En är lagen om hets mot folkgrupp som är en livsfarlig gummilag. Vår yttrandefrihet är hotad från många håll, från pk-isterna mediadominans och deras bålverk, Alice T et.al. , från muslimska hot och från den lagstiftande makten. Vilka andra juridiska sprintar finns? Jordan Peterson förlorade slaget om ”bill C16” i Kanada och även ”konservativa” lagstiftare röstade för denna lag som i princip tvingar alla att använda det personliga pronomen som den man talar med kräver för ögoblicket, ”tvingande tal”. Vi är nog inte långt ifrån detta i Sverige, med alla genus”teorier” och ”hen”.

  Jag har skrivit det förr men det hade varit av värde att knyta en jurist till DGS för att börja bena ut vilka lagar som måste ändras för att bryta pk-bojan.

  Liked by 3 people

  • Christer L skriver:

   Du upprepar dig om ”Alice T” gång efter annan och hackar på henne. Kan du nästa gång mer konkret ange varför?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns ingen möjlighet att veta om en skribent som verkar inuti det etablerade massmediala systemet pysslar med pace and lead när de skriver något halvvägs vettigt eller om de menar det de säger och egentligen vill gå längre. Detta drabbar alla, från Thomas Gür, Per Gudmundsson och Ivar Arpi över GP-gänget till Heberlein. Skulle de nämligen inta en entydig position så skulle de inte längre tillåtas att verka inuti det etablerade massmediala systemet. Se Roland Huntsfords The New Totalitarians. Se Markus Birro och Sverigedemokraterna. Välkommen till Sverige, misstänksamhetens, falskhetens och underströmmarnas hemvist på jorden!

    Patrik balanserar på gränsen både för vår misstänksamhet och till det etablerade massmediala systemet. På senare tid har han gått mycket långt i riktning based. Med tiden kan vår misstänksamhet kanske lägga sig. Men Alice T var ju fisliberal alldeles nyligen. Hon har mycket övertygandearbete framför sig. Och Thomas Gür spekulerar på Gotland om hur vi skall kunna skinna näringslivet tillräckligt för att kunna erbjuda sinekurer och livräntor till närmare en miljon för samhället värdelösa utlänningar utan att de svenska löneslavarna under piskorna gör uppror och sliter sina bojor. De står fortfarande på fel sida om sanning och rättvisa och historiens dom.

    Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Håller med dig i stort. Mod kan ju mätas med vad man har att förlora på om man tar risker. Ju större risk man tar ju mer kan man förlora. Och då menar jag att Patrik är modig som få och samtidigt på ett väl avvägt sätt.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Skrev ett långt inlägg igår. Kan kanske sammanfattas i tre delar:

    1. Efter att ha bidragit till massinvandring i många år så gör hon nu karriär på att kritisera konsekvenserna, kort, kappvänderi och hyckleri.
    2. Hon har en enorm medieplatform som ger sken av att kritisera makthavarna men kritiken stannar med henne själv, inte en millimeter mindre pk eller mer konservativ hållning släpps fram, hon utgör därmed en formidabel propp i flaskan för en öppen debatt eftersom hon (och andra) utgör den nya alibit för att åsiktskorridoren är död, vilket den alltså inte är, all offentlig debatt sker fortfarande inom pk-sfären.
    3. Det allra allvarligaste är dock att hon verkar för att upprätthålla utopin om att Sverige skall vara ”öppet”, trots våldtäkter, tafs, skjutningar, ghetton, terrordåd, åldringsrån, tiggare, fallande skolresultat, skenande välfärdskostnader, kulturell splittring, islamisering etc och bara man nu lyssnar på henne så kommer allt at lösa sig på bästa vis. Hon ger därför massinvandringskarusellen ytterligare skjuts och problemen kommer bara att bli värre. Hennes framträdande i Almedalen visar tydligt att hon liksom Heberlein ser politiska karriärer framför sig och det hon säger i exempelvis intervjun i GP idag är till förväxling likt det vi hört politiker säga i över ett decennium.

    Liked by 3 people

   • gmiksche skriver:

    Mitt i prick som få. Insikten hur det förhåller sig i verkligheten med dessa förment PK-kritiska damer är fundamental för att förstå den kommande storskaliga kappvändningen. Visserligen är de nyttiga som temporära isbrytare. Men de är inga nyttiga idioter. De bryter den mediala isen enkom för att kunna fortsätta på sin egocentrerade kurs.

    Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En grundlagsändring!

   Slopa begreppet Mångkultur,
   slopa hemspråksundervisning för språk utanför EU!

   Inga bidrag till Religiösa organisationer,
   som inte bejakar vår värdegrund!

   Svenska o Engelska är vad som gäler!

   Tillåt inga Muslimska Friskolor,
   såsom stridande mot VÅR värdegrund!

   Tillåt enbart GENUSCERTIFIERADE MOSKÉER)

   Vi måste sluta vara naiva!

   Gilla

 17. Bengt Lönnberg skriver:

  Tycker att detta ytterst välformulerade inlägg av Patrik skulle passa utmärkt på debattsidorna i DN och SvD. Förvisso inte det enda.
  Det vore även intressant att veta om deras ”värdegrunder” skulle tillåta publicering. Kanske de läser DGS i smyg för att veta hur stora delar av svenska folket tycker o tänker?

  Gilla

 18. Jan Ahlström skriver:

  Tack Patrik!
  Man blir så förbannad över att ansvariga politiker inte ser det du beskriver, eller gör det och tycker det är ok att vi betalar för att suddas ut!
  Hur kan ansvariga politiker se sina anhöriga i ögonen när de med schaktmaskiner i en rasande fart gräver massgravar åt det svenska folket, våra värderingar och traditioner?
  Hur kan detta få fortgå utan att det kommer upp till ytan, har en stor del av svenska folket totalt tappat förståndet?
  Vilken morgondag vill vi lämna vidare till våra barnbarn och deras barn, ska de vakna till böneutrop från någon närliggande minaret, ska de bli tvungna att så småningom lämna det land deras förfäder byggt upp för att de inte orkar med böneutroparen och allt han står för?
  Själv har man ju börjat oroa sig över åldringsvården i landet och inte blev det bättre efter att på bl.a. Ledarsidorna läst om hur det fungerar i Österåkers kommun.
  Man blir mörkrädd!

  Liked by 6 people

 19. EvaBritt Ström Dahlberg skriver:

  Ytterligare en bra start på en ny dag när jag får ta del av det skrivna ordet som stämmer så väl och som gör att jag känner igen mig i en alltmer främmande omgivning, i Sverige och i Europa.

  Gilla

 20. Lasse W skriver:

  Sverige är i obalans. Mycket på grund av att kvinnornas omsorgsvärderingar fått styra i medier, politik och offentlig sektor. De svaga ska hela tiden stå i centrum. Arbete, förkovran och det som brukar kallas dygder vårdas och uppskattas inte. I längden blir det destruktivt. Männen och de manliga dygderna måste återfå sin plats. När leken är slut och allvaret gör sig påmint lär männen komma tillbaks. Men då har väl obalanserna fått samhället att kapsejsa och den arbetande medelklassen flyttat utomlands.

  Liked by 3 people

 21. Borjön skriver:

  ”Framför allt är det svårt för politiker, om man nu prövar den världsfrånvända tanken att politiker faktiskt skulle vilja bekämpa PK-läran, att göra något åt folks värderingar”

  Folks värderingar grundas på vad de tror på. Sedan vänstern i Sverige till stor del lyckats avskaffa [den kristna] religionen så uppstod ett vakuum som fylldes med ideologi, multi-kulti och PK.

  Människan behöver något att tro på och dessa trossatser lägger sedan grunden för våra värderingar. Man måste alltså börja i rätt ände och ge folk något bättre att tro på, inte att försöka övertyga dem att deras värderingar är fel. Det finns väl för övrig knappast något som folk – och i synnerhet politiker – har så svårt för som att erkänna att de haft fel. Politiker lär därför inte kunna bidra med en lösning. Möjligtvis med ett undantag. Det finns ett parti som har privilegiet att inte behöva erkänna att de haft fel.

  Sakta men säkert börjar nu allt fler att tvivla på multi-kulti konceptet. Även PK-tänkandet har börjat naggas i kanten. På sikt kommer säkerligen värderingarna att förändras. Frågan är hur resan dit kommer att bli?

  Liked by 5 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Exakt — där har du egentligen grundbulten:

   Människan behöver något att tro på.

   Kulturmarxisterna har skickligt sett till att drapera sin destruktiva agenda i en kvasi-religiös klädnad som ger människorna en känsla av stadga i en förvirrande tid.

   För många blir då varje ifrågasättande av PK-ideologin lika pinsam som om man förr hånade det kristna korset. Detta blir en närmast Pavlovsk reflex som inte påverkas av vanligt sunt förnuft.

   Gilla

 22. Martin Holmlund skriver:

  Vi måste inse att islams kulturkonservativa, odemokratiska och sekulärfientliga inrikning i icke försumbar omfattning ligger till grund för de integrationsproblem vi ser och har sett sedan början på 90-talet. Sysselsättningsgraden ju för MENA-folk har varit lika usel oavsett vad politiker än försökt under alla dessa år!

  Liked by 5 people

 23. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det finns ju alltid någon orsak till vad som händer och denna orsak är kopplad till människor. Jag tror att om man ser det hela i ett längre perspektiv så finns det ett några av särskilt stor betydelse:

  • Palme har tyvärr fört in mycket elände i vårt land genom sin vurm för social radikalism inklusive uppbrytande av det svenska samhällssystemet. Palme drevs främst av ideologisk övertygelse, möjligen också av hat mot det han uppfattade som småborgerligt
  • Reinfeldt har också infört mycket elände, drivkraften var dels ideologisk, krossa välfärdsstaten, men kanske också var han ett redskap för de globala krafter som vill krossa Europas nationalstater, Reinfeldts kopplingar till CNN kan vara ett tecken på detta

  Med andra ord har det olyckligtvis uppstått en ohelig allians mellan helt olika politiska inriktningar men med mångkultur som gemensam ambition. Denna oheliga allians finns fortfarande, där de borgerliga hellre offrar skattepolitiken än att på minsta sätt ifrågasätta mångkulturen.

  Bredvid står den svenska allmänheten som fortfarande inte fattat så mycket av detta spel.

  Liked by 4 people

 24. annagustin2@gmail.com skriver:

  Som skattebetalare deltar vi också i att ösa in pengar i allsköns andra länder utan att ens veta om det…läste på någons blogg igår om hur svenska skattepengar skänks till Ukraina, och det är väl inte det enda land som våra politiker stjäl våra skattepengar till – för att antingen hjälpa svenska företag att få sälja sina produkter eller vilka ideologiska förklaringar det nu kan finnas till VARFÖR. Att det har gått för långt med hur hela det partipolitiska system resonerar kring VAD de har rätt att göra med medborgarnas skattepengar…DET…kan väl alla som använder sin egen hjärna se idag.

  Frågan är mer: VAD KAN VI GÖRA ÅT DET?

  Liked by 1 person

 25. MartinA skriver:

  Men det har varit nog så skojigt under de tre decennier som medelklassen kunnat skjuta arbetarklassen i foten och sedan skratta åt hur de hoppar omkring och förfasa sig över att de understår sig att vråla och beklaga sig.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför fick jag inte skriva att det är arbetarrörelsen och inte medelklassen som har skjutit arbetarklassen i foten, oaktat att stora delar av arbetarrörelsens funktionärer med tiden har skaffat sig en medelklassliknande livsstil?

   Liked by 1 person

 26. Lennart Bengtsson skriver:

  När det gäller multikulti så passar nog kopparslagare Edmun Grönstedts visdomsord alla bäst.
  Låt de stå som ett memento över den senaste tidens politiker!

  Så fram och Du
  som fått till börda
  en andligt sett mer blygsam del
  och vet att även Du skall skörda
  vad rätt Du tänkt
  fast det var fel.

  Liked by 1 person

 27. Lars Åhlin skriver:

  Patriks metod att ställa enkla frågor och kräva enkla och tydliga svar är ganska framgångsrik. På sistone har jag funderat lite över begreppet rasism. Jag försäkrar att jag avskyr slaveri, judeförföljelser, ogrundad diskriminering och liknande. Likaså är jag varm anhängare av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ( https://sv.wikisource.org/wiki/Allm%C3%A4n_f%C3%B6rklaring_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna ). Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter…. Var och en är berättigad till … rättigheter och friheter … utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg …

  Allt detta är mycket bra. Jag har inga som helst problem med att skriva under på det. Men: Yttre, för förmåga och beteende ovidkommande, kännetecken, såsom hudfärg, är faktiskt fördelade mellan människor på ett sådant sätt att hos vissa raser (till och med FN-deklarationen talar alltså om raser) tenderar en hudfärg att dominera, hos andra en annan. Det är inte orimligt att tänka sig att också gruppmedelvärden för personlighetsdrag, exempelvis impulskontroll, eller kognitiv förmåga också kan variera mellan raser. Det finns ju studier där författarna anser sig ha funnit belägg för detta.

  När det gäller personlighetsdrag och liknande finns ingen anledning att tro annat än att variationen inom gruppen/rasen är stor, och att det finns mängder av exempel på att en enskild individ inte alls behöver ha egenskaper enligt gruppmedelvärdet. Det innebär att i situationer där det är möjligt skall man naturligtvis bedöma en person utifrån hans/hennes egna egenskaper. Jämför Martin Luther Kings tal ”Jag har en dröm”: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

  Men när skillnader i gruppmedelvärden faktiskt förekommer är det, i situationer där man snabbt tvingas värdera en okänd persons avsikter eller förmågor, åtminstone sett ur ens eget perspektiv, meningsfullt att använda sig av kunskapen om gruppmedelvärden, istället för att predicera beteenden enbart utifrån medelvärden för hela arten människa.

  Min fråga är nu: Är det rasism att om information om individen saknas använda sig av sin kunskap om gruppmedelvärdet (att de föreställningar människor har om skillnader mellan raser stämmer förvånansvärt bra med verkligheten har exempelvis Steven Pinker skrivit om)? Om svaret är ja; kanske rasism inte är det självklart onda som vi nu uppfattar det som? Utan som något som man i vissa lägen kan behöva tillämpa för att inte göra sig skyldig till avgöranden som leder till ett värre ont än rasism?

  Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Lars Åhlin: – Självklart är det som du skriver. Det är väl känt att ex-vis fysiska egenskaper statistiskt skiljer sig åt mellan olika folkgrupper (som vi traditionellt brukar benämnda ”raser”) — vilket vi kan se bland elitidrottsmän; där personer från vissa länder dominerar vissa grenar.

   Och utöver det rent fysiska, så har dessutom personer från olika kulturer olika grundläggande mentala föreställningar inplanterade genom uppväxt och uppfostran, beroende på varifrån de kommer.

   Allt detta gör att man med viss statistisk sannolikhet kan förutsäga hur en individ från en viss folkgrupp kommer att bete sig i olika situationer — och alla normalt funtade människor har även lärt sig att agera utifrån sådana sannolikhetskalkyler.

   Hos några människor har bara denna sannolikhetskalkyl skruvats fast i ett helt o-flexibelt läge där man vägrar anpassa kalkylen efter omständigheterna — och DÅ kan det hävdas att personen har ”fördomar”.

   Men hos de flesta finns det en öppenhet att ta kalkylen för vad den är; nämligen en provisorisk diagnos, som kan ändras i det individuella fallet. Och ett sådant förhållningssätt är INTE fördomsfullt, anser jag, tvärtom klokt och försiktigt. Den som INTE tänker så vill jag snarare kalla för en naiv dåre.

   Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Rasism är så klart realism. Kongolesens svärta beror på generna och inte på upplevelser i barndomen och intelligensen bland kineser och japaner är ett genetiskt arv och till obetydlig andel ett resultat av att de råkat födas i Kina och Japan.

   Rasism är inte ondska, – radikal ondska är att veta vad som är rätt och göra tvärt om.

   Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” – Det är de ju inte alls. – Man föds ju helt hjälplös och vilka rättigheter man har, beror på andras godtycke.

   FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna är en bunke nonsens och måste bytas ut mot något mera genomtänkt. – Kanske något mindre centrerat kring våra rättigheter och mera till våra skyldigheter att se till att utvecklingen går framlänges. – Livsmiljöns och människosläktets.

   Mänsklig värdighet har man där det finns en fungerande rättsordning och en sådan består i att formulera vem som har rätt till vad. – Skall alla ha lika rättigheter, finns det inte längre någon rättsordning.

   Liked by 1 person

  • Yngve G. skriver:

   Grafer, matematiska kalkyler, gausskurvor och medelvärden i all ära. Visst kan man intellektualisera det mesta här i tillvaron, men vi båda vet att under människans tillblivelse saknades den högre matematiken och dess olika förfinade instrument.

   Människan har fått en inre psykologi där hennes egen säkerhet har satts i främsta rummet. I den ingår både hennes intellekt och mer basala strukturer. I farans stund måste man reagera snabbt. Skall jag ensam gå in tunneln under vägen, en mörk natt, där ingen kan se vad som händer, när jag nyss sett någon rånats. I botten finns alltid nya och tidigare erfarenheter med. Men även strategier formade av miljoners års utveckling, hårdkodat in i vårt DNA.

   Intellekt och djup intelligens får svårt att ta plats i mikrosekunder. De kan enbart fungera som mer tidskrävande strategiskt instrument. Vid snabba händelser finns inte tid till att tänka alls. Då handlar människan helt efter arkaiska mönster. Och tillgängliga beteenden blir därefter. Och då går hon efter tydliga signaler och yttre kännetecken. Generaliseringar, ja visst, men vad skall hon annars gå efter? Knappast FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna!

   Och det finns massor av tecken på olika faror. Vi använder oss av dem dagligen i trafiken, och då utan att skämmas.

   Det hindrar naturligtvis inte att vi har höga mer allmänna ambitioner, av mer human och mänsklig natur. Det måste också finnas. Men det går att hålla fler bollar i luften, än bara en. Alla ambitiösa dokument och förklaringar i all ära, men de hjälper föga i den mer akuta situationen. Vi skall naturligtvis ge intellektet stort utrymme, men allting har sina begränsningar.

   Men vi ska inte börja skämmas för vårt mer primitiva arv. Det är tack vare det vi båda kan sitta här skriva smått kvasidjupa texter på DGS. Den mer primitiva delen av hjärnan delar vi för övriga med alla övriga däggdjur, och det går faktiskt längre än så. Förbi alla bananflugor, och annat mer rörligt liv, ja vem vet egentligen hur långt rädslan når?

   Du borde inte behöva gå som katten kring het gröt i ämnet, men risken att hamna i fördömelsens slukhål finns alltid med. Så jag förstår dig. Men vi båda vet att i vårt förhållningssätt till faror, uppträder vi alla schizofrent, om korrektheten sätts i första rummet, men knappast om livet är oss kärt.

   En fin och mer putsad fasad vill vi alla hålla upp, inte minst inför oss själv, och vår mer civiliserade omgivning. Vi lever alla parallella liv, med ett ben i det mer intelligenta och verserade, och med det andra benet djupt ner i årmiljoner av faror. Och båda benen bär oss framåt.

   Liked by 3 people

  • Moab skriver:

   Så klart. Rasism är självförsvar, detta har kommit i skymundan då rasism också kan användas för att projicera makt.

   Gilla

 28. Britt-Inger skriver:

  Feminism och genusvetenskapen faller väl in under identitetspolitiken. Och det gör även mer religiösa intressen. Olika grupper slåss om ökat utrymme och även makt, fast på lite olika sätt, och med lite olika medel. Och vissa medel har SÄPO extra stor koll på.

  I samband med Balkankriget i början av 90-talet fick Sverige in stora grupper från forna Jugoslavien. Den invandringen gav extra näring åt en redan gryende identitetspolitik, lagfäst i vår grundlag, så tidigt som i mitten av sjuttiotalet. Etnicitet, sexuell läggning, kön, och religion, blev till nya gränssättare i en mer gränslös och öppen värld.

  Samtidigt brännmärktes den svenska konformismen. Att betrakta sig som svensk, med en svensk identitet, ifrågasattes med högt tonläge och fördömelse. När övrigt identitetssökande utvecklades till en massrörelse, fick inte den svenska identiteten vara med. Den kopplades samman med nationalism i dess värsta form, och mer sällan, om någonsin, gjordes jämförelser med snäll norska nationalism, entusiastiskt uttryckt med viftande norska flaggor den 17 maj.

  Vänstern och socialdemokraterna var snabba med att anamma det identitetspolitiska projektet. De insåg tidigt att i en stor migration fanns möjligheter att expandera in i nya väljargrupper, som lojalt även låstes fast i en beroendets politik.

  Beroendet till ett väl utvecklad välfärdsstat var ju uppenbart, men i de termerna fördes aldrig några officiella samtal. Både V och S, var även vana att tänka i olika klasser, i gränser mellan människor, såsom fattig och rik.

  Men med identitetstänkande anammades samtidigt en motsättningarnas politik. Ökade motsättningar smög sig in bakvägen när olika gruppintressen måste bejakas och understödjas. Där tidigare inga gränser fanns, drogs nya upp.

  Vita medelålders män fick nu klä skott för all imperialistisk ondska, och även mer grym slavhandel. Och det redan innan de små glina var födda. För till vit man föds man. Om nu inte könet utgörs av en social konstruktion. Och man kanske väljer att bli hermafrodit.

  Men i resonemanget ligget likväl en slags mer modern form av arvssynd förborgad. Gränser kan tydligen dras även mellan födda och ofödda, allt under identitetspolitikens fladdrande godhetsbanér.

  Identitetspolitiken möjliggör nu att fler gränser mellan människor kan ritas upp. Både yttre och inre. Samtidigt som globalismens företrädare sjunger om en mer gränslös och öppen värld. En hymn som vill lyfta fram en slags universell världsmedborgare och göra honom eller henne till hjälte. Vars identitet då blir mer svårgripbar. En logisk kullerbytta identitetspolitiken tydligen lätt klarar av.

  Gränser mellan människor kan dras upp olika hårt. En av de mer djupare och mer allvarliga brukar dras med religösa ritstift. Inre tro är inte att leka med, som konflikten i Nordirland historiskt tydligt visar. Nationell tillhörighet kopplad till religion brukar få extra stor social sprängkraft. Den vill gärna ta stor plats, mer än den som finns mellan fyra väggar. Det uppvisar ständigt historien.

  Men just Kristendomen har tvingats skilja på världslig makt och mer religiöst betingad. Katoliker har sin Påve. Men islam skiljer inte på religiös maktutövning och mer jordisk. Den är samma och lika. Detta är något som utmanar västs syn på tillvaron. Som tar skamgreppet på västerlandets grundstruktur, från juridik, rättstillämpning och till hur hela länder skall och bör styras.

  Vi i väst har valt att skilja på praktisk politik och tron på en allomfattande gud. Tro har hos oss fått bli till något mer personligt. Men islam ser inte samhället på motsvarande sätt. Där eftersträvas en gemensam överhöghet, ända från toppen och ned. Politisk makt och religion är byggd av samma materia. Där görs ingen åtskillnaden mellan politisk makt och mer religiös maktutövning. Och den strävan hotar att upplösa västs valda uppdelning mellan de två.

  Mission kan vända sig både inåt och utåt. Och det är den yttre expansiva delen av missionen som flyttar och river ned geografiska gränser.

  Och Identitetspolitiken tillsammans med en stor migration riskerar nu att fungera likt en trojansk häst, dragen innanför Europas flytande gränser.

  Om detta talar faktiskt Erdogan klarspråk, när han vill att muslimer skall skaffa många fler barn, och samtidigt förbjuder undervisning i evolutionsläran. Mångtydigheten skall försvinna och ersättas av religiös klarhet.

  I vad mån företrädare för en mer aktiv identitetspolitik inser vartåt det lutar, betvivlar jag. Man är väl så upptagna med att jaga egna godhetspoäng att man inte märker något över huvudtaget. Godhetspoäng kräver ju också en slags inre renhet, men då av en helt annan art.

  Liked by 4 people

 29. Linden skriver:

  Läste att Stefan Löfven varnar för att om någon främmande makt skadar Sverige ”kommer det att göra riktigt ont….” lever riksklanten i samma universum?

  Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Ja han kanske har märkt att främmande makt är här och tar för sig på festivaler till exempel. Så visst gör det ont för de som blir våldtagna och misshandlade. Däremot tänker han absolut inte åtgärda problemet.

   Liked by 1 person

 30. olle holmqvist skriver:

  Jag menade faktiskt (inlägg med Keystone-bild ovan)att begreppet ”uppenbarelse” är fundamentalt och ett svar på herr Patriks fråga. Uppenbarelsens psykopatologi är ju känd. Det är hallucinationer framkallade genom svält, droger (Schamaner), utmattningsdanser, syrefattigt högt berg osv. Själv hallucinerar jag en gång per dygn. Precis innan jag somnar. Men jag vet att det -bara – är syner. Profeten lär ha varit epileptiker, liksom Paulus, och dom är hallucinationsbenägna.

  Katoliken Ulf Ekman berättade just i sitt Sommar om känsloupplevelsen, gripenheten, dock inga syner, när han blev frälst. Många har upplevt det och det är en berättelse om den allmänmänskliga naturen.

  Farofyllt blir det när vi i toleransens och respektens namn låter uppenbarelser dvs hallucinationer få framföras oemotsagda, som sanningar . Med argument, inte tvång, måste vi ha frihet kritisera, ge alternativa förklaringar. Sedan väljer var och en fritt att gilla eller ogilla.

  Alltså gå i intellektuell klinch med begreppet ”uppenbarelse”. Det är och förblir en individuell privatangelägen het inget annat. Precis som när jag träffar mina döda föräldrar just innan jag somnar.

  Gilla

 31. Skattebetalare skriver:

  Förr hörde vi ”kommunister i alla länder, förena eder!”. Numera verkar det som om detta upprop svalnat, eftersom verkligheten kommit ikapp. Numera hör vi istället ”muslimer i alla länder, förena eder!”. Båda uppropen utgår ifrån att vi lever i en värld full av motståndare och att dessa måste bekämpas. Kommunisternas världsomfattande våld har i stort sett upphört, men blir kalifatanhängarna likvärdiga efterföljare?
  Kommer verkligheten ikapp? eller får vi se en ny världsomfattande våldsvåg?

  Gilla

 32. Erik skriver:

  Grundlagsbrott?

  Engellau tar avstånd från den i svensk grundlag proklamerade mångkulturen.

  Är detta verkligen lagligt?

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Att ta avstånd från en lag är inte att bryta mot lagen. Ifall man inte fick ta avstånd från en lag skulle en gång antagna lagar inte kunna revideras.

   Att ifrågasätta den yttrandefrihet enligt grundlagarna som Patriks uttalande omfattas av är utifrån din argumentation lika mycket ett grundlagsbrott som Patriks uttalande.

   Liked by 1 person

 33. Jaxel skriver:

  Visst PK-ismen och dess omhändertagandekultur må vara bedrövlig, men jag tror att välfärdsstaten existerar för att en majoritet av svenskarna vill ha den.

  Problemet tycks vara att dessa svenskar samtidigt tar den för given. Man förutsätter att det alltid går att kräva att det välfärdsindustriella komplexet skall träda in och hjälpa alla som behöver hjälp, omsorg och stöd. Från funktionshindrade som behöver två assistenter 24 timmar om dygnet till förlossningsavdelningar på bekvämt avstånd i hela landet. Bara för att ta ett par aktuella exempel.

  Detta kanske kunde bra om folket inte på något sätt fått för sig att detta stöd och omhändertagande också kunde utsträckas till i stort sett alla människor som kan ta sig hit och kräva stöd, hjälp och omhändertagande.

  När man är upprörd över exempelvis nedlagda förlossningsavdelningar är det som att man inte ens kan tänka tanken att pengar till förlossningsavdelningar ändå någonstans i slutändan konkurrerar exempelvis med pengar för att ta hand om ensamkommande barn och deras eventuella problem.

  Detta trots att man ändå måste inse att det inte finns något ymnighetshorn att ösa oändligt med pengar ur så tycks man intala sig själv att det ändå på något sätt går. Det är bekvämare så än att ställa grupp emot grupp. För att i så fall, eventuellt, bli tvungen att erkänna att man prioriterar de egna behoven högre än liknande behov eller rent av större behov hos människor på andra sidan jordklotet. En sådan inställning skulle ju strida mot dogmen om allas lika värde. Det yttre trycket tillsammans med en högst naturlig inre önskan att vara god blir för stort.

  Så tycks det mig är välfärdsstaten på väg att falla samman under ett tryck som är så stort att de resurser som skall stötta den inte längre förmår stå emot. Man kansle kunde parafrasera angående vägen till helvetet.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Detta problem har sin rätta lösning i väl fungerande massmedia. – Då skulle orimligheter och inkonsekvenser belysas och påtalas med tillräcklig skärpa för allmänna opinionens tillnyktring.

   Gilla

 34. Rolf Ahlqvist skriver:

  Du skriver att du kan bli ganska arg när du betänker att multikultilagarna med skatter och personligt obehag, ska göra att din svenska kultur gradvis ska anvisas mot en mer undanskymd position. Jag tror trots allt, att det gradvis kan bli tvärtom. Det är ju dock två västerländska massorganisationer mot i stort sett islam, som kommer att få en stor del i världens väsentliga maktstyre.Och där den svensk kulturen kan vara verksam del i världskulturens centrala position. Moderniteten och den svenska delen av den, har nu nått halvvägs som jag ser det, och nått det kvinnliga, postmoderna rummet. Och där kan denna tidigare nedtryckta kultur i hög grad, vitalt visualisera nya sidor i livet.

  Sedan syns vi leva nära slutet på tiden och historien, då Jesus välkomnar alla i hela världen att bli hans lärjungar, om de har tro på honom och på att Gud har sänt honom till frälsning för oss syndare. Istället för lag, synd, och straff och Guds dom, ges då åt den som tror, försoning, kärlek och paradis. Men den sedan 50 år kristna undertrycktheten i maktens svenska politikervälde
  måste då reduceras, och de kristna församlingarna samtidigt se nödvändigheten i att tydligt marknadsföra, världens bästa budskap.

  Alltmedan det politiska samhället men främst arbetarrörelsen föredrar just nu, inte paradis och en nådefull tro, därför att rättvisan då inte infrias. Så arbetarrörelsen fortsätter i stort i den sekulära världen, och drivs av behovet till revansch., där den kanske avstår från sin bortvändhet från
  Gud och istället blir del i den gudomliga rättvisan. Hur nu det ska gå till? Ja, med fortsatt arbete som innebär något av ett straff,men samtidigt att de till sist får sin revansch för uthärdat löneslaveri under kapitalismens hegemoni och marknadens dominans. Den starka västerländska demokratin och vetenskapen med eller utan religiös överbyggnad, blir också institutioner som kraftfullt hindrar en undanskymd position för västerländsk kultur, som jag ser det.

  Gilla

 35. Eva Danielsson skriver:

  Du är så föredömlig i att prata med små bokstäver fast det sammanlagda budskapet är skarpt, Patrik.
  Jag tror samtliga kommentarer delar din ilska och rädsla. Jag vet att jag gör det.
  Även om flatheten mot just islamiseringen som hotar vårt fria liv har flera och djupare lager av orsaker i västvärlden och i synnerhet i vårt land, så är det att motverka islam här och nu som ändå måste göras. Och det är bråttom.

  Vi kan sträcka ut handen mot de muslimer som faktiskt kommit hit med längtan efter ett friare liv och i övrigt svälta ut och försvåra all utövning av islam på alla upptänkliga och resoluta sätt. Islam är ingen religion, det är en människofientlig politisk ideologi som använder religiösa regler och utfästelser för att styra folk ända in i sängkammaren. (Och till våldsdåd och självmord).
  Så tyvärr tror jag inte att vi om vi låter detta fortsätta, att det bara resulterar i att vår kultur får en mer undanskymd plats i vårt land. Titta hur fort Erdogan har islamiserat hela Turkiet och gjort sig själv till envåldshärskare.

  Om vi skulle kunna stoppa den islamska infiltrationen så kanske vi kan rädda vår svenska kultur och självständighet och frihet och demokrati. Jag hoppas det. Vi skulle också behöva byta ut makthavare inom politik, myndigheter och media. Lägga ner alla sorts politiska och religiösa bidrag inkl till sådana skolor, presstöd, partistöd, lägga ner SVT osv osv…

  Och allt förutsätter andrum, ett stopp för invandring och anhöriginvandring för många år framåt och bara ta emot kvotflyktingar förutom några noggrant utvalda arbetskraftsinvandrare.

  Liked by 3 people

 36. Olle Reimers skriver:

  Patrik; jag tycker att du ska lyssna på Eddie Omars inlägg på DGS idag. Det handlar om hur Mohammed lyckades övertyga människor om att han företrädde den enda rätta läran. Han insåg att detta endast kunde ske med svärdet i hand. Avvikelser ska rensas ut
  .
  Pk-ismen är således det svenska samhällets Koranen från vilken inga avvikelser tillåts och utrensning påbjudes.

  Med tanke på att politikerklassen har lyckats skapa en väg för att ta pengarna direkt ur statskassan utan att behöva redovisa för dem är det sälvklart så att inga avvikelser KAN tolereras. Med hjälp av utnämningsmakten har de skapt en obrottsligt lojal tjänstemannakår.

  Hur tränga igenom ett så tjockt skal som det tagit c:a en generation att skapa? Revolution? Ohörsamhet?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.