Gästskribent Lars Öhman: Förtroendet för etablissemanget

Jag har ett önskemål inför valet 2018: Att Marika Formgrens eminenta text häromåret om åsiktsfrihetsdemokrati kontra värdegrundsdemokrati ligger till grund för debatten. Många av oss anser trots allt att en demokrati där alla åsikter får och bör dryftas offentligt (givetvis inom lagens råmärken) är den enda reella demokratin. Länge har dock den dominerande diskursen i Sverige varit att endast åsikter som är kompatibla med en viss värdegrund är välkomna. Frågan är hur klokt det är. Frågan är även om en värdegrund som exkluderar vissa människors åsikter och därtill i praktiken utmålar människor med ”fel” åsikter som dåliga människor (rasister) verkligen är en god värdegrund?

Är åsikter i sig farliga? Eller blir de snarare farliga om de tystas ner, göms undan och kanske frodas i en subversiv miljö? Redan som barn retade jag mig på Thomas Thorilds ord ”Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större” som syns över entrén på Uppsala universitet. Jag respekterar intentionen som, såvitt jag förstår, var att uppmuntra ett dygdigt beteende. Jag respekterar även intentionen bakom den antirasistiska värdegrunden, men tror att försöken att hävda att den – och endast den – är synonym med en god människosyn gör betydligt mer ont än gott.

Självklart finns det en bortre gräns för hur tolerant man ska vara mot det man uppfattar som intolerans, men att i demokratins namn tysta ner folk och i förlängningen därmed begränsa yttrandefriheten är en paradox som vilar på minst sagt tveksam demokratisk grund. Att smutskasta människor med ”fel” åsikter får dem dessutom inte att ändra åsikt, det gör dem bara mer förbannade och rädda. De må måhända tystna, men de knyter näven i fickan. Ilska och rädsla genererar sällan bra beslut då det konformerar, objektifierar och gör att man blir (alltför) attraherad av auktoriteter och enkla lösningar. Så när antirasister kallar invandringskritiska individer för rasister så ökar följaktligen risken för att dessa individer ska attraheras av auktoriteter och enkla lösningar, vilket kanske inte är så lyckat.

Förr i tiden var ofta eliten mer upplyst än den breda massan, men numer, när man exempelvis kan bli en ledande politiker utan vare sig en kvalificerad utbildning eller yrkeserfarenhet utanför politiken, samtidigt som många medborgare är högutbildade och dessutom har tillgång till en outsinlig mängd kunskap, är det annorlunda. Nu tycks det elitistiska föraktet gentemot åtminstone delar av folket finnas kvar, ofta kombinerat

av okunskap. Hur ska folket motiveras att följa ledare som tycks förakta folket och inte sällan kan mindre än vad de själva kan?

Nu är det kanske tid för ansvariga politiker och journalister att öppna sina hjärtan? Tid att be om ursäkt för det svek som den misslyckade migrationspolitiken i allmänhet och mörkläggningen i synnerhet inneburit. Många uppfattar det trots allt som ett landsförräderi och kommer inte att återvända till vare sig ansvariga partier eller ledarsidor dessförinnan. Om ens då.

Denna ursäkt kommer högst sannolikt inte att komma eftersom våra makthavare ofta är livrädda för att erkänna misstag, men ”en dåre som erkänner sin okunskap är en vis man ” säger Buddha. Vi människor är därtill ytterst benägna att förlåta om andra erkänner sin skuld och uppriktigt ber om ursäkt, men om man inte låtsas om sveket, otroheten, förräderiet, finns inte heller möjlighet att läka och gå vidare.

Jag heter Lars Öhman, är 49 år och jobbar som handledare på Folkuniversitetet i Västerås. Jag är beteendevetare och har alltid varit nyfiken på vad som får människor och samhällen att fungera, alternativt inte fungera. Skriver mycket, men hittills mest i mer privata sammanhang. Har dock fått så många påpekanden om att jag borde försöka vidga min läsekrets att det kanske är tid att lyssna på det. Röstade blankt i senaste riksdagsvalet när jag via bloggar och mitt jobb i diverse arbetsmarknadsprojekt började se hur SD:s farhågor alltmer infriades, men hade inte hjärta att rösta på SD. Har emellertid lovat mig själv att inte rösta blankt 2018.

74 reaktioner på ”Gästskribent Lars Öhman: Förtroendet för etablissemanget

 1. malinkim skriver:

  Tack, Lars Öhman! När klyftan mellan verkligheten och etablissemangets beskrivning av den blir för stor, raseras förtroendet. Ledande politiker får nu allt svårare att förmå folket att jubla över det misslyckade samhällsexperimentet. Att makteliten skulle erkänna sina missgrepp ter sig dock osannolikt.

  Liked by 2 people

 2. tlidforss skriver:

  Bra inlaga, så länge vi har åsiktscensur eller rättare åsiktsförtryck, PK ideologi, hen och genustrams så går det tyvärr inte att ha en seriös debatt om Sverige och vart vi vill att landet ska utvecklas. Om du idag vill diskutera politik och Sverige så måste du åka till våra grannländer, där är det helt OK, inga påhopp eller tyst så där får du inte säga. Inte undra på att förtroendet för regering, statliga myndigheter och kommuner är borta. I våra grannländer säger många att vi förstår inte vad vi gör i Sverige för vi har inte haft krig på mer än 200 år.

  Liked by 2 people

 3. Anna skriver:

  Tack för en bra och insiktsfull text. Jag har också länge tänkt att detta ständiga ”goda”svartmålande av människors åsikter och de erfarenheter människor har av att verkligen leva i dagens Sverige, det kommer att slå tillbaka. Denna ”von oben-attityd” som politiker visar ”väljarboskapen” , den skördar de nu och med rätta! Politiker som du säger ofta är broilers, utan erfarenhet av arbete och/eller en vettig utbildning. Jag gjorde som du i förra valet, röstade blankt. Jag hade genom ett nytt arbete fått insikt i det totala haveriet i migrations -och invandringspolitiken men kunde ändå inte riktigt för å mig att rösta SD. Nu får vi se hur det blir om ett år, men risken är att om det inte blir en rejäl omsvängning av rådande debattklimat och praktisk politik ( som faktiska utvisningar av de 80 000 som enligt Ygeman ska ut. Och totalstopp för anhöriginvandring) då kommer min valsedel inte att vara blank. Och jag är nog inte den enda som fått detta uppvaknande och tänker så. Jag som medelålders klarar mig nog alltid, men när mina barn blivit utsatta som experimentdjur för mångkultur då sätter jag ner foten med det enda medel jag har, min röstsedel!

  Liked by 4 people

  • himlen99 skriver:

   Tack Anna!

   Vi resonerar likartat, som du säger klarar nog du och jag oss,men vilken framtid får våra barn? Tror att vi med döttrar är lite extra bekymrade./Lars

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En blankröst är också alltid en röst!
   Mer eller mindre, på mer av samma förödande politik!

   Även om samvetet kanske känns lite bättre,
   jag har ju nu med eftertryck visat att jag inte vill ha det så…

   Gilla

 4. Jonas Bohman skriver:

  Mycket bra, mycket bra. Stort tack. Ni andra, sprid på sociala medier, och varför inte printa ut en bunt och dela på villagatan, i trappuppgången eller på sommarstället. Sånt här måste nå fler läsare….. Må gott i sommar!

  Gilla

  • himlen99 skriver:

   Instämmer(begåvad länk!). Det är både hoppingivande och lite deprimerande att det finns så mycket klokskap i stugorna samtidigt som okunskapen är så uppenbar hos ledande politiker./Lars

   Gilla

 5. Gunilla skriver:

  Etablissemanget erkänner ingenting. Nu har Morgan Johansson mycket tydligt sagt att om de skulle redovisa sanningen så skulle det ‘öka motsättningar och ‘fördomar” och, naturligtvis som en konsekvens främja SD. Alltså fortsatt mörkningspolitik. Med precis den effekten som man tror sig arbeta mot förståss. Lars Lindberg i Expressen gör ett patetiskt försök att låtsas att allt är bra i Sverige genom att, som han tror finurligt, citera en text från början av 90-talet för att påstå att inget egentligen förändrats. (Han är ju könd för att envisas med att dödliga brottsligheten minskar också). För upplysnings skull lär t.o.m Sokrates ha beklagat sig över ‘dagens (den tidens) ungdoms brister och uppförande’. Alltså är relevansen lika korkad som när Johan Norberg skriver i SVD att fler människor dör i badkaret är dödas av iS. Sorgligt att SVD publicerar en text med en sådan parallell. Problemet är sorglogt nog att alltför många läsare fortfarande tror på lögnerna för att de saknar tillräcklig slutledningsförmåga för att ‘avslöja’ hålen i det som agenda-etablissemnaget skriver.

  Gilla

  • himlen99 skriver:

   Nä, de upplever nog att de har för mycket att förlora på det. De är rädd både om anseende och framtid, sin egen alltså-inte folkets.
   Och eftersom de redan har kanaler och resurser är deras verklighetsbeskrivning inte helt lätt att bemöta . Ibland känns det som om ord, eller röstsedeln, är bästa sättet att påverka, andra gånger , när jag är frustrerad, tror jag mer på demonstrationer utanför Rosenbad eller riksdagshuset. Vi svenskar är emellertid duktiga på att knyta näven i fickan utan att så mycket mer händer./Lars

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Då handlar det om en naturlig död,
   om det inte handlade om en halkolycka…

   Blanda äpplen o päron i tal tal,
   det fick vi lära oss i skolan, funkar inte!

   Gilla

 6. Martin Holmlund skriver:

  Ledorsidorna kommenterade igår Jan Björklunds radiointervju på följande sätt: De diskuterade uteslutande spelteori (vem somska regera med vem och hur) samt Birgitta Olssons anspråk på tronen. Tydligen togs nästan ingen av väljarnas kärnfrågor upp. Tillräckligt för att stänga av vill säga. Numera kosumerar jag nästan uteslutande på alternativ media.

  Gilla

  • himlen99 skriver:

   Förståeligt.

   Och nog hade det varit att föredra om Björklunds parti bättre stått upp för Mauricio Rojas för ett decennium sedan istället för att vara efterkloka nu. Är less på maktspel och spelteorier och ständig anpassning till opinionen. Fler politiker borde försöka att stå för det de tror är rätt för landet istället för vad de tror är bra för sig själva och för partiet.

   Gilla

 7. BjörnS skriver:

  En mycket bra text. Det faktum att politikerna inte längre är mer erfarna, kunniga eller informerade än större delen av befolkningen är en viktig insikt. Jag tror politikerna vet det, och att det skaver. Så, vad tillför då politikerna? Jag tror att de själva anser att de tillför värderingar och att det gör dem extra värdefulla. Naturligtvis är värderingar viktiga men om vi kombinerar dem med okunskap, oerfarenhet och bristande information, alternativt bristande vilja eller förmåga att ta in information, så får vi en mycket obehaglig blandning – den politiske mobbaren; en dryg dumskalle på höga hästar som gärna ser ner på sin omgivning och likt en medeltida feodalherre gärna vill kuva den. En krokodil i termer av små öron men en stor käft. De två krafter som kan mildra problemet är oberoende tjänstemän och en oberoende media. Tyvärr har många av dem blivit kvasipolitiker.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Skillnaden mellan nu och då är inte så mycket att politikerna har blivit mer korkade eller obildade, som att den bildade civila eliten har fråntagits inflytande i samhället. Kallas socialdemokrati.

   Gilla

  • himlen99 skriver:

   Bra skrivet. Och tack.
   För visst känns det nästintill surrealistiskt att lyssna på våra makthavare emellanåt, jag frågar ofta mig själv om de verkligen är så okunniga som de framstår eller om de framstår som dummare än vad de är på grund av politisk korrekthet. Det är antagligen en kombination av både och./ Lars

   Gilla

 8. Jan Ahlström skriver:

  Håller fullständigt med, men det vore mkt intressant att få en beskrivning/förklaring av vad värdegrunden står för, vad den innehåller, vem som bestämt att den ska se ut på ett visst sätt osv.
  Har Sverige en annan värdegrund än ex Norge, USA och Italien, om man ens har ngn uttalad värdegrund i dessa länder.
  Är värdegrunden kanske en av flera floskler som används utan att egentligen ha någon verklig betydelse?

  Gilla

  • himlen99 skriver:

   När det gäller resonemang om värdegrunden specifikt är nog Marika Formgren text som jag länkar till det bästa som skrivits. Jag uppfattar det som om argument med hänvisning till värdegrunden både används som ett argument i sak men även som medveten strategi för att brännmärka, det är trots allt väldigt effektivt att utmåla andra som ” onda”. Många tystnar, andra kämpar vidare -men ingen är fullständigt oberörd av att få höra diverse negativa epitet./Lars

   Gilla

 9. camiry skriver:

  Tack för din debut här på DGS, det gick finfint!

  Det är för många, precis som du skriver, svårt att förlåta detta svek. Har dock en invändning: det finns de journalister och även politiskt aktiva som medger sina misstag i termer av att ha varit en del i denna medborgarmobbning. Deras bugningar bör inte eller förringas eller bortses ifrån, då kommer sannolikt få andra följa deras exempel. Bekräftelse driver många. Medge sina misstag kan nog bli lite av en valfråga.

  Håller helt med i dina punkter om det farliga i att tysta folk, att man blir förbannad. Ett fenomen på min arbetsplats, där en icke oansenlig andel är lite mer åt vänster än jag skulle önska, är deras ovilja att diskutera politik. Eller snarare VAR deras ovilja att diskutera politik. Många var de som, om jag vid ex lunchen traskade ut i politiska diskussioner, lämnade bordet eller sa att de inte har någon poliitisk åsikt, eller inte roas av att prata politik eller helt enkelt inte anser att det passar på en arbetsplats. Detta försökte jag respektera. Fick anstränga mig riktigt hårt att hålla tungan i schack. Nu, med Trumps intåg, går diskussionerna i helt andra tongångar. Det går knappt en lunch utan att någon av dessa personer nämner Trump, naturligtvis i negativa ordalag. Undrar om Trump vet själv att det han sysslar med inte alls är politik!

  Om det med att ha ”fel åsikt” så tycks begreppet ”rasist” eller ”främlingsfientlig” oerhört svårdefinierat. De politiskt ointresserade (men av Trump besatta), personerna kan uttrycka sig svepande nedlåtande om ex japaner (de var knäppa tror jag) eller spanjorer (oorganiserade och lata). Hur hade jag bemötts om jag vid lunchen sa att män från MENA är knäppa och lata….? Lynchad, alt lämnad att på egen hand avsluta min lunch. De är goda, jag är ond.

  Det gör mig riktigt förbannad.

  Liked by 1 person

  • himlen99 skriver:

   Tack för berömmet- och tack för en mycket bra illustration över hur det ser ut på många arbetsplatser idag. Många känner nog igen sig i att vissa ämnen är nästintill förbjudna att tala om medan andra är ok OCH att vissa åsikter anses ”godare” än andra.

   Jag skulle vilja påstå att det är en kombination av okunskap och ovilja. Många kan väldigt lite om politik och tror dessutom på allt som MSN påstår, därutöver krävs det ett stort mod för att våga gå emot strömmen. Det är enklare bara hålla med och dessutom få godhetspoäng på kuppen.

   Du har rätt i att det finns de som ödmjukast sig något, men det känns ofta halvhjärtat – som när AKB skrev sin debattartikel om den förändrade migrationspolitiken. De gör antagligen bedömningen att det är negativt för deras karriärer att rannsaka sig själva för hårt offentligt .
   / Lars

   Gilla

 10. Tommy Santesson skriver:

  Delar ditt önskemål, inte bara inför valet, utan för all framtid, helst retroaktivt, om det vore möjligt.

  Alltid upplyftande när visdomen framträder i debatten, det har varit alltför tunnsått med den varan det senaste decenniet.

  🤔

  Gilla

 11. malmobon skriver:

  Trött på ”rasistiska rötter”. Fick för mig vi lever i nutid fast det kan var klokt ha kunskap om historien. Hämtar billiga poäng. Igår var det Björklund och idag lär vi få höra samma från Annie Lööf. Samtidigt så kopierar alla andra partier utom V, Sverigedemokraternas förslag.

  Inte lätt vara etta i Sverige. Inte heller får vi vara för duktiga. Framtiden lär visa.

  Liked by 1 person

  • himlen99 skriver:

   Jag tycker själv att det är svårt att bedöma hur länge historiken är relevant. Det är ju den huvudsakliga anledningen till att många med mig inte röstade på SD trots att vi inser / anser att det skulle behövas några år av SD-politik som kompensation för de senaste årens vansinne. Personligen håller jag ofta med SD i sak men känner tveksamhet inför vissa företrädare ( varav en tycks på väg bort). Sen vill vi ju alla vara ” the good guys” och det är väl inte i första hand godhet jag associerar SD:s företrädare med.

   Det senare är emellertid ett minst sagt komplext ämne. Vissa, som Ann Heberlein, anser ju att ” godhet” ligger utanför politikens område. Jag gillar henne men tycker hon har fel i just det, samtidigt som det givetvis är farligt att enbart styras av hjärtat. En lagom dos hjärta OCH hjärna är nog att föredra, vad nu en lagom dos
   är:-)/Lars

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Björklund ljög helt obesvärat väljarna två ggr rakt upp i ansiktet i Almedalen…

   Först att adoptivbarn riskerade utvisning,
   illa berörd då han har två själv!

   Hur dum får man göra sig, är min spontana kommentar!
   Ingen har någonsin påstått det, en egen missuppfattning!

   Anklagade sen Jomshof för att ha sagt att vi har för många Judar i Sverige!
   Hur kan man ens sitta kvar som partiledare efter en sådan groda!

   Bäst före tiden har uppenbart gått ut!!!

   Det handlade om en (M)uslim som inte ville respektera vårt demokratiska system,
   som inte ville acceptera, att låta Jimmie få tala under Järvaveckan!

   Andemeningen i Jomshofs uttalande,
   var att accepterar man ej/ej är bekväm med/ svensk Demokrati,
   så finns det andra länder välja på!

   Handlade inte om någon krav på utvisning,
   var enbart en rekommendation)

   Vi är nog ett stort, växande, antal som helhjärtat instämmer!

   Liked by 1 person

 12. Lilla fröken PK skriver:

  Trevligt att läsa din ”bekännelse”. Även jag, som f.d. förtroendevald för MP, har kommit till slutsatsen att SD har talat för döva öron trots att eller kanske på grund av att man haft rätt hela tiden. Sjuklövern fortsätter att krumbukta och manövrera, men lär inte få min röst nästa år. Alltså återstår endast ett parti, som trots fel och brister, är det enda realistiska alternativet. Inte för att SD skulle vara lämplig regeringsbildare, men ett stort SD kan hålla tummen i ögat på övriga partier.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Den kändaste och aktivaste gröna parlamentarikern i Österrike, Peter Pilz, blev nyligen avpolletterad från högre poster i sitt parti, som i stället valde den väg som så många miljöpartier i Europa väljer, nämligen bortom avgrundsvänstern till islamism och postmodern socialism. Han lämnade prompt partiet och överväger nu att bilda ett nytt inför parlamentsvalen i höst. Därvidlag betonar han att han varit den som mer än någon annan, inklusive FPÖ, har motarbetat etableringen av islamism i Österrike och inflytandet från Erdogans regering i Ankara.

   Rimligtvis måste det finnas massor av människor i de gröna miljöpartierna som inte alls tycker att det är bra att muslimsk och postmodern fascism etableras i Aftonlandet.

   Liked by 2 people

  • himlen99 skriver:

   Tack!

   Och jag gillar din analys. Jag fick tips om ett nystartat parti som heter Medborgerlig samling, men även om vi sett, senast nu i Frankrike, hur det politiska landskapet kan förändras snabbt numer, är rimligtvis SD det säkraste sättet att nå en förändring här och nu.

   Från MP till SD, det var modigt i dessa dagar !/Lars

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Trevligt med kvinnor som tänker efter)

   Vad säger att SD inte skulle kunna vara regeringsbildare?

   Inte bara att man har många kvalificerade politiker, minst lika många som de andra…

   Varför kan man inte utnämna opolitiska ministrar?

   Muhammed Omar skulle bli en suverän Kulturminister!
   Helena Edlund skulle bli lysande både som Försvar/Vård)

   Så totalt överlägsna mot nuvarande Alice BK, resp Gabriel Wickström!

   Jag skulle gärna se Johan We(S)terholm inom UD,
   Utrikes- e Biståndsminister med stor kunskap,
   e ersätta riksklanten Dan E som Rikspolischef!

   Även Patrik skulle väl hålla en 4-årsperiod)
   Även Ann Heberlein skulle försvara en plats!

   En Regering FÖR Sverige!!!

   Gilla

 13. Moab skriver:

  Inte hjärta. Ett intressant inlägg bara genom att det ger insikt i hur en som uppenbart är marinerad i pk-tänk börjar vakna, hela inramningen är pk, en så lång lista ”tveksam” .., att jag faktiskt inte orkar bemöta inlägget.

  Liked by 1 person

  • himlen99 skriver:

   Helt ok. Det jag propagerar för är trots allt främst att man ska få tycka som man vill.

   Och du har nog rätt i att jag, liksom nästan alla i vårt land, är ”indränkta i PK-tänk”- man ska nästan ha varit döv och blind för att ej ha påverkats alls av ”PK-ismen”.

   Tack och lov finns sidor som denna och bekanta som vaknade tidigare än mig. Sen är det nog lätt att uppfatta ett förhållningssätt som är emotionellt korrekt som politisk korrekthet – för mig är det 2 skilda saker./Lars

   Gilla

   • Moab skriver:

    Igen så rör du dig med luddiga begrepp. Vad är emotionellt korrekt? Det som känns bra? Som att gå på toaletten?

    Gilla

 14. MartinA skriver:

  Jaha, så de har berikat sig själva, förstört det land de hade till uppgift att värna, troligtvis sett till att svenskarna kommer upphöra som etnisk grupp, fnissande tittat på när hundratusentals övergrepp på unga kvinnor begås och samtidigt predikat ”eminism”. Och mycket mycket mer. Och sen ska de säga ”hoppsan svejsan, sorry, så tokit de kan bli, nu tar vi nya tag” och sen är allt bra och de får förnyat förtroende? Aldrig.

  Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Det viktiga är att helt förvägra dem ens eget förtroende. Och istället ge det till varandra.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    ”sverige” kan ej reformeras. Alltså bör varje svensk arbeta på de lojalitetsband som kommer vara viktiga när sverige upphört. Och vi bör treva efter en kultur som är mer stridbar än vad vi har nu.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @himlen
    Jag talar om hopp. Att människor tar tag i sin egen situation och sluter sig samman solidariskt. DET är hopp. Att gå med mössan i hand till samma gäng skojare, det är inte hopp, det är ynkedom.

    Gilla

   • himlen99 skriver:

    MARTINA. Jag håller med om att vi inte kan förvänta oss att sjuklövern styr upp detta-de förtjänar inte fler chanser.Det var ju därför jag röstade blankt 2014 efter att ha röstat på allianspartier tidigare. /Lars

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Hehe, det är ingen skillnad på sjuklövern och SD. Det finns ingen politisk lösning på det här. Det politiska systemet i sverige är gjort för en helt annan tid och en helt annan värld.

    Gilla

  • himlen99 skriver:

   Jag tror som sagt inte att det kommer speciellt många uppriktiga ursäkter, just av själviska skäl.
   Sen tror jag väl inte att någon står och hejar på när det går åt helvete, det handlar nog mer om okunskap ( hur många politiker och journalister bor eller har bekanta som bor i utanförskapsområden?) och ovilja att se hur det ligger till av karriärskäl./ Lars

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej. Journalister och politiker är de två bäst informerade grupperna i sverige. Som dessutom fick höga löner för att det var tänkt att de skulle sprida information och skydda medborgarna. Politiker har hela kårer av byråkrater som samlar in, sammanställer och presenterar information åt dem.

    Ditt ”det handlar nog mer om okunskap” är helt oacceptabelt. Fundera på din attityd. Kommer någon annan någonsin kunna lita på en allierad som är sån? Vi är män och bör visa manlig hårdhet, inte lägga huvet på sne och mumla om att de menade säkert inget illa.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Några kommer nog att heja på när det går åt fanders. En figur som omgående kommer upp i mitt huvud är Fredrik Reinfeldt. Han kommer att sitta på rejält avstånd från Sverige och skratta gott (och rått).

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   De er like ille som NS i Norge under krigen! (NS=Quislings parti). Og de tyske soldatene ble sendt ut av landet i samlet tropp (ca. 350 000 mann) sommeren 1945.
   De psykiske sårene har det tatt to generasjoner å lege sånn noenlunde.
   Vi hadde også et rettslig landssviksoppgjør.

   Gilla

 15. Johan skriver:

  Jag tror inte det är hållbart i en demokrati att folket ska följa ledaren om man anser att ledaren är sämre påläst än folk i gemen. Det kommer inte att fungera. Då kan man antingen öka kompetensen och klokskapen i ledningen eller begränsa demokratin. Eller bildningen hos folket. Jag tror an f.n. arbetar med de två senare punkterna.

  Liked by 1 person

 16. Lars Åhlin skriver:

  Jo, den text av Marika Formgren du länkar till är mycket välskriven. Men visst märks det att den är skriven 2014. Hennes försvar för åsiktsfrihet – jag avskyr dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att yttra dem – klingar naivt i en tid när vi oroas och upprörs över de predikningar av imamer och inlägg på sociala medier som propagerar för mord och förtryck. Viktigare än försvar för åsiktsfrihet är just nu att rusta upp samhällets förmåga att identifiera och lagföra begångna verbala lag-överträdelser, och undertrycka nya.

  Liked by 1 person

  • himlen99 skriver:

   Du har en poäng i det. Frågan är väl emellertid om vi åstadkommer exempelvis en förändring av relevant lagstiftning utan ett mer tillåtande debattklimat? Där alla åsikter beaktas. Jag tror att det går hand i hand, men håller med om att vi inte kan ödsla för mycket tid på teoretiska diskussioner som läget är./ Lars

   Gilla

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Vi kan bara hoppas att förnuftigt folk får litet mer inflytande och att vi kan befrias från politiker som för länge sedan nått sin högsta möjliga kompetensnivå. Men medborgarna måste inse att också de har en stor del av skulden eftersom de inte protesterat mer utan aningslöst eller av bekvämlighet släppt fram dumheten, ignoransen och inkompetensen. Det är därför på tiden att landets tysta intelligentsia börjar ta sitt ansvar för landet och inte bara stoppa huvudet i sanden. Låt oss därför hoppas att de finns många Lars Öhman i landet!

  Liked by 2 people

 18. dolf skriver:

  Jag reagerar på ett par saker.
  1. ”Många av oss anser trots allt att en demokrati där alla åsikter får och bör dryftas offentligt (givetvis inom lagens råmärken) är den enda reella demokratin.”
  Det är en felaktig utgångspunkt. Det skall inte finnas några ”lagens råmärken” för att dryfta åsikter. När åsikter dryftas är det yttrandefrihet som gäller. Punkt!
  Om några juridiska korsas dryftar man inte längre åsikter. Eller så borde det i alla fall vara. Men eftersom allt i sverige följer Lewis Carrols logik så gäller det förstås inte här.
  En åsikt är, enligt Norstedts ordbok 2001: ”(personligt grundat) sätt att betrakta och bedöma viss (typ av) fråga [finstilt]vanl. om tämligen genomtänkt betraktelsesätt[/finstilt]”. En åsikt är till sin natur passiv. Det handlar helt enkelt om hur man upplever tillvaron och de tankar man har runt det.
  Att dryfta är, enligt samma ordbok: ”allvarligt och grundligt diskutera [finstilt]i relativt formella sammanhang[/finstilt]”
  Att diskutera hur man upplever tillvaron och vad man därmed tänker kan, i ett sunt samhälle, till sin natur aldrig gå utanför lagens råmärken.
  Det man inte får göra är att förtala, men när man förtalar dryftar man inte längre åsikter, då gör man sig skyldig till handlingen att medvetet ljuga om en annan. Det är en handling, inte en åsikt.
  Man får inte hota. Samma sak där. Hotar man dryftar man inte längre åsikter. Man gör sig skyldig till en handling där man utlovar att aktivt orsaka negativa konsekvenser för en annan om den inte fogar sig efter ens vilja.
  Man får inte uppvigla. Men även här gäller att man har lämnat åsikternas domäner och gör sig skyldig till en handling, nämligen att man aktivt försöker åstadkomma få till stånd ett brott genom ombud.

  2. »Redan som barn retade jag mig på Thomas Thorilds ord ”Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större” som syns över entrén på Uppsala universitet. Jag respekterar intentionen som, såvitt jag förstår, var att uppmuntra ett dygdigt beteende.»
  Jag är inte alls bekant med Thomas Thorild och vet inte på något vis vad han verkligen avsåg med sin sentens. Men ”tänka” är i sig (min egen definition, för jag hittar ingen bra ordboksdefinition): ”att bearbeta sinnesintryck (inklusive minnen) för att bilda sig en förståelse av omvärlden och för att planera framtiden och fatta beslut som leder i en önskad riktning”.
  Att ”tänka rätt” innebär inte att man ”har rätt värdegrund”, för det är i sig ett felaktigt tänkande. Att tänka rätt innebär att man bildar sig en riktig och korrekt bild av omvärlden, att det man planerar blir pragmatiskt fungerande om det förverkligas och att de beslut man fattar verkligen leder i en önskvärd riktning.
  Att ”tänka rätt” handlar enligt min mening mer om logik än om åsikter.

  Liked by 3 people

  • himlen99 skriver:

   Är beredd att ge dig rätt på första punkten, att få uttrycka och dryfta åsikter borde kanske vara en absolut rättighet,det är mer HUR de uttrycks som är känsligt, men är osäker kring hur juridiken exakt bedömer detta.

   När det gäller Thorilds ord så handlade det nog i och för sig inte endast om tankar utan även ( ett gudfruktigt) beteende. Tankar bör, som jag ser det, få vara absolut fria, men vi kan givetvis inte tillåta alla beteenden. Det jag starkt ogillar är när man, då som nu, försöker censurera tankar. /Lars

   Gilla

   • dolf skriver:

    Jag anser nog ändå att du feltolkar Thorild. Hade han sagt ”Att tänka fritt är fel, att tänka rätt är stort” hade jag varit med dig på tåget, men han uttryckte sig inte på något vis negativt om att tänka fritt, han konstaterade snarare att i slutänden måste det fria tänkandet rätta in sig i verklighetens led. Jag ser det som en utmärkt sentens. Att bara tänka fritt resulterar i dumheter som postmodernism och genusvetenskap. Att bara tänka rätt ger tråkig pragmatisk betongkultur. Att både tänka fritt och rätt ger oss Eiffeltorn och ”one giant leap for mankind”. Ett litet steg för en man skulle aldrig kunna bli ett gigantiskt språng för mänskligheten om inte något börjat med att tänka fritt, men en massa människor i slutänden tänkt rätt. Och det rätta måste här ha sista ordet.

    Gilla

 19. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vill man ändra den nuvarande maktbasen, MSM och nuvarande politiska ledare inom majoriteten av partierna, så tror jag tyvärr inte det kan ske genom att alla mera beter sig som gentlemen. Vi ser dagligen exempel på hårdnackade och manipulativa attityder från nuvarande politikeretablissemang.

  • Sjöstedt får exempelvis i statstelevisionen lätt komma undan om (v:) s syn att hederskultur inte är något problem i Sverige, det handlar bara om en manskultur
  • Björklund kan fortsatt breda ut sig om SD:s nazistiska förflutna

  Ska man ändra på det hela måste det komma fram krafter som använder samma knep som makteliten. Någon borde exempelvis granska Björklunds familjs förflutna. Varför var man tvungna att lämna Norge efter WW2? Många som tvingades till det hade en bakgrund som kollaboratörer med nazisterna.

  Det fanns visserligen många, bl a flertalet partier i Sverige, som också var kollaboratörer, men det var extra känsligt i Norge pga ockupationen. Eftersom SD:s nazistiska rötter tycks förhindra vettiga politiska uppgörelser i Sverige så borde hela denna fråga köras i botten ända till att den blir en ickefråga.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför får aldrg Annie någon fråga om Centerns/Bondeförbundets bruna rötter???

   Från 1933, samma år som Nazisterna tog makten i Tyskland,
   till slutet av WW2 hade BondeFörbundet öppet RASRENHET på sitt partiprogram!
   Att värna den svenska rasen!
   Bönder hade väl praktisk insikt i avel)

   Togs först bort när krigslyckan definitivt vänt, Kappvänderi?

   Då hade nog frågan om bruna rötter snabbt avförts från dagordningen…

   Björklund verkar plågas av dåligt samvete, liksom speciellt Löfven?
   Arvssynden är ett stort problem i västvärlden tänkande)

   Gilla

 20. Fredrik Östman skriver:

  Jag har kommenterat båda dessa punkter tidigare i dessa spalter men gör det igen i kompakt form:

  1. Det finns ingen ”värdegrundsdemokrati”, det är en oxymoron. Demokrati är åsiktsfrihetsdemokrati eller ingen demokrati alls. Fr Formgren skänker fienden fri passage över ”the killing grounds” för att hon tycker att det är tjusigt och ofarligt att kämpa man mot man på murarna. Det är en löjeckande romantisicm och verklighetsflykt och dessutom dålig strategi utöver att det alltså bygger på ett logiskt felslut.

  2. Att tänka fritt inbegriper ingen som helst diskussion. Diskussionen är till för att komma fram till vilken av de fria tankarna som är riktig. Att tänka rätt är större. Och om man håller sig till det som är rätt finns ändå mycket kvar att tänka fritt om. På detta sätt uppstår vetenskap och kunskap. Universitetet är en seriös och uppbygglig social mötesplats, inte en spegelkammare för allsköns narcissister. Detta är innebörden i Thorilds alldeles utmärkta sentens. Tyvärr har vi under de senaste årtiondena etablerat en hel massa narcissisternas spegelkammare runt om i landet under den falska beteckningen ”högskola” eller ”universitet”.

  (Observera att den kristna bakgrunden till vår muslimska ärkebiskopinnas valspråk ”Gud är större” är just ”sanningen är större” eller om man så vill ”att tänka rätt är större”. Men hon håller sig förstås hellre till den muselmanska innebörden av samma ord: underkastelse och tanklöshet.)

  Gilla

  • himlen99 skriver:

   Tack för begåvade synpunkter!

   Det jag vänder mig emot beträffande Thorilds ord är att de uppmanar till censurering av tankar, vilket jag tror är huvudsakligen destruktivt vare sig det en är extern eller intern mekanism. Givetvis påverkar våra tankar våra handlingar men den externa ”censuren”, restriktionerna, bestraffningarna, bör fokusera på beteenden. Sen finns även en övertro på självcensur i dessa dagar av hyllande av positivt tänkande -eller för den delen tankar / åsikter inom en viss värdegrund.
   Ut med tankarna – och åsikterna -så blir både individer som samhälle vinnare av det./Lars

   Liked by 1 person

 21. Olle Reimers skriver:

  Etablissemanget vet -likt Mohammed – att när de väl tagit steget att identifiera den enda rätta läran finns ingen återvändo. Då måste avvikande åsikter rensas ut om så med svärdet i hand.

  Maktapparaten har tillskansat sig i det närmaste ogenomtränglig mur där man kan beskatta folket och själva utan redovsningsskyldighet ta vad man önskar ur statskassan. Till skydd mot kritiker har man en ogenomtränglig mur av lojala politruker som vet att varje avvikelse blir dyrbar.

  Det finns två möjliga vägar ur detta. Blodig revolution eller civil ohörsamhet.

  Den tredje vägen, som är så populär i det konformistiska Sverige är att tiga och lida medan råttorna dansar på bordet.

  Mohammed har mycket att lära ut till dagens makthavare.

  Gilla

 22. dolf skriver:

  Glömde det i min tidigare kommentar, men jag hade en punkt till:
  3. ”Självklart finns det en bortre gräns för hur tolerant man ska vara mot det man uppfattar som intolerans,”
  Gränsen är mycket enkel, gränsen för vad man tolererar går vid brottsliga handlingar. En demokrati måste kunna hysa antidemokratiska tankar och åsikter, annars är den enbart en skendemokrati. Demokrati kräver en övergripande majoritet med demokratiskt sinnelag. Då blir inte intoleranta åsikter och tankar ett problem. För det första get det möjlighet för relevant kritik att framföras mot det demokratiska skicket (jag ser mig själv som en motståndare till det statsskick vi har idag, då jag anser att det bara är en falsk chimär) och demokratin kan då utvecklas i en positiv riktning (tvärt emot vad som sker idag). Intolerans får luftas och ”pysa ut” så att den på det hela taget oskadliggörs och neutraliseras. Det blir aldrig någon tryckkokare. Och ibland kanske intoleransen i sig faktiskt har inbäddat något värdefullt att bidra med.
  Som jag sa under den tidigare kommentaren, man måste skilja mellan tankeutbyten och handlingar. Intolerans i form av faktiskt förtal, hot och uppvigling är inte tankeutbyte utan handlingar som redan beivras av befintligt lagstiftning helt fristående från alla ideologiska aspekter.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.