Väckelse

Patrik Engellau

Maktskiften har historiskt sett mest handlat om vem som ska sitta vid köttgrytorna, den ena stammen eller den andra, hattarna eller mössorna. lilleputarna eller Blefuscu-borna, muslimerna eller de kristna.

I många fall handlar maktskiftena även om något annat än köttgrytorna, nämligen om att en ny ordning ska introduceras som på något vis antas bidra till att göra åtminstone de nya makthavarnas tillvaro bättre. Den socialistiska revolutionen av marxist-leninistisk eller annan karaktär är kanske de mäktigaste exemplen.

Den amerikanska revolutionen är ett annat exempel. Amerikanerna var trötta på att betala skatt till England och hade därtill föreställningar om att inrätta en för tidevarvet unik och mycket radikal form av demokrati, vilket också skedde med stor framgång.

I takt med att de svenska politiska partierna blivit alltmer lika varandra så har våra maktskiften, som om de sker förväntas inträffa efter demokratiska val, allt mindre handlat om att introducera annorlunda ordningar. I stället rör det sig om rena köttgrytefrågor. Vilket parti, eller partier, är det som ska få tillgång till regeringsplanet? I övrigt är allt lika. Partierna, även sverigedemokraterna, är eniga om att den rådande ordningen – välfärdsstaten – och den rådande ideologin – PK-ismen – ska gälla även framgent (dock att sverigedemokraterna tydligare än de andra partierna har framfört uppfattningen att välfärdsstaten mer eller mindre ska reserveras för etniska svenskar).

Det maktskifte som enligt min mening borde stå på dagordningen för svensk del är emellertid en helt annan sort. Vad vi behöver är något som påminner mer om Gustav Vasas reformation än om valet 2014. Sverige behöver inte i första hand en växling vid köttgrytorna, där de ena partierna ersätter de andra, utan en ny ideologi, ett nytt sätt att tänka.

Det som skapar problem i Sverige är PK-ideologin, det tänkande som går ut på att leta fram det svagaste hos människan och sedan ägna resurser åt att terapera dessa individuella svagheter. Det osunda med denna ideologi är att den struntar i allt som är starkt, utvecklingsbart och levnadskraftigt hos människor.

Vi måste odla en nygammal människosyn, som faktiskt var förhärskande i Sverige fram till för femtio år sedan, och som utgår från att de flesta människor kan själv och att politik, myndigheter och civilt samhälle ska bejaka och uppmuntra föreställningen att vi kan vara ett dugligt folk som har skyldigheter och på vilket krav kan ställas.

Det handlar för Sverige idag inte om traditionell politik, där det flyttas ett antal miljoner kronor från den ena budgetposten till den andra eller det inrättas nya förbud mot något obehag som visat sig, utan om att utveckla vårt tänkande och vår människosyn.

Vi behöver en väckelse, inte bara ett riksdagsval. (Jag tror att det var P J Anders Linder som först för mig formulerade något ditåt.)

32 reaktioner på ”Väckelse

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag hävdar åter igen, att det första steget är att verka för den individuelle skattebetalarens makt att fördela sina pengar över de godkända mottagarna av skattemedel.

  Sedan kan ens strävanden att påverka den fortsatta utvecklingen bestå i att styra med sina pengar och påverka opinionen. – T ex ivra för att man skall ge mer till hälsovård än till sjukvård och mer till flyktinghjälp än till folkblandningspolitik.

  Central makt att godtyckligt spendera skattemedel är därmed ute ur bilden och man väljer istället dem till den lagstiftande församlingen man tror är bra på att utforma rättsordningen.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den skattefiansierade verksamheten behöver då ingen annan styrning än reglerna för verksamheten och skattebetalarnas bedömning av angelägenhetsgrad och kvalitén på utbudet. – Det gäller även polis och krigsmakt. – Den motiverade makt de folkvalda nu utövar, är ju bara den över reglerna för verksamheten och fördelningen av skattemedlen. – När de försöker sig på myndig styrning, blir det bara kaos.

   Gilla

 2. Kuckeliku skriver:

  Vi behöver nog mer än en ny människosyn. Vi behöver en bättre förståelse av världsekonomin, världsekologin och det internationella politiska systemet. Därtill gärna en lite klarare förståelse av hur människor fungerar.

  Liked by 2 people

 3. F. Peter Zwiefelhofer skriver:

  Tanken är rätt men behöver utvecklas till inte enbart en ”intellektuell väckelse” utan även en ekonomisk väckelse. En hårdhänt rationalisering av byråkratin i stat och kommun, ett avskalande av ”köttgryteeffekterna” , en ny ”reduktion” av verk och myndigheter till förmån för sjukvårdspersonal, poliser och andra nödvändiga personalkategorier måste till.

  Liked by 4 people

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Ibland känns det litet ensamt, när man tycker sig se ett logiskt sammanhang, men när de som har betalt för att se det inte gör det.

  Östersjöfisket kan försörja ett antal fiskare, men det kan inte förse landets befolkning med tillräckligt mycket fisk. Inte det på Västkusten heller. Vi köper då från utlandet.
  Annie Lööf med sin bakgrund borde vara medveten om att hennes föräldrar och deras kompisar i LRF, eller vad det nu kan vara, inte heller producerar tillräckligt för att föda landets befolkning.Vi köper från utlandet.

  Nu råkar det vara så väl att vi har herr och fru A någonstans, som är ena riktiga snitsare på att göra pryttlar som folk i andra länder vill ha och på så sätt så kan vi byta till oss den där fisken vi saknar eller jordbruksprodukterna som Annies föräldrar inte mäktar plocka ur jorden.

  Det har alltid funnits ett antal herr och fru B som inte kan producera något som utländska köpare vill ha och betala för. De ägnar sig med liv och lust åt den tjänsteutövning som krävs för att hela maskineriet skall fungera. Många har de blivit med tiden. Även tjänstetillhandahållarna behöver ju köpa vissa tjänster osv. Det är överskottet från herr och fru A´s jobb som ger dessa mat på bordet. Inte alldeles orimligt kanske då deras verksamhet är en förutsättning för att herr och fru A skall kunna göra det de är så bra på.

  Så har vi då herr och fru C som just inte kan något alls. Litet orättvist kanske för de kan vara ena hejare på att valla getter. Marknaden är dock en aning begränsad då det inte är så väldigt stor efterfrågan på garn till raggsockar.
  Dessa måste ju också få mat på bordet och det gick väl rätt så hyggligt när det fortfarande fanns ett visst överskott kvar från paret A´s verksamhet.

  Vi har nu ”hamnat” i en sits där de som anser sig ha rätt att bestämma hur allt skall vara och gå till, har kommit underfund med att det finns en väldig massa C-par i världen. Så bjuder man hem dem också. Det är nämligen synd om dem. Det är ju bara så att överskottet från paret A räcker inte till riktigt allt.
  Helt plötsligt kommer man då ihåg något som fröken sade på mattelektionerna i subtraktion i folkskolan. Om det inte räcker så får man låna.

  Så här lång var alla med i resonemanget, men de flesta begrep ju att det går åt fanders om inte den sista siffran räcker till. Man kan inte dra 127 från 36 och tro att det skall gå ihop i sista änden.

  Bestämmeriadeln berättade då att det var egentligen inte en hop C-par som kom, utan egentligen var det en massa A-par fast de liksom var maskerade.

  Maskerna har börjat falla av nu. Det visade sig att de som bestämmer hade alldeles fel. Antingen ljög dom eller så begrep dom helt enkelt ingenting.

  Det börjar bli hög tid att bestämma sig för att de fria lunchernas tid är över.

  Liked by 13 people

  • Svensk av födsel och ohejdad vana skriver:

   C. Carlstedt, suveränt bra och roligt skrivet, tack för den!!! Svensk dårskapspolitik i ett nötskal!

   Gilla

 5. Lars Lind skriver:

  Jag tror att det även skulle behövas en reduktion. Alla dessa 10 000 tals politiker med höga pensioner som dom själva beviljat sig. Det måste även bli stopp för partistödet och stöd till diverse föreningar och organisationer . Till exempel får , Olof Palme Internationella Center ( ett propagandaorgan för (S) politik 147 milj/år . ( mer än hela monarkin kostar)

  Liked by 9 people

 6. Steven Jörsäter skriver:

  Tyvärr brukar nog de som väntar på rättfärdiga revolutioner få vänta länge. Jag tror nog att man får förlita sig på de politiska krafter som finns som vågar kritisera systemet i åtminstone någon utsträckning och som bit för bit tar oss i rätt riktning. Vakuumet som fortfarande råder beror på den utbredda rädslan att kritisera något av allt det som anses heligt. Och alla prominenta medlöpare som vill framstå som goda och passa på att marknadsföra sig själva underblåser effektivt detta. Lyckas man slå hål på den förmenta godheten och visa att den istället är dumhet så kan nog lavinen komma igång. Och att visa att folk ljuger – det är omöjligt att tro att eliten är så åsiktshomogen mellan skål och vägg som den vill framställa sig som. När Östblocket väl började rasa gick det väldigt fort. Kommunismen gick raskt från att vara godhet till dumhet. Så revolutioner kan inträffa.

  Vi får inte glömma att i det politiskt extremt stabila Sverige har något oerhört hänt. Ett jätteparti har uppstått ur ingenting som visserligen alla försöker tänka bort och smutskasta men vars närvaro ständigt märks. Nu gäller det att försöka få något bra ur detta. Och där kommer vi in. Det är kanske så enkelt att det räcker med att få in flerdimensionellt tänkande. Verklig respekt för yttrandefrihet. Och bättre kontroll på fake news från politikerna och proffstyckarna.Tänk om man kunde få in välskrivna repliker i hela den ändlösa raden av infantila DN-artiklar? Vilken sprängkraft!

  Liked by 8 people

 7. oppti skriver:

  Den väckelsen sker dagligen-men lång utanför politikernas räckvidd.
  Varje dag går de flesta till ett arbete som syftar till att göra företaget bättre, somliga till privat ägda företag andra till samhällsägda.
  De senare kan påverkas av politiker med bristande förmåga men obegränsad makt.
  Det är kanske därför vi har så stor skillnad mellan privata företag och samhällsägda.

  Liked by 2 people

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Alternativt skulle man kunna kalla det en anti-väckelse och återställa det sunda samhällsklimat som rådde inte minst före mitten på 1960-talet då kompetens, förmåga och duglighet var rättesnören. Många gillade kanske inte att det då rådde ett elitärt system men det hade den stora fördelen att det stora flertalet begåvade i landet gavs möjligheter till karriär och möjlighet att ställa sin förmåga i samhällets tjänst. Detta utmärkta system raserades och vi ser alla nu resultatet. Det räcker bara att granska alla politiska eller könsrelaterade befordringar och vilka konsekvenser detta fått och får. I vissa avseende kan situationen bli lika allvarlig som det som rådde i de östeuropeiska socialiststaterna. Att välja ideologi före förnuft har alltid sitt pris och det är vad också Sverige kommer att få betala.

  Liked by 6 people

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag tror man måste våga vara lite tuffare och identifiera drivkrafter och personer som ligger bakom denna utveckling. Ideologiskt har PK-ismen en roll men frågan är vilket som kom först, ideologin eller skeendet?

  Jag vill hävda att det till stor del handlar om att förslagna människor ligger bakom utvecklingen. Det är människor som lärt sig hur man skapar en politisk eller ekonomisk maktposition med utnyttjande av politik och massmedia, ett av verktygen är PK-ismen.

  Med andra ord är det en ekonomisk och politisk elit som kontrollerar situationen idag och frågan är hur den kan påverkas. Med tanke på det växande inslaget av psykopater och narcissister i dessa skikt så är det mindre troligt att man är mottaglig för argumentation som utgör hot mot deras positioner.

  Med andra ord så återstår bara opinionsbildning som vänder sig till dem som utnyttjas, vilket innebär en lång lång uppförsbacke.

  Liked by 3 people

 10. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Fram till för 50 år sedan, skriver Patrik. 50 år sedan — det var år 1967 det.
  Runt 1970 ungefär, hur många ”asylinvandrare” hade vi då?

  Runt 1970 hade makthavarna ännu inte tagit på sig uppgiften att vara hela världens socialbyrå, utan nöjde sig med Sverige som spelplan. Där har du skillnaden.

  Ja just det — SD är så himla rasistiska att de förstår skillnaden mellan de två åtagandena. Hemska människor.

  Har inte förstått det där med ”allas lika värde”, och att det innebär att en man från Afghanistan har lika stor rätt till våra skattemedel, så snart han sätter lilla fossingen på svensk mark, som farmor Lisa där på äldreboendet — hon som fostrat fem barn till skötsamma samhällsmedborgare men nu behöver omvårdnad då hon snart fyller 100 år.

  Tyvärr kan farmor Lisa inte få riktigt allt hon skulle behöva egentligen, då den stackars ynglingen från Afghanistan behöver tillsyn dygnet runt för att han inte ska bli lessen och börja slå sönder inredningen. Och det kostar.

  Men så är det. Alla är ju ”lika mycket vääärda”. I idiotlandet Sverige, som kommer att vara utplånat från kartan i nuvarande form inom några decennier.

  Liked by 3 people

 11. Fredrik Östman skriver:

  Lycka till! Denna önskan eller insikt är inte ny, utan har funnits minst lika länge som sosseriet har härjat. Har svenskarna ignorerat den i hundra år kan de väl knappast förväntas ta den till sitt hjärta nu? Det kommer behöva bli mycket, mycket värre i Sverige innan det sker. Men det kan å andra sidan gå fort (på en historisk tidsskala).

  Som en följd av agitation och argumentation kommer det inte att inträffa. Det är bara terapi för oss, för vår mentala hälsa. Verkligheten, inte förnuftet, är socialismens värsta fiende och den som alltid till slut besegrar den.

  Liked by 2 people

 12. annagustin2@gmail.com skriver:

  Jag blev idag påmind av Facebook om ett tidigare inslag jag lagt ut. Det tar bara 10 minuter…så snälla lyssna på en före detta president från Uruguay när han med kraft predikar inför representanter från 139 länder i Rio (det är ett tag sedan), men han kan ändå stärka dem som behöver det…så skicka honom gärna vidare till dem som just behöver höra att någon enstaka gång händer det att någon klok människa kommit upp till det högsta ämbetet och ändå vågar tala ur skägget: https://www.youtube.com/watch?v=cCEgcd7G9Bg

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Ohållbara argument. Ungefär: ”Vad skulle hända om alla körde lika mycket bil som tyskarna?” – Mitt svar: Vissa folk använder sina resurser för att skapa sig en bekvämare och trevligare tillvaro och andra folk använder resurserna till att förmera sig. – Skall någon skuldbeläggas, är det väl de som gör fel och inte de som gör rätt.

   Gilla

 13. MartinA skriver:

  SD saknar konceptet etniska svenskar. De menar att svenskhet är ett beteende, inte en delad historia. Alltså jag tyckte om artikeln ovan men det är tråkigt när PE försöker smyga in rena lögner.

  Liked by 1 person

 14. annagustin2@gmail.com skriver:

  JA…vi behöver en väckelse….men VEM eller VILKA…ska tända massorna nu?
  Med vad kan man få blodet att koka hos sina medmänniskor om man inte vill att hatet ska gro utan istället föreslå något konstruktivt….något uppbyggligt….något som alla känner att JA…det här tåget vill jag vara med på?
  VAD kan det vara?

  Liked by 1 person

 15. Jennifer skriver:

  Jag menar ”väckelsen” måste handla om att vakna upp och se det som sker i sverige innan det är för sent. Jag tycker mig se många tecken hopa sig nu – vårdkriser, poliskriser, attacker mot ambulans och brandkår, flathet mot vissa kategorier brottslingar, en växande raism mot sk ”vita”, bränder, så många bränder av olika slag så man slutar räkna och rapportera om dem till sist. Folk dör i dessa bränder – jag minns inte att detta var så vanligt när jag växte upp på 60 och 70-talet. Jag oroar mig för alla dessa ”nya” företeelser. För jag tänker att de är nya – inget jag minns – i varje fall inte så här mycket oro och känslokallt våld. Jag ser ingen, inte en enda, i media, uppmärksamma och problematisera t.ex bränderna. Detta oroar mig mycket.

  Liked by 3 people

 16. gubbeligo5 skriver:

  Enligt ekonomifakta.se jobbar 1,5 miljon människor i offentliga sektorn, jag tror det är fråga om ännu fler idag eftersom migranterna är ena hejare på att aktivera offentliga tjänster på löpande band. Det betyder att allt fler kommer att jobba i den s k välfärdssektorn och vara beroende av den för sin utkomst skull. Systemets innersta hjärta är att det skapar alltfler systemberoende. Jag tror aldrig detta i grunden djupt omoraliska system går att förändra.

  Det sades någonstans att varje arbetslös individ genererar 10 personer som arbetar med och omkring denna individ. Systemet bara växer av sig själv, ungefär som en invasiv cancer eller annan skadlig organism.

  Revolutionen måste komma nerifrån när folket förstår att de höga skatterna inte längre ger vad de lovar. Sjukvården är det som ryker först vilket inte kan vara så svårt att se för gemene man. Problemet är att folket är så indoktrinerade till att vilja betala skatt. Men när allt börjar slutta neråt kan förhoppningsvis ett uppvaknande ske.

  Liked by 3 people

  • Gert B. skriver:

   I min lilla kommun har ungefär en tiondel av befolkningen (Vi bortser från in- och utpendling)
   kommunen som arbetsgivare.
   Helt förryckt i mina ögon. Staten och kommunerna måste hårdbantas! Landstingen upplöses lämpligen. Skatterna måste ner, till varje pris! Välfärdssamhällskramandet måste upphöra!
   Jämför t.ex. med Ungern, som lär ska ha en platt skatt på ca 15 % och företagens skattesats ligger under 10%. Kan livet i Ungern vara så mycket hemskare och hårdare än i Sverige?
   Det har jag svårt att tro.
   Det svenska Konfiskationsverket plågar livet ur oss, för vad? Utdelningen för medborgarna blir allt mer skral. De gamla medborgarna, företrädesvis.
   I dagens 18-sändning, från RAPPORT, fick vi ett vittnesmål från en nybliven mamma.
   Hon hade blivit skild ifrån sitt spädbarn, ja, de hamnade t.o.m. på olika sjukhus p.g.a. platsbrist när barnet behövde avancerad vård.
   Andemeningen med reportaget var, såklart, att göra skattebetalarna mer medgörliga och mer benägna att öppna plånboken. Nog tyckte jag mig kunna skönja en gigantisk elefant i rummet, men den höll tyst och avslöjade sig inte.
   I reportaget framkom det tydligt att platsbristen på svenska sjukhus är mer än en utmaning.
   Det sägs att : platsbristen på sjukhusen är besvärande, men ”vi vet inte” (sic) varför det är så. ”Konsekvenserna är välkända, men orsakerna okända”. Det värker fortfarande i min haka, efter att jag tappade den i bordet.
   https://www.svtplay.se/video/13572877/rapport/rapport-11-maj-18-00?start=auto&tab=senaste
   2 minuter och 56 sekunder in i Rapport.

   Gilla

 17. Vax skriver:

  Löfvén har ju lovat oss att vi ska ha lägst arbetslöshet inom EU till 2020.
  Men det ser ju lite kämpigt ut just nu, vi har 14 länder med lägre arbetslöshet i EU och bara 13 st med högre arbetslöshet.

  Framme vid år 2020 så kommer dom som då är arbetsföra, att vara en av fyra=25% nyanlända, dessa hittas i någon form av sysselsättning och vi vet alla att vi inte menar fulla 40 timmarsveckor, utan alla former av sysselsättning, några timmar SFI i veckan, resten skall försörjas på något annat sätt

  Några ekonomer anser att det är klarlagt, att den stora invandringen till Sverige har handlat om att reglera lönerna. Politiker pratar öppet om s.k ”enkla jobb”, där syftet är att hålla lönerna nere.

  Med tanke på hur många yrken som automatiserats bort, samtidigt som nya yrkeskategorier kräver specifik kompetens, så kommer det bildas en stor grupp, både utrikesfödda och svenskar som kommer utföra slavliknande uppgifter, för en kraftigt reducerad lön.

  Det är väl ingen som tror att politiker har lekt Moder Theresa? Allt är givetvis en politisk justering, där stor invandring har varit ett verktyg för att åstadkomma ett väl kalkylerat utfall.

  Politikerna lämnar efter sig ett land i totalt socioekonomiskt förfall, när lågräntepolitikens excesser ska betalas. Vänta bara tills de väljer att höja räntan, det är då det roliga börjar.
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gilla

 18. Usk skriver:

  För att förstå den ekonomiska inverkan av asylinvandringen, är det vettigt att relatera till turistindustrin. I praktiken är asylanterna att betrakta ungefär som skattefinansierade, permanenta turister. Nästan inga av den får jobb och samtidigt lever de ungefär som turister, dvs. på hotell, i stugbyar osv.
  2015 hade hela turistsektorn kring kring 60 miljoner övernattningar och detta resulterade i:
  • 281,7 miljarder kronor i total konsumtion
  • 165 400 sysselsatta (personer, medeltal)
  https://tillvaxtverket.se/download/18.a42722f156a11d234d6039c/1473248991944/info_0651_webb_tillg.pdf
  (sidan 4)
  2015 tog vi in 160 tusen asylanter. Enbart dessa ger cirka 60 miljoner övernattningar per år, dvs. lika många som hela turistsektorn.
  Så det är inte direkt konstigt att det blir högkonjunktur! Antalet jobb som, direkt och indirekt, har skapats av inflödet på minst 500 tusen asylanter och anhöriga sen 2012 borde vara MINST dubbelt så många som hela turistsektorn, dvs kring 300 tusen. Detta motsvarar nästan all tillväxt i sysselsättning sen 2012:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-per-manad/
  Den här utvecklingen bara fortsätter. Nu kommer asylanternas anhöriga och snart kommer de att börja få väldigt många barn. Eftersom i praktiken nästan inga av asylanterna någonsin kommer att få riktiga jobb, kommer andelen svenskar som arbetar med att serva nykomlingarna bara att öka. Det ska byggas nya hus, skolor, daghem och sjukhus dessa ska sen bemannas.
  Hela ekonomin ställs gradvis om till en form av hotellverksamhet för migranter, där svenskarna arbetar på hotellet. Men inga av gästerna betalar någonsin notan! Vi får väl se hur länge det håller……

  Liked by 2 people

  • rudmark skriver:

   Det behöver byggas ungefär lika många skolor som bränns ned, dvs ca 500 behövs, 350 bränns upp. Totalt 850 /år. Betala det den som kan. (Nu ingår i bränningssiffrorna också förskolor, men det behövs ju sådana med)

   Gilla

 19. gmiksche skriver:

  ”dock att sverigedemokraterna tydligare än de andra partierna har framfört uppfattningen att välfärdsstaten mer eller mindre ska reserveras för etniska svenskar”.

  SD ömmar för den grupp som byggt upp landet och menar att det är just den som ska åtnjuta frukterna av uppbyggnaden. Inte de som vill sätta sig till ett dukat bord utan att ha bekostat dukningen.

  SD agerar etniskt i så måtto att man välkomnar alla som definierar sig som svenskar. Både etniska svenskar och invandrare.i n-te generationen.

  Liked by 1 person

 20. Alexander Zetterberg skriver:

  Rättelse: mig veterligen har Sverigedemokraterna aldrig talat om att reservera välfärdsstatens tjänster till etniska svenskar. Däremot har dom framfört tanken om att kvalificera sig in i systemen och att full tillgång till alla välfärdsförmåner kanske först skall fås när man blir svensk medborgare.

  Den sistnämnda diskussionen är legitim och bör inte misstänkliggöras genom att antyda något rasistiskt.

  Liked by 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   På vilket sätt skulle det vara rasistiskt att inskränka socialismens ena eller andra sida till etniska svenskar? I förlängningen av detta felslut är alla gränser, alla distinktioner, all diskriminering, alltså all kunskap, all sanning, verkligheten och sinnevärlden själv ”rasistisk”.

   Det är nykommunismens (”postmodernismens”) lömskaste fälla. Trilla inte i den.

   Gilla

 21. Bromma1214 skriver:

  Våra förfäder byggde vårt land. Ofta under dåliga förhållanden,låga löner,höga skatter.De var idoga.
  Vi 40 talister fick bästa tänkbara start. Skola, gott om arbetstillfällen etc. Nu är vi tillbaka till
  Gammelsverige. Allt fler svenskar som lever på gränsen till fattigdom

  Liked by 1 person

 22. tobbewallin skriver:

  Det krävs hunger för att driva revolutioner. Och alla partier i Sverige idag stödjer välfärdssamhället. Alltså uppstår ingen hunger med mindre än att det utbryter en kris eller krig som sätter Sveriges undermåliga civilförsvar på prov. Vad som däremot finns är ett parti – SD – som inte riktigt tänker i samma banor som de andra. Vilket innebär en möjlighet för individer att sätta sin tilltro till att det kanske finns hopp. SD behöver inte ens göra något , de står ändå för hopp om en bättre framtid. Och som flera ovan påpekat står SD för en inkluderande svenskhet, man behöver inte födas till svensk för att rösta på SD.

  SD är ett lok som drar de andra partierna efter sig eftersom det finns ett utbrett missnöje med den förda politiken. OM det där kriget eller krisen inträffar kan det hända att det finns plats för väckelserörelser, men intill dess gäller att SD fördubblar sina väljare mellan varje val.

  Och som VAX ovan skriver , räkna med att det uppstår en låglönearbetsmarknad i Sverige. Den behövs.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Marknad”? I vilken mån kan man tala om en ”marknad” i en ekonomi kännetecknad av ofrihet. privilegier och korruption? För så ser det ju ut i muslimska länder. Inom kort också i ett Sverige nära dig!

   Man kan inte leka leken ”allt annat lika” när man just håller på att målmedvetet förstöra ”allt annat”. När skall ekonomer lära sig det?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.