Svenskofobin igen

Mohamed Omar

Samtidigt som den svenska staten öser miljoner skattepengar över organisationer och projekt som påstår sig motverka islamofobi, så växer svenskofobin. Man kan tycka att den svenska staten, för det är inte bara en stat vilken som helst utan en SVENSK stat, borde ta sitt ansvar.

I Sydsvenskan den 3 maj kan man läsa om en flicka i en Malmöskola som blev trakasserad och utfryst för att hon tog fläsk i skolmatsalen. Hon fick höra att den som äter fläsk är ”förorenad”.

Det pågår en islamisering i Sverige. Antalet muslimer blir fler. Antalet moskéer blir fler. Det ser varenda en av oss. Det finns hyggliga, sekulära muslimer. Men det finns också intoleranta och fundamentalistiska muslimer.

Enligt islam är det absolut förbjudet att äta fläsk. Det står i Koranen att svinet är orent. Svenskar har däremot alltid ätit fläsk. Här ser man en stor skillnad mellan islam och svensk kultur. Det finns självklart svenskar som inte äter fläsk, eller kött överhuvudtaget, men de anser inte att svinet är orent.

Den här historien om flickan i Malmö är bara en av många. Jag har en vän som är lärare i Uppsala som berättat att han, som alltså är lärare, blir häcklad av elever för att han äter fläsk. Min vän har i vuxen ålder lämnat islam och har valt att anamma den svenska kulturen.

Två konvertiter till islam, Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald, publicerade 2003 boken Muslim i Sverige. Bägge har sedermera lämnat islam. Men de var akademiskt skolade muslimer när de arbetade med boken, vilket gav dem en unik inblick i muslimska miljöer i förening med ett kritiskt resonerande forskarperspektiv. På flera ställen tar de upp muslimernas västofobi.

Många muslimer, förklarar de båda författarna, ”definierar sig utifrån den icke-muslimske västerlänningen”. De nämner sedan en händelse som ett ”typexempel” på detta västofobiska fenomen:

På en muslimsk fest i invandrarförorten Rosengård (Malmö) i februari 2003, talade en man om vad den muslimska högtiden Eid al-Adha står för. Han förklarade att på den muslimska högtiden samlas muslimer för att dyrka Gud medan ’svenskarna’ under sina religiösa högtider ’dricker’, och är ’otrogna’ och lever ett allmänt utsvävande liv.

En viktig aspekt av det västofobiska synsättet bland muslimer, menar de två forskarna, är sexualiteten:

Svenskar ses som sexuellt dekadenta, de kan ha sex med vem som helst inklusive sina familjemedlemmar och folk går halvnakna på gatan. Detta är vanföreställningar som inte bygger på egna erfarenheter, utan på fördomar som har sitt ursprung i tolkningen av det som visas i media. Få muslimer verkar känna till de svenska koderna och att de flesta svenskar har en moral i sitt sexuella beteende.

Författarna går så långt som att hävda, och boken bygger alltså på intervjuer med muslimer, att det finns ”en generell misstro mot svenskar”.

Svenskofobin, låt oss kalla den så, kan också ta sig våldsamma uttryck. I tidningen Barometern den 26 februari kunde man läsa om Nigar, 26, som hotades med halshuggning av sin far. Hon heter egentligen något annat.

Nigar hade en svensk pojkvän och det gjorde hennes familj rasande. Hon berättar hur fadern ringde och hotade henne med halshuggning:

Min pappa skriker inte i vanliga fall. Men nu skrek han hora till mig flera gånger och att han skulle komma till mig och skära halsen av mig. Jag blev så fruktansvärt rädd att jag satte mig på golvet. Och glömde att lägga på luren.

Sedan hoten har hon inte haft någon kontakt med sin familj och levt under stor psykisk stress. Idag är hon gift med sin svenske pojkvän. Orsaken till att hennes familj inte accepterar honom var dels deras islamiska tro och dels rasism mot svenskar, förklarar Nigar:

Min familj har aldrig gett honom chansen. De känner honom inte men det här har bara med religion att göra. Och rasism. Jag har fått höra att min pappa säger att han aldrig kommer att respektera en svensk. Hade det varit min man som sagt så om min pappa så hade alla pratat om rasism. Men nu är det Marcus som blir utsatt för rasism och då märks det inte.

Det här är ett problem som får alldeles för lite uppmärksamhet, vissa invandrargruppers rasism mot svenskar, liksom föraktet för den svenska kulturen som finns inom den växande gruppen troende muslimer. Svenskar är fortfarande i majoritet i Sverige, men i vissa områden idag är svenskar i minoritet och särskilt utsatta, något som borde bekymra den SVENSKA staten.

35 reaktioner på ”Svenskofobin igen

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att staten slutar ge sitt stöd till Islamofobiprojekt,
  o satsar slantarna på att i Allah sammanhang motverka tilltagande Västofobi…

  Annars har vi snart en helt ohållbar situation, kanske redan?

  Gillad av 1 person

 2. moab skriver:

  De är våra fiender så är det kort och gott, och distinktionen mellan de så kallade hyggliga muslimerna och de andra går mig fullständigt förbi. Vi har alla olika handlingskraft, de hyggliga muslimerna är väl de som saknar handlingskraft och de farligaste av alla för att de är så många, det är de som blir vakterna som räknar judar man skickar till läger. De var hyggliga men lydde bara order, i detta fall koranen. Jag är fruktansvärt trött på detta eviga tjat om hyggliga muslimer, på vilket sätt är de hyggliga? Varför är de här? Varför kämpar de inte för sin tro i sitt eget land och om de kommit hit, varför framhärda med en religion som går rakt emot allt vad västvärlden står för. För att de i sitt varande är våra fiender. En hygglig muslim är en oxymoron, det är en person som visar ett ansikte utåt, ett annat inåt. Muslimer är västs utvecklings antites. Jordan Peterson beskriver väl hur man kan göra världen bättre, det finns ingen möjlighet för absoluta system, som pk, eller islam, om man vill göra gott, i förlängningen leder de alltid till mord och övergrepp. Vi döljer nu de många övergrepp som muslimer begår, våldtäkter, misshandel etc, det är bara början, när blir det förbjudet för BRÅ att rapportera överhuvudtaget? Övergreppen i islams namn är legio i arabvärlden, varför skulle det försvinna för att de kommer till väst, det har bara börjat och Sverige öppnar sina gränser just efter det muslimska terrordådet i Stockholm. Hur många Uzbeker kom över gränsen igår?

  Det finns en helt fundamental motsägelse mellan islam och det judeokristna väst, vi öppnade för att individen själv kan söka efter det goda och försöka göra så gott man kan och lyssna på andra, muslimer, nazister och komunister och pk-ister behöver inte lyssna på någon, de vet vad som är rätt och deras uppgift är att tvinga alla andra till att tycka samma sak,

  Låt oss en gång för alla lämna ”den hygglige muslimen” bakom oss, liksom vi lämnat den hygglige nazisten och fryntlige kommunisten bakom oss. Varför är det alltid först efteråt, när liken är i marken och de räknas i miljoner man kan se ondskan.

  Gillad av 7 people

  • educaremm skriver:

   Ren och o-rent, vad beträffar griskött, var nog en överlevnadsstrategi på den tiden, där och då, när det inte fanns några kylskåp och då trikiner lätt kunde börja härja fritt i just griskött…

   Man behöver kanske se på begreppen som handlar om rätt och fel, bra och dåligt, sant och falskt, rent och orent, skyldig och oskyldig, samt naturligtvis också i det stora hela vad som vill anses vara gott, respektive ont, att alla dessa föreställningar kan förekomma inom varje samhällsformation där man vill uppställa regler, formuleringar och lagar, och även ideal, (och där f.ö. många av de muslimska synsätten om just gott och ont, rätt och fel, rent och orent, bra och dåligt osv., kommer från både en judaisk och en kristen läras traditioner, samt även traditioner kring fysisk omskärelse för pojkar, dagliga böneritualer, matrestriktioner, klädseltraditioner för munkar och nunnor, osv..), att de alla sammantaget behöver förstås som förutsättningar för segrar i konflikter, eller strider, mot eventuella fiender, och att hålla lagarna och traditionera, och anses handla rätt, bra, sant, rent och därmed kunna anses befinna sig i en oskyldig relation inför Guden, (eller Gudarna), det är det fundamentala….

   Det anses nämligen att Guden (Gudarna), endast kan vilja bistå till att vinna eventuella strider, kamper eller krig, mot eventuella fiendestammar, till just dem som då inte är lagöverträdare gentemot Gudens lagar…

   Att befinna sig i ett skuldtillstånd inför Guden, (för lagöverträdelser), samt att därmed kunna anses vara osann, oren, dålig, falsk, fel och skyldig, inför Guden, så skulle det medföra att Guden inte skulle kunna bidra till några segrar, (utan istället vilja åsamka förluster, inför bataljer, strider, kamper eller krig), mot eventuella fiender, eller motståndare, av olika slag…

   Detta är en grundinställning i de flesta kulturer och särskilt då religioner, där Guden, eller Gudar, anses ha den högsta auktoriteten att stifta lag, samt kräva efterlevnad av lagarn…
   Detta alltså om man vill kunna räkna med att Guden skall vilja stödja sina trogna och sina lagenliga utövare, fram till segrar, till vinster och till framgångar, samt till blomstrande liv, fram till lyckade familjer och samhällen, till många barn och till harmoniska och välfungerande samhällen, vilket då anses vara endast Guden som i slutänden anses kunna styra och råda över att vilja låta kunna skapa fram….

   Det är därför som en renhet, eller en skuldfrihet, inför Gudens lag, dvs., att inte ha överskridit, trotsat eller nonchalerat Gudens föreskrivna lagar, (som finns inom de flesta olika religionskulturer), ansågs och anses, inom både judaisk, kristen och muslimsk lära, vara ett nödvändigt tillstånd…

   Guden menas ju annars kunna vilja avstå från att bistå till segermöjlighet mot eventuella fiender…

   Men om Guden vill, så menas Denne, att kunna uppnå för sina trogna, just en frihet från förtryck, eller frihet från mördande och dödande från just fientliga folkstammar, eller från fientliga läror, eller andra fientliga ideal, som då kan anses vilja hota den egna kulturen, eller den egna folkstammen, eller den egna nationen och kunna leda till utplåning, till undergång eller till upplösning osv., et cetera …

   Sådant är det religiösa språkets grund….

   En västvärld har ju alldeles självt framgångsrikt bekämpat och sönderfallit, för varje generation i princip sedan 1500-talet, men särskilt under 1900-talet, i otaliga strider och krig, med mängder och åter mängder av trasiga familjer, svältkatastrofer, lidande och död…
   Åren efter både första och andra världskrigen kännetecknas av en alkohol- och narkotika-kultur, samt av en familjesöndrande och värde-nihilistisk kultur, som naturligtvis har lagt en grund för en undergång, en upplösning och en utplåning av ett västerländskt samhälle….
   Och detta har utförts av främst många västerländska människor själva, genom deras egna val, både vad gäller livsstilar, konsumtion av skadlig påverkan, både ideologisk och kemisk, samt även genom deras egna politiska val….

   Gilla

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    Educaremm: Liten undran — vart vill du komma egentligen? Har griskötts-tabun och liknande gjort muslimerna fredliga och framgångsrika? Snarare tycks det gå förbaskat dåligt för dem — vilket de givetvis som vanligt skyller på andra, och de ägnar sig ofta åt att slå ihjäl varandra inbördes, trots sin ”fredliga” religion.

    Det väsentliga här är att seder av det här slaget strider mot våra svenska seder — och att de INTE har rätt att tvinga på OSS sina seder!

    Men ständigt försöker de just detta, ex-vis genom kampanjen mot SAS klädpolicy!

    Gilla

   • educaremm skriver:

    Hovs-svartare-hallar sa: – ” Liten undran — vart vill du komma egentligen?”…

    Att förenkla, att beskylla och att anklaga, leder oftast inte så särskilt långt som argumentering.

    Snart är det då istället de som vill sparka bakut, mot orättvisa, mot falska och mot osanna anklagelser.

    Anklagelser som då gjorts till generaliseringar som vill dra alla över en och samma kam och vars enda syfte är att vilja såra genom att vilja förlöjliga och håna….

    Detta kan då ske genom en insinuant och kontinuerlig föraktfull attityd, vilken då blir till ett kränkande beteende…..

    Vill man ha uppvigling till bråk, så kanske det är en effektiv metod….

    Men, om det är i tron att det är vad som kan hjälpa Sverige, svenskar, och invandrare, samt den svenska nationens väl och ve, på traven, så kanske det inte är en så effektiv metod….

    Önskar man sig nationens totala sammanbrott i inbördeskrig i större eller mindre omfattningar, samt ökade våldsspiraler, ökade motsättningar, mer och mer missförstånd, mer hat, ja, då vill man kanske ägna sig åt sådan metodik….

    Men, önskar man sig inte ett sådant scenario så vill man kanske försöka förstå kring vilka kulturella språk, vilka omständigheter, vilka förhållanden, samt vilka ekonomiska och politiska intressesfärer som styr och påverkar t ex en svensk invandringspolitik, fram dit till där den idag befinner sig…

    Man kan då konstatera att det inte i första hand är en islam, och inte heller muslimer, som har styrt en svensk invandringspolitik med dess utformning, dess regler, lagar och förhållningar, till att bli till vad den är i Sverige idag…

    Många invandrare som tillåts komma till Sverige råkar dock vara präglade av islam och av en muslimsk kultur, många enbart av födsel och av ohejdad vana…

    Kanske så som många s.k. kristna idag är präglade av en kristen kultur, men inte är så särskilt aktivt kristna…

    Många vet inte själva vad den kristna, eller den muslimska, läran egentligen lär…

    Många muslimer tyr sig kanske i ett främmande land till sina moskéer, eller till sina samlingslokaler, främst för en social samvaros skull, och för att träffa landsmän som talar samma språk…

    Det finns ju dessutom enligt vissa uppgifter, en del som är analfabeter…

    Dessutom skulle man kunna anta, att det också bland t ex alla s.k. ensamkommande barn, faktiskt finns några som är mer eller mindre förvildade s.k. gatubarn, eller som är mer eller mindre drogberoende och kriminella, och som då inte alls är några strängt praktiserande muslimer, och vilka i sina egna hemländer skulle straffas med de lagar som där råder mot just kriminalitet…

    (En märklig företeelse beskrevs i en artikel, om Kubanska kriminella, alltså dömda och fängslade fängelsekunder på Kuba. På 60- och 70-talet, så tilläts dessa att i busslast efter busslast föras över till Florida och Miami, USA, genom någon form av avtal mellan den Kubanska och Amerikanska regeringen.

    Dessa kriminella, som var narkomaner, mördare, rånare och våldtäktsmän, plockades alltså ut ur fängelser från Kuba, och forslades i busslaster till Florida och till Miami.

    De började att idka en intensiv droghandel och illegal spelverksamhet i Miami. Där växte det snabbt upp stora kasinon, stora hotell och restauranger med framgångsrika verksamheter.

    Rikedomar växte och flödade, och flödade över också till vanliga restauranger och vanliga butiker med allehanda varor, t ex mat, kläder, leksaker, möbler, elektronik et cetera.

    Många ungdomar i Miami blev drogkonsumenter, till deras föräldrars oro.

    Droghandlarna och kasinoägarna, och också andra affärsidkare, blev rikare och rikare och byggde stora och luxuösa villor i Florida och i Miami, och affärerna tyktes blomstra.

    Till slut började dock alltfler i de olika och konkurrerande gängen att skjuta ihjäl varandra i interna strider.

    Föräldrar blev alltmer oroliga för sina barn, och började rikta mer och mer kritik mot federala myndigheter.

    Myndigheterna satte då in fler poliser som gavs större myndighet och auktoritet, vilket slutade med att fler och fler av de kriminella droggängens medlemmar skjöts ihjäl på fläcken av poliser som fått nog av de kriminellas mördande och dödande sinsemellan.

    Detta var en märklig artikel som gjorde mig fundersam.

    Man kan ställa sig undrande till hur myndigheter i USA kunde tillåta att de kriminella fängelsekunderna från Kuba kunde ges inresetillstånd till Florida.

    En märklig historia.)

    – ”Har griskötts-tabun och liknande gjort muslimer fredliga och framgångsrika?.”..

    Varför skulle muslimer vara mer fredliga, än andra folk? …

    – ”Snarare tycks det gå förbaskat dåligt för dem — vilket de givetvis som vanligt skyller på andra, och de ägnar sig ofta åt att slå ihjäl varandra inbördes, trots sin ”fredliga” religion.”..

    Och vilka andra folk, vilka andra religioner, vilka andra kulturer, eller vilka andra ismer, har inte slagit ihjäl varandra och andra, genom historiens gång?….

    – ”Det väsentliga här är att seder av det här slaget strider mot våra svenska seder — och att de INTE har rätt att tvinga på OSS sina seder!”…

    De vill tydligen kunna praktisera sina seder, men som det verkar och låter så är det detta som inte vill tillåtas dem. Man vill tvinga dem att anpassa sig till svenska seder, inte att muslimer själva vill tvinga på andra att anamma deras seder…

    – ”Men ständigt försöker de just detta, ex-vis genom kampanjen mot SAS klädpolicy!”..

    Om de vill ha sina seder, med huvudduk, så behöver en sådan klädsed ju inte tvinga andra till samma klädsel…

    Det borde kunna gå att acceptera att människor klär sig på olika sätt i en och samma nation…

    Dock med ett undantag från hel ansiktsdöljande klädsel på arbetsplatser där människor har tjänstebefattningar, t ex i affärer, på sjukhus, i skolor, eller på tåg, flyg och buss- expeditioner et cetera.

    Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Just så är det!
   Vill bara tillägga att ungefär hälften av Västeuropas muslimer anser att islamsk Sharialag borde gälla framför sekulär lagstiftning!!

   Fanatikerna är alltså INTE någon liten minoritet som kan viftas bort, utan representerar snarare en representativ typ av åsikter bland muslimer.

   Och har man den här sortens åsikter anses man dessutom ha en plikt att skapa utrymme för de åsikterna i samhället, med slutmålet att FULLSTÄNDIGT omskapa vårt samhälle till ett samhälle under islamsk lag.
   Detta är vad den egendomliga kampanjen om att bära slöja på SAS faktiskt handlar om: att bryta ner vårt samhälle bit för bit.

   Gillad av 2 people

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det är bra att sådana här saker kommer fram, den svenska allmänheten är i stort sett ovetande om att det finns sådana här skillnader och än mindre förstår man konsekvenserna på sikt.

  Samtidigt fortsätter den svenska byråkratin att mala på som om inget hänt och köper t ex bostadsrätter för ”ensamkommande” i Lund för 75 MSEK. Ska man behöva köpa upp hela HSB innan folk reagerar?

  Gillad av 4 people

 4. Gunilla skriver:

  När har vi uppnått den ‘kritiska massan’. Den kritiska massan är inte per automatik ‘mer än 50%’. Den kritiska massan är en punkt på en kurva som kan variera beroende på vad man mäter. När en godtrogen och tolerant ideologi ställs mot ett inflöde av en ideologi som betraktas som lag (stark) och intolerant så sjunker punkten för den kritiska massan avsevärt. Och när den är uppnådd är det för sent att backa bandet. .

  Gillad av 3 people

  • Borjön skriver:

   Den ”kritiska massan” är ofta betydligt mycket mindre än vad folk i allmänhet tror.
   Ta ett ogräs i trädgården som ett exempel. Det är inte först när min egen trädgård är full med ogräs som det börjar hota grannarnas trädgårdar. Nej, den kritiska massan uppnåddes långt tidigare när jag fick ett litet för stort hörn i min egen trädgård med ogräs som gjorde att jag själv inte längre kunde hålla det i schack. Vad som följer är bara en konsekvens av detta.

   Gilla

 5. Folke Lidén skriver:

  Jag tvekar att uttala mig i frågan om vilken samhällssyn som muslimer boende i Sverige har. Om jag får tro vad jag läser i bloggar och tidningar så är de flesta ”vanlig hyggliga människor” som inget annat önskar än att få leva i fred. Endast ett fåtal är intoleranta och fundamentalistiska med tydliga avsikter att införa sharialagar och mansstyre i största allmänhet.
  Min fråga är varför så stor del av vårt lands muslimer förefaller vara ”sofflocksmuslimer”.
  Varför hör vi så lite av protester mot terror i Islams namn? Varför ser vi inte demonstrationståg med plakat som ”fördöm hedersförtryck” eller ”frihet för kvinnor att klä sig som de vill” eller ”religionen är en privatsak”?
  Eller är det så att när en liten grupp (hur stor?) förtrycker 10 000-tals så kan det inte
  åtgärdas av ett samhälle vars lagar baseras på tillit människors emellan och medborgare visavi staten?
  Eller är det kanske så att även ”sofflocksmuslimerna” i högre grad sympatiserar med muslimsk lag och ordning, trots vissa inskränkningar i friheten, än med vårt ”dekadenta” samhälles rättsordning?

  Om vi tänker tvärtom! Anta att 500 000 svenskar flyr ”från krig och elände” till Saudiarabien eller Iran. Kan då de styrande där fixa ”integrationen” så att vi börjar sympatisera med dessa länders lagar och rättsordning?
  Dåligt exempel, säger de flesta. ”Vi har ju rätt och dom har fel! Självklart ska alla som kommer till Sverige vara tacksamma och ta till sig våra lagar och vårt sätt att leva”.
  Det tycker jag också, men är inte så säker på att människor i Mellanöstern, Afrika, Kina, Indien, etc. håller med.

  Gillad av 6 people

  • malinkim skriver:

   Jag gör ett nytt försök att publicera den kommentar som av någon anledning försvann igår:
   Folke Lidén, jag länkar här till en artikel i SvD som redogör för en undersökning om europeiska muslimers åsikter. Där finns svaren på några av de frågor du ställer. Radikala uppfattningar är vanliga. Bl.a. anser hälften att det är viktigare att följa islamiska lagar än svenska.
   https://www.svd.se/radikal-islamism-drabbar-alla

   Gilla

 6. Lars skriver:

  Om Nidars pappa tycker så illa om Sverige och svenskarna borde han åka tillbaka dit han kom ifrån. Han kom väl ursprungligen till Sverige för att söka skydd. Då bör han inte försöka riva ner det svenska samhället.

  Gillad av 2 people

 7. Klas skriver:

  Från bloggen mörkläggning och Vaclav Klaus bok:

  Den politiska EU-elitens förhoppning är att invandring av miljontals icke-européer skall revolutionera kontinenten. De hoppas att massinvandring skall lösa upp både den etniska sammansättningen och samhällsgemenskapen i de enskilda europeiska länderna. Dessa politiker anser att nationalstaten, med sin parlamentariska demokrati, har blivit en total bromskloss för visionen om ett nytt Europa och ett hinder för deras globala maktambitioner. Bakom denna vision finns drömmen om att skapa den nya människa, något som aldrig kan förverkligas inom nationalstatens ram, säger de två tjeckiska författarna.

  Gillad av 3 people

 8. Klas skriver:

  Från bloggen mörkläggning och Vaclav Klaus bok:

  Det är inte ofta som människoföraktet, hatet och den underliggande fascismen i den politiska korrektheten blir så direkt tydlig i stora, offentliga debatter, som skedde hos Hillary Clinton under den amerikanska valrörelsen. Men från detta val, kan man också hämta betydligt mer skrämmande exempel, som i en artikel i den konservativa tidningen National Review, där den ordinarie skribenten Kevin Williamson bjöd på följande tirad:

  Sanningen (om Rostbältets döende samhällen) är att de förtjänar att dö. Ekonomiskt sett fungerar de som en fotboja för samhället i stort. Moraliskt är de oförsvarliga. Glöm teatraliskt Bruce Springsteen-nonsens. Glöm skenheligt snack om de hårt kämpande industristäderna i Rostbältet och konspirationsteorier om att kineserna och andra asiater stjäl deras jobb. Den vita amerikanska underklass är en ond, självupptagen kultur där de viktigaste inslagen är misär och begagnade heroinsprutor. Trump får dem att må bra. Som de fått heroin …

  Något att suga på för Hillary-fans.

  Gillad av 1 person

 9. oppti skriver:

  Muslimer som kommer till Sverige för att deras länder har svårt att ge dem det vi har bör nog ligga lågt i att kritisera vårt samhälle.
  Håll tyst-se och lär!

  Gilla

 10. Ilona Simonell skriver:

  Föraktet mot svenskar är massiv i vissa grupper och just i dessa grupper lever en stor del av svenskarnas surt förvärvade skattepengar i form av bidrag. Det är ok att ta svenska samhällets ekonomiska stöd, men samtidigt förakta och avsky densamma. Svenska samhället har varit alldeles för mjäkig mot dessa grupper helt utan krav och på detta sättet får man ingen respekt. Precis som en kravlös förälder vinner aldrig respekt från barnen utan de gör som de vill. Detta är resultatet av en tycka synd om mentalitet.

  Gillad av 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det handlar om Identitetspolitiska röstköp!

   En döende Socialdemokrati behöver nytt blod,
   kosta vad det kosta vill…

   Det gör det också,
   både kulturellt o ekonomiskt!

   Gillad av 1 person

 11. Jan Ahlström skriver:

  Bra som vanligt Mohamed!
  All kritik och allt ifrågasättande av islam lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten, man undrar vad de som ska föra debatten är rädda för eller är de bara blinda för verkligheten?
  Hoppas Sverigedemokraterna, eller kanske Moderaterna, kan dra igång debatten så den når ut till den del av svenska folket som bara tar del av ”mainstream media”.
  Vart är vi på väg?

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Karlstad ger väl svartet?

   Vi tillåter, bejakar, byggande av salafistiska Moskéer,
   där MAN predikar andra värden än våra!

   Budskapet är kvinnofientligt, homofobiskt,
   i förlängningen kanske även anti-demokratiskt…

   MAN drömmer om att införa Sharialag här i Sverige!

   Gilla

  • Björn skriver:

   Det är ju helt uppenbart vad de ”gör här”! Svårare att förstå, är varför regeringen, nuvarande och tidigare, de flesta partier, många MSM-journalister och div kulturknuttar och hbtq-människor är så behjälpliga med islamiseringen? Fattar de inte att ALLAS våra gravar grävs på detta sätt, men i första hand DERAS EGNA?! Hur många konstnärer, musiker, skådespelare, ”fria” bloggare m.m finns och tillåts verka(leka?!) i islam-dominerade länder/områden?!

   Gillad av 2 people

 12. freetheworld skriver:

  Att hela vänstersektorn i svensk politik kan tillåta den utveckling vi ser, ska utläsas i ett ord: Väljarbas. Vilka partier tror ni att invandrade muslimer röstar på? De partier som inte motarbetar utan tvärtom befrämjar muslimsk infiltration i Sverige. Med generösa bidrag till organisationer, skolor, aktivistgrupper utan att ifrågasätta deras agenda. Läs Miljöpartiet,
  madam Kunkhe, etc. Allt i förhoppning om att man ska få behålla makten. Och vi kan se tydligt att den muslimska väljarbasen ökar…

  Gilla

 13. Jan Norberg skriver:

  MO:s inlägg präglas av något som måste betraktas som unikt, dvs en född muslim vilken efter synnerligen moget övervägande och baserat på eget intellektuellt klartänkande kommit till insikt om Islams vedervärdiga människosyn.

  Att ta avstånd från Islam tyder på att OM är både modig och klarsynt, som kraft att försöka påverka såväl gammelsvenskar och inflyttade muslimer utgör OM en osannolik tillgång.

  Frågan är bara hur Sverige kan tillvarata denna kraft som OM utgör med sin förebild?

  Min första tanke blir ju att denne OM värvas till politiken, den insiktsnivå som han besitter måste ju vara en veritabel röstmagnet om han ges en någorlunda framskjuten position.

  Jag ser ju framför mig när träder in i en TV-debatt som officiell partirepresentant och med sin välunderbyggda argumentation fullständigt tillintetgör hela PK-kretsen, hur skall man kunna vederlägga det han säger med sin bakgrund.

  Man skall dock inte heller underskatta den påverkan han kan ha på muslimer vilka är mer moderata i sitt förhållande till Islam, OM utgör ju en förebild för alla invandrade muslimer tack vare sitt ursprung.

  Det är i alla fall mycket modigt av OM att torgföra sina uppfattningar i den nu mest aktuella frågan i svensk politik, något för de etablerade partierna att fundera över då den tilltagande islamiseringen i Sverige utgör en uppenbar fara för oss alla i det här landet.

  Gilla

  • MOAB skriver:

   Vad jag förstått så konverterade Omar till islam för att så lämna religionen igen. Jag ser det också framför mig men noterar att omar inte syns någon stans i mainstream media, inga samtal från TV eller Alice Teodorescu eller Tove Lifvendahl, de föredrar en sanning endast, dvs den som de själva kommit att inse. tiden är knapp tjejer.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Han skulle garanterat tas emot med öppna armar!

   Men då kunde han inte skriva här längre…
   Vilket vore synd!

   Gilla

 14. Erik skriver:

  Muslimer betraktas oftast som socioekonomiska faktorer och ges därför med automatik ett frikort.

  Denna paternalistiska hållning är egentligen ganska kränkande.

  ”Ni tillåts bete er som ni gör för vi kan rimligen inte förvänta oss att ni kan uppföra er.”

  Gillad av 3 people

 15. Igor skriver:

  Jag tycker inte det är något problem med att muslimer inte äter fläskkött. Det finns så många vildsvin i Sverige nu för tiden att det säkert räcker och blir över även om alla muslimer fick sådan mat. De behöver inte heller vara oroliga för att dessa skulle vara orena eftersom ingen vit människa kommer nära ett vildsvin. De är så skygga.

  Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Problemet är att man försöker tvinga sina preferenser på ANDRA människor. Och att det handlingssättet gäller generellt — även för t.ex. bruket av ”slöja”.
   Detta är vad diskussionen handlar om.

   Gilla

 16. rudmark skriver:

  Vad var det för partiledare som för ett-två år sedan sa att Islam är det största kommande hotet?
  Kan det ha varit Jonas Sjöberg? Näe kanske inte…….
  Vi får väl se när nästa kopiator dyker upp och har fått ”insikt” till skillnad från naivitet, och hävdar sig vara innovatören till denna insikt……

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.