Ska jag lämna Svenska kyrkan?

Patrik Engellau

I förra veckan var jag på begravning. Man sjöng Trygga rekan och Härlig är jorden. Jag kunde alla orden och mindes min tid i folkskolan, där fröken Laura, som hade kringlade flätor vid öronen, spelade psalmer på tramporgel. Om kyrkan slängt in även Den blomstertid nu kommer så hade min ögon tårats av nostalgi och fosterlandskärlek.
Det är nog den där rotkänslan och viljan att återknyta till mitt historiska ursprung som gör att jag är kvar i kyrkan. (Att Svenska kyrkan tagit bort den pampiga Fädernas kyrka ur psalmboken gör mig mycket förargad och undrande. Hur kunde organisationen avlägsna en sång där den hyllar sig själv?) 

Jag vill genom kyrkan, ehuru jag har svårt att tro på Gud, få uppleva en kontinuitet med äldre generationer som betraktat samma sjöar, berg och skogar som jag och talade ett språk som jag kan begripa. Jag kan inte komma på någon annan svensk institution än kyrkan som så starkt, i sina bästa stunder, kan påminna mig om min nationella tillhörighet. Jag vill att kyrkan ska övertyga mig om att Sverige kan vara ett land att ära. Kanske har kungadömet motsvarande funktion för särskilt rojalistiskt lagda människor. Kanske Riddarhuset för adeln.

Mitt problem är att kyrkan, vad jag kan upptäcka, nästan aldrig befinner sig i sina bästa stunder. Allt jag lyckas uppdaga om kyrkan är att den i modern tid verkar ha kapats av intressen som inte har med Jesus att göra, utan i stället försöker bruka den för sina mer eller mindre dolda politiska syften som i allmänhet har PK-istisk aktivistkaraktär.

Att ärkebiskopen har valspråket Allahu Akbar – fast på svenska: Gud är större, vilket hon hävdar sig ha hämtat från Första Johannesbrevet 19,20 – behöver förstås inte betyda något, men när hon dessutom skriver debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med muslimer som är kända för samröre med Muslimska brödraskapet, när kyrkan blir topp tunnor rasande över facebookgruppen Mitt kors, som startades av prästerna Annika Borg, Helena Edlund och Johanna Andersson, och via sin kommunikationschef kallar initiativet ”uppviglande”, ”okristligt” och ”ofräscht”, när sådant sker, och det inte bara handlar om engångshändelser, då drar jag öronen åt mig.

Att jag har svårt att tro på Gud innebär inte att jag inte skulle behöva andlig ledning eller i varje fall rådgivning. Vi omges hela tiden av knepiga etiska frågor, till exempel om tiggeriet är befogad eller om det borde förbjudas. Jag stötte och blötte den frågan, enskilt och i samråd med andra, ganska länge innan jag kom fram till att ett förbud vore etiskt

hållbart (eftersom den svenska arbetslinjen innebär att alla som är friska och starka ska dra sitt strå till den allmänna stacken, inte nöja sig med att för sin egen försörjning hämta strån som andra dragit ihop). Jag tyckte att Svenska kyrkan borde kunna ha ett och annat att säga i den frågan så jag kontaktade några präster men fick inget vettigt ur dem annat än något luddigt om värdegrunden. I mitt sökande skrev jag till och med på dessa sidor ett öppet brev med förfrågan om vilka skyldigheter mot min nästa kyrkan menar att en medlem som jag har. Det kom inget svar.

I sådana lägen börjar en normalnärig människa som jag, som faktiskt inte alls utnyttjar kyrkans tjänster, undra varför jag ska skicka den där föreningen åtskilliga tusenlappar om året i kyrkoskatt.

Men jag vill ju leva i fortsatt kontakt med Sverige och den svenska historien, med skolavslutningar i kyrkan och med Härlig är jorden, med traditioner och ritualer som det behövs någon institution som kyrkan för att upprätthålla nu när lumpen är borta och flottan knappt har några båtar.

Jag hörde en ung, kristen entusiast i ett kyrkligt sammanhang förklara att han ansåg kristendomen vara den bästa religionen. Han blev tillhållen av en kristen präst från Svenska kyrkan att inte uttrycka sig på det sättet eftersom man inte fick sätta sig över andra religioner.

Jag misstänker att Svenska kyrkan inte riktigt tror på sin egen produkt. Det är väl därför den sysslar med annat, som framför allt verkar vara olika slags aktivism till påstådd förmån för isbjörnar, migranter, minkar, kvinnor, tiggare, transpersoner och andra människor vars främsta merit är att de är födda långt från Sverige.

Det är inte bara jag som anar ugglor i mossen. Förra året förlorade Svenska kyrkan nästan 100 000 av sina sex miljoner medlemmar. I augusti är det kyrkoval. I kyrkovalen deltar bara något tiotal procent av medlemmarna. Själv har jag aldrig röstat i kyrkoval. Men nu ska jag göra det. Om jag hittar några som tror på Gud och kristendomen ska jag rösta på dem, mina egna tvivel till trots.

88 thoughts on “Ska jag lämna Svenska kyrkan?

 1. solbergaord skriver:

  Du tar upp en del uppseendeväckande händelser i Svenska kyrkan de senaste åren. Det är inte svårt att instämma i delar av din klagan. Det är skum på ytan. Det syns, men har ingenting med djupet att göra. Det finns i dag kyrkliga företrädare, som i sitt handlande och sina yttranden tycks vilja kapa kyrkan för politiska syften, det har du rätt i. Men de representerar särintressen. De kyrkliga valen med det låga valdeltagandet möjliggör kupper. De flesta av Svenska kyrkans fjorton biskopar är utmärkta personer, goda teologer och goda företrädare för kyrkan. Det gäller inte minst ärkebiskopen. Hon har, som du påpekar, skrivit artiklar i DN tillsammans med illa valda medförfattare och fått utstå rättvis kritik för detta. Men läs gärna hennes artikel i gårdagens SvD (den 7april 2017). Där hon mycket skickligt och övertygande argumenterar i den infekterade frågan varför barn behöver undervisning i sina föräldrars och sin kulturs religion och då i de flesta fall i vårt land just Kristendom. I en nyligen genomför SKOP undersökning framkom som slutsatser: Kyrkans traditioner och kulturarv är viktiga att bevara. Skolavslutningar skall kunna ske i kyrkan. Svenska kyrkan ska visa solidaritet med förföljda kristna i andra länder. Begravningsplatser sköts bäst av kyrkan.

  Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Solbergaord: Ja — du argumenterar väl, men vad har ex-vis ärkebiskopen att säga om förföljda kristna i arabvärlden, för att nu ta ett exempel?

   Vad jag kunnat märka, så råder en öronbedövande tystnad i den frågan från officiellt kyrkligt håll.
   Bara som ETT exempel. Och vad säger du om den hätska reaktionen på kampanjen ”Mitt kors”? Sedan när gillar inte Kyrkan sin egen allra främsta symbol?

   Mitt intryck, som delas av många andra, är att Kyrkan säljer ut sin själ för att desperat försöka ställa sig in hos självaste Antikrist — ISLAM. En organisation vars uttalade syfte är att med vapenmakt underkuva alla andra åskådningar för att uppnå världsherravälde. Och därmed avses BÅDE den världsliga och den andliga makten!

   Liked by 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Håller inte med. Det finns all anledning att ställa kritiska frågor och fråga samvetsgrant om man öht kan vara med ens utifrån traditionsargumentet. ÄB motiverar kommande gudstjänstbok med nödvändigheten av paradigmskifte eftersom föregående (nu gällande) gjorde en så tydlig poäng av att ansluta till det traditionella i de stora kyrkorna. Hbtq – all inclusive – ska dras till sin spets. Skolresultaten är inte de ungas fel utan deras lärare o föräldrar. Andefattigdomen beror inte på de unga prästerna utan på deras lärare o föräldrar. Frågan är bara om SDs kommande kupp är mindre brutal än den som sossarna en gång initierade och alliansen nu slutfört?

   Gilla

  • Christer Hanefalk skriver:

   Intressant det du skriver: ”…hon har….skrivit artiklar i DN tillsammans med illa valda medförfattare…”. Enligt min erfarenhet är det tveksamt om hon skrivit något överhuvudtaget. Själv alltså! Numera är det alltid någon annan som skriver åt dem som innehar maktpositioner. Jag tror exempelvis inte att personer som Bosse Ringholm, Mona Sahlin, Stefan Löfvén, Corazza Bildt med flera (för att nu nämna några) någonsin skrivit en artikel själva. Dels för att de saknar förmågan – dels för att de saknar tid. De som skriver är antingen talskrivare på heltid, alternativt har de en roll som politisk sekreterare eller motsvarande. Att skriva en bra, läsvärd och intresseväckande artikel är inte lätt och närmast en omöjlighet för de flesta. Det skulle verkligen vara roligt att få bekräftat att jag har fel, men fram till dess så sker, föredrar jag att behålla min något cyniska hållning. (”Cynisk” är förresten ett rätt intressant ord – det kommer från grekiskans ”kyon” som betyder ”hund”. En cyniker borde således vara ”hundlik” – vilket jag då är eftersom jag på sätt och vis skäller på makten och betvivlar dess kompetens. Ordet ”kompetens” kommer i sin tur från latinets ”competere” som betyder ”att göra tillsammans” – och då är väl cirkeln så att säga sluten: maktens företrädare skriver aldrig ensamma – alltid ”tillsammans” med någon. Som kan!)

   Liked by 3 people

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  För dig som icke-troende men med kristna kulturella rötter är det väl hugget som stucket. Vi som är troende har redan i stor utsträckning lämnat.

  Tyvärr har förfallet och politiseringen av Svenska Kyrkan gått så långt att vi inte kan förvänta oss en reformering, en sådan process skulle ta 30 år, minst, och jag kan inte se tecken på att en omorientering ens påbörjats. Vad vi kan hoppas på är i stället någon form av kreativ förstörelse, där massiva medlemsutträden skulle kunna skynda på processen.

  Ur ruinerna av Svenska Kyrkans undergång skulle sedan något nytt och äkta kunna växa fram!

  Liked by 3 people

 3. Bengt Göransson skriver:

  Förstår dina tankar och din reaktion. Jag har lämnat. Jag tror att Svenska Kyrkan agerar med utgångspunkt från kortsiktiga suboptimerande kommersiella intressen. Precis som många andra i flyktingfrågan. Jag hoppas att jag har fel, men tills att någon inte har övertygat mig om annan grund, så står jag fast med mitt beslut.

  Liked by 1 person

 4. Johan Löfgren skriver:

  Jag lämnade Svenska kyrkan för över trettio år sedan och ångrar inte en dag. Men tron på Gud, försoningen i Kristus och hoppet om Jesu återkomst har jag inte lämnat. Jag förstår också att det är svårt att tro på Gud i kontakt med stora delar av Svenska kyrkan.

  Svenska kyrkan är ju en institution som i mångt och mycket rättar sig efter och anpassar sig till världen, exempelvis PK. Ledaren (ärkebiskopen) är mer en politisk agitator som bedrar genom en ideologisk och religiös osund hållning.

  Jesus fångas vare sig i graven eller i kyrkosystem. Han är uppstånden, lever och är sanningen för var och en som vill. Så min uppmaning Patrik är att du slår upp din Bibel i bön och lär känna Kristus genom berättelserna om honom. Nästa steg är att söka kontakt med andra troende – troende som är lojala mot Guds ord.

  Gilla

 5. annagustin2@gmail.com skriver:

  Jag gick ur svenska kyrkan när jag fyllde 18 år….men jag älskar vår kyrka. Jag är så f-b på dess ledare som är av samma skrot och korn som de politiska ledarena. De sämsta människor som går att hitta….det är dem man hittar på de högsta ämbetena. Svenska kyrkan tillhör medborgarna. Det är landets människor som har betalat för den i århundraden. Det är våra kyrkor och varje gång jag hör talas om att man tänker riva en kyrka eller låta någon göra restaurang eller liknande va den så håller jag på att explodera inombords. Dessa vidriga företrädare har ingen rätt att stjäla medborgarnas andliga rum. De är för oss i Sverige vad templen är i hela Asien…en slags fristad där man kan få känna sig liten i det stora världsalltet. Det finns ingen annan plats att göra det p annat än i fjällvärlden eller ute på havet och dit tar sig inte alla….så kyrkorummen är vår egendom. Jag blir galen när jag tänker på den enorma misskötsel dessa falska profeter utsätter oss för. Det viktigaste prästerskapet idag (med den nya religionen ekonomismen) har tagit över styrningen av kyrkorna också…tillsammans med politikerna. Stackars oss människor.

  Om vi medborgare hade kraft så borde vi slänga ut hela kyrkans ledning på samma sätt som den politiska ledningen – för de arbetar inte för sitt folk någon av dem längre. Men ack…vi äro sådana enslingar…och som sådana har vi ingen kraft. Jag har flera gånger tänkt gå in i kyrkan igen….i så fall för att föra krig mot de galningar som inte fattar att kyrkan tillhör folket.

  Liked by 3 people

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Bra skrivet, Anna!
   Tack för ett sanningens ord i rättan tid. Den alarmerande medlemsförlust Svenska Kyrkans församlingar nu upplever borde ge folket den största anledning till oro, men att välja att annullera sitt medlemskap för att dess portalgestalter icke håller måttet, tror undertecknad och övertygad kristen är fel väg att gå, oaktat besvikelsen är fullt förståelig. Det har emellertid aldrig varit viktigare att förvalta det kulturhistoriska arv som anförtrotts oss – ett den nationella identitetens och gemenskapens arvegods.
   Den kära psalm 169 i gamla psalmboken som nämns, Fädernas kyrka, har i den sista versen följande text:
   Kristnade ungdom, dig gånge väl. Strid för Guds ära i Norden. Kämpa för frihet åt bunden träl. Gud bringe friden till Sveriges själ, Gud bjude frid över jorden.

   Vad det uppenbart notoriska Kyrkomötet, den högsta ledningen med den ecklesiastiska katastrofen Jackelén som ärkebiskop, än har i tankarna, kan vi förmodligen enas om att det varken är de kristna församlingarnas eller det uppväxande släktets väl som nu driver den politik som profileras av fraterniserandet med mänsklighetens och allt levandes främsta fiende, islam.
   Andreas, värdekonservativ nationalist och konfunderad medlem i Sv. K.
   @mmsoxford 🙂

   Gilla

 6. Håkan Birke skriver:

  Jag lämnade Svenska kyrkan för flera år sedan. Framför allt var mina skäl dels att kyrkan manade till bojkott av Israel och dels tydligt propagerade för att Global Warming var en realitet!

  Liked by 1 person

 7. Petrus skriver:

  Annika Borg och Johanna Andersson tror väl heller inte speciellt mycket på Svenska Kyrkans ursprungliga förkunnelse. De har glasklart på DN debatt brännmärkt traditionell ersättningsteologi som något typ hatpredikan. D v s i stort sett all kristendom innan Scofield-bibeln slog igenom var någon slags hatpredikants-religion.

  Annika Borg och Johanna Andersson representerar inte alls den ursprungliga versionen av Svenska Kyrkan som stod för glasklar ersättningsteologi. De tycker att dylik teologi är förfärlig precis som alla andra dispensationalister.

  Dispensationalismen lanserades av John Nelson Darby ca 1830. Plymouth-bröderna var väl det första mer spridda samfund som anammade dispensationalismen. Men den stora boomen för denna teologi kom med pingströrelsen och framför allt med Scofield-bibeln med sina dispensationalistiskt präglade textkommentarer. Cyrus I Scofield verkar ha haft penningstarka uppbackare. Någon borde rimligen ha pröjsat för medlemskapet i den herrklubb i New York som bör ha kostat motsvarande en fjärdedel av hans årslön. Verkar också som om Samuel Untermeyer var väldigt angelägen om att plocka in Scofield i den överklass-klubb han egentligen inte borde haft råd att gå med i.

  Redan på 20-talet började en del uppmärksamma hur snabbt den på bred front lanserade Scofield-bibeln blivit en slags standard i USA och att syftet var att lansera en radikalt annorlunda teologi än traditionell ersättningsteologi. En av dessa var Philip Mauro som 1927 skrev The Gospel of the Kingdom.

  Idag har dispensationalismen troligen fler anhängare bland protestanter i USA än traditionell ersättningsteologi. T o m en del katoliker har nu otroligt nog börjat bli någon slags dispensationalister. Förre presidentkandidaten Rick Santorum är väl ett exempel (en annan förklaring är kanske att han låtsades för att få kampanjpengar och någorlunda förmånlig behandling av media).

  I Sverige är idag så gott som alla präster i Svenska Kyrkan som inte tycker att ”Allah-u-Akhbar” och utövande av homosexualitet är höjden av kristen tro någon slags dispensationalister. Traditionell ersättningsteologi har på 50 år blivit så gott som utrotad ur Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan torde i ett europeiskt perspektiv vara extrem i detta avseende.

  Gilla

 8. MartinA skriver:

  Jag tycker man ska gå ur kyrkan och jag tycker man ska gå i kyrkan varje vecka. Man kan ju donera pengar till sin lokala kyrka om man vill. Kyrkan handlar framförallt om att skaffa sig ett förhållande till det lokala samhället. Har man en dumpräst i sin kyrka kan man sätta på en intressant podcast när man sitter där.
  Jag tycker att kristna människor verkar veta hur man lever bra liv. Men att de är politiska idioter. Detta gäller även frikyrkor.

  Liked by 1 person

 9. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi kan ju rösta bort de som har andra Agendor!
  Jag gick ur 2017 i protest mot Allah tokerier…

  Kanske jag går med igen,
  för att kunna rösta in nya krafter!

  Är ej (heller) det minsta troende)
  Jag kan absolut inte med nuvarande Ärkebiskop,
  o en del andra profilerade företrädare (t.ex. Brunne)

  Aningslöst ligger hen med fienden?

  Kyrkan har genom tiderna varit om inte ett HBTQ näste,
  så en fristad för sexuellt avvikande?

  Hur kan MAN då samarbeta,
  med de mest uttalat homofientliga krafter som finns?

  HEN tycks hellre ”samarbeta” med andra troende,
  fast MAN där i princip önskar VÅR (Kristendomens) undergång?

  Aningslöst ekar Allah Akbar…

  Liked by 1 person

 10. Sture skriver:

  Patrik,
  jag känner samma ambivalens som dig och har övervägt ett utträde trots att jag tror på Gud. Anledningen till att jag inte trätt ur (som min hustru gjort) är att jag tror att de vill (t. ex. Antje Jackelén) vill att människorna skall lämna den svenska kyrkan, ty då kommer de svenska kyrkobyggnaderna att stå tomma och kan övertas av muslimerna – som Sofia-domen i Istanbul. Detta tror jag är den hemliga planen. De kommer således inte att bli rädda eller upprörda av att folk förfasar sig över den svenska kyrkans utveckling – utan tvärtom.
  Och därför vill jag inte lämna svenska kyrkan utan återta den från de här hemska och okristliga människorna kring Antje Jackelén.

  Liked by 2 people

 11. moab skriver:

  Mycket bra, vi kan faktiskt rösta, den demokratiska vägen, som den nu ser ut, finns fortfarande. Att etablissemanget är så arga nu beror ju av att det faktiskt finns ett val nu, det fann det inte innan, man kunde välja på nytotalitarism, pk, eller mera klassisk totalitarism i form av vänsterpartiet. Nu har demokratin fått mening i västvärlden, det är därför hela etablissemanget är så upprörda. Macron vann men trenden är tydlig, 35% röstade på vad som betraktas som en paria, nu lovar Macron att lösa allt det som ingen annan klarat, med samma recept. Han lovar att alla de som gillar att sitta på sina bakar skall kunna göra det i trygghet trots invandring och att muslimerna blir argare och argare. Det kommer inte att lyckas och nu har vi fyra år med terrordåd tills nästa val.

  Den svenska statsapparaten borde ha samma möjlighet som kyrkan, att man betalar för det man vill, annat får vara. Det politiska projektet är ett rent extremistprojekt, ett ”pet project” och saknar all legitimitet att utkräva skatt. Vi är tvingade att finansiera vänsterns projekt, när man som jag är mitt inne i Gulag arkipelagon, scenen med förvirrade huvudlöss i ansiktet kommer tillbaka. Det är ett tecken på att din sänggranne är död. Tsaren fängslade möjligen tusentals, men inte miljontals som kommunismen. Precis samma blindhet och värderelativism som vi i väst applicerade på Sovjet och Kina applicerar vi nu på den muslimska världen. När kommer den muslimska versionen på Gulag arkipelagon?

  Liked by 2 people

 12. Gunilla skriver:

  Svaret är enkelt; Lämna svenska kyrkan. Ditt resonemang är ju glasklart. Tyvärr är slutklämmen fel. Att rösta, på något sjuklöverparti, o tro på förändring är en illusion. De enda som försvarar svenska kyrkan o kristendomen idag är SD. Alla de andra mer eller mindre förnekar kristendomen. Svenska kyrkan hävdar att SD vill ‘kidnappa’ kyrkan när de satsar på att få in delegater för att försvara den svenska kristendomen. Ja, svenska kyrkan är kidnappad; men av den socialistiska vänsterrörelsen som använder kyrkan för sin politiska socialist-agenda. Kyrkans ledare, ärkebiskopen o Stockholms biskop i spetsen, vänder sin egen religion ryggen o tiger konstant när kristna i andra länder förföljs och dödas. Ibland måste man ta till drastiska åtgärder. Men de flesta svenskar är för fega. Jag lämnade svenska kyrkan för 20 år sedan. Det finns andra kristna kyrkosamfund.

  Liked by 3 people

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Patrik förmedlar vad många känner. Problemet är väl att de flesta av oss har valt bort kontakten med det kyrkliga förutom det allra mest nödvändiga, dop, begravning och konfirmation. Under tiden har det politiska systemet fortsatt att breda ut sig samtidigt som vänsterkrafter tagit kommandot på tjänstemannasidan.

  Enda sättet att vända utvecklingen är att engagera sig politiskt eller i vart fall gå och rösta på rätt krafter i kyrkovalet i september.

  Det finns som bekant ett antal personer inom kyrkan som länge försökt vända utvecklingen, en bra beskrivning av situationen är gjord av prästen Erik Eckerdal, se http://www.dagen.se/debatt/svenska-kyrkans-demokratiska-fangenskap-1.104545.

  En kraft att satsa på verkar vara POSK, http://www.posk.se/kyrkoval/.

  Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Tack för den artikeln om maktfullkomlighet i svenska fokets kyrka. DEt var bland det värsta jag har läst på länge. Kände på mig ruttenheten men visste inte så precis hur det går till. Som han skriver:
   ”Förändringen kan beskrivas som att från att ha varit en kyrka underställd staten med visst självstyre förändrades kyrkan genom reformerna 1982 och 2000 till en kyrka totalt underställd de sekulära politiska partierna.”
   Vidrigt helt enkelt. Det är den partipolitiska maktstrukturen som styr allt i Sverige. Tillsammans med det nya prästerskapet: ekonomerna. Så ock i kyrkan. Så oehört beklämmande när man inser att människan inte heller har kraft att ändra något. Att bara gå ur (som jag själv gjorde som 18-åring) ger ingen förändring tyvärr. Suck! Släng ut alla falska profeter ur templet….har stor tyngd just nu.

   Gilla

 14. Conlon skriver:

  ”En gång skall du vara en av dem som levat för längesen.
  Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna,
  det multnade lövet.
  Så som myllan minns
  och så som bergen minns vindarna.
  Din frid skall vara så som havet.”

  Gilla

 15. BjörnS skriver:

  Är medlem av samma skäl som Patrik men delar hans tvivel. Också jag tänker rösta i kyrkovalet, och på något/någon som är en motpol till kyrkans officiella politik.

  Liked by 1 person

 16. Majoriteter och minoriteter skriver:

  Behovet och känslan av tillhörighet och gemenskap till natur och det egna folket, genomsyrar alltid orden när olika naturfolk talar om sig själva, och definierar egen identitet och självrespekt.

  Det behovet av tillhörighet och gemenskap finns naturligtvis hos alla människor, men dras lätt i smutsen när det handlar om normalsvenskar. Då förvandlas samma mänskliga behov av tillhörighet och gemenskap till något fult och direkt klandervärt. Ja, rentav något som bör stigmatiseras.

  Länge gav Svenska kyrkan röst och stöd åt folkflertalets behov av gemenskap och samling. Idag bekämpar man det i skenet av politisk korrekthet. De allmänmänskliga behoven tycks enbart tillerkännas minoriteter.

  Majoritet och minoritet hamnar plötsligt på olika sidor i definitionen av gott och ont. Och samma förhållningssätt tycks även gälla för Pk-ister. Självmotsägelser förträngs när intellektuell sekterism försöker få ihop logik om majoritet och minoritet.

  Både minoriteter och majoriteter består självklart av enskilda människor, med samma mänskliga behov och känslor. Men majoritetens behov betraktas lätt som något fult, profant och rentav simpelt. Medan minoriteters behov alltid försvaras med mer högstämda ord. Tillhörighetens ansikte klyvs rentav i ont och gott, och avgörs av antal själar mätt i matematiska termer.

  Varje människas behov måste naturligtvis respekteras, oavsett om man tillhör en majoritet eller en minoritet. Behov av gemenskap och samlande rötter, har vi alla, enskilt och i grupp, oavsett gruppstorlek. Dessa behov avgörs inte om vi tillhör en minoritet eller en majoritet.

  Svenska kyrkan och PK-ister tycks ha svårt att se självmotsägelsen i att famna alla människor långt utanför egna landgränser, och alla minoriteter, samtidigt som man tar avstånd från folkflertalets behov inom egna gränser, med motsvarande behov att lyfta fram egna rötter och samlande gemenskap.

  Varför skall majoritetens behov inte bara förnekas, utan även dras i smutsen, när exakt samma behov skyddas och lyfts fram som något gott, applicerad på alla minoriteter? Självmotsägelse och mental förträngning kan enbart bygga höga murar. Ur konstlade skillnader kan mer sällan det goda växa upp.

  Liked by 1 person

 17. ericr45 skriver:

  Kan inte komma på något bättre argument än ”förr lämnade folk Svenska Kyrkan för att de inte trodde på Gud.
  Numera gör man det just för ATT man tror på Gud.”
  Sv Kyrkan är idag en sån utsmetad universalsoppa att all form av linje, riktning och mål saknas.
  Mängden av ”pastor Jansonar” är i stigande, nya tillkommer från de nyexade och de gamla tvingas till omvändelse.
  Att vi förmodligen har en kryptomuslim som ärkbiskop kan ju vara en orsak?
  Är man det minsta religiöst intresserad ser man ingen som helst likhet mellan Gud och Allah, de förlåtande kärleksfulle guden mot Allh (och hans fredliga religion) som halshugger alla som inte tror rätt.

  Lämna Du Sv Kyrkan, finns ingen anledning att stanna kvar, inte förrän dess jordeliga företrädare vågar stå upp för sin sak !

  (För de yngre här. ”pastor jansson” figurerar hos Hasse Alfredsson som han som ”vi vet inte om han läst Boken – men han har sett filmen iaf..)

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi har en Ärkebiskop, med FYRA års studier i Islam i Kairo (på Universitet).
   Lär inte ha trängt ner särskilt djupt i haditherna, kan man förmoda…

   Gilla

 18. Drutten skriver:

  Jag lämnade Svenska kyrkan när jag insåg att ärkebiskopen inte ville vara tydlig med om hon är kristen eller muslim. Att jag dessutom inte tror på gud underlättade naturligtvis beslutet. Jag skulle kunna överväga ett billigare medlemsalternativ som ger tillgång till medlemsinflytande men inte kyrkans tjänster, ungefär som greenfeemedlem i en del golfklubbar som ger medlemsinflytande men inte rätt att spela på banan utan att betala vid varje tillfälle.

  Gilla

 19. Ann-Christin Blomqvist skriver:

  Jag är i den åldern så jag minns min barndoms kyrka, växte upp i Uppsala vilket gjorde det ännu tydligar. I småskolan fick vi en dag besök av Ärkebiskopen och det tror jag att alla vi barn upplevde som stort. När man nu ser att trettitalets fula tryne sticker upp igen. Träffade nyligen en pensionerad präst i svenska kyrkan som utan att skämmas talade om att han var faschist!!?? Han lever nu i ett annat europeiskt land och anstränger sig för att berätta för den som vill lyssna att det är så dåligt i Sverige. Tack till det franska folket som troligtvis har räddat oss från att åter få uppleva hemskheterna som Europa fick uppleva under 30-40-talen. Tack Frankrike! Även jag kommer att rösta i kyrkovalet nästa gång.

  Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Bra om du kan namnge vederbörande så att vi/du kan placera denne lite bättre.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Naiv naivare …

   Vilka sticker upp sitt tryne?
   Islamistfascisterna!

   Homofoberna o de kvinnofientliga krafterna!
   I förlängningen sannolikt Demokratifientliga?
   Sharia är i princip oförenligt med vad vi riktig demokrati…

   Nu ligger Medelhavet öppet för invasion!

   En gång i tiden stoppade Frankerna Islams erövring,
   nu tar man emot den med öppna armar…

   Sannolikt är EUropa förlorat, inom högst en generation!

   Gilla

 20. Bo Cedergren skriver:

  När kyrkan ser som sin uppgift att störa ut ett riksdagsparti genom att ringa i kyrkklockor när de försöker göra sina röster hörda, då har kyrkan definitivt missuppfattat sin roll i samhället. Jag hade mycket kritik mot Svenska kyrkan innan detta hände och här gick gränsen för mig. Jag lämnade kyrkan och skrev ett brev till dem och förklarade varför.

  Liked by 3 people

 21. oppti skriver:

  Jag vill oxå tillhöra Svenska kyrkan men känner att den inte omfattar mig i den utsträckning jag skulle önska.
  Bla så ser de som sin uppgift att hjälpa våra medmänniskor, vilket är behjärtansvärt. Men de klarar inte av att hjälpa alla utan väljer att hjälpa dem som tar sig hit med mångdubbla kostnader som följd.
  Därtill så har de tappat tron på naturens förmåga att styra vår värld utan förespråkar människans styrning av klimatet. De har hoppat på en alternativ tro på modeller av klimatet.

  Liked by 1 person

 22. Jonas Bohman skriver:

  Bra skrivet. Själv gick jag ur SvK 1999, dels för jag inte är troende (dock betraktar jag mig som kulturell protestant), dels av ekonomiska skäl. Idag är jag mycket tacksam för mitt beslut, dels för det besparat mig mycket pengar, men framför allt för att man verkar hålla på med allt annat än kärnverksamhet som diakoni, hjälpverksamhet och spridandet av kristenheten. Man verkar ju inte tro på sig själv. Betraktar SvK som en vänstermegafon alla kategorier. Bästa läsare, överväg att lämna SvK.

  Liked by 1 person

 23. Bo Svensson skriver:

  Ekumeniska strävanden att sluta fred mellan etablerade religioner fungerar inte. – Men kunde man inte samla hop en massa religiösa som inte riktigt vet vad de skall tro och alltså inte är låsta i uppkörda spår? – De skulle ju vara fria att lyssna till alla nu levade som haft starka religiösa upplevelser och kanske komma fram till hur det egentligen förhåller sig med med det översinnliga.

  Gilla

 24. Christer Carlstedt skriver:

  Huruvida Du skall lämna Svenska Kyrkan eller ej är allt ett rätt personligt ställningstagande.

  Du betalar Din kyrkoskatt vilket väl får ses som att Du betalar för något.
  Hur gör Du i andra sammanhang?
  Att Du betalar fullt pris för en prima vara låter ju rimligt. Men om Du upplever den som sekunda då?
  Vad anser Du Dig kunna kräva av Kyrkan?
  Är det något Kyrkan alls har lovat att tillhandahålla?

  Om jag inte har missuppfatta saken så vill jag minnas att kyrkan garanterade Dig och de Dina en plats i himlen om Du skötte Dig hyggligt. Någon perfektionism har det inte varit tal om, för med ett sådant krav fanns det ingen större anledning att fundera på inträdet genom pärleporten.
  Om Du å andra sidan hade misskött Din jordiska tillvaro grovt så uteblev förlåtelsen och evig pina blev Din arvedel.

  Hur är det nu då? Lovar Svenska Kyrkan fortfarande en plats i himlen?
  Egentligen så vet jag inte till 100%, men jag kan då rakt inte påminna mig att högsta hönset har berättat så mycket för folket om de kommande fröjderna.

  Följaktligen kan jag då tycka att Svenska Kyrkans budskap har devalverats ganska rejält.
  Vi talar här om en evighet, som dom vill ha biljettintäkter för, men där man inte ens berättar om det handlar om en komedi eller tragedi.

  Enligt Bibels säger Jesus: Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
  Svenska Kyrkans ärkebiskop säger på tal om islam att ”Det finns många vägar till Gud”.

  Ja men alla kyrkobyggnaderna då?
  Jo då. Jag personligen har respekt för dem. De är ofta vackra och så. Framför allt representerar de dock de många krökta ryggarna och blåsorna i händerna för att få dem på plats liksom allt det som människor fått avvara för att de skulle kunna byggas.
  Den som tror att kyrkobyggnaden skulle vara en förutsättning för att kunna ta del av budskapet om en eventuell Gud måste ha missuppfattat något.
  En allsmäktig kraft tror jag inte riktigt går med på att få sig en viss plats tilldelad i sin skapelse.

  Så har vi ju detta med den sista resan som vi alla skall göra.
  Är man tillräckligt förtänksam så kan man kanske välja en guide som man litar på.
  För de flesta av oss är det nog så att man får ta den präst som tjänstgör vid lämplig tidpunkt.
  Om man är religiös så är den här guidade turen rätt så viktig. Det är ju en fördel om guiden och jag är något så när överens om hur kartan ser ut. Särskilt med tanke på att man inte får med sig någon returbiljett.

  Gilla

  • Anders F1 skriver:

   Du kan välja en borgerlig begravning. Frystorkning är den mest miljöriktiga metoden att ta hand om kroppar, ehuru inte helt etablerad ännu. Själv förordar jag rötning för det finns mycket organiskt material som kan bli värdefull biogas. Feta blir därmed mer värdefulla. Deras revansch efter detta.

   Gilla

 25. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Ja just det: kyrkan har kapats av politiska intressen med en grumlig vänster-agenda. Och hon Jackelén hör i högsta grad till det gänget. Säkert finns det fler här som har ett och annat att säga om den personen.

  Eftersom jag aldrig varit intresserad av kyrkan — har aldrig varit troende förutom en rätt kort period i småskolan — så är det helt logiskt för mig att inte vara medlem. Någon annan får rensa upp i det Augiastallet, jag orkar inte.

  Gilla

 26. Tor Arne skriver:

  Det verkar som om Sovjetdissidenten Alexander Solzhenitsyn var rätt i sin spådom till Philippe de Villiers:

  «you (the West), you’ll slip into a deep abyss, because you have the disease of emptiness. You will experience and eclipse of intelligence. You are at the last stage, the final stage of spiritual exhaustion.”

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Ja — Alexander Solzhenitsyn har rätt. Genom det nu rådande totala vanvettet i politiken, med av makthavarna sanktionerad massinflytt av miljontals personer från en aggressivt självhävdande främmande kultur, med alla dess följdverkningar, kan vi se vad en sekulär surrogat-religion leder till.

   PK-religionen har kunnat ta ett strypgrepp på det svenska folket därför att den lyckats etablera sig som det ”moderna” alternativet till en klassisk kristen tro. Den är inget annat än en farlig och samhällsförödande irrlära, men har slagit rot därför att människorna står rådlösa och förvirrade utan andlig vägledning.

   I den tomheten kan makten kasta ut vilken giftig smörja som helst till massorna, bara smörjan (PK-ismen) getts en ytligt tilltalande förpackning, och resultatet har vi nu.

   Sverige — det Sverige vi kände — är förstört. Och värre blir det. Den här skadan går inte att reparera genom ett enkelt byte till nya politiker, den är till största delen irreversibel.

   Liked by 1 person

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Men kanske om vi kastar ut hela det partipolitiska systemet. Det har egentligen överlevt sig själv. Nu behöver vi hjälpas åt att bygga en verklig demokrati…där våra röster betyder någonting på riktigt. För att vi ska kunna närma oss något sådant behöver vi göra oss av med det snart 100 år gamla maktfullkomliga system som stjäl våra skattemedel till allt möjligt som vi aldrig har godkänt. Åtminstone hoppas jag på medborgarnas uppvaknande.

    Liked by 1 person

 27. Strix skriver:

  Det är förenat med livsfara att ha synpunkter på Antje Jackele´n, Wanja Lundby-Wedin, Eva Brunne eller Anna Karin Hammar. Då finns det andra samfund som tycker ”kristendomen” är att föredra!

  Liked by 1 person

 28. Göran Fredriksson skriver:

  Svenska Kyrkan synes bädda för ett muslimskt övertagande. Många miljarder, fastighetsinnehav som omfattar bortåt en tjugondel av Sveriges yta som mängder med kyrkobyggnader spridda över ytan som kan få ny användning.

  Liked by 1 person

 29. kristina skriver:

  Ack ja, för mig fyller kyrkan icke längre någon funktion – av samma skäl som du anger, Patrick.
  Det gör mig förbannad, att den numera styrs av en tyckarelit med ”rätt” åsikter. Fromleri och
  inställsamhet har blivit rådande för att passa alla religiösa smakriktningar. Usch!

  Gilla

 30. uppstigersolen skriver:

  Jag är både döpt och konfirmerad och i skolan sjöng vi Fader Vår varje morgon. Men, så fort jag var myndig gick jag ur kyrkan. Jag tyckte det var ett förfärligt hyckleri. Men jag har inga problem att gå i kyrkan när så krävs för födslar och dödslar och annat. Kyrkor är ofta vackra byggnader.
  Men, nu har jag sett ett antal serier på TV om vikingar. Det handlar om tiden när Sverige blev kristet. Hur gick det till? Varför lämnade man de gamla goda gudarna som alla kände till för att lyssna till någon ny figur? Ansgar kom till Sverige och sen blev vi kristna fick man lära sig i skolan. Men ingen förklaring annat än att nu är det så och därmed basta. Kommer det att gå lika lätt att få oss att gilla Mohammed och Allah? Eller är vi klokare nu?

  Gilla

 31. Gösta Johnsson skriver:

  Jag ser med förfäran på det förfall som följer med nuvarande ärkebiskop och övriga högsta ledare i kyrkan. Jag uppmanar därför alla att rösta på SD i kyrkovalet. De är det enda parti som kan rädda kyrkan för den dödskamp som nu pågår. SD vill bevara kyrkan och försvara de svenska traditionerna.

  Liked by 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Problemet är bara att de nuvarande kyrkoledning står för är dagens svenska tradition. SD får nog vara lite mer precis när man ska ange vilken svensk tradition man åsyftar.
   Dagens folkhemskyrklighet kommer inte av att vi fick en ny ärkebiskop. Den uppstod just därför att sossarna avsiktligt ville ”rätta” kyrkosamfundet. SD gör exakt detsamma i kommande val. Om den kopian är så mycket bättre eller vackrare kan sannerligen diskuteras. En röst på SD i kommande val cementerar nuvarande system ännu mer.

   Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    SD vill åtminstone sätta stopp för islaminiseringen som flera av kyrkans nuvarande ledare nu verkar se mellan fingrarna med. Men jag tror också att de mer tydligt vill bevara de svenska traditionerna – något som den nuvarande ledningen svajar med. SD är ett oprövat kort i och för sig men de behöver få en reell chans att visa hur de skulle hantera frågorna. Sämre kan det inte bli i alla fall!

    Gilla

 32. B skriver:

  Jag funderar på att lämna Svenska Kyrkan, men jag har ännu inte gjort det. Jag vill absolut inte gynna kyrkan som en vänsterideologisk kraft. Å andra sidan vill jag rösta i kyrkovalen för att kunna påverka och jag vill att kyrkan i min by, där mina förfäder är begravda och där jag själv också vill begravas, ska få finnas kvar, liksom möjligheten att gå på julotta, sjunga ”Den blomstertid” och andra traditioner. Jag vill också att kyrkan i tusentals andra små svenska byar ska få finnas kvar. Vi som är borgerliga och värdekonservativa ska inte lämna kyrkan till 68-vänstern, tänker jag. Och om kyrkan försvinner, vad kommer istället?

  Gilla

 33. Johan skriver:

  Jag är döpt, konfirmerad och gift i svenska kyrkan, mina barn likaså. Även om jag inte är direkt religiös har jag alltid tyckt att kyrkan har en funktion att fylla inom det sociala rummet i samhället och jag är nog i det avseendet ganska traditionell.
  Men förra året blev för mig ett uppvaknande då jag insåg att Svenska Kyrkan agerar som om den inte hade det svenska kristna samhället i fokus utan jag blev tveksam till om den har för avsikt att företräda våra intressen och värna om vår tradition. Detta anser jag att man kan förvänta sig att Kyrkan står för.
  Kyrkans agerande med Antje Jackelén i spetsen fick mig därmed att lämna under 2016 eftersom jag inte känner för att att finansiera den politisering och den hållning som Kyrkan förefaller anta för tillfället. Jag känner mig nöjd med beslutet och det påverkar inte min relation till religion och Gud utan mitt avståndstagande gäller enbart Svenska Kyrkan som organisation.

  Gilla

 34. Rikard skriver:

  Hej.

  Är man kristen för att man är medlem i en kyrka eller församling, eller är man kristen för att man i alla ens dagliga gärningar strävar att efterlikna Kristus i tanke, ande och konsekvens?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 35. Eva Danielsson skriver:

  Efter många års velande gick jag ur svenska kyrkan förra året. Är väldigt nöjd med att till slut ha gjort det och skäms att jag dröjde. Är ju inte troende, ogillar t o m all organiserad religiositet. Alla samfund har alltid velat ha pengar och världslig makt förutom att tillhandahålla vad människor ska tänka och känna. Jag ogillar svenska kyrkan av samma skäl som alla andra som här har kommenterat din text, den är en vänsteraktivistisk flumrörelse i religiös förklädnad med en slipad dam i toppen.

  Politikerna skänkte alla kyrkobyggnader, byggda av våra förfäders avtvingade skattemedel, till svenska kyrkan vid millennieskiftet i det lite halvhjärtade genomförandet av sekularisering. Helt orättfärdigt. En del av vår kultur, historia och identitet, blev i ett nafs något som vi icketroende inte längre har tillgång till. Andra religioner kan bjudas in att delta i svenska kyrkans aktiviteter, men svenska ateister kan inte hyra kyrkan för profana ceremonier vid t ex namngivning, bröllop och begravningar.

  Patrik, bilda en förening som kräver att få tillbaka och förvalta ett antal av våra gamla kyrkor per region för just icke-religiösa traditionella ceremonier. Jag blir första medlemmen och skulle glatt lägga pengar motsvarande kyrkoskatten varje år på en sådan förening. Kunna hyra en kyrka och få en värdig inramning till livets existentiella ögonblick. Känna samhörigheten med tidigare generationer.

  Och slippa ord från någon prästvigd förståsigpåare som lovar evigt liv till dem som tror på honom eller Honom. Märk väl, inte till övriga. Visserligen ett visst steg från islams halshuggande av icketroende, men olika gudar verkar ha det gemensamt, att vara snåla och skrytsamma.

  Alla, även om man har gått ur svenska kyrkan, är för övrigt redan med och betalar till bevarandet av kyrkobyggnader. Ca femhundra miljoner per år.
  För övrigt önskar jag att vi slutar göda alla sorts ”religiösa” föreningar och studieförbund med skattebidrag. Slutar ge religiösa förskolor och skolor tillstånd och skattemedel och inte tillåter utländsk finansiering av svenska skolor. Även barn bör ha religionsfrihet och det svenska samhället bör stå upp för beslutet om sekularitet. Vi bör dessutom låta svenska kyrkan bekosta administrerandet av sin egen kyrkoskatt i st f att snylta på det gemensamt finansierade skatteverket.

  Självklart finns det kloka människor som är troende och t o m kyrkliga. Helena Edlund som är skribent på den här sajten är ett exempel. Och kloka människor med både hjärta och hjärna är guld värda, både som samhällsdebattörer och som goda vänner. Att få dryfta det som är krångligt och svårt med någon klok och engagerad, närstående eller utomstående, är en stor tillgång i livet. Men inte har kyrkan eller religioner patent på klokskap och engagemang. I ett fritt samhälle har vi förmånen att få leta efter det som är viktigt för oss på olika ställen och på olika sätt. Svårt kanske, men oerhört viktigt att strida för att bevara.

  Liked by 1 person

 36. P I Persson skriver:

  För mig hör kyrkomedlemskap ihop med tro. Är man troende så tillhör man en kyrka, Sv K eller någon annan. Annars inte. Jag syftar nu inte på ärliga tvivlare som brottas med trosfrågorna. Tro och ifrågasättande kan vara ett fullständigt naturligt led i trons ofta krokiga väg, men det betyder att där finns ändå ett engagemang och en vilja att komma till klarhet. Det är väldigt främmande att använda in- eller utträde i ett kyrkligt samfund som något slags politiskt ställningstagande, för eller emot.

  Kyrkan är inte kyrkorådets, kyrkoherdens, ärkebiskopens eller kyrkostyrelsens. Dessa bara förvaltar och sköter om den. Kyrkan är Guds. Och Gud står högt över jordiska mänskliga partisympatier.

  De mänskligt ansvariga enligt ovan kan vara bättre eller sämre. De kan göra rätt eller fel, vilket kan och ibland bör leda till inomkyrklig debatt, men inte borde påverka till vare sig in- eller utträde.

  Att den unga kristna entusiasten blev tillsagd kan bero på sammanhanget. En kyrkligt engagerad skall inte skämmas för sin tro att den kristna religionen är den rätta, men samtidigt råder ju religionsfrihet och var och en har rätt att hävda sin syn och religionsdebatt kan i vissa fall förfela sitt syfte.

  Nog kan man ha synpunkter på både det ena och det andra men att påstå att ÄB och andra höjdare i själva verket är muslimer (!) som vill tömma kyrkorna på kristet innehåll och kristen mening och ersätta det med islam (!!), det är en konspirationsteori som får Platta Jorden-sällskapet att verka seriöst.

  Ofta framförs myten att Sv K skulle vara präglat av socialister och 68’or. Kyrkomötet, som är SvK:s riksdag och som fattar besluten för rikskyrkan, består av 251 ledamöter. Av dessa är 73 st socialdemokrater och 4 st vänsterpartister. Det är cirka 30% sammanlagt och det innebär att de andra, mera borgerligt sinnade, ledamöterna med lätthet kan rösta ner ”socialisterna”.

  Gilla

   • P I Persson skriver:

    Nej, kyrkan ska inte stå på partipolitisk grund och jag anser inte att den gör det heller. Men en del av de förtroendevalda har valt att definiera sig utifrån sin allmänpolitiska grundsyn. Det finns ju också många som ställt upp i nomineringsgrupper utan partipolitisk koppling. När allt kommer till allt är det de personliga egenskaperna hos de valda som slår igenom, oavsett nomineringsgrupp. Och min erfarenhet är att så gott som alla har en ärlig vilja att verka för kyrkans bästa.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Som vanlig samhällsmedborgare är det inte det man uppfattar, i alla fall inte jag. Jag uppfattar att det är ekonomerna som styr också den kyrkliga världen…tyvärr.
    Jag ser våra kyrkor som befolkningens egendom och dess företrädare som dem som ska förvalta, vårda, renovera och sköta om hela beståndet samt se till att medborgarna har tillång till sina kyrkor. Det verkar inte vara så.

    Gilla

 37. phnordin skriver:

  Om en Institution som Kyrkan förlorar 100 000 medlemmar under ett enda år bör det förhållandet tas upp till offentlig debatt. Vi är alla berörda. I annat fall bör ledningen (ärkebiskopen) genast avgå.

  Liked by 1 person

 38. Stig Fölhammar skriver:

  B, du har fel. Den nuvarande ledningen för Svenska Kyrkan har inget att göra med 68-vänstern. Mycket kan sägas om 68-vänstern, men opportunistisk, som ledningen för Svenska Kyrkan är, eller PK var den banne mig Inte! Visst, i Lund fanns det medlemmar i LUKRISS, den kristna studentföreningen som tidvis stödde och deltog i 68-rörelsens aktioner, men någon aktiv eller större roll spelade de aldrig. Nej B, du får söka dina syndare i andra församlingar! Måhända i den bidrags- och karriärorienterade skaran som numera ständigt är tillstädes när kriterierna för för vad som skall åstadkommas är oklara, de aktuella politiska värderingarna styrande och utvärderingen av prestationerna underordnade eller obefintliga.

  Gilla

 39. Steven Jörsäter skriver:

  Ett i sanning svårt val som många står inför. En främmande religion som en gång infördes för att kuva oss och vars hela bakgrund handlar om ett litet folk vid Medelhavet. Men den har nu så länge varit fädernas kyrka att den inte lätt kan tänkas bort.

  Frågan är vad som kom först, kyrkans förfall eller den politiska korrekthetens övertagande. Helt säkert är att de båda hänger ihop.

  Att ge upp vår gamla kyrka ger oss ett väldigt underläge jämfört med dem som har en stark religion, vare sig den heter islam eller PK. Det gamla samhälle som många av oss har kvar i fantasin är intimt förknippat med kyrkan. Men även dagens. Mycket mer så än folk tror. Tänk bara på högtiderna, veckan eller bröllop och dop. Den blomstertid nu kommer, som får så många av oss att kämpa för att hålla tillbaka tårarna i igenkännandets glädje. Vår utpräglade och älskade koppling mellan maträtter och högtider – traditioner som också har spridit sig bortom kyrkliga sammanhang såsom kräftskivor och som lever kvar med stor kraft. Många kontinentala folk förvånas över vårt stora antal religiösa helgdagar och våra utpräglade matceremonier. Försvinner inte stora delar av begreppet ”svensk” om man tar bort detta? Kan man ha trettondagsbal utan trettondag?

  Men kan kyrkan leva kvar bara som en kulturinstitution? Helt klart är att den har mycket svårt att försvara sig mot de starka krafter som hotar den. Frågan är om biskopar och andra potentater verkligen skulle klara att stå emot ens om de försökte?

  Samtidigt är jag orolig för att min namn missbrukas i en verksamhet som jag inte tror på och som jag inte vill vara del i. Att vara medlem innebär ju trots allt ett tyst medgivande.

  Trots allt har jag än så länge gjort samma val som du. Jag är kvar. Och jag tror nog att kampen förs bäst inifrån.

  Liked by 1 person

 40. Kallle7 skriver:

  Jag lämnade kyrkan i början på -90 talet då de gick över min gräns och tog ställning i en het politisk fråga. Men det går alldeles utmärkt att leta upp någon liten närliggande frikyrkoförsamling och hjälpa dem i deras ofta lokala hjälparbeten, pengarna du får över gör bättre nytta i deras kollekt.

  Gilla

 41. Morgon mellan fjällen skriver:

  Som ung, faktiskt liten parvel, tog far ut oss barn på långa fjällvandringar. Kalfjäll, blånande berg och skogar utan kalhyggen, så långt ögat kunde nå. Och strömmande bäckar, tjärnar som mörka ögon med rödings- och öringsvak, allt förvandlades till naturupplevelser, som brände in i barnasjälen.

  I skolan trampade fröken gnisslande på en gammal flåsande skolorgel och sjöng ”morgon mellan fjällen”. Psalmen väcker än idag minnen av tidiga naturupplevelser i svenska fjällen, i ett tidigt 50-tal.

  Så kan psalmer bli till delar av en själv och berika även en icke troende vuxensjäl. Högstämdhet, allvarets mer frysta ögonblick och kontemplation behöver vi alla – troende likväl som skeptiker. Jag lämnar inte svenska kyrkan av så banala orsaker.

  Gilla

 42. skruttendruttenplutten skriver:

  Att vara med i Svenska kyrkan eller ej är en fråga om vilka behov man har. Är man troende och har detta med kyrkan, Gud, Jesus och Anden som sin fasta punkt i tillvaron, så är det en bra sak att hålla sig i när livet stormar och i de fall då man står öga mot öga med döden, sin egen eller andras. Är man däremot inte troende utan har en annan (t.ex. naturvetenskaplig) inställning till livet, till skapelsen till universum osv. så har man även ett annat synsätt på döden och vad som händer då, och utifrån detta så har man en annan sorts trygghet att hålla sig i då man ställs inför död. I sådana fall behövs alltså inte hjälpmedlet tro och därmed heller inte behovet av att vara med i någon kyrka. Men allt handlar alltså i grund och botten om vad man har för behov för att klara sin väg genom livets alla svåra stunder. Och detta kan bara varje individ själv veta, då det är mycket individuellt och krävs att man tar reda på under sitt liv. En del vet genast, andra måste söka lite och ytterligare andra måste söka länge för att finna sin väg och sina redskap och hjälpmedel för att må bra under livets alla skiften.

  Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Oavsett vad man tror så är vi alla andliga varelser…vi har någon typ av behov att få känna oss små i världsalltet men också känna styrkan av gemenskap (oavsett vilken). Sveriges kyrkor däremot – har bekostats av oss skattebetalare i Sverige och därför tillhör de medborgarna. Alla bör ha tillgång till sina kyrkor i alla bygder i landet och ingen djävul på vilken maktposition som helst ska kunna ta ifrån medborgarna rätten till sina kyrkor.

   Gilla

 43. Johan utan land skriver:

  Svaret är inte självklart men jag har lämnat Svenska Kyrkan.

  Man kan se detta som en uppvärming till den större frågan om man skall lämna Sverige? Där svarar jag än så länge ja eftersom jag är optimistisk nog att tro att Sverige även i fortsättningen kommer att vara beboeligt. Att lämna kyrkan gick bra – att lämna Sverige vore ett betydligt större steg.

  Gilla

 44. Stefan Lundkvist skriver:

  Jag har ett råd till alla som är bekymrade och kanske arga på Svenska kyrkans utveckling: Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet den 17 september!

  Frimodig kyrka arbetar för det självklara (läs: det som borde vara självklart), att Svenska kyrkan sätter Jesus i centrum och förkunnar klassisk kristen tro. Frimodig kyrka anser givetvis även att kyrkan inte bör styras av de politiska partierna.

  Vill man således befria Svenska kyrkan från partipolitiken och få henne att återvända till sitt kärnbudskap är Frimodig kyrka det bästa alternativet. Läs gärna mer på http://www.frimodigkyrka.se

  Gilla

 45. Rolf Ahlqvist skriver:

  Du skriver att du inte ska lämna kyrkan utan tänker rösta i höst. Och gör det mest av traditionella skäl och historiska rötter tydligen. Och det kan passa dig att tänka så långt, alltmedan andra människor inte tror, eller anar att de skall uppstå till straff på den yttersta dagen. Detta genom att så många sekulära, otroende i Sverige odlar ett kollektivt samförstånd om att ett evigt helvete inte finns. Även om jag inte håller med om det fruktansvärda, uttrycket evigt helvete. så står det i bibeln att straff ska ske för de som inte tror. Men vad innebär straffet, kan man fråga sig. Jag tror, att tillvarons ”Gehenna” finns, därför Gud och Jesus har varit i underläge mot sin gemensamme, universelle motståndare under historiens flesta dagar, Och att nu efter tidens och historiens vändpunkt, sker äntligen Guds revansch under kanske evig tid. Och människan kan då få sin rättvisa upprättelse, men att den kan ges först efter svåra besvärligheter och mycket arbete. De som väljer tro och paradis, ges då direkt en bättre tillvaro.

  Sverige med sin lutherdom är nog ett ”bådeoch”-land. Så 40% vill kanske till paradiset, och 40 % kanske främst folk ur arbetarrörelsen vill till en annan värld, där man kämpar för rättvisa, istället för att ge efter till försoning och förlåtelse. Och en mindre del av oss föredrar kanske Intigheten. Högsta makten, Evolutionen eller Gud som jag föredrar att kalla den makten, har historiskt åstadkommit en stor tudelning genom att den skapat det väldiga bergmassivet Alperna här. Den som använts för att skilja mellan det germanska, lutherska, politiskt lagstyrande delen av Europa och det latinska, katolska, evangeliska som finns mer söderut. Och i språklig vardagsverklighet uttolkar filosofen Immanuel Kant den medvetandeskillnaden med de aforistiska orden: ”Förnuftet ger de riktningsgivande idéerna för förståndets verklighetskonstitutionerande funktion”. Och Gud finns med som ursprung när han i Bibelns 1:a Mosebok 1:a kapitlet, 27 versen säger: ”Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne. Lagstyrande Gud och lutherdom har då vardagsförståndet som ”sin religion”, alltmedan det katolska och Jesus, mer har bortvändheten från världen in mot det paradisiska som sin visdom. Där det existentiella och empatiska, försoning och kärlek eftersträvas mer.

  Det ursprungliga paradiset fanns tydligen i Mellersta Östern, och nu efter historiens halva tid har skapelsens paradistanke och utvecklingen gått norrut till våra breddgrader, där Jesu, Sonens välfärdsparadis kanske etableras i Norden. Möjligen inte främst i Sverige,SwEDEN, trots analogin med fyra bokstäver här. Och den styrande struktur som bäst överlever bör vara en folklig hierarki underifrån. En pyramid med spetsen nedåt blir de då. Nu när det objektiva till stor del får ge vika för den subjektiva, existentiella, mänskliga basen och grunden. Och den kan då utgöras av det återvunna paradisets människopar Adam och Eva. Så det är nog inte bara kvantmekaniken som har en dubbel identitet, med ursprung i den, syns det som att utvecklingen inte är en slump, utan avslutas i sin egen början.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s