PK-ismens utveckling i bild

Patrik Engellau

Det är kul när vetenskapen bevisar något som man redan visste, för då inser man att många andra har mycket att lära av vetenskapen. Vid det här laget känner alla till den kulturkarta som utarbetats av Ronald Inglehart och Christian Welzel och redovisas av World Values Survey.

Enligt egen utsago redovisar kartan hur länder förhåller sig till varandra när det gäller ”Traditional values versus Secular-rational values and Survival values versus Self-expression values”. Vad det betyder kan man väl ungefär tänka sig. Hade man inte sett kartan så skulle man nog i alla fall ha gissat att Sverige ligger högt när det gäller ”secular-rational values” och ”self-expression values”. Och så är det. Sverige är extremt.

Forskarna säger att ”secular-rational values” betyder att inte bry sig så mycket om religion, traditionella familjevärderingar och auktoriteter men däremot acceptera skilsmässor, abort och självmord. ”Self-expression values” betyder att prioritera miljön och ”alltmer tolerera utlänningar, jämställdhet, bögar samt lesbianer”. Om jag fick sammanfatta det där värderingsklustret i ett välkänt och pregnant uttryck skulle jag kalla det för PK-ism.

Vad jag emellertid inte hade fattat var hur snabbt denna extremism utvecklats i nationen. Jag slötittade lite på länken ovan och upptäckte att de pedagogiska vetenskapsmännen hade lagt in en animerad karta där man kan se hur olika länder förflyttar sig i diagrammet över tidsperioden 1981 – 2015. För första gången kan man i bild följa PK-ismens utveckling i vårt land.

Förloppet är inte helt lätt att följa, men det verkar som om Sverige låg stilla under hela 1980-talet för att därefter göra en raketspurt ut i extremism under den efterföljande perioden. Det finns, vad jag kan se, inget annat land som gjort motsvarande resa. Tyskland och även Norge och Holland var visserligen på väg ut i kanten, men vände förskräckt tillbaka.

Man ska såklart vara försiktig med bedömningarna. Det är ju inte säkert att Ingelhart och Welzel verkligen mäter PK-ismen. Ländernas rörelser på kartan över tiden kanske inte alls har den relevans man skulle kunna tro. Men om man vill få vatten på sin kvarn – eller kol till sin sardin, som portugiserna säger – så kan man kanske överse med vetenskapens eventuella svagheter. Man kan helt enkelt välja att tro på vad man ser.

Jag tror eftersom det överensstämmer med mina fördomar. Jag anser att Sverige blivit märkbart galnare sedan 1990. Vi har lämnat andra länder

hästlängder bakom oss. Om vansinnets frö planterades av sådana som jag år 1968 så låg det där och grodde i tjugo år innan det trängde upp ur marken och inledde sin makalösa tillväxt.

Bilden inskärper en insikt som vi alla redan har, men som inte kan upprepas ofta nog, nämligen att Sveriges problem inte är sådant som politiker pratar om, exempelvis volymerna, lärarlönerna, försvarsanslaget, bostadsbristen och antalet poliser. Problemet sitter i våra huvuden. Problemet är en kultur, en mentalitet, en uppsättning värderingar som, vilket Ingelhart och Welzel så tydligt visar, under de senaste 25 åren skenat iväg utan sans och kontroll.

Heder åt det lilla antal landsmän som är helt oskyldiga. Jag är inte oskyldig men skulle inte döma mig särskilt hårt. Mot bakgrund av över trettio års ånger och ruelse kanske jag skulle kunna försättas på fri fot redan idag. Risken för återfall i felaktigt tänkande får betraktas som ringa.

85 reaktioner på ”PK-ismens utveckling i bild

 1. Walfrid skriver:

  Jag växlade av från PK-spåret redan på sextiotalet. Kunde inte, och kan fortfarande inte förstå varför det var så viktigt att Sydvietnam också blev en kommunistdiktatur.
  Mitt misstag under resten av tiden fram till nutid var väl att tro att de borgerliga partierna ville ha en annan ordning än den sossarna förspråkade.
  Uttrycket 7-klöver borde uppfunnits för länge sedan.

  Gillad av 7 personer

 2. Anders F1 skriver:

  Nja, nu är du hård mot dig själv och vårt älskade fosterlands ärevördiga befolkning. Vi är ju bäst på det mesta – äldsta lagarna, längsta freden, mest homogena, längsta livslängden, rikast, jämställdast, äldsta postverket, IT-tätast, mest bildade, mest innovativa, tryggast, friskast, lyckligast… Nej, inte i topp överallt men bland de fem-tio. Tyvärr rasar vi, men det finns väl bara en väg när man leder… [ähum].

  Den position vi får i WVS-kartan är garanterat både en förklaring till detta och orsakat av detsamma. Med Trumspk åtstramning och skärpning av en del tokerier i landet kan vi ganska lätt klättra tillbaka till tätpositionen i alla ligor som betyder något. F’låt, ”lätt” blir det inte. Men det ska fan i mig gå med lite jävlar anamma!

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  ”Problemet sitter i våra huvuden —– en kultur, en mentalitet, en uppsättning värderingar som —- skenat iväg utan sans och kontroll.”

  Prova tanken att problemet är sekulariseringen: Religioner är metoder för förnuftets bevarande – utom islam, den fungerar tvärtom – och det fungerar inte med ingen religion alls, – då blir man galen.

  Mitt eget lugn vilar på insikten att allt går jämnt upp som jag har istället för religion. – Som alla vet nu som fördjupat sig i kvantfysik, slarvas det inte ens med en fotons riktning på sitt spinn. – Den är fri att välja men dess val kan under vissa förhållanden visas ha omedelbar inverkan på vad som händer långt borta vilket är en vink om att samma gäller generellt. – Allt hänger samman.

  Allt är matematik och vi ingår i en ekvation där summan av allt är noll. (Fritt efter Max Tegmark)

  Skapelseberättelsen i min ickereligion är att intet klöv sig i materia och antimateria som fick motsatta tidsriktningar och för att det skall stämma, bör resultatet bli noll när materia möter antimateria som går bakåt i tiden.

  Gillad av 4 personer

  • Anna Kristina skriver:

   Lusen och människan delar samma kvantfysikaliska värld, liksom stenarna på marken. Dock inte religion och sekularisering, men ingen har kanske frågat just lusen. Verkligheten för lusen är optimerad för hans nisch och levnad. Och för människan är det likadant, som även då blir hennes egen.

   Det är fullt möjligt att den fria viljan inte finns, att inte ens kvantfysikens osäkerhetsprincip ger den rum. Att allt redan är förutbestämt. Och då får självständig och egen moral inte plats. För allt är redan givet – då kan fångvaktare och fånge lika gärna byta plats, eller båda ge sig av.

   Men med de premisserna kan vi inte leva och bygga ett samhälle. Vi måste leva som om den fria viljan fanns. Även om det inte är sant. En del väljer religionen som utväg, och andars och gudarnas värld. Får ihop ekvationen. Andra lever på ändå.

   Men alla måste vi leva som om moral är möjlig. Troende som icke troende, atomfysiker som brevbärare. Att det någonstans finns ett glapp som även släpper in den fria viljan.

   Hur ett samhälle skulle se ut utan den premissen går inte ens att föreställa sig, åtminstone inte för mig.

   Det absolut största mysteriet dock är hur materien själv plötsligt kan bli medveten och börja uppleva. Få egen motivation, känna smärta och lust. Men det delar vi faktiskt med de övriga djuren.

   Vetenskap och fysik i all ära, men i det praktiska moraliska och religösa livsvalen hjälper kvantfysiken och materiens nollsummespel oss föga.

   Som troende agnostiker har jag däremot djup respekt för religioner och religiösa traditioner. För de uppbärs i djupet av en människa.

   Människan är en sökande varelse som vill finna svaren. Ingen står oberörd och vid sidan av de stora livsfrågorna. Och svaren inom olika kulturer och religioner varierar – men alla är ändå lika säkra i sina svar…

   Det är först med vetenskapen ateismen fått en större utbredning. I grunden bär människan på en sökandets instinkt som får henne att söka svar. En del finner svaren inom religionen, andra vill inte ens välja. De ställer sig vid sidan om valen, eller avvaktar hela livet ut.

   Gilla

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Enligt undertecknad samhällskritikers och hängivne hobbyskribents förmenande existerar det ingen ursäkt för att svika sitt land och dess befolkning – detta oavsett vilka mäktiga påtryckningar man som makthavare kan vara utsatt för via den legendariskt machiavelliska finanshierarkins maktfullkomliga metoder. Till saken hör att de politiska potentaterna är mycket väl medvetna om att de för personlig vinnings och ryktbarhets skull löper globalismens smutsiga, i grunden människoföraktande och nationsfientliga ärenden – allt för att inte förlora sina högavlönade positioner som The Moral High Ground´s vägledande herrar på den föregivet moraliska täppan. Verklig moral och etik har de mycket diffusa och PK-impregnerat subjektiva begrepp om, dessa arma, förlorade själar.
   Andreas 🙂

   Gilla

  • Ulf45 skriver:

   Jag hittade denna text från 2004 i mina anteckningar och jag kan konstatera att mycket av det jag skrev stämmer med vad som sker idag.

   ”Jag tillhörde själv 68-generationen, men jag förstod aldrig syftet med revolten och då hade jag ändå lyssnat till politik och engagerat mig sedan jag var helt ung. Det var förvisso ingen i min generation av arbetarklass som förstod syftet med 68-revolten. Många unga på den tiden upplevde det som en högborgerlig revolt, vilket det väl i många stycken var.

   Tänk Dig ungdomar som alltid fått som de ville!!!
   Detta var deras era, och då ska vi inte ens tala om hur det ser ut idag 2004
   DETTA VAR DERAS ERA! 1968! I Sverige och i många Europeiska länder

   Var och hur föddes egentligen denna s k era?

   Jag har under min uppväxt till leda hört:
   ”Mina barn ska åtminstone inte få det så dåligt som jag hade”!
   Den tidens ungdomar hade alltid fått som de ville, de hade aldrig blivit motsagda!

   Vad egentligen var det frågan om? Vilken händelse hade skaffat våra föräldrar så dåligt samvete att de behandlade sina egna barn som gudomliga varelser som aldrig kunde göra fel?

   Det är svårt att förstå, men 2 världskrig och ekonomisk misär gjorde väl sitt till att komplettera bilden.

   Samhället var försiktigt sökande och förstående. Mycket litet våld användes. Ändå slutade 68-demonstrationerna med flera dödsfall på många håll i Europa!

   Från denna blandning av förvirrade och vilseledda människor upplever många av oss idag förvisso starka och hätska angrepp på den äldsta och största demokratin i modern tid, USA.

   Till syvende och sist så är ju ändå Amerika själva grunden för det fria Europas existens och dess inneboende krafters möjlighet att uttrycka sig, i synnerhet sedan besegrandet av nazismen.

   Där gapar 68-revolutionens alla kritiker med samma mun, men inte blott det, de förvägrar sig själva att erkänna att den västerländska demokratin som de säger sig försvara, den har de missbrukat under årtionden för egna syften, samtidigt som de använt den som verktyg till att manipulera den egna befolkningen och förvanska historieskrivningen med hjälp av utifrånkommande politisk indoktrinering.

   I Sverige har många av dem under tiden avancerat långt som socialdemokaratiska kommunal- eller rikspolitiker, många är fortfarande bådadera om de inte ännu slutligen falllit offer för den ”privata karriärism” de skapat inom partiet.

   Lättköpt är den politiska ledning som likt en vindflöjel låter sig vändas alltefter hur opinionen svänger, oftast påhejad eller initierad av s k smaksdomare à la Guillou eller Myrdal.

   Ansvaret ligger inte bara hos de politiker som har makten. Kritiken kan lika gärna riktas mot den handlingsförlamade opposition som ska göra sitt arbete för att ett demokratiskt system ska fungera. Så har inte skett i Sverige”.

   Ja, detta skrev jag alltså 2004, vilket alltså i många stycken är applicerbart på dagens politiska situation, fastän idag uppväxlad till väsentligt högre amplituder.

   Gilla

 4. Varm korv boogie skriver:

  Vad är det med portugiser, kol och mat? Jag hade en kollega och vän en gång från Portugal, vi stod på hans balkong i de franska Jurabergen och skulle grilla något som hette chorizo .. Ja jädrar vad det brann, rökutvecklingen stod inte den i Rinkeby efter, inga problem tyckte han då jag menade på att grannarna ovanför kanske inte uppskattade det, korven blev god, och liknade kol.

  Men visst har något hänt, och det var nog folk som Patrik som satte det i rullning men eftersom han kom från sunda förnuftets tid så hade han rötter att vända tillbaka till, för de som föddes på 70-talet och senare så är det värre, man söker efter deras sunda förnuft men finner det inte. För att använda ett ungdomsuttryck, vi är så körda. Jag tror en faktor är utelämnad i ovanstående sammanfattning av pk-ismen, det är att vi förutom att vi som kultur inte lär oss av tradition, så lär vi oss heller inte av våra äldre. Det betyder att den helt avgörande faktorn som gjorde att mänskligheten lämnade djuren bakom sig, kulturellt propagerad kunskap, inte finns. Vi är som de kvinnor som röstar bort den enda mannen som kan göra upp eld från Robinson, eller som naturfolk dom går och smakar på svampar och blad på måfå, de har fått för sig att de röda är bäst, alla skall äta röda svampar, lyssna inte på den skrynklige gubben i hyddan.

  Jag tror att skiljelinjen i Sverige nu går mellan de som har fått ett modikum av traditionell uppfostran av sina föräldrar och de som inte fått det. De som har en grund att stå på kan hitta ur pk-dimman, de andra famlar sig fram. Robert Bly har skrivit om detta i ”The sibling society”.

  Värst är det i innerstan i Stockholm, där finns inga svampar men om det funnits så hade man ätit röda svampar, så man har bestämt att alla ute i landet skall äta röda svampar nu, även de som kan sin mykologi, bara man kokar dem så blir de goda. Går inte det då kan eldsjälar komma med nya recept.

  Gillad av 6 personer

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi kan väl konstatera attt en fjärdedel av de röstande i allt högre grad har insett vansinnet)
  Men svart på vitt kommer 2018, i sista delen av september)

  När inga snedvridna opinionsundersökningar längre förmår dölja faktum!

  En måndag i september lär vi läsa, hur kunde detta hända i Sverige?
  Svaret borde väl vara, hur kunde det dröja så länge)

  Den internationella pressen samstämmigt…

  ”Swedish voters has finally reacted, against the politicians stupidity”
  Welcome back to reality)

  Perhaps a tweet of support?
  ”Democracy is a wonderful thing”

  Gillad av 1 person

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Kartan eller bilden är intressant. Med utgångspunkt från ett antal parametrar så kan man såldes illustrera olika länders och innevånares själ (i brist på bättre uttryck).
  Utan att egentligen veta så skulle jag knappast föreställa mig att författarna avser en exakt beskrivning av läget utan snarare en relativ positionering utifrån de valda kriterierna.
  Det är gott nog, beroende på vad man vill använda informationen till.

  Antag att jag skulle få för mig att inleda ett äktenskap eller samboförhållande med någon. I dag har jag inte hittat någon kandidat. Var skall jag leta?

  Personligen skulle jag stryka allt som lutar åt Stureplanskt krogliv eftersom jag har litet svårt för fyllesnack där alla försöker framhålla sina egna kvalitéer. För att inte tala om den följande baksmällan! Både rent fysiskt, men även den man får när man upptäcker att de gjorda valen kanske inte var så välbetänkta i alla fall.

  Så där kan man hålla på och begränsa sitt urval och det man så småningom har kvar kanske inte är så förgjordat glamouröst. Fast – vem fasen är glamourös när man vaknar på morgonen?
  Ändå är det ju tanken att det är just vad vi skall göra tillsammans framöver.

  Vi har ungefär likartad uppväxt och föräldrar med i princip snarlika värderingar om rätt och fel, som vi har tagit till oss.
  Vi kommer självfallet att ha meningsskiljaktigheter som alla andra. men det behöver inte bli tjafs om vem som skall ta ut sopkassen eller handla på vägen hem.
  Vi vet båda att ett äktenskap eller samboförhållande är ett samarbetsprojekt där min bekvämlighet inte har ett smack företräde framför din.

  Om man då återkommer till bilden i World Values Survey, så blir den en beskrivning av precis samma sak, men i ett makroperspektiv.

  Alltså – tänk er att vi som land skulle tycka att det hade sina uppenbara fördelar att ingå en union med ett annat land.
  Vilket parti skulle kännas mest rimligt? Danmark? Norge? Finland? Saudi-Arabien?

  Åh fan! Strök ni Saudi-Arabien?!

  Ändå så har några personer, som anser sig begripa saker och ting, tvingat in oss i ett samboförhållande med personer från kulturer som ligger på den diametralt motsatta sidan av värderingsspektrumet!

  Det är samma personer som annars högljutt gastar om att tvångsäktenskap snarast är att betrakta som ett djävulens påfund!

  Tänk så lustigt det kan bli när man skall visa sig duktig inför andra och sminkar upp sig som ett fnask för att synas i krogdunklet, men ständigt glömmer att ladda batterierna som styr vett och sans.

  Gillad av 5 personer

 7. Anna Kristina skriver:

  Självinsikt kan vara smärtsamt för individen. Kollektiv insikt för en hel nationen klart mer traumatiskt. Om man blir kvar i förgården, och aldrig träder in i rummet, hålls smärtan lättare stången. Förnekelsens iver försvarar den inre friden.

  När det gäller individen finns många ord för fenomenet. Självbedrägeri, livslögn, villfarelse och det mer dramatiska begreppet stockholmsyndromet. Gemensamt är att man söker tröst och utvägar i öppet avståndstagande från en allt för påträngande verklighet. Och det kan även drabba en hel nation.

  Fenomenet kallas i folkmun då för elefanten i rummet. Samhället har ett jätteproblem, men ingen vill se det, än mindre tala om det. För då hotas den egna eller nationens självbild.

  Den ”värderingskarta” Patrik tar upp idag har länge visats upp som något statiskt. Nu drar Patrik en lans och gör den bilden dynamisk. Den saknade tidsaxeln lyfts på plats. Och det är då den osynliga elefanten träder in bland axlar och koordinater.

  Sverige i värderingslandskapet har rört sig mot allt mjukare värden över tid. Värden som främjat vidsynthet, överseende och solidaritet. Lyft fram det svaga och försökt göra det starkt.

  Humanismen har klätts i toleransens regnbågsfärger, som även manifesterats i olika typer av rättigheter. Ett tidigare pansar som låst in själar, har mjukats upp, rentav släppt ut dem i det fria. Det tidigare skyddande personliga skalet har ömsats bort och ersatts med den öppna mer vidsynta toleransen.

  En mycket god utveckling – men med en kanske oväntad baksida. Åtminstone för de oförberedda och mer naiva. För det har hittills gått tämligen bra, eftersom vi tills nyligen levt i ett mer skyddat hörn av världen, även om omvärlden längre bort knakat betänkligt. Men det är först nyligen problemen börjar eskalera även här hos oss, inom egna gränser. ”Utmaningar” har alltmer kommit att radas upp, som på ett evigt löpande band.

  Med migrationens mer vidöppna dörrars politik har även våld, etniska motsättningar och annorlunda kriminalitet tagit sig in i den svenska vardagen. Och även fått samhällskostnader att skena. En tidigare relativt god svensk trygghet utmanas nu från en mängd olika håll. Plötsligt öppnas behovet att höja den egna garden. Plocka fram ett samhälles eget pansar och skalskydd.

  Men det är i försvaret av de mjuka värdena vi byggt vår nationella identitet. Och även gått ut med den på export. Nu skall plötsligt mjukhet och humanismens mer slöa eggar klara mötet med mer vassa aggressiva och spetsiga stickvapen.

  Det är då vår självbild inte bara utmanas, vi klarar inte ens av att i handling resa oss till försvar. Det mjuka ställer sig plötsligt i vägen. Det nyömsade klarar inte av att möta det hårda. Kraftfulla klor nyper nu i nyss blottade mjukdelar. Humanismen och toleransen grumlar inte bara synen, den ställer sig även i vägen för handling. Vi står nu helt nakna i vårt försvar. En nations identitetskris fryser fast i väntrummet, fastlåst i egen handlingsförlamning, ungefär som när dialogpoliser möter mer blanka vapen.

  Det är elefanten i rummet, och utgör Sveriges verkliga kris.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag ser inte problemet som att vi är allt för snälla och välvilliga och medkännande.

   Problemet är att vi låter andra formulera problemen som skall lösas och visa vem som bör hjälpas och hur. – Massmedia har en dold agenda.

   Den bästa formen för att utöva välvilja, är att försvara rättsordningen lokalt och globalt. – Den som gör att det lönar sig bättre att göra rätt än fel.

   Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Om ett folk är väldigt bra på att ordna fred och välstånd hemma, skall de inte straffas genom att invaderas av främlingar som vill njuta frukterna av andras arbete.

   Gillad av 2 personer

   • Om elefanten i rummet skriver:

    I försvaret av det goda samhället kan asymmetrier lätt uppstå. Självaste Leif GW Persson ser elefanten i rummet, trots att ”fem myror är fler än fyra elefanter”. När det det gäller gängkriminalitet säger han i Veckans brott” – Kommendera in nationella insatsstyrkan eller piketen. Då blir det andra bullar av”.

    Gilla

  • Johan 1 skriver:

   En mycket bra sammanställning. Dessutom känns det som om klokhet och välgrundade forskningsresultat sedan tidigare avfärdats som mossiga och hör det förgångna till för nu gäller visioner och framtiden. Problemet är bara att om man inte drar lärdom av tidigare erfarenheter och kunskaper gör man ofta samma misstag om och om igen och väntar sig ett nytt resultat varje gång. Dessutom tror jag man har drivits av visioner och en önskan om hur världen borde se ut. När det sedan visar sig att den verkliga världen ser ut på och beter sig på ett annat sätt blir man tagen på sängen. Det borde, med tanke på så mycket forskning och dokumentation som man har tillgång till, om man vill, i det politiska rummet, inte vara svårt att göra konsekvensanalyser. Men det har inte passat in i agendan. Och då slår verkligheten tillbaka. Det som stör mig är dock att en liten klick och självutnämnd elit har tagit sig friheten att spela rysk roulette med vårt land och med resten av befolkningen.
   Det gör mig uppriktigt sagt riktigt förbannad. Nu verkar det i alla fall som om det nya moderna snabbt har blivit det gamla mossiga och nya initiativ kommer att tas.

   Gilla

 8. Avinor skriver:

  När jag först såg den där animationen förstod jag genast varför jag känner mig så hemma i Tyskland. Dagens Tyskland ligger ungefär där Sverige låg 1990.

  Gilla

 9. Erik skriver:

  Tanken att folk skall förflytta sig från nedre vänstra hörnet till det övre högra enligt kulturkartan utan att det uppstår mycket starka, för att inte säga extremt, slitningar i samhället är bisarr. Riktigt bisarr.

  Denna bisarra tanke är normalt tankegods i dagens Sverige, fullständigt ordinärt utan några som helst förbehåll.

  ”Välkomna, välkomna, känn er som hemma, här kör vi med mångkultur så det är fritt fram att behålla allehanda speciella kulturyttringar och ni får dessutom bidrag till det. Tack för att ni valde Sverige”.

  Det närmast tvångsmässiga behovet av godhetsposering hos svensk politikerklass har försatt det svenska samhället i en situation som kan bli explosiv. Det ser inte bra ut.

  Gillad av 4 personer

 10. Bamse skriver:

  Jag har också vaknat till sans, trots att jag länge var miljöpartist, t. o. m. förtroendevald kommunpolitiker en mandatperiod. Och jag tycker fortfarande att miljöfrågan är värd allra högsta prioritet. MP:s migrationspolitik ansåg jag dock vara fullkomligt verklighetsfrånvänd, men å andra sidan tämligen irrelevant i kommunpolitiken. Döm om min förvåning när Reinfeldt i sin vendetta mot SD gjorde MP:s migrationspolitik till regeringspolitik! När MP i sin naivitet också var ”mjuk” mot islam, var det dags att lämna MP. Nu ser jag ett stort SD som en räddning för Sverige.

  Gillad av 2 personer

 11. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Ja — jag tror att detta stämmer rätt bra. Det var 68-vänstern som sådde detta frö och Olof Palme bidrog till att ge fröet en bra jordmån med sin verklighetsfrämmande idealism.

  Men sedan dröjde det en generation innan vanvettet tog riktig fart. Då hade alltså en ny generation ungar växt upp, en generation som sedan tidig ålder utsatts för denna vänsterpropaganda i skolan och på dagis, inklusive barnböcker av typen ”Sprätten satt på toaletten”.

  Denna riktigt effektivt hjärntvättade generation har skruvat upp vanvettet till oanade nivåer. Och där är vi nu.

  Gillad av 5 personer

 12. Richard skriver:

  ”Heder åt det lilla antal landsmän som är helt oskyldiga”

  Ja, verkligen. Jag är själv inte helt oskyldig men har aldrig haft något inflytande så jag kunde inte ställa till med någon större skada.

  Har kommit helt ur hjärntvätten sedan ca 5 år tillbaka vilket är oerhört befriande. Men samtidigt oerhört frustrerande när jag ser alla dessa, fortfarande hjärntvättade, zombies förstöra vårt vackra land i rasande fart.

  PKismen är den värsta farsot landet drabbats av, kanske någonsin, för den förstör grunden för möjligheten att kunna göra vettiga bedömningar. Den är som en fruktansvärd kollektiv mentalsjukdom.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Insåg redan för 40 år sedan att det här landet är på väg mot någonting förfärligt. Vi hade 21 nationer på vår skola och redan då stod det klart för oss pursvenska elever att ett sådant här samhälle är rent förskräckligt att leva i!

   Skolan predikade invandringens välsignelser, samtidigt som vi barn blev hotade, misshandlade, rånade och terroriserade. Detta var då i hög utsträckning barn till arbetskraftsinvandring och de levde under samma ekonomiska förutsättningar som vi andra arbetarklassungar. Jag kan bara föreställa mig vilket helvete svenskungarna har idag. Antar att några killar bildar svans till invandrargängen och de övriga lär väl bli offer.

   Gillad av 1 person

 13. Lasse W skriver:

  Ja Norge var på väg åt pk-hållet under de vänsterpretetentiösa tredjevärldsorienterade s-profilerna Torbjörn Jagland och Gro Harlem Brundtland. Den norska nobelkommittén var väldigt pk-anstucken och gav fredspriset till Barack Obama som väl nog får anses vara en krigspresident men han var ju demokrat och en good guy som vurmade för olika minoriteter. En utnämning som säger mer om det progressiva Norge än om Barack Obama.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   ”..demokrat och en good guy som vurmade för olika minoriteter..”

   Va? Jag trodde han fick priset för att han är svart? Är det något jag missat här?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    I själva verket är han precis lika mycket vit som han är svart. Vi accepterar ju inte one-drop rule.

    Jag utgår ifrån att Donald J. Trump får Nobels fredspris i år.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Fredrik Östman –
    Ha ha! Ja, ingen ting forbauser lenger hva vår nobelkomité kan finne på..

    Gilla

 14. Magnus skriver:

  Eftersom vi är ett strävsamt folk, som vill vara bäst i klassen, riktiga arbetsmyror, lojala, tok toleranta, inkluderande osv så fick vi problem när vi valda att gå med i EG 1995 som nu är EU och som skulle ha slutat med ett United State of Europe om det inte var för migrationen.

  Allt vårt fokus flyttades från vår nation till den nya gemenskapen och med tanke på att Sverige är så extremt på mångt och mycket blev resultatet för vårt land en katastrof när vi valde medlemskapet i EG!

  Nu skulle det kalla strävsamma Sverige bli som övriga Europa. Ungefär som om alla länder i EU är lika? Vi skulle bli bäst i klassen i EU, vi skulle passa in i Sydeuropa, Centraleuropa och Östeuropa. Vi var ju det toleranta, strävsamma bäst i klassen landet. Eftersom de andra delarna av Europa inte ville ändra sig blev vi mer toleranta och medgörliga. Då vi är ett strävsamt folk ville vi även göra EU starkare och större och mer inkluderande och mångkulturellt med hjälp av Turkiet. Här någonstans grävde globalisterna sin grav.

  Sverige blev schizofrent i sin övertygelse om att alla människor är lika. Svenskens tok höga tolerans blev vårt fall och splittrade också vårt land och Europa!

  Så svaret på varför Sverige blev mer extremt är EU!

  Gillad av 1 person

 15. Stewe skriver:

  Mycket intressant reflektion – jag ser gärna en uppföljning!
  För vad inledde 1990-talet?
  Jo, Sovjetunionens sönderfall och med tiden ett Europa fritt från kommunismens förtryck. Hur beskrivs Sverige i gamla uppslagsverk från DDR? Som ett broderland.
  Många var de som när det begav sig, men också i efterhand, som liknar Sverige som en snudd på sovjetisk stat, snubblande nära mer totalitära länder i hur den inhemska maktpyramiden var -och till viss del ännu är – uppbyggd. Om socialister i hela västvärlden efter murens fall ändrade sina bevekelsegrunder, från marxism i ekonomi och ägande till en kulturell marxism, eller pk-ism som du kallar det, är det kanske inte konstigt om detta märks mest i ett land som låg nära DDR i åsiktsfrihet och tankemönster?

  Gillad av 2 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   PEs reflektion är intressant men jag undrar om kartan säger så mycket mer än att vi måste fundera över vilken värderingsmässig grund vi egentligen har. Kartan utgår från fenomen som vi en tid strukit från vokabuläret.
   Stewes kommentar tror jag lyfter fram tunga fakta som man kan arbeta vidare utifrån. Tillskillnad från DDR som snabbt(?) skulle fogas in o präglas i det nya Tyskland fortsatte vi vår egen väg.
   Vi insåg att vi trott att man kunde driva ett land enbart på majoritetsbeslut men saknade nu någon form av värderingsordning, särskilt efter att 80-talet släppt alla marknadskrafter helt fria. Kristdemokraterna tryckte på och ville anknyta till Europas arv (light form av Tysklandsuppkoppling) men Folkpartiet (???) skulle garantera den fortsatta ateismen (jag tror att begreppet ‘icke-konfessionell’ blev helt missförstått – det fanns några friskoleexempel som framstod som mycket konservativt religiösa): ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara
   icke-konfessionell.”
   Samtidigt blåste det upp till New Age storm. ”Kännandets” decennier tog herraväldet med gruppdynamiken som norm och HBTq-programmet föreföll vara samhällsutvecklingens slutliga tillstånd. Villervallans seglats var ett faktum.
   Jag kan fråga mig om Trump är en tillfällig återvändsgränd eller om vi nu nått vår egentliga Perestrojka? Vårt land räcker inte för hans retorik, tack och lov. Men Loreenmissen i Melodifestivalen är ännu ett urgröpande av visionen (Vilken?). Och Ola Salos låt åkte också ut.
   Kanske lite mer självkänsla och uttalad stolthet?! Begrepp som sanning, rättrådighet, konsekvens, straff, belöning, trohet kommer vi att börja använda igen – men hur?

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Folkpartiets ateistiska skolpolitik enligt citatet kan lika väl stå för ett socialistiskt mål och för indoktrinering. Det allrådande tänkandet i dagens samhälle tyder på att undervisningen har varit enkelriktad och entydig, knappast baserad på konsekvensanalys och -etik: ”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. Med massmigrationens problem i bakhuvudet kan vi ju fråga: Vilkas rättskänsla gäller i dag? Generositet med vems pengar och livsrum? Gäller toleransen oliktänkande – och ska toleransen gälla de intolerantaste kriminella? Ansvarstagande för vilka, hur långtgående och hur länge?

    Vi kan intuitivt uppfatta att de sist uppräknade begreppen har en mer immateriell, idealistisk och absolut karaktär. De lämpar sig inte på samma vis för kollektiv folkfostran till politisk följsamhet och korrekt tänkande: ”självkänsla”, ”stolthet”, ”sanning”, ”rättrådighet”, ”konsekvens”, ”straff”, ”belöning”, ”trohet”. Det är verkligen dags att återuppliva och börja återanvända dem och många andra, för ett floskelmatat och hjärntvättat folk så ovana begrepp som ”styrka”, ”mod”, ”kunskap”, ”ideal” och ”heder”.

    Gilla

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  WVS-digrammet är intressant inte minst dess evolution. Med den stora invandringen speciellt från det ”sydvästra” hörnet kan man förvänta sig att Sweden snart bör börja förflytta sig mot centrum, eller man kanska behöver två svenska prickar. En för PK-isterna som kanske redan har försvunnit ut ur digrammets nordöstra hörn och ett för nykomlingarna från sydväst som länge kommer att undra åt vilket håll de skall röra sig.

  Gillad av 1 person

  • Varm korv boogie skriver:

   Jo med Brexit och kanske snart att Skottland bryter sig ut också, varför skulle inte Sydsverige kunna bryta sig ut från Stockholm, med en storskalig förflyttning av invandrare från Malmö till Stockholm? Ni får alla invandrare och Stockholm och Norrland så ingår vi i en union med Danmark igen.

   Gilla

 17. Rolf Ahlqvist skriver:

  .Bra utvärdering både av dig och WVS. Sverige håller sig extremt i fronten där uppe till höger,
  där Hegels historiska antites över världens utveckling är i sin vändpunkt. Där finns en plats för
  paradis och någon form av Gehenna på samma gång. Och ingen makthavare diskuterar, eller
  vill diskuterar varför det är så. Eller undrar vart landet i så fall är på väg. Så det kan inte bli en
  sammanhållen solidaritet som Löfvén i traditionell socialdemokratisk anda förespråkar.
  Utan den rättvisan får arbetarrörelsen nog bäst genomförd i en annan värld. Detta eftersom i dagens
  postmodernitets ”kvinnliga”, universella rum, finns en öppning mot religionens IT-paradis.
  Mansväldet har gjort sin plikt under tidens och historiens gång och på krångliga vägar med
  energi, självhävdelse, våld, krig, teknik, vetenskap och samhälle gemomfört den enorma
  utvecklingen till denna tidens vändpunkt. Redan I Fredrik Lindströms TV-program för 10 år
  sedan om Sverige som ”Världens modernaste land”, visade en italiensk filmare om denna
  dubbelhet, som Sverige höll igång med i form av paradis och något av helvete. Och som den
  svenska politik- och kultureliten av kanske skilda anledningar, blundade för.Detta både i början
  som i slutat av 1900-talet, och som gör det ännu i denna dag. Trots att en ny övergripande
  filosofisk- och politisk teori i högsta grad är nödvändig

  Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Jag blir inte så lite konfunderad av denna krönika och gensvaret på den.

  Tidigare har det på sidan här varit en betydande samstämmighet om att Pk-ismen närmast är att betrakta som en religion. En åsikt som jag (tillsvidare) delar. Centrala element i PK-ismen är dogmer som inte kan ifrågasättas varken med rationella eller andra argument, intolerans mot avvikare/kättare etc. Allt välbekant från religionens sfär.

  Nu har PK-ismen plötsligt blivit resultatet av ett allt för rationalistiskt förhållningssätt!? Kan det vara både och? Kanske, men i så fall behövs allt en lite (!) djupare analys.

  Kanske är den utveckling som ses i diagrammet mer ett resultat av en förvrängd självbild än en verklig förändring i mentaliteten. Mig tycks det att rationaliteten i det svenska samhället till stora delar fått ge vika för någon sorts postmodern tramsfilosofi och liknande anti-intellektuella attityder. (Vilket det också tycktes vara stor samstämmighet kring för inte länge sedan.)

  Inte utan att jag undrar hur krönikörer och flitiga kommentatorer på denna sida ser på sig själva vad gäller att försöka hålla sig rationell i sin attityd till omvärlden. Har det plötsligt blivit något fel?

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag har tidigare påpekat oklarheter i vad denna studie egentligen visar och vad de två dimensionerna egentligen betyder. I Sverige kan man t.ex. inte fritt och utan förbehåll uttrycka sin personliga mening, och det har man aldrig kunnat. (Tro mig, jag har försökt. Min chef med IQ cirka trettio punkter under min talade bakom min rygg om sinnessjukdom…! Jag valde en annan chef och höll käften.) Enligt en tolkning borde då Sverige hamna långt till vänster: överlevnadsvärdet avgör vilka utsagor man gör, inte det subjektiva egenvärdet. Men hur förljugen den är, är svenskarnas öppet uttalade tro att man kan tala fritt i Sverige, och kanske är det denna illusion som återspeglas i undersökningen.

   Det är en allmän sociologisk princip att man gärna framhåller de egenskaper som man vet att man saknar. En skola som framhåller arbete mot mobbning som särskild styrka har antagligen större problem med mobbning än andra. Ett BB som hela tiden pratar om amning är det som sämst av alla lyckas få igång den o.s.v. Positive thinking eller vad det kallas. Sejd. Besvärjelse. Socialt apspel.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Jag har jobbat en hel del med enkätfrågor. Vet inte i vilken utsträckning det har betydelse i detta fall respektive hur noggranna valideringar forskarna gjort, men allmänt sett är det är extremt svårt att ställa frågor som tolkas och besvaras på det sätt man tänkt och önskat sig.

    Av samma skäl är det extremt svårt att översätta enkäter. Två ord som enligt ordboken betyder samma sak kan mycket väl ändå innehålla mer eller mindre subtila skillnader i innebörd. Och även om sådana skillnader är minimala så sker besvarandet i en kontext som varierar geografiskt och över tid.

    Givet samma språk och i princip samma svarandegrupp så kan svaren förändras över tid, även om de efterfrågade förhållandena inte ändrats. Förändringar i svaren över tid kan även gå emot hur de verkliga förhållandena ändrats.

    Gilla

   • rudmark skriver:

    Brukar framhålla en forskningsrapport från England, två skolor, varav den ena satsade på kunskapsinhämtning, den andra på socialt samspel (typ allas lika värde och att det skulle främja kunskap)
    Vilken blev bäst på kunskap hos eleverna? Den första naturligtvis. Vilken blev bäst på socialt samspel? Den första naturligtvis…….

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Jaxel, en del av förvirringen kan bero på att ”rationell” och ”rationalism” tolkas olika. Idéfilosofiskt bygger de på förnuftet som alltings mått och kan kopplas ihop med ”progressivism”, ytterst åskådningen att människan kan och bör skapa en bättre människa och värld än naturen har gjort. Det leder till hybris och ett fundamentalistiskt religionssubstitut, PK. Då utvecklas också – precis som du skriver – en förvrängd självbild, en postmodern tramsfilosofi och anti-intellektualism, därför att man försöker förändra verkligheten enbart genom att materialisera de härskandes ytliga publikfriande idéer, utan konsekvensanalys, utan empiri, utan ”vanligt” sunt förnuft. (Rationalism kan ställas mot empiricism och realism, som är mer konservativa begrepp). PK-rationalismens idéer är utopiskt egalitära, kan verka goda och humana, men deras förverkligande förutsätter hård styrning uppifrån, kollektivism och totalitarism. Eftersom de inte baseras på realistisk – sann – kunskap om människan och den övriga verkligheten, så blir ett rationalistiskt / utopiskt / socialistiskt / flumvänsterliberalt samhällsbygge gradvis allt mer destruktivt och självdestruktivt.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Om du tänker att det är just denna endimensionella rationalism som lämnat bakdörren öppen för en religionsliknande vänstersekt att infiltrera samhället, så kanske bilden klarnar.

   Människor har ett behov av en högre mening i livet, och när kristendomen inte längre samlar massorna så uppstår ett tomrum. PK-sekten fyller detta tomrum för många vilsna människor.
   Vilka är det som omfamnar migranterna och gullar med dem?

   Jo, det är samma sorts människor som förr skulle engagera sig för ”hednamissionen” genom att vara med i någon frikyrklig syförening där det virkas grytlappar till någon basar!

   Gilla

 19. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Svensken är ganska hårt hållen, i arbetslivet, som medborgare, som mediakonsument. Alla födda efter 1970 är indoktrinerade i skolväsendet. Det finns helt enkelt inte så mycket utrymme för eget tänkande, klämda som många är mellan tyckar-Sverige, fackföreningar, arbetsgivare etc. Om man ska använda kvällstidningarnas innehåll som mätare på intresset för eget tänkande, så kanske situationen kan ses som självvald.

  De höga skatterna har bidragit till att folk tappat sin självständighet och samhället har likriktas och rationaliserats så att det ser likadant ut överallt med HM, Domus, Plantagen, Jula etc. Fantasilöst är det, men folk finner sig.

  Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Många svenskar är tyvärr totalt hjärntvättade av den socialdemokratiska ideologin, som styrt landet nästan oavbrutet sedan 1920-talet (med några få undantag). Hälften av befolkningen har under alla dessa år fått finna sig i att leva under detta ok.
   Gunnar Sträng yttrade på en partikongress 1973: ”Steg för steg ska vi socialisera detta samhälle, men vi ska inte basunera ut detta på gator och torg där det så lätt kan missförstås”. Han tyckte också att man kunde beskatta folket utan att de behövde veta att de betalade vissa skatter.
   Olof Palme menade att det privata ägandet skulle vara avskaffat om 50 år. Som tur är har detta inte skett ännu.
   När ett parti får regera så lång tid sätter det sina spår i samhället och risken för likriktning ibland befolkningen blir stor. Det finns som tur är alltid människor som hållit på sin egen stil och kritiserat sossarna. Tänk bara på vår egen fantastiska sagotant Astrid Lindgren, som skrev om häxan Pomperipossa och 120% i skatt. Hon hjälpte verkligen till att fälla sosseregeringen 1976. Det finns och kommer alltid att finnas en Astrid, kanske när vi behöver det som mest.

   Gilla

 20. Lars Holmdahl skriver:

  Många talar om värderingar, men det har inte ett skvatt med saken att göra. Ingen fattar beslut baserat på värderingar. De används endast för att i efterhand straffa sådana som man inte kan komma åt på annat sätt.

  Nej, det viktiga är något strax under medvetandeytan, som vi kan kalla grundantaganden. Ett vanligt, men falskt, grundantagande är ”tabula rasa”, människan föds som ett tomt ark där samhället skriver in en individ. Men vi föds inte alla lika, för i så fall vore vi alla utbytbara. Det är olikheterna som gör oss viktiga för varandra.
  Ytterligare falska grundantaganden är: ”för att en skall bli rik, måste andra bli fattiga” (och samhörande: alla rika är tjuvar), ”i grunden är alla människor goda”, ”man kan bli allt man vill”, osv. Någon kanske ser detta som fördomar, men en fördom är inte detsamma som ett grundantagande. Det kan vara roande att försöka skönja dessa grundantaganden. Ibland kan folk fälla yttranden som låter oss se rakt in i deras innersta mentala gömslen. Det är häpnadsväckande hur vanligt det är med tro på magi och medeltida föreställningar om hur naturen är beskaffad.

  En annan viktig aspekt är attityder. Om man har attityden ”det spelar ingen roll om man anstränger sig”, så händer inte mycket av värde.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Ett tydligt exempel på att den aktuella kartan inte landar eller utgår från svensk vardag. Men om man håller mer än en tanke aktiv samtidigt får du åtminstone två att hålla reda på. Hierarkin mellan dina tankar är din värdering av de grundantaganden som du utgår ifrån.
   Att skriva om tanken att naturen skulle kunna ha en viss beskaffenhet, att det ska hållas på armlängds avstånd är också att öppna för mentala gömslen. Men det är ju så vi fostrats.
   Visst är det bra med ambitiösa tänkare men ibland säger de inte mycket.

   Gilla

 21. Peter skriver:

  X-axeln i WVS-diagrammet tycks beskriva Maslows behovstrappa. Jag är inte så säker på att rörelser högerut nödvändigtvis leder till mer tolerans enbart mot PK-fenomen. Fenomenet känns mer som en extrapolering av utgångspunkten på så vis att de västerländska frihetliga och demokratiska stävandena i sin förlängning har lett till PK-samhällen. Men om utgångspunkten är en annan än den västerländska, till exempel en muslimsk världsbild, så kan extrapoleringen resultera i något helt annat, till exempel islamism. Islam tillåter inget självförverkligande utanför religionens ramar. De som försöker straffas hårt. Den extrema islamismen tilltalar ju unga, ofta välutbildade, muslimer i rika länder. Hade de vuxit upp i sina urprungsländer hade de sannolikt varit sysselsatta med ”bread and butter issues” i stället. Tack vare den fysiska och materiella trygghet som västvärlden bjuder dem kan de ägna sig åt att ”förädla” sin religion. (Jag är väl medveten om att det är Y-axeln som beskriver religion-sekularism men axlarna är rimligen korrelerade). Det vore intressant att se hur WVS-värderingarna förändras över tid hos immigranter.

  Gilla

   • Peter skriver:

    Jag vet inte riktigt vad du syftar på men USA har inte varit lika fokuserat på trygghet och välfärdssystem som Sverige, därför hamnar detta land lägre på x-axeln. Intressant nog så uppges andelen IS-resenärer vara betydligt lägre i USA än i Europas välfärdsstater.

    PK-ism tycks vara vanligt bland bortskämda amerikanska collageungdomar som troligen haft en skyddad uppväxt. Deras stöd för Obama och Sanders kanske är ett uttryck för föhoppningen att staten ska ta över föräldrarnas curlande.

    Det vore mer intressant att se var olika subgrupper i USA hamnar jämfört med ett slags medelvärde för hela nationen.

    Den faktiska och upplevda tryggheten i Japan vet jag inget om.

    Gilla

 22. gubbeligo5 skriver:

  Åter vill jag opponera mig mot ett ord: self expression. Som jag ser det betyder detta inte tolerans etc utan helt enkelt självförverkligande. Graden av hur mycket vi låter ”samhället” axla vårt eget ansvar för barn och gamla mamma, tror jag är allra högst i Sverige. Det är detta man kallar för individualism. Vårt samhälle bygger på egoism och andlig fattigdom, velighet, flathet och feghet. Det är alltid ”någon annan” som ska fixa och dona så att vi (jag) slipper konflikter och otrevligheter.

  Och allt detta har inte ett dugg med tolerans och solidaritet att göra, snarare tvärtom!

  Gillad av 4 personer

 23. johan utan land skriver:

  Visst känns det som om Sverige blivit galnare men det känns också som om PK-ismens hegemoni är på väg att släppa.

  Precis som med föregångaren marxismen så fungerar teorierna inte i så bra i praktiken. Så snart ideologierna har nått makten så börjar de omsätta sina verklighetsfrämmande tankar vilket medför sämre ekonomiskt utfall och den materiella basen undermineras och de får allt färre resurser att driva sitt projekt med och legitimiteten eroderar gradvis.

  Det är nog som Mona sa att det gamla Sverige aldrig kommer tillbaka. Frågan är vad som kommer istället. Det är inte lätt att påverka utvecklingen men man kan försöka.

  Gilla

 24. Göran skriver:

  Intressant att se att de länder vi importerar folk från i flera fall kulturmässigt ligger så långt bort från svensk kultur som det överhuvud taget går. Vem kan vara så korkad att tro att det ska fungera? Av de som kommer till Sverige kan det bara vara några få procent som klarar av att acceptera den svenska kulturen. Resten kommer bara att ställa till problem.

  Gillad av 1 person

 25. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ‘ ”Self-expression values” betyder att prioritera miljön och ”alltmer tolerera utlänningar, jämställdhet, bögar samt lesbianer”. Om jag fick sammanfatta det där värderingsklustret i ett välkänt och pregnant uttryck skulle jag kalla det för PK-ism.’

  Skulle acceptans för exempelvis homosexualitet innebära ett PK-istiskt förhållningssätt?

  Homosexualiteten har i många fall en biologisk grund. Kanske finns i enskilda fall andra förklaringar. Hur ofta det ena eller andra gäller kan jag inte avgöra. Så mycket är emellertid klart att det första är vanligt.

  Att acceptera homosexualiteten betyder dock inte att man måste acceptera alla dumheter och krav från hbqt-rörelsen, vilket PK-isterna inklusive den anti-intellektuella vänstern tycks anse. (Uttrycket antyder att det skulle kunna finnas en annan vänster. Kanske finns den. Den är i så fall svår att observera.)

  Acceptans för homosexualiteten betyder inte heller att man måste uppskatta eller ens respektera en tramspelle som JG eller den olidligt pretentiöse RW, bara för att ta ett par exempel.

  Skall man acceptera att en människa förföljs och rent av straffas för vad hon är? Det vore barbariskt. Det finns kulturer som är sådana. Om tolerans för homosexualitet nödvändigtvis skulle vara ett tecken på eller en del i ett PK-istiskt förhållningssätt så skulle jag nog bli tvungen att ansluta mig. Fast så är det ju inte.

  Gillad av 2 personer

  • gubbeligo5 skriver:

   Du har helt rätt. Vänstern av idag är anti-intellektuell. Antagligen beror det på det relativa förhållningssättet till kunskap, värden och empiri. Projektet ”Var och en väljer sin egen sanning” har fått förödande konsekvenser.

   Homosexuella behöver betydligt bättre frontfigurer än virrpannorna i HBTQ-rörelsen som i likhet med värderelativisterna här hävdar att inga kön finns. Hur kan det hjälpa en bög eller en flata som redan har det svårt med den egna acceptansen av sin identitet?

   Homosexualitet är sannolikt biologiskt betingat. Men även uppväxten spelar naturligtvis roll. Att välja att vara bög eller flata eller något mittemellan är nonsens. Ingen väljer att slåss mot sig själv.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Just det faktum att homsexualitet antagligen är biologiskt betingat och har ett positivt överlevnadsnetto har PK-fraktionen ibland använt i ett Motte and Bailey-argument för sin sak. Därför är det viktigt för oppositionen till PK-fraktionen att alltid hålla sig till sanningen. Vi måste besätta Motte så att Bailey blir en Killing Ground för PK.

    PK motverkar de homosexuellas, liksom allas andra, materiella intressen.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    En kommentar till till principen att hålla sig benhårt till sanningen. Den som håller sig till sanningen är antifragil för angrepp som grundar sig i sanning, d.v.s. om man har missuppfattat något och därmed öppnar för angrepp, så bär angreppet i sig med sig den information som kan användas för att täppa till luckan. PK-sidan är däremot fragil för faktabaserade angrepp, t.ex. brottsstatistik som nyårsnatten i Köln eller Peter Springare. Det är därför PK så rabiat motsätter sig faktaspridning, sanning, hederlighet. Det har de lärt sig av Platons Republiken som väl används för hjärntvätt på våra universitet.

    Verkligheten är socialismens värsta fiende. Med den skall vi alliera oss.

    Gilla

 26. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men trots alla eländen och trots att vi har ett idag näst intill värdelöst politiskt system som avkräver oss våra mandat för att få göra vad de vill med våra skattepengar…så har vi ALLTID möjligheten att resa oss och göra något. VI KAN börja hjälpas åt att bygga ett nytt och bättre demokratisystem, där den stora begåvningsreserven faktiskt är vanliga människor i hela landet. Detta kan vi göra via
  DIREKTDEMOKRATERNA – http://direktdemokraterna.se

  VI KAN också bestämma oss för en pytteliten förändring av skattesystemet – så att vi använder samma måttenhet när vi räknar fram våra löner SOM när vi beräknar våra skatter. Inte som idag när vi alla blir blåsta så det skriker om det…genom att de anväder olika beräkningsgrund TID i det ena fallet (60 som värdebas) och PROCENT i det andra fallet (100 som värdebas). Detta KAN vi göra…om vi bara VILL. RÄTTVISA går att ordna…enkelt. Det kan vi göra via:
  TIDFAKTOREKONOMI – https://tidfaktorekonomi.wordpress.com

  Fast om vi hellre stannar vid att bara dryfta problemen…och aldrig lyfter upp och funderar över möjligheterna och förslagen till att hjälpa oss själva ur problemen – tja, då får vi stanna i sandlådan.
  Den norska organsiationen Fremtiden i våre händer skrev redan på 1970-talet att vi människor hade låtit ett delsystem (det ekonomiska systemet) sätta sig över huvudsystemet (det ekologiska systemet). Aldrig har det väl varit mer uppenbart än idag.

  Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Jag förstår inte vad Du menar Martina. Idag ger Du bort rätten att sätta sprätt på Dina skattepengar till ett gäng egenvinningslystna klättrare i det snart 100-åriga partipolitiska systemet. INGEN där har Du valt som Din företrädare – Du får endast rätten att välja grupp (till grupperna har dessa bekräftelsebenägna människor tagit sig helt själva). Det ursprungliga samhällskontraktet att vi skulle hjälpas åt med skola, vård och omsorg…har girigdjävlarna för länge sedan lämnat….vi är skinnade in på bara kroppen. Dessvärre verkar de flesta agera som kräftor som ligger i ljummet vatten och inte märker att de håller på att bli kokta.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Jag förstår inte vad Du menar. Idag ger Du bort rätten att sätta sprätt på Dina skattepengar till ett gäng egenvinningslystna klättrare i det snart 100-åriga partipolitiska systemet. INGEN där har Du valt som Din företrädare – Du får endast rätten att välja grupp (till grupperna har dessa bekräftelsebenägna människor tagit sig helt själva). Det ursprungliga samhällskontraktet att vi skulle hjälpas åt med skola, vård och omsorg…har girigdjävlarna för länge sedan lämnat….vi är skinnade in på bara kroppen. Dessvärre verkar de flesta agera som kräftor som ligger i ljummet vatten och inte märker att de håller på att bli kokta.

    Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Intressant tråd. Tja…några saker hade denne systemidétänkare gemensamt med Kalle Gustafson som tänkte ut Tidfaktorekonomin 1969.
    Dessvärre är det precis som Du skriver….”Orkade inte läsa”……alltför få verkar ORKA läsa viktiga saker och bry sig tyvärr.
    Tack ändå för länken./Anna

    Gilla

 27. 77711n skriver:

  Inspirerande, tankeväckande, men jag opponera mig starkt mot att de båda dimensionerna Traditionella/rationella värderingar resp Överlevnad/självförverkligande kan översättas till PK-värderingar. Politiskt korrekt vill inte jag uppfatta som vare sig rationellt eller självförverkligande. Rationellt är, enl min uppfattning, grundat på fakta, analys och slutsatser för att fatta vederhäftiga beslut. Självförverkligande handlar om att låta de egna resurserna och förmågorna att komma till uttryck och blomma. Politiskt korrekt är dess motsats att istället för korrekta beslut grundat på fakta följa en tyckande känsloström, som ingen vet på vad den grundats och dess motsats vad gäller den andra dimensionen, nämligen Överlevnad, för att inte förlora jobbet, bli utslängd i kylan och skild från den PK-sociala känslogruppen.

  Slutsats sålunda PK är det rakt motsatta traditionella känslovärderingar utan eftertanke för att överleva i PK-gruppen, raka motsatsen till den klara tanken och förnuftet.

  Gilla

 28. I Leek skriver:

  Jag har följt WVS rapporter i många år nu , framför allt den samstämmiga tolkningen av den -svenskar toppar hela tiden som de som är mest toleranta , minst fördomsfulla mot främlingar; ändå alla dessa demonstrationer mot rasism, främlingsfientlighet !!??!! Dessa grupper, föreningar som” Umeå mot rasism ” och liknande ,(många med statsbidrag), kunde lika gärna heta ”………..mot vänstertrafik”- man lever inte i verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 29. 77711n skriver:

  Inspirerande, tankeväckande, men jag opponera mig starkt mot att de båda dimensionerna Traditionella/rationella värderingar resp Överlevnad/självförverkligande kan översättas till PK-värderingar. Politiskt korrekt vill inte jag uppfatta som vare sig rationellt eller självförverkligande. Rationellt är, enl min uppfattning, grundat på fakta, analys och slutsatser för att fatta vederhäftiga beslut. Självförverkligande handlar om att låta de egna resurserna och förmågorna att komma till uttryck och blomma. Politiskt korrekt är dess motsats att istället för korrekta beslut grundat på fakta följa en tyckande känsloström, som ingen vet på vad den grundats och dess motsats vad gäller den andra dimensionen, nämligen Överlevnad, för att inte förlora jobbet, bli utslängd i kylan och skild från den PK-sociala känslogruppen.

  Slutsats sålunda, PK är det rakt motsatta, traditionella känslovärderingar utan eftertanke för att överleva i PK-gruppen, raka motsatsen till den klara tanken och förnuftet.

  Gilla

 30. MartinA skriver:

  Jag lägger förklaringen i socialdemokratins ideologi och praktik. Som sammanföll med en exempellös välståndsökning vilket gav socialdemokratin ännu mer prestige och självförtroende. Förutom att välstånd är korrumperande i sig själv. Vidare är frånvaron av krig en bidragande orsak. I kombination med västerlandets generella kulturella kräftgång under nittonhundratalet.

  Dessa komponenter gav svenskarna en unikt låg försvarsförmåga mot de kulturella angrepp på västvärlden som skett efter andra världskriget.

  Gillad av 1 person

 31. PK Boogie skriver:

  Med råge den mest intressanta svenska bloggen just nu, har någon ett tips om en konkurrent med annan infallsvinkel?

  Gilla

 32. educaremm skriver:

  Stärk en idiotiresistens, skrev Dag Sandahl på sin blogg……
  Men, men, i en tid när det kanske från etablissemangshåll, från teaterscener, från filmer, från galna böcker, från tv-serier och från reklamhåll, samt även då från samhällsdebatthåll, från msm-håll och också från politikhållet, vill tvärtom, så är det nog inte någon enkel sak för folkdjupet och folkmassor, att kunna stärka någon idiotiresistens någonstans……

  Ju dummare, galnare och ju mer osammanhängande, ju mer meningslös, mer destruktiv, mer snurrigt och ju mer absurt, förvriden och perverterad, som bilden av samhället blir ute i samhällsdjupet, ju galnare och ju sjukare det blir, desto bättre för en samhällsplanering som önskar sig en samhällskollaps?…

  Eller som eventuellt tror sig önska en revolution, en omvälvning, som då tilltros vara en förnyelse och en omdaning av hela samhället och alla dess människor?….

  Om sans, sunt förnuft, vett, balans, klokskap och förstånd ökade, desto sämre just för en sådan efterlängtad saks skull?…..

  Eviga revoltörer och revolutionärer och samhällsomstörtare kan nog alltmer idag börja sikta in sig på att det efterlängtade totalitära samhället, med en utplånad variationsrikedom, med en totalitär tystnad och en totalitär stumhet, blindhet och dövhet, som då sammantaget och tillsammans nog hastigt, samt beslutsamt och obönhörligt, närmar sig en allt större galenskap och idioti, steg för steg, är förmodligen glada och nöjda över – utvecklingens gång – ?….

  Bara lite mer galenskap, bara lite mer dumhet, bara lite mer idioti, bara lite mer hysteri och bara lite till, och lite till….och så, vips, är då det tillstånd som samhällsplanerare och etablissemang önskar sig, framme och utslagen i full blom?…

  Ingen kommer då att verkligen kunna tala med någon, ingen kommer då att verkligen kunna göra sig förstådd? Förmågor att kunna förstå och att kunna göra sig förstådd kommer hastigt att försvinna i tomma luften, och inga verkliga samtal kommer då att kunna föras och missförstånd på missförstånd kommer då att kunna staplas på varandra och utmynna i bråk och konflikter för minsta sak….

  Majoriteter blir främmande för majoriteter och endast några få kommer då förmodligen att tillsammans med endast några få, kunna upprätthålla känslor av begriplighet och mening i en galopperande galen värld….

  Vem vet…

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Och ändå är du läst och – i någon mening – förstådd.
   Så länge barnen får lära sig att skriva och producera egen text finns det hopp!

   Gilla

   • educaremm skriver:

    Världen är full av både ondska och godhet. Men att tro sig om att – i någon mening – själv befinna sig på en god sida, när vederbörande i själva verket befinner sig på en ond, kan vara svårt för barn, och naiva, att se.
    Oftast tror barn på en vuxenvärld. De tror den om gott. Men just det kan också vara deras akilleshäl. De är lättlurade.

    Att vilja lura, bedra, förvirra, fördumma, förföra, förvrida och förleda medborgare, i politiska syften, så att många intet ont anande inte förmår se eller inse vilka mått och steg som behöver tas eller vilka beslut som behöver fattas, det är ändå att riskera att befinna sig på en ur samhällets perspektiv ond sida.
    Det kan nog liknas vid en maktgalenskap, eller vid att vara elak enbart för en maktgalen elakhets egen skull.
    Sådana förvridna, perverterade och gravt skadade maktlystna människor finns inte sällan i just maktkorridorer av olika slag.
    En del sådana galningar tar sig upp till diktators maktposition och kan därifrån leda medborgare genom att vara både insmickrande, samt även hånande, förlöjligande, och också indirekt bespottande, samt också inte att förglömma, genom att försöka sätta skräck i dem med falska beskyllningar och anklagelser för att därigenom kunna förvirra och förleda.
    Ibland kan hela nationer bli besmittas med galenskap genom sådan försmädlig taktik.
    Historen har tendenser att kunna upprepa sig.

    Sådana aktiviteter kan finnas i ett medvetet fientligt krigförande projekt, mot hela nationer.

    (Påverkansagenter och oidentifierade fientliga aktörer ser sig som varande på en god sida, för att den sidan just har som mål att kunna besegra vad som blivit definierat som en fiendenation. Sådana krigsprojekt vill då kanske uppnå just en förvirrad galenskap i en nation för att därigenom kanske lyckas få den på fall. Och detta utan att några bomber, kulsprutor eller drönare eller andra former av militära skjutvapen ens behöver användas alls.)

    Maktstrider är kanske eviga, oundvikliga och ständigt pågående större eller mindre projekt i större eller mindre sammanhang, tråkigt nog.

    Gilla

 33. NannaS skriver:

  Patrik, nu vet jag inte längre om jag hänger med i ditt resonemang. Skulle jämställdhet och socialt erkännande av homosexualitet vara de yttersta tecknen på politisk korrekthet? I så fall är jag nog mer PK än jag insett. Jag har inte läst rapportens kommentarer, och länken du ger gör mig inte omedelbart klokare. Men, min tolkning av ‘self expression’ har snarare varit att vi i Väst – med Sverige som extrem – har kastat av oss tidigare ‘sanningar’ och förbud vad gäller vår ‘förmodade’ livsväg (t ex kvinnor ska ‘hålla på sig’ tills de är gifta (vilket i sig är det viktigaste målet, annars är de horor), etc, dikterade av kollektiv traditionalism och religion (i motsats till t ex alla de klanbaserade muslimska länder vi finner i diagrammets motsatta hörn, där alla noga måste följa ett exakt livsmönster, bestämt av kollektivet). Och att vi är fria att följa våra högst personliga livsvägar, nästan obegränsat av vad de är.
  PK är däremot att bryta mot den nya sorts ‘moral’ – alla likas värde t ex och (gud förbjude) att rösta på fel partier eller kritisera invandringspolitiken. De senare exemplen tror jag dock knappast att WVS hade i åtanke.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Individers och gruppers strävan efter mer jämställdhet, större tolerans för homosexualitet, bättre möjligheter till självförverkligande osv är inte PK. Men när sådana strävanden fångas upp av etablissemanget och blir centralstyrda, kollektivistiska och tvingande, då handlar det om PK, politisk vilja och makt att i hela samhället skapa ett internaliserat ”rätt” tänkande, talande och handlande. Det kan kallas mjuktotalitärt, eftersom våld sällan används, men egentligen är det mer långtgående totalitärt än i socialistiska diktaturer, eftersom man t o m försöker kontrollera tänkandet. De från början rimliga och förståeliga strävandena blir i slutändan absurda, sjuka och destruktiva. Vår nutid och framtid formas då t ex av dagiset i Skåne, som till föräldrarna har skickat ut ett tidsenligt frågeformulär:
   Vilket kön har ditt barn? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön ditt barn själv känner det som. () Flicka () Pojke () Annat / både flicka och pojke () Vet ej / vill ej svara.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.