Att köpa utanförskap

Patrik Engellau

Bloggaren Rebecca Uvell har gjort ett fint grävjobb om migranter som ådagalägger avsevärt entreprenörskap inom bidragsbranschen, till exempel ett hundratal i stort sett anonyma somaliska föreningar med oklar men troligen lönsam verksamhet.

När jag läser Uvells gräv undrar jag som så många gånger tidigare varför svenska politiker är så generösa mot allehanda etniska och religiösa sammanslutningar.

Ett svar är att politikerna bestämt att det ska vara så eftersom sammanslutningarna antas verka för integration och mot främlingsfientlighet och utanförskap. Men nu ska jag argumentera att det i verkligheten är tvärtom, inte för att föreningarna är illvilliga, utan för att det ligger i sakens natur.

I sammanfattningen av propositionen från 1975 om att mångkultur ska råda i Sverige står det så här:

Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten…

Invandrar- och minoritetsorganisationer, som är att anse som riksorganisationer, föreslås få statsbidrag för sin verksamhet.

Regeringen, i det här fallet representerad av Olof Palme och Anna-Greta Leijon, tar alltså aktivt ställning mot integration och assimilering. Vad annat kan ett beslut betyda som innebär att politikerna vill satsa skattebetalarnas pengar på invandrar- och minoritetsorganisationer som eventuellt vill utveckla sin ursprungliga identitet i stället för att gå upp i svensk kulturell identitet?

Sakta i backarna nu Engellau, kanske du säger. Det står ju i proppen att invandrarna och minoriteterna själva ska välja kulturell tillhörighet. De kanske väljer att assimilera sig. De kanske vill använda bidragspengarna till assimilationsövningar, till exempel läsecirklar som specialiserar sig på integrationslitteratur som Fältskärns berättelser, Gösta Berlings saga samt Karolinerna. Eller kanske att den somaliska föreningen bjuder in en svensk att spela dragspel efter föreningens årsmöte så att somalierna får höra hur en hambo ska låta. Ingen kan väl säga annat än att det vore integrationsinitiativ av rang!

Du hör väl själv hur larvigt det låter? svarar jag. Om somalierna vill assimilera sig i Sverige ska de kasta sig ut i det svenska folkhavet, inte organisera sig etniskt. Skaffa sig svenska pojkvänner och döpa om sig till Carl-Fredrik och lära sig Helan går.

Jag kan bara tänka mig två skäl till att någon skulle bilda en somalisk eller annan etnisk förening. Det första skälet vore just antiassimilatoriskt, alltså att exempelvis somalier vill bilda front mot det svenska och sluta sig samman för att inte låta svenskheten sippra in i sin ursprungskultur. Sådan isolering eller tendens till isolering blir ju oundvikligen effekten av att man bildar en etnisk organisation.

Det andra skälet skulle vara att några företagsamma rasifierade personer upptäcker att svenska staten belönar assimilationsfientliga personer med bidrag och att dessa företagsamma personer därför bildar etniska föreningar för att komma åt pengarna. När dessa personer lärt sig att leva på sådana svenska bidrag kommer de naturligtvis att kämpa med näbbar och klor för att bevara folkgruppens etniska kultur, ty om föreningsmedlemmarna sviker genom att assimilera sig in i det svenska och sluta gå på de etniska mötena så försvinner troligen bidragen så småningom. De bidragsförsörjda ledarna kommer därför att göra allt de kan för att markera, framhålla och förstärka de etniska skiljelinjerna. De har ett eget intresse av att landsmännen föraktar svennarna.

På så vis bevaras utanförskapet. Jag kan inte förstå annat än att politikerna köper utanförskap för bidragspengarna. De får främlingsfientlighet som bonus, för när de skattebetalande svenskarna ser vad de betalar för vill de förstås stoppa invandringen.

Resonemanget gäller även sådana skadliga och underliga verksamheter som hemspråksundervisning.

53 reaktioner på ”Att köpa utanförskap

 1. Bo Svensson skriver:

  Den rätta ordningen för ett multietniskt samhälle är ju att varje gruppering finansierar sina egna aktiviteter. – Även om det skall vara med skattemedel.

  Vi måste ta den direkta makten över våra skattemedels fördelning. – Så att vi kan gynna de ändamål vi tycker är angelägna och sluta reta upp oss.

  Det är en god sak om de oanställningsbara är kvar i sitt språk och sin kultur, – det underlättar vid deras repatriering.

  Liked by 1 person

 2. camiry skriver:

  Yes! Så glad att du flikade in hemspråksundervisningen. Varför varför varför har vi detta?

  Ursprungligen var väl tanken att bistå barn som kom hit på tillfällig basis och som förväntades, när ex en konflikt bedarrat, återvända hem med underhåll av deras hemspråk för att underlätta vid återfärd? Sen med alla PUT blev det väl ändå lite överflödigt…?

  Sen menar en del att om man behärskar sitt modersmål så underlättar det inlärning av andra språk. Ok, men det ansvaret borde föräldrarna ta. Har man föräldrar som talar annat språk hemma så kommer per automatik barnen lära sig det språket. Tveklöst. Varför ska vi fortsatt slänga in enorma summor i detta vansinne när fler och fler tonåringar har svenska som andraspråk?

  Fimpa hemspråksundervisningen ASAP och använd de lärarna till undervisning i svenska istället! Om man på allvar vill ha integration, vill säga.

  Liked by 4 people

 3. Identitetspolitik skriver:

  En aktiv identitetspolitik sår splittring i samhället, och bevarar och förstärker befintliga gränser. Politisk naivitet sprungen ur 60- och 70-talet möter idag verkligheten bakom de högstämda orden. Skattemedel som kunnat slussas till åldringsvård och sjuka, går i stället till att underhålla och befästa motsättningar i samhället. Praktisk politik när den är som allra sämst. Påminner mig även om hur U-hjälp även den kan låsa fast befintliga strukturer, och i förlängningen förhindra ett lands mer positiva utveckling.

  Liked by 6 people

 4. pK boogie skriver:

  Så är det, jag kan informera att om man som svensk kommer hem till Sverige utan kontaktnät efter lång tid utomlands och kanske utan erfarenhet, kanske för att man försökt slå sig fram som saxonfonspelare i New York, eller varit hemmafru, så står man helt utan skyddsnät. pensionen är noll om man inte jobbar i Sverige, man får absolut inga jobb eftersom man inte faller i någon etnisk eller på annat sätt handikappad stödkategori och man skall betala fullt hos tandläkaren. Får man till äventyrs ett jobb efter att ta någon utbildning så hamnar pensionen på 7000kr i månaden. Detta vore ok om det var lika för alla, som det nu är så böir man bättre omhändertagen ju värre man uppför sig. Kan man få stöd för att vara pastafarian?

  Sen tycker jag vi skall prata om de 500-600 tusen givna SD väljare som nu skapas:

  https://www.svd.se/jakten-pa-vara-laglydiga-vapenagare/om/ledare

  Liked by 2 people

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  1975 rådde total aningslöshet i Sverige kring begreppet mångkultur. På sin höjd förknippades begreppet med positiva personliga upplevelser som mat eller resor. Den första McDonalds-restaurangen öppnade 1973, en av de första pizzeriorna öppnade omkring 1970, Piraten i Gamla stan. Bättre möjligheter att resa billigt gjorde att man kunde besöka vad som då sågs som exotiska delar av Europa.

  I den atmosfären fanns ingen misstänksamhet och kanske inte ens medvetenhet om Palmes idéer, än mindre kunde man förutse vilka oerhörda konsekvenser detta skulle få på sikt.

  I efterhand kan man konstatera att ganska udda figurer som egentligen såg ner på medel-svensson, som Palme och Reinfeldt, tilläts driva igenom beslut som fick extrema konsekvenser. Varför detta kunde ske och fortfarande sker är svårt att begripa. Det måste handla om att vissa personer kan skaffa sig ett fast grepp om opinionen. Möjligen går det tillbaka till ett mindervärdighetskomplex, att landet inte är lika fint som de stora länderna. Personer i Sverige som lyckas tillskansa sig internationell uppmärksamhet får därför en särställning. Ett enkelt exempel: Vilket annat land skulle tapetsera ankomsthallen på landets ledande flygplats med diverse kändisar klassificerad enligt den norm som råder i kvällstidningarna?

  Liked by 6 people

 6. Gunilla skriver:

  Det säger sig ju självt; motivet till att starta dessa ‘kulturföreningar’ är ju för att promota och upprätthålla den egna kulturen från hemlandet; som svenska politiker har som formellt program samt att man stöder dessa ekonomiskt. Parallellsamhällen blir en självklar konsekvens. Men man ska fokusra på ‘baksidan’ av samma mynt; nämligen att dessa föreningar har som mål att deras folkgrupper INTE ska assimelras eller, som man säger, försvenskas. Religiösa,-och kulturprofil-friskolor har samma syfte; att barnen ska hållas ifrån att påverkas av svensk kultur och värderingar. Istället ska det svenska samhället avkrävas mer och mer anpassning och införande av sär-regler för att de invandrade kulturerna ska obehindrat kunna florera och prägla det svenska samhället.

  Liked by 3 people

 7. MartinA skriver:

  Om man gör antagandet att sveriges härskare hatar oss svenskar och inte vill att vi skall finnas till blir deras agerande logiskt. Det betyder inte att det är så men jag hittar ingen teori med större förklaringskraft.

  Liked by 7 people

  • Fredrik Östman skriver:

   En bättre teori, även om den är mycket nära besläktad, är att de har kalkerat sitt samhälle efter Platons Republiken. Politikerklassen är filosoferna, det välfärdsindustriella komplexet är soldaterna, resten är bönderna, varav de etniskt svenska får ta emot soldaternas hårdhet och de invandrade deras mjukhet.

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Den finns ju åtminstone i politikernas självbild. Den återspeglas dessutom både i Riksdagens underordning Regeringen och i domarnas motsvarande underordning komplett mer retroaktiv och formbar lagstiftning kallad ”rättspositivism”. Och har du inte lagt märke till politikerbarnen Leijon, Söder och Bodström, och Bildts trophy wife? Eller klanen Kim i närbesläktade Nordkorea?

    Liked by 1 person

 8. Jan Ahlström skriver:

  Du nämner hemspråksundervisning och jag har aldrig förstått varför vi i det här landet ger invandrade barn rätt till detta då vi samtidigt ser att integrationen inte fungerar.
  Måste väl vara ett utmärkt sätt att förbättra integrationen att snabbt lära barnen svenska och förhoppningsvis kan de sedan överföra sina kunskaper på föräldrarna. Föräldrarna får man anta samtidigt går på SFI men där tar säkert inlärningen i många fall lång tid.
  Hemspråksundervisningen bidrar, tror jag, även till att klyftan mellan invandrarbarn och svenska barn förstärks.
  Som med mycket annat när det gäller invandringen så ska vi tycka synd om de som kommet hit, se dem som offer och absolut inte ställa för stora krav på dem trots att den inställning mera stjälper än hjälper.

  Liked by 2 people

 9. larslindblog skriver:

  På biblioteket hade föregående glömt logga ut på datan. Det var ett nyöppnat konto i Swedbank , jag kollade lite,..,ETABLERINGSERSÄTTNING 8466 :- BOSTADSBIDRAG 3000:-

  Hyran var 5200:- (tydligen hade denna person tilldelats egen lgh ,troligen en 2 ROK)

  Jag reagerade lite på ordet ”ersättning” ….man får ”ersättning ” för att man tar sig hit utan ID handlingar och utropar ordet ASYL !! .

  Liked by 2 people

 10. Bamse skriver:

  Helt rätt, Patrik! Kanske med undantag för hemspråksundervisning. Experterna påstår att det underlättar att lära sig ett nytt språk om man också förstår struktur och grammatik i sitt modersmål. Kanske är det så. Dock kan man diskutera i hur hög utsträckning detta ska skattefinansieras.

  Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Alla barn som lär sig språk har inte en susning om grammatik. Substantiv, futurum, pluskvamperfekt och liknande är fullständigt obegripligt och helt irrelevant när barn lär sig språk. Det är hittepå av någon förnumstig person som försökt göra sig viktig. Barn lär sig språk genom hör – tala metoden. Den funkar perfekt om alla talar samma språk. Växer man upp i ett utanförskapsområde blir det rappakalja man talar. Växer man upp i ett etniskt svenskt område blir det svenska man talar. Så hemspråksundervisning borde tas bort omedelbums.

   Liked by 5 people

  • Christer Carlstedt skriver:

   Uppstigersolen har givetvis helt rätt i att barn lär sig sina språk utan att ha en susning om grammatik. Därutöver finns det en mängd språk som inte alls har vår struktur, vilket i så fall skulle, om dessa språks grammatik lärs ut, snarast försämra de nyanlända barnens möjligheter att lära sig svenska. Följaktligen en ren otjänst!

   Liked by 2 people

 11. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Lysande klart om det svenska vanvettet. Detta vanvett finns sammanfattat i propositionen om Mångkultur från 1975, då Olof Palme var statsminister. Var och en som kan tänka klart måste inse att effekterna av detta dokument kommer att bli exakt som Patrik skriver ovan.

  Vi kommer att få enklaver av invandrare som med stöd i lagen vägrar anpassa sig till vår svenska kultur — och dessutom får betalt för att ställa sig utanför vårt samhälle!!

  Om man verkligen vill provocera fram ett glödande hat mot dessa invandrare från svenskarnas sida, så är det svårt att hitta något bättre sätt.

  En familj har två barn, varav det ena är adopterat. Familjen låter adoptivbarnet komma undan med beteenden som inte tolereras hos det egna biologiska barnet.
  Hur kommer det barnet att reagera? Jo, detta barn kommer att börja hata adoptivsyskonet, eftersom det känner sig orättvist åsidosatt.

  Elementär psykologi. Men detta är precis vad makthavarna håller på med!

  Själv har jag numera lärt mig att generellt avsky dessa utomeuropeiska migranter — men ännu mer hatar jag de makthavare som iscensatt vanvettet, och deras föraktliga politruker.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Mao, man skapar (o)medvetet rasism!

   Alla unga svenskar som ej kan få en egen lägenhet,
   som därför ej kan bilda familj…

   Hur glada blir hen över diskrimineringen?

   Liked by 2 people

  • Anna skriver:

   Håller helt med dig! Precis så känner jag också och det skrämmer mig, hur kunde man föra en sådan politik vars följder blir att vanligtvis fridsamma medborgare börjar få nästan mordiska känslor?

   Gilla

 12. SD skriver:

  Europas största skandal:
  jihadisternas användning av Europeiska vagga-till-graven-rättigheter för att finansiera sitt ”heliga krig”. Europa gav dem allt: jobb, hem, offentligt stöd, A-kassa, avlastningsbetalningar, barnbidrag, handikappsbidrag, kontantstöd.
  Dessa muslimska extremister ser dock inte detta som ett tecken på generositet, utan på svaghet. De förstår att Europa är redo att förgöras. De hyser ingen respekt för det. Från Marseille till Malmö har många muslimska barn uppfostrats till att avsky de samhällen som gjort det så bekvämt för dem. De flesta islamister i Europa lever nu på stödbetalningar från de nationer de lovat att förgöra.
  https://sv.gatestoneinstitute.org/10051/jihadister-stodbetalningar

  Liked by 7 people

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Ibland vet jag inte om jag skall skratta eller gråta åt våra beslutsfattares otroliga enfald.

  Jag har jobbat ett tiotal år utomlands och huvudsakligen i Afrika.
  Jag lovar att om jag skulle starta en förening för svenskar så skulle den då rakt inte ha som mål att integrera oss i det lokala samhället utan snarare motsatsen.

  Fast det förstås – om den lokala regeringen vore så sagolikt korkad att den ville ge oss pengar för driften om vi kallade den den något med integration så kunde vi väl göra det.
  Dårfinkarna kräver ju ändå ingen redovisning av vilka integrationsaktiviteter vi har haft.
  I värsta fall kunde vi ju dra till med att vi haft ”föredrag” om lokala sedvänjor.
  I Bissau hade vi ju kunnat tala om att man skulle hålla sig borta från vägarna på landsbygden när det blev säsong för cashew-vin, för då herar gubbarna runt på vägarna fulla som ägg.

  Den lokal regeringen blev jätteglad när det kom in ansökningar om stöd från flera föreningar med i princip samma syfte. Att det kanske var jag som stod bakom alla föreningarna och att det var ungefär samma medlemmar i de olika behövde man ju inte skriva dem på näsan.

  Våra politiker lever i en dagdröm. De tror att somalier, syrier eller afghaner har en åstundan att assimileras i det svenska samhället.
  Varför i herrans namn skull de vilja det?
  Mat, husrum och pengar får de ju oberoende av hur de gör.
  Man måste vara osedvanligt korkad om man tror att någon skulle vilja byta ut sina egna sedvänjor för något annat och okänt om man inte är bringad till det.
  Jag skulle inte göra det.
  Varför skull då någon annan göra det?

  Nu bestämde ju Palme och hans kompisar att vi skulle ha ett multikulturellt samhälle.
  På den tiden fanns mobiltelefonen på tankestadiet, men ingen hade då i sin fantasi kunnat drömma om att man till och med skulle kunna visa bilder och filmer i den och att folk i andra delar av världen skulle kunna se och således vilja ha del av vårat ”smörgåsbord”.

  Jag skulle kunna tänka mig att den planerade mångkulturen för de flesta då var ungefär lika exotisk som när man ringer in några samer för att visa upp sig i folkdräkt på Skansen.

  Så småningom visade det sig att det här med mångkultur inte var riktigt som man tänkt sig och att det hade en del besvärande sidoeffekter.
  Hemma, om jag tar ett mindre lyckat beslut, så revar jag segel och slänger i ankaret, men den politiker verkar inte vara av kvinna född, som kan vidgå att man tagit ett felaktigt beslut och måste ändra sig.

  Liked by 10 people

 14. Jaxel skriver:

  Det krönikan säger om bidragen till etniska föreningar och deras bidragande kraft till att cementera en utanförskapsattityd låter högst rimligt.

  Vad gäller hemspråksundervisningen är det möjligen mer tveksamt. Jag har läst, men kan inte värdera, att större kunskaper och färdighet i förstaspråket ger bättre förmåga att också tillgodogöra sig ett andraspråk. Vet alltså inte om detta är korrekt, men om det är det skulle hemspråksundervisning kunna medföra förbättrade möjligheter att integreras i det nya landet.

  Sen finns förstås en resursaspekt på detta, men det är något annat än den principiella diskussionen.

  Gilla

 15. Torbjörn skriver:

  Gränser mellan människor kan vara mycket olika. All extremism bär på oförutsägbarhetens faror, inte minst de med religiösa förtecken. Vi ser från politiskt håll nu en mycket aktivistisk politisk passivitet i vissa hänseenden, senast representerad av kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Ledarsidorna.se har sedan länge spårat upp tvivelaktiga kontakter inom MP och S. Måhända har dessa kontakter dämpat de helt nödvändiga initiativen, dem vi nu ser i Holland?

  Gilla

 16. Björn skriver:

  Det är helt otroligt att makthavarna här i landet , har så liten kunskap om såna allmängiltiga psykologiska ”processer”, du beskriver! Ett mänskligt beteende, helt enkelt, som vi alla skulle ägna oss åt i samma situation! Det ENDA som kan påverka utvecklingen åt rätt håll, är att göra Sverige så oattraktivt som möjligt genom KRAFTIGT SÄNKTA BIDRAG! Att göra HEMVÄNDANDET till bästa alternativet!

  Liked by 2 people

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Problemet är inte gårdagens politiska beslut som togs i ett helt annat sammanhang. Problemet idag är att det inte existerar en genomträngande och öppen debatt om dagens verklighet. För en intelligent och tänkande människa så är det väl ändå självklart att politiska beslut måste fattas i dagens kontext och icke i gårdagens! Invandring och assimilation var inget problem på 1970-talet och tidigare med det är det idag.

  Vad orsaken är till denna brist på förnuft kan spekuleras – en är att dagens politiker och opinionsbildare saknar förmåga eller vilja till en genomträngande analys av dagens problem. En orsak är sannolikt att politikervärlden inte längre är särskilt attraktiv för kunnigt och intelligent folk och vad vi får är tyvärr därför sekunda vara. Detta stöds av de erfarenheter som vi tagit del av från exempelvis Anne-Marie Pålsson. Vilka ambitiösa och kunniga individer vill bli knapptryckare!

  Liked by 2 people

  • Björn skriver:

   Så gott som alla ”våra” beslutsfattare är uppväxta och uppfostrade under sekt-liknande förhållanden! Först som wannabe´s i ungdomsförbunden och sen som fullvärdiga medlemmar, helt avskärmade från oss vanliga Svenssons och vår vardag! De lever och verkar i en ”Fake reality”, där all input som inte stämmer med deras utopiska fantasier, effektivt filtreras bort!

   Gilla

  • Planeringshorisont - 100 000 år skriver:

   Men hallå! Tänker vi och reagerar enbart i nuet, som vindflöjeln? Och vart tog försiktighetsprincipen vägen? Nu underskattar du väl allt människans förmåga till framförhållning? Man planerar ju faktiskt för slutförvar av vårt eget kärnbränsle för 100 000 år framåt i tiden!

   Gilla

 18. rudmark skriver:

  Antagligen är du Patrik medlem i någon sorts svenskförening i Portugal, ?
  Syfte att bli integrerade? Knappast, möjligen information om sakers förhållanden i Portugal eller do’s & don’ts antar jag. Vilket låter vettigt iofs. Får ni bidrag? Knappast. Skulle pengar rulla in i större mängd kommer någon att ta initiativ till vad det ska användas till, och vem som ska förvalta dessa. Där uppstår problemet. Skulle denne vara en HA-medlem kommer det att se ut på ett visst sätt, frikyrkopredikant på vift på ett annat osv.

  Gilla

 19. Nessa skriver:

  Här håller jag fullt ut med dig, blev också chockad av Uvells kartläggning. Hundra somaliska föreningar utan någon som helst verksamhetsberättelse. Makalöst. Jag börjar undra om det hela beror på den svenska maktapparatens skuldkänslor för historiska brott mot minoriteter (nu har ju t ex filmen Sameland kommit – jag gissar att bidragen kommer öka efter denna, också till andra minoriteter). Det är som om staten beter sig som den frånvarande pappan som på ålderns höst inser – ibland inbillat – hur dålig farsa han varit och desperat försöker köpa sig moraliskt skuldfri genom att ge de nu vuxna och självständiga barnen en ström av dyra presenter. Ett slags moraliska mutor som möts med allt från skepsis till likgiltighet, varpå pappa stressas att spendera än mer pengar.

  Liked by 1 person

 20. Maurits skriver:

  I Uvells text framgår att bara 28% av männen jobbar. Men vad menas med att jobba? Via mitt yrke har jag 18 års erfarenhet från den Somaliska diasporan. Under dessa år har jag aldrig påträffat en somalisk man som har ett normalt, icke bidragsfinansierat arbete. Det finns naturligtvis, men jag har aldrig stött på fenomenet. Inte en gång på 18 år!
  Att vara ”I Sysselsättning” innebär t ex att man kan få lönebidrag för att jobba 2h tre dagar i veckan på ett dagis med enbart somaliska barn. Ett visserligen anekdotiskt, men sant exempel.

  Liked by 2 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Jag tog nyligen en taxi i Oslo som faktiskt kördes av en mycket trevlig somalier som pratade bra norska. Han berättade på min förfrågan att det var hans egen taxi. En ny Mercataxi var det och han var väldigt nöjd med Mercedes service, då han en gång fått akut tekniskt fel och de kom och hjälpte honom på sen obekväm tid. Det var alltså hans egen taxifirma. Hur han fått ihop pengar till Mercan vet jag dock inte.
   På en motorvägsservering av typ hamburger-grill, i England träffade jag en gång en somalisk ung kille som jobbade där, som började snacka med oss svenska kunder när han hörde oss prata svenska. Han hade bott i Göteborg men flyttat till England. Det var då den förste somalier jag träffat dittills som jag sett jobba.

   Gilla

 21. Magnus2018 skriver:

  Tänk att så många fortfarande är beredda att fortsätta sponsra detta vansinne genom att lägga en röst på något alternativ inom sjuklövern?

  Jag har försök påverka den så kallade ”borgerliga” delen av sjuklövern. Det är OMÖJLIGT att påverka dessa partier för dessa partier består till 100% karriärister som hela tiden sneglar på partiledningarna som i sin tur mäter väljarna och de aktiva medlemmarna och är det något som är uppenbart så är det att de flesta partierna är extremt splittrade i frågan migration, därför är de så passiva i frågan migration samtidigt som de ska göra allt tvärtemot SD.

  Med sjuklövern kommer det aldrig att ske en förändring i frågan migration eller integration då partierna inte har med sig sina medlemmar och väljare. SD är det enda partiet som har med sig både medlemmarna och väljarna att fatta hårda och tuffa beslut för att stöpa om migrations- och integrationspolitiken. Alltså det enda partiet som har mandat att förändra.

  Man kan tycka vad man vill om detta, men detta är fakta.

  Jag hoppas att folket någon gång kan begripa detta, istället för att vara så otroligt korkade och naiva i tron om att sjuklövern ska vakna!

  Sjuklövern kommer aldriga att förändra migrationspolitiken. Låt SD förändra så kommer några av de så kallade sjuklövern att anpassa sig och i vissa fall bli tacksamma för att de själva slapp ta tag i problemen!

  Om SD skickar ut röstsedlar till alla väljare 2018 så tror jag att deras stöd kommer att bli så stort att förändring ifrågan kommer att ske. Vem vill ta en SD röstsedeln i kön till valurnan när man har potentiella aktivister (DDR vurmare) runt sig?

  Liked by 6 people

  • Hedvig skriver:

   @ Magnus2018 15 mars, 2017 kl 11:25

   Inför valet 2014 skickade SD ut valsedlar till alla hushåll – åtminstone i Stockholm. Gjorde de inte det i hela landet?

   Det kan inte vara någon större konst att ta SD:s valsedel utan att det märks:
   Man tar alla upptänkliga valsedlar som finns framdukade eller åtminstone många av dem. Då kan inga grannar eller fientliga med(mot) borgare lista ut vad vi röstar på.

   Dessutom kan man gärna stödja det nya liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling (MED), som har ett vettigt partiprogram och dessutom har den goda smaken att vara öppna för ett samarbete med SD.

   http://www.medborgerligsamling.se/

   Gilla

 22. lioninuniverse skriver:

  Patrik…. Ord, ord och ord inom ”samma etniska sammanslutning”, dvs vi som läser och svarar på denna din site… MEN – anser DU att mera ord är det som förändrar dagens situation??? Jag är helt klar över att många helt fattar vad du skriver och menar.
  VAD vill du se mer än predikan ! Dela ordet, så får du det JAG är ute efter… Pre = före , Dika = gräva, för att åstadkomma ett FLÖDE… och flöde är att skapa en energi – fysisk sådan…

  SÅ återigen VAD är dina och era förslag – mer än ord, ord och åter ord inom en sluten krets…

  VAD ska vi t.ex göra för att stötta Östersund, där nattvandrare blir attackerade? Malmö – kan ju glömmas… Den delen av landet – är snart inte längre beboelig, säger vänner i innerstan (inte Limhamn alltså)

  FARAN jag ser – att många kräver: Call for the Marins… dvs militären! VAD har vi då uppnått – mer än spegelbild på det som skett och sker i de länder – där många, som inte trivs i Sverijen/Absurdien – flyttat ifrån! VAD – kan vi fysiskt göra???

  Jag hör många (mest kvinnor) – som menar att vi svenskar – måste ”ta oss an de nya i landet – med nära och med öppen kärlek”… Ja, inte den ” kärlek” som Reinfelt fick betalt av BilderBergsGruppen för att jollra kring – utan hederlig, svensk, ärlig, nära och berikande kärlek i förståelse för de kränkta grupperna. JAG är lite i obalans kring detta… kommer de som kärleken riktas mot – att förstå? Jag saknar egen erfarenhet för Vilda Västern – och de 2 syriska familjer vi stöttat – där riskerar den ena att splittras och sändas till Vitryssland – då mamman föddes där i början av 90-talet, men gifte sig med en syrisk ingenjör, som är kvar med Assad. Äldste sonen kvar i Sverijen med 2 jobb. Den andra familjen – har också problem – då deras butik brändes till grunden utifrån hämnd – som har sitt ursprung i hemlandet!

  På vilket sätt – kan det åstadkommas ”folkrörelser” – som inte förbjuds av RPC (även om vi bär hans armband) – för att värna om och undvika de konflikter som din kollega Omar skriver om – utifrån ”turk-på-burk-luktar-urk”… SKRIV om detta Patrik och samla de magiska trollkarlarna/kvinnorna till rådslag om dåd – för fosterlandet – innan RoseMaries babies föds i flertal!

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Ord, ord, ord. Visst, det är gratis att tycka saker men det kan kosta att göra saker. Om du ser på hur MSM och sjuklövern har betett sig mot de som har avvikande åsikter så inser du att det inte bara är att komma ut och förändra Sverige. Patrik driver en blogg och han gör ett bra arbete. Vi som läser och ibland kommenterar försöker nog att påverka våra närmaste som ännu inte fattat galoppen. Jag tror att vi är fler män än kvinnor som hittills accepterat att SD är enda alternativet i nästa val. Egentligen svårt att förstå eftersom det är kvinnor och även personer mad avvikande sexuell läggning som kommer att få lida mest om fler anpassningar till Islam kommer att ske. Jag har noterat att vissa inom HBTQ- rörelsen i Holland kommer att rösta på Geert Wilders. De har förstått att flygningar från hustak utan fallskärm är ett oattraktivt öde att möta. Jonas Gardell tror dock fortfarande att han kan överleva takflygning.

   Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Vad vi kan göra innanför marknadsekonomi och normal rättsordning, är att kräva ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Tillsammans med mansbot på runt 20 miljoner, – som garanten = försäkringsbolaget måste punga ut med när en klient blir dömd för att ha vållat någons död.

   Då blir det starka ekonomiska incitament att försöka övertyga om att man tillhör lågriskklientelet. – Och de som blir oförsäkringsbara, kan få begränsad rörelsefrihet i egna kvarter där de kan vara otrevliga mot varandra.

   Kan vara lämpligt med ett skattefinansierat grundavdrag på försäkringskostnaden.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Ord…. är ändå det som föregått alla mänskliga historiska omvälvningar efter Djingis Khan
   Ord föregick och ledde till franska revolutionen. – Utan ord inget samlat folkuppror.
   Ord var väl det som ledde till amerikanska frihetskriget och revolutionen. – Utan ord ingen opinionsyttring och ingen samordnad revolt.
   Ord var väl just det som föregick amerikanska inbördeskriget och slaveriets avskaffande.
   Ord i massor från Marx och Lenin ledde väl till de 70 åren av kommunistiskt helvete i halva världen.
   Ord med gäll röst var väl just vad Hitler sprutade ur sig för få Wehrmacht att kasta världen i brand.

   Utan ord hade inga omvälvningar – onda som goda – inträffat.

   Gilla

 23. BjörnS skriver:

  Jag kan överhuvud inte förstå varför kulturföreningar och religiösa föreningar skulle verkar för integration eller assimilation – deras syfte är ju att skapa ett rum för den egna kulturen och religionen, inte att interagera med omvärlden. Jag förstår inte heller varför vuxna människors fritidsaktiviteter ska sponsras av staten. Att vi är ett förenings- och folkrörelseland var inget som skapades genom bidrag och bidrag borde inte behövas nu heller, speciellt inte eftersom de förefaller missbrukas.

  Liked by 3 people

 24. Björn skriver:

  Själv skulle jag aldrig nånsin komma på tanken ansöka om, tvinga eller ljuga mej till medlemskap i en förening där man inte delar mina intressen, idéer och åsikter! Oavsett hur bra ”medlemsförmånerna” är! SÅ tänker uppenbarligen inte muslimerna från MENA om ”Föreningen Sverige”!

  Gilla

 25. Sixten Johansson skriver:

  Jag har lång erfarenhet av arbete och kontakter med våra inhemska minoritetsspråk och -grupper och har kommit fram till samma slutsatser som Patrik. Enkel logik och förståelse av hur människor fungerar räcker för att inse galenskapen.

  Soppan började kokas på ingredienser som aktivism, majoritetens skuldkänslor, offer- och tycka-synd-om-tänkande, övertolkade och vantolkade forskningsrön, politikernas okunnighet och kortsynthet, bristande förståelse för rikets / storsamhällets behov.

  Politikerna börjar alltså genom lagar och anslag dela ut nya resurser: pengar, makt, status och identitet. Till dessa källor dras de aktivaste (inte alltid de lämpligaste). De kommer att kämpa med näbbar och klor för att källorna aldrig ska sina. De konkurrerar ständigt med andra och nybildade falanger inom gruppen, med andra grupper, och med majoritetens och storsamhällets behov. Ledarna tjänar på att underblåsa motsättningar och i sekler hålla liv i oförrätter och agg, föra allt detta vidare till barnen.

  Språksidan kan illustrera politikens förlängning. Behovet av språklärare, tolkar och översättare blir omättligt. Även för etniska grupper som i hemlandet inte haft något skriftspråk måste i rättvisans och identitetsstärkandets namn ett skriftspråk skapas och läras ut i Sverige. Hela myndighetsspråket och de tiotusentals abstrakta orden i svenskan måste få egna fastställda termer på detta nyskapade skriftspråk. Den svenska baslitteraturen måste översättas till detta nya språk. I de fall där det finns ett traditionellt skriftspråk i hemlandet, så saknar det ju ändå orden för alla typiskt svenska institutioner och egendomligheter. Och med åren kommer oundvikligen varje invandrargrupps språk att bli torftigare och mer uppblandat. Skillnaderna mot det ursprungliga hemlandets språk blir allt större och dess litteratur känns allt mer främmande och svårtillgänglig (om man nu har lärt sig läsa). Så formas ständigt nya grupper av halvanalfabeter, vilka lever som i ett fruset tidsintervall, en statisk och rigid mellantillvaro, och alltid ser skäl att skylla allt elände på andra.

  Liked by 4 people

 26. Birger Winsa skriver:

  Sveriges fjärde största exportland är Finland, ca 76 miljarder kr/år. Om vi har goda affärsmän och ingenjörer som kan finska och finsk kultur säljer vi en miljard mer per år. Uppe i Norrbotten säger man allmänt att vi hade sålt Jas till Finland om försvarsministern hade kunnat finska och finsk kultur. Anders moderaten vad han nu hette betedde sig som en svensk. Och förlorade 20 miljarder. Samma gäller idag när vi söker sälja Jas ånyo. Kan man inte basta och prata med finnar på finnars sätt är man i en svagare position. Samma gäller för finlandsvenskar och finnar som söker sälja varor i Sverige. Finlands 4:e största exportland. Samma gäller för export till arabländer. Om man kan kinesiska säljer ingenjören bättre. Är inte detta alldeles självklart för ett exportberoende land? Hemspråksundervisningen är en del av denna affärstanke.

  Gilla

 27. Margareta skriver:

  För ett antal år sedan stötte jag på nätet på en naturskyddsförening för somalier. Misstänksam som jag är av naturen undrade jag vad detta var för ett hitte-på-projekt. Somalier som fågelskådare eller skalbaggsinventerare kanske finns men då kunde de väl ansluta sig till de föreningar som redan fanns. Gick nu in och kollade igen på ”Naturskyddsföreningen Somaliska kretsen”. Vid starten 270 medlemmar i landet. Som vanligt yra rop av glädje från lokaltidningar och kommunalverksamma runt om i landet. Såg inga tecken på att föreningen fortfarande existerar annat än som kassako.
  När jag såg om detta initiativ(?) minns jag att jag undrade över krav på verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för bidrag osv. eller räcker det bara med att man bildat en förening?

  Liked by 1 person

 28. 77711n skriver:

  Svenska politiker talar om integration och assimilering men göder utanförskap och orättvisor, som i sin tur göder hat och misstro. Är det hemspråk och samfund som regeringen vill skapa ”mångkultur”? Vad har de då tänkt sig uppnå? För inte har väl avsikten varit att manifestera mångkulturen i falsklarm, bilbränder, upplopp, våldtäkter, hedersmord, balkongflickor och barnäktenskap?

  Liked by 1 person

 29. gubbeligo5 skriver:

  Palme hade utbildat sig i USA, osäker på var, och var väl helt betuttad i the melting pot, Chinatown, little italy, Soho etc, är väl i och för sig bevis på motsatsen; men ändå. På något sätt har Suzikii blivit Sue, Kang blivit Ken, Ali blivit Al och Soraya Sarah.

  Men nu har byttan börjat krackelera p g a latinos å ena sidan och muslimer å den andra sidan har blivit alltför många och bildat egna samhällen omöjliga att assimilera. President Trump har tagit upp den stora yxan och vill totalt strypa allt inflöde av dessa grupper. Rätt eller fel? Jag vet inte. Drastiskt är det i alla fall.

  Sverige har alltid hatälskat USA men har alltid försökt att kopiera seder och bruk därifrån. Exempel är Halloween och traditionen att det är brudens far som överräcker sin dotter till hennes blivande make. Ska vi också kopiera invandringsstoppet – Not!

  Patriks artikel är lite sarkastisk och nedsättande mot s k bidragsförsörjda. Man får tänka på att handikappade och sjuka också är bidragsförsörjda. Inte uttrycker Patrik sig nedlåtande om dem?

  Fast huvudmålet; att Sverige importerar en ny underklass som säkerställer det socialistiska styret för eviga tider, liknar en konspirationsteori. Eller hade Palme en sådan naiv syn på multikulturalismen att han inte förstod hur det skulle utveckla sig?

  De tre demonterarna av Sverige som högfungerande nation var förutom Palme; Bengt Westerberg och Reinfeldt. Deras katastrofala grandiositet kommer naturligtvis att utplåna välfärdsstaten. Oj, det tänkte vi inte på!

  I likhet med Trumps mur mot Mexico uttryckte den förra partiledaren i Danske Folkparti, Pia Kjärsgard, en drapa om att hon ville bygga en klaffbro mellan Sverige och Danmark. Och det var åtminstone 10 år sedan!

  Liked by 1 person

 30. I Leek skriver:

  Det var kanske finska föreningar man hade i åtanke 1975 när det begav sej, möjligen också italienska, grekiska -men dessa folkslag hade väl redan börjat flytta hem igen då….
  Sanningen är ju att det aldrig gjordes någon som helst konsekvensanalys av effekterna på det svenska samhället av 1975 års beslut om att Sverige skall vara mångkulturellt.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.