Falska nyheter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Dagens Nyheter rapporterar att ”Falska nyheter och desinformation ökar”. Det handlar om en ”ny unik studie” från Utrikespolitiska institutet som publicerats i facktidskriften Journal of Strategic Studies enligt vilken Ryssland på senare tid börjat påverka Sverige med ”aktiva åtgärder”. (Full genomlysning av egna svagheter: jag kunde ha läst själva den unika studien i facktidskriften, men tidskriften ville ha 42 US-dollar för att jag skulle få tillgång till studien under ett dygn, och där inlade snålheten sitt veto.)

Aktiva åtgärder är sådant som ”förfalskningar, desinformation, falska nyheter, militära hot och agenter”. För att räknas som falskt måste ett stycke information, vad jag begriper, dels vara osant, dels vara statligt finansierat. Privatpersoner kan nog hitta på precis vad de vill och sprida via sociala medier, vilket de verkar göra, utan att det räknas som falska nyheter och desinformation enligt detta synsätt. Typexempel på en misstänkt institution är den statliga ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today. Det skulle förstås också kunna vara sådant som statliga forskningsinstitut och myndigheter.

Man får myror i huvudet av att DN-artikeln inte ger några exempel på hur Ryssland kan sticka käppar i hjulet för Sverige med hjälp av den nya desinformationstekniken. En intervjuad forskare ger tvärtom två exempel på att ryssarna skjutit sig i foten med det nya informationsvapnet. Det har hänt att förfalskade dokument spritts och omedelbart blivit avslöjade till desinformatörens förtret. ”Det är inte nödvändigtvis politiskt effektivt att sprida falska dokument”, säger forskaren. ”Ett annat exempel… är ett fejktelegram som spreds till medier om att förre utrikesminister Carl Bildt skulle bli premiärminister i Ukraina.” På vilket sätt och hur länge trodde de statliga ryska desinformatörerna att de skulle dra nytta av det påhittet?

Hur ska man i detta perspektiv betrakta de amerikanska myndigheternas bevis och försäkringar inför anfallet på Irak att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen?

Ägnar sig svenska statligt finansierade institutioner åt sådant här? Tja, jag känner rätt många människor som betraktar hela den statliga etermediaverksamheten som en trollfabrik av rang. Men för det mesta tror jag Sverige sköter sin statliga propaganda betydligt skickligare. Låt mig ge två exempel.

I höstas presenterade den statliga Delegationen för migrationsstudier (Delmi) rapporten ”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling”. Det var en helt seriös statlig offentlig utredning med många professorer. Utredningen kom fram till ”att den invandring som har skett, med tyngdpunkten lagd vid unga vuxna, gör att vi redan har fått och kan förvänta oss främst positiva ekonomiska effekter. Det stora inflödet av människor i arbetsför ålder gör att åldersstrukturen blir väsentligt annorlunda och mer gynn­sam än om invandringen varit mindre till omfattningen”.

Åldersstrukturen är såklart viktig. Men dessutom spelar det ju roll hur stor andel av migranterna i arbetsför ålder som faktiskt arbetar. Det kan vi ju inte vara säkra på. Delmi har därför gjort ett antagande att bygga prognoserna på: ”Våra prognoser visar hur den ekonomiska tillväxten väntas bli om sambanden mellan åldersstruktur och tillväxt som gällde från 1945 och fram till slutet av 1990-talet blir giltiga även under 2000-talet”.

Om migranternas förvärvsfrekvens framöver blir densamma som under den svenska ekonomins rekordår när invandrarna anlände på söndagen och stod vid löpande bandet på måndagen, i så fall kan det gå bra för Sverige i framtiden. Om Saddam Hussein haft massförstörelsevapen tror våra experter att de nog kunnat se ut som på den här bilden.

Mitt andra exempel avslöjar samma svenska teknik, nämligen att forskarna gör – och redovisar, nota bene! – ett helt orealistiskt antagande som emellertid gör att resultatet blir det önskade och sedan gömmer förutsättningarna i en fotnot som ingen läser. Jag redovisade i en krönika för snart två år sedan hur ”parhästarna” Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tillsammans bevisade att Sverige behövde precis så många migranter som prognoserna pekade på samt att detta skulle gå jättebra för Sverige, dock att man kanske måste bygga upp ett helt nytt utbildningsväsende av det existerande universitetsväsendets storlek för att bereda de nyanlända de nödvändiga färdigheterna.

46 reaktioner på ”Falska nyheter

 1. Tage Sundin skriver:

  ”att den invandring som har skett, med tyngdpunkten lagd vid unga vuxna, gör att vi redan har fått och kan förvänta oss främst positiva ekonomiska effekter.”

  Detta är en grov lögn! Redan ESO* 2009:3 Invandringen och de offentliga finanserna visade att invandringen gick back med 1,5-2% av BNP årligen. Därefter har det kommit ytterligare många hundratusen asylsökande till Sverige. Ytterst få av dessa har kommit i arbete, och de allra flesta får i praktiken försörjas livet ut av skattebetalarna.

  Onekligen sprids det falsk information i Sverige, men dessa lögner kommer till stor del från våra egna myndigheter och ämbetsverk, och de distribueras av våra tjänstvilliga politiskt korrekta media!

  De borde skämmas!

  * Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

  Gillad av 8 personer

  • SD skriver:

   Ersättningarna från Migrationsverket till Kalmar kommun ökade från 67,0 miljoner kronor under 2015 till helt sanslösa 210 miljoner kronor under 2016. Det är en ökning med drygt 200 procent.

   Förstår inte 7-klöverns ledamöter att detta är den mest allvarligaste signal man kan få att hela välfärdsystemet är på väg att krackelera när asylprocessen nu kostar astronomiska summor bara i lilla Kalmar kommun. En kommun av 290 i vårt land. Ändå tillkommer kostnader till landstinget och privata asylboenden inom kommunens gränser.
   http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

   Gillad av 5 personer

 2. Lars skriver:

  ”Aktiva åtgärder” var – och är kanske-en term som användes av KGB.Huvudinnebörden av ordet syftar på långsiktig ”omskolning” av en målpopulation.Formulerande och implementering av heltäckande världsförklarande narrativer via mediamaskinen och utbildningsinstitutionerna.Tidsperspektiv och verkansperspektivet för de ”aktiva åtgärderna” är långt-man räknar med bestående resultat först efter minst en generation.Då de ”nya” och helt nymesmeriserade människorna kommer i aktiv ålder.Huvudinsatsen innebär långsiktig ”omprogrammering” stödd av en synkront verkande mediamaskin och utbildningsfabrik.Paradoxalt förefaller det att vara så att de som nu i mediamaskineriet lamenterar om påstådda ”aktiva åtgärder” själva är produkten av en långtidsverkande insats av ”aktiva åtgärder”.Det finns många sätt att beskriva innebörden av de ”aktiva åtgärderna”-ett sätt kan vara att beskriva dem som en omkonfigurering av det mänskliga neurofysiologiska reflexaggregatet.Ex Heil-Hitler-hälsningen och ”the clicking of the heels” ersätts med andra betingade reflexer t ex tårflöde och ”gåshud” när Internationalen (originalet) spelas.”Jag dör som martyr i kamp för det internationella proletariatet”.Etc,etc.Aktiva åtgärder handlar absolut EJ om att iklädd vidbrättad svart hatt och solglasögon ”spionera,sprida falska nyheter och rykten,signalera,infiltrera,skjuta och spränga”.Tror man det har man missuppfattat det hela.De riktiga ”hemliga agenterna” i Sverige löper inte runt på gator och torg utan sitter Universitetsstyrelser,lärarkollegier,tidningsredaktioner och tv- och radio-redaktioner.Leta där istället bästa DN.Kanske sitter det t o m en ”rysk spion” i chefredaktörsstolen på DN?

  Gillad av 3 personer

 3. tomas skriver:

  ”Falska nyheter” har alltid funnits.
  – Vår beredskap är god. Per Albin Hansson
  – Hög invandring räddar Sveriges pensionärer. DN
  – Invandringens vinst: 900 miljarder. DN
  – Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen. DN

  Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja eller
   -”Peace in our time” 1938
   eller
   _”Sverige har aldrig varit tryggare” ur moderna myter
   eller
   -”Det har alltid förekommit kravaller” ur moderna myter
   eller
   -”Antalet bilbränder har minskat” ur moderna myter

   Skillnaden är att Chamberlain verkligen trodde på sin profetia, till skillnad från Per-Albin och de moderna svenska agenda-mytologerna.

   Gillad av 4 personer

 4. Kim skriver:

  Ja, de senaste åren har bjudit på en rad rapporter om migrationens förmenta fördelar, som alla baseras på antaganden om att invandrare helt plötsligt skulle börja jobba mycket mer än vad de gör. Varför den nedslående statistiken kring invandrares sysselsättningsgrad plötsligt skulle förändras specificeras dock aldrig. Om våra myndigheter ville ta fram ett seriöst och trovärdigt scenario skulle de basera sina prognoser på verkliga fakta rörande förvärvsarbete respektive utnyttjande av samhällsservice, men det verkar inte ligga i deras intresse. Syftet förefaller istället vara att bekräfta en politisk ideologi, vare sig den fungerar i praktiken eller ej. Slutsatsen kan bara bli att makthavarna är ointresserade av verkligheten. De anser sig inte behöva korrekta underlag för sitt beslutsfattande, utan föredrar att styra landet utifrån principer, oavsett konsekvenserna.

  Gillad av 2 personer

 5. Steven Jörsäter skriver:

  Det är faktiskt nästan komiskt hur begreppen slår tillbaka. Desinformation är innebegreppet just nu. Och desinformation är precis det som de bedriver som skriver att vi ska oroa oss för den. Faktaresistens är ett annat populärt uttryck. På exakt samma sätt är det de som pekar på företeelsen som oftast är de främsta förövarna. Hm, få se nu, detta låter lite bekant. Javisst ja, det där om grandet i din broders öga och bjälken i mitt eget…

  Gillad av 3 personer

 6. Mitt svarta band skriver:

  Ja idag är jag trött, go Patrik! Faktum kvarstår att en stor del av befolkningen, en majoritet, får sin information från dessa propagandamedier, därför när man börjar diskutera så gör de olika inforamationsunderlagen det nästan omöjligt. Jag läser BÅDE systemedia och alternativ, och går dessutom till källan ganska ofta, de som läser systemmedia läser endast systemmedia. Jag vet ingen, ingen,som följer alternativ någon längre tid som inte byter uppfattning.

  Det är ju därför helt logiskt att för att stoppa dessa människor, nu är man inte bara rasist om man inte bara läser systemmedia, utan desa sprider falska nyheter, ryska nyheter och man hamnar i en filterbubbla. Dessa nya företeelser tog systemedia upp och gjorde till sanningar på en eftermiddag.

  Min favorit är brandmannen i Boden, vilken är eran?

  Själv får jag mest nu och fundera på hur vi kan få hjälp utomlands, av Nordiska medier, eller amerikanska säkerhetsföretag.

  Gillad av 3 personer

 7. Mitt svarta vand på land skriver:

  Sen måste man väl ändå kommentera SvD pedofilkampanj, den är uppslagen så stort ELIN!!! att man måste fråga sig, vad är intresset bakom? Det verkar uppenbart,

  Gillad av 2 personer

  • Lasse W skriver:

   Jag kan se 3 förklaringar till SvD-kampanjen:

   1. Ge balans åt debatten efter alla terrordåd med mera som utförts av personer från
   mellanöstern. Vi får helt enkelt inte glömma bort vem som är mest klandervärd enligt den identitetspolitiska regelboken och det är den svenska mannen.
   2. Det handlar om att den svenska medelklassen ska disciplineras och kuvas och fås att acceptera samhällsförändringarna. Den svenske medelklassmannen är kritisk härvidlag.
   3. Vi ska fås att tro att allt är som vanligt det vill säga som 1998 och 2007, typ. Vart 5:e år brukar liknande härvor rullas upp. Inget har hänt, allt är som vanligt. Cirkulera!

   Gillad av 2 personer

 8. BjörnS skriver:

  Exemplen med invandring och ekonomisk utveckling är mycket bra. I t.ex AFs studie (det behövs 100.000 invandrare/år) gör man, om jag minns rätt, det outtalade antagandet invandrad inhemsk arbetskraft är perfekta substitut. Givet det vi vet om utbildningsnivån (ofta usel), förvärvsfrekvens (låg), mediantid till sysselsättning (lång) osv är detta ett orealistiskt och i all väsentlighet oärligt antagande. Det är inte så långt ifrån RT-nyheten att Sverige skulle skrapa bort det översta lagret av den rika svarta jorden i Ukraina och skeppa hem till Sverige för att sprida den i Dalarna.

  Gillad av 1 person

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Vissa av de här utredningarna som nämns är inte värda det papper de är skrivna på.

  Låt mig ge ett exempel.

  Vi vet från tillgänglig statistik, att efter att ha kommit till landet som migrant (nu talar jag inte om strikt arbetskraftsinvandring där tillgång till jobb är förutsättningen) så är efter 8-10 år fortfarande hälften utan arbete.
  Vad som räknas som arbete klargörs dock inte. Betyder det, som de flesta av oss egentligen menar, arbete som gör individen självförsörjande, eller är det någon form av arbete som gör att man inte fullt ut är beroende av försörjningsstöd?
  Låt oss för enkelhetens skull anta att det handlar om självförsörjning.

  Om det inte händer något helt magiskt vid gränsen 8-10 år så betyder det att statistiken baseras på att man följt upp människor som kom till landet för för åtta år sedan och betydligt längre. Annars hade man ju inte kunnat säga att 50% är i arbete.

  Följaktligen talar vi inte alls om personer som kommit hit de senaste åren i rangliga båtar över Medelhavet. Vi talar inte heller om ”gossebarn” från Afganistan.
  Inte heller talar vi om afrikaner som inte kunnat skapa sig en tillvaro i sina egna länder där det faktiskt finns en uppsjö (relativt Sverige) av jobb som inte kräver någon utbildning.

  Resonemanget att 50% blir självgående efter 8-10 år bygger på helt felaktiga slutsatser då ingångsvärdena i statistiken inte ens är jämförbara.

  I den tillgängliga statistiken talar vi om människor som trots SFI och liknande insatser inte har kunnat integrera sig i det svenska samhället.
  Som det verkar i många fall nu, så talar vi om människor som uppenbarligen inte ens har lust att integrera sig.
  Det är allt en sjuhelsikes skillnad det!

  Gillad av 8 personer

 10. Folke Lidén skriver:

  ”Invandringen”! Borde inte en seriös utredning ta hänsyn till humankapital?
  Varifrån kommer de? USA, Finland, Somalia,…?
  Om vi är realistiska och antar att fantasin med låglönejobb inte blir verklighet – Vid vilken ålder kan det anses uteslutet att en lågutbildad, fysiskt och psykiskt frisk, person utan språkkunskaper (kanske även i det egna språket) ska kunna försörja sig och finansiera sin egen kostnad för samhället?

  Apropå låglönejobb. Föreställ er vilka avtalsrörelser vi skulle få om t. ex. 700 000 personer tjänade 30 % mindre än anställda i kommunal! Skoputsare, bil-tvättare, läskedrycksförsäljare i alla länder förenen eder!
  Jag begriper inte hur högt uppsatta politiker kan komma undan med dylika fantasier utan att få en enda fråga om konsekvenserna, som den ovan beskrivna. Det finns en rad övriga enkelt förutsedda problem med ”låglönejobb”, men dem döper jag om till utmaningar och överlämnar till intelligentian (läs politikerna).

  Gillad av 4 personer

 11. Sture skriver:

  I all denna bedrövelse som vi upplever måste jag få sprida lite skratt och glädje. Som ni säkert har hört rapporteras har celebrities i Hollywood försökt tala det amerikanska folket tillrätta angående Trump. Jag har sett flera reklam-snuttar där de med rynkade pannor försöker få folk att inse allt det hemska som kommer att ske om de väljer Trump. Här kommer en reklamsnutt med ett annat budskap. Den är kul och väl värd att se och sprida:

  Gillad av 2 personer

 12. Berget skriver:

  Sedan när har dagspressen sökt en objektiv sanning?
  Samma fråga kan man ställa om politiken. Och för samhällsvetenskaperna.
  Emotionella narrativ har länge stått i centrum. Deras avsikt är att slinka förbi ett kritiskt sinne genom att väckta emotioner. Det nya består väl i att politiker och press nu själva lätt dras vid näsan.

  Gillad av 2 personer

 13. MartinA skriver:

  Svensk propaganda är inte alltid lika elegant. Ta fallet med ”ubåtskränkningarna” 2014?
  Propagandan påstod att ryska ubåtar opererade i Stockholms skärgård. Och att de inte bara gick i ytläge utan också lyckades bli fotograferade i ytläge med en veckas mellanrum. Och att de dessutom lyckades bli fotograferade på precis ett sådant avstånd att det inte går att se säkert vad som fotograferats 😀 Och dessutom att en av dem gjorde detta utanför nacka, alltså innanför Vaxholm (fniss).

  Gillad av 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  Begreppet ”aktiva åtgärder” har jag nedklottrat på ett papper framför mig sedan jag före jul tittade på en film på youtube med en KGB-agent som hoppade av redan på åttiotalet. Han förklarar där att ”aktiva åtgärder” är den KGB-interna beteckningen på det som utanför denna organisation bättre borde kallas ”ideologisk subversion” eller ”psykologisk krigföring”. Namedropping och jargong hjälper oss inte till bättre förståelse, utan har motsatt effekt.

  Det största problemet jag har med oro i Sverige idag över psykologisk krigföring från t.ex. Rysslands sida är att de flesta som uttrycker denna oro uppenbarligen inte har förstått att den ideologiska subversionen redan har hänt i Sverige. Sverige har avskaffat sin tro på sin egen nation. Sverige har avskaffat viljan att behärska sitt territorium. Sverige har avskaffat sitt psykologiska, sitt ideologiska, sitt traditionella, sitt religiösa, sitt politiska, sitt intellektuella, sitt nationella, sitt instinktiva och sitt militära försvar.

  Vi måste börja med att utrota den ideologiska subversion från tidigare skeden som ännu med full kraft verkar i det svenska medvetandet. Innan detta har skett, vilket förefaller vara ytterst osannolikt, spelar ett par kvantum påfyllning utifrån mycket liten roll. Sker det inte, vilket förefaller vara det överraskningsfria scenariot för Sverige, spelar även då ett par kvantum påfyllning utifrån mycket liten roll.

  Failed state.

  Det är endast den form av fake news som tar sin gestalt i Statsteve och Statstidningar som Dagens nyspråkligheter och Svenska Digest och inte minst i låtsasuniversitet som Södertörns högskola och alla till småstadsuniversitet omdöpta folkhögskolor som spelar någon som helst roll för Sveriges framtid. Ryssland/Sovjetunionen är en spindel som för länge sedan sprutat in sitt gift djupt in i Sveriges vitala delar. Och giftet verkar varje dag inne i Sverige.
  Ryssland behöver inte skynda eller stressa sig. Det är bara att vänta och beskåda.

  Failed state.

  Gillad av 2 personer

  • HovsHallar skriver:

   @Fredrik Östman: Håller helt med om detta — förutom EN sak: att giftet skulle komma från Ryssland. Snarare är det i huvudsak inhemskt producerat — av PK-sekten och dess hantlangare, som skapat en mycket farlig och destruktiv kvasi-religiös kult. En del giftiga bidrag flyter även in från den vänsterliberala PK-rörelsen i USA.

   Gillad av 1 person

   • PerH skriver:

    Tokerier som florerar och implementeras under perioder ex. genusvansinnet, triggerwarnings, primalskrik, bortträngda minnen, rasifiering, vita männens skuld till all världens elände kommer snarare från det intellektuella USA än Ryssland.
    Tror inte Ryssland sått detta i USA för att sedan låta eländet ta flyget till Sweden.
    Rekommendera att ni utöver DGS läser Lars Bern och Peter Krabbe som söker förklara vad som pågår…bakom oligarkernas kulisser.

    Gilla

 15. Lars skriver:

  Patriks slutsatser och kritik av den opportunistiskt tillrättalagda svenska undersökningsmetodiken är helt riktiga.Migrantflödes demografiska sammansättning då och nu har ändrats mycket dramatiskt.Den svenska undersökningsmetodiken är skandalös och är av allt att döma resultatet av ett beställningsarbete från regeringen.I Danmark skulle en sådan här undersökning bli utskrattad och det av goda skäl.Kvalifikationsnivån och den förväntade verkliga förvärvsfrekvensen i den nu aktuella ”migrantgruppen” är påtagligt låg.Lydigt och skamlöst effektuerar den svenska politiska eliten ett beställningsarbete från Eurokommissionen i Bryssel.Fasansfullt.I jämförelse med våra nordiska grannar är Sverige genuint korrumperat.

  Gillad av 3 personer

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Så kallade ”falska nyheter” är bara en del av en mer komplex fråga som är en följd av en ”agenda journalistik” där avsikten i första hand är att påverka läsaren, lyssnaren eller tittaren i önskvärd riktning, även om de utvalda uppgifterna i sig är korrekta. Emellertid huvudsyftet är att påverka och inte att informera varvid allt som inte stöder avsikten utelämnas.
  Det verkligt obehagliga i Sverige är de numera politiserade ämbetsverken i likhet med media också ställer information tillrätta för att passa den bild av verkligheten som man önskar eller är ålagd att förmedla.

  Det skulle förvåna mig mycket om den den utstuderade ryska säkerhetstjänsten skulle behöva konstruera falsk information då det för politiker som Clinton inte är någon brist på existerande negativ information. Snarare är det en del av det politiska spelet i USA att framställa Ryssland i så negativ dager som möjligt för att få politiskt stöd för fortsatt hård hållning. Svenska media och svenska politiker ställer givetvis upp då man behöver stöd för att rusta upp det nedgångna försvaret.

  Gillad av 2 personer

 17. HovsHallar skriver:

  Delmi-rapportens enfaldiga slutsats påminner om den amerikanska ordlek jag en gång lärde av min dåvarande amerikanska flickvän;

  If a woodchuck could chuck wood — then how much wood could a woodchuck chuck?

  För övrigt är det väl framförallt mörkmedia i Sverige typ DN, AB och SVT, som ägnar sig åt att sprida lögner och desinformation — ta bara ”Miraklet i Sandviken” eller de ”rasistiska brandmännen i Boden” med mera.
  Tino Sanandaji gör ett fantastiskt renhållningsarbete genom att avslöja dessa lögner.

  Gillad av 4 personer

 18. Bamse skriver:

  Någon har dragit parallellen mellan framväxten av alternativa media och hur boktryckarkonsten bröt Kyrkans informationsmonopol. Nervositeten är påtaglig när det politiska och mediala etablissemanget ser sin ställning hotad. Behovet av alternativa media står i omvänt proportionellt förhållande till MSMs mörkande och vinklande.

  Gillad av 3 personer

 19. Erik skriver:

  Undrar om det verkligen är så illa med företeelsen ‘falska nyheter’.

  Vi vet att DN har sin agenda (gillar migranter) och vi vet att Avpixlat har sin agenda (gillar inte migranter).

  Detta har jag alltid i bakhuvudet när jag läser deras alster, jag vet att de vill sätta en bild som gynnar deras agenda.

  Om vi alla behöver vara ytterligare något på tå när vi tar del av ‘information’ så är det snarare en folkbildningsaktivitet som skapar bättre nyhetskonsumenter när vi tvingas söka källor och alternativa beskrivningar.

  Falska nyheter är bra nyheter.

  Gillad av 1 person

 20. Tor Arne skriver:

  Enter Fake News as Replacement for Conspiracy Theory?
  http://www.thedailybell.com/news-analysis/enter-fake-news-as-replacement-for-conspiracy-theory/

  From Populism to Fake News – The Psyop Continues
  http://www.thedailybell.com/news-analysis/from-populism-to-fake-news-the-psyop-continues/

  Facebook Fake News Checkers Affiliated With US Gov?
  http://www.thedailybell.com/news-analysis/facebook-fake-news-checkers-said-affiliated-with-us-government/

  Vad er syftet med denna ”fake news”-kampanjen som inträffade plötsligt efter Trumps valseger? Är det att skapa förvirring blant folk, för att man inte skal veta sekert vad som är sant och vad som är bedräg? Är detta en strategi för att söndra och härska?

  Gillad av 4 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Hittade följande kommentar i den första referensen ovan:

   The ‘left’ never thought about the fact that social media could be taken over by ‘the other side’. The left never thought so many young people would think independently and not follow the ‘liberal’ party line. The left never thought that the actual labels ‘left’/’right’/liberal/conservative would be dumped for people searching for the truth.

   They never thought people would investigate ‘conspiracy theories’ and discover the things that were supposed to be hidden. The Daily Bell is completely correct: the Fake News accusation/meme is destined to boomerang. In fact, it already has, the professor who published her fakenews list ended up with such a reaction that it was taken down in one day.

   AND as everyone here has commented, the most fake news is generated by the MSM. In fact, we all know that the MSM IS THE Fake News

   Gilla

 21. Tor Arne skriver:

  Vem äger amerikanska medier?

  The Illusion of Choice: Ninety Percent of American Media Controlled by Six Corporations
  http://www.globalresearch.ca/the-illusion-of-choice-ninety-percent-of-american-media-controlled-by-six-corporations/5472690

  These 15 Billionaires Own America’s News Media Companies
  http://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/06/01/these-15-billionaires-own-americas-news-media-companies/#71f4b3e30b4b

  Denna extrema maktkoncentrationen gör det enklare att koordinera den globala kampanjen om ”fake news”. Denna ”fake news”-kampanjen verkar att finnas i alla MSM i Europa och USA. Hur är det möjligt att denna ”fake news”-kampanjen kann vara så koordinerat? Vem har talat med vem?

  Gilla

 22. oppti skriver:

  Följer RT när det gäller Syrienkonflikten för att få en annan syn på konflikten.
  Det har öppnat ögonen på hur media förvaltar sin uppgift.
  Skrämmande enögdhet!
  Moderata rebeller mot regimen är ett misslyckande som väst bör erkänna och skämmas för!

  Gillad av 1 person

 23. Lars skriver:

  Den etablerade mediamaskinens skamlösa och löjliga ”Fake news”-kampanj är ett svar på människornas upptäckt av att dessa medier själva sprider ”fake news”.Etablissemanget svarar reflexmässigt -som en slags insekt- med att tillämpa de sk ”härskarteknikerna”.I det här fallet:(1,)Projektion och (2.)Inversion samt (3.)Skam-och-skuld.(1.)Projektion:De som sprider ”Fake news” enligt mediamaskinen är sanningssägarna och de sanna alternativa medierna.(2.)Inversion:Svart blir vitt,vitt blir svart.Upp blir ner.Ner blir upp.En smula ”frankistiskt”.(3.)Skam-och-skuld:Sanningssägarna bör skämmas.De sanningssägande alternativa medierna bör skämmas.De som ej litar på den etablerade mediamaskinen bör skämmas.Denna den etablerade mediamaskinens Fake-news-kampanj tyder faktiskt på stor desperation och även en stor ringaktning för vanlig människors förnuft och intelligens.

  Gillad av 2 personer

 24. JoPe skriver:

  Strategin för att tysta det folkliga missnöjet är en skräckpropaganda, där man frammanar en bild av ett aggressivt Ryssland som hotar hela västvärlden. Propagandan manglas ut av västvärldens MSM som till 90% ägs och styrs av familjeklanerna och oligarkerna. Våra svenska MSM utmärker sig som de mest aggressiva i denna hatpropaganda. För de maktägande oligarkerna är den här kampanjen en vinn-vinn situation, den hjälper deras globala maktöverföring samtidigt som vapenskrammel stimulerar försäljningen från deras vapenindustrier.

  Den nyligen avslutade konferensen med det politiska etablissemanget i Sälen var ett väckelsemöte, där skrämselpropagandan rullades ut som en klassisk dimridå för att avleda det folkliga missnöjet med den globalistiska politiken. Att samma politiker inte själva tror det minsta på det påstådda hotet om ett krig med ett aggressivt Ryssland är lätt att konstatera.

  https://anthropocene.live/2017/01/11/lat-er-inte-luras-av-alla-falska-profeter/

  Gillad av 2 personer

 25. Lennart Göranson skriver:

  Risken för att utsättas för desinformation känns mer och mer jobbig. Det finns naturligtvis sätt att dämpa frustrationen, främst att bestämma sig för vem man kan lita på. De som ser all information på s.k. alternativa media som potentiellt falsk och fabricerad i syfta att ifrågasätta den rådande ordningen gör det lätt för sig. Likaså de som ser all information från de stora svenska dagstidningarna och statstelevisionen som potentiellt falsk och fabricerad i syfte att stödja den rådande ordningen. Är bloggkommentarer som ser Putin i ett förklarat skimmer en sund reaktion mot den bild som ges av ”Lügenpresse” eller kommer de från trollfabriker i Sankt Petersburg? Vem vet, och hur ska vi få veta?

  Det förefaller trots allt säkrast att inte i förväg bestämma sig för vem man kan lita på eftersom det antagligen inte finns någon att generellt lita på. I stället får man kritiskt ifrågasätta allt, var det än kommer ifrån. Det är jobbigt, som sagt, men vad är alternativet?

  Gillad av 1 person

 26. Petra Brunius skriver:

  NEJ HOVSHALLAR
  How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood. går refrängen, bra att flickkvännen inte är kvar och lär ut fel!

  Gilla

 27. rudmark skriver:

  Falska nyheter eller ej, syftet är att skapa ett begrepp att användas, gärna mot alternativa sajter eller bortförklara valresultat. Troligen kommer svenska folket att omyndigförklaras innan september 2018 då de ju varit utsatta för ”falska nyheter”
  Kanske lite bidrag från Kulturdepartementet till de rättroende, kanske en binge nya tjänster kan uppfinnas till de som sitter illa till? (jfr samordnaren för extremism, som helt fokuserar på den minst störande extremismen)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.