Mer om parhästarna

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag skrev alldeles nyligen om det fina samarbetet mellan de två invandringsmyndigheterna Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Krönikan föranleddes av att Arbetsförmedlingen just presenterat en rapport om invandringen. Jag antydde att dessa två parhästar har ett gemensamt intresse att hålla invandringen på hög nivå eftersom nya klienter ger goda utvecklingsmöjligheter för dem. Fler invandrare är som nya lass med havre i krubban för parhästarna, skrev jag helt fräckt.

Nu har jag kollat lite mer på det där.

Till att börja med finns det en liten skillnad mellan Arbetsförmedlingens rapport och det pressmeddelande om rapporten som myndigheten skickade ut. (Båda återfinns på http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html#.VSu3uPmsWDs.)

Rapporten heter något så balanserat som Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – utmaningar för morgondagens arbetsmarknad. Där står, i min förtydligande sammanfattning, 1) att svenska folket åldras och att det blir alltfler försörjda per försörjare, 2) att om invandrarna som grupp har en större andel som jobbar medför ökad invandring att det genomsnittligt blir färre försörjda per försörjare; vilket  Arbetsförmedlingen anser kommer att bli fallet, 3) att man dock egentligen inte kan räkna med det eftersom de invandrare vi har och kan tänkas få oftast inte har sådan kompetens att de är anställningsbara samt 4) att Sverige därför måste starta ett nytt utbildningsväsende för att dessa invandrare ska kunna få jobb.
 
Det där låter rätt tänkt, på ett ungefär i alla fall. Men pressmeddelandet låter höra ett annat ljud i skällan: ”Hög nettoinvandring behövs. Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser”. Visserligen flaggas det även i pressmeddelandet för de problem som finns, men som alla PR-personer vet är det rubriken och ingressen som sätter tonen.

Denna sanning uppenbaras när tidningarna ska återge Arbetsförmedlingens budskap. Så här låter det:

  • Invandringen till Sverige bör permanentas på dagens rekordhöga nivåer. Det hävdar Arbetsförmedlingen i en ny rapport, som DN tagit del av. För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100 000 nya invandrare per år, säger Af:s generaldirektör Mikael Sjöberg. (Dagens Nyheter)
  • För att klara finansieringen av skola, vård och omsorg krävs att minst 64 000 personer årligen flyttar till Sverige, beräknar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Orsaken är att vi blir färre i Sverige. Det kommer att behövas en högre invandring än vad människor vanligen tänker sig för att hålla uppe välfärdsstaten, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. (Svenska Dagbladet)
  • En invandring på närmare 100 000 personer per år krävs för att underhålla den svenska välfärden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Sverige behöver en nettoinvandring på 64 000 personer i arbetsför ålder (16–64 år) per år för att underhålla välfärden och tillväxten. Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft. I praktiken innebär det en invandring på 90 000 – 100 000 per år, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman. (dagensarena.se)

Jag ringde till Arbetsförmedlingens utredare, som visade sig vara en trevlig och hjälpsam person.

  • Den stora grejen i er utredning är väl att det måste byggas upp ett helt nytt utbildningssystem om det här ska funka, sa jag.
  • Ja, det behövs, sa han.
  • Finns det några planer på det över huvud taget? frågade jag.
  • Nja, regeringen ska visst komma med något utspel i veckan, sa han, vi får se om det är något.

Man kan ju fundera över vad det här skulle betyda. Migrationsverket antar 90 000 asylsökande. Med anhöriga och andra kringinvandrare blir det kanske 150 000 invandrade brutto per år. Om vi antar att en tredjedel av bruttoinvandrarna, 50 000 stycken, måste ha utbildning (utöver redan existerande sfi) under exempelvis fyra år så betyder det att Sverige behöver ett nytt utbildningssystem som nästan är på pricken lika stort som vårt existerande universitets- och högskolesystem (som ju också engagerar ungefär hälften av varje årskull, alltså i storleksordningen 50 000 personer). Om det kostar 50 000 kronor om året per student, vilket är ungefär vad universiteten gör, så blir det 10 miljarder kronor om året i extra kostnader när systemet är fullt utbyggt (och då har jag inte tagit med studiebidrag och sådant).

Snyggt lirat av det välfärdsindustriella komplexet, håll med om det. Migrationsverket öppnar med en prognos, passar till Arbetsförmedlingen som efter två månader snott ihop en utredning som visar att just så många invandrare eller fler är vad Sverige behöver, vilket i form av ett glatt besked dribblas till media för förmedling till svenska folket samtidigt som Arbetsförmedlingen lite undanskymt låter regeringen förstå att det behövs ytterligare ett helt utbildningssystem i mångmiljardklassen.