Närmar sig klimatet en ”tipping point”?

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Ingenting kan jaga upp folkfantasin mer än dramatiska naturupplevelser. Naturfolken fylldes av fasa eller tillbedjan över solförmörkelser och månförmörkelser. Månens olika faser var viktigt att följa och ovanliga positionen av planeterna i solsystemet togs som förebud av antingen godartade eller hemska händelser. I och med den västerländska vetenskapens framsteg med förmågan att förutsäga allehanda astronomiska händelser som en Venuspassage över solen långt i förväg har människorna slutat oroa sig för astronomiska händelser och har så stort förtroende för astronomernas beräkningar att forskarna även skall klara av att förutse och i tid kanske förhindra att större asteroider träffar jorden. Inte ens de svarta hålen skrämmer någon längre.

Fasorna för hotande händelser har i stället flyttats över till väder och klimat. De flesta är förtrogna med klimathändelser i förfluten tid som är hyggligt bestyrkta i diverse historiska berättelser. Under senare tid är det inte bara verkliga händelser som fångat känslan och fantasin utan anteciperade händelser baserade på uttalanden av diverse forskare.

Dit hör föreställningen att jordens klimat skulle närma sig en så kallad ”tipping point” där väder och klimat plötsligt och radikalt kan komma att ändras. Golfströmmen kommer kanske att kraftigt försvagas eller ändra riktning, cyklonbanorna får ett annat förlopp och även vi på höga latituder kan komma att drabbas av de fasansfulla tropiska orkanerna. Vid en tid då det föreligger en ambition att snabbt reducera utsläpp av växthusgaser och övergripande ändra jordens energisystem är det förstås en fördel om man kan mobilisera folkviljan. Ändamålet helga medlen, som jesuiterna uttryckte saken. Ingenstans är detta lättare än i Sverige. Här står alla förvisso som en man bakom det som nu kallas klimatpolitiken och någon ytterligare medial aktivering förefaller knappast nödvändig utan hos oss är det snarare andra frågor som brinner.

Frågan om jordens klimat kan arbeta på olika sätt har vetenskapligt diskuterats under lång tid och hänger samman med egenskaperna hos komplexa system. Jordens klimat är till viss del ett sådant. Mest kända är kanske här de idéer om kaosprocesser som lanserats av Lorenz och Mandelbrot men som går tillbaka till ursprungliga studier under slutet av 1800-talet av matematikerna Poincaré och Lyapynov. Under senare tid har fysikern Joachim Schellnhuber gjorts sig till talesman för att jordens klimat kan kastas in i en plötslig och förfärande omläggning initierat av de ökade växthusgaserna och sedan inte kan finna vägen tillbaka till det gamla invanda klimatet. Detta vore en händelse som med råge skulle överträffa naturfolkens skräck för en obegriplig solförmörkelse. De flesta vore beredda till alla tänkbara uppoffringar för att förhindra  att en sådan klimatologisk tipping point skulle kunna inträffa.

Under senare tid har inte minst Johan Rockström fört fram risken för en förestående tipping point och artiklar i tidningspressen är legio inte minst av den flitiga journalisten Jenny Stiernstedt i SvD.

I komplexa system (och klimatet är alltså ett sådant) kan få ting teoretiskt uteslutas. Det är därför viktigt att försöka bedöma rimligheten av katastrofala händelser i klimatet. Studier av realistiska klimatmodeller som regelbundet har presenterats av sakkunniga inom IPCC visar dock inga som helst indikationer att jordens klimat kan drabbas av en total klimatomläggning förutom att det genomgående kommer att bli något varmare. Andra möjliga ändringar är minskad havsis, fortsatt avsmältning av bergsglaciärer samt en trolig mindre minskning av den grönländska inlandsisen. Men detta är gradvisa processer som är väl dokumenterade och som också tidigare har inträffat. Några egentliga ändringar i väderväxlingarna med ömsom kalla eller varma årstider förväntas inte förutom att de kalla episoderna blir mindre stränga och de milda något vanligare.

Även om oron för fortsatta och stigande utsläpp av växthusgaser kan fresta många i ledande ställning med medias hjälp att ta till de jesuitiska skrämselmetoderna så är inte detta det rätta sättet att sköta umgänget med medborgarna. Jag kan därför bara uppmana såväl klimataktivister som media att sluta med onödiga skrämselberättelser och behandla medborgarna som vuxna och ansvarsfulla individer. IPCCs vetenskapliga rapporter liksom uttalanden från de vetenskapliga akademierna är i dagens situation tillförlitliga rapporter för de medborgare som inte själva är experter på området.

Det finns ingen rimlig vetenskaplig grund att tro att jordens klimat står inför en någon som helst ”tipping point”.

22 thoughts on “Närmar sig klimatet en ”tipping point”?

 1. Hedvig skriver:

  Min undran är hur stor risken är för att Golfströmmen inom överskådlig tid, ska ändra riktning och ta en sydligare bana än den nuvarande längs Norges kust? Detta tänkbara scenario har vi återkommande kunnat läsa om under de senaste decennierna.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Hedvig 11 januari, 2017 kl 04:27

   Hm, jag hittade en elva år gammal artikel i Ny teknik, som sannolikt ger ett tillfredsställande svar på min fråga.

   http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/hur-gar-det-for-golfstrommen-6370657

   Det är verkligen irriterande, att journalister som t ex Jenny Stiernstedt i SvD i vetenskapsfrågor för oss allmänintresserade läsare bakom ryggen.

   Därför också stort tack till Lennart Bengtsson som redde ut frågan om en klimatets ”tipping point” och gav oss värdefulla länkar till vetenskapliga rapporter.

   Liked by 1 person

 2. Lars skriver:

  ”Ingenting kan jaga upp folkfantasin mer än(…)”.Folk.Folk och folk.Volk och folk.Folk och fä.Tänk om man kan s a s ”monetizera” vädret och klimatet.Alla jordinvånare-under förutsättning endast förståss att de är ”fä” -tvingas att betala en drakonisk ”väderskatt” eller ”klimatskatt” till oss som ju är de som ytterst bestämmer här.Tänk vilka ”folkfonder” vi så kunde bygga upp.Tänk vilka nya och för fäna helt hemliga projekt vi då lätt kunde finansiera.Fast först måste vi ju då helt kriminalisera varje tanke och varje yttrande som uppmanar till skepticism-ja helt enkelt ibland fräckt ifrågandesättande av den egentliga vetenskapliga grunden till vår frihetliga och genuint ”folkliga” klimatskatt.Låt fäna betala sin klimatskatt till oss-själva betalar vi ju aldrig ett öre i skatt.On the contrary:Det är vi som fyller våra konton med skattepengar.Herregud!Slott kostar.Limousiner kostar.Fäna ger.Vi tar.Som en fårfarm.Bääh!Är det dags för fåraklippning och sen fåraslakt igen?

  Liked by 5 people

 3. Mitt svarta vand på land skriver:

  Är dessa protuberanser med i modellerna? Tycker det är instruktivt att studera videon. Själv så tycker jag att ett bra sätt (som Patrik alltid förespråkar) är att undersöka var intresset ligger och vem som säger vad. Om exempelvis Anders Lindberg eller Peter Wolodarski eller Tove Lifvendahl är helt övertygade om något, då är min arbetshypotes att det är fel och en medveten eller omedveten lögn, för de tycker ju alltid detsamma som pk-religionen bjuder. Därför är jag skeptisk till klimatalarmism, det är samma människor som står bakom genusforskning och öppet eller dolt anser att allt är Israeliternas fel.

  Sedan så tror jag att man får ett onaturligt förhållande till naturen om man bor i Sverige, stabil granit, stormarna blåser inte av tak och översvämningarna dödar inte folk. Det var lite surrealistiskt att vara nere vid vattnet i sydskåne häromveckan, det var det högsta vattenståndet på hundra år men märk väl, hundra år, .. Det har skett förr, med lägre koldioxidnivåer, tittar man på en karta så har du en stor vattenkropp som trycker in vatten i en smal grund kanal, Öresund. När jag bodde i Japan så var det först lite lustigt med jordbävningar men när hela byggnaden gungade var det inte så kul, och när de får sina hundraårs-händelser så vet vi hur det går. Men de reser sig ändå. Samma på Filippinerna eller i USA. Vad missar vi på horisonten pga klimathetsen, vad kommer alla att oroa sig för imorgon? Vem är avsändaren, jag känner att denna foliehatt måste undersökas.

  Liked by 4 people

 4. Yvonne Rosenthal skriver:

  Journalisten Jenny Steirnstedt fick nästan till ett Kinderegg ,SvD söndagen 7 jan. Israeler och palestinier och klimat – fattades bara genusperspektivet. Israeler är klimatbovar och snor allt vatten inklusive grundvatten, från palestinierna som därför inte kan odla något än mindre släcka törsten . De som vet torde vara väl medvetna om att israelerna fick ” öknen att blomma ” genom konstbevattning och inte genom att sno vatten från beduiner. Teknologin finns och är utvecklad sedan långt innan 1948. Pengarna finns eller rättare sagt har funnits då internationella samfundet, inte minst Sverige och UN har öst in miljarder US dollar till palestinierna. Det är betydligt enklare att skrika klimatbov än att lära sig något om konstbevattning. Men vad ska man säga om Jenny Steirnstedt, Johan Rockström och hela det internationella klimatgänget? Jag menar: Ska vi få stopp på utsläpp av CO2 kommer vi alla , människor som djur och fåglar uppgå i Nirvana.Så länge vi lever så släpper vi ut Co2. Vill vi leva, lär av israelerna hur man får öknen att blomma. Plantera mera- fotosyntes ..

  Liked by 2 people

  • Boris skriver:

   Utan att ta ställning för någondera part så är det väl så att Israel förbrukar en helsikes massa mer vatten per person än Palestinierna gör. Jag tror dock inte att Palestinierna skulle kunna göra något vettigt med vattnet även om de fick en större tilldelning

   Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Israelerna använder underjordiska bevattningssystem så att vattnet inte ska dunsta och salta jorden så att växtligheten inte trivs.
   Plantera mera och släpp gärna ut lite CO2 så växer det ännu bättre! Eller hur?

   Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  ”IPCCs vetenskapliga rapporter liksom uttalanden från de vetenskapliga akademierna är i dagens situation tillförlitliga rapporter för de medborgare som inte själva är experter på området” — vad tyder på det? Varför är dessa rapporter så dåliga på att övertyga oss?

  Kan det bero på att det har varit så lätt att så tvivel om dem, t.ex. genom att påpeka att de använda modellerna inte ger rätt resultat när de appliceras på redan inträffade tidsperioder? Kan det bero på att de som har skrivit dessa vetenskapliga rapporter gjort informella tillägg till dem där det utan saklig grund har hävdats att extrema väderhändelser kommer att bli vanligare, och på denna skakiga grund rent av döpt om fenomenet som sådant från ”global uppvärming” till ”global klimatförändring”?

  Det rationella förhållningssättet till klimatvetenskapen är för lekmannen idag komplett skepticism och avvisande. Tills forskarna lyckas sätta kött på benen på sina teorier måste de få hållas i sina elfenbenstorn under det att vi helt och hållet ignorerar dem. Dessa rapporter kan inte läggas till grund för rationell politik.

  Liked by 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Det är en korrekt bedömning, att de förment objektiva rapporterna från Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, inte alls duger som grund för en rationell politik. Och det går inte att skylla på okunnighet eller slarv. Säkert har varje ord vägts på guldvåg, men seriösa analytiker har inga svårigheter att avslöja trixandet när KVA går i god för tesen att klimathotet är antropogent, d v s orsakat av människan. Detta är på intet sätt klarlagt. KVA tiger om att det är varmare i dag än på medeltiden – trots de enorma mängder koldioxid som emitterats sen dess. Ännu håller sig temperaturen inom ett snävt intervall och innan dess takt ordentligt bryts igenom går dagens hotbilder inte att motivera, utan en långt tydligare bevisning än vad KVA eller IPCC hittills har presterat.

   Nu har dessutom KVA på kort tid ändrat åsikt. Den senaste rapporten (2015) är mer balanserad och mindre alarmistisk än en tidigare version, dock utan att man med ett enda ord berättar om och motiverar denna omsvängning. Läsaren får heller något besked om på vilken grund professorsklubben underkänner andra tänkbara teorier och förklaringar, t ex om solens eller jordaxelns roll. KVA blundar också för de uppenbara felkällorna i IPCC:s så kallade klimatmodeller. Det råder ingen tvekan om att KVA säljer sin forskarheder på politikens altare.

   Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Tak skall det förstås vara – inte takt. I avsaknad av kommentar från författaren finns det anledning påminna om att inläggsförfattaren Bengtsson själv har ett och annat att förklara, i egenskap av huvudförfattare till KVA:s första klimatuttalande och sin ovilja att kommentera sin konvertering från IPCC-kramare till klimatskeptiker. En syndare må i kristlig anda kunna förlåtas, dock bara om vederbörande bevisar sitt ärliga uppsåt. Det villkoret kan inte anses uppfyllt när han nu i ovannämnda text har fräckheten att kalla KVA:s partsinlagor i maktens tjänst för ”tillförlitliga rapporter”.

    Gilla

 6. Hansson skriver:

  Politikerna, forskarna o journalisterna täppte till ozonhålet, så det är löst nu. Istiden försvann trots att förbud mot kor, bilkörning och vedeldning saknades, så då tar vi det retroaktivt istället.

  Gilla

 7. Ozzie skriver:

  En liten rättelse:
  För många år sedan gick jesuitorden ut med en stor hittelön till den som kunde hitta en jesuitisk källa där orden ”ändamålet helgar medlen” står. Det är nämligen en gammal myt, seglivad som få.

  Liked by 2 people

 8. uppstigersolen skriver:

  Tack och lov kommer nu jordens rikaste land få en president med en något mer realistisk syn på det här med klimatet. Att koldioxidhalten har stigit en aning och växtligheten ökat är nog bra när fler munnar än någonsin ska mättas.

  Liked by 2 people

 9. Claes H skriver:

  SMHI har temperatur-siffror sedan 1722 (äldst i världen); en siffra om dagen. Jag har tittat på juli-siffrorna. Det finns ett tak på 20ºC – elva år (1752 t.o.m. 21º):
  1730, 1752, 1764, 1776, 1818, 1823, 1855, 1901, 1914, 1994, 2010.
  Det finns också ett golv på 13º – också elva år (1902 t.o.m. 12º):
  1724, 1821, 1832, 1844, 1862, 1898, 1902, 1928, 1962, 1965, 1977
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2866!/uppsala_tm_1722-2015.zip
  Jag hade hoppats få veta var jag gjort fel, men nej. Ska verkligen SMHI få visa så’na här siffror? Vad säger media?

  Liked by 1 person

 10. Lasse W skriver:

  Man kan fundera vad det beror på att vi förväntas omhulda den globala uppvärmningen. Jag tror det handlar om att människorna ska tvingas fokusera på samhälleliga mål i stället för privata. De förra är ju ädlare och finare och ger dessutom en ”församhälleligad” livsform som ska underlätta för världsregeringar som FN och liknande. Vi ska vara lojala mot samhällsprojekten i första hand och våra privata projekt i andra hand. Gärna också gå omkring med knappar eller andra attribut på kavajslaget som ska visa vårt klimat- och samhällsengagemang. Vi känner alla doften av folkkommittéerna i det gamla sovjetunionen. Hur kan det komma sig att liberaler lånat ut sig till detta och till syster- och kusinprojektet flyktinginvandringen? Att vänstern gör det kan man förstå men att liberaler gör det. Otroligt.

  Gilla

 11. oppti skriver:

  Arktis är favorit bland de som ser förändringarna som hotande.
  Just i år har isläget varit lågt-ca 14 dagar efter normal isläggningsfas.
  Vad innebär detta. Mer öppet hav och effektivare nedkylning av havet.
  Det ger också ökad snöaccumulering. Snö som kan bygga upp isläget på havet och som ger Grönlands inlandsis tillväxt.
  Det som ses som alarmistiskt ger tvärt om en ökad stabilitet.
  Talet om tippingpoint får därmed mothugg av alarmen!

  Gilla

 12. dolf skriver:

  Personligen är oroar jag mig mycket mer över riskerna för nedslag av stora meteorer, gigantiska vulkanutbrott eller större pretuberanser och solvindar än vad jag gör för stigande koldioxidhalter. Faktum är att jag i hög grad misstänker att stigande co2-halter är av godo.
  Kollisioner med större himlakroppar är en ständigt närvarande risk. Ett utbrott i supervulkanen Yosemite är i praktiken bara en tidsfråga. Skiftningar hos solen sker ständigt, och vi missade för ett par år sedan med ett par veckor ett utbrott som förmodligen hade ödelagt vår civilisation (och för de som tror jag överdriver, vi råkade ut för ett sådant utbrott på 1800-talet, men vi var då inte beroende av finkänslig elektronik som idag, hade vi varit det hade vi inte haft något annat val än att hälsa hem).
  Många ser rymdprogram som onödiga lyxsatsningar, själv ser jag med en oerhörd sorg på att vi inte satsar på att sprida oss ut i solsystemet och där bortom. För skulle vi ställas för en avgörande kataklysm är risken idag överhängande att mänskligheten har satt sin sista potatis.
  … och lite osökt kommer jag att tänka på den före detta DN-skribenten Erik Nybloms (1873–1949) berättelse ”När Golfströmmen stals” som berättar om hur människorna i norr flyr söderut …

  Gilla

 13. Björn skriver:

  ”Klimat-alarmen” är bara ett sätt för vänster-folket att, iklädda grön miljöparti-kostym, försöka störa de retsamt framgångsrika västerländska marknadsekonomierna(som på kort tid gett folk ökat välstånd)! Alla dessa ”miljö-skatter” och ”styr-medel” som MP o andra ”gröna”, tvingar på vanligt folk(mest drabbade är landsortens befolkning) har ingen som helst klimat-påverkan, utan är bara ett sätt att hämnas sin ideologis tillkortakommande gentemot de fria marknadskrafterna!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.