Trettondedagen och något om Konstantinopels fall

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

Idag är det den 6 januari och trettondedag jul. Dagen benämns också ”tre konungars fest” eftersom man då brukar komma ihåg de tre vise män eller heliga konungar som följde stjärnan tills stallet i Betlehem. Evangelisten Matteus berättar (2:11):

”De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.”

Det står ingenting om att de var konungar. De har inte ens några namn. Men som biskopen och religionshistorikern Helge Ljungberg noterar i sin bok Våra högtider (1958):

Ingen berättelse i Bibeln, inte ens julevangeliet, har verkat så eggande på fantasin som Matteus’ knappa skildring av de vise männens färd till Betlehem.

De vise männen blev tre till antalet, de blev konungar, och de fick namn. Kaspar, Melkior och Baltasar ska de ha hetat. Man berättade om vilka länder de kom ifrån, hur de såg ut och hur gamla de var. De ska ha kommit från tre olika världsdelar, namn på länder som Indien, Kaldéen, Persien, Nubien och Arabien brukar nämnas. En av de tre beskrivas ofta som afrikan eller ”mor”. Men i den första avbildningen från 300-talet bär alla tre persiska huvudbonader. I evangelierna kallas de ”mager”, ett persiskt ord, som på svenska översatts till ”stjärntydare”.

Motivet ”Konungarnas tillbedjan” blev med tiden väldigt omtyckt av europeiska konstnärer. De tre konungarna i exotiska och pråliga dräkter som faller ned i tillbedjan inför gudabarnet. ”Från Gentile da Fabrianos tid intill vår är det en ståtlig rad av världskände mästare, Italiens, Nederländernas, Tysklands, Spaniens ypperste, som låtit oss se de helige tre konungar på tåg till Betlehem eller knäböjande inför Jesusgossen”, påpekade Viktor Rydberg i en essä.

Gentile var en italienare från Fabriano och verkade under sengotiken, i brytningstiden mellan gotik och renässans. ”Konungarnas tillbedjan” är hans mest kända verk. Kaspar, den äldste av de tre vise, kryper på marken i from underkastelse. En gammal, vis och mäktig kung som faller ned på sitt ansikte inför ett litet nyfött barn.

Profeten Muhammed som grundade islam tog med flera kristna saker i sin nya religion. I hans bok Koranen finns det berättelser om både Jesus och Maria, men de är förvrängda och Jesus är inte alls samma personlighet som man möter i evangelierna. Han är inte huvudperson, utan en bifigur. Han är inte gudomlig, utan en profet.

En berättelse som Muhammed inte nämner, varken i Koranen eller i sina andra yttranden, är den om de tre vise männen. Kanske för att de föll ned inför barnet? Muhammed var nämligen sträng på denna punkt: människan fick inte nedfalla inför någon skapad varelse. Han ansåg att detta sätt att visa vördnad var förbehållet Gud.

Men han var inte helt konsekvent, för i Koranen har han infört den judiska berättelsen om Josef, favoritsonen som av sina avundsjuka bröder såldes som slav till Egypten. Där växer han upp, vinner aktning för sin förmåga att tolka drömmar, och upphöjs av farao till ”den andre mannen i riket”. När Josef slutligen förenas med sin familj igen faller de ned för honom. Så står det alltså i Muhammeds bok (Zetterstéen 12:101), han som som på andra ställen säger att man endast får nedfalla för Gud. Det är sådana här motsägelser som får en att undra om inte Koranen i själva verket är skriven av flera författare.

Hur som helst är det är en underbar äventyrshistoria, och man förstår att Koranens författare inte kunde motstå den. Som Nordisk familjebok konstaterar: ”Äfven hos muhammedanerna är Josefs historia en älsklingshistoria”.

Den 6 januari 1449 kröntes en verklig kung, en som många kristna har kallat helig. Men det var inte trettondag jul den dagen, utan dagen före julafton, eftersom man använde den gregorianska kalendern. Jag tänker på Konstantin XI, den siste kejsaren av Bysans, det östromerska riket. Han stupade när det en gång så stolta Konstantinopel erövrades av Muhammeds trogna den 29 maj 1453. Och den islamiska armén leddes av en härförare och härskare som bar Muhammeds namn, den osmanske sultanen Muhammed II.

Gentile da Fabriano, som målade ”Konungarnas tillbedjan”, verkade i övergångstiden mellan gotik och renässans, och ibland har det sagts att medeltiden slutar och renässansen börjar år 1453, när det osmanska riket, ett islamiskt imperium, erövrade Konstantinopel. Först med denna tragiska händelse fann Edward Gibbon det möjligt att sätta punkt för ”The Decline and Fall of the Roman Empire”.

Sture Linnér var en av Sveriges främsta kännare av grekisk kultur. I sin bok Bysantinsk kulturhistoria (1994) skriver han så här om Konstantin XI och det kristna rikets skymning och undergång:

Nyåret 1449 kröntes Johannes’ bror, Konstantin XI, till kejsare. Hans femåriga regering blev ingenting annat än en väntan på slutet. Turkarna belägrade Konstantinopel med en väldig övermakt. Mot deras artilleri var försvararna hjälplösa och 1453 stormade Mehmet II staden. Konstantin stupade med svärd i hand.

Efter femtiotre dagars ursinniga strider utspelade sig nu fruktansvärda scener. Med sultanens tillåtelse massakrerade turkarna stora delar av befolkningen och plundrade kyrkor och hem. Några invånare hade barrikaderat sig i Hagia Sofia för att en sista gång begå nattvarden. Soldaterna bröt sig emellertid in och tog dem till fånga som slavar, utom barn och åldringar som de högg ned på stället. Flickor och pojkar våldtogs på altarborden.

I tusen år var Hagia Sofia den kristna världens största kyrka. Efter erövringen förvandlades den till moské och bilderna av Jesus och Maria täcktes över. Hur kunde det ske? Sture Linnér pekar på splittringen i kristenheten, den latinska och den grekiska kyrkan kunde inte komma överens. Det var därför Konstantinopel inte fick tillräcklig hjälp från väst. Det påstås ofta att den bysantinske storamiralen Lukas Notaras skulle ha föredragit sultanens turban framför påvens mitra. Påståendet kan vara felaktigt, Notaras stred tappert mot turkarna. Och om var det sant så ångrade han sig nog när han blev halshuggen av Muhammed II efter att ha nekat att lämna ut sin 14-årige son för att tillfredsställa sultanens lustar.

Konstantin XI ledde försvaret av San Romanos-porten. Han kämpade intill slutet, trots att han visste att allt hopp var ute. Överallt hördes stridsropet Allahu akbar! medan män, kvinnor och barn slaktades skoningslöst. Den venetianske läkaren Niccolò Barbaro bevittnade händelserna och beskrev hur det gick till i sin dagbok. Turkarna förfogade över tidens mest skickliga och hänsynslösa soldater, de så kallade janitscharerna. Det var dessa som först stormade staden, sedan följde våg på våg så ”det var som i helvetet” och ”de drog runt i staden, där de högg ned alla de stötte på, kvinnor och män, unga och gamla, hög och låg, med sina kroksablar. Detta slaktande varade från daggryningen, då de trängde in i staden till middagen…”

Och i enlighet med profeten Muhammeds lagar våldtogs och förslavades kvinnorna:

De uppsökte klostren, och alla nunnorna fördes ned till deras flotta och våldtogs och misshandlades av turkarna, och såldes sedan som slavar på auktioner i hela Turkiet, och alla de unga kvinnorna blev också våldtagna och sedan sålda för vad de kunde inbringa…

De islamiska fundamentalister som idag krigar för att ta byte och slavar och utbreda sitt styre med svärdets makt har inte kommit med något nytt. Samma fruktansvärda skräckscener som utspelade sig i Konstantinopel i maj 1453 utspelar sig idag i Syrien och Irak och i andra länder. Medan västvärlden plågas av samvetskval för de dåliga sidorna av sin historia, firar turkarna varje år erövringen av Konstantinopel med fyrverkerier, fester och bombastiska tal av presidenten.

40 reaktioner på ”Trettondedagen och något om Konstantinopels fall

 1. Werner Von Winkelbaum skriver:

  As a person with knowledge of Byzantium history, I can conclude this is a scholarly and well researched article, full of historical knowledge. Thanks Omar.

  Liked by 3 people

  • Nils Nilsson skriver:

   Yes but he forgot to mention 4th crusade 1202–1204, which attacked and severely harmed and weakened Byzan and thereby reduced it´s ability to defend it´s territory.

   Gilla

 2. Bo Divander skriver:

  Det är intressant att läsa din krönika, Mohamad Omar, efter att ha suttit på föreläsningar och lyssnat till berättelser om muslimernas relativa tolerans i områden de erövrat. Spanien under islamiskt styre brukar nämnas som ett exempel på detta. Även i populärhistoriska tidskrifter har det framkommit sådana bedömningar. Om du har möjlighet att skriva något mer om detta framöver vore det alldeles utmärkt.

  Liked by 3 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Att morernas ockupation av iberiska halvön skulle ha kännetecknats av tolerans är en myt har jag läst på flera ställen, bl.a. i SvD vill jag minnas. Det går att få fram genom sökningar som ger olika resultat beroende på källa. Det var tydligen inte alltid så gemytligt. Morerna krävde straffskatt för de kristna eller judar som inte konverterade. Betalade man inte så blev det fängelse. Hädelse och utträde ur islam bestraffades med döden.

   Citat jag hittade vid sökning, vars riktighet dock inte kan säkerställas:
   ”They are ineligible for any public office and without right even to testify in court. Jewish and Christian Dhimmis were not allowed to possess weapons, marry Muslim women, meet with others on the streets, or ride horses or camels (the two ‘noble animals’). Jews and Christians had to wear special clothes, walk with eyes lowered and accept being pushed aside by Muslims. Jews and Christians had to have low doors on their houses, with no lights on the doors. Some particular aspects varied from age to age and region to region.”

   Spanjorerna kastade ut morerna så fort de kunde. Men även interna strider förekom på båda sidor vilket komplicerar historien. Asturia i Spanien och kungadömena Navarra, Galicien, Léon, Katalonien, Kastiljen, Portugal, och Aragonien, drev tillbaka morerna.

   Det pågick ju också enträgna försök till erövringskrig från morernas sida norrut mot Frankrike. Frankerna under Martell och Pippin den lille och Karl den store, lyckades kasta ut dem ur Aqvitanien, Bordeaux, Languedoc och Roussillon. Slaget vid Tours avgjorde.
   Islamiseringen av Iberiska halvön ledde efter den kompletta återerövringen på 1400-1500 talet till inkvisitionen som motreaktion när spanska kungahuset och kyrkan ville göra upp räkningen och helt utrota kvarvarande islam.

   Liked by 3 people

  • Gin Tonique skriver:

   Gå inte på den myten. Det du värderar som tolerans idag kan inte på något sätt anses ha varit allmänt förekommande under morernas styre i Spanien.

   Gilla

 3. gmiksche skriver:

  Konstantinopels erövring firas varje år med pompa och ståt. Se ex vis http://greece.greekreporter.com/2016/05/29/turkeys-continued-siege-of-constantinople-insulting-celebration-of-greek-bloodshed-on-may-29/
  eller
  http://www.hurriyetdailynews.com/istanbulites-to-mark-ottoman-conquest-of-city-with-grand-ceremony.aspx?PageID=238&NID=99765&NewsCatID=341
  eller

  Ytterligare ett belägg för att gränsen för Europa bör dras vid gränsen till Turkiet. Jag kan inte påminna mig om att ha hör eller läst någon kritik om detta i svenska eller utländska media.

  Liked by 4 people

 4. Min strand under vand skriver:

  Det är nämligen precis så det inte har kommit med något nytt, de slaktscener som utspelar sig ofta i mellanöstern är bara en fortsättning. Kristendomen och islam kunde kämpa på lika villkor före den vetenskapliga revolutionen som den mindre dogmatiska kristendomen gav plats för. Att slaktscenerna är färre i väst är endast en funktion av att vi har färre muslimer här. Vår utveckling har gett oss en enorm teknologisk och militär makt som inte de muslimska samhällena förmår, men det de har är en virus-liknande struktur som är kanske än mera stabil än de samhällen väst byggt upp. Islam är byggt för att endast kunna växa, man kan bli och bör bli muslim enligt islam, men endast med svårighet kan man lämna denna religion. Därför står väst nu inför detta asymmetriska hot eftersom vi inte längre har samma explicita expansiva drivkraft som finns i islam, utan istället,verkligen förlitar oss på att vi är det logiska sluttillståndet för mänskligheten och där intellektuella blivit övertygade om en historisk tidspil som alltid leder till fria samhällen som väst. Jag menar detta är historielöst, vi har haft frihet att välja bort religion i mindre än hundra år, det är en mycket kort period. Inga stabila samhällen har varit öppna och fria under en lång period. Om en part söker spridning och en annan inte har ett immunförsvar, eller söker samma spridning, vad blir resultatet? Värden tas över. Det finns bara en slutsats, antingen sluter vi oss för islam och använder vår teknologiska och organisatoriska makt för att svälta ut denna kultur, eller så kommer denna religion fortsätta att sprida sig. Jag kan inte se någon annan slutsats. Hur kan man logiskt argumentera för ett fredligt stabilt jämviktstillstånd, vi har på några decennier gått från att aldrig diskutera islam och muslimer förutom i samband med Israel till att de nu fyller media dagligen?

  Liked by 11 people

 5. Gunilla skriver:

  Det sägs ju att historien upprepar sig . En barbarisk ideologi upphöjs till religion som inte får ifrågasättas. Ang erövringen av Hagia Sofia så publicerade ett MSM, för något år sedan, ett inlägg av en person (minns inte namnet) under rubriken att ‘Islam har alltid funnits i Europa’ där denne hävdar att Hagia Sofia skulle vara ‘Europas äldsta moske’. Dock inte ett ord om hur det gick till; att man i krig erövrade en kristen kyrka och gjorde om den. Ren skandal att sådan lögnaktig prooaganda får publiceras oemotsagd.

  Liked by 6 people

 6. Jan Ahlström skriver:

  Mycket intressant och bra skrivet.
  Kroksablarna har ersatts med bomber, skjutvapen och lastbilar, kvinnosynen är densamma och våldtäkterna fortsätter.

  Liked by 3 people

 7. Maria skriver:

  Venetianarnas brandskattning av Konstantinopel 1204 (då många konstskatter fördes till Venedig) försvagade också riket så pass att det hade svårt att freda sig mot muslimerna efter det. Ottomanerna knaprade i sig Östrom bit för bit tills bara Konstantinopel återstod.
  Under mina historiestudier vid ett franskt universitet valde jag delkursen ”Bysans och islam”, men tyvärr var grundkunskaperna för bristfälliga för ett fullgott utbyte av kursen.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Både ja och nej. Det var inte venetianerna som brandskattade Konstantinopel utan det fjärde korstågets korsfarare som venetianerna åtagit sig att skeppa till Egypten. Av olika anledningar som det skulle ta för lång tid att redogöra för hamnade korsfararna, som till största delen kom från nuvarande Frankrike, i stället i Konstantinopel. De involverades i en tvist om kejsarmakten mellan två tronpretendenter. Eftersom den förväntade betalningen uteblev intog de staden, som plundrades. Korsfararna insatte en landsman som kejsare i det rike som kallades det Latinska kejsardömet och existerade fram till 1261. I västra Anatolien överlevde det bysantinska kejsardömet (kallat Nicaeanska kejsardömet efter huvudstaden Nicaea som en buffertstat mellan seldjukerna och frankerna. En annan del av det forna bysantinska riket.hade dessutom gjort sig självständigt som kejsardömet Trabzon, vilket bestod fram till 1461. År 1261 lyckades bysantinerna åter ta makten i Konstantinopel, men deras dagar var räknade.
   En bra källa för Mindre Asiens historia under 1200-talet är Dimitri Korobeinikovs ”Byzantium and the Turks in the Thirteenth Century”, Oxford Univ. Press 2014. ISBN 978-0-19-870826-1.

   Liked by 1 person

 8. Hortensia skriver:

  Ja, Mohamed, historien tycks upprepa sig i oändliga angrepp från infernaliskt aggressiva, genomonda barbarer på allt gott och civiliserat i världen, men i brist på skyddande murar och deras hängivna försvarare, har vi ”kroks(n)ablarna” mitt ibland oss i hela Västvärlden.

  Vämjeliga våldtäkter, grov misshandel och bestialiska mord på en värnlöst genomfredlig och tillitsfull inhemsk befolkning utförs sedan länge av hitresta barbarer och deras totalt ointegrerbara avkomma på skandinaviska gator, torg och parkeringsplatser, i parker, skogspartier, skolor, badhus, bibliotek och bostäder.

  Fler än jag har kanske föreställt sig den ”speciella kniv”, som nyligen med yxlik kapacitet användes för att hugga ihjäl en höggravid dansk kvinna ENSAM ute med sin systers HUND, precis som en kroksabel?

  ”Förundersökningssekretess pågår – därför kan inte polisen berätta exakt vad för typ av kniv som använts. Men det är en speciell kniv – och hittills har man undersökt massvis med knivar efter att folk hört av sig.
  Polisen resonerar att de åker hellre ut en gång för mycket än att avslöja vilken modell av kniv det handlar om.”

  http://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-soker-unik-kniv-efter-mordet-pa-louise/

  ”Enligt vittnen ska det ha förekommit flera olika tillhyggen under tiden för bråket. Exakt vilka vill polisen inte bekräfta.

  – Men det har berättats om järnrör och en kroksabel, säger Calle Persson.”

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tva-allvarligt-skadade-efter-stort-knivbrak-i-centrala-ronneby

  Gilla

 9. Polin skriver:

  Tack för din redogörelse av mitt folks historia.
  Jag är assyr och enligt det jag fått till mig var det många assyrier som också ströks med i Konstantinopels fall.
  Gällande de tre vise männen finns det en sägen om att de var tolv som möttes i en stad som heter Hah, numer en by, och valde ut tre representanter för att inte dra till sig uppmärksamhet. Det sägs att de tre vise männen fick en tygbit från Jesusbarnet med sig som bevis inför de andra som väntade kvar i Hah och där försökte de dela den. Är osäker på resten av sägnen men det resulterade i alla fall i att st:a Mariaklostrets uppbyggnad blev baserat på 12 rader för att hedra de 12 kungarna.
  Tror att klostret är byggt på 300-talet och är fullt fungerande än idag.

  Liked by 2 people

 10. Rutger skriver:

  Hoppas att detta inlägg inte är för långt!
  Islamiska missionärer behöver inte putsa fasaden för islam, det gör media och den svenska skolan och vissa forskare som Jan Hjärpe som i TV en gång likande Hamas vid religiösa socialdemokrater.
  Bonniers hjälper till med att hylla islam genom bokutgivning. Sitter med en fördjupningsbok om islam framför mig, en bok som används i svenska skolan. Det är en bok i en serie kallad världsreligionerna och titeln är islam. Utgavs på 90-talet. Den är en översättning från engelskan och författaren heter Khadijab Knight. En troende muslim som skrivet ett flertal ungdomsböcker om islam, som beskriver islam som något fint.

  Hans definition av en muslim är mycket trevlig. ”Muslim är någon som tror på och godtar Allahs bud och lever i frid med sig själv och med allt i skapelsen”. Vad bra om det hade varit så.
  Under rubriken nyckelår i islams historia står det ”2000 (f.Kr.) Profeten Abraham och Ismael bygger Kaba i Mecka”.
  Det berättas i boken om att Muhammed ombads att komma till Yatrib (senare kallad Medina) för att bli ledare och göra slut på stamrivaliteten. Muhammed stiftade lagar för att försäkra sig om att alla blev rättvist och jämlikt behandlade. Nyheten om dessa nya fina lagar spred sig och innan han dog hade Mecka och andra orter i Arabien accepterat att styras enligt de muslimska lagarna. Längre fram i boken läser vi att islam etablerades i Indien år 711 som ett resultat av handelsförbindelser. Vidare läser vi att de romerska, bysantiska och persiska imperierna hade fört många krig och var därför impopulära och människor gjorde därför inte motstånd mot muslimska erövrarna utan stödde dem till och med emot sina tidigare härskare. Något som lockade hos islam var anhängarnas tro på alla människors lika värde och detta var anledningen till att islam spred till afrikanska länder.
  Detta får eleverna lära sig i svenska skolor om de inte har en lärare känner till islam lite mer.
  Kan någon ge en finare beskrivning av islam?

  Som motpol läser jag de gamla muslimska historikerna. Ibn Isaq skrev den första biografin om Muhammed och boken kallas ”Sirat Rasul Allah”. Ibn Isaq föddes 50 år efter Muhammeds färd från Mecka år 622. Hans far var en krigsfånge, som blev en slav och accepterade islam. Ibn Isaq samlade upp historien om Muhammed och hans bok finns på engelska och kallas kort och gott ”The life of Muhammed” och denna bok är en del av det muslimska Sira, viktigaste källan om Muhammeds liv. I denna bok läser vi på s 511 ” When the apostle (Ordet apostle används om Muhammed) raided a people he waited until the morning” Alltså överraskningsattacker. På samma sida talas det om hur Muhammed lade beslag på de erövrades egendom. I samband med dessa krigståg fick hans soldater vissa förbud. Inte ha samlag med gravida kvinnor (de hade inte sina fruar med sig), inte äta griskött, inte sälja krigsbytet innan det var rättvist fördelat. När en krigsfånge inte ville berätta om var värdefullt gods var gömt befallde Muhammed om tortyr. Vi läser om 27 raids, krigståg som Muhammed var med om plus 38 krigståg som skickades ut utan att Muhammed var med (i sharialagen anges ett något högre antal krigståg). Denna bok på 690 sidor slutar med Muhammeds dör. Villa man veta mer vad som hände efteråt så rekommenderar jag Al Tabari den främste arabiske historieskrivaren som skrev en världshistoria på 8000 sidor bla om alla muslimska krig fram till 900-talet. Det är en historia om många krig. I bakgrunden finns också alltid hotet om helvetet för de otrogna och de som inte lydde Allahs lagar.

  Ett exempel på vad Al Tabari skriver https://kalamullah.com/Books/The%20History%20Of%20Tabari/Tabari_Volume_08.pdf
  Läs s 35 o framåt. Där berättas det om att Muhammed grävde diken (trenches) på torget i Medina och avrättade 600–700 judar som hade satt sig till motvärn och dessa fick sin sista vila i dessa ”diken” Muhammed fick också ett rikt krigsbyte vid detta tillfälle.
  Det som hände i Konstantinopel började på torget i Medina

  Liked by 7 people

 11. Mikael sandström skriver:

  Tack för en initierad artikel om erövringen av Konstantinopel. Se fram mot en likadan om de kristnas erövring av Jerusalem 1099

  Gilla

  • Rutger skriver:

   Den är säkert inte så oblodig heller, korsriddarna var inga ädla hjältar. Skillnaden är att islam med Muhammed började krigiskt och Muhammed lärde upp sina efterföljare att kriga. Jesus startade inga krig men eftersom tiden gick efterliknade de kristna sin omvärld mer och mer och efter den muslimska framfarten tog man upp idén om heliga krig. Som Dick Harrison skriver i sin bok om de nordiska korstågen så behövdes det ett förändrat tänkesätt och impulser utifrån under en period av ca 1000 år. Vilka impulser som kom utifrån avslöjar han inte men själv är jag helt övertygad att det kom krigiska impulser från islam till kristendomen. Kanske från annat håll också.
   Man kan även säga att de kristna till viss del tog efter den primitiva judendomen som framträder i gamla testamentet och där vet vi att de som kallar sig guds folk krigade mot andra och ibland mot sig själva. När påven Urban den andre uppmanade till det första korståget kunde han inte hitta ett enda ställe i de kristna skrifterna, nya testamentet utan han tog fram skriftställen från gamla testamentet för att motivera till korståg.

   Gilla

   • Göran skriver:

    Tyvärr, är Dick Harrison inte någon pålitlig historiker. Eller, möjligtvis en ganska okunnig historiker.

    Gilla

   • Rutger skriver:

    Kan ej bedöma Dick Harrisson men i detta fall låter det som han skriver mycket troligt för mig. Att kristendomen hade en pacifistiskt begynnelse men med förändrat tänkesätt och impulser utifrån skedde det en förändring. Iconoklast händelsen är ett exempel på hur islam påverkade den grekisk-ortodoxa kyrkan. Kristendomen vad jag vet spreds i Europa med fredliga munkar och så även till Sverige men när Erik den helige skulle kristna Finland kom han med en armé. Något hade hänt däremellan. Ett förändrat tänkesätt!

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Du kanske bör betänka att Jerusalem erövrades av muslimerna 638. Den återerövrades av de kristna 1099. Under tiden hade den islamiserats i rask takt såsom en av Islams heliga orter. Klippmoskén färdigställdes år 691. Vad erövringen betydde för de kristna kan vi bara gissa. Korstågen var en reaktion på den muslimska aggressionen när Europa stadgat sig. En utlösande faktor var en seldjukisk invasion av bysantinska rikets östra områden. Nederlaget i det avgörande slaget vid Mantzikert 1071 och tillfångatagandet av den bysantinske kejsaren var början till turkarnas stegvisa erövring av det bysantinska riket som avslutades 1453. Åren 1076-1078 erövrade seldjukerna Syrien och Palestina och hotade de kristna pilgrimsfärderna till Jerusalem. Detta fick påven Urban II att uppmana kristenheten till motstånd, som konkretiserades i det första korståget 1096-99.

   Ditt underförstådda likställande av muslimernas mer än tusenåriga aggressionen med kristendomens reaktion är nog så avslöjande.

   Liked by 2 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Korsfararna agerade inte enligt Kristus intentioner. Jesus Kristus, som kristendomen utgår från och gett namn till, predikade ju motsatsen till våld och död och ondska.
   När påvar och kungar och furstar återtog Jerusalem var deras härnadståg deras egna mänskliga påfund. Jesus predikade inte krig och spridning av kristendom med svärdets makt. Det gjorde tydligen däremot Mohammed från början. Mohammed stred själv med svärd, dödade och gav order om död och tortyr och slaveri och konfiskation. Jesus var obeväpnad och hade inte världsliga maktanspråk och var fattig och monetärt anspråkslös. Det går inte att beskylla kristendomen för de hemska våldsdåd som de världsliga krigarna i korstågen begick, och som de ansåg var i Guds namn. Det hade de själva hittat på som svepskäl. Kristus uppmanade inte till våld, utan tvärtom.
   Gamla testamentet är inte heller den centrala filosofin för kristna, utan mer en historiebok om Israels folk som bakgrund, och uppmanar inte heller läsaren till våld. GT beskriver vad som hände Moses och Israels folk. I GT står inte: Du skall gå ut och döda! Alla trogna skall döda otrogna!
   Det är Jesus Kristus ord mot våld som är kärnan i kristendomen. Det har dock ofta glömts, och vad som helst har ju kunnat bli guds vilja beroende på den aktuelle världslige potentatens behov av rättfärdigande. Ändamålet helgar medlen sade någon jesuitpredikant, men det var hans mänskliga påhitt.
   Kålsuparteorin om kristendomens och islams likvärdighet är fel, liksom kålsuparteorin om Sovjets och USA:s påstått likvärdiga ondska under kalla kriget, något jag hört till leda från 70-talets vänsterrelativister.
   Död och våld och hemskheter och även hot om skärseld i livet efter detta, i GT talar ju också präster och påvar numera tyst om. Man vill sedan hundratals år inte alls uppmana till våld inom kyrkan. Kristna kyrkan har anpassats till en modernare västerländsk civilisation.

   Liked by 1 person

 12. skaaning skriver:

  Det enda som var nytt för mig är att Mehmet är en turkist variant av Mohammed. Se där. Alltid lär man sig något nytt. En mycket läsvärd artikel. Det är en så central punkt i vår historia och ändå nämns den aldrig på svenska historielektioner (fram till och med gymnasiet iaf). Det är verkligen historielöshet satt i system. Och det var för övrigt (troligen) sista gången muslimer överraskade europeer/kristna teknologiskt. Mehmets wunderwaffen var de gigantiska kanonerna som Konstantinopels murar inte kunde stå emot. De var tillverkade av en ungrare vid namn Orban/Urban som sålde sina tjänster till högstbjudande, så när byzantinerna inte kunde skramla fram pengarna så gick han till Mehmet istället.

  Gilla

 13. John Nilsson skriver:

  Alison Tieman om det osmanska riket och feminismen. Janitsjarerna var bortrövade kristna barn, där pojkarna tvångskonverterades till islam och blev sultanens närmaste livvakt och ämbetsmän. Deras separation från sin kristna familj och kultur ledde till en prestations- och lojalitetskultur gentemot sultanen, då deras identitet inte längre tilläts bero av deras uppväxt och ärvda status, utan endast av hur väl de skyddade sultanen (som män får sitt värde av hur väl de kan försörja och skydda kvinnor…):

  The Ottoman Empire: When Slaves Rule:

  Uppror förekom, men janitsjarerna utplånades till sist i ”den lyckliga händelsen” av trogna till Mahmud II ((läs under rubriken Upplösning):

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Janitsjarer

  Gilla

  • skaaning skriver:

   De omskars och fick aldrig gifta sig och skaffa barn. Huruvida de blev snöpta eller inte, vet jag ej. Men systemet var snillrikt utformat, i all sin ondska. Bara ett slutgiltigt tillägg. Det är korrekt att de ”tre vise männen” benämndes som ”magi”, vilket var det zoroastriska prästerskapet, och zoroastrianismen var förmodligen den äldsta monoteistiska religionen, möjligen med undantag av Aten-kulten unden Akhenaten i 1300-talet BCE i Egypten. Det är ett faktum att alla religioner livnär sig på myter från tidigare religioner, utan undantag.

   Gilla

 14. Irene skriver:

  Du är svensk offentlighets mest gåtfulla person, Mohamed Omar… Kanhända driver du med oss allihop och gapskrattar på din kammare när ingen ser dig?

  Liked by 1 person

 15. Jan Ahlström skriver:

  ”Tre vise män som följde stjärnan till Betlehem”, nu klockan 19.45 rapporterar Svt1 att det har aldrig funnits ngn stjärna på himlen vid den tiden som lyste så klar.
  Man drar sedan ut kontakten till pappersstjärnan i fönstret, plockar bort den och så var det ”Thank You and goodbye” med den traditionen åxå hoppas väl Svt.

  Gilla

  • Gin Tonique skriver:

   SVT är en stor islamistmegafon.
   Man häpnar varje dag.
   Däremot finns det de astronomer som hävdar att det kan ha varit en komet som sågs som en stjärna.

   Gilla

 16. Anders skriver:

  Det kan finnas anledning att påminna om några senare slakter genomförda av turkarna: folkmorden på grekerna (1 miljon) och armenerna (1,3 miljoner). Det är detta folk som sådana som Carl Bildt vil ha med i EU!l

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.