Den svenska självbilden och hur den förändras

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Att känna stolthet för sitt land är inte bara vanligt utan också viktigt för människors identitet. Detta gäller även för Sverige men i den svenska självbilden finns också en stark känsla av överhöghet och ett vidgat ansvarstagande som omfattar det globala samhället i sin helhet. Svensken reser ut i världen för att ställa saker till rätta, att se till att allt fungerar samt ta ansvar för global miljö och klimat och för jordens alla hjälplösa och drabbade. Det finns en liten Dag Hammarsköld i de flesta.

Sverige är väglett av de senaste vetenskapliga och och tekniska rönen kombinerat med en samhällssyn som söker förena Bergspredikans kristna kärlek med det bästa från den franska revolutionen. Inget land har klarat detta bättre än vi tycker många och därför måste Sverige ta ansvar för en värld som ännu inte vet sitt bästa.

Detta gäller inte minst migranter från tredje världen, samt de som betecknas som EU-migranter, vilka inte kan bedömas efter samma normer som vi, då de ännu inte anses tillräckligt socialt utvecklade för att ta ansvar för sitt eget handlande. Begår dessa kriminella handlingar som mord och våldtäkt inte minst bland de sina ses det på ett annat sätt. Den implicita nedlåtenhet som ligger i en sådan attityd ligger i det undermedvetna och erkänns inte. Den är nämligen inte rasism utan handling av det ädla slaget ungefär som bonden som månar om sina husdjur.

Vad är då orsaken till denna svenska attityd av suveränitet och moralisk överhöghet som på flera sätt påminner om det imperialistiska Storbritannien men numera endast återfinns hos den engelska överklassen?

Dels har den gamla historiska rötter. Sverige hade under främst 1600-talet ett framgångsrikt och fast organiserat imperium och även om detta så småningom förlorades skonades moderlandet. Sedan från senare hälften av 1800-talet byggde Sverige upp ett antal ytterst framgångsrika och kreativa företag som skapade grunden för en enorm ekonomisk tillväxt som pågick nästan under ett helt århundrade och upphörde först under 1960-talet. Detta, tillsammans men turen and undgå världskrigens härjningar, skapade utrymme för genomgripande samhällsförbättringar som ledde till stora ekonomiska och sociala framsteg för alla samhällsgrupper.

Det socialdemokratiska samhället fick gradvis närmast totalitära drag (Roland Huntford, the New Totalitarians, ISBN 0-8128-1408-8) men accepterades allmänt eftersom det levererade välstånd och fortlöpande framsteg. Även om formellt icke-socialdemokratiska partier fått regeringsansvar från tid till annan har inget väsentligt ändrats utan dessa partier har bara fortsatt en socialdemokratisk politik.

Den svenska modellen beundrades emellertid – sina totalitära drag till trots – inte minst bland progressiva kretsar i USA. Säkert bidrog allt detta till att ge svenskarna en känsla att vara ett slags utvalt folk där alla fick möjlighet att förverkliga sig. Inte heller kunde de flesta se något alternativ till den förda politiken och en konservativ politik av det slag som återfinns i de flesta OECD-länder har aldrig fått något utrymme i Sverige.

Genom avsaknad av en traditionell konservativ politik med större betoning på traditionella västerländska värderingar där familj och civilsamhälle spelar en central roll har en fortlöpande radikalisering mot ett post-modernt socialistiskt samhälle fått fria tyglar med en tendens till upplösande av nationella värden och nationell identitet.

Dagens problem har varit att denna evolution mestadels är emotionellt driven av allehanda aktivitetsgrupper och där en genomtänkt struktur helt saknats. Dagligen fattas beslut på regeringsnivå eller kommunal nivå som är motstridiga. Först fattas beslut att migranter som inte fått tillstånd att stanna ändå får göra så genom att empatin ställs över lagen. En fortsatt sådan utveckling kommer säkert att leda till kaos och samhällskollaps varför fortsatta tendenser till politiskt godtycke och radikalisering måste kraftfullt motarbetas.

Speciellt oroande är den märkbara försvagningen av såväl den yttre som inre ordningen. Polis och rättsväsende fungerar ytterst bristfälligt och både militärt försvar och civilförsvar är uppenbarligen helt otillräckliga. Det enda som man med passion är villig att försvara är det anteciperade globala hotet mot klimat och miljö. Där föreligger inga som helst begränsningar.

Dagens svenska självbild har därför börjat likna ett luftslott eller sagoslott (ett ”cloud-cuckoo land”) med fantastiska sociala ambitioner men där samtidigt den substans och det fundament som behövs för att kunna genomföra sådana ambitioner håller på att upplösas i intet.

Det är därför nödvändigt att samhället börjar vakna upp till verkligheten även om den kanske är mer grådaskig än de rosiga visionerna.

24 thoughts on “Den svenska självbilden och hur den förändras

 1. Min korta vy på en strand skriver:

  Efter att ha sett DGS-TVs senaste där man ges rådet att inte bara följa svensk media så kanske en idé hade varit att gå samman med andra Nordiska aktörer som har en medieplatform, t.ex weekendavisen? Eller att bara skapa en översättning av dessa på en samlad Nordisk mediesida, själv läser jag danska obehindrat men det gäller kanske inte alla, i synnerhet inte de som borde nås med Stockholmssyndrom.

  Gilla

 2. Erling skriver:

  ”Svensken reser ut i världen för att ställa saker till rätta, att se till att allt fungerar samt ta ansvar för global miljö och klimat och för jordens alla hjälplösa och drabbade. Det finns en liten Dag Hammarsköld i de flesta.”

  Skojar du?

  Det undertecknad uppfattar är snarare ett högmod utan like. Vi är bäst! Vi vet! Vi kan!
  Någon brist på pekpinnar existerar knappast!

  Ansluter mig snarare till författaren Magnus Malm´s beskrivning:

  ”Ur ett globalt perspektiv är vi extremt udda här i Sverige, riktiga kufar. Ändå tror vi att vår
  världsbild är en global norm. Det är ett högmod utan dess like.”

  Liked by 1 person

 3. Min korta strandvy skriver:

  Kan det vara så att Sverige för de som är vänster har kommit att representera det sista överlevande beviset på att en variant av kommunismen kan fungera? Att det är därför man har hyllat Sverige internationellt och hjälpt till att skapa den hybris det svenska etablissemanget lider av? Utan Sverige så finns väl inte ett enda välfungerande samhälle där de rika ger till de fattiga, administrerat av kloka politiker, någonstans på samma genomförda sätt? Är Sverige en sorts kommunismens Galapagos-skölpaddor? Se, man kan indoktrinera folk att jobba hela livet för staten, nu har man till och med fått oss till att jobba utan knot för valfri grupp i världen som vill flytta hit för att de missköter och inte kämpar för sina egna territorier. Det finns ingen ände på vad man kan få oss till. Vi är kommmun-ister. Vi jobbar för det stora goda som våra ledare i sin klokskap visar oss.

  Jag har inte läst Totalitarians, den boken verkar ha varit enormt framsynt, i översättning utgiven 1972 tyckte jag det stod, finns den i nyutgåva? Förvånar mig inte det minsta om så inte är fallet. Jag måste skaffa ett exemplar innan bokbålen och tillfoga den till min samling med Rushdie, Nugent, Tintin, gamla Astrid Lindgren böcker, lilla Hjärtat och Vilks-tryck. Kan inte någon öppna ett dissident-galleri? Förresten, det finns redan i Malmö, nej jag läser nu, fanns i Malmö, men polisen och våldsvänstern blev för mycket. Nå, man får ha privata samlingar då i källaren.

  Liked by 2 people

  • Gert B. skriver:

   Roland Huntfords bok är som en kristallkula med full inblick i Sveriges framtid. Den svenska titeln säger mycket : Det blinda Sverige. För egen del tog jag ett fjärrlån på biblioteket för några år sedan. ( Senast jag kollade var författaren fortfarande vid liv. Född 1927 , har jag för mig.

   Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Om du går till utomordentliga morpheusblogg.se kan du i rutan ”Kategorier” se rubriken ”Brave New Sweden”. Där finns en hel artikelserie på svenska, som bygger på Huntfords bok. Jag vill minnas att hela den engelska texten också finns tillgänglig där. Mycket läsvärda artiklar och ett gediget arbete på bloggen. Rekommenderas varmt!

   Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Den engelska texten finns som PDF på internet. Det verkar inte vara en helt legal vara. Därför ger ingen länkar till den. Google är din vän. Läs boken! Inget nytt har hänt sedan 1970.

   Kan i samma veva rekommendera ”The Conscience of a Conservative” av Barry Goldwater. Där beskrivs i usoniska (amerikanska) termer hela Sveriges politiska sjuttio- och åttiotal. Boken skrevs 1960. Inget nytt under solen.

   Gilla

 4. Peter skriver:

  Om ni ännu inte gjort det så titta på Det goda samhällets intervju med den pragmatiske socialdemokraten Johan Westerholm (från ledarsidorna.se). Han har mycket intressant att berätta om politikens utveckling.

  Ja, jag rekommenderar att ni tittar på samtliga fem intervjuer som hittills laddats upp på Det goda samhällets Youtube-kanal.

  Liked by 2 people

 5. tomas skriver:

  Bulgarien och Rumänien får pengar från Sverige genom EU. Som tack kommer det hit en massa tiggare. Det är väl bara en tidsfråga innan de får gratis bostad och försörning betalt av dom svenska skattebetalare. Ett reportage i teve handlade om en rumänskt kvinna som tiggde i Sverige. Hon hade åtta (8) barn hemma. Vad händer när dessa ynglar av sig?
  ”The goal of socialism is communism.” – Vladimir Lenin
  Det socialistiska Sverige har förlorat kompassriktningen…
  .

  Liked by 1 person

 6. larslindblog skriver:

  Ja, det är sant allt Lennart skriver , men ibland tycks polis ha enorma personella resurser , jag tänker på när det dök upp ”nattvandrare” i Stockholm som kallade sig OG och försökte schasa bort ”marockanska gatubarn” från City . Då dök det upp ca 100 poliser som istället ”schasade bort” nattvandrarna. Och i Malmö minns jag ju galleristen Rönnquist som ställde ut verk av ”klipp och klistra provokatören” Dan Park . Massor av bistra poliser full utrustning stormade galleriet och grep ”konstnären” och galleristen , samt med viktig min förde bort tavlorna. Park dömdes till fängelse för HMF och galleristen fick visst villkorligt och böter om jag minns rätt.

  I sammanhanget kan nämnas att jag har en bekant som har ett vilande AB ,och nu kallas till förhör i Malmö för bokföringsbrott då han missat att även vilande AB tydligen skall inlämna deklaration.

  Hå-hå-ja-ja.

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det svenska ”rätts”-väsendet när en uppfattning som de kallar ”ekonomisk rättsutövning” eller något liknande. Det går ut på att vidtaga de åtgärder som ger mest effekt i förhållande till ”rätts”-väsendets insats. Rättvisa räknas inte i svenskt rättsväsen, lika lite som i politiken. Det gäller uteslutande att hushålla med resurser. Att jaga Svensson är effektivt, ty Svensson rättar sig i ledet. Att jaga yrkeskriminella är ineffektivt, för de kommer enligt marxistisk teori alltid att fortsätta att begå brott. O.s.v.

   Mutatis mutandis…

   Gilla

 7. Gunilla skriver:

  Den svenska självbilden är längre och längre från verkligheten. Illusionen om den humanitära stormakten medför kostnader, som folket inte fått bestämma om, som alltmer urholkar den välfärd som sedens efterkrigstiden byggts upp. Välfärd som var tänkt för de kommande generationerna. Etablissemanget lever i sin illusoriska bubbla och ser inte att medel-Svensson mer och mer förvandlas till det som kallas white-trash. Med fattiga i ytterområden och fattigpensionärer som får konkurrera med professionella hitresta tiggare om burkar i papperskorgar för att klara att få mat för dagen. Sedan gapar man ‘farlig’ desinformation när utländska och alternativa media skriver om hur det ser ut i Sverige.

  Liked by 2 people

 8. Lasse W skriver:

  Mycket bra analys men jag ser gärna ordet ”sekularism” också. Och ”social ingenjörskonst”. Ja högmod går före fall brukar det heta. Jag gillar gamla talesätt och sedelärande historier. Pojkboksmoralen från 50-talet skulle behöva dammas av. Flickböckerna från samma tid hade nog samma moraliska mönster: göra rätt för sig och erkänna om man gjort fel och sedan tas till nåder igen. Jag saknar den gamla svenska moral som var en bra kompass i tillvaron för både arbetare och borgarklass. Var den fel? Auktoritär?

  Sedan har vi berättelsen om Ceasar som for fram på sin triumfvagn efter ett framgångsrikt krig. Han hade dock en slav därbak som sade: kom ihåg att du är dödlig. ”Memento mori”. Ja så går tankarna så här vid morgonkaffet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Men det är ju den moralen som gör att Sverige ännu finns! Det är den moralen som sosseriet har levat på att parasitera på under åttio år! Det är den moralen som gör att den som Patrik kallar ”medelklassen” inte gör uppror och slutar släpa med hela härket på sina ryggar. Uppenbarligen lever den moralen och har hälsan! Tyvärr!

   Gilla

 9. Tor Arne skriver:

  Chris Forsne:

  ”Varför sticker vi ut som så extrema? Kan det bero på att vi alltjämt lever i missionens tid och därför också ständigt använder uttrycket att det är ”vårt ansvar” att ta hand om alla som söker sig till oss? Kan det faktum att kristna folkhögskolor utbildar stora grupper journalister ytterligare späda på en i grunden religiös syn på vad som är svenska samhällets ansvar?”

  http://ledarsidorna.se/2016/08/ga-ut-och-gor-alla-folk-till-larjungar/

  Gilla

 10. Min Strandvy på ett kort. skriver:

  Har börjat läsa pdf utgåvan av The New Totalitarians nu, det var många år sedan jag läste Huxley och Orwell som refereras, men det är ju helt skakande träffsäkert, och detta skrivet på 70-talet! Detta är den viktigaste boken om Sverige jag känner till, alla kategorier.

  Liked by 1 person

 11. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Lennart, för en fyllig och träffsäker resumé! Då återstår ett antal problem… Här handlar det främst om härskarklassens självbild och tänkande, som har strålat ut och regnat ner över ”folket” och mest påverkat de närmast underliggande tjänstemannaskikten. Det är inte bara en självbild, utan en hel ideologi och verklighetsuppfattning, som finns i kroppen likt en kultur eller en barndomstro som man växer in i. Levebrödet, grupptrycket, tänkandet, prestigen – allt varvas och flätas ihop med åren och formar seendet och bedömandet av omvärlden. Det blir en smärtsam process, om man förlorar ansiktet och tvingas börja gå i en helt annan riktning. Det inre motståndet kan vara mycket stort. Men inte förrän högmodet har krossats kan en äkta ödmjukhet börja utvecklas. Först då kan man börja möta och bemöta alla med respekt för det ursprungliga människovärdet, där vi är jämlika.

  Ett andra problem är bristen på naturlig auktoritet och ledaregenskaper i en numera nationell vuxenmobbnings- och konformitetskultur.

  Ett tredje problem är den ökande sociala upplösningen, desintegrationen, resultatet av decennier av idoliserad juvenalism och anormalitet, avklippandet av sociala band och kontinuiteter. Utvecklingen har skapat många materiellt välbeställda medborgare, men vilka basala och socialt konstruktiva förmågor besitter de nu? Kommer de att gömma sig under sängen när de självklara gamla samhällsstrukturerna börjar ge vika och MasterCardkortet inte går att äta?

  Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Jag antager att jag skall gratulera dig till att ha lyckats skriva en artikel i den säregna stil som råder på svenska rikstidningars debattsidor. Det är ett godtyckligt tuvhoppande från ett resonemang eller påstående till ett annat, helt utan sammanhang och sammanbindning, och eventuella åsikter får man leta efter i någon bisats där de stuvats in mellan ett par, tre motsägande villkor.

  Kanske kan Svenska Digest publicera?

  Gilla

 13. Anders F skriver:

  Det är en välfunnen liten sammanfattning av just ämnet ”den svenska självbilden”. Din kommentar hör till de mer bisarra här på länge.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.