Underbefolkning

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Under årens lopp har jag varit med om ett antal påstått katastrofala hot mot mänskligheten. Några av de värsta inträffade strax före min tid, till exempel digerdöden och trettioåriga kriget, men jag har likväl fått uppleva oron för skogsdöd, ozonhål, slutet på alla råvaror, peak oil, global uppvärmning och många till.

Men ingen annan global skräck har väl varit så permanent och till och med trovärdig som fruktan från överbefolkning. Jag tror denna undergångsfobi varit med mänskligheten från början eftersom världen återkommande faktiskt varit överbefolkad i bemärkelsen att det tidvis – och här och där ganska ofta – inte funnits mat till alla, utan åtskilliga gått under av svält och följder av undernäring.

Den engelske ekonomen Thomas Malthus, som bortsåg från eller inte kunde föreställa sig den kommande tekniska utvecklingen, förklarade i slutet av 1700-talet att överbefolkning med åtföljande svält och död var liksom inbyggt i den mänskliga existensen. Tillgången på mat kommer aldrig att kunna hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen, förkunnade han, eftersom människan förökar sig exponentiellt, medan matproduktionen i bästa fall bara ökar aritmetiskt.

Sådär har det fortsatt med återkommande larmrapporter även i modern tid, enbarnspolitik i Kina, böcker med titlar som ”Standing Room Only”, internationella biståndsfinansierade folkbegränsningsprogram i vartenda u-land. SIDA hade en Befolkningsbyrå som spred kondomer över världen, FN har en Befolkningsdivision som bland annat undersöker bruket av preventivmedel i världen. P-pillret uppfanns, inte i första hand för att världen efterfrågade en sexuell revolution, utan för att bekämpa överbefolkning, åtminstone inom familjen.

Så kommer ett litet land i norra Europa, som heter Sverige, med en ny förkunnelse: faran är inte överbefolkning, utan underbefolkning. Snart sagt varje dag får svenskarna höra av olika välfärdsmyndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket att nationen har alldeles för lite folk och att dess räddning är invandring av folk från exempelvis MENA. Märkvärdigt, eller hur? Hur har det plötsligt efter tusentals år blivit tvärtom? Och just i Sverige?

Myndigheternas resonemang är ungefär så här. Ett gäng som arbetar ska försörja ett annat gäng som inte arbetar. Om den andel av befolkningen som inte arbetar ökar så blir bördan allt tyngre för dem som jobbar. Till slut riskerar de jobbande att knäckas under skattebördan (eller i varje fall bli rätt förbannade). I officiella sammanhang heter detta att befolkningspyramiden är ogynnsam eftersom, antyds det, det finns för många gamla som måste försörjas. Därför är det en bra idé att importera folk som man hoppas tänker arbeta.

Jag har två synpunkter på det där resonemanget. Båda synpunkterna går ut på att resonemanget är snurrigt.

Hur kommer det sig att andelen icke-arbetande blir fler? Jag kan finna tre skäl: att riksdagen har bestämt att vi ska ha en pensionsålder vid 65 år trots att folk numera blir långt äldre och dessutom håller sig friska rätt länge till; för det andra att riksdagen inrättat en massa bidrag som gör att även folk i arbetsför ålder kan välja att låta sig försörjas av de arbetande; för det tredje att ungdomar på något vis lyckas ordna sin försörjning så att de  kan skjuta upp sin debut på arbetsmarknaden, troligen oftast med hjälp av olika slags välfärdsersättningar.

Gör tankeexperimentet att välfärdssystemet inte fanns. Vad skulle friska pensionärer och bidragsförsörjda i arbetsför ålder och ungdomar som vill relaxa några år före arbetslivet då göra? Ett säkert svar har man förstås inte, men att många skulle börja jobba känns som en säker gissning. I så fall försvinner det problem som Arbetsförmedlingen vill lösa med immigration.

Därav kan vi dra slutsatsen att problemet inte är befolkningspyramiden, utan välfärdsstaten. Problemet är inte demografiskt, utan politiskt. Det som man hoppas rädda genom att importera folk är inte svenska folket utan välfärdsapparatens föreställningar om hur land ska styras. Man försöker lösa ett politiskt problem med demografiska metoder. Det kommer förstås inte att gå.

Min andra synpunkt på teorin om underbefolkningen är att den dömer oss till evig befolkningstillväxt. Om vi låtsas att arbetskraftsimportstrategin verkligen har framgång så kommer trots allt även den importerade arbetskraften så småningom att sälla sig till pensionärskollektivet varför det behövs ytterligare tillförsel av arbetskraft, kanske genom import, kanske genom att barnafödandet förmås öka. Befolkningstillväxten får aldrig sluta. En rullande snöboll.

Det talas numera en hel del om falska eller fabricerade nyheter som påstås grassera i sociala medier, typ att Hillary Clinton och en medarbetare till henne höll på med barnporr i ett antal pizzerior i Washington. Även Putin sprider falska nyheter. Till exempel ska hans propagandachef Kiseljov på TV ha sagt att svenskar har sex från nio års ålder och ”erektionsproblem bland barn redan från tolv års ålder”.

Är det överdrivet att inhysa teorin om underbefolkningen i samma kategori av påståenden? Kanske. Tankekonstruktionen är mer avancerad. Men intresset bakom är fullt lika tydligt. Propaganda slutar inte vara propaganda för att den är skickligt gjord.

75 reaktioner på ”Underbefolkning

  • Avon Barksdale skriver:

   Det hela handlar om att 40 talisterna nalkas ålderdomen. Då är fler händer i omsorgen en enormt hög prioritering. Det krävs tydligen massor av humanresurser för att de på ett ‘värdigt’ sätt skall lyckas med att bli gamla. I själva verket är ju just att åldras och dö en ‘utmaning’ som de flesta befolkningar även med knappa resurser brukar ro iland med.

   Liked by 1 person

 1. Tord Hedström skriver:

  Och även om det skulle finnas sanningar, vilket jag inte heller tror, borde åtgärden vara vid respektive tidpunkt; en behovsanalys och rekrytering. Världen är full av arbetskraft.
  Om tex det föreligger brist inom omsorgen kan jag rapportera från Vietnam stora tillgångar på kvinnor som har kulturmässigt rätt kompetens, dessutom motivation. Dock förutsätts språk.

  Liked by 1 person

 2. Min korta strandvy skriver:

  Ja hur går detta ihop med Miljöpartiets värnande om planeten? Överfört till hela jorden så krävs en befolkningsökning för att vi skall kunna leva? Det är naturligtvis dumheter, jordens befolkning var ganska stabil länge före jordbruket uppfanns, och senare fabrikerna, man behövde arbetare. Med en allt ökande automatisering behövs inte så många så nu uppfinns arbeten som inte behövs, genusvetare och coacher och arabisktalande tolkar. Dessutom så förbrukar de som kommer hit väsentligt mer miljö än där de kom ifrån, exempelvis Afghanistan. Dessutom igen, om det nu ändå är så att man tror att det krävs fler unga för att betala för vår ålderdom, hur skall det gå för de länder de lämnar? Skall de kvarlämnade klara sig själva, det tenderar ju att vara kvinnorna, och det är ju alltid de man hör har låga pensioner här hemma, hur är det med kvinnorna vars söner lämnar dem i Irak, Syrien eller Afghanistan? Skall de klara sig själva, eller skall vi i Sverige försörja dem också, då går det väl inte ihop iallafall?

  Man inser ju lätt att var och en måste jobba så mycket så att man har sparat ihop till ålderdomen själv för ett långsiktigt hållbart system, och lite mer om man vill hjälpa de som inte kan pga sjukdom. Den svenska ekvationen fallerar ju istället fullständigt pga det negativa urvalet av de som kommer, det har varit så säkerligen sedan 80-talet om man räknar alla poster, att invandrarna utgör ett nettouttag istället för en insättning, de kommer sent i arbete om alls, de arbetar i låglöneyrken eller svart, de har sämre hälsa och blir gamla precis som vi andra, begår mer brott etc etc.. Det blir helt enkelt inga framtida pensioner via skattsedeln för svenskar utan man måste spara själv är min gissning om vad som väntar de som är unga idag.

  Ett svek av historiska dimensioner.

  Liked by 6 people

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Skolresultaten faller, bildningsnivån sjunker och värdet av t.ex. en studentexamen eller en högskoleutbildning eroderar. Är det då inte begripligt att många tror på allvar att det går att kompensera fallande kvalitet med kvantitet?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Nja, min andra tes var att vi blir ”dömda till evig befolkningstillväxt”. Det sa aldrig Malthus. Han sa att apokalypsens fyra ryttare skulle decimera en befolkning som hotade att växa. Det är skillnad på en befolkningstillväxt som faktiskt förverkligas och en som liksom vill, men aldrig får till det.

   Patrik

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag har ännu inte läst boken, men när jag snabbt tittar efter hittar jag följande postulat: ”Secondly, that the passion between the sexes in necessary, and will remain nearly in its present state.” Det säger emot ditt påstående.

    Malthus var anti-millennialist och menade att det inte är möjligt att skapa ett paradis på jorden, t.ex. genom samhällets eller människans ”perfektionering”. Vi kan inte ändra vår drift att förmera oss. I detta postulat tar han sin utgångspunkt för resonemangen om befolkningstillväxt och de mekanismer som kommer att stoppa den, och vilka alltså inte är människans goda sidor. Det är bara en av flera nödvändiga följder av anti-millennialismen. Till de millennialistiska lärorna hör socialism och liberalism, åtminstone i form av socialliberalism eller nyliberalism. I valet mellan snuttefilt och elände väljer de snuttefilten, men kommer inte undan eländet.

    Hittills har han haft rätt. När vi i Västvärlden har begränsat vår nativitet med sociala medel och läkemedel, så har ganska omedelbart andra befolkningar ryckt in för att rädda Malthus tes och för detta fått kraftigt stöd från vår politiska elit, som både i Tredje världen och på hemmaplan oförtrutet verkar för att maximera nativitet och överlevnad men inte gör ett smack för att breda ut de system som i vår del av världen tycks hålla befolkningsökningen i schack.

    Gilla

 4. tomas skriver:

  Sverige måste införa medborgarlön (helikopterpengar) för att hålla den utsatta delen av befolkningen lugn. Medelklassen måste jobba mycket hårdare i framtiden.
  Igår läste jag om vattenbrist som hotar stora delar av världen…
  Sverige importerar idag hälften av livsmedeln (alla dessa dieselslukande lastbilar söderifrån på E4:an). Vad händer om vi blir avskärmade från resten av världen. Vi har ju bara uppodlingsbar mark för ca: 10 miljoner hungriga själar. Vad händer vid missväxt? Vulkanutbrott som förmörkar himlen…
  Som en klok person i Rinkeby sa igår. Sverige genomgår en ”nationell kris”. En politisk kris..
  PS. När man är 60+ är man inte anställningsbar i Sverige. Företagen satsar hellre på nyanlända som ger 85 % i lönebidrag.
  *
  “World population needs to be decreased by 50%”. – Henry Kissinger.

  Liked by 4 people

  • Igor skriver:

   ”Sverige måste införa medborgarlön (helikopterpengar) för att hålla den utsatta delen av befolkningen lugn.”
   Du verkar inte vara rädd att de som blir försörjda och då inte behöver lägga tid på detta sysselsätter sig med något annat, t e x driva runt i varuhusen och sälja vidare det de får med sig?

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det är väl NWO:s agenda…

   Men vilka skall då bort?

   De tärande pensionärerna…

   Handikappade sjuka e vilka?

   Låter som vi är på väg mot ett Nazistiskt samhälle,
   kraftigt påhejade av naiva vänsterkrafter!

   Liked by 1 person

   • tomas skriver:

    Vi går nog mot NWO, annars blir det de stora multinationella företagen som bestämmer…
    olika grader i helvetet…
    ”Vi har både EU och FN, men det är bara nationalstaten som kan säkra medborgerliga och mänskliga rättigheter.” – Timothy Snyder

    Gilla

  • Anders skriver:

   Du är alltför optimistisk. Vi kan inte försörja några 10 miljoner. Vi kunde en gång, innan massinvandringen, och då vi var självförsörjande, föda 7 miljoner människor. Men det förutsatte ett mekaniserat, fossilberoende jordbruk. Före mekaniseringen kunde Sverige försörja 5 miljoner människor.Visserligen har avkastningen på jordbruksmarken ökat men samtidigt har den brukningsbara arealen minskat. Vi bygger ju på den, överallt runt våra städer. Vid en internationell kris skulle det snabbt bli massvält i Sverige.

   Liked by 4 people

 5. Höga kusten skriver:

  Några snabba reflektioner som väcks av Patriks krönika idag.

  Vad gäller tillväxt, utveckling och överbefolkning kan naturligtvis många aspekter anläggas. Patrik tar själv upp många av dem. Jag kommer att tänka på hur alla kommunpolitiker uppvisar dådkraft genom att få kommuner att växa, befolkningsmässigt. Och att kommunal framgång alltid mäts i befolkningstillväxt. Och att det även gäller företag, där framgång räknas i antalet anställda.

  Jag tänker också på hur Miljöpartiet vill begränsa all miljöpåverkan, samtidigt som de förespråkar befolkningstillväxt i Sverige, via migration, med starkt ökande utsläpp och miljöpåverkan som följd.

  Jag tänker även på att de många unga män som nu kommer till Sverige, som ekonomiska migranter, har lämnar föräldrar och äldre släktingar bakom sig, i sina egna hemländer. Och att det innebär att dessa äldres ålderdom kommer att sakna många unga hjälpande händer. Man kan då och fråga sig – hur solidariskt är det egentligen? Vilka händer skall bygga upp deras egna hemländer?

  Men tillväxt kan även vara personlig. Den vi avläser på våra egna badrumsvågar, när vi morgontrötta ställer oss på dem. Vi går, de flesta av oss, både upp och ned i vikt.

  Att vi kan bilda fettdepåer är i sig en effekt av att människan utsatts för återkommande svältperioder under sin tillkomsthistoria. Vi har evolutionärt utvecklat en förmåga att ta oss över kritiska svältperioder genom att kroppen i förväg lagt upp depåer av fett.

  Och inte bara det. Årets Nobelpris i medicin rör Autofagi. Begreppet har satts för att beteckna kroppens förmåga att bryta ned och återvinna egna beståndsdelar. Och vid svält hjälper den processen till för att klara av tider av mer akut näringsbrist, och mer tillfällig överbefolkning.

  Ingen vetenskapsman skulle av detta dra slutsatsen att vi i vår vanliga tillvaro bör svälta. Att vår historia bakåt i tiden, även måste utgöra en del av vår gemensamma framtid.

  Men just den typen av slutsatser drar faktiskt Dick Harrison i en nyss utgiven vetenskaplig rapport om migrationens historia i Sverige. Rapporten utgör en enda stor lovsång över migrationens välsignelser, sedd genom en historikers glasögon.

  Här används plötsligt historien själv som en önskvärd navigeringskarta över vår egen framtid. Genom att plocka en noga förpackad räcka av detaljer ur vår egen historia, ofta även med namngivande av enskilda personer, så målas migrationens alla välsignelser upp. Dess stora betydelse för Sveriges välstånd och utveckling påtalas sida upp och sida ned.

  Så kan också historia läsas och läras ut. En mer avancerad form av desinformation, förklädd som vetenskapliga fakta, har mer sällan lästs. En tydligare svanesång över migrationens välsignelser över en mer främmande befolkningstillväxt, har jag nog aldrig sett.

  Saknas gör alla no-go-zoner, hårda klanstrukturer, ökad kriminalitet, minskad mänsklig tillit och Malmös sociala problem och stora ekonomiska beroende av mer rika kommuner.

  Rapporten visar indirekt på hur urval av fakta kan staplas på varandra och via olika snirkliga narrativ leda fram till slutsatsen att vi bör, rentav måste, omfamna migrationen och betrakta den som en mänsklig välsignelse.

  Rapporten visar hur även källkritik kan gå i det subjektivas ledband. Hur även enskilda sanningar kan förpackas så de får en snedvridande effekt, och därigenom desinformerar. Rapporten är väl värd att läsas – på fler än ett sätt, antagligen något författaren inte räknar med.

  Länk till delmi-rapporten;

  http://www.delmi.se/upl/files/130131.pdf

  Liked by 2 people

  • Katarina skriver:

   Historiker och genetiker kan visa att folkförflyttningar har skett genom tiderna. Förmodligen har dessa förflyttningar skett i många riktningar. Därmed är även de som flyttar till Sverige idag också resultat av invandring till deras respektive tidigare länder. Skulle man därmed dra slutsatsen att de dysfunktionella drag som många samhällen uppvisar beror på den invandring som där skett, så vet jag mycket lite därom (men det kanske finns historiker som skrivit mycket om det). Att ett samhälle kan lyftas genom invandring av utbildade och arbetsamma människor har vi fått flera belägg för i den svenska historien, inte minst genom den bilagda rapporten. Den logiska slutsatsen kan därvid bli att det vore önskvärt om Europeer och t ex svenskar i större omfattning flyttade till Mellanöstern, där vi dessutom har vissa genetiska rötter. Det är dock knappast troligt att européerna skulle mötas av någon större hjärtlighet trots det uppenbart fördelaktiga för samhället. Det synes naivt att tro att människor som bor på en plats välkomnar en invandring som ställer krav på samhällets förändring i en upplevd ogynnsam riktning. Långsiktiga effekter av stor invandring är just långsiktiga och förändrar knappast människors syn därpå. Kortsiktiga effekter är betydligt lättare att bedöma och kommer därmed att ligga till grund för vår vilja eller ovilja att ta emot stora invandrarskaror varese vi är skandinaver eller bor i Mellanöstern.

   Liked by 1 person

 6. larslindblog skriver:

  Överbefolkningen orsakar kalhuggning av regnskog ,nedskräpning med plast mm. i haven , djur utrotas , industriell uppfödning av djur med hjälp av antibiotika i totalt djurovänliga miljöer .
  Även i Sverige skövlas jordbruksmark .T.ex : I Kristianstad drev kommunalrådet Pierre Månsson (L) på byggandet av ett helt obehövligt köpcentrum på landets bästa jordbruksmark..(Hammar) Även i Vä ( Krstd) skövlas åkermarken för byggande av ”cementlådor”.
  Företag skall givetvis hänvisas till ickeproduktiv mark och bostäder skall i jordbruksbygder lämpligen byggas på höjden i redan bebyggda områden. Men icke !

  Liked by 1 person

  • Höga kusten skriver:

   Den som åker bil genom ett kuperat landskap kan se hur äldre bebyggelse alltid har lagts på höjder. I dalagångar samlas lätt fukt, dimmor och kyla vid vissa vädertyper. Även rök hålls kvar under ett inversions-lock i dalgångar kalla vinterdagar. Ingen placerade därför förr bosättningar i dalsvackor eller på lågt liggande fuktiga lerjordar.

   Idag förhåller det sig annorlunda. Ofta bebyggs svackor i landskapet. Bebyggelse läggs direkt på tunga lerjordar. Trähus får då lätt fuktproblem. Och i flacka områden kan även översvämningsproblem uppstå vid skyfall. Utemiljön blir även mer allmänt rå och kall, med ökad frostbenägenhet.

   Ekonomi och effektiv exploatering går idag före allt annat. Äldre typer av hänsyn och kunskap glöms lätt av, eller negligeras medvetet. Nu skall Sverige bygga 700 000 tusen nya lägenheter/bostäder på bara några få år.

   Boverket vill då tumma på relationen parkerings- och garageplatser i förhållande till lägenhetsantalet. Ett mer bilfritt samhälle använd som argument för att kunna få till fler, och mindre dyra bostäder.

   Samtidigt bygger vi oss allt mer fast i olika typer av bilberoende. Olika shoppingcentra placeras utanför tätorter, som då kräver bil för att nås. En forcerad byggnation och rent ekonomiskt tänkande kräver tydligen sina offer…

   Liked by 4 people

  • Igor skriver:

   Det största hotet är överbefolkningen.
   Allt mer yta över det globala samhället är fyllt av skräp.
   Varför ser inte ”ledningen” till att skräp plockas upp? Det är väl många som behöver sysselsättning?

   Gilla

 7. Gösta Svensson skriver:

  Jag har länge hävdat att överbefolkning är problemet. Det vore egentligen inget problem, tvärtom, om vi lät Sveriges befolkning krympa avsevärt. Vi vore fortfarande långt ifrån problemet med inavel (det verkar ju däremot vara ett problem som av kulturella skäl, inte pga låg befolkningsmängd, finns på en del ställen i världen), och om Sverige satsade sitt överskott på att lösa de eventuella praktiska problem som en åldrande befolkning skulle kunna innebära (och här tror jag dessa problem överdrivits enormt av ideologiska skäl), istället för att stjäla sina medborgares pengar och skänka bort dem till människor som aldrig haft någon rätt alls att ta del av det välstånd och den välfärd vi ärvt och vidareutvecklat i vårt anletes svett, skulle vi utan problem kunna låta detta ske i den takt som vi eventuellt kan förutspå att det skulle ske. Dessutom skulle vi kunna göra det attraktivare att skaffa barn för svenskar om vi satsade på det istället för att agera jultomte till resten åt världen, och därmed skulle vi kanske inte alls ha någon befolknibgsminskning.

  Om vi minskade befolkningen skulle vi vinna utrymme och miljöbelastningen skulle bli betydligt mera lätthanterlig. Det säger sig själv att ett högteknologiskt och välutvecklat Sverige med låt säga 5 miljoner invånare, skulle stå mycket säkrare och vara mindre sårbart både då det gäller livsmedelsförsörjning och social hållbarhet än ett Sverige med 30 miljoner invånare bestående av olika små eller stora minoriteter som inte delar grundläggande värderingar i viktiga frågor. Människan behöver svängrum för att kollisionerna med andra människor skall mildras och undvikas, på samma sätt som kollisioner och belastningar på ekosystemet och naturen kan mildras och undvikas lättare om man inte utnyttjar dessa till max hela tiden. Livskvaliteten blir högre. Ingen, utom möjligtvis eliten som alltid skyddar sig och endast tar del av de eventuella fördelarna i form av billig och desperat arbetskraft, vill leva i överbefolkade områden. Sårbarheten i alla system blir lägre vid mindre belastning. Evig befolkningstillväxt är inte hållbart om vi nu inte inbillar oss att vi skall hinna kolonisera rymden innan jorden kollapsar och blir för trång.

  Liked by 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Vi importerar i hög grad inavel,
   från patriarkala strukturer, präglade av kusingiften…

   Som inte vill beblanda sig med dekadenta västerlänningar…

   Hur berikar det oss, en relevant fråga!

   Liked by 1 person

 8. Jan I skriver:

  Ständig befolkningsökning är inte hållbar. Den är pyramidspel för att göra det politiskt lättare att klara av pensionsåtagandet. Problemet är att den ökande befolkningen måste arbeta och betala in minst lika mycket till staten som tidigare generationer. Då är MENA inte bästa rekryteringsområde., särskilt inte man eftersträvar högteknologisk utveckling. Sverige bedriver inte arbetskraftsinvandring utan i hög grad invandring av bidragstagare. Öppna gränser behöver inte innebära arbetsfri försörjning.

  De gröna brukar inte tala för ständig tillväxt men tycker inte så om befolkningsökning. Det är befolkningen som står för konsumtion av råvaror och utsläpp. Vart tog den gröna logiken vägen?

  Liked by 3 people

 9. Staffan Wennberg skriver:

  Teorierna om överbefolkning finner man också i bakgrunden till klimat hetsen. Rockefellers drev den amerikanska kampanjen ”right to choose” där kvinnor skulle uppmanas välja att föda färre barn. I Brasilien steriliserade ett par hundra tusen kvinnor (huvudsakligen färgade). Kondomer etc spreds i tredje världen där Sverige helhjärtat bidrog. Tankarna vidareutvecklades via Rockefellers Club of Rome (där Anders Wijkman nu är ordförande) som i sin tur skapade boken Limits to Growth, Stockholmskonferensen 1972 och sedan klimatrörelsen. Tunga ekonomiska intressen finns givetvis i bakgrunden, som City Bank, den lukrativa handeln med utsläppsrätter, genmanipulerade grödor, enorma skattebidrag till industrier och organisationer etc. Det började med teorin om en exponentiell befolkningstillväxt.

  Staffan

  Liked by 1 person

  • Hovs_Hallar skriver:

   Konspirationer bakom allt, tydligen. Men faktum är att vi lever i en fysiskt begränsad värld, och att världen faktiskt redan ÄR överbefolkad — i synnerhet om alla ska leva på samma nivå som i USA och Västeuropa.

   Detta kan man inte snacka bort med teorier om onda maktintressen hit och dit.
   Däremot skulle det kunna fungera relativt hyfsat i Sverige OM inte makthavarna envisades att förstöra landet genom massimport av relativt improduktiva människor från akut överbefolkade regioner — där religionen (islam) ligger bakom både överbefolkningen och det allmänna kaoset i dessa samhällen.

   I Sverige skulle vi haft en stabil befolkning utan den gigantiska inflödet av miljontals asylmigranter.

   Liked by 3 people

 10. Jaxel skriver:

  För cirka ett och ett halvt år sedan lät det så här från Mikael Sjöberg:

  ”För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100.000 nya invandrare per år, säger Af:s generaldirektör Mikael Sjöberg .” (1)

  Med allt prat om ”utmaning”‘med att få de senaste årens invandrare i arbete så inser Sjöberg uppenbarligen att ingen längre går på detta.

  Så istället Af hävdar Arbetsförmedlingen och Sjöberg numer att invandringen skall rädda glesbygden (2).

  Är det möjligt? Och till vilket pris i så fall?

  Påhejade av den så kallade tankesmedjan Fores:

  ”Med en fortsatt invandring kommer hela Sverige att kunna leva även om 20 år. Det kommer att finnas människor som spelar division 6-fotboll, reser midsommarstången, föder barn och tar hand om varandra även i glesbygden.” (3)

  1. http://www.dn.se/ekonomi/arbetsformedlingen-permanenta-dagens-hoga-invandring/

  2. https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Nyheter/Nyheter-Om-Arbetsformedlingen/2016-09-14-Brist-pa-arbetskraft-i-mindre-kommuner-hotar-sysselsattningen.html

  3. http://fores.se/wp-content/uploads/2014/09/Fores-Avfolkning-utan-invandring-2015-03-11-2.pdf

  Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   Ja — detta är ju totalt vanvett. Och hur kan ett land som Sverige, där man berömmer sig över att ha vetenskap och förnuft som ledstjärna, tillåta att en hög statstjänsteman släpper ur sig sådant förbannat lögnaktigt dravel??

   Liked by 3 people

  • Jack skriver:

   Jens Ganman skriver om det här i ett mycket läsvärt reportage från Sveriges underjord – https://jensganman.wordpress.com/2016/12/12/allas-lika-varde-rapport-fran-underjorden/

   ”Alla dessa afrikanska män. Är de lösningen på den svenska landsbygdens framtid? Lösningen på utflyttningen från glesbygdskommunerna? I alla fall om man ska tro Stefan Löfven och Ylva Johansson. Fast många av dem tar sig aldrig vidare till SFI-klassrummet i Sorsele. Instegsjobbet i Strömsund. Praktikplatsen i Örkelljunga. De fastnar i Göteborgs, Malmös och Stockholms under värld. Ihopkrupna på en smutsig filt längst inne i ett sunkigt betonggarage. De vet inte ett dugg om den svenska värdegrundsdebatten. Eller om hur många kändisar och kvällstidningskrönikörer som ‘står upp’ för deras sak (i teorin). Makode Lindes afrikanska tårta. Utrensningen av Tintin från kulturhusets bibliotek. Lilla Hjärtat.”

   Ta och läs hela reportaget, och inse vilka enorma, olösliga ”utmaningar” Sverige har framför sig.

   Liked by 1 person

 11. Lasse W skriver:

  Ja behovet av befolkningstillväxt drevs av se stora amerikanska kapitalintressena för cirka 10 år sedan. Dessa intressen ville se större vinster via större marknader (globalisering) och fler konsumenter (flyktinginvandring). De europeiska ledarna köpte den här underbefolkningsidén som spreds bland USA:s och Europas ledare i Davos och Bilderberg och runt middagsborden vid internationella toppmöten. I Bilderberg hålls informella middagar under högsta sekretess där bank- och finansfolk sitter med vid borden…..

  Blair, Juncker, Bildt och så småningom Reinfeldt och Borg lät sig tyvärr övertygas. Debatten fick avläggare här hemma när det påstods att invandring skulle fylla hålen efter 40-talisterna och även rädda pensionerna. Varifrån kom egentligen de här idéerna? Kan någon forska?

  Nej det handlade om att Goldman Sachs, Microsoft, Bristol Myers Squibb, General Electric med fler internationella transatlantiska storföretag hade ställt ut växlar på framtiden och krävde 15-20%-iga avkastningar på sina investeringar. Öppna gränser och fler konsumenter var önskvärt. Asylskäl för att få komma in i Sverige? Glöm det. Så många som möjligt skulle få PUT och komma in. Order hade informellt utgått till Migrationsverket. Som levererade. Sverige skulle ju vara mångkulturellt hade det bestämts.

  Liked by 2 people

 12. Bjarne Däcker skriver:

  Jag gillar resonemanget om ”underbefolkning”.

  Med allt fler äldre behöver vi nya unga människor. Efter ett tag blir dessa också äldre och då behöver ny påfyllning av unga människor. Efter ett tag blir de också äldre etc. Så här kan det inte hålla på. I själva verket måste jordens befolkning minska eftersom vi bara har ett jordklot. Så har väl miljöpartister tänkt och löst problemet genom att flytta alla till Sverige. ”Alla människors lika värde” betyder allas rätt att flytta till Sverige.

  Utmaningen för politiker och ekonomer är i stället att utveckla en modell för hur vi upprätthåller en vettig levnadsstandard med en stabil eller minskande befolkning.

  Liked by 4 people

 13. Bengt skriver:

  Aj, aj, Patrik! Så får man inte lov att tycka! Att normalt friska – ej lika med kärnfriska – människor egentligen är fullt arbetsföra från 15 till 70 års ålder, och att en allt större del av dessa ägnar sig åt meningslös byråkrati eller d:o doktorerande innebär att arbetskraftsreserven i landet motsvarar åtskilliga årskullar. Att behovet av arbetskraft till stor del ökar genom inflödet av folk utifrån får väl inte heller yppas.

  Kanske något för (min) egen del att göra en doktorsavhandling av nu på ålderns höst när krafterna sinar…

  Liked by 1 person

   • Stefan Rudmark skriver:

    Du skulle blivit politiker. Behövs ingen utbildning, och du kan jobba fram till 75, eller om du vill hoppa av efter 8 år och bli livstidsförsörjd, med exakt samma månadslön.

    Gilla

   • Bengt skriver:

    Verdandi 17 december, 2016 at 16:02
    Helt riktigt påpekande. Det finns många på tunga jobb som sliter mycket på kroppen. Nog skulle det vara möjligt att ordna arbetsmarknaden så som i ett bisamhälle (med undantag av drönarna som bara tar andra bins arbetskraft i anspråk). Alltså att alla arbetar efter förmåga. En golvläggare med slitna knän ska syssla med annat än golvläggning.

    Gilla

 14. narran skriver:

  Det är väl snarare så att politikerna har startat en utbildningsinflation för att få ungdomar att vänta så länge som möjligt med insteget på arbetsmarknaden pga att många arbetstillfällen har rationaliserats bort. I dag krävs ofta gymnasiekompetens för yrken som du tidigare kunde få och lära dig direkt efter grundskolan. Dessa yrken har inte blivit mer kvalificerade utan det enda som har skett är att arbetsgivarna kan ställa högre krav pga att det finns fler arbetslösa att välja och vraka mellan. Helst ska du dessutom ha gått arbetslös så länge att du är berättigad till olika former av lönebidrag för att ha en chans att få dessa enklare jobb.

  Liked by 1 person

 15. David Liljequist skriver:

  Kul! Jag har tänkt samma sak, dvs retat mig på påståendet att vi behöver invandring för att sköta om våra gamla. Det kan ju inte stämma om åldersfördelningen hos invandrarna är väsentligen samma som hos dem som redan bor här – för i så fall har vi ju kvar exakt samma problem, bara i större skala. Alltså erfordras att endast yngre invandrare tas emot. Sen blir de också äldre, och så måste man ta in ännu fler yngre invandrare. Alldeles bortsett från andra fördelar eller problem med invandring, så är ju detta helt uppenbart inte en långsiktig lösning på ”problemet” med en åldrande befolkning, dvs ”problemet” med en bra sjukvård som håller folk vid liv.

  Liked by 3 people

 16. Christer Carlstedt skriver:

  Tanken på underbefolkning är tämligen befängd.

  Om vi i stället vänder på kuttingen och funderar på när överbefolkning inträffar, så torde väl de flesta vara överens om att det inträffar när ett område eller land inte längre kan föda de som bor där.
  Då skall vi kanske ha i åminnelse att Sverige i dag bara producerar hälften av den mat vi behöver för att livnära oss. Så ur den synpunkten skulle vi snarast vara överbefolkade.

  Nu vet vi ju att i det närmaste ingen svälter ihjäl i landet. Detta beror självklart på att vi kan köpa produkterna från någon som har ett överskott, genom att vi producerar något som säljaren av mat vill ha.
  Det här är givetvis inte riktigt med sanningen överensstämmande, för om vi betalar bättre för matvarorna än ett leverantörslands egen befolkning kan, så är det inte fråga om att vi köper ett reellt överskott. Bara att vi tar maten ur munnen på säljarlandets befolkning.

  Hörde jag någon säga något om solidaritet med världens fattiga?
  Jaså – inte det!

  Hur blev det så då, att vi inte kan försörja oss själva? För det kunde vi fram till 40-talets slut i vart fall (även om det inte var så kul med kafferansonering och avsaknad av bananer och apelsiner).
  I hög grad politiska beslut vill jag hävda.

  När man kör en vända på landsbygden och tittar på var gamla jordbruksgårdars byggnader var placerade, så lägger man snart märke till att de allt som oftast låg på någon liten bergknatte. Förutom att man inte byggde där det blev sankt vid regn, så var man inte så korkad att man byggde på den producerande jorden om alternativ fanns.

  Var bygger man i dag?
  Där det är billigast förstås! Där det är ganska platt till exempel.
  Ja just det! Jordbruksmark!

  Norrköping kan få tjäna som ett exempel. Längs vägen ut mot Söderköping ligger ett par bostadsområden som heter Brånnestad och Lida. Namnen är inga nya påhitt. Det är namnen på stora jordbruksfastigheter. Lida har jag litet förkärlek för eftersom det var där mina farföräldrar träffades.
  Förhållandet är precis detsamma i andra änden på staden vid utfarten mot Åby.

  När t.ex. Arbetsförmedlingen pratar om att det behövs mer personer i landet så tittar de givetvis på demografin med många pensionärer som skall försörjas och som dessutom har den dåliga smaken att hålla sig vid liv längre än tidigare.

  Våra kära folkvalda börjar så smått våga viska försiktigt något om höjning av pensionsåldern.
  Vad man helt tycks ha glömt är att när folkpensionen en gång infördes så skulle man ha fyllt 67 år för att komma i åtnjutande av den.
  Faktiskt var det inte så att man höll upp ett blött finger i luften för att känna efter vad som kunde vara en lämplig ålder. Det var betydligt mera krasst än så. Medellivslängden var då under 67 år. Mindre än hälften av landets innevånare skulle följaktligen få någon pension alls. Sett ur ett försäkringsperspektiv är alltså en pensionering vid 65 års ålder helt vansinnigt. Jag är givetvis medveten om att vissa har klara behov av pensionering vid tidigare ålder än så.

  Samtidigt som det ur försäkringsperspektivet vore helt rimligt att höja pensionsåldern samt givetvis att det är ett våldsamt resursslöseri att låta människor med yrkeskunskap och erfarenhet försvinna ur produktionen, så hörs röster om om Proppen Orvar som hindrar de unga att komma ut i arbetslivet.
  Som så vanligt så tänker man fel. Vad får någon att tro att någon som på sin höjd är kapabel till ett lärlingsjobb skulle kunna ersätta någon med 40 års yrkeskunskap?
  Samtidigt är arbetsgivarna synnerligen betänkta inför anställning med full lön av en outbildad nittonåring, vilket kan synas mig fullt förståeligt. Full lön för i bästa fall 50% arbetskraft?

  Varför inte fundera kring ett scenario med ytterligare två års arbetstid till 67 år där vederbörande skall ägna minst 25% av tiden åt att skola in någon nyanställd med lärlingslön och jobbgaranti med full lön efter två år förutsatt att vederbörande sköter sig och lär sig jobbet?

  Liked by 3 people

 17. Gunilla skriver:

  Sverige rymmer rent geografiskt en större befolkning. Visst. Men, som sagt, det är välfärdskomplexet som är fel. Då måste alla arbeta. I Solna klagar människor, med PUT, som gratis fått lägenheter (fullt möblerade) på att de Inte fått tv, dator och gratis uppkoppling. Nej, nu måste de betala för saker själva; som övriga befolkningen. Det är ju förståss svårt att ta in när man vant sig vid att få allt gratis. Sedan måste hela den offentliga delen göras om i grunden. Sociala skyddsnät måste göras om, men inte monteras bort helt. Om samhället lämnar helt uppstår anarki och med dagens undermåliga ordningsmakt är vi redan ett paradis för kriminella.

  Liked by 1 person

 18. Magnus Furugård skriver:

  Ett viktigt ämne som blivit alltför lite belyst! Skulle det vara ett bekymmer om Sveriges befolkning minskade? Knappast. Svenska företag som förlagt produktion och inköp utomlands på grund av t ex brist på lågavlönad arbetskraft här hemma är det största biståndet till andra länders utveckling Sverige har gjort hur man än räknar samtidigt som det tjänat svenskt näringsliv väl. Se bara Sao Paulo. Behöver vi då skapa lågavlönad arbetskraft här. Nej! Det viktiga är att vi är duktiga och effektiva att sköta våra företag, myndigheter och andra institutioner. Då skapar vi välstånd här hemma.. och där borta.

  Liked by 1 person

 19. Hovs_Hallar skriver:

  Du har helt rätt Patrik — teorin om underbefolkning är rent vanvett och hör till den flora av ren lögnpropaganda som sprids av makthavarna.

  Denna teori är totalt lögnaktig av flera skäl, som du även berör. Det mest uppenbara skälet är att asylmigranterna inte är aktiva på arbetsmarknaden i samma grad som vi svenskfödda infödingar. De är vanligen lågutbildade och somliga är tom. snarast analfabeter.

  Man kan försöka dölja detta med statistiska trick, men faktum är att asylinvandrare från länder utanför Europa — dvs. Afrika och Mellanöstern — utgör en gigantisk nettokostnad för skattebetalarna pga. sitt stora bidragsberoende.

  Alltså: ju fler vi släpper in av den sorten, desto sämre går det för Sverige!

  Och även om vi antar att de utgjordes av idel raketforskare och hjärnkirurger — vilket alltså är ren lögn — så skulle vi på lång sikt hamna i ett pyramidspel eftersom även dessa invandrare blir gamla så småningom.

  Det är ett tecken på hur sjukt Sverige är numera, att den här sortens enfaldiga vandringssägner tillåts grassera bland makthavare som borde veta bättre.

  I ex-vis Japan har man däremot insett flera demografiska fakta som tycks okända i Sverige — som att man ska akta sig noga för att släppa in en massa invandrare i landet, och i synnerhet inte ta emot muslimer!

  Liked by 1 person

 20. persture skriver:

  Varför föds för få barn i Sverige?

  Sverige avfolkas utan invandring säger många och upprepar vad Fredrik Reinfeldt sagt, senast hos Skavlan för någon vecka sedan.

  De noterar att svenska kvinnor föder för få barn och diskuterar endast invandring som lösning på problemet. De frågar sig inte VARFÖR! De borde väl fundera på sätt att göra det naturligt för kvinnorna att VILJA ha tillräckligt många barn.

  Jag tycker inte jag behöver argumentera för att samhället blir sundare med svenska barn istället för sådana från dysfunktionella kulturer, som inte vill försvenskas.

  För att vår civilisation skall överleva fordras statistiskt sett 2,3 barn per kvinna som föder barn, eftersom en del kvinnor inte föder barn alls. Det betyder att många behöver sätta tre barn till världen.

  Vi aborterar bortåt 40.000 barn per år. Vad behöver mödrarna för att 20.000 av dem skall få leva?

  Vad betyder feministernas kamp för att kvinnor skall göra allt som männen gör? Hinner de kvinnor som strävar mot toppen inom politik, näringsliv och sport någonsin skaffa tre barn ? Jag har sett flera exempel på att den stress, som det innebär, gör det svårt för kvinnor att få barn på naturlig väg. Anna Kindberg Batra är ett.

  Skall vi låta världen tas över av kulturer som ser kvinnor som en sorts kossor med uppgift att kalva soldater för att nå herravälde?

  Jag anser att barnafödande är den i särklass viktigaste verksamheten i samhället. Kvinnor måste behandlas därefter och inte som utbytbar ”arbetskraft”.

  Hur gör vi den jämställda välfärdsstaten livsduglig ?

  Liked by 4 people

 21. Jan Ahlström skriver:

  De flesta av de som på senare år tagit sig till Sverige kommer aldrig att få något jobb, många av dessa kommer heller inte att vilja jobba då de generösa bidragen och kravlösheten i det här landet inte direkt uppmuntrar dessa till att söka jobb. Svartjobb kanske men då blir det inga skattekronor till att försörja en åldrande befolkning.
  När sedan anhöriginvandring från MENA tar fart då måste vår statsminister hitta ännu fler invandrare som förhoppningsvis kan jobba och försörja dessa annars måste han hitta ännu fler som kan jobba och försörja de senast anlända som antagligen inte heller ville jobba utan leva på bidrag. ”Never ending story”!
  För att finansiera ovanstående känns det som den framtida välfärden inte bara kommer att naggas i kanten, den blir uppäten.

  Liked by 1 person

 22. Gösta Svensson skriver:

  Jag minns en scifi-novell jag läste då jag var ung (jag läste mycket sådant då). Det är väldigt länge sedan så jag minns inga detaljer, men något som bitit sig fast genom åren är hur författaren beskrev en planet där landytorna var täckta av människoliknande varelser. Ju längre in mot land, bort från kusten, man kom, desto mera eländiga var dessa varelser. De låg i högar och drivor, döda eller halvdöda och grep instinktivt efter berättarjaget när denne klev över dem. Mot kusten blev förhållandena bättre och bättre – varelserna stod på benen och var relativt aktiva längst ut vid vattnet. Jag tror det berodde på att de kunde komma åt föda i form av alger vid strandkanten.

  Jag vet inte om jag minns novellen rätt. Jag minns inte heller vad den mera handlade om. Inte heller kan jag säga exakt varför detta dyker upp i mitt huvud när jag läser PEs text och kommentarerna under, men det känns som att det egentligen finns ett tydligt samband..

  Gilla

 23. Thor skriver:

  Välfärdsstst. Det har blivit ett skällsord. Men det ksn ju bero vad vden s.k. välfärdsstaten idag innebär. Nämligen bland annat barnpension till vuxna afghanska män utan någon som helst anknytning till Sverige. Medan en person som haft en hygglig lön och betalat en hög procentandel sv den lönen under decennier till staten i utbyte mot ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, får finna sig i att denna ersättning blir medioker. Pengarna slussas istället till personer som aldrig bidragit med en krona till systemet. Ofärdsstat är då en bättre benämning.

  Liked by 1 person

  • Thor skriver:

   Synd att det inte finns edit-funktion som hos disqus. Den pyttelilla nedgråade texten medför att det är svårt att se vad man skrivit.

   Gilla

 24. NT skriver:

  O.T
  Vill du ha en PUT våldta en man…
  Detta visar en dom i Hudiksvalls tingsrätt mot en 18-årig utländsk medborgare. Mannen hade våldtagit en annan man och åklagaren yrkade på att gärningsmannen skulle utvisas, men tingsrätten ogillar detta yrkande med hänvisning till att Migrationsverket ännu inte fattat något beslut om mannens asylansökan, samt att han riskerar dödsstraff i hemlandet för brottets homosexuella karaktär.

  Liked by 1 person

 25. Staffan Persson skriver:

  Patriks inlägg handlar numera huvudsakligen om att svenska skattebetalare får pröjsa för de som inte arbetar. Under tiden håller Ryssland på att infiltrera och kapa de krafter som för denna i och för sig viktiga diskussion. Underminera demokratin i väst. Vakna upp, för tusan.CIA, FBI, MI 5,Bfv,MUST, -alla beskriver samma sak. Nu deltar jag inte längre på detta forum, det har blivit en ekokammare.

  Gilla

 26. MartinA skriver:

  I alla länder där det finns mycket nordeuropeer drivs liknande propaganda. Den varierar litet från land till land men andemeningen är densamma, vi skall blandas bort och försvinna. Vi har ej rätt att existera.

  Liked by 1 person

 27. Tege Tornvall skriver:

  Att börja arbeta (= försörja sig och de sina) tidigare och fortsätta längre är tämligen självklart när medellivslängden blivit över 80 år. Då räcker inte 35-40 yrkesverksamma år.

  Men därutöver behöver inte bara Sverige utan även Finland, Norge och även Ryssland och norra Nordamerika få fler verksamma invånare för att bättre utnyttja sina spridda resurser och täcka sina höga marginalkostnader för bl. a. uppvärmning, transporter och försörjning.

  Det påpekade min rektor Gunnar Arpi (professor i ekonomisk geografi) på Handelshögskolan på tidigt 60-tal. Han menade att ca 30 miljoner invånare vore bättre för Sverige. Det gäller rimligen fortfarande.

  Gilla

 28. Britt skriver:

  Behöver Sverige öka sin befolkning? Om inte så är ett sätt att bara ge barnbidrag för t ex endast tre barn. Vill man skaffa fler så får man betala själv. Dessutom bör barnbidraget vara lika stort för varje barn, inte öka som nu.

  Gilla

 29. 77711n skriver:

  Invandringspolitiken är en självgående nedåtgående spiral – ju fler outbildade, icke anställningsbara importerade invandrare, ju större försörjningsbörda, ju fler outbildade invandrare behövs …. i all oändlighet. Dessutom är vård- och omsorgsbehov för de importerade ca 1-1,5 större för varje åldersgrupp jämfört med nordbors, dvs en importerad 55-årings behov är som en 65-årig nordbos etc uppåt i åldrarna. Den egna befolkningens vård- och resursbehov borde effektivast lösas med arbetskraftsinvandring, teknologi och robotar. Nu löser politikerna ekvationen med högre skatter för den krympande skara som jobbar och längre yrkesverksamhet allt högre upp i åldrarna. Inga investeringar görs för tillväxtkapital, export och infrastruktur – de kapitalinvesteringar som behövs för bibehållna välfärdssystem i vård, skola och omsorg.

  Liked by 1 person

 30. Claes skriver:

  Sverige måste importera människor för att vi måste bli flerr för att klara – javisst, klara vadå? Norge har i 300 år haft ett helvete, bara halva Sverihes befolkning. Att de finns idag är ett under utan begriplighet. De ligger ju för fan ljusår efter och borde rackarns snabbt plocka in 6.000.000 nordafrikaner., attt starta med. Just do it, der brådskar. Men det räcker förstås inte. Då blir de bara i Sveriges underbefolkliga nivå.

  Gilla

 31. Johan1 skriver:

  Har någon räknat på hur vi ska få till en matchning mellan kompetensen som kommer in i landet och arbetsmarknaden där allt fler arbeten som skötts för hand flyttat utomlands och de som är kbar automatiserats och ersatts med högkvalificerade datortjänster?

  Gilla

 32. Rolf skriver:

  Sverige hade arbetskraftsbrist under 1950- och 60-talet, vilket vi löste med arbetskraftsimport. Hade vi inte gjort det hade vår industri inte kunnat expandera som den gjorde och dra in exportinkomster till Sverige. De som invandrade hade jobb redan när de kom, de var ju i stor utsträckning rekryterade redan i hemlandet av svenska arbetsgivare. När Arbetsförmedlingen nu hävdar att vi behöver en invandring på ca 60 000 personer per år för att klara försörjningen med arbetskraft i framtiden kan det ju vara korrekt, givet de antaganden man gör om hur svensk ekonomi utvecklas framöver. Och då menar ju inte Af lågutbildade asylinvandrare, utan prima arbetskraft. Samtidigt som man säger det, säger man ju också att de som asylinvandrat det senaste decenniet (de senaste decennierna) inte har bidragit eller kommer att bidra med mycket, utan mest bara vara en börda för folkhushållet. Hade de varit en arbetskraftstillgång hade vi inte behövt importera arbetskraft, i alla fall inte i den utsträckning Arbetsförmedlingen hävdar.

  Det som avgör hur Sverige utvecklas är ju antalet arbetade timmar i ekonomin. Det kan ju betyda fler som arbetar lika länge som förut, eller att lika många som förut arbetar fler timmar, eller kombinationer av detta. Att även friska pensionärer väljer att inte arbeta kan man ju tycka är slöseri med arbetskraft. Men om man inser att när en 65-åring går i pension har han genomsnittligt 15 år kvar att leva. Man kan ju gå tillbaka till sin 50-årsdag och fundera på hur fort de där 15 åren gick, och vad man gjorde med dem. Så jag tycker inte det är konstigt om folk vill utnyttja de år de har kvar i livet till att göra annat än att arbeta.

  Att ungdomar väljer att ”relaxa” några år innan de börjar arbeta är närmast oförskämt mot ungdomarna. Att de skjuter upp sin arbetskraftsdebut beror ju på att de studerar på lånade pengar, som ska betalas tillbaka. Sverige behöver välutbildad arbetskraft, så det är ju en investering att ungdomar studerar. Om de ”relaxar”, t ex genom att resa, har de i regel arbetat ihop de pengarna själva, och sparat ihop till sin resa. Du får det att låta som att ungdomar reser jorden runt, eller tar det lugnt i största allmänhet, och föräldrarna betalar. Se dig om i affärer, på cafeér, i barnomsorgen och äldrevården mm, och se vilka som arbetar där. Jag har själv fyra barn, och jag kan försäkra dig att de aldrig har relaxat, inte på min bekostnad i alla fall.

  Gilla

 33. Bamse skriver:

  ETT storskaligt befolkningsexperiment har lyckats. Genom diktatoriska dekret införde Kina ettbarnspolitiken.
  Tufft? Ja! Positivt? Ja! Man lyckades böja av den hotande ökningskurvan till förmån för både folk och miljö. Nu kan man så smått lätta på bestämmelserna och tillåta två barn. Något liknande vore önskvärt i andra U-länder både för deras egen del och för vår.

  Gilla

 34. bjornwiklund skriver:

  Underbefolkning pga ”nyanlända” a.k.a. utrikes födda:
  Förmodligen åtminstone initialt vad avser barnen…
  och en något mindre andel i arbetsför ålder kommer snabbt att försvinna vid åldrande
  eller faktiskt redan nu eftersom bara hälften av de i arbetsför ålder har jobb…..

  För att hitta och försörja fler som aldrig jobbar behöver man inte vara speciellt klipsk tvärtom det finns miljarder som kvalar in i denna grupp….

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2016/12/17/pensionsraddarna/

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2016/12/17/pensionsraddaran-2/

  Gilla

 35. Hans Olsson skriver:

  Ja, Patrik, befolkningsfrågan är viktig att ta upp. Både för välfärdens bevarande som miljöns försvar. I ett brev till FN 2015 påtalade jag att de 3 miljarder fler människor som vi fått på jorden sedan 1950 avger idag, genom utandning, lika mycket CO2 per år som 10 gånger det totala svenska utsläppet av CO2. Förutom till FN sände jag texten också till ett flertal av Riksdagens utskott och tyckte att det borde tas upp. Från FN fick jag följande svar: ”It sounds like you might be interested in learning more about our Family Planning 2020 Initiative. / http://www.familyplanning 2020.org./ Best, United Nations Foundation Team.”
  Hans

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.