Gästskribent Göran Svensson: SCB:s stora partisympatiundersökning brister i giltighet och tillförlitlighet

logo­DGSSCBs stora partisympatiundersökning omfattade i den senaste undersökningen ett slumpmässigt sannolikhetsurval med 8 952 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns från hela riket. Motsvarande undersökningar har genomförts sedan 1972.

Det finns således både långvarig erfarenhet och sannolikt gedigen kompetens på myndigheten som borde säkerställa att de resultat som presenteras är giltiga och tillförlitliga. Men det finns brister. Åtminstone ett allvarligt fel har återkommit i samband med valresultaten 2006, 2010 och 2014.

SCB genomför sin stora partisympatiundersökning två gånger per år med skattemedel, så detta borde borga för att resultatet är giltigt och tillförlitligt, i alla fall i förhållande till de privata opinionsinstituten som inte har samma ekonomiska förutsättningar.

Men SCB har missat grovt i de tre senaste riksdagsvalen där Sverigedemokraternas väljarandelar i valmanskåren kraftigt underskattats.

SCBs undersökningar görs fyra månader före riksdagsvalen, men när dessa underskattningar i väljarstöd uppstår gång på gång kan man börja undra.

SCBs undersökning visade i maj 2014 ett väljarstöd för SD på 8,1 procent, medan valresultatet blev 12,9 procent. Valresultatet var alltså drygt 50 procent SCBs prognos. Samma undersökning i maj 2010 visade ett väljarstöd för SD på 3,9 procent där valresultatet blev 5,9 procent. Det innebär också en skillnad på 50 procent. I maj 2006 visade undersökningen ett väljarstöd på 0,8 procent som blev ett valresultat på 2,9 procent. Valresultatet var således ett par hundra procent högre än prognosen.

De tre senaste majundersökningarna inför ett riksdagsval har således kraftigt underskattat SDs väljarstöd.

Den senaste SCB-undersökningen i november 2016 visar på ett väljarstöd för SD på 17,5 procent. Det skulle kunna innebära att SDs verkliga väljarstöd, med utgångspunkt i den 50 procents underskattning som gjordes i samband med de två senaste valresultaten, kan således vara 26 procent. Sentio och YouGov har rapporterat 25 procent i sina undersökningar för november. Värt att notera är att i maj 2016 redovisade SCB cirka 17 procent för SD, medan Sentio och YouGov rapporterade 23 – 24 procent.

Detta innebär att SCBs metod inte känns trygg. Den borde ses över i grunden med beaktande av hur den stigmatisering som finns kring SD påverkar människors benägenhet att svara ärligt. Det är sannolikt samma fenomen som ledde till att väljarstödet för både Brexit och Donald Trump underskattades i dåvarande undersökningar.

Det är ett välkänt fenomen i undersökningsmetodik (SCB, s. 67) att människor ofta svarar på ett sätt som upplevs vara socialt acceptabelt (social önskvärdhet). Skillnaden mellan SCB och de två andra undersökningsinstituten är att SCB gör telefonintervjuer medan Sentio och YouGov gör internetbaserade undersökningar som av de svarande uppfattas som mer anonyma.

I fallet med SD verkar SCB vid upprepade tillfällen under lång tid ha förbisett eller underskattat detta.

Göran Svensson är professor vid Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom affärsetik, hållbarhetsfrågor, marknadsföring, organisatorisk ledning och styrning, vetenskaplig metod samt multivariata analystekniker.

29 thoughts on “Gästskribent Göran Svensson: SCB:s stora partisympatiundersökning brister i giltighet och tillförlitlighet

 1. Fredrik Östman skriver:

  Det verkar ha gått lite fort där.

  2014: 12,9 är 59% mer än 8,1. 8,1 är 37% mindre än 12,9.
  2010: 5,9 är 51% mer än 3.9. 3,9 är 34% mindre än 5,9.
  2006: 2,9 är 262% mer än 0,8. 0,8 är 72% mindre än 2,2.

  När det gäller 2006 är siffrorna så små att man inte kan säga mycket mer än att det handlade om en underskattning. Felmarginalerna i mätningarna är flera procentenheter även om man antager att modellen av urvalet är korrekt. vilket den uppenbarligen inte är, och att insamlade uppgifter hanteras korrekt, vilket förefaller inte vara fallet heller det.

  Jag tror att det är naivt att antaga att bara faktorer som (i) social blyghet, (ii) anpasslighet i förhållande till överheten och (iii) rädsla för repressalier från personer eller organisation till vilka överheten i denna avsikt ”läckt” uppgifterna ligger bakom underrepresentationen i dessa mätningar. Även om blotta misstanken om dessa faktorers existens påvisar gapande brister i vår demokratis funktionssätt.

  Felen är så stora och så systematiska att vi måste antaga att Statens statistiska centralbyrå medvetet och aktivt har agerat för att åstadkomma detta resultat. Detta kan ske t.ex. genom urval av respondenter (de sociala kriterier som indikerar sympatier med Sverigedemokraterna är väl kända), genom att bokföra oönskade svar som bortfallna (bortfallet är i år för högt för att alls motivera en publicering) o.s.v.

  Det är inte svårt att tänka sig en handläggare på SCB som efter ett samtal med en övertygad Sverigedemokrat noterar ”inget svar”. Detta kan ske spontant på grund av den emotionala krigsföring som riktats mot Sverigedemokraterna och/eller på uppmaning från chefer eller kolleger.

  Det finns anledning att granska SCB väljarförvillande åtgärder betydligt mer kritiskt än det görs i artikeln.

  Failed state.

  Liked by 5 people

  • mknight1980 skriver:

   Jag tror att den journalist som vill gräva i den här ruttna grytan med suspekta opinionsmätningar kommer hitta en av de största skandalerna i Sveriges historia. Hoppas det finns nån journalist med den motivationen och kunnandet. Janne Josefson kanske?

   Gilla

 2. Kim skriver:

  Göran Svensson har naturligtvis helt rätt. I nutidens Sverige vågar människor inte uttrycka kontroversiella åsikter, vilket gör att telefonintervjuer slår fel. Man skulle kunna säga att SCB:s prognostiska felräkningar i de senaste valen är ett mått på åsiktsförtrycket.

  Liked by 2 people

 3. min strand på ett vykort skriver:

  Detta är mycket viktigt, jag tror att man kan säga att SCB använder agenda-sättande statistik, precis som BRÅ. Kan folk fås att tro att färre röstar SD och därmed påverkas att inte själva göra det så helgar ändamålet medlen, av samma anledning rapporteras det nästan enbart om undersökningar där SD är underrepresenterade i etablerad media. Av samma anledning blir alla ”förvånade” gång på gång, här som utomlands, Brexit och Trump som de senaste exemplen. För statistiker som sysslar med detta dagligen så måste det vara uppenbart.

  Liked by 4 people

 4. gmiksche skriver:

  Man kan misstänka att det ligger en avsikt bakom förbiseendet. När en metod gång på gång slår fel då borde man fråga sig om orsaken till bristfälligheten och revidera metoden när man utrett förhållandet. Så görs i alla vetenskapliga sammanhang. Självfallet basunerar PK-media ut resultaten från SCBs mätningar medan de mätningar baserade på metoder som gång på gång lett till resultat som senare bekräftats av utfallet sopas under mattan.

  Liked by 4 people

 5. torstenjo skriver:

  Skillnaden är möjligtvis att Sd i dag är ett etablerat parti, riksdagens tredje största. Svårt tro att den typen av ”smämmas”-effekter skulle vara större för dem 2016, än för något annat parti. Mot bakgrund av det senaste årets realpolitiska skeenden är det nog i första hand är Mp, som står i riskzonen för att drabbas av skamkänslor från den egna väljarkåren 🙂

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog finns effekten kvar, tro inget annat!

   I Kommun/Skola o Stat är det förödande att ha fel värdegrund…

   Karriären stoppas, sökta jobb får Du inte!

   När vi har tjugofem procent KAN det bli annorlunda,
   men där är vi långt ifrån…

   Liked by 1 person

  • JL skriver:

   Jag vågar lova att effekten finns kvar.

   Känner många som kommer rösta på SD 2018, men som skulle förneka detsamma i officiella sammanhang, och sannolikt i en telefonintervju.

   Det personliga varumärket, och den försörjning det ofta borgar för, tål fortfarande inte SD-stöd i många sammanhang.

   Att SCB inte lyckades mäta rätt 2006 förvånar inte då det var första gången detta hände. Att de inte justerat mätmetoderna sen dess förvånar lite mer. Statliga organisationers kvarnar brukar dock mala långsamt.

   Skulle förvåna om det inte blir runt 25% SD 2018. Kärnfrågan är om moderaterna hajar till och inser att de har en potentiell regeringspartner eller inte. Med AKB vid rodret lär det inte ske.

   Liked by 2 people

  • Boris skriver:

   Skojar du med oss??? Åkesson inte bjuden på Nobelfesten, artister bokar av spelningar på SD-arrangemang efter påtryckningar, Grand Hotel ångrar att SD fick hålla sin alternativa Nobelfest, SD-politiker förföljs , hatas och hotas, SD får inte boka lokaler osv i all oändlighet. Om du inte ser den stigmatiseringen så är du helt världsfrånvänd. Men det kommer att komma en förändring

   Liked by 2 people

 6. Gunilla skriver:

  Jag rycker det är roligt att de är så fel ute. Generellt ger jag ändå inget reellt värde till dessa undersökningar. Jag har ett eget huvud att tänka med när jag bestämmer hur jag ska rösta. Nöjet att se minerna på valnatten när resultatet inte blir som etablissemanget trott är betalbart. I tv-studion ser de ut som om de svalt en citron. Som MP, med en uppblåst Fridolin, som trodde att de skulle får runt 12% och bara fick hälften.

  Liked by 2 people

 7. Axel Sjöstedt skriver:

  Avvaktar naturligtvis SCB:s svar med intresse på denna sida , speciellt under en tid då då faktaresistens är på allas läppar. En utebliven förklaring spär naturligtvis på förtroendet för SCB, allra helst då deras majmätning 2018 skall saluföras.

  Gilla

 8. p2185 skriver:

  Kan det vara så att SCB inte vill ändra metoden för att av någon anledning kunna peka på en obruten serie sedan 1972? Det kanske är överordnat riktigheten i resultaten?
  F ö spelar det väl ingen roll vilket resultat SD får, det förefaller i mina ögon i alla fall inte kommenteras i de flesta pk-media. Dessutom skulle det faktum att partiet är störst kräva nya och svåra förklaringar från partisekreterare i övriga partier. SD ”finns ju inte”.

  Gilla

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är nog inte så konstigt att det blir så här. Ledningen i SCB kommer från politiken, den PK-mässiga delen, och personalen är i allmänhet vänsterorienterad även om undantag finns. Det finns ingen styrelse men väl ett insynsråd, detta är stadigt förankrat i PK-delen av politiken samt i finanssektorn.
  Det finns nog inget aktivt intresse att söka efter sanningen och betalt för sitt jobb får man ju oberoende av kvalitet, dessutom skulle ju ökad kvalitet upplevas som obekväm.

  Liked by 5 people

 10. Erik skriver:

  Det finns väl få sansade människor som tar risken att till en svensk myndighet öppet och frankt deklarera den värdegrundsbrist som anses föreligga om uppskattning ej föreligger gällande migrationspolitiken.

  Har just nu själv fått en enkät från SCB – en av 5 000 ‘utvalda’ – där man efterfrågar hur mycket och gärna jag diskuterar politik och med vem.

  Aldrig i h-e att jag skulle svara och löpa risken att landa i Värdegrundsregistret med en liten notering vid mitt namn.

  Garanterad anonymitet? Proklamerad av en statsanställd? Pyttsan!

  Liked by 5 people

 11. Bamse skriver:

  Skämsfaktorn när det gäller SD ska inte underskattas. Själv f. d. Miljöpartist röstade jag 2014 på SD, eftersom jag såg vart migrationspolitiken var på väg. I samtal med bekanta, även egna barn, vågar jag bara dunkelt antyda var mina sympatier ligger. Så jag tror, och hoppas! att SD blir största parti 2018, om inte annat för att hålla pressen uppe på ”Sjuklövern”.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Blå(S)la(M)pan behövs!

   Vi ser ju att övriga stora partier triangulerar…

   Men varför välja en blek kopia,
   när originalet finns till hands?

   SD 2018 är Sveriges sista hopp,
   om att ersätta INTEgration med assimilering!

   Identitetspolitiken är helt förödande för stackars Svea!

   MAN vägrar bli en del av Sverige, när vi bara tittar på!

   Handling(S)förla(M)ade ledare utan insikt måste bort!

   Gilla

  • p2185 skriver:

   Varför skämmas? Jag brukar chocka mina samhällsanpassade, men samtidigt kraftigt samhällsintresserade men -kritiska vänner och kollegor att jag senaste valet röstade på SD. Det leder nästan alltid till först en förvånad och avståndstagande reaktion och därefter till en intressant och givande diskussion om tillståndet i vårt land och framförallt det förakt för dem som inte tillhör de elitistiska partitopparna och pk-media. Den lilla elit som inte har förmåga att lyssna till folkflertalet. Den elit som tävlar i att förakta, utesluta och respektera det tredje största, demokratiskt valda partiet. Jag finner dessvärre inte något alternativ till detta parti för att åstadkomma ändring av den rådande politiska inriktningen som helt håller på att föröda generationers strävsamma uppbyggnad av ett nu successivt raserat välfärdssamhälle. Vilket alternativt parti finns att rösta på? Det Goda Samhället? Medborgerlig samling? Spi?

   Liked by 1 person

 12. Pingback: nordinavia.se
 13. Hovs_Hallar skriver:

  Detta är ett välkänt fenomen, som har diskuterats en del på nätet. Och något opinionsinstitut (INTE SCB) har också särskilt försökt kompensera för detta.

  Hur oväntat är det förövrigt, att folk inte vågar säga att de tänker rösta på SD när statsministern offentligt står och säger att SD är ett odemokratiskt parti??

  Felet med SD är att man aldrig har ställt upp på PK-sektens snurriga ideologi, utan tjurskalligt i direkt opposition till de idéerna hävdat att Sverige är svenskarnas land och att utlänningar som kommer hit helt och hållet får anpassa sig till oss.
  Detta är samma inställning till migration som man har i tex. Japan. Men vad som anses riktigt och acceptabelt i Japan går inte för sig i lilla humanitära stormakten Sverige, för här härskar PK-sekten.

  Liked by 2 people

 14. Olof B skriver:

  SCBs väljarundersökningar är ännu ett exempel på förslösande av skattepengar. Helt meningslös verksamhet. Finns ingen som helst anledning att Staten ska hålla på med sådant oavsett hur bra eller dåligt resultatet blir.

  Gilla

 15. Lars Hallén skriver:

  Problemet är inte bara den s.k. Bradleyeffekten utan även de mycket stora bortfall som både SCB och de privata instituten har att kämpa med. Vanligtvis redovisas varken bortfallets storlek eller felmarginalerna vilket ger ett felaktigt intryck av exakthet.

  Det finns förstås metoder för att försöka hantera bortfall, t.ex. kontroll av om den socioekonomiska strukturen i gruppen som svarat stämmer överens med väljarkårens motsvarande egenskaper, men en sådan kontroll stärker resultaten endast om bl.a. om partisympatier, uppriktighet och svarsbenägenhet följer socioekonomiska egenskaper. Så är knappast fallet, och det vet instituten som därför viktar upp eller ner svaren avseende partierna enligt algoritmer som inte heller de redovisas.

  Att det skulle finnas en illasinnad agenda tror jag dock knappast. I stället handlar det om att villkoren för stickprovsundersökningar inte är uppfyllda, att korrektiven är trubbiga och opålitliga och att resultaten presenteras med ogrundad säkerhet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   På vilken grund avfärdar du förekomsten av en illasinnad agenda på SCB?

   Vi vet att många andra s.k. myndighter, enkannerligen Invandrarverkets eftr. och Brottsförmenande rådet, i strid med lagen agerar efter egna agendor. Varför inte SCB?

   Liked by 2 people

 16. Arthur skriver:

  SCB är en statlig myndighet så detaljerna i deras metoder
  och viktningar är nog offentlig handling. Den som ids kan
  kanske ta en titt på hur de gör. En stark SD-grupp som
  småföretagare i hantverksyrken försvinner lätt i undersökningar
  via fast telefoni.

  Det är nog mer som Erik här ovan skrev 8:41. Det finns en väl
  etablerad risk för repressalier. Vi har ju sett hur journalister
  angriper till och med försvarslösa privatpersoner. Rekordet
  var när de grävde i förtroeliga samtal mellan en psykolog
  och dess patient – sådant omfattas av kvalificerad sekretess.
  Det var inte ens SD:arens. De hittade inget på honom så de gav
  sig på hans värnlösa käresta istället.

  Det var alltså någon på en myndighet som försett journalisterna
  med dessa uppgifter. Att i ett sådant samhällsklimat tro på SCB:s
  löften om anonymitet sedan de ringt upp på ett privatnummer vore
  allt för enfaldigt.

  Bland vanligt, hederligt, anständigt, arbetande folk förhåller
  det sig, som de flesta av oss naturligtvis vet, annorlunda. På
  de flesta arbetsplatser sympatiserar cirka var tredje man med SD.
  Hur det stigma som Göran Svensson skriver om skulle kunna finnas
  bland vanligt folk kan jag inte förstå. Man kan inte skälla sina
  uppskattade och vänliga medarbetare för FRN eller brunråttor eller
  vad man hittar på bland de som kallar sig goda.

  Journalisterna kan inte demonisera folk man arbetar med varje dag.

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Deras korrigeringsalgoritmer är nog inte offentliga. Vore som att ge ut företagshemligheter. Varje institut har sina sätt att korrigera resultaten. SCB verkar inte ha ändrat sina efter verkligheten, alternativt tycker att sitt sätt att presentera resultatet är helt OK.
   Skulle inte köpa vara från SCB med dessa ”test-resultat” som framkommer.

   Gilla

 17. Fredrik Östman skriver:

  Det talas mycket om ”fake news” för närvarande och det krävs att rena teknikplattformar som Facebook skall censurera sina användare för att förhindra ”fake news”.

  Men när Dagens nyspråkligheter eller Svenska Digest publicerar fake news med Statens statistiska centralbyrås hallstämpel är det ingen som kräver att slikt skall förbjudas och censureras.

  Gilla

 18. Affe skriver:

  Det märkliga är att trots att SCB kalibrerar resultaten efter varje val så blir det ändå en värdelös mätning 4 år senare vid nästa val.

  I den här tabellen ser man kalibreringen tydligt:

  I novembermätningen efter varje val ser man att SCB har viktat om sd-rösterna så att mätningen bättre speglar valresultatet. Trots det kör SCB i diket vid nästa val.

  Kan det vara så att SCB inte kan hålla fingrarna i styr utan fortsätter att ”finkalibrera” vikterna även under mellanvalsperioderna? Trots att det då inte finns något facit att kalibrera efter.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Något som också syns tydligt i grafen är att de har ett trendbrott nedåt före valen 2010 och 2016 trots att den faktiska trenden vid båda tillfällena oavbrutet har varit den motsatta. Detta tyder på att de medvetet har fuskat ned mätningarena inför valen — uppenbarligen i okonstitutionellt aktivistiskt politiskt nit.

   Failed state.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.