Tre fundamentalistiska religioner

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nu ska jag förklara exempelvis varför miljöpartister går så bra ihop med islamister.

Jag har skrivit om detta ämne tidigare, men jag fick liksom inte fram budskapet, så jag tar om från början.

Det började med att jag kände att PK-ismen är lika mycket religion som ideologi (vari skillnaden mellan dessa nu består). Sedan gällde det att pröva om den misstanken hade någon hållbar intellektuell grund. Efter en stunds tänkande (vad nu det är) menade jag att en sådan grund faktiskt existerar.

Jag påstår att PK-ismen delar tre egenskaper med två kända fundamentalistiska religioner, just de egenskaper som gör att dessa religioner definieras som fundamentalistiska, vilket gör att PK-ismen också bör betecknas som en fundamentalistisk religion.

De två kända religionerna är dels kristendomen före 1500-talet, alltså före renässansen och det nytänkande fick slut på bokstavstroendet, dels islam som det praktiseras idag.

Den första gemensamma egenskapen för de tre tankeriktningarna – gammelkristendomen, islam samt PK-ismen – är att om det uppstår en konflikt mellan de heliga dogmerna och den empiriska verkligheten så gäller dogmerna. Empirin avvisas som irrelevant. Se gärna Mohamed Omar och Nima Dervish beskriva detta drag hos islam på DGS-TV. När det gäller PK-ismen har det till och med nyskapats ett ord för att illustrera detta drag, nämligen ”faktaresistens”. Faktaresistens betyder just att empirin inte tillmäts starkare betydelse än dogmerna.

Den andra gemensamma egenskapen är monopolanspråken. Alla tre religionerna är intoleranta i bemärkelsen att de inte tål opposition. Hur många kättare brände inte den gammelkristna katolska kyrkan på bål? Islam tål inte västerlandets föreställningar om yttrandefrihet, se bara på Lars Vilks och Charlie Hebdo. PK-isterna skäller sina åsiktsmotståndare för nazister, rasister och fascister. Detta gör också att de tre religionerna har ett starkt missionerande nit. Alla folk ska omvändas till deras, som de uppfattar det, självklart sanna och överlägsna tro. (Alla religioner är inte sådana. Judendomen, till exempel, har ingen vilja att omvända andra.)

Den tredje gemensamma egenskapen är synen på de otrogna, alltså på dem som inte anslutit sig till den aktuella sekten eller religionen. De otrogna är inte att betrakta som människor. De är underlägsna. De behöver inte behandlas som människor. I Kairodeklarationen, den islamska motsvarigheten till FNs deklarationen om de mänskliga rättigheterna, förklaras i Artikel 1 b att ”Alla människor är Allahs undersåtar”, varav man troligen kan dra slutsatsen att de som inte underkastar sig Allah egentligen inte är människor. De har mält sig ur den mänskliga gemenskapen. Och återigen: kättarbålen. Och återigen: Expressenjournalisten som menade att PK-ismens meningsmotståndare, ”brunråttorna”, borde gasas ihjäl.

Fattar du nu varför miljöpartiet har goda kontakter med det muslimska brödraskapet?

46 thoughts on “Tre fundamentalistiska religioner

 1. Bo Divander skriver:

  Jag kan i stort sett instämma. Den allra första ”gammalkristendomen” var dock inte på något sätt våldsbenägen. Det är ingen händelse att Jesus i mer eller mindre utsträckning har varit en inspiration för toleransens förespråkare, som t ex Mohandas Gandhi och Martin Luther King (jag utvecklar detta något mer i ett kommande inlägg). Profeten Muhammed kan aldrig tjäna som förebild i de sammanhangen.

  Liked by 2 people

 2. Bo Divander skriver:

  Det är ju faktiskt intressant att Jesus själv inte vände sig till andra än sina judiska landsmän. I princip. Budskapet var inte anslut er till ”kristendomen” eller dö, utan budskapet var visa kärlek och förståelse. Helmuth von Glasenapp, en känd religionshistoriker, menade att Jesus själv inte alls startade en ny religion. Snarare var han en reformator av den judiska tron. Det är intressant att slutdelen av Markusevangeliet, som talar om mission, fattas i de äldsta handskrifterna. Och att Matteusevangeliet som avslutas med missionsbefallningen, tidigare genomgående betonar att Jesus hade kommit för att undervisa sina landsmän och inga andra. Även som präst, kan jag konstatera detta. Men i förlängningen är Jesu budskap om barmhärtighet och förståelse universellt.

  Liked by 5 people

  • gmiksche skriver:

   Och inte var det någon av de ursprungliga apostlarna heller som startade kristendomen. Det var den senkomne Paulus, som såg affärsidén i Jesus läras. Han som aldrig sett Jesus livslevande.

   Liked by 1 person

  • Magnus H skriver:

   Tips! Kolla Youtube på Bart Ehrman för att förstå framväxten av Kristendomen och Nya Testamentet. Notera framför allt mytbildningen och alla fakta baserad på hörsägen, förvanskningar, förfaskningar, översättningsfel osv osv.

   Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Tyvärr briste den svenska kristendomsundervisningen även under det gamla skolsystemet. Vi hade religionshistoria i gymnasiet men lärde oss inget minnesvärt om bakgrunden till kristendomen. Jag kommer ihåg de viktiga kyrkoråden där den rätta läran fastställdes. Men att den kristna läran är djupt grundad i den judiska religionen lärde jag först senare i livet när jag studerade Toran, de fem Moseböckerna. En hel del av antisemitismen genom tiderna kan nog förklaras av bristande kunskaper. Och det ansvaret får man nog lägga på kyrkan som stod för skolor och undervisning i den rätta läran. Ifrågasatte man något ställde man sig över Gud, vilket vore heresy. Vad jag också lärt genom judendomen är vikten av att ställa frågor. Hur ska man hitta lösningar på problem om man inte ställer frågor eller förstår vilka frågor som går på djupet? Det är befriande att fungera i en miljö där frågeställningar uppmuntras. I judendomen finns inga dogmer man måste tro, och det finns inga murar mellan Gud och individen i form av präster eller helgon. Rabbiner är ledare och lärare, och har auktoritet såtillvida att de är lärda.

   Rabbiner genom tiderna har försökt besvara knepiga frågor i bibeln med tolkningar och noteringar. Deras ansträngningar har resulterat Talmud och Mischna skrivelser och en levande religion som anpassat sig genom tiderna till nya förhållanden i världen. Ortodoxa judar som observerar gamla seder gör det för sin egen skull utan försök övertala andra göra detsamma. Det finns naturligtvis fundamentalister i alla religioner som utgör undantag. Tyvärr har de förmodligen fått alltför mycket uppmärksamhet på vissa håll trots att de utgör en minoritet.

   När Jesus predikade om kärlek och tolerans uppfann han inte något nytt som han inte lärt sig genom sin egen uppfostran i Toran. Då som nu var människor uppdelade i politiska debatter och strider och PK var säkert del av dispyterna. Jesus ville överbrygga dispyterna och skapa enhet bland judarna. En ny religion var det knappast tal om. Det skapades senare av efterlevande som hade sina egna motiveringar.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Får jag fråga, hur introduceras barn till sin egen dödlighet och förgänglighet i en judisk uppfostran? Jag har alltid undrat? Hur besvaras barnets fråga ”vad händer när man dör” i en judisk uppfostran?

    Gilla

 3. MartinA skriver:

  Jag tror att vi människor har ett behov av religion rent evolutonärt. En form av läggning för det mystiska och legendariska tänkandet. När vi fråntagits vår religion blir denna ”receptor”, eller denna ”drift” ledig och börjar söka stimulans. Varför vi skulle ha ett sånt behov kan bero på många saker. Om man tänker noga på vad religion faktiskt är och vad de alla predikar så är det att ge människor lägre tidspreferens. Alltså att kunna agera i syften som gynnar det egna jaget och den akuta snöda vinningen. I syfte att gynna fler människor. Det är lätt att se hur utvecklandet av en sådan tendens kan vara konkurrenskraftig rent gruppevolutionärt.

  Problemet är inte kristendomen före upplysningen. Det är kristendomen efter upplysningen. Därför att den mindre och mindre har handlat om att gynna den egna gruppen. Över tid har kristendomen och socialismen blivit en cancer som förstör ingruppen och gynnar utgruppen. Eller åtminstone låter ett litet prästerskap parasitera på den övriga samhällskroppen.

  Islam framstår däremot som en tämligen hälsosam religion om än omänskligt storskalig. Och salafismen med dess texfanatism förstör och utrotar allt sådant som jag värderar. Alltså se på Palmyra? Se på betong, stål och glas enormiteterna som uppförs på uråldrig kulturmark i Medina och Mecca?

  Liked by 2 people

  • Björn skriver:

   ALLA religioner har skapats för att ena och styra upp den tankeklena massan! Helt enkelt för att göra populasen hanterbar av den styrande eliten!

   Gilla

  • Gunilla skriver:

   Det är inte givet att vi behöver en religion. Men att människan söker och behöver svar på existentiella frågar är rätt. Men det kan annan filosofi tillgodose också.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Vi tror olika om detta. Jag hittar inget exempel på ett stabilt samhälle utan religion. Exemplet västvärlden förskräcker.

    Svar på existentiella frågor kan jag ge på ett bärde. Men den sortens sofisteri gör ingen nytta. Religion är en kollektiv aktivitet. Som gör mycket mer än sådant. Jag tror att religionens huvudfunktion är att få individen att agera i gruppens intresse snarare än för sig själv. Det är därför religioner har större förändringskraft och uthållighet än ideologier. De kan göra icke egoistiskt beteende mer logiskt och personligt än vad ideologier kan. Se på mormoner och anebabtister till exempel? Hittar vi någon ideologi med den uthålligheten och som har åstadkommit vad de åstadkommit?

    Liked by 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Kloka ord, MartinA! Jag tänker på laestadianerna här i norr, som visserligen är lite splittrade och kan kritiseras för ett och annat, men som har en otroligt stark sammanhållning, arbets- och organisationsförmåga. De har upprätthållit inte bara barnafödandet, utan hela näringslivet, nykterheten och kulturen. Det enda som kan tänkas motstå både islam och den samhällsupplösande PK-ismen är en socialt förenande och engagerande rörelse lika stark och varaktig som en religiös väckelse (som inte är beroende av en karismatisk ledare). Filosofi, livsåskådningsdiskussioner och politiska idéer är alldeles för lättviktiga, engagerar bara huvudet och konkurreras ut av massmedia och annat. Det behövs något som bygger på kristendomen, inte ljummen PK-teologi, utan något förnyande, med både glöd och sanningssökande, men utan bokstavstro.

    Liked by 1 person

 4. Gösta Svensson skriver:

  Man kan ju också tänka sig att MP (och S och V och egentligen hela sjuklövern, åtminstone hittills) gör gemensam sak med muslimer och islam enligt logiken ”min fiendes fiende är min vän”. Det har ju sagts ungefär en trillion ggr förut att oj vad förvånade de skall bli när de till sist fattar vem det är de har försvarat och hoppat i säng med. Då det gäller S tex, så finns det absolut ingenting att hämta hos islam då det gäller att stå upp för de klassiska värderingar arbetarrörelsen tidigare stått för. Ingenting!

  Liked by 2 people

 5. gmiksche skriver:

  Slutsatsen att alla som inte underkastar sig Allah egentligen inte är människor går för långt. De är människor men syndare. Deras synd är så stor att de kan och bör dödas. Den som avrättar dem gör Allah en tjänst. Om de klarar sig hamnar de ändå i helvetet. Men, en avfälling kan ångra sig ty Allah är förlåtande.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Häri ligger Islams överlägsna geopolitiska styrka. Den är antifragil i sin relation till syndare, kättare och avvikare. Däremot föder den hyckleri och hemlighetskrameri. Därför finns inga fungerande muslimska företag.

   Gilla

 6. Musse skriver:

  Det lustiga är att faktaresistens nu används av etablissemanget om alternativen.., Jag har läst ett antal artiklar där detta avhandlas, man talar om att begränsa informationsspridningen via facebook etc. Vi kan vänta oss mer från detta håll, kanske en kommitté som skall godkänna bloggar?

  Liked by 1 person

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Nja, jag fattar inte varför miljöpartister och muslimska brödraskapet finner varandra i sin ideologi. Och ärligt talat är jag lika glad för det.
  Det är från min horisont inte mödan värt att försöka förstå vari dessa bägge trosinriktningar hittar gemensamma sakrament.
  Ännu mer oförstående känner jag inför det faktum att så många individer låter sitt liv förslösas på pseudovetenskapliga teorier, i stället för att verka till gagn för sig själva och samhället de lever i.
  Det är ett fall för psykologerna att försöka finna en förklaring till.
  Kan bara hoppas på att förnuftet segrar.

  Gilla

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Glöm inte klimatalarmismen, dess prästerskap är inte heller överdrivet intresserade av empiri. Men mycket intresserade av att föreskriva hur andra människor skall leva sina liv och bli försörjda av dessa.

  Gilla

 9. gmiksche skriver:

  Ytterligare en kommentar. Att likställa kristendomen i sin katolska utformning under medeltiden med Islam är fel. Kristendomen baserar i första hand på Nya testamentet, i andra hand på Gamla testamentet. Det finns inga likheter mellan dem och koranen med avseende uppmaning till att straffa avfällingar. I Gamla testamentet är det Guds sak att utmäta straff för försundelser. Nya testamentet är helt fritt från tanken på kroppsliga straff. Att en del kristna läst Bibelns budskap som fan ändrar inte ett jota i dess budskap. När jihadister åberopar koranen som rättesnöre för sina dåd handlar de i överensstämmelse med dess lära.

  Liked by 5 people

 10. Gunilla skriver:

  Ja, vi fattar. Vi ser också fram mot en analys av vänsterns (v) med sina kommunistiska rötters gemenskap med islam och även Hitlers nazism. Fakta som man från vänsterhåll är angelägen om att blunda för när man sprider anklagande invektiv mot andra. ‘Sanning’ är ju också väldigt relativ idag. Samma påstående om ‘faktaresistens’ är ju även ett honnörsord bland de pk-troende fundamentalisterna.

  Liked by 1 person

 11. Lasse W skriver:

  Hmmmm…inte helt säker. Miljöpartiet är otroligt storstadsmedelklassigt numera. Mest kvinnor verkar det som. De ser ut som McKinseykonsulter med vinnande leenden och uppfixade tänder. Det är länge sedan tröjorna och skäggen från landsbygden dominerade i MP. De hade i alla fall fötterna i myllan och kunde reparera traktorn och lägga tak. Nej nu ska Sverige bli något sorts kärleksfullt mångkulturellt paradis där alla ska med. Och alla människor är i grunden lika oss svenskar. Goda, solidariska och varmhjärtade. Modellen är hämtad från några kvarter i Brooklyn i New York där det finns ett par mångkulturella kvarter mest bebodda med högutbildade young professionals. Sök på brooklyn+diversity på Google. Ett par bubblor där mångkulturen bussas in i skolorna från andra stadsdelar. Det är härifrån MP:s dröm om det mångkulturella samhället verkar vara hämtad. Svenskar älskar New York. Liberalt och mångkulturellt. Det är en idealistisk villa, långt från verkligheten. Välståndet har gjort det möjligt att bortse från livets realiteter och vad som kännetecknar den mänskliga naturen i hela dess bredd. Där finns även otrevligare inslag. Se upp för dessa idealister!

  Liked by 5 people

 12. Mats Ahlberg skriver:

  Ja, Patrik, det ligger mycket i det du försöker koppla och bidra till förståelse för de många svenskar som fortfarande är helt blinda för det som sker framför allas våra ögon.

  Nu ”tror” jag nog att PK-dopade/troende svenskar ändå kan omvändas, den processen går i takt med ökad egen påverkan av ett alltmer sargat välfärdssystem. För när ( inte om) effekterna av de senaste årens försök att dölja gigantiska kostnader blir mer kännbara i vardagen, kommer nog många att överge PK-ismen, även om dess ”präster” fortsatt matar på för fullt med PK-piller via sina kanaler, bl.a. SvT och gammelmedia.

  Gilla

 13. BjoernS skriver:

  Det är klart att islamisterna och PK-isterna kan känna igen sig i varandras ”troende”, ungefär som kommunismen och nationalsocialismen genom Ribbentrop-Molotovpakten. Men det hindrar inte att de bägge ideologierna var inkompatibla, och det är Islam och PK-ismen också. Jag tror att det ser mörkt ut för den senare.

  Liked by 1 person

 14. Magnus skriver:

  Att de beter sig som religösa fundamentalister är bevisat, men det är mer komplicerat en så!

  En miljöpartist står egentligen extremt långt ifrån en Islamist vad gäller deras visioner om ett mångkulturellt unisex-land! (Det är väl det sista som en Islamist vill).

  Men den religionen (PK-ismen) som nu har tillkommit är egentligen bara ett utnyttjande av varandra för att de olika falangerna ska kunna krossa vårt majoritetssamhälle.

  Alla dessa falanger har en gemensam agenda och det är att alla ska med på just deras tåg. Islam, globalister, mångkulturella unisex fanatiker, tok liberaler, makt galningar, allt ska delas lika mellan alla på vår planet och där alla ska vara likadana verklighetsfrånvända knäppgökar.

  Tyvärr slutar inte listan på olika falanger här utan den så kallade PK-ismen består av så många olika falanger som definitivt kommer komma i gigantiska konflikter framöver.

  Vem som vinner denna kamp är given då det enbart finns en stridslysten sekt med bland PK-ismen och det är Islam!

  Just nu har dom drag hjälp av varandra, men den draghjälpen kommer snart att vara ett minne blott då deras olika mål strider mot varandras!

  Liked by 1 person

 15. DanTor skriver:

  Miljöpartiet var ordet som, brukas.
  -Vadå om att förstå? njaee det är mera i ordet ”miljö” som själva saken om partiets märkliga händelseförlopp ligger.
  Ordet miljö är verkligen en beskrivning för annat och nu snackar vi, pseudokod.

  Partiet alltså Miljöpartiet har ju varit ruskigt framgångsrika i Svensk media, dess grund kan följa tebax till utbrytarna ”Die Grynen” och gamla skolan, DDR eller Grüne Partei der DDR,
  – förvånad?
  Socialism är icke att leka med och valfritt, intenational eller national. – Igen, och vi är givetvis helt oskyldiga, eller hur!

  Gilla

 16. Jasa skriver:

  Man får komma ihåg att för att vara jude och tillhöra ”det utvalda folket” måste nån av ens föräldrar vara jude. Konstigt nog är det genetiken som avgör tron och inte det fria valet. Och därför för många judar om man är kritisk mot staten Israel och sionismen, är man per automatik anti-semit. Är man kritisk mot påven och den katolska kyrkan, vad är man då? Det ställs rätt så höga krav på en som vill konvertera till judendomen och det är inget man uppmuntras till, senarare tvärtom. Man vill helst att genetiken ska bestämma. Det har sina konsekvenser. Att Sydafrika (Mandela!) betraktar Israel som en apatheid stat, är kanske inte att förvåna.

  Gilla

  • DanTor skriver:

   JASA och -””det utvalda folket” måste nån av ens föräldrar vara jude.”. – Njaee mera precist är, om jag minns korrekt, att tillhörigheten genetiskt ligger per-automatik endast via mödernet.
   Att annorlunda bli upptagen till dessas Abrahamitiska tro är något annat, – helt fel?

   Gilla

   • Jasa skriver:

    Det där beror på vilken tolkning man håller dig till, den ortodoxa eller den reformistiska/liberala. Ideologiskt är de ortodoxa judarna nästan lika galna som de radikala islamisterna, och de ultraortodoxa judarna är ännu värre. Vi känner alla till Sternligans terror bedrifter samt mordet på Folke Bernardotte.

    Gilla

 17. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Enligt Wikipedia är fundamentalism ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer.
  ”Det mest heliga för fundamentalister och islamister är gud, nationen (helst en egen) och familjen som definieras med patriarkisk struktur. Fundamentalister och islamister liknar varandra i sitt hat mot staten, demokratin, globaliseringen, modernismen och nätverksamhället. De delar även uppfattningen att familjestrukturen är hotad.”
  Källa (uppsats från Lund): http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1331462&fileOId=1331463
  Min kommentar: Att beskriva PK-ismen som fundamentalism är nog att gå för långt, vissa likheter finns:

  • Värnandet om familjen, dvs om oss som tycker likadant och som lever under liknande ekonomiska omständigheter
  • Rädslan för ny teknik, dvs varför ska vanligt folk kunna få uttrycka sig i media?

  Kanske får man se PK-ismen som en rörelse som i huvudsak går ut på att värna nuvarande monopolliknande förhållanden

  Gilla

 18. Anders F skriver:

  Man kan framställa miljöpartister som fundamentalistiska grön-khmerer utan verklighetsförankring. Man kan också se dem som tämligen belästa, oroade människor som ser en del felfunktioner i den gränslösa marknadsekonomin (alias rovkapitalismen). Eftersom jag är genuint svensk ligger jag mittemellan och väger, värderar, lyssnar, medlar…

  Gilla

 19. oppti skriver:

  Förnekare -i vilket sammanhang utöver religionen används detta uttryck?
  Jo i ett sammanhang där väder och klimat diskuteras.
  Väder kan man spå i 2-5 dagar med säkerhet.
  Klimatet kan man tydligen spå med decimalnogrannhet i ett hundratal år. Avviker man med nån decimal så är det förnekarstämpeln som tas fram!

  Liked by 1 person

 20. Claes skriver:

  Miljöpartister är såååååå mycket godare än alla andra. Därför släpps, utan visitation, alla in i den tolerantaTrojahästen, även intoleranta välkomnas och får ta plats. De blir därför ett enkelt byte. Detta sker dessutom gradvis så att de grönas blå ögon inte ser, än mindre förstår, vad som pågår.

  Liked by 1 person

 21. eva eriksen edstrm skriver:

  Kristendomen avviker i sitt grunddokument avsevärt från Mp och islam på så sätt att grunddokumentets skapare vill skapelsen väl, inga avhuggna huvuden eller stenade kvinnor, och att vi är fria att tacka ja eller nej till erbjudandet. För vidare information, kolla med Ängeln på Malmskillnadsgatan tex.

  ________________________________

  Gilla

 22. Lars Holmdahl skriver:

  Den som vill läsa en intelligent analys av PK rekommenderas Bruce Charltons minibok om ca 40 A4-sidor: Thought Prison – The fundamental nature of Political Correctness. Boken finns fritt tillgänglig här http://thoughtprison-pc.blogspot.se/

  En aspekt som Patrik inte tar upp men som ofta dryftas i kommentarer på denna blogg är den perverterade altruismen. Alltså den godhet som består i att man ger bort andras pengar och att man bara är god om man lider och offrar. Det självutplånande offret har PK gemensamt med de första katolikerna men inte med gnostikerna. Vidare har PK ett prästerskap, ett slags mobbledare, för vilka råder andra regler än för pöbeln, precis som i kristendom och islam.

  Dagens PK har mycket gemensamt med häxprocesserna, som upphörde först när häxerianklagelserna började närma sig makten. På samma sätt kommer PK att stoppas den dag PK-eliten hotar den politiska maktens fundamentala intressen. Eller blir det när medelklassen verkligen fattar att deras fundamentala intressen är hotade?

  Liked by 1 person

  • Gert B. skriver:

   På väg hem från jobbet hörde jag kvällsupplagan av ”Studio ett”. Det var en sann lisa för själen att höra Ann Hebeleins medverkan. Hon talade om godhet och om det goda gör gott. Eller om handlingarna gjorda av godhet rentav leder till negativt resultat. Hon var så djärv att hon tog tiggarna som exempel. Mycket modigt av Heberlein! Och härligt nog så blev hon inte nedgjord av politrukerna i studion.

   Gilla

 23. Gammalkatolsk idédebatt skriver:

  Påståendet att kristendomen före 1500-talet var fundamentalistisk är problematiskt. För det första tror jag man kan hävda att det är en språklig anakronism då ”ismer” är något som hör den modernistiska eran till. Begreppet ”fundamentalism” uppstod bland evangelikala kristna i Amerika på 1890-talet.

  Spekulation: Eftersom ordet fundamentalist har negativ innebörd, används det om ”kristendomen före 1500-talet” för att markera sitt ogillande och samtidigt berätta för sin omgivning att det som hänt kristendomen sedan 1500-talet varit en positiv rörelse.

  Personligen menar jag att ordet ”fundamental” (grundläggande, mest väsentlig) är bättre att använda i sammanhanget. Ett påstående om att ”kristendomen efter 1500-talet är mindre fundamental” [än tidigare] är mer korrekt.

  Ett fortsatt resonemang finns här:
  https://gammal-katolsk.org/2016/12/07/politik-ideologi-heresi/

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  ”Fundamentalism” definieras bättre och bredare i engelska Wikipedia. Termen beskriver delvis PK-ismen, men blir ändå lite vilseledande, för det handlar om ett nytt, historiskt okänt fenomen, som successivt framträder. Magnus (08:48) är inne på detta. Man måste alltså förstå både rötterna och dagens situation och ana vart utvecklingen bär hän – för dagens PK kommer också att förändras.

  PK är ett religionssubstitut, en sorts religion utan gud. Dess svenska rötter finns inom socialdemokratin, vänsterpartiet och liberalerna. Politiskt är det en sorts nyvänster-liberal-utopisk överideologi, som nu omfattas av hela sjuklövern. PK är utopisk socialism utan diktator, men har sina rötter även i den statsdyrkande och korporativistiska fascismen (som ett arv från socialdemokratin). För PK-troende är staten som en allsmäktig hövding, till vilken alla byborna måste bära sina fångster och sedan fördelar hövdingen allt detta rättvist, efter eget gottfinnande.

  PK utövas av en prästerlig maktelit, som till följd av selektion består av medelmåttor och karriärister utan ledaregenskaper. De är egoister och kan därför inte föreställa sig att människor kan styras av annat än egoism. De förstår varken ortodox religion eller nationalism eller människans behov av organiska gemenskaper. De tycker sig tjäna ett altruistiskt, gott system som i slutändan kommer att leda till global jämlikhet, rättvisa och fred. Deras enda öga är blint för systemets onaturlighet, självmotsägelser och destruktivitet och de troende förblir hjälplösa även om båda ögonen skulle öppnas.

  De PK-troende är vuxenbarn, som driver ett vänsterögt, beslöjat totalitärt tankesystem och därmed själva är dess fångar. Inom dagens PK tillämpas en känslostyrd ”god” sinnelagsetik och de troende kan inte se konsekvensetik som annat än ond. Men de strävar inte efter ”det goda” i någon andlig mening och söker ingen sanning, eftersom varken det ena eller det andra existerar i PK-ismens virtuella konsensusverklighet.

  Liked by 3 people

 25. Nils Dacke skriver:

  Stora likheter finns men i varje fall är islam ingen normal religion utan det är i första hand en politisk våldsideologi med religösa inslag. Detta framgår väldigt väl om man lägger en karta med pågående väpnade konflikter i världen(globalis.se) och en karta med islams utbredning i världen över varandra. Krig eller väpnade konflikter pågår från nordvästafrika i väster till Filippinerna i öster och täcker islams utbredning på ett häpnadsväckande sätt.

  Liked by 1 person

 26. Fredrik Östman skriver:

  Vill instämma i flera kommentarer som påpekat det skeva i att taga med kristendomen i denna skara, om än betingat med ”före 1500”, vilket väl skall indikera före reformation och renässans, före humanismens starka etablering inom kristendomen. Humanismen är alltså tanken eller principen att alla människor är guds barn med egen kontakt till honom och omvänt ingen är en profet med bättre kontakt; påven är som bekant i detta sammanhang enligt katolsk liturgi ”främst bland likar”. Men humanismen föddes ur kristendomen och i kristendomen och var inget främmande tillskott. Det var snarare frågan om en historisk mognadsprocess där samhället först måste klara av en religion utan starka auktoritära inslag. Som Martin A. påpekar gick det för långt med antiauktoritarismen och vi drabbades 1789 av de intellektuellas hybris som straff, en hybris som nu hotar hela vår civilisations blotta existens.

  Som jämförelsetal kan vi använda hur många människor som förslavats och/eller mördats av respektive fundamentalistiska ideologi eller religion:

  islam: c:a 300 miljoner
  socialism (”PK-ism”): c:a 200 miljoner
  kristendom: Ingen siffra är mig bekant, men det är kanske 1 miljon, högt räknat

  Liked by 1 person

 27. Bengt skriver:

  I sammanhanget kan det vara värt att fundera över vilken betydelse sekulariseringen, i bemärkelsen avkristningen, av vårt land har för den situation som beskrivs av Patrik och kommentatorer här. Att staten inte ska styras av en religion är nog de flesta överens om. I Sverige har emellertid sekulariseringen drivits så långt, bl.a. av Förbundet Humanisterna (tidigare Human-etiska Förbundet) att organisationen närmast är att betrakta som en fundamentalistisk organisation.
  Om det uppstår ett tomrum – eller ett vakuum – finns alltid som en naturlag krafter som strävar efter att fylla detta. Jag hävdar att Förbundet Humanisterna har en stor skuld i den prekära situation som råder i Sverige, och som kommer till uttryck här. Kristna värderingar som förr präglade politiken, offentliga institutioner och i princip allt yrkesliv har motverkats och ersatts med – vadå? Värdegrundsdefinitioner med politiska förtecknet PK. Dessutom har man berett väg – ”berg sjunken, djup stån opp” – för den godkände nye Messias, profeten Muhammed. De så kallade humanisterna, alltså inte de riktiga humanisterna, slipper undan sitt ansvar alldeles för lätt!
  Tag gärna del av http://www.expressen.se/debatt/radda-humanismen-fran-humanisterna

  Gilla

 28. Lars Holmdahl skriver:

  PK-tron skiljer sig från kristendom och islam eftersom det inte finns någon centralfigur, typ Abraham, Moses, Jesus, Muhammed, och det finns inget centralt dokument. Däremot finns det saker som är heliga. Inte sanning, skönhet, godhet, för det finns inte för en PK-troende, eftersom allt är relativt och ingenting egentligen existerar utanför det mänskliga sinnet (PK är en vidareutveckling av post-modernismen). Det är därför PK-människor tror att de kan prata fram verkligheten.

  Det viktiga för de PK-tokiga är en abstrakt idé, bara abstraktioner existerar och har berättigande, om altruism. Inte en privat altruism, för den kan ju ge upphov till behagliga känslor och är därför besmittad av själviskhet. Nej, det skall vara en teoretisk, ren, altruism. När människor levererar den skall de helst må lite dåligt, rent av lida, som svenskarna nu lider av att försörja hundratusentals som hatar oss.

  Det heliga i PK-tron är offergrupper, som behandlas som barn, och som aldrig kommer att bli sina herrars jämlikar.

  PK är en masspsykos, där man springer med för att inte själv bli drabbad. Man tänker osökt på skenrättegångarna i 1930-talets Moskva, Maos kulturrevolution, våra egna häxprocesser, rättsövergreppen mot obducenten och allmänläkaren, alla falska minnen inplanterade av terapeuter som skickat oskyldiga i fängelse, de 1400 flickorna i Birmingham som utsattes för hemska övergrepp i flera år och som polis och sociala myndigheter struntade i eftersom man var rädd för att bli kallad rasist.

  Har du tänkt hur ofta man hör ”han ville förändra världen” (tex förstöra den) som något fint? Man hör aldrig att ”han ville förbättra världen”. Vi värdekonservativa vet att det finns en verklighet oberoende av vår existens och att världen kan göras bättre. Det vaccinerar oss ofta mot PK.

  Precis som islam vill PK förstöra vårt samhälle. Det är så ologiskt, så oförnuftigt, så ondsint, så obegripligt, att man har svårt att fatta att människor kan tro på PK.

  Liked by 3 people

 29. Björn skriver:

  Precis som många narkomaner, riskerar godhetsknarkarna(Dvs vänstertänkmarinerade PK-ister, som egentligen är nåt fruktansvärt bortskämda och födda med silversked i mun och utan en susning om hur och av vem Sveriges hittillsvarande välstånd har skapats) att förr eller senare åka på en överdos(som t.ex när Kommunen har köpt grannlägenheten i den fina innerstadsfastigheten och släppt in en MENA-familj på 14 pers!)

  Gilla

 30. DanTor skriver:

  ”de-e mycket nu” med den diversifierade saliggörelsen
  Fundamentalism var ordet, ehmm böveln -vad är vi rädda för?

  Så är åter det nya Kyrkoåret och den tredje veckan och gångna högmässan ”Tredje söndagen i advent” och Johannes döparen, profeten, är rykande aktuell jorå såe-det och vi tar en titt under, som det är, Tredje årgången och text: Evangelium Lukas 3:1-15, psalmboken s.1273.

  ”Huggormsyngel vem har sagt er att ni ska slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham (PK) som fader. Jag säger er att – – – – Redan är yxan satt till roten på Trädet (PK) —

  Jupp det var inga visor som utropades mot skarorna vilket kom för att möta Johannes, jajjamensan och dessa återkom i allt större skaror, håll detta i minnet så enkelt är det och säg som det är, finns inget att vara rädd för det är endast en omvändelse.

  Raskt skalar jag upp till nutid och dessa, oss, 40 och tidiga 50-talare vad säger vi om tillståndet i vårt Sverige som efterbörden av våra lustigheter från sena 60-talet har presterat, vi säger: – Vi har Abraham som fader, – måde
  Eller enligt mig, vi är givetvis helt oskyldiga, eller hur!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.