Ge väljarna hoppet tillbaka!

helena

Helena Edlund

Hoppet sägs vara det sista som överger människan. Så är det kanske, och just därför har vi all anledning att vara kollektivt bekymrade i landet Sverige. Min ovetenskapliga slutsats är nämligen att människor i vårt land upplever en allt större hopplöshet i sin tillvaro. Folket, som tills helt nyligen ständigt slogs om topplaceringarna i alla ”i dessa länder är människorna lyckligast”-studier, har börjat tappa geisten.

Jag möter och samtalar med många människor. Om stort och smått, allmänt och privat, glädje och sorg. Fram tills helt nyligen bar de allra flesta jag träffade på ett grundläggande hopp som gjorde att man, även när livet krisade, kunde mobilisera en framtidstro och lita på att det skulle ordna sig.

Så är det inte längre.

Idag hamnar i princip alla samtal som sträcker sig över mer än fem minuter i samma konstaterande: Man känner hopplöshet. Man litar inte längre på att det finns ett ljus i slutet av tunneln, det kan lika gärna bli ännu sämre. Man upplever en frustration och en maktlöshet när sådant man tidigare tagit för givet, helt plötsligt förändras utan att man kunnat påverka eller ens blivit tillfrågad. Man ser sig som bortprioriterad. Man kämpar så hårt, och får så lite.

Alltför ofta frågar man sig varför man ens ska försöka längre.

Det är en syn på livet och tillvaron som jag tidigare nästan uteslutande mött bland samhällets så kallade olycksbarn – hos de långtidsarbetslösa, förtidspensionerade, hos missbrukare eller andra som av olika orsaker fallit genom maskorna i det sociala skyddsnät som en gång fanns. Idag är situationen annorlunda. Idag har hopplösheten spridit sig även till grupper som utgör samhällets stöttepelare – till akademiker, tjänstemän, forskare, lärare och helt vanliga skattebetalande knegare.

Den dystopi och missmodighet som tidigare bara drabbade dem på samhällets botten, drabbar plötsligt även en skötsam medelklass. De vanligaste erfarenheterna är försämringar i barnens skola och i föräldrarnas omsorg. Man talar om hur otryggheten har ökat och hur man förändrat sin vardag för att minimera risker. Att gå kvällsrundan med hunden är plötsligt en uppgift uteslutande för familjens vuxna män och döttrarna skjutsas och hämtas från aktiviteter.

Allt fler får egna erfarenheter av en sjukvård man inte längre kan lita på, samtidigt som man inte har råd med en privat sjukvårdsförsäkring. Vad händer förresten när barnen vill flytta hemifrån när hundratusentals bostäder saknas? Eller om man råkar ut för ett brott? I stora delar av Sverige finns ingen polis och i ljuset av en allt mer hotfull omvärld är det tydligt att vi inte kan försvara våra gränser. Oron biter sig fast i vardagen samtidigt som regeringen signalerar att den redan världsledande skattebördan kommer öka ytterligare.

Känslan blir än värre av medvetenheten om att det sociala skyddsnät som en gång fångade upp en om man föll, inte längre existerar. Den som av någon anledning förlorar hälsa, bostad eller inkomst faller hårt om den saknar sparkapital på bankkontot.

Den som klagar möts av pekpinnar om vikten av solidaritet och beskyllningar om fascism och rasism från politiker, media och kulturelit. Men svensken i allmänhet är varken fascist eller ens främlingsfientlig. Däremot är svenska skattebetalare generellt sett trötta på att betala allt mer och få allt mindre, samtidigt som man ser hur personer som aldrig bidragit ekonomiskt till systemet får privilegier den egna familjen bara kan drömma om.

En av de i särklass vanligaste kommentarerna jag hör är ”jag betalar gärna skatt, men jag vill få något för det.” Det är en kommentar som aktualiseras av att samhällsbygget alltmer antar formerna av ett socialistiskt ideologiskt projekt som inte stödjs av majoriteten och där en allt större andel av skattebetalarna upplever att de inte får valuta för pengarna.

Miljöpartiets oproportionerliga inflytande över regeringen lade tillsammans med decemberöverenskommelsen grunden till att det samhällskontrakt som innebär att staten tar av medborgarnas pengar för att förse medborgarna med social trygghet och samhällsfunktioner, sköts i sank.

I samma stund som riksdagen beslöt sig för att prioritera andra grupper framför samhällets medborgare och finansiärer, bröts detta samhällskontrakt. Men ett kontrakt kan inte bara frångås av en part – är det brutet så har båda parter lösts från sina åtaganden. Frågan är vad det får för konsekvenser när de grupper vars ekonomiska bidrag utgör själva förutsättningen för välfärdsbygget, varken tror på samhällets idé eller vill bidra ekonomiskt för att stödja utvecklingen?

Förutom att individer börjar söka möjligheter att snuva staten på skatteintäkter, förändras den politiska lojaliteten. En individ som upplever sig sviken av de politiker man hittills anförtrott styret av landet, kommer att lägga sin röst på någon annan. Det enda långfinger man kan ge de politiker som svikit en, är en röst i protest.

Det är inte ett unikt svenskt fenomen. Tidningen The Washington Post publicerade häromdagen en artikel som handlade om varför väljare röstat på Donald Trump. Det är bitvis sorglig läsning. Förutom att citaten tydligt visar på att många väljare faktiskt haft svårt att bestämma sig mellan kandidaterna och tycks ha röstat på den man i ögonblicket ansett som ”minst dålig”, så visar citaten även på en nedslående pessimism och känsla av osynlighet.

”Min röst var mitt enda sätt att säga: Jag finns och jag räknas,” skriver exempelvis en 61-årig kvinna från New York.

Det är i ljuset av detta som vi bör förstå Sverigedemokraternas framgångar. Att partiet idag får stöd av i runda slängar var fjärde väljare, handlar förmodligen betydligt mindre om ideologisk övertygelse men mer om hopplöshet och frustration över övriga partiers ovilja att se väljarnas verklighet.

Hoppet är det sista som överger en och när man har förlorat hoppet, har man inget mer att förlora. Just därför blir människor som förlorat hoppet desperata och oförutsägbara, även inom politiken. Hur det kan gå har Brexit och det amerikanska presidentvalet redan vittnat om. Nästa år stundar presidentval även i Frankrike, där Marine Le Pen och Front National kan gå kraftfullt framåt om trenden håller i sig.

Vill övriga partier undvika att Sverigedemokraterna blir största parti i valet 2018, finns bara en väg att gå: Ge väljarna hoppet tillbaka. Återupprätta samhällskontraktet och visa medborgarna att ni prioriterar dem, tar deras oro på allvar och erkänner deras verklighetsbild.

Annars kan det bara gå på ett sätt. Frågan är om någon, egentligen, vill det.

85 thoughts on “Ge väljarna hoppet tillbaka!

 1. Johan utan Land skriver:

  Jag tror att Helenas recept för de etablerade partierna skulle kunna fungera såtillvida att de kan behålla sina nuvarande tre fjärdelar av väljarkåren om de gör en allvarligt menad omsvängning. Med DÖ-liknande samarbete så räcker det för att regera vidare fast det blir bökigt. Att vinna tillbaka förlorade väljare är däremot nästan omöjligt. Som AKB konstaterade finns en del bitterhet bland dem som blivit utfrysta och brunsmetade när de försökt varna. Det går inte över på bara en valperiod.

  Jag gissar att det som sjuklkövern behöver göra är att genomföra (prata räcker inte) en politik som ligger rätt nära SD. Det ironiska är att om bara något litet av detta hade gjorts för så sent som bara drygt ett decennium sedan så hade SD fortfarande varit ett obetydligt småparti utanför riksdagen som ingen brytt sig om. Nu blir sjuklövern tvungna att göra mer än SD vågat hoppas på men SD kommer ändå inte att försvinna.

  Liked by 6 people

  • Magnus H skriver:

   Jag tycker att det Moderaterna, AKB och Tobé håller på med är testbalongs-flygning. De har ju inte förmågan att hålla en konsekvent utvecklingslinje och hållning, det är ju två steg framåt och ett steg tillbaka och sidledes i nästa radiointervju.

   Samma är det med höstbudgeten som tom Riksrevisionen dömer ut som skadlig för Sverige och som oppositionen indirekt kommer att godkänna. Vad ska väljarna tro?

   Den enda i Moderaterna som verkar vara rakryggad tydlig och kategorisk är Hanif Bali, men han verkar vara motarbetad av partietablissemanget, en framtida partiledare kanske? AKB är ju bara en stickling av FR och delar samma typ av de vidöppna dörrarnas ”värdegrund” så allt kommer att konserveras även om retoriken låter annorlunda.

   Liked by 1 person

   • Mariana. skriver:

    Hanif Bali tycker jag också verkar ha en moralisk ryggrad och skulle bli en ypperlig partiledare för Moderaterna. Detta var nog också något som Fredrik R. noterade och slog en signal till AKB och befallde henne att skyndsamt ta bort honom från den riksdagsplats som han hade eftersom han skulle komma att bli farlig för henne. En rival till rollen som partiledare.

    Liked by 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hanif har den ryggrad som AKB saknar!
    Dessutom en lyhördhet som hen saknar!
    En blivande partiledare!

    Annars finns det andra partier)

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Mariana!

    Du menade väl rollen som talesman i Migrationsfrågor?

    Riksdagsplatsen har han kvar, men sitter i ett nytt utskott.

    Kan ju vara för att bredda kompetensen,
    för större arbetsuppgifter)

    Svetsaren hade varit historia,
    med en så karismatisk konkurrent!

    Gilla

  • rudmark skriver:

   Att rösta på de nya omvända moderaterna har ju inte varit ett koncept som fungerat (om man nu inte tycker att nuvarande regering är det optimala)
   Hopplösheten ökar om man ser bakåt. Rösta på moderater, få Miljöpartiet.
   Etter värre känns hopplösheten nu eftersom man inte ens vill ha makten, utan vill vänta till 2018, under tiden – följ DÖ’s resonemang. Och om inte högersidan blir störst? Väntas 2022 då?

   Gilla

 2. larslindblog skriver:

  Det spelar ingen roll vad 7 klövern säger. Jag litar inte på dom ! – SD å andra sidan tycker jag har för få i mogen ålder i ledningen, dessutom blir jag irriterad på att man ideligen utesluter företrädare som blir offer för gatlopp i kvällspressen och obskyra sajter som expo ,inte rasist ..men, afa och så vidare..
  Man kan lämpligen bara svara : ingen kommentar., om illvilliga journalister ringer !
  Låt Baas skriva , Låt Aschberg ” rasa” …strunta i det bara . Får dom inget pudlande tröttnar dom.

  Liked by 8 people

   • larslindblog skriver:

    Ja Jonas , jag har hört lite om MS , det finns även SPI som jag tror leds av Göran Dandelo i Kristianstad. Problemet är att läget nu är alltför allvarligt för att man skall våga riskera att kasta bort rösten på något alternativ till SD ,som inte kommer in i riksdagen.

    Gilla

 3. steffoth skriver:

  Jag misstänker att merparten av oss faktiskt har givit upp allt hopp om att situationen och framtidsutsikterna för nationen ska vändas till det bättre. Dagligen matas vi med negativa saker om hur landet utvecklas och vilka utmaningar som väntar, några positiva nyheter finns inte. Utmaningar är ett ord som numera ska tolkas som problem som är olösbara. Det bästa är sannolikt helt enkelt försöka att inte bry sig alls och försöka klara sig helt på egen. Själv är bäste dräng är ett gammalt ordstäv som allt mer äger sin riktighet när uttrycket ”allas lika värde” egentligen betyder att icke-svenska medborgare är de som med alla medel ska prioriteras.

  Liked by 8 people

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Hopp finns om vi lyssnar på Henrekssons huvudbudskap. Rättsstaten måste stärkas! Om Sverige hade Frankrikes polistäthet så skulle vi ha 50.000 poliser mot de 20.000 vi nu har. Det blir inget gulligt land men det kan fungera för majoriteten av medborgarna.

   Gilla

  • VX skriver:

   Asylanter som pluggar får stanna.
   Nu är man alltså överens gällande en ny lag som innebär att migranter som går gymnasiet för temporärt uppehållstillstånd i fyra år. Detta innebär att sk ensamkommande som inte har skyddsskäl, numera får stanna i ytterligare 4 år eller så länge de pluggar.
   Det blir alltså ett rätt starkt incitament att inte plugga färdigt. Evigt TUT sas. Fridolin säger också rent ut att de troligen kommer få stanna då de får jobb eller varit hör så länge när det blir aktuellt med ny prövning.
   Jag förutsätter att detta måste tas i riksdagen och att övriga partier får tycka till, men med Centerns hjälp ska det nog gå galant att få igenom.
   Detta är helt klart ett förslag som Mp drivit igenom i Regeringen. De som får ta smällen för detta blir kommunerna som måste vaska fram skolplatser och boenden. Samtidigt kan Gustav al-Fridolin slå sig för bröstet internt i partiet och visa att de lyckats skjuta delar av migrationsöverenskommelsen i sank.
   http://mensanen.blogspot.se/
   Alla knep används..

   Liked by 3 people

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Den dagen då tjänstemannaansvaret lyftes från politikens hantlangare försvann förtroendet stat och medborgare emellan. Ansvaret som kan inge ett visst hopp om en god sed och bruk av den position vederbörande har erhållit är som bortblåst.
  Följdaktningen kan politiska företrädare också alltid skylla på någon annan då saker och ting går skevt. EU och dess beslutande organ exempelvis. Det som inte kan skyllas på lobbyister där, får lösas med korrupta medel taget i medborgarens plånbok.

  Avregleringen av ansvar är den enskilt största orsaken till känslan av hopplöshet.
  Ansvarslösheten breder ut sig i breda folklager då frågan inställer sig; varför skall jag?……..

  Liked by 4 people

  • Johan 1 skriver:

   Är det inte märkligt att man för att driva ett företag som VD ständigt behöver agera så att man för ett år i taget erhåller ansvarsfrihet men för att driva ett land avkrävs inget motsvarande ansvar? En VD arbetar på ägarnas uppdrag och en regering på väljarnas uppdrag. Vad man gör nu är att man genom att dagligen provocera den arbetande och skattebetalande befolkningen sågar av den gren man sitter på. Som politiker borde man vara ordentligt oroad. Istället försöker man uppfostra skattebetalarna och handskas ansvarslöst med skattemedlen.
   Är det helt enkelt så att man kallt räknar med att byta mellan alliansregering och vänsterregering vart 4:e år och det finns en tyst överenskommelse om agendan? Och det är därför man är så rädd för att SD ska få inflytande eftersom de spräcker agendan?

   Liked by 2 people

   • gunnar47 skriver:

    Utmärkt skrivet, fast det är styrelsen som man kräver ansvar av, varje år. VD svarar i sin tur mot styrelsen och det gör hen dygnet runt!

    Inför tjänstemannaansvar. Det vill t.ex. Medborgerlig Samling (googla).

    Liked by 2 people

 5. Gösta Svensson skriver:

  Citat:
  ”Det är i ljuset av detta som vi bör förstå Sverigedemokraternas framgångar. Att partiet idag får stöd av i runda slängar var fjärde väljare, handlar förmodligen betydligt mindre om ideologisk övertygelse men mer om hopplöshet och frustration över övriga partiers ovilja att se väljarnas verklighet.”

  Hur många röstar egentligen övervägande av ideologisk övertygelse, och hur många gör det utifrån rent rationella och praktiska överväganden? Och är det egentligen någon skillnad? Man väljer väl ideologi genom att resonera sig fram till vad som är bäst?

  När jag tänker på mitt eget beteende alla de gånger jag röstat så kan jag först inte säkert svara på dessa frågor, men kommer ändå ganska snabbt fram till att det kanske handlar om att jag egentligen inte gör skillnad på dessa två sätt att förhålla mig. De är samma sak, i princip.

  Det är ytterst sannolikt att jag kommer fram till att det är mest rationellt att välja SD även i nästa val, liksom jag tyckte i förra och förr förra. Jag vet inte vad som skulle kunna få mig att börja lita på tex Liberalerna, S eller M, när det gäller att hantera situationen. MP, C, F! och andra extrempartier, är inte ens med som en fantasi. Det vore katastrof om de fick politisk makt, i synnerhet då det gäller migrations- och integrationfrågorna, efter nästa val. Då måste jag allvarligt överväga möjligheterna att på sikt flytta från Sverige eller kanske gå i någon slags inre exil. Det sistnämnda handlar ju om att skita i samhällskontraktet på så många sätt man finner möjligt och köra sitt eget race, förhoppningsvis tillsammans med likasinnade.

  Liked by 5 people

 6. Kim skriver:

  Som vanligt utmärkt skrivet av Helena Edlund. Jag vill dock komplettera med en aspekt: Många människor kommer i kontakt med förfallet dagligen i sina yrkesroller inom sjukvård, skola, polisväsende, rättsväsende och socialtjänst. Det är många tusen människor som ser hur samhällets funktioner rasar och upplever konsekvenserna av det på sin arbetsplats. Samtidigt måste de försöka vara en kugge i det gnisslande maskineriet och representera ett dysfunktionellt system. Det skapar förstås oerhört mycket stress och frustration. Nu ser vi hur poliser och sjuksköterskor säger upp sig, samtidigt som sjukskrivningarna ökar. Sannolikt handlar det om människor som, precis som Helena Edlund beskriver, har börjat fråga sig varför man ens ska försöka.

  Liked by 4 people

 7. Sldy skriver:

  Det finns ju ingen chans för detta och skribenten ger uttryck för just den syn på politiken som jag anser vara mycket skadlig. Att styra ett land är i mångt och mycket som att vara kapten på ett oljetanker, skall man vända så skall det planeras för det kan ta någon kilometer. Däremot, är kaptenen full eller navigerar fel så kan han sänka båten eller orsaka stor skada och det kan gå snabbt. Det handlar inte i främsta hand om ge besättningen hopp, det handlar om att inte gå på grund, eller att kunna bemanna livbåtarna.

  Våra politiker har orsakar Sverige enorm skada genom att genomgående anamma en utopisk vänsterbild. Invandringen har möjligen förstört Sverige för gott, detta gick snabbt, att förstöra och gå på grund är lätt, sjukvård, skola, trygghet, bostäder, medier och tillit och ett anständigt rationellt samtal med fakta i centrum. Skribenten vill att politikerna ger oss hopp, men de är inga präster, de kan möjligen lyckas lura oss något år till, Batra gör sitt bästa nu, men det är ju inte hopp man vill ha, man vill att de lagar det som de förstört! Personligen så tror jag varken att de har insikten eller förmågan så mitt val blir att rösta på de som ger DEM maximal skada, endast genom egen personlig smärta så kommer de till insikt. Därför SD. Trump är beviset på att det fungerar.

  Jag måste erkänna art jag tillhör de som inte mår bra, jag hatar de som är ansvariga, tyvärr. Jag döljer även ett förakt för många i min omgivning. Klyftan är enorm, dagligen när man hör exempelvis P1 så väller frustrationen fram, och det är alltid, alltid, något problem relaterat till invandring, invandring och/eller islam. Om det någon enstaka gång handlar om något problem som kanske inte har med detta att göra så drar man en djup suck, syrehalten i östersjön eller något, jaaaa.

  Liked by 7 people

  • MartinA skriver:

   Du borde byta perspektiv. Att känna att man vill skydda ett samhällbygge och samhällsinstitutioner. När de som bestämmer, de som egentligen är ansvariga, de som får höga löner och status just för att de skulle skydda. När de ägnar sig åt att bryta ner och förstöra. Då är det orimligt att du skall försöka ta ett helhetsansvar. Släpp det? Sök dina lojaliteter annonstädes? Börja värdera någonting annat?

   Jag har själv upplevt precis din frustration. Det leder till hat. För mig personligen var lösningen att helt släppa lojaliteten till sverige och flytta den till svenskarna. Det var vad som funkade för mig. Du kanske kan göra något annat. Men den här kombinationen av hat och frustration som en normal man känner i det här läget är faktiskt osund. Hitta något att älska och sluta försöka skydda det som faktiskt inte går att skydda istället?

   Liked by 1 person

 8. BjörnS skriver:

  Helena, du har rätt och det är en sorglig läsning. Elitens ovilja att erkänna problem förrän de inte kan förnekas ens av Bagdad Bob är en viktig anledning. Vi får inte ens tala om problemen utan att epitetsstämpeln tas fram.
  Igår var jag och såg stand-up på Norra Brunn. Öz Nujen gav många politiska pekpinnar och vid de tillfällena (han sa annat oxå) fastnade skrattet liksom i halsen. Ständigt dessa pekpinnar.

  Gilla

 9. Jaxel skriver:

  Tack Helena för din krönika!

  Jag skulle vilja uttrycka det så här.

  Om jag går till val så ser jag det som att jag väljer någon som skall företräda mig och mina intressen. (Vilka inte behöver vara uteslutande egoistiska.)

  Situationen är dock sådan att det finns ett antal (de flesta) politiker och partier som säger ungefär som så här:

  Vi är inte intresserade av att företräda dig. Vi anser nämligen att alla människor har lika värde. Vanligen lägger de dessutom till något av karaktären att den som inte delar den åsikten är en människa som är värd förakt.

  Tillbaka till mig själv. För mig har inte alla människor lika värde. För mig har jag själv och mina närmaste högre värde än resten av mänskligheten.

  Varför skulle jag rösta på någon som tydligt deklarerar att hen inte är intresserad av att företräda mig och mina intressen och som till råga på allt menar att jag är värd förakt som önskar detta.

  Och varför skall jag vara solidarisk med staten och exempelvis frivilligt betala skatt till densamma om inte denna (i form av dess högsta företrädare) fattar att solidaritet är något dubbelriktat. Staten måste också viss solidaritet med mig. Eller med andra ord – samhällskontraktet är på väg att brytas.

  Till slut går det som det går som det går och människor är beredda att rösta på i stort sett vem som helst som säger sig vilja företräda dem och deras intressen. Det är tragiskt – och (de hycklande) godhetsivrarna har ett mycket stort ansvar.

  Liked by 8 people

  • Jaxel skriver:

   Och vilka är de som här i landet pratar högt om allas lika värde. Till mycket stor del är det en privilegierad elit. Människor som tjänar mer, bor bättre, ofta har privata sjukvårdsförsäkringar etc. Det svenska samhället ger uppenbarligen oftast mycket mer av livets goda åt denna elit än åt medborgaren i allmänhet. Om alla människor har lika värde borde de förra sänka sin levnadsstandard till nivån för genomsnittet här i landet. Eller snarare i ett globalt perspektiv.

   Det skulle nog gå att känna respekt för den som pratar om allas lika värde om hen levde som hen lär. Har för mig jag läste om någon filosof som försökte göra det. Har dock inte noterat någon här i Sverige. Hyckleri på hög nivå – i dubbel mening.

   Liked by 1 person

 10. gmiksche skriver:

  Kloka ord. Givetvis vill övriga parter undvika att SD blir största parti i valet 2018.Men vägen dit verkar ödesbestämd

  . Ett samhällskontrakt förutsätter att parterna litar på varandra. Förlorad tillit är bland det svåraste att återställa. Nog det svåraste. Närapå omöjligt. Kindberg Batras pudel i Aftonbladet är definitivt inte ägnad att återställa förtroendet.

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Svårt att se hennes bild som annat än en gigantisk påklädd kungspudel hädanefter. Varje gång ser jag bara kungspudeln på två ben. Pudlar är verkligen onödiga hundar. De skäller ju knappt ens. En cirkushund som hoppar när piskan viner. Dutti kicka.

   Liked by 3 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Bare tøys det du sier om pudler. I Norge brukes de blant annet som førerhunder for blinde, fordi de er rolige og har et vennlig gemytt. Og visst kan de gjø like mye som andre om det passer dem. Du har unødige fordommer.

    Gilla

 11. Peter M skriver:

  Här sitter vi som boskap i skattefarmen. Vi finns för att betala för den vänsterradikala regeringen behov av ny röstboskap.

  De styrande har ingen lojalitet med den egna befolkningen. Landet kunde lika gärna styras av intergalaktiska ödlor. Misstänker att de skulle sköta driften mer rationellt.

  Liked by 5 people

 12. Tomas B skriver:

  Suveränt skrivet Helena! Statens resurser och nationens väl och ve är inte ett kapital som etablissemanget förfogar fritt över. Istället ska dessa balansposter förstås som ett värdefullt kontrakt som måste erkännas och respekteras av alla parter för att människor ska fortsätta dra sitt strå till stacken.

  Precis som du skriver börjar konsekvenserna av etablissemangets fantasier och lättsinne nu bli synliga för oss alla.

  Liked by 2 people

 13. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo detta är tyvärr en sanningsenlig beskrivning av tillståndet bland många så kallat vanliga människor i Sverige.

  Många ansätts från flera håll, förutom i frustrerande kontakter med den offentliga sektorns tjänster så är många också pressade i arbetslivet. Arbetslivet har kanske tidigare varit en stabiliserande faktor i många människors tillvaro men så är det inte längre. Några aktuella exempel som visar hur vindarna blåser är att de som jobbar på Karolinska ska betala jullunchen själva och de som jobbar på Ericsson har det inte så kul som en följd av mis-management på ledningsnivå.

  Även privatekonomin är nog tyvärr ett växande bekymmer, jag har ingen vetenskapligt grundad bild men noterar att jag senast igår såg en vanlig etnisk svensk äldre dam leta tomflaskor i papperskorgar i ett köpcentrum. Jag tror detta är ett tecken som inte setts så tydligt tidigare.

  Samtidigt ser vi yttringar där livet aldrig varit en sådan fest som nu. Journalister lever i ett lyckorus över sin egen betydelse där ett pris som väl närmast har lite inavel över sig klassas som ett Nobelpris av den lycklige vinnaren. En annan pristagare vinner för att han är en jäkel på klassa allt ifrågasättande av samhällsutvecklingen som nazism. Det finns en rad andra sammanhang där livet också är en fest, ex vis advokater och finansvärld och där finns inga som bekymrar sig över sådant som Helena Edlund tar upp. Tvärtom så ser man att den nya eliten, inte minst den inom media och politik, gärna slänger ur sig nedsättande omdömen om vanligt folk, bruna råttor, white trash, obegåvade, outbildade, etc.

  Kort sagt finns en klyfta i det svenska samhället som bara ena halvan är medveten om idag och historien visar att sådana tillstånd inte varar för evigt, till slut segrar alltid verkligheten men ibland till ett väldigt högt pris

  Liked by 6 people

 14. Anders F skriver:

  Någon sade: Svenska folket betalar för sin egen utrotning. Historiskt unikt, förmodligen. Att vilja göra väl (för andra) blir att göra ”de egna” illa. Nu är ju invandring så lönsam, det vidhåller många, så allt rättar väl till sig. Eller?

  Liked by 4 people

   • Gösta Svensson skriver:

    Thoralf Alfsson har väl lite funderingar kring hur ett skatteuppror skulle kunna genomföras? Frågan är dock hur många som orkar med en sådan strid, åtminstone inte ensam. Krävs nästan att man organiserar sig.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Steffoth: Sluta med övertid. Ta ut lönehöjningen i fritid. Gå ner på deltid eller sluta jobba. Jobba svart i stället. Flytta utomlands. Ta ett sabbatsår i Thailand. Flytta ut på vischan och försörj dig själv. Bilda ett kollektiv i gröna-vågen-anda. Smuggla, handla i Danmark. Säkert kommer du på något.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Ett exempel på detta hörde vi i dagens Ring P1. En norrlänning, med diagnosen Patologisk Altruism, påstod förnöjt att det var billigare att vi importerar afghanska ungdomar än att vi skaffar egna barn!

   Tänk vilken gigantisk pension jag kommer att få.

   ”But Sweden is lost … ”

   Gilla

 15. Conlon skriver:

  Kan bara bekräfta och instämma. Allt fler människor i medelklassen börjar yrvaket fråga sig vad det är som håller på att hända. Kanske Reinfeldt hade rätt när han pratade om ”det sovande folket”, han lyckades ju föra globalismens makabra splittringspolitik i åtta år utan att någon reagerade nämnvärt. Det är nog bara att konstatera att kulturmarxismen har vunnit och att processen är irreversibel.

  Liked by 2 people

 16. Agneta Berglöw skriver:

  I Borås har samtliga partier utom SD beslutat att Folkets hus skall bygga om till ett Kongresshus för 200 milj o med en kalkylerad förlust på ca 20 milj.årligen.(6 mil från Borås ligger Göteborg med hela Svenska Mässan som Kongressområde)
  Under hösten startade en ung liberal o en ung kristdemokrat tillsammans med ett nätverk bestående av företagare,byggmästare,gamla boråsare som kan sin historia om staden.Även Slöseriombudsmannen har granskat denna ”affär” beslutad av styrande politiker med majoritet av S V o MP som vann valet 2104 o han har helt förkastat detta o anser att det är ingen kommunal angelägenhet att bygga o driva Kongresshus.
  Namninsamling har pågått under några höstveckor o 9.500 namn har skrivit på.Nu granskas listorna av inhyrd granskare som tar 50.000 kr för att göra detta.
  Vi känner oss återigen överkörda av makten.Men vänta bara till valrörelsen 2018 då är vi högintressanta.
  Skattepengarna skall gå till Äldreomsorgen,barnomsorgen o skolan i första hand.

  Liked by 2 people

 17. oppti skriver:

  Bra text.
  Men vem kan förklara för oss att vi gör en fantastisk insats för att hjälpa både här och i närheten till konfliktområden?
  Vem ställer sig upp och förklarar att vi gör mer nytta om vi hjälper där personerna behöver hjälpen bäst?
  Att det är orimligt att vi sätter ensamkommande i grundskolor här när vi kan hjälpa högutbildade i stället?
  Utan att få hela flödet av rasistkommentarer!

  Gilla

 18. Jonas Bohman skriver:

  Det finns visst hopp. Själv stötar jag dom positiva krafter, röster (som denna sida) och rörelser (ej extremister) som vuxit fram under senare tid. Uppmuntra kloka skribenter. Hjälp till och sprid på sociala medier. Printa ut på papper och sprid i grannkvarteret. Prata med folk. Ifrågasätt öppet vad våra företrädare/politiker/myndighetschefer håller på med. Skriv insändare. Låt dig inte nöjas med vad som nu sker i vårt samhälle. Sverige är till för oss, och skall inte fungera som hela världens socialbyrå. Bråka. Så länge svensken låter sig pissas på (ursäkta språkbruket! så kommer detta att få fortgå, men är vi bara tillräckligt många som gör motstånd, så kommer våra makthavare få tänka om. Du vet och känner själv vad som behöver göras. Det finns ljus i tunneln och det kommer att bli bättre, mycket bättre. Ut och gör motstånd (du väljer ditt sätt), helst redan igår……

  Liked by 1 person

 19. Lasse W skriver:

  Det handlar om en kulturkris. Vänstern har med sin normkritik mullvadat sönder samhället. Det höga ska vara det låga och det låga det höga. Det finns inga auktoriteter längre. Inga dygder. Inget att vörda och respektera. Allt har blivit en trasa. Svensken har förvandlats till en vegeterande hållningslös konsumtionsvarelse. Kristen moral har ersatts med en politisk moral som inte är långtidshållbar. Och som skaver visavi äldre uppfattningar om vad som är genuint svenskt som att lika ska behandlas lika. Och att det inte ska finnas några gullegrisar och styvbarn som Per Albin Hansson sa.

  Sverige är extremt sekulärt och har gått all för mångkultur och öppna gränser. En monumental felsatsning nu när Sveriges idoler USA och Storbritannien går sina egna vägar. Sverige har förlorat sin själ i den postmoderna globalistiska storskogen och sitter nu med svarte petter. Rädde sig den som kan.

  Liked by 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, Sverige är numera kulturellt och politiskt allierat endast med onda, onda Tyskland. Hur skall inte detta svida i de självgodas sinne? Men minnet är kort, så det går nog över.

   En viktig del av kappvändningen 1942 var att förknippa landet Tyskland och dess folk och dess språk och historia med alla ondsinta och låga egenskaper som bara kan tänkas, medan USA och England, som dittills hade belastats med allt detta, plötsligt blev högsinnade och nära besläktade.

   De muslimska massövergreppen i Köln som Sveriges andra El Alamein?

   Liked by 3 people

   • gmiksche skriver:

    Nej, Sveriges andra El Alamein väntar vi fortfarande på. Då första El Alamein inträffade var Sverige tredje part. I dag är Sverige part eller, rättare sagt, båda parter.

    Två själar bor, ack, i mitt bröst (Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. J W Goethe). Det är bara vi som har botemedlet. Inte någon högsinnad och nära besläktad makt, vilken det än må vara. Vi kan inte hoppas på att andra reder upp det åt oss.

    Gilla

 20. Magnus skriver:

  Samhällskontraktet är brutet av etablissemanget!
  Vi flyttade till en så kallad skyddad verkstad för att våra barn skulle få en trygg uppväxt! Vi bor ett så kallat bra område mycket nära en storstad. Här finns tre skolor så vi gjorde en koll på dessa och köpte ett hus nära den skolan som vi ville ha våra barn i och vi köpte ett hus som låg med perfekt läge för att våra barn lätt skulle kunna gå själva till skolan när barnen var mogna för det.

  Tyvärr så blev dynamiken mellan tjejerna i klassen ej bra och mobbning blev en vardag bland tjejerna. Dessa 2,5 läsåren har varit en plåga för vår dotter och oss som familj. Hjälp från skolan? De tar den enkla vägen och anmäler kränkning, till vilken nytta? När inga åtgjärder görs? Vi har tittat på möjligheter att byta skola, haft otaliga samtal och möten med rektorer och kommun. Skolan som ligger näst närmast men ändå för långt är tyvärr inget alt. För det finns ingen årskull som vår dotter där.

  Sen kom den andra bomben vår son fick det berömda brevet från kommunen ”skol placering”. Han fick placering på den skolan som inte har någon årskull som vår dotter? Vår dotter som väntat så innerligt på att få sin bror till samma skola medan hennes skolkamrater fick se sina syskon komma få placering på sin skola! Då började vi kolla på andledningar, varför han inte hamnade på samma skola. Alla barnen som våra barn leker med och bor grannar med går på den skola som vår dotter går på. Placeringsenheten visade sig ha gjort fel. Så vi överklagade till förvaltningsrätten som självklart gav avslag så nu har vi överklagat till kammarrätten. Ingen av dessa skolor är speciellt bra men får att våra barn ska må bättre så behöver dom gå i samma skola. Men vi får absolut ingen hjälp av vår kommun eller skolor för att lösa våra barns hälsa! Vi blir motarbetade konstant och samtidigt får vi denna patetiska mening vi kan inte ens tillgodo se migranternas och regeringens önskemål??????
  Går vi vidare till polis, sjukvård, äldrevård bostadssituationen osv så ser det lika illa ut och samma patetiska mening kommer ur etablissemangets munnar konstant!

  Vet ni hur många markägare i vårt avlånga land som sitter med mark som dom vill stycka en till tre tomter på i områden där småbarnsföräldrarna vill bo och där priserna är acceptabla? Tror ni dom får? Vi pratar markområden perfekta för småhus som inte störs av något som kan förhindra bebyggelse! Tyvärr så får som avslag på kommunerna, för att kommunerna vill ha flerfamiljshus och förtäta sina tätorter. Hur många småbarnsfamiljer i stor-städerna tror ni har råd med en bostad där kommunerna vill ha bostäder? Förutom att kommunerna vill förtäta så vill dom få in större områden för att skapa en detaljplan. Innan första bostaden kanske säljs så har det gått minst 10 år!
  Det är viktigare för kommunerna att köpa brf och bygga modulhus för migranter en att ge möjligheter för sina unga kommun invånare!

  Vi har inget samhällskontrakt längre! Det är dags för alla svenskar att börja se över sitt eget hus! Välkommen till Sverige 2016!

  Liked by 5 people

  • Elisabeth skriver:

   De etablerade skribenterna kallar ofta sina alster för berättelser. Dessa kanske borde matchas med miljontals berättelser från det svenska vardagslivet? En berättarsida kanske? Men det kanske klassas som hat?

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Magnus, jag har den största medkänsla med din dotter och hela er familj. Vår erfarenhet är att flickors (och kvinnors) mobbning är bland det mest infernaliska som finns och att den knappast går att angripa och få slut på, i motsats till mobbning bland pojkar, som vi karlar kan upptäcka, förstå och hantera. Detta är den dolda skuggsidan av kvinnosläktets sociala intresse och kapacitet, det har min hustru, våra kvinnliga nätverk, våra döttrar och fosterdöttrar lärt mig!

   Slumpen bestämmer personsammansättningen och dynamiken, det skiftar alltså från skola till skola, från klass till klass. Tyvärr är det inte säkert att ett skolbyte hjälper, eftersom de aktivaste mobbarna kan fortsätta att förfölja via nätet och hetsa flickor i den nya klassen. Den mobbade kan också ha påverkats, så att hennes försvarsförmåga minskat. Ett skolbyte kan i ett sådant läge vara en risk, om hon inte i förväg blir bekant med någon psykiskt stark och stridbar flicka i den nya klassen. Andan och dynamiken kan också förändras av en skarpögd och resolut klasslärarinna, men sådana finns väl knappast längre.

   Om ni inte har möjlighet att byta miljö, så finns kanske inget annat val än att uthärda och på alla vis stärka er dotter, stötta henne att bli tuffare, framför allt verbalt. Kickboxing eller karate går beklagligtvis inte att använda där, hur praktiskt och välbehövligt det än vore. Hon måste öva upp sin beredskap att blixtsnabbt ge svar på tal och signalera ett tuffare kroppsspråk. (Precis som hela det feminiserade svenska folket borde göra, i stället för att fortsätta att klafsa i hopplöshetens gyttja).

   Liked by 2 people

   • Magnus skriver:

    Tack Sixten! Vi har tittat på alla tänkbara alternativ men det är precis som du säger att byta skola kan ju bli till det sämre för vår. Tänk att flytta till en ny skola där man inte känner någon. I denna skola finns ju grannar och så vidare. Skolorna borde använda syskon förtur, jag har träffat föräldrar här där vi bor som har tre barn och alla går på olika skolor.

    Det har blivit så att någon förälder skriver sig på en adress närmare den skolan dom vill att deras barn ska gå under tiden placeringsenheten arbetet med fördelning. Kommunen vet men bryr sig inte oavsett om dom får bevis. Det lönar sig att ljuga, det tragiska är att detta drabbar ju inte bara andra barn och familj detta drabbar också även barnen som fått en plats på oärliga grunder. När klass kamraterna ska på kalas eller leka så uppdagas det märkliga att dom inte bor på den adress som står på klasslistan.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   Då kanske det inte är så viktigt att din dotter går till skolan så ofta? Det går inte att få rätt i staten. Men som många av våra nya landsmän visat oss så går det ofta att strunta i vad den säger.

   Liked by 1 person

  • HL skriver:

   Mycket intressant med det nya partiet, Medborgerlig Samling (MED). Något helt nytt och fräscht. Inga bildningar bakåt till tveksamma politiska strömningar. Säkert ett parti som kan appellera till väljare från vänster till höger, väljare som nu vill se en ny färdriktning för Sverige!

   Gilla

   • Boris skriver:

    Jodå, det finns en massa bindningar bakåt till 7-klöver-partierna. Ni består alla av människor som antingen varit politiskt aktiva i 7-klövern eller lagt era röster på dem i tidigare riksdagsval. Så försök inte påstå att ni är utan skuld till den soppa som Sverige befinner sig i.

    Liked by 1 person

 21. Magnus skriver:

  Jo, jag glömde det paradoxala i detta ansträngde land. Inte nog med att man mår som man gör med alla hinder i vår välfärd så blir ju livet ohållbart för vår familj i landet som gjort allt i feminismen ord alla ska vara lika alla ska jobba minst 100%. Vi är så så otroligt jämnställda i detta land så familjer får inte och kan inte längre bestämma över sin situationen. Vår familj har handfängsel trots att vi har två barn som går i två olika skolor och mår dåligt i sina skolor. Jag har hållit uppe skenet länge men även mitt psyka har en begränsning!

  Är det någon som tror att vi kommer få en bättre situation i detta land när fler ska dela på kakan och där migranterna dessutom går före? Innan 2013 då invandringen fullständigt exploderade hjälpte inte kommunerna ensamstående mödrar med bostad. Kommunerna sa vi har inga bostäder? Köpte kommunen några brf då? Svar NEJ! Hur många svenska uteliggare har garanterat tak över huvudet varje natt?
  Vårt land har ett självskadebeteend som saknar motstycke!

  Liked by 4 people

 22. Steen Raaschou skriver:

  ”Vill övriga partier undvika att Sverigedemokraterna blir största parti i valet 2018, finns bara en väg att gå: Ge väljarna hoppet tillbaka.”

  Og hvordan? M tager magten sammen med SD pronto. Kinberg Batra holder nøglen til håbløsheden

  Liked by 2 people

 23. Borjön skriver:

  Det kan nog bli bättre med Sverige men problemet är att det sannolikt först måste bli värre – mycket värre – innan en ändring kan komma till stånd.
  Det tycks som att det inte går att ändra på den koloss till system som vi byggt upp utan att först göra rent bord så att man kan börja om från noll och därefter göra rätt. Endast kosmetiska förändringar kommer inte att göra något åt grundproblemen.
  Förr var det krig som med jämna mellanrum rensade bort det gamla och folket fick en chans att starta på nytt. Frågan är hur man idag ska kunna göra ett totalt systemskifte utan dylika omvälvningar? Starka krafter kommer att göra allt för att motverka förändring.
  DDR gick under och assimilerades i sitt broderland utan att det behövdes krig. Förutsättningen här var dock att landet först var ett ruttet konkursbo. Politiskt var det väl i och för sig ruttet redan från början men när frukterna väl mognade från den förda politiken så kollapsade landet.
  Är det dessa förutsättningar som måste till i Sverige innan det kan komma till förändring? En bra bit på vägen har vi i alla fall kommit.

  Gilla

 24. Hovs_Hallar skriver:

  ”…ett socialistiskt ideologiskt projekt som inte stödjs av majoriteten och där en allt större andel av skattebetalarna upplever att de inte får valuta för pengarna.”

  EXAKT! Ett ideologiskt projekt, som drivs av en fanatisk pseudo-religiös sekt vi kan kalla ”PK-sekten”.

  Denna sekt har förgiftat hela samhället med sin fanatism, där omhändertagandet av främlingar från främmande kulturer allt tydligare verkar vara vårt samhälles ÖVERORDNADE mål! Tendensen har funnits ända sedan 70-talet; den stadfästes 1975 i riksdagsbeslutet att Sverige skulle vara ”mångkulturellt”.

  Jag gissar att de som godkände detta inte hade en susning om vad denna ”mångkultur” skulle komma att få för konsekvenser i verkligheten. Man hade troligen lite vaga etno-romantiska föreställningar om intressanta maträtter, exotiska kryddor och liknande harmlösheter.

  Att vi skulle komma att i gigantisk skala drabbas av en antidemokratisk och mot oss öppet fientlig MOT-kultur kunde väl få människor föreställa sig på den tiden.

  Folk var nämligen marinerade i en sås av idylliserande klichéer om den ”ädle vilden”, en jovialisk person som snabbt lär sig att bli svensk och gilla surströmming — och de få som försökte varna för negativa konsekvenser tystades snabbt ner.

  PK-sekten fortsätter driva sin propaganda än idag, men dess ideologiska hegemoni utmanas nu.alltmera och senast kröp moderat-lederskan till korset.

  Liked by 2 people

 25. Gunilla skriver:

  Du nämner ju alla problem som befolkningen möter. Och politikernas ovilja eller oförmåga att ta tag i dem. Människor känner inte igen sig i sitt land längre. Gemenskapen är raserad. Samhällskontraktet slutar och lojaliteten försvinner. De grupper som lever på bidrag har oftast aldrig haft ett samhällskontrakt-känsla. Inte nog med generösa bidrag; de vill ha mer och många lyckas förse sig med olika slags fusk och eller annan kriminalitet.. Vilket Sverige ska vi ha framöver? Det finns all anledning att fundera över. Svenskens missmod är i högsta grad motiverat. Och det unika i Sverige (föratt vara (formellt) en demokrati) är att det är landets styrande som förråder sin befolkning. I andra länder är det förenat med riksrätt.

  Liked by 3 people

 26. NETTANN skriver:

  Satt kvar i bilen en kvart häromdagen för att lyssna på AKB (angående hennes migrationstext i AB) i SR Studio 1. Det var stundvis god komik. Hon tillämpade bl.a. ålning medelst hasning för att komma runt frågan om de senaste två decenniernas invandring innebär plus eller minus i kassan. Till slut skrattade faktiskt den väl PK-injicerade programledaren (och då har det gått rätt långt). Hon anammar SD´s politik men kände sig ändå manad att betrakta dem som världens avskum. Kanske finns en och annan lättlurad sate som ändå går på hennes blå dunster?

  Det är inte utan att det nu handlar om att ha tillfredsställande närstrids- och vapenutbildning, att lämpliga tillhyggen finns tillhanda, krisryggan är packad och att först ha sett till att anhöriga och en själv är tryggade ekonomiskt och socialt, så långt det nu går.

  Vore man ensam (utan barn och barnbarn) skulle det annars vara förbaskat intressant att betrakta den tid som ligger framöver.

  Liked by 3 people

 27. Apg17 skriver:

  Annars kan det bara gå på ett sätt. Frågan är om någon, egentligen, vill det.

  Det är klart man vill det. Innerligt. Att Sverigedemokraterna blir största parti 2018 står högst på önskelistan för mången medborgare. Att insinuera att dessa, egentligen, inte vill det är en grov missbedömning. Det liknar det förminskade snacket om att ”ta deras oro på allvar”.

  Implicit menas att folket egentligen vill ha fortsatt sjuklöverstyre med en förutsägbar ordning med höger/vänster-politik och värdegrundscertifierade politikerbroilers.

  Bort det!

  Liked by 6 people

 28. MartinA skriver:

  Hopplösheten är en feber som kan bota en dödlig sjukdom, svenskarnas dyrkan av den mjuktotalitära socialdemokratiska staten. Vi får ju nu med all önskvärd tydlighet bevisat att lagar och regler och byråkraters ”omsorg” inte var någonting värt.

  När svensken förlorar tron på staten kommer fler och fler svenskar vända sig till varandra istället. Detta är den enda verkliga trygghet som finns i världen, mänskliga relationer och mänskliga lojalitetsband.

  Liked by 2 people

   • Gösta Svensson skriver:

    Fantasin om en slags anarkokapitalistisk ordning, får nog vara en fantasi ett tag till. Ensidig nedrustning, vare sig det gäller konkret militärt försvar eller nationella allianser, kommer garanterat att utnyttjas av grupper som existerar tack vare sammanhållande faktorer i form av antingen religiösa, etniska eller politiska krafter.

    Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Jag argumenterar för att välfärdsstaten ej skall administreras centralt. Om du vill byta pengar med andra är det enda möjliga sunda systemet att du gör det med människor du har träffat personligen. De som bara är ett talande ansikte på TVn kommer ofelbarligen tendera till att vara de som är bäst på att ljuga och förställa sig i 15 minuter om dagen. De bör därför ej få den enorma makt som administrationen av de oerhörda värden som krävs för mänsklig välfärd. Centralmakt bör endast syssla med försvar och några saker till, såsomo det var före första världskriget och skattetrycket till centralmakten var under 10%. Jag idealiserar den gamla socknen och familjen som lösningen på människors behöv av sociala tjänster.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Gösta märk väl att jag med administration också menar finansiering. I ett så otroligt heterogent land som sverige är det orimligt att vi tvingas betala för varandra när vi ej har någonting alls gemensamt med varandra.

    Liked by 2 people

   • Anders skriver:

    @MARTINA. Visst är det så. Ett välfärdssamhälle av nordeuropeiskt snitt fordrar identifikation (”det kunde varit jag”), dvs etnisk homogenitet. Därför kommer heller aldrig USA att bli något välfärdssamhälle, och Sverige kommer att upphöra att vara det. Men problemet i Sverige är inte bara att jag inte vill betala för dem som jag inte har något gemensamt med, jag har heller ingen lust att riskera mitt liv för att försvara dem. Risken är nog att den svenska staten kollapsar av såväl inre som yttre tryck.

    Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    @Anders
    Min tro är att vår framtid är våldsam, brutal och grym. Oavsett vad någon gör. Å andra sidan så har väldigt många av våra nya landsmän goda kontakter med sina hemländer. Ju sämre det blir här, desto större incitament finns det för dem att flytta hem igen.
    Det finns rätt många tecken på att vi har en ekonomisk rekordkris framför oss. Priserna har länge stigit mycket mer än produktiviteten. Minusränta(?!!!??). Regimen lånar under högkonjunktur. Etcetera. När det inte längre finns någon fest att ta del av och miljön är våldsam och otrygg och klimatet är så som det är, vad är då poängen att stanna här?

    Hursomhelst, ingen vet vad som kommer hända. Men handlingsplanen för medvetna svenskar är densamma oavsett. Goda kontakter med grannarna. Lägg manken till för att träffa den utökade familjen och vet att det är familjen och släkten som är socialförsäkringssystemet i framtiden. Robusthet i livet, praktiska kunskaper som andra kommer efterfråga, uthållighet vad gäller mat och sånt. Och en tanke på säkerhet och framtida migrationsströmmar.

    Gilla

 29. Jeanette skriver:

  Mycket bra skrivet, dock sorgligt att se och höra hur samhället faller ihop allt mer!
  Ett sätt att agera och visa sitt missnöje är att dyka upp på Mynttorget i Stockholm på lördag (26/11) kl 13 då Folkets Demonstration kommer att demonstrera, det brukar vara en fröjd att lyssna till talarna på denna tillställning, själv kör vi från Skåne enbart för att deltaga i detta.

  Liked by 7 people

 30. Hedvig skriver:

  Helena Edlund,

  ”Idag har hopplösheten spridit sig även till grupper som utgör samhällets stöttepelare – till akademiker, tjänstemän, forskare, lärare och helt vanliga skattebetalande knegare.”

  Det stämmer bra. Själv har jag efter fyrtio års yrkesverksamhet, kompletterat mina kunskaper en gnutta statsvetenskap och nationalekonomi och följer samhälls- och idedebatten hyfsat väl.

  För mig som alltid värderat moral- och etikfrågor högt, och till det haft en kritisk men hoppfull natur, finns idag inte längre något realistiskt valalternativ till SD.
  Det skulle möjligen vara MED, Medborgerlig samling, om jag varit rimligt säker på att det nya partiet kommer in i riksdagen.

  Kan man vara hoppfull när man läser sånt här?

  http://ledarsidorna.se/2016/11/kommunanvisningslagen-for-migranter-ar-domd-att-misslyckas/

  Liked by 1 person

 31. HL skriver:

  -GUNNAR 47
  Tjänstemannaansvar är en självklarhet! Det behövs mer ansvarstagande i Sverige idag, även bland politiker och förtroendevalda. Titta på det privata näringslivet och vad som händer när VD inte ”levererar” och jämför med t ex Vattenfalls horribla affärer. Bland myndigheterna har vi polis Dan som exempel på en person som skulle fått snöret för länge sedan.

  Tyvärr har det blivit så i Sverige att politiker rekryteras från ungdomsförbund eller tillhör gammal ”partiadel” dvs personer som inte vet särskilt mycket om verkligheten utanför den egna kretsen.

  Medborgerlig Samling (MED) har ett helt annat upplägg. Bland annat att införa tjänstemannaansvar, se över partistödet och mycket annat + att rekrytera företrädare som varit ute och jobbat i verkligheten.

  Gilla

  • Johan 1 skriver:

   Helt klart! Ibland har jag undrat om Eliasson är satt på den posten för att göra exakt det han gör, ingenting. Men jag försöker slå bort konspirationstankarna så gott jag kan. Egentligen är det ju horribelt att de som förväntas ta de viktigaste besluten för nationen inte har kompetens eller tillgång till kunnig expertis. Alternativt inte utnyttjar den expertis som finns. Ja, Medborgerlig Samling (MED) är ett friskt inslag och jag är medlem sedan starten.

   Gilla

 32. Gösta Oscarsson skriver:

  Din formulering:

  I samma stund som riksdagen beslöt sig för att prioritera andra grupper framför samhällets medborgare och finansiärer, bröts detta samhällskontrakt. Men ett kontrakt kan inte bara frångås av en part – är det brutet så har båda parter lösts från sina åtaganden. Frågan är vad det får för konsekvenser när de grupper vars ekonomiska bidrag utgör själva förutsättningen för välfärdsbygget, varken tror på samhällets idé eller vill bidra ekonomiskt för att stödja utvecklingen?

  sammanfattar allt!

  Liked by 2 people

 33. Gert Larsson skriver:

  Jag har röstat på Moderaterna i ca 50 års tid. Efter valet 2006 tänkte min fru och jag att vi kanske kunde bidra lite mer aktivt som pensionärer. Vi tog kontakt med vår stadsdelsnämnd på söder i Stockholm.
  Blev inbjudna tillsammans med några till en träff med den lokala politikern där vi och de andra framförde idéer på hur man kunde minska klyftan mellan ‘folk’ och politikerna.
  En var att hyra en liten lokal där folket på regelbundna tider kunde träffa sina politiker och ställa frågor.
  Svaret vi fick var tanken var inte OK. ‘Vi politiker är ju tvungna att träffa folket var fjärde år, det räcker gott’.
  Däremåt har vi väldigt trevliga interna kräftfester julbord mm.
  Pust.
  Jag skrev ett brev till dåvarande finansborgarrådet i Stockholm och beskrev mina tankar efter mötet och fick ett svar från hennes sekreterare som visade att hon inte fattat någonting.
  Efter denna upplevelse har jag givit upp tanken att något parti ska förstå deras roll att folket är deras kunder.

  Liked by 1 person

 34. Lars skriver:

  Sverige är ett nystalinistiskt land med en isolerad men allt mer maktlysten pseudo-elit som främst utmärks av sitt förakt som är riktat mot de etniska svenskarna som de hatar och vill utrota.Allt fler har lagt märke till denna sanning.Pseudo-eliten utmärks även av sin sektliknande inre sammanhållning och sitt påtagliga bildningsunderskott.Vad gör det att man knappt har en avslutad gymnasieutbildning när man figurerat som nakenmodell i hippa Schlitz och är evigt solbränd?Och alltid har samma åsikter som Jean-Claude?Alltfler svenskar har p g a pseudoelitens uttalade och frenetiska folkförakt och dess ekonomiska utplundring och dess löjeväckande och lögnaktiga retorik kommit att betrakta den svenska statsmakten och dess styrda och skattefinansierad media-apparat som den egentliga fienden.Sverige är nu under invasion och ockupation-därför bör man ej kollaborera med fienden.Så tycker allt fler när nu de köpta mutkolvarnas och frasmakarnas masker alltmer drages av och även vanliga svenskar i allt större utsträckning ser vad som finnes bakom maskerna.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.