PK-ismen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Här följer några visdomsord från Wikipedia, uppslagsord ”ideologi”:

Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen. Nästan alla ideologier har en människosyn… Som klassiska ideologier räknas liberalism, socialism och konservatism.

Wikipedia vet även berätta att det också finns ett antal andra ideologier, till exempel feministiska, gröna, socialanarkistiska samt ekohumanistiska.

Vilket smörgåsbord! Vilken eller vilka av dessa ismer är det som styr tänkandet i Sverige idag?

Mitt svar är ingendera. Dagens dominerande svenska ideologi är den politiska korrekthetens lära, PK-ismen. Det är först under det senaste året som jag fattat att denna ideologi faktiskt är en ideologi och inte bara ett antal osammanhängande och bisarra idéer som utvecklats vid amerikanska universitet och med atlantvindarna förts till Sverige och där fallit i god jord och börjat blomstra. Det amerikanska tankegodset – feminismen, normkritiken, det västerländska självföraktet, genusteorierna och så vidare – är visserligen av fundamental betydelse, men det var först när dessa idéer rotade sig i de svenska maktförhållandena och anknöt till den nedärvda svenska kulturen som PK-ismen kunde utvecklas till den formidabla överideologi vi ser idag.

PK-ismen är i själva verket ett intellektuellt verktyg som den härskande klassen – politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex – använder dels för att motivera sin egen maktutövning, dels för att hålla eventuella motståndare i schack.

Vi kan ta ett enkelt exempel för att illustrera, nämligen migrationen (men observera att detta bara är ett exempel, inte grundproblemet). Välfärdsindustrin är principiellt positivt inställd till migration eftersom invandring säkerställer dess behov av klienter. Men saken kan inte officiellt motiveras med hänvisning till makthavares egenintressen, utan i stället dras ett antal PK-idéer fram ur rockärmen, till exempel ”allas lika värde”, Sveriges status som humanitär stormakt och heliga internationella förpliktelser.

Välfärdsindustrins självförverkligande påverkar samhället på ett sätt som medborgarna inte alltid gillar och för övrigt ska verksamheten betalas, vilket drabbar den strävsamma medelklass som jobbar och betalar skatt. Skattetrycket var i Sverige till nyligen högst i världen medan Danmark nu toppar ligan med Sverige som tvåa. En av PK-ideologins viktigaste funktioner är att motverka och förebygga medborgerliga protester mot välfärdsindustrins verksamhet. Detta sker i första hand genom skambeläggning. Den medborgare som ogillar hanteringen ska lära sig att han är ond, omänsklig och girig. Han får också höra att han är en anhängare till Hitler eller Mussolini eller båda. I varje fall är han rashatare. Är han dessutom man ska han skämmas lite extra enligt det ideologiska verktyget ”könsmaktsordningen”.

PK-ismen har hegemoniska ambitioner. Den vill inte veta av andra slags idéer. Alla svenskar vet av daglig erfarenhet vilken sorts tankar som är tillåtna och vilka som faller utanför ”åsiktskorridoren”. Den medborgare som ger sig utanför godkänt territorium riskerar att trampa på en mina som exploderar och stänker skit över honom (”brunsmetning”).

Det finns ett välutvecklat system för spridning av PK-ideologin. Till exempel skickas politruker ut till statliga myndigheter för att utbilda personalen i politiskt korrekt tänkande och därvid certifiera organisationen i exempelvis genusteori eller hbtq-lära. I skolan är värdegrunden viktigare än multiplikationstabellen vilket påminner om koranskolor där kunskapen om de heliga texterna är viktigare än det vetenskapliga tänkandet.

PK-ideologin måste ständigt artikuleras och värnas för att inte gradvis försvinna som ett sandslott på stranden. Detta sker framför allt i regi av landets intellektuella, särskilt journalister, som i likhet med gamla tiders statsavlönade präster framför centralmaktens budskap till allmogen. Men i tillägg till denna reguljära ideologiförmedling har en ny sorts indoktrineringsagenter utvecklats under de senaste decennierna, nämligen fria men ändå offentligt finansierade aktivister i olika gräsrotsrörelser och non-governmental organizations. Här återfinns PK-ismens stormtrupper som inte besväras av sådana hämningar som gäller för myndigheter. Till exempel kan kulturdepartementet inte fysiskt störa politiska demonstrationer vars budskap myndigheten inte gillar, men det kan sådana NGOs som drivs med medel från departementet, Allmänna arvsfonden och en ocean av andra offentliga penningkällor. Se här, exempelvis, en lista över fria organisationer som har någon sorts relation med SIDA.

”Nästan alla ideologier har en människosyn”, sa Wikipedia. Visst. PK-ismens människosyn är att det jag kallat Metafåren, nämligen att det finns tre sorters människor: ”herdar”, alltså etablissemanget, ”får”, det folk som ska omhändertas av herdarna samt ”vargar”, i huvudsak vita män som betalar skatt och antas vilja äta upp eller på annat sätt kränka och ofreda fåren.

PK-ismen är ett mycket mer logiskt sammanhållet och samtrimmat idésystem än jag tidigare begripit.

42 thoughts on “PK-ismen

 1. tomas skriver:

  Svenska skattebetalare är som en fårflock. Myndigheten klipper fåren regelbundet (skatt). Flocken accepterar detta så länge man inte klipper för mycket varje gång. Skulle myndigheten skinna flocken helt, då skulle denna aldrig sinande källa snart torka ut.

  Liked by 1 person

 2. Stefan Eriksson skriver:

  PK-ismen förutsätter någon typ av kollektivism där vi förväntas att snällt stanna i den ”fållan” som ideologin förspråkar. Egna ”utflykter” undanbedes bestämt. Lugnt och fint skall vi ”fösas” mot samma mål, utan att ifrågasätta vart vägen bär.
  Det förutsätter naturligtvis att ingen börjar bråka och hävda en annan uppfattning.
  För att förebygga sådana ”orosmoment” har vi fått lära oss innebörden av ”nånannanismen” som i all sin enkelhet bygger på inbillade teser om att; det finns alltid någon annan eller något annat som ”tar hand om” oss vilsegångna får.
  Är det så att den enskilde får för sig att söka en egen lösning på egna upplevda problem, blir denne snart informerad om att det finns alltid någon ”annan” som är bättre skickad att hantera detta.
  Så sprids uppfattningen om att eget ansvar är inte PK, möjligtvis skall vi dela på ansvaret, men för all del; kom inte dragandes med några tankar om att själv försöka söka vägen framåt.
  Det är någon annans ansvar.

  Gilla

 3. malmobon skriver:

  Man kan fråga sig varför Reinfeldt sparkade sin kommunikationsminister som ville omforma Public Service och få bort denna? Inte bara att hon inte betalt TV-licens under flera år.
  Bonniers har i stort sätt ensamrätt inom media. Varför? När ny ordning skall ske genom presstöd kommer Sydsvenskan s.s. få HELT ensamrätt, efter som Skånska Dagbladet kommer få mindre och därmed försvinna.
  Indoktrinering från morgon till kväll. Svenska folket får börja samla sig och göra samma sak som i USA,

  Liked by 1 person

 4. Jennifer skriver:

  Menar denna analysen är felaktig – det finns ingen PK-ism. Det är vänsterorienterade, miljö och identitetsfolk som omgrupperat och ompaketerat sitt koncept så det framstår modernare och mer ändamålsenligt kan användas för att föra medelklassen bakom ljuset. Avsikten är densamma som alltid – demontera den kvarvarande demokratin och införa kommunism.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Den blodiga revolutionen har ersatts med en ÅSIKTSREVOLUTION!
   Rådande fungerande samhällsordning skall störtas!

   Målet är detsamma, medlen annorlunda!

   Alla(h)s Lika Värde är en ren förolämning,
   en floskel utan minsta innehåll.

   Kränktheten regerar med DO som redskap!

   Även vi svenskar revolterar snart!

   Brexit följdes av Trump!

   2018 är SD garanterat största parti,
   vi säger klart o tydligt ifrån, att vi ej vill vara med längre,
   på denna för vårt samhälle destruktiva politik!

   FLUMMET måste få ett slut!

   Liked by 1 person

  • Hovs-Hallar skriver:

   Jag skulle inte helt förkasta Patriks analys, även om den lägger för stor vikt vid hans käpphäst, ”Det välfärdsindustriella…”

   Det han kallar ”PK-ismen” är verkligen ett koncept som makthavarna mycket aktivt driver, och som alla politiska partier UTOM SD mer eller mindre entusiastiskt stödjer.

   I korthet är det ett slags självmords-koncept, som kommer att lägga Sverige vidöppet för en främmande makts totala övertagande och en utplåning av vår egen kultur. Ungefär som när profeten Muhammeds jihadistkrigare uppslukade och införlivade andra kulturer.

   Förarbetet görs av dessa PK-politruker, som gradvis underminerar Sveriges nationella identitet och skapar allmän förvirring. Därefter kan islamska fanatiker med lock och pock flytta fram islams makt i landet, tills islam framstår som den dominerande ideologin och slutgiltigt kan ta över makten. Eventuellt återstående väpnat motstånd kan utan svårighet slås ner av de stridsvana och hänsynslösa jihadisterna.

   Resultat: Sverige nu en del av det nya kalifatet. Icke-muslimer underkastar sig det nya herrefolket om de vill överleva. Allah-u-akbar!

   Gilla

 5. Gunilla skriver:

  I PK-ismens spår följer LÖGNEN. Inga andra åsikter tolereras med åsiktskorridor som följd. För att försvara de ‘rätta’ åsikterna måste man ljuga. Ex. visa på hur bra Sverige är bl.a. samband med de första jordskalven i Italien gick Löfven ut med att Sverie, minnsann, erbjudit M Renzo hjälp (om det behövdes). Han ville egentligen bara tala om hur ‘bundis’ han nu är med Italiens premiärminister. Problemet är att Sverige inte har någon hjälp att erbjuda. T.o.m höga namn inom MSB ssde att ‘hjälpresurserna’ ligger nere. Hjälp finns bara på papperet. Och förresten, kolla vilka tält Italiens Civilförsvar lyckades mobilisera redan dagen efter. Vilken organisation och effektivitet.Annat de svenska campingtält som man t.o.m troddee man skulle ställa ut på fält åt flyktingströmmen förra året. Igår var det totalkaos i Stockholmstrafiken. Busstrafik helt inställd. Var är Civilförsvaret i Sverige? Svar; det finns inte utom möjligtvis på papperrt. Men ljuga åt befolkningen i tv går bra.

  Liked by 5 people

 6. MartinA skriver:

  Intressant genomgång. Jag tror i och för sig att det välfärdsindustriella komplexet också bara är ett symptom. Hur kulturmarxismen kommit att implementeras här i sverige. För det här är ett internationellt fenomen, det här trycket eller den här förstörelselustan finns i alla västerländska länder.

  Sen är det en intressant lista med SIDA föreningar. De här föreningarna tycks ofta ha andra föreningar som en betydande andel av sitt medlemskap. Och samma personer lär vara medlemmar i och sitta i ansvarig ställning i flera olika föreningar samtidigt. Så detta ogenomskinliga nätverk av snarast Byzantinsk komplexitet kanske fungerar som en förstärkare för, tja, för vad? För vem?

  Sen, som jag har fått kulturmarxismen förklarad för mig så är dess grundläggande metod att kombinera ”kritisk teori” med politisk korrekthet. Kritisk teori går ut på att kritisera precis vad som helst och på vilket sätt som helst. Den här kritiken är onyanserad och sätter ej saker i sitt sammanhang. Till exempel kan sveriges slavhandel på artonhundratalet angripas och utmåla sverige som en slavstat som har en skuld till afrikaner. Trots att slavhandeln var minimal, utövades av ickesvenskar och att de afrikaner som bor i sverige idag troligtvis har fler släktingar som var inblandade i slavhandeln än dagens svenskar. För att undvika såna här självklara motfrågor och problematiseringen så används Politisk korrekthet. Istället för att bemöta argumenten kommer kulturmarxisten vråla ”rasist” eller dylikt. Man kan säga att Kritisk Teori är svärdet som kulturmarxisten angriper det den vill förstöra med. Och att Politisk Korrekthet är skölden som kulturmarxisten använder för att stoppa motattacker med.

  Nåja, så förklarades det för mig i en av Teaparty demagogen Bill Whittles filmer och jag tycker förklaringen är tillfredsställande. Kulturmarxismen är inte direkt en ideologi utan mer en kampmetod. Som blir effektivare ju mindre bildning och ju mer känslor som finns.

  Liked by 2 people

 7. Bamse skriver:

  Visserligen för Patrik till torgs en konspirationsteori, men tyvärr är den nog i huvudsak sann. Osakliga känsloargument trumfar fortfarande en realistisk verklighetsbild och därav följande åtgärdsförslag. Att själva hjärnan bakom dagens kaotiska resultat av en nästan oreglerad asylinvandring, Fredrik Reinfeld, ses dyka upp i TV-sofforna är ett tecken på att PK-ismen lever och har hälsan. SD har haft rätt hela tiden, men måste tryckas tillbaka med den till leda upprepade ”järnrörsskandalen”.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   HEN, dvs Löfvén, vill främst importera röstboskap,
   möjligen lite slavarbetare, då givetvis till avtalsenliga löner,
   även utan adekvat motprestation!

   Det gäller att hålla sponsorn LO på gott humör…

   Där vi absolut ej får ställa några krav på anpassning,
   oavsett hur inkompatibla kulturer det än handlar om…

   Inställning till demokrati jämlikhet o HBTQ åsikter blundar hen så lätt för då,
   när VI svenskar skall anpassa oss?

   Hur naiva, PK korrekta, får vi egentligen bli, om vi o Sverige skall överleva?

   Kyrkan försöker med öppna ögon samarbeta,
   med sin historiska Ärkefiende Islam,
   utan att reflektera över vilken förödande inverkan det innebär för vår kultur!

   Islam har gjort otaliga försök att militärt invadera EUropa genom tiderna,
   har alltid till sist med största ansträngning slagits tillbaka!
   Vår ”längsta” Statsminister, var i vissa avseenden klarsynt!

   ”Islam ar ingen plats i vårt land”, var hans välgrundade uppfattning,
   nu låter vi det ske kravlöst, med hjälp av ‘barn’ o barnvagnar istället!

   En dag skapas sannolikt EUropas första Kalifat här…

   Om vi ej vaknar upp rätt omgående!

   Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   OT

   För mig är det fortfarande helt ofattbart att den filmen har blivit offentlig. Vem var det som släppte den och varför? Handlade det om en inre maktkamp inom SD?

   F.ö. är väl den enda riktiga järnrörsskandalen när den där galne afrikanen skulle klubba ihjäl två unga pojkar med ett järnrör på öppen gata. Nu lyckades den ene pojken komma undan, men en kvinna som försökte undsätta dem fick sätta livet till istället.

   Liked by 3 people

 8. oppti skriver:

  Allt vad I viljen att människorna skola göra eder skolen I och göra dem.
  Denna levnadsregel räcker långt.
  Men den kan inte tillåtas styra in absurdum.
  Kanske kan man lägga till. Om allt vi gör inte går att göra till alla kanske vi bör begränsa det vi gör så det räcker till flertalet.

  Gilla

 9. Anders F skriver:

  Jag är en sådan där förfärlig.
  Men visst kan jag ändra hud- och hårfärg. Byta kön, såklart. (Skattefinansierade psykologsamtal, hormonbehandlingar och könskorrigerande operationer. Inga problem – f’låt – utmaningar.) Om jag som grädde på moset slutar arbeta och väljer bidragsförsörjning, så blir jag ju en fulländad hen.
  Det rätta tänkandet får jag läsa mig till. Har rekvirerat en litteraturlista från Genusteoretiska Överförmynderiet i Nersala.

  Liked by 1 person

 10. Höga kusten skriver:

  Ivrare för PK-ismen uppträder ofta som om en absolut sanning har hittats. Alla ideologier och även religion kan i olika utsträckning uppträda just så. De drivs på av ett personligt inifrånperspektiv på den yttre tillvaron, som i olika grad renodlats, och för individen själva fått en avgörande ”logisk struktur”, som sedan tämligen renlärigt följs. En viss lätt manisk frenesi åtföljer gärna ett mer aktivt missionsarbete. Det är bara det att i världen finns en stor mångfald av olika missioner, manifesterade som olika politiska ideologier, religioner och kulturella olikheter. Och när dessa krockar med varandra får vi som mänsklighet, problem.
  Vi har alla personligen mött människor som följer olika renläriga strukturer, och då stött på en osynlig kommunikativ vägg, som rationalitet och logik inte rått på. Vi tror oss gärna om att leva i rationalitetens tidevarv, eftersom teknik och vetenskap i så hög utsträckning kommit att prägla vår tillvaro och dess uppbyggnad. Därför kan man lätt bli förvånad när man möter människor som ena stunden styrs av ren logik, för att i nästa ögonblick hängivet ideologisera tillvaron. Min egen förklaring är att se på ideologier, religion och kultur som en investering människor gör. Ofta redan från födseln. De investerar tankar och engagemang, under flera decennier, i en egen bild och förklaringsmodell över tillvarons komplexitet. Och den inre modellen cementeras med tiden och blir till en del av ens egen personlighet. Ett ifrågasättande kan därför mötas av en stark animositet. För om den inre modellen skulle raseras, uppstår en själens tomhet. Ungefär som när ett hus störtat samman, och nära och kära försvinner. Ideologiska och religiösa ”sanningar” kan därför, för individen, inte tillåtas implodera. En människas hela tillvaro hotas då på ett mycket djupt existentiellt plan. Många samhälleliga problem utgörs av att inre fixerade modeller, möter andra, och problem uppstår. Var skiljelinjerna mellan rena intressekonflikter och modellkrockar går, kan ofta vara svårt att veta. Sällan hjälper det, att i de enskilda fallen, hävda att man som individ är öppen och tolerant, för att ögonblicket senare endast acceptera människor med rätt värdegrund. Rent generellt tvivlar jag på att ett ideologistyrt samhälle kan klara av att hantera ett mångkulturellt Sverige, om ambitionen är att hålla samman nationen. För det krävs att egna inre modeller ifrågasätts och får blir föremål för kritik. Och av det har vi hittills sett mycket lite. Snarare går utvecklingen åt andra hållet. Och det gör mig själv ytterst pessimistisk om vår egen framtid.

  Liked by 1 person

 11. Björn skriver:

  ”PK-ismen” är en jävulskt utstuderad form av mobbing! Minsta antydan till tankar utanför rådande åsiktsbox, straffas omedelbart med ”ond-stämpeln”! Ett mycket effektivt sätt att få folket att huka under värdegrundspiskan och tiga med sina åsikter! Vem vill bli framställd som en ond och dålig människa bland alla ”goda” och fina……?!

  Liked by 2 people

 12. Håkan skriver:

  Politiskt Korrekt = politik löser alla problem

  Detta synsätt ger oss mäktigare politiker, högre skatter, mer reglering, mer byråkrati, mindre mångfald, sämre resursutnyttjande, lägre produktivitet, etc.

  Politiskt inkorrekt = tro på att mindre politik ger ett bättre samhälle

  Finns det några sanna liberaler kvar i det här landet?

  Liked by 1 person

 13. Fredrik Östman skriver:

  Människans högsta dröm är en värld utan motsättningar och utan kompromisser. Om man bara tricksar tillräckligt med politiska parametrars, så kommer historien komma till ett slut och ingen kommer längre behöva väga det ena mot det andra, avstå något för att kunna erhålla ett annat. Detta är ideologiernas löfte. Men en sådan värld är inte den värld vi lever i och den kan aldrig bli det. För de flesta människor är denna hårda sanning för outhärdlig. De behöver tvångsmässigt en livslögn. De vill inte, de kan inte, ge upp de fåfänga hoppet om ett paradis på jorden (med mindre än att de trovärdigt kan bli lovade ett paradis efter jordelivet).

  En ideologi är därmed en franchise på en kollektiv livslögn. Den som öppnar en McDonalds-restaurant behöver inte själv vara en framstående kock, entreprenör eller företagare. Franchise-konceptet levererar färdiga delar och komponenter att bygga sitt företag med och regler att hålla sig till. På liknande sätt kan man lätt göra sig till socialist eller liberal eller PK-ist genom att anamma det färdiga konceptet. Man behöver inte själv befatta sig med djupsinnig filosofi och historisk analys, utan kan nöja sig med att gasta slagorden, mörda sin nästa eller åtminstone slå’n på käften och mätta sin längtan efter historiens slut med de fluffiga bakelser som ideologiens livslögn erbjuder.

  Så visst är PK-ismen en ideologi. Det du kanske missar i din analys är att rasistfascisterna som betalar kalaset med sina skatter själva har köpt konceptet. Även om de inte själva är franchisetagare, så accepterar de premisserna. När en idiot helt utan saklig grund påstår att de är rasister, så skäms de. När en annan idiot helt utan saklig grund och utan sammanhängande argumentation påstår att de är onda människor med en obotlig skuld för att PK-ismens livslögn inte håller ihop och inte löser alla problem, så nickar de som fån och ber om att få bli slagna igen.

  Vi som inte nickar och bockar har fått ett eget namn: populister. Men varför skall vi acceptera denna premiss?

  Liked by 3 people

  • Hovs-Hallar skriver:

   Lysande! Denna analys förklarar i korthet hur sådant vansinne som ”PK-ismen” kan uppstå och vidmakthållas i ett land.
   PK-ismen fyller en motsvarande funktion i Sverige som den Lutherska läran gjorde för typ 150 år sedan. Den fyller det existensiella tomrum som kristendomens borttynande lämnade efter sig.

   Att denna ideologi i själva verket är ett självmords-koncept vägrar många människor inse — antar att sanningen är alltför smärtsam.

   Ungefär som om jihadisterna skulle sluta tro på alla oskulderna som påstås vänta dem i Paradiset OM de dör i kamp för islam.

   (Fö. gick jag själv igenom en kris när jag i ungdomen slutade tro på socialismen.)

   Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Hovs-hallar –
    En VISS type lutheranisme – den pietistiske! Ikke Grundtvig her! Merk hvordan pk-erne med iver jakter på SYNDEN hos sine medmennesker – der fordømmelsen er vesentlig. ‘Synden’ er selvsagt å ikke ha sk. rätt värdegrund’ – et dogme i PKs Ersatzreligion. Ellers er arvesynden som idé pusset støv av igjen. Sone for forfedrenes synder sånn rund baut: ”Jeg arme, syndige menneske som har krenket deg [Gud] med tanker, ord og gjerninger”…. (Syndsbekjennelsen i den gamle liturgi).

    I min slekt var det mange prester – rundt år 1700 var en av dem av den nidkjære pietist-sorten. Den gang som nå tiltok man seg retten til å skjelle ut de ‘syndige’ som ikke var troende og underdanige nok. Men menigheten ble lei av å kalles ‘ormeyngel’ fra prekestolen, så de klaget til kongen i København. Presten B. fikk en skrape og måtte dempe seg. Og godt var det!

    En annen tid, 300 år tilbake- men som psykisk mønster er mye likt.

    Når vi er inne på 1700-tallet, kan nevnes at det i 1715 ble opprettet en ‘Schlavekasse’ – den skulle kjøpe fri dansk-norske sjøfolk som ble røvet av barbareskstatene ved Middelhavet – altså muslimske land. Det var ofringer under gudstjenestene til Slavekassen.

    Man betalte også i unionstiden med Sverige for norske sjøfolk. Tror dette var mer ‘forskuddsbetalning’ for å slippe og bli røvet. Bebyggelsen med rønner rett ved Karl Johans nye slott på Bellevue i Oslo het på folkemunne ‘Røverstatene’. Det var Algier, Tunis og Tripolis, et fattigstrøk hvor det skjedde litt av hvert som ikke tålte dagens lys.

    Gilla

 14. Sten lindgren dy skriver:

  Mycket bra, kärnan är det egna maktutövandet och känsla av överlägsenhet. Där vi tidigare hade adel och pöbel så har vi nu politiker och deras hantlangare, media, kändisar, tyckare, NGOs, och där vi hade pöbel så har vi de som bidrar, vi släpar inte på fälten men lägger ändå 8timmar om dagen för att TV-rutan och tidningar skall fyllas av nyadel som klappar varandra på axeln. Patriks analys är kärnan, därför att pk-ismen egentligen inte tror på någonting och i grunden hycklar, en parasit på den del av samhällskroppen som är objektivt livsduglig, värddjuret. Därför är det vänstern som naturligt anammat pk-ismen eftersom denna ideologi bygger på hycklande världsförbättreri, alltmedan de skötsamma bara vill lämnas ifred.

  Varje gång någon aktivt vill förbättra världen, alltid genom annans insats, så blir det värre. Det är de skötsamma, kalla dem medelklassen som byggt det bästa samhälle världen känner, genom hårt arbete, disciplin och att hålla samman en kärnfamilj och skapa trygghet i närsamhället. Nästan alla vi ser på TV eller i tidningar står för motsatsen, de lever på våra ryggar. Vi de skötsamma skapar den trygghet de kan verka i och ständigt förstöra och hota oss.

  Motreaktionen har inte börjat på allvar men när de skötsamma till sist börjar inse hur många de har på ryggen så kommer den kompetens de besitter att drabba utopisterna. Vi ser kanske början nu med Trump.

  Jag säger till alla dessa med en världsförbättrande ideologi:

  Låt mig vara ifred! Om inte så kommer ni att bli varse att min familj är en långt starkare motivation än era hycklande barnsliga världsförbättrande ideer. Jag är trött, jag är arg, och jag är starkare än alla jag ser på TV eller i tidningar.

  Liked by 3 people

 15. Per skriver:

  Varför klassificera pk-ismen en ideologi?

  Ideologier samexisterar oftast med andra ideologier.

  De är inte personliga.

  De är oftast relaterade till en viss samling följeslagare men sällan uttryckligen utsatta att vara den enda sanningen.

  I det ögoblicket en ideologi blir personlig och av statlig karaktär så ändrar idén från att vara en ideologi till att vara en religion.

  Exempel är många. Kommunism och nazism kan vara både idiologi och religion. Det beror på kontext.

  Men pk-ismen tar sig uttryck som bara närmast liknar en religion. Det är djupt personligt där många. Man bör utesluten om man inte respekterar och accepterar dess idévärderingar och den är statlig i Sverige. Den kan inte kritiseras eller ifrågasättas.

  Liked by 1 person

  • Hovs-Hallar skriver:

   Religion = organiserad berättelse involverande en Högre makt
   Ideologi = organiserad berättelse som INTE blandar in någon Högre makt.

   — men gränsen kan vara flytande mellan dessa två idékomplex. Nazismen och kommunismen, liksom PK-ismen, utlovar ett idealsamhälle här på jorden, vilket givetvis är en utopi.
   Islam är en totalitär ideologi som maskerar sig som religion.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Två kommentarer:

    Ideologierna blandar visst in en högre makt, eller åtminstone högre värden, såsom mänskliga rättigheter eller värdegrunden, som anses stå över sanningssökande och diskussion; som i stället är metafysiskt/transcendent överlämnade till en oftast inte utpekad profet (eller folkpartiet nekrofilernas rikskongress i plenum).
    ”Organiserad berättelse” skall förstås som ”organiserad berättelse annan än sanningen och verkligheten”. Här skiljer sig religionen fördelaktigt från ideologien i det att den, i bästa fall, begränsar sin organiserade berättelse till saker vi inte har någon sanning att framhålla om, så att säga en dödslögn. Ideologins organiserade berättelse är däremot alltid en livslögn, en avvikelse från kända och etablerade fakta om sinnevärlden. Islam är förstås på detta sätt både religion och ideologi.

    Gilla

 16. frihetligvanster skriver:

  jag går inte så långt som att påstå att PK-ismen är en ideologi men PK-ismen hindrar en fri debatt anser jag. Toleransen mot andra har inneburit att många har blivit intoleranta mot andra som inte delar deras syn av verkligheten. En lögn som upprepas mer och mer blir till sist en sanning. Det jag tror eller uppfattar är sant i dag kan vara en lögn i morgon eller om några år. Det ända jag vet är att jag existerar nu

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Här är en skojig och tänkvärd analys av politisk korrekthet av den kände youtubebloggaren Lindybeige:

  ”If something is ACTUALLY correct there is no need to make it POLITICALLY correct…”

  Liked by 1 person

 18. Sixten Johansson skriver:

  Mer påverkande – alltså mäktigare – än politikerna och välfärdsindustrin är hela det ideologiproducerande komplexet. Massmedia har där både den producerande och den dömande huvudrollen och kontrollerar de arenor där andra godkända ideologiproducenter får framträda. Avvikande röster fungerar mest som alibin, likt en skenbar politisk opposition. Ideologiproducenternas samverkande flockbeteende och samstämmiga tvingande pk-ism är den starkaste synligt påverkande kraften i Sverige.

  Journalisterna förnekar vanligen sin aktiva roll, sin makt och sitt ansvar. Maktutövningen är förtäckt, sker i andra former än traditionell politisk, juridisk och ekonomisk makt. Ideologiproduktionen är en diffus, kollektiv, indirekt och ihållande tankestyrning. Maktutövningen är antidemokratisk, därför att massmedia inte granskas, journalisterna och deras uppdragsgivare är i princip oåtkomliga och oavsättliga och kårandan mobiliseras redan vid obetydliga attacker och ifrågasättanden.

  Däremot har de tidigare partipolitiska ideologierna fallit sönder. Deras beståndsdelar har långkokat i samma gryta och förlorat sin konsistens. Politikerna sticker nävarna i soppan och hugger tag i allt som flyter förbi och som tycks ligga rätt i tiden eller kan fungera som muta. Ideologierna tappade verklighetskontakten slutgiltigt efter Sovjets kollaps. Vänstern kunde då lämpa kommunismens blodiga barlast över bord och fritt odla utopiska drömmar om en självskapad rättvis värld. Alla partier i Sverige har också efter hand flockats kring en mjuktotalitär dröm om den allsmäktiga goda staten och centralstyrning ses av alla som det bästa verktyget i den egna skapelseberättelsen.

  Men det värsta är att det absolut nödvändiga ledarskapet och de funktionella tidigare normsystemen också har lösts upp. När hemmen, skolan och politiken saknar ledare och all hierarki förkastas, hur ska då nya ledare och normer kunna utvecklas och accepteras? Både etablissemang och regimtrogna medborgare förvandlas till skrikande, bortskämda, självbespeglande, magiskt tänkande barn. Statsideologin har omärkligt växt in i medvetandet och blivit en sekulär, krampaktigt försvarad barnatro, som är oemottaglig för argument och fakta och i det längsta även för den brutala verkligheten.

  Liked by 2 people

  • MartinA skriver:

   Ett exempel på den här förstörelsen är snyftreportagen. Ett snyfreportage är ett försök att vinna ett undantag från en regel eller en lag. Det är alltså ett angrepp på själva lagstyret och därmed civilisationens fundament.

   Gilla

 19. Hortensia skriver:

  Förvirrande, Patrik, men jag förutspår att alla dessa välgödda ismer i framtiden kommer att totalt överskuggas av IGNORISMEN… om inget drastiskt görs åt alla IS-män och deras jihadism – och åt alla andra ignoranta, våldsbejakande extremisters destruktiva ideologier, förstås.

  Gilla

 20. Björn skriver:

  PK-isterna här i vårt land har fokuserat och satsat alla sina resurser på hoppet om att Trump skulle lida ett svidande och förnedrande nederlag i valet! Spaltkilometrar har skrivits om vilket kräk han ansågs vara! Sen var det tänkt att de, med upphöjt självförtroende efter krossandet av Trump , skulle ta sig an SD här i Sverige! Men USA:s befolkning ville annorlunda! Chockade och gråtande undrar de nu vad som hänt och hur det kunde gå så fel……..!

  Liked by 1 person

 21. Rolf Ahlqvist skriver:

  PK-ismen är väl den centrala strukturen i moderniteten med patriarkat, lagar, regler och politisk kamp, med våld som yttersta maktfaktor. Samt med objektvetenskapen som styrmedel och kunskapsökande tekno- & IT-produktion. Den representativa, parlamentariska, förtroendevalda så omhuldade demokratin, är då det folket ska vara nöjda med. Det är till hälften bra. Men i en paradigmskiftestid som nu, vill folket direkt säga sin mening i sociala och alternativa medier, om vad som är bäst för dem. Vi vill inte bara vara objekt som eliten sätter sig över. Kallsinnigt har de som styrt, då överlämnat pensionärer och barn till välfärdsindustrin. Och placerat dem på institutioner där kontrollen om hur de mår där, inte når högsta höjder. Utan fungerar mest bara på ett materiellt plan. Som i och för sig är bra, med inkännande kunnig i huvudsak kvinnlig personal, men den når inte till det existentiellt optimala.

  Vi pendlar ju alla mellan förståndig, yttre objektvärld och inre, förnuftig existensvärld av möjligheter. Men eliten i Sverige inom politik, vetenskap och t.o.m. kyrkan vill tydligen inte så gärna pendla mellan hjärnhalvorna, Vilket gör att den visa, existentiella delen av vårt medvetande har tryckts ner i bottenläge. Hur snabbt Sverige kan komma ur detta bottenläge, beror på hur vi alla med olika alternativ kan visa den disfunktionella eliten, hur allt kan bli bättre. Ja, så tror jag.

  Gilla

 22. Johnny skriver:

  PK är marxism eller kulturmarxism. En ideologi som begränsar folkets yttrandefrihet speciellt avseende kritik av de styrandes politik. De som kritiserar etablissemangets politik stämplas som rasister, fascister, nazister, förnekare, konspirationsteoretiker, mm och skall därmed skämmas ut offentligt för sina åsikter, de som inte lyder sparkas från sina jobb. De som lyder och propagerar för PK ideologin erbjuds karriär, TV-soffor och hyllas med olika priser och utmärkelser. Det påminner om gamla Sovjetunionen och DDR.

  Gilla

 23. Johnny skriver:

  Glömde säga att detta är en mycket bra text full med exempel från vår vardag. PK-ismen eller kulturmarxismen är genomtänkt och utvecklad av Frankfurtskolan 1922 i syfte att söndra och härska det homogena kristna europeiska samhället. Bara att Googla.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.